<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę V


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Vaber - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Vabera - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Vaberski - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Vach - od imion na Wa-, typu Wacław, Wawrzyniec.

  Vacha - od imion na Wa-, typu Wacław, Wawrzyniec.

  Vachalik - od imion na Wa-, typu Wacław, Wawrzyniec.

  Vacula - od imienia Wacław, które stanowi nowszą postać imienia złożonego Więcesław, Więcław. Zmiana nastąpiła w okresie średniowiecza pod wpływem języka czeskiego (od imion Wacław, Wasyl, Wawrzyniec).

  Vagner - od nazwy osobowej Wägner, ta od średniowysokoniemieckiego wagener, niemieckiego Wagner ‘kołodziej, stelmach’.

  Vaina - od niemieckich nazw osobowych Wein, Weine, te od imion złożonych na Win-.

  Vajda - od dawnego (z węgierskiego) wajda ‘dowódca’, w pochodnych też od niemieckiej nazwy osobowej Weide.

  Vakaresku - od niemieckiej nazwy osobowej Wäcker, ta od średniowysokoniemieckiego wacker ‘dzielny, mężny’.

  Vala - od imion na Wal-, typu Walenty, Walerian lub od walić ‘burzyć, rozwalać; uderzać, sunąć powoli, ociężale’.

  Valde-Nowak - złożenia brak; Valde od niemieckiej nazwy osobowej Wald, ta od apelatywu Wald ‘las’ lub od imion złożonych na Wald-; Nowak 1335 od nowy; od nowak ‘człowiek nowy, przybysz’.

  Valdes - od niemieckiej nazwy osobowej Wald, ta od apelatywu Wald ‘las’ lub od imion złożonych na Wald-.

  Valdez - od niemieckiej nazwy osobowej Wald, ta od apelatywu Wald ‘las’ lub od imion złożonych na Wald-.

  Valek - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego valens (-tis) ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W języku łacińskim znane też było imię Valentinus, od którego pochodzi polskie Walentyn.

  Valencia - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego valens (-tis) ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W języku łacińskim znane też było imię Valentinus, od którego pochodzi polskie Walentyn.

  Valent - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego valens (-tis) ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W języku łacińskim znane też było imię Valentinus, od którego pochodzi polskie Walentyn.

  Valenta - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego valens (-tis) ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W języku łacińskim znane też było imię Valentinus, od którego pochodzi polskie Walentyn.

  Valente - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego valens (-tis) ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W języku łacińskim znane też było imię Valentinus, od którego pochodzi polskie Walentyn.

  Valentin - od imienia Walenty, znanego w Polsce od XV wieku. Imię pochodzi od łacińskiego valens (-tis) ‘mocny, potężny’ lub od nazwy etnicznej Valens. W języku łacińskim znane też było imię Valentinus, od którego pochodzi polskie Walentyn.

  Valerio - od imienia Walery, dość późno notowanego w Polsce, pochodzącego od łacińskiego Valerius. Oznaczało pierwotnie ‘człowieka z rodu Valeria’. Obocznie występuje postać Walerian (z łacińskiego Valerianus).

  Valis - od imion na Wal-, typu Walenty, Walerian lub od walić ‘burzyć, rozwalać; uderzać, sunąć powoli, ociężale’.

  Valis-Majewski - złożenia brak; Valisod imion na Wal-, typu Walenty, Walerian lub od walić ‘burzyć, rozwalać; uderzać, sunąć powoli, ociężale’; Majewski 1759 od nazwy miejscowej Majewo (kilka wsi) lub od maj.

  Valle - od imion na Wal-, typu Walenty, Walerian lub od walić ‘burzyć, rozwalać; uderzać, sunąć powoli, ociężale’.

  Valnet - od imion na Wal-, typu Walenty, Walerian lub od walić ‘burzyć, rozwalać; uderzać, sunąć powoli, ociężale’.

  Vandalli - od niemieckiej nazwy osobowej Wand, ta od staroniemieckiego wand ‘miedza’ lub od imienia Wanda imię postaci legendarnej, wymyślone przez kronikarza Wincentego Kadłubka.

  Van-Dessel - złożenia brak; Van od nazwy osobowej Iwan (= Jan); Dessel brak.

  Vanecek - od nazwy osobowej Iwan (= Jan).

  Vanek - od nazwy osobowej Iwan (= Jan).

  Vanik - od nazwy osobowej Iwan (= Jan).

