<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę S


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  Saar - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saar - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saba - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabaciak - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabaciński - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabacki - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabaczyński - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabais - od litewskiej nazwy osobowej Sabaitis.

  Sabaj - od litewskiej nazwy osobowej Sabaitis.

  Sabajda - od litewskiej nazwy osobowej Sabaitis.

  Sabak - (z fonetyką białoruską) od staropolskiego sobaka ‘pies’.

  Sabakiewicz - (z fonetyką białoruską) od staropolskiego sobaka ‘pies’.

  Sabal - 1612 od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabala - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabalak - 1685 od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabalczyk - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabaleński - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabalewicz - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabaliński - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabalowicz - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabalski - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabał - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabała - 1642 od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabałan - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabała-Sobolewski - złożenia brak; Sabała 1642 od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’; Sobolewski w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Sobiesław, od zaimka sobie, niekiedy też od Sobiestian (= Sebastian).

  Sabałek - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sabało - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Saban - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabanek - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabania - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabaniak - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabanica - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabaniewicz - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabaniewski - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabankiewicz - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabanowski - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabań - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabański - od saban ‘rodzaj pługa’.

  Sabar - od litewskiej nazwy osobowej Šabaras.

  Sabara - od litewskiej nazwy osobowej Šabaras.

  Sabaraj - od litewskiej nazwy osobowej Šabaras.

  Sabarański - od litewskiej nazwy osobowej Šabaras.

  Sabarkiewicz - od litewskiej nazwy osobowej Šabaras.

  Sabarna - od litewskiej nazwy osobowej Šabaras.

  Sabas - od szabas ‘święto żydowskie’.

  Sabasch - od szabas ‘święto żydowskie’.

  Sabasiński - od szabas ‘święto żydowskie’.

  Sabastianiuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sabastianowicz - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sabastyn - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sabasz - od szabas ‘święto żydowskie’.

  Sabaszkiewicz - od szabas ‘święto żydowskie’.

  Sabaszyński - od szabas ‘święto żydowskie’.

  Sabaś - od szabas ‘święto żydowskie’.

  Sabat - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabata - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatarz - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabath - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatier - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatka - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatkiewicz - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatkowski - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatnik - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’; od sabatnik ‘lichtarz wieloramienny używany podczas szabasu’.

  Sabatoński - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatowicz - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatowik - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatowski - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatt - od sabat ,szabat, sabas ‘święto żydowskie’.

  Sabatura - od sabatura ‘pomieszczenie na kule’, dawne szabatura ‘sakiewka’.

  Sabaturski - od sabatura ‘pomieszczenie na kule’, dawne szabatura ‘sakiewka’.

  Sabba - 1649 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabbo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabcich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabczew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabel - 1564 w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabela - 1506 w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabelek - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabella - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabellek - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabelski - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabeł - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabełek - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabełko - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Saber - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Saberniak - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabernik - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabiach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabiech - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabiechowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabier - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabieralski - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabierski - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabiesiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabieszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabik - 1640 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabina - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabinarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabinasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabinecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabinek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabiniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabiniarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabiniasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabinicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabinierz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabiniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabiniok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabino - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabinus - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabiński - 1656 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabisch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabisiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabiszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabiś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabiun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabla - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sablak - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sablewski - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sablik - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sablin - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabliński - w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabljak - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szabla ‘broń sieczna o wygiętej klindze’; w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Schabel, Sabel.

  Sabo - 1605 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabociak - od sobota.

  Sabocik - od sobota.

  Sabociński - od sobota.

  Saboczyński - od sobota.

  Sabol - od sobol, dawniej soból ‘gatunek zwierzęcia’.

  Sabola - od sobol, dawniej soból ‘gatunek zwierzęcia’.

  Sabolak - od sobol, dawniej soból ‘gatunek zwierzęcia’.

  Sabolewski - od nazw miejscowych Sobolewo, Sobolów, Sobole (kilka wsi).

  Sabon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Saboniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabonis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Saboń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabor - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabora - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Saborin - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Saborowski - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Saboryn - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Saborz - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Saboś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabot - od sobota lub od saboty ‘drewniane chodaki’.

  Sabotka - od sobota.

  Sabotkowski - od sobota.

  Sabotowski - od sobota.

  Sabowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabór - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabra - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabrawa - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabrek - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabrowski - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabulis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabuński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabura - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Saburow - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Saburyn - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Saburyń - od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Sabus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabusiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabuś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabuta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sabynicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Sabina. Było też męskie imię Sabin. Oba wywodzą się z łacińskiej nazwy Sabinus, określającej jeden ze szczepów italskich.

  Sabysz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sab-, ta od imienia Saba, pochodzenia aramejskiego od Saba ‘starzec, dziadek’ przejętego do greckiego jako Sabbas lub Sabas, do łaciny Sabas (wschodniosłowiańskie Sawa), od niemieckich nazw osobowych na Sab- lub od Saba ‘duży buklak do przechowywania mleka’; może też białoruskiego Sab- zamiast polskiego Sob-, węgierskiego Szabó.

  Sac - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacal - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacała - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacało - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacałowski - 1752 w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacałowski - 1752 od nazwy miejscowej Sacały (konińskie, gmina Brudzew).

  Sacan - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacawa - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacawski - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacejkowicz - 1560 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sacek - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacewa - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacewka - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacewski - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sach - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sacha - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachacz - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachaczewski - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachaczuk - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachagłuch - od szach ‘tytuł monarchy perskiego; figura w szachach’, szachy ‘nazwa gry’ lub od nazw osobowych na Sza-, typu Szaweł.

  Sachaj - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachajczuk - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachajczyk - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachajda - od gwarowego sachajda ‘dziewucha; prażucha’.

  Sachajdak - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sachajdakiewicz - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sachajdakowski - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sachajdek - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sachajko - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachajski - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachally - (Pom) od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachalski - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachaluk - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachan - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachanek - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachanik - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachaniuk - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachanko - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachanowicz - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachanowski - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachań - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachańko - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachański - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachar - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachara - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharaczuk - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharc - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharcuk - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharczak - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharczenko - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharczuk - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharczyk - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharczyński - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharecki - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharek - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharewicz - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharkiewicz - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharko - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharow - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharowski - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharów - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharski - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharuk - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharz - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharzec - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacharzewski - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachas - (Śl) od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachaszczyk - (Pom) od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sache - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachejko - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachenek - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sacher - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sacherski - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachmac - od wschodniosłowiańskiej nazwy Szachmat, ta od nazwy plemienia tureckiego.

  Sachmaciński - od wschodniosłowiańskiej nazwy Szachmat, ta od nazwy plemienia tureckiego.

  Sachmal - od niemieckiej nazwy osobowej Sachmann, ta od imienia Zacharias.

  Sachmala - od niemieckiej nazwy osobowej Sachmann, ta od imienia Zacharias.

  Sachman - od niemieckiej nazwy osobowej Sachmann, ta od imienia Zacharias.

  Sachmann - od niemieckiej nazwy osobowej Sachmann, ta od imienia Zacharias.

  Sachmata - od wschodniosłowiańskiej nazwy Szachmat, ta od nazwy plemienia tureckiego.

  Sachna - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachnek - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachniak - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachnic - 1430 od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachnienko - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachniewicz - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachnik - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachniowic - 1493 od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachniuk - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachno - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachnowicz - 1424 od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachnowski - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sacho - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachogłuch - od szach ‘tytuł monarchy perskiego; figura w szachach’, szachy ‘nazwa gry’ lub od nazw osobowych na Sza-, typu Szaweł.

  Sachogłuchowicz - od szach ‘tytuł monarchy perskiego; figura w szachach’, szachy ‘nazwa gry’ lub od nazw osobowych na Sza-, typu Szaweł.

  Sach-Ogłuchowicz - złożenia brak; Sach od szach ‘tytuł monarchy perskiego; figura w szachach’, szachy ‘nazwa gry’ lub od nazw osobowych na Sza-, typu Szaweł. Ogłuchowicz od ogłuch ‘głuchota’.

  Sacholski - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachon - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachonowicz - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachoń - 1385 od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachor - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachorczuk - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachorski - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachorzec - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachorzecki - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachowicz - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachowski - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sachs - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Sachse - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Sacht - od staropolskiego szachta ‘dół, jama, w której mieści się sól, kruszec’, od niemieckiej nazwy osobowej Schacht.

  Sachta - od staropolskiego szachta ‘dół, jama, w której mieści się sól, kruszec’, od niemieckiej nazwy osobowej Schacht.

  Sachura - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachurak - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachurski - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sachwanowicz - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sachweh - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sachwek - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sachwicki - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sachyra - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwt osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Saciak - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Saciewicz - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sacik - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sacik - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sacikowski - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Saciłowski - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacinowski - od nazwy miejscowej Sacin (radomskie, gmina Nowe Miasto nad Pilicą).

  Saciński - od nazwy miejscowej Sacin (radomskie, gmina Nowe Miasto nad Pilicą).

  Sacio - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Saciuk - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Saciuk - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sack - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sackel - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sacki - od nazwy miejscowej Saczkowce (białostockie, gmina Kuźnice).

  Sackiewicz - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sackiewicz-Steckiewicz - złożenia brak; Sackiewicz od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak; Steckiewicz 1672 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Stefan.

  Sacko - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sackowski - od nazwy miejscowej Saczkowce (białostockie, gmina Kuźnice).

  Sacla - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacna - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacoła - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacowicz - 1545 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sacuta - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacyk - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacysta - w grupie nazwisk pochodzących od szacać, szacić się ‘ubierać się, stroić’ lub od nazw osobowych na Sza-, Sa-, typu Szaweł, Salomon.

  Sacz - 1411 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczała - 1394 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczan - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczanow - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczanów - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczawa - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczek - 1388 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczewa - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczewicz - 1545 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczewka - 1551 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy soczew- , por. soczewica ‘roślina motylkowa o jadalnych nasionach’.

  Saczewko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy soczew- , por. soczewica ‘roślina motylkowa o jadalnych nasionach’.

  Saczka - 1743 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczke - (Pom) od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczko - 1397 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczkow - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczkowicz - 1425 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczkowski - od nazwy miejscowej Saczkowce (białostockie, gmina Kuźnice).

  Saczków - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczonek - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczowka - 1545 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy soczew- , por. soczewica ‘roślina motylkowa o jadalnych nasionach’.

  Saczowski - od nazwy miejscowej Soczewka (płockie, gmina Nowy Duninów), Soczówki (piotrkowskie, gmina Żarnow).

  Saczuk - 1662 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczyc - 1401 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczyk - 1662 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczyło - 1580 od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczyłowicz - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczyn - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczyna - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczysta - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczywko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy soczew- , por. soczewica ‘roślina motylkowa o jadalnych nasionach’.

  Saczywno - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sać - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saćko - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Sad - 1204 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sada - 1767 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadach - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadaj - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadaj-Sado - złożenia brak; Sadaj w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’; Sado 1589 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadajski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadak - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadakierski - od nazwy miejscowej Sadykierz (kilka wsi).

  Sadakieski - od nazwy miejscowej Sadykierz (kilka wsi).

  Sadakiewicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadakiewski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadakowski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadal - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadalski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadamowicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadanowicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadaś - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadawa - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadawski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadawy - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadcza - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadczak - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadczenko - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadczuk - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadczyk - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadczykow - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadczyński - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadeck - (Pom) w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadecki - 1622 od nazw miejscowych Sadek, Sadki, Szadek, Szadki.

  Sadej - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadeja - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadek - 1589 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadel - od niemieckiej nazwy osobowej Sadel, ta od średnioniemieckiego sadel ‘siodło’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schëdel ‘czaszka’.

  Sadelski - od niemieckiej nazwy osobowej Sadel, ta od średnioniemieckiego sadel ‘siodło’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schëdel ‘czaszka’.

  Sadelszczak - 1619 od nazwy miejscowej Sądel (nowosądeckie, gmina Bukowina Tatrzańska).

  Sadełko - 1627 od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadełkowicz - 1673 od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadenko - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadeńko - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sader - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadera - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Saderski - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadetzki - od nazw miejscowych Sadek, Sadki, Szadek, Szadki.

  Sadich - (Śl) w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadig - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadik - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadikow - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadisz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadka - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadke - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadkewicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadkierski - od nazwy miejscowej Sadykierz (kilka wsi).

  Sadkiewicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadko - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadkocha - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadkoń - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadkowiak - od nazw miejscowych typu Sadkowica, Szadkowice, Sadek, Szadek.

  Sadkowiak - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadkowicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadkowski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadkowski - 1415 od nazw miejscowych typu Sadkowica, Szadkowice, Sadek, Szadek.

  Sadkowszczak - od nazw miejscowych typu Sadkowica, Szadkowice, Sadek, Szadek.

  Sadkowy - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadlak - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlakowski - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlej - 1464 od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadleja - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlek - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadleński - 1418 od nazwy miejscowej Sadlinki (elbląskie, gmina Sadlinki), Sadlno (konińskie, gmina Wierzbinek).

  Sadley - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlik - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlikora - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlikowski - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadliński - 1582 od nazwy miejscowej Sadlinki (elbląskie, gmina Sadlinki), Sadlno (konińskie, gmina Wierzbinek).

  Sadlisz - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlo - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadloch - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlok - (Śl) od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlon - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadloń - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlorz - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlos - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadlowski - od nazw miejscowych Sadłowo, Sadłowice (kilka wsi).

  Sadluk - 1662 od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadła - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłacha - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłacz - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłak - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłakowski - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłas - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłecki - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłek - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłko - 1464 od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadło - 1421 od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłoch - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłocha - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłok - (Śl) od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłon - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłoń - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłos - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłoś - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłow - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłowicz - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłowski - 1631 od nazw miejscowych Sadłowo, Sadłowice (kilka wsi).

  Sadłowszczak - od nazw miejscowych Sadłowo, Sadłowice (kilka wsi).

  Sadłucki - XVIII w. od nazwy miejscowej Sadłuki (elbląskie, gmina Mikołajewo Pomorskie).

  Sadług - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadłyk - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadnicki - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadnik - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadnikow - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadno - od sadło ‘tłuszcz zwierzęcy’.

  Sadny - 1407 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’; od sadny ‘sadowy’.

  Sado - 1589 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadoch - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadocha - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadochwiej - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadok - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadokierski - od nazwy miejscowej Sadykierz (kilka wsi).

  Sadoleczki - od nazwy miejscowej Sadoleś (siedleckie, gmina Sadownie).

  Sadolewski - od nazwy miejscowej Sadoleś (siedleckie, gmina Sadownie).

  Sadolik - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadolski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadoł - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadoła - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadołek - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadołowicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadoma - od nazwy biblijnej Sodomy, w przenośni ‘miejsce zgorszenia’.

  Sadomirski - od nazwy miasta Sandomierz (tarnobrzeskie).

  Sadomlak - od nazwy biblijnej Sodomy, w przenośni ‘miejsce zgorszenia’.

  Sadomski - od nazwy biblijnej Sodomy, w przenośni ‘miejsce zgorszenia’.

  Sadon - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadonowicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadoń - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadoński - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sador - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadora - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadorski - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sados - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadoski - od nazw miejscowych typu Sadowo, Sadowie, Sady, Szadów, Szady.

  Sadoś - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadow - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowa - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowczak - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowczyk - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowiak - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowiczyk - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowiec - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowik - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowiński - od nazwy miejscowej Sadowne (siedleckie, gmina Sadowne).

  Sadownicza - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowniczek - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowniczka - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowniczy - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowniczyk - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadownik - 1398 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadownikow - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowników - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowny - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadowski - 1390 od nazw miejscowych typu Sadowo, Sadowie, Sady, Szadów, Szady.

  Sadowsky - od nazw miejscowych typu Sadowo, Sadowie, Sady, Szadów, Szady.

  Sadowy - 1408 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’; od przymiotnika sadowy’.

  Sadowy-Sadowski - złożenia brak; Sadowy 1408 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’; od przymiotnika sadowy’; Sadowski 1390 od nazw miejscowych typu Sadowo, Sadowie, Sady, Szadów, Szady.

  Sadra - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrach - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrak - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrakała - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrakuła - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadren - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrina - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrończyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrykuła - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadryn - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadryna - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadryniak - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrzak - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadrzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schader, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schaden ‘robić szkodę, szkodzić’.

  Sadtke - (Pom) w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadto - (Śl) w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Saduch - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Saducha - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadujka - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadujko - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadula - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadulak - 1783 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadulski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Saduła - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Saduniowski - od nazwy miejscowej Saduny (olsztyńskie, gmina Korsze).

  Saduński - od nazwy miejscowej Saduny (olsztyńskie, gmina Korsze).

  Sadur - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadura - 1583 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadurek - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Saduro - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadurski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadus - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Saduski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Saduś - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sady - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadyk - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadykierz - od nazwy miejscowej Sadykierz (kilka wsi).

  Sadykiewicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadykow - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadyn - od niemieckiej nazwy osobowej Schaden, ta do średnio-wysoko-niemieckiego scheda ‘szkoda, zguba’.

  Sadynica - od niemieckiej nazwy osobowej Schaden, ta do średnio-wysoko-niemieckiego scheda ‘szkoda, zguba’.

  Sadyń - od niemieckiej nazwy osobowej Schaden, ta do średnio-wysoko-niemieckiego scheda ‘szkoda, zguba’.

  Sadyński - od niemieckiej nazwy osobowej Schaden, ta do średnio-wysoko-niemieckiego scheda ‘szkoda, zguba’.

  Sadys - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadyś - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadza - 1582 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’; też od sadza.

  Sadzak - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzalski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzała - 1499 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzanowicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sadzaw-, por. sadza wica, sadzawka ‘dół z wodą’.

  Sadzawica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sadzaw-, por. sadza wica, sadzawka ‘dół z wodą’.

  Sadzawicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sadzaw-, por. sadza wica, sadzawka ‘dół z wodą’.

  Sadzawiczna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sadzaw-, por. sadza wica, sadzawka ‘dół z wodą’.

  Sadzawiczny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sadzaw-, por. sadza wica, sadzawka ‘dół z wodą’.

  Sadzawiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sadzaw-, por. sadza wica, sadzawka ‘dół z wodą’.

  Sadzek - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzenica - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzeński - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzewicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzewski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzia - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadziak - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzian - 1790 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzic - 1467 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadziemica - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzienica - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadziewicz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadziewski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzik - 1270 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzikowski - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzinica - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadziński - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzis - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzisz - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadziuga - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadziuk - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzki - od nazw miejscowych Sadek, Sadki, Szadek, Szadki.

  Sadzon - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzuga - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzyk - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzyl - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadzyński - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadź - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadżak - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Sadżuga - w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Saeman - od niemieckiej nazwy osobowej Seemann, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Saemann - od niemieckiej nazwy osobowej Seemann, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Saenger - od niemieckiej nazwy osobowej Sänger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sengen ‘opalać, osmalać’, może też od średnio-wysoko-niemieckiego sangen ‘śpiewać’.

  Saeter - od niemieckiej nazwy osobowej Schetter, ta od średnioniemieckiego scheten ‘graniczyć’, schetter ‘sąsiad’ lub od seter ‘gatunek wyżła rasy angielskiej’.

  Safal - od niemieckich nazw osobowych Schäffel, Scheffel, te od średnio-wysoko-niemieckiego schoefelin, schoefel ‘owieczka’.

  Safalski - od niemieckich nazw osobowych Schäffel, Scheffel, te od średnio-wysoko-niemieckiego schoefelin, schoefel ‘owieczka’.

  Safan - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safaniuk - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safanof - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safanow - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safanowski - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safanów - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safański - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safar - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safarewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safarik - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safarin - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safarna - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safarowicz - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safaryjski - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safaryn - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safaryński - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safarz - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safarzyński - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Saferna - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safernus - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Saferski - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Saferyjski - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Saffarenko - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Saffarini - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safi - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safiak - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safian - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safianczuk - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safianek - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safianik - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safianiuk - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safianowicz - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safianowski - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safiańczuk - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safiańczyk - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safiański - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safiar - od szafir ‘kamień szlachetny o barwie błękitnej’.

  Safiejko - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safier - od szafir ‘kamień szlachetny o barwie błękitnej’.

  Safijan - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safijanik - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safijanowski - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safijańczuk - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safijański - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safin - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safin - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safinowicz - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safinowski - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safiński - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safionek - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safir - od szafir ‘kamień szlachetny o barwie błękitnej’.

  Safirowicz - od szafir ‘kamień szlachetny o barwie błękitnej’.

  Safisz - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safita - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safj - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safjan - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safjanik - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safjanowski - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Safjański - od safian, szafian ‘wyprawiona skóra kozia’.

  Saflik - od szaflik ‘okręgłe naczynie drewniane z uchami używane w gospodarstwie wiejskim’.

  Safon - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safonow - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safonowski - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safonów - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safończyk - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safor - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Saforek - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Saforyn - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Saforz - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Saft - od niemieckiej nazwy osobowej Saft, ta od średnioniemieckiego safte ‘łagodny, spokojny’.

  Safter - od niemieckiej nazwy osobowej Saft, ta od średnioniemieckiego safte ‘łagodny, spokojny’.

  Safteruk - od niemieckiej nazwy osobowej Saft, ta od średnioniemieckiego safte ‘łagodny, spokojny’.

  Safulak - od saful ‘zamieszanie, hałas’.

  Safuler - od saful ‘zamieszanie, hałas’.

  Safulera - od saful ‘zamieszanie, hałas’.

  Safuryn - w grupie nazwisk pochodzących od szafarz ‘zarządzający dworem, majątkiem; kupiec; w dawnej Polsce urzędnik podatkowy lub celny’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schaffer.

  Safuta - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Sag - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Saga - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagacki - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagadzki - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagaj - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagajewski - od nazwy miejscowej Sagaje (ostrołęckie, gmina Ostrów Mazowiecka).

  Sagajłło - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagal - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagala - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagalara - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagalski - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagała - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagałło - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagało - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagan - 1406 od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Sagancewicz - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Saganek - 1658 od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Saganer - 1352 od niemieckiej nazwy osobowej Sagner, ta od nazwy miejscowej Sagan (Żagań).

  Saganiak - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Saganiewicz - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Saganik - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Saganiuk - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Saganowicz - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Saganowski - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Saganty - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Sagań - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Sagański - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Sagarz - od niemieckich nazw osobowych Sager, Sëger, te od średnio-wysoko-niemieckiego sageraere, sager ‘zakrystia’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego seger ‘właściciel tartaku’.

  Sagasz - od niemieckich nazw osobowych Sager, Sëger, te od średnio-wysoko-niemieckiego sageraere, sager ‘zakrystia’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego seger ‘właściciel tartaku’.

  Sagat - od dawnego sagatys ‘tkanina lniana wyrobu domowego’.

  Sagata - od dawnego sagatys ‘tkanina lniana wyrobu domowego’.

  Sagatny - od dawnego sagatys ‘tkanina lniana wyrobu domowego’.

  Sagatow - od dawnego sagatys ‘tkanina lniana wyrobu domowego’.

  Sagatowicz - od dawnego sagatys ‘tkanina lniana wyrobu domowego’.

  Sagatowski - od dawnego sagatys ‘tkanina lniana wyrobu domowego’.

  Sagatyński - od dawnego sagatys ‘tkanina lniana wyrobu domowego’.

  Sagawe - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagawy - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sage - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sager - od niemieckich nazw osobowych Sager, Sëger, te od średnio-wysoko-niemieckiego sageraere, sager ‘zakrystia’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego seger ‘właściciel tartaku’.

  Sagerman - od niemieckich nazw osobowych Sager, Sëger, te od średnio-wysoko-niemieckiego sageraere, sager ‘zakrystia’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego seger ‘właściciel tartaku’.

  Sagermann - od niemieckich nazw osobowych Sager, Sëger, te od średnio-wysoko-niemieckiego sageraere, sager ‘zakrystia’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego seger ‘właściciel tartaku’.

  Sagicki - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagier - od niemieckich nazw osobowych Sager, Sëger, te od średnio-wysoko-niemieckiego sageraere, sager ‘zakrystia’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego seger ‘właściciel tartaku’.

  Sagiński - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagirow - od niemieckich nazw osobowych Sager, Sëger, te od średnio-wysoko-niemieckiego sageraere, sager ‘zakrystia’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego seger ‘właściciel tartaku’.

  Sagirów - od niemieckich nazw osobowych Sager, Sëger, te od średnio-wysoko-niemieckiego sageraere, sager ‘zakrystia’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego seger ‘właściciel tartaku’.

  Sagna - od niemieckiej nazwy osobowej Sagner, ta od nazwy miejscowej Sagan (Żagań).

  Sagner - od niemieckiej nazwy osobowej Sagner, ta od nazwy miejscowej Sagan (Żagań).

  Sagnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sagner, ta od nazwy miejscowej Sagan (Żagań).

  Sagol - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagola - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagoll - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagolla - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagolski - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagoła - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagon - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Sagoniewicz - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Sagoreńko - od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Sagosz - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagowski - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagórski - od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Sagrmann - od niemieckich nazw osobowych Sager, Sëger, te od średnio-wysoko-niemieckiego sageraere, sager ‘zakrystia’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego seger ‘właściciel tartaku’.

  Sagula - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagulski - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Saguła - 1632 w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagun - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Saguń - w grupie nazwisk pochodzących od saga ‘na ukos’, sag ‘płaszcz wojskowy’.

  Sagurna - od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Sagurski - od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Sahaj - od gwarowego sachajda ‘dziewucha; prażucha’.

  Sahajczuk - od gwarowego sachajda ‘dziewucha; prażucha’.

  Sahajda - od gwarowego sachajda ‘dziewucha; prażucha’.

  Sahajdaczka - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sahajdaczna - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sahajdaczny - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sahajdak - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sahajdakiewicz - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sahajdek - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sahajko - od gwarowego sachajda ‘dziewucha; prażucha’.

  Sahan - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Sahanek - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Sahaniuk - od sagan ‘duzy garnek kuchenny; imbryk’.

  Sahowicz - od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Sahs - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Saiczek - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Said - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Saida - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Saide - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Saidel - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Saidło - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Saidok - (Śl) od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Saidowski - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Saif - od niemieckiej nazwy osobowej Seif, ta od imienia Sigifrid (od niemieckiego Seifer (t)).

  Saifert - od niemieckiej nazwy osobowej Seif, ta od imienia Sigifrid (od niemieckiego Seifer (t)).

  Saik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sailer - od niemieckich nazw osobowych Sailer, Seiler, te od średnio-wysoko-niemieckiego seiler ‘powroźnik’.

  Saimanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Seimann, ta od imienia Simon, z hebrajskiego Schimeon.

  Saimonowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Seimann, ta od imienia Simon, z hebrajskiego Schimeon.

  Sainaga - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sais - od niemieckiej nazwy osobowej Sei, ta od imion złożonych na Sig-.

  Saj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Saja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajb - od niemieckiej nazwy osobowej Scheib (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego schibe ‘krążek, kromka, plaster’ lub od nazwy miejscowej Scheibe.

  Sajbert - od niemieckiej nazwy osobowej Seibert, ta od imienia złożonego Siegbert.

  Sajbor - od niemieckiej nazwy osobowej Schauber, ta od apelatywu Schaub ‘wiązka słomy’ lub Scheiber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schüber ‘gracz w kręgle’.

  Sajbura - od niemieckiej nazwy osobowej Schauber, ta od apelatywu Schaub ‘wiązka słomy’ lub Scheiber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schüber ‘gracz w kręgle’.

  Sajc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajda - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajdacz - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sajdak - 1698 od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sajdakowicz - 1619 od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sajdakowski - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sajdek - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajdel - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Sajder - w grupie nazwisk pochodzących od szajder, szajdarz ‘człowiek zbierający odpadki drogich metali’, też od niemieckiej nazwy osobowej Seider, ta od średnio-wysoko-niemieckiego side ‘jedwab’ lub od Scheider, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schideman ‘rozjemca’.

  Sajdera - w grupie nazwisk pochodzących od szajder, szajdarz ‘człowiek zbierający odpadki drogich metali’, też od niemieckiej nazwy osobowej Seider, ta od średnio-wysoko-niemieckiego side ‘jedwab’ lub od Scheider, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schideman ‘rozjemca’.

  Sajdewicz - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajdler - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Sajdłowski - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Sajdoł - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Sajdor - w grupie nazwisk pochodzących od szajder, szajdarz ‘człowiek zbierający odpadki drogich metali’, też od niemieckiej nazwy osobowej Seider, ta od średnio-wysoko-niemieckiego side ‘jedwab’ lub od Scheider, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schideman ‘rozjemca’.

  Sajdowski - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajduk - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajdura - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajdych - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajdyk - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajdzak - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajdziński - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Sajec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajenczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajeńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajer - od niemieckiej nazwy osobowej Saier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego soajaere ‘siewca’.

  Sajew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajewin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajewski - od nazwy miejscowej Sojówka (białostockie, gmina Sławatycze).

  Sajfer - od niemieckiej nazwy osobowej Seif, ta od imienia Sigifrid (od niemieckiego Seifer (t)).

  Sajk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajko - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajkowicz - 1679 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajkowski - od nazwy miejscowej Sajków (KrW).

  Sajków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajler - od niemieckich nazw osobowych Sailer, Seiler, te od średnio-wysoko-niemieckiego seiler ‘powroźnik’.

  Sajmbor - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sajmon - od niemieckiej nazwy osobowej Seimann, ta od imienia Simon, z hebrajskiego Schimeon.

  Sajmóg - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajmug - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajmuk - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajn - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajna - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajnach - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajnacki - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajnaga - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajnaj - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajnda - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajniak - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajnicki - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajniok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajniuk - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajno - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajnog - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajnoga - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajnok - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sajnóg - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajnug - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajnuk - od gwarowego sajnog, szajnoga ‘krzywonogi’.

  Sajok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajons - (Śl) od zając, też zajc, z gwarowego zajk.

  Sajonz - (Śl) od zając, też zajc, z gwarowego zajk.

  Sajor - od niemieckiej nazwy osobowej Saier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego soajaere ‘siewca’.

  Sajosch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajoszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajota - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajowski - od nazwy miejscowej Sojówka (białostockie, gmina Sławatycze).

  Sajór - od niemieckiej nazwy osobowej Saier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego soajaere ‘siewca’.

  Sajów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajp - od niemieckich nazw osobowych Seipelt, Seipeld, Seipold, te od imienia złożonego Sigibald.

  Sajpel - od niemieckich nazw osobowych Seipelt, Seipeld, Seipold, te od imienia złożonego Sigibald.

  Sajpeld - od niemieckich nazw osobowych Seipelt, Seipeld, Seipold, te od imienia złożonego Sigibald.

  Sajpelt - od niemieckich nazw osobowych Seipelt, Seipeld, Seipold, te od imienia złożonego Sigibald.

  Sajpolt - od niemieckich nazw osobowych Seipelt, Seipeld, Seipold, te od imienia złożonego Sigibald.

  Sajt - od szajt, szajta, sajta ‘polano, szczapa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Scheit.

  Sajta - 1667 od szajt, szajta, sajta ‘polano, szczapa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Scheit.

  Sajtkowski - od szajt, szajta, sajta ‘polano, szczapa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Scheit.

  Sajtur - od szajt, szajta, sajta ‘polano, szczapa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Scheit.

  Sajtyna - od szajt, szajta, sajta ‘polano, szczapa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Scheit.

  Sajuda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sajur - od niemieckiej nazwy osobowej Saier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego soajaere ‘siewca’.

  Sajura - od niemieckiej nazwy osobowej Saier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego soajaere ‘siewca’.

  Sajwaj - od niemieckiej nazwy osobowej Scheiwein, ta od Schei-, ze średnio-wysoko-niemieckiego schinken, schiwen ‘bać się, uniknąć czegoś’+ win ‘wino’.

  Sajwak - od niemieckiej nazwy osobowej Scheiwein, ta od Schei-, ze średnio-wysoko-niemieckiego schinken, schiwen ‘bać się, uniknąć czegoś’+ win ‘wino’.

  Sajwicz - od niemieckiej nazwy osobowej Scheiwein, ta od Schei-, ze średnio-wysoko-niemieckiego schinken, schiwen ‘bać się, uniknąć czegoś’+ win ‘wino’.

  Sak - 1388 od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Saka - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakacz - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakaczyński - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakajko - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakal - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis.

  Sakalla - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakalla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis.

  Sakalski - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis.

  Sakaluk - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakaluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis.

  Sakalus - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakalus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis.

  Sakała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis.

  Sakało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis.

  Sakałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis.

  Sakałus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis.

  Sakas - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakaszewski - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakaszkiewicz - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakasznik - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakawczuk - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakciński - od sekta ‘odłam religijny; stronnictwo’.

  Sakciuk - od sekta ‘odłam religijny; stronnictwo’.

  Sakiel - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakiell - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakiera - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowj Szakir, pochodzenia tureckiego, w dawnym znaczeniu ‘błogosławiony, litościwy’.

  Sakierski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowj Szakir, pochodzenia tureckiego, w dawnym znaczeniu ‘błogosławiony, litościwy’.

  Sakiewa - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakiewicz - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakiewicz - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakiewka - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakin - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakłacki - od sakłak ‘staropolska czapka’, też od szakłak ‘gatrunek drzewa lub krzew’ lub od nazwy miejscowej Sakłak (konińskie, gmina Kramsk).

  Sakłak - od sakłak ‘staropolska czapka’, też od szakłak ‘gatrunek drzewa lub krzew’.

  Sakłaski - od sakłak ‘staropolska czapka’, też od szakłak ‘gatrunek drzewa lub krzew’ lub od nazwy miejscowej Sakłak (konińskie, gmina Kramsk).

  Sakławski - od sakłak ‘staropolska czapka’, też od szakłak ‘gatrunek drzewa lub krzew’ lub od nazwy miejscowej Sakłak (konińskie, gmina Kramsk).

  Sakłowski - od sakłak ‘staropolska czapka’, też od szakłak ‘gatrunek drzewa lub krzew’ lub od nazwy miejscowej Sakłak (konińskie, gmina Kramsk).

  Sakol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis lub od szkal ‘niewielka szczapa; zwierzę drapieżne’.

  Sakolewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis lub od szkal ‘niewielka szczapa; zwierzę drapieżne’.

  Sakolski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis lub od szkal ‘niewielka szczapa; zwierzę drapieżne’.

  Sakoła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis lub od szkal ‘niewielka szczapa; zwierzę drapieżne’.

  Sakołcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis lub od szkal ‘niewielka szczapa; zwierzę drapieżne’.

  Sakołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis lub od szkal ‘niewielka szczapa; zwierzę drapieżne’.

  Sakos - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakosik - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakow - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakowczuk - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakowicki - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakowicz - 1390 od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakowiec - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakowiecki - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakowski - 1728 od nazw miejscowych typu Saki, Sakowo.

  Sakól - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sakal-, por. białoruskie sakal ‘sokół’, od litewskiej nazwy osobowej Sakalas, Sakalis lub od szkal ‘niewielka szczapa; zwierzę drapieżne’.

  Saków - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakra - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Sakrajda - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Sakrajecki - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Sakrajna - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Sakranowicz - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Sakrański - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Sakreida - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Sakrejda - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Sakrowski - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Sakry - od łacińskiej podstawy sacr-, por. sakra ‘święcenia duchowne’, dawniej ‘namaszczenie monarchy’.

  Saks - 1394 od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Saksa - XII w. od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Saksiński - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Sakso - 1173 od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Sakson - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Saksoń - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Saksowski - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Saksun - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Sakszeński - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Saksztein - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Saksztejn - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Saktak - od sekta ‘odłam religijny; stronnictwo’.

  Sakulak - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakulas - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakuluk - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakuła - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakun - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakura - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakus - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakuta - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakwa - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakwera - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakwerda - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakwicki - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakwieja - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakwin - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakwiński - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakwura - od sakwa ‘wór podróżny; worek na pieniądze’.

  Sakziński - od niemieckiego Sax, Saxe, Sachs, Sachse ‘mieszkaniec Saksonii’.

  Sal - 1501 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sala - 1618 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salach - od salach, salacha ‘kobieta rozpustna’.

  Salacha - od salach, salacha ‘kobieta rozpustna’.

  Salachna - od salach, salacha ‘kobieta rozpustna’.

  Salachnia - od salach, salacha ‘kobieta rozpustna’.

  Salachowski - od salach, salacha ‘kobieta rozpustna’.

  Salacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saladra - od gwarowego sala dera ‘gatunek rośliny pastewwnej’.

  Saladyga - zapewne od litewskiej nazwy osobowej Saladżius.

  Saladz - zapewne od litewskiej nazwy osobowej Saladżius.

  Salagan - od staropolskiego Szlaga ‘szlachetka’, także ‘mlot, maczuga’, od gwarowego ‘słota, szaruga’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlag.

  Salagara - od szlagier ‘człowiek wynajęty do obicia kogoś’, też ‘modna melodia, przebój’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlager.

  Salagierski - od szlagier ‘człowiek wynajęty do obicia kogoś’, też ‘modna melodia, przebój’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schlager.

  Salaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salam - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salama - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamacki - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamaga - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamaj - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamak - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamaka - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salaman - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamandra - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salamandry - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salamanowicz - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamanowski - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamańczyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamański - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamaszyński - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamądra - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salamądry - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salamąndry - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salamczyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamen - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamendra - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salamenta - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salami - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamin - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamiński - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamom - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamon - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamona - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamonczyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamondra - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salamoniak - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamonik - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamoniuk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamonowicz - 1527 od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamonowski - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamoń - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamończuk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamończyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamoński - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamow - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamowicz - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamuch - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamucha - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamucki - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamun - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salamuńczyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salan - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salanczyk - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salandra - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salanek - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salanga - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salaniec - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salanik - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salaniucha - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salaniuk - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salanowski - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salanyk - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salańczyk - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salański - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salapak - od gwarowego szałaput, szałaput ‘człowiek nieopanowany, niesprawny; ociężały’.

  Salapski - od gwarowego szałaput, szałaput ‘człowiek nieopanowany, niesprawny; ociężały’.

  Salarek - od gwarowego szalar ‘oszust’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schaler.

  Salarewicz - od gwarowego szalar ‘oszust’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schaler.

  Salarski - od gwarowego szalar ‘oszust’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schaler.

  Salarz - od gwarowego szalar ‘oszust’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schaler.

  Salas - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Salasa - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Salas-Arieta - złożenia brak; Salas od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’; Arieta brak;

  Salasch - (Śl) od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Salassa - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Salasz - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Salata - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Salatarski - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Salatera - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Salaterski - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Salatonow - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Salatowski - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Salatycki - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Salatyński - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Salawa - od szaławiła ‘lekkoduch’.

  Salawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salawach - od szaławiła ‘lekkoduch’.

  Salawarowicz - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salawerowicz - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salawerski - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salberg - od niemieckiej nazwy osobowej Salbet, ta od imienia złożonego Salipert.

  Salbert - od niemieckiej nazwy osobowej Salbet, ta od imienia złożonego Salipert.

  Salbierz - od szalbierz ‘krętacz, oszust, kuglarz’.

  Salcer - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Salcewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Salczak - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Salczon - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Salczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Salczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Salczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Sald - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Saldak - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Saldał - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Saldan - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Saldat - od sołdat, soldat ‘żołnierz rosyjski’, pogardliwie ‘żołdak’.

  Saldatk - (Pom) od sołdat, soldat ‘żołnierz rosyjski’, pogardliwie ‘żołdak’.

  Salden - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Saldowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Salduk - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Saldzień - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Saldzin - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Saldziun - od niemieckiej nazwy osobowej Sold, ta od apelatywu Sold ‘płaca, żołd’.

  Salech - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saleciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saleczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salej - od szalej ‘roślina zielna; z niektórych gatunkow otrzymuje się truciznę’.

  Salejczuk - od szalej ‘roślina zielna; z niektórych gatunkow otrzymuje się truciznę’.

  Salejda - od szalej ‘roślina zielna; z niektórych gatunkow otrzymuje się truciznę’.

  Salejdowicz - od szalej ‘roślina zielna; z niektórych gatunkow otrzymuje się truciznę’.

  Salejew - od szalej ‘roślina zielna; z niektórych gatunkow otrzymuje się truciznę’.

  Salejko - od szalej ‘roślina zielna; z niektórych gatunkow otrzymuje się truciznę’.

  Salejkowski - od szalej ‘roślina zielna; z niektórych gatunkow otrzymuje się truciznę’.

  Salejski - 1790 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salemendra - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salemoński - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salenda - od wschodniosłowiańskiego szałanda ‘rodzaj statku rzecznego’.

  Salenek - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salenga - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salenga - od wschodniosłowiańskiego szałanda ‘rodzaj statku rzecznego’.

  Saleniak - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salenicz - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Saleniec - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salenik - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Saleniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salenta - od wschodniosłowiańskiego szałanda ‘rodzaj statku rzecznego’.

  Salepa - od salep ‘mączka uzyskana z bulw korzeni storczyków, stosowana w lecznictwie i włókiennictwie’.

  Saler - od seler, saler ‘roślina warzywna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seller, a ta od górnoniemieckiego seler ‘powróz, rzemień, wyrób rymarski’.

  Salera - od seler, saler ‘roślina warzywna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seller, a ta od górnoniemieckiego seler ‘powróz, rzemień, wyrób rymarski’.

  Salerek - od seler, saler ‘roślina warzywna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seller, a ta od górnoniemieckiego seler ‘powróz, rzemień, wyrób rymarski’.

  Salerno - od seler, saler ‘roślina warzywna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seller, a ta od górnoniemieckiego seler ‘powróz, rzemień, wyrób rymarski’.

  Salerno-Kochan - złożenia brak; Salerno od seler, saler ‘roślina warzywna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seller, a ta od górnoniemieckiego seler ‘powróz, rzemień, wyrób rymarski’; Kochan 1136 od kochać, też od niemieckiej nazwy osobowej Koch, ta od średnio- wysoko-niemieckiego koch ‘kucharz’.

  Salerowski - od seler, saler ‘roślina warzywna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seller, a ta od górnoniemieckiego seler ‘powróz, rzemień, wyrób rymarski’.

  Salerski - od seler, saler ‘roślina warzywna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seller, a ta od górnoniemieckiego seler ‘powróz, rzemień, wyrób rymarski’.

  Salerzyński - od seler, saler ‘roślina warzywna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seller, a ta od górnoniemieckiego seler ‘powróz, rzemień, wyrób rymarski’.

  Saleta - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Saletis - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Saletiz - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Saletka - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Saletnik - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Saletowicz - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Saletowski - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Saletra - 1500 od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Saletrowicz - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Saletry - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Saletryński - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Saletrzyński - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Saletycki - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Saletzki - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Salewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salewski - od nazwy miejscowej Salowa (bielskie, gmina Maków Podhalański).

  Salicki - od nazwy miejscowej Salicha (KrW).

  Salikow - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salim - od wschodniosłowiańskiego Szalim, szalić ‘oszukiwać, kłamać’.

  Salimandra - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salimow - od wschodniosłowiańskiego Szalim, szalić ‘oszukiwać, kłamać’.

  Salimski - od wschodniosłowiańskiego Szalim, szalić ‘oszukiwać, kłamać’.

  Salin - od wschodniosłowiańskiego Szalim, szalić ‘oszukiwać, kłamać’.

  Salinger - od niemieckiej nazwy osobowej Salinger, ta od nazwy miejscowej Salingen.

  Salingier - od niemieckiej nazwy osobowej Salinger, ta od nazwy miejscowej Salingen.

  Saliniewicz - od wschodniosłowiańskiego Szalim, szalić ‘oszukiwać, kłamać’.

  Salink - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Salinger, ta od nazwy miejscowej Salingen.

  Salinkiewicz - od wschodniosłowiańskiego Szalim, szalić ‘oszukiwać, kłamać’.

  Salinowski - od wschodniosłowiańskiego Szalim, szalić ‘oszukiwać, kłamać’.

  Saliński - 1731 od nazwy miejscowej Salino (gdańskie, gmina Gniewino).

  Salipiwko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salis - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saliszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saliś - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salit - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Salita - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Salitra - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Salitryński - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Saliwoda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salka - 1605 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salke - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salko - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salków - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salla - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saller - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sallman - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salm - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salma - 1423 od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmach - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmachowicz - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmaj - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salman - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmanowicz - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmanowski - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmańczyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmański - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmen - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmon - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmonowicz - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmończyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmoński - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salmucha - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salna - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salnicki - od nazwy miejscowej Solniki (kilka wsi).

  Salniczek - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salnik - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salnikow - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salników - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Salom - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Saloma - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Saloman - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomańczyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomański - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomek - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomeńczyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomeński - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomon - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomonczyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomoniak - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomonik - 1642 od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomonow - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomonowicz - 1468 od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomonowski - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomoń - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomończyk - 1631 od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomoński - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomucha - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomun - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salomyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salon - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saloni - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salonik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salonończyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Salopa - od gwarowego szałaput, szałaput ‘człowiek nieopanowany, niesprawny; ociężały’; od salopa ‘rodzaj odzieży kobiecej’.

  Salosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saloszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salow - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salowski - od nazwy miejscowej Salowa (bielskie, gmina Maków Podhalański).

  Salowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sals - od staropolskiego salsa, szałsza ‘ostry sos; polewka rybna; sałata’.

  Salt - od salt ‘skok, taniec’.

  Saluch - XII-XV w. w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saluda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salus - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salusza - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saluszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saluszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saluś - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saluta - od salut ‘oddawanie honorów wojskowych’.

  Saluter - od saluter, soluter ‘jedyny, egoista’.

  Salutryński - od saluter, soluter ‘jedyny, egoista’.

  Salutzki - od saluter, soluter ‘jedyny, egoista’.

  Saluza - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salwa - 1500 od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwach - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwanowicz - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwanowski - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwarowicz - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwarowski - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwecki - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwer - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwerak - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwerowicz - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwerski - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwiak - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwiak - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwiarz - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwicki - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwicz - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwiczek - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwierak - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwierczak - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwierek - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwierz - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwik - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwin - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwina - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwiński - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwirak - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwirowicz - od salwirować ‘czatować’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Salver.

  Salwista - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwitzek - (Śl) od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwocki - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwon - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwoński - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwowicz - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwowski - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwuk - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Salwuk-Marko - złożenia brak; Salwuk od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator; Marko w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Salzer - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Salzman - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Salzmann - od niemieckiej nazwy osobowej Salz, ta z średnio-wysoko-niemieckiego salz ‘sól’.

  Sała - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałabaj - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałaban - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałabon - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałaboń - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałabski - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałabuda - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałabun - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałaburz - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałabut - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałach - od sałacha, salacha ‘kobieta rozpustna, lekkomyślna’.

  Sałacha - od sałacha, salacha ‘kobieta rozpustna, lekkomyślna’.

  Sałachewicz - od sałacha, salacha ‘kobieta rozpustna, lekkomyślna’.

  Sałachiewicz - od sałacha, salacha ‘kobieta rozpustna, lekkomyślna’.

  Sałachna - od sałacha, salacha ‘kobieta rozpustna, lekkomyślna’.

  Sałachowicz - od sałacha, salacha ‘kobieta rozpustna, lekkomyślna’.

  Sałaciak - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałacik - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałaciński - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałacki - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałackiewicz - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałaczak - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałaczyński - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałaga - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałagacki - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałagadzki - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałagaj - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałagan - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałagocki - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałagon - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałaguba - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałaguby - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Sołogub, ta od sołogub ‘człowiek o tłustych ustach’.

  Sałahub - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałajski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałam - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałama - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamach - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamach - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałamacha - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamacha - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałamacki - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamacki - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałamaj - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamaj - od szałamaj, szałamaja ‘instrument muzyczny, dudy’.

  Sałamaja - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamaja - od szałamaj, szałamaja ‘instrument muzyczny, dudy’.

  Sałamak - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamaka - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamaszek - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałamaszenko - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałamaszyński - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamaszyński - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałameszek - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałamocha - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałamon - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamonik - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamończyk - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamoński - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamun - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałamunia - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałan - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałandyk - od wschodniosłowiańskiego szałanda ‘rodzaj statku rzecznego’.

  Sałandziak - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałandziak - od wschodniosłowiańskiego szałanda ‘rodzaj statku rzecznego’.

  Sałaniecki - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałaniewicz - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałaniewski - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałankiewicz - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałanko - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałanowicz - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałanowski - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałańczów - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałańdziak - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałańdziak - od wschodniosłowiańskiego szałanda ‘rodzaj statku rzecznego’.

  Sałański - od solić ‘posypywać solą’, sól ‘chlorek sodu’.

  Sałapa - od gwarowego szałaput, szałaput ‘człowiek nieopanowany, niesprawny; ociężały’.

  Sałapaj - od gwarowego szałaput, szałaput ‘człowiek nieopanowany, niesprawny; ociężały’.

  Sałapak - od gwarowego szałaput, szałaput ‘człowiek nieopanowany, niesprawny; ociężały’.

  Sałapała - od gwarowego szałaput, szałaput ‘człowiek nieopanowany, niesprawny; ociężały’.

  Sałapat - od litewskiej nazwy osobowej Salapeta.

  Sałapata - od litewskiej nazwy osobowej Salapeta.

  Sałapatek - od litewskiej nazwy osobowej Salapeta.

  Sałapiak - od litewskiej nazwy osobowej Salapeta.

  Sałapot - od litewskiej nazwy osobowej Salapeta.

  Sałapotek - od litewskiej nazwy osobowej Salapeta.

  Sałapski - od litewskiej nazwy osobowej Salapeta.

  Sałaputa - od litewskiej nazwy osobowej Salapeta.

  Sałas - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałasek - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałas-Eysymont - złożenia brak; Sałas od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’; Eysymont od niemieckiej nazwy osobowej Eismund, ta od Eis (en) żelazo + munt ‘obrona, ochrona’.

  Sałasiak - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałasiewicz - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałasiński - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałaskiewicz - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałasz - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałaszewicz - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałaszewski - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałaszko - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałasznik - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałasznyk - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałaszyn - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałaś - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałaśkiewicz - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałaśnik - od szałas, dawniej sałasz ‘prowizoryczne schronienie; prymitywny dom’.

  Sałat - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałata - 1569 od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałata-Sałaciński - złożenia brak; Sałata 1569 od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’; Sałaciński od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałatczyk - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałatek - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałatka - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałatkiewicz - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałatko - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałatkowski - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałatowicz - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałatowski - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałatyński - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Saława - od szaławiła ‘lekkoduch’.

  Saławacki - od szaławiła ‘lekkoduch’.

  Saławiła - od szaławiła ‘lekkoduch’.

  Sałbut - od szalaban ‘pijatyka’, od gwarowego szałabajka ‘bajka, opowieść’.

  Sałciński - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałciuk - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałczak - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałczewski - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałczyński - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sałega - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałegowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałej - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałek - 1791 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałęga - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałęgowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałga - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałgan - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałgań - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałgut - od sałaga ‘nicpoń, włóczęga’.

  Sałka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałkowski - od nazwy miejscowej typu Sałki (płockie, gmina Rataje; radomskie, gmina Pionki), Sałkowice, Szałkowo.

  Sałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałłak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałłata - od sałata, z gwarowego szałata ‘warzywo’.

  Sało - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałoch - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałoja - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałojczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałomacki - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałomanow - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałomczak - od sałamacha, szałamacha ‘krupy owsiane lub jęczmienne wypiekane na sadle’.

  Sałomun - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałon - ( z fonetyką białoruską) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Sałona - ( z fonetyką białoruską) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Sałoniewicz - ( z fonetyką białoruską) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy słon-, por. słonić ‘nachylać, pochylać’, zasłona, słoń, słony.

  Sałosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałowiej - od wschodniosłowiańskiego Sołowiej, ta od sołowiej ‘słowik’.

  Sałowin - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałówka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałs - od staropolskiego salsa, szałsza ‘ostry sos; polewka rybna; sałata’.

  Sałtan - od sułtan, ze staropolskiego sołtan ‘władca, panujący w krajach muzułmańskich’, od białoruskiego santon, sułtan.

  Sałtanowski - od sułtan, ze staropolskiego sołtan ‘władca, panujący w krajach muzułmańskich’, od białoruskiego santon, sułtan.

  Sałtun - od sułtan, ze staropolskiego sołtan ‘władca, panujący w krajach muzułmańskich’, od białoruskiego santon, sułtan.

  Sałtys - 1691 od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Sałtysik - 1661 od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Sałuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałuda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saługa - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałuja - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałujan - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałuka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałustowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałuszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałuta - od salut ‘oddawanie honorów wojskowych’.

  Sałuta - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałwach - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Sałwiaczek - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Sałwicki - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Sałwik - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Sałwiński - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Sałwowski - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Sałyga - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Sałyga - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałygo - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Sałygo - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sałyk - od łacińskiego salvus ‘zbawiony, ocalony’, późniejsze salwa ‘równoczesny wystrzał z kilku karabinów lub armat’, też od imienia Salwator.

  Sam - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samagalski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Samagała - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Samagieł - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Samagowski - od smagać, też od gwarowego szmagać ‘bić, chłostać’.

  Samaj - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Samajdak - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Samajduch - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Samajeden - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samajko - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Samajluk - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Samajło - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Samajłowicz - od dawnego szmajda, szmaja, szamania, sznajda ‘mańkut’.

  Samak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samakiewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samal - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Samal - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samala - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Samala - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samalaga - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Samalej - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Samalon - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Samaluk - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samałej - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Saman - od szaman ‘kapłan i czarownik u niektórych plemion’ lub od wschodniosłowiańskiego saman ‘słoma’.

  Samanek - od szaman ‘kapłan i czarownik u niektórych plemion’ lub od wschodniosłowiańskiego saman ‘słoma’.

  Samanewicz - 1662 od szaman ‘kapłan i czarownik u niektórych plemion’ lub od wschodniosłowiańskiego saman ‘słoma’.

  Samaniewicz - od szaman ‘kapłan i czarownik u niektórych plemion’ lub od wschodniosłowiańskiego saman ‘słoma’.

  Samaniszyn - od szaman ‘kapłan i czarownik u niektórych plemion’ lub od wschodniosłowiańskiego saman ‘słoma’.

  Samanowicz - od szaman ‘kapłan i czarownik u niektórych plemion’ lub od wschodniosłowiańskiego saman ‘słoma’.

  Samańczyk - od szaman ‘kapłan i czarownik u niektórych plemion’ lub od wschodniosłowiańskiego saman ‘słoma’.

  Samański - od szaman ‘kapłan i czarownik u niektórych plemion’ lub od wschodniosłowiańskiego saman ‘słoma’.

  Samara - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaraj - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarak - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarański - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaras - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarcew - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarczenko - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarec - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarek - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaris - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaro - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarodna - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samarow - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarowicz - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarowski - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarski - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaruk - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaryczew - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaryczow - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaryk - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaryn - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samaryna - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarzewski - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samarzuk - od samara, samar ‘juk, tłumok’.

  Samasz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samaszko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Sambar - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sambarski - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samber - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sambera - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samberek - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samberger - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samberski - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sambierski - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sambor - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sambora, m. - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samborak - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samborczyk - 1612 od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samborecki - 1549 od nazwy miejscowej Samborzec (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Samborek - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samborko - 1398 od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samborowicz - 1283 od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samborowski - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Samborski - 1441 od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Samborzecki - 1473 od nazwy miejscowej Samborzec (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Samborzyc - 1230 od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sambowski - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Sambożuk - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sambór - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sambórski - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Sambroszczak - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Sambrowicz - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Sambur - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Sambura - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Samburski - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Samcewicz - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samcik - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samciuk - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samczak - 1723 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samczak - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samczewski - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samczuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samczuk - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samczyk - 1613 od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samczykowski - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samczyński - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samec - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samecki - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Sameczko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Sameć - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samećko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samek - 1397 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samel - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samel - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samela - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samela - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samelak - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samelak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samelczak - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samelek - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samelko - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samelski - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Sameluk - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samełko - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samełko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samełyk - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samer - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Sameraj - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samerajczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samerek - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samerlak - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samerlik - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samerski - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samet - od niemieckiej nazwy osobowej Sam (m)et ,ta z średnio-wysoko-niemieckiego samit, samat ‘aksamit’.

  Sametko - od niemieckiej nazwy osobowej Sam (m)et ,ta z średnio-wysoko-niemieckiego samit, samat ‘aksamit’.

  Samic - 1444 od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’.

  Samica - 1440 od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’.

  Samicki - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’.

  Samicz - 1650 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samiczak - 1786 od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’.

  Samiczek - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’.

  Samiczuk - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’.

  Samiec - od samica ‘zwierzę płci żeńskiej’; od samiec ‘zwierzę płci męskiej’.

  Samiejew - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samiejko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samiewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samiewski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samik - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samila - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samilak - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samilenko - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samilewski - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samiliński - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samilski - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samiluk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samiła - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samiło - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samiło - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samin - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samiński - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samiński - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samioł - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samioł - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samiołek - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samiołuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samionka - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samira - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samira-Gajny - złożenia brak; Samira od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’; Gajny w grupie nazwisk pochodzących od gaić ‘zielenić’, dawniej ‘otwierać sądy’, gaj ‘zarośla’; od gajny ‘gajowy’.

  Samirowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samiruk - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samisz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samka - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samkiewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samkowa - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samkowicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samkowski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samków - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samkulin - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samla - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samlec - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samlecki - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samlicki - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samlik - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samlikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samluch - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samluk - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samluk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samła - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Samłuk - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Sammel - od niemieckiej nazwy osobowej Samel, ta od imienia Samuel.

  Sammer - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Samo - 1459 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samobor - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Samoborski - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Samobyja - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoc - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoch - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samocha - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samochocki - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samochowiec - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samochraj - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samochwalenko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samochwał - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samochwała - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samochwostowski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samociak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samocik - 1661 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samocki - od nazwy miejscowej Samocice (tarnowskie, gmina Bolesław) lub Szamocin (miasto, pilskie).

  Samoczko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoczwart - 1676 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoczyn - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoć - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoćko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samodaj - 1431 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samodół - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samodulski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samodur - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samodurow - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samodurów - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samodzewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samodziej - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samofalski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samofał - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samofałow - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samogórski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samograjczyk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samogranicki - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoicz - 1577 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoil - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoiluk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoił - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoiłło - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoiłow - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoiłowicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojca - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojda - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojdzin - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojeden - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojedna - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojednik - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojedny - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojlenko - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojlik - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojlis - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojlowicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojluk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojła - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojło - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojłow - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojłowicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojłów - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samojski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samok - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samokiewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samol - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samol - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samolak - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samolak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samolczuk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samolczyk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samolej - 1793 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samolenko - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoleńko - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samolewicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samolewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samolewski - 1756 od nazwy miejscowej Samule (łomżyńskie, gmina Turośl).

  Samolik - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samolina - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoliński - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samolis - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samolita - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoliuk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samolon - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samolong - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoluch - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoluk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoluta - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoła - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samoła - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samołajczyk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samołajtis - (forma lituanizowana) od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samołaz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samołazowa - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoło - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samołowicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samołowka - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samołówka - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samołuch - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samołuk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samołyj - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił

  Samołyk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił

  Samołyk-Samotkowski - złożenia brak; Samołyk od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił; Samotkowski pewnie od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samon - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samonczuk - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samonek - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samoniak - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samonis - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samonow - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samonowicz - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samonowski - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samoń - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samońko - od imienia Samon, używanego w Kościele prawosławnym, pochodzącego od imienia Samuel.

  Samor - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samora - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorąg - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samorek - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samorewicz - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorodna - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samorodny - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoron - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samoroński - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorow - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorowicz - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorowski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samorowski - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorów - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorski - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samoruk - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorus - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samoryn - od samora, samura ‘świnia prośna’.

  Samorzewski - od nazwy miejscowej Smorzewo (plockie, gmina Gozdowo).

  Samorzyński - od nazwy miejscowej Smorzewo (plockie, gmina Gozdowo).

  Samos - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosąd - 1421 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosenek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosiej - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosiejko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosienko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosieńko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosiewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosiewski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosik - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosiński - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosiuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoson - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosonek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samostaj - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samostiak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samostoj - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samostrzelnik - 1434 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszczuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszenko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszewski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszkiewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszyn - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszyński - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoś - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samościuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samot - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samota - 1425 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotach - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotacha - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotiuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotka - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotna - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samotnik - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samotny - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; też od niemieckiej nzwy osobowej Scham.

  Samotoch - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotus - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotyj - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotyja - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotyjak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotyja-Lenczewski - złożenia brak; Samotyja od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; Lenczewski 1597 od nazwy miejscowej Leńcze (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Samotyjek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samotyj-Leńczewski - złożenia brak; Samotyj od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; Leńczewski od nazwy miejscowej Leńcze (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Samowar - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samowędziuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samowicz - 1376 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samowon - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samowski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samowtóry - 1621 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samozwaniec - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samójlik - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samójło - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samójłowicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samól - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samólnik - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samólski - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samplacki - od nazwy miejscowej Sampława, dawniej Sępława (olsztyńskie, gmina Lubawa).

  Samplowski - od nazwy miejscowej Sampława, dawniej Sępława (olsztyńskie, gmina Lubawa).

  Sampławski - 1642 od nazwy miejscowej Sampława, dawniej Sępława (olsztyńskie, gmina Lubawa).

  Sampłowski - od nazwy miejscowej Sampława, dawniej Sępława (olsztyńskie, gmina Lubawa).

  Sampoliński - od nazwy miasta Sępólno, dziś Sepolno (konińskie).

  Samrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sämer, ta od same, sam ‘ziarno’.

  Sams - od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samsanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samsek - od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samsel - od niemieckiej nazwy osobowej Samsel, ta od imienia Samson.

