<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Pą - Pi

  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Pącak - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pąch - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pąchalski - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pąchała - 1608 od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pąchałka - 1628 od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pąchciarz - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pącherek - 1550 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pącherski - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pącholak - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pąciak - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pącichowicz - 1519 od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pącisz - 1501 od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pąckowicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pącz - 1376 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączalski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączek - 1691 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączeka - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączesny - od staropolskiego paczesi ‘włókna lnu i konopi’; od pacześny ‘zrobiony z paczesi’.

  Pącześniak - od staropolskiego paczesi ‘włókna lnu i konopi’; od pacześny ‘zrobiony z paczesi’.

  Pączewski - 1649 od nazwy miejscowej Pączewo (gdańskie, gmina Skórcz).

  Pączka - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączkiewicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączkiewski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączko - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączkowiak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączkowski - 1461 od nazwy miejscowej Pączkowo (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Pączków - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączoch - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączos - od staropolskiego paczesi ‘włókna lnu i konopi’.

  Pączuła - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pączyński - 1566 od nazwy miejscowej Pęczyny (tarnobrzeskie, gmina Obrazów).

  Pądek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądel - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pąder - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądka - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądło - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądziach - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądzibek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądzich - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądzicki - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądzik - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądziński - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądzisz - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pądziwiatr - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pąga - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pągiel - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pągielski - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pągowski - 1462 od nazw miejscowych Pągów, Pęgów (kilka wsi).

  Pąk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąka - 1524 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkacki - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkacz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkala - 1490 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkalak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkalicz - 1512 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkalowicz - 1532 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkalski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkała - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkciński - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkczyński - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąklak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkłak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkosz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkow - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkowski - od nazwy miejscowej Pękowice, Pękowo (kilak wsi).

  Pąks - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąksa - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąksyk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąkul - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąłtorak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pąpa - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pąpacz - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pąpała - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pąperski - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pąpira - 1520 od gwarowego pamper ‘wół gruby i mały’.

  Pąpirka - 1519 od gwarowego pamper ‘wół gruby i mały’.

  Pąpirkowicz - 1521 od gwarowego pamper ‘wół gruby i mały’.

  Pąpka - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pąpkiewicz - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pąprowicz - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pąs - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pąsewicz - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pąsiak - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pąsiek - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pąsiek - od pasieka ‘zespół uli pszczelich’, też od staropolskiego ‘las; święty gaj’.

  Pąsieka - od pasieka ‘zespół uli pszczelich’, też od staropolskiego ‘las; święty gaj’.

  Pąsik - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pąsko - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pąszkiel - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pąśka - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pąśko - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pątek - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pątka - 1425 od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pątkiewicz - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pątko - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pątkowski - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pątnicki - od pątny ‘podróżny, pielgrzym’ lub od nazwy miejscowej Pątniki (KrW).

  Pątyk - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pązik - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pąziński - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pca - XVI wiek od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pcak - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pcan - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pchajda - od pchać.

  Pchajek - od pchać.

  Pchalek - od pchać.

  Pchalski - od pchać.

  Pchała - od pchać.

  Pchałek - od pchać.

  Pchełka - od pchła, ze staropolskiego błecha.

  Pchełko - od pchła, ze staropolskiego błecha.

  Pchliński - od pchła, ze staropolskiego błecha.

  Pchła - od pchła, ze staropolskiego błecha.

  Pchman - od pchać.

  Pchuta - od pchać.

  Pciachowski - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pciak - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pcian - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pcik - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pcion - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pcionek - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pciorek - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pciun - od staropolskiego pca ‘skorupa, pokrywa’.

  Pczał - 1599 od pczyć się ‘pstrzyć’.

  Pczała - od pczyć się ‘pstrzyć’.

  Pczelar - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pczelincew - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pczeła - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pczełko - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pczołka - 1394 od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pczonek - 1434 od pczony ‘jasny’, pczyć ‘pstrzyć’.

  Pczółko - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pczółkowicz - 1727 od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pczycki - od pszczoła, za staropolskiego pczoła ‘ owad zbierający miód’.

  Pec - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peca - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecak - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecal - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Pecald - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Pecała - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz lub od pecała ‘troska, boleść’.

  Pecan - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecański - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecarz - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pece - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecek - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecel - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecela - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peceld - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Pecella - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecelt - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Peceniak - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecenik - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peceniuk - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecewicz - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecewski - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pech - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pecha - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechacz - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechaczek - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechal - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechan - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechański - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pecharczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pechart - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pechciarek - od gwarowego pechta, pachta ‘dzierżawa’.

  Pechcin - od gwarowego pechta, pachta ‘dzierżawa’.

  Pechciń - od gwarowego pechta, pachta ‘dzierżawa’.

  Pechciński - od gwarowego pechta, pachta ‘dzierżawa’.

  Peche - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechel - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pecherczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pecherek - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pecherkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pecherski - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pecherz - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pecherzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pechiel - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechiński - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechla - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechliński - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechman - od niemieckiej nazwy osobowej Pechmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego bëch, pëch ‘smoła’.

  Pechmann - od niemieckiej nazwy osobowej Pechmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego bëch, pëch ‘smoła’.

  Pechner - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechnik - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechnyk - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pecho - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechocki - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechol - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pecholczyk - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechoniak - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechorski - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pechowicz - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechowski - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechra - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pechrat - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Pecht - od gwarowego pechta, pachta ‘dzierżawa’.

  Pechta - od gwarowego pechta, pachta ‘dzierżawa’.

  Pechtel - od gwarowego pechta, pachta ‘dzierżawa’.

  Pechter - od gwarowego pechta, pachta ‘dzierżawa’.

  Pechuń - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechyciak - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechyński - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pechytiak - od pech ‘nieszczęście, fatum’, dawniej też ‘twarda smoła’.

  Pecia - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciak - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciakowski - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecialik - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecican - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecicki - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecierski - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecikiewicz - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecina - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecinis - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciński - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecio - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecis - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciuch - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciuk - 1662 od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciukonis - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciulewicz - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciułko - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciura - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciw - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peciwa - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peck - (Pom) od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pecke - (Śl) od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pecki - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peckiel - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peckiewicz - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecko - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peckowski - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peckrun - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecl - od niemieckiej nazwy osobowej Petzl, ta od imienia Petrus.

  Peclig - od niemieckiej nazwy osobowej Petzl, ta od imienia Petrus.

  Peclik - od niemieckiej nazwy osobowej Petzl, ta od imienia Petrus.

  Peclow - od niemieckiej nazwy osobowej Petzl, ta od imienia Petrus.

  Peclowski - od niemieckiej nazwy osobowej Petzl, ta od imienia Petrus.

  Pecław - od niemieckiej nazwy osobowej Petzl, ta od imienia Petrus lub od Pęcisław.

  Pecok - (Śl) od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecolak - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Pecold - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Pecolt - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Pecuch - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecujko - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecul - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecuła - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecura - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecuras - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecuszek - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecuszok - (Śl) od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecyk - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecylak - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecyna - 1388 od staropolskiego pecyna ‘odłamek gliny wypalanej w piecu, grudka soli’, z gwarowego też pecyna ‘odrobina’.

  Pecynka - 1592 od staropolskiego pecyna ‘odłamek gliny wypalanej w piecu, grudka soli’, z gwarowego też pecyna ‘odrobina’.

  Pecyński - od nazwy miejscowej Peczyny (tarnowskie, gmina Obrazów).

  Pecyński - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecz - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecza - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczak - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczalka - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczalski - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczar - od pieczara ‘jaskinia’.

  Peczarko - od pieczara ‘jaskinia’.

  Peczarski - od pieczara ‘jaskinia’.

  Peczek - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczela - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczelski - 1621 od nazwy miejscowej Pęczelice (kieleckie, gmina Busko Zdrój).

  Peczenenko - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczeniak - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczenik - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczeniuk - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczenyj - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczer - od pieczara ‘jaskinia’.

  Peczerek - od pieczara ‘jaskinia’.

  Peczerski - od pieczara ‘jaskinia’.

  Peczeryk - od pieczara ‘jaskinia’.

  Peczinka - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczinko - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczka - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczke - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczko - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczkowicz - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczkowski - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczlewicz - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pecznik - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczny - 1622 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Peczołt - 1290 od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Peczonik - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczot - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Peczul - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczulis - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczunko - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczuski - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczyk - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczykowski - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peczynka - od staropolskiego pecyna ‘odłamek gliny wypalanej w piecu, grudka soli’, z gwarowego też pecyna ‘odrobina’.

  Peczynko - od staropolskiego pecyna ‘odłamek gliny wypalanej w piecu, grudka soli’, z gwarowego też pecyna ‘odrobina’.

  Peczynowski - 1411 od nazwy miejscowej Paczynowice, dziś Pacanowice (kaliskie, gmina Pleszew).

  Peczyński - od nazwy miejscowej Peczyny (tarnowskie, gmina Obrazów).

  Peczyrak - od pieczara ‘jaskinia’.

  Peć - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pećka - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Pećko - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peda - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedagowski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedak - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedbiera - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedda - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedde - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Peddie - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Peddzi - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pede - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedejko - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedek - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedel - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pederkiewicz - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pederowicz - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pederski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pediak - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedina - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedinkowski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedio - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pediuk - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedko - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedkowicz - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedkowski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedlak - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedlewski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedliński - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedlowski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedo - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedoń - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedowicz - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedowski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedra - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedracki - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrak - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrakowski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedras - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrasik - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedraszek - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedraszewski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedraś - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrek - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedroch - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrucz - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedryc - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrych - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrycz - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedryk - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrys - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrysz - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedryszyn - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedrzyński - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Peduch - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedus - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedy - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedycz - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedyk - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedyła - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedyna - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedynkowski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedynowski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedyńkowski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedyński - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedziach - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedziak - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedziałek - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedzich - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedziejewski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedzierski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pedzieszczak - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedzik - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedzikowski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedzimaż - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pedzimąż - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pedziński - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedzisz - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedziszewski - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedziuk - od gwarowego pedać ‘mówić’, peda ‘noga’, może też od pęd-.

  Pedziwiatr - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pedziwilk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Peg - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pega - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pegan - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Peganowicz - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pegaza - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pegel - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pegen - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pegere - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pegiel - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pegier - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pegowski - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pegza - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Peicha - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peichacki - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peichał - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peichert - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peick - od pejcz ‘krótki bicz z rączką’.

  Peić - od pejcz ‘krótki bicz z rączką’.

  Peiek - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peik - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peiker - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peikert - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peikow - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Peil - od niemieckiej nazwy osobowej Peil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pil ‘strzała’.

  Peiner - od nazwy osobowej Peiner, ta od nazwy miejscowej Peinert.

  Peinert - od nazwy osobowej Peiner, ta od nazwy miejscowej Peinert.

  Peis - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Peiser - od niemieckiej nazwy osobowej Peiser, ta od nazwy miejscowej Peise.

  Peisert - od niemieckiej nazwy osobowej Peiser, ta od nazwy miejscowej Peise.

  Peisker - od niemieckiej nazwy osobowej Peisker, ta może od piskorz.

  Peisz - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Peitsch - (Pom) od pejcz ‘krótki bicz z rączką’.

  Peitz - (Pom) od pejcz ‘krótki bicz z rączką’.

  Peizer - od niemieckiej nazwy osobowej Peiser, ta od nazwy miejscowej Peise.

  Peja - od staropolskiego paj ‘część, dział’, od gwarowego paja ‘pysk, gęba’.

  Pejakowicz - od staropolskiego paj ‘część, dział’, od gwarowego paja ‘pysk, gęba’.

  Pejakowski - od staropolskiego paj ‘część, dział’, od gwarowego paja ‘pysk, gęba’.

  Pejas - od staropolskiego paj ‘część, dział’, od gwarowego paja ‘pysk, gęba’.

  Pejasz - od staropolskiego paj ‘część, dział’, od gwarowego paja ‘pysk, gęba’.

  Pejaś - od staropolskiego paj ‘część, dział’, od gwarowego paja ‘pysk, gęba’.

  Pejcha - od pejka ‘owad dwuskrzydły’.

  Pejchel - od pejka ‘owad dwuskrzydły’.

  Pejcher - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Pejchert - od niemieckiej nazwy osobowej Peichert, ta od nazw osobowych Peikert, Penkert, a te od średnio-wysoko-niemieckiego pükaere ‘dobosz’.

  Pejcho - od pejka ‘owad dwuskrzydły’.

  Pejcz - od pejcz ‘krótki bicz z rączką’.

  Pejczar - od pejcz ‘krótki bicz z rączką’.

  Pejer - od niemieckiej nazwy osobowej Payer, ta od Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Pejerski - 1761 od niemieckiej nazwy osobowej Payer, ta od Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Pejga - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pejganowicz - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pejka - od pejka ‘owad dwuskrzydły’.

  Pejke - od pejka ‘owad dwuskrzydły’.

  Pejko - od pejka ‘owad dwuskrzydły’.

  Pejkow - od pejka ‘owad dwuskrzydły’.

  Pejkowicz - od pejka ‘owad dwuskrzydły’.

  Pejkowski - od pejka ‘owad dwuskrzydły’.

  Pejlak - od niemieckiej nazwy osobowej Peil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pil ‘strzała’.

  Pejlo - od niemieckiej nazwy osobowej Peil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pil ‘strzała’.

  Pejłachowski - od niemieckiej nazwy osobowej Peil, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pil ‘strzała’.

  Pejnar - od nazwy osobowej Peiner, ta od nazwy miejscowej Peinert.

  Pejnarzowski - od nazwy osobowej Peiner, ta od nazwy miejscowej Peinert.

  Pejnas - od nazwy osobowej Peiner, ta od nazwy miejscowej Peinert.

  Pejne - od nazwy osobowej Peiner, ta od nazwy miejscowej Peinert.

  Pejner - od nazwy osobowej Peiner, ta od nazwy miejscowej Peinert.

  Pejo - od łacińskiego peior ‘gorszy’.

  Pejor - 1494 od łacińskiego peior ‘gorszy’.

  Pejorek - 1611 od łacińskiego peior ‘gorszy’.

  Pejos - od staropolskiego paj ‘część, dział’, od gwarowego paja ‘pysk, gęba’.

  Pejs - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejsa - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejsach - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejsak - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejsiak - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejsik - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejski - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejss - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejsz - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejś - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Pejta - od gwarowego pajta ‘bróg, szopa na polu’.

  Pek - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Peka - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekacki - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekacz - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekal - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekala - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekaliński - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekalnicki - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekalski - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekaluk - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekała - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekałowski - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekan - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekaniec - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekar - od piec, piekę.

  Pekara - od piec, piekę.

  Pekarek - od piec, piekę.

  Pekarnik - od piec, piekę.

  Pekarski - od piec, piekę.

  Pekaruk - od piec, piekę.

  Pekarzyk - od piec, piekę.

  Pekasa - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekasiewicz - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekel - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Pekelny - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Pekelski - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Pekera - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekeron - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekerun - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekiert - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekka - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekla - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Peklak - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Peklarz - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Peklicz - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Peklo - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Peknik - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekol - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Pekolski - od piekło lub od niemieckiej nazwy osobowej Pöckl.

  Pekora - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekorski - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekos - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekowicz - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekowski - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekóra - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekórka - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekrol - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekron - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekrój - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekról - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekról - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekrul - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekrun - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Peksa - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Peksiński - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Peksyk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Peksza - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pekula - 1739 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pekuła - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pekura - od niemieckiej nazwy osobowej Peker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego pek ‘dzida, włócznia’, peker ‘rzemieślnik wyrabiający włócznie’ lub od nazwy miejscowej Beck.

  Pekus - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Pel - 1588 od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pela - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelacz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelaczyk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelagia - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelak - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelakowicz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelakowski - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelala - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelalski - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelan - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelan - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pelankiewicz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pelanowski - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pelant - od palant ‘rodzaj gry zespołowej’, palantować ‘bić kijam’.

  Pelanz - od palant ‘rodzaj gry zespołowej’, palantować ‘bić kijam’.

  Pelar - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pelarczyk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pelarski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pelarz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pelasz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelc - 1401 od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelcak - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelcar - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelcel - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelcer - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelchen - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelcher - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelckowski - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelcman - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelcner - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczak - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczar - 1401 od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczarek - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczek - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczer - 1395 od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczerski - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczor - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczyn - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelć - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelda - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Peldius - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Peldzicz - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Peldzius - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Pele - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelec - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelec - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelech - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelecha - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelechacz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelechata - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelechaty - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelechoński - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelechowicz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peleciczuk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peleck - (Śl) od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peledys - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados

  Peleger - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pelegrin - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pelegrini - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pelegrym - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pelegryni - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Peleja - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelek - od imion Feliks, Felicjan, od gwarowego fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Peleksy - od imion Feliks, Felicjan, od gwarowego fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Pelela - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelelski - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peleman - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelenczuk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelenda - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peler - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pelerz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pelesz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peleszak - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peleszczak - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peleszek - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peleszyk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peleta - od niemieckiej nazwy osobowej Pelit, ta od imienia Hippolytus.

  Peletek - od niemieckiej nazwy osobowej Pelit, ta od imienia Hippolytus.

  Pelewicz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelewski - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peliak - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pelian - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Peliga - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelijak - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pelijan - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pelik - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelika - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelikan - 1445 od pelikan ‘gatunek ptaka’.

  Pelikanowicz - od pelikan ‘gatunek ptaka’.

  Pelikanowski - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelikanowski - od pelikan ‘gatunek ptaka’.

  Pelikant - od pelikan ‘gatunek ptaka’.

  Pelikań - od pelikan ‘gatunek ptaka’.

  Pelikański - od pelikan ‘gatunek ptaka’.

  Pelikawski - od pelikan ‘gatunek ptaka’.

  Pelinka - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelinko - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelinkow - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelinowski - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peliński - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelis - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelisiak - od imion Feliks, Felicjan, od gwarowego fela ‘wada, brak’, też ‘deska’.

  Pelisz - 1607 od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peliszak - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peliszek - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peliszko - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-

  Pelit - od niemieckiej nazwy osobowej Pelit, ta od imienia Hippolytus.

  Pelitowski - od niemieckiej nazwy osobowej Pelit, ta od imienia Hippolytus.

  Peljak - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Peljan - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pelk - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pelka - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pelkan - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pelkanowski - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pelke - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pelko - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pelkowski - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pell - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pella - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pellan - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pellant - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pellar - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pelle - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pellech - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pellechacz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pellegrinelli - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pellegrini - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pellegrino - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Peller - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pellich - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pello - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pello - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pellon - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pellowski - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelna - od pełny ‘całkowity’.

  Pelny - od pełny ‘całkowity’.

  Pelo - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelon - od niemieckiej nazwy osobowej Pelianis, ta z łacińskiego pellio ‘kuśnierz’.

  Pelor - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pelpiński - od nazwy miasta Pelplin (gdańskie).

  Pelpliński - 1748 od nazwy miasta Pelplin (gdańskie).

  Pels - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelsiński - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelski - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelson - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelszyk - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelszyński - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelt - od niemieckiej nazwy osobowej Pölt, ta od imion złożonych na Bald-.

  Pelta - od niemieckiej nazwy osobowej Pölt, ta od imion złożonych na Bald-.

  Peltekis - od niemieckiej nazwy osobowej Pölt, ta od imion złożonych na Bald-.

  Peltola - od niemieckiej nazwy osobowej Pölt, ta od imion złożonych na Bald-.

  Peltonen - od niemieckiej nazwy osobowej Pölt, ta od imion złożonych na Bald-.