  Van-Selow - złożenia brak; Van od nazwy osobowej Iwan (= Jan); Selow brak.

  Van-Snick - złożenia brak; Van od nazwy osobowej Iwan (= Jan); Snick w grupie nazwisk pochodzących od sen.

  Var - od podstawy war-, por. war ‘ukrop, wrzątek; upał; ilość piwa otrzymana z jednorazowego warzenia’, warzyć ‘gotować; ścinać się’, dawniej też ‘kłębić się, zbijać’.

  Varanka - od podstawy war-, por. war ‘ukrop, wrzątek; upał; ilość piwa otrzymana z jednorazowego warzenia’, warzyć ‘gotować; ścinać się’, dawniej też ‘kłębić się, zbijać’.

  Varga - od warga

  Vargas - od warga.

  Varin - od podstawy war-, por. war ‘ukrop, wrzątek; upał; ilość piwa otrzymana z jednorazowego warzenia’, warzyć ‘gotować; ścinać się’, dawniej też ‘kłębić się, zbijać’.

  Vater - od niemieckiej nazwy osobowej Water, ta od średnioniemieckiego water ‘woda’.

  Vaterkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Water, ta od średnioniemieckiego water ‘woda’.

  Vaterowski - od niemieckiej nazwy osobowej Water, ta od średnioniemieckiego water ‘woda’.

  Vedral - od niemieckiej nazwy osobowej Wäder, ta od imion złożonych na Wad-.

  Veit - od niemieckiej nazwy osobowej Weit, ta od weit ‘daleki’.

  Veith - od niemieckiej nazwy osobowej Weit, ta od weit ‘daleki’.

  Vel - od imion złożonych typu Wielimir, Wielisław, też od wiele.

  Velski - od imion złożonych typu Wielimir, Wielisław, też od wiele.

  Veltuzen - od imienia Walter, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia germańskiego. Nawiązuje do walt- ‘rządzić, panować’ + heri ‘wojsko’.

  Veltze - od imienia Walter, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia germańskiego. Nawiązuje do walt- ‘rządzić, panować’ + heri ‘wojsko’.

  Ventura - od niemieckich nazw osobwych Wend, Wende, Went, te ze średnioniemieckiego Went ‘Słowianin, obcy, osiedleniec ze wschodu’.

  Ventzke - od niemieckich nazw osobwych Wend, Wende, Went, te ze średnioniemieckiego Went ‘Słowianin, obcy, osiedleniec ze wschodu’.

  Vera - od wschodniosłowiańskiego imienia Wera, polskiego Wera od Weronika, od niemieckich nazw osobowych na Wer-.

  Vera-Murawski - złożenia brak; Vera od wschodniosłowiańskiego imienia Wera, polskiego Wera od Weronika, od niemieckich nazw osobowych na Wer-; Murawski 1627 od murawa ‘gęsta trawa pokrywająca jakąś przestrzeń’.

  Veranneman-Vatervliet - złożenia brak; Veranneman od wschodniosłowiańskiego imienia Wera, polskiego Wera od Weronika, od niemieckich nazw osobowych na Wer-; Vatervliet brak.

  Verhoeven - od wierzch ‘zewnętrzna warstwa; pokrycie’, dawniej też ‘jazda na grzbiecie zwierzęcia’, też od imion złożonych typu Wierzchosław.

  Vermessy-Gruber - złożenia brak; Vermessy od niemieckiej nazwy osobowej Warm, ta od imion złożonych na War- lub od warm ‘ciepły’; Gruber od niemieckiej nazwy osobowej Gruber (t), ta od Grube ‘dół’.

  Vermeulen - od niemieckiej nazwy osobowej Warm, ta od imion złożonych na War- lub od warm ‘ciepły’.

  Vertun - od wertać ‘obracać, wracać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Wert.

  Vesa - od niemieckiej nazwy osobowej Wes, ta od średnioniemieckiego wese ‘łąka’.

  Veseli - od wesoły, ze staropolskiego wiesioły.

  Veselik - od wesoły, ze staropolskiego wiesioły.

  Veselji - od wesoły, ze staropolskiego wiesioły.

  Vesely - od wesoły, ze staropolskiego wiesioły.

  Vesper - od imienia Vespasianus pochodzenia łacińskiego vespa ‘osa’.

  Vespero - od imienia Vespasianus pochodzenia łacińskiego vespa ‘osa’.

  Vestberg - od niemieckiego West ‘zachód’ lub od niemieckiej nazwy osobowej West.