  Samselski - od niemieckiej nazwy osobowej Samsel, ta od imienia Samson.

  Samsik - od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samsin - od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samsionek - od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samsol - od niemieckiej nazwy osobowej Samsel, ta od imienia Samson.

  Samson - od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsonek - 1567 od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsonienko - od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsonik - 1592 od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsoniuk - od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsonow - od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsonowicz - od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsonowski - od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsoń - od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsoński - 1443 od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsunowic - 1224 od imienia Samson. Imię notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šimšon, a to od shemesh ‘słońce’. Do języka polskiego imię przejmowane też jako Samsun, Sampson.

  Samsz - 1492 od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samsza - XIV w. od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samszo - od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samszor - od niemieckiej nazwy osobowej Sams, ta od imienia Samson.

  Samuc - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuchow - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuczonek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuć - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuel - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuelowicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuels - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuelsen - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuelsson - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuely - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuił - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuiła - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samujlicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samujlik - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samujluk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samujła - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samujłło - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samujło - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samujłowicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samukowicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samul - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samul - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samulak - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samulczuk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulczyk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulejczyk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulejko - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulek - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulewicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulewski - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulik - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuliński - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuljon - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulkiewicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samull - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulla - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulnik - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulok - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulonis - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulowicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samulowski - od nazwy miejscowej Samule (łomżyńskie, gmina Turośl).

  Samulski - 1794 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samulski - od nazwy miejscowej Samule (łomżyńskie, gmina Turośl).

  Samuluk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuła - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samuła - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samułczyk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samułek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuło - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samułowicz - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samułowski - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samułów - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samus - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samusenko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samusew - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samusiewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samusik - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samusionek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samusjew - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuskiewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samusło - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samusz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuszewski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuszkiewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuszonek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuś - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samuta - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samyk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samyła - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samyłło - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samyło - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samyszyn - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  San - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanacz - 1449 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanajca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanajko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanator - od senator ‘członek senatu, dygnitarz państwowy’.

  Sanatorek - od senator ‘członek senatu, dygnitarz państwowy’.

  Sanborski - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Sanc - od niemieckiej nazwy osobowej Schan (t), ta od nazwy terenowej Schantz, ze średnio-wysoko-niemieckiego schanze ‘umocnieniec ochronne’.

  Sanc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sancak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sancew - 1578 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sancewicz - 1541 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sancewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sancowicz - 1551 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanczyc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanczyk - 1565 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sand - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sanda - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandach - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandacz - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand lub od sandacz ‘gatunek ryby’.

  Sandaj - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandak - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandakow - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandal - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandalak - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandalewski - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandalski - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandaluk - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandał - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandała - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandałak - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandałowicz - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandałowski - od sandał ‘rodzaj obuwia’.

  Sandan - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandanus - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandar - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandecha - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandega - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandej - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandek - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandel - od niemieckiej nazwy osobowej Sandel, ta od imion złożonych na Sand-.

  Sandelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Sandel, ta od imion złożonych na Sand-.

  Sandell - od niemieckiej nazwy osobowej Sandel, ta od imion złożonych na Sand-.

  Sandelski - od niemieckiej nazwy osobowej Sandel, ta od imion złożonych na Sand-.

  Sander - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandera - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sanderecki - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sanderek - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sanderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sanders - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sanderski - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandig - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandler - od niemieckiej nazwy osobowej Sandel, ta od imion złożonych na Sand-.

  Sandlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Sandel, ta od imion złożonych na Sand-.

  Sandlowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sandel, ta od imion złożonych na Sand-.

  Sandłak - od niemieckiej nazwy osobowej Sandel, ta od imion złożonych na Sand-.

  Sandman - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandmann - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandner - 1313 od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Sando - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandoch - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandok - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandolewski - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandomier - od imienia złożonego Sędzimir, notowanego w źródłach historycznych od XIV wieku.

  Sandomiera - od imienia złożonego Sędzimir, notowanego w źródłach historycznych od XIV wieku.

  Sandomierski - od nazwy miasta Sandomierz (tarnobrzeskie).

  Sandomierz - od nazwy miasta Sandomierz (tarnobrzeskie).

  Sandomir - od imienia złożonego Sędzimir, notowanego w źródłach historycznych od XIV wieku.

  Sandomirski - 1580 od nazwy miasta Sandomierz (tarnobrzeskie).

  Sandor - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandorek - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandorowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandors - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandorski - 1699 od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandos - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandow - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandowycz - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandra - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandrak - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandro - 1320 od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Sandro - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandrock - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandry - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandryk - 1424 od imienia Aleksander. Imię pochodzenia greckiego, od alékso ‘bronię, wspomagam’ + aner, andros ‘mąż’, notowane w Polsce od XII wieku, także w formach obocznych Aleksandr, Aleksendr, Oleksander, Leksander.

  Sandryk - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandrykowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandrzek - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandrzik - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandrzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandt - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandten - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sanduch - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandulak - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandulowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandulski - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sanduł - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sanduła - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandułow - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandura - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandura - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandurek - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandurek - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sanduro - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandurski - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sandy - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandycz - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandyk - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandylak - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandzelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandzewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandzicki - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandziecki - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandziewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sandźmiera - od imienia złożonego Sędzimir, notowanego w źródłach historycznych od XIV wieku.

  Sanecki - od nazwy miejscowej Sanka (krakowskie, gmina Krzeszowice), Sanki (radomskie, gmina Promna).

  Saneczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanecznik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanejca - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanek - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saneluk - od niemieckiej nazwy osobowej Sanel, ta od imion złozonych na Sani-.

  Saneluta - od niemieckiej nazwy osobowej Sanel, ta od imion złozonych na Sani-.

  Sanełko - od niemieckiej nazwy osobowej Sanel, ta od imion złozonych na Sani-.

  Saner - od niemieckich nazw osobowych Sanner (t), Senner (t), te od imienia złożonego Sanihart lub od imienia Schönhart.

  Sanermann - od niemieckich nazw osobowych Sanner (t), Senner (t), te od imienia złożonego Sanihart lub od imienia Schönhart.

  Sanetra - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Sanetrnik - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Sanetrznik - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Sanewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sangar - od niemieckiej nazwy osobowej Sänger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sengen ‘opalać, osmalać’, może też od średnio-wysoko-niemieckiego sangen ‘śpiewać’.

  Sangara - od niemieckiej nazwy osobowej Sänger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sengen ‘opalać, osmalać’, może też od średnio-wysoko-niemieckiego sangen ‘śpiewać’.

  Sange - od niemieckiej nazwy osobowej Sange, ta od nazw terenowych na Sang-.

  Sanger - od niemieckiej nazwy osobowej Sänger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sengen ‘opalać, osmalać’, może też od średnio-wysoko-niemieckiego sangen ‘śpiewać’.

  Sangorski - od niemieckiej nazwy osobowej Sänger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sengen ‘opalać, osmalać’, może też od średnio-wysoko-niemieckiego sangen ‘śpiewać’.

  Sangowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sange, ta od nazw terenowych na Sang-.

  Sangowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sange, ta od nazw terenowych na Sang-.

  Sangórka - od niemieckiej nazwy osobowej Sänger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sengen ‘opalać, osmalać’, może też od średnio-wysoko-niemieckiego sangen ‘śpiewać’.

  Sangórski - od niemieckiej nazwy osobowej Sänger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sengen ‘opalać, osmalać’, może też od średnio-wysoko-niemieckiego sangen ‘śpiewać’.

  Sangurski - od niemieckiej nazwy osobowej Sänger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sengen ‘opalać, osmalać’, może też od średnio-wysoko-niemieckiego sangen ‘śpiewać’.

  Sani - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sania - 1445 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanicki - od nazw miejscowych typu Sanka.

  Sanicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniec - 1431 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniecki - od nazw miejscowych typu Sanka.

  Saniecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniecznik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniel - 1728 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanietrzyk - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Saniewski - od nazwy miejscowej Szaniawa, dziś Szaniawy (siedleckie, gmina Trzebieszów).

  Sanik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saninkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saninko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saninowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanisz - 1454 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniszek - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanit - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Sanitarowicz - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Saniternik - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Sanitra - od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Saniuga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniuk - 1549 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniukowicz - 1558 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniuta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniutkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniutycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniutycz-Kuroczycki - złożenia brak; Saniutycz w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie; Kuroczycki w grupie nazwisk pochodzących od kura, też od kurzyć.

  Sank - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanka - 1396 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sankala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sankalla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sankała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sankiewicz - 1639 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanko - 1349 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sankocki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sankow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sankowicz - 1487 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sankowski - 1742 od nazwy miejscowej Sanka (krakowskie, gmina Krzeszowice), Sanki (radomskie, gmina Promna).

  Sanktas - zapewne od łacińskiego sanctus ‘święty’.

  Sankton - 1378 zapewne od łacińskiego sanctus ‘święty’.

  Sanktoń - zapewne od łacińskiego sanctus ‘święty’.

  Sannemann - od niemieckich nazw osobowych Sanner (t), Senner (t), te od imienia złożonego Sanihart lub od imienia Schönhart.

  Sanner - od niemieckich nazw osobowych Sanner (t), Senner (t), te od imienia złożonego Sanihart lub od imienia Schönhart.

  Sanocki - 1378 od nazwy miasta Sanok (krośnieńskie).

  Sanok - od nazwy miasta Sanok (krośnieńskie).

  Sanokowski - od nazwy miasta Sanok (krośnieńskie).

  Sanowski - od nazwy miejscowej Sanowo (Wileńszczyzna).

  Sansala - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  San-Sebastian - złożenia brak; San w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie; Sebastian od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sansel - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sansiewicz - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sanszczyk - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sanszek - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sant - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santa - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santar - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santarek - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santarius - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santariusz - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santer - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santera - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santerek - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santi - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santke - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santkowski - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santo - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santolak - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santolla - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santor - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santorek - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santoriak - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santorius - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santoro - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santorowski - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santorski - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santorz - 1400 od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santowiak - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santowicz - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santowski - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santór - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santracz - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santrea - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santrek - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santruczek - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santur - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santura - od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santus - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santy - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santycz - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Santyrz - 1437 od niemieckich nazw osobowych Santer, Sander, te od imienia Alexander; może też od prasłowiańskiego soto??, rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Santysiak - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Sanuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanul - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanura - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanuś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sany - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanyusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sań - 1402 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sańczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sańczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sańda - od niemieckiej nazwy osobowej Sand, ta od imion złożonych na Sand.

  Sańka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sańko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sańkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sański - od nazwy miejscowej Sanie (łódzkie, gmina Aleksandrów Łódzki; łomżyńskie, gmina Kołaki Kościelne).

  Sańta - od niemieckich nazw osobowych Sant, Sand, te od imion złożonych na Sand-.

  Saoma - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sap - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapa - 1381 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapaciński - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapacz - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapacz-Sapoczyński - złożenia brak; Sapacz w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’; Sapoczyński w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapala - 1600 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapalak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapalic - 1640 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapaliński - 1670 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapalla - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapalski - 1630 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapała - 1391 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapało - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapałowski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapan - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapanowski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapata - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapatka - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapaty - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapczuk - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapczyński - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapecki - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapeda - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapeja - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapejko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapek - 1305 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapel - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapela - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapelak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapelecki - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapelik - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapelski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapeluk - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapeła - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapełko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapenko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapeńko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Saper - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapera - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Saperczak - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Saperek - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Saperski - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapeta - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapetto - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapewicz - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapeżyński - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapia - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiała - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapian - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapianik - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiański - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiaska - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiasko - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiaszka - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiaszko - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiazka - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapica - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapich - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapicha - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapichowski - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapicki - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiczyński - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiecha - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiecho - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiechowski - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiecki - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiega - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiegin - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiego - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapieha - 1529 od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiej - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapieja - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiejewski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiejka - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiejko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiel - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiela - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapielak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapielnikow - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapielski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiełkin - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiełko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiełło - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapieło - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapienko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapieńko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapieński - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapier - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapierowski - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapierów - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapierz - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapierzak - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapierzyna - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapierzyński - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapieska - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapieszczak - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapieszczuk - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapieszek - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapieszka - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapieszko - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiewak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiewko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiewski - od nazwy miejscowej Sapy (kilka miejscowości).

  Sapiewski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapieżko - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapieżyński - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapig - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiga - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapigórski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapij - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapija - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapijanko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapijasek - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapijaska - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapijaszka - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapijaszko - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapijazek - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapijewski - od nazwy miejscowej Sapy (kilka miejscowości).

  Sapijuk - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapik - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapikowski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapil - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapilak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapilewski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapilowski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiłka - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiłko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiło - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapina - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiniak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiński - 1608 od nazwy miejscowej Sapy (kilka miejscowości).

  Sapioła - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiołka - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapiołko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapior - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapiorow - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapir - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapis - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiska - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiszczak - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiszczuk - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiszko - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapiuk - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapjuk - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapka - 1436 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapkowski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Saplak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szeplić, szepielić, szepleń, szeplenić ‘seplenić, mówić niewyraźnie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Scheppel.

  Sapleta - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szeplić, szepielić, szepleń, szeplenić ‘seplenić, mówić niewyraźnie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Scheppel.

  Sapletta - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szeplić, szepielić, szepleń, szeplenić ‘seplenić, mówić niewyraźnie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Scheppel.

  Saplewicz - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szeplić, szepielić, szepleń, szeplenić ‘seplenić, mówić niewyraźnie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Scheppel.

  Saplina - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szeplić, szepielić, szepleń, szeplenić ‘seplenić, mówić niewyraźnie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Scheppel.

  Saplis - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szeplić, szepielić, szepleń, szeplenić ‘seplenić, mówić niewyraźnie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Scheppel.

  Sapliwy - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szeplić, szepielić, szepleń, szeplenić ‘seplenić, mówić niewyraźnie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Scheppel.

  Sapnia - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapoch - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapocha - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapociński - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapocki - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapoćko - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapoliński - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapolski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapoł - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapołyga - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapon - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Saponow - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Saponowicz - 1560 od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Sapoń - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Sapońko - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Sapoński - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Sapor - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapora - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Saporek - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Saporowski - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Saporznikow - od wschodniosłowiańskiego sapożnik ‘szewc’.

  Saporżnikow - od wschodniosłowiańskiego sapożnik ‘szewc’.

  Sapośnik - od wschodniosłowiańskiego sapożnik ‘szewc’.

  Sapośnikow - od wschodniosłowiańskiego sapożnik ‘szewc’.

  Sapot - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapota - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapował - 1560 od białoruskiego szapował ‘wałkarz, pilśniak’.

  Sapowicz - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapowski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapoźnikow - od wschodniosłowiańskiego sapożnik ‘szewc’.

  Sapożnik - od wschodniosłowiańskiego sapożnik ‘szewc’.

  Sapożnikow - od wschodniosłowiańskiego sapożnik ‘szewc’.

  Sapożników - od wschodniosłowiańskiego sapożnik ‘szewc’.

  Sapór - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sappa - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sappek - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sappich - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sappik - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sappok - (Śl)– w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sappol - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapra - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapraniuk - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapranowski - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapron - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Saproń - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Saprończyk - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapruch - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapruka - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Saprun - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapryczyk - 1662 od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapryga - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Saprygin - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapryk - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapryka - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapryki - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Sapucki - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapulak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapulski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapuła - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapun - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapuń - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Saputa - 1400 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapużak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapylak - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sapyta - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sar - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sara - 1776 w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarab - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Saraba - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Sarabacha - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Sarabaj - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Saraban - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Sarabasz - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Sarabaszjan - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Sarabin - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Sarabiński - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Sarabon - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Sarabun - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Sarabura - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Saraburski - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Saraburz - od białoruskiego šarab, šarabaj ‘napój alkoholowy,wino’.

  Saracen - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Saraceń - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Sarach - od hebrajskiej nazwy osobowej Saraph ‘palący się’, przejętej nazwy osobowej do języka polskiego zapewne przez język jidysz.

  Saracha - od hebrajskiej nazwy osobowej Saraph ‘palący się’, przejętej nazwy osobowej do języka polskiego zapewne przez język jidysz.

  Sarachanowa - od hebrajskiej nazwy osobowej Saraph ‘palący się’, przejętej nazwy osobowej do języka polskiego zapewne przez język jidysz.

  Sarachim - od hebrajskiej nazwy osobowej Saraph ‘palący się’, przejętej nazwy osobowej do języka polskiego zapewne przez język jidysz.

  Sarachin - od hebrajskiej nazwy osobowej Saraph ‘palący się’, przejętej nazwy osobowej do języka polskiego zapewne przez język jidysz.

  Sarachman - od hebrajskiej nazwy osobowej Saraph ‘palący się’, przejętej nazwy osobowej do języka polskiego zapewne przez język jidysz.

  Sarachmann - od hebrajskiej nazwy osobowej Saraph ‘palący się’, przejętej nazwy osobowej do języka polskiego zapewne przez język jidysz.

  Sarachmanow - od hebrajskiej nazwy osobowej Saraph ‘palący się’, przejętej nazwy osobowej do języka polskiego zapewne przez język jidysz.

  Saracin - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Saracki - zapewne od szarada ‘rymowana zagadka; dawna gra towarzyska’.

  Saracyn - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Saracyń - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Saraczen - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Saraczeń - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Saraczewski - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Saraczyn - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Saraczyński - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Sarad - zapewne od szarada ‘rymowana zagadka; dawna gra towarzyska’.

  Saradow - zapewne od szarada ‘rymowana zagadka; dawna gra towarzyska’.

  Saradowski - zapewne od szarada ‘rymowana zagadka; dawna gra towarzyska’.

  Saradz - zapewne od szarada ‘rymowana zagadka; dawna gra towarzyska’.

  Saradzki - zapewne od szarada ‘rymowana zagadka; dawna gra towarzyska’.

  Sarafan - 1645 od sarafan ‘sukmana chłopów rosyjskich’.

  Sarafimoski - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphim ‘płonący, palący’; serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII wieku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Sarafimowski - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphim ‘płonący, palący’; serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII wieku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Sarafin - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphim ‘płonący, palący’; serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII wieku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Sarafiniak - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphim ‘płonący, palący’; serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII wieku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Sarafinko - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphim ‘płonący, palący’; serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII wieku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Sarafinowicz - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphim ‘płonący, palący’; serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII wieku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Sarafinowski - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphim ‘płonący, palący’; serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII wieku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Sarafińczuk - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphim ‘płonący, palący’; serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII wieku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Sarafiński - od imienia Serafin, pochodzenia hebrajskiego, od seraphim ‘płonący, palący’; serafini w Biblii nazwa jednego z chórów anielskich. W Polsce imię znane od XIII wieku, też w obocznych postaciach Serafim, Serefin.

  Saraga - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Saragon - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Saraj - od wschodniosłowiańskiego saraj ‘szopa, stodoła’.

  Sarajew - od wschodniosłowiańskiego saraj ‘szopa, stodoła’.

  Sarajewski - od wschodniosłowiańskiego saraj ‘szopa, stodoła’.

  Sarajnikow - od wschodniosłowiańskiego saraj ‘szopa, stodoła’.

  Sarak - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarakowski - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarakulak - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarakuła - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarakun - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saralewski - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarał - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarama - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramaga - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramak - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramaka - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramała - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramanowicz - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramański - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramek - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramok - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramonowicz - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saramowicz - od białoruskiej nazwy osobowej Šaram.

  Saran - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarana - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Saranczuk - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Saranek - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarania - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Saraniak - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Saraniec - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Saraniecki - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Saranis - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Saranowicz - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Saranowski - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarań - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarańczak - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarap - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarapak - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarapała - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarapata - 1788 od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarapatek - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarapicki - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarapiuk - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarapkiewicz - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarapuk - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarat - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarata - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Saratowicz - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarawara - od szarawary, dawniej też szarawara ‘długie i szerokie spodnie o bufiastych nogawkach’.

  Sarawski - od szarawary, dawniej też szarawara ‘długie i szerokie spodnie o bufiastych nogawkach’.

  Sarb - 1265 od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarba - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbach - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbak - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbal - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbański - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbek - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbian - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbicki - od nazwy miejscowej Sarbice (kieleckie, gmina Łopuszno; konińskie, gmina Przykona), Sarbicko (konińskie, gmina Tuliszków).

  Sarbiewski - od nazwy miejscowej Sarbiewo (ciechanowskie, gmina Baboszewo; gorzowskie, gmina Zwierzyn).

  Sarbijan - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbik - 1452 od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbin - 1204 od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbinowa - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbinowic - 1136 od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbinowicz - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbinowski - od nazwy miejscowej Sarbinowo (kilka wsi).

  Sarbinowski - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbiński - od nazwy miejscowej Sarbin (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Sarbiński - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbjan - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarblewski - od nazwy miejscowej Sarbiewo (ciechanowskie, gmina Baboszewo; gorzowskie, gmina Zwierzyn).

  Sarbok - (Śl) od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbolewski - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbonowski - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarboszewski - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbowski - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbski - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbucz - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarbut - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’.

  Sarc - od niemieckiej nazwy osobowej Scharz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scharz ‘skok’.

  Sarcen - od niemieckiej nazwy osobowej Scharz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scharz ‘skok’.

  Sarcewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Scharz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scharz ‘skok’.

  Sarczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Scharz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scharz ‘skok’.

  Sarczyk - 1632 w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Scharz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scharz ‘skok’.

  Sarczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Scharz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scharz ‘skok’.

  Sard - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sarda - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardacki - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardaczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardecki - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardekowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardel - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardoch - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardoń - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardow - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardugiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardycki - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardyga - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardygiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardyko - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardyl - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardyło - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardyński - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardys - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardysiak - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sardyszko - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sarecen - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Sarecki - od nazw miejscowych Szarki, Szarek, Szarcz, Sarcz (kilka wsi).

  Sareczyn - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Sareda - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Saredyn - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Saredzki - od niemieckiej nazwy osobowej Schard.

  Sarek - 1629 w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarełło - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sareło - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarełow - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarencki - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarencz - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarencza - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarenecki - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sarenka - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarenko - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sareńcza - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Sareński - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sareta - od sareta ‘wózek’.

  Saretok - od sareta ‘wózek’.

  Sarewicz - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saręczo - w grupie nazwisk pochodzących od szaran ‘narybek karpi’, w pochodnych też od szarańcza.

  Saręga - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarga - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargalis - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargalski - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargała - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sarganek - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sarganicki - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargielewski - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargiewicz - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargo - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargolski - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargowski - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargulak - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargulski - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sargun - od szargać ‘brudzić, niszczyć’, też od sarga ‘dziewka’.

  Sarjusz-Wolski - złożenia brak; Sarjusz brak; Wolski od nazwy miejscowej Wola (częste).

  Sarka - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarkał - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarkała - 1564 od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarkan - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’; od sarkany ‘sarkający, narzekający’.

  Sarkanowicz - 1601 od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’; od sarkany ‘sarkający, narzekający’.

  Sarkany - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’; od sarkany ‘sarkający, narzekający’.

  Sarkawicz - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarkiel - 1564 od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarkiewicz - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarko - 1558 od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarkos - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarkowicz - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarkowski - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarkuła - od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Sarlej - od niemieckiej nazwy osobowej Scharlei, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scharlei ‘szkarłat; purpura’.

  Sarleja - od niemieckiej nazwy osobowej Scharlei, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scharlei ‘szkarłat; purpura’.

  Sarlikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Scharl, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schar ‘lemiesz, nożyce’.

  Sarliński - od niemieckiej nazwy osobowej Scharl, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schar ‘lemiesz, nożyce’.

  Sarma - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmacew - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmacewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmach - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmacki - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmaga - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmak - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schermann, ta stanowi synonim do Scherer, ze średnio-wysoko-niemieckiego scheraere.

  Sarmański - od niemieckiej nazwy osobowej Schermann, ta stanowi synonim do Scherer, ze średnio-wysoko-niemieckiego scheraere.

  Sarmatiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmatowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmecki - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmiak - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmicek - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmiński - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmow - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmulejna - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarmulejno - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Sarn - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarna - 1377 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnacin - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnacki - 1525 od nazwy miejscowej Sarnaki (białostockie, gmina Sarnaki).

  Sarnak - 1580 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnakowski - od nazwy miejscowej Sarnaki (białostockie, gmina Sarnaki).

  Sarnall - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnas - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnaszek - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnat - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnatowicz - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnatowski - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnau - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnawiak - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnawski - od nazw miejscowych typu Sarnów, Sarny.

  Sarne - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnecki - 1707 od nazwy miejscowej Sarnki (KrW).

  Sarnecko - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarneczka - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnek - 1405 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnes - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnet - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarneta - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarni - 1617 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’; od przymiotnika sarni.

  Sarniach - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarniak - 1617 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’; od sarniak ‘mlody samiec sarny’.

  Sarnian - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnicki - 1483 od nazwy miejscowej Sarnice (poznańskie, gmina Miłosław).

  Sarnicz - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarniecki - od nazwy miejscowej Sarnki (KrW).

  Sarniewicz - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarniewski - 1393 od nazwy miejscowej Sarniewo (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Sarnik - 1569 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnikowski - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarniński - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnioła - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarniuk - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnka - 1414 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnkowski - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarno - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnocha - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnok - (Śl) od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnos - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnosek - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnoska - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnoszek - 1389 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnot - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnow - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnowiak - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnowicz - 1790 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnowiec - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnowieniec - od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarnowski - 1371 od nazw miejscowych typu Sarnów, Sarny.

  Saro - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarocen - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Sarociak - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saroczyn - od Saracen, grecka i łacińska nazwa członka plemienia arabskiego ,później ogólnie ‘Arab, muzułmanin’.

  Saroka - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarokin - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarol - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarola - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saron - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saronek - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saroń - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saropata - od szarapata, sarapata ‘klopot’.

  Sarosiak - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarosiek - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarosik - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarosiuk - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saroski - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarosko - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarosuk - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saroszek - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saroszewski - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saroszuk - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarot - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarota - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarota-Raczek - złożenia brak; Sarota w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’; Raczek 1575 od raczyć lub od rak, raczek ‘mały rak’.

  Sarotowicz - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarowski - od nazwy miejscowej Szarów (sieradzkie, gmina Poddębice; krakowskie, gmina Kłaj).

  Saról - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarski - od nazwy miejscowej Szarów (sieradzkie, gmina Poddębice; krakowskie, gmina Kłaj).

  Sarszczok - od nazwy miejscowej Szarów (sieradzkie, gmina Poddębice; krakowskie, gmina Kłaj).

  Sart - od niemieckiej nazwy osobowej Schart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schart ‘drobna moneta, pieniążek’.

  Sartanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schart ‘drobna moneta, pieniążek’.

  Sarto - od niemieckiej nazwy osobowej Schart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schart ‘drobna moneta, pieniążek’.

  Sartonowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schart ‘drobna moneta, pieniążek’.

  Sartor - 1373 od łacińskiego sartor ‘krawiec’.

  Sartori - od łacińskiego sartor ‘krawiec’.

  Sartorius - od łacińskiego sartor ‘krawiec’.

  Sartowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schart ‘drobna moneta, pieniążek’.

  Sartowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schart ‘drobna moneta, pieniążek’.

  Sartycz - od niemieckiej nazwy osobowej Schart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schart ‘drobna moneta, pieniążek’.

  Sartyński - od niemieckiej nazwy osobowej Schart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schart ‘drobna moneta, pieniążek’.

  Sartys - od niemieckiej nazwy osobowej Schart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schart ‘drobna moneta, pieniążek’.

  Saruc - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saruch - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saruchanowski - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saruga - od szaruga ‘deszcz, plucha’.

  Sarul - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarulewicz - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarulis - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarus - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarwa - od gwarowego szarwa ‘prosty wóz’ lub od litewskiej nazwy osobowej Sarvatius.

  Sarwach - od gwarowego szarwa ‘prosty wóz’ lub od litewskiej nazwy osobowej Sarvatius.

  Sarwa-Mulczyk - złożenia brak; Sarwa od gwarowego szarwa ‘prosty wóz’ lub od litewskiej nazwy osobowej Sarvatius; Mulczyk w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mul-, por. mulic, muł, niemiecka nazwa osobowa Muhl.

  Sarwan - od gwarowego szarwa ‘prosty wóz’ lub od litewskiej nazwy osobowej Sarvatius.

  Sarwar - od gwarowego szarwa ‘prosty wóz’ lub od litewskiej nazwy osobowej Sarvatius.

  Sarwarym - od gwarowego szarwa ‘prosty wóz’ lub od litewskiej nazwy osobowej Sarvatius.

  Sarwaryn - od gwarowego szarwa ‘prosty wóz’ lub od litewskiej nazwy osobowej Sarvatius.

  Sarwaryń - od gwarowego szarwa ‘prosty wóz’ lub od litewskiej nazwy osobowej Sarvatius.

  Sarwas - od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’.

  Sarwuta - od gwarowego szarwa ‘prosty wóz’ lub od litewskiej nazwy osobowej Sarvatius.

  Sarycz - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saryczew - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saryć - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saryga - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saryk - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarys - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarysz - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saryś - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saryusz - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Saryusz-Romiszewski - złożenia brak; Saryusz w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’; Romiszewski od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Saryusz-Szarski - złożenia brak; Saryusz w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’; Szarski 1454 od nazwy miejscowej Szarów (sieradzkie, gmina Poddębice; krakowskie, gmina Kłaj).

  Saryusz-Wolski - złożenia brak; Saryusz w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’; Wolski 1381 od nazwy miejscowej Wola (częste).

  Saryusz-Zaleski - złożenia brak; Saryusz w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’; Zaleski 1370 od nazwy miejscowej Zalesie (częste).

  Sarzakiewicz - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzalski - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzała - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzało - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzankiewicz - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzec - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzeł - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzeniak - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzewicz - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzycki - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzyk - 1634 w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzyna - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzynecki - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzyniak - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzyniec - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarzyński - od nazwy miejscowej Szarzyn (słupskie, gmina Bytów), Szarzyn (płockie, gmina Staroźreby), Szarzyna (rzeszowskie, gmina Nowa Szarzyna).

  Sarzyński - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarżała - w nazwiskach na Szar-, Sar- nastąpiło pomieszanie dwóch różnych podstaw: pochodzących od apelatywu szary ‘ciemnopopielaty’ i imienia Sara, notowanego w Pplsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Sarah ‘księżniczka, panująca’.

  Sarżyński - od nazwy miejscowej Szarzyn (słupskie, gmina Bytów), Szarzyn (płockie, gmina Staroźreby), Szarzyna (rzeszowskie, gmina Nowa Szarzyna).

  Sas - 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasa - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasak - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasaki - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasal - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasala - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasała - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasanek - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Sasaniak - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Sasanka - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Sasanko - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Sasanowicz - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Sasanowski - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Sasańczyk - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Sasar - od dawnego szaszor ‘szelest; orzeł’.

  Sasar - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasara - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasas - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasasz - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sas-Bojarski - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Bojarski 1476 od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy lub od nazwy miejscowej Bojary.

  Saschek - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sas-Dołżycki - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Dołżycki (pod wpływem ukraińskim) od długi.

  Sas-Dunajewski - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Dunajewski od nazwy miejscowej Dunajów (KrW).

  Sasek - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasel - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasela - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Saseła - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Saseniuk - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Sasenka - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Sasenko - od sasanka, dawniej sasanek ‘roślina z rodziny jaskrowatych’.

  Saser - od dawnego szaszor ‘szelest; orzeł’.

  Saser - od niemieckiej nazwy osobowej Sasser, ta od Sachse.

  Saserski - od niemieckiej nazwy osobowej Sasser, ta od Sachse.

  Sasępa - od zasępić się ‘zasmucić się, spoważnieć’.

  Sas-Hoszowski - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Hoszowski od imion na Go-, typu Gościmir, Gorzysław, Gościsław.

  Sasiada - od zasiedzieć ‘nabrać prawa własności przez zasiedzenie’; od dawnego zasiadły ‘osiadły’.

  Sasiadek - od zasiedzieć ‘nabrać prawa własności przez zasiedzenie’; od dawnego zasiadły ‘osiadły’.

  Sasiak - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasialuk - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasian - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasianowski - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasid - od zasiedzieć ‘nabrać prawa własności przez zasiedzenie’; od dawnego zasiadły ‘osiadły’.

  Sasiela - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasieła - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasien - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasienka - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasień - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasiewa - od zasiewać ‘obsiewać’.

  Sasik - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasim - 1478 od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasimowicz - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasimowski - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasin - 1233 od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasina - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasinak - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasinek - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasinkowski - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasinowicz - 1446 od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasinowski - 1640 od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasinowski - od nazwy miejscowej Sasiny (kilka wsi na Podlasiu).

  Sasiński - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasiński - od nazwy miejscowej Sasiny (kilka wsi na Podlasiu).

  Sasiowski - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasiowski - od nazwy miejscowej Sasiny (kilka wsi na Podlasiu).

  Sasiuk - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sas-Jaworski - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Jaworski 1386 od nazw miejscowych Jawor, Jaworze (częste).

  Saskała - od dawnego szaszek ‘błazen’, szaszkować ‘błaznować’.

  Saskała - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Saski - 1590 od nazwy miejscowej Sasy (kilka miejscowości) lub od Saksonia.

  Saski - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Saskiewicz - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sas-Klechniowski - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Klechniowski od klecha ‘sługa kościelny, ksiądz (pogardliwie), organista’.

  Sasko - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sas-Korczyński - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Korczyński 1412 od nazwy miejscowej Korczyn (KrW; kieleckie, gmina Strawczyn).

  Saskow - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Saskowicz - 1560 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Saskowski - od nazwy miejscowej Sasy (kilka miejscowości) lub od Saksonia; od nazwy miejscowej Saski ) nowosądeckie, gmina Ochotnica Dolna).

  Saskowski - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasnal - (z fonetyką białoruską) od sosna ‘drzewo iglaste’.

  Sasnolecki - (z fonetyką białoruską) od sosna ‘drzewo iglaste’.

  Sasnowicz - (z fonetyką białoruską) od sosna ‘drzewo iglaste’.

  Sas-Nowosielski - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Nowosielski 1497 od nazw miejscowych Nowe Sioło, Nowosielce (kilka wsi).

  Sasnowski - (z fonetyką białoruską) od sosna ‘drzewo iglaste’.

  Sasnyk - (z fonetyką białoruską) od sosna ‘drzewo iglaste’.

  Sasol - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasonowicz - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasor - od dawnego szaszor ‘szelest; orzeł’.

  Sasorski - od dawnego szaszor ‘szelest; orzeł’.

  Sasowiec - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasowski - od nazwy miejscowej Sasy (kilka miejscowości) lub od Saksonia; od nazwy miejscowej Saski ) nowosądeckie, gmina Ochotnica Dolna); od nazwy miejscowej Sasowo (bielskie, gmina Wadowice).

  Sasowski - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sass - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sassak - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasse - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sassek - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sassi - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sassin - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sassinek - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sas-Skosolas - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Skosolas brak.

  Sassolas - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sassulicz - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sassyn - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sas-Tatomir - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Tatomir od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Sastawna - od staropolskiego zastaw, zastawa ‘rzecz zastawiona’, zastawić; od staropolskiego zastawny ‘dotyczący zastawu’.

  Sastawny - od staropolskiego zastaw, zastawa ‘rzecz zastawiona’, zastawić; od staropolskiego zastawny ‘dotyczący zastawu’.

  Sas-Topolnicki - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; TopolnickI od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Sas-Uhrynowski - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Uhrynowski brak.

  Sasula - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasulski - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasuła - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasun - od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Sasur - od dawnego szaszor ‘szelest; orzeł’.

  Sas-Wistelnicki - złożenia brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też ods nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku; Wistelnicki od wist ‘dawna gra w karty’ lub od wistać ‘wymiotować’.

  Sasyn - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasyniak - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasyniuk - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Sasz - 1437 od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszczak - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszczuk - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszek - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszenda - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszewski - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszka - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszkiewicz - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszko - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszkowski - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saszon - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Saszyna - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Saszynek - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Saszyniak - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Saszynowski - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Saszyński - od imienia Sasin, Sosin, Sasim, używanego w Kosciele prawosławnym, to od Sasonij, pochodzącego od hebrajskiego Šošannah ‘lilia’. Na Kresach Wschodnich notowane od XIV wieku.

  Saszyński - od nazwy miejscowej Sasiny (kilka wsi na Podlasiu).

  Saś - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saśkiewicz - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saśko - od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Saśniak - (z fonetyką białoruską) od sosna ‘drzewo iglaste’.

  Saśnicki - (z fonetyką białoruską) od sosna ‘drzewo iglaste’.

  Sat - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satach - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satachal - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satachelek - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sataciak - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sataczewski - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sataja - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sataka - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satakowski - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satalecki - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satała - XVI w. od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satan - od szatan ‘zły duch, diabeł’ .

  Satanicki - od szatan ‘zły duch, diabeł’ .

  Sataniewicz - od szatan ‘zły duch, diabeł’ .

  Satanik - od szatan ‘zły duch, diabeł’ .

  Satankiewicz - od szatan ‘zły duch, diabeł’ .

  Satanowski - od szatan ‘zły duch, diabeł’ .

  Satański - od szatan ‘zły duch, diabeł’ .

  Satar - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satara - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satarnus - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satarow - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satarowski - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satarski - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satarszak - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satczek - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satecki - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sateja - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satek - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satel - od niemieckiej nazwy osobowej Sattel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Satelecki - od niemieckiej nazwy osobowej Sattel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Satell - od niemieckiej nazwy osobowej Sattel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Sater - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satermus - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Saterna - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Saternas - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Saternos - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Saternus - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Saterski - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Saterus - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satęga - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sather - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satke - (Pom) od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satkiewicz - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satko - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satkowicz - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satkowski - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satler - od niemieckiej nazwy osobowej Sattel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Satnik - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satniszewski - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satno - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sato - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satoka - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satola - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satoła - 1541 od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Saton - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satonik - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sator - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satora - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satorek - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satory - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satowski - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satór - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satra - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satrapa - od satrapa ‘przenośnie: despota, tyran’.

  Satro - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satron - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satroń - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satryk - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satryn - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satryń - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Sattar - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Sattel - od niemieckiej nazwy osobowej Sattel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Sattelmajer - od niemieckiej nazwy osobowej Sattel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Sattelmeier - od niemieckiej nazwy osobowej Sattel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Satternus - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Satters - od szater, szatra, siatra ‘szałas, obóz cygański’, od gwarowego szatrać ‘baczyć, pamiętać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schatter.

  Sattler - od niemieckiej nazwy osobowej Sattel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Satulak - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satuła - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satur - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturczak - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturkiewicz - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturn - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturna - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturniewicz - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturnik - 1608 od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturno - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturnus - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturny - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Saturski - od imienia Saturnin lub od Saturn ‘nazwa planety’.

  Satustowicz - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satuszak - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satyga - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satygowski - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satyk - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satykiewicz - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satyła - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satyn - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satyna - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satyński - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Satyr - od satyr ‘mitologiczny bożek płodności i urodzaju’, przenośnie ‘człowiek lubieżny’.

  Satyra - od satyr ‘mitologiczny bożek płodności i urodzaju’, przenośnie ‘człowiek lubieżny’; od satyra ‘ośmieszenie, krytyka’.

  Sauc - (pod wpływem białoruskim) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sauczek - (pod wpływem białoruskim) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sauczuk - (pod wpływem białoruskim) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sauczukiewicz - (pod wpływem białoruskim) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sauczyn - (pod wpływem białoruskim) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sauć - (pod wpływem białoruskim) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sauda - od litewskiej nazwy osobowej Šaudys.

  Saudowicz - od litewskiej nazwy osobowej Šaudys.

  Saudy - od litewskiej nazwy osobowej Šaudys.

  Saudziński - od litewskiej nazwy osobowej Šaudys.

  Saudź - od litewskiej nazwy osobowej Šaudys.

  Sauer - od niemieckiej nazwy osobowej Sauer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sür ‘cierpki, gorzki; wściekły, okrutny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schauer, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schouwaere ‘kontroler jakości żywności’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schür ‘grad z deszczem’.

  Sauerbier - od niemieckiej nazwy osobowej Sauer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sür ‘cierpki, gorzki; wściekły, okrutny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schauer, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schouwaere ‘kontroler jakości żywności’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schür ‘grad z deszczem’.

  Sauerland - od niemieckiej nazwy osobowej Sauer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sür ‘cierpki, gorzki; wściekły, okrutny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schauer, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schouwaere ‘kontroler jakości żywności’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schür ‘grad z deszczem’.

  Sauerman - od niemieckiej nazwy osobowej Sauer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sür ‘cierpki, gorzki; wściekły, okrutny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schauer, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schouwaere ‘kontroler jakości żywności’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schür ‘grad z deszczem’.

  Sauermann - od niemieckiej nazwy osobowej Sauer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sür ‘cierpki, gorzki; wściekły, okrutny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schauer, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schouwaere ‘kontroler jakości żywności’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schür ‘grad z deszczem’.

  Sauerwein - od niemieckiej nazwy osobowej Sauer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sür ‘cierpki, gorzki; wściekły, okrutny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schauer, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schouwaere ‘kontroler jakości żywności’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schür ‘grad z deszczem’.

  Saul - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saulewicz - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saulicz - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saulis - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saulski - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saulus - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sauł - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sauło - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saurez-Sandi - złożenia brak; Saurez brak; Sandi brak.

  Saus - od niemieckiej nazwy osobowej Saus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süs ‘hałas, wrzask’.

  Sausel - od niemieckiej nazwy osobowej Saus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süs ‘hałas, wrzask’.

  Sausner - od niemieckiej nazwy osobowej Saus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süs ‘hałas, wrzask’.

  Sausz - od niemieckiej nazwy osobowej Saus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süs ‘hałas, wrzask’.

  Sauszczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Saus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süs ‘hałas, wrzask’.

  Sauszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Saus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süs ‘hałas, wrzask’.

  Sauś - od niemieckiej nazwy osobowej Saus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süs ‘hałas, wrzask’.

  Saut - od niemieckiej nazwy osobowej Saut, zapewne pochodzącej od Sauter, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego süter, z łacińskiego sutor ‘szewc’.

  Sautek - od niemieckiej nazwy osobowej Saut, zapewne pochodzącej od Sauter, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego süter, z łacińskiego sutor ‘szewc’.

  Sauter - od niemieckiej nazwy osobowej Saut, zapewne pochodzącej od Sauter, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego süter, z łacińskiego sutor ‘szewc’.

  Sautin - od niemieckiej nazwy osobowej Saut, zapewne pochodzącej od Sauter, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego süter, z łacińskiego sutor ‘szewc’.

  Sautner - od niemieckiej nazwy osobowej Saut, zapewne pochodzącej od Sauter, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego süter, z łacińskiego sutor ‘szewc’.

  Sautycz - od niemieckiej nazwy osobowej Saut, zapewne pochodzącej od Sauter, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego süter, z łacińskiego sutor ‘szewc’.

  Saw - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawa - 1388 od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawa-Borysławski - złożenia brak; Sawa 1388 od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku; Borysławski brak.

  Sawach - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawaciuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawacki - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawada - od zawada ‘przeszkoda’, dawniej też ‘kora; skaza’ lub od nazwy miejscowej Zawada (liczne).

  Sawade - (Śl) od zawada ‘przeszkoda’, dawniej też ‘kora; skaza’ lub od nazwy miejscowej Zawada (liczne).

  Sawak - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawakiewicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawal - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawala - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawalach - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawalczuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawalich - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawalik - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawalisch - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawalisz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawall - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawalla - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawallach - (Śl) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawallich - (Śl) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawalloch - (Śl) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawaloch - (Śl) od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawalski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawaluk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawała - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawan - od białoruskiej nazwy osobowej Sawan, ta od wschodniosłowiańskiego sawan ‘całun, karawan’.

  Sawaniec - od białoruskiej nazwy osobowej Sawan, ta od wschodniosłowiańskiego sawan ‘całun, karawan’.

  Sawaniewicz - od białoruskiej nazwy osobowej Sawan, ta od wschodniosłowiańskiego sawan ‘całun, karawan’.

  Sawaniewski - od białoruskiej nazwy osobowej Sawan, ta od wschodniosłowiańskiego sawan ‘całun, karawan’.

  Sawaniowski - od białoruskiej nazwy osobowej Sawan, ta od wschodniosłowiańskiego sawan ‘całun, karawan’.

  Sawaniuk - od białoruskiej nazwy osobowej Sawan, ta od wschodniosłowiańskiego sawan ‘całun, karawan’.

  Sawanowicz - od białoruskiej nazwy osobowej Sawan, ta od wschodniosłowiańskiego sawan ‘całun, karawan’.

  Sawańczuk - od białoruskiej nazwy osobowej Sawan, ta od wschodniosłowiańskiego sawan ‘całun, karawan’.

  Sawański - od białoruskiej nazwy osobowej Sawan, ta od wschodniosłowiańskiego sawan ‘całun, karawan’.

  Sawara - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawarski - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawary - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawarycz - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawaryn - od imienia Seweryn, pochodzenia łacińskiego; Severinus jest formą wtórną w stosunku do Severus utworzoną przy użyciu przyrostka inus. W Polsce imię notowane od XIV wieku.

  Sawaryński - od imienia Seweryn, pochodzenia łacińskiego; Severinus jest formą wtórną w stosunku do Severus utworzoną przy użyciu przyrostka inus. W Polsce imię notowane od XIV wieku.

  Sawarysz - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawarzyn - od imienia Seweryn, pochodzenia łacińskiego; Severinus jest formą wtórną w stosunku do Severus utworzoną przy użyciu przyrostka inus. W Polsce imię notowane od XIV wieku.

  Sawarzyński - od imienia Seweryn, pochodzenia łacińskiego; Severinus jest formą wtórną w stosunku do Severus utworzoną przy użyciu przyrostka inus. W Polsce imię notowane od XIV wieku.

  Sawasiuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawaskiewicz - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawastian - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawastianik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawastianiuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawastianowicz - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawastiuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawastjanik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawastjanowicz - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawastynowicz - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawasz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawaszczyk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawaszkiewicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawaszyński - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawaścianiak - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawaścianik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawaściej - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawaściejew - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawaścik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawaściuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawaśko - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawatej - od imion Sawatij, Sawatej, używanych w Kościele prawosławnym, a te od greckiego Sabbatios, z hebrajskiego Šabbethai, od šabbat ‘sobota’.

  Sawatjew - od imion Sawatij, Sawatej, używanych w Kościele prawosławnym, a te od greckiego Sabbatios, z hebrajskiego Šabbethai, od šabbat ‘sobota’.

  Sawczak - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczenko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczok - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczukiewicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczyc - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczyk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczykiewicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczyn - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczyna - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczyniak - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczyniuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczyński - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczyński - od nazwy miejscowej Sawczyn (KrW).

  Sawczyszak - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawczyszyn - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawecki - od nazwy miejscowej Sawki (białostockie, gmina Międzyrzec Podlaski).

  Saweczka - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Saweczko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawejda - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawejko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawek - 1712 od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawel - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saweleff - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawelew - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawelewicz - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saweliew - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saweljew - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawello - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawelów - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawelski - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saweluk - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Saweła - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawen - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawenda - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawenek - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawenko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawer - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawera - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawermann - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawernoga - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawerski - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawert - od niemieckiej nazwy osobowej Sauer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sür ‘cierpki, gorzki; wściekły, okrutny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schauer, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schouwaere ‘kontroler jakości żywności’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schür ‘grad z deszczem’.

  Sawerwain - od niemieckiej nazwy osobowej Sauer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sür ‘cierpki, gorzki; wściekły, okrutny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schauer, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego schouwaere ‘kontroler jakości żywności’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schür ‘grad z deszczem’.

  Saweryn - od imienia Seweryn, pochodzenia łacińskiego; Severinus jest formą wtórną w stosunku do Severus utworzoną przy użyciu przyrostka inus. W Polsce imię notowane od XIV wieku.

  Sawerynas - od imienia Seweryn, pochodzenia łacińskiego; Severinus jest formą wtórną w stosunku do Severus utworzoną przy użyciu przyrostka inus. W Polsce imię notowane od XIV wieku.

  Saweryński - od imienia Seweryn, pochodzenia łacińskiego; Severinus jest formą wtórną w stosunku do Severus utworzoną przy użyciu przyrostka inus. W Polsce imię notowane od XIV wieku.

  Sawestyjaniuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawęda - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawędkowicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawędza - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawiacki - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawiak - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawian - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawianowski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawiany - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawic - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawica - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawicki - 1569 od nazwy miejscowej Sawice (siedleckie, gmina Repki).

  Sawicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawiczewski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawicz-Korsak - złożenia brak; Sawicz od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku; Korsak 1414 od korsak ‘gatunek lisa’.

  Sawiczuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawiczyński - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawicz-Zabłocki - złożenia brak; Sawicz od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku; Zabłocki 1369 od zabłocie (za + błoto) lub od nazwy miejscowej Zabłocie.

  Sawidzki - od nazwy miejscowej Sawice (siedleckie, gmina Repki).

  Sawiec - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawieczyński - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawiejew - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawiejko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawiel - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawielew - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawielewicz - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawieliew - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawieljew - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawiełajc - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawiełajć - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawienia - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawieniuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawienko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawienok - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawieraj - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawierski - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawieta - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawik - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawikowski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawilejew - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawilew - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawilewicz - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawilski - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawiłow - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawiłowicz - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawin - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawina - 1394 od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawincew - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawinda - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawinel - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawini - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawiniak - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawinicz - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawiniec - 1571 od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa lub od nazwy miejscowej Sawino (białostockie, gmina Tykocin).

  Sawinik - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawiniuk - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawinko - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawinkow - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawinkowski - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawinow - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawiński - od nazwy miejscowej Sawino (białostockie, gmina Tykocin), Sawin (chełm. gmina Sawin).

  Sawionek - od sawina ‘jałowiec’; niektóre formy może też od imienia Sawa.

  Sawirowski - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawirski - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawirszenko - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawisz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawiszewski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawitzki - od nazwy miejscowej Sawice (siedleckie, gmina Repki).

  Sawiuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawka - 1422 od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawkiewicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawkin - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawkojć - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawko-Limar - złożenia brak; Sawko od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku; Limar od niemieckiej nazwy osobowej Limmer, ta ze staro-wysoko-niemieckiego Lindbert lub od średnio-wysoko-niemieckiego limmen ‘burczeć, warczeć’.

  Sawkow - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawkowicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawkowski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawków - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawkulicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawkułycz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawkun - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawlański - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawleń - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawlewicz - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawlik - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawliński - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawluczuk - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawluczyk - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawluk - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawlun - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawlus - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawłan - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawłoga - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawłoń - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawłowicz - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawłowiec - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawłowski - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawług - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawłuk - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawłukowicz - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawłyk - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawo - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoch - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoczko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawodni - od za wodą.

  Sawodniok - (Śl) od za wodą.

  Sawojka - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawojko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawojski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawol - od imienia Szaweł, to od hebrajskiego ša’ul ‘uproszczony, pożądany’. Imię notowane w Polsce od XII wieku; forma spolonizowana Szaweł, spotykana w źródłach od XIII wieku.

  Sawon - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoni - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoniak - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoniczek - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoniewicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoniewski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawonik - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoniuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoń - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawończak - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawończuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawończyk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawońko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoński - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoscian - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawoscianik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawosik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawoski - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawosko - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawosta - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawostajnik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawostan - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawostian - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawostianik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawostianiuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawosticki - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawostiuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawostjan - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawostjanik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawosz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawosz - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawoszczuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoszczuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawoszczyk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawoszewicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoszuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoszuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawoś - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawościak - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawościan - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawościanik - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawościaniuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawościej - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawościuk - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawośko - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawośko - od imienia Sebastian, z greckiego Sebastianós, od sebastós ‘czcigodny, dostojny’; w Polsce znane od XII wieku, dawniej jako Sebastyjan, Sabestyjan, Sebestyjan i Bastyjan.

  Sawow - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawowski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoyka - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawoyka-Sawoya - złożenia brak; Sawoyka od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku; Sawoya od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawółka - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawracki - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawraczyński - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawral - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawran - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawrański - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawras - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawrasewicz - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawrasiewicz - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawraś - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawraza - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawron - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawronek - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawroń - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawros - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawruk - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawrun - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawrutin - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawrycki - od imienia Sewer, pochodzenia łacińskiego, od Severus, to od sewerus ‘surowy, poważny’. W Polsce notowane w XV wieku, rzadko używane.

  Sawrymowicz - od imienia Seweryn, pochodzenia łacińskiego; Severinus jest formą wtórną w stosunku do Severus utworzoną przy użyciu przyrostka inus. W Polsce imię notowane od XIV wieku.

  Sawrynowicz - od imienia Seweryn, pochodzenia łacińskiego; Severinus jest formą wtórną w stosunku do Severus utworzoną przy użyciu przyrostka inus. W Polsce imię notowane od XIV wieku.

  Sawski - 1497 od nazwy miejscowej Sawa (krakowskie, gmina Raciechowice).

  Sawszak - od niemieckiej nazwy osobowej Saus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süs ‘hałas, wrzask’.

  Sawszczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Saus, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süs ‘hałas, wrzask’.

  Sawuć - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawuk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawuka - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawukajtis - od litewskiej nazwy osobowej Savukaitis, ta od imienia Sawa.

  Sawukajtys - od litewskiej nazwy osobowej Savukaitis, ta od imienia Sawa.

  Sawukanis - od litewskiej nazwy osobowej Savukynas, ta od imienia Sawa.

  Sawukinas - od litewskiej nazwy osobowej Savukynas, ta od imienia Sawa.

  Sawul - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawula - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawulak - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawulczyk - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawulewicz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawulicki - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawulis - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawulski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawuła - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawułka - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawusz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawuta - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawwa - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawycz - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawyczyn - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawykowski - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawylów - od imienia biblijnego Sawa, to od aramejskiego saba ‘starzec, dziadek’, przejete do greckiego jako Sabas lub Sabbas, do łacińskiego Sabas, wschodniosłowiańskiego Sawa. W Polsce notowane od XIV wieku.

  Sawzdarga - od litewskiej nazwy osobowej Sausdargis, ta od imienia złożonego Saus-dravas.

  Sawzdargo - od litewskiej nazwy osobowej Sausdargis, ta od imienia złożonego Saus-dravas.

  Sawzdrago - od litewskiej nazwy osobowej Sausdargis, ta od imienia złożonego Saus-dravas.

  Sayda - w grupie nazwisk pochodzących od sajdać się ‘kręcić się’, sajda ‘część warsztatu tkackiego’ od wschodniosłowiańskiego sajda, sojda ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scheide ‘granica’.

  Saydak - od sajdak, sahajdak ‘’futerał na strzały’.

  Sayk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Saykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sayna - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Saynaj - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Saynay - od niemieckiej nazwy osobowej Sein, ta od seine ‘mały, krótki’.

  Sayor - od niemieckiej nazwy osobowej Scheier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schir ‘czysty, błyszczący’ lub od schiurer ‘obrońca, opiekun’.

  Saywald - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Saj-, Szaj, por. imię Isaj w dawnej Polsce wschodniej, dawne saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, niemieckie nazwy osobowe na Schei-.

  Sazakiewicz - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazalska - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazała - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazan - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazaniowicz - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazanow - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazanowicz - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazanów - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazeczek - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazon - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazonienko - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazonik - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazoniuk - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazonow - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazonowicz - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazoń - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazończyk - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazoński - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazur - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sazykin - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sażalski - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sażała - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sażański - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sażański - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sażeń - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sażewicz - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sażyn - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sażyński - od imienia Sozon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Sodzon ‘zbawiający’.

  Sącha - od imion złożonych typu Sęczygniew, Sędzigniew.

  Sąchocki - 1449 od nazwy miejscowej Sąchocin (siedleckie, gmina Dobre).

  Sącio - od niemieckiej nazwy osobowej Senz, ta od imion złozonych na San (i)-.

  Sączak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączara - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączewa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączewski - od nazwy miejscowej Sączów (katowickie, gmina Bobrowniki).

  Sączka - 1423 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączkowski - od nazw miejscowych Sęczkowo, dziś Saczkowo (leszczyńskie, gmina Przemęt).

  Sączkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączowski - od nazwy miejscowej Sączów (katowickie, gmina Bobrowniki).

  Sączuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sączys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy sęcz- lub sęk-, por. sączyć ‘wchłaniać, przenikać’, od nazwy osobowej Sęczygniew, od sęk ‘dolna część gałęzi pozostała przy pniu’; ślad po gałęzi na powierzchni pnia’.

  Sąd - 1265 od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sąda - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądag - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądaj - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądak - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądal - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądaś - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądawa - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądecki - 1426 od nazwy miasta Sądecz, dziś Nowy i Stary Sącz (nowosądeckie).

  Sądecz - 1336-38 od nazwy miasta Sądecz, dziś Nowy i Stary Sącz (nowosądeckie).

  Sądej - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądek - 1532 od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądel - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądelski - 1617 od nazwy miejscowej Sądel (nowosądeckie, gmina Bukowina Tatrzańska).

  Sąder - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sąderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sądkiewicz - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądkowski - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądlej - od imion złożonych typu Siedlewit’; też od siodło ‘siedzenie ze skóry i włosia wkładane na grzbiet konia’.

  Sądłak - od imion złożonych typu Siedlewit’; też od siodło ‘siedzenie ze skóry i włosia wkładane na grzbiet konia’.

  Sądłak - (z fonetyką czeską i ukraińską) od staropolskiego siedlak ‘wieśniak, gospodarz’, od staropolskiego sioło ‘wieś; gospodarstwo’.

  Sądny - 1425 od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądo - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądor - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sądorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sądorowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sądowicz - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądownicza - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądowski - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądowski - od nazw miejscowych Sedowice, Sędowo, Sedów (kilka wsi).

  Sądowy - 1560 od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sądrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sądrzak - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sądur - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sądurski - od niemieckiej nazwy osobowej Sender, Sander , ta od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Sądy - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądziak - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądzicki - od Sędzice (kilka wsi).

  Sądzik - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądzikowski - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądziński - od nazwy miejscowej Sędziny (poznańskie, gmina Duszniki).

  Sądzion - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądzisz - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sądzyński - od nazwy miejscowej Sędziny (poznańskie, gmina Duszniki).

  Sąg - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sąga - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sągajłło - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sągajło - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sągal - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sągała - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sągiejło - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sągin - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sągol - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sągolewski - od nazwy miejscowej Sęgole (siedleckie, gmina Kosów Lacki).

  Sągól - od sąg ‘stos drzewa’.

  Sąk - od sęk.

  Sąkala - od sęk.

  Sąkalski - od sęk.

  Sąkała - od sęk.

  Sąkara - od sęk.

  Sąkiewicz - od sęk.

  Sąkol - od sęk.

  Sąkoł - 1789 od sęk.

  Sąkowicz - od sęk.

  Sąkowski - od nazw miejscowych Sękowo, Sękowice (kilka wsi).

  Sąkól - od sęk.

  Sąkół - od sęk.

  Sąndej - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Sąp - od sęp ‘ptak drapieżny’, sępić ‘mroczyć, chmurzyć’.

  Sąpala - od sęp ‘ptak drapieżny’, sępić ‘mroczyć, chmurzyć’.

  Sąpek - od sęp ‘ptak drapieżny’, sępić ‘mroczyć, chmurzyć’.

  Sąpich - od sęp ‘ptak drapieżny’, sępić ‘mroczyć, chmurzyć’.

  Sąpioło - od sęp ‘ptak drapieżny’, sępić ‘mroczyć, chmurzyć’.

  Sąpoliński - od nazwy miasta Sępólno, dziś Sepolno (konińskie).

  Sąpolski - od nazwy miejscowej Sępole, dziś Sepółki (sieradzkie, gmina Poddębice).

  Sąpołowicz - od sęp ‘ptak drapieżny’, sępić ‘mroczyć, chmurzyć’.

  Sąpor - od staropolskiego sąpierz ‘pozwany’, sąprza ‘oskarżyciel’, od gwarowego sępor ‘odludek’.

  Sąpora - 1490 od staropolskiego sąpierz ‘pozwany’, sąprza ‘oskarżyciel’, od gwarowego sępor ‘odludek’.

  Sąporowski - od staropolskiego sąpierz ‘pozwany’, sąprza ‘oskarżyciel’, od gwarowego sępor ‘odludek’.

  Sąpór - od staropolskiego sąpierz ‘pozwany’, sąprza ‘oskarżyciel’, od gwarowego sępor ‘odludek’.

  Sąsala - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sąsała - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sąsara - od gwarowego sosór ‘człowiek nieuprzejmy, naburmuszony’.

  Sąsiad - 1439 od sąsiad ‘mieszkający obok’.

  Sąsiada - od sąsiad ‘mieszkający obok’.

  Sąsiadek - 1488 od sąsiad ‘mieszkający obok’.

  Sąsiadło - od sąsiad ‘mieszkający obok’.

  Sąsiadowicz - od sąsiad ‘mieszkający obok’.

  Sąsiadowski - od sąsiad ‘mieszkający obok’.

  Sąsiedzki - od sąsiad ‘mieszkający obok’.

  Sąsiek - od sąsiek ‘skrzynia lub przegroda w spichlerzu; przedział w stodole’.

  Sąsiela - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sąsior - od gwarowego sosór ‘człowiek nieuprzejmy, naburmuszony’.

  Sąsiorowski - od gwarowego sosór ‘człowiek nieuprzejmy, naburmuszony’.

  Sąspow - 1400 od nazwy miejscowej Sąspów (krakowskie, gmina Jerzmanowice).

  Sąspowski - 1434 od nazwy miejscowej Sąspów (krakowskie, gmina Jerzmanowice).

  Sątopski - 1636 od nazwy miejscowej Sątopy (poznańskie, gmina Nowy Tomyśl; olsztyńskie, gmina Bisztynek).

