<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Zb - Zy  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997


  Zbanuch - od dzbanek.

  Zbanuszek - od dzbanek.

  Zbanyszek - od dzbanek.

  Zbańkowski - od dzbanek.

  Zbański - 1464 0 od nazwy miejscowej Dzbanice (ciechanowskie, gmina Pokrzywnica).

  Zbaraski - 1662 od nazwy miejscowej Zbaraż (KrW).

  Zbawiciel - 1426 od zbawiciel ‘ten, kto wybawia’, zbawić.

  Zbawicki - od zbawiciel ‘ten, kto wybawia’, zbawić.

  Zbawiński - od zbawiciel ‘ten, kto wybawia’, zbawić.

  Zbawiona - od zbawiciel ‘ten, kto wybawia’, zbawić, od zbawiony.

  Zbawiony - od zbawiciel ‘ten, kto wybawia’, zbawić, od zbawiony.

  Zbącki - od nazwy miasta Zbąszyn (zielonogórskie), wsi Zbądz, dziś Dzbądz (ostrołęckie, gmina Różan).

  Zbączyniak - od nazwy miasta Zbąszyn (zielonogórskie), wsi Zbądz, dziś Dzbądz (ostrołęckie, gmina Różan).

  Zbądzki - od nazwy miasta Zbąszyn (zielonogórskie), wsi Zbądz, dziś Dzbądz (ostrołęckie, gmina Różan).

  Zbąski - 1391 od nazwy miasta Zbąszyn (zielonogórskie), wsi Zbądz, dziś Dzbądz (ostrołęckie, gmina Różan).

  Zbąszyniak - od nazwy miasta Zbąszyn (zielonogórskie), wsi Zbądz, dziś Dzbądz (ostrołęckie, gmina Różan).

  Zbel - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbela - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbelicki - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zber - od gwarowego zber ‘wielki ceber’.

  Zberalski - od gwarowego zber ‘wielki ceber’.

  Zberek - od gwarowego zber ‘wielki ceber’.

  Zberowski - od gwarowego zber ‘wielki ceber’.

  Zberus - od gwarowego zber ‘wielki ceber’.

  Zberych - 1576 od gwarowego zber ‘wielki ceber’.

  Zberyszek - 1608

  Zbęk - od zbęk ‘człowiek smierdzący’.

  Zbęski - 1591 od nazwy miejscowej Zbęk (nowosądeckie, gmina Gródek nad Dunajcem).

  Zbiciak - od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  Zbiciński - od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  Zbiczak - od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  Zbiczyński - od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  Zbieg - 1393 od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiega - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegał - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegała - 1758 od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegałowski - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegiel - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegieł - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegien - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegieni - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegień - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegini, m. - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegła - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegło - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegły - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiegniewicz - od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbiegniewski - od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbiejcik - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego ělišeba ‘Bóg moją przysięgą’, do łacińskiego przejęte jako Elisabeth, staroczeskiego Elžběta.

  Zbiejczuk - od zbijać ‘tłuc’.

  Zbiejczyk - od zbijać ‘tłuc’.

  Zbielut - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbien - zapewne od nazwy osobowej Bien, z wtórnym Z.

  Zbieniewski - zapewne od nazwy osobowej Bien, z wtórnym Z.

  Zbień - zapewne od nazwy osobowej Bien, z wtórnym Z.

  Zbieńkowski - zapewne od nazwy osobowej Bien, z wtórnym Z.

  Zbiera - od zbierać.

  Zbieracki - od zbierać.

  Zbieracz - od zbierać; od zbieracz ‘ten, kto zbiera zioła, grzyby itd.’

  Zbieraczyk - 1662 od zbierać; od zbieracz ‘ten, kto zbiera zioła, grzyby itd.’

  Zbierada - od zbierać.

  Zbieraj - od zbierać.

  Zbierajewski - od zbierać.

  Zbierajski - od zbierać.

  Zbierak - od zbierać.

  Zbieralski - od zbierać.

  Zbieranek - od zbierać.

  Zbieranowski - od zbierać.

  Zbierański - od zbierać.

  Zbierczak - od zbierać.

  Zbierek - od zbierać.

  Zbierkowski - od zbierać.

  Zbiernicki - od zbierać.

  Zbieroń - od zbierać.

  Zbierowski - od zbierać.

  Zbierski - od zbierać.

  Zbierun - od zbierać.

  Zbierzak - od zbierać.

  Zbierzchowski - od zbierać.

  Zbierzek - od zbierać.

  Zbierzkowski - od zbierać.

  Zbierzon - od zbierać.

  Zbierzykowski - od zbierać.

  Zbierzyński - od zbierać.

  Zbies - od zbiesić się ‘rozzuchwalic się, wzburzyć’.

  Zbieski - od zbiesić się ‘rozzuchwalic się, wzburzyć’.

  Zbiesz - od zbiesić się ‘rozzuchwalic się, wzburzyć’.

  Zbieszczyk - od zbiesić się ‘rozzuchwalic się, wzburzyć’.

  Zbieś - od zbiesić się ‘rozzuchwalic się, wzburzyć’.

  Zbietka - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego ělišeba ‘Bóg moją przysięgą’, do łacińskiego przejęte jako Elisabeth, staroczeskiego Elžběta.

  Zbieżak - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbieżczuk - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbieżek - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbieżny - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbigniew - od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbigniewicz - od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbigniewowicz - od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbigniewski - od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbij - od zbijać ‘tłuc’.

  Zbijaczyk - 1620 od zbijać ‘tłuc’.

  Zbijakowski - od zbijać ‘tłuc’; od zbijak ‘przyrząd do zbijania’, z gwarowego też ‘włóczęga’.

  Zbijczyk - od zbijać ‘tłuc’.

  Zbijewski - od zbijać ‘tłuc’.

  Zbijkowski - od zbijać ‘tłuc’.

  Zbijowski - od zbijać ‘tłuc’.

  Zbik - od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  Zbikiewicz - od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  Zbikowski - od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  Zbilut - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbinaj - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbinek - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbiniewicz - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbiniewski - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbiniowski - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbinkowski - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbiń - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbińkowski - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbiński - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbior - od zbierać.

  Zbiorański - od zbierać.

  Zbiorczyk - od zbierać.

  Zbiorkowski - od zbierać.

  Zbioro - od zbierać.

  Zbiorowski - od zbierać.

  Zbiorski - od zbierać.

  Zbiórczyk - od zbierać.

  Zbiórek - od zbierać.

  Zbir - od zbierać lub od zbir ‘oprawca, drań’, dawniej też ‘pachołek miejski ścigający złoczyńców’.

  Zbirada - od zbierać lub od imienia Zbyrad.

  Zbirak - od zbierać.

  Zbiralski - od zbierać.

  Zbiranek - od zbierać.

  Zbirański - od zbierać.

  Zbirek - od zbierać.

  Zbirenda - od zbierać.

  Zbirko - od zbierać.

  Zbirochowicz - od zbierać.

  Zbirochowski - od zbierać.

  Zbiros - od zbierać.

  Zbirosz - od zbierać.

  Zbirow - od zbierać.

  Zbirowski - od zbierać.

  Zbisiński - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbisławski - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbiszczyk - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbiszko - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbita - od zbity ‘pobity; gęsty; wyboisty’, zbić.

  Zbitka - od zbity ‘pobity; gęsty; wyboisty’, zbić.

  Zbitkowski - od zbity ‘pobity; gęsty; wyboisty’, zbić.

  Zbitowicz - od zbity ‘pobity; gęsty; wyboisty’, zbić.

  Zbitowski - od zbity ‘pobity; gęsty; wyboisty’, zbić.

  Zbizek - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbizień - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiziuk - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zbiżek - od zbieg, zbiegać, ze staropolskiego zbieżeć ‘uciekać’.

  Zblewski - 1619 od nazwy miejscowej Zblewo (gdańskie, gmina Zblewo).

  Zblucki - 1553 od nazwy miejscowej Zbludza (nowosądeckie, gmina Kamienica).

  Zbłocki - od zbłocić ‘ubrudzić błotem’.

  Zbłotny - od zbłocić ‘ubrudzić błotem’.

  Zbłotowicz - od zbłocić ‘ubrudzić błotem’.

  Zboch - zapewne od nazwy osobowej Boch z wtórnych Z-, lub od wyrażenia z Bogiem.

  Zboina - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zboino - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zboiński - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojak - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojczyc - 1424 od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojeński - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojna - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojniecki - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojnikowski - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojno - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojnowicz - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojny - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbojszcz - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbola - od zboleć ‘być przejęty bólem, zaboleć’.

  Zbolalik - od zboleć ‘być przejęty bólem, zaboleć’.

  Zbolała - od zboleć ‘być przejęty bólem, zaboleć’; od zbolały.

  Zbolały - od zboleć ‘być przejęty bólem, zaboleć’; od zbolały.

  Zbolik - od zboleć ‘być przejęty bólem, zaboleć’.

  Zboński - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbor - 1204 od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zboralski - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborała - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborało - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborczyk - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborek - 1492 od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborenko - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborka - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborkula - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborniak - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’; od zborny.

  Zbornik - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’; od zborny.

  Zboroch - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborolski - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zboron - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zboroniec - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zboroń - 1789 od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborowicz - 1792 od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborowiec - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborowski - 1398 od nazwy miejscowej Zborów (kilka wsi).

  Zborus - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborzeń - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborzeński - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborzęcki - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborzęski - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborzil - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborzyl - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborzyn XVIII w. - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborzyna, m. - 1400 od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zborzyński - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zbos - zapewne od nazwy osobowej Bosz z wtórnym Z-.

  Zboszczyk - zapewne od nazwy osobowej Bosz z wtórnym Z-.

  Zboś - zapewne od nazwy osobowej Bosz z wtórnym Z-.

  Zbozeń - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć.

  Zbozien - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć.

  Zbozień - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć.

  Zboźniak - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć; od dawnego zbożny ‘pobożny; szczęśliwy’.

  Zboźny - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć; od dawnego zbożny ‘pobożny; szczęśliwy’.

  Zboże - 1311 od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć.

  Zbożek - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć.

  Zbożel - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć.

  Zbożen - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć.

  Zbożeń - 1698 od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć.

  Zbożęcki - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zbożil - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zbożna - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć; od dawnego zbożny ‘pobożny; szczęśliwy’.

  Zbożniak - od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć; od dawnego zbożny ‘pobożny; szczęśliwy’.

  Zbożnik - 1396 od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć; od staropolskiego zbożnik ‘czarodziej’.

  Zbożny - 1491 od zboże ‘rośliny uprawiane ze względu na ziarno’ lub od staropolskiego ‘mienie, majątek’, zbożeć, zbożyć; od dawnego zbożny ‘pobożny; szczęśliwy’.

  Zbożyński - od imienia złożonego Zbor; w pochodnych też od zborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Zbój - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbójca - 1472 od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’; od zbójca, zbojca ‘bandyta;,

  Zbójna - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbójniewicz - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbójnik - 1644 od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’; od zbójnik ‘członek bandy trudniącej się rozbojem i kradzieżą’.

  Zbójnikowski - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’; od zbójnik ‘członek bandy trudniącej się rozbojem i kradzieżą’.

  Zbójnowicz - od zbój ‘rozbójnik, opryszek’, zbojać ‘przestraszyć’.

  Zbórg - zapewne od bróg ‘pomieszczenie na zboże’, dawniej też ‘bezładna sterta’ z wtórnym Z-.

  Zbrach - 1489 od imion typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbranek - od nazwy osobowej Bran lub od brany z wtórnym Z-.

  Zbraniak - od nazwy osobowej Bran lub od brany z wtórnym Z-.

  Zbraniec - od nazwy osobowej Bran lub od brany z wtórnym Z-.

  Zbraniecki - od nazwy osobowej Bran lub od brany z wtórnym Z-.

  Zbrański - od nazwy osobowej Bran lub od brany z wtórnym Z-.

  Zbraszczyk - od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbraszek - 1447 od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbroch - 1437 od imion typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbrodzewski - 1388 od nazwy miejscowej Zbrodzewo, dziś Zbrudzewo (poznańskie, gmina Śrem).

  Zbrog - zapewne od bróg ‘pomieszczenie na zboże’, dawniej też ‘bezładna sterta’ z wtórnym Z-.

  Zbroiński - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’.

  Zbroja - 1383 od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’.

  Zbrojewicz - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’.

  Zbrojewski - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’.

  Zbrojkiewicz - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’.

  Zbrojkowski - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’.

  Zbrojna - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’; od zbrojny ‘uzbrojony’.

  Zbrojnowicz - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’.

  Zbrojny - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’; od zbrojny ‘uzbrojony’.

  Zbrojowski - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’.

  Zbrojski - od zbroja ‘pancerz ochronny osłaniający tułow rycerza’.

  Zbron - 1283 od imion złożonych typu Zbrosław lub Bronisław.

  Zbronczyk - od imion złożonych typu Zbrosław lub Bronisław.

  Zbronic - od imion złożonych typu Zbrosław lub Bronisław.

  Zbroniec - od imion złożonych typu Zbrosław lub Bronisław.

  Zbronowic - 1283 od imion złożonych typu Zbrosław lub Bronisław.

  Zbroń - od imion złożonych typu Zbrosław lub Bronisław.

  Zbroński - od imion złożonych typu Zbrosław lub Bronisław.

  Zbros - od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbrosz - 1395 od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbroszczak - od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbroszczek - 1446 od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbroszczyk - od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbroszek - 1398 od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbroszko - 1342 od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbroszkowic - 1475 od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbroś - 1629 od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbrozek - od imienia Ambroży, z łacińskiego Zmbrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Zbroziński - od imienia Ambroży, z łacińskiego Zmbrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Zbrożczyk - od imienia Ambroży, z łacińskiego Zmbrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Zbrożek - od imienia Ambroży, z łacińskiego Zmbrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Zbrożyna, m. - od imienia Ambroży, z łacińskiego Zmbrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Zbrożyński - od imienia Ambroży, z łacińskiego Zmbrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Zbróg - zapewne od bróg ‘pomieszczenie na zboże’, dawniej też ‘bezładna sterta’ z wtórnym Z-.

  Zbrók - zapewne od bróg ‘pomieszczenie na zboże’, dawniej też ‘bezładna sterta’ z wtórnym Z-.

  Zbrós - od imion złożonych typu Zbrosław, Zbrasław.

  Zbrudzewski - 1404 od nazwy miejscowej Zbrodzewo, dziś Zbrudzewo (poznańskie, gmina Śrem).

  Zbrug - zapewne od bróg ‘pomieszczenie na zboże’, dawniej też ‘bezładna sterta’ z wtórnym Z-.

  Zbruk - zapewne od bróg ‘pomieszczenie na zboże’, dawniej też ‘bezładna sterta’ z wtórnym Z-.

  Zbrześniak - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrześny - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzezna - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzezniak - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzezny - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzeźna - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzeźniak - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzeźnik - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzeźniok - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzeźny - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzeżna - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzeżniak - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzeżny - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzoźny - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzyzna - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbrzyzny - od zbrzeżny ‘leżący na brzegu, nadbrzeżny’.

  Zbucki - od nazwy miejscowej Zbucz (białostockie, gmina Czyże), Zbuczyn (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Zbudzki - od nazwy miejscowej Zbucz (białostockie, gmina Czyże), Zbuczyn (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Zbukiewicz - od staropolskiego gwarowego zbuk, dzbuk ‘jajko wysiedziane, a niewylęgnione’.

  Zbutowicz - od staropolskiego zbutować ‘rozdzielić’.

  Zbych - 1399 od imion typu Zbygniew, Zbysław.

  Zbychalski - od imion typu Zbygniew, Zbysław.

  Zbychorski - od imion typu Zbygniew, Zbysław.

  Zbychota - 1389 od imion typu Zbygniew, Zbysław.

  Zbychowski - od nazwy miejscowej Zbychowo (gdańskie, gmina Wejherowo).

  Zbydniewski - od nazwy miejscowej Zbydniowice (krakowskie, gmina Świątniki Górne), Zbydniów (tarnobrzeskie, gmina Zaleszany; tarnowskie, gmina Łapanów).

  Zbydniowski - od nazwy miejscowej Zbydniowice (krakowskie, gmina Świątniki Górne), Zbydniów (tarnobrzeskie, gmina Zaleszany; tarnowskie, gmina Łapanów).

  Zbygień - 1434 od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbygnek - 1398 od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbygniewic - 1480 od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbygniewowic XIV w. - od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbygniowic - 1479– od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbygno - 1470-80 od imienia Zbigniew, ze staropolskiego Zbygniew.

  Zbyl - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbyla - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbylewicz - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbylewski - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbylicki - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbylot - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbylski - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbyluciec - 1284 od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbylut - od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbyluta, m. - 1291 od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbylutek - 1382 od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbylutowic - 1382 od imienia złożonego Zbylut, notowanego od XII wieku.

  Zbylutowski - 1399 od nazwy miejscowej Zbylutowo (wieś zagrosowa, Wlkp), Zbylutowice, dziś Zbielutowice (kieleckie, gmina Bejsce).

  Zbynek - 1416 od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbyniewski - od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbynko - 1423 od staropolskich imion złożonych typu Zbygniew, Zbylut.

  Zbyr - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyra - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyrad - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyradowski - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyrasz - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyrat - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyrek - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyret - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyrka - 1440 od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad lub od gwarowego zbyrkać ‘dzwonić, brzęczeć’.

  Zbyrowicz - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyrowski - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyrski - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbyryt - od niepoświadczonego imienia złożonego Zbyrad.

  Zbysiak - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbysiński - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyska - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbysław - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbysz - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszek - 1439 od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszeński - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszewski - 1497 od nazwy miejscowej Zbyszewice (pilskie, gmina Margonin).

  Zbyszkiewicz - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszko - 1320-21 od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszkowicz - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszkowski - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszo - 1320 od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszowski - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszycki - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbyszyński - od imion typu Zbysław, Zbygniew.

  Zbytek - od zbytek, zbyt ‘to, co zbywa; nadmiar, obfitość; żart, figiel’.

  Zbytkowski - od zbytek, zbyt ‘to, co zbywa; nadmiar, obfitość; żart, figiel’.

  Zbytniewicz - od zbytek, zbyt ‘to, co zbywa; nadmiar, obfitość; żart, figiel’.

  Zbytniewski - od zbytek, zbyt ‘to, co zbywa; nadmiar, obfitość; żart, figiel’.

  Zbytnik - od zbytek, zbyt ‘to, co zbywa; nadmiar, obfitość; żart, figiel’; od dawnego zbytnik ‘psotnik’, też ‘rozpustnik’.

  Zbytniowski - od zbytek, zbyt ‘to, co zbywa; nadmiar, obfitość; żart, figiel’.

  Zbytowski - od zbytek, zbyt ‘to, co zbywa; nadmiar, obfitość; żart, figiel’.

  Zda - od imion złożonych typu Zdamir .

  Zdaj - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdajewski - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdak - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdalski - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdan - 1136 od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdancewicz - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanczewicz - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanczuk - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanecki - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanek - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanewicz - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdaniak - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdaniec - 1499 od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdaniecki - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdaniewicz - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdaniewski - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanik - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanikowski - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanio - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdaniowic - 1495 od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanis - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdaniszewski - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdaniuk - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdaniukiewicz - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdankiewicz - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdankiewicz-Gryzik - złożenia brak; Zdankiewicz od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać; Gryzik od gryźć, gryzę.

  Zdanko - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdankowicz - 1440 (KrW) od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdankowski - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanocki - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanow - 1558 od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanowicz - 1460 od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanowicz-Muchlado - złożenia brak; Zdanowicz 1460 od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać; Muchlado brak.

  Zdanowiecki - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanowski - 1495 od nazwy miejscowej Zdanowice (kieleckie, gmian Nagłowice-Olsa), Zdanów (tarnobrzeskie, gmina Obrazów).

  Zdanuczyk - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanuk - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdanukiewicz - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdań - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdańczuk - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdańczyk - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdańczykowski - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdańkiewicz - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdańko - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdańkowski - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdański - od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od zdać.

  Zdarek - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarewicz - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarowski - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzalik - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzałek - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzałka - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzewski - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzil - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzukiewicz - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzyk - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzyl - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzył - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzyło - 1466 od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdarzyński - od zdarzyć ‘spowodować; dać; napotkać’.

  Zdas - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdasienia - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdasień - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdasiewicz - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdasiuk - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdaśkiewicz - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdbik - 1265 od żbik, ze staropolskiego zdbik ‘dziki kot’.

  Zdbikowski - 1412 od nazwy miejscowej Żbiki (kaliskie, gmina Czermin).

  Zdeb - 1693 od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdeba - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebek - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebel - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebelak - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebiak - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebic - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebich - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebik - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebko - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdeblik - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebów - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdebski - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdechlik - od zdechły, ze staropolskiego zdech ‘skonanie’.

  Zdechlikiewicz - od zdechły, ze staropolskiego zdech ‘skonanie’.

  Zdechowski - od zdechły, ze staropolskiego zdech ‘skonanie’.

  Zdenek - od zdenki ‘resztka strawy na dnie garnka’ lub od czeskiej nazwy osobowej Zdenek, ta od imion złozonych na Zde-.

  Zdenicki - od zdenki ‘resztka strawy na dnie garnka’ lub od czeskiej nazwy osobowej Zdenek, ta od imion złozonych na Zde-.

  Zdenka - od zdenki ‘resztka strawy na dnie garnka’ lub od czeskiej nazwy osobowej Zdenek, ta od imion złozonych na Zde-.

  Zdenkiewicz - od zdenki ‘resztka strawy na dnie garnka’ lub od czeskiej nazwy osobowej Zdenek, ta od imion złozonych na Zde-.

  Zdenkowski - od zdenki ‘resztka strawy na dnie garnka’ lub od czeskiej nazwy osobowej Zdenek, ta od imion złozonych na Zde-.

  Zdenowicz - od zdenki ‘resztka strawy na dnie garnka’ lub od czeskiej nazwy osobowej Zdenek, ta od imion złozonych na Zde-.

  Zdeń - od zdenki ‘resztka strawy na dnie garnka’ lub od czeskiej nazwy osobowej Zdenek, ta od imion złozonych na Zde-.

  Zdeńkowski - od zdenki ‘resztka strawy na dnie garnka’ lub od czeskiej nazwy osobowej Zdenek, ta od imion złozonych na Zde-.

  Zdeński - od zdenki ‘resztka strawy na dnie garnka’ lub od czeskiej nazwy osobowej Zdenek, ta od imion złozonych na Zde-.

  Zdep - od staropolskiego zdeb ‘żbik’.

  Zdera - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zderek - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zderkiewicz - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zderko - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zderkowski - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zdero - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zderowski - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zderski - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zdęb - od zdębić, zdębieć ‘stać się twardym; osłupieć’.

  Zdęba - od zdębić, zdębieć ‘stać się twardym; osłupieć’.

  Zdębel - od zdębić, zdębieć ‘stać się twardym; osłupieć’.

  Zdębelak - od zdębić, zdębieć ‘stać się twardym; osłupieć’.

  Zdębiak - od zdębić, zdębieć ‘stać się twardym; osłupieć’.

  Zdębik - od zdębić, zdębieć ‘stać się twardym; osłupieć’.

  Zdiarski - od nazw miejscowych Żary, Żdżary (kilka miejscowości).

  Zdiebłowski - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdiech - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdiechowicz - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdob - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobek - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobiak - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobiech - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobik - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobiński - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobski - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobych - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobycz - od zdobić ‘upiększać’; od zdobycz.

  Zdobylak - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobyłek - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobysława - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdobysz - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdon - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdonczyk - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdonek - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdonik - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdonkiewicz - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdonowicz - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdonowski - od nazwy miejscowej Zdanowice (kieleckie, gmian Nagłowice-Olsa), Zdanów (tarnobrzeskie, gmina Obrazów).

  Zdoń - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdończuk - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdończyk - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdończykowski - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdończyński - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdońkiewicz - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdoński - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdóbylak - od zdobić ‘upiększać’.

  Zdónek - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdóńczyk - od imion złożonych typu Zdamir.

  Zdrada - od zdrada, zdradzić ‘nie dochować wierności’.

  Zdradek - od zdrada, zdradzić ‘nie dochować wierności’.

  Zdradowski - od zdrada, zdradzić ‘nie dochować wierności’.