  Peltyn - od niemieckiej nazwy osobowej Pölt, ta od imion złożonych na Bald-.

  Peltz - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Peluch - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelucha - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peluk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelus - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelusiak - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peluszczak - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Peluszek - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelutis - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelutys - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelużek - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelwecki - od nazwy miejscowej Pelwia (Sanockie).

  Pelwelski - 1552 od nazwy miejscowej Pelwia (Sanockie).

  Pelwiński - od nazwy miejscowej Pelwia (Sanockie).

  Pelz - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelzer - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’

  Pelzig - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pelzner - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pelżer - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Peła - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełachaty - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełachowski - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełc - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pełcek - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pełch - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełchacz - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełcharzewski - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełchata - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełchaty - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełchowski - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełcz - 1470-80 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełczak - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełczar - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pełczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pełczer - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pełczka - 1271 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełczko - 1283 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełczyc - 1359 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełczycki - 1470-80 od nazwy miejscowej Pełczyn (lubelskie, gmina Trawniki; poznańskie, gmina Śrem).

  Pełczyk - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełczyński - 1606 od nazwy miejscowej Pełczyska (sieradzkie, gmina Wartkowice).

  Pełda - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Pełdiak - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Pełdjak - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Pełdyak - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Pełdyjak - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Pełdziak - od imienia Pałładuja, używanego w Kościele prawosławnym, to pochodzenia greckiego, od przydomka bogini Ateny Pallas, dop. Pallados.

  Pełech - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełecha - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełechacz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełechała - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełechan - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełecharz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełechata - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełechatka - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełechaty - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełechmata - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełechmaty - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełechowicz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełechowycz - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełechta - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełechty - od pełechaty ‘kudłaty’.

  Pełek - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełelski - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełenyk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeń - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeński - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełesz - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeszak - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeszczak - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeszczyk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeszek - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeszok - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeszók - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeszuk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełeszyk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełetko - od niemieckiej nazwy osobowej Pelit, ta od imienia Hippolytus.

  Pełk - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełka - 1275 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełkiewicz - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełkin - 1662 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełko - 1278 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełkosz - 1439 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełkota - 1294 od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełkowski - od podstawy pełk-, od imion złożonych typu Przedpełk, Świętopełk, też od pułk, dawniej połek, połk ‘oddział wojska’.

  Pełna - od pełny ‘całkowity’.

  Pełnia - od pełny ‘całkowity’.

  Pełniak - od pełny ‘całkowity’.

  Pełnikowski - od pełny ‘całkowity’.

  Pełny - od pełny ‘całkowity’.

  Pełpiński - od nazwy miasta Pelplin (gdańskie).

  Pełszyński - od nazwy miejscowej Pełczyska (sieradzkie, gmina Wartkowice).

  Pełta - od niemieckiej nazwy osobowej Pölt, ta od imion złożonych na Bald-.

  Pełtak - od niemieckiej nazwy osobowej Pölt, ta od imion złożonych na Bald-.

  Pełtyszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Pölt, ta od imion złożonych na Bald-.

  Pełyk - od imienia Pelagia, od niemieckiej nazwy osobowej Pell, od słowiańskiego piel-.

  Pełza - 1548 od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Pełzak - od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Pełzakowski - od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Pełzanowski - od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Pełzik - 1630 od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Pełzo - 1606 od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Pełzowicz - 1638 od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Pełzowski - 1750 od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Pełzun - od pełzać ‘czołgać się, sunąć’.

  Pema - od imienia Pamfil, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pamphilos, a to od pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’.

  Pemach - od imienia Pamfil, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pamphilos, a to od pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’.

  Pemak - od imienia Pamfil, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pamphilos, a to od pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’.

  Pemeranc - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pemerańcz - od pomarańcz, może też od niemieckiego Pomaranz ‘mieszkaniec Pomorza Zachodniego’.

  Pemko - od imienia Pamfil, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pamphilos, a to od pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’.

  Pempczak - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempek - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempel - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempera - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempiak - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempira - 1488 od gwarowego pamper ‘wół gruby i mały’.

  Pempko - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempkowiak - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempkowski - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempus - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempuś - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pempyś - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pen - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Pena - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Penafial - od imienia Pamfil, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pamphilos, a to od pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’.

  Penafiel - od imienia Pamfil, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pamphilos, a to od pamphilos ‘bardzo lubiany, bardzo miły’.

  Penar - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Penarski - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Penasiuk - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Penc - od niemieckiej nazwy osobowej Pentz, ta od imion Berchtold lub Bernhard.

  Penca - od niemieckiej nazwy osobowej Pentz, ta od imion Berchtold lub Bernhard.

  Pencak - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pencak - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pencakowski - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pencarski - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pencek - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pencera - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pencerski - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pencerzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pencher - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pencherkiewicz - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pencherski - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pencherz - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pencherzewski - od nazwy miejscowej Pęcherzew, dawniej Pęchorzewo (konińskie, gmina Turek).

  Pencherzewski - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Penchra - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Penciak - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Penciarski - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Penciekiewicz - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pencierzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pencikiewicz - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław

  Pencina - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Penciorak - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pencko - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Penconek - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pencoszek - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pencuła - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pencz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczanek - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczar - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Penczek - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczerzyński - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczew - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczkiewicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczkowski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczok - (Śl) od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczonek - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczyk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczyłło - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczyło - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczyna - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penczyński - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penda - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendała - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendasiuk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pende - (Pom) od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendecki - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendel - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendelski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pender - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendera - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Penderak - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Penderecki - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Penderenda - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Penderowski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Penderyk - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendias - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendiuk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendl - od pendel ‘wisiorek’.

  Pendlak - od pendel ‘wisiorek’.

  Pendlewski - od pendel ‘wisiorek’.

  Pendlowski - od pendel ‘wisiorek’.

  Pendo - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendolski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendoła - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendor - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendra - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendracki - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendrak - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendrakowski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendras - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendrasik - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendraszewski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendraś - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendro - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendrowski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendrycz - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendryk - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pendrys - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Penduch - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendulak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendur - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendura - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendyas - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendycki - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendyk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendykowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendys - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzalek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzałek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzej - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzel - od pędzel, dawniej pendzel, penzel.

  Pendzelski - od pędzel, dawniej pendzel, penzel.

  Pendziak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziaków - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzialek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziałek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzich - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzicki - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziej - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzierszczyk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzieszczak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzik - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzikowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzimąż - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziński - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzioch - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziola - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziolek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzioł - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzioła - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziołek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzior - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziwiat - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziwiater - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendziwiatr - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pendzyk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Penecko - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Peneczko - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Penek - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Pener - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Penerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Pengiel - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pengielski - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pengowski - od nazw miejscowych Pągów, Pęgów (kilka wsi).

  Pengryn - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Penherski - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Peniak - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Peniążek - od pieniądz, pieniążek.

  Penier - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Penieszkiewicz - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Penina - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Peniński - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Penior - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Peniowicz - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Penis - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Penisek - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Penisiuk - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Peniuk - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Peniuta - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Peniuta - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Peniutowski - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Penk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penka - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkacik - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkacz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkajło - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkal - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkala - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkalla - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkalski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkała - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkałła - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkata - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkaty - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penke - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkert - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penki - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkiewicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkin - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penko - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkosławski - od nazwy miejscowej Pękosław, dziś Pękosławice (kieleckie, gmina Waśniów).

  Penkowski - od nazwy miejscowej Pękowice, Pękowo (kilak wsi).

  Penksa - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penksik - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penksyk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkszyk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkul - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Penkula - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pennar - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Penner - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Pennerup - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Pennig - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Penning - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Penno - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Peno - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Penor - od niemieckiej nazwy osobowej Penner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego panne ‘patelnia’.

  Penowski - od pena ‘kara pieniężna’, to z łacińskiego poena ‘kara’.

  Penpicki - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pensiak - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pensiek - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pensik - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pensiński - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Penski - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pensko - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Penszkal - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Penszko - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Penszor - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Penszowski - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Penszyński - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Penśko - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Penta - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pentak - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pental - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pentala - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław

  Pentalej - 1488 od imienia Pantelemon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Pantelémon, od pan, pantós ‘cały, wszystek’ + élémon ‘miłosierny, litościwy’.

  Pentalski - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pentek - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pentel - od pętla, dawniej petla.

  Pentela - od pętla, dawniej petla.

  Pentelik - od pętla, dawniej petla.

  Pentelski - od pętla, dawniej petla.

  Penter - od niemieckiej nazwy osobowej Penter, ta od wysoko-niemieckiego bünd ‘wydzielona część wsi’.

  Penterman - od niemieckiej nazwy osobowej Penter, ta od wysoko-niemieckiego bünd ‘wydzielona część wsi’.

  Penther - od niemieckiej nazwy osobowej Penter, ta od wysoko-niemieckiego bünd ‘wydzielona część wsi’.

  Pentidis - od niemieckiej nazwy osobowej Penter, ta od wysoko-niemieckiego bünd ‘wydzielona część wsi’.

  Pentkowski - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pentla - od pętla, dawniej petla.

  Pentlak - od pętla, dawniej petla.

  Pentlicki - od pętla, dawniej petla.

  Pentlikowski - od pętla, dawniej petla.

  Pentlimowski - od pętla, dawniej petla.

  Pentlinowski - od pętla, dawniej petla.

  Pentyka - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pentynka - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pentz - od niemieckiej nazwy osobowej Pentz, ta od imion Berchtold lub Bernhard.

  Pentziok - od niemieckiej nazwy osobowej Pentz, ta od imion Berchtold lub Bernhard.

  Penza - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Penzik - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Penzioł - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Penzior - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Penziół - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Penzo - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Penzor - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Penzowski - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Peńca - od niemieckiej nazwy osobowej Pentz, ta od imion Berchtold lub Bernhard.

  Peńczak - od niemieckiej nazwy osobowej Pentz, ta od imion Berchtold lub Bernhard.

  Peńczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Pentz, ta od imion Berchtold lub Bernhard.

  Peńko - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Peńkowski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Peńkul - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Peńkus - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pepa - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepas - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepasiński - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepaś - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepcak - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepczak - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepczyński - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepek - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepel - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Pepeł - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Peper - od niemieckiej nazwy osobowej Peper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego peper ‘pieprz’.

  Pepera - od niemieckiej nazwy osobowej Peper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego peper ‘pieprz’.

  Peperowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Peper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego peper ‘pieprz’.

  Pepiak - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepicz - 1406 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pepicz - 1662 od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepiela - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepik - 1662 od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepiliński - od nazwy miasta Pelplin (gdańskie).

  Pepin - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepina - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepiński - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepiórka - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Pepka - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepke - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepkiewicz - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepko - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepkowski - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepla - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Peplak - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Peplan - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Peplau - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Pepler - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Peplew - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Peplinski - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Pepliński - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Peploch - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Peplon - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Pepluch - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Pepławski - od nazwy miejscowej Pepłowo (płockie, gmina Bodzanów).

  Pepłoński - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Pepłowicz - od peplać, pepłać ‘pluskać, paplać’.

  Pepłowski - 1467 od nazwy miejscowej Pepłowo (płockie, gmina Bodzanów).

  Pepol - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepolis - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepoń - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepoś - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Peprak - 1607 od niemieckiej nazwy osobowej Peper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego peper ‘pieprz’.

  Pepryk - od niemieckiej nazwy osobowej Peper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego peper ‘pieprz’.

  Peprzowski - od niemieckiej nazwy osobowej Peper, ta od średnio-wysoko-niemieckiego peper ‘pieprz’.

  Peptuła - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef’.

  Pepus - od pepać ‘paplać’, pepa ‘wargi; gaduła’, też od czeskiego Pepa, Pepi, Pepik ‘zdrobnienia od Józef

  Per - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Pera - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Pera - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Peraj - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perajski - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perak - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Peranek - od perać ‘perorować’, peranie ‘gadanie’.

  Peranowski - od perać ‘perorować’, peranie ‘gadanie’.

  Perasz - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Peraszek - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perc - od perć ‘ścieżka w górach’.

  Percak - od perć ‘ścieżka w górach’.

  Percanowski - od perć ‘ścieżka w górach’.

  Percewicz - od perć ‘ścieżka w górach’.

  Perch - 1750 od gwarowego prychać ‘prychać, podskakiwać’.

  Perch - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Percha - 1683 od gwarowego prychać ‘prychać, podskakiwać’.

  Percha - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchacz - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchajło - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchak - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchal - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchalec - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchalicki - - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchalik - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchalt - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchaluk - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchał - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchała - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchel - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchelicki - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Percheniak - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Percheta - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchiniak - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchla - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchlak - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchlicki - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchman - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchoł - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchon - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchoń - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchorowicz - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchowski - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchuc - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchuć - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchuda - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perchun - od parch ‘choroba skórna, grzybica’, parchać ‘parskać’.

  Perciak - od perć ‘ścieżka w górach’.

  Percik - od perć ‘ścieżka w górach’.

  Perciński - zapewne od nazwy miejscowej Perczyna (Wileńszczyzna).

  Percowicz - od perć ‘ścieżka w górach’.

  Percula - od perć ‘ścieżka w górach’.

  Percuła - od perć ‘ścieżka w górach’.

  Percz - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perczak - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perczek - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perczew - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perczewski - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perczuk - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perczyk - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perczyński - zapewne od nazwy miejscowej Perczyna (Wileńszczyzna).

  Perczyszyn - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perczyśka - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perć - 1645 od perć ‘ścieżka w górach’.

  Perda - 1751 od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdach - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdak - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdal - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdał - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdała - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdas - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdaszek - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdek - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’; od pierdek ‘malec’.

  Perdela - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdelwitz - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdenia - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdeus - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdeusz - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdian - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdion - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdiona - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdiuk - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdjan - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdjon - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdko - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdoch - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdoł - 1590 od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdon - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdoń - 1698 od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdor - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdosz - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdów - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perduk - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdula - 1627 od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’; od perdula ‘stara, gadatliwa baba’.

  Perdulka - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’; od perdula ‘stara, gadatliwa baba’.

  Perduła - 1627 od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’; od perdula ‘stara, gadatliwa baba’.

  Perdun - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perduta - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdyan - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdycz - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdyjon - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdyka - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdykowski - 1549 od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdyla - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdyła - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdyn - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdyński - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdyon - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdyta - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdziak - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdzik - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdziński - 1725 od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perdzyński - od pardać ‘wałęsać się; pierdzieć’, od staropolskiego pard ‘lampart’.

  Perebendowski - od nazwy miejscowej Przebędowo (poznańskie, gmina Murowana Goślina; słupskie, gmina Główczyce).

  Perec - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Perech - od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Perechiniak - od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Perechiniec - od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Perechocki - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Perechoda - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Perechodzko - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Perechodźko - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Perechowski - od imion złożonych typu Przedsław, Przebor.

  Perechubka - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Perechubko - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Perechuć - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Perechuda - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Perecik - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Perecki - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Perecuda - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Pereczkowski - od nazwy miejscowej Przeczki (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Pereczyński - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Pereć - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Pered - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Pereda - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Peredak - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Peredko - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Peredun - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Pereduń - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Peredyk - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Peredys - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Peredzis - od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Peredzyński - od nazwy miejscowej Przedzino, dziś Przedzeń (kaliskie, gmina Ceków- Kolonia).

  Peregrym - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Peregryn - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Peregud - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Pereguda - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Peregudowski - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Peregudów - od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’.

  Peregud-Pogorzelski - złożenia brak; Peregud od przegędać ‘grać na instrumencie strunowym’; Pogorzelski 1562 od nazwy miejscowej Pogorzel (kilka wsi).

  Perehiniec - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od przeginać.

  Perehińczuk - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od przeginać.

  Perehlak - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od przeginać.

  Perehlicki - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od przeginać.

  Perek - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perek - 1440-50 od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Pereka - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perekarz - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Perekasz - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Perekasza - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Perekidko - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perekiełka - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perekiełko - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perekietka - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perekietko - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perekiłko - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perekinczuk - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perekińczuk - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perekitka - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perekitko - od ukraińskiego perekidati ‘przerzucać’, od gwarowego perekita ‘sprzeniewierzenie się, niewierność’.

  Perel - od perła.

  Perela - od perła.

  Perelczyc - od perła.

  Perelis - od perła.

  Perelkiewicz - od perła.

  Perelkowicz - od perła.

  Perełka - od perła.

  Perełkiewicz - od perła.

  Perełko - od perła.

  Perełkowicz - od perła.

  Perełom - od przełomie, przełom (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Perenc - od węgierskiego imienia Ferenc.

  Perepecza - od białoruskiego gwarowego perepečka ‘wypiek z ciasta chlebowego, ziemniaków, tłuszczonego konopnego siemienia’.

  Perepeczka - od białoruskiego gwarowego perepečka ‘wypiek z ciasta chlebowego, ziemniaków, tłuszczonego konopnego siemienia’.

  Perepeczko - od białoruskiego gwarowego perepečka ‘wypiek z ciasta chlebowego, ziemniaków, tłuszczonego konopnego siemienia’.

  Perepeczny - od białoruskiego gwarowego perepečka ‘wypiek z ciasta chlebowego, ziemniaków, tłuszczonego konopnego siemienia’.

  Perepeczo - od białoruskiego gwarowego perepečka ‘wypiek z ciasta chlebowego, ziemniaków, tłuszczonego konopnego siemienia’.

  Perepiczka - od białoruskiego gwarowego perepečka ‘wypiek z ciasta chlebowego, ziemniaków, tłuszczonego konopnego siemienia’.

  Perepiczko - od białoruskiego gwarowego perepečka ‘wypiek z ciasta chlebowego, ziemniaków, tłuszczonego konopnego siemienia’.

  Perepienko - od białoruskiego gwarowego perepečka ‘wypiek z ciasta chlebowego, ziemniaków, tłuszczonego konopnego siemienia’.

  Peresada - od przesadzić ‘przenieść w inne miejsce’, przesada ‘zbytek, nienaturalność’; od przysadzić ‘osadzic, osiedlić’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Pereslucha - od wschodniosłowiańskiego peresluga, ukraińskiego gwarowego sl(i)uga ‘słota’.

  Peresłucha - od wschodniosłowiańskiego peresluga, ukraińskiego gwarowego sl(i)uga ‘słota’.

  Perestaj - od przestać, przestajać ‘przeminąć; przerwać; osłabnąć’ (z fonetyką wschodniosłowiańską).

  Pereswiet-Sołtan - złożenia brak; Pereswiet brak; Sołtan od sułtan, ze staropolskiego sołtan ‘władca panujący w krajach muzułmańskich’.

  Pereszlucha - od wschodniosłowiańskiego peresluga, ukraińskiego gwarowego sl(i)uga ‘słota’.

  Pereszluga - od wschodniosłowiańskiego peresluga, ukraińskiego gwarowego sl(i)uga ‘słota’.

  Pereszluha - od wschodniosłowiańskiego peresluga, ukraińskiego gwarowego sl(i)uga ‘słota’.

  Pereśluch - od wschodniosłowiańskiego peresluga, ukraińskiego gwarowego sl(i)uga ‘słota’.

  Pereślucha - od wschodniosłowiańskiego peresluga, ukraińskiego gwarowego sl(i)uga ‘słota’.

  Pereśluga - od wschodniosłowiańskiego peresluga, ukraińskiego gwarowego sl(i)uga ‘słota’.

  Pereświet-Sołtan - złożenia brak; Pereświet brak; Sołtan od sułtan, ze staropolskiego sołtan ‘władca panujący w krajach muzułmańskich’.

  Pereświt-Sołtan - złożenia brak; Pereświt brak; Sołtan od sułtan, ze staropolskiego sołtan ‘władca panujący w krajach muzułmańskich’.