  Sątor - 1238 od prasłowiańskiego soto??, od sp + terti ‘trzeć’, od rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Sątorek - od prasłowiańskiego soto??, od sp + terti ‘trzeć’, od rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Sątorz - 1400 od prasłowiańskiego soto??, od sp + terti ‘trzeć’, od rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Sątór - od prasłowiańskiego soto??, od sp + terti ‘trzeć’, od rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Sątur - od prasłowiańskiego soto??, od sp + terti ‘trzeć’, od rosyjskiego sutorit’ ‘pleść głupstwa’.

  Sążała - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sążański - od niemieckich nazw osobowych Sans, Sansel.

  Sążeń - od sążeń ‘miara długości’.
  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.
  Saa Saab Saabadarz Saachyra Saad Saade Saadech Saadi Saage Saager Saalborn Saar Saari Saas Saat Saath Saatz Saba Sababady Sabaciak Sabaciński Sabacki Sabaczyńska Sabada Sabadach Sabadacha Sabadacka Sabadarz Sabadasz Sabadaszow Sabadi Sabadin Sabadosz Sabadoszko Sabadurska Sabady Sabadyn Sabais Sabaj Sabajda Sabajtis Sabak Sabakiewicz Sabal Sabala Sabalczyk Sabalewicz Sabaliński Sabalski Sabał Sabała Sabałan Sabała-Sobolewski Sabałek Sabało Saban Sabanda Sabandy Sabanek Sabania Sabaniak Sabanica Sabaniewicz Sabaniewska Sabankiewicz Sabanowski Sabanta Sabantka Sabanty Sabań Sabański Sabar Sabara Sabaraj Sabarański Sabarkiewicz Sabarna Sabas Sabasch Sabasiński Sabastianiuk Sabastianowicz Sabastyn Sabasz Sabaszkiewicz Sabaszyńska Sabaś Sabat Sabata Sabatarz Sabath Sabatier Sabatka Sabatkiewicz Sabatkowska Sabatnik Sabatoński Sabatowicz Sabatowik Sabatowski Sabatt Sabatura Sabaturski Sabawa Sabba Sabban Sabbasz Sabbatini Sabbo Sabbs Sabcich Sabczak Sabczew Sabczuk Sabczyk Sabczyńska Sabe Sabecka Sabejko Sabek Sabel Sabela Sabelek Sabella Sabellek Sabelman Sabelski Sabeł Sabełek Sabełko Saber Saberniak Sabernik Sabewa Sabiach Sabiak Sabianek Sabiańska Sabich Sabicki Sabicz Sabiech Sabiechowska Sabiecki Sabiełło Sabienowska Sabier Sabieraj Sabieralski Sabierska Sabiesiak Sabiesiński Sabieska Sabieszek Sabiiarz Sabik Sabikowska Sabilo Sabilski Sabiła Sabiłło Sabiło Sabin Sabina Sabinarz Sabinasz Sabinecka Sabinek Sabiniak Sabiniarz Sabiniasz Sabinicz Sabinierz Sabiniewicz Sabiniok Sabino Sabiński Sabiron Sabis Sabisch Sabisiak Sabisz Sabiszak Sabiszewski Sabiś Sabiun Sabka Sabkiewicz Sabko Sabkowiak Sabkowicz Sabkowska Sabków Sabla Sablak Sabler Sablewicz Sablewski Sabliak Sablik Sablin Sabliński Sabljak Sablotny Sablowski Sabłatasz Sabłoń Sabłońska Sabnakiewicz Sabo Sabociak Sabocik Sabocińska Saboczyński Sabodacha Sabodasz Sabok Sabol Sabola Sabolak Sabolewska Sabolocka Sabon Saboniak Sabonis Saboń Sabor Saborin Saborowski Saboryn Saborz Sabos Sabosta Sabosto Sabosz Saboś Sabot Sabotka Sabotkowska Sabotowski Sabour Sabowicz Sabowski Sabór Sabra Sabraj Sabramowicz Sabramowiec Sabranowicz Sabrański Sabrawa Sabrek Sabrion Sabrocki Sabromowicz Sabrowski Sabstyn Sabuciński Sabucka Sabuć Sabuda Sabuhoro Sabuk Sabul Sabula Sabulak Sabulis Sabulska Sabuła Sabunas Sabuń Sabuńska Sabura Saburow Saburyn Saburyń Sabus Sabusiak Sabuś Sabuta Sabynicz Sabysz Sac Sacal Sacała Sacało Sacałowski Sacan Sacawa Sacawski Sacchetti Sacek Sacewa Sacewicz Sacewka Sacewska Sach Sacha Sachaber Sachabińska Sachacki Sachacz Sachaczewska Sachaczuk Sachadel Sachadym Sachadyn Sachadyniuk Sachadyń Sachagen Sachagłuchowicz Sachaj Sachajczuk Sachajczyk Sachajda Sachajdaczna Sachajdak Sachajdakiewicz Sachajdakowska Sachajdek Sachajko Sachajski Sachally Sachalska Sachaluk Sachan Sachanbiński Sachanek Sachanik Sachaniuk Sachanko Sachanowicz Sachanowski Sachań Sachańbiński Sachańko Sachański Sachar Sachara Sacharaczuk Sacharc Sacharcuk Sacharczak Sacharczenko Sacharczuk Sacharczyk Sacharczyńska Sacharecki Sacharek Sacharewicz Sacharkiewicz Sacharko Sacharow Sacharowski Sacharów Sacharski Sacharuk Sacharz Sacharzec Sacharzewski Sachas Sachaszczyk Sache Sachejko Sachenek Sacher Sacherski Sachetti Sachling Sachmac Sachmaciński Sachmal Sachmala Sachman Sachmata Sachmerda Sachmielewska Sachna Sachnek Sachniak Sachnienko Sachniewicz Sachnik Sachniuk Sachno Sachnowicz Sachnowski Sacho Sachocki Sachogłuchowicz Sach-Ogłuchowicz Sachojdak Sacholska Sachon Sachonowicz Sachoń Sachor Sachorczuk Sachorska Sachorzec Sachorzecka Sachowiak Sachowicz Sachowski Sachrajda Sachron Sachryn Sachryń Sachs Sachse Sacht Sachta Sachura Sachurak Sachurska Sachus Sachwanowicz Sachweh Sachwek Sachwicki Sachyra Saciak Sacicka Saciewicz Sacik Sacikowski Saciłowski Sacinowska Saciński Sacio Saciuk Sack Sackel Sacki Sackiewicz Sackiewicz-Steckiewicz Sacko Sackowska Sacla Sacna Sacoła Sacoto Sacowa Sacuta Sacyk Sacysta Sacz Saczała Saczan Saczanow Saczarczuk Saczawa Saczbrun Saczek Saczenko Saczewa Saczewicz Saczewka Saczewko Saczewski Saczka Saczke Saczko Saczkow Saczkowski Saczków Saczonek Saczowski Saczuk Saczyk Saczyło Saczyłowicz Saczyn Saczyna Saczyński Saczysta Saczywko Saczywno Sać Saćko Sad Sada Sadach Sadacka Sadaj Sadaj-Sado Sadajski Sadak Sadakierski Sadakieski Sadakiewicz Sadakiewski Sadakowski Sadal Sadalski Sadamowicz Sadanowicz Sadaś Sadat Sadatzka Sadawa Sadawski Sadawy Sadcza Sadczak Sadczenko Sadczuk Sadczykow Sadczyńska Saddi Saddour Sadeck Sadecki Sadeghi Sadej Sadeja Sadejczyk Sadejko Sadek Sadel Sadelski Saden Sadenko Sadeńko Sader Sadera Saderski Sades Sadetzki Sadiak Sadian Sadich Sadig Sadik Sadikow Sadin Sadisz Sadji Sadka Sadke Sadkewicz Sadkierski Sadkiewicz Sadko Sadkocha Sadkoń Sadkowiak Sadkowicz Sadkowski Sadkowy Sadlak Sadlakowski Sadlej Sadleja Sadlek Sadley Sadlicki Sadlik Sadlikora Sadlikowska Sadliński Sadlisz Sadlo Sadloch Sadlok Sadlon Sadloń Sadlorz Sadlos Sadlowski Sadluk Sadła Sadłacha Sadłacka Sadłacz Sadłak Sadłakowski Sadłas Sadławska Sadłecki Sadłek Sadło Sadło Sadłoch Sadłocha Sadłocka Sadłok Sadłon Sadłoń Sadłos Sadłoś Sadłow Sadłowicz Sadłowski Sadłowszczak Sadłucki Sadług Sadłyk Sadnicki Sadnik Sadnikow Sadno Sado Sadoch Sadocha Sadocha Sadochwiej Sadoczyński Sadok Sadokierski Sadoleczki Sadolewski Sadolik Sadolski Sadoł Sadoła Sadołek Sadołowicz Sadoma Sadomirska Sadomlak Sadomski Sadon Sadonis Sadonowicz Sadoń Sadońska Sador Sadora Sadorski Sados Sadoski Sadoś Sadow Sadowa Sadowa Sadowczak Sadowczyk Sadowiak Sadowicz Sadowiczyk Sadowiec Sadowik Sadowiński Sadownicka Sadownicza Sadowniczek Sadowniczka Sadowniczy Sadowniczyk Sadownik Sadownikow Sadowników Sadowny Sadowski Sadowski Sadowsky Sadowy Sadowy Sadowyj Sadowy-Sadowski Sadra Sadrach Sadrak Sadrakała Sadrakuła Sadren Sadrina Sadrończyk Sadrowska Sadrykuła Sadryn Sadryna Sadryniak Sadrzak Sadrzyk Sadtke Sadto Saduch Saducha Sadujka Sadujko Sadula Sadulak Sadullah Sadulski Saduła Saduniowski Saduński Sadur Sadura Sadurek Saduro Sadurski Sadus Saduski Saduś Sady Sadyk Sadykierz Sadykiewicz Sadykow Sadyn Sadynica Sadyń Sadyński Sadys Sadyś Sadz Sadza Sadzajska Sadzak Sadzalska Sadzała Sadzanowicz Sadzawa Sadzawica Sadzawicki Sadzawiczna Sadzawiczny Sadzawiec Sadzek Sadzenica Sadzeński Sadzewicz Sadzewski Sadzia Sadziak Sadzielowska Sadziemica Sadzienica Sadziewicz Sadziewska Sadzik Sadzikowski Sadzinica Sadziński Sadzis Sadzisz Sadziuga Sadziuk Sadzki Sadzon Sadzuga Sadzyk Sadzyl Sadzyński Sadź Sadżak Sadżuga Saeger Saeh Saeid Saeman Saemann Saenger Saeter Safadek Safader Safal Safalska Safan Safander Safandowski Safaniuk Safanof Safanow Safanowski Safanów Safańska Safar Safarczyk Safarewicz Safarik Safarin Safarna Safarowicz Safaryjski Safaryn Safaryńska Safarz Safarzyński Safat Safauder Safczyński Saferna Safernus Saferski Saferyjski Saffarenko Saffarini Saffel Saffer Saffioti Safi Safiak Safian Safianczuk Safianek Safianik Safianiuk Safianowicz Safianowski Safiańczuk Safiańczyk Safiański Safidło Safiejko Safier Safiesko Safijan Safijanik Safijanowski Safijańczuk Safijański Safin Safinowicz Safinowski Safiński Safionek Safir Safirowicz Safisz Safita Safj Safjan Safjanik Safjanowski Safjański Safkun Saflik Safon Safonow Safonowska Safonów Safończyk Safor Saforek Saforyn Saforz Safranek Safraniak Safranienko Safranionek Safranionok Safraniuk Safranow Safranowa Safranowska Safrański Safrena Safrin Safron Safronczyk Safronionok Safronow Safronowicz Safrończyk Safryn Saft Safter Safteruk Safulak Safuler Safulera Safuryn Safuta Sag Saga Sagacki Sagadel Sagadyn Sagadyń Sagadzka Sagaj Sagajda Sagajdakow Sagajewski Sagajłło Sagal Sagala Sagalara Sagalski Sagała Sagałło Sagało Sagan Sagancewicz Saganek Saganiak Saganiewicz Saganik Saganiuk Saganowicz Saganowski Saganty Sagań Sagański Sagarz Sagasz Sagat Sagata Sagatny Sagatow Sagatowicz Sagatowski Sagatyński Sagawe Sagawy Sagberg Sage Sager Sagerman Sagermann Sagert Sages Sagi Sagicka Sagier Sagiński Sagirow Sagirów Sagl Saglarska Sagłowski Sagna Sagner Sagnowski Sagol Sagola Sagoll Sagolla Sagolska Sagoła Sagon Sagoniewicz Sagoreńko Sagorniko Sagosz Sagowski Sagórska Sagraj Sagrej Sagrmann Sagrol Sagryń Sagucki Sagulska Saguła Sagun Saguń Sagurna Sagurski Sahadel Sahadyn Sahaj Sahajczuk Sahajda Sahajdaczka Sahajdaczna Sahajdaczny Sahajdak Sahajdakiewicz Sahajdek Sahajko Sahak Sahal Sahała Sahan Sahanek Sahaniuk Sahar Saharczuk Sahel Sahen Sahlani Sahle Sahler Sahli Sahlstrom Sahm Sahn Sahni Sahojdak Sahouri Sahowicz Sahr Sahra Sahryń Sahs Saiczek Said Saida Saide Saidel Saidi Saidl Saidło Saidok Saidowski Saif Saifert Saik Sailer Saimanowicz Saimonowicz Sainaga Saine Sainski Saint Sainz Saińska Sais Saiti Saitow Saiwa Saj Saja Sajadera Sajak Sajakowska Sajan Sajar Sajat Sajb Sajbert Sajbor Sajbot Sajboth Sajbura Sajc Sajchta Sajchut Sajczak Sajczuk Sajczyk Sajda Sajdacz Sajdak Sajdakowski Sajdał Sajdek Sajdel Sajder Sajdera Sajdewicz Sajdler Sajdłowski Sajdok Sajdoł Sajdor Sajdowski Sajduda Sajduk Sajdura Sajdutka Sajdutko Sajdych Sajdyk Sajdzak Sajdziński Saje Sajec Sajecki Sajek Sajenczuk Sajenko Sajeńczuk Sajer Sajew Sajewicz Sajewiec Sajewin Sajewski Sajfer Sajfert Sajger Sajić Sajit Sajitz Sajk Sajka Sajkiewicz Sajko Sajkow Sajkowicz Sajkowski Sajków Sajler Sajmaj Sajmbor Sajmon Sajmóg Sajmug Sajmuk Sajmuszkin Sajn Sajna Sajnach Sajnacki Sajnaga Sajnaj Sajnda Sajner Sajniak Sajnicka Sajniok Sajno Sajnog Sajnoga Sajnok Sajnowska Sajnóg Sajnug Sajnuk Sajok Sajolak Sajon Sajons Sajonz Sajor Sajosch Sajoszek Sajota Sajowicz Sajowiecka Sajowski Sajór Sajów Sajp Sajpel Sajpeld Sajpelt Sajpolt Sajpslt Sajt Sajtkowska Sajtur Sajtyna Sajuda Sajuk Sajur Sajura Sajwaj Sajwak Sajwicz Sak Sak Saka Sakacz Sakaczyńska Sakajko Sakal Sakalla Sakalski Sakaluk Sakalus Sakała Sakało Sakałowska Sakałus Sakan Sakas Sakaszewska Sakaszkiewicz Sakasznik Sakat Sakatiuk Sakaus Sakautzki Sakawczuk Sakcińska Sakciuk Sakerda Sakerski Sakferda Sakia Sakian Sakiba Sakiel Sakiell Sakiera Sakierski Sakiewa Sakiewicz Sakiewka Sakin Saklińska Sakłacki Sakłak Sakłaski Sakławski Sakłowski Sakmierda Saknerda Saknińska Saknononicz Sakol Sakolewicz Sakolska Sakoła Sakołcewicz Sakołek Sakoniuk Sakorafas Sakorska Sakos Sakosik Sakow Sakowczuk Sakowicka Sakowicz Sakowiec Sakowiecka Sakowski Sakól Saków Sakra Sakrajda Sakrajecki Sakrajna Sakranowicz Sakrańska Sakreida Sakrejda Sakrobowski Sakrowski Sakry Saks Saksiński Sakson Saksoń Saksowska Sakssa Saksun Sakszeńska Saksztein Saksztejn Saktak Saktóra Saktura Sakulak Sakulas Sakuluk Sakuła Sakun Sakura Sakus Sakuta Sakwa Sakwera Sakwerda Sakwicki Sakwieja Sakwin Sakwiński Sakziński Sala Salaban Salaber Salabun Salabura Salaburski Salach Salacha Salachna Salachnia Salachowski Salacka Salacz Saladini Saladra Saladyga Saladz Salagan Salagara Salagierski Salaj Salak Salal Salała Salam Salama Salamacka Salamaga Salamaj Salamak Salamaka Salaman Salamandra Salamandry Salamanowicz Salamanowska Salamańczyk Salamański Salamaszyńska Salamądra Salamądry Salamąndry Salamczyk Salamen Salamendra Salamenta Salami Salamin Salamińska Salamom Salamon Salamona Salamonczyk Salamondra Salamoniak Salamonik Salamoniuk Salamonowicz Salamonowski Salamoń Salamończuk Salamończyk Salamoński Salamow Salamowicz Salamuch Salamucha Salamucka Salamun Salamuńczyk Salan Salanczyk Salandra Salanek Salanga Salaniec Salanik Salaniucha Salaniuk Salanowska Salanyk Salańczyk Salański Salapak Salapski Salarda Salardi Salarek Salarewicz Salarska Salarz Salas Salasa Salas-Arieta Salasch Salaser Salaske Salasowicz Salassa Salastowicz Salastowitz Salasz Salata Salatarski Salatera Salaterski Salatonow Salatowski Salatycki Salatyński Salawa Salawach Salawander Salawerowicz Salawerski Salbach Salbarska Salberg Salbert Salbierz Salbut Salcburg Salcer Salcewicz Salch Salcman Salczak Salczon Salczyk Salczyn Salczyński Sald Saldak Saldał Saldan Saldar Saldat Saldatk Salden Saldowska Salduk Saldzień Saldzin Saldziun Saldzwedel Saldzwedl Sale Saleburg Salech Saleciak Salecki Saleczko Saleem Salegel Saleh Salej Salejczuk Salejda Salejdowicz Salejew Salejko Salejkowska Salek Salem Salemendra Salemke Salemońska Salemski Salenda Salenek Salenga Saleniak Salenicz Saleniec Salenik Saleniuk Salenta Salepa Saler Salera Salerek Salerno Salerno-Kochan Salerowska Salerska Salerzyński Saleski Saleta Saletis Saletiz Saletka Saletnik Saletowicz Saletowski Saletra Saletrowicz Saletry Saletryńska Saletycki Saletzki Salewicz Salewski Salęga Salęzak Salger Salhoff Sali Saliba Salibida Salibil Salibill Salich Salicki Salicz Saliden Saliga Salih Salij Salik Salikier Salikiewicz Salikow Salikowski Salim Salimandra Salimow Salimska Salin Salinger Salingier Saliniewicz Salink Salinkiewicz Salinowska Saliński Salipiwko Salis Salisbury Salisgardt Salisz Saliszewski Saliś Salit Salita Salitra Salitryński Salitura Saliu Saliwan Saliwka Saliwoda Saliwon Saliwonik Saliwończyk Salka Salkaj Salke Salkiewicz Salko Salkowski Salków Salla Sallach Saller Sallman Sallmann Sallo Salloum Sallum Salm Salma Salmach Salmahowicz Salmaj Salman Salmanowicz Salmanowska Salmańczyk Salmański Salmen Salminen Salmińska Salmon Salmonowicz Salmończyk Salmoński Salmucha Salna Salnerowicz Salnicki Salniczek Salnierska Salnik Salnikow Salników Salo Saloch Salochna Salogni Salolita Salom Saloman Salomańczyk Salomański Salomądra Salomek Salomeńczyk Salomeńska Salomon Salomonczyk Salomondra Salomoniak Salomonik Salomonow Salomonowicz Salomonowski Salomonsson Salomoń Salomończyk Salomoński Salomucha Salomun Salomyk Salon Salonek Saloni Salonik Salonończyk Salonścibor Saloń Salopa Salostowicz Salostowitz Salosz Saloszka Salot Salow Salowa Salowicz Salowski Sals Salsburg Salski Salson Salt Saltabufas Saltarius Saltarski Salten Saltini Saltis Saltkarski Saltori Saltorska Saluda Saluk Salukinas Salus Saluschke Salusza Saluszewski Saluszka Saluś Saluta Saluter Salutryński Salutzki Saluza Salvini Salwa Salwach Salwacka Salwandowska Salwanowicz Salwanowski Salwarowicz Salwarowski Salwecki Salwejerak Salwer Salwerak Salwerowicz Salwerska Salwiak Salwiarz Salwicki Salwicz Salwiczek Salwierak Salwierczak Salwierek Salwierz Salwik Salwin Salwina Salwiński Salwirowicz Salwista Salwitzek Salwocki Salwon Salwońska Salwowicz Salwowski Salwuk-Marko Salyk Salysz Salzberg Salzborn Salzbrun Salzbrunn Salzburg Salzburn Salzer Salzman Salzmann Salzwedel Sała Sałabaj Sałaban Sałabon Sałaboń Sałabska Sałabuda Sałabun Sałaburz Sałabut Sałach Sałacha Sałachewicz Sałachiewicz Sałachna Sałachowicz Sałachub Sałaciak Sałacik Sałaciński Sałaciński Sałacki Sałackiewicz Sałaczak Sałaczyński Saład Sałada Saładaj Saładajczuk Saładajczyk Saładiak Saładjak Saładko Saładonis Saładucha Saładycka Saładyga Saładyk Saładzak Saładziaczek Saładziak Sałaga Sałagacki Sałagadzka Sałagaj Sałagan Sałagocka Sałagon Sałaguba Sałahna Sałahub Sałaj Sałaja Sałajczyk Sałajdak Sałajewski Sałajski Sałak Sałakowski Sałała Sałałajko Sałałuj Sałam Sałamach Sałamacha Sałamacki Sałamaj Sałamaja Sałaman Sałamaszek Sałamaszenko Sałamaszyński Sałamatow Sałameszek Sałamocha Sałamon Sałamonik Sałamończyk Sałamoński Sałamowska Sałamun Sałamunia Sałan Sałandyk Sałandziak Sałaniecki Sałaniewicz Sałaniewski Sałankiewicz Sałanko Sałanowicz Sałanowski Sałańczów Sałańdziak Sałański Sałapa Sałapaj Sałapak Sałapała Sałapat Sałapata Sałapatek Sałapiak Sałapot Sałapotek Sałapski Sałaputa Sałas Sałasek Sałas-Eysymont Sałasiak Sałasiewicz Sałasiński Sałaskiewicz Sałasz Sałaszewicz Sałaszewski Sałaszko Sałasznik Sałasznyk Sałaszyn Sałaś Sałaśkiewicz Sałaśnik Sałat Sałata Sałatarow Sałata-Sałaciński Sałatczyk Sałatek Sałatka Sałatkiewicz Sałatko Sałatkowska Sałatowicz Sałatowski Sałatrukowicz Sałatyński Saława Saławacka Saławiła Sałaya Sałbut Sałciński Sałciuk Sałczak Sałczewska Sałczyński Sałdacz Sałdaczuk Sałdaj Sałdajtis Sałdak Sałdan Sałdanowicz Sałdań Sałdecki Sałdek Sałdocha Sałducki Sałduk Sałdyga Sałdyk Sałdyka Sałdzień Sałdziński Sałecki Sałega Sałegowska Sałej Sałek Sałenczew Sałepatek Sałetnik Sałęga Sałęgowski Sałga Sałgan Sałgań Sałgut Sałka Sałkiewicz Sałkowicz Sałkowski Sałkucan Sałłak Sałłata Sałman Sałmanowicz Sałmonowicz Sało Sałoch Sałocha Sałociński Sałoda Sałodonis Sałodzień Sałoja Sałojczyk Sałomacka Sałomanow Sałomatnikow Sałomczak Sałomun Sałona Sałoniewicz Sałop Sałopa Sałosz Sałota Sałow Sałowa Sałowicki Sałowicz Sałowiecka Sałowiej Sałowin Sałowski Sałówka Sałs Sałtan Sałtanowska Sałtawa Sałternik Sałtowski Sałtrukiewicz Sałtrukowicz Sałtun Sałtura Sałtykiewicz Sałtyńska Sałuba Sałubut Sałuch Sałuda Saługa Sałuja Sałujan Sałuk Sałuka Sałustowicz Sałusz Sałuszczyk Sałuta Sałuwiński Sałuż Sałwach Sałwacki Sałwiaczek Sałwicki Sałwik Sałwiński Sałwowski Sałyga Sałygo Sałyjan Sałyk Sam Samac Samaciuk Samacki Samad Samadurów Samagacki Samagalski Samagała Samagieł Samagowski Samaj Samajdak Samajduch Samajeden Samajko Samajluk Samajło Samajłowicz Samak Samakiewicz Samal Samala Samalej Samalon Samaluk Samałyk Saman Samandyk Samanek Samaniewicz Samaniszyn Samanowicz Samańczyk Samańska Samara Samaraj Samarak Samarański Samaras Samarcew Samarczenko Samardak Samardakiewicz Samarec Samarek Samaris Samaro Samarodna Samarow Samarowicz Samarowska Samarski Samaruk Samaryczew Samaryczow Samaryk Samaryn Samaryna Samarzewski Samarzuk Samasz Samaszko Samatej Samatowicz Samatyj Samatyja Sambak Sambala Sambale Sambar Sambarska Samber Sambera Samberek Samberger Samberski Sambida Sambierski Sambill Sambo Sambok Sambol Sambor Sambora Samborak Samborch Samborek Samborowicz Samborowski Samborski Sambowski Sambożuk Sambór Sambórski Sambroszczak Sambrowicz Sambuk Sambulski Sambułka Sambułów Sambur Sambura Samburski Samcel Samcewicz Samcik Samciuk Samczak Samczewski Samczuk Samczyk Samczykowski Samczyński Samdorska Samec Samecki Sameczko Sameć Samećko Samek Samel Samela Samelak Samelc Samelczak Samelek Samelski Sameluk Samelzon Samełko Samełyk Samenowicz Samer Sameraj Samerajczuk Samerbawer Samerdak Samerdyk Samerek Samerfeld Samerlak Samerlik Samert Sameryt Samet Sametko Samga Samgalski Samgowicz Samic Samicki Samicz Samiczak Samiczek Samiczuk Samiec Samiejew Samiejko Samieński Samiewicz Samiewska Samigiero Samigorska Samigórski Samijłowicz Samik Samila Samilak Samilenko Samilewska Samilińska Samilska Samiluk Samiła Samiło Samin Samiński Samioł Samiołuk Samionka Samira Samira-Gajny Samirowski Samiruk Samisch Samisz Samit Samitowski Samiuchin Samka Samkiewicz Samko Samkowa Samkowicz Samkowski Samków Samla Samlcerz Samlec Samlecka Samler Samletzka Samlewicz Samlicki Samlik Samlikowska Samlińska Samluch Samluk Samła Samłuk Sammel Sammer Sammet Sammler Sammuler Samner Samniak Samo Samobor Samoborska Samobyja Samoc Samoch Samocha Samochocki Samochowiec Samochraj Samochwalenko Samochwał Samochwała Samochwostowska Samociak Samocik Samociuch Samociuk Samocki Samoczko Samoczyn Samoć Samoćko Samoder Samodół Samodulski Samodur Samodurow Samodurów Samoduska Samodzewicz Samodziej Samofalski Samofał Samofałow Samogalski Samoggy Samogi Samogórski Samograjczyk Samogranicki Samogyi Samoil Samoiluk Samoił Samoiłło Samoiłow Samoiłowicz Samojca Samojda Samojdzin Samojeden Samojedna Samojednik Samojedny Samojen Samojewska Samojko Samojlenko Samojlik Samojlis Samojlowicz Samojluk Samojła Samojło Samojłow Samojłowicz Samojłów Samojska Samojtowicz Samojuk Samok Samokar Samokiewicz Samokiszczak Samokiszczuk Samol Samolak Samoląg Samolczuk Samolczyk Samolej Samolenko Samoleńko Samolewicz Samolewski Samolieńków Samolik Samolina Samoliński Samolis Samolita Samoliuk Samolon Samolong Samolska Samoluch Samoluk Samoluta Samoła Samołajczyk Samołajtis Samołazowa Samoło Samołowicz Samołowka Samołówka Samołuch Samołuk Samołyj Samołyk Samołyk-Samotkowski Samon Samonczuk Samonek Samoniak Samonis Samonow Samonowicz Samonowska Samoń Samońko Samoński Samopęd Samopolski Samor Samora Samoraj Samorajczuk Samorajczyk Samorajski Samorański Samoray Samorąg Samordak Samorej Samorek Samorewicz Samorodna Samorodny Samorok Samoron Samorońska Samorow Samorowicz Samorowski Samorów Samorski Samoruk Samorus Samoryn Samorzewski Samorzyński Samos Samosch Samosek Samosenek Samosianek Samosiej Samosiejko Samosienko Samosieńko Samosiewicz Samosiewska Samosij Samosik Samosińska Samosionek Samosiuk Samoson Samosonek Samostaj Samostiak Samostoj Samoszak Samoszczuk Samoszenko Samoszewska Samoszkiewicz Samoszko Samoszuk Samoszyn Samoszyński Samoś Samościuk Samot Samotach Samotacha Samotaj Samotey Samoticha Samotij Samotik Samotiuk Samotka Samotna Samotnik Samotny Samotoch Samotus Samotycha Samotyd Samotyha Samotyho Samotyj Samotyja Samotyjak Samotyja-Lenczewski Samotyjek Samotyj-Leńczewski Samotyka Samotyko Samotys Samowar Samowędziuk Samowicz Samowon Samowski Samozwanowa Samójlik Samójło Samójłowicz Samól Samólnik Samólska Samp Sampara Sampich Sampir Samplacki Samplowska Sampławski Sampłowski Sampoliński Sampolski Sampołowski Sampor Sampruch Sampsionek Sampsom Samro Samrowski Sams Samsanowski Samsek Samsel Samselski Samsik Samsin Samsionek Samsol Samson Samsonek Samsonienko Samsonik Samsoniuk Samsonow Samsonowicz Samsonowski Samsoń Samstyko Samszor Samślikowski Samtani Samter Samtyj Samuc Samuchow Samuczonek Samuć Samudulski Samuel Samuelowicz Samuels Samuelsen Samuelsson Samuely Samuił Samujczenko Samujko Samujlicz Samujlik Samujła Samujłło Samujło Samujłowicz Samuk Samuklewska Samukonga Samukowicz Samul Samula Samulak Samulak Samulczuk Samulczyk Samulejczyk Samulejko Samulek Samulewicz Samulewski Samulik Samuliński Samuljon Samulkiewicz Samull Samulla Samulnik Samulok Samulonis Samulowicz Samulowski Samulski Samulski Samuluk Samuła Samułczyk Samułek Samułowicz Samułów Samunkow Samurajczyk Samurdak Samurek Samurowski Samurska Samus Samusenko Samusew Samusiewicz Samusik Samusionek Samusjew Samuskiewicz Samusło Samusz Samuszewski Samuszkiewicz Samuszonek Samuś Samuta Samwel Samwolski Samyk Samyła Samyłło Samyło Samyszewska Samyszyn Samytowska San Sanaburska Sanacka Sanacz Sanaj Sanajca Sanajko Sanak Sanakiewicz Sanakowski Sanalska Sanaluta Sanała Sananowicz Sanasiak Sanator Sanatorek Sanatowicz Sanbak Sanbar Sanbert Sanborski Sanbowska Sanc Sancak Sancakli Sancarek Sancerz Sancewicz Sancewska Sancherz Sanchez Sancho Sancińska Sanczak Sanczek Sanczenko Sanczewska Sanczuk Sanczyc Sanczyk Sanczyszyn Sanć Sand Sanda Sandach Sandacz Sandaj Sandak Sandakow Sandal Sandalak Sandaler Sandalewski Sandalski Sandaluk Sandał Sandała Sandałak Sandałowicz Sandałowski Sandan Sandanus Sandar Sandauer Sandberg Sandczyk Sandecha Sandecki Sandega Sandej Sandek Sandel Sandelewski Sandell Sandelska Sanden Sander Sandera Sanderecki Sanderek Sanderowski Sanders Sanderski Sandgarten Sandgren Sandheim Sandhofer Sandholm Sandig Sandkohl Sandkowska Sandler Sandlewska Sandlowska Sandłak Sandman Sandmann Sandner Sandnes Sando Sandobry Sandoch Sandok Sandolewska Sandomier Sandomiera Sandomierski Sandomierz Sandomir Sandomirski Sandor Sandorek Sandorowska Sandors Sandorski Sandow Sandowicz Sandowski Sandowycz Sandoz Sandra Sandrak Sandro Sandrock Sandrowicz Sandrowski Sandry Sandryk Sandrykowicz Sandrzek Sandrzik Sandrzyk Sandström Sandt Sandten Sanduch Sandulak Sandulowicz Sandulski Sanduł Sanduła Sandułow Sandura Sandurek Sanduro Sandurski Sanduska Sandwer Sandwicka Sandy Sandycz Sandyk Sandylak Sandzelewski Sandzewicz Sandzicki Sandziecka Sandziewicz Sandźmiera Sanecki Saneczko Sanecznik Sanejca Sanejko Sanek Saneluk Saneluta Sanełko Saner Sanermann Sanesków Sanestrzik Sanestrzyk Saneśko Saneta Sanetas Sanetka Sanetowska Sanetra Sanetrnik Sanetrznik Sanewicz Sanewski Sanfeber Sangajłło Sangajło Sangar Sangara Sange Sanger Sangorski Sangowicz Sangowski Sangórka Sangórski Sangurski Sangwal Sanheim Sanhen Sani Sania Saniak Saniarz Saniawa Saniawski Sanicki Sanicz Saniczak Saniczkowski Sanida Sanidas Saniec Saniecki Saniecznik Sanietrzyk Saniewski Sanifernik Sanigorski Sanigórski Sanigurska Sanik Sanikowski Sanin Saninkiewicz Saninko Saninowski Saninta Sanintowska Sanintycz Sanińska Saniocki Saniów Sanisoń Saniszewska Sanit Sanitarowicz Saniternik Sanitra Saniuga Saniuk Saniukiewicz Saniukowicz Saniulewicz Saniuta Saniutkiewicz Saniutycz-Kuroczycki Sanjines Sank Sanka Sankala Sankalla Sankała Sankari Sankeus Sankiewicz Sanko Sankocki Sankow Sankowicz Sankowski Sanktas Sankton Sanktoń Sankunas Sanlauf Sanlewicz Sanmer Sann Sannak Sannemann Sanner Sano Sanocha Sanocki Sanocz Sanodurowa Sanogórska Sanojca Sanojednik Sanojga Sanok Sanokowski Sanonowicz Sanoraj Sanorzyk Sanosienko Sanośko Sanowicz Sanowski Sanpruch Sanryko Sansala San-Sebastian Sansel Sansiewicz Sanska Sanstysiak Sanszczyk Sanszek Sanślikowska Sant Santa Santana Santanus Santar Santarek Santarius Santariusz Santarosa Santenberg Santer Santera Santerek Santi Santisteban Santke Santkiewicz Santkowska Santo Santocki Santojan Santolak Santolla Santopski Santor Santorek Santoriak Santorius Santoro Santorowski Santorski Santowiak Santowicz Santowski Santór Santracz Santrea Santrek Santruczek Santuleria Santur Santura Santus Santy Santycz Santysiak Sanudenko Sanuk Sanul Sanulska Sanura Sanus Sanuś Sanwajtys Sany Sanyusz Saoma Sap Sapa Sapaciński Sapacz Sapacz-Sapoczyńska Sapaczyńska Sapak Sapala Sapalak Sapalla Sapalski Sapała Sapało Sapałowski Sapan Sapanowski Sapata Sapatka Sapaty Sapczuk Sapczyńska Sapecki Sapeda Sapeja Sapejko Sapek Sapel Sapela Sapelak Sapelecki Sapelik Sapelska Sapeluk Sapeła Sapełko Sapenko Sapeńko Saper Sapera Saperczak Saperek Saperski Sapeta Sapetto Sapewicz Sapeżyńska Sapia Sapiała Sapian Sapianik Sapiańska Sapiaska Sapiasko Sapiaszka Sapiaszko Sapiazka Sapica Sapich Sapicha Sapichowski Sapicka Sapiczyńska Sapiecha Sapiecho Sapiechowski Sapiecka Sapiega Sapiegin Sapiego Sapieha Sapiej Sapieja Sapiejewski Sapiejka Sapiejko Sapiel Sapiela Sapielak Sapielnikow Sapielski Sapiełkin Sapiełko Sapiełło Sapieło Sapienko Sapieńko Sapieńska Sapier Sapierowski Sapierów Sapierz Sapierzak Sapierzejska Sapierzyna Sapierzyński Sapiesek Sapieska Sapieszczak Sapieszczuk Sapieszek Sapieszka Sapieszko Sapiewak Sapiewko Sapiewska Sapieżko Sapieżyński Sapig Sapiga Sapigórski Sapij Sapija Sapijanko Sapijasek Sapijaska Sapijaszka Sapijaszko Sapijewska Sapijuk Sapik Sapikowski Sapil Sapilak Sapilewski Sapilowska Sapiłka Sapiłko Sapiło Sapina Sapiniak Sapinowska Sapiński Sapioła Sapiołka Sapiołko Sapior Sapiorow Sapir Sapis Sapiska Sapiszczak Sapiszczuk Sapiszko Sapiuk Sapjuk Sapka Sapkiewicz Sapko Sapkowski Saplak Sapleta Sapletta Saplewicz Saplina Saplis Sapliwy Sapnia Sapoch Sapocha Sapociński Sapocka Sapoćko Sapok Sapoliński Sapolski Sapoł Sapołyga Sapon Saponow Sapoń Sapońko Sapońska Sapor Saporek Saporowski Saporznikow Saporżnikow Sapośnik Sapośnikow Sapot Sapota Sapowicz Sapowski Sapoźnikow Sapożnik Sapożnikow Sapożników Sapór Sappa Sappek Sappich Sappik Sappok Sappol Sapra Sapraniuk Sapranowska Sapritonow Sapron Saproń Saprończyk Sapruch Sapruka Saprun Sapryga Saprygin Sapryk Sapryka Sapryki Sapta Saptura Sapucki Sapulak Sapulski Sapuła Sapun Sapundis Sapundzis Sapunjowski Sapuń Saputa Sapużak Sapylak Sapyta Sar Sara Sarab Saraba Sarabacha Sarabaj Saraban Sarabasz Sarabaszjan Sarabin Sarabińska Sarabon Sarabun Sarabura Saraburska Saraburz Saracen Saraceń Saracerz Sarach Saracha Sarachanowa Sarachim Sarachin Sarachman Sarachmann Sarachmanow Saracin Saracki Saracyn Saracyń Saracz Saraczen Saraczeń Saraczewski Saraczyn Saraczyński Sarad Saradomski Saradow Saradowska Saradz Saradzki Sarafimoski Sarafin Sarafiniak Sarafinko Sarafinowicz Sarafinowska Sarafińczuk Sarafiński Saraga Saragon Saraj Sarajew Sarajewska Sarajnikow Sarak Sarakisjan Sarakowska Sarakulak Sarakuła Sarakun Saralska Sarama Saramaga Saramak Saramaka Saramała Saramanowicz Saramański Saramek Saramet Saramok Saramonowicz Saramowicz Saran Sarana Saranczuk Saranek Sarania Saraniak Saraniec Saraniecki Saranis Sarankiewicz Saranowicz Saranowski Sarań Sarańczak Sarańczuk Sarańczyk Sarap Sarapak Sarapała Sarapata Sarapatek Sarapicka Sarapiuk Sarapkiewicz Sarapuk Sarara Sararuk Sarasiek Sarasin Saraszewska Sarat Sarata Saratowicz Sarawara Sarawiecka Sarawska Sarazin Sarażkiewicz Sarba Sarbach Sarbacik Sarbaczewski Sarbak Sarbal Sarbańska Sarbek Sarbian Sarbicki Sarbielewska Sarbiewski Sarbijan Sarbin Sarbinowa Sarbinowicz Sarbinowski Sarbiński Sarbjan Sarblewski Sarbok Sarbolewska Sarbonowska Sarboszewska Sarbowski Sarbski Sarbucz Sarbut Sarc Sarcen Sarcewicz Sarczuk Sarczyn Sarczyński Sard Sarda Sardacki Sardaczuk Sardakowski Sardanis Sardecki Sardekowska Sardel Sardelić Sardi Sardis Sardoch Sardoń Sardow Sardugiewicz Sardycka Sardyga Sardygiewicz Sardyko Sardykowska Sardyl Sardyło Sardyńska Sardys Sardysiak Sardyszko Sarecen Sarecki Sareczyn Sareda Saredyn Saredzka Sarega Sarejko Sarek Sareko Sarełło Sareło Sarełow Sarem Sarema Saremak Saremba Saremek Saremska Sarencka Sarencz Sarencza Sarenecka Sarenka Sarenko Sarens Sareńcza Sareński Sarepa Sareta Saretok Sarewicz Saręczo Saręga Sarga Sargalis Sargalski Sargała Sarganek Sarganicka Sargent Sargialis Sargielewski Sargiewicz Sargo Sargolska Sargowicki Sargowska Sargulak Sargulska Sargun Sargunas Sari Sarić Saridis Sariew Saris Sariusz Sariusz Sarji Sarjusz Sarjusz-Wolski Sarka Sarkady Sarkan Sarkander Sarkanowicz Sarkany Sarkar Sarkawicz Sarkiewicz Sarkis Sarkisian Sarkisjan Sarkisow Sarkissian Sarkizow Sarko Sarkos Sarkowicz Sarkowski Sarlej Sarleja Sarlikowska Sarliński Sarma Sarmacew Sarmacewicz Sarmach Sarmacka Sarmaga Sarmak Sarmanowicz Sarmański Sarmarewicz Sarmaste Sarmatiuk Sarmatowski Sarmecka Sarmiak Sarmicek Sarmińska Sarmosionek Sarmow Sarmowski Sarmulejna Sarmulejno Sarn Sarna Sarnacin Sarnaciński Sarnacki Sarnak Sarnakowski Sarnall Sarnas Sarnaszek Sarnat Sarnatowicz Sarnau Sarnawiak Sarnawski Sarne Sarnecki Sarnecko Sarneczka Sarnek Sarneńska Sarnes Sarnet Sarneta Sarniach Sarniak Sarnian Sarnicki Sarnicz Sarniecki Sarniewicz Sarniewska Sarnik Sarnikowski Sarniński Sarnioła Sarniuk Sarnkowska Sarno Sarnocha Sarnociński Sarnociński Sarnocka Sarnok Sarnos Sarnosek Sarnoska Sarnoszek Sarnot Sarnow Sarnowiak Sarnowicz Sarnowiec Sarnowieniec Sarnowski Sarnowski Saro Sarocen Sarociak Sarocka Saroczyn Saroka Sarokin Sarol Sarolma Saroma Saron Saronek Saroń Saropata Sarosiak Sarosiek Sarosik Sarosiński Sarosiuk Saroski Sarosko Sarosuk Saroszek Saroszewska Saroszuk Sarot Sarota Sarota-Raczek Sarotowicz Sarow Sarowski Sarozin Sarożkowska Saról Sarpeta Sarpitonow Sarrach Sarraf Sarrazin Sarre Sarsalewicz Sarski Sarszczok Sarszewski Sartago Sartanowicz Sartatowicz Sarti Sartnikowska Sarto Sartonowicz Sartori Sartorius Sartowicz Sartowski Sartycz Sartyńska Sartys Saruc Saruch Saruchanowska Sarucki Saruga Sarul Sarulakis Sarulewicz Sarulis Sarus Sarwa Sarwach Sarwacki Sarwadczak Sarwa-Mulczyk Sarwan Sarwar Sarwarym Sarwaryn Sarwaryń Sarwas Sarwecińska Sarwecki Sarwicki Sarwieńska Sarwiński Sarwuta Sarycki Sarycz Saryczew Saryć Saryga Saryk Sarynsz Sarys Sarysz Saryś Saryusz Saryusz-Romiszewski Saryusz-Szarski Saryusz-Wolski Saryusz-Zaleski Sarzakiewicz Sarzalińska Sarzalski Sarzała Sarzało Sarzankiewicz Sarzec Sarzeł Sarzeniak Sarzewicz Sarzewska Sarzycki Sarzyk Sarzymski Sarzyna Sarzynecki Sarzyniak Sarzyniec Sarzyński Sarżaliński Sarżała Sarżyński Sas Sasa Sasadeusz Sasadusz Sasaga Sasak Sasaki Sasal Sasala Sasała Sasanek Sasaniak Sasanka Sasanko Sasanowicz Sasanowski Sasańczyk Sasar Sasara Sasas Sasasz Sas-Bojarski Saschek Sas-Dołżycka Sasdrich Sas-Dunajewski Sasek Sasel Saseniuk Sasenka Sasenko Saser Saserska Sasępa Sas-Hoszowski Sasiada Sasiadek Sasiak Sasialuk Sasian Sasianowska Sasicki Sasid Sasiela Sasieła Sasien Sasienka Sasień Sasiewa Sasik Sasikowska Sasilewski Sasim Sasimowicz Sasimowski Sasin Sasinak Sasinek Sasinkowska Sasinowicz Sasinowski Sasiński Sasiowski Sasiuk Sas-Jaworski Saski Saskiewicz Sas-Klechniowski Sasko Sas-Korczyński Saskow Saskowicz Saskowski Sasłowicz Sasłowski Sasman Sasnal Sasnolecka Sasnowicz Sas-Nowosielski Sasnowski Sasnyk Sasol Sasonowicz Sasor Sasorski Sasowiec Sasowski Sass Sassak Sassalla Sasse Sassek Sassi Sassin Sassinek Sas-Skosolas Sassolas Sassulicz Sassyn Sas-Tatomir Sastawna Sastawny Sastempowska Sas-Topolnicka Sas-Uhrynowski Sasuka Sasula Sasulski Sasuła Sasun Sasur Sas-Wistelnicki Sasyk Sasykin Sasykow Sasyków Sasyn Sasyniak Sasyniuk Sasz Saszczak Saszczuk Saszek Saszenda Saszewski Saszka Saszkiewicz Saszko Saszkowska Saszon Saszyna Saszyniak Saszynowski Saszyński Saś Saśkiewicz Saśko Saśniak Saśnicki Sat Satabun Satach Satachal Satachelek Sataciak Sataczewska Sataja Sataka Satakowska Satalecki Satała Satamaj Satamowska Satamun Satan Satanicka Sataniewicz Satanik Satankiewicz Satanowski Satańska Satapatek Satar Satara Satarnus Satarow Satarowski Satarska Satarszak Satchórski Satczek Satecka Sateja Satek Satel Satelecka Satell Sater Satermus Saterna Saternas Saternos Saternus Saterski Saterus Satęga Sather Satke Satkiewicz Satko Satkowicz Satkowski Satler Satława Satławski Satma Satner Satnik Satniszewski Satno Sato Satoka Satola Satoła Satomska Saton Satonik Sator Satora Satorek Satory Satowski Satór Satra Satrapa Satrau Satrian Satrjan Satro Satromłyński Satron Satroń Satryan Satryjan Satryk Satryn Satryń Satsińska Sattar Sattel Sattelmajer Sattelmeier Satternus Satters Sattler Satulak Satuła Satur Saturczak Saturkiewicz Saturn Saturna Saturniewicz Saturno Saturnus Saturny Saturski Satustowicz Satuszak Satwin Satybrych Satyga Satygowska Satyk Satykiewicz Satyła Satyn Satyna Satyńska Satyr Satyra Satzinger Satzke Sauber Saubestre Sauc Saucha Saucier Sauczek Sauczuk Sauczukiewicz Sauczyn Sauć Sauda Saudowicz Saudra Saudy Saudzińska Saudź Sauer Sauerbier Sauerland Sauerman Sauermann Sauerwein Saugut Sauk Saukens Saul Saulauf Saulenas Saulewicz Saulicz Saulis Saulski Saulus Sauł Sauło Saumel Saunders Saunderson Sauner Saupe Saurant Sauren Saurez-Sandi Saurska Saus Sausel Sausner Sausz Sauszczyk Sauszyn Sauś Saut Sautek Sauter Sautin Sautner Sautycz Savić Savidis Savinc Saw Sawa Sawa-Borysławski Sawach Sawaciuk Sawacki Sawaczyńska Sawada Sawade Sawadro Sawah Sawaidis Sawajda Sawajner Sawak Sawakiewicz Sawal Sawala Sawalach Sawalczuk Sawalich Sawalik Sawalisch Sawalisz Sawall Sawalla Sawallach Sawallich Sawalloch Sawaloch Sawalski Sawaluk Sawała Sawan Sawaniec Sawaniewicz Sawaniewski Sawaniowska Sawaniuk Sawanowicz Sawant Sawańczuk Sawański Sawara Sawarcer Sawarski Sawary Sawarycz Sawaryn Sawaryński Sawarysz Sawarzyn Sawarzyński Sawasiuk Sawaskiewicz Sawastian Sawastianik Sawastianiuk Sawastianowicz Sawastiuk Sawastjanik Sawastjanowicz Sawastynowicz Sawasz Sawaszczyk Sawaszkiewicz Sawaszyńska Sawaścianiak Sawaścianik Sawaściej Sawaściejew Sawaścik Sawaściuk Sawaśko Sawatej Sawatjew Sawcha Sawciszak Sawcki Sawczak Sawczenko Sawczok Sawczuk Sawczukiewicz Sawczyc Sawczyk Sawczykiewicz Sawczyn Sawczyna Sawczyniak Sawczyniuk Sawczyński Sawczyszak Sawczyszyn Sawdon Sawec Sawecki Saweczka Saweczko Sawejda Sawejko Sawek Sawel Saweleff Sawelew Sawelewicz Saweliew Saweljew Sawello Sawelów Sawelski Saweluk Saweła Sawen Sawenda Sawenek Sawenko Sawer Sawera Sawermann Sawernoga Sawerski Sawert Sawerwain Saweryn Sawerynas Saweryńska Sawestyjaniuk Sawetra Sawęda Sawędkowicz Sawędza Sawiacki Sawiak Sawian Sawianowska Sawiany Sawiarski Sawic Sawica Sawicki Sawicki Sawicki Sawicz Sawicz Sawiczewski Sawicz-Korsak Sawiczuk Sawiczyński Sawicz-Zabłocki Sawić Sawidis Sawidzki Sawiec Sawiecki Sawieczyński Sawiejew Sawiejko Sawiel Sawielew Sawielewicz Sawieliew Sawieljew Sawiełajc Sawiełajć Sawienia Sawieniuk Sawienko Sawienok Sawieraj Sawierska Sawieta Sawigórska Sawijak Sawik Sawikowski Sawilejew Sawilew Sawilewicz Sawilski Sawiłow Sawiłowicz Sawin Sawina Sawincew Sawinda Sawinel Sawini Sawiniak Sawinicz Sawiniec Sawinik Sawiniuk Sawinko Sawinkow Sawinkowski Sawinow Sawiński Sawioła Sawionek Sawiota Sawirowski Sawirski Sawirszenko Sawis Sawistowski Sawisz Sawiszewska Sawitcka Sawitowska Sawitus Sawitzki Sawiuk Sawka Sawka Sawkiewicz Sawkin Sawko Sawkojć Sawko-Limar Sawkow Sawkowicz Sawkowski Sawków Sawkulicz Sawkułycz Sawkun Sawlański Sawleń Sawlewicz Sawlik Sawlińska Sawluczuk Sawluczyk Sawluk Sawlun Sawlus Sawłan Sawłoga Sawłoń Sawłowicz Sawłowiec Sawłowski Sawług Sawłuk Sawłukowicz Sawłyk Sawnor Sawnycz Sawoch Sawoczko Sawodni Sawodniok Sawojka Sawojko Sawojska Sawokajtys Sawol Sawon Sawoni Sawoniak Sawoniczek Sawoniewicz Sawoniewski Sawonik Sawoniuk Sawoń Sawończak Sawończuk Sawończyk Sawońko Sawoński Sawora Saworowski Saworski Saworz Saworzek Saworzyńska Sawoscian Sawoscianik Sawosik Sawoski Sawosko Sawosta Sawostajnik Sawostan Sawostian Sawostianik Sawostianiuk Sawosticki Sawostiuk Sawostjan Sawostjanik Sawosz Sawoszczuk Sawoszczyk Sawoszewicz Sawoszuk Sawoś Sawościak Sawościan Sawościanik Sawościaniuk Sawościej Sawościuk Sawośko Sawow Sawowski Sawoyka-Sawoya Sawozuk Sawółka Sawracki Sawraczyńska Sawral Sawran Sawrański Sawras Sawrasewicz Sawrasiewicz Sawraś Sawraza Sawrej Sawrin Sawroga Sawron Sawronek Sawroń Sawros Sawruk Sawrun Sawrutin Sawrycki Sawrycz Sawrymowicz Sawrynowicz Sawsienowicz Sawski Sawszak Sawszczyk Sawtycz Sawtyruk Sawuć Sawuk Sawuka Sawukajtys Sawukanis Sawukinas Sawul Sawula Sawulak Sawulczyk Sawulewicz Sawulicki Sawulis Sawulski Sawuła Sawułka Sawusz Sawuta Sawwa Sawycz Sawyczyn Sawykowski Sawylów Sawzdarga Sawzdargo Sawzdrago Sayda Saydak Sayed Sayk Saykiewicz Sayna Saynaj Saynay Sayor Sayre Saywald Sazakiewicz Sazalska Sazała Sazan Sazaniowicz Sazanow Sazanowicz Sazanów Sazdow Sazeczek Sazharczuk Sazon Sazonienko Sazonik Sazoniuk Sazonow Sazonowicz Sazoń Sazończyk Sazoński Sazur Sazykin Sażalski Sażała Sażańska Sażeń Sażewicz Sażyn Sażyński Sącha Sąchocki Sąciński Sącio Sącki Sączak Sączała Sączara Sączawa Sączek Sączewa Sączewski Sączka Sączkowski Sączowa Sączowski Sączuk Sączyk Sączyna Sączyński Sączys Sąda Sądag Sądaj Sądal Sądaś Sądawa Sądecki Sądej Sądek Sądel Sądelski Sądeńska Sąder Sąderowska Sądkiewicz Sądkowski Sądlej Sądłak Sądo Sądorowicz Sądorowski Sądowicz Sądownicza Sądowski Sądrowicz Sądrowska Sądrzak Sąduniowska Sądur Sądurska Sądy Sądziak Sądzicka Sądzik Sądzikowski Sądziński Sądzisz Sądzyński Sąg Sąga Sągajłło Sągajło Sągal Sągała Sągiejło Sągin Sągol Sągolewski Sągól Sąk Sąkala Sąkalska Sąkała Sąkara Sąkiewicz Sąkol Sąkowicz Sąkowski Sąkól Sąkół Sąktas Sąłek Sąndej Sąntolak Sąp Sąpala Sąpek Sąpich Sąpińska Sąpioło Sąpoliński Sąpolski Sąpołowicz Sąpor Sąporowski Sąpór Sąsala Sąsała Sąsara Sąsiad Sąsiada Sąsiadek Sąsiadło Sąsiadowicz Sąsiadowski Sąsiedzki Sąsiek Sąsiela Sąsinowski Sąsińska Sąsior Sąsiorowska Sątor Sątorek Sątowicz Sątowski Sątór Sątur Sązińska Sążała Sążańska Sążeń Sbarbori Sbeczka Sbeczko Sbiech Sbielut Sbieraj Sbierajewska Sbierajski Sbierenda Sbierska Sbikowski Sbilut Sbinek Sbirenda Sbiszewski Sblewski Sbojewa Sborowski Scaber Scandali Scąber Scecewicz Scech Scechla Scechowska Scechula Scechura Scedno Scedo Scegielniak Scegielski Scehura Scek Scelina Scencelek Scencelewicz Scendo Scenelak Scenewicz Sceńdo Sceplik Scesiuk Scęcelek Schaaf Schaal Schaar Schab Schabe Schabek Schabel Schabenbeck Schaber Schaberski Schabieński Schabiewska Schabik Schabikowski Schabiński Schabiowska Schablowsky Schabowicz Schabowski Schabram Schabran Schabs Schachlitz Schachow Schachschneider Schacht Schachta Schachteli Schachtschneider Schackemy Schaczyński Schad Schada-Borzyszkowski Schadach Schade Schadel Schadler Schadoch Schadowski Schady Schaedel Schaedl Schaedler Schaefer Schaefert Schaeffer Schaerich Schaetzel Schafan Schafaner Schafarczyk Schafer Schäfer Schaff Schaffaczek Schaffaczyk Schaffarczyk Schaffarzyk Schaffek Schaffel Schaffelke Schaffer Schäffer Schaffert Schaffler Schafflik Schaffner Schaffors Schafforz Schaffranek Schaffrat Schaffrath Schaffrin Schaffrina Schaffrinna Schaffrinska Schaffron Schaffs Schafhauser Schafler Schaflik Schaforz Schafranek Schafraniec Schafranietz Schafranke Schafrik Schafrin Schafrińska Schafron Schaich Schaitter Schajka Schajor Schajthauer Schaks Schal Schalak Schalan Schalas Schalasta Schalau Schalczewski Schaletzka Schalewska Schalforz Schalicka Schalin Schalk Schalko Schalkowski Schall Schalla Schaller Schally Schalon Schalotte Schalski Schalt Schalwig Schalz Schalzenski Schałkowski Scham Schamal Schamberger Schamecka Schamer Schamitz Schamlewski Schamlowska Schamnier Schamnier Schamotzka Schampanies Schampera Schanda Schander Schandler Schandrach Schanek Schanel Schaner Schaniel Schank Schankin Schankweiler Schann Schanne Schano Schanofska Schanowski Schanz Schanzenbach Schań Schaper Schapira Schapke Schapons Schapowski Schaps Scharadek Scharafin Scharafińska Scharamowski Scharbatke Scharenberg Scharf Scharfenberg Scharfenstein Scharff Scharikow Schark Scharla Scharlej Scharleman Scharlemann Scharley Scharmach Scharmacher Scharman Scharmann Scharn Scharna Scharnau Scharnelt Scharnik Scharnowski Scharoch Scharping Schart Schartl Scharwark Scharwerk Schary Scharz Schas Schaschek Schaschke Schaschner Schastok Schasz Schaszek Schaszner Schatanik Schaterny Schatetzka Schatka Schatkowska Schatlack Schatlak Schaton Schatoń Schatschmeider Schatt Schattchneider Schatte Schatten Schattka Schattke Schatton Schattschnaider Schattschneider Schatula Schatz Schatzel Schaub Schauder Schauderna Schaudra Schauer Schaufler Schaul Schaum Schaumann Schaumkesel Schaumkessel Schauz Schawronek Schay Schayer Schebitz Schechinger Schechner Schecht Schechtel Schecka Schecke Scheckel Scheda Schedler Schedlik Schedlin Schedliński Scheel Scheele Scheer Schefczyk Schefeel Schefer Scheff Scheffa Scheffczyk Scheffer Scheffera Scheffler Scheffner Scheffs Schefftz Scheffz Scheffzik Schefka Schefke Schefler Schefner Schefold Schefs Schega Schegger Schegietz Scheib Scheiba Scheibach Scheibak Scheibal Scheibe Scheibel Scheibinger Scheible Scheibler Scheiblet Scheiblich Scheibner Scheiböck Scheichel Scheicht Scheid Scheidemann Scheider Scheiding Scheidl Scheidrowska Scheier Scheiermacher Scheike Scheiki Scheil Scheiman Schein Scheinbach Scheinder Scheiner Scheinke Scheinkenig Scheinkoenig Scheinkonig Scheinkönig Scheinoch Scheinost Scheiring Scheit Scheitauer Scheiter Scheithajer Scheithauer Scheitz Scheitza Scheizer Scheja Schejbach Schejbal Schejbel Schejda Schejder Schejerka Schejka Schejman Schejn Schejok Schelenz Scheliga Schella Schellenberg Scheller Schellong Schendzielorz Schenk Schenker Schepke Schepper Scheppler Scherer Scherholz Scheritz Scherle Scherner Scheuer Schewe Schewior Schich Schiche Schichl Schicho Schicht Schichta Schichter Schick Schicke Schicker Schicktanz Schidel Schidlawska Schidlek Schidler Schidlo Schidt Schiebe Schiebek Schiebel Schieberl Schieche Schieck Schiedek Schiedel Schiedemann Schiedman Schiedmann Schiefebein Schiefelbain Schiefelbeim Schiefelbein Schiefelbejn Schiefer Schieferstein Schieffelke Schiefke Schiehl Schieicher Schiek Schiekel Schiekierka Schiektanz Schiel Schielberg Schiele Schielke Schieller Schielman Schielmann Schieman Schiemann Schiemańska Schiemenz Schieminowska Schien Schienbein Schienke Schienkie Schienmann Schieńczuk Schier Schierer Schierhorn Schierle Schiermeisen Schieron Schieronska Schiersch Schierz Schiesler Schiew Schiewe Schiewek Schiewke Schiewy Schifer Schiff Schiffczyk Schiffer Schiffers Schiffkowski Schiffleger Schiffler Schiffman Schiffmann Schiffmiller Schiffner Schifschyk Schifter Schikora Schikorska Schikowski Schila Schilbach Schilberg Schild Schilders Schildknecht Schildt Schile Schiler Schiletz Schilf Schilichting Schiling Schilk Schilka Schilke Schill Schillak Schille Schilleny Schiller Schilling Schillo Schils Schiltz Schima Schiman Schimanda Schimanek Schimanke Schimankowitz Schimańska Schimber Schimbor Schimczik Schimelpfenig Schimer Schimera Schimetka Schimichowska Schimiński Schimitzek Schimke Schimlek Schimmel Schimmelfenig Schimmelpfenig Schimmelpfennig Schimmelphening Schimmer Schimmerkowska Schimmig Schimming Schimpel Schimpf Schimrock Schimscheimer Schimscheiner Schimski Schinauer Schincel Schindel Schindelar Schindelarz Schinder Schindler Schindowski Schindzielors Schindzielorz Schindzielosz Schingera Schinik Schink Schinke Schinkel Schinkiel Schinkowski Schinner Schinohl Schinor Schinschke Schinske Schinwelski Schinzel Schiotka Schip Schipke Schiplack Schiplak Schipp Schipper Schippers Schippka Schippling Schipplock Schir Schirakowski Schirau Schirbel Schirch Schirl Schirle Schirm Schirmacher Schirmeisen Schirmel Schirmer