  Zdradziński - od zdrada, zdradzić ‘nie dochować wierności’.

  Zdradzisz - od zdrada, zdradzić ‘nie dochować wierności’.

  Zdrajewski - od zdrój ‘strumień, źródło’ lub od nazwy miejscowej Zdroje (kilka miejscowości).

  Zdrajkowski - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrajowski - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdral - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdralek - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdralewicz - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdralik - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdralski - 1794 od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrałek - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrawkow - od zdrowy.

  Zdrawomysław - od zdrowy.

  Zdrawomysłow - od zdrowy.

  Zdrenka - od dawnego zdręczyć ‘zgnębić’, udręka ‘cierpienie’.

  Zdrenko - od dawnego zdręczyć ‘zgnębić’, udręka ‘cierpienie’.

  Zdreńka - od dawnego zdręczyć ‘zgnębić’, udręka ‘cierpienie’.

  Zdręka - od dawnego zdręczyć ‘zgnębić’, udręka ‘cierpienie’.

  Zdroik - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdroikowski - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdroja - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrojek - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrojewicz - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrojko - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrojkowski - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrojowa - od zdrój ‘strumień, źródło’; od przymiotnika zdrojowy.

  Zdrojowski - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrojowy - od zdrój ‘strumień, źródło’; od przymiotnika zdrojowy.

  Zdrol - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrolik - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrowak - od zdrowy.

  Zdrowiak - od zdrowy.

  Zdrowian - od zdrowy.

  Zdrowicki - od zdrowy.

  Zdrowicz - od zdrowy.

  Zdrowiecki - od zdrowy.

  Zdrowiński - od zdrowy.

  Zdrowok - (Śl) od zdrowy.

  Zdrowomysław - od zdrowy.

  Zdrowomysłow - od zdrowy.

  Zdrowowicz - od zdrowy.

  Zdrowski - od zdrowy lub od nazwy miejscowej Zdrowa (częstochowskie, gmina Kłomnice).

  Zdrowy - 1630 od zdrowy.

  Zdroźna - od zdrożny ‘naganny’, dawniej też ‘nie będący po drodze’.

  Zdroźny - od zdrożny ‘naganny’, dawniej też ‘nie będący po drodze’.

  Zdrożewski - od zdrożny ‘naganny’, dawniej też ‘nie będący po drodze’.

  Zdrożna - od zdrożny ‘naganny’, dawniej też ‘nie będący po drodze’.

  Zdrożny - od zdrożny ‘naganny’, dawniej też ‘nie będący po drodze’.

  Zdrój - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrójewski - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrójkowski - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdruj - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrujkowski - od zdrój ‘strumień, źródło’.

  Zdrzal - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrzalek - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrzalik - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrzalka - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrzał - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrzała - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrzałek - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrzałka - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrzelik - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrżałek - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdrżałka - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdun - 1405 od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunak - 1480 od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunczak - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunczuk - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunczyk - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunek - 1415 od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunek-Kamiński - złożenia brak; Zdunek 1415 od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’; Kamiński 1398 od nazw miejscowych typu Kamień, Kamienna, Kamieńsko (częste).

  Zdunek-Rybak - złożenia brak; Zdunek 1415 od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’; Rybak 1494 od rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Zduniak - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunicz - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunicz-Skośkiewicz - złożenia brak; Zdunicz od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’; Skośkiewicz od gwarowego skoszać lub od skosić.

  Zduniecki - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduniek - 1465 od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduniewicz - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduniewski - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunik - 1665 od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunikowski - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduniuk - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunkiewicz - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunko - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunkowski - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunok - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunowicz - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zdunowski - 1399 od nazw miejscowych typu Zdunowo, Zdunowice, Zduny.

  Zdunuk - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduń - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduńczak - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduńczuk - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduńczyk - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduńczykowski - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduńko - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduńkowski - od zdun ‘człowiek wyrabiający piece’, dawniej też ‘garncarz’.

  Zduński - 1390 od nazwy miasta Zduny (kaliskie).

  Zdyb - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybak - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybal - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybaliński - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybalski - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybał - 1758 od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybała XVI w. - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybczak - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybek - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybel - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybelski - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybicki - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybieński - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybiewski - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybik - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybiowski - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybkiewicz - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybnicki - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybniewski - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybocz - (Śl) od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybowicz - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybowski - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybski - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdybul - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdych - od zdychać ‘umierać, padać’.

  Zdychała - 1652 od zdychać ‘umierać, padać’.

  Zdychiewicz - od zdychać ‘umierać, padać’.

  Zdychowski - 1645 od zdychać ‘umierać, padać’.

  Zdyl - zapewne od nazwy osobowej Dyl, z wtórnym Z-.

  Zdylak - zapewne od nazwy osobowej Dyl, z wtórnym Z-.

  Zdyn - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdynek - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdyniak - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdyniecki - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdynik - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdynowski - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdyń - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdyńczuk - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdyńczyk - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdyp - od zdybać ‘przyłapać na złym uczynku’.

  Zdyr - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zdyra - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zdyrka - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zdyrko - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zdyrski - od zder ‘udry’, zdreka ‘zdarte ostrze noża’ lub od nazw osobowych Dera, Derk.

  Zdzalik - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdzałek - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdzałka - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdzarski - od nazw miejscowych Żary, Żdżary (kilka miejscowości).

  Zdzebło - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdzechowski - od nazw miejscowych Zdziechów, Zdziechowice (kilka wsi).

  Zdziabek - od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdziach - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzialik - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdziarecki - od żar ‘rozżarzone węgle; wysoka temperatura; upał’.

  Zdziarek - od żar ‘rozżarzone węgle; wysoka temperatura; upał’.

  Zdziarkowski - od żar ‘rozżarzone węgle; wysoka temperatura; upał’.

  Zdziarowski - od żar ‘rozżarzone węgle; wysoka temperatura; upał’.

  Zdziarski - od nazw miejscowych Żary, Żdżary (kilka miejscowości).

  Zdziarstek - od żar ‘rozżarzone węgle; wysoka temperatura; upał’.

  Zdziąbek - od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdzibło - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdzibłowski - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdzich - 1265 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzichiewicz - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzichnic - 1438 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzicho - 1405 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzichowicz - 1393 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzichowski - 1388 od nazw miejscowych Zdziechów, Zdziechowice (kilka wsi).

  Zdzieba - od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdziebczak - od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdziebczok - (Śl) od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdziebczyk - od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdziebczyński - od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdziebel - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdziebełko - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdziebko - od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdziebkowski - od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdzieblan - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdzieblecki - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdzieblik - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdziebliński - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdzieblo - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdzieblok - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdzieblowski - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdziebłko - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdziebłkowski - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdziebło - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdziebłoński - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdziebłowski - od ździebło, źdźbło ‘łodyga roślin trawiastych i zbóż; drobna cząsteczka’.

  Zdzieborowski - od nazwy miejscowej Zdziebórz (ostrołęckie, gmina Somianka).

  Zdzieborski - od nazwy miejscowej Zdziebórz (ostrołęckie, gmina Somianka).

  Zdziebrowski - od nazwy miejscowej Zdziebórz (ostrołęckie, gmina Somianka).

  Zdziech - 1204 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziecha - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziechiewicz - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziechno - 1397 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziechowiak - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziechowicz - 1398 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziechowiecki - od nazw miejscowych Zdziechów, Zdziechowice (kilka wsi).

  Zdziechowski - 1395 od nazw miejscowych Zdziechów, Zdziechowice (kilka wsi).

  Zdziemborowski - od nazwy miejscowej Zdziebórz (ostrołęckie, gmina Somianka).

  Zdziemborski - od nazwy miejscowej Zdziebórz (ostrołęckie, gmina Somianka).

  Zdziembrowski - od nazwy miejscowej Zdziebórz (ostrołęckie, gmina Somianka).

  Zdzienicki - od nazwy miejscowej Zdzienice, dziś Żdżenice (konińskie, gmina Malanów).

  Zdzieniecki - od nazwy miejscowej Zdzienice, dziś Żdżenice (konińskie, gmina Malanów).

  Zdziennicki - od nazwy miejscowej Zdzienice, dziś Żdżenice (konińskie, gmina Malanów).

  Zdzienniecki - od nazwy miejscowej Zdzienice, dziś Żdżenice (konińskie, gmina Malanów).

  Zdzieński - od nazwy miejscowej Zdzienice, dziś Żdżenice (konińskie, gmina Malanów).

  Zdzier - od zdzierać.

  Zdziera - od zdzierać.

  Zdzieraj - od zdzierać.

  Zdzierak - od zdzierać.

  Zdzierala - od zdzierać.

  Zdzierek - od zdzierać.

  Zdzierela - od zdzierać.

  Zdzierella - od zdzierać.

  Zdzierko - od zdzierać.

  Zdzierla - od zdzierać.

  Zdzierła - od zdzierać.

  Zdzierski - od zdzierać.

  Zdzierzyński - od zdzierać.

  Zdzierżyński - od zdzierać.

  Zdziesiński - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziesław - 1228 od imion złożonych Zdziesław, Zdzisław.

  Zdziesławski - 1444 od nazwy miejscowej Zdziesławice (krakowskie, gmina Michałowice).

  Zdzieszek - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzieszyński - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziębko - od z + dziobać lub od dziabać ‘rąbać’.

  Zdzięborski - od nazwy miejscowej Zdziebórz (ostrołęckie, gmina Somianka).

  Zdzięch - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziłowicz - od nazwy miejscowej Zdziłowice (tarnobrzeskie, gmina Godziszów).

  Zdziłowiecki - od nazwy miejscowej Zdziłowice (tarnobrzeskie, gmina Godziszów).

  Zdziłowski - od nazwy miejscowej Zdziłowice (tarnobrzeskie, gmina Godziszów).

  Zdzimira - od imienia złożonego Zdzimir, notowanego od XIII wieku.

  Zdzinek - 1358 od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzinia - 1467 od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdziniak - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzinicki - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdziniecki - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzinkiewicz - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzinko - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzinkowski - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzinnicki - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzinowski - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzińczyk - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzińkowski - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdziński - od imion typu Zdzisław, Zdziwuj.

  Zdzioborski - od nazwy miejscowej Zdziebórz (ostrołęckie, gmina Somianka).

  Zdzioch - 1795 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdziochowski - 1768 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzior - od zdzierać.

  Zdziorski - od zdzierać.

  Zdzioszek - 1758 od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzir - od zdzierać.

  Zdzirek - od zdzierać.

  Zdzirkowski - od zdzierać.

  Zdzirski - od zdzierać.

  Zdzisław - 1198 od imion złożonych Zdziesław, Zdzisław.

  Zdzisławek - od imion złożonych Zdziesław, Zdzisław.

  Zdzisławski - od nazwy miejscowej Zdziesławice (krakowskie, gmina Michałowice).

  Zdzisłowicz - od imion złożonych Zdziesław, Zdzisław.

  Zdziubana - od zdziobać.

  Zdziubany - od zdziobać.

  Zdziuch - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzoch - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzuj - od imion złożonych typu Zdziwuj, Zdziuj.

  Zdzych - od imion typu Zdzisław, Zdziesław.

  Zdzymiera - od imienia złożonego Zdzimir, notowanego od XIII wieku.

  Zdzymira - od imienia złożonego Zdzimir, notowanego od XIII wieku.

  Zdzynira - od imienia złożonego Zdzimir, notowanego od XIII wieku.

  Zdżalak - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdżalik - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdżała - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdżałka - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zdżarski - od nazw miejscowych Żary, Żdżary (kilka miejscowości).

  Zdżuj - od imion złożonych typu Zdziwuj, Zdziuj.

  Zdżymiera - od imienia złożonego Zdzimir, notowanego od XIII wieku.

  Zebedej - 1470-890 od imienia Zebedeusz, ze staropolskiego Zebedej, pochodzenia hebrajskiego, od Zebadejahu ‘dar Jahwe’.

  Zebra - 1580 od zebrać ‘gromadzić’, dawniej też ‘wzbierać, tworzyc skupisko’; może też od zebra ‘ssak koniowaty’.

  Zebracki - od nazwy miejscowej Żebraczka (kilka miejscowości).

  Zebrak - od żebrać ‘prosić o jałmużnę’, żebrak.

  Zebrala - od zebrać ‘gromadzić’, dawniej też ‘wzbierać, tworzyc skupisko’; może też od zebra ‘ssak koniowaty’.

  Zebralla - od zebrać ‘gromadzić’, dawniej też ‘wzbierać, tworzyc skupisko’; może też od zebra ‘ssak koniowaty’.

  Zebrała XVI w. - od zebrać ‘gromadzić’, dawniej też ‘wzbierać, tworzyc skupisko’; może też od zebra ‘ssak koniowaty’.

  Zebran - 1458 od zebrać ‘gromadzić’, dawniej też ‘wzbierać, tworzyc skupisko’; może też od zebra ‘ssak koniowaty’; od zebrany.

  Zebranka - 1436 od zebrać ‘gromadzić’, dawniej też ‘wzbierać, tworzyc skupisko’; może też od zebra ‘ssak koniowaty’.

  Zebranowicz - od zebrać ‘gromadzić’, dawniej też ‘wzbierać, tworzyc skupisko’; może też od zebra ‘ssak koniowaty’.

  Zebranowski - od zebrać ‘gromadzić’, dawniej też ‘wzbierać, tworzyc skupisko’; może też od zebra ‘ssak koniowaty’.

  Zebrański - od zebrać ‘gromadzić’, dawniej też ‘wzbierać, tworzyc skupisko’; może też od zebra ‘ssak koniowaty’.

  Zebro - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zebroń - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zebroński - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zebrowicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zebrowski - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zebruń - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zebrzoń - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zebrzyd - 1421 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zebrzydowic - 1438 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zebrzydowita - 1637 od nazwy miejscowej Zebrzydowice (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Zebrzydowski - 1448 od nazwy miejscowej Zebrzydowice (bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska).

  Zebura - od gwarowego żeburzyć, zeburzyć ‘żebrać’.

  Zeburski - od gwarowego żeburzyć, zeburzyć ‘żebrać’.

  Zebzda - od za + bzdyr ‘głupstwo’, w pochodnych może też od imienia Zebedeusz, też od zebździć, zebździeć ‘nasmrodzić, pierdnąć’.

  Zebżda - od za + bzdyr ‘głupstwo’, w pochodnych może też od imienia Zebedeusz, też od zebździć, zebździeć ‘nasmrodzić, pierdnąć’.

  Zecer - od zecer ‘pracownik drukarni, składacz’.

  Zech - od imion złożonych typu Zesław, Żelisław.

  Zecha - od imion złożonych typu Zesław, Żelisław.

  Zechalik - od imion złożonych typu Zesław, Żelisław.

  Zechaluk - od imion złożonych typu Zesław, Żelisław.

  Zechałko - od imion złożonych typu Zesław, Żelisław.

  Zechar - od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Zecharek - od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Zecharski - od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Zechciał - od zechciec ‘zapragnąć’, zachcieć ‘nabrać ochoty’.

  Zechlikiewicz - od imion złożonych typu Zesław, Żelisław.

  Zechosz - od imion złożonych typu Zesław, Żelisław.

  Zechowicz - od imion złożonych typu Zesław, Żelisław.

  Zechowski - od imion złożonych typu Zesław, Żelisław.

  Zedel - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zedelo - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zedelski - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zedlarzowicz - 1608 od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zedler - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zedlewski - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zefirian - od imienia Zefiryn, to od łacińskiego Zephyrinus, z greckiego Dzéphyros.

  Zefirjan - od imienia Zefiryn, to od łacińskiego Zephyrinus, z greckiego Dzéphyros.

  Zefiryan - od imienia Zefiryn, to od łacińskiego Zephyrinus, z greckiego Dzéphyros.

  Zefiryn - od imienia Zefiryn, to od łacińskiego Zephyrinus, z greckiego Dzéphyros.

  Zefryn - 1391 od imienia Zefiryn, to od łacińskiego Zephyrinus, z greckiego Dzéphyros.

  Zefryt - 1277 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, sigifrith.

  Zefryt - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, sigifrith.

  Zega - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegac - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegaczewski - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegal - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegalski - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegała - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegałko - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegan - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zeganek - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegań - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegański - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegar - 1524 od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarczuk - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegardło - od żegardło ‘pręcik żelazny przechodzący przez środek szpuli kołowrotka’.

  Zegardowicz - od żegardło ‘pręcik żelazny przechodzący przez środek szpuli kołowrotka’.

  Zegarek - 1498 od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarkowski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarlicki - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarlik - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarliński - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarło - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarłowicz - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarłowski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarmistrz - 1589 od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger; od zegarmistrz ‘rzemieślnik zajmujący się naprawą zegarów).

  Zegarnik - 1457 od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger; od staropolskiego zegarnik ‘opiekun zegara na wieży’.

  Zegarow - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarowicz - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarowski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarów - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegart - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zegartowicz - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zegartowski - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zegarys - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarz - 1391 od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegarzewski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zeger - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegermann - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegiel - od żagiel.

  Zegier - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegierski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zegiert - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zegilewicz - od żagiel.

  Zeglara - od żeglarz dawniej ‘członek załogi statku’.

  Zeglarek - od żeglarz dawniej ‘członek załogi statku’.

  Zeglarski - od żeglarz dawniej ‘członek załogi statku’.

  Zegler - od żeglarz dawniej ‘członek załogi statku’.

  Zegnałek - od żegnać ‘dać wyraz uczuciom w chwili rozstania’, też ‘kreślić ręka znak krzyża’.

  Zegon - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegoń - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegoński - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegota - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zegza - od żegnać ‘dać wyraz uczuciom w chwili rozstania’, też ‘kreślić ręka znak krzyża’.

  Zegzuła - od żegnać ‘dać wyraz uczuciom w chwili rozstania’, też ‘kreślić ręka znak krzyża’.

  Zegżuła - od żegnać ‘dać wyraz uczuciom w chwili rozstania’, też ‘kreślić ręka znak krzyża’.

  Zeid - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zeidel - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Zeidler - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Zeidlewicz - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Zeidlitz - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Zeifert - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zeiffert - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zeifrit - 1445 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zejber - od niemieckiej nazwy osobowej Schauber, ta od apelatywu Schaub ‘wiązka słomy’ lub od Scheiber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiber ‘gracz w kręgle’.

  Zejberger - od niemieckiej nazwy osobowej Schauber, ta od apelatywu Schaub ‘wiązka słomy’ lub od Scheiber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiber ‘gracz w kręgle’.

  Zejda - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zejdan - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zejdel - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Zejdler - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Zejdlewicz - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Zejdowski - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zejfer - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zejferd - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zejfert - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zejfrat - 1497 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zejma - od dawnego zajmać, zaimać ‘chwytać, łapać; zająć; objąć’.

  Zejman - od dawnego zajmać, zaimać ‘chwytać, łapać; zająć; objąć’.

  Zejmo - od dawnego zajmać, zaimać ‘chwytać, łapać; zająć; objąć’.

  Zejmow - od dawnego zajmać, zaimać ‘chwytać, łapać; zająć; objąć’.

  Zejmowicz - od dawnego zajmać, zaimać ‘chwytać, łapać; zająć; objąć’.

  Zel - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Zela - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Zelak - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Zelakiewicz - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Zelakowski - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Zelancewicz - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Zelanowicz - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Zelant - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Zelaska - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelaskiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelasko - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelasny - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelaszek - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelaszkiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelaś - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelaśkiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelaz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelazek - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelazik - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelaziński - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelazkiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelazko - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelazkowski - od nazwy miejscowej Żelazki (kilka wsi).

  Zelazna - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelazny - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelazo - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelazowski - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelażek - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelażkiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelażna - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelażnicka - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelażny - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelażo - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelechowski - od nazwy miejscowej Żelechów (kilka wsi).

  Zelen - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelena - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zeleniak - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zeleniuk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelenka - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelenkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelenko - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelent-Kupiec - złożenia brak; Zelent brak; Kupiec 1382 od kupiec.

  Zelent-Lipiński - złożenia brak; Zelent brak; Lipiński 1400 od nazw miejscowych typu Lipno, Lipiny.

  Zelent-Mocna - złożenia brak; Zelent brak; Mocna 1444 od moc ‘siła’, mocny.

  Zelent-Mocny - złożenia brak; Zelent brak; Mocny 1444 od moc ‘siła’, mocny.

  Zelent-Sas - złożenia brak; Zelent brak; Sas 1252 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’, też od nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Zeleny - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zeleń - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zeles - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zeleska - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelesławski - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelesny - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zeleszczak - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zeleszczek - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zeleszczyk - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zeleszkiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zeleśkiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zelewski - od nazwy miejscowej Zelewo (gdańskie, gmina Luzino).

  Zelez - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zelezik - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleziński - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zelezna - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zelezniak - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleznicki - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleznow - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zelezny - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleźna - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleźniak - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleźnik - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleźny - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleżik - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleżna - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleżniak - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleżnik - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeleżny - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zelga - od zelga ‘ulga, odpoczynek’.

  Zelichowski - od nazwy miejscowej Żelechów (kilka wsi).

  Zelig - od zelga ‘ulga, odpoczynek’; od niemieckiego selig ‘szczęśliwy’.

  Zeliga - od zelga ‘ulga, odpoczynek’; od niemieckiego selig ‘szczęśliwy’.

  Zeliger - od zelga ‘ulga, odpoczynek’; od niemieckiego selig ‘szczęśliwy’.

  Zeligier - od zelga ‘ulga, odpoczynek’; od niemieckiego selig ‘szczęśliwy’.

  Zeligman - od zelga ‘ulga, odpoczynek’; od niemieckiego selig ‘szczęśliwy’.

  Zeligowski - od zelga ‘ulga, odpoczynek’; od niemieckiego selig ‘szczęśliwy’.

  Zelis - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zelisko - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zeliskowicz - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zelisławski - od nazwy miejscowej Żelisławki (gdańskie, gmina Pszczółki).

  Zelizniak - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zellma - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zellman - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zellmann - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zellnow - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelmachowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zelmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zelmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zelmański - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zelna - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelner - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelnik - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelniker - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelno - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelnoch - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelny - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelonczyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelonek - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zeloniec - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelonka - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelończyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelosko - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zeluch - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zeluk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelunkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelunowski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zeluński - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zelwach - od staropolskiego zełw, żełw ‘synowa, szwagierka’.

  Zelwak - od staropolskiego zełw, żełw ‘synowa, szwagierka’.

  Zelwan - od staropolskiego zełw, żełw ‘synowa, szwagierka’.

  Zelwański - od staropolskiego zełw, żełw ‘synowa, szwagierka’.

  Zelwer - od niemieckich nazw osobowych Selwer, Selwert, te od imienia złożonego Salwart.

  Zelwerowicz - od niemieckich nazw osobowych Selwer, Selwert, te od imienia złożonego Salwart.

  Zelwert - od niemieckich nazw osobowych Selwer, Selwert, te od imienia złożonego Salwart.

  Zelwor - od niemieckich nazw osobowych Selwer, Selwert, te od imienia złożonego Salwart.

  Zelwowicz - od staropolskiego zełw, żełw ‘synowa, szwagierka’.

  Zelwowiec - od staropolskiego zełw, żełw ‘synowa, szwagierka’.

  Zelwowski - od staropolskiego zełw, żełw ‘synowa, szwagierka’.

  Zema - od ziemia.

  Zemach - od ziemia.

  Zemała - od ziemia.

  Zemałka - od ziemia.

  Zeman - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zemanek - 1616 od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zemankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zemann - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zemanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zemań - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zemański - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zemarlik - od zamarły ‘zmarły; zastygły; zakrzepły’, dawniej zamarty.

  Zemba - od ząb.

  Zembacki - od ząb.

  Zembaczyński - od ząb.

  Zembak - od ząb.

  Zembal - od ząb.

  Zembala - od ząb.

  Zembalowski - od ząb.

  Zembalski - od ząb.

  Zembała - od ząb.

  Zembata - od ząb.

  Zembaty - od ząb.

  Zembek - od ząb.

  Zembel - od ząb.

  Zembela - od ząb.

  Zembełka - od ząb.

  Zemberski - od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od staro wysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert, też od imion słowiańskich typu Sambor, Siębor.