  Perewizny - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Perewiznyk - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Perewoznyk - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Perewoźnyk - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Perfeniak - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfeniuk - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfenow - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfieńczyk - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfikowski - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfiłow - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfiłów - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfiński - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfisz - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfon - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfoński - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfun - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfunowicz - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfunowski - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perfuński - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Perga - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergal - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergał - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergała - 1564 od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergałowski - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergas - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergel - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Perges - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergiel - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergies - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergios - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergoda - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergol - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergoła - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergołowski - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergół - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergulak - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Pergulski - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Perguł - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Perhulak - od pergać ‘rzucać, kopać’.

  Perk - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perka - 1493 od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkacz - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkal - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkaluk - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perke - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkiel - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkielewicz - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkietko - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkiewicz - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkij - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkiniak - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkins - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkis - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkitna - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkitny - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkman - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perko - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkołup - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkos - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’ lub od perkoz ‘ptak wodny’.

  Perkosz - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkot - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkowicz - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkowski - 1663 od nazwy miejscowej Perki (łomżyńskie, gmina Sokoły; płockie, gmina Mała Wieś).

  Perkowski - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkól - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perksa - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkuć - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkul - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkun - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkura - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perkusz - 1424 od staropolskiego park ‘smród’, dźwiękonaśladowcze parkać (się) ‘o zwierzętach: zaspokajać popęd płciowy’.

  Perkuszewski - od perkać ‘prychać, parskać; warzyć’, też od perka ‘ziemniak; ryba flądra’.

  Perl - od perła.

  Perla - od perła.

  Perlach - od perła.

  Perlak - od perła.

  Perlakowski - od perła.

  Perlan - od perła.

  Perlański - od perła.

  Perlecki - od perła.

  Perlega - od perła.

  Perlejewski - od perła.

  Perlewicz - od perła.

  Perlewski - od perła.

  Perlian - od perła.

  Perlic - od perła.

  Perlica - od perła lub od perlica ‘gatunek ptaka’.

  Perliceusz - od perła.

  Perlich - od perła.

  Perlicjan - od perła.

  Perlicjant - od perła.

  Perlicki - od perła.

  Perlijan - od perła.

  Perlik - 1392 od perła.

  Perlikiewicz - od perła.

  Perlikowski - 1390 od perła.

  Perlin - od perła.

  Perlinski - od perła.

  Perliński - od perła.

  Perlis - od perła.

  Perliski - od perła.

  Perlisz - od perła.

  Perlitius - od perła.

  Perljan - od perła.

  Perlok - od perła.

  Perła - 1389 od perła.

  Perłak - od perła.

  Perłakowski - od perła.

  Perławski - od perła.

  Perło - od perła.

  Perłow - od perła.

  Perłowicz - od perła.

  Perłowski - od perła.

  Perłów - od perła.

  Perłys - od perła.

  Perna - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernach - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernack - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernaczyński - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernak - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernal - od pierny ze staropolskiego ‘przyprawiny pieprzem’, także ‘komornik dworu królewskiego’, może też od pierdnąć.

  Pernal - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-; od gwarowego pernal.

  Pernala - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernalak - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernalski - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernas - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernaz - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernej - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernek - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernel - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernenis - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Perner - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernerowski - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernes - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernet - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Perniak - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernicki - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernikoza - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Perniok - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Perniuk - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Perno - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernoch - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernoga - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernol - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernus - 1394 od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Pernys - od podstawy pern-, od perna ‘gatunek małży’, od niemieckiej nazwy osobowej Pern-.

  Peron - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Perona - 1615 od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Peronczyk - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Peronka - 1616 od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Peronowicz - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Perontka - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Peroń - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Perończuk - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Perończyk - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Peroński - 1703 od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Peroszek - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perow - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perowicz - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perowitz - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perowski - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Pers - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persa - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persak - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persanowski - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persaud - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persch - (Pom) od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perschke - (Pom) od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perschon - (Pom) od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perschun - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Persel - 1753 od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Persiak - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persianow - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persich - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persicki - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persiek - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persik - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persina - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persiński - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persjanow - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persjanów - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Perskała - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Perskawiec - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Perske - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Perski - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Perskiewicz - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Perskowiec - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Person - od persona ‘osoba, człowiek’.

  Persona - od persona ‘osoba, człowiek’.

  Personke - (Pom) od persona ‘osoba, człowiek’.

  Personna - od persona ‘osoba, człowiek’.

  Personowski - od persona ‘osoba, człowiek’.

  Persowski - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persson - od persona ‘osoba, człowiek’.

  Persyk - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Persyna - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Persz - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszak - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszczuk - od Pers ‘mieszkaniec Persji’.

  Perszel - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszewski - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszke - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszkiewicz - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszko - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszon - od persona ‘osoba, człowiek’.

  Perszow - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszowicz - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszowski - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszunowicz - od persona ‘osoba, człowiek’.

  Perszyk - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszyna - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Perszyński - od wschodniosłowiańskiego peršy ‘pierwszy’.

  Pert - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Perta - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertacz - 1728 od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertak - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertakiewicz - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertakowski - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertek - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Perteńczuk - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Perter - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertich - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertika - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertka - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertkiewicz - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertko - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertkowski - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertlik - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertman - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertow - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertowski - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertów - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertuk - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertulewicz - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertus - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertyczyński - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertyk - od staropolskiego partyka, parteka ‘część czegoś; kromka chleba’.

  Pertyka - od staropolskiego partyka, parteka ‘część czegoś; kromka chleba’.

  Pertykiewicz - od staropolskiego partyka, parteka ‘część czegoś; kromka chleba’.

  Pertykowski - od staropolskiego partyka, parteka ‘część czegoś; kromka chleba’.

  Pertykuła - od staropolskiego partyka, parteka ‘część czegoś; kromka chleba’.

  Pertyla - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertyniak - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Pertyński - od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Peruga - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Peruga - od peruka.

  Perugewicz - od peruka.

  Perugiewicz - od peruka.

  Peruk - od peruka.

  Perukowski - od peruka.

  Perul - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perulski - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perun - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Peruna - 1627 od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Peruń - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Peruński - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Perus - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perusiński - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Peruszewski - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Peruś - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Peruta - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Peruzak - od peruka.

  Peruziński - od peruka.

  Perużański - od peruka.

  Perużyński - od peruka.

  Perwal - może od wschodniosłowiańskiego perwy ‘pierwszy’.

  Perwejnis - może od wschodniosłowiańskiego perwy ‘pierwszy’.

  Perwel - może od wschodniosłowiańskiego perwy ‘pierwszy’.

  Perwelik - może od wschodniosłowiańskiego perwy ‘pierwszy’.

  Perwenis - od litewskiej nazwy osobowej Pervenis.

  Perwieniec - od litewskiej nazwy osobowej Pervenis.

  Perwiński - od litewskiej nazwy osobowej Pervenis.

  Pery - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Peryc - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Perych - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perychowski - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perycki - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perycz - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Perycz - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perycz-Szczepański - złożenia brak; Perycz od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus; Szczepański 1607 od nazw miejscowych Szczepanów, Szczepanowice (częste).

  Peryczyk - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Peryć - od gwarowego perec ‘pieprz’.

  Peryfeniuk - od imienia Parchomij, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Parthénios, od parthénos ‘panna, dziewica’; od wschodniosłowiańskiego Parfenij, Parfoniej.

  Peryga - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Peryga - od podstawy pyr-, por. pyra ‘stos drzewa’, od gwarowego pyry ‘ziemniaki’, pyrkać ‘furczeć, pykać’.

  Perykasa - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Perykasz - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Perykasza - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Perykosza - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Perykowski - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Peryksza - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Peryksza - może od perkoz ‘ptak wodny’.

  Peryniak - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perynowski - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Perys - od perki ‘ziemniaki’, perkać ‘wrzeć’, od imienia Peregrinus.

  Peryt - od łacińskiego peritus ‘doświadczony, biegły, rzeczoznawca’.

  Perz - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzak - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzakowski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzalski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzałka - 1559 od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzan - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzankowski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzanowski - 1674 od nazwy miejscowej Perzanowo (ostrołęckie, gmina Czerwonka).

  Perzenowski - od nazwy miejscowej Perzanowo (ostrołęckie, gmina Czerwonka).

  Perzesty - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’; od perzesty ‘pokryty perzem’.

  Perzewski - 1677 od nazwy miejscowej Perzów (kaliskie, gmina Perzów).

  Perzewski - 1763 od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzgalski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzkalski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzkała - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzna - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzon - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzonka - 1415 od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzowicz - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzowski - od nazwy miejscowej Perzów (kaliskie, gmina Perzów).

  Perzula - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzych - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzychowski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzycki - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzydło - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzyk - 1389 od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzykowski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzyła - 1740 od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzyło - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzyna - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzynowski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perzyński - 1617 od nazwy miejscowej Perzyny, dawniej Pyrzyny (kilka wsi).

  Perż - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perżan - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perżanowski - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perżydło - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Perżyło - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Pesa - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesakiewicz - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesalla - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesalski - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesała - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesar - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peschak - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peschek - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peschel - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peschka - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peschke - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peschla - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peschła - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pescht - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pesek - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesel - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peseł - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peser - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesera - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesiak - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesiek - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesiewicz - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesik - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesina - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesiok - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peska - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Peski - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pesko - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peskowski - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesla - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peslak - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peslar - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesler - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr); od niemieckich nazw osobowych Pessel, Pesler, te od Petrus.

  Pessel - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pest - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pesta - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pesta-Dynda - złożenia brak; Pesta od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’; Dynda 1491 od dyndać ‘kołysać się’, dynda ‘rzecz kołysząca się’.

  Pestaka - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestarkiewicz - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Peste - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestek - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pester - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pesterny - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestewicz - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestewski - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pesticz - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestikuz - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestka - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’ lub od pestka ‘twarda skorupa w owocu; nasienie’.

  Pestke - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’ lub od pestka ‘twarda skorupa w owocu; nasienie’.

  Pestko - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’ lub od pestka ‘twarda skorupa w owocu; nasienie’.

  Pestkowski - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’ lub od pestka ‘twarda skorupa w owocu; nasienie’.

  Pestok - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestorowicz - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestowski - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestrak - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’ lub od pstry.

  Pestrakiewicz - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestraniewicz - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestrowicz - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestrycowski - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestyk - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pestylenc - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pesyk - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesyna - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesyniak - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesz - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Pesza - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszak - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszar - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszat - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszcz - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Peszczański - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Peszczyński - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Peszek - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszel - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszew - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszewski - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszka - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszke - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszki - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszkin - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszko - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszkowicz - 1558 od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszkowski - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszl - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszla - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszła - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszła - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszot - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszow - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszt - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Peszuk - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszyk - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszyna - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peszyński - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peś - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peściński - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Peśko - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peśl - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peśla - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peślak - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peśluk - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peśniak - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peśniakiewicz - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peśnik - od niemieckich nazw osobowych Pesch-, Pes-, te od imienia Petrus; wschodniosłowiańskich i czeskich na Peś- (od Piotr).

  Peśta - od pest ‘pręcik kwiatowy; bylina’.

  Pet - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Peta - 1772 od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petak - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petakiewicz - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petala - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petalas - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petański - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petarała - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petarz - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petas - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petasz - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petaszko - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petaś - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petcelt - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Petczke - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Pete - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petech - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petechata - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Peteciński - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petecki - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Peteczyk - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petej - 1593 od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Peteja - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petejczuk - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petejka - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petejko - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petek - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petekiewicz - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petel - od pętla, dawniej petla.

  Petela - od pętla, dawniej petla.

  Petelak - od pętla, dawniej petla.

  Petelczuk - od pętla, dawniej petla.

  Petelczyc - 1657 od pętla, dawniej petla.

  Petelczyk - od pętla, dawniej petla.

  Petelczyk - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petelenz-Łukasiewicz - złożenia brak; Petelenz brak; Łukasiewicz od imienia Łukasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, z łacińskiego Lukas, greckiego Laukas, adaptowane jako Łukasz, Łuka.

  Petelewicz - od pętla, dawniej petla.

  Petelicki - od pętla, dawniej petla.

  Petelin - od pętla, dawniej petla.

  Petelka - od pętla, dawniej petla.

  Petelkiewicz - od pętla, dawniej petla.

  Petelnik - od pętla, dawniej petla.

  Petelski - 1724 od pętla, dawniej petla.

  Peteluk - od pętla, dawniej petla.

  Peter - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petera - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peteralski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peteras - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterecki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petereit - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterejt - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterk - (Maz) od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterkau - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterkowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterla - 1536 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterlajter - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterleitner - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterlejtner - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterlewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterlicz - 1403 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterlik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterman - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petermann - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peternek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peternoga - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterol - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peters - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petersburski - od nazwy miasta Petersburg (Rosja).

  Peterski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Peterson - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petersson - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petersz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petesch - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Peteszczak - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Peteszuk - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Peth - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petha - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Pethe - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Pethes - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petiak - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petik - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petin - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petioch - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petion - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petiuk - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petjach - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petk - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petka - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petke - (Pom) od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petkie - (Pom) od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petkiewicz - 1503 od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petko - 1610 od imion na Piet-, typu Pietr.

  Petko - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petkon - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Petkow - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petkowicz - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petkowski - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petkun - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petla - od pętla, dawniej petla.

  Petlak - od pętla, dawniej petla.

  Petlakowski - od pętla, dawniej petla.

  Petlarski - od pętla, dawniej petla.

  Petlenko - od pętla, dawniej petla.

  Petlewicz - od pętla, dawniej petla.

  Petlewski - od pętla, dawniej petla.

  Petlic - od pętla, dawniej petla.

  Petlica - od pętla, dawniej petla.

  Petlicki - od pętla, dawniej petla.

  Petliczka - od pętla, dawniej petla.

  Petlik - od pętla, dawniej petla.

  Petlikowicz - 1630 od staropolskiego pytel ‘rodzaj sita’, też ‘młyn’.

  Petlikowski - od pętla, dawniej petla.

  Petliński - od pętla, dawniej petla.

  Petluch - od pętla, dawniej petla.

  Petluk - od pętla, dawniej petla.

  Petlun - od pętla, dawniej petla.

  Petluszewski - od pętla, dawniej petla.

  Petłak - od pętla, dawniej petla.

  Petłasiński - od pętla, dawniej petla.

  Petnal - od pątny ‘podróżny, pielgrzym’.

  Petniak - od pątny ‘podróżny, pielgrzym’.

  Petniakowski - od pątny ‘podróżny, pielgrzym’.

  Petnis - od pątny ‘podróżny, pielgrzym’.

  Petno - od pątny ‘podróżny, pielgrzym’.

  Peto - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petociński - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petolec - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petowicz - 1764 od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petowski - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petr - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrach - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraczynik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petragowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrajczyk - od litewskiej nazwy osobowej Petrátis, ta od imienia Petrus.

  Petrajtis - od litewskiej nazwy osobowej Petrátis, ta od imienia Petrus.

  Petrajtys - od litewskiej nazwy osobowej Petrátis, ta od imienia Petrus.

  Petrak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrakowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petral - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petralski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petramiuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petran - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petranik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petranis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraniszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petranowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrańczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrański - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petras - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrasek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrasiak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrasiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrasik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrasz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraszczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraszek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraszkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraszko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraś - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrat - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petraus - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrawiak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrawicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrecki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petreczko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrejko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrelewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrellewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrelli - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrelo - 1596 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petren - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petreny - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petreń - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petreńczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petreńko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petres - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petreski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petresko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petreszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petreus - 1640 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petri - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petric - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petricek - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrich - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petricki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petriczek - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petriczko - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petriczuk - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrikow - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrikowski - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrików - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrilak - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrina - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petriński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petriolis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petris - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petriuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petriw - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrjach - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrjek - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrkowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petro - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od D9431XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroczko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrof - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroff - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrol - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrolewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroll - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petron - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petronas - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petronecki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petronek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petronella - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroniewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petronik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroniszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroniw - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petronko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrończak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrończuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrończyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petroski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrović - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrowin - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrowina - 1719 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrowski - od nazw miejscowych typu Piotrowice, Piotrów, też od imienia Piotr.

  Petrów - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrreka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petru - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruc - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruch - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petrucha - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruchowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrucki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruczanis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruczenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruczeńko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruczko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrucznik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruczynik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruczynnik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrukamiec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrukaniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrukoski - 1487 od nazwy miejscowej Potrukozy, dziś Petrukozy (piotrkowskie, gmina Białaczów), Potrykozy, dziś Petrykozy (ciechanowskie, gmina Działdowo; płockie, gmina Zawidz).

  Petrula - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrulewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrulis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrulowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrulski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrułan - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrun - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrunio - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruniów - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrunka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruńka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruńko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruńków - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrus - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruschka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrusewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrusiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrusiński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrusio - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruska - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrusowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrusów - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrusz - 1548 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszeńko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszinow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszka, m. - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruszyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruś - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petruzela - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petry - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter

  Petryach - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petryc - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petryca - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrych - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrychowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrycia - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrycki - 1645 od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrycowski - od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrycy - 1734 od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrycyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrycz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryczek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryczenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryczewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryczka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryczkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryczko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryczunik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryga - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryka - 1620 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrykanin - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrykat - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrykiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrykow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrykowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrykowski - 1763 od imienia Patrycy. Imię genetycznie łacińskie, od patricius ‘szlachetny; patrycjusz’. W języku polskim występuje jako Patrycy, Patryk, a w języku ruskim Patrikij. Forma zlatynizowana Patricius, notowane od XIII wieku, Patryk od wieku XV.

  Petrykowski - od nazwy miejscowej Petrykozy (kilka wsi).

  Petryków - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrykus - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryla - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrylak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryła - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryłka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryło - 1494 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrymow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryna - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryniewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrynik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrynka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrynko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrynowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrys - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszcze - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszen - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszeń - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryś - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petryw - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrywski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzakowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzelis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzik - (Śl) od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzycki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzykowski - 1623 od nazwy miejscowej Petrykozy (kilka wsi).

  Petrzylis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzyłek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petrzyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petsch - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petschka - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petschke - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petschl - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petschnik - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petta - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petter - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petters - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pettersen - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petterson - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pettersson - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petterz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pettesch - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Pettesch - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pettka - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Pettke - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Pettkowski - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Pettych - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Pettyn - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petuch - od gwaroweg o peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petuchów - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petuczka - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petulski - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petuła - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus.

  Petunia - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus lub od petunia ‘roślina ozdobna’.

  Petuniak - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus lub od petunia ‘roślina ozdobna’.

  Petuński - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-), od niemieckich nazw osobowych na Pet-, np. Petrus lub od petunia ‘roślina ozdobna’.

  Petyk - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petyka - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petykiewicz - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petyl - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petyn - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petynia - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petyniak - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petynis - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petynka - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petyńka - od gwarowego peta ‘łapa’, wschodniosłowiańskiego pet- (= piet-, pięt-).

  Petyra - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Petz - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petza - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petzak - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petzel - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Petzel - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petzeld - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Petzelt - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Petzka - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petzke - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petzko - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Petzl - od niemieckiej nazwy osobowej Petzl, ta od imienia Petrus.

  Petzlik - od niemieckiej nazwy osobowej Petzl, ta od imienia Petrus.

  Petzold - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Petzolt - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Petzuch - od pec, peć ‘penis’, od imienia Petrus lub od niemieckiej nazwy osobowej Petz.

  Peucker - od niemieckiej nazwy osobowej Peuker(t), ta od średnio-wysoko-niemieckiego pukaere ‘dobosz’.