  Vester - od niemieckiego West ‘zachód’ lub od niemieckiej nazwy osobowej West.

  Vesterberg - od niemieckiego West ‘zachód’ lub od niemieckiej nazwy osobowej West.

  Vesterfors - od niemieckiego West ‘zachód’ lub od niemieckiej nazwy osobowej West.

  Vestergaard - od niemieckiego West ‘zachód’ lub od niemieckiej nazwy osobowej West.

  Vesterinen - od niemieckiego West ‘zachód’ lub od niemieckiej nazwy osobowej West.

  Vestin - od niemieckiego West ‘zachód’ lub od niemieckiej nazwy osobowej West.

  Vestling - od niemieckiego West ‘zachód’ lub od niemieckiej nazwy osobowej West.

  Veścicik - od niemieckiego West ‘zachód’ lub od niemieckiej nazwy osobowej West.

  Veter - od niemieckiej nazwy osobowej Wetter, ta od średniowysokoniemieckiego wëter, wëtter ‘pogoda’.

  Vetter - od niemieckiej nazwy osobowej Wetter, ta od średniowysokoniemieckiego wëter, wëtter ‘pogoda’.

  Vetulani - od łacińskiego wetula ‘staruszka’, też od wetula, z gwarowego betula ‘młoda koza lub owca’.

  Vibert - od niemieckich nazw osobowych Wieber, Wiber, te od imienia złożonego Wigbart.

  Vica - od imion na Wi-, typu Wit, Wincenty, Wiktor.

  Vican - od imion na Wi-, typu Wit, Wincenty, Wiktor.

  Vicenti - od imienia Wincenty, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia łacińskiego, od vinco, vincere ‘zwyciężać’. W Polsce imię wykazywało wahania fonetyczne; obocznie występowały formy: Więcency, Więcenc, Więceniec.

  Vicentini - od imienia Wincenty, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia łacińskiego, od vinco, vincere ‘zwyciężać’. W Polsce imię wykazywało wahania fonetyczne; obocznie występowały formy: Więcency, Więcenc, Więceniec.

  Vicenzin - od imienia Wincenty, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia łacińskiego, od vinco, vincere ‘zwyciężać’. W Polsce imię wykazywało wahania fonetyczne; obocznie występowały formy: Więcency, Więcenc, Więceniec.

  Vicenzino - od imienia Wincenty, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia łacińskiego, od vinco, vincere ‘zwyciężać’. W Polsce imię wykazywało wahania fonetyczne; obocznie występowały formy: Więcency, Więcenc, Więceniec.

  Vicha - od imion na Wi-, typu Wirzchosław, Wiktor, też od niemieckien nazwy osobowej Wich.

  Vichos - - od imion na Wi-, typu Wirzchosław, Wiktor, też od niemieckien nazwy osobowej Wich.

  Vickers - od imion na Wi-, typu Wit, Wincenty, Wiktor.

  Vickery - od imion na Wi-, typu Wit, Wincenty, Wiktor.

  Victor - od imienia Wiktor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego od victor ‘zwycięzca’.

  Victor-Hansen - złożenia brak; Victor- od imienia Wiktor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego od victor ‘zwycięzca’; Hansen od imienia Anzelm, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię germańskie Anselm, od ans ‘bóg’ + helm ‘hełm’.

  Victoriano - od imienia Wiktor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego od victor ‘zwycięzca’.

  Victorini - od imienia Wiktor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego od victor ‘zwycięzca’.

  Vida - od widać, widz ‘przyglądający się’, widzieć.

  Vidal - od widać, widz ‘przyglądający się’, widzieć.

  Videll - od widać, widz ‘przyglądający się’, widzieć.

  Videńska - od widać, widz ‘przyglądający się’, widzieć.

  Vidić - od widać, widz ‘przyglądający się’, widzieć.

  Vidotti - od widać, widz ‘przyglądający się’, widzieć.

  Vidura - od niemieckich nazw osobowych typu Wieder, ta od nazw osobowych typu Wiederandrew, Wiederwach, Wiederkeler.

  Viebig - od niemieckich nazw osobowych Wibbe, Wiebe, te od imion złożonych typu Wigbald. Wigbart,

  Viel - od imion złożonych typu Wielimir, Wielisław, też od wiele.

  Vielhauer - od imion złożonych typu Wielimir, Wielisław, też od wiele.