  Zembik - od ząb.

  Zembko - od ząb.

  Zembla - od ząb.

  Zemblewski - od ząb.

  Zemblik - od ząb.

  Zembła - od ząb.

  Zembło - od ząb.

  Zembłowski - od ząb.

  Zembok - (Śl) od ząb.

  Zembol - od ząb.

  Zemboł - od ząb.

  Zembowicz - od ząb.

  Zembowski - 1662 od nazw miejscowych Zębowo, Zębów (kilka wsi).

  Zembrała - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zembron - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zembroń - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zembroński - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zembrowicz - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zembrowski - od nazwy miejscowej Ząbrowo (kilka miejscowości).

  Zembrów - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zembrzowski - od nazwy miejscowej Ząbrowo (kilka miejscowości).

  Zembrzucki - od nazwy miejscowej Zambrzus (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Zembrzuski - od nazwy miejscowej Zambrzus (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Zembrzyc - 1683 od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zembrzycki - 1569 od nazw miejscowych Zembrzyce, Zambrzyce (Maz), Ząbrzyca.

  Zembrzyński - od nazw miejscowych Zembrzyce, Zambrzyce (Maz), Ząbrzyca.

  Zembski - od nazwy miejscowej Zambski (ostrołęckie, gmina Obryte).

  Zembura - od ząb.

  Zemczak - od ziemia.

  Zemczuk - od ziemia.

  Zemczyk - od ziemia.

  Zemczykowski - od ziemia.

  Zemel - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Semmel.

  Zemela - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Semmel.

  Zemelak - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Semmel.

  Zemelka - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Semmel.

  Zemelke - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Semmel.

  Zemella - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Semmel.

  Zemelman - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Semmel.

  Zemeła - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemełka - 1525 od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemełko - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemilak - od ziemia.

  Zemilik - od ziemia.

  Zemka - od ziemia.

  Zemke - od ziemia.

  Zemko - od ziemia.

  Zemla - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemlak - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemlan - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemlewicz - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemlich - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemlik - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemlok - (Śl) od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemła - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemłak - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemło - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemola - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemolka - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemoła - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zemoła - od ziemia.

  Zemołka - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla.’

  Zemon - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zemonek - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zemrzuski - od nazwy miejscowej Zambrzus (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Zemrzycki - od nazw miejscowych Zembrzyce, Zambrzyce (Maz), Ząbrzyca.

  Zemrzyński - od nazw miejscowych Zembrzyce, Zambrzyce (Maz), Ząbrzyca.

  Zemski - od nazwy miejscowej Zambski (ostrołęckie, gmina Obryte).

  Zen - 1580 od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zena - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenczak - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenczkiewicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenczyk - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenczykiewicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenczykowski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenda - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zendak - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zendalewicz - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zendek - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zender - 1479 od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zenderewski - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zenderowski - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zenderski - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zendra - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zendran - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zendrowski - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zengota - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zeniak - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenik - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenio - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenisz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zeniuk - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenka - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenke - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenkiewicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenko - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenkow - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenkowicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenkowski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenków - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenon - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenonek - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenonowicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenoń - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenowicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenowicz-Olpiński - złożenia brak; od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wi Olpiński eku. Obocznie występowała forma Zeno; Olpiński brak,

  Zenowiew - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenowjew - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenowski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zens - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zenta - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zentak - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zental - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zentala - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zentalczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentalski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentała - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentar - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentara - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentarra - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentarski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentarzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentek - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zentel - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zenter - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentera - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentkiewicz - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zentkowski - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zentlik - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zentner - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentor - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zentowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego Sindhari.

  Zeń - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zeńca - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeńczak - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeńczakowski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeńczewski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeńczuk - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeńczykowski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeńka - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeńko - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeńkow - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeńków - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zeński - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno; od dawnego żeńca ‘zniwiarz’.

  Zep - od rzepa.

  Zepałowicz - od rzepa.

  Zepchała - od zepchnąć, zepchać ‘isinąć, przesunąć pchając’.

  Zepchła - od zepchnąć, zepchać ‘isinąć, przesunąć pchając’.

  Zepchło - od zepchnąć, zepchać ‘isinąć, przesunąć pchając’.

  Zepke - od rzepa.

  Zepkowicz - od rzepa.

  Zepowicz - od rzepa.

  Zepp - od rzepa.

  Zepski - od rzepa.

  Zer - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zera - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zeran - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zerański - od nazwy miejscowej Żerań (część Warszawy).

  Zerba - od niemieckiej nazwy osobowej Serbe, ta od Serbe, Sorbe ‘Łużyczanin’.

  Zerban - od niemieckiej nazwy osobowej Serbe, ta od Serbe, Sorbe ‘Łużyczanin’.

  Zerbe - od niemieckiej nazwy osobowej Serbe, ta od Serbe, Sorbe ‘Łużyczanin’.

  Zerbecki - od niemieckiej nazwy osobowej Serbe, ta od Serbe, Sorbe ‘Łużyczanin’.

  Zerbin - od niemieckiej nazwy osobowej Serbe, ta od Serbe, Sorbe ‘Łużyczanin’.

  Zerbini - od niemieckiej nazwy osobowej Serbe, ta od Serbe, Sorbe ‘Łużyczanin’.

  Zerbok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Serbe, ta od Serbe, Sorbe ‘Łużyczanin’.

  Zerczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Serbe, ta od Serbe, Sorbe ‘Łużyczanin’.

  Zerda - od żerdź ‘cienku długi drąg drewniany’, żerdka.

  Zerdecki - od żerdź ‘cienku długi drąg drewniany’, żerdka.

  Zerdka - od żerdź ‘cienku długi drąg drewniany’, żerdka.

  Zerdzinski - od żerdź ‘cienku długi drąg drewniany’, żerdka.

  Zerdziski - od żerdź ‘cienku długi drąg drewniany’, żerdka.

  Zerebecki - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’ (z fonetyką ukraińską).

  Zerebiec - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’ (z fonetyką ukraińską).

  Zerebiecki - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’ (z fonetyką ukraińską).

  Zerebiło - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’ (z fonetyką ukraińską).

  Zerebjatiew - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’ (z fonetyką ukraińską).

  Zerebna - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’ (z fonetyką ukraińską).

  Zerebni - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’ (z fonetyką ukraińską).

  Zerek - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zerka - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zerko - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zerkowski - od nazwy miejscowej Żerków, dawniej Żyrków (kilka wsi).

  Zern - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zernek - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zerner - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zerniak - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zernicki - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zernik - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zernow - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zero - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zeromiński - od nazwy miejscowej Żeromin (piotrkowskie, gmina Tuszyn).

  Zeromski - od nazwy miejscowej Żeromin (piotrkowskie, gmina Tuszyn).

  Zeron - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zerowski - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zerr - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zert - od żerdź ‘cienku długi drąg drewniany’, żerdka.

  Zertka - od żerdź ‘cienku długi drąg drewniany’, żerdka.

  Zeruch - od rzerzucha, rzeżucha, ze staropolskiego żerzucha ‘roślina jadalna’.

  Zerucha - od rzerzucha, rzeżucha, ze staropolskiego żerzucha ‘roślina jadalna’.

  Zerzucha - od rzerzucha, rzeżucha, ze staropolskiego żerzucha ‘roślina jadalna’.

  Zesłaniec - od zesłany ‘przysłany; wywieziony na zesłanie’; od zesłaniec ‘człowiek skazany na zesłanie’, dawniej ‘wysłannik’.

  Zesłany - 1783 od zesłany ‘przysłany; wywieziony na zesłanie’.

  Zesławski - od nazwy miejscowej Zesławice (część Nowej Huty, Kraków).

  Zesot - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Zeszot - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Zeszota - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Zeszotarski - od nazwy miejscowej Rzeszotary (krakowskie, gmina Świątniki Górne; płockie, gmina Rościszewo), Rzeszotarzewo, dziś Rostarzewo (poznańskie, gmina Rakoniewice).

  Zeszotko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Zeszut - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Zeszuta - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Zeszutek - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Zeszutko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Zetel - od niemieckich nazw osobowych Schättel, Setel, te od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Zetelman - od niemieckich nazw osobowych Schättel, Setel, te od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Zetler - od niemieckich nazw osobowych Schettler, Settler, te od śrenio-dolno-niemieckiego setel ‘siedziba, miejsce zamieszkania’.

  Zetlerowicz - od niemieckich nazw osobowych Schettler, Settler, te od śrenio-dolno-niemieckiego setel ‘siedziba, miejsce zamieszkania’.

  Zettel - od niemieckich nazw osobowych Schättel, Setel, te od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Zettelman - od niemieckich nazw osobowych Schättel, Setel, te od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Zettelmann - od niemieckich nazw osobowych Schättel, Setel, te od średnio-wysoko-niemieckiego satel ‘siodło’.

  Zettler - od niemieckich nazw osobowych Schettler, Settler, te od śrenio-dolno-niemieckiego setel ‘siedziba, miejsce zamieszkania’.

  Zew - od zew ‘wezwanie, hasło’.

  Zewak - od zew ‘wezwanie, hasło’.

  Zewczak - od zew ‘wezwanie, hasło’.

  Zewek - od zew ‘wezwanie, hasło’.

  Zewłoka - 1400 od staropolskiego zawłoka ‘powłoka’, też ‘włóczęga’; od staropolskiego zawłoka ‘zdarta skóra; łup’.

  Zewora - 1788 od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zewrzyd - 1391 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zewski - od zew ‘wezwanie, hasło’.

  Zew-Surdacki - złożenia brak; Zew od zew ‘wezwanie, hasło’. Surdacki od dawnego sur dać, szurdać ‘dąsać się’ lub od łacińskiego surdus ‘głuchy’.

  Zeyda - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zeydler - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidler.

  Zeydler-Zborowski - złożenia brak; Zeydler od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidler; Zborowski 139– od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidler. 8 od nazwy miejscowej Zborów (kilka wsi).

  Zeydlewicz - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidler.

  Zeydowski - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zez - 1442 od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zezik - 1402 od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zezkiewicz - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zezno - 1625 od żyzny ‘urodzajny’, dawniej też ‘pożywny’.

  Zezon - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zezoń - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zezowski - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zezul - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zezula - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zezulak - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zezulicz - 1560 od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zezuliński - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zezulka - 1400 od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zezuluk - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zezuła - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zezun - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zezuniak - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zezuń - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zezyk - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’ lub od zezyk ‘mały zez’.

  Zeź - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zeźkiewicz - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zeżak - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zeżała - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zeżuła - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zęba - od ząb.

  Zębacki - od ząb.

  Zębacz - 1320-29 od ząb.

  Zębak - 1396 od ząb.

  Zębal - 1462 od ząb.

  Zębala - 1388 od ząb.

  Zębalczyk - 1566 od ząb.

  Zębalicz - 1525 od ząb.

  Zębalka - 1524 od ząb.

  Zębalów - od ząb.

  Zębalski - od ząb.

  Zębała - od ząb.

  Zębata - od ząb.

  Zębaty - od ząb.

  Zębczak - 1793 od ząb.

  Zębecki - 1788 od nazwy miejscowej Ząbki (wieś, skierniewickie, gmina Domosin; miasto, warszawskie, gmina Zabki).

  Zębek - od ząb.

  Zębiec - 1599 od ząb.

  Zębik - od ząb.

  Zębiński - od ząb.

  Zębko - od ząb.

  Zębkowski - od nazw miejscowych typu Ząbki, Ząbków, Ząbkowice.

  Zębny - od ząb.

  Zębol - od ząb.

  Zęborka - 1469 od ząb.

  Zębota - 1333 od ząb.

  Zębowicz - od ząb.

  Zębowski - 1406 od nazw miejscowych Zębowo, Zębów (kilka wsi).

  Zębrek - 1542 od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zębrowicz - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zębrowski - od nazwy miejscowej Ząbrowo (kilka miejscowości).

  Zębrzuski - od nazwy miejscowej Zembrzus (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Zębrzych - 1605 od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zębrzycki - 1571 od nazw miejscowych Zembrzyce, Zambrzyce (Maz), Ząbrzyca.

  Zębski - od nazwy miejscowej Zambski (ostrołęckie, gmina Obryte).

  Zęcin - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zędek - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zędel - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zędeł - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zęderowski - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zędrowski - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zędzian - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zędzianowski - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zęmbrowski - 1528 od nazwy miejscowej Ząbrowo (kilka miejscowości).

  Zętak - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zętała - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zętar - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zętara - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zętek - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zętkowski - od żąć ‘ścinać zboże’, żęć ‘skoszone zboże’, żęty.

  Zgadza - od zgadzać (się) ‘doprowadzić do porozumienia; dać przyzwolenie’, dawniej ‘nająć kogoś do pracy’.

  Zgadzaj - od zgadzać (się) ‘doprowadzić do porozumienia; dać przyzwolenie’, dawniej ‘nająć kogoś do pracy’.

  Zgadzajski - od zgadzać (się) ‘doprowadzić do porozumienia; dać przyzwolenie’, dawniej ‘nająć kogoś do pracy’.

  Zgadziejski - od zgadzać (się) ‘doprowadzić do porozumienia; dać przyzwolenie’, dawniej ‘nająć kogoś do pracy’.

  Zgaga - 1387 od zgaga ‘pieczenie w przełyku’.

  Zgagacz - od zgaga ‘pieczenie w przełyku’.

  Zgagowski - od zgaga ‘pieczenie w przełyku’.

  Zgaiński - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zgaj - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zgajewski - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zgała - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zgałat - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zganiacz - od zganić ‘ocenić ujemnie, skrytykować’; od zganiacz ‘ten, co zgania’.

  Zganicz - od zganić ‘ocenić ujemnie, skrytykować’.

  Zganiewicz - od zganić ‘ocenić ujemnie, skrytykować’.

  Zganisz - od zganić ‘ocenić ujemnie, skrytykować’.

  Zganowicz - od zganić ‘ocenić ujemnie, skrytykować’.

  Zgański - od zganić ‘ocenić ujemnie, skrytykować’.

  Zgarda - od zgardzać ‘wzgardzać’.

  Zgardowski - od zgardzać ‘wzgardzać’.

  Zgardziński - od zgardzać ‘wzgardzać’.

  Zgas - od zgasić, zgasnąć ‘stłumić świecenie’.

  Zgaska - od zgasić, zgasnąć ‘stłumić świecenie’.

  Zgaslik - od zgasić, zgasnąć ‘stłumić świecenie’.

  Zgasło - 1628 od zgasić, zgasnąć ‘stłumić świecenie’; od zgasły ‘zgaszony; umarły’.

  Zgaślik - od zgasić, zgasnąć ‘stłumić świecenie’.

  Zgier - zapewne od Gier z przedrostkiem Z-.

  Zgiera - zapewne od Gier z przedrostkiem Z-.

  Zgierski - od nazwy miasta Zgierz (łódzkie).

  Zgierun - zapewne od Gier z przedrostkiem Z-.

  Zgieruń - zapewne od Gier z przedrostkiem Z-.

  Zgiliński - 1440 od nazwy miejscowej Zgliniec (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Zgirski - od nazwy miasta Zgierz (łódzkie).

  Zglenicki - od nazwy miejscowej Zgliniec (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Zgleniecki - od nazwy miejscowej Zgliniec (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Zgleński - od nazwy miejscowej Zgliniec (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Zglinicka - od nazwy miejscowej Zgliniec (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Zgliniec - od nazwy miejscowej Zgliniec (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Zgliniecki - od nazwy miejscowej Zgliniec (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Zglinnicki - od nazwy miejscowej Zgliniec (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Zgliński - 1440 od nazwy miejscowej Zgliniec (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Zgliszczyński - od żec ‘palić’, żgać ‘kłuć’; od żoga, zoga ‘’miejsce wypalone’.

  Zgliszewski - od żec ‘palić’, żgać ‘kłuć’; od żoga, zoga ‘’miejsce wypalone’.

  Zgliszyńska - od żec ‘palić’, żgać ‘kłuć’; od żoga, zoga ‘’miejsce wypalone’.

  Zgłobica - od staropolskiego zgłoba, zgoba ‘niegodziwość, występek; przeszkoda’; zgłobić ‘czynić zło’.

  Zgłobicki - 1497 od nazwy miejscowej Zgłobice ( tarnowskie, gmina Tarnów).

  Zgłobień - od staropolskiego zgłoba, zgoba ‘niegodziwość, występek; przeszkoda’; zgłobić ‘czynić zło’.

  Zgłobik - od staropolskiego zgłoba, zgoba ‘niegodziwość, występek; przeszkoda’; zgłobić ‘czynić zło’.

  Zgłobis - od staropolskiego zgłoba, zgoba ‘niegodziwość, występek; przeszkoda’; zgłobić ‘czynić zło’.

  Zgłobisz - od staropolskiego zgłoba, zgoba ‘niegodziwość, występek; przeszkoda’; zgłobić ‘czynić zło’.

  Zgłobiś - od staropolskiego zgłoba, zgoba ‘niegodziwość, występek; przeszkoda’; zgłobić ‘czynić zło’.

  Zgnilec - od zgniły ‘przesycony zapachem zgnilizny’, zgnić ‘ulec rozkładowi, zepsuciu’; od zgnilec ‘zakaźna choroba pszczół’.

  Zgnilecki - od zgniły ‘przesycony zapachem zgnilizny’, zgnić ‘ulec rozkładowi, zepsuciu’.

  Zgnilicki - od zgniły ‘przesycony zapachem zgnilizny’, zgnić ‘ulec rozkładowi, zepsuciu’.

  Zgniłek - od zgniły ‘przesycony zapachem zgnilizny’, zgnić ‘ulec rozkładowi, zepsuciu’; od zgniłek ‘człowiek bezwartościowy’; dawniej też ‘’leń’, także ‘zepsuty owoc’.

  Zgniły - 1536 od zgniły ‘przesycony zapachem zgnilizny’, zgnić ‘ulec rozkładowi, zepsuciu’.

  Zgoba - od staropolskiego zgłoba, zgoba ‘niegodziwość, występek; przeszkoda’; zgłobić ‘czynić zło’.

  Zgobicki - od nazwy miejscowej Zgłobice ( tarnowskie, gmina Tarnów).

  Zgobik - od staropolskiego zgłoba, zgoba ‘niegodziwość, występek; przeszkoda’; zgłobić ‘czynić zło’.

  Zgobisz - od staropolskiego zgłoba, zgoba ‘niegodziwość, występek; przeszkoda’; zgłobić ‘czynić zło’.

  Zgoda - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgodaj - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgodal - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgodda - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgodka - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgodowski - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgodzaj - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgodziński - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgol - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgola - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgolak - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgoli - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgolik - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgoliński - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgoll - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgoł - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgoła - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgołaszewski - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgołka - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgonek - od zgon ‘śmierć’ lub od zgonić ‘spędzić; przepędzić; sforsować’, dawniej też ‘doścignąć’.

  Zgoniacz - od zgon ‘śmierć’ lub od zgonić ‘spędzić; przepędzić; sforsować’, dawniej też ‘doścignąć’.

  Zgonina - od zgon ‘śmierć’ lub od zgonić ‘spędzić; przepędzić; sforsować’, dawniej też ‘doścignąć’.

  Zgonka - 1444 od zgon ‘śmierć’ lub od zgonić ‘spędzić; przepędzić; sforsować’, dawniej też ‘doścignąć’.

  Zgorek - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorka - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorkiewicz - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorlakiewicz - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorski - od nazw miejscowych Zgórze, Zgórsko (kilka miejscowości).

  Zgorz - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzak - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzal - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzala - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzalak - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzalewicz - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzali - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzalski - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzała - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzałek - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzało - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzały - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzelak - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzelec - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzelewicz - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzelski - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzyk - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgorzyński - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgódka - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgódko - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgół - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgółka - od zgolić ‘usunąć zarost’, zgoła ‘całkiem’.

  Zgóra - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgóralski - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórek - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórka - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórkiewicz - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórniak - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórniakiewicz - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórnik - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórowski - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórski - 1391 od nazw miejscowych Zgórze, Zgórsko (kilka miejscowości).

  Zgórz - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórzak - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórzec - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgórzyński - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgótka - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgótko - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgrabczyński - od zgrabić ‘zebrać grabiami’.

  Zgrabik - od zgrabić ‘zebrać grabiami’.

  Zgrabka - od zgrabić ‘zebrać grabiami’.

  Zgraj - od zgraja ‘tłum, gromada; stado’.

  Zgraja - od zgraja ‘tłum, gromada; stado’.

  Zgrajczuk - od zgraja ‘tłum, gromada; stado’.

  Zgrajek - od zgraja ‘tłum, gromada; stado’.

  Zgrajewicz - od zgraja ‘tłum, gromada; stado’.

  Zgrajewski - od zgraja ‘tłum, gromada; stado’.

  Zgrajka - od zgraja ‘tłum, gromada; stado’.

  Zgroja - od zgraja ‘tłum, gromada; stado’.

  Zgrych - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgrys - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryska - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryszka - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryz - 1480 od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryza - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryzek - 1444 od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryzewicz - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryziewicz - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryziński - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryzka - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryzniak - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryźniak - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgryżniak - od staropolskiego gryz, gwarowego zgryz ‘zgryzota, zmartwienie’, zgryźć ‘zmiażdżyć zębami’.

  Zgrzeba - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’.

  Zgrzebelak - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’.

  Zgrzebiak - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’.

  Zgrzebicki - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’.

  Zgrzeblak - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’.

  Zgrzebna - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’; od zgrzebny ‘parciany’.

  Zgrzebniak - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’; od zgrzebny ‘parciany’.

  Zgrzebnicki - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’; od zgrzebny ‘parciany’.

  Zgrzebnik - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’; od zgrzebny ‘parciany’.

  Zgrzebniok - (Śl) od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’; od zgrzebny ‘parciany’.

  Zgrzebniowski - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’; od zgrzebny ‘parciany’.

  Zgrzebny - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’; od zgrzebny ‘parciany’.

  Zgrzebski - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’.

  Zgrzedek - od zgrzęda, zrzęda ‘osoba gderliwa’, zrzędzić ‘narzekać’, dawniej też ‘rządzić; gospodarować’.

  Zgrzelec - od zgrzały ‘zgrzany, spalony’.

  Zgrzelik - od zgrzały ‘zgrzany, spalony’.

  Zgrzelnik - od zgrzały ‘zgrzany, spalony’.

  Zgrzelski - od zgrzały ‘zgrzany, spalony’.

  Zgrzendek - od zgrzęda, zrzęda ‘osoba gderliwa’, zrzędzić ‘narzekać’, dawniej też ‘rządzić; gospodarować’.

  Zgrzębski - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’.

  Zgrzędek - od zgrzęda, zrzęda ‘osoba gderliwa’, zrzędzić ‘narzekać’, dawniej też ‘rządzić; gospodarować’.

  Zgrzępski - od zgrzebać ‘zebrać, zgarnąć’, może też od zgrzebie ‘krótkie włókna lnu, pakuły’.

  Zgrzywa - od zgrzywać ‘zgrzewać, zgrzać’.

  Zgrzywna - od zgrzywać ‘zgrzewać, zgrzać’.

  Zguba - od zguba ‘rzecz zgubiona; zagłada, stracenie’, dawniej ‘stracenie; śmierć’, zgubić.

  Zgubielat - od zguba ‘rzecz zgubiona; zagłada, stracenie’, dawniej ‘stracenie; śmierć’, zgubić.

  Zgubienski - od zguba ‘rzecz zgubiona; zagłada, stracenie’, dawniej ‘stracenie; śmierć’, zgubić.

  Zgubień - od zguba ‘rzecz zgubiona; zagłada, stracenie’, dawniej ‘stracenie; śmierć’, zgubić.

  Zgubieński - od zguba ‘rzecz zgubiona; zagłada, stracenie’, dawniej ‘stracenie; śmierć’, zgubić.

  Zgubilat - od zguba ‘rzecz zgubiona; zagłada, stracenie’, dawniej ‘stracenie; śmierć’, zgubić.

  Zgubiński - od zguba ‘rzecz zgubiona; zagłada, stracenie’, dawniej ‘stracenie; śmierć’, zgubić.

  Zgubisz - od zguba ‘rzecz zgubiona; zagłada, stracenie’, dawniej ‘stracenie; śmierć’, zgubić.