  Peuker - od niemieckiej nazwy osobowej Peuker(t), ta od średnio-wysoko-niemieckiego pukaere ‘dobosz’.

  Peukert - od niemieckiej nazwy osobowej Peuker(t), ta od średnio-wysoko-niemieckiego pukaere ‘dobosz’.

  Peukier - od niemieckiej nazwy osobowej Peuker(t), ta od średnio-wysoko-niemieckiego pukaere ‘dobosz’.

  Peu-Peowski - brak.

  Pew - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Pewca - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’; od piewca ‘śpiewak, pieśniarz’.

  Pewicki - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Pewiński - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Pewna - od pewny ‘określony, mocny, dobry’.

  Pewniacz - 1560 od pewny ‘określony, mocny, dobry’.

  Pewniak - 1436 od pewny ‘określony, mocny, dobry’.

  Pewnicki - od pewny ‘określony, mocny, dobry’.

  Pewno - 1560 od pewny ‘określony, mocny, dobry’.

  Pewny - 1558 od pewny ‘określony, mocny, dobry’.

  Pexa - od podstawy pek-, od pek ‘pika’, od piek-, pęk-, pąk- lub od niemieckiej nazwy osobowej Peck.

  Peylo - od staropolskiego paj ‘część, dział’, od gwarowego paja ‘pysk, gęba’.

  Peysa - od pejs ‘długie pasmo włosów na skroniach noszone przez ortodyksyjnych Żydów’.

  Peza - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezacki - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezak - 1636 od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezala - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezalski - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezała - 1771 od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezan - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezara - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezarski - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezda - 1621 od pizda ‘vuvlva’.

  Pezdan - od pizda ‘vuvlva’.

  Pezdek - od pizda ‘vuvlva’.

  Pezder - od pizda ‘vuvlva’.

  Pezdka - 1699 od pizda ‘vuvlva’.

  Pezdra - od pizda ‘vuvlva’.

  Pezena - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezenka - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Peziak - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezik - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Peziński - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezioł - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezo - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Pezowicz - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Peżan - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’; od perz ‘chwast pospolity’.

  Peżarski - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Peżda - od pizda ‘vuvlva’.

  Peżdan - od pizda ‘vuvlva’.

  Peżdek - od pizda ‘vuvlva’.

  Peżewski - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Peżowicz - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Peżycki - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Peżyk - od gwarowego pełzać, pyzać ‘przebierać w jedzeniu, szukać na talerzu’, pez bez wyboru, co popadnie’, peza ‘pyza’.

  Peżyna - od perz ‘ rodzaj chwastu’.

  Peżyna - od perz, ze staropolskiego pyrz ‘rodzaj chwastu’, dawniej też ‘oset; proch’.

  Peżyński - od nazwy miejscowej Perzyny, dawniej Pyrzyny (kilka wsi).

  Peżyński - od nazwy miejscowej Perzyny, dawniej Pyrzyny (kilka wsi).

  Pęc - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcak - 1698 od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcakowski - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcarski - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pęcek - 1404 od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęchalski - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęchała - od pąchać, pochać ‘wąchać; dokazywać’; od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęcharczyk - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcharski - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcharzewski - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcher - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcherczyk - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcherecki - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcherek - 1589 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcherkiewicz - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcherowski - od nazwy miejscowej Pęcherzew, dawniej Pęchorzewo (konińskie, gmina Turek).

  Pęcherski - 1566 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcherz - 1474 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcherzewski - od nazwy miejscowej Pęcherzew, dawniej Pęchorzewo (konińskie, gmina Turek).

  Pęcherzyk - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcherzykowski - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęcheżewski - od nazwy miejscowej Pęcherzew, dawniej Pęchorzewo (konińskie, gmina Turek).

  Pęchorek - 1620 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęchorski - od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęchorzewski - 1497 od nazwy miejscowej Pęcherzew, dawniej Pęchorzewo (konińskie, gmina Turek).

  Pęchowski - 1433 od nazwy miejscowej Pęchowo, dziś Pąchów (konińskie, gmina Kramsk).

  Pęchożewski - od nazwy miejscowej Pęcherzew, dawniej Pęchorzewo (konińskie, gmina Turek).

  Pęchra - 1377 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęchyrer - 1548 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęchyrz - 1324 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęchyrzewski - od nazwy miejscowej Pęcherzew, dawniej Pęchorzewo (konińskie, gmina Turek).

  Pęchyrzowic - 1482 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęchyrzyna - 1414 od pęcherz, ze staropolskiego pęcherz ‘pęcherz moczowy; worek zrobiony z pęcherza; bąbel’.

  Pęciak - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęciakowski - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcicki - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcieka - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcien - 1136 od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcierzyński - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcik - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcikiewicz - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcikowski - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęciłło - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęciło - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcina, m. - XV wiek od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęciński - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęciński - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęciorek - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcisz - 1136 od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcka - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęckarczyk - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęckiewicz - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcko - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęckowicz - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęckowski - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęclik - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcok - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęconek - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęcuła - od pęca ‘rzemyki na nogach sokoła łownego’, pęcak ‘kasza jęcznienna’, też od staropolskiego imienia Pęcisław.

  Pęczak - 1434 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław; od pęczak, pęcak ‘otłuczony jęczmień’.

  Pęczakowski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczala - 1326 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczalski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczar - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pęczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pęczatka - 1382 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczca - 1431 od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęczek - 1279 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczel - 1434 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczela - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczelski - 1660 od nazwy miejscowej Pęczelice (kieleckie, gmina Busko Zdrój).

  Pęczeniuk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczerczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pęczerzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Penzer, ta od nazwy miejscowej Pentz.

  Pęczka - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczkiewicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczko - 1389 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczkowic - 1392 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczkowicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczkowski - 1626 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęcznik - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczonek - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczuk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczuła - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczycz - 1416 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczyk - 1443 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczykowski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęczyłło - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęczyło - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęczyna - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęczyński - 1632 od nazwy miejscowej Peczyny (tarnowskie, gmina Obrazów).

  Pęczyński - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęćkiewicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęćko - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęda - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędała - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędczak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędel - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędelski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pęder - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pęderski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędich - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędisz - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędiwiatr - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędkiewicz - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędkowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędlewski - od pendel ‘wisiorek’.

  Pędlowski - od pendel ‘wisiorek’.

  Pędo - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędolski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędoła - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędracki - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędrak - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędrakowski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędras - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędrasiak - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędrasik - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędraszewski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędraś - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędrisz - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędrukowski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędrycz - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędrys - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędrysiak - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędryś - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędy - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędycki - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędyczak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędyk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędys - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzeikiewicz - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzel - od pędzel, dawniej pendzel, penzel.

  Pędzelewski - od pędzel, dawniej pendzel, penzel.

  Pędzelski - od pędzel, dawniej pendzel, penzel.

  Pędzia - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziach - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziałek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziasz - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziaszczak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziaszczyk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzibek - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzibyk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzich - 1488 od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzicki - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziech - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziecki - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziejewski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzierski - od pędrak ‘larwa chrząszcza; malec’.

  Pędzieszczak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzieszczyk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzijski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzik - 1393 od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzikiewicz - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzikowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzimaż - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzimąz - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzimąż - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzimiąż - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzin - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzinowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziński - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzioch - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziola - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzioł - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzior - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziorowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziowski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziór - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędzisz - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziszczak - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziszek - 1605 od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziszewski - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziwiater - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziwiatr - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziwilk - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pędziwol - od pędzić ‘szybko biec’, pęd; od pędziwoł ‘poganiający woły’.

  Pędziwoł - od pędzić ‘szybko biec’, pęd; od pędziwoł ‘poganiający woły’.

  Pędzyński - od pędzić ‘szybko biec’, pęd.

  Pęga - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pęgak - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pęgal - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pęgala - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pęger - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pęgiel - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pęgielski - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pęgieł - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pęgowski - od nazw miejscowych Pągów, Pęgów (kilka wsi).

  Pęk - 1405 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękacik - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękacki - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękacz - 1410 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękajło - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękal - 1798 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękala - 1371 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękalak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękalczyk - 1570 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękalic - 1427 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękaliński - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękaliski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękalla - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękalski - 1602 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękał - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękała - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękało - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękałowski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękaniec - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękarski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękas - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękasa - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękasiewicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękasiński - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękata - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękatowicz - 1494 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękaty - 1494 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękiel - XVII wiek od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękiewicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękla - 1442 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęklak - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękniewski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęknik - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękocik - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękocki - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękol - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękola - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękorz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękos - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękosławski - 1470-80 od nazwy miejscowej Pękosław, dziś Pękosławice (kieleckie, gmina Waśniów).

  Pękosz - 1390 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękosza - XIII wiek od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękoszka - 1247 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękoś - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękowa, m. - 1423 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękowicz - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękowski - 1399 od nazwy miejscowej Pękowice, Pękowo (kilak wsi).

  Pękól - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękrzyk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęksa - 1688 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław; od pęksa ‘dziewczyna tęga’.

  Pęksiak - 1738 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęksiński - 1789 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęksyk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pększa - 1483 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pększyc - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pększyk - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękucki - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękul - 1539 od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pękulski - od pęk ‘wiązka’, pęczek, pękać, od imion złożonych typu Pękosław.

  Pęp - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępa - 1424 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępak - 1385 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępalski - 1724 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępaś - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępczak - 1710 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępczyk - 1651 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępczyński - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępek1332 - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępel - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępen - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępiak - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępicki - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępka - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępkiewicz - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępko - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępkowski - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępłowski - od nazwy miejscowej Pepłowo (płockie, gmina Bodzanów).

  Pępniak - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępol - 1585 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępow - 1434 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępowski - 1504 od nazwy miejscowej Pępowo (gdańskie, gmina Żukowo; leszczyńskie, gmina Pępowo).

  Pępuch - 1489 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępusz - XIII wiek od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępuś - od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pępyra - 1488 od pępek, pępel ‘bąbel’.

  Pęsa - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęsiak - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęsiek - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęsik - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęski - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęskiewicz - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęsko - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęsyk - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęsza - 1204 od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęszel - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęszka - 1399 od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęszkal - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęszko - 1390 od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęszor - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęszyk - 1494 od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęszyński - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęszyra - 1494 od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęszysz - 1412 od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęś - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęśka - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęśkiewicz - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęśko - od imion na Pę-, typu Pęcisław, Pękosław.

  Pęta - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętacki - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętak - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętal - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętala - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętalski - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętecki - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętek - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętel - od pętla, dawniej petla.

  Pętela - od pętla, dawniej petla.

  Pętelka - od pętla, dawniej petla.

  Pętelski - 1723 od pętla, dawniej petla.

  Pętka - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętkiewicz - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętkowski - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętla - od pętla, dawniej petla.

  Pętlak - od pętla, dawniej petla.

  Pętlewski - od pętla, dawniej petla.

  Pętlicki - od pętla, dawniej petla.

  Pętlik - od pętla, dawniej petla.

  Pętlinowski - od pętla, dawniej petla.

  Pętlowski - od pętla, dawniej petla.

  Pętniak - od pątny ‘podróżny, pielgrzym’.

  Pętniewicz - od pątny ‘podróżny, pielgrzym’.

  Pęto - 1393 od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętosz - 1411 od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętoś - od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pętowic - 1452 od pęto ‘wiazanie, wędzidło’, w pochodnych też od pętać, też od imion złożonych typu Pęcisław.

  Pęza - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pęzak - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pęziak - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pęzik - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pęzimski - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pęziński - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pęzioł - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pęzior - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pęzowicz - od pęzieć ‘biednąć, chudnąć’.

  Pęża - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pężko - od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pężycha - 1324 od staropolskiego pęga, pąga ‘łydka; kulka ołowiana na rzemieniu do biczowania’.

  Pfabe - może od imienia Fabjan.

  Pfaf - 1437 do niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’.

  Pfaff - do niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’.

  Pfaffenberger - do niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’.

  Pfaffenhausen - do niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’.

  Pfaffla - do niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’.

  Pfan - 1369 do niemieckiej nazwy osobowej Pfan.

  Pfanahauser - do niemieckiej nazwy osobowej Pfan.

  Pfanhauser - do niemieckiej nazwy osobowej Pfan.

  Pfann - do niemieckiej nazwy osobowej Pfan.

  Pfanty - do niemieckiej nazwy osobowej Pfan.

  Pfeffer - do niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’.

  Pfefferkörn - do niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’.

  Pfichta - 1429 od staropolskiego plichta ‘troska, obowiązek’, od gwarowego też ‘zła karta w grze’.

  Philip - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Philipczyk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Philipiak - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Philipowski - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Philipp - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Philippczyk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Philipps - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Philippski - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Philips - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Philipzyk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Phillips - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Piacecki - zapewne od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Pjac, ta od imienia Petrus.

  Piacek - zapewne od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Pjac, ta od imienia Petrus.

  Piach - od piach ‘piasek’.

  Piacko - zapewne od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Pjac, ta od imienia Petrus.

  Piackus - zapewne od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Pjac, ta od imienia Petrus.

  Piacz - zapewne od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Pjac, ta od imienia Petrus.

  Piaczewski - zapewne od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Pjac, ta od imienia Petrus.

  Piaczony - 1452 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piaczyński - zapewne od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Pjac, ta od imienia Petrus.

  Piadek - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piadłowski - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piaduk - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piadyk - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piadzewicz - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piadziewicz - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piajda - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piak - od piec, piekę.

  Piakała - od piec, piekę.

  Piakar - od piec, piekę.

  Piakarczyk - od piec, piekę.

  Piakarski - od piec, piekę.

  Piakart - od niemieckiej nazwy osobowej Pekart, ta od imienia złożonego Bighart.

  Piakas - od piec, piekę.

  Pialik - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Pialski - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piała - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piałek - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piałka - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piałkowski - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piałtowicz - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piałucha - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piałucki - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piana - od piana, pianka.

  Piandel - od pinda ‘pogardliwie o kobiecie’; od gwarowego pindel ‘tłumok, tobół’; od pindrzyć się ‘umizgiwać się, stroić się’.

  Pianka - 1494 od piana, pianka.

  Piankiewicz - od piana, pianka.

  Pianko - od piana, pianka.

  Piankowski - od nazwy miejscowej Pianki (kilka wsi).

  Piankowski - od piana, pianka.

  Piano - od piana, pianka.

  Pianowski - 1566 od nazwy miejscowej Pianowo (ciechanowskie, gmina Nasielsk; leszczyńskie, gmina Kościan).

  Piany - od piana, pianka.

  Piańczeń - od piana, pianka.

  Piańczuk - od piana, pianka.

  Piańkowski - od piana, pianka.

  Piar - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Piarczyk - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Piarczyk - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Piarda - od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Piarecki - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Piarowski - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Piaróg - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Piarz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pias - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piascik - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piascinski - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piasczyk - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piasczyński - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piasecki - 1469 od nazw miejscowych Piasek, Piaski (częste).

  Piaseczna - od piasek.

  Piasecznik - od piasek.

  Piaseczny - od piasek.

  Piasek - 1469 od piasek.

  Piasiak - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piasiakowski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piasieczniak - od piasek.

  Piasieczny - od piasek.

  Piasik - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piasiński - od piasek.

  Piask - (Pom) od piasek.

  Piaska - od piasek.

  Piaskiewicz - od piasek.

  Piasko - 1464 od piasek.

  Piaskor - od piasek.

  Piaskorski - od piasek.

  Piaskota - od piasek.

  Piaskow - od piasek.

  Piaskowa - od piasek.

  Piaskowiak - od piasek.

  Piaskowiec - od piasek.

  Piaskowiecki - od piasek.

  Piaskowik - od piasek.

  Piaskowski - 1390 od nazw miejscowych Piasek, Piaski (częste).

  Piaskowski - od piasek.

  Piaskowy - od piasek.

  Piasków - od piasek.

  Piaskula - od piasek.

  Piaskulak - od piasek.

  Piasna - od piasek.

  Piasnik - od piasek.

  Piasnko - od piasek.

  Piasno - od piasek.

  Piasny - od piasek.

  Piast - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piasta - 1447 od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastanowicz - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastka - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastkowski - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piasto - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastoń - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastoński - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastowiak - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastowicz - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastowski - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’ lub od nazwy miejscowej Piastowo (kilka wsi).

  Piast-Szlubowski - złożenia brak; Piast od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’; Szlubowski od nazw miejscowych Ślubów, Ślubowo (kilka wsi).

  Piastuch - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastucha - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastucki - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastuczyński - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastun - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastunowicz - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastuń - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastuszkiewicz - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piastyka - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piaszak - od piasek.

  Piaszczak - od piasek.

  Piaszczanka - od piasek.

  Piaszczek - 1786 od piasek.

  Piaszczeński - od piasek.

  Piaszczuk - od piasek.

  Piaszczyc - od piasek.

  Piaszczycki - 1470-80 od nazw miejscowych Piasek, Piaski (częste).

  Piaszczyk - od piasek.

  Piaszczyński - 1579 od nazwy miejscowej Piaszczyce (piotrkowskie, gmina Gomunice).

  Piaszek - od piach ‘piasek’.

  Piaszkis - od piasek.

  Piaszowski - od piach ‘piasek’.

  Piaszyk - od piach ‘piasek’.

  Piaś - od piach ‘piasek’.

  Piaściak - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piaściański - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piaścik - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piaściński - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piaściuk - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piaśnik - od piasek.

  Piaśny - od piasek.

  Piat - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatak - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatakiewicz - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatczak - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatczuk - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatczyc - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatecki - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatenko - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatikow - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatka - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatkiewicz - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatko - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatkowski - od nazw miejscowych Piątek, Piątkowa, Piątkowo (kilka miejscowości).

  Piatnica - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatnicki - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatniczka - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatnikow - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatnoczka - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatnyczuk - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piato - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatosa - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatras - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatrasiak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatrasik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatraszek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatrowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatruszka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatruszyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatrzak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatrzyc - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatrzyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piatt - od piąty, pięć.

  Piaty - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatygorec - od piąty, pięć.

  Piatyn - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatyn - od piąty, pięć.

  Piatynko - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatynko - od piąty, pięć.

  Piatyńko - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatyńko - od piąty, pięć.

  Piatyszek - od piąty, pięć (pod wpływem wschodniosłowiańskim).

  Piatyszek - od piąty, pięć.

  Piayda - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piazda - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’; od gwarowego piazda ‘piasta’.

  Piazdecki - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’; od gwarowego piazda ‘piasta’.

  Piazik - od pierze ‘pióra’.

  Piazór - od pierze ‘pióra’.

  Piazza - od pierze ‘pióra’.

  Piącek - od piąty, pięć; od piątek.

  Piąciak - od piąty, pięć.

  Piącik - od piąty, pięć.

  Piączka - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piączkowski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piączykowski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piączyński - od pięta ‘tylna część stopy’.Piączyński 1552 od nazwy miejscowej Piączyn (płockie, gmina Staroźreby).

  Piądel - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piąder - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piądkowski - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piądło - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piądłowski - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piąkny - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piąkowski - od piąty, pięć.

  Piąntek - od piąty, pięć.

  Piąsna - od piasek.

  Piąsny - od piasek.

  Piąsta - od pięść, piąstka.

  Piąstka - 1477 od pięść, piąstka.

  Piąścik - od pięść, piąstka.

  Piąśnik - od pięść, piąstka.