Schirn Schirnik Schirok Schirowski Schirr Schirrmacher Schirsch Schirsching Schirwing Schischke Schischma Schisler Schismak Schister Schit Schitko Schitkowska Schitniewski Schito Schittek Schittenhelm Schittko Schittkowski Schittler Schitz Schiwa Schiwczyk Schiwe Schiweck Schiwek Schiwietz Schiwik Schiwniak Schiwok Schiwon Schiwoń Schiwuj Schiwy Schlaak Schlaas Schlabs Schlachciak Schlachcic Schlachcikowski Schlacher Schlachetka Schlachta Schlachter Schlack Schlade Schlader Schlaeder Schlaf Schlaffka Schlaffke Schlafka Schlafke Schlag Schlage Schlager Schlageter Schlagner Schlagowski Schlahs Schlak Schlaks Schlama Schlamberger Schlansky Schlapa Schlapka Schlappa Schlarb Schlarp Schlas Schlasch Schlass Schlauch Schlauer Schlaugies Schlaugiess Schlecht Schlechter Schledz Schledzik Schledziński Schlee Schleer Schlegel Schleger Schlegiel Schleibler Schleicher Schleichert Schleichner Schleier Schleiermacher Schleif Schleifer Schleijpen Schleiner Schleinschok Schleinsinger Schleis Schleisinger Schleiss Schlejmann Schlender Schlenfogt Schlenga Schlenk Schlenker Schlenner Schlensok Schlenzak Schlenzok Schleppegrel Schlert Schlesack Schleser Schlesier Schlesiger Schlesinger Schlesińska Schlesiona Schlett Schletz Schley Schlezinger Schleziona Schlęsak Schlicht Schlichtholz Schlichting Schlichtinger Schlick Schlicker Schlider Schlieder Schlief Schliefenbach Schliemann Schliep Schlieske Schlieter Schliewe Schlif Schlifierz Schlifka Schlija Schlik Schlimhath Schlimm Schlimnath Schlimok Schlindler Schling Schlingeloff Schlinger Schlink Schliow Schliplak Schlisch Schlischka Schliske Schliskie Schlisz Schliszka Schlittkusz Schlitz Schlitzke Schliwa Schliżewski Schlodiński Schlodziński Schloegl Schloemer Schloesser Schloetzer Schlohsarek Schlomm Schlorke Schlosarczik Schlosarczyk Schlosarek Schlosberger Schloser Schlossar Schlossarczyk Schlossarek Schlossberger Schlosser Schlösser Schlossmann Schlote Schlotke Schlott Schlottke Schlottmann Schlozchen Schlucker Schlueter Schluiter Schlumm Schlupek Schlusche Schluse Schluss Schlussler Schlutow Schlutt Schlutz Schluz Schłapa Schłom Schłopa Schmach Schmachtenberger Schmack Schmadtke Schmaedicke Schmaehl Schmager Schmagier Schmajke Schmal Schmalc Schmald Schmaldzbach Schmalenberg Schmalenberger Schmalhofer Schmalhofor Schmalian Schmaltz Schmalz Schmalzbach Schmalzle Schman Schmander Schmandra Schmandt Schmar Schmatera Schmatloch Schmatlok Schmatolla Schmatzer Schmehl Schmeichel Schmeidel Schmeider Schmeidl Schmeidler Schmeiduch Schmeier Schmeikal Schmeinta Schmeiter Schmeja Schmejche Schmejchel Schmejdel Schmejduch Schmejter Schmela Schmelcer Schmeling Schmelkowska Schmeller Schmelmer Schmelter Schmelterowska Schmelz Schmelzer Schmer Schmera Schmergal Schmergalski Schmerse Schmetterling Schmetzner Schmiada Schmiady Schmialek Schmiallek Schmiałek Schmiber Schmich Schmichowski Schmid Schmida Schmidchen Schmidel Schmidke Schmidko Schmidl Schmidla Schmidler Schmidlin Schmidsfelden Schmidt Schmidtchen Schmidtendorf Schmidtgal Schmidthaber Schmidtka Schmidtke Schmidtko Schmidtpeter Schmidtschek Schmidtschen Schmidt-Szałowski Schmiech Schmied Schmiedel Schmiedemeier Schmieders Schmiedhofer Schmiedler Schmiedt Schmiedtchen Schmieg Schmiegel Schmiegiel Schmieiduch Schmieja Schmielek Schmieliński Schmieschek Schmiesek Schmieszek Schmietaiński Schmiga Schmigel Schmigiel Schminda Schmindling Schmindt Schmiński Schmiolt Schmiot Schmiotke Schmischke Schmit Schmitchen Schmitke Schmitko Schmitkowski Schmitt Schmitter Schmitz Schmitzek Schmitzer Schmohl Schmok Schmolińska Schmolka Schmolke Schmoll Schmoranz Schmottermeier Schmuck Schmuda Schmudanowska Schmude Schmüderrich Schmuk Schmukalla Schmul Schmula Schmuland Schmulta Schmutermaier Schmutermejer Schmutter Schmutz Schmutzer Schmyd Schmydke Schmydt Schmydtka Schmydtke Schmyrko Schnaase Schnabel Schnadel Schnaider Schnajder Schnajdrowska Schnapka Schnapke Schnapp Schnarbach Schnarr Schnarz Schnas Schnase Schnayder Schneck Schnee Schneeberger Schneefus Schneefuss Schneeweiss Schnef Schneg Schneiberg Schneid Schneider Schneiders Schneidrowski Schneigert Schneikart Schneinder Schneiter Schnejder Schneka Schnel Schnelder Schnelduch Schnell Schnella Schnelle Schneller Schnemme Schnepf Schnerch Schnerek Schnerider Schnerstein Schnese Schnetzer Schniada Schniady Schnidel Schnidler Schnieder Schniel Schnier Schnierl Schnik Schnirch Schnirling Schnitger Schnitt Schnitter Schnittkowska Schnitzel Schnitzer Schnober Schnomber Schnorfeil Schnotale Schnotalla Schnude Schnur Schnura Schnürl Schnurpfeil Schnurpfel Schobel Schöbel Schober Schobert Schobińska Schobowicz Schobowski Schock Schoczyk Schodecki Schoder Schodkowski Schodnicki Schodnik Schodolski Schödon Schodowski Schodziński Schoebela Schoebesberger Schöebesberger Schoefer Schoen Schoenbach Schoenbeck Schoenberg Schoenborn Schoenbrenner Schoendorf Schoendorff Schoeneck Schoeneich Schoenek Schoenenwald Schoener Schoenfeld Schoenfelder Schoenfeldt Schoengart Schoenherr Schoenhof Schoenhoff Schoenhof-Wilkans Schoenke Schoenknecht Schoenmaker Schoennagel Schoennett Schoenoff Schoenowitz Schoenradt Schoenreich Schoenrock Schoenrok Schoensee Schoenthaler Schoenwaelder Schoenwald Schöenwald Schoepe Schoepfer Schoepp Schoeps Schoett Schofer Schoffler Schoida Schojda Schok Schoknecht Schol Scholas Scholasińska Scholc Scholce Scholdra Scholka Scholke Scholkopf Scholl Scholla Schollenberg Schollenberger Scholtis Scholtisek Scholtissek Scholtyschik Scholtysek Scholtysik Scholtyssek Scholtyssik Scholtz Scholtze Scholz Scholzchen Schölzchen Scholzel Schölzel Schołtun Schołtysek Schołtysik Schołtyssek Schomacker Schombara Schombera Schomberg Schombier Schombierski Schomborg Schomburg Schomschor Schomska Schon Schön Schönack Schönagel Schonbach Schönbach Schönbass Schonberg Schönberg Schonbern Schonborn Schönborn Schönborska Schonburg Schondelmeyer Schonegart Schoneich Schöneich Schonek Schöneman Schönemann Schonen Schonenberg Schoner Schöner Schonert Schonfeld Schönfeld Schonfelder Schönfelder Schonhardt Schönherr Schonhof Schonhofer Schönhofer Schönhof-Wilkans Schönig Schonknecht Schönknecht Schonmaker Schonman Schonnagel Schönnagel Schönnogel Schonowski Schönpflug Schönrath Schonrock Schönrock Schönstein Schontag Schöntag Schonthaler Schönthaler Schönthalter Schontheler Schonthler Schonwald Schönwald Schonwalder Schönwalder Schoński Schöpe Schopf Schopfer Schopke Schopman Schopp Schöpp Schoppa Schops Schöps Schor Schora Schorch Schorek Schork Schorm Schormach Schorn Schornack Schornak Schorniak Schornstaed Schornstein Schorowski Schors Schorsch Schoska Schosler Schossler Schossnick Schostak Schostek Schostok Schot Schotek Schotka Schott Schött Schottek Schottin Schöttler Schowanek Schóder Schófer Schóller Schón Schpeń Schperlik Schpryng Schrade Schrader Schrager Schragle Schraiber Schrajber Schrak Schram Schrama Schramek Schramel Schramka Schramke Schramkowska Schramm Schramowski Schrancz Schrandt Schrank Schranz Schraube Schreck Schreder Schreeder Schreiber Schreider Schreier Schreiner Schreiter Schrej Schrejber Schrejer Schrejner Schrejter Schremmer Schreoder Schreuder Schrey Schreyer Schreyner Schritter Schröber Schrock Schrodder Schrödel Schroder Schröder Schrödl Schrodter Schrödter Schrodtke Schroeder Schroeder-Szemański Schröer Schroers Schroeter Schroetke Schroetter Schroider Schroier Schroll Schrolle Schroller Schrom Schroter Schröter Schrott Schrotter Schrötter Schróder Schródter Schróter Schróttke Schruba Schrubka Schrul Schrull Schrupka Schrupkowska Schryń Schtancel Schtanzel Schteck Schuas Schuatzmann Schub Schuba Schubert Schübert Schuberth Schubrich Schubring Schuca Schuch Schuchard Schuchardt Schuchart Schuchmann Schuchmielski Schuchmilski Schuchowski Schuck Schuckert Schuda Schudda Schudej Schudeja Schuder Schudlo Schudok Schudy Schudzińska Schuelde Schueler Schuelke Schuermer Schuett Schuetz Schuetza Schuetze Schuetzmann Schufreida Schug Schugol Schugulla Schuhardt Schuhmacher Schuhmann Schukat Schuks Schul Schulamann Schular Schulc Schulcek Schulcker Schulczyk Schuldes Schulen Schuleń Schuler Schulera Schulert Schulerz Schulfer Schulhauser Schulik Schulist Schulka Schulke Schülke Schulkowska Schull Schuller Schüller Schullke Schulmann Schult Schulta Schulte Schulte Schultek Schulte-Noelle Schulte-Nolle Schulting Schultis Schultka Schultke Schultz Schultze Schulwic Schulwitz Schulyrsch Schulz Schulze Schulzek Schum Schumacher Schumachewicz Schuman Schumann Schümann Schumertl Schumilas Schumiła Schumm Schummann Schums Schunacher Schunke Schupeta Schupka Schupke Schupp Schuppa Schuppenies Schuppert Schuppik Schur Schura Schuraj Schurgacz Schurig Schurma Schurmann Schürmann Schurowski Schurzmann Schuschke Schüschke Schustak Schuster Schustok Schut Schuth Schütla Schutowska Schutt Schutta Schutte Schuttenberg Schutter Schütter Schutterly Schütterly Schutty Schutz Schütz Schütza Schutze Schütze Schutzke Schutzmajer Schutzman Schützman Schutzmann Schützmann Schutzmeier Schütznauer Schuwald Schwab Schwaba Schwabach Schwabe Schwabenthan Schwaberan Schwaberau Schwabig Schwabl Schwach Schwacha Schwacher Schwachulla Schwacz Schwadke Schwadroń Schwager Schwagierek Schwahn Schwajger Schwakopf Schwakowska Schwalbe Schwalber Schwalemberg Schwall Schwałek Schwałkowski Schwamberger Schwamel Schwammberger Schwammel Schwan Schwander Schwandkowski Schwandt Schwanek Schwanitz Schwank Schwanke Schwann Schwanzer Schwarc Schwarcbach Schwarcenberg Schwarcer Schwarcz Schwark Schwart Schwartz Schwartzschultz Schwarwark Schwarz Schwarzbach Schwarzberg Schwarze Schwarzec Schwarzenberg Schwarzenberg-Czerny Schwarzer Schwarzinger Schwarzkopf Schwarzlose Schwarzmann Schwarzwald Schwate Schwatz Schwauna Schwayer Schwebs Schwechel Schweda Schwedka Schwedler Schwedowski Schwedt Schwefel Schweichler Schweider Schweidler Schweig Schweiger Schweigert Schweigstill Schweikert Schweiner Schweinitz Schweinoch Schweishelm Schweisser Schweissing Schweitzer Schweizer Schwejsser Schwejzer Schweller Schwember Schwemin Schwemme Schwender Schwendka Schwendke Schwendner Schwendtke Schwengler Schwenk Schwenke Schwenkel Schwenkgrub Schwentke Schwentkowska Schwenzer Schwenzfeider Schwenzfeier Schwepka Schwer Schwerbel Schwerda Schwerdtfeger Schwerkolt Schwerlak Schwermer Schwertfeger Schwertfleger Schwerthalter Schwertner Schwertsik Schwesig Schwestka Schwetlick Schwetner Schwichteberg Schwichtenberg Schwider Schwidernoch Schwidt Schwiecow Schwiegel Schwien Schwienbacher Schwieniek Schwientek Schwierc Schwierczek Schwierczok Schwierk Schwierkot Schwiertz Schwierz Schwierż Schwietz Schwigon Schwigoń Schwill Schwindt Schwinge Schwingel Schwingiel Schwinke Schwinkowski Schwiontek Schwiperich Schwirske Schwirtz Schwirz Schwitalik Schwitalla Schwitallik Schwittay Schwitulla Schwobe Schwoch Schwochert Schwoda Schwonke Schworm Schwotzer Schwürtz Schwyrz Schyboll Schyck Schydlo Schydło Schygeries Schygulla Schyja Schyleny Schyling Schyller Schyllo Schyma Schymainda Schymainski Schymajda Schymala Schymalla Schymanek Schymanietz Schymański Schymassek Schymczyk Schymetzko Schymik Schymos Schymura Schynberger Schyndel Schynol Schyplak Schypp Schypritt Schypulla Schyra Schyroki Schytter Schywalski Sciagow Sciak Sciana Scianek Sciański Sciara Sciągaj Sciągała Sciążko Scibak Scibało Sciban Scibek Scibert Scibiak Scibich Scibiga Scibik Scibiło Scibińska Scibior Scibiorek Scibiorski Scibiór Scibirowski Scibisz Scibiur Scibiwołk Sciblak Scibło Scibłowski Scibołowski Scibor Scibora Sciborek Sciborowicz Sciborowski Sciborski Scibosz Scibór Scibski Scibsz Scibur Scibura Sciburska Scibut Scichocki Scichowska Scichulska Sciciński Scick Scidel Sciebior Sciebiora Sciebiorek Sciebiorowski Sciebiór Sciebiura Sciebor Scieborowski Sciebur Sciebura Scieburako Sciech Sciechowicz Sciechowski Sciechólski Sciechulski Sciechura Sciechurska Sciegaj Sciegienka Sciegienko Sciegienna Sciegienny Sciegiński Sciegliński Scieglur Scielona Scielony Sciengosz Scientek Scieński Sciepaniuk Sciepańczuk Sciepień Sciepko Scieplik Sciepłek Sciepuk Sciepul Sciepulonek Sciepura Sciepurko Sciepuro Sciera Scieranka Scierański Scierka Scierko Scierkowski Sciermoch Sciernicki Scierny Scierski Scierwicki Scierzyński Scies Sciesek Sciesiek Sciesielski Sciesiński Scieszak Scieszek Scieszka Scieszko Scieszkowska Scieszyk Scieszyński Scieśko Scieżka Scieżko Scieżor Scieżyńska Scięgaj Scięgorz Scięgosz Sciętek Sciężar Sciężor Sciga Scigacz Scigaczewski Scigaj Scigajło Scigala Scigalski Scigała Scigało Scigan Scigański Scigelska Scigler Sciglur Scigniejew Scigocki Sciguła Scile Sciler Sciłowicz Scimborski Scimoniak Scińg Sciński Sciobłowski Scioch Sciolna Sciolny Sciopko Sciora Scios Scioszka Scióg Sciórka Scipa Scipaniuk Scipien Scipień Scipiń Scipio Scipiorski Scipiór Scipiórska Scipko Scipniak Scipp Scipura Scipuro Scira Scirka Scirko Scis Scisek Sciseł Scisińska Sciskalska Sciskała Sciskata Sciskoł Scislak Scisler Scislewski Scislicki Scisła Scisław Scisławski Scisło Scisłowicz Scisłowski Scisły Scissek Sciszek Sciszewska Sciszkiewicz Sciślak Sciśler Sciślewski Sciślicki Sciśło Sciśniak Sciuba Sciuba Sciubak Sciubek Sciubeł Sciubiadło Sciubidło Sciubilecki Sciubisz Sciubski Sciubura Sciuk Sciuka Sciupider Sciupidro Sciupski Sciurka Sciurkowski Sciurtek Sciwiarski Scok Scolari Scotland Scott Scotto Scudder Scudło Scukowski Sculz Scyffert Scylina Scypień Scypin Scypion Scyrzyca Scyta Scyzoryk Sczakiel Sczakowicz Sczakowska Sczaniecki Sczansny Sczasna Sczasny Sczastna Sczebyłło Sczech Sczecina Sczecińska Sczedzina Sczekała Sczendzina Sczensny Sczepan Sczepanek Sczepaniak Sczepaniec Sczepanik Sczepaniok Sczepaniuk Sczepański Sczepek Sczepiński Sczepkowski Sczeponek Sczeponik Sczepurek Sczerba Sczerbakowicz Sczerkowska Sczesik Sczesna Sczesniok Sczesny Scześ Scześniak Scześnik Scześniok Sczęch Sczędzina Sczęsna Sczęsny Sczęśniak Sczęśniok Sczodra Sczodrok Sczodrowski Sczodry Sczogiel Sczok Sczoniuk Sczot Sczuć Sczudlek Sczudlik Sczudłek Sczudło Sczuka Sczupak Sczupakowski Sczur Sczura Sczurek Sczurowski Sczutowska Sczybik Sczycińska Sczydlik Sczygiel Sczygielski Sczygieł Sczygiol Sczygioł Sczyna Sczypa Sczypior Sczypiorska Sczypka Sczyra Sczyrba Sczytniewski Sdebel Sdełko Sdrzała Sdun Sdunek Sduniak Sdyra Sdzuj Sdzuy Seba Sebach Sebadyn Sebańska Sebasiński Sebasta Sebastaniuk Sebastian Sebastiani Sebastianiuk Sebastianka Sebastianko Sebastianow Sebastianowicz Sebastianów Sebastiańczuk Sebastiańczyk Sebastiański Sebastjan Sebastjaniuk Sebastjanowicz Sebastjańczyk Sebastjański Sebastyan Sebastyanka Sebastyańczyk Sebastyański Sebastyjańczyk Sebastyn Sebastynas Sebastynos Sebb Sebbas Sebczuk Sebedyn Sebek Sebel Sebelbach Seben Sebera Seberger Sebert Sebesiuk Sebesta Sebestia Sebestian Sebestianiuk Sebestianowicz Sebestiańczyk Sebestiański Sebestjaniuk Sebestjański Sebestowicz Sebestyański Sebestyjanowicz Sebestyński Sebeszuk Sebetyniuk Sebeza Sebień Sebik Sebiło Sebisz Sebler Sebo Seboń Seborowski Sebowik Sebrala Sebralla Sebrała Sebski Sebsta Sebulak Sebulke Sebun Sebunia Sebunio Sebuń Sebura Sebyła Sebza Sebzda Sebżda Sec Secemski Secer Secewicz Sech Sechaber Sechafer Sechagen Sechaman Sechawer Sechawowski Secheniewicz Secheniuk Sechlecki Sechler Sechman Sechnik Sechorz Sechrzciel Seciarz Seciński Secio Secka Secke Seckiewicz Secler Secliger Secomski Seczawa Seczek Seczkowski Seczówka Seczwa Seczyk Seczyński Sedacka Sedańko Seddig Sedecki Sedek Sedeki Sedel Sedelec Sedelini Sedelke Sedell Sedello Sedelnik Sedenko Sedeńko Seder Sedera Sederecki Sederowicz Sederowski Sederski Sederstrem Sedestrem Sedić Sedig Sedin Sediukiewicz Sedivy Sediwi Sediwy Sedkiewicz Sedkowski Sedlacek Sedlaczak Sedlaczek Sedlag Sedlak Sedlar Sedlarczuk Sedlarz Sedlaszek Sedlatzek Sedląg Sedląk Sedlecka Sedler Sedlewski Sedlin Sedliński Sedlitz Sedłak Sednarek Sednik Sedor Sedorczuk Sedorek Sedorenko Sedorów Sedowicowa Sedra Sedrowicz Sedrowski Sedryna Sedun Sedura Sedyk Sedys Sedziak Sedzicki Sedzielarz Sedzielewska Sedzielowski Sedzik Sedzikowski Sedzimir Sedziński Sedzyński Sedzysko See Seebach Seebald Seeber Seefeld Seefeldt Seeger Seegers Seehaber Seehafer Seel Seelaff Seeland Seelander Seelau Seelaw Seeler Seelert Seelieb Seelig Seeling Seelinger Seeman Seemann Seemań Seendo Seenyen Seewald Sefarin Sefczyk Sefczyński Sefeld Sefer Seferin Seferowicz Seferyn Seferyniak Seferynowicz Seferyński Seffan Sefger Sefin Seftali Seftel Sefz Sega Segal Segalewicz Segall Segał Segała Segało Segar Segara Segarska Segat Segato Segatyński Segda Segecińska Segeda Segedi Segedowicz Segedyn Segel Segelbach Segelin Segeł Segełyn Segen Segeniec Segeniewicz Segentowski Segeń Seger Segerman Segermann Segers Seger-Segeny Segert Seges Seget Segeta Segeth Segetyński Segętowski Seghers Seghier Segiec Segieciński Segieda Segiedyn Segiel Segieł Segien Segieniewicz Segień Segier Segierda Segiert Segies Segiet Segieta Segieth Segin Seginowicz Segiń Segit Segita Segler Seglitz Segmane Segmüller Segner Segol Segon Segota Segrecki Segrodnik Segsa Segudziński Seguin Segula Segur Segura Sehen Seheniewicz Seheniuk Seheń Seheńczuk Seher Sehlke Sehmadorf Sehman Sehn Sehnal Sehnke Sehnoutka Sehr Seib Seibel Seibert Seibner Seibska Seibt Seichert Seichter Seid Seida Seidak Seide Seidec Seidek Seidel Seidelman Seidelmann Seidelt Seiden Seidensznur Seider Seidert Seidl Seidler Seidlitz Seidow Seidowski Seif Seifer Seifert Seifest Seiffert Seifried Seiga Seigalski Seigerschmid Seigert Seikowski Seile Seiler Seipelt Seipelt Seipelt-Luźny Seipień Seipold Seipolt Seipp Seis Seisler Seitl Seits Seitz Sej Seja Sejan Sejbel Sejbert Sejbolt Sejboth Sejbuk Sejczak Sejda Sejdak Sejde Sejdel Sejdens Sejder Sejdija Sejdke Sejdler Sejdlic Sejdlitz Sejdor Sejdowski Sejdziński Sejfert Sejfried Sejfryd Sejka Sejko Sejkowicz Sejkowski Sejks Sejlis Sejman Sejmczykiewicz Sejmej Sejmicki Sejmik Sejmowicz Sejmowska Sejna Sejnak Sejnawska Sejnej Sejnenska Sejnicka Sejnik Sejnok Sejnota Sejnowicz Sejnowski Sejpp Sejpt Sejtan Sejtanidis Sejud Sejut Sejwa Sejwota Sek Sekal Sekala Sekalska Sekała Sekanina Sekara Sekarandowska Sekciński Sekelska Sekelsky Sekenda Sekerdej Sekida Sekielewski Sekielik Sekielnik Sekielski Sekiełyk Sekienda Sekiennik Sekiera Sekierski Sekieszczuk Sekieta Sekiewicz Sekinda Sekita Sekiuda Seklecik Seklecki Sekler Seklewski Seklicki Seklucki Sekła Sekman Sekmistrz Seko Sekow Sekowiak Sekowik Sekowski Sekóciński Sekólska Sekóła Sekółka Sekrane Sekrecki Sekret Sekreta Sekretarczyk Sekretarski Sekretowski Sekretska Seksciński Seksiński Sekszeński Sekściński Sekta Sektas Sektoś Sektura Sekucja Sekucki Sekuda Sekudewicz Sekul Sekula Sekulak Sekular Sekulator Sekulicz Sekulka Sekulla Sekulowska Sekulski Sekuł Sekuła Sekułła Sekułowicz Sekułowski Sekun Sekuna Sekunda Sekundo Sekundziak Sekura Sekuracki Sekuradzki Sekurca Sekut Sekuta Sekuter Sekuterski Sekutowicz Sekutowski Sekwerda Sekyra Sel Sela Selach Selaf Selafinowski Selak Selan Seland Selander Selanta Selański Selarski Selaszczuk Selaszuk Selaszyńska Selau Selbiak Selbirak Selbka Selburski Selcer Selch Selchanowicz Selchow Selder Seleban Seleburski Selech Selecki Seledec Seledecki Seledyn Selega Selegrad Selegrat Selehta Selejdak Seleksy Seleman Selenda Selendal Seleniec Seleniewicz Seleniuk Selenius Selenka Selenke Selens Selent Selenta Seleon Selepi Selepko Seler Selera Selerek Selerowicz Selerowski Selerski Selert Selerzyński Seles Selesiński Seleta Seletnik Seletyk Seletyn Selewa Selewaniuk Selewanowicz Selewanowski Selewczyk Seleweniuk Selewent Selewesiuk Selewestruk Selewiak Selewicz Selewoch Selewodzińska Selewonik Selewoniuk Selewonko Selewonowicz Selewońko Selewski Selezin Selezinka Selezinko Seleziński Selezniow Seleżan Seleżyński Selęta Selfani Selffert Selga Selibórski Selich Selicka Selig Seliga Seliger Seligman Seligmann Seligowski Selim Selimi Selin Selinger Selingier Selini Seliniak Selinis Seliński Seliskar Seliszka Seliszko Seliwanow Seliwanów Seliwański Seliwiak Seliwierstow Seliwiorstow Seliwiorstów Seliwoch Seliwonik Seliwoniuk Seliwończyk Selk Selka Selke Selkman Selkowicz Selkowski Sell Sellami Sellas Sellech Seller Sellig Sellin Selling Sellka Sellmaier Sellman Sellmann Sellmoser Sellner Selm Selma Selmaj Selman Selmanowicz Selmej Selmerowska Selmeryd Selmonowicz Selmoser Selmowicz Selna Selnecka Selner Selnes Selno Seloch Selojdak Selon Selonka Selonke Selonkiewicz Selska Selta Seltenreich Seltman Seltmann Seltner Seltneraich Seltnerajch Seltnerajek Seltnereich Selton Selucha Seluk Selukas Selwa Selwaczek Selwakowski Selwan Selwaniuk Selwanowicz Selwant Selwańska Selwasiuk Selwat Selway Selwender Selweniuk Selwent Selwerowicz Selwerska Selwesiuk Selwester Selwestronowicz Selwestrowicz Selwestruk Selwestrzak Selwestrzuk Selweszuk Selwet Selwiak Selwiesiuk Selwieszczuk Selwiet Selwiet Selwit Selwocki Selwod Selwon Selwonik Selwoniuk Selwonowicz Selwuch Selwyn Selzer Selzner Sełecka Sełeszczuk Sełga Sełków Sełnik Sełyga Sem Sema Semaczek Semad Semadeni Semaj Semak Semaka Seman Semanek Semaniak Semanicki Semanio Semaniszyn Semaniuk Semann Semanow Semanowicz Semanów Semanyckyj Semanycz Semanyszyn Semań Semańczuk Semańczyk Semańska Semara Semarau Semaru Semaszczuk Semba Sembaj Sembal Sembala Sembalczyk Sembarski Sembata Sembaty Sembczyńska Sember Semberecki Sembicka Sembida Sembill Semblewski Sembok Sembol Sembolerus Sembor Semborowski Semborski Sembowski Sembrant Sembrantowicz Sembrat Sembratowicz Sembrzycka Semczak Semczenka Semczuk Semczyk Semczyszak Semczyszyn Semd Semderska Semdor Semecka Semeczko Semegan Semegen Semegin Semel Semela Semelak Semelek Semelewicz Semelka Semelko Semella Semeluk Semełko Semen Semenacz Semenc Semencow Semenczenko Semenczuk Semendowska Semenec Semenetz Semeniak Semenic Semenicki Semeniczuk Semeniec Semenik Semenist Semeniszyn Semeniuk Semeniuk-Kościaniuk Semenko Semenków Semenow Semenowicz Semenowski Semenów Sement Sementowicz Sementz Semenuk Semenyna Semenyszyn Semeń Semeńczuk Semeńko Semer Semeracka Semerad Semeradt Semerak Semeran Semerandt Semeras Semerat Semerau Semerau-Siemianowski Semerda Semerdak Semerdyk Semerdżijew Semerecki Semereczyńska Semerej Semeres Semerga Semeriak Semeriuk Semerjak Semerko Semerling Semerluk Semerowicz Semers Semeruniak Semeryło Semeryt Semestedt Semeszowicz Semetkowski Semetycz-Trzeciak Semglały Semglaty Semianow Semianowicz Semianowska Semianów Semianyszyn Semiczek Semienczuk Semieniec Semieniuk Semienowski Semienów Semieńczuk Semiginowska Semik Semikaitis Semikow Semil Semilas Semilcz Seminowicz Semiński Semionow Semionowicz Semiot Semiras Semiros Semirowski Semiuk Semiuszko Semk Semka Semkało Semke Semkiewicz Semkijasz Semkiw Semklo Semkło Semko Semkoło Semkon Semkow Semkowicz Semkowicz-Iwanów Semkowski Semków Semla Semlak Semler Semlik Semloc Semłowska Semma Semmak Semmel Semmer Semmerfelo Semmerling Semmlek Semmler Semmling Semmsling Semna Semoczko Semołonik Semon Semonenko Semoniuk Semonowicz Semoński Semotiuk Semotowicz Semow Semp Sempach Sempak Sempe Sempek Sempel Semper Semperkiewicz Semperski Sempiak Sempień Sempik Sempiński Sempioł Sempioło Sempka Sempke Sempkowski Semplak Semplik Sempliński Sempławski Sempłowicz Sempniak Sempoch Sempoliński Sempolski Sempołowicz Sempołowski Sempowicz Sempowska Semprich Sempruch Sempryk Sempski Sempyrz Semra Semrak Semrał Semran Semratowicz Semrau Semrock Semrok Semrowska Semryka Sems Semsch Semsorska Semszczyszak Semtner Semulak Semulewicz Semwieda Semyk Semynowicz Semyrka Semyrko Semyszyn Sen Sena Senacka Senaczek Senajko Senakiewicz Senałek Senata Senator Senatorski Senbol Senborski Senbura Senc Sencerek Sencerz Sencia Sencio Senciw Sencyrek Senczak Senczek Senczenko Sencziak Senczkowski Senczuk Senczyj Senczyk Senczyn Senczyna Senczyniak Senczyno Senczyszyn Senda Sendacki Sendagi Sendak Sendal Sendalski Sendał Sendarek Sendarowski Sendecki Sendeczko Sendega Sendejewicz Sendek Sendel Sendela Sendelarz Sendelewska Sendelska Sender Sendera Senderacki Senderak Senderecki Senderek Senderewski Senderkiewicz Sendero Senderowicz Senderowski Senderski Senderstrem Senderzowski Sendkiewicz Sendkowski Sendla Sendlak Sendler Sendlewski Sendlowski Sendlów Sendłak Sendłok Sendłowska Sendo Sendobra Sendobry Sendocki Sendol Sendolska Sendoma Sendor Sendoracka Sendorek Sendorowicz Sendorowski Sendorski Sendowicka Sendowska Sendra Sendrak Sendrakowicz Sendrakowski Sendrej Sendrewicz Sendrowicz Sendrowski Sendruch Senduckiewicz Sendukas Sendulski Senduła Sendułka Sendułko Senduń Sendur Sendurkiewicz Sendwicki Sendybał Sendybeł Sendybył Sendyk Sendyka Sendys Sendyś Sendza Sendziak Sendzicki Sendzielarz Sendzielorz Sendzielski Sendzik Sendzikowski Sendzimiera Sendzimir Sendzin Sendzińska Sendziuk Senecki Seneczak Seneczek Seneczko Seneczyk Seneczyn Senediak Senedyk Senedyński Senedziuk Senejko Senejkow Senejków Senek Senel Seneld Seneniuk Senenke Senenko Seneńczuk Seneńka Seneńki Seneńko Seneńsko Sener Senerman Senestrzyk Seneszczyn Seneszen Seneszyn Seneta Senetelli Senetelski Senetra Senetry Senf Senffleben Senfleben Senflleben Senft Senfteleben Senftleben Senga Sengalski Sengebusch Sengebusz Senger Sengers Sengerski Senges Sengier Sengierska Sengies Sengla Senglaub Sengler Senglerski Sengner Sengnik Sengniuk Sengota Sengotta Sengpiel Sengstock Sengus Seni Seniak Seniaszyn Senic Senica Senicki Senicz Seniczak Seniejko Senielski Senienko Senik Senille Seniło Senin Seninger Senio Senioch Senior Seniora Seniow Seniowa Seniowicz Seniowski Seniów Senisch Senisson Senisz Seniszyn Senita Senitowicz Senitz Seniuch Seniuć Seniuk Seniukowska Seniur Seniura Seniuszko Seniuś Seniuta Seniw Senjor Senk Senkala Senkalla Senkalski Senkała Senkałowski Senkara Senkbeil Senkbel Senkbil Senke Senkiew Senkiewicz Senkin Senkiw Senklewski Senklewski Senko Senkow Senkowiak Senkowicz Senkowski Senków Senktas Senkul Senkulski Senkuła Senkus Senn Sennenberg Sennewald Sennicki Sennik Senocka Senoczek Senor Senoracki Senowiec Senowski Senów Senporek Senprowska Senpryk Sens Sensen Senske Senski Sensmęcki Sensoła Senson Senstok Sensuła Senszyn Sent Sentak Sentarek Sentarska Sentek Sentela Sentelska Senterek Senterkiewicz Sentfleben Sentkiewicz Sentkowiak Sentkowski Sentner Sentonski Sentor Sentorek Sentowski Sentra Sentycz Sentyk Sentyrz Sentysz Sentzel Senuk Senukowska Senus Senuś Senwicki Senycia Senycz Senyczak Senyk Senyszyn Senz Senze Senzerlicht Seostianin Sep Sepa Sepak Sepan Separowicz Sepata Sepczuk Sepczyk Sepczyński Sepek Sepelak Sepeluk Sepełowicz Sepełowski Seper Seperant Seperowicz Sepeta Sepetkowski Sepeto Sepetowski Sepiak Sepiał Sepiała Sepiało Sepiatowska Sepich Sepidł Sepidło Sepieja Sepielak Sepielów Sepieła Sepieło Sepiło Sepińska Sepiok Sepioko Sepiol Sepioł Sepioła Sepioło Sepiot Sepiotek Sepiół Sepiór Sepka Sepko Sepkowski Seplińska Sepoch Sepolak Sepołowicz Sepołowski Sepot Sepowicz Sepp Sepre Sepryk Seps Sepski Septel Septewska Septowska Septycka Ser Serabik Serabińska Seracen Seracki Seraczek Seraczyk Seraczyn Serad Serada Seradin Seradyka Seradziński Seradzka Seraffin Serafian Seraficki Serafiew Serafim Serafimiak Serafimowicz Serafin Serafinczuk Serafini Serafiniak Serafiniuk Serafinko Serafinow Serafinowicz Serafinowski Serafińczuk Serafińczyk Serafiński Serafiowicz Serafyn Serafyniuk Seraim Seraj Serakowicz Serakowska Seralis Seramak Seramek Seramiak Seramowicz Seramowska Seran Seraniak Seranin Seraniuk Serapiniak Serapińska Serapuk Seraszek Seraszyńska Seratowicz Serawin Serawiniak Serawińska Serb Serba Serbaj Serbak Serbakowski Serbala Serbaluk Serban Serbański Serbatowska Serben Serbeniuk Serbeński Serber Serbiak Serbian Serbiej Serbin Serbiniuk Serbinowicz Serbinowski Serbinów Serbintowicz Serbiński Serbista Serbisz Serbitowicz Serbjan Serbok Serboniuk Serbonowska Serbow Serbska Serbyn Sercal Sercarz Serchan Sercow Sercuń Serczuk Serczyk Serczyn Serczyński Serda Serdacki Serdak Serdakowski Serdal Serdan Serdecki Serdeczna Serdeczny Serdel Serdelski Serden Serdeniecka Serdeń Serdeńko Serdewa Serdin Serdinkow Serdiuk Serdiukow Serdiuków Serdjukow Serdnicki Serdowicz Serduszko Serdycki Serdyko Serdyl Serdyn Serdyniecki Serdynka Serdyński Serdyszyn Serdza Serdzek Serdzik Serdzińska Serdziuk Serebak Serebeński Serebrankow Serebrannikow Serebrennikow Serebriennikow Serebrowski Serechan Sereciuk Serecki Sereczyński Sereda Seredejko Seredeń Seredeńska Serediak Seredin Seredina Serediński Serediuk Seredjuk Seredko Seredna Serednek Seredniak Serednicki Serednik Seredniuk Seredocha Seredowicz Seredowski Sereduk Seredy Seredyk Seredyka Seredyn Seredyniak Seredyniecki Seredyń Seredyński Seredyszyn Seredziak Seredziński Seredziuk Serefin Serefinowicz Serefko Sereg Serega Seregiet Seregieta Seregin Serej Sereja Serejko Serejski Serejuk Serek Serełko Serema Seremak Seremat Seremek Serement Serementa Seremento Seremet Seremeta Seremiak Seremski Seren Serena Serenda Serenek Serenga Sereniak Serenis Sereniuk Serenko Serenta Serenty Sereń Sereńscek Serepa Serepicki Serepko Sererzyńska Seres Sereszko Sereszyńska Sereś Sereta Sereti Seretis Seretiuk Seretna Seretny Seretta Serewa Serewach Serewicz Serewis Serewisz Serewiś Serewka Serewko Seręga Serfert Serfin Serga Sergaj Sergalska Sergan Sergatz Sergecka Sergej Sergejenko Sergejuk Sergel Sergelewski Sergialis Sergiej Sergiejczuk Sergiejczyk Sergiejenko Sergiejew Sergiejewicz Sergiejewska Sergiejko Sergiejow Sergiejuk Sergiel Sergielewicz Sergieliś Sergienko Sergieńko Sergiew Sergijczuk Sergijenko Sergijuk Sergiusz Sergjeiusz Sergot Sergott Sergowicka Sergóła Serguc Sergucz Serguć Sergul Sergun Serguń Sergusz Serha Serhan Serhej Serhejczuk Serhejuk Serich Serif Serik Serikow Serja Serkecka Serkes Serkez Serkies Serkiewicz Serkieza Serkis Serkisz Serkiś Serkiz Serkizowski Serko Serkosz Serkowiak Serkowicz Serkowski Serkuczewski Serlaczak Serleja Serlejewska Serlikowski Serliński Sermak Serman Sermanowicz Sermantowicz Sermasiewicz Sermata Serment Sermet Sermik Sermin Sermińska Sernacki Sernak Sernal Sernanowicz Sernańska Sernard Sernas Sernat Sernata Sernawit Sernawita Sernec Sernecki Sernet Serniak Sernich Sernicki Sernik Serniuk Serociak Serociński Serociuk Serocki Seroczyński Serodkin Serodziński Serog Seroiczka Seroiczkowski Seroiszka Serok Seroka Serokin Serokos Serokosz Serolin Seronek Seronowicz Seroń Seropa Seropiak Seropian Seropolski Serot Serotiuk Serotnik Serowa Serowaniec Serowatka Serowiak Serowiec Serowiecki Serowik Serowiński Serowiś Serowka Serownik Serowski Serowy Serożyński Serów Serówka Serp Serpatowski Serpiłowski Serpina Serputko Sersan Serseń Sersisko Serstenberg Serszeń Serszyński Sertel Seruga Serus Seruś Serwa Serwach Serwaciński Serwaciuk Serwacki Serwaczak Serwaczek Serwaczyk Serwaczyński Serwada Serwadczak Serwadczyk Serwadka Serwadzka Serwak Serwan Serwanis Serwant Serwań Serwańczuk Serwański Serwarczak Serwarczyk Serwas Serwat Serwata Serwatczak Serwatiak Serwatka Serwatkiewicz Serwatko Serwatkowski Serwatowicz Serwatowski Serwatyński Serwczak Serweciński Serwejuk Serweta Serwetka Serwetnicki Serwetnik Serwiak Serwian Serwich Serwicińska Serwicki Serwida Serwik Serwilski Serwin Serwinek Serwiniowski Serwinis Serwinowski Serwiń Serwiński Serwiróg Serwis Serwiszowska Serwiś Serwit Serwnik Serwo Serwoch Serwoczek Serwon Serwoński Serwotka Serwotko Serwus Serwusch Serwuschok Serwusiak Serwusik Serwusiok Serwusz Serwuszek Serwuszok Serwy Serwych Serwyszok Sery Seryca Seryczyński Serylak Seryła Seryłko Seryłło Seryło Serymak Serymoch Seryniak Serypo Serys Seryszko Serzan Serzanowska Serzisko Serzycki Serzyska Serzysko Serżyńska Serżyski Serżysko Sesek Sesenko Sesik Sesin Sesiuk Seska Seskiewicz Sesko Seskowicz Sesoła Seszka Seszko Seszuk Seszycki Seś Seściński Seśkiewicz Set Seta Setak Setar Setarnus Setcki Setecki Setera Seternus Seth Setka Setkiewicz Setkowiak Setkowicz Setkowski Setla Setlak Setlej Setlik Setluk Setła Setmajer Setman Setna Setner Setnerajch Setnicki Setniewski Setnik Setnikowski Setniowska Setny Setnyk Setoguchi Setonowicz Setorek Setowski Setruk Setrzyk Sett Setta Setter Settnik Setto Setz Setzer Setzke Setzki Seuchter Seudek Seuder Seuderowicz Seudor Seudur Seuf Seuflik Seul Seum Seumel Seumerling Seutkowska Seuz Severin Severini Sevin Sevruk Sevyc Sewa Sewala Sewalski Sewaniuk Sewartowski Sewaryn Sewaryńska Sewastian Sewastianik Sewastianiuk Sewastianow Sewastianowicz Sewastianów Sewastiańczuk Sewastijanow Sewastinowicz Sewastjan Sewastjanik Sewastjaniuk Sewastjanow Sewastjanowicz Sewastjanów Sewastjańczuk Sewastos Sewastyjaniuk Sewastyniuk Sewastynowicz Sewaściej Sewaściuk Sewaściukiewicz Sewczuk Sewczyc Sewczyk Sewczyn Sewczyńska Sewdura Sewed Seweda Sewedo Sewedyn Sewel Sewelenko Sewell Seweluk Seweła Sewen Sewenic Sewenko Sewer Sewera Sewerant Sewereniuk Sewereńczyk Sewerin Seweriński Sewern Sewerniak Sewerniuk Sewerski Sewert Seweruk Sewerycz Sewerymiak Seweryn Seweryna Sewerynek Seweryniak Sewerynik Seweryniuk Sewerynowicz Seweryń Seweryńczuk Seweryńczyk Seweryński Seweryś Sewerzyński Sewestian Sewestianik Sewestianiuk Sewestianow Sewestianowicz Sewestjaniuk Sewestjanow Sewestyjaniuk Sewi Sewiał Sewiała Sewielski Sewiera Sewieryniuk Sewilski Sewiła Sewiłło Sewiło Sewin Sewina Sewiński Sewioł Sewioła Sewiołek Sewiołło Sewioło Sewirka Sewjelski Sewkowski Sewla Sewohl Sewol Sewolski Sewostian Sewostianik Sewostianiuk Sewostjanik Sewraczek Sewroza Sewruk Sewryn Sewryś Sewula Sewulak Sewulewska Sewulka Sewulok Sewustiański Seybold Seyda Seydack Seydak Seydel Seydlewicz Seydlitz Seydowska Seyffert Seyfierd Seyfrid Seyfried Seyk Seyler Seyn Seyna Seypelt Seypold Seyrlhuber Seyser Sezamowicz Sezanowicz Sezasny Sezenienko Sezeniewski Sezoniak Sezonienko Sezoniuk Sezonow Sezonowicz Sezoński Sezuch Sezulska Sezwa Seżalski Seżeń Seżysko Sęba Sębarski Sębka Sębkowiak Sęcerek Sęcerski Sęcerz Sęch Sęcińska Sęcio Sęcki Sęczak Sęczawa Sęczek Sęczko Sęczkowski Sęczuk Sęczwa Sęczyk Sęczykow Sęczykowski Sęczyna Sęczyńska Sęczys Sęczyszyn Sęda Sędacki Sędaj Sędak Sędal Sędalski Sędecki Sędej Sędek Sędel Sędela Sęder Sędera Sęderecki Sęderek Sęderowicz Sęderowski Sęderski Sędkiewicz Sędkowiak Sędkowicz Sędkowski Sędlaczek Sędlak Sędlewski Sędłak Sędłakowski Sędnowski Sędo Sędok Sędomierz Sędomirska Sędor Sędorowicz Sędorowski Sędowicz Sędowski Sędów Sędra Sędrak Sędrowicz Sędrowski Sędryczka Sędrzak Sędtak Sędwicki Sędybył Sędyk Sędyka Sędzia Sędziach Sędziak Sędziakowska Sędzicki Sędzidzka Sędziejewski Sędziejowski Sędzieka Sędzielarz Sędzielewski Sędzielorz Sędzielowski Sędzielski Sędzierski Sędziglarz Sędzik Sędzikowski Sędzimier Sędzimierz Sędzimir Sędzimir-Dobrowolski Sędzimirski Sędzin Sędzinowska Sędziński Sędziowska Sędziszewski Sędziuk Sędziwa Sędziwy Sędzkowska Sęga Sęgal Sęgała Sęgiel Sęgielewska Sęgnik Sęgol Sęgolewska Sęk Sęka Sękacz Sękaczek Sękal Sękala Sękalla Sękalski Sękała Sękałowski Sękara Sękarski Sękarz Sękas Sękatas Sękawa Sękelewski Sękiecewski Sękiel Sękielewski Sękiewicz Sękiw Sękler Sęklewski Sęko Sękor Sękora Sękorska Sękow Sękowiak Sękowicz Sękowski Sękowski Sękól Sęków Sęktas Sęktasz Sęktaś Sęktos Sękul Sękula Sękulski Sękuła Sęlin Sęmpka Sęnczak Sęndacki Sęndecka Sęndek Sęnder Sęnderowicz Sęndrowicz Sęndrowski Sęndzicka Sęp Sępa Sępach Sępała Sępczyński Sępek Sępel Sępiak Sępiał Sępiała Sępichowska Sępień Sępik Sępikowska Sępiło Sępiński Sępioł Sępiołek Sępioło Sępiół Sępka Sępkiewicz Sępko Sępkowski Sęplak Sępławski Sępłowska Sępniak Sępoch Sępoliński Sępolowska Sępolski Sępołowicz Sępołowska Sępor Sępowicz Sępowska Sępór Sępski Sęrzysko Sęsała Sęsiadek Sęsoł Sęsoła Sęsuła Sętek Sętkiewicz Sętkowiak Sętkowicz Sętkowski Sętorek Sętowski Sęzol Sfaczyna Sfagarzyk Sfagrzyk Sfalska Sfarbuła Sfaron Sfaryn Sfaszak Sfat Sfeps Sfera Sfikas Sfora Sforańska Sforawska Sforczuk Sforek Sfugier Sfupak Sgan Sganiacz Sgaslik Sgaślik Sgiubidło Sgleński Sgoda Sgodda Sgodzaj Sgolik Sgolińska Sgondek Sgonia Sgonina Sgoniuk Sgoniwa Sgorzelski Sgowina Sgrai Sgraja Sgroka Sgryska Sheybal Sheybel Shtaynberg Shulz Siaber Siablicki Siabuła Siach Siacha Siachewicz Siachniewicz Siachowicz Siacht Siaczyński Siada Siadacz Siadaczka Siadaczko Siadak Siadczyńska Siadecki Siadeczka Siadeczko Siadek Siadkowski Siadlak Siadlanowska Siadło Siadłowski Siadnik Siado Siadoczka Siadowicz Siadowska Siadrak Siadul Siadula Siaduł Siadura Siafkow Siaga Siagda Siagło Siajak Siajc Siajczyk Siajdek Siajka Siajko Siajkowski Siak Siakaluk Siakała Siakantaris Siakańska Siakis Siakowski Sialawa Siała Siałek Siałka Siałkowski Siało Siama Siamatra Siamatras Siambida Siambor Siambora Siamborski Siamburski Siamek Siamiaszko Siamion Siamkiewicz Siamko Siamkowska Siammas Siamon Siamro Sian Siana Siander Sianecki Sianek Sianiakowicz Sianiawska Sianiewicz Sianiewska Sianik Siankiewicz Sianko Siankowski Siano Sianos Sianosz Sianoszek Sianowski Sianożeński Sianożęcki Siantek Siantkowski Siańska Siapera Siaperas Siapka Siapkari Siar Siara Siaraczkiewicz Siarak Siarakiewicz Siarakowski Siarant Siarcz Siarczewska Siarczyński Siarecki Siarek Siarew Siarewicz Siargiej Siark Siarka Siarkiewicz Siarkiewicz-Hoszowski Siarko Siarkowicz Siarkowski Siarko-Żwikiewicz Siarmacka Siarna Siarnacki Siarnecki Siarniach Siarniak Siarnicki Siarniewicz Siarnik Siarno Siarnowski Siarok Siarsk Siarski Siart Siarykowska Siarzewski Siarzyński Siarżyński Siasiak Siaskiewicz Siast Siasta Siastacz Siastała Siastra Siaszczyk Siaszkiewicz Siaś Siaśkiewicz Siata Siatacz Siatczyński Siatecha Siatecki Siatka Siatkiewicz Siatko Siatkowicz Siatkowski Siatowska Siatra Siatrak Siatras Siatrek Siawak Siawiarska Siawka Siawluk Siawnik Siawrys Siawryś Siawska Siayor Siaźnik Siąber Siąbora Siącek Siączka Siądalska Siądała Siądecki Siąder Siąkajło Siąkała Siąkowski Siąstacz Siątecki Siątkowska Siążek Siążkiewicz Siążnik Sib Siba Sibak Sibalska Sibas Sibbel Sibczak Sibczyński Sibel Sibelski Siber Sibera Siberna Siberny Siberski Sibert Sibeteris Sibiak Sibiarz Sibicki Sibida Sibiela Sibielak Sibielec Sibielok Sibielski Sibieraj Sibierajska Sibieralska Sibierski Sibiesierski Sibiewska Sibiga Sibik Sibila Sibilak Sibilewski Sibiliński Sibiliski Sibilla Sibilski Sibincić Sibiński Sibionka Sibiorowski Sibiraj Sibircow Sibirski Sibistowicz Sibisz Sibiszewska Sibiś Sibka Sibkiewicz Sibko Sibler Siblik Siblini Sibol Sibolecki Sibon Siboń Sibora Siborek Siborenko Siborna Siborny Siborowicz Siborowski Siborska Sibotka Sibowski Sibrecht Siburska Sibuś Sic Sicarski Sicarz Sicek Sicela Sich Sicha Sichacka Sichaj Sichala Sichalla Sichalska Sichała Sichan Sichanek Sichankiewicz Sichańska Sichau Sichel Sichelski Sicheń Sicher Sichert Sichewicz Sichiczka Sichimirys Sichińska Sichla Sichler Sichlimirys Sichma Sichman Sichmina Sichmoeller Sichniewicz Sichorowicz Sichowicz Sichowski Sichta Siciak Sician Siciarek Siciarski Siciarz Sicichowski Sicicki Sicicz Siciecki Sicierek Sicierska Sicin Siciński Siciuk Siciun Siciuń Sickan Sickaniec Sickau Sicko Siclowan Sicman Sicmek Sico Sicz Siczak Siczańska Siczejko Siczek Siczela Siczenko Siczewicz Siczewski Siczka Siczkaruk Siczko Siczkowska Siczok Siczow Siczówka Siczuk Siczyn Siczyński Sićko Sićkowska Sid Sida Sidaj Sidak Sidarenko Sidarewicz Sidarkiewicz Sidasiewicz Side Sideja Sidek Sidel Sidelec Sidelinik Sidelko Sidelniak Sidelnik Sidelnikow Sidelników Sidelniuk Sideł Sideł Sidełko Sider Sidera Siderczyk Siderek Siderenko Siderewicz Sideris Siderkiewicz Siderko Sideropulos Sideropulu Siderowicz Siderów Siderski Siderys Sidewicz Sidiaczenko Sidielnikow Sidielników Sidierow Sidij Sidilas Sidirowicz Sidiruk Sidko Sidlaczek Sidlar Sidlarczyk Sidlarewicz Sidlarkiewicz Sidlarz Sidlecka Sidler Sidlerewicz Sidlerow Sidlik Sidlikiewicz Sidła Sidłak Sidło Sidłow Sidłowa Sidłowski Sidłowy Sidłów Sidniewski Sidnikow Sido Sidoczuk Sidok Sidoł Sidon Sidonia Sidonik Sidoń Sidor Sidora Sidorak Sidorańska Sidorczak Sidorczók Sidorczuk Sidorczuk Sidorczyk Sidordzuk Sidorek Sidorenko Sidorewicz Sidorewski Sidor-Gruszka Sidorkiewicz Sidorko Sidoro Sidorof Sidoroff Sidoronok Sidorow Sidorowicz Sidorowicz-Wojno Sidorowiec Sidorownin Sidorowski Sidorów Sidorski Sidoruk Sidoruk Sidoryk Sidorzak Sidoszewski Sidoś Sidowicz Sidowski Sidór Sidrak Sidrański Sidrenko Sidrewicz Sidrow Sidrowska Sidrów Sidruk Sidryk Sidul Sidulski Sidun Siduniak Siduń Sidur Sidura Sidurewicz Siduszewski Sidwa Sidwiński Sidworska Sidyk Sidyła Sidyło Sidz Sidziak Sidzina Sidzinka Sidziński Sidzisz Sidziuk Sidź Sie Sieba Siebab Siebauer Siebe Siebel Siebeling Siebelski Sieben Siebeneichen Siebeneicher Siebeneycher Siebenhaar Siebenheller Siebenkaes Sieber Sieberg Siebers Sieberst Siebert Sieberzyńska Siebesczyk Siebestianiuk Siebiak Siebiata Siebiatiński Siebiatyński Siebicki Siebieda Siebiedziński Siebiela Siebielak Siebielec Siebielew Siebieliec Siebielski Siebiełek Siebieniuk Siebień Siebieńcow Siebier Siebiera Siebierański Siebierski Siebiesiewicz Siebiesiuk Siebiestianiuk Siebiestjaniuk Siebieszuk Siebiński Siebiota Siebko Siebler Siebner Sieboda Siebor Siebór Siebra Siebracht Siebrecht Siebrukowicz Siebsiak Siebula Siebuła Siebyła Siec Sieca Siecewicz Siech Siecha Siechankiewicz Siechen Siecheń Siechieńczuk Siechińska Siechman Siechniewicz Siechocka Siechodnik Siechon Siechowicz Siechowski Siecian Siecianowska Sieciarek Sieciarski Sieciarz Siecichowski Sieciechowicz Sieciechowski Siecien Siecieńczuk Sieciewicz Sieciewieniec Sieciewiniec Siecimska Siecina Sieciński Sieciuchowicz Sieck Siecki Siecko Siecla Siecz Siecza Sieczak Sieczarek Sieczczyński Sieczecz Sieczejko Sieczek Sieczewicz Sieczewski Sieczka Sieczkan Sieczkanski Sieczkar Sieczkarek Sieczkarski Sieczkarz Sieczkiewicz Sieczko Sieczkos Sieczkoski Sieczkoś Sieczkowski Sieczków Sieczlik Sieczowicz Sieczych Sieczyk Sieczyński Siećko Sieda Siedacz Siedak Siedako Siedczyński Siede Siedek Siedel Siedelec Siedelniak Siedelnik Siedelska Sieder Siederkiewicz Siedermann Siedersleben Siedert Siedhoff Siediaszko Siedielnikow Siedik Siediorka Siedlacek Siedlacki Siedlacz Siedlaczek Siedlaczyk Siedlak Siedlakiewicz Siedlakowski Siedlan Siedlankowski Siedlanowski Siedlar Siedlarczek Siedlarczuk Siedlarczyk Siedlarek Siedlarenko Siedlarewicz Siedlarkiewicz Siedlarski Siedlarukow Siedlarz Siedlasz Siedlaszek Siedlczyński Siedlec Siedlecki Siedleczek Siedleczka Siedleczko Siedleniak Siedler Siedlerczyk Siedlerewicz Siedlerski Siedleski Siedletzki Siedlew Siedlewicz Siedlewski Siedlęczka Siedlich Siedlicki Siedlicz Siedliczek Siedliczka Siedliecki Siedlig Siedlik Siedlikiewicz Siedlikowski Siedliński Siedlis Siedliski Siedlisz Siedlkowski Siedlnik Siedloczek Siedlok Siedlorz Siedławski Siedłowski Siedmak Siedmianek Siedmienko Siedmilat Siedmina Siedmiogrodzki Siedmiolat Siedmiorka Siedmiórka Siednienko Siedor Siedorczuk Siedorow Siedorowicz Siedorska Siedoszewski Siedoś Siedow Siedrawski Sieduk Siedul Siedun Sieduń Sieduszewski Siedy Siedych Siedyszewa Siedzaczek Siedzeniewska Siedziak Siedziako Siedzicka Siedziczko Siedzielnik Siedzieniewski Siedzienkiewicz Siedzieńczuk Siedziewski Siedzik Siedzikiewicz Siedzikowska Siedzina Siedziniewski Siedzinkiewicz Siedziński Siedzioch Siedzitzko Siedziuk Siedziukiewicz Siedzoch Siedzukiewicz Siedźwiedzka Siefanides Sieg Siegaj Siegajło Siegart Siegeda Siegel Siegen Siegenfeld Siegeń Sieger Siegers Siegert Siegesmund Siegfans Siegfanz Siegfried Siegiada Siegida Siegie Siegieda Siegiejczyk Siegiel Siegien Siegienczuk Siegienda Siegieniewicz Siegień Siegieńczuk Siegieński Siegier Siegiert Siegierz Siegl Siegler Siegmann Siegmański Siegmeller Siegmieler Siegmilek Siegmiler Siegmiller Siegmueller Siegmuller Siegmüller Siegmund Siegmundczyk Siegmunt Siegner Siegniewicz Siegoczyński Siegodnik Siegóczyńska Siegraj Siegrist Siegroth Siegwald Sieh Siehankiewicz Siehen Sieheń Siehień Siehieńczuk Siehler Siehndel Siehodnik Sieik Sieinski Sieiński Siej Sieja Siejak Siejakowski Siejan Siejankowska Siejba Siejbik Siejbuk Siejc Siejca Siejczuk Siejda Siejek Siejeński Siejewicz Siejewski Siejiński Siejk Siejka Siejka-Domański Siejko Siejkow Siejkowski Siejło Siejmichel Siejna Siejo Siejok Siejowicz Siejska Siejwa Siek Sieka Siekacki Siekacz Siekaczek Siekaczew Siekaczyk Siekaczymska Siekaczyński Siekaj Siekalski Siekaluk Siekamiec Siekan Siekanas Siekanicz Siekaniec Siekanka Siekankiewicz Siekanko Siekanos Siekanowicz Siekanowski Siekański Siekarczyk Siekarska Siekawa Siekawiec Siekawska Sieker Siekera Siekerka Siekerkowska Siekerski Siekerzycki Siekerzyńska Siekicka Siekielewski Siekielińska Siekielski Siekieła Siekienda Siekiera Siekierczak Siekierczyński Siekierda Siekierecki Siekierin Siekierka Siekierki Siekierkiewicz Siekierko Siekierkowski Siekierowski Siekierski Siekierycz Siekieryn Siekieryńska Siekierzenski Siekierzyca Siekierzycki Siekierzyński Siekierżycki Siekierżyńska Siekieski Siekiesko Siekieszycka Siekiewicz Siekiński Siekira Siekirda Siekirka Siekirko Siekirski Siekirzyński Siekl Sieklecki Sieklewicz Sieklicki Siekliński Siekliska Sieklucha Sieklucki Siekludzki Siekluski Siekmak Siekman Sieko Siekoj Siekoński Siekorska Siekowski Siekrzyński Siekucki Siekulicka Siekulska Siekut Siela Sielach Sielachowicz Sielachowski Sielacka Sielaczek Sielaczewska Sielaf Sielaff