  Zgubowski - od zguba ‘rzecz zgubiona; zagłada, stracenie’, dawniej ‘stracenie; śmierć’, zgubić.

  Zgud - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zguda - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgudczyński - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgudka - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgudko - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgudziak - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgurecki - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgurski - od nazw miejscowych Zgórze, Zgórsko (kilka miejscowości).

  Zgurzec - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgurzyński - od zgorzeć ‘spłonąć; opalić się’.

  Zgut - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgutczyński - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgutewicz - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgutka - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgutko - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgutowicz - od zgoda ‘porozumienie; aprobata’, dawniej też ‘układ, rozejm’, zgodzić.

  Zgzendek - od zgrzęda, zrzęda ‘osoba gderliwa’, zrzędzić ‘narzekać’, dawniej też ‘rządzić; gospodarować’.

  Ziaber - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziabicki - od nazwy miejscowej Żabice, dziś Żabiczki (łódzkie, gmina Konstantynów Łódzki).

  Ziabiński - od nazwy miejscowej Żabno (poznańskie, gmina Brodnica; miasto, tarnowskie; tarnobrzeskie, gmina Radomyśl).

  Ziabka - od żaba ‘pospolitry płaz’.

  Ziabro - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziabrow - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziach - od imion na Za-, typu Zachariasz, Zacheusz, Zabor, Zasław.

  Ziachowicz - od imion na Za-, typu Zachariasz, Zacheusz, Zabor, Zasław.

  Ziaj - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziaja - 1230 od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajka - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajkiewicz - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajkiw - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajko - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajkowicz - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajkowski - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajków - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajła - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajło - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajłowski - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajłyk - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajor - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajowski - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziajski - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziak - od żak ‘student, uczeń’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Ziakin - od żak ‘student, uczeń’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Ziakowski - od żak ‘student, uczeń’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Zialewski - od z + prasłowiańskie jał? ‘jałowy, niepłodny’, od zjałowieć.

  Zialiński - od z + prasłowiańskie jał? ‘jałowy, niepłodny’, od zjałowieć.

  Ziała - od z + prasłowiańskie jał? ‘jałowy, niepłodny’, od zjałowieć.

  Ziałacki - od z + prasłowiańskie jał? ‘jałowy, niepłodny’, od zjałowieć.

  Ziałka - od z + prasłowiańskie jał? ‘jałowy, niepłodny’, od zjałowieć.

  Ziałkowski - od z + prasłowiańskie jał? ‘jałowy, niepłodny’, od zjałowieć.

  Ziamek - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziamianek - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Zian - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Ziandalski - od żandar, żandarm ‘policjant’.

  Ziandarski - od żandar, żandarm ‘policjant’.

  Zianek - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zianiewicz - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zianin - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zianio - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zianiuk - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Ziankiewicz - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Ziankowicz - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Ziankowski - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Ziano - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zianowicz - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Ziańko - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Ziański - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Ziarczyński - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’; od gwarowego zierko.

  Ziarek - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’; od gwarowego zierko.

  Ziarka - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’; od gwarowego zierko.

  Ziarkiewicz - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’; od ziarko ‘ziarnko’.

  Ziarko - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’; od ziarko ‘ziarnko’.

  Ziarkowski - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’; od ziarko ‘ziarnko’.

  Ziarnecki - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarnek - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarniak - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarnicki - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarniecki - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarniewicz - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarnik - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarnkiewicz - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarnko - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarno - 1388 od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziarnowski - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziawin - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Ziawinski - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Ziawiona - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Ziawiony - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Ziawka - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Ziąba - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziąbczyk - 1753 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziąbek - 1577 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziąber - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziąbka - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziąbko - 1603 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziąbkowski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziąbrowski - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziąder - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Ziąderski - 1786 od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Ziątal - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziątalak - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziątara - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziątarski - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziątecki - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziątek - 1642 od zięć ‘mąż córki’.

  Ziątkiewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziątko - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziątkowiak - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziątkowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziber - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Ziberowski - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zibor - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Ziborowski - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Ziborów - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zibro - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zibroniewicz - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zibroń - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zibrow - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zibrowski - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zibur - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zibura - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zid - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zidan - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zidane - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zidar - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zidek - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zider - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Ziderczak - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Ziderczyk - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Ziderowicz - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zidka - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zidorczyk - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zidorowski - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zidrik - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zieb - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zieba - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziebacz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziebaczewski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziebakowski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziebicki - od nazwy miejscowej Ziębice (miasto, wałbrzyskie), Zięblice (wieś, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka), Ziemblice *wieś, tarnobrzeskie, gmina Staszów).

  Ziebiński - od nazwy miejscowej Ziębino (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Ziebko - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziebowicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziebro - 1521 od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zieciak - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziecik - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziecina - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieciński - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieć - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziegelman - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ziegiert - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Ziegler - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Zieja - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejakiewicz - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejarski - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejewski - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejka - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejkiewicz - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejko - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejło - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejor - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejowski - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziejski - od ziajać ‘dyszeć’.

  Ziel - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielachowski - od nazwy miejscowej Żelechów (kilka wsi).

  Zielak - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielanis - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielanka - 1440 od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielanko - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielański - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielar - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielarz ‘człowiek znający się na ziołach’.

  Zielarek - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielarz ‘człowiek znający się na ziołach’.

  Zielarz - 1628 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielarz ‘człowiek znający się na ziołach’.

  Zielas - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielarz ‘człowiek znający się na ziołach’.

  Zielasiński - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielaskiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielasko - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielaskowski - od nazwy miejscowej Żelazki (kilka wsi).

  Zielasz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielarz ‘człowiek znający się na ziołach’.

  Zielaszkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielarz ‘człowiek znający się na ziołach’.

  Zielaśkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielarz ‘człowiek znający się na ziołach’.

  Zielaśko - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielaśkowski - od nazwy miejscowej Żelazki (kilka wsi).

  Zielazek - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielazieński - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielaziński - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielazkiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielazko - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielazkowski - od nazwy miejscowej Żelazki (kilka wsi).

  Zielazna - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielazny - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielazo - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielazowski - od nazwy miejscowej Żelazowice (piotrkowskie, gmina Białaczów).

  Zielaźniak - od żelazo ‘metal ciężki’.

  Zielątkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielątkowicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielczyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielczyński - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielejko - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielek - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielen - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielenczuk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielenda - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielenent - (= ęt) od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleniacki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleniak - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielenicki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleniec - 1621 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleniecki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleniewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleniewski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielenik - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielenin - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleniok - (Śl) od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleniuch - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleniucha - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielenkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielenko - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony; od zielonka ‘świeżo skoszone rośliny pastewne, używane jako pasza; grzyb’.

  Zielenoga - 1370 od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielenow - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielenożec - 1393 od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zieleń - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleńcow - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleńczuk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleńczyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleńkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleńkowicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zieleński - 1447 od nazw miejscowych Zieleń, Zieleniec (kilka wsi).

  Zieleński - 1603 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; zieleń.

  Zielepucha - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielepuza - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielepuża - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielesiński - od nazwy miejscowej Żelazki (kilka wsi).

  Zieleski - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleskiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zielesna - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zielesny - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleszkiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleśkiewicz - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zielewicz - 1673 od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielewski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zieleziecki - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleziński - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zielezna - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleznicki - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleznik - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zielezny - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleźna - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleźni - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleźniak - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleźnicki - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleźniecki - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleźnik - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleźny - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleźwik - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleżna - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleżniak - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleżnicki - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleżnik - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zieleżny - od żelazo ‘metal ciężki’; od przymiotnika żelazny.

  Zielęcki - 1398 od nazwy miejscowej Zielęcin (poznańskie, gmina Wielichowo).

  Zielicki - 1699 od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielik - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielina - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zieliniewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielinka - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielinkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielinko - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zieliński - 1424 od nazw miejscowych Zieleń, Zieleniec (kilka wsi).

  Zielipuga - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielipuza - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielka - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielke - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielkie - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielko - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielkowski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Ziellmann - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zielma - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zielmachowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zielman - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zielmański - od niemieckiej nazwy osobowej Selmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sele ‘dusza’.

  Zielna - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielny.

  Zielniacki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielniak - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielny.

  Zielnica - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielny.

  Zielnicki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielny.

  Zielniewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielny.

  Zielniewski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielny.

  Zielnik - 1394 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielnik ‘zbiór zasuszonych roślin’.

  Zielniński - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielniok - (Śl) od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielnik ‘zbiór zasuszonych roślin’.

  Zielniuk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielnik ‘zbiór zasuszonych roślin’.

  Zielny - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zielny.

  Zielnyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielona - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Zielonacki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zielonak - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zielonarski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zielonczyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielonecki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zielonek - 1398 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zieloniacki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zieloniecki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zielonka - 1387 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony; od zielonka ‘świeżo skoszone rośliny pastewne, używane jako pasza; grzyb’.

  Zielonke - (Pom) od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony; od zielonka ‘świeżo skoszone rośliny pastewne, używane jako pasza; grzyb’.

  Zielonko - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony; od zielonka ‘świeżo skoszone rośliny pastewne, używane jako pasza; grzyb’.

  Zielonkowic - 1319 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony; od zielonka ‘świeżo skoszone rośliny pastewne, używane jako pasza; grzyb’.

  Zielonkowski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony; od zielonka ‘świeżo skoszone rośliny pastewne, używane jako pasza; grzyb’.

  Zielono - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zielonow - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zielonów - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zielony - 1414 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zieloński - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’; od zielony.

  Zielówka - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielpucha - od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Zielski - 1636 od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Ziem - od ziemia.

  Ziemacki - od ziemia.

  Ziemak - od ziemia; od ziemak ‘rodak’.

  Ziemakiewicz - od ziemia.

  Ziemakowski - od ziemia.

  Zieman - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Ziemann - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Ziemanna - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Ziemanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Ziemańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Ziemański - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Ziemba - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembacki - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembacz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembaczewski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembakowski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembal - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembala - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembalewski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembara - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembek - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembica - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembicki - od nazwy miejscowej Ziębice (miasto, wałbrzyskie), Zięblice (wieś, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka), Ziemblice *wieś, tarnobrzeskie, gmina Staszów).

  Ziembiec - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembiewicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembik - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembikiewicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembiński - od nazwy miejscowej Ziębino (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Ziembiński - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembka - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembkiewicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembkowski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembla - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziemblewicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembliński - od nazwy miejscowej Ziębino (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Ziembo - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembolewicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembora - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziemborak - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziemborski - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziembowicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembowski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziembroń - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Ziembrowicz - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Ziembrowski - od nazwy miejscowej Ząbrowo (kilka miejscowości).

  Ziembura - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziemcow - od ziemia.

  Ziemcy - od ziemia.

  Ziemczak - od ziemia.

  Ziemczonek - od ziemia.

  Ziemczonok - od ziemia.

  Ziemczuk - od ziemia.

  Ziemczyk - od ziemia.

  Ziemczyn - od ziemia.

  Ziemecki - od ziemia.

  Ziemek - 1579 od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziemełka - od ziemia.

  Ziemer - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Ziemerman - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Ziemermann - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Ziemiacki - od ziemia.

  Ziemiak - od ziemia.

  Ziemiakiewicz - od ziemia.

  Ziemiakowicz - od ziemia.

  Ziemiakowski - od ziemia.

  Ziemian - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemianczyk - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemianek - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemianicz - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemianikow - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemianin - 1473 od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemianowicz - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemianowski - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemiańczuk - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemiańczyk - 1645 od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemiański - od ziemia; od ziemiański.

  Ziemiańszczyk - 1591 od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemiarek - od ziemia.

  Ziemiarowski - od ziemia.

  Ziemiaszewski - od ziemia.

  Ziemiaszkiewicz - od ziemia.

  Ziemica - od ziemia.

  Ziemichod - od ziemia.

  Ziemichód - od ziemia.

  Ziemichut - od ziemia.

  Ziemicz - od ziemia.

  Ziemiec - od ziemia.

  Ziemiechód - od ziemia.

  Ziemiecki - od ziemia.

  Ziemienczuk - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemieniak - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemieniec - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemieniewicz - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemieniok - (Śl) od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemienowicz - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemieńczuk - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemieńczyk - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemieński - od nazwy miejscowej Ziemin (poznańskie, gmina Wielichowo), Ziemlin (leszczyńskie, gmina Krobia).

  Ziemieszkiewicz - od ziemia.

  Ziemieśkiewicz - od ziemia.

  Ziemiewicz - od ziemia.

  Ziemięcki - 1687 od nazwy miejscowej Ziemięcice (katowickie, gmina Zbrosławice), Ziemięcin (kilka wsi).

  Zieminiak - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Zieminski - od nazwy miejscowej Ziemin (poznańskie, gmina Wielichowo), Ziemlin (leszczyńskie, gmina Krobia).

  Ziemińczyk - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemiński - od nazwy miejscowej Ziemin (poznańskie, gmina Wielichowo), Ziemlin (leszczyńskie, gmina Krobia).

  Ziemiochod - od ziemia.

  Ziemiochód - od ziemia.

  Ziemiomysł - od ziemia.

  Ziemionek - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Ziemior - od ziemia.

  Ziemiorowski - od ziemia.

  Ziemiowicz - od ziemia.

  Ziemirowicz - od ziemia lub od imienia Siemir.

  Ziemirowski - od ziemia.

  Ziemirski - od ziemia.

  Ziemis - od ziemia.

  Ziemisławski - od ziemia.

  Ziemituch - od ziemia.

  Ziemiuk - od ziemia.

  Ziemka - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziemkiewicz - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziemko - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziemkowicz - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziemkowski - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziemla - od ziemia.

  Ziemlacz - od ziemia.

  Ziemlak - od ziemia.

  Ziemlakowski - od ziemia.

  Ziemlanik - od ziemia.

  Ziemlanikow - od ziemia.

  Ziemlanka - od ziemia.

  Ziemlankin - od ziemia.

  Ziemlanowski - od ziemia.

  Ziemlewicz - od ziemia.

  Ziemlik - 1628 od ziemia.

  Ziemliński - 1388 od nazwy miejscowej Ziemin (poznańskie, gmina Wielichowo), Ziemlin (leszczyńskie, gmina Krobia).

  Ziemlo - od ziemia.

  Ziemlowicz - od ziemia.

  Ziemła - od ziemia.

  Ziemło - od ziemia.

  Ziemna - od ziemia.

  Ziemniacki - od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemniak - od ziemia; od ziemniak ‘kartofel’.

  Ziemniakiewicz - od ziemia; od ziemniak ‘kartofel’.

  Ziemniakowicz - od ziemia; od ziemniak ‘kartofel’.

  Ziemniakowski - od ziemia; od ziemniak ‘kartofel’.

  Ziemnianek - od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemniański - od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemniarski - od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemnica - od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemnicki - od nazwy miejscowej Ziemnice (leszczyńskie, gmina Osieczna).

  Ziemniczak - od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemniewicz - od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemniewski - od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemnik - 1455 od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemnowicz - od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemny - 1767 od ziemia; od przymiotnika ziemny.

  Ziemoląg - od ziemia.

  Ziemowicz - od ziemia.

  Ziemowid - od ziemia.

  Ziemowit - od ziemia.

  Ziemski - od ziemia, ziemski.

  Ziemyszkiewicz - od ziemia.

  Zien - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienak - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienalski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienba - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zienc - od zięć ‘mąż córki’.

  Zienciak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zienciewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziencik - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziencikiewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziencina - od zięć ‘mąż córki’.

  Zienciuk - od zięć ‘mąż córki’.

  Zienczewicz - 1560 od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienczuk - 1662 od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienczuk - od zięć ‘mąż córki’.

  Zienczyk - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienczyk - od zięć ‘mąż córki’.

  Zienć - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziendara - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Ziendarski - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zieniak - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieniawa - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienicz - 1560 od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieniec - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieniel - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienienko - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieniewicz - 1558 od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieniewski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienik - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienikiewicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieniuk - 1662 od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieniukiewicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienius - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienka - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienke - 1711 od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienkiewicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienko - 1571 od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienkow - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienkowicz - 1558 od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienkowiec - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienkowski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienok - (Śl) od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienowicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienowiew - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienowski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zienta - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientacki - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientakowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziental - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientala - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientalak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientalczyk - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientalek - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientalewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientalski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientała - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientar - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zientara - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zientarek - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zientarski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zientarz - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zientarzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zientarzyn - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zientecki - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientek - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientel - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientelak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientkiewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientkiewski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientkowiak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientkowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientora - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zientorski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zientowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zientz - (Śl) od zięć ‘mąż córki’.

  Zienzek - (Śl) od zięć ‘mąż córki’.

  Zień - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieńciak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieńcik - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieńcina - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieńciuk - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieńczak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieńczuk - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieńczyk - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieńć - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieńka - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieńkiewicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieńko - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieńkow - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieńkowicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieńkowski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zieńków - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zierko - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’; od gwarowego zierko.

  Zierkowski - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’; od gwarowego zierko.

  Zierniak - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziernicki - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Zierniecki - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Zierniewicz - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziernik - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziernkiewicz - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziernkowski - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Zierno - 1439 od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziernowicz - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziernowski - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Ziernów - od ziarno, ze staropolskiego zarno ‘nasienie zboża’.

  Zierold - od niemieckiej nazwy osobowej Zierholt.

  Zieta - od zięć ‘mąż córki’.

  Zietak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zietal - od zięć ‘mąż córki’.

  Zietala - od zięć ‘mąż córki’.

  Zietalak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zietalski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zietar - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zietara - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zietarski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zietek - od zięć ‘mąż córki’.

  Zieterski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zietkiewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Zietko - od zięć ‘mąż córki’.

  Zietkowiak - od zięć ‘mąż córki’.

  Zietkowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziewacz - od ziewacz ‘ten, kto często ziewa’, ziewać.

  Ziewalicz - od ziewacz ‘ten, kto często ziewa’, ziewać.

  Ziewalski - 1799 od ziewacz ‘ten, kto często ziewa’, ziewać.

  Ziewarski - od ziewacz ‘ten, kto często ziewa’, ziewać.

  Ziewec - od ziewacz ‘ten, kto często ziewa’, ziewać.

  Ziewiec - od ziewacz ‘ten, kto często ziewa’, ziewać.

  Ziewiecki - od ziewacz ‘ten, kto często ziewa’, ziewać.

  Ziewiński - od ziewacz ‘ten, kto często ziewa’, ziewać.

  Ziezarczyk - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Ziezin - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Ziezio - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zieziolo - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Ziezioło - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zieziula - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zieziulewicz - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zieziulko - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zieziulo - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zieziułko - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zieziuło - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zięb - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zięba - 1317 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębacz - 1473 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębaczewski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębakowski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębal - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębala - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębała - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębek - 1661 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębia - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębiak - 1659 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębianka - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębic - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębica - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębicki - 1458 od nazwy miejscowej Ziębice (miasto, wałbrzyskie), Zięblice (wieś, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka), Ziemblice *wieś, tarnobrzeskie, gmina Staszów).

  Ziębicz - 1491– od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębiec - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębik - 1619 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębika - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębikiewicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębin - 1419 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębiński - 1399 od nazwy miejscowej Ziębino (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Ziębiński - 1697 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębka - 1425 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębkiewicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębkowski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębla - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zięblicki - od nazwy miejscowej Ziębice (miasto, wałbrzyskie), Zięblice (wieś, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka), Ziemblice *wieś, tarnobrzeskie, gmina Staszów).

  Ziębliński - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębolewski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębora - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Zięborak - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Zięborek - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Zięborski - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziębowicz - 1613 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębowski - 1607 od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębrowicz - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Ziębski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziębura - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Zięc - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięciak - 1772 od zięć ‘mąż córki’.

  Zięcik - 1614 od zięć ‘mąż córki’.

  Zięcikiewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięcikowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięcin - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięcina, m. - 1659 od zięć ‘mąż córki’.

  Zięcioński - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięciowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięciuk - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięcki - 1756 od zięć ‘mąż córki’.

  Zięckowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięć - 1388 od zięć ‘mąż córki’.

  Zięćkowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięda - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Ziędalski - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Ziędarski - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zięder - 1792 od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zięderka - 1790 od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Ziędor - od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Ziędorski - 1787 od niemieckich nazw osobowych Sender, Sander, te od imienia Aleksander lub od nazwy miejscowej Senden.

  Zięmba - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zięmbicki - od nazwy miejscowej Ziębice (miasto, wałbrzyskie), Zięblice (wieś, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka), Ziemblice *wieś, tarnobrzeskie, gmina Staszów).

  Zięnda - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć; pożądać’.

  Zięnkiewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięntala - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięntała - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięntara - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zięntek - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięta - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętak - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętal - 1539 od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętala - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętalak - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętalek - 1534 od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętalewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętalik - 1539 od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętalski - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętał - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętała - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętar - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Ziętara - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Ziętarek - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Ziętarski - 1786 od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Ziętarz - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Ziętasz - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętecki - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętek - 1598 od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętel - 1534 od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętera - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zięterski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Ziętka - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętkiewicz - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętko - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętkowiak - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętkowicz - 1414 od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętkowiec - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętkowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziętowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Zięty - od zięć ‘mąż córki’.

  Zig - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Ziga - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zigas - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zigma - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zigman - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zigmanski - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zigmański - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zigmontów - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zigmund - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zigmundzyk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zigmunt - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zil - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Ziliński - od nazwy miejscowej Żyliny (suwalskie, gmina Bakałarzewo).

  Zilka - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zillman - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-dolno-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Zillmann - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-dolno-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Zilm - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-dolno-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Zilman - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-dolno-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Zilmann - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-dolno-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Ziłek - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Ziłkowski - od nazwy miejscowej Żyłka (zamojskie, gmina Jarczów), Żyłki (białostockie, gmina Ulan-Majorat).

  Ziłkowski - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Ziłowicz - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zima - 1748 od zima.

  Zimach - od zima.

  Zimacki - od zima.

  Zimajło - od zima.

  Zimak - od zima.

  Zimakiewicz - od zima.

  Zimakowski - od zima.

  Zimalski - od zima.

  Zimała - 1743 od zima.

  Zimałek - od zima.

  Zimałka - od zima.

  Ziman - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zimand - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zimann - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zimanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zimanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zimant - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zimańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zimański - od niemieckiej nazwy osobowej Seeman, ta od apelatywu Seemann ‘marynarz’.

  Zimba - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zimbach - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zimbał - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zimbicki - od nazwy miejscowej Ziębice (miasto, wałbrzyskie), Zięblice (wieś, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka), Ziemblice *wieś, tarnobrzeskie, gmina Staszów).

  Zimbiewicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zimbowicz - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Zimczuk - od zima.

  Zimecki - od zima.

  Zimek - od zima.

  Zimer - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimerman - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimermann - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimiak - od zima.

  Zimian - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Zimianin - od ziemia; od ziemianin dawniej ‘chłop osiadły na wsi’.

  Zimichód - od ziemia.

  Zimicz - od zima.

  Zimieński - od nazwy miejscowej Zimin (poznańskie, gmina Kleszczewo), Zimna, Zimno (kilka wsi).

  Zimier - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimieran - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimierman - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimierowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimierowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimierski - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimiewicz - od zima.

  Zimik - od zima.

  Zimikiewicz - od zima.

  Zimin - od zima.

  Ziminga - od zima.

  Ziminiak - od zima.

  Ziminicki - od nazwy miejscowej Zimnice (skierniewickie, gmina Mszczonów).

  Ziminiok - od zima.

  Zimińczyk - od zima.