  Piąta - od piąty, pięć.

  Piątak - 1369 od piąty, pięć.

  Piątakiewicz - od piąty, pięć.

  Piątal - od piąty, pięć.

  Piątas - od piąty, pięć.

  Piątasik - od piąty, pięć.

  Piątaszewski - od piąty, pięć.

  Piątaś - od piąty, pięć.

  Piątczak - od piąty, pięć.

  Piątczyc - od piąty, pięć.

  Piątecki - od piąty, pięć.

  Piątej - od piąty, pięć.

  Piątek - 1385 od piąty, pięć; od piątek.

  Piątek - od piąty, pięć.

  Piątela - od piąty, pięć.

  Piątelak - od piąty, pięć.

  Piątew - od piąty, pięć.

  Piątk - (Śl) od piąty, pięć.

  Piątka - od piąty, pięć.

  Piątke - (Pom) od piąty, pięć.

  Piątkiewicz - 1780 od piąty, pięć.

  Piątko - 1423 od piąty, pięć.

  Piątkowiak - od piąty, pięć.

  Piątkowic - (Śl) od piąty, pięć.

  Piątkowicz - 1429 od piąty, pięć.

  Piątkowiec - od piąty, pięć.

  Piątkowski - 1382 od nazw miejscowych Piątek, Piątkowa, Piątkowo (kilka miejscowości).

  Piątków - od piąty, pięć.

  Piątnica - od piąty, pięć.

  Piątnicki - od piąty, pięć.

  Piątniczka - od piąty, pięć.

  Piątnik - od piąty, pięć.

  Piątoń - od piąty, pięć.

  Piątos - od piąty, pięć.

  Piątosa - od piąty, pięć.

  Piątoszek - 1483 od piąty, pięć.

  Piątowski - od piąty, pięć.

  Piątuch - od piąty, pięć.

  Piąty - 1483 od piąty, pięć.

  Piątys - od piąty, pięć.

  Piątyszak - od piąty, pięć.

  Piątyszek - od piąty, pięć.

  Pic - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pica - 1529 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picak - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picarczyk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picarski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picek - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piceluk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picewicz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pich - od pichać ‘pchać’.

  Picha - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichacz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichaczek - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichal - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichala - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichalak - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichali - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichalski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichał - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichała - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichałacz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichan - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichański - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picharczyk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picharski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picharz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichaszczyk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichata - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichciński - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piche - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichel - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichell - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichelski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichen - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picheń - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picher - od niemieckiej nazwy osobowej Picher, ta od imienia złożonego Bighari lub Bighard.

  Picherowski - od niemieckiej nazwy osobowej Picher, ta od imienia złożonego Bighari lub Bighard.

  Picherski - od niemieckiej nazwy osobowej Picher, ta od imienia złożonego Bighari lub Bighard.

  Pichert - 1635 od niemieckiej nazwy osobowej Picher, ta od imienia złożonego Bighari lub Bighard.

  Picherz - od niemieckiej nazwy osobowej Picher, ta od imienia złożonego Bighari lub Bighard.

  Pichet - 1650 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picheta - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichetius - 1701 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichiewicz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichin - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichiń - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichiński - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichit - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichita - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichitko - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichl - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichla - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichlacz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichlak - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichlarz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichler - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichlewski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichlik - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichliński - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pich-Lipiński - złożenia brak; Pich od pichać ‘pchać’; Lipiński 1400 od nazw miejscowych typu Lipno, Lipiny.

  Pichlo - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichlowic - 1447 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichluk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichłacz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichna - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichnar - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichnarczyk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichnasta - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichnej - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichner - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichnia - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichniak - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichniarczyk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichnicki - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichnik - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichniuta - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichnor - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichnowski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picho - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichociński - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichocki - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichol - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichola - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picholski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichoń - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichor - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichorowski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichorski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichorz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichos - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichosz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichota - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichotyński - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichowiak - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichowicz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichowski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichór - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichórz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichówka - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picht - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichta - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichtacz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichtel - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichter - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichto - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichuj - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichul - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichula - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichulek - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichulik - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichulski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichuła - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichun - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichur - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichura - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichurko - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichurski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichurz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichut - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichuta - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichutka - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichutko - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichutowski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pichy - 1716 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piciak - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Picielewicz - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Piciński - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Piciński - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picior - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Piciów - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Piciulewicz - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Piciulewicz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piciura - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Piciurak - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Piciurek - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Piciw - od pita ‘vulva’, pitak ‘pica ‘grdyka’, od gwarowego pit ‘penis’.

  Picla - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piclak - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picnak - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picner - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picnik - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picoń - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picot - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picór - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picuch - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picukiewicz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piculak - 1759 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picuła - 1759 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picułka - 1759 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picur - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picura - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picychna - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picyk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picyszyn - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picz - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Picza - 1385 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczajka - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczajko - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczak - 1490 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczała - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczczyk - 1629 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczek - 1398 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczen - 1395 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczer - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczew - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczewski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczka - 1393 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’; lub od piczka.

  Piczko - 1399 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’; lub od piczka.

  Piczkowicz - 1428 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’; lub od piczka.

  Piczkowski - 1624 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’; lub od piczka.

  Piczman - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczna - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczniak - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczor - 1613 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczora - 1788 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczoruszew - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczóra - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczuk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczul - 1564 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczula - 1791 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczulak - 1692 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczulski - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczuła - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczura - 1786 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczurczyk - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczyk - 1453 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczyn - 1370 od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczyński - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczys - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Piczyś - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pić - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pićków - od staropolskiego pica ‘pokarm; rodzaj daniny’, też ‘vulva’.

  Pid - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidakiewicz - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidanta - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidanty - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidde - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidek - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidelski - od pudło ‘skrzynka, opakowanie’.

  Pidenko - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidgórski - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Pidhajna - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Pidhajny - od pod + gaj ‘mały las’ lub od podgajny ‘mieszkający pod gajem, pod lasem’ (z fonetyką ukraińską).

  Pidhirna - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Pidhirny - od podgórny ‘podgórski, znajdujący się pod górami’ lub od nazwy miejscowej Podgórze, częste.

  Pidhorodecki - od nazwy miejscowej Podhorce (KrW).

  Pidkowicz - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pido - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidoń - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidorenko - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidos - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidsiadła - od podsiąść, podsiadać.

  Pidsiadły - od podsiąść, podsiadać.

  Pidsudko - od podsiąść, podsiadać.

  Pidsutko - od podsiąść, podsiadać.

  Piduch - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piduk - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidyk - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidyn - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidziewicz - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidzik - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Pidziński - (z fonetyką ukraińską) od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piec - 1568 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr.

  Pieca - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr.

  Piecaba - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr.

  Piecaczek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr.

  Piecak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecał - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecanik - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecaszek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecer - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecewski - 1527 od nazwy miejscowej Piecewo (toruńskie, gmina Jabłonowo).

  Piech - 1382 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecha - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechacek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechacki - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechacz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechaczek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechaczyk - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechal - 1777 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechala - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechalak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechalczek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechalski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechał - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechała - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechana - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechanek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechanow - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechanowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechański - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechar - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecharczyk - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecharek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecharków - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecharski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecharzek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechata - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechatzek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechciak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechcin - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechel - 1382 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechelski - 1789 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechen - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechert - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Piechet - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Piecheta - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Piechetta - od niemieckiej nazwy osobowej Pecher, ta od wysoko-niemieckiego Becher, od średnio- wysoko-niemieckiego becher ‘puchar, kielich’.

  Piechewski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechiński - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechl - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechla - 1745 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechlak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechlewicz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechliński - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechła - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechmik - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechna - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechnal - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechniak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechniak-Buczkowski - złożenia brak; Piechniak od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr; Buczkowski od buczeć ‘ryczeć, brzęczeć; głośno płakać’, też od buk.

  Piechniarczyk - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechniat - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechnicki - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechniczek - (Śl) od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechniewski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechnik - 1393 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechnikowicz - 1678 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechnio - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechno - 1381 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechnow - 1417 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechnowicz - 1411 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechny - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecho - 1370 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechoci - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechociak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechocik - 1719 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechociński - od nazwy miejscowej Piechoty (tarnobrzeskie, gmina Padew Narodowa).

  Piechociuk - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechocki - 1705 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechocki - od nazwy miejscowej Piechoty (tarnobrzeskie, gmina Padew Narodowa).

  Piechoczek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechoczyk - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechodzki - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechodzki - od nazwy miejscowej Piechoty (tarnobrzeskie, gmina Padew Narodowa).

  Piechol - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechola - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecholiński - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecholl - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piecholski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechoła - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechołowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechonek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechoniak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechonicz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechoniek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechonka - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechoń - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechoński - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechor - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur

  Piechorowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechorski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechoski - od imion na Pie-, typu od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur. Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechoszek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechota - 1385 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr; od piechota ‘rodzaj wojsk’.

  Piechotka - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr; od piechota ‘rodzaj wojsk’.

  Piechotko - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr; od piechota ‘rodzaj wojsk’.

  Piechotowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr; od piechota ‘rodzaj wojsk’.

  Piechotta - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr; od piechota ‘rodzaj wojsk’.

  Piechow - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechowak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechowicz - 1657 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechowiec - 1469 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechowik - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechowka - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechowski - 1613 od nazwy miejscowej Piechowice (gdańskie, gmina Dziemiany-Lipusz), Piechów (sieradzkie, gmina Wierzchlas).

  Piechód - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechór - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechórowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechórski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechórz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechrza - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechrzała - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechta - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechtow - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechucki - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechul - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechula - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechulek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechulik - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechulla - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechullek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechullik - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechulski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechuła - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechułek - 1687 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechułła - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechur - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur

  Piechura - 1579 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechurczyc - 1411 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechurka - 1419 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechurko - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechurowicz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechurowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechurski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr lub od piechur.

  Piechut - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechuta - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechutek - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechutka - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechutko - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechutkowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechuto - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechutowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Piechutta - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym i na Pio-, typu Piotr.

  Pieciak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecich - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecielski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecikowski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecił - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecin - 1709 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecina - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecinkiewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciński - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciorak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciorek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciółko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciuch - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciucha - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciuk - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciukanis - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciukiewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciukonis - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciul - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciula - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciulewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciulko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciułko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciun - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciunkiewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciuń - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciurak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciurek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciusz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieciutkiewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieck - (Maz) od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieckard - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieckas - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecki - od nazwy miejscowej Piecki (kilka miejscowości).

  Pieckiel - od niemieckiej nazwy osobowej Peckel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego beckel ‘coś w formie kotła’.

  Pieckielon - od niemieckiej nazwy osobowej Peckel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego beckel ‘coś w formie kotła’.

  Pieckielun - od niemieckiej nazwy osobowej Peckel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego beckel ‘coś w formie kotła’.

  Pieckieluń - od niemieckiej nazwy osobowej Peckel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego beckel ‘coś w formie kotła’.

  Pieckiezun - od niemieckiej nazwy osobowej Peckel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego beckel ‘coś w formie kotła’.

  Piecko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieckowiak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieckowicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieckowski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieclocki - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecocha - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieconkowski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecowski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecowy - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecuch - 1599 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecucha - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecul - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecula - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieculewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieculik - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecuła - 1755 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecun - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecunko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecuń - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecuńko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecusiak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecuski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecuszak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecuszek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecuszok - (Śl) od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecycha - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecychna, m. - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecychno - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecyk - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecyna - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecyrak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecyszyn - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecywko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecz - 1352 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr.

  Piecza - 1454 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczaba - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczaczek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczajka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczajko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczalski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczan - 1448 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczaniak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczanka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczar - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczara - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczarak - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczarek - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczarka - 1381 od pieczara ‘jaskinia’ lub od peczarka ‘gatunek grzyba’.

  Pieczarki - od pieczara ‘jaskinia’ lub od peczarka ‘gatunek grzyba’.

  Pieczarko - od pieczara ‘jaskinia’ lub od peczarka ‘gatunek grzyba’.

  Pieczarkowski - od pieczara ‘jaskinia’ lub od peczarka ‘gatunek grzyba’.

  Pieczarowski - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczarski - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczarta - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczatka - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczatkiewicz - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczatkowski - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczatowski - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczączyk - od pieczątka, pieczęć.

  Piecząka - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczątka - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczątkiewicz - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczątkowicz - 1650 od pieczątka, pieczęć.

  Pieczątkowski - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczchała - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczechowic - 1388 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczek - 1438 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczel - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczelski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczenia - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczeniak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczeniewski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczeniok - (Śl) od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczeniuch - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczeniuk - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczenkiewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczenko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczeń - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczeńczyk - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczeńko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczerak - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczerski - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczetowski - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczewski - od nazwy miejscowej Piecewo (toruńskie, gmina Jabłonowo) lub od nazwy miejscowej Pieczew (konińskie, gmina Grabów).

  Pieczęczyk - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczętkiewicz - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczętkowicz - 1650 od pieczątka, pieczęć.

  Pieczgroch - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczinka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczka - 1390 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczkan - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczke - (Pom) od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczkiewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczkin - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczko - 1327 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczkolan - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczkonka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczkowicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczkowski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczlewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczman - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczniak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piecznik - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczo - 1399 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczona - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczonak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczonczyk - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczonka - 1397 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczonko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczonkowicz - 1452 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczonkowski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczontka - od pieczątka, pieczęć.

  Pieczony - 1441 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczończyk - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczor - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczora - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczorka - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczoro - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczorowski - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczowicz - 1408 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczowka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczór - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczór - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczuch - 1430 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczuk - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczukiewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczul - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczula - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczulanis - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczulewicz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczulis - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczuliś - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczulski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczuła - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczułajtis - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczunka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczunko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczur - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczura - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczurczyk - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczurewicz - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczurkin - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczurko - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczuro - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczurowski - od pieczara ‘jaskinia’.

  Pieczych - 1425 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczychleba - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczychlebek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczychna - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczychnowski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczychowski - 1551 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczydupka - 1556 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczyk - 1409 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczykolan - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczykolana - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczykolanko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczykolano - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczykolarz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczykowski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczykura - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczylek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczylis - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczyn - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczyna - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczynak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczynek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczynia - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczynica - 1439 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczynin - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczynka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczynko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczyński - 1601 od nazwy miejscowej Pieczyn (pol., gmina Złotów).

  Pieczyrak - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczyróg - 1476 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczyski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczysta - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczysty - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczysz - 1445 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczyszyn - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczywek - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczywoda - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczywok - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieczyżyd - 1521 od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieć - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piećka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piećkan - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piećko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pieda - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedaszkiewicz - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedech - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedel - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedenko - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piediuk - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedka - 1483 od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedko - 1490 od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedo - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedos - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedra - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedrasz - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedros - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedrzyk - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedz - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedzia - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedziak - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedziewicz - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedziński - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedzio - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedzioch - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedziuk - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedziuszewicz - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedzowiak - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piedź - od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theódoros, to od theós ‘Bóg’ + doron ‘dar’. W okresie staropolskim byłow też adaptowane jako Czader, Czador. Na Kresach Wschodnich używane były też formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor, mołdawski Todor, Tader.

  Piefka - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piega - 1616 od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegal - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegał - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegas - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegat - 1497 od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegatowski - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegawka - 1492 od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegdon - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegdoń - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegiel - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegła - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegłowski - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegoł - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegoń - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegoński - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegoszewski - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegot - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegotowski - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegow - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegowski - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegra - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Piegrza - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’ (= ża)

  Piegrzalski - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Piegrzik - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’ (= ża)

  Piegrzyk - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’ (= ża)

  Piegrzymek - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Piegsa - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Piegulak - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegus - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’; od piegus ‘człowiek piegowaty’.

  Pieguszewski - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegut - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegutkowski - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegutowski - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Piegza - 1317 od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Piegzała - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Piegzik - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Piegzo - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Piegża - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Pieh - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’ (z fonetyką czeską).

  Pieh-Jankowski - złożenia brak; Pieh od staropolskiego piega ‘plama na skórze’ (z fonetyką czeską); Jankowski 1388 od nazw miejscowych Jankowo, Jankowice, Jankówki (częste).

  Piehl - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’ (z fonetyką czeską).

  Piehlas - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’ (z fonetyką czeską).

  Piej - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Pieja - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejak - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejas - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejaś - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejczyk - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejdak - od piać, pieję ‘o głosie koguta’; od gwarowego piejdać ‘piać’.

  Piejek - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejewski - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejgan - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejganowicz - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejka - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejko - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejrzak - od piać, pieję ‘o głosie koguta’ (= szak).

  Piejs - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piejś - od piać, pieję ‘o głosie koguta’.

  Piek - od piec, piekę.

  Pieka - 1443 od piec, piekę.

  Piekac - od piec, piekę.

  Piekach - od piec, piekę.

  Piekacz - od piec, piekę.

  Piekacz-Góra - złożenai brak; Piekacz od piec, piekę; Góra od góra.

  Piekaj - od piec, piekę.

  Piekala - od piec, piekę.

  Piekalik - od piec, piekę.

  Piekalna - od piec, piekę.

  Piekalny - od piec, piekę.

  Piekalski - od piec, piekę.

  Piekała - od piec, piekę.

  Piekałkiewicz - od piec, piekę.

  Piekania - od piec, piekę.

  Piekaniec - od piec, piekę.

  Piekanus - od piec, piekę.

  Piekański - od piec, piekę.

  Piekar - od piec, piekę.

  Piekara - od piec, piekę.

  Piekarczak - 1659 od piec, piekę.

  Piekarczewski - od piec, piekę.

  Piekarczuk - od piec, piekę.

  Piekarczyk - 1614 od piec, piekę lub piekarczyk ‘chłopiec z piekarni’.

  Piekard - od niemieckiej nazwy osobowej Pekart, ta od imienia złożonego Bighart.

  Piekarec - od piec, piekę.

  Piekarek - 1744 od piec, piekę.

  Piekarewicz - od piec, piekę.

  Piekarniak - od piec, piekę; od piekarnia.

  Piekarniczyk - od piec, piekę; od piekarnia.

  Piekarnik - od piec, piekę; od piekarnia.

  Piekaroś - od piec, piekę.

  Piekarowicz - od piec, piekę.

  Piekarski - 1392 od piec, piekę; od przymiotnika piekarski lub od nazwy miejscowej Piekary (kilka wsi).

  Piekart - od niemieckiej nazwy osobowej Pekart, ta od imienia złożonego Bighart.

  Piekart - od piec, piekę.

  Piekaruk - od piec, piekę.

  Piekarus - od piec, piekę.

  Piekaruś - od piec, piekę.

  Piekary - od piec, piekę.

  Piekaryczyk - od piec, piekę.

  Piekarz - 1441 od piec, piekę; od piekarz.

  Piekarzec - 1529 od piec, piekę; od piekarz.

  Piekarzewicz - 1471 od piec, piekę; od piekarz.

  Piekarzewski - od nazwy miejscowej Piekarzew (kaliskie, gmina Pleszew).

  Piekarzowicz - 1668 od piec, piekę; od piekarz.

  Piekarzowski - od nazwy miejscowej Piekarzew (kaliskie, gmina Pleszew).

  Piekarzów - od piec, piekę.

  Piekarzyk - 1393 od piec, piekę.

  Piekarzyński - od piec, piekę.

  Piekas - od piec, piekę.

  Piekasz - od piec, piekę.

  Piekasza - od piec, piekę.