Sielaga Sielak Sielakow Sielakowska Sielaków Sielamowicz Sielanczenko Sielanczuk Sielanczyk Sielanik Sielanin Sielanka Sielankiewicz Sielanko Sielankowicz Sielankowska Sielanowska Sielańczuk Sielańczyk Sielański Sielarz Sielasko Sielaszczuk Sielaszuk Sielata Sielatycki Sielatyczka Sielawa Sielawiński Sielawka Sielawko Sielawo Sielawski Sieląg Sielągiewicz Sielągowski Sielążek Sielc Sielca Sielchanowicz Sielczak Sielczek Sielczniew Sielczuk Sielczyk Sielczyński Sieldecki Sielec Sielecki Sieleczewska Sieledcow Sieledców Sieledczyk Sielegejew Sielemowicz Sielengiewicz Sieleniewicz Sielenko Sielenzak Sielenżak Sielepin Sieler Sielermann Sieleski Sieletycki Sielewa Sielewanowicz Sielewicz Sielewieniuk Sielewiesiuk Sielewiński Sielewonczuk Sielewoniak Sielewoniec Sielewonik Sielewoniuk Sielewonko Sielewonowicz Sielewonowski Sielewończuk Sielewończyk Sielewońko Sielewski Sielezin Sieleziński Sielezniew Sielgowski Sielicki Sieligowski Sieliło Sielimowicz Sieliński Sieliwaniuk Sieliwanow Sieliwanowicz Sieliwiak Sieliwierstow Sieliwiorstow Sieliwon Sieliwonik Sieliwoniuk Sieliwonowicz Sieliwończyk Sielka Sielke Sielko Sielkowski Siellawa Sielmachowski Sielmanowicz Sielmaszczyk Sielmoch Sielnicki Sielo Sielodczyk Sieloff Sielongowski Sielor Sielorkiewicz Sielorowicz Sielow Sielowoniec Sielowski Sielski Sieluga Sielugowska Sieluk Sieluń Sieluńczyk Sielus Sieluś Sielut Sielutin Sielużycki Sielużyńska Sielwa Sielwanowicz Sielwanowski Sielwant Sielwanz Sielważczuk Sielwestruk Sielwieniuk Sielwiesiuk Sielwiestruk Sielwista Sielwisty Sielwon Sielwonczuk Sielwoniuk Sielwończuk Sieła Siełacz Siełaczyńska Siełażewska Siełmak Siem Siema Siemacka Siemaczko Siemak Siemakowicz Siemakowski Sieman Siemaniuksztys Siemankiewicz Siemanko Siemann Siemanowicz Siemańczyk Siemański Siemarz Siemasek Siemasz Siemaszek Siemaszka Siemaszke Siemaszki Siemaszkiewicz Siemaszko Siemazko Siemątkowski Siemba Siembab Siembak Siembal Siembara Siembas Siember Siembera Siembia Siembicki Siembida Siembieda Siembiedz Siembielec Siembierski Siembiga Siembilec Siembił Siembioda Siembiot Siembit Siembor Siembora Siemborg Siemborski Siembór Siembrzuch Siembuch Siemczak Siemczenko Siemczko Siemczonek Siemczuk Siemczyk Siemczyn Siemczyszyn Siemdaj Siemek Siemeniuk Siemiacki Siemiaczko Siemiak Siemiakowicz Siemiakowski Siemiałkowski Siemian Siemianas Siemianek Siemianiak Siemianiec Siemianik Siemianis Siemianiuk Siemiankiewicz Siemianko Siemiankowicz Siemiankowski Siemianków Siemianow Siemianowicz Siemianowski Siemianów Siemiańczuk Siemiańczyk Siemiański Siemiarczuk Siemiarkowska Siemiarska Siemiasz Siemiaszek Siemiaszenko Siemiaszka Siemiaszkiewicz Siemiaszko Siemiat Siemiatkowski Siemiatowicz Siemiatowski Siemiatycki Siemiatycz Siemiatyński Siemiawski Siemiączko Siemiątka Siemiątkiewicz Siemiątkowski Siemiątowska Siemibida Siemibora Siemica Siemicki Siemiec Siemiechin Siemiechut Siemiecka Siemieda Siemieginowski Siemiejko Siemielak Siemielska Siemiemiec Siemiemieniec Siemiemiuk Siemien Siemienas Siemienaś Siemiencow Siemienczenko Siemienczuk Siemienczyk Siemieniacki Siemieniago Siemieniak Siemieniaka Siemieniako Siemieniakowska Siemieniała Siemieniało Siemienianko Siemieniasz Siemienic Siemienich Siemienicki Siemienicz Siemieniczuk Siemieniec Siemieniecki Siemienieński Siemieniew Siemieniewicz Siemieniewski Siemienik Siemienióch Siemieniuch Siemieniuk Siemieniuk Siemieniuk-Jóźwiuk Siemieniuk-Juzwiuk Siemieniuk-Morawski Siemieniukowski Siemieniusz Siemienkiewicz Siemienko Siemienkowicz Siemiennich Siemiennik Siemienow Siemienowicz Siemienowski Siemientko Siemientkowski Siemientowski Siemientycka Siemienuch Siemienuk Siemień Siemieńczak Siemieńczok Siemieńczuk Siemieńczyk Siemieńko Siemieńkowicz Siemieński Siemiera Siemieraczko Siemieradz Siemieradzki Siemieraszko Siemierewicz Siemierkowski Siemiernik Siemieroszko Siemierowski Siemierski Siemieruch Siemieryk Siemierz Siemierzewicz Siemierzycka Siemierzys Siemiesz Siemieszko Siemietowski Siemiewas Siemież Siemieżys Siemięczuk Siemięczyk Siemiętkowski Siemiętowski Siemiętycka Siemiginowski Siemik Siemikowski Siemilet Sieminiak Sieminow Sieminowicz Sieminów Siemińczuk Siemiński Siemiochin Siemion Siemiona Siemionczuk Siemionczyk Siemionek Siemioniuk Siemionka Siemionkiewicz Siemionko Siemionkowicz Siemionkowski Siemionków Siemionof Siemionow Siemionowicz Siemionowski Siemionów Siemiontkowski Siemiontowska Siemiończuk Siemiończyk Siemiońkowska Siemiorz Siemiradzki Siemiraj Siemiraszko Siemirski Siemiska Siemiuć Siemiuta Siemjanowski Siemka Siemkiewicz Siemko Siemko-Siemczuk Siemkow Siemkowicz Siemkowski Siemla Siemlak Siemlat Siemlonko Siemlutowicz Siemnicki Siemniński Siemniszko Siemon Siemonczyk Siemoniak Siemoniuk Siemonko Siemonkowicz Siemonowicz Siemończuk Siemońska Siemoński Siemosiewicz Siemosz Siemoszko Siemowicz Siemowski Siemp Siempak Siempiński Siemplewski Siemplińska Siempowska Siemrzuch Siemsia Siemski Siemso Siemszko Siemszo Siemucha Siemucho Siemulka Sien Sienanicka Sienaszkiewicz Sienaszko Sienawski Sienbrzuch Siencel Sienciewicz Siencińska Siencow Sienczak Sienczewski Sienczuk Sienczukowska Sienczyk Sienczykowska Sienczyło Sienda Siendała Siender Siender-Fima Siendzielorz Siendzik Sienec Sienecka Sienek Sienerowicz Sienga Siengalewicz Sieniacki Sieniada Sieniak Sieniakiewicz Sieniakowicz Sieniakowski Sienianowska Sieniarski Sienias Sieniaszko Sieniatecki Sieniatowicz Sieniatycki Sieniatyński Sieniawa Sieniawski Sienic Sienica Sieniciewicz Sienicki Sienicz Sieniec Sieniecki Sienieczko Sieniek Sieniela Sienielewicz Sienieniak Sienienko Sienienkowicz Sienientowska Sienień Sienieńczuk Sienieńska Sienierska Sienierz Sieniewicz Sieniewski Sienik Sienikiel Sienikiewicz Sienikowski Sieniła Sieniło Sienin Sieniński Sienior Sieniow Sieniowski Sieniska Sieniszkiewicz Sieniszyn Sieniuc Sieniuch Sieniucz Sieniuć Sieniuk Sieniuszko Sieniuś Sieniuta Sieniuto Sieniutowicz Sieniutycz Sienka Sienkan Sienkaniec Sienkaw Sienkawiec Sienkewicz Sienkiel Sienkiełło Sienkieło Sienkiew Sienkiewicz Sienkiewicz-Sieńko Sienkiewicz-Wrona Sienko Sienkow Sienkowicz Sienkowiec Sienkowski Sienków Sienkuć Sienna Siennek Sienniak Siennica Siennicki Sienniek Siennik Sienny Sienokosow Sienożeński Sienruk Sienski Sienutowicz Sień Sieńca Sieńcow Sieńców Sieńczak Sieńczenko Sieńczeńko Sieńczewski Sieńczuk Sieńczyk Sieńczykowski Sieńczyło Sieńkiewicz Sieńko Sieńkow Sieńkowicz Sieńkowiec Sieńkowski Sieńków Sieński Siep Siepa Siepajło Siepak Siepałko Siepan Siepański Siepatowski Siepciłko Siepciło Siepczuk Siepczyński Siepek Sieperek Siepert Siepetowski Siepiak Siepiatowski Siepiejska Siepiek Siepiela Siepielak Siepielewski Siepielski Siepiera Siepierowski Siepierski Siepietowski Siepila Siepina Siepińska Siepioła Siepiołowska Siepiora Siepka Siepkiewicz Siepko Siepkowski Sieplaczek Sieplicka Siepliński Siepluch Siepło Siepniak Siepniewski Siepniok Siepok Siepora Siepowicz Sieppel Siepracki Sieprawski Sieprowski Sieprzutowska Sieps Siepsiak Siepsiuk Siepski Sier Siera Sierac Sierach Sierachan Sierachanów Sierachoń Sieraciński Sieraciuk Sieracki Sieracz Sieraczek Sieraczewska Sieraczkiewicz Sieraczkowska Sieraczuk Sieraczyński Sierada Sieradczuk Sieradocha Sieradyńska Sieradz Sieradza Sieradzak Sieradzan Sieradzan-Sobolewski Sieradzarz Sieradzienko Sieradziński Sieradzki Sieradzki-Cziao Sieradzon Sieradzoń Sieradzy Sieradzyn Sierag Sieraga Sieragowski Sieraj Sierajewski Sierak Sierakiewicz Sierakiewicz Sierakowski Sierałowska Sieramkowski Sieramowski Sieramski Sieran Sieranc Sierand Sierandt Sieraniewicz Sierankiewicz Sierankowski Sieranowicz Sieranowski Sierant Sierantowicz Sierań Sierański Sierar Sierasińska Sieraszewski Sierat Sieratnik Sieratowicz Sieratowski Sieratzki Sierawski Sierba Sierbień Sierbin Sierbiński Sierbista Sierbo Sierch Siercha Sierchan Sierchart Sierchuła Sierchuta Sierciejuk Siercki Siercz Sierczak Sierczek Sierczenko Sierczyk Sierczyński Sierda Sierdak Sierdiuk Sierdiukow Sierdzan Sierdzeń Sierdzień Sierdzik Sierdzikow Sierdziński Sierdziuk Sierdziukow Sierdzka Sierechan Sierecki Siereczko Siereda Sieredyński Sieredziński Sieredzki Sieref Sierefa Sierej Sierejew Sierek Sierenko Siereński Sieresz Sieretowicz Sierewicz Sieręga Siergaj Siergej Siergejew Siergialis Siergied Siergiedo Siergiej Siergiejak Siergiejczuk Siergiejczyk Siergiejenko Siergiejew Siergiejew Siergiejewicz Siergiejewski Siergiejko Siergiejuk Siergiel Siergieniewicz Siergień Siergiewicz Siergijenko Siergijewicz Siergoń Siergowicki Sierguc Sierguć Siergun Sierguń Sierguńczyk Sierhart Sierhej Sierieda Sierka Sierkawski Sierkiewicz Sierkin Sierko Sierkos Sierkosz Sierkowicz Sierkowiec Sierkowski Sierkutowicz Sierla Sierlecki Sierleczka Sierleczko Sierleja Sierlik Sierlikowska Sierło Siermantowski Siermek Siermentowska Siermiak Siermiantowski Siermicki Siermiński Siermontowski Siermuga Sierna Siernacki Siernat Sierniak Siernianis Sierniawski Siernicki Sierniewicz Sierniewska Siernik Sierniuć Siernowska Sierny Siero Sieroba Sieroch Sierochna Sierociak Sierocin Sierociński Sierociuk Sierocki Sieroczek Sieroczewski Sieroczkiewicz Sieroczniewicz Sieroczuk Sieroczyński Sieroda Sierodzińska Sierodzki Sieroga Sierogin Sierok Sierokos Sierokosz Sierokowska Sieroma Sieromkowska Sieromski Sieron Sieroń Sieroński Sierosiek Sieroski Sierosław Sierosławski Sieroszewski Sierosztan Sieroszyński Sierota Sierota-Sierociński Sierotka Sierotkiewicz Sierotkin Sierotko Sierotnik Sieroto Sierotowicz Sierotwiński Sierotzki Sierow Sierowska Sierowy Sierp Sierpacki Sierpaszewska Sierpatowski Sierpawski Sierpek Sierpiejew Sierpiejko Sierpien Sierpień Sierpieńska Sierpikowska Sierpina Sierpiniowski Sierpiński Sierpitowski Sierpniak Sierpnień Sierpniewski Sierpnik Sierpnińska Sierpniowski Sierpotowicz Sierpotowski Sierpowicz Sierpowski Sierpski Sierpuchowska Sierpuć Sierputowicz Sierputowski Siers Sierschuła Siersecki Siersiecki Siersień Siersiński Siersisko Sierski Sierskowska Siersz Sierszak Sierszchulski Sierszchuła Sierszcz Sierszecki Sierszen Sierszeń Sierszeński Sierszewski Sierszoń Sierszulski Sierszuła Sierszycki Sierszyn Sierszyń Sierszyński Sieruga Sieruń Sieruński Sierut Sieruta Siery Sieryj Sieryk Sierykow Sierz Sierzan Sierzant Sierzań Sierzański Sierzbińska Sierzbista Sierzbutowska Sierzchała Sierzchulski Sierzchuła Sierzecki Sierzega Sierzeń Sierzęga Sierzpatowski Sierzpiński Sierzpowski Sierzpuchowski Sierzpułowski Sierzputowski Sierzupowski Sierzy Sierzycki Sierzyński Sierzysko Sierż Sierżan Sierżanowicz Sierżanowski Sierżant Sierżantowicz Sierżantów Sierżański Sierżchuła Sierżecki Sierżega Sierżęga Sierżon Sierży Sierżycka Sierżyński Sierżysko Siesicki Siesiek Siesielski Siesiewicz Siesiński Siesionek Siesiowicz Sieskiewicz Siesko Sieslak Siesławska Siesłuchowska Siess Siestrykowski Siestrzencewicz Siestrzeńcewicz Siestrzeńcewicz-Bohusz Siestrzeńcewicz-Kuczuk Siestrzewitowski Siestrzykowski Sieszchulski Sieszchuła Sieszecka Sieszputowski Sieszycki Sieś Sieśkiewicz Sieśko Sieślak Sieta Sietczyński Sietejko Sieteski Sietiewiniec Sietkiewicz Sietko Sietko-Sierkiewicz Sietkowski Sietner Sietnicki Sietnik Sieto Sietrecki Sievert Siewa Siewacki Siewak Siewanowicz Siewant Siewarga Siewarska Siewarszkiewicz Siewart Siewastianiuk Siewastjaniuk Siewastyjaniuk Siewaszewicz Siewaszkiewicz Siewaszko Siewaściej Siewczak Siewczuk Siewczyk Siewczyński Siewczyszyn Siewek Siewelec Siewera Siewerd Siewernoga Siewers Siewerski Siewert Siewiarski Siewiaryn Siewiaryń Siewiaszczyk Siewicki Siewicz Siewiczek Siewiec Siewiecki Siewiecz Siewieja Siewiela Siewielec Siewielewicz Siewielski Siewien Siewienia Siewieniec Siewienko Siewień Siewieńko Siewier Siewiera Siewiera Siewierczyk Siewiereniuk Siewierkiewicz Siewierski Siewiert Siewiertok Siewiertoka Siewieruk Siewieryn Siewieryniec Siewieryniuk Siewierz Siewierzyniec Siewiński Siewioł Siewiołek Siewior Siewiora Siewiorek Siewiork Siewiór Siewiórek Siewir Siewirski Siewk Siewka Siewkiewicz Siewko Siewkowny Siewkowski Siewna Siewniak Siewnicki Siewnik Siewniok Siewniuk Siewodnik Siewor Sieworek Siewosienkiewicz Siewościej Siewościejan Siewościejanów Siewróg Siewrók Siewruk Siewrusewicz Siewrusiewicz Siewska Siewulec Siezieniewski Siezieniowski Siezińska Sieżan Siębab Siębida Siębior Siębiorska Siębiot Siębor Sięborski Siębór Siębrzuch Sięcia Sięcicka Sięcio Sięczka Sięczkowski Sięczonek Sięczyło Sięda Siędlik Sięg Sięga Sięgiel Sięgło Sięk Sięka Siękała Siękiel Siękiewicz Siękowski Sięmbor Sięmbrzuch Siępak Siępień Sięrżęga Sięta Siężor Siężycka Sifczyk Siffczyk Siffer Sifowicz Siga Sigajło Sigal Sigalin Sigała Sigałkow Sigburg Sigda Sigde Sigeda Sigel Sigelewicz Siger Sigfans Sigfanz Sigidus Sigidzin Sigiel Sigieł Sigieniewicz Sigier Sigillewski Siginiewicz Sigismund Sigit Sigitow Sigitowicz Sigitta Sigłow Sigłowa Sigłowy Sigmajer Sigmański Sigmond Sigmudzik Sigmunczik Sigmund Sigmundczyk Sigmundzik Sigmunt Sigmuńczyk Signar Signarowski Signarska Signerski Signetzki Signiewicz Signio Signo Signoret Signus Sigorowska Sigorski Sigow Sigowski Sigrodzki Sigula Sigulla Sigulski Sigurski Sigus Sihinkiewicz Sijak Sijer Sijewski Sijka Sijko Sijowski Sijuk Sik Sika Sikacki Sikacz Sikaczewski Sikaczyna Sikal Sikala Sikalski Sikała Sikało Sikan Sikanda Sikaniec Sikanowicz Sikańska Sikar Sikara Sikarska Sikau Sikawska Siki Sikidin Sikierda Sikierka Sikierko Sikierski Sikierzyński Sikiewicz Siking Sikirko Sikirycki Siklicki Siklis Siklorz Siklucki Sikociński Sikola Sikoła Sikołowski Sikomas Sikon Sikona Sikon-Siekańska Sikoń Sikończyk Sikoński Sikopowicz Sikor Sikora Sikora Sikora-Antosik Sikorak Sikora-Sikorski Sikoraski Sikoray Sikorczuk Sikorek Sikorenko Sikorowicz Sikorowski Sikorów Sikorra Sikorski Sikorzak Sikorzewski Sikorzyński Sikoski Sikotowski Sikowski Siksa Sikuciński Sikula Sikuła Sikura Sikut Sikuta Sikutnik Sil Sila Silach Silaff Silakowski Silan Silander Silańczuk Silarek Silarow Silarów Silarski Silarz Silawin Silawko Silbak Silber Silberman Silbernagel Silbernagiel Silbert Silc Silcer Silczak Silczek Silczenko Silczonek Silczuk Silczyński Sildatk Sildatka Sildatke Sildatki Sildz Sile Silecki Sileczek Sileger Sileikis Silek Silenko Silenzi Sileńko Sileński Siler Silerski Sileski Sileunis Silewczuk Silewicz Silewski Silezin Silianowska Siliańczuk Silicki Silicz Siliczak Siliga Silik Silikowski Silin Siling Silingiewicz Silinicki Siliniewicz Silinowicz Siliński Silipicki Silistrowski Siliwanowicz Siliwańczuk Siliwon Siliwoniec Siliwonik Siliwoniuk Siliwoniuk-Kortoniuk Siliwoń Siliwończuk Siljanczuk Siljanowska Siljańczuk Silka Silke Silkie Silkiewicz Silkinis Silko Silkowski Sill Siller Silman Silmanowicz Silmat Silna Silnicki Silniczak Silniewicz Silnik Silny Silski Siluch Siluk Siluta Silutin Silva Silverio Silwa Silwaniuk Silwanow Silwanowicz Silwanowski Silwart Silwelder Silwer Silwestrow Silwestrowicz Silwestruk Silwiestrowicz Silwiestruk Silwon Silwonik Silwoniuk Silwończuk Silwończyk Silwoński Siła Siłacz Siłaczewski Siłaczuk Siłak Siłakiewicz Siłakowicz Siłakowski Siłamów Siłanow Siła-Nowicki Siłarz Siłas Siławy Siłek Siłka Siłkiewicz Siłkin Siłkiń Siłko Siłkowski Siło Siłoch Siłojańczuk Siłojko Siłoń Siłowiecki Siłowska Siłuch Siłuszek Siłuszyk Sim Sima Simacek Simachi Simachowicz Simaczek Simaczenko Simaczow Simaczów Simaitis Simajchel Simajtis Simak Simakow Simakowicz Simakowska Simala Simalczyk Siman Simanek Simaniuksztys Simankiewicz Simankowicz Simanowicz Simanowski Simanzik Simańczuk Simańczyk Simańko Simara Simarska Simasz Simaszkiewicz Simaszko Simatis Simber Simberg Simberska Simbida Simbierowicz Simbierska Simbiga Simbit Simbol Simbor Simbora Simborowski Simborski Simczak Simczenkowski Simczyk Simeczka Simek Simel Simela Simenak Simeniuk Simenka Simenko Simeonidis Simeonidu Simeonow Simer Simiak Simiana Simianowicz Simianowska Simianyszyn Simiaszko Simiawski Simicki Simicyn Simicz Simiczef Simiczek Simiczonek Simiczyjew Simiech Simiela Simielak Simieniak Simieniaka Simieniec Simieniecki Simieniuch Simieniuk Simienowicz Simieńczuk Simieński Simiera Simierowicz Simierski Simigla Simik Similak Similewicz Similski Simiłowski Siminak Siminczak Siminia Siminiak Siminicki Siminiec Siminiecka Siminik Siminowicz Simiński Simion Simionidu Simionkowski Simionow Simionowski Simiontkowska Simiot Simirski Simjak Simka Simkiewicz Simko Simkowski Simków Simkus Simla Simlak Simlat Simlet Simlot Simm Simmert Simmler Simmlier Simniak Simniszko Simoczenko Simon Simona Simonajc Simoncini Simonczuk Simonek Simonetti Simoni Simonicz Simonides Simoniec Simonienko Simonik Simoniuk Simoniuksztis Simonjetz Simonkowicz Simonon Simonow Simonowic Simonowicz Simonowska Simonów Simons Simonsen Simonski Simonsson Simoń Simończuk Simończyk Simoński Simopulos Simor Simora Simorda Simosek Simosińska Simosiuk Simow Simowa Simowanyk Simowczyk Simowicz Simper Simpson Simrak Sims Simsak Simsch Simsek Simsiak Simsiri Simski Simson Simsz Simszałek Simuchin Simuk Simunek Simuntis Simuńska Simura Simusiewicz Sin Sinacki Sinadzka Sinak Sinakowski Sinan Sinani Sinanis Sinawa Sinawski Sinca Sincewicz Sinciak Sincinger Sincow Sinczak Sinczenko Sinczewski Sinczkowski Sinczok Sinczuch Sinczuk Sinczukowska Sinczykowski Sind Sinda Sindak Sindakiewicz Sindalski Sindara Sindarek Sindaski Sindej Sindeja Sindek Sindel Sindelar Sinder Sindera Sinderewicz Sinderman Sindern Sinderski Sindler Sindlewski Sindo Sindowska Sindrewicz Sindrowicz Sindut Sindyga Sindyła Sindyło Sindzilorz Sindziński Sinec Sinecki Sinek Sinert Sinętna Singa Singajewska Singalewicz Singel Singer Singewald Singh Singier Singler Singpiel Singwald Sinia Siniacki Siniagin Siniagina Siniagowski Siniak Siniakiewicz Siniakow Siniakowicz Siniakowski Sinianoga Siniarek Siniarski Siniarz Siniatyński Siniawa Siniawski Sinic Sinica Sinicki Sinico Sinicyn Siniczenko Siniczyn Siniec Siniechowicz Siniecki Siniejak Siniek Siniela Sinielczykow Sinielewicz Sinielikoff Sinielna Sinielnik Siniew Siniewicz Siniewski Sinik Sinika Sinikiewicz Sinikowski Siników Sinila Sinilewska Siniła Siniłło Siniło Siniński Sinionoga Sinior Sinioszek Siniowicz Siniowski Sinipostołow Sinitowicz Siniugin Siniugina Siniuk Siniukow Siniuków Sinius Siniuta Sinka Sinkala Sinkiel Sinkieło Sinkiewicz Sinkiewicz-Niewulis Sinkler Sinko Sinkowicz Sinkowski Sinkuć Sinnicki Sinocha Sinocka Sinola Sinołęcki Sinoracki Sinoradzki Sinorzeński Sinoszko Sinow Sinowacki Sinowski Sinsch Sinschek Sinsilewski Sinski Sinszek Sint Sintak Sintek Sintka Sintko Sinto Sinton Sintowicz Sintowska Siny Sinza Sinzinger Siobieska Siobińska Siobowicz Sioch Siochna Siociński Siocko Sioćko Sioda Siodaczka Siodalski Siodelski Siodlaczek Siodlak Siodlarczyk Siodlarek Siodlarewicz Siodlarska Siodlarz Siodlazek Siodła Siodłaczek Siodłak Siodłek Siodło Siodłoczek Siodłok Siodłowski Siodmak Siodmiak Siodmok Siodniak Siodorczuk Siodorowicz Siodos Siodoś Sioduszewski Siof Siofer Sioja Siojczyk Siojkowska Siok Siokała Siokało Siokańska Siokół Siol Siolor Sioła Siołek Siołka Siołkowski Sioło Sioma Siomacz Siomak Siomber Siombit Siombor Siomek Siomer Siomiak Siomin Siomioł Siomka Siomkajło Siomko Siomkow Siomków Siomoł Siomor Siomra Siomucha Siona Sionda Siondalski Siondała Sionek Sionka Sionkiewicz Sionko Sionkowski Sionowski Siońska Siop Siopa Siopis Sior Siora Sioraga Siorak Siorda Siordek Siorek Siorowicz Siorowska Siorski Sioruk Siostrzanek Siostrzankowski Siostrzencewicz Siostrzenkowski Siostrzonek Siostrzynkowski Siostrzyński Sioszyński Siot Siota Sioter Siotka Siotkin Siotkowski Siotor Siotur Siotyło Siowa Siowek Siowik Sióchniak Sióda Siódek Siódemak Siódemiak Siódemski Siódmak Siódmek Siódmiak Siódmok Siódniak Siódym Sióła Siółko Siółkowski Siómak Sip Sipa Sipajłło Sipajło Sipak Sipaków Sipaty Sipayłło Sipca Sipciak Sipczyński Sipecka Sipek Sipel Sipeno Siper Siperawska Siperek Siperska Sipfa Sipiak Sipiarz Sipiatowski Sipicka Sipiczyńska Sipiec Sipier Sipiera Sipijańska Sipika Sipiński Sipiok Sipioła Sipion Sipior Sipiora Sipiorowski Sipiorski Sipiór Sipióra Sipka Sipkiewicz Sipko Sipkowski Siplik Sipliwa Sipliwien Sipliwieni Sipliwy Sipniewska Sipo Sipok Sipora Siporkiewicz Siporski Siporzyński Sipos Sipoś Sipowicz Sipowski Sipół Sipp Sippel Sippelius Sipracki Sipser Sipta Sipulewski Sipulski Sipuła Sipuło Sipura Sipurek Sipurzyński Siputa Sir Sira Sirach Siracki Siradag Siradzan Siradzka Siraga Sirak Sirakiewicz Sirakowski Siramowski Sirant Sirański Sirasz Sirawska Sirba Sirch Sirczyński Sirdacka Sirdak Sirdyna Sirecki Siredzki Sirek Siren Sirenko Sirepień Sirepiński Siręga Sirętkowska Sirg Sirijatowicz Sirin Siring Sirka Sirke Sirkierski Sirkiewicz Sirko Sirkowski Sirman Sirmińska Sirna Sirnikiewicz Siroch Sirocinski Sirocińska Sirociuk Sirock Sirocki Siroczyński Sirodzki Siroicz Sirojc Sirojć Sirojec Sirojek Sirojź Sirokos Siroktin Siromski Siron Sironis Siront Siroń Siroska Sirosz Sirota Sirotina Sirotiuk Sirotka Sirotkin Sirotko Sirotnik Sirotzki Sirow Sirowicz Sirowska Sirowy Sirpek Sirpień Sirpiński Sirputowska Sirsisko Sirszeń Sirszyńska Sirtori Siru Siruć Siruga Siruk Sirula Siruńska Siruta Siry Siryj Siryk Siryn Siryńska Sirzała Sirzan Sirzański Sirzisko Sirzyńska Sirżant Sirżęga Sis Sisak Sisalen Sisch Sise Sisemilch Sisenbach Sisiak Sisicki Sisiecka Sisik Sising Sisińska Siska Siske Siskiewicz Siskind Sisko Siskos Sisler Sisluk Sisman Sismut Sisnus Siss Sissel Sissemilch Sisser Sissmeir Sistaluk Sistarz Sistewaris Sistowari Sistowaris Sistowska Sisulak Sisulewski Siszczuk Siszek Siszkiewicz Siśka Siśkiewicz Siśler Siśnicka Siśniewska Sit Sita Sitacz Sitaj Sitajko Sitajło Sitak Sitakiewicz Sitakowski Sitaluk Sitała Sitało Sitan Sitaniecka Sitankiewicz Sitański Sitar Sitara Sitarak Sitarcz Sitarczuk Sitarczyk Sitarek Sitarski Sitaruk Sitarz Sitarzewski Sitarzyk Sitarż Sitasek Sitasz Sitawiak Sitawik Sitawska Sitaż Sitczak Sitczuk Sitecki Sitejko Sitek Siteń Siter Siter Siterak Siterek Siterk Sitewicz Sitka Sitkarska Sitke Sitki Sitkiewicz Sitko Sitkomirski Sitkowiak Sitkowicz Sitkowiecki Sitkowski Sitków Sitło Sitna Sitniak Sitnicki Sitniczuk Sitniewicz Sitniewski Sitnik Sitnikiewicz Sitnikow Sitników Sitny Sito Sitoń Sitoński Sitor Sitorek Sitorska Sitorz Sitow Sitowiak Sitowicz Sitowik Sitowski Sitt Sitte Sittek Sitterle Sitterlee Sitterlef Sitterlle Sittke Sittko Sittniewska Sittnik Situch Situmorang Sitwa Sitwicka Sitwin Sitwinowicz Sityńska Sitz Sitzman Sitzmon Siuba Siubczyński Siubdzia Siuber Siubiak Siubielak Siubielów Siubielski Siubierowicz Siubijak Siubińska Siubiś Siubka Siubra Siubski Siuch Siuchmiński Siuchna Siuchnicki Siuchniński Siuchno Siuchta Siuciak Siuciński Siuciok Siuciuk Siuczak Siud Siuda Siudacz Siudaczyński Siudaj Siudajewski Siudak Siudaka Siudakiewicz Siudakowicz Siudakowski Siudal Siudalski Siudałkiewicz Siudankiewicz Siudara Siudas Siuda-Wojcieszko Siudaz Siudecki Siudej Siudeja Siudek Siudelska Siudem Siudemak Siudemska Siuden Siuder Siudkowski Siudło Siudmak Siudmiak Siudniak Siudnik Siudo Siudok Siudoł Siudor Siudorczyk Siudorowicz Siudorowska Siudoruk Siudowski Siudra Siudrewicz Siudrowicz Siudryga Siudryna Siudut Siudy Siudyga Siudyk Siudyka Siudyła Siudyło Siudym Siudymak Siudyn Siudyna Siudyszewski Siudzak Siudziak Siudzik Siudziński Siuga Siugajska Siuj Siujwa Siukiewicz Siukowska Siulak Siulańczyk Siulborski Siulczyński Siulecki Siuleńska Siulerzycki Siuleżycki Siulik Siuliński Siulkiewicz Siulkowski Siulowska Siuła Siułka Siułkowski Siuma Siumianowska Siumura Siundziejew Siuniewicz Siupa Siupczyński Siuperacka Siuperek Siupica Siupiec Siupik Siupika Siupiński Siupka Siupka-Mróz Siuplewski Siuppa Siupurzyńska Siur Siura Siuraj Siurawski Siurczyk Siurda Siurdyban Siurdyga Siurdygan Siurdyk Siurdyna Siurek Siuręga Siurkiewicz Siurko Siurmacki Siurmak Siurmicki Siurnicki Siurnik Siurtek Siury Sius Siusiajło Siusiakiewicz Siuskiewicz Siusko Siust Siusta Siustak Siustek Siuster Siusto Siustrzyk Siusz Siuszczyński Siuszko Siuś Siuścińska Siuśka Siuśkiewicz Siuśko Siuśta Siut Siuta Siutaj Siute Siutek Siutka Siutkiewicz Siutko Siutkowski Siuto Siutowicz Siutowski Siutra Siutryk Siuty Siutyk Siutyła Siutyło Siuzaj Siuzdak Siuzdek Siuzdok Siużdak Siwa Siwacki Siwacz Siwaczak Siwadło Siwadłowski Siwadzka Siwadzon Siwagow Siwagra Siwak Siwak-Huczko Siwakow Siwakowski Siwalski Siwał Siwała Siwan Siwania Siwanicz Siwanowicz Siwańska Siwar Siwarga Siwarski Siwarz Siwasz Siwaszczyk Siwaszek Siwątek Siwcewicz Siwczak Siwczenko Siwczewski Siwczuk Siwczyk Siwczyński Siwda Siwdak Siwdej Siwden Siwdziak Siwec Siwecki Siweć Siwek Siwek Siwek-Pilch Siwel Siwela Siwers Siwerski Siwert Siweruk Siweściak Siwezak Siwiak Siwialski Siwiarek Siwiarski Siwiaszczyk Siwiażczyk Siwic Siwica Siwicki Siwiec Siwiec Siwiec-Jakubowski Siwiecki Siwiek Siwiela Siwielac Siwielec Siwienki Siwienko Siwień Siwier Siwiera Siwierczyński Siwierek Siwierkiewicz Siwierski Siwieryniec Siwik Siwilewicz Siwilka Siwiła Siwiłło Siwiło Siwinia Siwiński Siwioch Siwiona Siwior Siwiora Siwiorek Siwiór Siwira Siwirek Siwirikow Siwirko Siwirkow Siwirski Siwirykow Siwiski Siwiuk Siwka Siwkiewicz Siwkin Siwko Siwkow Siwkowicz Siwkowski Siwków Siwniak Siwnicki Siwo Siwoch Siwocha Siwochowicz Siwoj Siwolowska Siwolska Siwołowski Siwon Siwonia Siwonowicz Siwoń Siwopląs Siwor Siworek Siworski Siwoski Siwosławski Siwosz Siwoszek Siwoszko Siwoszyńska Siwow Siwowicz Siwowski Siwozad Siwozat Siwożad Siwski Siwuc Siwuchin Siwuk Siwula Siwulak Siwulec Siwulski Siwuń Siwy Siżuk Siżyńska Sjanusz Sjegmund Sjeluk Sjemjeniuk Sjenko Sjepko Sjerant Sjoberg Sjöberg Skab Skaba Skabalska Skabałdzina Skabałłanowicz Skabałon Skabałona Skabara Skabardis Skabarnicka Skabas Skabczak Skabczyk Skabek Skabel Skaber Skabiak Skabicka Skabik Skabińska Skabluk Skaboń Skabowski Skabrat Skabuń Skaburski Skacel Skacz Skaczek Skaczeń Skaczewski Skaczkiewicz Skaczko Skaczkowicz Skaczkowski Skaczków Skaczukowski Skaczyk Skaczyła Skaczyłło Skaczyło Skaczyński Skading Skadłubowicz Skadorwa Skaf Skafandra Skafarek Skafarowski Skaff Skafiriak Skagbrant Skainowski Skaja Skajba Skajber Skajda Skajewski Skajkowska Skajnowski Skajser Skajster Skajwo Skakacz Skakaj Skakalska Skakałowa Skakań Skakluk Skakonik Skakoń Skakowicz Skakowski Skaków Skakuj Skakulska Skakuła Skakum Skakun Skakunow Skakunów Skakuń Skal Skala Skalaba Skalak Skalaki Skalana Skalander Skalanny Skalany Skalarek Skalarus Skalba Skalbania Skalbaniak Skalbaniok Skalbinia Skalbmierski Skalc Skalczuk Skalczyk Skalczyński Skalda Skaldawska Skaldowski Skaldski Skale Skalec Skalecki Skaleczyńska Skalej Skalenajdo Skalenius Skaletz Skaletzki Skależewicz Skali Skalicki Skalicz Skalidowski Skalij Skalik Skalikow Skalików Skalimowski Skalinik Skalinowska Skaliński Skalis Skaliski Skalisz Skalka Skalko Skalla Skallaban Skallerud Skalmiak Skalmierski Skalmierzycka Skalmirski Skalmowski Skalna Skalniak Skalniar Skalnica Skalnicki Skalnierski Skalniewska Skalnik Skalny Skalski Skaluba Skaluch Skalupa Skalzuj Skał Skała Skałacki Skaładanowski Skaładowska Skałak Skała-Piękoś Skałaski Skałącka Skałba Skałban Skałbana Skałbania Skałbańja Skałbiński Skałbonia Skałczyński Skałd Skałdanowska Skałecki Skałeczna Skałęcka Skałka Skałkowski Skałnik Skałoń Skałowski Skałt Skałuba Skałubaniak Skałubiński Skałubowicz Skałuj Skamaj Skamara Skamarajtys Skamaroszko Skamarowski Skamarski Skambara Skambera Skamel Skamelski Skamielski Skamiera Skamierski Skamińska Skamira Skamla Skammelsrud Skamoroka Skamra Skamrajtys Skamrot Skamrota Skamruk Skamska Skanadaj Skandaj Skandalis Skandarewicz Skandelska Skandera Skanderbeg Skanderberg Skanderewicz Skanderowicz Skandro Skandy Skanecki Skanela Skangiel Skanowski Skap Skapał Skapców Skapczyk Skapczyński Skapik Skapińska Skapowicz Skappel Skapski Skapun Skar Skara Skaraba Skarabacz Skarabalak Skarabczyńska Skarabiasz Skarabucha Skaraburski Skaraczyński Skarada Skaradek Skaradkiewicz Skaradziński Skarajda Skarajna Skarajny Skaralewicz Skarankiewicz Skarapata Skaraszewska Skaraz Skarb Skarba Skarbacka Skarbania Skarbas Skarbat Skarbczyński Skarbecki Skarbek Skarbek-Borowska Skarbek-Kruszewski Skarbek-Malczewski Skarber Skarbicha Skarbiecki Skarbierz Skarbiesz Skarbież Skarbiłowicz Skarbimierz Skarbin Skarbinkiewicz Skarbiński Skarbisz Skarbka Skarbnicki Skarbnik Skarbon Skarbonkiewicz Skarboń Skarbowa Skarbowicz Skarbowiec Skarbowski Skarbski Skarbucha Skarbucka Skarbuła Skarburski Skarbut Skarbutowicz Skarciszewski Skarcz Skarczewski Skarczyk Skarczyńska Skarda Skardecki Skardius Skardow Skardowski Skardziński Skardzisz Skardzius Skareń Skarewicz Skarga Skargo Skarjewski Skark Skarka Skarko Skarkowski Skarlak Skarlicka Skarlik Skarliński Skarła Skarłomiejczak Skarłosz Skarłubowicz Skarłutowska Skarmachowicz Skarmarska Skarniewicz Skarnóg Skarodek Skarol Skaron Skaronek Skarońska Skaropiński Skaros Skaroska Skarowski Skarpa Skarpański Skarpas Skarpecki Skarpek Skarpeta Skarpetko Skarpetkowski Skarpetowski Skarpik Skarpiński Skarplik Skarpos Skarpyta Skarsgard Skarska Skarstein Skarszewski Skarsztan Skartan Skarubowicz Skarubski Skaruch Skarud Skarudzińska Skarul Skarulis Skarulska Skarupa Skarupiański Skarupiński Skarupka Skarupski Skarus Skarusz Skaruszewska Skaruś Skaruz Skarwacki Skarwecki Skarwinkiewicz Skarwinko Skarwińska Skarwojski Skary Skaryna Skarysz Skaryszewski Skarzatek Skarzeński Skarzewski Skarzycki Skarzyniec Skarzyński Skarzypczak Skarżeński Skarżewski Skarżuńska Skarżycki Skarżyński Skarżyski Skasa Skaskiewicz Skasko Skasków Skass Skassa Skasse Skaszczyk Skaszewski Skaszewski Skaszyńska Skaśkiewicz Skaśkowska Skaśnik Skata Skatarczak Skatecka Skatikas Skatolnik Skatula Skatulla Skatulna Skatulnik Skatulny Skatulski Skatuła Skatuszyńska Skau Skauba Skauban Skaun Skaura Skaurska Skaustein Skaut Skawa Skawałowska Skawańska Skawara Skawarczyński Skawarek Skawarska Skawaruń Skawczyński Skawecka Skawera Skawiak Skawiańczyk Skawicki Skawiczak Skawiec Skawina Skawiniak Skawiński Skawnia Skawoń Skawra Skawran Skawrek Skawrk Skawrka Skawrko Skawrliński Skawron Skawronek Skawroń Skawroński Skawrska Skawrzyński Skawski Skawyszewski Skaza Skazalski Skazanowska Skaziak Skazidroga Skazik Skaziński Skazkiewicz Skazko Skazkowska Skaznik Skazowski Skazybot Skaźnik Skaża Skażnik Skażybut Skażyński Skąba Skąbska Skączek Skączyń Skąlec Skąmski Skąpa Skąpczyk Skąpiec Skąpiński Skąpski Skąpy Skąskiewicz Skąźnik Skeczkowski Skellnik Skelnik Skelton Skempiec Skemski Skenda Skendzielewski Skepiec Skepka Skepko Skerczyński Skerda Skeresz Skerget Skerhut Skeris Skerka Skerkowski Skerkut Skerlik Skermund Skernik Skeroczyński Skerra Skerski Skerzyński Skes Sketak Skębska Skęczak Skęczek Skęda Skędra Skędziel Skępiec Skępiński Skępski Skiarek Skiarz Skib Skiba Skiba Skiban Skibarski Skibba Skibbe Skibczak Skibe Skibek Skibel Skibenko Skiber Skiberowski Skiberski Skibiak Skibica Skibicha Skibicki Skibicz Skibida Skibiel Skibielak Skibieński Skibier Skibiewska Skibik Skibilak Skibin Skibiniewska Skibinski Skibiń Skibiński Skibior Skibirska Skibisz Skibiszewski Skibit Skibka Skibke Skibkiewicz Skibko Skibnicki Skibniecki Skibniewski Skibor Skiborowska Skiborska Skibowicz Skibowiecka Skibowski Skibrak Skibrowski Skibski Skibura Skic Skica Skicaj Skicak Skiciak Skiciński Skiciuk Skicki Skiczak Skiczek Skiczewski Skiczko Skiczuk Skiczyński Skid Skidan Skidaniuk Skidanow Skidańczuk Skiebe Skiebic Skiebka Skiebko Skiecień Skiecin Skieciń Skiecka Skiedrzyński Skiedzielewski Skiejka Skiejko Skiekiewicz Skielc Skielnik Skielski Skiełczyński Skiemisz Skiemski Skiender Skiendziel Skiendzielewski Skiendziul Skiendziulewska Skiennik Skiepko Skiepkowska Skiepło Skier Skiera Skieracka Skieracz Skierakowski Skieran Skierański Skierasz Skierawski Skierbiszewski Skiercka Skiercz Skierczek Skierczyński Skierda Skierecki Skierek Skieres Skieresz Skierewicz Skierewski Skierk Skierka Skierkiewicz Skierkowski Skierlak Skierleński Skierlik Skierliński Skierło Skierłowska Skierman Skiermand Skiermant Skiermański Skiermond Skiermont Skiermund Skiermunt Skiermut Skierniewicz Skierniewski Skiernik Skiero Skierosz Skierowski Skiers Skiersinis Skierski Skiersz Skierszcz Skierszuniec Skierś Skiert Skiertnik Skierucha Skierys Skieryś Skierzak Skierzewski Skierzyński Skierżewski Skierżycka Skierżyński Skieska Skieterski Skiędziel Skiędzielewski Skiędziul Skiężyna Skiftos Skigiński Skijko Skik Skikiewicz Skikowski Skikunas Skila Skilińska Skillandat Skiładz Skiłat Skiłądź Skiłondź Skima Skimderowicz Skimin Skimina Skina Skinbiński Skindel Skinder Skinderowicz Skinderska Skindler Skindziel Skindzielewski Skindzielski Skindzier Skindzierz Skindzilewska Skindziuk Skindziul Skindziulewska Skinewska Skinger Skiniewska Skinkiewicz Skinkis Skinowski Skinozier Skiorut Skipa Skiparys Skiper Skipiała Skipier Skipierzepa Skipietrow Skipiński Skipiol Skipioł Skipirzepa Skipirzepski Skipisz Skipka Skipko Skipniewska Skipor Skiporys Skipór Skipski Skiptoł Skirak Skirbiszewski Skirca Skirczak Skirczuk Skirczyński Skirde Skirecki Skirel Skirewski Skirgajłło Skirgajło Skirgajło-Jacewicz Skirgiełło Skirgiełło-Jacewicz Skiriewska Skirka Skirkiewicz Skirko Skirkowski Skirlak Skirliński Skirło Skirmient Skirmund Skirmunt Skirmuntt Skirmut Skirowska Skirpan Skirsiniec Skirski Skirtniańska Skirtun Skirtuń Skirucha Skiruć Skiruk Skirycz Skiryluk Skiryło Skirzewski Skirzuć Skirzyk Skirzyński Skirżewska Skirżyk Skirżyńska Skisiała Skisiały Skisiek Skiszali Skiszewska Skiszyńska Skiścian Skiścim Skiścin Skiślak Skiślewicz Skit Skitak Skital Skitalska Skitał Skitaniak Skitek Skiter Skiterewska Skiterski Skitoł Skitowski Skitrun Skiucha Skiwa Skiwel Skiwerawski Skiwerczyński Skiwerska Skiwerz Skiwerzyńska Skiwiński Skiwiot Skiwniewski Skiwot Skiwski Skiżekucka Skiżewski Skiżyński Skladny Sklaik Sklanko Sklanna Sklanny Sklany Sklar Sklara Sklarc Sklarczuk Sklarczyk Sklarecki Sklarek Sklarenko Sklarewski Sklariw Sklarko Sklarkowska Sklarow Sklarski Sklarsky Sklaryw Sklarz Sklarzenko Sklarzewicz Sklarzewski Sklarzik Sklarzyk Sklasin Sklaski Sklauść Sklavena Sklavenas Sklawunos Sklażewicz Sklebic Sklebiec Sklebis Sklebisz Sklebitz Skleczyńska Sklenarski Sklenarz Sklenda Skleniarz Sklenicki Sklenik Skleniorz Sklepak Sklepek Sklepik Sklepiński Sklepkiewicz Sklepkowicz Sklepkowski Sklepowa Sklepowicz Sklepowska Sklepowy Sklerczyńska Sklerecka Sklerek Sklerkowska Skleruk Skleryk Skles Skleś Sklias Skliba Skliczko Sklimczewska Sklimowska Sklin Sklinda Skliniarz Skliniorz Skliński Sklipień Skliwa Sklizmont Sklizmunt Sklocz Sklon Sklorz Sklorzenko Sklorż Sklosz Skloz Sklut Sklutas Skłabania Skłaczyńska Skład Składaczowska Składajczyk Składam Składamkowska Składamowska Składan Składanek Składaniec Składanowski Składany Składań Składawa Składawek Składek Składkiewicz Składkowski Składna Składniewicz Składnik Składnikiewicz Składniuk Składny Składon Składonowska Składoń Składowski Składziej Składziek Składzien Składzień Składziński Skłaniak Skłapowska Skłarów Skłenicka Skłocka Skłodanowska Skłodkowski Skłodnik Skłodowski Skłodzień Skłodzieńska Skłodzińska Skłodzka Skłonawski Skłócki Skłubowski Skłucki Skłudzki Skłupek Skłym Skłyn Sknadaj Sknadej Sknarek Sknecz Skneczkowska Skneliński Sknera Sknerczyńska Sknerski Sknieczka Sknieczko Sknurzyl Skoba Skobajlo Skobajło Skobala Skobalski Skobała Skobało Skobara Skobas Skobejko Skobek Skobel Skobelow Skobelski Skobełka Skobera Skoberanda Skoberańda Skoberka Skoberla Skobiałko Skobich Skobicka Skobida Skobiej Skobiejko Skobielin Skobielska Skobień Skobieński Skobierada Skobieranda Skobierla Skobierski Skobies Skobieś Skobik Skobikowska Skobiński Skobisz Skobiszewska Skobla Skoble Skoblewicz Skoblewski Skoblicki Skoblik Skobliński Skoblowski Skobluk Skobocińska Skobocz Skoboda Skobodzian Skobodziński Skobol Skobosz Skobowiat Skobowska Skobrela Skobrosz Skobrtal Skobrucha Skobudziński Skobuła Skobyłka Skobyłko Skobyranda Skocelas Skoceń Skocha Skocien Skocik Skociński Skociżański Skock Skocke Skocki Skocz Skocza Skoczak Skoczalas Skocze Skoczek Skoczelas Skoczen Skoczeń Skoczepiec Skoczerska Skoczerzański Skoczew Skoczewski Skocziński Skoczka Skoczke Skoczki Skoczkiewicz Skoczko Skoczkowski Skoczlak Skoczlas Skoczna Skoczny Skoczołek Skoczoń Skoczowski Skoczółek Skoczułek Skoczurzyński Skoczy Skoczycka Skoczygłoda Skoczyk Skoczykłoda Skoczykowski Skoczylak Skoczylas Skoczylasa Skoczylaś Skoczyliński Skoczylos Skoczyłas Skoczyło Skoczyń Skoczyński Skoczypec Skoczypeć Skoczypiec Skoczyrzański Skoczysz Skoczyszyn Skoczywąs Skoczyżańska Skoć Skoda Skodda Skodlarski Skodny Skodoń Skodorów Skodowski Skodrów Skodyczka Skodziński Skodzki Skofarczak Skofleg Skogera Skoglund Skojewska Skojnowska Skok Skoka Skokalski Skokan Skokin Skokolski Skokołowski Skokoń Skokow Skokowski Skokożdrzy Skokun Skokuń Skol Skolak Skolan Skolankiewicz Skolarczyk Skolarek Skolarski Skolarus Skolarys Skolarz Skolas Skolasa Skolasiński Skolaska Skolaut Skolda Skolec Skolecki Skolej Skolen Skolewicz Skolias Skolicki Skolik Skolikowski Skolimowski Skolin Skoliniec Skolinowska Skoliński Skolis Skolisko Skolkowski Skollik Skolmowski Skolna Skolniak Skolnicki Skolnik Skolnowski Skolny Skolomowski Skolorczyk Skolorz Skolout Skolski Skolud Skoluda Skoludek Skolut Skołas Skołaś Skołbania Skołbowicz Skołczyńska Skołd Skołda Skołdzyńska Skołecka Skołek Skołodrzy Skołorzeński Skołorzyński Skołowata Skołowaty Skołowski Skołozdny Skołozdra Skołozdrzy Skołozdrzych Skołozdrzyk Skołozub Skołozubow Skołozybow Skołożdrzy Skołożdrzych Skołożdrzyk Skołożeński Skołożyński Skołpa Skołt Skołuba Skołubicz Skołubowicz Skołucki Skołud Skołuda Skołudek Skołudzki Skołuna Skołut Skołysz Skołyszewski Skoma Skomar Skomarocha Skomarowski Skomeczna Skomerski Skomiał Skomian Skomianowska Skomielski Skomił Skomin Skomińska Skomioł Skomira Skomis Skomlowska Skommer Skomnicki Skomodek Skomora Skomorach Skomorkiewicz Skomoroch Skomorochow Skomorochów Skomorok Skomorokiewicz Skomoroko Skomoroszczenko Skomoroszko Skomorow Skomorowicz Skomorowski Skomorski Skomoruch Skomorucha Skomorucki Skomosiuk Skomowska Skomórski Skomów Skompa Skompiec Skompiński Skompka Skompro Skompski Skomra Skomrał Skomro Skomroch Skomrowska Skomski Skomubek Skomudek Skomundek Skomurski Skon Skona Skonacki Skonar Skoncej Skonecki Skoneczka Skoneczko Skoneczna Skoneczny Skoniak Skonicki Skoniczek Skoniczenko Skoniczka Skoniczko Skoniczna Skoniczny Skoniecek Skoniecki Skonieczak Skonieczek Skonieczka Skonieczki Skonieczko Skonieczna Skonieczy Skonieczyk Skoniewska Skonik Skonina Skonka Skonke Skop Skopal Skopalik Skopańska Skopaz Skopczyk Skopczyński Skopczypiec Skopec Skopek Skopiak Skopiasz Skopicz Skopiczenko Skopicz-Radkiewicz Skopiec Skopiecka Skopieczka Skopień Skopijek Skopik Skopiński Skopirzepa Skopisz Skopiuk Skopkowski Skoplak Skopnik Skopol Skopolak Skopolska Skopowa Skopowicz Skopowski Skopowy Skopp Skoppek Skor Skora Skorachód Skoracki Skoraczewski Skoraczyński Skoradzień Skoradzka Skorak Skoralus Skoras Skorasiński Skoraszewski Skoraś Skorat Skoratczak Skoratko Skorb Skorba Skorbacki Skorbacz Skorban Skorbas Skorbek Skorbic Skorbich Skorbierz Skorbiłowicz Skorbisz Skorbiś Skorblewicz Skorbol Skorbołowicz Skorbosz Skorbowski Skorbuk Skorbuń Skorbuszewska Skorbut Skorbutowicz Skorciński Skorcz Skorczak Skorczakowski Skorczek Skorczewski Skorczyk Skorczyński Skorda Skordiuk Skordynska Skordzki Skorecki Skorek Skorel Skorenka Skorenki Skorenko Skoreńka Skoreńki Skoreńko Skoreński Skorewicz Skoręcka Skorhut Skorka Skorkan Skorkiewicz Skorko Skorkowski Skorliński Skorluk Skorłat Skorłutowski Skorna Skornąg Skornia Skorniak Skorniaków Skornica Skornicki Skornicz Skorniewicz Skorniewski Skornik Skornowicz Skornóg Skorny Skoro Skoroban Skorobecki Skorobiranda Skorobochata Skorobochaty Skorobogata Skorobogatow Skorobogatów Skorobogaty Skorobohata Skorobohaty Skorobokaty Skorobotun Skorobuk Skoroch Skorochod Skorochoda Skorochodow Skorochodów Skorochodzki Skorochód Skorochód-Przyjemska Skorocionek Skorocki Skoroczyńska Skoroda Skorodecki Skorodień Skorodiuk Skorodowski Skoroduch Skorodyński Skorodysz Skorodzeń Skorodziej Skorodzien Skorodzień Skorodziłło Skorodzińska Skorodziuk Skorofil Skorok Skorol Skoromkiewicz Skoromucha Skoron Skoroniak Skoroniewska Skoronowicz Skoronóg Skoroński Skoropacka Skoropad Skoropada Skoropat Skoropiński Skoropis Skoropis-Jołtuchowski Skoropostizna Skoropska Skoroput Skoros Skorosz Skoroszewski Skoroszyński Skoroś Skorotkiewicz Skorouba Skorowider Skorowski Skorozdrzej Skoról Skorólska Skorópski Skorpa Skorpczyńska Skorpka Skorsetz Skorski Skorsz Skorta Skortz Skoruba Skorubowicz Skorubski Skoruch Skoruda Skoruk Skorulski Skorunia Skorupa Skorupa Skorupek Skorupia Skorupiańska Skorupiński Skorupka Skorupka-Skorupska Skorupko Skorupo Skorupowski Skoruppa Skorupski Skorus Skorusa Skoruski Skorusz Skoruś Skorut Skorutowski Skorwid Skorwidek Skorwider Skory Skorybanda Skorybót Skorych Skoryk Skorykow Skoryków Skoryna Skorynkiewicz Skorynko Skorynów Skoryńko Skoryńska Skorypa Skorypczyk Skorys Skoryś Skorytowska Skorz Skorza Skorzak Skorzanek Skorzanka Skorzec Skorzecki Skorzel Skorzenc Skorzeniowski Skorzeń Skorzeńc Skorzepa Skorzewski Skorziński Skorzołek Skorzoska Skorzus Skorzybot Skorzybót Skorzybut Skorzyca Skorzycki Skorzylas Skorzyński Skorzysko Skorża Skorżepa Skorżepo Skorżyński Skoskiewicz Skosogorienko Skosolas Skosowski Skossa Skosy Skosz Skoszczyk Skoszek Skoszewski Skoszkiewicz Skoszyńska Skoś Skośkiewicz Skoślak Skośna Skośny Skot Skota Skotaczak Skotak Skotalczyk Skotalska Skotarczak Skotarczan Skotarczek Skotarczuk Skotarczyk Skotarek Skotarski Skotarzak Skotek Skoterczak Skoterek Skoterska Skotis Skotkowski Skotlarek Skotlarska Skotlewski Skotna Skotni Skotnia Skotniana Skotnica Skotnicki Skotnicza Skotniczka Skotniczna Skotniczny Skotniczy Skotniczyn Skotniecki Skotniewski Skotnik Skotny Skotorczak Skotorczyk Skotorek Skotorska Skotowiecka Skotowski Skottak Skotulański Skotulska Skotwicki Skotwiczna Skotwiczny Skotwinowska Skotwiński Skotyński Skotzke Skotzki Skoumal Skoupa Skoupińska Skoupy Skouras Skowakiewicz Skowalczyński Skowańska Skowarska Skowasch Skowasz Skowaś Skowczyk Skowecka Skowek Skowelska Skowenki Skower Skowera Skowera Skoweranda Skowerańda Skowerek Skowerenda Skoweręda Skowero Skowerski Skowiak Skowiarska Skowicki Skowicz Skowiczna Skowider Skowidor Skowieczna Skowiera Skowierska Skowierzak Skowierżak Skowieżak Skowik Skowikowski Skowin Skowina Skowiniak Skowiński Skowira Skowkońska Skowon Skowoński Skoworoda Skoworodkin Skoworodko Skoworodnikow Skoworoński Skoworoskin Skoworotkin Skoworotko Skoworski Skowranek Skowrańska Skowręda Skowriński Skowrocki Skowroć Skowroda Skowron Skowronek Skowronik Skowronka Skowron-Knapik Skowronowski Skowronów Skowron-Skowroński Skowroń Skowroński Skowroński Skowrotkin Skowróńska Skowryski Skowrytko Skowska Skowy Skowyra Skowyrko Skowyrski Skowysz Skowyszewski Skowyta Skozeń Skoziak Skóbek Skóbel Skóbyłka Skóczyńska Skólimowski Skólmowski Skólnik Skólski Skół Skór Skóra Skóraczewska Skórak Skóraś Skórat Skóratko Skóratowicz Skórcz Skórczak Skórczakowski Skórczewski Skórczyk Skórczyński Skórecki Skórek Skórewicz Skórk Skórka Skórka-Siemieński Skórkiewicz Skórko Skórkowski Skórłat Skórło Skórna Skórnat Skórnia Skórniak Skórnica Skórnicki Skórniewicz Skórniewski Skórnik Skórnog Skórnóg Skórok Skórowicz Skórowski Skórski Skóry Skóryna Skóryński Skórza Skórzak Skórzanek Skórzanka Skórzański Skórzecki Skórzek Skórzewski Skórznica Skórzybot Skórzybót Skórzybut Skórzyna Skórzyński Skórżewska Skóta Skótarska Skraba Skrabacka Skrabacz Skrabaczewski Skrabak Skrabaka Skrabala Skrabalak Skrabaluk Skraban Skrabanek Skrabania Skrabanic Skrabanik Skrabarczyk Skrabas Skrabaszewski Skrabaś Skrabat Skrabek Skrabel Skrabeliński Skrabin Skrabiński Skrabisz Skrabka Skrabko Skrablak Skrabol Skraboń Skrabot Skrabowski Skrabót Skrabski Skrabuch Skrabucha Skrabucka Skrabulski Skrabuła Skraburski Skrabuski Skrabut Skrabutis Skracz Skradziński Skradzka Skraga Skrago Skraho Skraimski Skraiński Skraja Skrajanowski Skrajda Skrajewski Skrajkowski Skrajna Skrajniak Skrajnik Skrajnowski Skrajny Skrak Skrakowski Skralisz Skramlik Skrapko Skras Skraska Skraskowski Skraśko Skrawacz Skrawecka Skrawek Skrawińska Skrażyńska Skrądź Skrąta Skrątkowicz Skrątkowska Skrbeński Skrebec Skrebeciowicz Skrebeńska Skrebiec Skrebowski Skrebsky Skrebutan Skrebutenas Skrechota Skreciak Skrecki Skreczko Skredna Skrednów Skredny Skrejko Skrejnowska Skrek Skrekla Skrenczyński Skrendo Skrenik Skrenkowicz Skrent Skrenta Skrentna Skrentni Skrentny Skrentowicz Skrentowska Skrenty Skrepnicki Skreptan Skret Skreta Skretek Skretkowicz Skretkowska Skretowski Skretuła Skrety Skreżyna Skręciak Skręciak Skręcik Skręcki Skręczek Skrędzelewski Skrędzielewski Skręk Skrękowska Skręntna Skręntny Skręrzyna Skręt Skręta Skrętak Skrętarska Skrętek Skrętik Skrętka Skrętkiewicz Skrętkowicz Skrętkowski Skrętna Skrętny Skrętowicz Skrętowski Skrętula Skrętuła Skręty Skrężyna Skriabin Skriaga Skrijka Skril Skrilec Skripczenko Skripka Skripkariuk Skripnik Skrivanek Skriwan Skriwanek Skrob Skroba Skrobacha Skrobacki Skrobacz Skrobaczewski Skrobak Skrobaka Skrobal Skrobala Skrobalak Skrobalska Skrobała Skrobało