  Zimiński - 1661 od nazwy miejscowej Zimin (poznańskie, gmina Kleszczewo), Zimna, Zimno (kilka wsi).

  Zimioch - od zima.

  Zimiołek - od zima.

  Zimioń - od zima.

  Zimka - od zima.

  Zimkiewicz - od zima.

  Zimko - od zima.

  Zimkowski - od zima.

  Zimlak - od zima.

  Zimlewicz - od zima.

  Zimliński - 1393 od nazwy miejscowej Ziemin (poznańskie, gmina Wielichowo), Ziemlin (leszczyńskie, gmina Krobia).

  Zimliński - od zima.

  Zimloch - od zima.

  Zimma - od przymiotnika zimny.

  Zimmer - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimmerer - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimmerling - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimmerman - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimmermann - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimmert - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimmicki - od nazwy miejscowej Zimnice (skierniewickie, gmina Mszczonów).

  Zimmmer - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimna - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnacki - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnak - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnal - 1548 od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimna-Pałubicka - złożenia brak; Zimna od zima; od przymiotnika zimny; Pałubicka 1766 od nazwy miejscowej Pałubice (gdańskie, gmina Sierakowice).

  Zimnawoda - (KrW) 1482 od zima; od przymiotnika zimny lub od nazwy miejscowej Zimna Woda.

  Zimner - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimniak - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniakowski - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnica - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnicki - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniczak - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniecki - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniek - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniel - 1536 od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnielski - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnier - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Zimniewicz - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniewski - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnik - 1476 od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnikowicz - 1644 od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniński - 1661 od nazwy miejscowej Zimin (poznańskie, gmina Kleszczewo), Zimna, Zimno (kilka wsi).

  Zimnioch - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniok - od zima; od przymiotnika zimny lub os Śl ziemniak.

  Zimnisz - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniuch - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimniuk - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimno - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnoch - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnocha - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnocho - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnochocki - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnochow - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnock - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnol - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnolong - od zimoląg ‘człowiek czuły na zimno, zmarzlak’.

  Zimnoroda - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnota - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnowicz - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimnowidzki - od zima.

  Zimnowładzki - od nazwy miejscowej Zimna Woda (kilka wsi).

  Zimnowłocki - od nazwy miejscowej Zimna Woda (kilka wsi).

  Zimnowłodzki - od nazwy miejscowej Zimna Woda (kilka wsi).

  Zimnowocki - 1393 od nazwy miejscowej Zimna Woda (kilka wsi).

  Zimnowoda - od zima.

  Zimnowodzki - 1394 od nazwy miejscowej Zimna Woda (kilka wsi).

  Zimnowski - od zima.

  Zimny - 1395 od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimoch - od zima.

  Zimocha - 1558 od zima.

  Zimochocki - od zima.

  Zimochodzki - od zima.

  Zimochód - od zima.

  Zimochód - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimoczak - od zima.

  Zimoczek - od zima.

  Zimodro - od zima.

  Zimok - (Śl) od zima.

  Zimol - od zima.

  Zimolag - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zimolag - od zimoląg ‘człowiek czuły na zimno, zmarzlak’.

  Zimolak - od zima.

  Zimolas - od zima.

  Zimoląg - od zimoląg ‘człowiek czuły na zimno, zmarzlak’.

  Zimoląg - od zimoląg ‘człowiek czuły na zimno, zmarzlak’.

  Zimolęg - od zimoląg ‘człowiek czuły na zimno, zmarzlak’.

  Zimolog - od zimoląg ‘człowiek czuły na zimno, zmarzlak’.

  Zimolong - od zimoląg ‘człowiek czuły na zimno, zmarzlak’.

  Zimolużyński - od zima.

  Zimolzak - od zima.

  Zimołąg - od zimoląg ‘człowiek czuły na zimno, zmarzlak’.

  Zimon - od zima.

  Zimonczyk - od zima.

  Zimoniok - (Śl) od zima.

  Zimont - od zima.

  Zimoń - 1551 od zima.

  Zimończyk - od zima.

  Zimoński - od zima.

  Zimorek - od zima.

  Zimorodzki - od zima.

  Zimorowicz - od zima.

  Zimorski - od zima.

  Zimoski - od zima.

  Zimostrad - od zima.

  Zimostrat - od zima.

  Zimosz - od zima.

  Zimoszczyk - od zima.

  Zimoszka - 1553 od zima.

  Zimowicz - od zima.

  Zimowładzki - od zima.

  Zimowłocki - od nazwy miejscowej Zimna Woda (kilka wsi).

  Zimowłodzki - od nazwy miejscowej Zimna Woda (kilka wsi).

  Zimowski - od zima.

  Zimółkowski - od zima.

  Zimparow - od zima.

  Zimpel - od niemieckiej nazwy osobowej Zimpel, ta od przymiotnika zimperlich ‘przewrażliwiony, afektowany’.

  Zimroz - od zima.

  Zimroż - od zima.

  Zimróz - od zima.

  Zimróż - od zima.

  Zimuch - od zima.

  Zimuk - od zima.

  Zimuniok - od zima.

  Zimy - od zima.

  Zimzik - od zima.

  Zin - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinczak - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinczenko - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinczuk - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinczyn - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinczyń - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinda - od niemieckiej nazwy osobowej Sind(t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szynkować ‘łupić, grabić’.

  Zindowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sind(t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szynkować ‘łupić, grabić’.

  Zindulski - od niemieckiej nazwy osobowej Sind(t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szynkować ‘łupić, grabić’.

  Zinenko - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinger - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Zingerman - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Zingiel - od niemieckiej nazwy osobowej Singel.

  Zingielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Singel.

  Zingier - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Zingler - od niemieckiej nazwy osobowej Singler, ta od nazwy terenu Singelle ‘obniżenie terenu’.

  Ziniak - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Ziniawka - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Ziniawko - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Ziniel - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Ziniewicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Ziniewski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinik - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinikiewicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Ziniuk - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinkewycz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinkiewicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinko - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinkow - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinkowicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinkowiec - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinkowski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinków - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinow - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinowczyk - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinowicz - 1578 od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinowiec - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinowik - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinowko - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinowkow - 1558 od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinowski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinów - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinówka - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zinówko - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zintara - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zintek - od zięć ‘mąż córki’.

  Zinter - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zintera - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Ziń - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zińczak - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zińczenko - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zińczuk - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zińczyk - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zińkiewicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zińko - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zińkow - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zińkowicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Zińkowski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Ziński - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Ziob - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziober - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zioberczyk - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zioberek - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zioberko - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zioberski - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zioborowski - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobra - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobran - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobraniewicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobro - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobron - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobroniewicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobronowicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobroń - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobrowski - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobryniewicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziobrzyński - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zioch - od różnych podstaw na żo-, z przyrostkiem ch lub od dawnego żoch ‘żołądek’.

  Zioga - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Ziogas - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Ziok - od różnych podstaw na żo- z przyrostkiem k.

  Zioł - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Zioła - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołczyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołecki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołek - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołka - 1396 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołko - 1388 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołkowicz - 1483 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołkowski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołnowski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Zioło - 1387 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołowicz - 1493 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołowiec - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołowski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziołtkowski - od żółty.

  Ziołtowski - od żółty.

  Ziomacki - od ziemia.

  Ziomak - 1464 od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziomakowicz - 1464 od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziomba - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziombak - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziombek - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziomber - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziombka - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziombko - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziombkowski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziombra - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziombro - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziombroniewicz - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziombrowicz - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziombrowski - od gwarowego ziomber ‘gatunek rośliny’.

  Ziombski - od zięba ‘ptak z rodziny łuszczaków’, też od ziębić ‘chłodzić’.

  Ziomczak - od ziemia.

  Ziomczonek - od ziemia.

  Ziomecki - od ziemia.

  Ziomek - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziomka - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziomkiewicz - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziomko - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziomkowiak - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziomkowicz - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziomkowski - od ziemia; od ziomek, ziemek ‘krewniak, współmieszkaniec’.

  Ziomski - od ziemia.

  Zionek - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zioniek - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zionkiewicz - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Zionkowski - od imienia Zenon, pochodzenia greckiego Zénon, od nazwy boga Zeus. W Polsce znane od początku XV wieku. Obocznie występowała forma Zeno.

  Ziontak - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziontecki - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziontek - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziontkowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziontowski - od zięć ‘mąż córki’.

  Ziopa - od ziopac się ‘kłócić się’.

  Ziopaja - od ziopac się ‘kłócić się’.

  Ziopała - od ziopac się ‘kłócić się’.

  Ziora - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziorek - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziorkiewicz - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziorko - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziorkowski - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziorna - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Ziorniewicz - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Ziornik - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zioro - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziób - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zióber - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zióbro - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Zióbronowicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziókowski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziólczyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółak - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółański - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółczyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółczyński - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółecki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółek - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółkiewicz - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółkiewski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółko - 1596 od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółkoś - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółkowski - 1630 od nazw miejscowych Ziółków, Ziółkowo (kilak wsi).

  Ziółnowski - od żółty.

  Zióło - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółowski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziółtek - od żółty.

  Ziółtkowski - od żółty.

  Ziółtowski - od żółty.

  Ziórek - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziórkiewicz - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziórkowski - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziótkowski - od żółty.

  Ziper - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Ciprianus.

  Zippel - od zypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Zipper - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Ciprianus.

  Zips - od niemieckiej nazwy osobowej Zips, ta od nazwy regionu Spisz.

  Zipser - od niemieckiej nazwy osobowej Zips, ta od nazwy regionu Spisz.

  Zipsser - od niemieckiej nazwy osobowej Zips, ta od nazwy regionu Spisz.

  Zipzer - od niemieckiej nazwy osobowej Zips, ta od nazwy regionu Spisz.

  Zipżer - od niemieckiej nazwy osobowej Zips, ta od nazwy regionu Spisz.

  Ziranek - od zirać ‘wyciągać rękę do kogoś drażniąc go’, też od gwarowego zierać ‘źrzeć’.

  Zirankowski - od zirać ‘wyciągać rękę do kogoś drażniąc go’, też od gwarowego zierać ‘źrzeć’.

  Zirk - od zirać ‘wyciągać rękę do kogoś drażniąc go’, też od gwarowego zierać ‘źrzeć’.

  Zirkiewicz - od zirać ‘wyciągać rękę do kogoś drażniąc go’, też od gwarowego zierać ‘źrzeć’.

  Zirko - od zirać ‘wyciągać rękę do kogoś drażniąc go’, też od gwarowego zierać ‘źrzeć’.

  Zirra - od zirać ‘wyciągać rękę do kogoś drażniąc go’, też od gwarowego zierać ‘źrzeć’.

  Zisk - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Ziska - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Ziskowski - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Ziszka - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Ziśk - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Ziśka - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Ziśkowski - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zit - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zita - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zitczak - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zitek - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zitkiewicz - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zitko - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zito - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Ziuba - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziuber - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziuberek - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubr - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubrak - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubrecki - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubroniewicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubronowicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubrowski - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubruniewicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubryniewicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubrynowicz - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubrzycki - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziubrzyński - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘lukowata kość klatki piersiowej’.

  Ziuk - od różnych podstaw na żo- z przyrostkiem k.

  Ziukało - od różnych podstaw na żo- z przyrostkiem k.

  Ziukin - od różnych podstaw na żo- z przyrostkiem k.

  Ziuko - od różnych podstaw na żo- z przyrostkiem k.

  Ziulczyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziulewski - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziułczyk - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziułecki - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziułek - od ziele, zielony, od gwarowego ziel; od zioło ‘roślina zielna; sproszkowane części roślin mające zastosowanie w lecznictwie lub w przemyśle spożywczym’.

  Ziułkowski - od nazw miejscowych Ziółków, Ziółkowo (kilak wsi).

  Ziura - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziurankowski - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziurke - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziurkiewicz - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziurkowski - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziuro - od ziorać ‘wyglądać; zionąć’.

  Ziuśka - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziuzia - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziuziak - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziuziakowski - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziuziański - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziuziński - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziuzio - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziziewicz - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Zizik - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziziuk - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziziula - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna lub od zieziula ‘kukułka’.

  Zizius - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Zizka - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Zizławski - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Zizulewicz - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Zizulewski - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Zizus - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Zizys - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Ziżka - od dziecinnego ziuziu ‘zimno’, ziuziać ‘siusiać’; może też od imienia Zuzanna.

  Zjadacz - od zjadać.

  Zjadewicz - od zjadać.

  Zjadlik - od zjadać.

  Zjadła - od zjadać.

  Zjadowicz - od zjadać.

  Zjafka - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjaja - od ziajać ‘dyszeć’.

  Zjała - od z + prasłowiańskie jał? ‘jałowy, niepłodny’, od zjałowieć.

  Zjawik - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjawin - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjawiński - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjawion - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjawiona - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjawiony - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjawka - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjawna - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjawny - od zjawic się ‘ukazać się, stać się widocznym’, zjawa ‘widmo; to, co się zjawia’.

  Zjazdowicz - od zjazd ‘jazda z góry w dół; spadzista ulica; zgromadzenie’, zjeżdżać.

  Zjezdżałka - od zjazd ‘jazda z góry w dół; spadzista ulica; zgromadzenie’, zjeżdżać.

  Zjeźdźałka - od zjazd ‘jazda z góry w dół; spadzista ulica; zgromadzenie’, zjeżdżać.

  Zjeźdżałka - od zjazd ‘jazda z góry w dół; spadzista ulica; zgromadzenie’, zjeżdżać.

  Zjeżdzała - od zjazd ‘jazda z góry w dół; spadzista ulica; zgromadzenie’, zjeżdżać.

  Zjeżdzałka - od zjazd ‘jazda z góry w dół; spadzista ulica; zgromadzenie’, zjeżdżać.

  Zjeżdżała - od zjazd ‘jazda z góry w dół; spadzista ulica; zgromadzenie’, zjeżdżać.

  Zjeżdżałka - od zjazd ‘jazda z góry w dół; spadzista ulica; zgromadzenie’, zjeżdżać.

  Zjeżdżałko - od zjazd ‘jazda z góry w dół; spadzista ulica; zgromadzenie’, zjeżdżać.

  Zlamal - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’.

  Zlamalik - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’.

  Zlat - od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Zlatała XVI w. - od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Zlatar - od złoto ‘metal szlachetny’

  Zlatniczek - od złoto ‘metal szlachetny’

  Zloss-Czapiewski - złożenia brak; Zloss brak; Czapiewski 1733 od nazwy miejscowej Czapiewice (bydgoskie, gmina Brusy).

  Zlot - od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Zlotaś - od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Zlotos - od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Zlotosz - od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Zlotoś - od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Zloty - od zlatać się, dawniej slatać się ‘zlatywać się, gromadzić się’.

  Zloty - od złoto ‘metal szlachetny’

  Złamal - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’.

  Złamał - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’.

  Złaman - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złamanczuk - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złamanicz - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złamaniec - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złamańczuk - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złamański - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złamek - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złameniec - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złamski - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złatarz - od złoto ‘metal szlachetny’; od staropolskiego złotarz ‘złotnik’.

  Złatorz - (Śl) od złoto ‘metal szlachetny’; od staropolskiego złotarz ‘złotnik’.

  Zławoda - od zły.

  Złe Mięso - 1397– od zły.

  Złob - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złobecki - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złobicki - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złobicz - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złobikowski - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złobiński - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złobko - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złobnicki - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złobowicz - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złobroń - od zły.

  Złoch - 1441 od zły.

  Złochow - 1339 od zły.

  Złochowski - od nazwy miejscowej Złochowice (częstochowskie, gmina Opatów).

  Złociak - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złocik - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złociński - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złocista - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złocisty - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złocki - 1439 od nazw miejscowych typu Złota, Złocko.

  Złoczański - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złoczewski - od nazwy miasta Złoczew (sieradzkie).

  Złoczowski - od nazwy miasta Złoczew (sieradzkie).

  Złoczyńca - 1634 od zły, złoczyńca ‘przestępca’.

  Złodziej - 1372 od złodziej ‘ten, kto kradnie’, dawniej też ‘złoczyńca’.

  Złokowski - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złomanczuk - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomanicki - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomaniec - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomanoff - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomanow - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomańczuk - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomańczyk - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomański - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomawiec - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomek - 1642 od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomianiec - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomka - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomko - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomkowski - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złomski - od złamać, ze staropolskiego też złomić ‘rozdzielic coś na części przez ucisk, uderzenie; pokonać; rozbić; pognębic kogoś’; od złamany.

  Złoski - od złość.

  Złosnik - od złość; od złośnik ‘człowiek łatwo wpadający w złość’.

  Złostek - 1467 od złość.

  Złośnik - od złość; od złośnik ‘człowiek łatwo wpadający w złość’.

  Złota - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złota Dura - 1428 (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złota Dziura, ż. - 1438 (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złota Głowa - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotak - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotar - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotarewski - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotarowicz - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotarski - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotarz - 1456 od złoto ‘metal szlachetny’; od staropolskiego złotarz ‘złotnik’.

  Złotecki - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotek - 1427 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złoteńka - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złoteńki - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złoteńko - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złoteński - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotka - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotkiewicz - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotko - 1400 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotkowski - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotniak - od złoto ‘metal szlachetny’; od złotnik ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze złota’, dawniej też ‘złota moneta’.

  Złotnicki - 1394 od nazwy miejscowej Złotniki (kilka wsi).

  Złotniczek - 1624 od złoto ‘metal szlachetny’; od złotnik ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze złota’, dawniej też ‘złota moneta’.

  Złotniecki - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotniewicz - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotniewski - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotnik - 1388 od złoto ‘metal szlachetny’; od złotnik ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze złota’, dawniej też ‘złota moneta’.

  Złotnikiewicz - od złoto ‘metal szlachetny’; od złotnik ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze złota’, dawniej też ‘złota moneta’.

  Złotnikow - od złoto ‘metal szlachetny’; od złotnik ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze złota’, dawniej też ‘złota moneta’.

  Złoto - 1397 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotocha - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotocki - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotogórski - od nazwy miejscowej Złota Góra (kilka miejscowości).

  Złotokowski - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotopolski - 1596 od nazwy miejscowej Złotopolice, Złotopole (kilka wsi).

  Złotoprzędowic - 1439 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotorawski - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotorej - 1393 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotorowicz - (Śl) od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotorowiec - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotoryjski - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotorz - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotorzycki - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotorzyński - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotos - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotosz - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotosza - 1487 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotoszewski - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotoszyński - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotoś - 1780 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotoucha - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotoust - 1277 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotowicz - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotowiec - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotowłos - 1415 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotowski - od nazw miejscowych Złoto, Złotowa, Złotów (kilka miejscowości).

  Złotowszczak - 1679 od nazw miejscowych Złoto, Złotowa, Złotów (kilka miejscowości).

  Złotożyński - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotówczak - 1685 od złoto ‘metal szlachetny’; od złotówka ‘moneta o wartości jednego złotego’.

  Złotuch - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotucha - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złoty - 1416 od złoto ‘metal szlachetny’; od złoty.

  Złoty Dzień - 1447 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złoty Włos - 1425 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotyk - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złotyprząd - 1439 od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złoucha - od złoto ‘metal szlachetny’.

  Złowadzki - od nazwy miejscowej Złowody (włocławskie, gmina Wiegiel).

  Złowocki - od nazwy miejscowej Złowody (włocławskie, gmina Wiegiel).

  Złowodzki - od nazwy miejscowej Złowody (włocławskie, gmina Wiegiel).

  Złoza - 1618 od staropolskiego zołza ‘guz, narośl na skórze; jędza’; od gwarowego złozy ‘zołzy’.

  Złoza - od złożyć ‘złączyć; kłaść, gromadzić w jednym miejscu; zginać, załamywać’ dawniej też ‘zorganizować, uformować’.

  Złoża - od złożyć ‘złączyć; kłaść, gromadzić w jednym miejscu; zginać, załamywać’ dawniej też ‘zorganizować, uformować’.

  Złożyło - 1512 od złożyć ‘złączyć; kłaść, gromadzić w jednym miejscu; zginać, załamywać’ dawniej też ‘zorganizować, uformować’.

  Złubak - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Złupek - od złupić ‘zbić’, dawniej też ‘obłupić’.

  Zły - 1459 od zły.

  Zły Duch - 1419 od zły.

  Zły Dzień - 1419 od zły.

  Złydach - od zły.

  Złydasik - od zły.

  Złydaszczyk - od zły.

  Złydaszek - od zły.

  Złydaszyk - od zły.

  Zmarlak - od zmarły ‘ten, kto umarł’.

  Zmarlicki - od zmarły ‘ten, kto umarł’.

  Zmarlik - od zmarły ‘ten, kto umarł’.

  Zmarloch - od zmarły ‘ten, kto umarł’.

  Zmarła - od zmarły ‘ten, kto umarł’.

  Zmarłak - od zmarły ‘ten, kto umarł’.

  Zmarło - od zmarły ‘ten, kto umarł’.

  Zmarły - od zmarły ‘ten, kto umarł’.

  Zmarz - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzlak - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzlewski - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzlich - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzlicki - 1711 od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzlicz - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzlik - 1470-80 od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzliński - 1793 od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzła - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzłek - 1454 od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzłowski - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzły - 1683 od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarznik - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarzyński - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarźlak - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmarżlik - od zmarznąć ‘ściąć się, skrzepnąć od mrozu; odczuwać zimno (o istotach żywych), zmarzły ‘zmarznięty’.

  Zmaza - od zmaza brud, plama; skaza moralna, wina’.

  Zmazik - od zmaza brud, plama; skaza moralna, wina’.

  Zmelik - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zmelonek - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zmelty - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zmełonek - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zmełta - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zmełty - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zmenda - od z + prasłowiańskie moditi ‘palić’.

  Zment - od zmęt ‘chaos, zamęt’, zmącić ‘uczynić płyn mętnym; wprowadzić nieład, zamieszanie’.

  Zmędak - od z + prasłowiańskie moditi ‘palić’.

  Zmęta - od zmęt ‘chaos, zamęt’, zmącić ‘uczynić płyn mętnym; wprowadzić nieład, zamieszanie’.

  Zmiatowski - od staropolskiego śmiatać, śmietać ‘zmiotać’.

  Zmich - od różnych podstaw na żm- lub zm- z przyrostkiem ich.

  Zmiejko - od zmienić ‘nadawać inny wygląd; zastępować czymś’.

  Zmiendak - od z + prasłowiańskie moditi ‘palić’.

  Zmieniewski - od zmienić ‘nadawać inny wygląd; zastępować czymś’.

  Zmienko - od zmienić ‘nadawać inny wygląd; zastępować czymś’.

  Zmieńko - od zmienić ‘nadawać inny wygląd; zastępować czymś’.

  Zmierzchała - 1785 od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Zmierzchowski - od zmierzchać się ‘ściemniać się’, zmierzch.

  Zmierzwa - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Zmieskoł - (Śl) od dawnego zmieszkać ‘opóźnić, zmitrężyć’.

  Zmieszkoł - (Śl) od dawnego zmieszkać ‘opóźnić, zmitrężyć’.

  Zmiędak - od z + prasłowiańskie moditi ‘palić’.

  Zmigrodzki - od nazwy miejscowej Żmigród (krośnieńskie, gmina Nowy Żmigród).

  Zmij - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity wąż’.

  Zmija - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity wąż’.

  Zmijak - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity wąż’.

  Zmijan - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity wąż’.

  Zmijewski - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity wąż’.

  Zmijowski - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity wąż’.

  Zmijski - od staropolskiego żmij ‘smok’, od żmija ‘jadowity wąż’.

  Zmilczak - od zmilczeć ‘przemilczeć, zataić’.

  Zmilczek - od zmilczeć ‘przemilczeć, zataić’.

  Zminczuk - od zminka ‘wzmianka’, zminąć się ‘rozminąć się’.

  Zminda - od zminda ‘niedorajda, niedojda’.

  Zminka - od zminka ‘wzmianka’, zminąć się ‘rozminąć się’.

  Zminkiewicz - od zminka ‘wzmianka’, zminąć się ‘rozminąć się’.