  Piekaszewicz - od piec, piekę.

  Piekaszewski - od piec, piekę.

  Piekaszowski - od piec, piekę.

  Piekaś - od piec, piekę.

  Piekat - od piec, piekę.

  Piekatkiewicz - od piec, piekę.

  Piekatniak - od piec, piekę.

  Piekatr - od piec, piekę.

  Piekatz - (Śl) od piec, piekę.

  Piekcz - od piec, piekę.

  Piekelniak - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekełek - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekerski - od piec, piekę.

  Piekiel - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekielna - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekielniak - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekielnicki - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekielnik - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekielny - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekielski - 1560 od piekło, ze staropolskiego pkieł lub od nazwy miejscowej Piekło (liczne).

  Piekieł - 1447 od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekiełek - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekiełkiewicz - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekiełko - 1471 od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekiełno - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekla - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pieklak - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pieklarz - od piekło, ze staropolskiego pkieł lub od pieklarz ‘awanturnik, niegodziwiec’.

  Pieklicz - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pieklik - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pieklikiewicz - 1721 od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pieklikowski - 1497 od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pieklin - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pieklo - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pieklok - (Śl) od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pieklus - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekła - 1372 od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekło - 1369 od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekłowicz - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekłowski - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekłus - 1753 od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Piekna - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piekniak - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pieknicki - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piekniewski - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pieknik - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pieknioczka - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piekny - 1498 od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pieko - (Śl) od piec, piekę.

  Piekociński - od piec, piekę.

  Piekocz - od piec, piekę.

  Piekok - (Śl) od piec, piekę.

  Piekola - XVII wiek od piec, piekę.

  Piekonko - od piec, piekę.

  Piekora - od piec, piekę.

  Piekorczyk - od piec, piekę.

  Piekorowski - od piec, piekę.

  Piekorz - (Śl) od piec, piekę.

  Piekorzewicz - od piec, piekę.

  Piekorzewski - od piec, piekę.

  Piekorzowski - od piec, piekę.

  Piekos - od piec, piekę.

  Piekosiewicz - od piec, piekę.

  Piekosiński - od piec, piekę.

  Piekosz - 1424 od piec, piekę.

  Piekoszek - 1598 od piec, piekę.

  Piekoszewski - od piec, piekę.

  Piekoszowski - od piec, piekę.

  Piekoś - od piec, piekę.

  Piekot - od piec, piekę.

  Piekota - od piec, piekę.

  Piekowski - od piec, piekę.

  Piekozub - od piec, piekę.

  Piekós - od piec, piekę.

  Piekraczyk - od piec, piekę.

  Piekraski - od piec, piekę.

  Piekrniak - od piec, piekę.

  Piekrosek - od piec, piekę.

  Piekrski - od piec, piekę.

  Piekrul - od piec, piekę.

  Piekrza - od piec, piekę.

  Piekrzewski - od piec, piekę.

  Piekrzykowski - od piec, piekę.

  Pieksa - od piec, piekę.

  Pieksza - od piec, piekę.

  Piekt - od piec, piekę.

  Piekta - 1325-27 od piec, piekę.

  Piekuciński - od piec, piekę.

  Piekuć - od piec, piekę.

  Piekula - 1564 od piec, piekę.

  Piekularz - od piec, piekę.

  Piekulin - 1751 od piec, piekę.

  Piekulla - od piec, piekę.

  Piekulski - od piec, piekę.

  Piekuła - od piec, piekę.

  Piekułowski - od piec, piekę.

  Piekun - od piec, piekę.

  Piekunko - od piec, piekę.

  Piekuń - od piec, piekę.

  Piekuński - od piec, piekę.

  Piekur - od piec, piekę.

  Piekurski - od piec, piekę.

  Piekurz - od piec, piekę.

  Piekus - od piec, piekę.

  Piekusz - od piec, piekę.

  Piekuszewski - od piec, piekę.

  Piekuś - od piec, piekę.

  Piekut - 1425 od piec, piekę; od staropolskiego piekut ‘bekas; kogut’.

  Piekuta - od piec, piekę; od staropolskiego piekut ‘bekas; kogut’.

  Piekutek - 1491 od piec, piekę; od staropolskiego piekut ‘bekas; kogut’.

  Piekuth - od piec, piekę; od staropolskiego piekut ‘bekas; kogut’.

  Piekutien - od piec, piekę; od staropolskiego piekut ‘bekas; kogut’.

  Piekutiew - od piec, piekę; od staropolskiego piekut ‘bekas; kogut’.

  Piekutin - od piec, piekę; od staropolskiego piekut ‘bekas; kogut’.

  Piekutkowski - od piec, piekę; od staropolskiego piekut ‘bekas; kogut’.

  Piekuto - od piec, piekę.

  Piekutowski - od piec, piekę.

  Piekuty - od piec, piekę.

  Piel - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piela - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielach - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielacha - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielachowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaciński - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielacki - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielacz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaczyk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielak - 1446 od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielakowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielar - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pielarz ‘ten, co piele’.

  Pielarczyk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pielarz ‘ten, co piele’.

  Pielarski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pielarz ‘ten, co piele’.

  Pielarz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pielarz ‘ten, co piele’.

  Pielarzewski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pielarz ‘ten, co piele’.

  Pielas - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielasa - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielasek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielasiak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielasik - 1694 od pilić ‘ponaglać, popędzać’, pilny, piła.

  Pielasiński - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielasz - 1447 od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielasz - 1734 od pilić ‘ponaglać, popędzać’, pilny, piła.

  Pielaszak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaszczak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaszczyk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaszek - 1566 od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaszewski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaszka - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaszkiewicz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielaszyk - 1689 od pilić ‘ponaglać, popędzać’, pilny, piła.

  Pielaś - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielat - 1588 od niemieckiej nazwy osobowej Pilath, ta od imienia złożonego Bilihart lub od Piłat.

  Pielat - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielatowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielawa - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielawski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielc - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pielc - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielch - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielciński - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielczar - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pielczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Pelz, ta od imienia Balthasar lub od Pelz ‘kożuch’.

  Pielczuk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielczyk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piele - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielec - 1498 od pilić ‘ponaglać, popędzać’, pilny, piła.

  Pielech - 1542 od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielecha - 1683 od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielechata - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielechaty - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielechiewicz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielechowicz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielechowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieleciński - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielecki - 1492 od nazwy miasta Pilca, dziś Pilica (katowickie).

  Pielecki - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieleczek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielen - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielenc - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielenga - (= ęga) od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielenko - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieleń - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieler - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieles - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pielesa - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pielesiak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pielesiek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pielesik - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pielesiński - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pielesków - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pielesz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pieleszak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pieleszczak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pieleszek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pieleszkiewicz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pieleszko - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pieleszuk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pieleszyk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pieleś - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pieleśnierowicz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieles ‘legowisko’.

  Pielet - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieletzki - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielewski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielgrzym - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pielgrzymow - 1429 od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pielgrzymowic - 1293 od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pielgrzymowicz - 1393 od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pielgrzymowski - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pielgrzynowski - od imienia Pielgrzym, to od łacińskiego Peregrinus, to od apelatywu peregrinus obcy, cudzoziemski’. Imię w formie łacińskiej znane w Polsce od XII wieku, w postaci spolonizowanej od XIV wieku.

  Pielica - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielich - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielicha - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielichata - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielichaty - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielichiewicz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielichota - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielichowicz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielichowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielicki - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieliczak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielikowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielin - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieliniak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieliński - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielis - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieliszko - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielka - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielkiewicz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielnia - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielniak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielnicki - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielnik - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielniok - (Śl) od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielo - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieloch - 1483 od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielocha - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielodz - od litewskiej nazwy osobowej Peludaitis, ta od pelugi, peludis ‘miejsce, gdzie sypią się plewy; sito do przesiewania plew’.

  Pielok - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielonek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielorz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielosiak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielosz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieloszczyk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielot - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieloth - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielsiak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielsiek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielsz - 1400 od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielszek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielszyk - 1389 od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieluch - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieluch ‘plotkarz’.

  Pielucha - 1379 od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieluch ‘plotkarz’ lub od pielucha.

  Pieluchnik - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieluch ‘plotkarz’.

  Pieluchowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieluch ‘plotkarz’ lub od pielucha.

  Pielucki - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieluch ‘plotkarz’ lub od pielucha.

  Pieluczenko - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym; od pieluch ‘plotkarz’ lub od pielucha.

  Pieluk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielusiński - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielusz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieluszczak - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieluszek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieluszewski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieluszkowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieluszyński - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieluś - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielut - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieluzek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielużek - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pielwa - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pieła - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełach - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełachowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełarczyk - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełas - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełat - od nazwy osobowej Piłat, znanej z Nowego Testamentu, przenośnie ‘niesprawiedliwy sędzia; człowiek, który nie chce brać odpowiedzialności’.

  Piełka - 1679 od piła, pilić.

  Piełka - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełko - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełkosz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełot - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełuć - od litewskiej nazwy osobowej Peludaitis, ta od pelugi, peludis ‘miejsce, gdzie sypią się plewy; sito do przesiewania plew’.

  Piełuć - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełudz - od litewskiej nazwy osobowej Peludaitis, ta od pelugi, peludis ‘miejsce, gdzie sypią się plewy; sito do przesiewania plew’.

  Piełudź - od litewskiej nazwy osobowej Peludaitis, ta od pelugi, peludis ‘miejsce, gdzie sypią się plewy; sito do przesiewania plew’.

  Piełunowicz - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Piełutowski - od staropolskiego pielać ‘spieszyć’, gwarowego pielić, pleść, od imienia Pielgrzym.

  Pienak - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienążek - 1279 od pieniążek ‘drobny pieniądz’.

  Pienc - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piencek - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pienciak - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piencikiewicz - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pienczak - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczakowski - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczek - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczewski - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczk - (Pom) od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczke - (Pom) od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczkowski - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczuk - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczyk - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczykowski - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienczyn - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienda - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piendak - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piendel - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piendel - od pinda ‘pogardliwie o kobiecie’; od gwarowego pindel ‘tłumok, tobół’; od pindrzyć się ‘umizgiwać się, stroić się’.

  Piendor - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piendras - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piendraszak - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piendyk - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piendziak - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piendzioch - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Pienga - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Pienia - 1645 od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniaca - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniach - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniacha - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniacki - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniacy - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniaha - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniajew - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniak - 1365 od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniaka - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniakiewicz - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniakowski - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pienia ‘pieniactwo’.

  Pieniał - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniałek - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniarski - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienias - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniaszek - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniaszk - (Śl) od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniaszko - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniaż - od pieniądz.

  Pieniażak - od pieniądz.

  Pieniażek - od pieniądz.

  Pieniażkiewicz - od pieniądz.

  Pieniażkowski - od pieniądz.

  Pieniąca - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniący - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pieniący.

  Pieniący-Pieniążek - złożenia brak; Pieniący od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’; od pieniący; Pieniążek 1279 od pieniądz, pieniążek ‘drobny pieniądz’.

  Pieniądz - od pieniądz.

  Pieniądzok - (Śl) od pieniądz.

  Pieniądź - od pieniądz.

  Pieniąrz - od pieniądz.

  Pieniąs - od pieniądz.

  Pieniąszczak - od pieniądz.

  Pieniąszczuk - od pieniądz.

  Pieniązek - od pieniądz.

  Pieniązkiewicz - od pieniądz.

  Pieniążak - od pieniądz.

  Pieniążczak - od pieniądz.

  Pieniążczuk - od pieniądz.

  Pieniążek - 1279 od pieniądz, pieniążek ‘drobny pieniądz’.

  Pieniążek-Odrowąż - złożenia brak; Pieniążek 1279 od pieniądz, pieniążek ‘drobny pieniądz’; Odrowąż 1400 od nazwy miejscowej Odrowąż (kilka wsi).

  Pieniążk - (Pom) od pieniądz.

  Pieniążka - od pieniądz.

  Pieniążki - od pieniądz.

  Pieniążkiewicz - od pieniądz.

  Pieniążko - 1387 od pieniądz.

  Pieniążkowski - 1608 od nazwy miejscowej Pieniążkowice (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec).

  Pieniążkowski - 1698 od pieniądz.

  Pieniążna - od pieniądz.

  Pienic - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienicki - 1626 od nazwy miejscowej Pienice (ostrołęckie, gmina Krasnosielc)

  Pieniecki - od nazwy miejscowej Pienice (ostrołęckie, gmina Krasnosielc)

  Pieniek - 1449 od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienierski - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniewski - od nazwy miejscowej Pień (kilka wsi).

  Pienieżna - od pieniądz.

  Pienieżniak - od pieniądz.

  Pienieżnik - od pieniądz.

  Pienieżny - od pieniądz.

  Pieniężak - od pieniądz.

  Pieniężek - od pieniądz.

  Pieniężkowski - od pieniądz.

  Pieniężna - od pieniądz.

  Pieniężnik - 1494 od pieniądz; pieniężnik ‘człowiek trudniący się wyrobem pieniędzy’.

  Pieniężny - 1488 od pieniądz (od przymiotnika pieniężny).

  Pienig - (Pom) od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienik - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienikarczyk - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienikarski - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienikiewicz - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienikosz - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieninka - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienińdz - od pieniądz.

  Pieniński - od nazwy pasma górskiego Pieniny.

  Pienio - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniok - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienionske - od pieniądz.

  Pienionzek - (Pom) od pieniądz.

  Pienionżek - (Pom) od pieniądz.

  Pieniowski - od nazwy miejscowej Pień (kilka wsi).

  Pienióżek - od pieniądz.

  Pieniuk - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieniuta - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pienkes - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienkiewicz - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienko - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienkos - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienkosz - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienkoś - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienkowicz - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienkowski - od nazw miejscowych Pieńko, Pieńkowo (kilka wsi).

  Pienkus - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienschke - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienszka - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pienszke - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pient - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pienta - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientak - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piental - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientara - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientarski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientek - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientel - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientera - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientka - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientko - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientkowski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientnik - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientok - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientos - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pientosa - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pień - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńciak - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pieńcioszko - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pieńczak - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńczakowski - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńczewski - od nazwy miasta Pińczów, dawniej Pędziców (kieleckie).

  Pieńczuk - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńczykowski - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńczyn - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńczyński - od od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńdak - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Pieńdyk - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Pieńdzia - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Pieńdziak - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Pieńkawa - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńkiewicz - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńkny - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pieńko - 1446 od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńkos - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńkosz - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńkoś - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńkow - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńkowicz - 1304 od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńkowski - 1398 od nazw miejscowych Pieńko, Pieńkowo (kilka wsi).

  Pieńkus - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieńkusz - od pień ‘zdrewniała łodyga drzewa’, pienić się, przenośnie ‘złościć się, gniewać; procesować się’.

  Pieński - 1697 od nazwy miejscowej Pień (kilka wsi).

  Pieńtoń - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pieper - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Piepier - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Piepiera - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Piepierenko - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Piepiora - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Piepiorka - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Piepióra - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Piepiórka - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Piepiórkowski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Piepiórski - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Piepiórzyński - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Piepruczuk - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Piepryk - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprz - 1400 od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzak - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzan - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzca - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzk - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzka - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzko - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzkowski - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzna - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprznik - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzny - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzowski - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzyca - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzycki - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzyk - (Wlkp) od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzykowski - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzyna - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzyny - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzyński - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pieprzytza - (Pom) od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Piepszka - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Piepsznik - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Piepszyca - od pieprz ‘gatunek rośliny, przyprawa.

  Pier - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Piera - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierach - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieracki - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieradzki - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieran - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieranek - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieranowicz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierań - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierańczyk - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierański - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierarczyk - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierard - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierarski - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieras - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierasiewicz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierasik - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieraska - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieraszewski - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierc - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierca - 1615 od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Piercewicz - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Piercha - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchala - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchalla - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchalski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchaluk - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchała - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchałka - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchaty - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchlak - 1792 od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchoła - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchorowicz - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierchurowicz - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Piercy - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierczak - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierczatko - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierczek - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierczewski - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierczyk - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierczyński - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierdak - 1414 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdała - 1564 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdas - od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdek - 1489 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’; od pierdek ‘smarkacz, śmierdziel’.

  Pierdel - od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdola - od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdolla - od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdoła - 1618 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdoń - 1497 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdos - od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdzanek - 1595 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdziak - 1620 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdziakowic - 1496-97 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdziączka - 1443 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdzioch - 1479 od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdzioł - od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdziwoł - od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierdziwół - XVII w. od pierdzieć, ze staropolskiego pirdzieć, gwarowego pardać ‘oddawać gazy’.

  Pierechała - 1429 od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierechałka - 1748 od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierechod - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Pierechód - od przechodzień ‘człowiek przechodzący’.

  Pierednia - od przedni ‘stojący na czele’.

  Pierednik - od przedni ‘stojący na czele’.

  Pieregończuk - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od przegonić, przegon ‘przepędzanie bydła’.

  Pieregończyk - (z fonetyką wschodniosłowiańską) od przegonić, przegon ‘przepędzanie bydła’.

  Pieregorólka - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Piereguda - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pieregut - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pierek - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Piereński - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierewicz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierewoś - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Pierewoz - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Pierewoźniak - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Pierewóz - ( z fonetyką wschodniosłowiańską) od przewoźny ‘ten, co przewozi, związany z przwozem’, przewozić; od przewoźnik.

  Pierga - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Piergalski - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Piergas - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Piergies - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Piergieś - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Piergół - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pierguda - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pierka - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierkiel - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierkielewicz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierko - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierkos - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierkoś - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierkowski - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierków - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierlak - od perła, od gwarowego pierła ‘perła’.

  Pierlejewski - od perła, od gwarowego pierła ‘perła’.

  Pierlijewski - od perła, od gwarowego pierła ‘perła’.

  Pierlik - od perła, od gwarowego pierła ‘perła’.

  Pierlikiewicz - od perła, od gwarowego pierła ‘perła’.

  Pierlok - od perła, od gwarowego pierła ‘perła’.

  Pierlot - od pierłat ‘piernat’, od gwarowego pierłacina ‘stara pierzyna’.

  Pierłach - od perła, od gwarowego pierła ‘perła’.

  Pierłat - od pierłat ‘piernat’, od gwarowego pierłacina ‘stara pierzyna’.

  Piermanicki - od piernacz ‘buława oficerów kozackiech’.

  Piernac - od piernacz ‘buława oficerów kozackiech’.

  Piernacki - od piernacz ‘buława oficerów kozackiech’.

  Piernacz - od piernacz ‘buława oficerów kozackiech’.

  Piernaczyk - od piernacz ‘buława oficerów kozackiech’.

  Piernać - od piernacz ‘buława oficerów kozackiech’.

  Piernak - 1432 od pierny ze staropolskiego ‘przyprawiny pieprzem’, także ‘komornik dworu królewskiego’, może też od pierdnąć.

  Piernak - od piernacz ‘buława oficerów kozackiech’.

  Piernała - od pierny ze staropolskiego ‘przyprawiny pieprzem’, także ‘komornik dworu królewskiego’, może też od pierdnąć.

  Piernarczyk - od piernacz ‘buława oficerów kozackiech’.

  Piernasz - 1461 od pierny ze staropolskiego ‘przyprawiny pieprzem’, także ‘komornik dworu królewskiego’, może też od pierdnąć.