Skroban Skrobanek Skrobania Skrobaniak Skrobanowski Skrobań Skrobański Skrobarczyk Skrobas Skrobaś Skrobat Skrobatowicz Skrobczyk Skrobczyński Skrobecki Skrobek Skrobel Skrobela Skrobeńska Skrober Skroberanda Skrobia Skrobiasz Skrobich Skrobicki Skrobicz Skrobidurska Skrobiec Skrobiecki Skrobiel Skrobiełło Skrobieńko Skrobieranda Skrobierska Skrobiewski Skrobik Skrobin Skrobiński Skrobiranda Skrobirando Skrobirańda Skrobis Skrobisz Skrobiszewski Skrobiś Skrobko Skroblewicz Skrobnisz Skrobocka Skrobocz Skrobok Skrobol Skrobolski Skroboł Skrobon Skrobonia Skroboń Skroboń-Strogowska Skrobosiński Skrobosz Skroboszewski Skrobot Skrobotowicz Skrobotun Skrobotz Skrobowicz Skrobowski Skrobrat Skrobski Skrobucha Skrobucka Skrobuk Skrobul Skrobulski Skrobuła Skrobun Skrobuń Skrobuński Skroburska Skrobuszewski Skrobut Skrobutan Skrobuton Skrobutun Skroch Skrochacki Skrochalczuk Skrochocki Skrochowska Skrocki Skroczak Skroczek Skroczko Skroczyński Skrodiuk Skrodzewicz Skrodzień Skrodzik Skrodzis Skrodziuk Skrodzki Skrodzuk Skrojc Skrojna Skrojny Skrok Skrokosz Skrok-Wolski Skrolecki Skrolisz Skrom Skroma Skromak Skromblewicz Skromek Skromida Skromlewicz Skromna Skromnik Skromniuk Skromny Skromow Skromowski Skrond Skroniecki Skronik Skroniranda Skronkiewicz Skront Skroń Skrońc Skrońć Skroński Skropa Skropczyńska Skropek Skropiński Skropski Skropulińska Skros Skroś Skroślak Skrot Skrotnicki Skrouba Skrowaczewski Skróban Skróbek Skróbka Skróbska Skróciński Skróńdź Skrót Skrubel Skrubski Skruch Skrucha Skruczaj Skruczkowski Skruczyński Skrudlik Skrudzińska Skruk Skrukwa Skrunda Skrundz Skrundź Skruńdz Skruńdź Skrupa Skrupczewska Skrupczyńska Skrupiechowska Skrupiński Skrupski Skruszeniec Skruszewicz Skruszewska Skruszyński Skrut Skrutek Skrutkowski Skrutowska Skrużny Skryba Skrybajło Skrybant Skrybbo Skrybin Skrybo Skrybucha Skrybunow Skrybus Skrybuś Skrycha Skrycki Skrydalewicz Skrydka Skrygul Skrygulec Skrygulski Skryjka Skryjomski Skryl Skrylec Skrylińska Skryła Skrynek Skryniak Skryniarz Skrynicki Skrynik Skrynikow Skryniuk Skrynka Skrynkowicz Skrynkowski Skrynnikow Skrynnyk Skrynżewski Skryńkowski Skryńska Skryp Skrypa Skrypak Skrypan Skrypczak Skrypczenko Skrypczuk Skrypczyk Skrypeć Skrypek Skrypel Skrypiczajko Skrypij Skrypin Skrypińska Skrypiuk Skrypka Skrypkina Skrypko Skrypkowski Skryplonek Skrypło Skrypniak Skrypniczenko Skrypnik Skrypniuk Skrypoczka Skrypoczko Skrypski Skrypton Skrypuch Skrypusów Skryszowska Skryś Skryśkiewicz Skryślin Skrytek Skrytkowski Skrytnowska Skrzaczek Skrzak Skrzal Skrzalska Skrzat Skrzatek Skrząca Skrząta Skrzątek Skrzeba Skrzebniewska Skrzec Skrzeciński Skrzecki Skrzecz Skrzeczanowski Skrzeczek Skrzeczewski Skrzeczko Skrzeczkowski Skrzeczna Skrzeczowski Skrzeczyn Skrzeczyna Skrzeczyński Skrzedziński Skrzegowska Skrzek Skrzekot Skrzekotowski Skrzekowski Skrzekucki Skrzekut Skrzela Skrzelewski Skrzeliński Skrzelowski Skrzemieczna Skrzemiński Skrzendzewska Skrzeński Skrzep Skrzepa Skrzepczyk Skrzepek Skrzepiej Skrzepij Skrzepiński Skrzes Skrzesiewicz Skrzesiński Skrzeszewski Skrzeszko Skrzeszkowska Skrzeszowski Skrzeta Skrzetulski Skrzetuski Skrzetuszewski Skrzetyński Skrzewiecki Skrzewski Skrzezkowska Skrzęczek Skrzędziejewski Skrzędziewska Skrzęp Skrzępek Skrzępiec Skrzępka Skrzęt Skrzęta Skrzętek Skrzętkiewicz Skrzętna Skrzętnicki Skrzętowska Skrzidelski Skrzidlo Skrzidło Skrzipczyk Skrzipek Skrzipiec Skrzipkowiak Skrzischowski Skrziwanek Skrzos Skrzoska Skrzosowska Skrzoś Skrzybalski Skrzybczak Skrzybczyńska Skrzybicka Skrzybiec Skrzybkowiak Skrzybkowski Skrzybny Skrzybolska Skrzybót Skrzybski Skrzyciarz Skrzycki Skrzyczak Skrzyczek Skrzyczewski Skrzyczka Skrzyczowski Skrzyczyk Skrzyczyna Skrzyczyński Skrzydek Skrzydel Skrzydelski Skrzydeł Skrzydko Skrzydlak Skrzydleńska Skrzydlewski Skrzydliński Skrzydlo Skrzydlowski Skrzydłak Skrzydło Skrzydłowski Skrzygul Skrzykalska Skrzykała Skrzykło Skrzykowski Skrzylak Skrzymczak Skrzymian Skrzymiasz Skrzymieniecka Skrzymieniewski Skrzymowski Skrzynarz Skrzynaszek Skrzynczyk Skrzynecki Skrzynek Skrzynia Skrzyniacz Skrzyniak Skrzynian Skrzyniarz Skrzyniasz Skrzyniec Skrzyniecki Skrzyniewski Skrzynik Skrzyniorz Skrzyniowski Skrzynirz Skrzynka Skrzynkowicz Skrzynkowski Skrzynowski Skrzynta Skrzyński Skrzyp Skrzypa Skrzypacz Skrzypaczak Skrzypaczek Skrzypaczk Skrzypak Skrzypakowska Skrzypalik Skrzypała Skrzypasek Skrzypaszek Skrzypca Skrzypcak Skrzypciak Skrzypcik Skrzypczak Skrzypczek Skrzypczewska Skrzypczok Skrzypczuk Skrzypczy Skrzypczyk Skrzypczyński Skrzypecki Skrzypeć Skrzypek Skrzypian Skrzypiciel Skrzypicki Skrzypiec Skrzypieciel Skrzypiecki Skrzypiec-Nowak Skrzypiel Skrzypień Skrzypietz Skrzypik Skrzypiński Skrzypk Skrzypka Skrzypkiewicz Skrzypko Skrzypkowiak Skrzypkowski Skrzypnak Skrzypniak Skrzypnik Skrzypoczek Skrzypolik Skrzypon Skrzypoń Skrzyposchek Skrzyposzek Skrzypowiak Skrzypowski Skrzypski Skrzypulec Skrzypuletz Skrzypusiński Skrzyrzewski Skrzys Skrzysiewicz Skrzysiński Skrzyski Skrzyspek Skrzyszewski Skrzyszkowski Skrzyszowski Skrzyś Skrzyteska Skrzytna Skrzywan Skrzywanak Skrzywanek Skrzywiarz Skrzyżala Skrzyżewska Skrzyżowski Skrzyżyńczyk Skrzyżyńska Sksiuczyc Sktucka Skub Skuba Skubac Skubach Skubacz Skubacza Skubaczewski Skubaczkowski Skubaj Skubaja Skubajło Skubak Skubakowski Skubal Skubala Skuballa Skubalski Skubała Skubało Skubana Skubański Skubara Skubarczewski Skubaszewska Skubata Skubatz Skubczenko Skubczewska Skubecka Skubek Skubel Skubela Skubella Skubera Skubi Skubia Skubiak Skubiato Skubich Skubicha Skubichowska Skubicki Skubicz Skubiczewska Skubiczowska Skubiczyńska Skubida Skubieda Skubiej Skubieja Skubiejski Skubiela Skubieszewska Skubig Skubij Skubik Skubikowski Skubin Skubina Skubiński Skubirza Skubis Skubisz Skubiszak Skubiszek Skubiszewski Skubiszowska Skubiszyński Skubiś Skublak Skublewski Skublicki Skublikowski Skublin Skubliński Skubniewski Skubnik Skubojnik Skubowiak Skubowska Skubsch Skubski Skubsz Skubysz Skucel Skucha Skuciak Skucik Skuciński Skucka Skucz Skucza Skuczaj Skuczeń Skuczewska Skuczik Skucziński Skucznik Skuczny Skuczylas Skuczyński Skuć Skud Skuda Skudalski Skudczyk Skudelny Skudelski Skuder Skuderska Skudiński Skudko Skudlara Skudlarczyk Skudlarek Skudlarski Skudlarz Skudlik Skudławski Skudło Skudłowska Skudniewski Skudnik Skudra Skudro Skudryńska Skudrzyk Skudynowski Skudyńska Skudza Skudzawski Skudziński Skudzyński Skufa Skugocki Skuhra Skuich Skuinik Skuj Skujbieda Skukowski Skul Skula Skulak Skulanik Skulawik Skulbieda Skulbieda Skulesz Skulich Skulicz Skulik Skulikowski Skulima Skulimowski Skulin Skulina Skuliniec Skulinowska Skulińska Skulis Skulisz Skuliszewska Skulmowski Skulniak Skulniec Skulski Skulta Skulte Skultecki Skultety Skuła Skułak Skułkowski Skułowata Skułowaty Skułowiec Skułowski Skumbin Skumczyk Skumiak Skumiał Skumiel Skumiewski Skumin Skumińska Skumis Skumna Skumorowski Skumorski Skumórski Skumra Skumski Skumurski Skuna Skunacka Skundric Skunecka Skuneczna Skuneczny Skuniak Skunicki Skuniecki Skunieczna Skunieczny Skuniewska Skunik Skunka Skunna Skunny Skunok Skuńczyk Skup Skupa Skupceń Skupch Skupczyńska Skupek Skupia Skupiak Skupian Skupianek Skupiek Skupien Skupień Skupień-Kopeć Skupień-Rabian Skupieński Skupiew Skupiewski Skupik Skupin Skupina Skupiń Skupiński Skupio Skupion Skupirzepa Skupis Skupisz Skupiuk Skupka Skupko Skuplik Skupna Skupnicka Skupniewicz Skupniewski Skupnik Skupny Skupp Skuppe Skupras Skupsch Skupski Skupsz Skupyn Skur Skura Skuracionko Skuracz Skuraczewska Skurak Skurapowicz Skuras Skurasz Skuraś Skurat Skuratka Skuratko Skuratowicz Skuratowski Skuratów Skurcz Skurczaj Skurczak Skurczakowski Skurczek Skurczewski Skurczuńska Skurczyk Skurczyński Skurdak Skurder Skurdo Skurdyk Skurdz Skurdziel Skurecki Skurej Skurek Skurek-Skurczyńska Skurenko Skurewicz Skuriat Skurjat Skurk Skurka Skurkiewicz Skurko Skurkowski Skurliński Skurłat Skurłatowicz Skurma Skurnat Skurniak Skurnica Skurnicki Skurniec Skurniewski Skurnik Skurnowicz Skurnóg Skurok Skuropiewski Skurosz Skuroszewska Skurowski Skurpa Skurpel Skurpski Skurski Skurszewicz Skurtis Skurtys Skurtyś Skurulski Skurupa Skurupińska Skurupka Skurupski Skuryat Skuryński Skurza Skurzak Skurzanka Skurzanko Skurzańska Skurzeczna Skurzeczny Skurzelski Skurzewski Skurznica Skurzok Skurzybot Skurzybut Skurzydlak Skurzyński Skurża Skurżyńska Skus Skusa Skusatowicz Skusiat Skusiewicz Skusińska Skuszewicz Skuszka Skuszko Skuszkowski Skuszyński Skut Skuta Skutarek Skutarska Skutas Skutasiak Skutecki Skuteczka Skutek Skutela Skuteli Skutella Skuteła Skuter Skuterska Skutil Skutka Skutkiewicz Skutkowska Skutniak Skutnicki Skutniewski Skutnik Skuto Skutowicz Skutta Skutwik Skutyński Skuwa Skuz Skuza Skuze Skuziak Skuziński Skuzjus Skuża Skużbit Skużewski Skużybut Skwaczkiewicz Skwałkowski Skwar Skwara Skwaradowski Skwara-Sadowski Skwarc Skwarcan Skwarcewicz Skwarciak Skwarciana Skwarciany Skwarciński Skwarcon Skwarcow Skwarcz Skwarczak Skwarczek Skwarczeński Skwarczewski Skwarczowski Skwarczyk Skwarczyło Skwarczyński Skwarecki Skwareczek Skwarek Skwarenina Skwares Skwark Skwarka Skwarko Skwarkowski Skwarliński Skwarło Skwarna Skwarnecki Skwarnicki Skwarnik Skwarny Skwaron Skwaroń Skwarowski Skwarra Skwarski Skwarszczyńska Skwart Skwarto Skwarun Skwaruń Skwarużyński Skwaryj Skwaryła Skwaryło Skwarz Skwarzczak Skwarzec Skwarzek Skwarzeński Skwarzewski Skwarzyński Skwarżyński Skwer Skwera Skweras Skwercz Skwerczyk Skwerczyński Skwerda Skwerek Skweres Skweręś Skwerkowska Skwers Skwerska Skwiarz Skwiat Skwiciński Skwieciński Skwieczyńska Skwiera Skwieracz Skwierakowski Skwierawski Skwierc Skwiercz Skwierczak Skwierczawski Skwierczyński Skwieres Skwierkowska Skwierowski Skwiertniański Skwierut Skwierz Skwierzyna Skwierzyński Skwiot Skwir Skwira Skwirawski Skwirczyński Skwirko Skwirkowska Skwirorz Skwirosz Skwirot Skwirowski Skwirski Skwirtniański Skwirus Skwirut Skwirz Skwirzyński Skwisz Skwiszcz Skwit Skwita Skwiżyńska Skwon Skwonec Skwora Skworc Skworcow Skworców Skworcz Skworczek Skworczewska Skworczyk Skworczyńska Skworek Skworka Skworoda Skworoszczew Skworska Skworszczew Skworszczow Skworszczów Skwortz Skworyło Skworz Skworzec Skwosz Skwyrczyński Skyba Skyrelis Skyrliński Skyrpan Skyrzyńska Skyż Slaba Slabenski Slabik Slabon Slaboń Slabski Slaby Slacan Slacań Slachciak Slachciński Slachera Slachetka Slachetko Slaczalek Slaczałek Slada Sladczyk Sladecki Sladeczek Sladek Sladewski Sladka Sladki Sladkowski Sladowski Sladysz Sladziński Slafrok Slaga Slagor Slagowski Slagórski Slagter Slahs Slajkowski Slak Slama Slamal Slamczyk Slamena Slan Slana Slanczyk Slanda Slaner Slanga Slanhammar Slania Slaniec Slanina Slansky Slany Slapa Slapak Slapek Slapiak Slapka Slappa Slarski Slarz Slarzyński Slas Slasa Slaski Slasko Slaskowicz Slass Slasz Slaszyńska Slaśka Slata Slatała Slatan Slater Slatina Slatinschek Slatkowska Slatnik Slatyński Slaużys Slawa Slawek Slawicki Slawiczek Slawig Slawik Slawikowski Slawina Slawing Slawiński Slawitzki Slawka Slawski Slawskowski Slaz Slaza Slazak Slazakowska Slazik Slaziński Slazyk Slażak Slażewicz Slażyk Slażyński Slącz Slączka Slączko Slądek Slądzak Slądziekowska Sląski Sląskiewicz Sląz Slązak Slązakowski Slązek Slązkiewicz Slązok Slążak Slążek Slążkiewicz Slążok Slążyńska Slebieda Slebiedzińska Slebiedź Slebioda Slebocki Sleboda Slebzak Slebżak Slecicka Slecińska Slecka Sleczek Sleczka Sleczko Sleczkowska Sleczyńska Sleć Sledecki Sledek Sledlinski Sledoń Sledz Sledziak Sledzianowski Sledzicka Sledziecka Sledziejowski Sledzieniewska Sledziewicz Sledziewski Sledzik Sledzikowski Sledziński Sledziona Sledziowski Sledź Slefarski Slefer Slega Sleikowski Sleiman Sleja Slejska Slejzer Slek Slema Slemaszko Slembarski Slemieński Slemiński Slemp Slempa Slencel Slenciakowska Slenczak Slenczek Slenczka Slendak Slendakowski Slendzielarz Slenk Slenski Slenzak Slenzakowska Slenzok Sleń Sleńska Slep Slepa Slepaczek Slepaczuk Slepak Slepakura Slepczenko Slepczuk Slepczyński Slepecki Slepek Slepeńczuk Slepian Slepieńczuk Slepik Slepikowski Slepkiewicz Slepko Slepniak Slepniewski Slepnowska Slepokora Slepokóra Slepokur Slepokura Slepota Slepow Slepowron Slepowroński Slepski Slepuszewski Slesak Slesar Slesarczuk Slesarczyk Slesarew Slesarow Slesaruk Slesicki Slesiczka Slesik Slesiński Slesiona Sleszczyńska Sleszycki Sleszyński Sletała Sletc Slewa Slewarski Slewczuk Slewczyk Slewiński Slezak Slezankiewicz Slezankowski Slezanski Slezar Slezarczyk Slezenko Sleziak Slezik Slezin Sleziński Slezion Sleziona Slezkin Slezko Sleznik Slezyn Slezynger Slezyngier Sleźnik Sleżak Sleżanowski Sleżańska Sleżewski Sleżuk Sleżyński Slęcio Slęczak Slęczek Slęczka Slęczko Slęczkowski Slęczyk Slędak Slędakowski Slędz Slędziak Slędzikowska Slęga Slęk Slękowska Slęsak Slęsar Slęza Slęzak Slęzakiewicz Slęzakowski Slęzański Slęzka Slęzok Slęzowska Slężak Slężakowska Slężankiewicz Slężok Slężyńska Slian Sliba Slibińska Sliboda Slibzak Slicha Slicharska Slicho Slicner Sliczna Sliczner Sliczniak Sliczniuk Sliczny Sliczynski Slifarski Slifiarska Slifierczyk Slifierski Slifierz Slifin Slifiński Slifirczyk Slifirski Slifirz Sliga Sligaj Sligowska Slikaw Slikowa Slim Slima Slimak Slimakowski Sliman Slimani Slimińska Slimko Slimkowska Slimok Slimul Slincer Slinczer Slinder Slinko Sliński Slip Slipaczek Slipaczyk Slipcewicz Slipczak Slipczenko Slipczuk Slipczynko Slipczyńska Slipec Slipecki Slipek Slipenczuk Slipeńczuk Sliperski Slipiec Slipienko Slipiko Slipikowska Slipiński Slipioł Slipka Slipke Slipkiewicz Slipko Slipoła Slipski Slipy Slirzewska Slis Slisanowska Slisarek Slisewski Slisiewicz Slisiński Sliski Sliskowska Slisyngier Slisz Sliszczyńska Sliszek Sliszewicz Sliszewska Sliszka Sliszyńska Sliter Sliter-Szreter Sliupkas Slivar Sliwa Sliwacki Sliwak Sliwakowski Sliwar Sliwarska Sliwczak Sliwczuk Sliwczyński Sliwecki Sliwek Sliwerski Sliwiak Sliwiana Sliwianka Sliwiany Sliwicki Sliwiecka Sliwienko Sliwieński Sliwierska Sliwik Sliwiński Sliwiok Sliwirski Sliwiski Sliwka Sliwkaniec Sliwkiewicz Sliwko Sliwkowski Sliwnicki Sliwo Sliwonik Sliwoniuk Sliwoń Sliwończuk Sliwowski Sliwski Sliwta Sliz Slizak Slizankiewicz Slizen Slizeń Slizewicz Slizewski Slizga Slizień Sliziewicz Sliziewska Slizin Slizińska Sliziuk Slizka Slizke Slizko Slizowski Sliź Sliż Sliżanowska Sliżewicz Sliżewski Sliżka Sliżowska Sliżyk Slodczyk Slodek Sloderbach Slodka Slodkowska Slodzińska Slohs Slolke Slołata Sloma Slombarski Slomciński Slomczyk Slomiak Slomian Slominski Slomion Slomka Slomkowski Slompek Slomski Slomziński Sloniec Sloniewicz Slonka Sloński Slopecka Slopek Slopianka Sloprun Slosarczyk Slosarek Slosarenko Slosarski Slosarz Slosecki Slosek Sloser Sloska Slosko Slosor Slosorz Slosowski Slośnik Slot Slota Slotala Slotała Slotawa Slotke Slotnik Slotoch Slotorsz Slotorz Slotos Slotosch Slotosz Slotoś Slotowska Slotowski Slott Slotta Slottke Slottosch Slotty Slotwińska Sloty Sloupkas Slovencik Slovenko Slowatycki Slowczewska Slowi Slowick Slowicka Slowig Slowik Slowikow Slowiński Slowy Slozko Slozowski Slóbel Slósarczyk Slósarek Slósarski Slósarz Slóska Sluba Slubacz Slubecki Slubel Slubelska Slubik Slubińska Sluborski Slubowski Sluciak Sludkowski Slufarnik Slufarski Slufcik Slufik Slufiński Slufirska Sluga Slugacz Slugaj Slugajski Sluka Slulska Slumkowski Slunsky Slupa Slupczyńska Slupek Slupik Slupina Slupka Slupkowski Slupowicz Slupska Slus Slusakowicz Slusałek Slusar Slusarczak Slusarczuk Slusarczyk Slusarczyński Slusarek Slusarenko Slusarski Slusarz Sluserska Slusewska Slusiewicz Sluskowski Sluz Sluza Sluzak Sluzalek Sluzałek Sluzar Sluzarek Sluzek Sluzel Sluzewicz Sluzewski Sluzowska Sluzyńska Slużałek Slużel Slużewicz Slużewski Slużyński Slybcowicz Slyczyńska Słab Słaba Słabach Słabaczewski Słabak Słabań Słabarska Słabas Słabaszewski Słabaś Słabczak Słabczuk Słabczyk Słabczyński Słabecki Słabek Słabeński Słabęcki Słabęska Słabiak Słabiarz Słabicki Słabicza Słabiednik Słabiejko Słabig Słabik Słabikowski Słabin Słabiniak Słabiński Słabisz Słabiszewski Słabiszowska Słabka Słabkiewicz Słabko Słabkowicz Słabkowski Słabner Słabniak Słabnik Słabniok Słabocha Słaboda Słabodaniuk Słabodecki Słabodkin Słabodna Słabodny Słabodski Słabodzian Słabodzianek Słabodzin Słabogóra Słabogórski Słabolepsz Słabolepsza Słabolepszy Słabon Słaboń Słabończyk Słaboński Słaborz Słabost Słabosz Słaboszewicz Słaboszewski Słaboszowski Słabowicz Słabowski Słabska Słabsz Słabszewski Słabuń Słabusch Słabuszeńska Słabuszewski Słabuta Słaby Słabyk Słabysz Słacewicz Słach Słacha Słacharczyk Słachciak Słachelek Słachelska Słachewicz Słachowicz Słachowska Słachów Słaciński Słaciwa Słackiewicz Słacz Słaczewska Sładaczka Sładak Sładanowski Sładczyk Sładecka Sładeczek Sładek Sładka Sładki Sładkiewicz Sładkow Sładkowski Sładków Sładłubowicz Sładniczuk Sładnik Sładnikiewicz Sładowski Sładych Sładyczek Sładyk Sładysz Sładyś Sładzień Sładzinka Słafa Słafiej Słafińska Słajek Słajkowska Słajniak Słaka Słakajć Słakajtys Słakiewicz Słakuj Słalica Słalka Słalski Słama Słamaj Słamczyk Słamiany Słamińska Słamowicz Słampka Słamula Słana Słanasiuk Słanaszek Słanca Słanczuk Słanek Słania Słaniaczek Słaniak Słanian Słanicki Słanicz Słaniczek Słaniec Słaniewski Słanik Słanin Słanina Słanińska Słanisz Słaniszewska Słanka Słankiewicz Słanko Słankowska Słano Słanoch Słanoszek Słanowska Słanta Słany Słańko Słańkowska Słański Słapa Słapaj Słapak Słapczyński Słapek Słapiecka Słapik Słapiński Słapka Słaręga Słasiewicz Słasik Słasiński Słass Słastin Słastna Słastny Słasz Słaszczyk Słaszczyszyn Słaszek Słaszewska Słaszkiewicz Słaszkowski Słaszowska Słaścin Słaśkiewicz Słata Słatkiewicz Słatkowski Słaton Słatta Słatuński Słatwiński Słatyński Sław Sława Sławacki Sławakiewicz Sławakowska Sławaniak Sławaniewski Sławański Sławarcik Sławarczyk Sławarska Sławarz Sławata Sławatecki Sławatycki Sławatynicz Sławatyniec Sławatyński Sławczewa Sławczewska Sławczyk Sławczykowska Sławczyński Sławecki Sławek Sławenczyńska Sławenta Sławenty Sławentyńska Sławeński Sławeta Sławetna Sławetny Sławęcki Sławęnta Sławęta Sławgorodzki Sławiak Sławian Sławiana Sławianis Sławianowski Sławiany Sławiański Sławiarska Sławiarz Sławicki Sławicz Sławiczek Sławiec Sławiecki Sławienia Sławieniak Sławieński Sławieta Sławig Sławik Sławikowski Sławił Sławin Sławina Sławinas Sławinkowska Sławinowski Sławinski Sławińska Sławiński Sławirski Sławka Sławkiewicz Sławko Sławkowski Sławna Sławniak Sławnicki Sławnicz Sławniczy Sławniewicz Sławnikowski Sławnowska Sławny Sławogorodzki Sławogrodzka Sławoj Sławomiarski Sławomińska Sławomir Sławomirski Sławoniewska Sławoń Sławoński Sławopas Sławoski Sławoszewski Sławow Sławowczyk Sławowiak Sławowski Sławowy Sławój Sławski Sławucka Sławujak Sławula Sławułkowska Sławuski Sławuszewski Sławut Sławuta Sławutycz Sławycz Słażkiewicz Słąba Słąbiński Słąbkowska Słącz Słec Słecka Słeckiewicz Słeczek Słeczko Słek Słembarski Słemborski Słesińska Słępak Słępniak Słobicka Słobierski Słobiński Słoboda Słobodecki Słobodeniuk Słobodian Słobodianik Słobodiuk Słobodna Słobodniak Słobodnik Słobodny Słobodowski Słobodski Słobodzan Słobodzaniuk Słobodziak Słobodzian Słobodzianek Słobodzianik Słobodzianiuk Słobodzianyk Słobodziański Słobodziarz Słobodzieniuk Słobodzień Słobodzin Słobodziński Słobodzion Słobodziuk Słobodzki Słobosz Słobowski Słobucki Słobudziennik Słobudziuk Słobudzki Słobusz Słobuszewska Słoby Słobych Słochiniak Słochowska Słociak Słocieński Słocikowska Słocina Słociński Słociok Słociuk Słocki Słoczak Słoczek Słoczeń Słoczewski Słoczołek Słoczyński Słoda Słodaczek Słodak Słodas Słodawa Słodawczyk Słodawska Słodawy Słodczak Słodczuk Słodczyk Słodecki Słodek Słoderbach Słodka Słodki Słodkiewicz Słodkowicz Słodkowski Słodnicki Słodnik Słodolska Słodołkiewicz Słodoń Słodowa Słodowczyk Słodowicki Słodowicz Słodowik Słodownik Słodowski Słodowy Słoducha Słoducho Słoduczka Słodwiński Słodycza Słodyczak Słodyczka Słodyczko Słodyk Słodyka Słodykiewicz Słodyński Słodyszko Słodziak Słodzian Słodzianka Słodzik Słodzinka Słodziński Słogocki Słoik Słoikowski Słoiński Słoja Słojak Słojanowicz Słojda Słojek Słojewski Słojka Słojko Słojkowski Słojowski Słok Słoka Słokotowicz Słokowski Słoma Słomak Słomakiewicz Słomanik Słomanna Słomany Słomaski Słomba Słombarski Słomciński Słomczak Słomczawski Słomczewski Słomczyk Słomczykowski Słomczyński Słomczyński Słomecki Słomek Słomiak Słomian Słomiana Słomianka Słomianko Słomianna Słomianny Słomianowski Słomiany Słomiański Słomicz Słomiec Słomielska Słomień Słomiewicz Słomik Słomin Słomina Słominiak Słominiec Słominka Słominski Słomiński Słomion Słomiska Słomka Słomka Słomka Słomkiewicz Słomko Słomkowski Słomnicki Słomońska Słomowicz Słomowski Słomski Słomula Słomżyński Słon Słona Słonak Słonawski Słonc Słoncz Słonczewski Słonczuk Słonczycka Słonczyk Słonczyński Słondowski Słondzik Słonecki Słoneczko Słoneczna Słoneczny Słonenko Słoneńko Słonewicz Słonia Słoniaczek Słoniak Słonian Słoniawski Słonicki Słonicz Słoniczenko Słoniczewska Słoniczko Słoniec Słoniecki Słoniek Słonieńko Słoniewicz Słoniewski Słonik Słonikowski Słonima Słonimiec Słonimski Słonina Słoninka Słoninko Słoniński Słoniowski Słoniów Słoniszek Słoniszewski Słoniszko Słonka Słonkiewicz Słonko Słonkowski Słonopas Słonowski Słoń Słończ Słończak Słończewski Słończuk Słończyński Słońkowski Słoński Słoński Słopa Słopaczek Słopaczewska Słopaczyk Słopak Słopatka Słopczyńska Słopecki Słopek Słopiak Słopianka Słopicki Słopiecki Słopien Słopień Słopin Słopiń Słopińska Słopnicki Słopnik Słoposz Słopyra Słoropada Słosik Słosiński Słosio Słostowska Słosur Słoszewski Słoszyńska Słościuk Słośko Słośnia Słot Słota Słotak Słotała Słotarski Słotarz Słotawa Słotecka Słotfińska Słotiński Słotiuk Słotka Słotki Słotkiewicz Słotko Słotkowicz Słotkowski Słotła Słotnicki Słotnik Słotnińska Słotny Słotołowicz Słotosch Słotosz Słotoś Słotowa Słotowin Słotowińska Słotowski Słotta Słotwin Słotwiński Słotylak Słotys Słotysiak Słotysik Słotysińska Słow Słowa Słowacki Słowaczewski Słowak Słowakiewicz Słowala Słowański Słowarkiewicz Słowarz Słowatycki Słowatyński Słowecki Słowej Słowejko Słowek Słowi Słowiaczek Słowiak Słowiakowski Słowianek Słowianin Słowianiuk Słowiankowska Słowianowski Słowiański Słowiarz Słowicki Słowicz Słowiczek Słowiec Słowiecki Słowiej Słowiejko Słowiena Słowienia Słowieniak Słowieniec Słowieniuk Słowień Słowieński Słowij Słowik Słowik Słowikow Słowikowski Słowików Słowin Słowina Słowiniak Słowinowska Słowiński Słowioczek Słowiok Słowiow Słowko Słowkowska Słowniak Słowniewicz Słownik Słownikowski Słownińska Słowny Słowokowska Słowomirska Słowski Słowucka Słowuta Słowy Słozowicz Słożyński Słój Słójkowski Słóka Słópicka Słópień Słós Słówko Słóżewska Słuba Słubala Słubczyk Słubiak Słubicki Słubik Słubiński Słubisz Słubiszewska Słubiszyńska Słuch Słucha Słuchaczyński Słuchała Słuchan Słuchanek Słuchaniak Słuchewicz Słuchiniak Słuchły Słuchno Słuchocki Słuchoń Słuchońska Słuchowska Słuchta Słuciński Słucki Słuckin Słuczan-Orkusz Słuczanowski Słuczański Słuczeń Słuczka Słuczyńska Słuda Słudak Słudek Słudławski Słudniarska Słudnicki Słudziak Słudziński Słudziżba Sługa Sługacka Sługaj Sługicka Sługiewicz Sługocki Sługowicka Sługowiecki Słuiński Słuja Słuka Słumczyńska Słumic Słumiński Słumski Słumżyński Słuniecki Słunka Słunżyńska Słup Słupa Słupaczek Słupaczewska Słupaczuk Słupak Słupała Słupczewski Słupczyński Słupecki Słupeczański Słupek Słupiak Słupianek Słupianowski Słupiański Słupiaszek Słupicki Słupiec Słupiecki Słupieniak Słupienko Słupień Słupieńko Słupieńska Słupik Słupikowski Słupin Słupina Słupinka Słupiński Słupionek Słupka Słupkiewicz Słupkowski Słup-Libertowski Słupna Słupnia Słupnianek Słupnicki Słupniczenko Słupnik Słupnowicz Słupny Słup-Ostrawski Słup-Ostrowski Słupowski Słupski Słurzałek Słurzyński Słus Słusarczyk Słusarek Słusarz Słusek Słusik Słusowska Słusz Słuszczak Słuszewski Słuszkiewicz Słuszko Słuszko-Ciapińska Słuszkowska Słuszniak Słusznik Słuszuk Słuszyczek Słuszyk Słuś Słuścik Słuta Słuward Słuzałek Słuzańska Słuzewicz Słuzewski Służaczek Służalec Służalski Służała Służałek Służałowska Służały Służałyj Służaniec Służański Służaty Służawa Służek Służenko Służewicz Służewski Służoła Służowska Służuk Służyn Służynecka Służyński Słyba Słybak Słyby Słych Słychan Słychań Słychoń Słyczko Słyczko-Jarmołowicz Słyczyński Słygar Słygares Słygocka Słyk Słyka Słykowska Słynarski Słyp Słypa Słyrz Słys Słyscio Słysiak Słysio Słysz Słyszcio Słyszewski Słyszkiewicz Słyszko Słyszyk Słyszyn Słyszyński Słyszysz Słyś Słyścio Sływa Sływar Sływka Słyż Słyżyk Smac Smacewicz Smach Smacha Smachowska Smachtin Smaciarczyk Smaciarz Smaciasz Smacki Smaczek Smaczeńska Smaczewski Smaczna Smaczniak Smaczniewska Smaczniński Smaczniow Smaczniów Smaczny Smaczyło Smaczyna Smaczyński Smać Smaćka Smaćko Smadek Smader Smaderek Smadrek Smadzik Smadziuk Smaga Smagacki Smagacz Smagaj Smagala Smagaliński Smagalski Smagała Smagało Smaganowska Smagań Smagarewicz Smagarowicz Smageł Smagiel Smagieł Smagieło Smaglewski Smaglijenko Smaglijewski Smaglik Smagliński Smaglo Smaglowski Smagluk Smagł Smagła Smagło Smagłowski Smagły Smagon Smagoń Smagor Smagora Smagorewicz Smagorowicz Smagorska Smagorzewski Smagowicz Smagowski Smagól Smagór Smagóra Smagrowska Smagulska Smaguła Smagur Smagurys Smaha Smaiduch Smaik Smajda Smajder Smajdo Smajdon Smajdor Smajduch Smajdur Smajek Smajewski Smajkiewicz Smajko Smajor Smak Smaka Smakolski Smakosz Smakoszewska Smakow Smakowicz Smakowski Smakulski Smakuła Smakuszewski Smal Smala Smalaga Smalak Smalań Smalara Smalarczyk Smalarek Smalarz Smalawski Smalc Smalcer Smalcerz Smalcuga Smalczewski Smalczyk Smalczyński Smalec Smalecki Smalej Smalejus Smalek Smaleń Smaler Smalera Smalerz Smalewski Smalgren Smalguga Smalich Smalik Smalikowski Smalina Smaliński Smalira Smalisz Smalko Smalkowski Small Smalorz Smalowska Smalski Smaluch Smaluga Smaluk Smaluszewska Smał Smała Smałczyńska Smałek Smałgorzewski Smałkowska Smałucka Smaługa Smałyk Smałz Smałż Smandek Smandzich Smandzik Smandzioch Smans Smant Smantek Smantoch Smar Smara Smaraj Smarak Smarasz Smarawa Smarawińska Smarąg Smarągiewicz Smarc Smarcew Smarchewska Smarchowska Smarcz Smarczek Smarczenko Smarczewski Smarczyk Smarczyńska Smarda Smardewska Smardrzewska Smarduch Smardz Smardzel Smardzewski Smardziewski Smardzowska Smardzyński Smardżewski Smargol Smargul Smarka Smarkala Smarkała Smarkiewicz Smarkucha Smarkucki Smarkus Smarkusz Smarok Smaron Smaroń Smarowajło Smarowiński Smarowski Smars Smarsk Smarski Smarslik Smarsly Smarsły Smarsz Smarszcz Smaruj Smarul Smarun Smaruń Smarus Smaruś Smaryga Smarz Smarzach Smarzak Smarzc Smarzcz Smarzec Smarzek Smarzel Smarzeniec Smarzeńska Smarzewski Smarzlik Smarzly Smarzły Smarzoch Smarzok Smarzona Smarzony Smarzowski Smarzuch Smarzulska Smarzy Smarzych Smarzycki Smarzyk Smarzyło Smarzyłowska Smarzyński Smarź Smarż Smarżewski Smarżoch Smarżyk Smarżyński Smas Smasieł Smasoch Smasz Smaszcz Smaszewska Smaszna Smaś Smatacz Smatarska Smatek Smater Smatlak Smatlik Smatloch Smatorska Smatów Smatras Smatryś Smauc Smaudzik Smaz Smaza Smazik Smazyla Smaź Smaż Smaża Smażak Smażek Smażewski Smażny Smażoch Smażona Smażony Smażych Smażyk Smażyła Smażyło Smażyński Smączyński Smąd Smąder Smąrzoch Smątek Smec Smech Smecha Smechel Smeciński Smeczek Smeczyńska Smeda Smedek Smeder Smedra Smedzik Smegnacka Smeichel Smeider Smeiduch Smej Smeja Smejak Smejawska Smejc Smejcik Smejda Smejkal Smejko Smejlik Smejlińska Smejlis Smejliś Smek Smekal Smekala Smekała Smekatała Smekcińska Smekczyński Smekla Smekot Smekta Smektalski Smektała Smel Smela Smelaga Smelarska Smelarz Smelc Smelcerz Smelcesz Smelcuch Smelcyrz Smelcysz Smelczak Smelczerczyk Smelczyk Smelczyński Smelczyrz Smelczyrzyk Smelczysz Smelek Smeleń Smelich Smelig Smelik Smeliński Smelka Smelko Smelkowski Smelster Smelsz Smelter Smełaka Smełka Smełsz Smełty Smenda Smendek Smender Smendor Smendor Smendowski Smendra Smendrowska Smendzianka Smendzik Sment Smentak Smentała Smentek Smentewicz Smentkowski Smentoch Smentowski Smentuch Smenżyk Smera Smeracka Smeraczyński Smerczak Smerczański Smerczek Smerczko Smerczniak Smerczyński Smerd Smerda Smerdak Smerdel Smerdka Smerdke Smerdyk Smerdz Smerdzewska Smerdziński Smerdzyński Smerecki Smereczański Smereczeński Smereczka Smereczko Smereczniak Smereczniuk Smereczuk Smereczyński Smeredel Smeredzka Smerek Smereka Smerel Smereła Smergała Smerka Smerkowski Smerling Smerliński Smernicki Smernow Smernowicz Smero Smerol Smerowicz Smerska Smerszyńska Smertka Smertów Smertycha Smertycka Smertyga Smertyha Smertyka Smeryczańska Smerykanycz Smerza Smerża Smeszna Smetaczek Smetana Smetaniuk Smetanka Smetanowski Smetański Smetek Smeten Smetka Smetkała Smetkiewicz Smetkowski Smetny Smetoch Smetrycka Smetrycz Smeza Smęcińska Smęda Smędek Smęder Smęderska Smędowski Smędra Smędrak Smędrzyński Smędziak Smędzik Smędził Smędzk Smęlik Smęnda Smęnt Smęntek Smęt Smętak Smętek Smętkiewicz Smętkowski Smętłowski Smętna Smętnicka Smętny Smętny-Smętnicki Smętny-Sowa Smętoch Smętońska Smętowski Smężeń Smężyk Smiachowska Smiaja Smiak Smialak Smiała Smiałecki Smiałek Smiałko Smiałkowski Smiałowicz Smiałowski Smiały Smiałyńczuk Smianowska Smiarkowski Smiarowski Smiatacz Smiatalska Smiatana Smiatek Smiatkowska Smiatowska Smiątek Smich Smichur Smichura Smichurski Smicila Smicińska Smicławska Smiczak Smiczek Smiczka Smid Smida Smidecki Smidej Smidke Smidl Smidła Smidoda Smidora Smidowicz Smidowska Smidt Smidzińska Smiec Smiech Smiechocki Smiechowicz Smiechowski Smiechura Smiecik Smiecikowski Smieciński Smieciuch Smieciuszewski Smieć Smiegel Smiegiel Smiegielski Smieglewski Smiegocka Smiegoń Smieguła Smieiński Smieja Smiejak Smiejan Smiejczak Smiejek Smiejewski Smiejkowski Smiejowska Smiekowski Smiel Smiela Smielach Smielak Smielańska Smielecka Smielewicz Smielewski Smielich Smieliński Smielkiewicz Smieloda Smielowski Smielska Smiełkowska Smiełowa Smiełowicz Smiełowski Smierchała Smierciak Smierciew Smiercioch Smierczik Smierek Smierk Smierkowska Smierna Smierniak Smiernow Smierski Smiertelna Smiertka Smiertyha Smierz Smierzchalski Smierzchała Smierzcholska Smierzchoła Smierzewski Smierzyński Smieschek Smieskol Smieskoł Smiesz Smieszalski Smieszała Smieszchalski Smieszchała Smieszek Smieszkal Smieszkiewicz Smieszko Smieszkol Smieszkoł Smieszkot Smieszkowicz Smieszna Smieszniak Smiesznik Smieszny Smietalski Smietało Smietana Smietanicz Smietanin Smietanka Smietanko Smietanowski Smietański Smietasz Smietjuch Smietka Smieżak Smieżewski Smiętek Smig Smiga Smigacz Smigaj Smigalski Smigała Smigaruk Smigas Smigasewicz Smigasiewicz Smigaszewski Smigecki Smigel Smigelski Smiger Smigerski Smigiecki Smigiel Smigielewska Smigielski Smigieł Smigier Smigiera Smigierzewska Smiginowska Smigla Smiglak Smiglarski Smiglewicz Smiglewski Smiglicki Smiglin Smiglowska Smigłowski Smigocki Smigon Smigoń Smigost Smigowski Smigórski Smigrocki Smigrodzki Smigrowski Smigulec Smigulski Smiguła Smihura Smij Smijczuk Smijewska Smijkowski Smijski Smik Smikala Smikalla Smikała Smikiel Smikła Smikowski Smilarek Smilec Smileńska Smilewicz Smilgiewicz Smilgin Smiliński Smilira Smilowska Smilski Smiłek Smiłko Smiłkowska Smiłowicz Smiłowski Sminiewska Sminka Sminko Smioła Smiołek Smiołkowska Smiorowska Smiotacz Smiotała Smiotanko Smiotyńska Smiraglia Smirek Smirkin Smirna Smirnakis Smirno Smirnok Smirnow Smirnowa Smirnowski Smirnów Smirny Smirowska Smirska Smirzchalski Smirzewska Smirzyńska Smisczułka Smisek Smisłek Smist Smistek Smisz Smiszczułka Smiszek Smiszkiewicz Smiśniewicz Smit Smita Smital Smitek Smith Smitiuch Smitka Smitkiewicz Smitko Smitkowski Smitowski Smitri Smitrowicz Smitrowski Smits Smityk Smiżewski Smmer Smoch Smochowska Smochuł Smocikowski Smocin Smocińska Smocki Smoczak Smoczańska Smoczarski Smoczek Smoczeń Smoczeński Smoczewski Smoczkiewicz Smoczna Smoczny Smoczok Smoczók Smoczulska Smoczyk Smoczyński Smodarek Smoder Smoderak Smoderek Smodij Smodis Smodlibowski Smodła Smodowska Smodrzak Smodrzewski Smody Smog Smoga Smogacka Smogaczewska Smogała Smogar Smogarowicz Smogarzewski Smogerzewski Smogło Smogłowska Smogolecka Smogoła Smogonowicz Smogoń Smogor Smogora Smogorowski Smogorzewski Smogoszewska Smogowski Smogólska Smogór Smogóra Smogórzewski Smogrowicz Smogrowska Smogula Smogulecki Smogulewska Smogulski Smoguła Smogur Smogura Smogut Smoińska Smojek Smok Smoka Smokalski Smokiewicz Smokorowski Smokorz Smokot Smokotowicz Smokowski Smoktonowicz Smoktunowicz Smokuch Smokulska Smol Smola Smolag Smolaga Smolak Smolakowski Smolaków Smolan Smolana Smolanek Smolaniec Smolaniuk Smolanka Smolanko Smolano Smolanowicz Smolanów Smolany Smolań Smolańczuk Smolańczyk Smolański Smolar Smolara Smolarak Smolarczuk Smolarczy Smolarczyk Smolarczyńska Smolarek Smolarew Smolarkiewicz Smolarow Smolarowska Smolarski Smolaruk Smolarz Smolarz-Tymoszuk Smolawa Smolawska Smoląg Smolbik Smolc Smolcarz Smolcerz Smolczewski Smolczyk Smolczyński Smolec Smolec Smolecki Smoleg Smolej Smolejko Smolek Smolen Smoleng Smoleniec Smoleniowski Smolenkiewicz Smolenko Smoleń Smoleńko Smoleński Smoler Smolera Smolerek Smolerska Smolew Smolewicz Smolewski Smolęga Smolga Smolgarz Smolibocki Smolibowski Smolich Smolicha Smolicki Smolicz Smolida Smolieński Smoliga Smolij Smolijewska Smolik Smolika Smolikowski Smoliło Smolin Smolina Smoliniec Smolinowska Smolinski Smoliń Smolińczak Smolińczuk Smoliński Smoliński Smolira Smolis Smolisz Smoliszek Smoliś Smolk Smolka Smolko Smolkowicz Smolkowiec Smolkowski Smoll Smolna Smolni Smolniak Smolnicki Smolniec Smolnik Smolnikowicz Smolny Smolochowski Smolok Smolokowski Smolon Smolońska Smolorz Smolski Smoluch Smolucha Smoluchowski Smoluk Smolukiewicz Smolukowski Smolyk Smolyn Smoł Smoła Smołaga Smoławski Smołąg Smołcz Smołczyk Smołczyńska Smołda Smołecki Smołek Smołeń Smołewska Smołgorzewska Smołka Smołkiewicz Smołko Smołkowicz Smołkowski Smołoga Smołokowska Smołoński Smołowicz Smołowik Smołowska Smołuch Smołucha Smołucka Smoługa Smołuk Smołynec Smołyneć Smołynieć Smołyńczak Smomorowska Smond Smondek Smondz Smondzewska Smondzik Smoniewski Smonik Smonikowska Smoniowski Smont Smontek Smontoch Smooliński Smorag Smoragiewicz Smoragowicz Smorak Smorarek Smorarkiewicz Smorawa Smorawiński Smorawski Smorąg Smorągiewicz Smorągowicz Smorąk Smorcha Smorczewski Smorczowska Smorczyk Smorczyński Smordowski Smordzewski Smordziński Smordzowski Smorek Smorenda Smorewska Smoręda Smoręg Smorga Smorgiel Smorgiewicz Smorgińska Smorgol Smorgolewski Smorgoniec Smorgowicz Smorgól Smorgul Smork Smorkowski Smorolli Smoron Smorong Smorongiewicz Smoroń Smoroń-Cao Smoroński Smorowa Smorowiński Smorowski Smorska Smorsz Smorszcz Smorszczak Smorszczek Smorszczewski Smorszczko Smorszczyńska Smortunowicz Smortyś Smorug Smorul Smoryl Smoryńska Smorz Smorzewski Smorzik Smorzyk Smorzyński Smorżewska Smos Smosarski Smosiewicz Smosińska Smoska Smosna Smosny Smosowicz Smosowska Smosz Smoszewski Smoszna Smoszny Smoszyk Smoszyński Smośna Smota Smotarski Smotecka Smotek Smoter Smoter Smoterski Smotka Smotłuch Smotr Smotras Smotrecka Smotręcka Smotry Smotrych Smotrycki Smotrycz Smotryk Smotrys Smotryska Smotryś Smotrzyk Smotrzyński Smotunowicz Smotycki Smotyk Smotylewicz Smotyło Smotzok Smotżok Smouch Smowak Smowąg Smowiec Smowiecka Smowińska Smoza Smozewska Smozik Smożąg Smożek Smożewski Smożna Smożny Smożyk Smóg Smógorzewska Smóka Smól Smólarczyk Smólarek Smólczewska Smólczyk Smólczyński Smólik Smólikowska Smólińska Smólka Smólko Smólnicka Smólnik Smólo Smólok Smólski Smóła Smółek Smółka Smółkiewicz Smółko Smółkowicz Smółkowski Smórawiński Smradz Smrąg Smrągiewicz Smrągowicz Smreczak Smreczek Smreczyński Smrek Smrkowski Smroczewska Smroczyński Smroga Smrok Smrokowski Smuc Smucerowicz Smuch Smuchaj Smuchlerz Smucik Smuciło Smuciński Smucka Smucyn Smucz Smuczak Smuczek Smuczok Smuczyński Smuda Smudel Smudziński Smug Smuga Smuga Smugaj Smugalla Smugała Smuga-Otto Smugarzewski Smuglewicz Smuglewska Smugła Smugły Smugo Smugorzewski Smugowski Smujka Smujkis Smujko Smuk Smukal Smukalla Smukalski Smukała Smuklerz Smukliński Smukła Smukowski Smuktonowicz Smuktunowicz Smul Smulaga Smularczyk Smularski Smularz Smulczak Smulczewski Smulczyk Smulczyński Smulek Smulewicz Smulewski Smulik Smulikowski Smulka Smulkiewicz Smulko Smulkowski Smull Smulnik Smulski Smulterowicz Smuła Smułczyński Smułek Smułka Smułko Smułkowski Smułucha Smun Smunda Smuniewski Smuntniak Smuntowski Smur Smura Smuraga Smurak Smurawa Smurawiński Smurawski Smurczyk Smurczyńska Smurek Smurlik Smurło Smurna Smurny Smurowski Smurska Smurszczyńska Smurzewski Smurzniak Smurzyński Smus Smusarski Smusch Smusik Smusina Smusińska Smuskiewicz Smusowicz Smusz Smuszek Smuszewska Smuszka Smuszkiewicz Smuszko Smuszna Smuszniak Smuszowicz Smuszyńska Smuś Smuśkiewicz Smuśniak Smut Smutak Smutańska Smutek Smutkiewicz Smutko Smutkonowicz Smutkowski Smutna Smutniak Smutnicki Smutnik Smutnow Smutny Smutok Smutrykowski Smutyła Smutyło Smuzińska Smuzniak Smuź Smuźna Smuźniak Smuż Smuża Smużewski Smużna Smużniak Smużnik Smużny Smużyński Smyc Smycerowicz Smycerz Smycha Smychowski Smycka Smycz Smyczak Smyczek Smyczenko Smyczka Smyczkiewicz Smyczko Smyczkowski Smyczok Smyczyk Smyczyński Smyda Smydra Smydtke Smyga Smygała Smyj Smyjewski Smyk Smyk Smyka Smykacz Smykaj Smykal Smykala Smykalla Smykalski Smykał Smykała Smykałka Smykawczuk Smykiel Smykiewicz Smykla Smykliński Smyklla Smyklo Smykła Smyko Smykoła Smykot Smykow Smykowski Smyksy Smykulis Smykuła Smyl Smyla Smylka Smylla Smyła Smyłacz Smyłek Smyłkowska Smyłła Smynda Smyra Smyrak Smyrch Smyrczyk Smyrd Smyrda Smyrdek Smyrek Smyrgala Smyrgała Smyrka Smyrkowski Smyrnow Smyrnów Smyrski Smyrzeń Smys Smysło Smysłowski Smyszek Smyszlajew Smyszyńska Smyślińska Smyślna Smyślny Smyt Smyta Smytanik Smytek Smytke Smytkiewicz Smytkowski Smytra Smytrak Smytruk Smytry Smytryk Smywak Smywiński Smyżeń Smyżewska Smyżyńska Snacha Snachowski Snaciarz Snacińska Snacki Snaczka Snaczke Snaczyńska Snada Snadek Snadna Snadny Snaga Snagalska Snaglewski Snajczuk Snajdar Snajdrzik Snajdzińska Snajek Snak Snakowski Snala Snalwowski Snamina Snandzik Snanewitz Snanowitz Snap Snapka Snapko Snarcewicz Snarkala Snarkiewicz Snarowski Snarski Snarzyk Snasa Snasło Snastin Snaś Snatschke Snatzke Snawacki Snawadzki Snay Snaza Snazyk Snażyk Snech Sneider Sneja Snek Sneka Snekoń Snel Snela Snelawski Snelewski Sneliński Snella Snelowska Snędziel Sniada Sniadach Sniadak Sniadala Sniadała Sniadecki Sniadek Sniadewicz Sniadkowski Sniadoch Sniadorska Sniadowski Sniadówka Sniady Sniak Sniałek Sniałyńska Sniarkowska Sniarowski Sniasek Sniaszek Sniatacz Sniatała Sniatecki Sniatek Sniateńczuk Sniatkowski Sniatowski Sniatyńczuk Sniatyńska Sniaz Sniąder Snibka Snica Snicarenko Snicer Snichota Snichowski Snichór Snichta Snichur Sniciński Snickel Sniczewska Snida Snidaj Snidak Snidek Snider Sniderska Snidkowska Snidowicz Snidowska Snidzińska Sniec Sniecha Sniechota Sniechowski Sniechórska Sniechur Sniecichowska Sniecikowski Snieciński Snieć Snieda Sniedz Sniedziewski Sniedź Snieg Sniega Sniegla Sniegocki Sniegon Sniegoń Sniegorska Sniegoski Sniegowicz Sniegowski Sniególski Sniegóła Sniegółka Sniegór Sniegórski Sniegów Sniegucki Sniegula Sniegulski Snieguła Sniehota Snieja Sniela Sniemota Snierska Snierzek Snierzyk Snierzyński Snieszek Snieszka Snieszko Snieszkót Snietek Snietka Snietura Sniezek Sniezewski Sniezko Snieżak Snieżakowski Snieżawski Snieżek Snieżewski Snieżko Snieżna Snieżny Snieżycka Snieżyk Snieżyński Snigier Snigirow Snigowska Snigór Snigórski Snigucki Snigulska Snigunowicz Snigur Snigurowicz Snigurski Snihur Snik Snilgin Snilik Sniło Snioch Sniołuch Snios Sniosek Snioski Snioszek Sniotkiewicz Sniowski Snioz Snip Snipka Snips Snirska Sniszczoł Sniszczyńska Sniszewski Sniszko Sniściński Snit Snita Snitczuk Snitek Snitek Snitka Snitkiewicz Snitko Snitko-Pleszko Snitkowski Snitowska Snobek Snobel Snoch Snocha Snochowicz Snochowski Snocz Snodek Snodowska Snokowski Snokumska Snolibowska Snolińska Snolisz Snolut Snołuch Snop Snopajtis Snopczuk Snopczyk Snopczyński Snopek Snopik Snopin Snopiński Snopka Snopkiewicz Snopkiewska Snopko Snopkowicz Snopkowski Snopowska Snosala Snosek Snoszek Snot Snota Snotała Snowacki Snowadzki Snowalski Snowarek Snowarski Snowerska Snowiecki Snowiński Snowyda Snozik Snoznik Snożnik Snpokiewicz Snuchowski Snuga Snukiewicz Snur Snurawa Snurek Snurkowska Snurski Snusik Snusz Snuszka Snuszko Snuzik Snuż Snużka Snużyńska Snycer Snycerek Snycerski Snycerz Snych Snyczak Snyczek Snyczniewicz Snyk Snykowska Snyła Snyp Snypik Soba Sobacha Sobaciński Sobacki Sobaczak Sobaczek Sobaczewski Sobaczyński Sobadasz Sobaiński Sobaj Sobajda Sobajko Sobajtis Sobajtys Sobak Sobaka Sobal Sobala Sobalak Sobalczyk Sobalewska Sobalik Sobalińska Sobalkowski Soballa Sobalski Sobała Soban Sobana Sobanda Sobanek Sobania Sobaniak Sobaniec Sobanik Sobanin Sobaniuk Sobankiewicz Sobanski Sobanta Sobantka Sobanty Sobań Sobańda Sobański Sobańtka Sobara Sobarczyk Sobarnia Sobas Sobasiak Sobasik Sobasiński Sobastyańczyk Sobasz Sobaszczyk Sobaszek Sobaszkiewicz Sobaś Sobat Sobata Sobatka Sobatkiewicz Sobatnik Sobatny Sobatowicz Sobatowski Sobawa Sobbek Sobczak Sobczan Sobczek Sobczenko Sobczeński Sobczewska Sobczka Sobczuk Sobczyk Sobczykiewicz Sobczyn Sobczyń Sobczyński Sobczyszak Sobczyszczak Sobczyszyn Sobda Sobe Sobechowicz Sobecinski Sobecki Sobecko Sobeczek Sobeczka Sobeczko Sobejka Sobejko Sobek Sobel Sobela Sobelewska Sobelga Sobelski Sobelsohn Sobelson Sobeł Sobenko Sobeń Sobeńko Sobeńska Sober Sobera Soberka Soberko Soberski Sobesińska Sobesiuk Sobeski Sobesko Sobesta Sobestańczuk Sobestianczuk Sobestiańczuk Sobestiańczyk Sobestiański Sobestiończyk Sobestjanczuk Sobestjanczyk Sobestjańczuk Sobestjańczyk Sobestjański Sobestko Sobesto Sobestyan Sobestyanczyk Sobestyańczyk Sobestyański Sobestyjańczyk Sobeszek Sobeszuk Sobeszuk Sobeścijański Sobetyańska Sobetyniuk Sobetzko Sobez Sobezak Sobezka Sobezyk Sobeżak Sobiach Sobiak Sobian Sobianek Sobianowski Sobiański Sobias Sobiasz Sobiaszek Sobiaszewska Sobiborowicz Sobich Sobichowska Sobiciński Sobicki Sobicz Sobiczaj Sobiczeński Sobiczewski Sobiczyk Sobiczyńska Sobida Sobiec Sobiech Sobiecha Sobiechart Sobiechowicz Sobiechowski Sobiechy Sobiecińska Sobiecka Sobiecki Sobieczańska Sobieczek Sobieczewska Sobieczka Sobieczko Sobieda Sobiegala Sobiegalla Sobiegała Sobiegraj Sobiegrał Sobiej Sobieja Sobiejewski Sobiejko Sobiek Sobiekiewicz Sobiel Sobiela Sobielak Sobielarski Sobielewska Sobielga Sobielski Sobieło Sobien Sobienczuk Sobienczyk Sobiendowska Sobienek Sobienia Sobieniak Sobieniawska Sobieniecki Sobieniek Sobieniewski Sobienikow Sobieniowski Sobienka Sobienko Sobień Sobieńka Sobieńko Sobieńska Sobiepan Sobiepanek Sobiepanów Sobiepań Sobiepański Sobier Sobiera Sobieracki Sobierad Sobieradzki Sobieraj Sobierajczak Sobierajczyk Sobierajewicz Sobierajewski Sobierajski Sobierak Sobieralski Sobierała Sobieran Sobieranek Sobierański Sobierczyk Sobierczyńska Sobiereiski Sobierka Sobierman Sobieroj Sobierski Sobieryn Sobieryń Sobierzak Sobierzek Sobierzeńska Sobierzewska Sobies Sobiesak Sobiesek Sobiesiak Sobiesiek Sobiesierski Sobiesik Sobiesiński Sobiesiuk Sobieska Sobieski Sobiesniewski Sobiestańczuk Sobiestańska Sobiestiański Sobiesz Sobieszak Sobieszański Sobieszczak Sobieszczański Sobieszczok Sobieszczoński Sobieszczuk Sobieszczyk Sobieszczyńska Sobieszek Sobieszewski Sobieszko Sobieszkoda Sobieszuk Sobieszulc Sobieszur Sobieszyczyk Sobieszyk Sobieszyński Sobieś Sobieściak Sobieściański Sobieściek Sobieścijański Sobieściuk Sobieśniewski Sobieta Sobiewski Sobigraj Sobijanek Sobik Sobiko Sobikowski Sobil Sobiłło Sobiło Sobin Sobina Sobinek Sobiniak Sobiniarz Sobiniewicz Sobino Sobinski Sobiń Sobiński Sobipan Sobiraj Sobirajczyk Sobirajski Sobiralski Sobiran Sobirański Sobirey Sobis Sobisch Sobisek Sobisiak Sobisielska Sobisz Sobiszczańska Sobiszczuk Sobiszczyk Sobiszek Sobiszewski Sobiszyńska Sobiś Sobiściański Sobit Sobita Sobjak Sobjanek Sobjanowski Sobjecka Sobka Sobke Sobkiewicz Sobko Sobkow Sobkowiacz Sobkowiak Sobkowicz Sobkowski Sobków Soblewski Soblik Soblińska Sobliów Sobłowicz Sobłów Sobna Sobniarz Sobnicki Sobniewicz Sobniewska Sobo Sobocan Sobocha Sobociak Sobocian Sobocik Sobocin Sobociński Sobocki Sobocyk Sobocz Soboczewska Soboczyk Soboczyński Soboczyszyn Soboćko Sobodko Sobogne Soboj Sobojda Sobojtowicz Sobok Sobokowiak Soboków Sobol Sobola Sobolak Sobolczyk Sobolenko Soboleń Soboleńska Sobolew Sobolewicz Sobolewski Sobolik Sobolińska Soboll Sobolla Sobolnicka Sobolowa Sobolowski Sobolski Sobolta Soboluk Soboła Sobołka Sobołkiewicz Soboło Sobołta Sobołtyński Sobomiak Sobomierz Sobomirski Sobon Soboni Soboniak Soboniec Sobonis Sobonkiewicz Sobonow Soboń Sobońkiewicz Soboński Sobor Sobora Soborak Soborczyk Soborek Soborka Soborna Soborok Soborowski Soborski Soboryk Soboryn Soborzyński Sobos Sobosczyk Sobosik Sobosiński Soboski Sobostyl Sobosz Soboszczak Soboszczyk Soboszek Soboszewski Soboś Sobot Sobota Sobotak Sobotek Sobotel Sobotiak Sobotin Sobotka Sobotkiewicz Sobotko Sobotkowski Sobotniak Sobotnicki Sobotnik Soboto Sobotor Sobotowicz Sobotowski Sobotór Sobotski Sobott Sobotta Sobottka