  Zminko - od zminka ‘wzmianka’, zminąć się ‘rozminąć się’.

  Zminkowski - od zminka ‘wzmianka’, zminąć się ‘rozminąć się’.

  Zminy - od zminka ‘wzmianka’, zminąć się ‘rozminąć się’.

  Zmińczuk - od zminka ‘wzmianka’, zminąć się ‘rozminąć się’.

  Zmitorowicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku, notowanego jako Demetr, Demitr, Dmetr, Dmitr, Dymetr, Dometr, pochodzącego od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Zmitrenia - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku, notowanego jako Demetr, Demitr, Dmetr, Dmitr, Dymetr, Dometr, pochodzącego od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Zmitrewicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku, notowanego jako Demetr, Demitr, Dmetr, Dmitr, Dymetr, Dometr, pochodzącego od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Zmitro - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku, notowanego jako Demetr, Demitr, Dmetr, Dmitr, Dymetr, Dometr, pochodzącego od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Zmitrowicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku, notowanego jako Demetr, Demitr, Dmetr, Dmitr, Dymetr, Dometr, pochodzącego od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Zmitrowski - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku, notowanego jako Demetr, Demitr, Dmetr, Dmitr, Dymetr, Dometr, pochodzącego od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Zmitruk - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku, notowanego jako Demetr, Demitr, Dmetr, Dmitr, Dymetr, Dometr, pochodzącego od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Zmitrukiewicz - od imienia Dymitr, notowanego w Polsce od XIII wieku, notowanego jako Demetr, Demitr, Dmetr, Dmitr, Dymetr, Dometr, pochodzącego od greckiego Demétrios ‘należący do bogini płodów rolnych Demeter’.

  Zmoczał - od zmoczyć (się) ‘uczynić mokrym; nasiąknąć wilgocią’.

  Zmoczyński - od zmoczyć (się) ‘uczynić mokrym; nasiąknąć wilgocią’.

  Zmojda - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi’, też od Żmudź; od Żmujdzin ‘Żmudzin’, żmudzić, żmujdzić ‘marudzić’.

  Zmojdzin - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi’, też od Żmudź; od Żmujdzin ‘Żmudzin’, żmudzić, żmujdzić ‘marudzić’.

  Zmokły - od zmokły ‘zmoczony’.

  Zmołty - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zmora - 1402 od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorca - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorczyński - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorek - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorka - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorkowski - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorski - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorzyk - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorzyński - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorzyski - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmorzysko - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmowa - od zmowa ‘spisek’, dawniej też ‘umowa, układ’, zmówić się ‘umówić się, uknuć spisek’.

  Zmowarski - od zmowa ‘spisek’, dawniej też ‘umowa, układ’, zmówić się ‘umówić się, uknuć spisek’.

  Zmowski - od zmowa ‘spisek’, dawniej też ‘umowa, układ’, zmówić się ‘umówić się, uknuć spisek’.

  Zmożek - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmożysko - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmójdzin - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi’, też od Żmudź; od Żmujdzin ‘Żmudzin’, żmudzić, żmujdzić ‘marudzić’.

  Zmóra - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmórzyński - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmroczek - od zmrok ‘zmierzch’, zmroczyć się ‘ściemnić się’.

  Zmroczyński - od zmrok ‘zmierzch’, zmroczyć się ‘ściemnić się’.

  Zmrok - od zmrok ‘zmierzch’, zmroczyć się ‘ściemnić się’.

  Zmruczyński - od zmrok ‘zmierzch’, zmroczyć się ‘ściemnić się’.

  Zmud - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmuda - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmuda-Trzebiatowski - złożenia brak; Zmuda od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’; Trzebiatowski 1766 od nazwy miejscowej Trzebiatowo, dziś Trzebiatkowa (słupskie, gmina Tuchomie).

  Zmudczyński - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmudka - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmudkowicz - 1678 od zmowa ‘spisek’, dawniej też ‘umowa, układ’, zmówić się ‘umówić się, uknuć spisek’.

  Zmudowski - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmudz - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmudzeński - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmudziak - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmudziejewski - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmudziejowski - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmudzik - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmudzin - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od Żmudź.

  Zmudziński - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od Żmudź.

  Zmudzki - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od Żmudź.

  Zmudzyński - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od Żmudź.

  Zmudź - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od Żmudź.

  Zmudż - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od Żmudź.

  Zmujda - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi’, też od Żmudź; od Żmujdzin ‘Żmudzin’, żmudzić, żmujdzić ‘marudzić’.

  Zmujdzin - od Żmudzin ‘mieszkaniec Żmudzi, też od Żmudź.

  Zmuna - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmunda - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmur - od żmurzyc ‘mrużyć’, od dawnego żmurki ‘zabawa w ciuciubabkę’.

  Zmura - od żmurzyc ‘mrużyć’, od dawnego żmurki ‘zabawa w ciuciubabkę’.

  Zmurczyk - od żmurzyc ‘mrużyć’, od dawnego żmurki ‘zabawa w ciuciubabkę’.

  Zmurczyński - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmurek - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmurke - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmurkiewicz - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmurko - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmurkow - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmurzyński - od zmora ‘duch nocny, mara’, zmorzyć ‘zmęczyc, wyczerpać’.

  Zmyj - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Zmyjko - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Zmykał - 1715 od zmykać ‘uciekać’.

  Zmyl - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Zmyła - od zmyć ‘usunąć coś myjąc; spłukać’, zmyję.

  Zmynda - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Zmyslona - od zmyślony ‘wymyślony’.

  Zmyslony - od zmyślony ‘wymyślony’.

  Zmyslowski - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Zmyslowy - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Zmysław - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł; z nawiązaniem do nazwy osobowej na sław.

  Zmysławski - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Zmysło - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Zmysłowicz - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Zmysłowski - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Zmysłowy - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Zmyślana - od zmyślony ‘wymyślony’.

  Zmyśliński - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Zmyślna - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł; od zmyślny ‘pomysłowy, sprytny’, dawniej też ‘zmyślony’.

  Zmyślny - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł; od zmyślny ‘pomysłowy, sprytny’, dawniej też ‘zmyślony’.

  Zmyślona - od zmyślony ‘wymyślony’.

  Zmyślony - od zmyślony ‘wymyślony’.

  Zmyśna - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł; od zmyślny ‘pomysłowy, sprytny’, dawniej też ‘zmyślony’.

  Zmyśny - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł; od zmyślny ‘pomysłowy, sprytny’, dawniej też ‘zmyślony’.

  Zmywacz - od zmywacz ‘człowiek zajmujący się myciem czegoś’, zmywać.

  Zmywaczyk - od zmywacz ‘człowiek zajmujący się myciem czegoś’, zmywać.

  Zmywak - od zmywacz ‘człowiek zajmujący się myciem czegoś’, zmywać; od zmywak ‘naczynie do zmywania’.

  Znachorczyk - od znachor ‘człowiek leczący ludzi bez wiedzy miedycznej’.

  Znaczek - od znak ‘symbol, sygnał; oznaka’, dawniej ‘jednostka wojskowa’, też ‘herb’, znaczyć; od znaczek.

  Znaczeniuk - od znak ‘symbol, sygnał; oznaka’, dawniej ‘jednostka wojskowa’, też ‘herb’, znaczyć.

  Znaczko - od znak ‘symbol, sygnał; oznaka’, dawniej ‘jednostka wojskowa’, też ‘herb’, znaczyć; od znaczek.

  Znaczkowski - od znak ‘symbol, sygnał; oznaka’, dawniej ‘jednostka wojskowa’, też ‘herb’, znaczyć; od znaczek.

  Znaczyński - od znak ‘symbol, sygnał; oznaka’, dawniej ‘jednostka wojskowa’, też ‘herb’, znaczyć.

  Znaiński - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znaj - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znajda - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znajdecki - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znajdek - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znajder - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znajdowicz - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znajdowski - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znajduk - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znajdziński - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znajek - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znajewski - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znajkiewicz - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znajkowicz - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znajkowski - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znajomski - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znak - od znak ‘symbol, sygnał; oznaka’, dawniej ‘jednostka wojskowa’, też ‘herb’, znaczyć.

  Znakowski - od znak ‘symbol, sygnał; oznaka’, dawniej ‘jednostka wojskowa’, też ‘herb’, znaczyć.

  Znalesniak - od znaleziony, znaleźć ‘natrafic na coś’, dawniej też ‘zachować się, postąpić; stawać się kimś’.

  Znaleśniak - od znaleziony, znaleźć ‘natrafic na coś’, dawniej też ‘zachować się, postąpić; stawać się kimś’.

  Znaleziński - od znaleziony, znaleźć ‘natrafic na coś’, dawniej też ‘zachować się, postąpić; stawać się kimś’.

  Znaleziona - od znaleziony, znaleźć ‘natrafic na coś’, dawniej też ‘zachować się, postąpić; stawać się kimś’.

  Znaleziony - od znaleziony, znaleźć ‘natrafic na coś’, dawniej też ‘zachować się, postąpić; stawać się kimś’.

  Znalezniak - od znaleziony, znaleźć ‘natrafic na coś’, dawniej też ‘zachować się, postąpić; stawać się kimś’.

  Znaleźna - od znaleziony, znaleźć ‘natrafic na coś’, dawniej też ‘zachować się, postąpić; stawać się kimś’.

  Znaleźniak - od znaleziony, znaleźć ‘natrafic na coś’, dawniej też ‘zachować się, postąpić; stawać się kimś’.

  Znaleźnik - od znaleziony, znaleźć ‘natrafic na coś’, dawniej też ‘zachować się, postąpić; stawać się kimś’.

  Znamiec - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamiecki - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamienkiewicz - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamieńczyków - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamieńkiewicz - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamieński - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamierowski - 1580 od nazwy miejscowej Znamirowice (nowosądeckie, gmina Łososina Dolna).

  Znamierski - od nazwy miejscowej Znamirowice (nowosądeckie, gmina Łososina Dolna).

  Znamięcki - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamięńczyków - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamikowski - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znaminowski - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamiński - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamionkiewicz - od znamię ‘znak, piętno’, znamić ‘wyróznić, odznaczyć’.

  Znamirowski - 1551 od nazwy miejscowej Znamirowice (nowosądeckie, gmina Łososina Dolna).

  Znaniec - 1690 od znaniec ‘znajomy’, znany, znać.

  Znaniecki - 1597 od znaniec ‘znajomy’, znany, znać.

  Znanierowski - od nazwy miejscowej Znamirowice (nowosądeckie, gmina Łososina Dolna).

  Znaniewicz - od znaniec ‘znajomy’, znany, znać.

  Znańczyk - 1644 od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znański - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znański - od znaniec ‘znajomy’, znany, znać.

  Znicz - od znikać stawać się niewidocznym, przepadać’, dawniej też ‘słabnąć’, znik ‘zniknięcie’.

  Zniczuk - od znikać stawać się niewidocznym, przepadać’, dawniej też ‘słabnąć’, znik ‘zniknięcie’.

  Zniczyk - od znikać stawać się niewidocznym, przepadać’, dawniej też ‘słabnąć’, znik ‘zniknięcie’.

  Znieczuk - od znikać stawać się niewidocznym, przepadać’, dawniej też ‘słabnąć’, znik ‘zniknięcie’.

  Zniemirowski - od nazwy miejscowej Znamirowice (nowosądeckie, gmina Łososina Dolna).

  Znikiewicz - od znikać stawać się niewidocznym, przepadać’, dawniej też ‘słabnąć’, znik ‘zniknięcie’.

  Znikowski - od znikać stawać się niewidocznym, przepadać’, dawniej też ‘słabnąć’, znik ‘zniknięcie’.

  Zniszczał - od zniszczały ‘zniszczony’, zniszczyć ‘unicestwić, uczynić bezużytecznym’.

  Zniszczok - (Śl) od zniszczały ‘zniszczony’, zniszczyć ‘unicestwić, uczynić bezużytecznym’.

  Zniszczol - od zniszczały ‘zniszczony’, zniszczyć ‘unicestwić, uczynić bezużytecznym’.

  Zniszczoł - od zniszczały ‘zniszczony’, zniszczyć ‘unicestwić, uczynić bezużytecznym’.

  Zniszczyński - od zniszczały ‘zniszczony’, zniszczyć ‘unicestwić, uczynić bezużytecznym’.

  Znoiński - od znać ‘mieć pewien zasób wiedzy; umieć coś’, dawniej ‘wiedziec coś’, też znajomy, znany.

  Znoj - 1464 od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znojczak - od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znojdek - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znojdziewicz - od znajda, znajdek ‘dziecko podrzucone’.

  Znojek - 1480 od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znojewski - od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znojkiewicz - od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znojko - od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znojkowicz - od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znorko - od z + norzyć ‘nurzyć’.

  Znorkowski - od z + norzyć ‘nurzyć’.

  Znorowski - od z + norzyć ‘nurzyć’.

  Znosek - 1672 od dawnego znosek, zniosek ‘ostatnie dziecko’.

  Znosko - od dawnego znosek, zniosek ‘ostatnie dziecko’.

  Znośkiewicz - od dawnego znosek, zniosek ‘ostatnie dziecko’.

  Znośko - od dawnego znosek, zniosek ‘ostatnie dziecko’.

  Znoykiewicz - od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znoykowicz - od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znój - od znój ‘ciężka praca’, dawniej też ‘upał; pot’.

  Znuda - od staropolskiego zmuda, żmuda ‘mitręga, strata czasu; ten, kto marnuje czas’, żmudzić, zmudzić ‘marudzić’.

  Znych - od znykać ‘przeszukać, splądrować’.

  Znychowski - od znykać ‘przeszukać, splądrować’.

  Znyk - od znykać ‘przeszukać, splądrować’.

  Znysłowski - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Zoba - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobaczewski - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobaczyński - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobała - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobawa - (Śl) od zabawa ‘rozrywka; bal’, dawniej też ‘zajęcie, praca; zwłoka; opóźnienie’ lub od nazwy miejscowej Zabawa (tarnowskie, gmina Radłów; krakowskie, gmina Wieliczka) lub też od nazwy herbu Zabawa.

  Zobczyński - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobek - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobel - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobelak - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobeniak - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobenica - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobiegalla - (Śl) od zabiegać ‘dotrzeć gdzieś biegnąc; wpaść; zastąpić drogę’, dawniej też ‘wypełnić się, nabrzmieć (krwią, łzami); zapobiec, przeszkodzić; uzyskać coś zabiegami’.

  Zobiegała - (Śl) od zabiegać ‘dotrzeć gdzieś biegnąc; wpaść; zastąpić drogę’, dawniej też ‘wypełnić się, nabrzmieć (krwią, łzami); zapobiec, przeszkodzić; uzyskać coś zabiegami’.

  Zobielski - od za + dawne biel ‘błoto’ lub od zabielić lub od nazwa miejscowa Biała, Biel.

  Zobierała - od zabierać, zabrać ‘pozbawić kogoś czegoś; brać ze soba; zajmować coś, wypełniać’, dawniej też ‘wyrobić w sobie coś; wyruszyć z kimś’.

  Zobka - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobkowski - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobków - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobok - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobol - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobolewicz - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zobolewski - od zoba, zob ‘pokarm dla ptaków, ziarno’, zobać ‘dziobać’.

  Zoborowski - od nazw miejscowych Zaborów, Zaborowie (kilka wsi).

  Zoch - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zocha - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochaj - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochel - 1723 od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochell - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochna, m. - 1471 od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochna, ż - 1362 od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochniak - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochnik - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochniuk - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochol - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zocholl - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zocholla - (Pom) od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochoł - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochoła - 1786 od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochora - od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Zochorek - od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Zochorowski - od imienia Zachariasz, pochodzenia biblijnego, od Zeakharejahu ‘Jahwe pamięta’. W Polsce imię to notowane jest od XII wieku jako Zachryasz i Zacharz.

  Zochowicz - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zochowski - od imion na Zo-, typu Zofia.

  Zociera - od zacierać ‘zamazywać, tuszować; ucierać, sporządzać zacier’.

  Zoczek - (Śl) od żak ‘student, uczeń’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Zofalik - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zofczak - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zofek - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zofia - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zofiak - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zofian - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zofieński - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zofija - 1447 od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zofiński - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zofka, m. - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zoflik - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zoga - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogal - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogala - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogalla - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogalski - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogał - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogała - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogas - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogel - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogg - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogiel - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogin - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zoglowek - od zagłówek ‘poduszka; podgłówek’.

  Zogło - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogłowek - od zagłówek ‘poduszka; podgłówek’.

  Zogłówek - od zagłówek ‘poduszka; podgłówek’.

  Zogo - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zogornik - od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Zogorski - od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Zogórecki - od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Zogórnik - od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Zogórski - od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Zogrodnik - od zagroda ‘miejsce ogrodzone; gospodarstwo wiejskie; parkan, płot’ też od nazwy miejscowej Zagroda (częste).

  Zoguła - od żec ‘palić’, żgać, ‘kłuć’.

  Zojda - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zojdek - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zojdel - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zojdz - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zojdź - od zajść, zajdę lub od staropolskiego Zajda ‘kosa’, też ‘płachta do noszenia siana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seide, ta od apelatywu Seide ‘jedwab’.

  Zok - (Śl) od żak ‘student, uczeń’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Zoka - od żak ‘student, uczeń’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Zola - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolankiewicz - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolanowicz - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolech - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolek - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolenik - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolennik - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolich - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolichowski - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolidrąg - 1623 od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolik - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolikowski - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolisz - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolka - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolkiewicz - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolkon - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolkowski - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zolna - od staropolskiego żołna ‘dzięcioł’.

  Zolnik - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’; od zolnik ‘drewniane naczynie, w którym ługowano bieliznę’.

  Zolondek - od żołądek ‘narząd wewnętrzny, część przewodu pokarmowego’.

  Zoltek - od żółty.

  Zoltke - od żółty.

  Zoltowski - od żółty.

  Zoł - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zoła - 1386 od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zoładkiewicz - od żołądek ‘narząd wewnętrzny, część przewodu pokarmowego’.

  Zoładź - od żołądź ‘owoc dębu; kolor w kartach, trefl’.

  Zołądek - od żołądek ‘narząd wewnętrzny, część przewodu pokarmowego’.

  Zołądkiewicz - od żołądek ‘narząd wewnętrzny, część przewodu pokarmowego’.

  Zołądz - od żołądź ‘owoc dębu; kolor w kartach, trefl’.

  Zołądź - od żołądź ‘owoc dębu; kolor w kartach, trefl’.

  Zołek - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zołędowski - od żołądź ‘owoc dębu; kolor w kartach, trefl’.

  Zołędziejewski - od żołądź ‘owoc dębu; kolor w kartach, trefl’.

  Zołędziewski - od żołądź ‘owoc dębu; kolor w kartach, trefl’.

  Zołędziowski - od żołądź ‘owoc dębu; kolor w kartach, trefl’.

  Zołędzki - od żołądź ‘owoc dębu; kolor w kartach, trefl’.

  Zołkiewicz - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zołkoś - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zołna - od staropolskiego żołna ‘dzięcioł’.

  Zołnecko - od staropolskiego żołna ‘dzięcioł’.

  Zołneczko - od staropolskiego żołna ‘dzięcioł’.

  Zołner - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnierczuk - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnierczyk - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnierek - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnierg - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnierkiewicz - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnierowicz - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnieruk - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnierun - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnierzewicz - od żołnierz ‘członek sił zbrojnych państwa’.

  Zołnik - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zołnowski - od staropolskiego żołna ‘dzięcioł’.

  Zołobowicz - od żłób ‘podłużna rynna, koryto drewniane na paszę dla koni i bydła; wyżłobienie w ziemi’.

  Zołociński - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołoń - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zołopa - od żłopać ‘pić chciwie’.

  Zołot - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotajkin - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotar - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotarczuk - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotarew - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotarewicz - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotariew - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotariow - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotarjew - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotarowicz - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotarski - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotenka - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotenko - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołoteńka - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołoteńki - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołoteńko - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołoteński - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołoter - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotko - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotnik - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotnyk - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotogorow - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotogórow - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotor - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotorski - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotow - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotowski - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotów - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotucha - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotuchin - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotucho - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołotuchowski - (z fonetyką ukraińską) od złoto ‘metal szlachetny’

  Zołowicz - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zołtak - od żółty.

  Zołtański - od żółty.

  Zołtkowska - od żółty.

  Zołtonosow - od żółty.

  Zołtowski - od żółty.

  Zołty - od żółty.

  Zołud - od żołądek ‘narząd wewnętrzny, część przewodu pokarmowego’.

  Zołza - 1437 od staropolskiego zołza ‘guz, narośl na skórze; jędza’.

  Zomb - od ząb.

  Zombczyk - od ząb.

  Zombecki - od ząb.

  Zombek - od ząb.

  Zomber - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zombik - od ząb.

  Zombkowski - od ząb.

  Zombroń - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zombrowski - od staropolskiego ząbr ‘choroba dziąseł’, też od staropolskiego ząbrz, ząbr ‘żubr’.

  Zomer - od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od apelatywu Sommer ‘lato’.

  Zomerski - od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od apelatywu Sommer ‘lato’.

  Zommer - 1490 od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od apelatywu Sommer ‘lato’.

  Zon - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zonak - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zonakowski - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zonczak - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zonek - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zoni - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zoniak - 1661 od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zonik - 1691 od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zoniowski - 1793 od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zoniuk - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zonke - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zonko - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zonn - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zontag - od niemieckiej nazwy osobowej Son(n)tag, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sunnemtac ‘niedziela’.

  Zontak - od niemieckiej nazwy osobowej Son(n)tag, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sunnemtac ‘niedziela’.

  Zontek - od niemieckiej nazwy osobowej Son(n)tag, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sunnemtac ‘niedziela’.

  Zontkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Son(n)tag, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sunnemtac ‘niedziela’.

  Zonto - od niemieckiej nazwy osobowej Son(n)tag, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sunnemtac ‘niedziela’.

  Zontonowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Son(n)tag, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sunnemtac ‘niedziela’.

  Zontow - od niemieckiej nazwy osobowej Son(n)tag, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sunnemtac ‘niedziela’.

  Zontowska - od niemieckiej nazwy osobowej Son(n)tag, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sunnemtac ‘niedziela’.

  Zoń - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zońca - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zończyk - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zońko - od imion na Za-, typu Zachariasz. Nazwiska na Zan- występowały głównie na Kresach Wschodnich.

  Zop - od niemieckiej nazwy osobowej Sap, ta od imienia złożonego Sacbert.

  Zopa - od niemieckiej nazwy osobowej Sap, ta od imienia złożonego Sacbert.

  Zopołka - od zapał ‘chęć, ochota’, dawniej też ‘miłość, namiętność’, zapalić ‘rozniecić ogień; budzić zapał’, dawniej też ‘wywoływać gorączkę, zaogniać’.

  Zopora - od zapora, zapor ‘przeszkoda; zasuwa w drzwiach’.

  Zoporowski - od zapora, zapor ‘przeszkoda; zasuwa w drzwiach’.

  Zoppa - od niemieckiej nazwy osobowej Sap, ta od imienia złożonego Sacbert.

  Zor - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zora - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zoran - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorąbała XVI w. - od staropolskiego zaręba, zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, zarąbać ‘wyrabać; zabić bronią sieczną’, też od nazwy herbu Zaręba.

  Zorek - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zoremba - od staropolskiego zaręba, zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, zarąbać ‘wyrabać; zabić bronią sieczną’, też od nazwy herbu Zaręba.

  Zorembik - od staropolskiego zaręba, zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, zarąbać ‘wyrabać; zabić bronią sieczną’, też od nazwy herbu Zaręba.

  Zorembski - od staropolskiego zaręba, zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, zarąbać ‘wyrabać; zabić bronią sieczną’, też od nazwy herbu Zaręba.

  Zoręba - od staropolskiego zaręba, zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, zarąbać ‘wyrabać; zabić bronią sieczną’, też od nazwy herbu Zaręba.

  Zorębski - od staropolskiego zaręba, zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, zarąbać ‘wyrabać; zabić bronią sieczną’, też od nazwy herbu Zaręba.

  Zorga - 1440 od niemieckiej nazwy osobowej Sorge, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sorge ‘troska, niepokój, obawa’.