  Pierniak - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Pierniakarski - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernicki - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Pierniczek - 1640 od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Pierniczyk - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernik - 1644 od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikacz - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikarczy - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikarczyk - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikarski - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikarz - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikiewicz - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikorczyk - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikorz - (Śl) od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikosz - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernikowski - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernitzki - od piernik ‘rodzaj ciasta’.

  Piernoł - od pierny ze staropolskiego ‘przyprawiny pieprzem’, także ‘komornik dworu królewskiego’, może też od pierdnąć.

  Pierny - 1483 od pierny ze staropolskiego ‘przyprawiny pieprzem’, także ‘komornik dworu królewskiego’, może też od pierdnąć.

  Pierog - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pieroga - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierogończuk - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierogow - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierogowicz - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierogowski - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pieron - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieronczyk - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieronek - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieroniek - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieroniewicz - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieronik - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieronkiewicz - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieronowski - od nazwy miejscowej Piorunów (kilka wsi).

  Pieroń - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pierończyk - 1774 od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieroński - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieros - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierosz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieroszczuk - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieroszek - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieroszewski - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieroszkiewicz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieroszków - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieroś - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierośkiewicz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierow - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierowek - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierowicz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierowkiewicz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierowski - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierożak - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierożek - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierożkiewicz - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierożko - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierożyński - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pieróg - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierógowski - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Piers - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersa - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Pierschalik - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierschalski - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierschkalla - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierscicha - od pierścień, pierścionek.

  Pierscieniak - od pierścień, pierścionek.

  Pierscieniewicz - od pierścień, pierścionek.

  Piersciński - od pierścień, pierścionek.

  Pierscionek - od pierścień, pierścionek.

  Piersia - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersiak - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersiala - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersiała - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersicki - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersiecki - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersinka - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersiński - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersionowski - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Pierska - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierskala - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierskalla - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierskała - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierskła - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierskoła - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierso - od piersi ‘przednia górna część tułowia’.

  Piersza - od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Piersza - od pierszeć ‘prószyć’.

  Pierszak - od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszalik - 1569 od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszalik - od pierszeć ‘prószyć’.

  Pierszalski - od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszalski - od pierszeć ‘prószyć’.

  Pierszał - 1542 od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszała - od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszała - od pierszeć ‘prószyć’.

  Pierszałka - 1566 od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszało - od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszało - od pierszeć ‘prószyć’.

  Pierszałowicz - 1676 od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszanka - od pierszeć ‘prószyć’.

  Pierszanko - od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszchalski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierszchała - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierszczyński - od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszewski - od pierszeć ‘prószyć’.

  Pierszkala - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierszkalski - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierszkała - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierszke - (Śl) od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Pierszkiewicz - od parskać ‘prychać, kaszleć’.

  Piersztal - od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierszukiewicz - od parszeć ‘parszywieć’, pierszyć ‘pryskać; pruszyć, padać’.

  Pierścianiak - od pierścień, pierścionek.

  Pierścianowski - od pierścień, pierścionek.

  Pierściański - od pierścień, pierścionek.

  Pierściecki - od pierścień, pierścionek.

  Pierściemiak - od pierścień, pierścionek.

  Pierściemienko - od pierścień, pierścionek.

  Pierścieniak - od pierścień, pierścionek.

  Pierścienicki - od pierścień, pierścionek.

  Pierścienienko - od pierścień, pierścionek.

  Pierścieniewicz - od pierścień, pierścionek.

  Pierścieniewski - od pierścień, pierścionek.

  Pierścień - od pierścień, pierścionek.

  Pierścieński - od pierścień, pierścionek.

  Pierściewski - od pierścień, pierścionek.

  Pierścinek - od pierścień, pierścionek.

  Pierściniak - od pierścień, pierścionek.

  Pierściński - od pierścień, pierścionek.

  Pierścionek - od pierścień, pierścionek.

  Pierścionko - od pierścień, pierścionek.

  Pierścionkowski - od pierścień, pierścionek.

  Pierścionowski - od pierścień, pierścionek.

  Piert - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertak - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertakowski - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’

  Piertalski - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertas - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertasiak - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertasik - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertasiński - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertaszek - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertaszewski - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertaszkiewicz - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertaszko - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertaś - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertkiewicz - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertona - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertoń - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertow - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertowicz - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertrzak - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertrzykowski - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertucha - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertulewicz - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertus - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertusiak - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertusiewicz - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertuszewicz - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertuszewski - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertuszka - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertuszkiewicz - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertuszko - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertuszyński - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertych - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Piertyga - od part ‘grube płótno konopne lub lniane’, partać ‘tkać płótno’.

  Pieruch - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierucha - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierucki - 1568 od nazwy miejscowej Pieruty (KrW).

  Pierucki - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruczuk - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruć - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierudzki - od nazwy miejscowej Pieruty (KrW).

  Pierug - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierun - 1443 od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pierunak - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pierunek - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pierunkiewicz - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pierunow - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pierunowicz - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pierunowski - od nazwy miejscowej Piorunów (kilka wsi).

  Pieruń - od piorun, także pierun ‘wyładowanie atmosferyczne; diabeł’.

  Pieruński - 1616 od nazwy miejscowej Piorunka (nowosądeckie, gmina Krynica).

  Pieruschka - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruszczak - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruszek - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruszewski - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruszka - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruszkaniec - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruszyńska - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruś - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieruta - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierutowski - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierużek - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierużka - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierużyński - od pieróg, ze staropolskiego piróg ‘rodzaj ciasta’.

  Pierwakow - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwanicki - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwazow - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierweła - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierweniecki - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwicki - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwienia - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwieniec - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwieniecki - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwienienko - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwienis - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwiniecki - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwinienko - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwiński - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwoch - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwocha - 1789 od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwocki - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwoła - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwonicki - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwoszkiewicz - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwota - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwszka - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwszy - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pierwuszow - od staropolskiego pierwy ‘pierwotny, pierwszy, stojący na czele’.

  Pieryczuk - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieryka - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieryni - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pieryszcz - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierz - 1793 od pierze ‘pióra’.

  Pierza - od pierze ‘pióra’.

  Pierzacki - od pierze ‘pióra’.

  Pierzak - od pierze ‘pióra’.

  Pierzakowski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzalski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzała - od pierze ‘pióra’.

  Pierzan - od pierze ‘pióra’.

  Pierzanka - od pierze ‘pióra’.

  Pierzankowski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzanowski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzański - od pierze ‘pióra’.

  Pierzca - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierzcała - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierzcha - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchajło - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchala - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchalewski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchalski - 1778 od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchał - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchała - 1429 od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchałka - 1748 od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchałko - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchało - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchałowski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchały - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchanka - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchanowski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchat - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchata - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchatka - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchawka - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchawski - 1559 od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchlewicz - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchlewski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchliński - 1579 od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchła - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchniak - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchnica - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchnicki - 1539 od nazwy miejscowej Pierzchnica (kilka wsi).

  Pierzchnicki - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzcholski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchoła - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchot - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchowka - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzchowski - od nazwy miejscowej Pierzchowice (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Pierzchowski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzcieniewski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’.

  Pierzciński - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierzczała - od staropolskiego pierca ‘rzecznik, zastępca procesowy’.

  Pierzecki - od pierze ‘pióra’.

  Pierzegalski - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pierzewski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzga - 1698 od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pierzgalski - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pierzgała - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pierzina - (Śl) od pierze ‘pióra’.

  Pierzkalski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’

  Pierzkała - od pierzchać ‘uciekać, znikać’

  Pierzkiewicz - od pierze ‘pióra’.

  Pierzko - od pierze ‘pióra’.

  Pierzkowski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzniak - od pierny ze staropolskiego ‘przyprawiny pieprzem’, także ‘komornik dworu królewskiego’, może też od pierdnąć.

  Pierznik - od pierny ze staropolskiego ‘przyprawiny pieprzem’, także ‘komornik dworu królewskiego’, może też od pierdnąć.

  Pierzonka - 1415 od pierze ‘pióra’.

  Pierzowicz - od pierze ‘pióra’.

  Pierzowski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzyca - od pierze ‘pióra’.

  Pierzycki - od pierze ‘pióra’.

  Pierzyk - od pierze ‘pióra’.

  Pierzykoszula - od podstawy pier-, pir, np. napierać, zapierać.

  Pierzykowski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzyło - od pierze ‘pióra’.

  Pierzyna - 1454 od pierze ‘pióra’; od pierzyna ‘wsyp wypełniony pierzem służący do przykrywania się’.

  Pierzyniak - od pierze ‘pióra’.

  Pierzynka - 1474 od pierze ‘pióra’; od pierzynka.

  Pierzynkowski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzynowski - od pierze ‘pióra’.

  Pierzyński - od pierze ‘pióra’.

  Pierzyrak - od pierze ‘pióra’.

  Pierżak - od pierze ‘pióra’.

  Pierżyło - od pierze ‘pióra’.

  Pies - 1409 od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesak - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesakowski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesch - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieschalski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’

  Pieschek - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieschel - od pierzchać ‘uciekać, znikać’

  Pieschkalla - od pierzchać ‘uciekać, znikać’

  Piescik - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piescikowski - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piesciński - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piescioch - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piesciuk - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piesczek - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesczyński - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesecki - od nazw miejscowych Piasek, Piaski (częste).

  Piesek - 1476 od pies, od nazwy osobowej Piesz; od piesek.

  Piesewicz - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiada - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiak - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiakowski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiaków - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiałek - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiecki - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiek - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesielski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiewicz - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesik - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesikowski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiński - od nazwy miejscowej Piesienica, dawniej Piseinica (gdańskie, gmina Zblewo).

  Piesiński - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesio - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesior - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiuk - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiuł - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiur - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesiura - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieskacz - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieskaczuk - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieske - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieskiewicz - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesko - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieskot - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieskow - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieskowicz - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieskowski - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Pieskuł - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Piesla - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Piesla - od pieślak ‘stary grzyb’.

  Pieslak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieslak - od pieślak ‘stary grzyb’.

  Piesniakiewicz - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Piesniewski - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Piesocki - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Piesowicz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Piesta - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piestak - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piestek - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piesto - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piestra - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrak - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrakiewicz - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrakow - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestriakow - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestricow - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestroch - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestroń - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestroszewicz - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrucha - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrycowski - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzak - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzanek - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’; od piestrzanek ‘pierścionek’.

  Piestrzeniewicz - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzeniewski - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzewicz - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzewski - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzonek - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’; od piestrzanek ‘pierścionek’.

  Piestrzych - 1435 od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzyk - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzykowski - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzyniewicz - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzynkiewicz - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piestrzyński - od piestrak, piestrzak, piestrzenica ‘grzyb trujący’.

  Piesturek - od piasta ‘część koła u wozu’, od piastować ‘opiekować się’, od mitologicznej postaci Piasta’.

  Piesunek - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesunicz - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesyk - od pies, od nazwy osobowej Piesz.

  Piesz - 1365 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Piesza - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszak - 1394 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszakowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszaków - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszal - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszalka - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszalski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszała - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszałka - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszanowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszański - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszawski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszchalski - od pierzchać ‘uciekać, znikać’

  Pieszchała - od pierzchać ‘uciekać, znikać’

  Pieszchawka - od pierzchać ‘uciekać, znikać’

  Pieszcz - 1425 od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczachowicz - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczak - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczako - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczalski - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczałka - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczaniuk - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczański - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczatowski - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczek - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczeminko - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczenienko - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczeniewski - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczenik - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczewski - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczoch - 1400 od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczochowicz - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczok - (Śl) od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczoła - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczot - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczota - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczowski - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczuch - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczuk - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczurykow - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczyk - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczykowski - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszczyński - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieszek - 1400 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszel - 1404 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszewicz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszewski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszka - 1494 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszkala - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszkalla - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszkalski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszkała - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszke - (Pom) od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszkin - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszko - 1316 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszkow - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszkowiak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszkowski - od nazwy miejscowej Pieszkowo (olsztyńskie, gmina Górowo Iławeckie).

  Pieszkór - od białoruskiego pieškor ‘piechur’.

  Pieszkur - od białoruskiego pieškor ‘piechur’.

  Pieszkura - od białoruskiego pieškor ‘piechur’.

  Pieszlewicz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszowicz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszur - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszura - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszy - 1407 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszyca - 1369 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszych - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszyk - 1388 od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszyniak - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieszyński - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieś - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieściak - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieścich - 1444 od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieścicha - 1397 od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieścicki - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieściemienko - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieścik - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieścikowski - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieścimienko - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieściński - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieścio - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieścioch - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieściuk - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieścka - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieśczuk - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieśćkiewicz - od pieścić ‘okazywać komuś czułość’.

  Pieśkiewicz - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieśko - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieśkow - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieśkowski - od imion na Pie-, typu Pietr, Pielgrzym, w pochodnych też od pieszy’.

  Pieśla - od pieślak ‘stary grzyb’.

  Pieślak - od pieślak ‘stary grzyb’.

  Pieśle - od pieślak ‘stary grzyb’.

  Pieślewicz - od pieślak ‘stary grzyb’.

  Pieślewski - od pieślak ‘stary grzyb’.

  Pieśluk - od pieślak ‘stary grzyb’.

  Pieśniak - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Pieśniakiewicz - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Pieśniakowski - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Pieśniarski - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Pieśnierowicz - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Pieśniewski - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Pieśnik - 1560 od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Pieśnikowski - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Pieśnin - od pieśnik ‘pieśniarz’.

  Piet - 1443 od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pieta - 1443 od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietach - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietak - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietakiewicz - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietakowicz - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietal - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietala - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietanek - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietar - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietarek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietars - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietarszek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietarszewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietarzak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietas - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietasik - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietaszewski - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietaś - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietcold - od niemieckiej nazwy osobowej Pätzold, ta od imienia Petrus.

  Pietcyk - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietczak - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietczyc - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietczyk - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietek - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pieter - 1589 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietera - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pieterak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pieterczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pieterczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pieterek - 1514 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pieterk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pieterk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pieterka - 1401 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pieterkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pieterwas - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pieterwaś - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pieteszko - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietetrzak - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Piethe - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietielski - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietierczuk - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietka - 1393 od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietke - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkiel - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkiewicz - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkiewicz-Bregy - złożenia brak; Pietkiewicz od imion na Piet-, typu Pietr; Bregy od brzeg.

  Pietkin - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietko - 1593 od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkoń - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkowicz - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkowski - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietków - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkum - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkun - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkuń - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietkus - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietlas - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietlicki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietluch - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietlukiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietluszenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietłun - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietna - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnaczko - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnaszewski - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietneczko - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietneczuk - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietniak - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietniakowski - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnica - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnicki - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietniczenko - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietniczka - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietniczuk - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietniewicz - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnik - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnocki - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnoczka - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnoczko - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnok - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnoń - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnowski - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pietnusewicz - od piętno ‘znamię’, od nazwy osobowej Piet.

  Pieto - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietocha - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pieton - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietoń - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietor - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietorz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietosa - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietowski - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietr - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietra - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrach - 1396 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietracha - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietracho - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrachowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrachowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietracki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietracz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraczek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraczenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraczko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraczyc - 1399 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraga - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrago - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraho - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraj - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrajczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrajczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrajewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrajtis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrajtys - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrak - 1375 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraka - 1396-97 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrakiejew - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrakiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrakow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrakowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrakuniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietral - 1789 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrala - 1743 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietralczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietralic - XV w. od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietralik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietralla - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietralski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrała - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrałaj - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietran - 1437 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietranczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietranek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrangeli - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietranies - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietranik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietranis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraniś - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietranowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrań - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrańczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrański - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrarczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrarka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrarzek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietras - 1714 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasch - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasiak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasiak-Olszewski - złożenia brak; Pietrasiak od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter; Olszewski od nazw miejscowych Olszowa, Olszewo (częste).

  Pietrasieński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasiewicz - 1787 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasina - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasiński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasiowicz - 1725 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasiuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrass - (Śl) od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrasz - 1319 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszczew - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszek - 1396-97 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszewski - od nazwy miejscowej Piotraszówka, dziś Boguchwała (rzeszowskie, gmina Boguchwała).

  Pietraszka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszko - 1446 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszkowicz - 1499 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszowicz - 1395 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszowski - 1431 od nazwy miejscowej Piotraszówka, dziś Boguchwała (rzeszowskie, gmina Boguchwała).

  Pietraszuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszun - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszunas - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraszyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraś - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraśkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietratzki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraus - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrauszka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrawski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietraz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrazka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrażycki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrągowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrecki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreczek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreczko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrej - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrek - XV w. od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreń - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreńczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreńko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreszczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreszewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietreszko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrich - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrikowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietriman - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrin - (Śl) od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrisiak - (Śl) od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietriszcze - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckichtakże Peter, Petir, Piter.

  Pietrko - 1282 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrkowicz - 1450 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrkowski - 1395 od nazwy miejscowej Piotraszówka, dziś Boguchwała (rzeszowskie, gmina Boguchwała).

  Pietrkowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietro - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroch - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrochowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroczek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroczenik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroczenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroczuk-Sajewicz - złożenia brak; Pietroczuk od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter; Sajewicz od podstaw Saj-, Szaj-, od imienia Isaj w dawnej Polsce wschodniej, od dawnego saja ‘mańkut’, saja, szaja ‘tkanina jedwabna’, od niemieckich nazw osobowych na Schei-.

  Pietroczyniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroć - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrojczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrojć - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrok - (Śl) od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrokaj - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrokaniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrolewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrolewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrolik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroliński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroła - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrołaj - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrołowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietron - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrona - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietronczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietronek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroniewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietronik - 1705 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietronkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietronowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroń - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrończuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrończyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietros - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosiak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosian - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosiński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosiów - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosiuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrosz - 1398 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszczenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroszyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietroś - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrowcew - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrowcow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrowiak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrowicz - 1412 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrowiec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrowski - 1391 od nazw miejscowych typu Piotrowice, Piotrów, też od imienia Piotr.

  Pietrozela - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrożyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrósiak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrószewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrószka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrów - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrs - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrtzych - 1175 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruc - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucenis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruch - 1599 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucha - 1614 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruchin - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruchow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruchowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruchowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruciak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucianis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucień - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucin - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczanis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczenia - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczenik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczeniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczna - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrucznik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczny - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczynik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruczyniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruć - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruga - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruha - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruka - 1402-03 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrukaniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrukiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrukojc - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrukojć - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrukowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrukowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrul - 1416 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrula - 1792 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrulacz - 1792 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrulanis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrulczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrulewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrulewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrulicki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruliński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrulla - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrulyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruła - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrułan - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrułowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrun - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruna - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrunas - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrunek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruniewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrunik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruniów - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrunkaniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrunko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrunowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruń - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruńko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrus - 1644 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusa - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruschiński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruschka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusiak - 1655 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusik - 1600 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusikiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusin - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusiński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusiów - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusiuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruskiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusowicz - 1686 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusz - 1314 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrusza - 1598 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszajtis - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszajtys - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszak - 1786 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszczak - 1687 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszczenik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszczenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszczyk - 1704 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszczyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszecki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszek - 1452 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszeński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszewicz - 1605 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszka - 1398 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszkow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszków - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszok - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszonek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszowicz - 1607 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszowski - 1731 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszów - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszun - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruszyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietruś - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrużek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrużyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrwalski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryas - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryasz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryca - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrych - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrycha - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrychowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrycki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryczek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryczenko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryczka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryczkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryczko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryczuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryć - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryga - 1418 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrygała - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryja - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryjas - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryjasz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrykiejew - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrykiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrykow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrykowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrykowski - od nazw miejscowych Pietrzykowice, Pietrzykowo (kilka wsi).