Sobowcew Sobowiak Sobowicz Sobowiec Sobowski Sobócik Sobócki Sobódka Soból Sobóla Sobólski Sobół Sobóń Sobór Sobórek Sobórka Sobóta Sobótek Sobótka Sobótkiewicz Sobótko Sobótkowiak Sobótkowski Sobów Sobrański Sobrecki Sobrejszek Sobrian Sobrowska Sobruch Sobrzyński Sobski Sobstal Sobstel Sobstyk Sobstyl Sobstyn Sobstyń Sobsyn Sobsz Sobszak Sobszek Sobtyl Sobucha Sobuciński Sobucki Sobucz Sobuda Sobudzki Sobul Sobula Sobulski Sobuła Sobun Sobuniak Sobuniewski Sobunko Sobuń Sobuńko Sobur Sobura Sobus Sobusiak Sobusik Sobuszek Sobuś Sobut Sobuta Sobutek Sobutka Sobutkiewicz Sobutko Sobutkowski Sobutów Sobylak Sobylok Sobyra Sobyrajski Sobyrayski Sobysiak Sobyś Sobytkowski Sobzda Sobziska Sobzyńska Soc Soca Socalski Socała Socata Socawa Socewicz Soch Socha Socha Socha Socha-Bystroń Sochacik Sochacińska Sochacki Sochacz Sochaczek Sochaczewski Sochaczuk Sochaczyński Sochadzki Sochaj Socha-Jakubowska Sochajczuk Sochajda Sochajdak Sochajko Sochajska Sochal Sochala Sochalec Sochalewski Sochalski Sochał Sochała Sochan Sochanczak Sochanczuk Sochanecki Sochanek Sochania Sochaniewicz Sochanik Sochanko Sochanowicz Sochanowski Sochań Sochańczak Sochańczyk Sochański Sochar Socharczenko Socharczuk Socharczyńska Socharka Socharski Socharz Socharzec Socharzewski Sochatyński Sochatzka Sochawek Sochażewski Sochczyńska Sochecki Socher Sochiera Sochin Sochiński Sochira Sochlich Sochlik Sochlińska Sochmal Sochman Sochmiał Sochnacki Sochniak Sochnik Sochnio Sochnowski Socho Sochocki Sochodolski Sochodół Sochol Socholewski Socholik Socholska Sochołczek Sochon Sochonek Sochoniewicz Sochonos Sochoń Sochop Sochor Sochorowski Sochorski Sochoski Sochowicz Sochowiejska Sochowolec Sochowski Sochół Sochór Sochran Sochujko Sochuń Sochur Sochura Sochy Sociak Sociech Sociera Socieraj Socik Sociński Sociołek Sociuk Sociusz Socjusz Sock Socki Sockiewicz Socko Soclan Soclig Socloński Socman Socna Socowa Socumski Socz Soczalski Soczała Soczawa Soczek Soczemski Soczeski Soczewa Soczewica Soczewicz Soczewicza Soczewiński Soczewka Soczewko Soczewski Soczka Soczkiewicz Soczko Soczkowska Soczków Soczoł Soczomski Soczowka Soczowski Soczówka Soczujewicz Soczuk Soczumski Soczwa Soczwicz Soczyk Soczyna Soczyński Soczysta Soczywko Soćka Soćkiewicz Soćko Sod Soda Sodakierska Sodakowska Sodal Sodalski Sodański Sodczyk Sodecki Sodek Sodel Söder Söderberg Södergen Söderholm Söderlund Söderman Söderstedt Söderstrand Sodies Sodis Sodka Sodkiewicz Sodkowiak Sodlak Sodleja Sodo Sodokierski Sodol Sodolewski Sodolini Sodolski Sodoł Sodołkiewicz Sodołowicz Sodoma Sodoman Sodomann Sodomiak Sodomierska Sodomir Sodomirski Sodomirski Sodomlak Sodomski Sodor Sodorczuk Sodorski Sodos Sodosz Sodoś Sodowa Sodownik Sodowski Sodowy Sodólski Sodół Sodór Sodra Sodulski Soduł Soduła Sodur Sodurska Sodus Sodusz Soduś Sodza Sodzawica Sodzawiczna Sodzawiczny Sodzawiczy Sodzawniczna Sodzawniczy Sodzewiczny Sodziak Soehrich Soellner Soenke Soerich Sofczyński Soffer Soffert Soffke Soffner Sofian Sofianowicz Sofiańczuk Sofiański Sofij Sofijew Sofijski Sofin Sofinowski Sofiński Sofka Sofner Sofniewicz Soforek Sofowora Sofran Sofraniuk Sofranów Sofroniew Sofroniuk Sofronow Sofronów Sofulak Sofuł Sofus Sog Soga Sogala Sogalla Sogalska Sogała Sogałła Sogan Sogerman Sogińska Soglowek Sogorski Sogórski Soha Sohaj Sohajdakiewicz Sohajka Sohajko Sohier Sohlich Sohling Sohn Sohnel Sohnenberg Sohnesen Sohns Sohor Sohr Sohujko Soica Soida Soika Soin Soiński Soisch Soisz Soitz Soj Soja Sojak Sojan Sojat Sojc Sojcher Sojczak Sojczuk Sojczyk Sojczyński Sojda Sojdak Sojecki Sojek Sojewicz Sojewski Sojk Sojka Sojke Sojkiewicz Sojkin Sojko Sojkowicz Sojkowski Sojn Sojna Sojnacka Sojnowski Sojołowska Sojowska Sojski Sojś Sojta Sojur Sok Sokacz Sokal Sokala Sokalczak Sokalczuk Sokalewicz Sokalik Sokaliński Sokalis Sokalla Sokalnicki Sokalski Sokalszczuk Sokaluk Sokał Sokała Sokański Sokił Sokiłowski Sokira Sokirko Soklaska Soklik Sokłowski Sokłożyński Sokocik Sokoczek Sokoducha Sokol Sokolak Sokolan Sokolanska Sokolarz Sokolek Sokolenko Sokoleńko Sokolewicz Sokoli Sokolic Sokolicki Sokolicz Sokolik Sokoliński Sokolis Sokoll Sokolla Sokollik Sokolnicki Sokolnik Sokolowski Sokolski Sokoluk Sokoł Sokoła Sokołanko Sokołek Sokołenko Sokołow Sokołowicz Sokołowski Sokołów Sokołucha Sokołucka Sokołuk Sokołycz Sokołyk Sokor Sokora Sokorowska Sokorski Sokoup Sokowicz Sokowińska Sokowski Sokól Sokólnicka Sokólski Sokół Sokóła Sokółek Sokółka Sokółko Sokółł Sokół-Szahin Sokór Soków Sokracka Sokul Sokula Sokulaska Sokulka Sokulski Sokuł Sokuła Sokułka Sokun Sokuń Sokup Sokur Sokurenko Sokyra Sol Sola Solach Solachewicz Solachow Solachowicz Solacki Solada Solak Solakiewicz Solala Solan Solana Solanek Solanik Solanikow Solanin Solaniuk Solanka Solanki Solankiewicz Solanko Solanowski Solań Solańczyk Solański Solar Solarczek Solarczuk Solarczyk Solarek Solarewicz Solarik Solaris Solarowicz Solarski Solarz Solarzyk Solas Solasa Solasz Solata Solatycki Solatyński Solawa Solawik Solawska Solbach Solberg Solbiak Solbich Solbieda Solc Solczak Solczyk Solczyński Sold Solda Soldak Soldan Soldani Soldas Soldat Soldatenko Soldatk Soldatka Soldatke Soldaty Soldecki Soldek Soldenhoff Soldner Soldo Solec Solech Solecki Solecki Solej Solejda Solejda Solejdowicz Solejewski Solejko Solejski Solek Solender Solenic Soleniec Soleniewicz Solenik Soleniuk Solenko Solenta Soleńkow Soleński Soler Soleski Soleta Soletta Soletzka Solewicz Solewski Soley Soleżyński Solf Solga Solgard Solger Soliba Solibieda Solibioda Solich Solicki Soliera Soliga Soligowski Solik Solikowska Solilak Soliło Solima Soliman Soling Solinga Solinger Solingwa Soliniak Solinica Solinko Solinowska Soliński Solipiwko Solipiwkowska Solipiwo Solis Solisch Solisz Soliszewicz Soliszewski Soliszko Soliś Solita Solitra Soliwan Soliwocki Soliwoda Soliwodzki Solka Solkan Solkiewicz Solko Solkon Solkowska Soll Solla Sölle Solli Sollich Sollik Sollnik Solloch Sollors Sollorz Sollosz Solman Solmiński Solmisz Solmońska Solmowski Solna Solner Solnica Solnich Solnicki Solniczak Solniczek Solniczuk Solniewska Solnik Solnikowski Solny Soloch Solochewicz Solochowicz Solockiewicz Solom Soloma Solomanow Solomanowski Solomenko Solomon Solomonczyk Solomonidis Solomonidu Solomonik Solomończyk Solomoński Solomos Solon Solonek Soloniewicz Soloniuk Solonko Solonowska Soloń Solorek Solorska Solorz Solosz Solowiak Solowian Solowicz Solowiej Solowski Solpa Solski Soltarski Soltek Solter Soltis Soltke Solty Soltys Soltysiak Soltysik Soltysikowski Soluba Solubek Soluch Solucz Soludczyk Soluk Soluński Solus Solwa Solwańska Solwar Solwer Solwerowicz Solwestruk Solwicki Solwin Solwiński Solwon Solych Soła Sołacińska Sołacka Sołaczewska Soładiak Sołaj Sołajczyk Sołak Sołandziak Sołaniewicz Sołanko Sołański Sołarz Sołasiński Sołasz Sołąb Sołbodowski Sołbut Sołczak Sołczerski Sołczyk Sołczykiewicz Sołczyński Sołda Sołdacik Sołdacki Sołdaczewski Sołdaczuk Sołdaj Sołdak Sołdan Sołdański Sołdatkowski Sołdatow Sołdatowski Sołdatów Sołdecki Sołdek Sołdon Sołdoń Sołdowski Sołdra Sołdrek Sołdrowski Sołdryk Sołdrzycki Sołdrzyński Sołducha Sołducho Sołducki Sołduszkiewicz Sołdyga Sołdyk Sołdyka Sołdyn Sołdyński Sołdzień Sołdzyńska Sołecki Sołek Sołenczew Sołęga Sołga Sołgała Sołgan Sołgoła Sołgut Sołhaj Sołjan Sołkan Sołkiewicz Sołko Sołkowicz Sołkowski Sołłohub Sołobaj Sołobodowski Sołobowski Sołobucha Sołoch Sołocha Sołochub Sołociewicz Sołociński Sołoczyński Sołodczuk Sołodka Sołodki Sołodkiewicz Sołodkij Sołodkin Sołodko Sołodkowicz Sołodkowski Sołodowczuk Sołodowczyk Sołodowski Sołoduch Sołoducha Sołoduchin Sołoducho Sołoducki Sołoducko Sołodujew Sołoduszkiewicz Sołodycha Sołodyna Sołodyński Sołodzień Sołodziński Sołoga Sołogub Sołoguba Sołogubik Sołohub Sołohuba Sołohubiak Sołohubik Sołoła Sołołowski Sołoma Sołomacha Sołomachin Sołomaniuk Sołomanow Sołomatin Sołomczak Sołomczuk Sołomiako Sołomianiuk Sołomianko Sołomiej Sołomieniuk Sołomiewicz Sołomin Sołomina Sołominko Sołomiński Sołomko Sołomonik Sołomoniuk Sołomonow Sołomonowicz Sołomowicz Sołon Sołona Sołonczak Sołonczuk Sołonecki Sołonia Sołonicki Sołoniej Sołoniemicz Sołonienko Sołoniewicz Sołonin Sołoninko Sołoniowska Sołoniuk Sołonko Sołonowicz Sołony Sołonyka Sołonyko Sołonynka Sołonynko Sołonyszyn Sołoń Sołończuk Sołończyk Sołop Sołopa Sołopatycz Sołopienko Sołostukiewicz Sołoszek Sołoszenko Sołościuk Sołościukiewicz Sołośnia Sołota Sołotowska Sołotwa Sołotwiej Sołotwiński Sołowaniuk Sołowczuk Sołowej Sołowejko Sołowian Sołowianin Sołowianiuk Sołowianowicz Sołowicki Sołowicz Sołowiej Sołowiejaniuk Sołowiejczyk Sołowiejko Sołowiew Sołowij Sołowin Sołowiński Sołowiow Sołowiów Sołowjan Sołowjaniuk Sołowjaniuk Sołowjew Sołowjow Sołowjów Sołowniuk Sołowow Sołowój Sołowski Sołowyj Sołówka Sołpiniec Sołsa Sołsin Sołsnia Sołśnia Sołśniak Sołtan Sołtaniuk Sołtanowicz Sołtanowski Sołtarz Sołtasiak Sołtasik Sołtasiński Sołtek Sołten Sołtkiewicz Sołton Sołtonowicz Sołtoń Sołtowski Sołtruk Sołtrukowicz Sołtuk Sołtun Sołtuniak Sołtusik Sołtyc Sołtycki Sołtycz Sołtyga Sołtyk Sołtyka Sołtykiewicz Sołtykow Sołtykowski Sołtyków Sołtyk-Sołtycki Sołtyn Sołtyniak Sołtynik Sołtyń Sołtyński Sołtys Sołtysak Sołtysek Sołtysiak Sołtysiewicz Sołtysik Sołtysikiewicz Sołtysikowski Sołtysiński Sołtysiuk Sołtyski Sołtyskiewicz Sołtys-Kulinicz Sołtysów Sołtyszak Sołtyszczak Sołtyszewski Sołtyś Sołtyśkiewicz Sołub Sołuba Sołucka Sołuda Sołudczyk Sołudniak Soług Soługa Sołuja Sołujan Sołujczyk Sołuk Sołup Sołupiak Sołuszka Sołuszko Sołwicki Sołwin Sołwiński Sołyga Sołygaj Sołygowska Sołyjan Sołyń Sołypa Sołyra Sołys Sołysiak Sołysik Sołyszko Som Somak Somala Somaliszek Somar Somarczenko Somarska Somaruk Sombar Sombczak Sombecki Sombek Somber Somberg Sombor Somborowski Somborski Sombrawska Sombrowski Sombrutzki Somczak Somczuk Somczyk Somczyński Somdej Somecka Someczko Somek Somela Somer Somerbawer Somerek Somerfeld Somerla Somerlik Somerling Somerski Somertag Someryło Somgajło Somiak Somianowicz Somik Sominka Sominke Somińczyk Somiński Somionka Somka Somko Somkowicz Somkowski Somla Somm Sommarfeld Sommer Sommerey Sommerfeld Sommerfeldt Sommerla Sommerlade Sommerlig Sommerlik Sommerling Sommerrey Sommerschmied Sommertag Sommerteld Somner Somnerfeld Somniak Somnicki Somnitz Somodi Somogi Somogij Somogyi Somol Somola Somolewicz Somolewski Somolińska Somolska Somorowski Somotys Somow Somoza Somól Sompel Sompławski Sompol Sompolewska Sompoliński Sompolski Sompor Somporowska Sompur Somrowski Somsel Somsiadek Somsior Somski Somszor Somula Somulak Somulnik Somułka Somyk Somysz Son Sona Sonabend Sonaczyńska Sonak Sonakowski Sonalej Sonalski Sonańska Sonar Sonarski Sonat Sonata Sonberg Sonbolewski Sonciński Sonczak Sonczaruk Sonczawa Sonczek Sonczowski Sonczuk Sonczyk Sonczykowski Sonczyszyn Sonda Sondaj Sondaj Sondak Sondberg Sondecki Sondej Sondejowska Sondek Sondel Sondelewski Sondelska Sonder Sonderek Sondermajer Sondey Sondij Sondka Sondkiewicz Sondlewska Sondor Sondos Sondowicz Sondowski Sondór Sondur Sondy Sondych Sondyj Sondyk Sonecki Sonej Sonek Sonelski Soneman Sonembert Sonenberg Sonenfeld Sonennberg Sonesson Sonewend Sonewent Songajłło Songajło Songala Songan Songin Songowicz Soni Sonia Soniak Soniec Soniecka Soniewicki Soniewiecki Soniewski Sonik Sonikowski Sonińska Sonita Soniuk Sonka Sönkens Sonko Sonkol Sonkowska Sonkól Sonkul Sonmertag Sonn Sonnabend Sonnack Sonnak Sonnberg Sonneberg Sonneck Sonnefeld Sonnek Sonnemberg Sonnenberg Sonnenberger Sonnenburg Sonnenfeld Sonnenfeldt Sonnerburg Sonnerfeld Sonnevend Sonnewend Sonnfeld Sonniak Sonnonfeld Sonntag Sonnwald Sonolej Sonolewska Sonoń Sonowska Sonsala Sonsalla Sonsała Sonsara Sonta Sontag Sontala Sontanowski Sontka Sontkiewicz Sontkowski Sontopski Sontor Sontorek Sontowicz Sontowski Sonul Sonuła Soos Sop Sopa Sopacz Sopaczyńska Sopala Sopalak Sopalek Sopalewicz Sopaliński Sopalla Sopalski Sopała Sopałka Sopałowicz Sopanowska Sopański Soparski Sopart Sopat Sopata Sopcza Sopczak Sopczuk Sopczyk Sopczyn Sopczyński Sopdzieja Sopecki Sopek Sopel Sopelak Sopelewski Sopelińska Sopella Sopeluk Sopeła Sopełka Sopełowski Soperczak Sopeta Sopęch Sopia Sopiak Sopiarz Sopiasz Sopicki Sopiech Sopiecha Sopiecka Sopieja Sopiejewski Sopiejka Sopiejko Sopiel Sopiela Sopielewski Sopielnikow Sopieło Sopienko Sopieżyńska Sopija Sopikowska Sopil Sopilniak Sopilnik Sopiło Sopinka Sopiński Sopioł Sopioło Sopk Sopka Sopke Sopkiewicz Sopko Sopkowiak Sopkowicz Sopkowski Soplak Soplica Soplicka Sopliński Sopliwko Sopniewski Sopociak Sopocik Sopociński Sopocka Sopocko Sopoćko Sopok Sopol Sopola Sopolak Sopolewski Sopoliński Sopolski Sopoła Sopołowska Sopon Sopoń Sopoński Sopora Soporek Soporka Soporowski Soporski Sopot Sopota Sopoth Sopotnicki Sopotowicz Sopott Sopotuch Sopow Sopowicz Sopowiński Sopowska Sopór Sopów Soppa Soppart Soppeland Soppoth Sopraniuk Sopraska Soprat Soprek Soproniuk Soproń Soprun Soprunowicz Soprupka Soprych Sopstel Sopstyl Sopuch Sopulak Sopulski Sopuł Sopuła Sopur Sopuszyński Sopycha Sopyko Sopylak Sopyła Sopyłło Sopyło Sor Sör Sora Sorabkiewicz Soraborczyk Sorach Soraczak Soraczewska Soraczyńska Sorafin Sorakowska Soral Soralska Soran Sorankowski Soranowska Sorant Sorańska Sorażkiewicz Sorba Sorbaj Sorbajn Sorbak Sorbal Sorban Sorbel Sorbet Sorbiak Sorbian Sorbiana Sorbiarz Sorbicki Sorbień Sorbijan Sorbin Sorbion Sorbiski Sorbjan Sorbo Sorby Sorbyl Sorcki Sorcz Sorczuk Sorczyca Sorczyk Sorczyński Sordal Sordecka Sordel Sordon Sordoń Sordyk Sordyl Sorecki Soreczyńska Sorek Sorel Sorelska Soremba Sorembik Sorembski Soremka Soremski Sorenc Sorencik Sorensen Sörensen Soreś Sorga Sorgała Sorgatz Sorge Sorgenlos Sorgenstein Sorger Sorgier Sorgowicki Sorheim Soriano Sorich Sörich Sorichta Sorita Sorka Sorkiewicz Sorko Sorkowicz Sorkowski Sorland Sorle Sorma Sormacz Sorn Sorna Sornak Sornat Sornberger Sornek Sorner Sornik Sornot Sornowski Sorobarczyk Sorobiej Soroborczyk Soroborski Soroburski Sorochan Sorochman Sorochta Sorochtej Sorociak Sorociał Sorocińska Sorocki Sorocyński Soroczak Soroczan Soroczek Soroczko Soroczuk Soroczyński Soroczyński Sorodnik Sorodyński Sorok Soroka Sorokanicz Sorokanycz Sorokata Sorokaty Sorokiewicz Sorokin Sorokina Sorokiń Soroko Sorokoń Sorokopas Sorokopud Sorokoput Sorokos Sorokosz Sorokosza Sorokowik Sorokowski Soroków Sorokulski Sorol Sorola Soroła Sorołowicz Soroma Soron Soronowicz Soroń Sorosiak Sorosiek Soroski Soroszuk Sorota Sorotiuk Sorotnicki Sorotnik Soroto Sorotowicz Sorotowiec Sorotyński Sorowa Sorowaniec Sorowiak Sorowider Sorowiec Sorowiszczak Sorowka Sorowski Soróbka Sorówka Sors Sorsa Sorske Sorski Sortiuk Sortowicz Sortyka Sortysiak Soruba Soruchta Soruczuk Sorun Soruń Sorus Sorwa Sorwek Sorwin Sorwińska Sory Sorychta Sorycz Soryczyński Soryl Soryła Sorys Sorysiak Sorysz Sorzała Sorzelnik Sorzycki Sorzyński Sorżycki Sos Sosa Sosabowski Sosada Sosadzin Sosak Sosanczyn Sosanka Sosanowski Sosch Soschinka Soschińska Soschka Soschniak Sosek Sosemko Sosenka Sosenkiewicz Sosenko Sosenkowska Soseńko Soseński Sosewicz Sosfa Sosgornik Sosgórniak Sosgórnik Sosiak Sosialuk Sosic Sosicki Sosidko Sosiecka Sosiela Sosiemak Sosien Sosieniak Sosienka Sosienko Sosień Sosieńska Sosiesiński Sosiewicz Sosik Sosim Sosimowicz Sosimowska Sosimska Sosin Sosina Sosinek Sosiniak Sosinka Sosinko Sosinowicz Sosinowski Sosiński Sositko Sosiur Sosiw Soski Sosko Soskow Soskowiak Sosków Sosler Sosłowski Sosna Sosnak Sosnal Sosnala Sosnalska Sosna-Sarno Sosne Sosnecki Sosniak Sosnian Sosnica Sosnicki Sosnicz Sosniczka Sosniecki Sosnierz Sosniesz Sosnik Sosnin Sosnińska Sosniok Sosnitza Sosniuk Sosniwski Sosnkowski Sosno Sosnora Sosnorska Sosnowa Sosnowicka Sosnowicz Sosnowiec Sosnowiecki Sosnowik Sosnowka Sosnowski Sosnowski Sosnowy Sosnów Sosnówka Sosokal Sosoł Sosonka Sosonko Sosonowicz Sosonowik Sosonowski Sosowski Sosór Soss Sossade Sossalla Sossinka Sossińska Sossna Sossnkowska Sossnowski Sosso Sostaczuk Sostak Sostakiewicz Sostar Sostaric Sostaszko Sostawa Sostek Sostok Sostowska Sostrowczuk Sostrowska Sostrożnik Sosucha Sosuk Sosula Sosulski Sosur Soswa Soswińska Sosz Soszalski Soszczeko Soszczyński Soszek Soszen Soszeńska Soszka Soszke Soszkiewicz Soszko Soszkowski Soszler Sosznik Soszniowska Soszuk Soszyna Soszyński Soś Sościowska Sościółek Sośka Sośko Sośków Sośler Soślik Sośmierz Sośmiesz Sośna Sośnia Sośniaczyński Sośniak Sośniarz Sośnica Sośnicki Sośnicza Sośniecki Sośnierz Sośniesz Sośniewski Sośnij Sośnik Sośnikowski Sośnin Sośniński Sośniok Sośniowski Sośnirz Sośniuk Sośtyszewski Soświerz Sot Sota Sotala Sotalska Sotała Sotamska Sotański Sotara Sotarczyk Sotarz Sotek Sotel Soter Soterska Sotfin Soticek Sotiriou Sotirow Sotkiewicz Sotko Sotkowski Sotłowska Sotner Sotnicki Sotniczenko Sotniczuk Sotniczyk Sotnik Sotnikow Soto Sotoła Sotomski Soton Sotonynko Sotoń Sotopietra Sotor Sotora Sotorek Sotorska Sotoszek Sotowicz Sotowski Sotój Sotrowska Sott Sottan Sottek Sottler Sottopiera Sottopietra Sottor Sotuł Sotuła Sotur Soturczak Soturzyn Sotwin Sotwinek Sotwińska Sotyka Sotyn Sotyń Sotyriu Sotyrowski Sotys Sotysiak Sotysik Sotyszewska Souba Soucek Souczek Soudani Soude Soudi Soukar Soukup Sounenfeld Sourek Sousa Souś Souśnia Southej Soutscheck Souza Sova Sowa Sowacki Sowacz Sowada Sowadski Sowadzki Sowak Sowal Sowala Sowalewska Sowalisz Sowalski Sowała Sowaniec Sowaniewski Sowaniuk Sowański Sowarka Sowarski Sowart Sowarz Sowastianik Sowastjanow Sowaściuk Sowczak Sowczenko Sowczuk Sowczyk Sowczyński Sowecki Sowejko Sowek Sowera Sowerszenko Soweruk Sowestjanow Sowiak Sowiakowska Sowiało Sowian Sowianka Sowiańska Sowiar Sowiarska Sowiaski Sowiązek Sowich Sowicki Sowicz Sowiczak Sowiczyńska Sowidzki Sowiec Sowiecki Sowiej Sowieja Sowielarski Sowielew Sowielska Sowieńska Sowier Sowieralski Sowiereszenko Sowierka Sowierko Sowierszenko Sowierzyński Sowiestianow Sowieszczenko Sowietzki Sowijak Sowik Sowikowska Sowilarski Sowilo Sowilski Sowiło Sowin Sowina Sowinski Sowinzek Sowiński Sowiński Sowioł Sowionsek Sowionzek Sowiralska Sowirka Sowirko Sowirska Sowirzdżał Sowirżał Sowischewska Sowiska Sowisko Sowislo Sowislok Sowisł Sowisło Sowisłok Sowisz Sowiszewska Sowiszok Sowiślo Sowiślok Sowizdraniuk Sowizdrzał Sowizdzał Sowizdział Sowizdżał Sowizrał Sowiźdrzał Sowiźrał Sowiżdrzał Sowiżdżał Sowiżrał Sowjak Sowka Sowko Sowlińska Sowluk Sowłaszkow Sowłowiec Sowobińska Sowoda Sowodnik Sowoiński Sowołowski Sowoniuk Soworka Soworska Sowosta Sowosz Sowoszczuk Sowościej Sowowski Sowól Sowół Sowórka Sowsian Sowukajtys Sowul Sowula Sowulewska Sowulewski Sowulska Sowuła Sowycz Sowyczko Sowyrda Sowzdargo Soyer Soyk Soyka Soyke Soysal Soyta Soza Sozaniuk Sozanow Sozanowicz Sozański Sozi Sozińska Sozniuk Sozon Sozoniuk Sozonowicz Sozonuk Sozońska Sozul Sozuniuk Sozwa Sozygiol Sozyko Soźnicki Sożański Sożek Sożeń Sożewski Sożko Sożycki Sożyński Sóbański Sóboczewski Sóbóń Sóbór Sóchogórska Sófczyński Sój Sójak Sójczyńska Sójecki Sójka Sójka Sójko Sójkowski Sójta Sól Sólak Sólczyńska Sólecki Sólęcka Sólkowski Sólmiński Sólnica Sólwirska Sółek Sółka Sółkiewicz Sółkowicz Sółkowski Sółtan Sółtanowska Sółtowski Sółtys Sópeła Sóra Sóraś Sórma Sórówka Sórówska Sós Sósiński Sóska Sóslik Sósniak Sószyńska Sówiński Sówisz Sówka Sówka-Sowiński Sówko Spacek Spaceniak Spacer Spacewicz Spach Spachacz Spacharz Spachowski Spacht Spachtholz Spachulec Spacier Spacil Spacir Spacjer Spaczek Spaczewska Spaczyński Spadaj Spadar Spadarzewski Spadecki Spadek Spadik Spadini Spadkiewicz Spadko Spadkowska Spadliński Spadła Spadło Spadniewski Spadobalski Spadzieńska Spadzik Spadziński Spaeder Spaeth Spagielski Spagińska Spahić Spaier Spaiser Spaizer Spaja Spajcer Spajer Spajser Spajzer Spak Spakowski Spala Spalak Spalczyński Spalda Spalding Spalek Spaleniak Spaleniec Spalenik Spalenstein Spaleny Spalewniak Spalik Spaliniak Spaliński Spaliska Spalitabaka Spaliwisz Spalk Spalke Spalle Spallek Spaller Spalona Spaloniak Spalony Spalska Spalt Spaltabaka Spaltensein Spaltenstein Spaltinstein Spaluch Spalwe Spalwisz Spała Spałak Spała-Kaniewski Spaławski Spałek Spałeniak Spałka Spałkowski Spałwan Spamiły Spamiuk Spanbrucker Spancerka Spancerski Spanclik Spandek Spandel Spander Spandlik Spandlowski Spandowski Spandrzyk Spanehl Spanek Spanel Spaner Spangehl Spangenberg Spangilet Spanhel Spanialski Spaniał Spaniczok Spanidis Spaniel Spanielewski Spanielski Spanier Spanili Spanily Spaniol Spankiewicz Spankowski Spannadel Spannbauer Spanner Spano Spanos Spanowicz Spanowski Spanu Spańczak Spańczuk Spańska Sparakowski Sparatek Sparazyński Sparażyński Sparda Sparna Sparniak Sparnik Sparniuk Sparny Sparreboom Sparta Spartak Spartek Sparty Spartyński Sparward Sparwaser Sparwasser Sparzak Sparzyński Spas Spasiak Spasibionek Spasibowicz Spasiewicz Spasiewski Spasik Spasiński Spasionow Spasiuk Spaska Spasońska Spasow Spasowicz Spasowski Spasówka Spasska Spassówka Spasuwka Spaszak Spaszewski Spat Spata Spatari Spataro Spath Späth Spatkowska Spatopulos Spatuszko Spatuśko Spatylak Spatzier Spaujer Spaulenok Spaulonek Spausta Spawlenok Spawlonek Spawławska Spaworowski Spayda Spayek Spayer Spazowski Spech Spechalska Spechciński Spechio Specht Special Speciał Specik Specius Specjak Specjal Specjalna Specjalny Specjalski Specjał Specjan Specjusz Speck Specki Speclik Specowius Specus Specyalski Specyał Specyial Specyk Specylak Specylak-Skrzypecki Speczik Speczyk Speczyński Speda Spedenkiewicz Spedowska Spedzia Speer Spegalski Speglanin Speich Speicher Speichert Speichler Speidel Speidelsbach Speidelspach Speier Speigel Speil Speina Speir Speiser Speister Speizer Spejankowska Spejchert Spejczys Spejczysz Spejdel Spejer Spejna Spek Spektor Spelak Spelbert Speleniak Spelina Spelkuist Spelska Spelten Spełh Spencel Spenceley Spencer Spencerski Spendal Spende Spendel Spender Spendowski Spengel Spengiel Spenia Spenkowska Spennadel Spenner Spenst Spentana Spentany Sper Spera Speranza Sperber Sperczak Sperczyński Sperg Spergel Sperka Sperkiewicz Sperkowski Sperl Sperlak Sperlan Sperlen Sperlich Sperlik Sperling Sperman Spermol Sperna Spernacki Spernadel Spernal Spernoga Spernol Spernzel Spero Sperol Sperr Sperra Sperro Sperski Spert Sperti Spertusiak Speruda Sperz Sperzyński Spes Spess Speszko Spet Spetal Spetana Spete Spetel Speth Spetkowski Spetruk Spett Spetz Spewok Speyer Spęcerski Spęclik Spędowski Spędzia Spędzik Spędzińska Spętana Spętany Spętkowski Spiaczka Spiak Spiałek Spiączka Spiąkowski Spiątek Spibida Spic Spica Spicak Spicer Spicera Spicewicz Spich Spicha Spichaj Spichal Spichalski Spichał Spichała Spicher Spichowicz Spichtinger Spick Spicker Spicki Spickier Spickowska Spicyn Spicyń Spicz Spiczak Spiczak-Brzeziński Spiczakowska Spiczek Spiczka Spiczko Spiczonek Spiczyk Spiczyn Spiczyński Spidras Spidz Spiec Spiech Spiecha Spiechert Spiechlanin Spiecho Spiecholska Spiechow Spiechowicz Spiechowski Spiecius Spieck Spieczna Spieczny Spieczonek Spieczyński Spieć Spieg Spiegarska Spiegel Spiegelberg Spiegiel Spiegiewicz Spiegla Spieglamin Spieglanin Spiegolski Spiegowski Spieha Spiehs Spiek Spieker Spiekermann Spiel Spieler Spielglanin Spielman Spielmann Spielvogel Spielvogiel Spień Spieralski Spierawka Spierawska Spierewka Spierewski Spierings Spierz Spierzak Spierzewska Spies Spiesińska Spieske Spiesko Spiesky Spiess Spiesz Spieszalski Spieszchalski Spieszko Spieszna Spieszny Spieszyński Spietelin Spietelun Spietz Spiewaczek Spiewak Spiewakiewicz Spiewakowski Spiewanek Spiewankiewicz Spiewanowska Spiewek Spiewińska Spiewka Spiewla Spiewok Spież Spieżak Spigarski Spigel Spigiel Spigner Spigorska Spijewska Spijołek Spik Spika Spikawska Spiker Spikermann Spikert Spikier Spikoński Spikowski Spikuła Spil Spila Spilarewicz Spilarowicz Spilarska Spilaszek Spilczyn Spilczyński Spiler Spilis Spiliszewski Spilka Spilkowski Spill Spilla Spiller Spillmann Spilman Spilnik Spilnyk Spilok Spilski Spilszewski Spina Spinak Spinalski Spinarska Spinczek Spinczyk Spinda Spindel Spindler Spindras Spinek Spinelli Spinello Spiner Spineter Spinetter Sping Spinger Spink Spinka Spinkiewicz Spinkowski Spinner Spinter Spintzyk Spińczek Spińczyk Spioch Spiolek Spiołek Spionek Spiong Spionkowski Spioska Spira Spiradek Spiralewicz Spiralski Spirała Spiraszewski Spirawka Spirczak Spirczyk Spirdoń Spirdowicz Spirenko Spirenkow Spirer Spirewka Spirewski Spiridis Spiridon Spiridonow Spiridoński Spiridowicz Spirik Spirin Spirina Spiringer Spirka Spirke Spirkowicz Spirnek Spiro Spirodek Spirowski Spirra Spiruła Spirychowicz Spirydo Spirydon Spirydoniuk Spirydonow Spirydonowicz Spirydonów Spirydoń Spirydoński Spirydow Spirydowicz Spirydowski Spirydów Spirydynow Spiryn Spirynkow Spirytulski Spirytus Spirytuś Spirz Spirzak Spirzewski Spirzyk Spis Spisacki Spisak Spisak-Spisacki Spisala Spisał Spisała Spisan Spisek Spisgardt Spiska Spisla Spisła Spiss Spisz Spiszak Spiszek Spiszków Spiszyk Spiśla Spital Spitalna Spitalniak Spitalnik Spitalny Spitol Spitoł Spitt Spittal Spitulski Spitz Spitza Spitzak Spitzbarth Spitzer Spitzera Spitzhofer Spitziar Spitzier Spitzka Spiwak Spiwczyk Spiwek Spizak Spizarna Spizewski Spiż Spiżak Spiżarna Spiżarny Spiżarski Spiżek Spiżewski Spiżowska Spiżyk Splanemann Splawski Splecer Spleciniak Splerewka Splesner Splesniak Splesniały Spleśniak Spleśniała Spleśniały Splet Spleter Spleteteser Spletsteser Spletstöhser Spletstosser Splett Spletter Spletteser Splettstochser Splettstoeher Splettstoehser Splettstoesser Splettstosser Splettstüsser Spletzer Splewiński Splichal Spliess Splikowska Splinter Splińska Splis Splisgard Splisgardt Splisgart Splisteser Splistyser Spliszewski Split Spliter Splitt Splitter Splitthof Splonskowski Splosteter Spluwacz Spława Spława-Neyman Spławiec Spławik Spławiński Spławiszewski Spławnik Spławski Spłocharski Spłocherski Spłoducha Spłowiec Spłowiejko Spłuszka Spływacz Spoch Spochacz Spochaczyk Spociński Spoczek Spoczyński Spod Spodar Spodarczuk Spodarczyk Spodarec Spodarek Spodaryk Spodarzewski Spodek Spodenkiewicz Spodenko Spodło Spodniewski Spodnik Spodoba Spodobalski Spodor Spodorczyk Spodorek Spodowicz Spodowska Spodymek Spodynek Spodyniuk Spodzieja Spodziewała Spodziewańska Spodziński Spoerk Spogis Spohalska Spohn Spohnholz Spohr Spoida Spoiński Spojanowska Spojda Spojlar Spok Spokojna Spolak Spolankiewicz Spolar Spolarz Spolda Spoldi Spole Spolenak Spoleniak Spoler Spoliar Spolik Spoliniak Spoliński Spolitak Spolitakiewicz Spoljar Spolna Spolniewski Spolnik Spolny Spolski Społa Społcharska Społek Społka Społna Społnik Społny Społnycki Społowicz Spon Sponar Sponarewicz Spond Sponda Spondar Sponek Sponellowska Sponer Sponikowski Spontana Spontany Spoor Spor Spora Sporadko Sporak Sporakowski Sporan Sporchill Sporcic Sporczyk Sporecki Sporek Sporelska Sporen Sporin Spork Sporling Sporn Sporna Sporniak Sporny Sporoń Sporowska Sporrer Spors Sporschill Sporski Sporszil Sporszyl Sport Sportek Sporych Sporyciak Sporycz Sporyn Sporyń Sporys Sporysek Sporysiak Sporysz Sporyszkiewicz Sporyszko Sporyś Sporz Sporzecki Sporzyński Sporzysz Sporżyńska Sposob Sposobin Sposób Sposzek Spot Spotan Spotański Spotek Spot-Gliszczyński Spoth Spotke Spoton Spotoń Spotowski Spott Spottek Spottke Spotys Spoyda Spoz Spoz Spozito Spozowski Spozyto Spoździał Spożdział Spożowski Spożyński Spóberg Spód Spójnik Spólak Spólna Spólniak Spólnicki Spólniewska Spólnik Spólny Spółczyński Spółka Spór Spórek Spórka Spórna Spórno Spórny Spóstek Spót Spóz Spóziak Spóź Spóździał Spóźniak Spóż Spracel Sprach Spracha Spracher Sprada Sprado Spradowska Spragala Spragowski Sprałek Spramka Spramska Sprancel Sprangel Spranger Sprangin Spranka Spranowicz Spranzel Spraski Spraszyńska Sprat Spratek Sprawa Sprawca Sprawka Sprawna Sprawnik Sprawny Sprawski Sprażyński Sprąc Sprącel Sprątek Sprążak Sprążyna Sprążyńska Sprecel Sprecher Spreda Sprei Spreier Sprej Sprejer Sprem Spremger Spren Sprenc Sprencel Sprendałowicz Sprenecki Spreng Sprenga Sprengel Sprenger Sprengiel Sprengler Sprenglewski Sprentzel Sprenz Sprenzel Sprenżyna Spreńgier Spreński Spretka Spretke Spretko Spreugel Spreżak Spreżyna Spręga Spręgacz Spręgiel Spręgiewska Spręglewski Spręngel Sprężak Sprężok Sprężyna Sprężyński Sprigner Sprindt Spring Springacz Springel Springer Springiel Springiel Springier Springmajer Springman Springmann Springner Springwald Sprint Sprinz Sprisz Spriszyńska Spritula Spritulla Sproch Sprocińska Sproczyński Sprogis Sprohs Sprolewicz Sproncel Spronzel Sproński Sproski Sprot Sprotowska Sprott Sprowcel Sprownik Sprowski Spróch Sprólewicz Spruch Sprucht Spruciński Spruczyński Sprudin Spruhs Sprukst Sprums Sprun Sprung Sprunger Sprunk Sprus Sprusiak Sprusik Sprusiński Spruss Spruszak Spruszyński Spruś Sprut Spruta Sprutacz Sprutta Sprych Sprycha Sprychała Sprychel Spryczak Spryczyńska Spryka Sprymorakis Spryn Sprync Sprynca Spryncel Sprynczak Spryndrakis Spryndrakus Spryndrykas Spryng Spryngacz Sprynger Spryngiel Spryngier Spryngwald Spryniecki Sprynkowicz Sprynt Sprynwald Spryń Spryńca Spryński Sprys Sprysak Sprysek Sprysiak Sprysiński Sprysz Spryszak Spryszewska Spryszyński Spryś Spryt Sprytny Sprytula Sprywa Sprzaczka Sprzaczkowska Sprzak Sprzażka Sprzączak Sprzączek Sprzączka Sprzączko Sprzączkowski Sprzątczak Sprzążak Sprzążek Sprzążka Sprzeczka Sprzeński Sprzęczak Sprzęczka Sprzęczkowska Sprzonczak Sprzyczka Sprzyńska Sprzyszak Spuchała Spuczkowska Spudowski Spudy Spudych Spudzis Spujda Spula Spulak Spuler Spulikowski Spulna Spulniak Spulnik Spulny Spuła Spułczyński Spułek Spuło Spułowicz Spułtowski Spunak Spunda Spur Spura Spurak Spurek Spurgiarz Spurgiasz Spurgiesz Spurgis Spurgiusz Spurgjasz Spuriak Spurjak Spurka Spurna Spurniak Spurny Spurrell Spurring Spurtacz Spurzowska Spurzyńska Spus Spusiak Spust Spustacz Spustak Spustek Spustka Spustowski Spustych Spuszewska Spuszka Spuś Spuścizna Sput Sputa Sputak Sputek Sputkowska Sputo Sputowski Spuz Spuziak Spuz-Szpos Spużak Spych Spycha Spychaj Spychala Spychalla Spychalski Spychał Spychała Spychało Spychałowicz Spychańska Spychara Spycharz Spychaś Spychawska Spychcy Spychel Spycher Spychła Spychniak Spychowicz Spychowski Spycialska Spyczak Spyczewska Spyczyńska Spyker Spylczyn Spylnyk Spylok Spyła Spyłek Spyndel Spyniewska Spyr Spyra Spyrała Spyratos Spyrc Spyrczak Spyrczek Spyrczyński Spyrek Spyrka Spyrko Spyrko-Śmietanko Spyrła Spyrłak Spyrnol Spyrtek Spyrz Spyrzewski Spyrzyński Spysiński Spyska Spysz Spyszewski Spyszkiewicz Spyszyński Spyt Spyta Spytek Spytel Spyth Spytka Spytko Spytkowski Spytowski Spyżewski Srabelus Srabowska Srabski Srach Sracherski Srachowicz Sracz Sraczyk Sraczyńska Sradomski Sraga Sragowicz Srajek Srajer Srak Sraka Srakulski Srakuła Sral Sralica Sralka Sram Srama Sramkiewicz Sramkowska Sramowski Sramski Sramula Sranc Sranek Srankiewicz Sranosz Sranson Srańczak Srasiak Sraszkiewicz Srat Sratanek Sraus Srąbacz Srączek Srączewska Srączyński Srądecka Srąk Srąpór Srba Srebak Srebal Sreber Sreberski Srebicka Srebista Srebna Srebniak Srebnica Srebnicki Srebnik Srebny Srebowski Srebr Srebra Srebrakowski Srebranowska Srebrna Srebrniak Srebrnicka Srebrnik Srebrniuk Srebrny Srebro Srebrowski Srebrzycka Srebrzyński Srebska Srec Srech Srecińska Sreczek Sreczka Sreczko Sreczycki Sreczyńska Sredlecka Sredniak Sredniawa Sredniawski Srednicki Sredniewski Sredura Sredzewska Sredzieński Sredziński Sredzka Srega Sregar Sregorczyk Sreipel Srejde Srek Srekowski Srema Sremak Sremba Srembowata Srembowski Sremcewicz Sremecki Sremelko Sremianowska Sremińska Sremplewski Sremski Srencel Srenda Srendera Srendok Srendus Sreniawa Sreniawski Srenscek Srensen Srensson Sreńczak Sreńscek Srepień Sreszta Sreślak Sreteński Srewczyk Sręba Srębacz Srębowata Srębowaty Sręda Sręk Srępień Srężek Sribna Sribniak Sribrna Srider Srischerski Srobak Srobczak Srobel Srobisz Srobka Srobosz Srobot Srobowski Srobrowski Sroch Srochalska Srock Srocki Sroczak Sroczan Sroczek Sroczka Sroczko Sroczkowski Sroczyk Sroczyński Sroczyska Srod Sroda Srodecki Srodek Srodka Srodkowski Srodon Srodoń Srodowski Srodula Srodulski Srodziewicz Srodziński Sroga Srogasz Srogi Srogoń Srogorz Srogosz Srogoszcz Srogowicz Sroiński Srojna Srojny Srok Sroka Sroka Srokaczewska Srokal Sroka-Lewosz Srokalska Srokasz Srokata Srokaty Sroko Srokocz Srokol Srokorska Srokos Srokosch Srokosz Srokoszewski Srokoszyk Srokowski Srol Srolarczuk Srolik Sroll Sroma Sromak Sromaka Sromala Sromalla Sromała Sromczyk Sromczyńska Sromecki Sromek Sromer Sromicki Sromka Sromoła Sromrek Sromski Sron Sronciwilk Sronek Sroniak Sronkowski Sroń Srońska Sropa Sropiński Srosiak Sroski Sroslak Sroszlak Sroślak Srot Sroter Srotlak Srożak Srożek Sróbka Sróda Sródecki Sródka Sródkowski Sródowska Sródziński Srójek Sról Srólik Srót Srótkowski Srótowski Srótwa Sróżak Sróżyk Sróżyński Srp Srpigiel Srtacil Srtanco Srtapczuk Sruba Srubarczyk Srubarz Srubas Srubicka Srubieniec Srubka Srubkowski Srubo Sruborz Sruchot Sruczyńska Srudka Srudkowski Srudo Srudzienna Srudzińska Srugalski Srul Srulek Srum Srumicka Srumiłło Srumińska Srumska Srupka Sruski Srusz Sruś Srut Sruta Srutek Srutka Srutkowski Srutowski Srutt Srutwa Srutyński Sruzik Srygutis Srypa Sryra Srytek Srzałba Srzałek Srzałka Srzałkowska Srządziel Srzednicki Srzedziński Srzelec Srzelecka Srzemińska Srzeniawa Srzępek Srzępka Srzwejdych Srzyniarz Srzypa Srzypczak Srzypczyk Srzypek Srzypiec Srzypkowska Srzypulec Srzyszewska Staab Staack Staak Staar Staats Staba Stabach Stabaczyńska Stabak Stabala Stabała Stabaszewski Stabaś Stabczewska Stabel Stabela Stabelski Stabenow Stabeusz Stabęcka Stabiak Stabicki Stabiecki Stabiewska Stabik Stabikowska Stabiński Stabiszewski Stabko Stabkowicz Stabkowska Stabla Stablecka Stabler Stablewski Stabła Stabnawski Stabnicki Stabnik Stabno Stabolewski Staboń Stabońska Staborski Stabosz Staboszewska Stabrała Stabrałowski Stabrawa Stabrowski Stabryla Stabryła Stabryło Stabryłowski Stabryn Stabryń Stabrywa Stabrzyński Stabuch Stabulaniec Stabulewicz Stabulewski Stabulska Stac Stacel Stacenko Stacer Stacerz Stacewicz Stacewska Stacey Stach Stacha Stachacki Stachacz Stachaczek Stachaczewska Stachaczyk Stachaczyński Stachaj Stachak Stachal Stachalek Stachalski Stachaluk Stachan Stachanczyk Stachanowicz Stachanowska Stachań Stachańczyk Stachańczyk-Piłat Stachański Stacharczuk Stacharczyk Stacharek Stacharski Stacharz Stacharzewski Stachaszewski Stachaszyńska Stachczyk Stache Stachecki Stachejko Stachel Stachela Stachelak Stachelczyk Stachelek Stachelicz Stachelski Stacher Stachera Stacherczak Stacherczyk Stacherek Stacherski Stacherzak Stacherzka Stacherzyński Stacherżak Stacheta Stachetka Stachewicz Stachewska Stachęcki Stachi Stachic Stachiera Stachiewicz Stachijuk Stachila Stachira Stachjuk Stachl Stachla Stachlewicz Stachlewski Stachlicka Stachlik Stachliński Stachła Stachmak Stachmal Stachmiak Stachmiałek Stachmol Stachmołek Stachna Stachnal Stachniak Stachniał Stachniałek Stachniar Stachnicki Stachniczak Stachniczek Stachniewicz Stachniewski Stachnik Stachnikow Stachnio Stachnioł Stachnioła Stachniuk Stachno Stachnowicz Stachnowski Stacho Stachocka Stachol Stacholak Stacholec Stacholek Stacholiński Stacholski Stachomiałek Stachomien Stachon Stachoniak Stachoń Stachoń Stachoń-Burtek Stachończyk Stachoń-Fedro Stachoń-Gał Stachoń-Goł Stachoń-Groblowy Stachoń-Grzesiczek Stachoń-Haziak Stachoń-Koszarek Stachoń-Kuźma Stachońska Stachoń-Szymków Stachoń-Tutoń Stachoń-Wilk Stachor Stachora Stachorowski Stachorski Stachorzak Stachorzecki Stachorzewski Stachorzyński Stachoski Stachota Stachow Stachowczyk Stachowiak Stachowiak Stachowiak-Walczak Stachowicz Stachowiec Stachowiecki Stachowik Stachowna Stachowny Stachowski Stachólec Stachólski Stachór Stachórka Stachórko Stachórski Stachórzyńska Stachów Stachr Stachra Stachrowski Stachuca Stachucy Stachucza Stachuczy Stachul Stachula Stachulak Stachulak-Góra Stachulak-Gura Stachulec Stachulko Stachulla Stachulski Stachuła Stachunka Stachuń Stachur Stachura Stachurczyk Stachurek Stachurka Stachurka-Geller Stachurko Stachurowski Stachurski Stachurzecki Stachurzewski Stachuska Stachuta Stachwiak Stachwicz Stachwiejuk Stachwiuk Stachy Stachyra Stachyrak Stachyrska Stachyrz Stachyrzak Stachyta Stacica Staciewiński Stacikusz Stacina Stacinkiewicz Stacinkowicz Stacino Staciński Staciuk Staciukiewicz Staciukowicz Staciułowicz Staciwa Staciwiński Staciwo Stacjoński Stacjów Stacker Stacki Stackier Stackiewicz Stackowiak Stackowski Stacnel Stacowiak Stacukiewicz Staculec Stacuła Stacurska Stacyna Stacyno Stacyszyn Stacz Staczak Staczan Staczek Staczeń Staczeńska Staczewicz Staczewski Staczkiewicz Staczkowski Staczkun Staczkus Staczonek Staczowicz Staczowska Staczuch Staczyk Staczykiewicz Staczyński Staćkiewicz Stadanowicz Stadczuk Stadczyk Stadejek Stadejkowski Stadek Stadelmajer Stadelmeier Stadelmeyer Stademajer Staden Staderski Stadher Stadie Stadik Stadio Stadion Stadka Stadkiewicz Stadko Stadkowski Stadków Stadla Stadler Stadlewski Stadlicka Stadło Stadłowicz Stadman Stadmik Stadmüller Stadniak Stadniarz Stadnica Stadnicki Stadniczek Stadniczenko Stadniczeńko Stadniczuk Stadnieczko Stadnieczuk Stadniewski Stadnik Stadnikiewicz Stadnikow Stadnikowski Stadników Stadniuk Stadno Stadny Stadnyk Stadolińska Stadolna Stadolny Stadolski Stadomska Stadólna Stadółka Stadółkiewicz Stadryniak Stadthaus Stadther Stadtherr Stadtmeier Stadtmoller Stadtmueller Stadtmüeller Stadtmuller Stadtmüller Staducki Stadulski Stadura Stadurska Stadyk Stadyniak Stadysz Stadzierz Stadziesz Stadzik Stadzińska Stadzisz Staebler Staeck Staedel Staehr Staer Staeven Staf Stafa Stafan Stafanek Stafani Stafaniak Stafanides Stafanik Stafaniuk Stafankiewicz Stafanowicz Stafanowski Stafanów Stafańczyk Stafański Stafarczyk Stafarski Stafarzyńska Stafecki Staff Staffa Staffer Stafi Stafiak Stafian Stafiej Stafiera Stafierska Stafii Stafij Stafijczuk Stafijowski Stafin Stafiniak Stafiński Stafiowski Stafir Stafira Stafirski Stafisz Stafjowski Stafniej Stafrański Stafrowska Stafski Stafyniak Staga Stagenalski Stagiel Stagienka Stagienta Stagiewicz Stagiłow Stagiński Stagli Stagman Stagmann Stagniecki Stagnierska Stagniw Stagon Stagorońska Stagraczyński Stagren Stagrent Stagret Stagroński Stagrowski Stagun Staguń Stahaczyk Stahelska Stahl Stahlberg Stahlberger Stahleberger Stahlka Stahlke Stahn Stahnke Stahorzyński Stahowiak Stahr Stahula Stahura Stahurski Stahyra Staich Staier Staiger Staigl Staik Staikiewicz Staimarski Stain Stainbach Stainberg Stainbergier Stainborn Stainer Stainert Stainhauer Stainhof Stainke Stainwald Staiński Stais Staisch Staisczyk Staisz Staiszczyk Staiś Staita Staj Stajada Stajak Stajałowska Stajan Stajanos Stajanowski Stajańska Stajaszczak Stajaszczyk Stajczak Stajczyk Stajćić Stajda Stajdak Stajdel Stajdelman Stajdo Stajecka Stajek Stajeman Stajenda Stajenowska Stajeński Stajer Stajerowski Stajerski Stajerwald Stajewski Stajger Stajgiel Stajgis Stajgl Stajgli Stajglik Stajhauzer Stajinert Stajka Stajkiewicz Stajko Stajkos Stajkow Stajkowski Stajkun Stajman Stajn Stajnbart Stajnberg Stajnborn Stajnbrat Stajnda Stajnder Stajndor Stajndorf Stajner Stajnert Stajnhajer Stajnhauzer Stajnhof Stajnhozer Stajniak Stajnic Stajniec Stajniewski Stajnik Stajniok Stajniowska Stajnka Stajnke Stajnko Stajnmec Stajno Stajnowski Stajowska Stajszczak Stajszczok Stajszczyk Stajsznak Stajszyk Stajta Stajuda Stajura Stak Staka Stakarz Stakiewicz Staklińska Stakłosa Staknis Stakniszewska Stakowiec Stakowiecka Stakowski Stakuć Stakum Stakun Stakuń Stakus Stal Stala Stalach Stalak Stalamasińki Stalanowski Stalar Stalarczuk Stalarczyk Stalarek Stalarów Stalarski Stalarz Stalarzewicz Stalbe Stalberg Stalborska Stalbowski Stalcer Stalczewski Stalczyk Stalczyński Staleblak Stalec Stalecki Stalega Stalenczyk Stalenga Staleńczyk Staleńska Staler Staleronka Stalerow Stalerów Stalerzuk Staleski Stalewicz Stalewski Stależak Stależuk Stalęga Stali Staliar Stalica Stalicki Staliczak Staliga Stalij Stalimirska Stalin Stalinger Stalingier Stalingowska Staliniak Staliniewicz Stalinkiewicz Staliński Stalis Staliszewska Staliś Stalka Stalke Stalkiewicz Stalko Stalkoper Stalkopf Stalkowski Stall Stalla Stallecker Stallmach Stalmac Stalmach Stalmachowicz Stalmachowski Stalmacka Stalmaczonek Stalmaczonok Stalmajski Stalmalski Stalman Stalmański Stalmarski Stalmasiak Stalmasik Stalmasiński Stalmaski Stalmasky Stalmaszak Stalmaszczuk Stalmaszczyk Stalmaszek Stalmaszuk Stalmaszyk Stalmaszyński Stalmierski Stalmirski Stalmska Stalmuski Stalnach Stalnicka Stalnik Stalo Staloch Stalon Stalona Stalonczyk Stalony Stalony-Dobrzański Stalończuk Stalończyk Stalos Staloski Stalościk Stalowa Stalowski Stalowy Stalpiński Stalski Staluszek Staluszka Staluszko Stalyńska Stał Stała Stałanowski Staławska Stałbrowska Stałczewska Stałecka Stałek Stałena Stałenyj Stałęga Stałgo Stałka Stałkiewicz Stałkowski Stałoszczyk Stałowczyk Stałowski Stały Stam Stama Stamach Stamarski Stamaszek Stamaszewska Stamaszkiewicz Stamaszko Stamatel Stamatello Stamatow Stamatowski Stamber Stamberg Stambiewska Stamblewski Stambłowski Stambor Stamborowski Stamborski Stambrowski Stambuldzys Stambuli Stambulidis Stambulińska Stambulis Stambulski Stambuła Stambułka Stambułko Stamburski Stamec Stamek Stamen Stamenkow Stamenkowić Stamiak Stamiaszczyk Stamiaszek Stamiciński Stamiec Stamiek Stamienda Stamierowski Stamierska Stamieszkin Stamiewska Stamik Stamiński Stamirecki Stamirowski Stamirski Stamirz Stamiuk Stamiul Stamkiewicz Stamkowski Stamlberg Stamler Stamlewicz Stamm Stamma Stammel Stammer Stammler Stammoch Stamoch Stamos Stamoszek Stamowiak Stamowska Stamper Stampf Stampfil Stampfl Stampin Stampińska Stampka Stampkowski Stampler Stamplewska Stamplowska Stampor Stampór Stampski Stamrowski Stamski Stamucha Stamula Stamulczyk Stamulopulos Stamulopulus Stamur Stan Stana Stanach Stanaczek Stanak Stanała Stanałowski Stanarska Stanarz Stanasek Stanasiak Stanasik Stanasiok Stanasiuk Stanasz Stanaszak Stanaszek Stanaszkiewicz Stanawski Stanberg Stanbuli Stanbulska Stanbuła Stanc Stancel Stancelewicz Stancelewski Stancelowska Stancewicz Stanch Stanchly Stanchła Stanchły Stancic Stanciewicz Stancik Stancio Stanck Stancki Stanclewicz Stanclewski Stanclik Stanco Stancu Stancyk Stanczak Stanczek Stanczew Stanczewa Stanczewski Stanczuk Stanczy Stanczyc Stanczyk Stanczykiewicz Stanczykowski Stanczyłów Stanczyszyn Stand Standa Standar Standara Standarowicz Standarowska Standarski Stande Standela Standełło Standenchajer Stander Standera Standerowicz Standers Standerski Standewicz Standio Stando Standon Standos Standoschek Standowicz Standreciak Standret Standrowicz Standryciuk Standryk Standryt Standt Standura Standy Standyk Standyło Standziak Standzian Standzik Standzikowski Standzina Standzon Standzoń Standżoń Stane Stanecki Stanecko Staneczek Staneczko Staneczok Stanejko Stanek Stanela Stanelik Stanell Stanenberg Stanerski Stanescu Staneski Staneta Stanetta Stanetzek Stanew Stanewa Stanewicz Stanewska Stanga Stange Stangel Stangenberg Stangenberger Stanger Stangerciak Stangert Stangiel Stangierski Stangiewicz Stangiewski Stangiłowski Stangis Stangl Stanglerska Stanglewicz Stanglewski Stangner Stangnet Stangor Stangora Stangorra Stangraciak Stangracka Stangreciak Stangrecik Stangreciuk Stangrecki Stangreczak Stangred Stangret Stangrett Stangricki Stangrocka Stangrodzki Stangryciuk Stangrycki Stangryczak Stangryczuk Stangryniuk Stangwiło Stani Stania Staniach Staniak Staniana Stanianczyk Stanianek Stanianis Staniarczyk Staniarski Staniasz Staniaszczyk Staniaszek Staniaszko Staniaszyk Staniawska Staniberg Stanibrowska Stanibulska Stanibuła Stanibułka Stanic Stanica Stanicek Stanicewicz Stanich Stanicha Stanichiewicz Stanicki Stanicz Staniczak Staniczek Staniczewski Staniczko Staniczok Staniczuk Staniczyk Stanić Staniec Staniecki Staniecko Stanieczek Stanieczko Stanieda Stanieg Staniejek Staniejko Staniek Staniel Stanielewicz Stanielun Stanieluń Stanieł Stanienda Stanierowski Stanierska Stanierz Stanieski Staniesz Stanieszek Stanieta Staniew Staniewicz Staniewicz-Reginis Staniewski Stanięda Stanihauzer Stanik Stanikewicz Stanikiewicz Stanikowski Stanikusz Stanilewicz Staniłko Staniłło Staniłowicz Stanimer Stanimir Stanimirski Stanin Stanina Staninkiewicz Staninowska Staniński Stanio Stanioch Staniocha Staniok Staniol Stanionis Stanior Staniorowski Staniorski Stanios Staniosz Stanioszczyk Stanioszek Stanioszka Stanioś Staniow Staniowski Staniórski Staniów Stanirowski Stanis Stanisiak Stanisk Staniski Staniskowska Stanislaff Stanislaus Stanislawska Stanislis Stanisłak Stanisław Stanisława Stanisławaczuk Stanisławaczyk Stanisławaitis Stanisławajtis Stanisławajtys Stanisławczak Stanisławczuk Stanisławczyk Stanisławek Stanisławiak Stanisławicka Stanisławicz Stanisławiec Stanisławiok Stanisławiszyn Stanisławiuk Stanisławow Stanisławowicz Stanisławowski Stanisławów Stanisławski Stanisławszczuk Stanisławszuk Stanisłowajtis Stanisłowski Stanist Stanistawczyk Stanisz Staniszcak Staniszczak Staniszczek Staniszczyk Staniszek Staniszew Staniszewski Staniszewski Staniszkiewicz Staniszkis Staniszowski Staniszyńska Staniś Stanita Stanitzek Stanitzok Staniuch Staniucha Staniuk Staniukiewicz Staniukowicz Staniul Staniulewicz Staniulis Staniuliś Staniulius Staniulonis Staniura Staniurski Staniusz Staniuszek