  Zorgacz - od niemieckiej nazwy osobowej Sorge, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sorge ‘troska, niepokój, obawa’.

  Zorge - 1440 od niemieckiej nazwy osobowej Sorge, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sorge ‘troska, niepokój, obawa’.

  Zorgiel - od niemieckiej nazwy osobowej Sorge, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sorge ‘troska, niepokój, obawa’.

  Zorgier - od niemieckiej nazwy osobowej Sorge, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sorge ‘troska, niepokój, obawa’.

  Zoricic - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorii - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorij - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorn - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zornaczak - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zornaczuk - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zornak - od żarna ‘prymitywne urządzenie do mielenia’, od staropolskiego żarny ‘gorący’.

  Zoro - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorówka - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorro - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorski - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zoruk - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zoruń - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorycha - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorychta - od staropolskiego narychtować ‘przygotować, nastawić’.

  Zoryj - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zoryk - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zoryło - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zoryn - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorynkiewicz - od podstawy zor-, por. zór ‘wejrzenie, spojrzenie’, też od gwarowego zor ‘żur; żar’.

  Zorzakiewicz - od dawnego zarzecze ‘miejsce za rzeką’ lub od nazwy miejscowej Zarzecze (częste).

  Zorzański - od dawnego zarzecze ‘miejsce za rzeką’ lub od nazwy miejscowej Zarzecze (częste).

  Zorzecki - od dawnego zarzecze ‘miejsce za rzeką’ lub od nazwy miejscowej Zarzecze (częste).

  Zorzowski - od dawnego zarzecze ‘miejsce za rzeką’ lub od nazwy miejscowej Zarzecze (częste).

  Zorzycki - (Śl) (z fonetyką ukraińską) od dawnego zarzecze ‘miejsce za rzeką’ lub od nazwy miejscowej Zarzecze (częste).

  Zorzyński - (z fonetyką ukraińską) od dawnego zarzecze ‘miejsce za rzeką’ lub od nazwy miejscowej Zarzecze (częste).

  Zorzytzki - (Śl) (z fonetyką ukraińską) od dawnego zarzecze ‘miejsce za rzeką’ lub od nazwy miejscowej Zarzecze (częste).

  Zosada - od zasada ‘reguła, sposób postępowania’, dawniej ‘podstawa, fundament; przyczyna’.

  Zosadzin - od zasada ‘reguła, sposób postępowania’, dawniej ‘podstawa, fundament; przyczyna’.

  Zosia - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zosiak - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zosicz - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zosik - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zosimczuk - od imienia Zosim, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Zosimos, od zosis ‘pas, rzemień’ + przyrostek imos.

  Zosimowicz - 1560 od imienia Zosim, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Zosimos, od zosis ‘pas, rzemień’ + przyrostek imos.

  Zosina - od imienia Zosim, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Zosimos, od zosis ‘pas, rzemień’ + przyrostek imos.

  Zosiński - od imienia Zosim, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Zosimos, od zosis ‘pas, rzemień’ + przyrostek imos.

  Zosiuk - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zosiura - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zosym - 1484 od imienia Zosim, używanego w Kościele prawosławnym, to z greckiego Zosimos, od zosis ‘pas, rzemień’ + przyrostek imos.

  Zosz - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zoszak - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zoszczak - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zoszczuk - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zoszczyk - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zoszka, ż. - 1393 od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zoś - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zośka - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zośki - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zośkowski - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zot - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zota - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotara - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotczyk - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotin - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotka - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotke - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotkiewicz - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotoczyk - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotow - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotowicz - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotów - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zott - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotta - od sotać ‘strzępić się’, socić ‘pchać, popychać’, też od gwarowego zot ‘żołądek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sott, ta z dolnoniemieckiego sot ‘studnia, źródło’ lub od sot ‘zupa, rosół’ albo od średnioniemieckiego sote ‘słodki, miły, przyjemny’.

  Zotyka - od zatykać ‘zamknąć otwór; umieścić coś’, dawniej też ‘wyznaczyć, wytknąć; zamknąć’, zatyka ‘zatyczka’.

  Zowada - od zawada ‘przeszkoda’, dawniej też ‘kora; skaza’ lub od nazwy miejscowej Zawada (liczne).

  Zowade - od zawada ‘przeszkoda’, dawniej też ‘kora; skaza’ lub od nazwy miejscowej Zawada (liczne).

  Zowal - od zawał, od staropolskiego zawała ‘zawalenie się’, zawalić ‘zasypać, ukryć’.

  Zowall - (Śl) od zawał, od staropolskiego zawała ‘zawalenie się’, zawalić ‘zasypać, ukryć’.

  Zowalski - od zawał, od staropolskiego zawała ‘zawalenie się’, zawalić ‘zasypać, ukryć’.

  Zowciuk - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zowczak - od imienia żeńskiego Zofia, ze staropolskiego Zofija, pochodzenia greckiego, od sophia ‘mądrość’, znanego w Polsce od XII wieku.

  Zowiązek - od zawiązały ‘krępy, przysadzisty’, zawiązać ‘zrobic supeł, węzeł; zorganizować, utworzyć; łączyć się w grupę’.

  Zowierucha - od zawierucha ‘silny wiatr’, dawniej też ‘człowiek porywczy, zawadiaka’.

  Zowionsek - (Śl) od zawiązały ‘krępy, przysadzisty’, zawiązać ‘zrobic supeł, węzeł; zorganizować, utworzyć; łączyć się w grupę’.

  Zowionzek - (Śl) od zawiązały ‘krępy, przysadzisty’, zawiązać ‘zrobic supeł, węzeł; zorganizować, utworzyć; łączyć się w grupę’.

  Zowislok - (Śl) od za Wisłą.

  Zowisło - od za Wisłą.

  Zowiślak - od za Wisłą.

  Zowiślok - (Śl) od za Wisłą.

  Zowlocki - od staropolskiego zawłoka ‘powłoka’, też ‘włóczęga’.

  Zowodniok - od za wodą.

  Zoworka - (Śl) od zawora, ze staropolskiego zawor ‘zasuwa drewniana; miejsce zamknięte’.

  Zozoń - może od zorza.

  Zozowicz - może od zorza.

  Zozuk - może od zorza.

  Zozula - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zozulak - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zozulczak - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zozulicz - 1560 od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zozuliński - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zozuń - może od zorza.

  Zól - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zóllner - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zólnowski - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zół - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zółciak - od żółty.

  Zółciński - od żółty.

  Zółczyński - od żółty.

  Zółć - od żółty; od żółć ‘wydzielina wątroby’.

  Zółek - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zółkiewicz - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zółkiewski - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zółkoś - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zółkowski - od staropolskiego zola, żola ‘łuzyny, popiół z ługu’, od dawnego zolić ‘ługować’.

  Zółta - od żółty.

  Zółtak - od żółty.

  Zółtaniecki - od żółty.

  Zółtański - od żółty.

  Zółtaszek - od żółty.

  Zółtek - od żółty.

  Zółtowski - od żółty.

  Zółty - od żółty.

  Zółw - od żółw, ze staropolskiego żołw ‘gatunek gada’, dawniej też rodzaj machiny oblężniczej’.

  Zółwiński - od żółw, ze staropolskiego żołw ‘gatunek gada’, dawniej też rodzaj machiny oblężniczej’.

  Zółzaszek - od staropolskiego zołza ‘guz, narośl na skórze; jędza’.

  Zóralski - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zórański - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zóraw - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zórawik - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zórawski - od nazwy miejscowej Żuraw, dawniej Żoraw też Żurawia, Żurawica (kilka wsi).

  Zórkowska - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zrada - od zdrada, zdradzić ‘nie dochować wierności’.

  Zradziński - od zdrada, zdradzić ‘nie dochować wierności’.

  Zraj - od zraić ‘naraić, namówić’.

  Zrajczyk - od zraić ‘naraić, namówić’.

  Zrajewski - od zraić ‘naraić, namówić’.

  Zrajko - od zraić ‘naraić, namówić’.

  Zrajkowski - od zraić ‘naraić, namówić’.

  Zrala - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zralek - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zralski - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrałek - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrałka - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrałko - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrały - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrazek - od podstawy zraz-; od zraz ‘odcięty kawałek mięsa’, zrazić ‘zniechęcić’ dawniej też ‘zbić’, zraza ‘odraza, wstręt’.

  Zrazik - od podstawy zraz-; od zraz ‘odcięty kawałek mięsa’, zrazić ‘zniechęcić’ dawniej też ‘zbić’, zraza ‘odraza, wstręt’.

  Zraziński - od podstawy zraz-; od zraz ‘odcięty kawałek mięsa’, zrazić ‘zniechęcić’ dawniej też ‘zbić’, zraza ‘odraza, wstręt’.

  Zrażek - od podstawy zraz-; od zraz ‘odcięty kawałek mięsa’, zrazić ‘zniechęcić’ dawniej też ‘zbić’, zraza ‘odraza, wstręt’.

  Zrąbkowski - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zrąbłowski - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zrebiec - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’.

  Zrebiecki - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’.

  Zrebna - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’.

  Zrebny - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’.

  Zreda - od zdrada, zdradzić ‘nie dochować wierności’.

  Zreliński - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrembikiewicz - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zrembkiewicz - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zręba - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zrębiec - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zrębkowski - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zrębliński - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zrębowicz - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zrębski - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zręczkowic - 1612 od staropolskiego zręczyć, zrękować ‘zaręczyć, odbyć zrękowiny’.

  Zręczycki - 1629 od nazwy miejscowej Zręczyce (krakowskie, gmina Gdów).

  Zrobczyński - od zrobek ‘bydlę niezdolne do pracy po przemęczeniu’.

  Zrobek - od zrobek ‘bydlę niezdolne do pracy po przemęczeniu’.

  Zrodelny - od źródło

  Zrodlak - od źródło

  Zrol - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrolski - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrołka - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrombkowski - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Zrost - od zrost ‘zrośnięcie się’, zróść.

  Zrostek - od zrost ‘zrośnięcie się’, zróść.

  Zrostowski - od zrost ‘zrośnięcie się’, zróść.

  Zroślak - od zrost ‘zrośnięcie się’, zróść.

  Zroślik - od zrost ‘zrośnięcie się’, zróść.

  Zróbecki - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’.

  Zróbek - od zrobek ‘bydlę niezdolne do pracy po przemęczeniu’.

  Zróber - od zrobek ‘bydlę niezdolne do pracy po przemęczeniu’.

  Zróbkiewicz - od zrobek ‘bydlę niezdolne do pracy po przemęczeniu’.

  Zródelna - od źródło.

  Zródelny - od źródło.

  Zródelski - od źródło.

  Zródlak - od źródło.

  Zródlewski - od źródło.

  Zródło - od źródło.

  Zródłowski - od źródło.

  Zrój - od zraić ‘naraić, namówić’.

  Zrółka - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrółko - od dawnego źrały, zdrzały ‘dojrzały’, od grarowego źraleć ‘dojrzewać’.

  Zrubek - od źrebię, ze staropolskiego źrzebię, źrzebiec, także źróbek ‘młode zwierząt jednokopytnych’.

  Zrudelna - od źródło.

  Zrudłowski - od źródło.

  Zrusz - od zruszyć ‘poruszyć’.

  Zrywacz - od zrywacz ‘ten, kto zrywa’, zrywać ‘oderwać coś; rozerwać; unieważnić coś’.

  Zrywczyński - od zrywacz ‘ten, kto zrywa’, zrywać ‘oderwać coś; rozerwać; unieważnić coś’.

  Zub - 1193 (Śl); 1422 (KrW) (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zuba - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubacz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubaczek - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubaczewski - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubaczyk - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubaczyn - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubak - 1411 (KrW) (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubal - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubala - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubalewicz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubalski - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubała - 1569 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zuban - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubaniak - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubań - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubański - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubar - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zubarek - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zubarew - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zubarewicz - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zubariew - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zubaszczyk - 1703 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubaszek - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubaszenko - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubaszewski - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubcow - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubczak - 1628 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubczenko - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubczewski - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubczuk - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubczyc - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubczyć - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubczyk - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubczyński - 1737 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubek - 1462 (KrW) (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubel - 1522 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubelewicz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubelik - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubelski - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubenko - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zuber - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zuberda - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zuberek - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zuberko - 1417 (KrW) od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zubernik - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zuberski - 1786 od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zubert - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Zubertowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Zubertowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Zubiak1721 - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubich - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubicki - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubicz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubiel - 1596 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubielew - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubielewicz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubielik - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubienko - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubień - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubik - 1662 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubikiewicz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubikowski - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubil - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubilewicz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubin - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubiński - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubka - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubke - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubkiewicz - 1763 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubko - 1662 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubkow - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubkowicz - 1763 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubkowski - 1756 od nazwy miejscowej Zubki (kilka wsi).

  Zubków - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zublewicz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zublewski - od zubel ‘kawałek’.

  Zublik - 1667 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zublikowicz - 1697 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubo - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubok - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubolewicz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubor - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zuborowski - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zuborski - od zuber ‘skała solna’, też ‘śrutownik’.

  Zubow - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubowicz - 1558 (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubowiecki - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubowski - od nazwy miejscowej Zubowice (zamojskie, gmina Komarów-Osada), Zubowo (białostockie, gmina Bielsk Podlaski).

  Zubr - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubraj - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrański - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrewicz - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrikowski - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrowicz - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrowski - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrucki - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrycki - od nazw miejscowych Zubrzyca, Zubrzyce (kilka wsi).

  Zubryd - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubryjczuk - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubryjewicz - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubryk - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubryka - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrykowski - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubryn - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubryniewicz - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrynowicz - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrzak - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrzyc - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrzycki - 1490 od nazw miejscowych Zubrzyca, Zubrzyce (kilka wsi).

  Zubrzyk - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubrzyński - od żubr, zubr ‘zwierzę z rodziny pustorożców’.

  Zubski - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubura - od ząb.

  Zuby - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubyk - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zubylewicz - (z fonetyką czeską lub ukraińską) od ząb.

  Zuc - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zucek - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zuch - 1794 od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zucha - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchaj - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchajewicz - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchal - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchalski - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchała - 1788 od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchanek - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchaniak - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchaniewicz - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchaniewski - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchantke - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchański - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchara - od niemieckiej nazwy osobowej Sucher.

  Zucharski - od niemieckiej nazwy osobowej Sucher.

  Zuchejda - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchel - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchelkowski - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zucher - od niemieckiej nazwy osobowej Sucher.

  Zuchera - od niemieckiej nazwy osobowej Sucher.

  Zuchewicz - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchiewicz - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchiński - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchliński - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchlke - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchman - od niemieckiej nazwy osobowej Suchmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego suochman ‘naganiacz’, też od gwarowego suchman ‘sukmana’.

  Zuchmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Suchmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego suochman ‘naganiacz’, też od gwarowego suchman ‘sukmana’.

  Zuchmantowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Suchmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego suochman ‘naganiacz’, też od gwarowego suchman ‘sukmana’.

  Zuchmański - od niemieckiej nazwy osobowej Suchmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego suochman ‘naganiacz’, też od gwarowego suchman ‘sukmana’.

  Zuchmatowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Suchmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego suochman ‘naganiacz’, też od gwarowego suchman ‘sukmana’.

  Zuchmiarek - od niemieckiej nazwy osobowej Suchmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego suochman ‘naganiacz’, też od gwarowego suchman ‘sukmana’.

  Zuchmontowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Suchmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego suochman ‘naganiacz’, też od gwarowego suchman ‘sukmana’.

  Züchner - od niemieckiej nazwy osobowej Suchner, ta od nazwy miejscowej Suchan.

  Zuchniak - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchniarek - od niemieckiej nazwy osobowej Suchner, ta od nazwy miejscowej Suchan.

  Zuchniarz - od niemieckiej nazwy osobowej Suchner, ta od nazwy miejscowej Suchan.

  Zuchnicki - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchniewicz - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchniewski - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchnik - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zucholl - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zucholla - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchoł - 1792 od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchora - od niemieckiej nazwy osobowej Sucher.

  Zuchorski - od niemieckiej nazwy osobowej Sucher.

  Zuchowicz - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchowiec - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchowski - od zuch ‘człowiek odważny, zaradny’.

  Zuchwalski - od zuchwały ‘osznaczający się aroganckim sposobem bycia; ryzykant’.

  Zuchwałowicz - od zuchwały ‘osznaczający się aroganckim sposobem bycia; ryzykant’.

  Zuchwicz - od żuchwa ‘szczęka’.

  Zuczek - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zuczkiewicz - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zuczkowski - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zuczonkow - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zuda - od litewskiej nazwy osobowej Žudys lub Zudas.

  Zudai - od litewskiej nazwy osobowej Žudys lub Zudas.

  Zuder - od niemieckich nazw osobowych Suder, Sudor, te od średnio-wysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’, albo sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Zudin - od litewskiej nazwy osobowej Žudys lub Zudas.

  Zudnek - od litewskiej nazwy osobowej Žudys lub Zudas.

  Zudowicz - od litewskiej nazwy osobowej Žudys lub Zudas.

  Zudro - od niemieckich nazw osobowych Suder, Sudor, te od średnio-wysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’, albo sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Zudziewicz - od litewskiej nazwy osobowej Žudys lub Zudas.

  Zudzin - od litewskiej nazwy osobowej Žudys lub Zudas.

  Zufka - 1788 od zupa.

  Zug - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug(g), wysokoniemieckiego schuoch ‘but’, też od gwarowego sugać ‘skakać’.

  Zuga - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug(g), wysokoniemieckiego schuoch ‘but’, też od gwarowego sugać ‘skakać’.

  Zugaj - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug(g), wysokoniemieckiego schuoch ‘but’, też od gwarowego sugać ‘skakać’.

  Zugajewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug(g), wysokoniemieckiego schuoch ‘but’, też od gwarowego sugać ‘skakać’.

  Zugalski - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug(g), wysokoniemieckiego schuoch ‘but’, też od gwarowego sugać ‘skakać’.

  Zugał - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug(g), wysokoniemieckiego schuoch ‘but’, też od gwarowego sugać ‘skakać’.

  Zugała - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug(g), wysokoniemieckiego schuoch ‘but’, też od gwarowego sugać ‘skakać’.

  Zuger - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Suger, ta od górnoniemieckiego schuger ‘szewc’.

  Züger - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Suger, ta od górnoniemieckiego schuger ‘szewc’.

  Zuggermeier - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Suger, ta od górnoniemieckiego schuger ‘szewc’.

  Zugmunt - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zuj - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuja - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zujew - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zujewicz - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zujewski - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zujk - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zujkiewicz - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zujko - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zujonok - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zujus - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zujwoda - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuk - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukaczewski - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukal - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukaroli - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukarolli - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukawski - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zuker - od niemieckich nazw osobowych Schucker, Schuckert, te od imienia złożonego Schukhart lub Sucker, ta od średniodolnoniemieckiego sucker ‘cukier’.

  Zukier - od niemieckich nazw osobowych Schucker, Schuckert, te od imienia złożonego Schukhart lub Sucker, ta od średniodolnoniemieckiego sucker ‘cukier’.

  Zukierberg - od niemieckich nazw osobowych Schucker, Schuckert, te od imienia złożonego Schukhart lub Sucker, ta od średniodolnoniemieckiego sucker ‘cukier’.

  Zukierman - od niemieckich nazw osobowych Schucker, Schuckert, te od imienia złożonego Schukhart lub Sucker, ta od średniodolnoniemieckiego sucker ‘cukier’.

  Zukierski - od niemieckich nazw osobowych Schucker, Schuckert, te od imienia złożonego Schukhart lub Sucker, ta od średniodolnoniemieckiego sucker ‘cukier’.

  Zukiert - od niemieckich nazw osobowych Schucker, Schuckert, te od imienia złożonego Schukhart lub Sucker, ta od średniodolnoniemieckiego sucker ‘cukier’.

  Zukiewicz - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukliński - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukoszek - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukow - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukowicz - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukowiecki - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukowski - od nazw miejscowych Żukowice, Żuków, Żukowo (kilka wsi).

  Zuków - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukrowski - od niemieckich nazw osobowych Schucker, Schuckert, te od imienia złożonego Schukhart lub Sucker, ta od średniodolnoniemieckiego sucker ‘cukier’.

  Zuks - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukuł - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zukuło - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Zulak - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulakowski - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulas - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulauf - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulc - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulczyk - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulecki - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulejko - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulewicz - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulewski - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulich - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulichowski - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulić - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulik - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulin - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zuliński - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zülka - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulowicz - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulowski - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulpa - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulpo - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zulski - od żuł ‘osad naniesiony przez wodę; szlam’, od gwarowego ‘żółw’, od zula ‘źródło wody słonej’.

  Zułaj - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuława - od żuława ‘obszar powstały przy ujściu rzeki do morza’.

  Zuławnik - od żuława ‘obszar powstały przy ujściu rzeki do morza’.

  Zuławski - od żuława ‘obszar powstały przy ujściu rzeki do morza’.

  Zułkiewicz - od żółty.

  Zułkowski - od żółty.

  Zułtak - od żółty.

  Zułtyński - od żółty.

  Zuma - od zumieć ‘zdumieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Summ, ta ze słowiańskiego sum ‘ryba’ lub z dolnoniemieckiego süm, to od summen ‘zwlekać, ociągać się’.

  Zumach - od zumieć ‘zdumieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Summ, ta ze słowiańskiego sum ‘ryba’ lub z dolnoniemieckiego süm, to od summen ‘zwlekać, ociągać się’.

  Zumis - od zumieć ‘zdumieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Summ, ta ze słowiańskiego sum ‘ryba’ lub z dolnoniemieckiego süm, to od summen ‘zwlekać, ociągać się’.

  Zumiś - od zumieć ‘zdumieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Summ, ta ze słowiańskiego sum ‘ryba’ lub z dolnoniemieckiego süm, to od summen ‘zwlekać, ociągać się’.

  Zumko - od zumieć ‘zdumieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Summ, ta ze słowiańskiego sum ‘ryba’ lub z dolnoniemieckiego süm, to od summen ‘zwlekać, ociągać się’.

  Zumkowski - od zumieć ‘zdumieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Summ, ta ze słowiańskiego sum ‘ryba’ lub z dolnoniemieckiego süm, to od summen ‘zwlekać, ociągać się’.

  Zumski - od zumieć ‘zdumieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Summ, ta ze słowiańskiego sum ‘ryba’ lub z dolnoniemieckiego süm, to od summen ‘zwlekać, ociągać się’.

  Zun - od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca, popychać; przemieszczać się’, suna ‘skurzana sakwa’, też może od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sun-.

  Zunda - od niemieckiej nazwy osobowej Sund, ta od imion złozonych na Sund-.

  Zunde - od niemieckiej nazwy osobowej Sund, ta od imion złozonych na Sund-.

  Zundel - od niemieckiej nazwy osobowej Sund, ta od imion złozonych na Sund-.

  Zundelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sund, ta od imion złozonych na Sund-.

  Zundo - od niemieckiej nazwy osobowej Sund, ta od imion złozonych na Sund-.

  Zunek - od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca, popychać; przemieszczać się’, suna ‘skurzana sakwa’, też może od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sun-.

  Zunger - może od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca, popychać; przemieszczać się’, suna ‘skurzana sakwa’, też może od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sun-.

  Zuniga - może od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca, popychać; przemieszczać się’, suna ‘skurzana sakwa’, też może od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sun-.

  Zunis - od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca, popychać; przemieszczać się’, suna ‘skurzana sakwa’, też może od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sun-.

  Zunkiewicz - od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca, popychać; przemieszczać się’, suna ‘skurzana sakwa’, też może od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sun-.

  Zunkowski - od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca, popychać; przemieszczać się’, suna ‘skurzana sakwa’, też może od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sun-.

  Zuntag - 1391 od niemieckiej nazwy osobowej Son(n)tag, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sunnemtac ‘niedziela’.