  Vielrose - od imion złożonych typu Wielimir, Wielisław, też od wiele.

  Vierek - od wiara ‘ufność, wierność; religia; obrządek’, także od imion typu Wierusz, Weronika, także od Wiernierz, Werner.

  Vierl - od wiara ‘ufność, wierność; religia; obrządek’, także od imion typu Wierusz, Weronika, także od Wiernierz, Werner.

  Vierling - od wiara ‘ufność, wierność; religia; obrządek’, także od imion typu Wierusz, Weronika, także od Wiernierz, Werner.

  Viertel - od dawnego wiertel ‘miara zboża; czwarta część grzywny; dzielnica miasta’.

  Viertler - od dawnego wiertel ‘miara zboża; czwarta część grzywny; dzielnica miasta’.

  Vierus - od wiara ‘ufność, wierność; religia; obrządek’, także od imion typu Wierusz, Weronika, także od Wiernierz, Werner.

  Viest - od wieść ‘wiadomość, nowina’, dawniej ‘podanie, legenda’.

  Vieten - od wieść ‘wiadomość, nowina’, dawniej ‘podanie, legenda’.

  Vieth - od prasłowiańskiego vet’, vet’chn, od staropolskiego wiochty ‘stary, dawny’.

  Vietor - - od prasłowiańskiego vet’, vet’chn, od staropolskiego wiochty ‘stary, dawny’.

  Vigna - od niemieckiej nazwy osobowej Weigel, ta od imion na Wig-.

  Viklund - od wikłac, też wichłać ‘plątać, gmatwać’.

  Viktor - od imienia Wiktor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego od victor ‘zwycięzca’.

  Viktora - od imienia Wiktor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego od victor ‘zwycięzca’.

  Viktorini - od imienia Wiktor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego od victor ‘zwycięzca’.

  Villa - od imienia Wilhelm, notowanego w Polsce od XiI wieku, pochodzenia germańskiego, od wil- ‘chęć, wola’+ helm ‘hełm’. W Polsce w średniowieczu imię wykazywało wahania fonetyczne, występowały też formy: Willehelm, Wilaham, Wilheln, Wiliam, Wilam, Wilum, Wilun.

  Ville - od imienia Wilhelm, notowanego w Polsce od XiI wieku, pochodzenia germańskiego, od wil- ‘chęć, wola’+ helm ‘hełm’. W Polsce w średniowieczu imię wykazywało wahania fonetyczne, występowały też formy: Willehelm, Wilaham, Wilheln, Wiliam, Wilam, Wilum, Wilun.

  Vincent - od imienia Wincenty, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia łacińskiego, od vinco, vincere ‘zwyciężać’. W Polsce imię wykazywało wahania fonetyczne; obocznie występowały formy: Więcency, Więcenc, Więceniec.

  Vincenz - od imienia Wincenty, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia łacińskiego, od vinco, vincere ‘zwyciężać’. W Polsce imię wykazywało wahania fonetyczne; obocznie występowały formy: Więcency, Więcenc, Więceniec.

  Vincze - od imienia Wincenty, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia łacińskiego, od vinco, vincere ‘zwyciężać’. W Polsce imię wykazywało wahania fonetyczne; obocznie występowały formy: Więcency, Więcenc, Więceniec.

  Vinogradoff - od podstawy win-, por. wino ‘napój otrzymywany przez fermentację moszczu z winogron; kolor w kartach, pik’, winić, wina ‘występek, błąd’, dawniej ‘kara pieniężna, grzywna’.

  Vinohradnik - od podstawy win-, por. wino ‘napój otrzymywany przez fermentację moszczu z winogron; kolor w kartach, pik’, winić, wina ‘występek, błąd’, dawniej ‘kara pieniężna, grzywna’.]

  Virkus - od wir ‘szybki, gwałtowny ruch obrotowy; kłębowisko’, wirować ‘nadawać czemuś ruch wirowy; obracać się wokół własnej osi’.

  Visioli - od wisieć ‘być zawieszonym; ponieść śmierć przez powieszenie’, od dawnego wisieć ‘zwisać’.

  Visor - od wisieć ‘być zawieszonym; ponieść śmierć przez powieszenie’, od dawnego wisieć ‘zwisać’.

  Visser - od wisieć ‘być zawieszonym; ponieść śmierć przez powieszenie’, od dawnego wisieć ‘zwisać’.