Staniuszewska Staniuszko Staniuś Staniwicki Staniwska Stanjaszek Stanjec Stanjek Stanjura Stanjurski Stank Stanka Stankala Stankała Stankar Stankawiak Stanke Stankiewicz Stankiewicz Stankiewicz-Billewicz Stankiewicz-Ciupa Stankiewicz-Kowalska Stankiewicz-Pupka Stankiewicz-Szynka Stankis Stankis Stankisz Stankius Stankle Stanko Stankonowicz Stankow Stankowiak Stankowicz Stankowiec Stankowski Stanków Stankuć Stankunowicz Stankus Stankusch Stankusowicz Stankusz Stanl Stanlik Stan-Lis Stanna Stannat Stannay Stannbauer Stannek Stannenberg Stannik Stanno Stanny Stano Stanoch Stanocka Stanoczek Stanogórska Stanok Stanokowska Stanol Stanolewicz Stanolik Stanomska Stanopiedis Stanopiedzis Stanos Stanoschek Stanosek Stanosielec Stanossek Stanosser Stanosz Stanoszek Stanoszewska Stanow Stanowczyk Stanowicki Stanowicz Stanowiec Stanowin Stanowiński Stanowski Stanóch Stanólewicz Stanów Stanpel Stanpl Stanrzewski Stansiak Stansik Stanski Stanskowski Stanslicka Stanszak Stanszeit Stanszek Stanszkis Stanślicki Stantejski Stantke Stanton Stanuch Stanuchiewicz Stanuchowski Stanul Stanula Stanulanis Stanulczyk Stanulen Stanulewicz Stanulis Stanulla Stanulonis Stanuła Stanupiedzis Stanurska Stanus Stanusch Stanusiak Stanusz Stanuszek Stanuszewska Stanuszkiewicz Stany Stanykiewicz Stanyńska Stanzecki Stanzel Stanzius Stanzocka Stanżewski Stapa Stapaj Stapak Stapała Stapancewicz Stapanik Stapaniuk Stapańska Stapczyk Stapczyńska Stape Stapek Stapel Stapf Stapiak Stapiński Stapiska Stapisz Stapka Stapkiewicz Stapkowicz Stapkowski Stapl Stapleton Stapliński Stapniak Stapor Staporek Staporska Stapowicz Stapór Stapp Stapt Stapulewicz Stapułkowski Stapurewicz Stapurowicz Stapyra Stapyran Star Stara Staraburda Starachanowski Starachnowski Starachota Starachowicz Starachowski Starak Starakiewicz Starama Staramiejski Staranc Staranczak Staranczuk Staraniec Staraniecki Staranik Starankiewicz Starankowicz Staranowicz Staranowicz-Wołoszko Starań Starańczak Starańczuk Starańczyk Starański Starapa Starascik Starasiak Starasz Staraszak Staraszczuk Staraszewski Staraszkiewicz Staraszyński Staraus Starawczyński Starawiak Starażewicz Starączewska Starąga Starba Starbała Starbek Starbowski Starbuła Starbyła Starc Starcen Starcew Starcewicz Starcewska Starch Starchaj Starchorek Starchota Starchowski Starchurska Starciak Starciło Starck Starcz Starczak Starczakow Starczała Starczan Starczawa Starczek Starczenko Starczew Starczewski Starczok Starczowski Starczuk Starczukowski Starczyk Starczykowska Starczynowski Starczyński Stardowski Stardyniak Stardza Starecek Starecki Stareczek Stareda Stareew Starega Starego Starejki Starek Starenczak Starenda Starenga Starengowski Starenka Starenki Starenko Stareńczak Stareńczyk Stareńka Stareńki Stareńko Stareński Stareprawo Starer Stareścik Starewicz Staręda Staręga Staręgowski Stargaczyńska Stargala Stargalla Stargała Stargardzki Stargecki Stargetzki Stargęga Stargińska Stargolla Stargowska Stargulewski Stariat Stariczenko Stariczenkow Stariczuk Staridas Starik Starikiewicz Starikow Staringer Stariszewska Starjecka Starjetzki Stark Starkbauer Starke Starkel Starker Starkiel Starkiewicz Starkman Starko Starkow Starkowicz Starkowiec Starkowski Starków Starkula Starkulla Starkuła Starkus Starlinger Starma Starmach Starmik Starmowicz Starmowska Starnacki Starnal Starnalski Starnawski Starnc Starnecki Starnel Starnewska Starnicka Starniczuk Starniewski Starnik Starniowski Starnocińska Starnogowska Starnowicz Starnowski Starobracka Starobral Starobrański Starobrat Starobrot Starobrzański Starobrzeński Starobrzyński Staroch Starociak Starodaj Starodąb Starodąs Starodęb Starodębski Starodomska Starodub Starodul Starodumow Starodupcewa Starodus Starodz Starogardzki Starogarski Starojciec Starok Starolub Starom Staromak Staromiejski Staromłyński Staron Staroniak Staroniec Staroniek Staroniewicz Staroniewski Staronik Staroniowski Staronka Staronowicz Staroń Starońko Staroński Staroojciec Staropietka Staropięta Staropiętka Staropilna Staropilny Starorypiński Starorzyńska Staros Starosciak Staroscic Staroscik Starosczyk Starosiak Starosiek Starosielec Starosielnik Starosielski Starosiewicz Starosik Starosin Starosińska Staroske Starosławski Starosocki Starosolski Starost Starosta Starostecki Starostienko Starostin Starostina Starostka Starosto Starostowicz Starostowska Starosz Staroszak Staroszczak Staroszczik Staroszczuk Staroszczyk Staroszek Staroszelska Staroszik Staroszka Staroszko Staroszyk Staroszyński Staroś Starościak Starościc Starościk Starościn Starościński Starościuk Staroślik Starouszniak Starousznik Starow Starowiacz Starowicki Starowicz Starowiec Starowiecki Starowiej Starowiejski Starowiek Starowieyski Starowin Starowniak Starownik Starowojcienko Starowojta Starowojtow Starowójt Starowski Staroźcik Staroż Starożak Starożeczko Starożek Starożenko Starożuk Starożyk Starożyński Starożytnik Starsiak Starsierski Starsik Starski Starsz Starszak Starszczyk Starszecki Starszek Starszewski Starszkiewicz Starszow Starszuk Starszyk Starszyńska Starściak Startek Startner Startnowski Starub Staruch Staruch Starucha Staruchmann Staruchowicz Starug Staruk Starukiewicz Starula Starulak Starulewicz Starulok Starun Starunczak Starunkiewicz Starunko Staruń Staruńczak Staruńko Starupska Starurzyk Starus Starusiewicz Staruske Starusz Staruszczak Staruszek Staruszewska Staruszkiewicz Staruszniak Staruś Staruzik Starużyk Starwojciec Stary Starybat Starybrant Starybrat Starybrot Starych Starycha Starycki Staryczanko Staryczebkow Staryczenko Staryczenkow Staryczeńko Staryczko Staryga Starygoń Staryk Starykiewicz Starykow Starykowicz Starykowski Staryków Starynka Starynowicz Staryński Staryńszczak Starypan Starys Starystach Staryszak Staryszczak Staryszek Staryś Starz Starza Starzak Starzaliński Starzała Starzałek Starzałka Starzałkowska Starzało Starzałowska Starzamski Starzanek Starzebski Starzec Starzecki Starzegocki Starzejko Starzek Starzelec Starzelik Starzemczyk Starzemski Starzeniec Starzeńczyk Starzeński Starzetz Starzetzki Starzewicz Starzewska Starzewski Starzewski Starzęba Starzębski Starzgreciak Starziczna Starziczny Starziński Starzko Starzoch Starzomczyk Starzomski Starzonek Starzowska Starzuczny Starzula Starzy Starzyc Starzychowicz Starzycki Starzyczna Starzyczny Starzyk Starzykiewicz Starzykowski Starzymska Starzyn Starzyniec Starzynowska Starzyńska Starzyński Starzys Starzysz Starzyszek Starzyż Starża Starżak Starża-Majewski Starża-Pisarzewska Starżecka Starżek Starżewicz Starżewski Starżęba Starżycka Starżyk Starżyński Stas Stasak Stasal Stasalis Stasała Stasałek Stasch Staschek Staschik Staschiński Staschiok Staschok Stasczak Stasczyk Staseczek Stasek Stasek Stasel Stasewicz Stasiaczak Stasiaczek Stasiaczyk Stasiak Stasiak Stasiak Stasiak Stasiak Stasiak-Głowala Stasiakiewicz Stasiakowski Stasial Stasiał Stasiałek Stasian Stasianek Stasiańko Stasiarczyk Stasiarek Stasic Stasica Stasicki Stasiczak Stasiczek Stasiczeńko Stasiczka Stasiczko Stasiczyn Stasidrowski Stasiebuk Stasiech Stasiecki Stasieczak Stasieczek Stasieczko Stasiej Stasiejko Stasiek Stasiek Stasiekiewicz Stasiela Stasielak Stasielich Stasieluk Stasielunas Stasieła Stasiełak Stasiełko Stasieło Stasiełowicz Stasiełuk Stasienczuk Stasieniak Stasieniewicz Stasieniuk Stasienka Stasienko Stasieńczuk Stasieńko Stasieńska Stasierczyk Stasierońska Stasierowski Stasierski Stasietczak Stasiew Stasiewicz Stasiewski Stasik Stasik-Grela Stasikiewicz Stasik-Kohut Stasikowicz Stasikowski Stasila Stasilewicz Stasilonis Stasiła Stasiło Stasiłojć Stasiłowicz Stasiłowski Stasin Stasina Stasinas Stasinasów Stasinczuk Stasiniak Stasiniewicz Stasiniewski Stasinkiewicz Stasinowicz Stasinowski Stasińczuk Stasińkiewicz Stasiński Stasio Stasiok Stasiołek Stasiołok Stasiołowicz Stasionek Stasionis Stasioński Stasior Stasiorczyk Stasiorek Stasiorowski Stasiow Stasiowski Stasiórka Stasiórska Stasiów Stasiówski Stasir Stasirej Stasirowski Stasiszyn Stasitis Stasiuczek Stasiuczonek Stasiuk Stasiuk Stasiukiewicz Stasiul Stasiulewicz Stasiulka Stasium Stasiun Stasiura Stasiurka Stasiurkiewicz Stasiurko Stasiurska Stasiuska Stasiw Stasiwicz Stasiwolak Staski Staskiel Staskielunas Staskiewicz Stasko Staskojć Staskow Staskowiak Staskowska Stasna Stasny Stasor Stassar Stassek Stasser Stastak Stastna Stastny Stasto Stasuła Stasyk Stasykiw Stasyszyn Stasz Staszajtis Staszak Staszak Staszałek Staszałk Staszan Staszanek Staszczak Staszczan Staszczek Staszczenko Staszczok Staszczuk Staszczuk Staszczyk Staszczyński Staszczyszyn Staszecki Staszeczek Staszeczka Staszeczko Staszek Staszek Staszek Staszel Staszelis Staszeliś Staszel-Łatas Staszel-Polankowy Staszenko Staszeńczyk Staszeńko Staszeński Staszer Staszeski Staszewicz Staszewska Staszewski Staszic Staszica Stasziewicz Staszik Stasziło Staszin Stasziszyn Staszk Staszka Staszkiel Staszkiewicz Staszko Staszkop Staszkow Staszkowian Staszkowicz Staszkowski Staszków Staszkun Staszkunas Staszkus Staszniewski Staszok Staszowski Staszór Staszów Staszuk Staszulewicz Staszulonek Staszyc Staszyca Staszycki Staszyk Staszył Staszyn Staszyński Staszysz Staszyszyn Staś Staściuk Staściulewicz Staśczak Staśczyk Staśka Staśkel Staśkiel Staśkielun Staśkielunas Staśkieło Staśkiewicz Staśko Staśkow Staśkowiak Staśkowicz Staśkowski Staśków Staślik Staśto Statczewski Stateczna Stateczny Stateczyński Statek Staternus Statetzny Statiej Statkiewicz Statko Statkowski Statkun Statner Statnicki Statnik Statowski Statrejt Stats Statter Stattler Stattmann Statuch Statucki Statujew Statulewicz Staturski Statuski Statuta Statyński Statyszyn Staub Stauba Staubach Stauchły Stauclik Staud Staude Staudt Stauer Stauf Staufer-Kamiński Stauferth Stauffer Staumont Staus Stauss Staut Stauth Stave Staw Stawa Stawacki Stawacz Stawadarski Stawak Stawaler Stawan Stawana Stawański Stawar Stawara Stawarczak Stawarczyk Stawarek Stawarko Stawarło Stawars Stawarski Stawaruk Stawarz Stawarzyńska Stawaski Stawasz Stawaś Stawawczyk Staważ Stawcka Stawczuk Stawczyk Stawczyński Stawdrzyńska Stawe Stawec Stawecki Stawek Stawelda Staweno Staweńo Stawera Stawerski Stawęcki Stawiaczek Stawiak Stawiak Stawiak Stawian Stawiana Stawianek Stawianka Stawianowska Stawiany Stawiańska Stawiarczyk Stawiarek Stawiarski Stawiarz Stawiasz Stawiaszyński Stawica Stawicki Stawiczek Stawiczki Stawiczna Stawiczny Stawid Stawida Stawidło Stawiec Stawiecki Stawiena Stawienko Stawieraj Stawierej Stawieroj Stawierowski Stawierski Stawierz Stawik Stawikowski Stawin Stawina Stawiniak Stawinoga Stawinowska Stawinożenko Stawinów Stawiński Stawiński Stawiona Stawiorska Stawiraj Stawirej Stawirek Stawirowski Stawirski Stawirz Stawirzyńska Stawisiński Stawiski Stawisz Stawiszczyński Stawiszewski Stawiszyński Stawitzka Stawiucha Stawiuk Stawiurska Stawka Stawkiewicz Stawkman Stawko Stawkowa Stawkowiak Stawkowski Stawler Stawluk Stawłowska Stawna Stawniak Stawnicki Stawnicza Stawniczek Stawniczna Stawniczny Stawniczy Stawniewicz Stawnik Stawny Stawo Stawoczyk Stawolnik Stawoniak Stawonoga Stawońska Stawor Staworko Staworowski Staworski Staworz Staworzyński Stawosek Stawoski Stawosz Stawoszczyk Stawoszewska Stawowa Stawowarczyk Stawowczuk Stawowczyk Stawowiak Stawowski Stawowy Stawrakakis Stawraski Stawreli Stawrelis Stawrew Stawro Stawromitros Stawrońska Stawrosiejko Stawrowski Stawrudis Stawrudys Stawruk Stawrusiejko Stawryłło Stawryło Stawski Stawszyk Stawujak Stawujek Stawuła Stawuta Stawużyk Stawyruk Stawyski Staygert Stays Staziecki Staziński Staziurka Staż Stażecki Stażewski Stażkiewicz Stażonek Stażyc Stażycki Stażyk Stażyński Stąbelski Stąberska Stąborowski Stąbrowska Stącel Stąchar Stącher Stącherska Stąchor Stąchór Stąciwa Stącka Stącz Stączek Stączko Stączyński Stąk Stąkowski Stąpaj Stąpak Stąpala Stąpała Stąpar Stąparek Stąpczak Stąpczyński Stąpel Stąper Stąperek Stąpień Stąpierzyńska Stąpiewska Stąpiński Stąpioł Stąpior Stąpiór Stąpka Stąpkowicz Stąpkowska Stąpniak Stąpniakowska Stąpniewski Stąpnik Stąpniowska Stąpor Stąporek Stąporkiewicz Stąporków Stąporowski Stąporski Stąpór Stąpórek Stąprowska Stąpska Stąpur Stąpyra Stąrzecki Stąrzycki Stąsiak Stąsiek Stąsik Stąskiel Stąsko Stąśko Stąślik Stążecki Stążewicz Stążewski Stążka Stążkiewicz Stążyła Steba Stebach Stebakow Stebaków Stebalska Stebar Stebart Stebbe Stebcel Stebec Stebel Stebeliński Stebelski Stebeluk Stebełecka Stebełko Steber Steberska Stebiński Steblaj Steblecki Steblej Steblek Steblewicz Steblewski Steblicki Steblik Steblin Steblin-Kamiński Stebliński Steblis Steblok Steblon Steblowski Stebłowski Stebner Stebnicki Stebnienko Stebnowski Steborowski Steborska Stebuła Stebułkowski Stec Steca Stecek Stecel Stecenko Stecewicz Stech Stecha Stechalska Stechański Stechbart Stechecki Stechel Stecher Stechera Stecherek Stecherska Stechiewicz Stechla Stechlarz Stechlicki Stechliczek Stechlik Stechliński Stechły Stechmal Stechman Stechmiałek Stechmij Stechmiler Stechna Stechnacz Stechni Stechniak Stechnicki Stechnij Stechnik Stechniowski Stechny Stecho Stechow Stechowicz Stechulec Stechulko Stechun Stechura Steciak Steciąg Steciewicz Stecij Stecik Stecil Steciński Stecio Steciów Steciuk Steciura Steciw Steciwa Steciwka Steciwko Steck Steckbeck Steckel Stecker Steckert Stecki Steckich Steckiert Steckiewicz Steckin Stecking Steckiw Steckman Steckmann Stecko Steckow Steckowicz Steckowski Stecków Stecła Stecnel Stecner Stec-Nicpoń Stecon Stecowiat Stec-Sala Steculak Stecuła Stecun Stecura Stecyk Stecyna Stecynek Stecyniak Stecyszyn Stecz Steczak Steczek Steczeń Steczewicz Steczka Steczkiewicz Steczko Steczkowicz Steczkowski Steczner Steczniak Steczniewski Steczo Steczowicz Steczuk Steczyk Steczyna Steczyński Steczyszyn Steć Stećka Stećkiewicz Stećko Stećkow Stećkowicz Stećków Sted Stedin Steding Stediński Stedler Steduch Stedulski Stedz Steega Steege Steehr Steen Stef Stefa Stefacka Stefaiński Stefak Stefakiewicz Stefan Stefanakis Stefancić Stefanczak Stefanczuk Stefanczyk Stefanek Stefanelo Stefanenko Stefani Stefania Stefaniak Stefaniak Stefaniak-Mroczek Stefanian Stefaniasz Stefanic Stefanicki Stefaniczak Stefaniczek Stefaniczuk Stefaniczyk Stefaniczyn Stefanides Stefanidis Stefaniec Stefaniecki Stefanienko Stefaniew Stefaniewicz Stefaniewicz-Stachowicz Stefanik Stefanin Stefanina Stefanio Stefaniok Stefaniów Stefanis Stefaniski Stefanisz Stefaniszak Stefaniszczyk Stefaniszek Stefaniszyk Stefaniszyn Stefaniuk Stefaniul Stefaniw Stefankiewicz Stefanko Stefankowicz Stefankowski Stefanków Stefanoff Stefanow Stefanow-Curew Stefanowic Stefanowicz Stefanowski Stefanów Stefans Stefanski Stefanskyj Stefansson Stefanu Stefanus Stefanyk Stefanyszyn Stefań Stefańcio Stefańczak Stefańczuk Stefańczyk Stefańkiewicz Stefańko Stefański Stefarski Stefarz Stefarzyszyn Stefasio Stefaska Stefczuk Stefczyk Stefczyszyn Stefecius Stefek Stefen Stefens Stefeński Stefer Steffan Steffann Steffanowski Steffańska Steffe Steffek Steffel Steffen Steffens Steffensen Steffer Steffka Steffke Steffko Stefic Stefiej Stefienta Stefik Stefin Stefiniak Stefiniów Stefinka Stefinow Stefinów Stefiński Stefiszyn Stefiuk Stefka Stefko Stefkowski Stefków Steflik Stefluk Stefmach Stefniak Stefnik Stefniów Stefniuk Stefończyk Stefopulos Stefosis Stefowski Stefunio Stefunko Stefunyn Stefura Stefurak Stefurek Stefurzyn Steg Stega Stegan Stegańska Stegar Stegart Stegawski Stege Stegeman Stegemann Stegemöller Stegenda Stegenga Stegenka Stegenko Stegent Stegenta Steger Stegerhuette Stegerhutte Stegermajer Stegermayer Stegert Stegęda Stegęta Stegienda Stegienka Stegienko Stegient Stegienta Stegieńko Stegiera Stegierski Steginka Stegint Steginta Stegintka Stegiński Steglik Stegliński Stegman Stegmann Stegmiler Stegnat Stegner Stegnerski Stegnicki Stegniewska Stegowska Steguweit Stegwil Stehbach Stehla Stehli Stehlik Stehr Stehsel Stehura Steibal Steibart Steibel Steiber Steiberg Steibert Steibor Steiborn Steichert Steichman Steicke Steidel Steiden Steidet Steidinger Steidl Steidler Steidor Steidt Steidten Steidton Steier Steif Steifeld Steifer Steiger Steigert Steigerwald Steigl Steigmann Steigwiłło Steika Steike Steiler Steimach Steiman Steimann Steimasiak Steimasik Steimaszak Steimaszczuk Steimaszczyk Steimetz Steimiller Stein Steina Steinacker Steinauer Steinbach Steinbart Steinbarth Steinbauer Steinbeck Steinberg Steinberger Steinbern Steinbichler Steinbis Steinbiss Steinboch Steinbock Steinböck Steinbok Steinbor Steinborn Steinbrecher Steinbrecht Steinbrener Steinbrenner Steinbrich Steinbring Steinbron Steinbuck Steinchel Steindel Steinder Steindl Steindor Steindorf Steindrich Steine Steinecker Steinek Steiner Steinerowski Steinert Steiness Steinfeld Steinfeldt Steinger Steingraber Steingräber Steingruber Steinhagen Steinhard Steinhardt Steinhart Steinhauer Steinhauf Steinhaus Steinhäusel Steinhauser Steinhausser Steinhauzer Steinhoefer Steinhof Steinhofer Steinhoff Steinhorst Steinhorster Steinicke Steinicki Steinig Steiniger Steiniker Steinikowski Steininger Steinitz Steinka Steinkauser Steinke Steinkeller Steinko Steinkus Steinkusz Steinmaier Steinman Steinmann Steinmec Steinmeier Steinmeister Steinmetrz Steinmetz Steinmiller Steinnagel Steinnetz Steinor Steinsberg Steinschneider Steinsohn Steinwald Steińberg Steiński Steiro Steitner Steitz Steiwert Steizer Stejakowski Stejbach Stejblis Stejborn Stejenka Stejer Stejgert Stejgiert Stejgwiłło Stejka Stejke Stejko Stejkowski Stejman Stejmhauer Stejn Stejna Stejnagel Stejnauer Stejnbach Stejnbor Stejnborn Stejneker Stejner Stejnert Stejnhagen Stejnhauer Stejnhof Stejniak Stejnig Stejniger Stejnik Stejnka Stejnke Stejnmagen Stejno Stejperkowicz Stejskal Stejskał Stejter Stejuk Stejzygiel Stejzygier Stejżygier Stek Stekała Stekel Stekelorom Steker Stekich Stekich Stekiel Stekla Steklecka Stekler Steklik Stekliński Stekman Stekmiler Steknik Stekorowicz Stekowicz Stekowski Stekr Steksik Stekun Stekwicz Stel Stela Stelach Stelachowski Stelagowska Stelak Stelak Stelakowska Stelamach Stelamasiak Stelamasik Stelamaszak Stelamaszczyk Stelarczuk Stelarczyk Stelarska Stelasiński Stelaszyk Stelaś Stelągowski Stelc Stelcel Stelcer Stelcner Stelczak Stelczuk Stelczyk Stelczyńska Stelebak Steleblak Stelebniak Stelec Stelegowska Stelengowski Steler Stelert Stelewska Steleżak Steleżuk Stelęga Stelęgłowski Stelęgowski Stelfer Stelica Stelich Steliga Steligowska Stelik Stelina Stelingowski Stelińgowski Steliński Steliziuk Stelizuk Steliżuk Stelka Stelke Stelko Stell Stella Stellak Stella-Łukasiak Stellar Stella-Sawicki Stelle Steller Stellert Stellig Stelliga Stellmach Stellmacher Stellmanchowski Stellmann Stellmaszczyk Stellmaszewska Stellmaszyk Stellter Stellwag Stelma Stelmac Stelmach Stelmacha Stelmacher Stelmachniewicz Stelmachowicz Stelmachowski Stelmachów Stelmacz Stelmaczczyk Stelmaczenko Stelmaczenok Stelmaczonek Stelmaczonok Stelmaczyk Stelmah Stelmajster Stelmak Stelmakowicz Stelman Stelmanek Stelmanik Stelmann Stelmanowicz Stelmańczuk Stelmańczyk Stelmański Stelmarczuk Stelmarczyk Stelmarek Stelmarski Stelmarzczuk Stelmarzewska Stelmarzyk Stelmaschuk Stelmasiak Stelmasiewicz Stelmasik Stelmasiński Stelmasiuk Stelmaski Stelmaszak Stelmaszczak Stelmaszczonek Stelmaszczuk Stelmaszczyk Stelmaszek Stelmaszenko Stelmaszenok Stelmaszew Stelmaszewski Stelmaszonek Stelmaszuk Stelmaszyk Stelmaszyński Stelmaściuk Stelmaziak Stelmer Stelmeszyk Stelmierska Stelmirska Stelmosiak Stelmoszczyk Stelmowski Stelmsiak Stelmszyk Stelmuch Stelmuk Stelnaszczyk Stelnhagen Stelniaszewska Stelnicki Stelniec Stelnik Stelongowska Stelowski Stelpe Stelski Steltenpohl Stelter Steltman Steltmann Steltzer Stelwach Stelzel Stelzer Stelzig Stelzner Stemal Stemalin Stemalszczyk Stemanowicz Stemarowicz Stemasiak Stemasiuk Stemaszczyk Stembalski Stembarski Stembelski Stemberski Stemblewski Stembnowski Stembolski Stemborowski Stemborski Stembrowicz Stembrowska Stemcel Stemczyk Stemczyńska Stemdalski Stemel Stemerowicz Stemeszczuk Stemka Stemkowicz Stemkowski Stemler Stemlewski Stemlow Stemmler Stemp Stempa Stempak Stempalski Stempanek Stempaniewicz Stempczak Stempcziński Stempczyk Stempczyński Stempek Stempel Stempelberg Stempelewski Stempelkowski Stemperowski Stemperski Stempi Stempiak Stempicki Stempien Stempienik Stempień Stempiewicz Stempij Stempik Stempil Stempin Stempiniewicz Stempiń Stempiński Stempion Stempiuk Stempka Stempke Stempkiewicz Stempko Stempkowicz Stempkowski Stemplak Stempler Stemplewicz Stemplewski Stemplik Stemplikowski Stemplin Stempliński Stemplowski Stempnakowski Stempniak Stempniakowski Stempniarek Stempnicki Stempniewicz Stempniewski Stempnik Stempnikowska Stempniok Stempniowski Stempniuk Stempnowski Stempolowska Stempolska Stempor Stemporek Stemporowski Stemporski Stemporzecki Stemposz Stempowicz Stempowski Stempski Stempuchowski Stempul Stempurewicz Stempurski Stemski Stemulak Stemzel Sten Stenbach Stenbalska Stenber Stenbok Stenborg Stenborowski Stencek Stencel Stencelek Stencelewicz Stencelewski Stencelska Stenchlik Stenchly Stenchła Stenchły Stencki Stencl Stenclewicz Stenclewski Stenclik Stencol Stenczek Stenczelski Stenczewska Stenczniak Stenczyk Stenczykowska Stenczyński Stendel Stender Stendera Stenderski Stendik Stendiuch Stendor Stendziak Stendzich Stendzina Stendziwa Stenecka Stenek Stenel Stenelaszyk Stenelik Stener Stenga Stengel Stenger Stengerski Stengert Stengiel Stengierski Stengl Stengneber Stengret Stengritt Stenhouse Stenia Steniachowska Steniajew Stenicki Steniczka Stenieczek Steniek Steniewicz Steniewska Stenik Steniszczak Steniszewska Steniuk Stenka Stenke Stenkel Stenkiel Stenkiewicz Stenko Stenkowiak Stenkowski Stenmarck Stenner Stenopiedis Stenos Stenpien Stenpień Stenpin Stenrzycki Stenschke Stensel Stensik Stenslowski Stenszel Stenszke Stenślik Stentka Stentke Stenwak Stenwald Stenyk Stenz Stenzejko Stenzel Stenzik Stenzinger Stenżalska Stenżała Stenżejko Stenżewski Stenżycka Steń Steńcel Steńczak Steńczewski Steńczniak Steńczuk Steńczyk Steńka Steńko Steńkowski Steński Step Stepa Stepacka Stepaczek Stepaczenko Stepaczuk Stepajtis Stepajtys Stepak Stepalska Stepałkowski Stepan Stepanajtis Stepanajtys Stepancewicz Stepanczak Stepanczenko Stepanczewska Stepanczuk Stepanek Stepaniak Stepanian Stepaniczuk Stepaniec Stepanienko Stepanik Stepanin Stepaninko Stepaniuk Stepankiewicz Stepanko Stepanoff Stepanow Stepanowicz Stepanowski Stepanów Stepanyk Stepańczak Stepańczenko Stepańczuk Stepańczyk Stepański Stepas Stepasik Stepasiuk Stepaś Stepawik Stepciura Stepcow Stepcza Stepczak Stepczenko Stepczuk Stepczyk Stepczyński Stepecki Stepek Stepel Steper Steperek Steperska Stephan Stephani Stephanides Stephanik Stephaniszyk Stephanowska Stephanus Stephen Stephenson Stepiak Stepian Stepicka Stepiczew Stepien Stepieniec Stepień Stepin Stepiń Stepiński Stepiuk Stepka Stepkan Stepke Stepkiewicz Stepko Stepkow Stepkowicz Stepkowski Stepków Stepla Steplewski Steplowski Stepman Stepnakowski Stepnawska Stepniak Stepniarek Stepnicki Stepniewicz Stepniewicz Stepniewski Stepnik Stepniowski Stepniuk Stepno Stepnowski Stepnów Stepokura Stepon Steponajtys Steponian Steponik Steponiuk Stepor Stepora Steporek Steposz Stepowana Stepowany Stepowicz Stepowik Stepowny Stepowski Steppa Steppuhn Steppuła Steppun Stepski Stepszo Stepuch Stepuk Stepukanis Stepul Stepulak Stepulonek Stepuła Stepułajtys Stepułkowski Stepun Stepura Stepurewicz Stepurko Stepuro Stepuszyn Stepuś Ster Stera Steradzka Sterak Sterakszys Steranczak Sterandel Steraniec Steranik Steranka Sterankiewicz Steranko Sterankowicz Steranowicz Steranowski Sterańczak Sterańczyk Steraszkiewicz Sterażnikow Sterb Sterba Sterbelska Sterbenz Sterbicki Sterc Stercel Sterchaluk Sterchla Stercińska Stercker Stercl Stercula Stercuła Stercwach Stercz Sterczak Sterczała Sterczek Sterczeń Sterczewski Sterczkowska Sterczowska Sterczuk Sterczula Sterczyk Sterczyło Sterczyński Sterdiger Sterdyniak Stereb Sterecki Sterejczyk Sterek Steremski Sterena Sterenczak Sterenda Sterenga Stereniczuk Stereńczak Sterer Steresandt Stereż Stereżyło Steręga Sterfling Stergiadis Stergiej Stergin Stergiu Sterha Steriadis Steriadu Sterianos Sterich Stering Sterinowicz Sterioski Steriowska Sterkacz Sterke Sterkiewicz Sterko Sterkowicz Sterkowiec Sterkowski Sterla Sterlak Sterlażnikow Sterlegoff Sterley Sterlik Sterlikow Sterling Sterlingow Sterliński Sterlla Sterlus Sterło Sterm Sterma Stermach Stermak Stermal Sterman Stermanowicz Stermanowska Stermarczyk Stermecki Stermel Stermer Stermich Stermiczuk Stermińska Stermlewska Stermolewski Stermowska Stermula Stermulewski Stern Sterna Sternacki Sternad Sternadec Sternadel Sternak Sternakowski Sternal Sternalski Sternat Sternath Sternau Sternberg Sternd Sterne Sternel Sterner Sternerska Sterngast Sternhagen Sterniak Sternicioch Sternicki Sterniczak Sterniczek Sterniczuk Sterniczyk Sterniewski Sternik Sternikowski Sternil Sternin Sterniński Sternisko Sterniszuk Sterniuk Sternlicht Sterno Sternol Sternowicz Sternowski Sternsdorf Sternstein Steronowicz Steroń Sterosławski Sterowicz Sterowski Sterożyński Sterpak Sterpejkowicz Sterpejkowicz-Wersocki Sterpikowicz Sterpiński Sterpniak Sterpowicz Sterszek Sterszeń Sterszeński Sterta Stertowska Steruiński Sterwiacz Sterwińska Steryeński Sterymski Sterynowicz Sterynowski Steryńczak Steryński Steryszyn Sterz Sterzanowska Sterzbach Sterzecha Sterzel Sterzelak Sterzelecki Sterzeń Sterzik Sterzińska Sterzka Sterzycki Sterzyk Sterzyński Sterzysko Sterżeń Stes Stesel Stesiak Stesicka Stesiek Stesik Stesiwo Steskal Steskiewicz Steskowicz Stesłowicz Stessel Steszczuk Steszenko Steszewska Steszkiewicz Steszner Steszuk Steszyn Steszyńska Steś Steśkiewicz Steśkowiak Stetaniak Stetecki Steter Stetinius Stetkiewicz Stetko Stetkowicz Stetler Stetmańczyk Stetner Stetnik Stetnowska Stets Stettinger Stettinius Stettinus Stettler Stettner Stetyński Stetyszyn Stetz Stetzki Steubel Steuden Steudner Steuer Steuermark Steuerwald Steunal Steurer Steurmark Stever Stevesandt Stewa Stewak Stewarski Stewart Stewczyk Stewek Stewer Stewesand Stewich Stewien Stewień Stewin Stewnak Stewska Stewula Stewyk Stey Steyczek Steyer Steyka Steynik Stezala Stezel Steżalski Steżała Steżały Steżewski Steżko Steżowski Steżycki Stębalski Stębel Stębelski Stębińska Stębkowski Stębnicki Stębnienko Stębnowski Stębolska Stęborowski Stęborski Stęc Stęcel Stęcelewicz Stęchała Stęchla Stęchlicki Stęchlik Stęchła Stęchły Stęchor Stęciąg Stęcik Stęckiewicz Stęclik Stęcluk Stęcyk Stęczek Stęczelski Stęczewska Stęczkowski Stęczna Stęczniak Stęczniewski Stęczny Stęczyk Stęczyńska Stęć Stędziak Stędzina Stęga Stęgel Stęgiel Stęgierski Stęgiewska Stęgińska Stęgliński Stęglowski Stęgłowski Stęgosz Stęgowski Stęhła Stęk Stękalska Stękała Stękiel Stękiewicz Stękowski Stękuś Stęlęgowski Stęmczyńska Stęmpel Stęmpień Stęmpiński Stęmpka Stęmpkowski Stęmplewski Stęmplikowski Stęmplińska Stęmplowski Stęmpniak Stęmpnik Stęp Stępa Stępak Stępalski Stępała Stępana Stępaniak Stępaniuk Stępanów Stępasz Stępczak Stępczuk Stępczyk Stępczyński Stępczyński Stępek Stępel Stępeł Stępeń Stęperski Stępesz Stępiak Stępicka Stępiczew Stępie Stępiech Stępiel Stępien Stępień Stępień Stępień-Miernikowski Stępieński Stępierz Stępiesiewicz Stępiewski Stępin Stępiniewska Stępiń Stępiński Stępiorska Stępiowska Stępis Stępisiewicz Stępiuch Stępiuk Stępka Stępkiewicz Stępko Stępkoń Stępkorska Stępkowicz Stępkowska Stępkowski Stępków Stęplak Stęplewski Stęplikowski Stępliński Stęplowski Stępnakowski Stępnia Stępniaczuk Stępniak Stępniakowski Stępniarek Stępnicki Stępniewicz Stępniewski Stępnik Stępnikowski Stępniok Stępniowski Stępniski Stępniuk Stępnowski Stępor Stępora Stęporek Stęporowski Stęporski Stęposz Stępowicz Stępowski Stępór Stęppa Stępski Stępuch Stępuła Stępuro Stępyra Stęrzewski Stęrzycki Stęsicki Stęsik Stęslicki Stęslik Stęslowski Stęszewski Stęszka Stęszniak Stęślicki Stęślik Stęzak Stęzalski Stęzała Stęzewski Stęzowski Stężalski Stężał Stężała Stężały Stężecki Stężewicz Stężewski Stężka Stężkiewicz Stężniok Stężowski Stężycki Stężyński Sthör Sthór Sthur Stiasna Stiasny Stiastna Stibbe Stibing Stibler Stibor Stiborski Stibowski Stiburek Stiburski Stich Stichel Stichler Stichling Stichlok Stichły Stick Stickel Stieb Stiebal Stiebe Stieber Stiebier Stiebitz Stiebler Stieblich Stiebor Stieborska Stiec Stief Stiefaniak Stiefel Stiel Stieler Stielke Stieller Stielow Stien Stienbach Stiene Stiens Stienss Stiepanczenko Stiepanczuk Stiepaniuk Stiepankow Stiepanow Stiepanów Stiepańczuk Stiepling Stier Stiera Stierżanow Stieszenko Stiewa Stiewe Stiff Stigańcow Stigelski Stigwan Stikas Stikel Stila Stilarska Stilarz Stilarzewicz Stildt Stiler Stilert Stilger Stilla Stiller Stillger Stilmer Stilter Stim Stima Stimac Stimer Stimler Stimm Stimma Stina Stingl Stinia Stinka Stinzing Stipa Stipal Stipek Stiper Stippa Stipura Stirller Stirmer Stirn Stirnisko Stiskal Stiskun Stisz Stitowski Stivers Stiwar Stiwe Stiżak Stłuczeń Stoba Stobach Stobała Stobba Stobbe Stobe Stobecki Stobel Stobelska Stobeluk Stober Stöber Stobernak Stoberski Stobicki Stobiecki Stobielska Stobienia Stobienicka Stobieniecki Stobiernia Stobierski Stobierzanin Stobik Stobiniecki Stobiń Stobiński Stobirska Stoblecki Stobniak Stobnicki Stobniecki Stobodzin Stobojan Stoboszewska Stoboy Stobracki Stobrała Stobrawa Stobrawe Stobrawska Stobrowa Stobryń Stocerz Stoces Stocewicz Stoch Stochaj Stochal Stochalak Stochalińska Stochalski Stochandel Stochaniel Stochel Stochelski Stochewicz Stochimiałek Stochla Stochlak Stochlarz Stochlik Stochliński Stochła Stochło Stochmal Stochmalski Stochmał Stochmałek Stochmański Stochmel Stochmiak Stochmiał Stochmiałek Stoch-Michna Stochmiel Stochmol Stochmołek Stochnal Stochnał Stochniak Stochnial Stochniał Stochniałek Stochniel Stochnij Stochniok Stochniol Stochnioł Stochniołek Stochocka Stochoń Stochowiak Stochowicz Stochowski Stochr Stochulska Stochwicz Stochyra Stociak Stocik Stocińska Stocis Stock Stockel Stöckel Stocker Stöcker Stockfisch Stockfisz Stockhammer Stockhans Stockhausen Stocki Stockinger Stockley Stöcklinger Stockmaier Stockman Stockmann Stöckmann Stockmayer Stockmeier Stocko Stockowski Stoclin Stocz Stoczek Stoczewski Stoczik Stoczkiewicz Stoczko Stoczkowski Stoczkun Stoczyński Stodkiewicz Stodko Stodkowska Stodlak Stodłoczek Stodnicki Stodolak Stodolica Stodoliński Stodolka Stodolkiewicz Stodolkowicz Stodolna Stodolniak Stodolnik Stodolny Stodolski Stodoła Stodołka Stodołkiewicz Stodołowicz Stodowska Stodólna Stodólny Stodólski Stodółka Stodółkiewicz Stodtko Stodulewski Stodulkiewicz Stodulna Stodulny Stodulski Stodułka Stodułkiewicz Stodułko Stoduń Stodup Stodus Stoduski Stoduś Stodyczka Stodyk Stodziasz Stodzielska Stodzierz Stodziesz Stodzież Stodzik Stodzisz Stoebe Stoeck Stoecker Stoedter Stoeger Stoehr Stoer Stoerer Stoermer Stoewer Stoewert Stoewing Stof Stofarch Stofel Stoff Stoffa Stoffer Stofiej Stofińska Stofkisz Stofko Stoflig Stoflik Stofrowski Stoga Stogart Stoger Stogerz Stogienta Stogiera Stogiewicz Stogiński Stogjotis Stoglińska Stogłow Stogłów Stognief Stognien Stogniew Stogniw Stogomska Stogowski Stograczyńska Stogren Stogryn Stohandel Stohanzel Stohnij Stohno Stohr Stöhr Stoici Stoicis Stoicki Stoicy Stoiczkow Stoidis Stoidu Stoier Stoik Stoike Stoiłow Stoimenow Stoinka Stoinko Stoiński Stoipiak Stois Stoisiek Stoisz Stoiszek Stoiwąs Stoj Stoja Stojaczyk Stojak Stojakowski Stojałowski Stojan Stojana Stojanidis Stojanik Stojanis Stojaniska Stojaniuk Stojanow Stojanowicz Stojanowski Stojanów Stojański Stojarski Stojba Stojcew Stojcis Stojcys Stojcz Stojczew Stojczyk Stojda Stojdanowski Stojeba Stojecki Stojecza Stojek Stojenda Stojeńska Stojer Stojewski Stojka Stojke Stojkie Stojkiewicz Stojko Stojkow Stojkowicz Stojkowiec Stojkowski Stojniak Stojnik Stojnowska Stojny Stojowski Stojszczak Stojszyk Stojwąs Stok Stoka Stokacka Stokaisz Stokajło Stokalski Stokaluk Stokaniuk Stokarczyk Stokarek Stokarski Stokes Stokfisz Stokfiszewski Stokić Stokiera Stokińska Stokiszewska Stoklas Stoklasa Stoklasek Stoklassa Stoklosa Stoklossa Stokłasa Stokłasek Stokłos Stokłosa Stokłosik Stokłosiński Stokłoska Stokłossa Stokłosz Stokłowski Stokłusa Stokłuski Stokoluk Stokołosa Stokop Stokopionow Stokorska Stokorz Stokosik Stokosińska Stokoski Stokowa Stokowacki Stokowicz Stokowiec Stokowiecki Stokowski Stokowy Stokrocki Stokrodka Stokrotka Stokrotna Stokrotnicki Stokrotny Stoksik Stok-Stocki Stok-Stokowiec Stokuń Stokus Stokuska Stokuszewska Stokwa Stokwacki Stokwicz Stokwisz Stokwiszewski Stol Stola Stolak Stolan Stolanka Stolańczyk Stolański Stolar Stolarczak Stolarczuk Stolarczyk Stolarczyk-Świda Stolarek Stolarenko Stolarewicz Stolarewski Stolarkiewicz Stolaronek Stolarow Stolarowicz Stolarów Stolarski Stolaruczuk Stolaruk Stolaryk Stolarz Stolarzak Stolarzczyk Stolarzewicz Stolarzewski Stolarzowicz Stolarzyn Stolas Stolasińska Stolaski Stolasz Stolaś Stolat Stolatczyk Stolba Stolberg Stolbiak Stolc Stolcenberg Stolchan Stolcman Stolczenberg Stolczewska Stolczyk Stolczyńska Stolder Stoldt Stolec Stolecki Stoleczka Stolek Stoleman Stolenberg Stolenwerg Stolenwerk Stoleńczyk Stoler Stolerska Stolerzewski Stoleski Stolf Stolfa Stolfig Stolfik Stolfing Stolfmann Stolica Stolicki Stoligrosz Stolik Stolikowski Stolingwa Stoliński Stolka Stolkowski Stoll Stolla Stollak Stollarek Stollberg Stolle Stollenberg Stollenwerk Stoller Stollorcz Stollorz Stolmach Stolman Stolmann Stolmaszek Stolmicka Stolmiecki Stolnica Stolnicki Stolniczenko Stolniczeńko Stolnik Stolniuk Stolo Stolon Stolończyk Stolor Stolorz Stolot Stolowski Stolp Stolpa Stolpe Stolper Stolpert Stolpett Stolpiak Stolpiński Stolpman Stolpmann Stolpniewski Stolpo Stols Stolski Stolstajner Stolstejner Stolt Stoltidis Stoltman Stoltmann Stoltna Stoltny Stoltz Stolz Stolze Stolzenberg Stolzenburg Stolzman Stolzmann Stoła Stołanowski Stołaszczuk Stołaś Stoławski Stołągiewicz Stołba Stołbiak Stołbunik Stołbunow Stołbunów Stołczyński Stołecki Stołeczek Stołek Stołęga Stołka Stołkiewicz Stołko Stołkowski Stoło Stołosz Stołowa Stołowczyk Stołowicz Stołowski Stołowy Stołp Stołpiak Stołpiec Stołpniak Stołpniewski Stołpowska Stołtna Stołtny Stołwig Stoły Stołycho Stołychwo Stołycia Stołyga Stołygo Stołyhwo Stołypko Stołysiak Stoma Stomachowicz Stomal Stoma-Mierzwiński Stoma-Mirzwiński Stomatowski Stomba Stombelski Stombirski Stomblewska Stombor Stombrowska Stomburska Stomcel Stomczewski Stomczyński Stome Stomecki Stomek Stomel Stomian Stomiana Stomicka Stomidło Stomierowski Stomik Stomikowska Stomiński Stomirowska Stomka Stomkiewicz Stomkowska Stomkuła Stomma Stomo Stomoch Stomowski Stomór Stompaj Stompel Stomper Stompierz Stompioł Stompokiewicz Stompor Stomporek Stomporkiewicz Stomporowski Stompór Stompur Stomsiek Stomski Stomżyński Ston Stonach Stonarski Stonasiuk Stonawski Stoncel Stoncelewski Stoncol Stoncysz Stonczewska Stonczyńska Stondzik Stonecki Stonek Stonert Stones Stong Stonia Stoniak Stoniakin Stonian Stoniarski Stonias Stonicki Stonicz Stoniczak Stoniczyk Stoniec Stoniewska Stonik Stonio Stoniowska Stonis Stonisz Stoniszewska Stoniszko Stonka Stonkiewicz Stonko Stonkowska Stonkus Stono Stonoch Stonoga Stonończak Stonowski Stonsiek Stonski Stontzol Stonul Stonula Stoń Stońca Stończak Stończok Stończuk Stończyk Stońko Stoński Stoor Stopa Stopaczyńska Stopaj Stopak Stoparczyk Stoparek Stopczak Stopczański Stopczuk Stopczyk Stopczyński Stopecka Stopek Stopel Stopeń Stopera Stopiak Stopiał Stopiczyńska Stopiecka Stopień Stopieński Stopiera Stopierzyński Stopik Stopikowski Stopiński Stopisz Stopka Stopka-Brzyskowy Stopka-Faktor Stopka-Gadeja Stopka-Studencki Stopkiewicz Stopko Stopkowicz Stopkowski Stopla Stople Stoploch Stopła Stopniak Stopnicki Stopniecka Stopnieński Stopniewicz Stopniewska Stopnik Stopnowski Stopo Stopok Stopolnik Stopolski Stopor Stoporczyk Stoporek Stoporkiewicz Stoporowicz Stoporowska Stopow Stopowicz Stopowski Stopowy Stoppa Stoppel Stoppels Stoppka Stoppok Stoprawa Stopska Stopyra Stor Stora Storan Storani Storbaczewska Storbaczyński Storberg Storbuczyński Storc Storch Storck Storcz Storczak Storczek Storczewski Storczowski Storczyk Storczyński Storek Storeńko Storey Storęga Storhein Stork Storka Storkas Storkowicz Storm Storma Storman Stormann Störmer Stormidło Stormke Stormkie Stormowski Storn Storna Storniak Stornian Stornicka Storno Stornowicz Stornowski Storoch Storoł Storomidło Storoniak Storoniański Storonowicz Stororzyk Storosta Storosz Storoszczuk Storoszczyk Storozum Storoż Storożak Storożek Storożenko Storożuk Storożyk Storożyński Storóż Storski Storszczuk Storta Stortek Storto Stortz Storuch Storuga Storus Story Storybrat Storycz Storyczenkow Storypa Storzec Storzek Storzewska Storzyk Storzylak Storzyński Storzysz Storżyńska Stos Stosal Stosarska Stosch Stoschek Stoschik Stosek Stosel Stoser Stosiak Stosic Stosiek Stosierska Stosik Stosiński Stosio Stosiowska Stosiuk Stoski Stosmowska Stosok Stosor Stosór Stossik Stosuj Stosuk Stosur Stosyk Stosz Stoszak Stoszczyk Stoszek Stoszewski Stoszka Stoszkiewicz Stoszko Stoszkowski Stoszkus Stoszowski Stoś Stośkiewicz Stośko Stoś-Wierzbowski Stota Stotarski Stotek Stotkiewicz Stotko Stotło Stotmann Stotoż Stottko Stötzel Stoubach Stoup Stoupiec Stouten Stow Stowarczyk Stowarek Stowarska Stowaruk Stowarz Stowaszewska Stoważ Stowba Stowbecka Stowczyk Stöwer Stowes Stowiak Stowiarska Stowiarz Stowicki Stowiecka Stowiejko Stowierska Stowik Stowikowska Stowińska Stowiok Stowiszyńska Stowner Stowniak Stoworz Stowpiec Stowsiak Stowski Stoy Stoyanow Stoyke Stoż Stożej Stożek Stożeński Stożewski Stożko Stożkowski Stożwig Stożyński Stóf Stóff Stóg Stógińska Stój Stójczyk Stójewski Stójka Stójkiewicz Stójko Stójkowski Stójwąs Stólc Stółek Stółka Stópka Stórlis Stórmowski Stós Stósik Stóś Stóz Stózik Stóż Stóżczyk Stóżek Stóżewska Stóżniak Stóżyk Stóżyński Stpicki Stpiczyński Strab Straba Strabała Strabaniak Strabanik Strabczyk Strabel Strabko Strabska Straburski Straburzyński Stracała Stracewski Strach Stracha Strachacki Strachala Strachalski Strachałajtys Strachanowski Strachański Strachecki Strachel Strachemberg Strachenbach Strachenberg Stracherczak Strachiel Strachl Strachmann Strachnowska Strachociński Strachocki Strachoj Strachola Strachoła Strachonowska Strachoń Strachota Strachowicz Strachowski Strachul Strachulski Strachurska Straciczek Stracik Stracil Stracił Straciło Stracim Straciszek Straciuk Straciwa Strack Strackbein Strackbejn Stracke Strackiewicz Stracuk Straczak Straczan Straczek Straczewski Straczkowska Straczuk Straczycki Straczyk Straczykowska Straczynowska Straczyński Strad Strada Stradal Stradał Stradało Stradałowicz Stradan Stradczuk Stradecki Stradel Stradella Stradło Stradomski Stradoń Stradowski Straduła Stradyń Stradz Stradza Straf Strafalski Strafańska Strafek Straffek Strafik Strafner Strag Straga Stragala Stragalinos Stragała Stragan Stragarska Stragarz Stragarz Stragierowicz Stragiewski Stragińska Stragowski Straha Strahałowicz Strahanik Strahek Strahl Strahlau Strahler Strahł Strahsburg Straich Straichet Straichl Straiński Strait Straj Strajbel Strajber Strajc Strajch Strajcher Strajczyk Strajek Strajewska Strajk Strajkowski Strajner Strajniewska Strajsel Strajt Strajzel Strak Straka Strakacz Strake Strakianiec Strakl Strakłowiec Strakosz Strakowicz Strakowski Strakszyc Strakszys Strakula Strakulski Stral Strala Stralbert Stralczyk Straler Stralich Stralińska Stralla Strałka Strałkowski Stram Strama Stramaus Strambach Strambowski Stramczewski Stramczyk Stramecki Stramek Stramel Stramiec Stramik Stramka Stramko Stramkowski Stramol Stramous Stramowski Stramski Stran Strana Stranaszek Stranb Stranc Strancelewicz Stranch Strancholm Strancich Strancik Strancka Stranczewska Stranczik Stranczka Stranczyk Strand Strandberg Strandella Strandziewicz Stranek Straner Strang Strangat Strange Strangfeld Strangin Strania Stranianek Straniawska Stranich Straniec Stranik Stranin Straniska Strank Strankiewicz Strankowski Stranowski Stranpisz Strans Stranspich Strantz Stranz Stranzenbach Stranzik Stranzke Strańczak Strańczyk Strański Strańsky Strap Strapa Strapagel Strapagiel Strapczuk Strapko Strapoć Strarz Strarzak Stras Strasberger Strasburg Strasburger Straschek Strasdun Strasenburg Strasiak Strasic Strasik Strasikiewicz Strasiński Strasko Strasny Strasomski Strassberger Strassburg Strassburger Strassenberg Strassenburg Strasser Strassmann Strasz Straszajn Straszak Straszczewska Straszczuk Straszczyk Straszczyńska Straszczyszyn Straszecki Straszek Straszenko Straszewicz Straszewski Straszk Straszka Straszkiewicz Straszko Straszkowski Straszna Straszny Straszok Straszow Straszuk Straszydlo Straszydło Straszyk Straszynkiewicz Straszyński Straś Straściak Straśko Stratanowicz Stratanowski Stratejczuk Stratek Strateńska Stratew Straticzek Straticzuk Stratij Stratijczuk Stratil Straty Stratyj Stratyński Straub Straube Straubert Strauch Strauchman Strauchmann Straucholc Strauchold Straucholt Strauholc Strauhs Strauk Straupisz Straus Strausburger Strauska Strauske Strauss Strausz Strauś Strauting Strauz Strawa Strawarz Strawc Strawcich Strawczyński Strawiak Strawianko Strawias Strawiec Strawienko Strawik Strawinko Strawiński Strawionko Strawka Strawski Straybell Strayben Straz Strazdas Strazdo Strazdow Straziński Strazyński Straź Straż Straża Strażacka Strażak Strażan Strażecki Strażek Strażeńska Strażewicz Strażewski Strażnik Strażnikiewicz Strażnyk Strażowian Strażyc Strażyc-Krzywda Strażyk Strażyński Strąbek Strąbel Strąbski Strącała Strącek Strącel Strąciak Strącicki Strącik Strąciuk Strąciwilk Strącki Strączak Strączała Strączek Strączek-Frączek Strączek-Helios Strączeńska Strączewski Strączka Strączkiewicz Strączko Strączkowiak Strączkowski Strączuk Strączy Strączyk Strączyński Strączywilk Strąg Strąga Strągiewski Strągowski Strąk Strąka Strąkiewicz Strąkow Strąkowski Strąków Strąpoć Strążek Strążewski Strążkiewicz Strążyc Strążyński Strchła Streb Strebe Strebecki Strebejko Strebek Strebel Strebeyko Strebko Strebkow Strebkowska Streblow Streblów Strebska Strecbein Strecel Strecer Strecha Strechembach Strechenbach Strecher Strechlau Strechler Strecholuk Strecij Strecińska Streciwilk Streckbein Streckenbach Strecker Strecki Streckier Streckor Strecuła Streczan Streczen Streczeń Streda Stredulla Stredzińska Streer Street Streflik Strefling Strefnel Strefner Strefon Strege Stregiel Stregl Strehelke Strehl Strehlak Strehlan Strehlau Strehler Strehlka Strehlke Strehlow Strei Streibel Streiberger Streibon Streiboń Streic Streich Streicher Streif Streiher Streihs Streik Streim Streis Streisel Streissel Streit Streitberger Streitz Strej Streja Strejan Strejb Strejban Strejbel Strejbon Strejboń Strejch Strejchar Strejczak Strejczek Strejczyk Strejek Strejk Strejko Strejkowski Strejlau Strejloch Strejmer Strejna Strejner Strejniak Strejsel Strejza Strek Strekbein Strekel Strekenbach Streker Strekier Strekowski Strel Strelac Strelak Strelał Strelan Strelau Strelc Strelcow Strelcz Strelczenko Strelczonek Strelczuk Strelczun Strelczyk Strelczyn Strelec Strelecki Strelenko Strelenok Streler Streliński Strelka Strelke Strelko Strelnicka Strelnik Strelnikow Strelników Strelow Streluk Strelus Strełko Strełkow Strełkowski Strełków Strema Stremal Strembeluk Strembicki Strembski Stremciwilk Stremecki Stremedłowska Stremel Stremeszenko Stremich Stremik Stremiłowski Stremiński Stremiszewska Stremkowski Stremla Stremlau Stremler Stremowski Stremp Strempel Stremper Strempkiewicz Stremplewski Strempski Stremski Strena Strenal Strenberg Strencioch Strenciok Strenciwilk Strenczak Strenczek Strendo Streng Strenga Strenge Strengel Strenger Strengiel Streniczuk Strenikowski Strenk Strenkowski Strensiok Strent Strenzel Strenzioch Strenziok Strenzniok Strenźniak Strenźniok Strenżniok Strenżniuk Streńczak Streńkowska Streński Strep Strepeniuk Strepiak Strepikowski Strepka Strepko Strepniak Strepska Strer Streszczuk Streszewski Stretecki Streteński Stretowicz Stretton Streubel Streug Streusel Streuzel Strewbel Strewczek Strewińska Strewlau Strezos Streż Streżniok Streżyński Stręb Strębicki Strębowska Strębski Strębuluk Strębyluk Stręc Stręcioch Stręciok Stręciuk Stręciwilk Stręczak Stręczek Stręczel Stręczelska Stręczewska Stręczkowski Stręczyk Stręczyński Stręczywilk Stręfner Stręg Stręga Stręgiel Stręgowska Stręk Strękowski Stręp Strępski Stręs Stręt Strętkowicz Strętkowski Stręzioch Stręziok Strężniok Strężycka Strężyna Stria Striapuchin Strib Stricharz Strichawka Stricka Stricke Stricker Strickland Striczek Strid Stridinger Striech Striegler Strielewicz Striem Strienke Strietzke Strigel Strigl Strihafka Strihawka Strilciow Strilciów Strilciw Strilcow Strilec Striło Strim Striński Stripling Strippel Strippentow Strisch Strisz Striszkiewicz Stritzel Stritzke Striugałło Striż Striżko Striżyk Strna Strnad Strnadel Strnadl Strnik Stroba Strobała Strobejko Strobel Stroberska Strobia Strobień Strobin Strobiń Strobisz Strobl Strobowa Strocen Stroceń Stroch Strochalski Strochan Strochein Strochmeier Strochmiałek Strochocka Strochof Strocholska Strochot Strochowska Strociak Strocki Strocyn Stroczak Stroczan Stroczański Stroczko Stroczkowski Stroczowska Str