  Pietryków - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryła - 1635 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryłka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryło - XVI w. od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryłowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryman - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrymek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrymowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryna - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrynczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrynek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryni - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrynicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryniecz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrynik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrynka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrynko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrynowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryńczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryńczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryńko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryra - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrys - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrysiak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrysiński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryska - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrysko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrysz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszcz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszcze - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszczew - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszczow - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszew - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszo - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryszyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietryś - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrza - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzacki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzak - 1639 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzakiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzakowicz - 1761 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzakowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzal - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzala - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzał - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzała - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzałek - 1507 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzałkowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzałowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzan - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzaniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzaniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzanik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzanko - 1444 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzański - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzaszek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzaszewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzaszkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzec - 1391 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzech1250 - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzej - 1204 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzejewicz - 1444 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzek - 1449 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzeka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzekiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzel - 1465 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzela - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzelin - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzeniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzeniec - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzeniewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzeniuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzeń - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzeński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzesz - 1415 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzewski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzę - 1375 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzk - (Pom) od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzkała - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzko - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzkowicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzkowski - od nazwy miejscowej Piotraszówka, dziś Boguchwała (rzeszowskie, gmina Boguchwała).

  Pietrzniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrznik - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzok - (Śl) od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzonka - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzuczak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzuk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzukowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyba - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyca - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzycha - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzycki - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyczka, m. - 1465 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyczyc - 1418 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyczyn - 1455 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyga - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyk - XII w. od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyka - 1307 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzykąt - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzykiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzykolan - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzykolon - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzykoski - od nazw miejscowych Pietrzykowice, Pietrzykowo (kilka wsi).

  Pietrzykowicz - 1223 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzykowiwiec - 1450 od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzykowski - 1437 od nazw miejscowych Pietrzykowice, Pietrzykowo (kilka wsi).

  Pietrzyków - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyna - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyniak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzynowski - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyński - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyrak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietrzyszyn - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietsch - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietschman - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietschmann - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietsek - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietsz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietszak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietszczyk - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietszkiewicz - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietszman - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Piettrzak - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietuc - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuch - 1399 od imion na Piet-, typu Pietr; od staroposkiego pietuch ‘kogut’.

  Pietucha - 1438 od imion na Piet-, typu Pietr; od staroposkiego pietuch ‘kogut’.

  Pietuchow - od imion na Piet-, typu Pietr; od staroposkiego pietuch ‘kogut’.

  Pietuchowski - od imion na Piet-, typu Pietr; od staroposkiego pietuch ‘kogut’.

  Pietulewicz - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuła - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietun - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuniak - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietunin - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietunow - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietunów - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietura - 1796 od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietus - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietusewicz - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietusz - 1384 od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuszak - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuszek - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuszenko - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuszewski - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuszka - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuszkiewicz - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuszko - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuszok - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuszyński - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietuś - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietwalski - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietyna - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietyr - od imienia Piotr. Imię pochodzenia greckiego, od petra ‘skała, opoka’. W Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci Piotr występują w źródłach średniowiecznych Piotro, Pietr, Pioter, Pieter, Piotyr, Pietyr, a w tekstach niemieckich także Peter, Petir, Piter.

  Pietyra - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietysz - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietyszuk - od imion na Piet-, typu Pietr.

  Pietz - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pietzel - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pietzka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pietzke - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pietzko - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pietzkowski - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pietzner - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr Pietzonka

  Pietzuch - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Pietżonka - od piec ‘poddawać produkt działaniu wysokiej temperatury; urządzenie grzewcze’, piekę, piecza ‘opieka’, od imion na Pie-, typu Pietr

  Piewa - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewak - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewarski - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewca - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’; od piewca ‘śpiewak, pieśniarz’.

  Piewcewicz - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’; od piewca ‘śpiewak, pieśniarz’.

  Piewczew - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’; od piewca ‘śpiewak, pieśniarz’.

  Piewczyński - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’; od piewca ‘śpiewak, pieśniarz’.

  Piewecki - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewek - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewiacki - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewiak - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewiaszko - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewicki - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewiec - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewiek - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewień - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewieszkis - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewik - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewiszkis - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewiszkisz - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewiszko - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewka - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewko - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewniak - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewniok - (Śl) od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piewszko - od piewać ‘śpiewać’, piew ‘pianie’.

  Piez - od pierze ‘pióra’.

  Pieza - od pierze ‘pióra’.

  Piezak - od pierze ‘pióra’.

  Piezchała - od pierzchać ‘uciekać, znikać’

  Piezga - (Śl) od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Piezgów - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pieziak - od pierze ‘pióra’.

  Piezikowski - od pierze ‘pióra’.

  Piezkowski - od pierze ‘pióra’.

  Pież - od pierze ‘pióra’.

  Pieżak - od pierze ‘pióra’.

  Pieżel - od pierze ‘pióra’.

  Pieżga - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pieżgalski - od pierzga ‘pyłek kwiatowy zebrany przez pszczoły i zlepiony miodem’, pirzgać ‘uciekać’.

  Pieżyński - od pierze ‘pióra’.

  Pięcała - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięcek - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięch - od pięta, pięść.

  Pięcha - od pięta, pięść.

  Pięchnik - od pięta, pięść.

  Pięciak - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięcikiewicz - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięcikowski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięcił - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięciński - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięciorak - od pięcioraki ‘pięć razy większy, składający się z pięciu części’.

  Pięciorek - od pięcioraki ‘pięć razy większy, składający się z pięciu części’.

  Pięcioszko - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięciórek - od pięcioraki ‘pięć razy większy, składający się z pięciu części’.

  Pięciul - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięciurek - od pięcioraki ‘pięć razy większy, składający się z pięciu części’.

  Pięckiewicz - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięczak - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięczek - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięczk - (Pom) od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięczka - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięczkowski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięczykowski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięćkolan - 1793 od pięćkolan ‘gatunek rośliny pastewnej’.

  Pięda - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędak - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędal - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędel - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędel - od pinda ‘pogardliwie o kobiecie’; od gwarowego pindel ‘tłumok, tobół’.

  Piędka - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędłowski - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędras - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędyk - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędzia - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędziak - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędzicki - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędzicowski - 1470-80 od nazwy miasta Pińczów, dawniej Pędziców (kieleckie).

  Piędziejewski - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędzik - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędzio - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędzioch - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędziok - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędziołek - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędziór - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piędzoch - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Pięgot - od staropolskiego piega ‘plama na skórze’.

  Pięk - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękal - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękaniak - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękeś - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękiewicz - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękna - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękniak - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękniewski - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pięknik - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pięknikowicz - 1644 od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pięknoś - 1601 od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pięknowski - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękny - 1602 od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękos - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękostka - 1415 od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękosz - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękoszewski - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękoś - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękość - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękowski - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękrzyc - 1491 od staropolskiego piękrać ‘upiększać’.

  Piękus - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Piękuś - od piękny ‘ładny, śliczny’.

  Pięndel - od pinda ‘pogardliwie o kobiecie’; od gwarowego pindel ‘tłumok, tobół’.

  Pięnta - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięntka - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięńdziak - od piądź, piędź ‘odległość kciuka od palca środkowego dłoni, dawna jednostka miary’.

  Piępiora - od przepiora, przepiórka, przepierzyca ‘gatunek ptaka’; czasem od przepierać.

  Pięstka - od pięść, piąstka.

  Pięścik - 1685 od pięść, piąstka.

  Pięt - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięta - 1352 od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętach - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętacha - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętaj - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętak - 1729 od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętakiewicz - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętal - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętala - 1778 od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętalski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętara - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętarski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętas - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętasik - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętasz - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętaszewski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętaszkiewicz - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętczak - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętczyc - 1606 od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętek - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętelski - od pętla, dawniej petla.

  Pięteń - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętera - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięterek - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięterwas - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętk - 1570 (Wlkp) od piąty, pięć.

  Piętka - 1389 od pięta ‘tylna część stopy’ lub od piętka.

  Piętkiewicz - od pięta ‘tylna część stopy’ lub od piętka.

  Piętko - od pięta ‘tylna część stopy’ lub od piętka.

  Piętkowiak - od pięta ‘tylna część stopy’ lub od piętka.

  Piętkowicz - 1636 od pięta ‘tylna część stopy’ lub od piętka.

  Piętkowiec - 1640 od pięta ‘tylna część stopy’ lub od piętka.

  Piętkowski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętlak - od pętla, dawniej petla.

  Piętlicki - od pętla, dawniej petla.

  Piętluch - od pętla, dawniej petla.

  Piętła - od pętla, dawniej petla.

  Piętnicki - od piętno, dawniej piątno ‘znamię, znak.

  Piętniewicz - od piętno, dawniej piątno ‘znamię, znak.

  Piętnik - od piętno, dawniej piątno ‘znamię, znak’; od piątnik ‘młoda ryba’.

  Piętnowski - od piętno, dawniej piątno ‘znamię, znak.

  Piętoch - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętocha - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętocki - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętok - (Śl) od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pięton - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętoń - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętos - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętosa - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętosza - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętoszek - 1582 od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętoś - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętowski - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętów - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętra - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrak - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętras - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrasik - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrasz - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętraszuk - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrowicz - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrowski - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrusiak - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętryni - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrzak - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrzeniuk - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrzyk - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętrzyński - od piętro ‘górna część budynku, galeria’; może też od imienia Piotr.

  Piętuch - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętuszko - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Piętyszek - od pięta ‘tylna część stopy’.

  Pifan - od gwarowego pif, por. wyrażenie pif-paf ‘naśladowanie odgłosu wystrzału’, też od niemieckiej nazwy osobowej Piff-, Pief-.

  Pifczyk - od gwarowego pif, por. wyrażenie pif-paf ‘naśladowanie odgłosu wystrzału’, też od niemieckiej nazwy osobowej Piff-, Pief-.

  Pifer - od gwarowego pif, por. wyrażenie pif-paf ‘naśladowanie odgłosu wystrzału’, też od niemieckiej nazwy osobowej Piff-, Pief-; od niemieckiej nazwy osobowej Pifer.

  Piffczyk - od gwarowego pif, por. wyrażenie pif-paf ‘naśladowanie odgłosu wystrzału’, też od niemieckiej nazwy osobowej Piff-, Pief-.

  Piffer - od gwarowego pif, por. wyrażenie pif-paf ‘naśladowanie odgłosu wystrzału’, też od niemieckiej nazwy osobowej Piff-, Pief-; od niemieckiej nazwy osobowej Pifer.

  Pifke - od gwarowego pif, por. wyrażenie pif-paf ‘naśladowanie odgłosu wystrzału’, też od niemieckiej nazwy osobowej Piff-, Pief-.

  Pifko - od gwarowego pif, por. wyrażenie pif-paf ‘naśladowanie odgłosu wystrzału’, też od niemieckiej nazwy osobowej Piff-, Pief-.

  Piga - od pigwa, piguła.

  Pigal - od pigwa, piguła.

  Pigalow - od pigwa, piguła.

  Pigalski - od pigwa, piguła.

  Pigała - od pigwa, piguła.

  Pigan - od pigwa, piguła.

  Pigań - od pigwa, piguła.

  Pigas - od pigwa, piguła.

  Pigaszewski - od pigwa, piguła.

  Pigdanowicz - od pigwa, piguła.

  Pigdoń - od pigwa, piguła.

  Pigiel - 1600 od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigielski - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigla - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Piglak - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Piglas - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Piglo - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigła - 1444 od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigłas - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigło - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigłos - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigłosiewicz - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigłowski - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pignia - od pigwa, piguła.

  Pigocki - od pigwa, piguła.

  Pigom - od pigwa, piguła.

  Pigon - od pigwa, piguła.

  Pigonia - od pigwa, piguła.

  Pigoniewicz - od pigwa, piguła.

  Pigoń - od pigwa, piguła.

  Pigoński - od pigwa, piguła.

  Pigora - od pigwa, piguła.

  Pigorowicz - od pigwa, piguła.

  Pigorzewski - od pigwa, piguła.

  Pigowicz - od pigwa, piguła.

  Pigowski - od pigwa, piguła.

  Pigólak - od pigwa, piguła.

  Pigólski - od pigwa, piguła.

  Pigóła - od pigwa, piguła.

  Pigóra - od pigwa, piguła.

  Pigul - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Pigula - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Pigulak - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Pigulewski - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Pigulla - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Pigulski - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Piguł - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Piguła - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Pigułeczka - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Pigułowski - od piguła ‘kula ulepiona z czegoś; lek w postaci kulki’.

  Pigura - od pigwa, piguła.

  Pigut - od pigwa, piguła.

  Piguta - od pigwa, piguła.

  Pigwara - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigwarski - od staropolskiego pigła ‘pigwa’.

  Pigza - 1675 od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Pigzik - od piegza, piegża ‘gatunek ptaka’.

  Pihan - od pigwa, piguła.

  Pihon - od pigwa, piguła.

  Pihor - od pigwa, piguła.

  Pihowicz - od pigwa, piguła.

  Pihulak - od pigwa, piguła.

  Pihur - od pigwa, piguła.

  Pihut - od pigwa, piguła.

  Pij - od pić, pijak.

  Pijacki - od pić, pijak.

  Pijaczewski - od pić, pijak.

  Pijaczyk - od pić, pijak.

  Pijaczyński - od pić, pijak.

  Pijadło - 1452 od pić, pijak.

  Pijaj - od pić, pijak.

  Pijajko - od pić, pijak.

  Pijak - 1452 od pić, pijak.

  Pijako - od pić, pijak.

  Pijakowski - od pić, pijak.

  Pijalczyk - od pić, pijak.

  Pijałkowski - od pić, pijak.

  Pijan - 1204 od pić, pijak; od staropolskiego pijan ‘pijany’.

  Pijanka - od pić, pijak.

  Pijanko - od pić, pijak.

  Pijankowski - od pić, pijak.

  Pijanowski - 1404 od nazw miejscowych Pijanowice (Leszczyńskie, gmina Krobia), Pijanów (kieleckie, gmina Łopuszno).

  Pijanowski - od pić, pijak.

  Pijańczyk - od pić, pijak.

  Pijański - od pić, pijak.

  Pijar - od pijar ‘członek zakonu pijarów’.

  Pijarczyk - od pijar ‘członek zakonu pijarów’.

  Pijarek - od pijar ‘członek zakonu pijarów’.

  Pijarowski - od pijar ‘członek zakonu pijarów’.

  Pijarski - od pijar ‘członek zakonu pijarów’.

  Pijas - od pić, pijak.

  Pijasiuk - od pić, pijak

  Pijaski - od pić, pijak.

  Pijaszczyński - od pić, pijak.

  Pijawczyński - od pić, pijak.

  Pijawka - 1614 od pić, pijak; od pijawka, ze staropolskiego pijawica ‘robak żywiący się krwią, stosowany dawniej w lecznictwie’.

  Pijawski - 1656 od pić, pijak.

  Pijecki - od pić, pijak.

  Pijek - od pić, pijak.

  Pijet - od pić, pijak.

  Pijewski - od pić, pijak.

  Pijka - od pić, pijak.

  Pijko - od pić, pijak.

  Pijocha - od pić, pijak.

  Pijok - od pić, pijak.

  Pijonczyk - od pić, pijak.

  Pijonka - od pić, pijak.

  Pijonowski - od nazw miejscowych Pijanowice (Leszczyńskie, gmina Krobia), Pijanów (kieleckie, gmina Łopuszno).

  Pijor - od pić, pijak.

  Pijor - od pijar ‘członek zakonu pijarów’.

  Pijorek - od pić, pijak.

  Pijorek - od pijar ‘członek zakonu pijarów’.

  Pijoska - (Śl) od pić, pijak.

  Pijowczyk - (Śl) od pić, pijak.

  Pijowski - od pić, pijak.

  Pijór - od pijar ‘członek zakonu pijarów’.

  Pijski - od pić, pijak.

  Pijur - od pijar ‘członek zakonu pijarów’.

  Pijus - od pić, pijak; lub od imienia Pius.

  Pijusz - od pić, pijak.

  Pik - 1387 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pika - 1346 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikac - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikacz - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikala - 1542 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikalski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikała - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikałło - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikało - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikan - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikania - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikanowski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikanus - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikar - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikara - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikarczyk - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikard - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikarek - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikarniak - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikarski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikaruś - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikarz - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikarzewski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikas - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikasz - 1463 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikat - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikatowicz - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikaus - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikawa - 1453 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikciun - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikciunas - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikć - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Piker - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikes - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikiel - 1712 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikielniak - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pikielny - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pikielski - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pikiełek - od piekło, ze staropolskiego pkieł.

  Pikierski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikies - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikiewicz - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikiła - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Pikiła - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikiński - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikiołek - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikis - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Piklak - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Piklas - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Piklikiewicz - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Pikliński - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Piklus - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Pikła - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Pikłas - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Pikłos - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Pikłowski - od gwarowego pikło ‘coś’, pikiel ‘wrzód’, od niemieckiej nazwy osobowej Pickl.

  Pikman - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikniczka - od piknik ‘zabawa na świeżym powietrzu’.

  Pikniewicz - od piknik ‘zabawa na świeżym powietrzu’.

  Piknik - od piknik ‘zabawa na świeżym powietrzu’.

  Piko - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikol - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikole - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikolik - 1485 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’; lub od pikolić ‘rżnąć tępym nożem’.

  Pikoluk - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’; lub od pikolić ‘rżnąć tępym nożem’.

  Pikolycky - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’; lub od pitolić ‘rżnąć tępym nożem’.

  Pikoła - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikołek - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikołowski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikon - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikoń - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikor - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikora - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikorski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikorz - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikos - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikosiński - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikosz - 1424 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikoszewski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikoś - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikota - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikotek - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikowski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikól - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikólski - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikóła - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikór - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikóra - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Piksa - 1698 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’; od Piksa ‘tabakierka’.

  Piksiński - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Piksza - 1466 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikta - od gwarowego piktować ‘malować’.

  Piktas - od gwarowego piktować ‘malować’.

  Pikte - od gwarowego piktować ‘malować’.

  Piktel - od gwarowego piktować ‘malować’.

  Piktol - od gwarowego piktować ‘malować’.

  Piktus - od gwarowego piktować ‘malować’.

  Piktuś - od gwarowego piktować ‘malować’.

  Pikuciński - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikuć - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikul - 1799 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikula - 1786 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’; od pikula ‘błahostka’.

  Pikulak - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikulecki - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikulicki - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikulik - 1564 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’ lub od pikulik ‘karzeł’.

  Pikulim - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikulin - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikuliński - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikulla - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikullik - (Śl) od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikulnik - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikulski - 1626 od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też ‘uderzać’, pika ‘broń o długim drzewcu’.

  Pikuluk - od staropolskiego pikać ‘oddawać mocz’, też R