  Vitali - od imienia Wit, także od Witold, witać ‘pozdrawiać kogoś przy spotkaniu’, dawniej ‘przybywać’.

  Vitalini - od imienia Wit, także od Witold, witać ‘pozdrawiać kogoś przy spotkaniu’, dawniej ‘przybywać’.

  Vitz - od imienia Wit, także od Witold, witać ‘pozdrawiać kogoś przy spotkaniu’, dawniej ‘przybywać’.

  Vivat - od wiwat!, to z łacińskiego vivat ‘niech żyje!’

  Vlach - od nazw osobowych na Wła-, typu Władysław.

  Vladescu - od nazw osobowych na Wła-, typu Władysław.

  Vlasak - (pod wpływem czeskim, słowackim) od włos.

  Vogel - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogelgesang - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogelgezang - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogelgsang - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogels - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogelsang - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogelsinger - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogelsteller - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogiel - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogl - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Vogler - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Voinea - od wojna ‘walka zbrojna’.

  Voise - od niemieckiego weiss ‘biały’.

  Voisot - od niemieckiego weiss ‘biały’.

  Voit - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Volf - od niemieckiej nazwy osobowej Wolf, ta od apelatywu Wolf ‘wilk’.

  Volk - od niemieckiej nazwy osobowej Wolf, ta od apelatywu Wolf ‘wilk’.

  Volke - od niemieckiej nazwy osobowej Wolf, ta od apelatywu Wolf ‘wilk’.

  Völkel - od niemieckiej nazwy osobowej Wolf, ta od apelatywu Wolf ‘wilk’.

  Volker - od niemieckiej nazwy osobowej Wolf, ta od apelatywu Wolf ‘wilk’.

  Völker - od niemieckiej nazwy osobowej Wolf, ta od apelatywu Wolf ‘wilk’.

  Volkert - od niemieckiej nazwy osobowej Wolf, ta od apelatywu Wolf ‘wilk’.

  Volkman - od niemieckiej nazwy osobowej Volkman.

  Volkmann - od niemieckiej nazwy osobowej Volkman.

  Volkmar - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Volkmer - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Volkner - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Völkner - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Volkommen - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Vollman - od niemieckich nazw osobowych Wollmann, Walimann, te od średniowysokoniemieckiego wolle ‘wełna’.

  Vollmar - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Vollmer - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Vollmüller - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Volmar - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Volmer - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Volter - od niemieckich nazw osobowych Wolt, Wold, te od imion złożonych na Walt-, te od średnioniemieckiego wold ‘las’.

  Voltz - od niemieckich nazw osobowych Wolt, Wold, te od imion złożonych na Walt-, te od średnioniemieckiego wold ‘las’.

  Voncina - od imienia Wacław, które stanowi nowszą postać imienia złożonego Więcesław, Więcław. Zmiana nastąpiła w okresie średniowiecza pod wpływem języka czeskiego (od imion Wacław, Wasyl, Wawrzyniec).

  Vonczina - od imienia Wacław, które stanowi nowszą postać imienia złożonego Więcesław, Więcław. Zmiana nastąpiła w okresie średniowiecza pod wpływem języka czeskiego (od imion Wacław, Wasyl, Wawrzyniec).

  Vonderschmitt - od podstawy węd-, por. wędzić ‘suszyć w dymie’, ze staropolskiego ‘łowić ryby’, później też ‘trapić; osłabiać; kraść’, ze staropolskiego węda ‘haczyk’, wędka ‘przyrząd do łowienia ryb’.

  Vondracek - od wędrować, może też od niemieckich nazw osobowych na Wandr-, te od Andreas.

  Vonk - od wonieć ‘pachnieć, wydzielać zapach’.

  Vons - od wąs ‘zarost nad górną wargą u mężczyzn’.

  Vorlauf - od imienia Warłam, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Varlaám, z aramejskiego Barlaam ‘syn ludu’.

  Vormelker - od niemieckiej nazwy osobowej Wurm, ta od apelatywu Wurm ‘robak’.

  Vorwerk - od warwa ‘warstwa, pokład’, warwas stukot, hałas’.

  Vos - od osa ‘jadowity owad’, też od osa ‘osika’.

  Voss - od osa ‘jadowity owad’, też od osa ‘osika’.

  Voth - od wotum, z łacińskiego votum ‘przedmiot dziękczynny umieszczany w kościele’, dawniej też ‘uroczysty ślub, przyrzeczenie’, od dawnego wotować ‘ślubować, głosować, uchwalać’.

  Votka - od wotum, z łacińskiego votum ‘przedmiot dziękczynny umieszczany w kościele’, dawniej też ‘uroczysty ślub, przyrzeczenie’, od dawnego wotować ‘ślubować, głosować, uchwalać’.

  Votruba - od wątroba ‘narząd wewnętrzny u kręgowców’.

  Voves - od wowa ‘uzbrojona postać; wilk’.

  Vowie - od wowa ‘uzbrojona postać; wilk’.

  Voye - od imion złożonych typu Wojciech, Wojsław, też od prasłowiańskiego voj’ ‘wojownik’ lub od wojak żartobliwie ‘żołnierz’.

  Vrabetz - od wróbel, ze staropolskiego wróbl ‘mały ptak z rodziny łuszczaków’.

  Vranic - (z fonetyką czeską) od wrona ‘ptak z rodziny krukowatych’.

  Vranić - (z fonetyką czeską) od wrona ‘ptak z rodziny krukowatych’.

  Vrba - od wróbel, ze staropolskiego wróbl ‘mały ptak z rodziny łuszczaków’.

  Vrobel - od wróbel, ze staropolskiego wróbl ‘mały ptak z rodziny łuszczaków’.

  Vrubel - od wróbel, ze staropolskiego wróbl ‘mały ptak z rodziny łuszczaków’.

  .  Nazwiska występujące w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych XX w.


  Vacek Vach Vacha Vachalik Vacqueret Vacula Vagner Vahrenholt Vaillant Vaina Vajda Vakaresku Vala Valde-Nowak Valdes Valdez Valek Valencia Valent Valenta Valente Valentin Valerio Valis Valis-Majewska Valle Valnet van van van van van van van van van van van van van van van Van Vandalli Vanderschelden Van-Dessel Vanecek Vanek Vanik Van-Selow Van-Snick Var Varanka Varga Vargas Varin Varisella Vater Vaterkowski Vaterowska Vedral Veit Veith Vel Velski Veltuzen Veltze Ventura Ventzke Venulet Vera Vera-Murawski Veranneman-Vatervliet Vergin Verhoeven Verissimo Vermessy-Gruber Vermeulen Vertun Vesa Veseli Veselik Veselji Vesely Vesper Vespero Vestberg Vester Vesterberg Vesterfors Vestergaard Vesterinen Vestin Vestling Veścicik Veter Vetter Vetulani Vibert Vica Vican Vicenti Vicentini Vicenzin Vicenzino Vicha Vichos Vickers Vickery Victor Victor-Hansen Victoriano Victorini Vida Vidal Videll Videńska Vidić Vidotti Vidura Viebig Viel Vielhauer Vielrose Vierek Vierl Vierling Viertel Viertler Vierus Viest Vieten Vieth Vietor Vieweg Vieweger Vigna Viklund Vikström Viktor Viktora Viktorini Vilensten Villa Villanueva Villarreal Ville Ville Viltuźnik Vincent Vincenz Vincze Vinogradoff Vinohradnik Viola Violka Virion Virkus Viscardi Visconti Visentini Visioli Visor Visser Vitali Vitalini Vitz Vivat Viwegier Vlach Vladescu Vlasak Voelkel Voelkner Voellnagel Voelzke Voerman Vogel Vogelgesang Vogelgezang Vogelgsang Vogels Vogelsang Vogelsinger Vogelsteller Vogiel Vogl Vogler Vogt Vogtman Vogtmann Vogtt Vohnout Vohs Voigt Voigta Voigth Voinea Voise Voisot Voit Volf Volk Volke Völkel Volker Völker Volkert Volkman Volkmann Volkmar Volkmer Volkner Völkner Volkommen Volksdorf Volksons Vollbrecht Vollert Vollman Vollmar Vollmer Vollmüller Volmar Volmer Volmüller Volovici Völpel Volpp Völschow Volter Voltz Volz Volzer Von Von Von Von Von Von Von Von Von Von Von Von Vonau Voncina Vonczina Vonderschmitt Vondracek Vonk Vons Vorbrich Vorbrodt Vorel Vorlauf Vormelker Vorpahl Vorreiter Vorwerk Vos Voss Voth Votka Votruba Voves Vowie Voye Vozsnak Vrabetz Vranic Vranić Vrba Vrobel Vrubel Vu Vukotić Vuković Vytlacil
  wrzesień 2009 r.  - 11 wrzesień 2010 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005