  Zuń - od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca, popychać; przemieszczać się’, suna ‘skurzana sakwa’, też może od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sun-.

  Zup - od żupa ‘dawna kopalnia soli; skład solny’, też jednostka terytorialna u Słowian we wczesnym średniowieczu’ lub od zupa.

  Zupa - od zupa.

  Zupalla - od zupa.

  Zupała - 1500 od zupa.

  Zupan - od żupan ‘staropolski ubiór męski’, też ‘naczelnik żupy (okręgu)’.

  Zupaniec - od żupan ‘staropolski ubiór męski’, też ‘naczelnik żupy (okręgu)’.

  Zupańczyk - od żupan ‘staropolski ubiór męski’, też ‘naczelnik żupy (okręgu)’.

  Zupański - od żupan ‘staropolski ubiór męski’, też ‘naczelnik żupy (okręgu)’.

  Zupcic - od żupa ‘dawna kopalnia soli; skład solny’, też jednostka terytorialna u Słowian we wczesnym średniowieczu’

  Zupczyński - od żupa ‘dawna kopalnia soli; skład solny’, też jednostka terytorialna u Słowian we wczesnym średniowieczu’

  Zupek - od zupa.

  Zuper - od żupa ‘dawna kopalnia soli; skład solny’, też jednostka terytorialna u Słowian we wczesnym średniowieczu’

  Zupiecki - od żupa ‘dawna kopalnia soli; skład solny’, też jednostka terytorialna u Słowian we wczesnym średniowieczu’

  Zupiński - od żupa ‘dawna kopalnia soli; skład solny’, też jednostka terytorialna u Słowian we wczesnym średniowieczu’

  Zupka - 1599 od zupa, zupka.

  Zupke - od zupa, zupka.

  Zupkowicz - od zupa, zupka.

  Zupkowski - od zupa, zupka.

  Zupnik - od żupa ‘dawna kopalnia soli; skład solny’, też jednostka terytorialna u Słowian we wczesnym średniowieczu’

  Zupok - (Śl) od zupa.

  Zuppa - od zupa.

  Zuppke - od zupa, zupka.

  Zuprański - od żupa ‘dawna kopalnia soli; skład solny’, też jednostka terytorialna u Słowian we wczesnym średniowieczu’

  Zur - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zura - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurad - od nazwy miejscowej Żurada (katowickie, gmina Olkusz).

  Zurada - od nazwy miejscowej Żurada (katowickie, gmina Olkusz).

  Zuradzki - od nazwy miejscowej Żurada (katowickie, gmina Olkusz).

  Zurak - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurakowski - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zuralski - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurański - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zuraszek - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurat - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zuraw - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zurawa - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zurawczyk - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zurawicki - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zurawicz - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zurawiecki - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zurawik - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zurawka - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zurawlew - od żuraw, ze staropolskiego żoraw ‘gatunek ptaka’, także ‘przyrząd do wyciągania wody ze studni’.

  Zurawski - od nazwy miejscowej Żuraw, dawniej Żoraw też Żurawia, Żurawica (kilka wsi).

  Zurczak - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurecki - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurek - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurel - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurell - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zureńczewski - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurka - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurke - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurko - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurkowski - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurman - od niemieckiej nazwy osobowej Surmann, ta do średnio-wysoko-niemieckiego sür, süwer ‘kwaśny, gorzki’, też od gwarowego surman ‘grający na surmie’.

  Zurmanek - od niemieckiej nazwy osobowej Surmann, ta do średnio-wysoko-niemieckiego sür, süwer ‘kwaśny, gorzki’, też od gwarowego surman ‘grający na surmie’.

  Zuromski - od nazwy miasta Żuromin (ciechanowskie).

  Zurowiec - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurowski - od nazw miejscowych Żurów, Żurowice (kilka miejscowości).

  Zuryn - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zuryń - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zuryński - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zuryszak - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurzańska - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurzewicz - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurzewski - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zurzycki - od żur ‘rodzaj zupy’.

  Zus - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusa - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusan - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusel - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusiak - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusiewicz - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusik - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusin - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuske - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuski - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuskiewicz - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusko - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusman - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zusowski - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuszczak - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuszczyk - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuszek - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuszma - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuszman - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuśka - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuślik - od różnych podstaw na zu-, od imienia Zuzanna lub od niemieckiej nazwy osobowej Suß, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sües ‘miły, przyjemny’.

  Zuter - może od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego schüt(e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schüt(t)er ‘zbieracz żołędzi’; też od szuter, szut ‘żwir’.

  Zuterek - może od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego schüt(e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schüt(t)er ‘zbieracz żołędzi’; też od szuter, szut ‘żwir’.

  Zuwaka - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuwal - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuwala - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuwalski - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuwała - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuwara - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuwawa - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zuz - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuza - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzak - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzalak - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzalek - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzalin - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzalski - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzałek - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzan - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzaniak - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzaniuk - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzankiewicz - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzańczyk - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzański - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzek - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzel - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzela - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzelski - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzewicz - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzia - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuziak - 1768 od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuziakowski - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzian - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzik - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzin - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuziński - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzio - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzlik - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzło - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzo - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzok - (Śl) od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuzoł - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zuzula - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zuzulak - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zuzulek - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zuzuliński - od zazula, zezula ‘kukułka’.

  Zuźka - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zuźlik - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zużałek - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zużewicz - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zużlik - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zużniew - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zużydło - od imienia żeńskiego Zuzanna, znanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od hebrajskiego šušhan ‘lilia’.

  Zwabiak - od zwabić.

  Zwaczek - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zwaczkiewicz - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zwaczko - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zwada - od zwada ‘kłotnia’, swada ‘rozmach, werwa’, zwadzić ‘skłócić’.

  Zwadlo - od zwada ‘kłotnia’, swada ‘rozmach, werwa’, zwadzić ‘skłócić’.

  Zwadło - od zwada ‘kłotnia’, swada ‘rozmach, werwa’, zwadzić ‘skłócić’.

  Zwadowski - od zwada ‘kłotnia’, swada ‘rozmach, werwa’, zwadzić ‘skłócić’.

  Zwaduch - od zwada ‘kłotnia’, swada ‘rozmach, werwa’, zwadzić ‘skłócić’.

  Zwadziszewski - od zwada ‘kłotnia’, swada ‘rozmach, werwa’, zwadzić ‘skłócić’.

  Zwadziuch - od zwada ‘kłotnia’, swada ‘rozmach, werwa’, zwadzić ‘skłócić’.

  Zwadzki - od zwada ‘kłotnia’, swada ‘rozmach, werwa’, zwadzić ‘skłócić’.

  Zwak - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zwaka - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zwakuła - od żuć ‘powoli gryźć pokarm’, żuję.

  Zwalak - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwalczuk - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwalczuk - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwalewski - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwalich - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwaliczuk - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwalik - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwalikowski - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwalina - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwaliński - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwalski - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwała - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwałek - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwałowski - od zwalić ‘zepchnąć, obalić’, dawniej też ‘zapaść się’, zwał, zwała ‘stos czegoś’, dawniej też ‘ciżba, tłok’.

  Zwan - 1210

  Zwania - 1438 od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwanicki - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwaniec - 1437 od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwaniecki - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwaniewic - 1409 od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwaniewski - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwanitaj - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwaniuk - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwanko - 1370 od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwano - 1274 od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwanowic - 1393 od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwań - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwańczyk - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwańko - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwański - od zwan, zwany ‘nazywać’.

  Zwar - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwara - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarcz - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarczyk - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarło - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarnas - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwaroń - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarra - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarski - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwaruń - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarusz - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarycz - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’; od zarycz, zwarysz ‘robotnik w warzelni soli’.

  Zwaryczak - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’; od zarycz, zwarysz ‘robotnik w warzelni soli’.

  Zwaryczowicz - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’; od zarycz, zwarysz ‘robotnik w warzelni soli’.

  Zwaryczuk - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’; od zarycz, zwarysz ‘robotnik w warzelni soli’.

  Zwarysiewicz - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’; od zarycz, zwarysz ‘robotnik w warzelni soli’.

  Zwarysz - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’; od zarycz, zwarysz ‘robotnik w warzelni soli’.

  Zwarzana - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarzany - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwarzyński - od zwarzyć ‘ugotować, przyrządzić gorącą potrawę’.

  Zwawa - od żwawy ‘żywotny, ruchliwy’, dawniej ‘zacięty, burzliwy’.

  Zwawczyk - od żwawy ‘żywotny, ruchliwy’, dawniej ‘zacięty, burzliwy’.

  Zwawiak - od żwawy ‘żywotny, ruchliwy’, dawniej ‘zacięty, burzliwy’.

  Zwawiec - od żwawy ‘żywotny, ruchliwy’, dawniej ‘zacięty, burzliwy’.

  Zwawik - od żwawy ‘żywotny, ruchliwy’, dawniej ‘zacięty, burzliwy’.

  Zwawy - od żwawy ‘żywotny, ruchliwy’, dawniej ‘zacięty, burzliwy’.

  Zwegliński - od nazw miejscowych typu Węglin, Węgliniec.

  Zwegrodzki - od staropolskiego wągroda ‘ogród, miejsce ogrodzony’.

  Zwęgliński - od nazw miejscowych typu Węglin, Węgliniec.

  Zwęgrodzki - od staropolskiego wągroda ‘ogród, miejsce ogrodzony’.

  Zwiaszczykiewicz - od związek, związać.

  Zwiazek - od związek, związać.

  Zwiąszczyk - od związek, związać.

  Związalec - od związek, związać.

  Związała - od związek, związać.

  Związałek - od związek, związać.

  Związek - od związek, związać.

  Związkiewicz - od związek, związać.

  Związko - od związek, związać.

  Związkowski - od związek, związać.

  Zwiefka - od zwiewać ‘unosic coś wiejąc (o wietrze), zwiać, zwieję.

  Zwiefko - od zwiewać ‘unosic coś wiejąc (o wietrze), zwiać, zwieję.

  Zwieja - od zwiewać ‘unosic coś wiejąc (o wietrze), zwiać, zwieję.

  Zwiejka - od zwiewać ‘unosic coś wiejąc (o wietrze), zwiać, zwieję.

  Zwiejski - od zwiewać ‘unosic coś wiejąc (o wietrze), zwiać, zwieję.

  Zwienczak - od zwieńczyć ‘ozdobić wieńcem; zakończyć’.

  Zwieńczak - od zwieńczyć ‘ozdobić wieńcem; zakończyć’.

  Zwieńczek - od zwieńczyć ‘ozdobić wieńcem; zakończyć’.

  Zwieracz - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’; od zwieracz ‘ten, kto zwiera’.

  Zwierało - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierałowicz - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwiercan - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierczyk - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierełło - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwiereło - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierew - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierewicz - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierko - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierkowski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierłło - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierniak - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’; od dawnego zwiernik ‘dozorca zwierząt w zwierzyńcu’.

  Zwiernicki - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwiernik - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’; od dawnego zwiernik ‘dozorca zwierząt w zwierzyńcu’.

  Zwierok - (Śl) od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierow - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierowicz - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierowski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierów - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwiers - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwiersz - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierucha - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierucho - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwieruho - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwieryna - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwieryńczyk - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierz - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierza - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzak - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzański - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzchowski - 1705 od nazwy miejscowej Zwierzchów (piotrkowskie, gmina Bełchatów).

  Zwierzek - 1516 od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzew - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzewicz - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzewski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzewski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzęcki - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzina - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzkowski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzlewski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzniak - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzowicz - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzowski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzuchowski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzychowski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzycki - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzyk - 1607 od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzykowski - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzyna - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzyniec - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwierzyniecki - 1720 od nazwy miejscowej Zwierzyniec (część Krakowa).

  Zwierzyński - od nazwy miejscowej Zwierzyniec (część Krakowa).

  Zwiesigęba - od zwisły ‘opuszczony ku dołowi; zwisający’.

  Zwiewka - od zwiewać ‘unosic coś wiejąc (o wietrze), zwiać, zwieję.

  Zwiewko - od zwiewać ‘unosic coś wiejąc (o wietrze), zwiać, zwieję.

  Zwiewski - od zwiewać ‘unosic coś wiejąc (o wietrze), zwiać, zwieję.

  Zwięczak - od zwięk ‘dźwięk’.

  Zwięgliński - od nazw miejscowych typu Węglin, Węgliniec.

  Zwięk - od zwięk ‘dźwięk’.

  Zwięzek - od związek, związać.

  Zwięzko - od związek, związać.

  Zwifka - od zwiewać ‘unosic coś wiejąc (o wietrze), zwiać, zwieję.

  Zwigliński - od nazw miejscowych typu Węglin, Węgliniec.

  Zwijacz - 1647 od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’.

  Zwijaczak - 1666 od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’.

  Zwijak - 1736 od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’.

  Zwijakowski - od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’.

  Zwijalski - od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’.

  Zwijas - 1677 od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’.

  Zwijasiak - od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’.

  Zwiła - 1687 od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’.

  Zwinczak - od zwięk ‘dźwięk’.

  Zwinklewicz - od zwięk ‘dźwięk’.

  Zwińczak - od zwięk ‘dźwięk’.

  Zwionzek - (Śl) od związek, związać.

  Zwior - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwiorek - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwiór - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwir - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  Zwirek - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  Zwirko - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  Zwirkowski - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  Zwirowicz - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  Zwirowski - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  Zwirski - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  Zwiruk - od żwir ‘gruboziarnisty piasek’.

  Zwirydowski - od imienia Spirydon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Spyridon, ukraińskiego Spiridon, Spiryd. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich.

  Zwirz - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwirzchowski - od nazwy miejscowej Zwierzchów (piotrkowskie, gmina Bełchatów).

  Zwirzyk - od zwierz, dawniej też źwierz, w pochodnych też od zwierać ‘sczepić dwie części przedmiotu’.

  Zwirzyniecki - 1719 od nazwy miejscowej Zwierzyniec (część Krakowa).

  Zwirzyński - od nazwy miejscowej Zwierzyniec (część Krakowa).

  Zwisło - od zwisły ‘opuszczony ku dołowi; zwisający’.

  Zwisłowski - od zwisły ‘opuszczony ku dołowi; zwisający’.

  Zwiślak - od zwisły ‘opuszczony ku dołowi; zwisający’.

  Zwiślan - od zwisły ‘opuszczony ku dołowi; zwisający’.

  Zwiślewski - od zwisły ‘opuszczony ku dołowi; zwisający’.

  Zwitek - od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’; zwitek.

  Zwitowski - od zwijacz ‘człowiek, który coś zwija’, zwijać ‘skręcać; likwidować’; zwitek.

  Zwizło - od zwisły ‘opuszczony ku dołowi; zwisający’.

  Zwizłowski - od zwisły ‘opuszczony ku dołowi; zwisający’.

  Zwodniak - od zwodzić ‘wprowadzić w błąd’, dawniej też ‘opuścić w dół; przywieść; zawieść’, od dawnego zwodny ‘zwodniczy.

  Zwodzijasz - od zwodzić ‘wprowadzić w błąd’, dawniej też ‘opuścić w dół; przywieść; zawieść’, od dawnego zwodny ‘zwodniczy’; od staropolskiego zwodzijasz ‘dzień 1 kwietnia’.

  Zwodziński - od zwodzić ‘wprowadzić w błąd’, dawniej też ‘opuścić w dół; przywieść; zawieść’, od dawnego zwodny ‘zwodniczy.

  Zwoiński - od zwodzić ‘wprowadzić w błąd’, dawniej też ‘opuścić w dół; przywieść; zawieść’, od dawnego zwodny ‘zwodniczy’.

  Zwoj - 1428 od zwój ‘coś zwiniętego, rola, bela’.

  Zwojak - 1736 od zwodzić ‘wprowadzić w błąd’, dawniej też ‘opuścić w dół; przywieść; zawieść’, od dawnego zwodny ‘zwodniczy’.

  Zwojasiak - od zwodzić ‘wprowadzić w błąd’, dawniej też ‘opuścić w dół; przywieść; zawieść’, od dawnego zwodny ‘zwodniczy’.

  Zwojek - od zwodzić ‘wprowadzić w błąd’, dawniej też ‘opuścić w dół; przywieść; zawieść’, od dawnego zwodny ‘zwodniczy’; od zwojek.

  Zwojewski - od zwodzić ‘wprowadzić w błąd’, dawniej też ‘opuścić w dół; przywieść; zawieść’, od dawnego zwodny ‘zwodniczy’.

  Zwojszczyk - od zwodzić ‘wprowadzić w błąd’, dawniej też ‘opuścić w dół; przywieść; zawieść’, od dawnego zwodny ‘zwodniczy’.

  Zwol - 1328 od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwola - 1319 od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od gwarowego zwola ‘swoboda’.

  Zwolak - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od gwarowego zwola ‘swoboda’.

  Zwolakiewicz - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od gwarowego zwola ‘swoboda’.

  Zwolakowski - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od gwarowego zwola ‘swoboda’.

  Zwolał - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolan - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolana - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolanek - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolankiewicz - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolankowski - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolanowski - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolań - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolański - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolek - 1462 od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolen - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwolena - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwoleniak - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwoleniewicz - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwolenik - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwolenkiewicz - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwolennik - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwoleń - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwoleński - 1540 od nazwy miasta Zwoleń, dawniej Woleń (radomskie).

  Zwoliański - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwolicki - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwolik - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwoliński - 1654 od nazwy miasta Zwoleń, dawniej Woleń (radomskie).

  Zwolnicki - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi); od staropolskiego zwolen ‘zniewolony; przekonany’.

  Zwolo - 1314 od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolocki - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwoloński - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwolski - 1455 od nazw miejscowych Zwola, Wola (częste).

  Zwołak - od staropolskiego zwolić ‘zezwolić, pozwolic; oswobodzić’, w pochodnych też od nazwy miejscowej Zwola (kilka wsi).

  Zwon - od dzwonek, dzwon.

  Zwonar - od dzwonek, dzwon.

  Zwonarski - od dzwonek, dzwon.

  Zwonaruk - od dzwonek, dzwon.

  Zwonarz - od dzwonek, dzwon.

  Zwonek - od dzwonek, dzwon.

  Zwoniarek - od dzwonek, dzwon.

  Zwoniarkiewicz - od dzwonek, dzwon.

  Zwoniarski - od dzwonek, dzwon.

  Zwoniczenko - od dzwonek, dzwon.

  Zwoniecki - od dzwonek, dzwon.

  Zwonik - od dzwonek, dzwon.

  Zwonkowski - od dzwonek, dzwon.

  Zwor - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zwora - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zworecki - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zworek - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zworko - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zworniakiewicz - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zwornicki - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zwornik - 1377 od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’ lub od zwornik.

  Zworowski - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zworra - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zworski - od zwora ‘element łączący dwie części urządzenia, np. klamra, rygiel’.

  Zwośkiewicz - od zwoźny ‘woźnica; to, co ma być zwożone’.

  Zwośko - od zwoźny ‘woźnica; to, co ma być zwożone’.

  Zwozniak - od zwoźny ‘woźnica; to, co ma być zwożone’.

  Zwoźna - od zwoźny ‘woźnica; to, co ma być zwożone’.

  Zwoźniak - od zwoźny ‘woźnica; to, co ma być zwożone’.

  Zwoźny - od zwoźny ‘woźnica; to, co ma być zwożone’.

  Zwożna - od zwoźny ‘woźnica; to, co ma być zwożone’.

  Zwożniak - od zwoźny ‘woźnica; to, co ma być zwożone’.

  Zwożny - od zwoźny ‘woźnica; to, co ma być zwożone’.

  Zwrotna - od zwrotny ‘zręczny, zwinny’.

  Zwrotniak - od zwrotny ‘zręczny, zwinny’.

  Zwrotnicki - od zwrotny ‘zręczny, zwinny’.

  Zwrotnik - od zwrotny ‘zręczny, zwinny’.

  Zwrotny - od zwrotny ‘zręczny, zwinny’.

  Zyba - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybach - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybacki - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybaczyński - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybajło - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybak - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybala - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybał - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybała - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybar - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zybartowicz - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zybek - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybel - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybelewicz - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zyber - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zyberek - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zyberski - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zybert - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zybertowicz - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zyberyng - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zybin - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybiński - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybiuk - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybkiewicz - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybko - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybkow - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybkowicz - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybocic - 1228 od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybol - 1414 od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zyboła - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybon - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zyboń - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybor - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zybora - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zyborowicz - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zyborowski - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zyborski - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zybot - 1265 od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybowicz - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybowski - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybrzyd - 1391 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zybul - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybulewicz - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybulski - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybuła - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybułek - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybura - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zyburda - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zyburski - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zyburt - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zyburtowicz - od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert.

  Zybutko - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybutowicz - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybyk - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybyła - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zybyński - od zybać ‘gibnąć, chwiać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sibol.

  Zyc - od zyc ‘kurzajka’.

  Zycek - od zyc ‘kurzajka’.

  Zych - 1398 od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zycha - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychajło - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychal - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychalak - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychalski - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychaluk - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychał - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychar - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Zychard - od niemieckiej nazwy osobowej Sichert, ta od imienia złożonego Sigihart.

  Zycharo - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Zycharski - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Zycher - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Zychera - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Zychert - od niemieckiej nazwy osobowej Sichert, ta od imienia złożonego Sigihart.

  Zychetczyk - 1617 od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychetka - 1616 od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychetkowic - 1661 od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychewicz - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychiewicz - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychla - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychlak - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychler - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Zychlewicz - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychliński - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychła - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychma - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychna - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychniewicz - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychnowicz - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychnowski - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychol - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychon - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychoniuk - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychoń - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychor - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Zychora - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Zychorski - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Zychowicz - 1598 od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychowiecki - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychowski - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychów - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychówka - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychra - 1438 od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychski - od nazwy miejscowej Żychce (słupskie, gmina Konarzyny).

  Zychulski - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zychuła - od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zyciński - od nazw miejscowych Życiny (kieleckie, gmina Raków), Życzyn (siedleckie, gmina Trojanów) lub Żytna, Żytno, Żytnia (kilka wsi).

  Zycki - od zyc ‘kurzajka’.

  Zycnal - od zyc ‘kurzajka’.

  Zycz - od zyc ‘kurzajka’; lub od życzyć.

  Zyczak - od zyc ‘kurzajka’.

  Zyczko - od zyc ‘kurzajka’.

  Zyczkowski - od zyc ‘kurzajka’.

  Zyczuk - od zyc ‘kurzajka’.

  Zyczyński - od nazw miejscowych Życiny (kieleckie, gmina Raków), Życzyn (siedleckie, gmina Trojanów) lub Żytna, Żytno, Żytnia (kilka wsi).

  Zydaczewski - od nazwy miasta Żydaczew (KrW).

  Zydak - od Żyd.

  Zydarczyk - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydarek - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydczak - od Żyd.

  Zydczyk - od Żyd.

  Zydecki - od Żyd.

  Zydek - od Żyd.

  Zydel - 1325 od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zydenko - od Żyd.

  Zyder - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zyderczak - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zyderczyk - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zyderowicz - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydkiewicz - od Żyd.

  Zydko - od Żyd.

  Zydkowiak - od Żyd.

  Zydlarz - 1605 od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zydlarzowicz - 1644 od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zydler - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zydlewicz - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zydlewski - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zydlik - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zydło - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zydok - od Żyd.

  Zydoń - od Żyd.

  Zydor - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydorczak - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydorczuk - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydorczyk - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydorek - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydorkiewicz - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydorow - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydorowicz - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydorów - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydowicz - od Żyd.

  Zydór - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydra - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydrań - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydrański - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydrek - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydreń - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydron - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydroń - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydrowicz - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zydrowin - od imienia Izydor. Imię, znane w Polsce od XIV wieku, pochodzenia greckiego, ale nawiązuje do egipskiej bogini Izydy.

  Zyduch - od Żyd.

  Zydyk - od Żyd.

  Zydylak - od zydel ‘stołek lub ławka z poręczą’.

  Zydziak - od Żyd.

  Zydzik - od Żyd.

  Zydziok - od Żyd.

  Zyfka - od żywy.

  Zyfryt - 1230 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, sigifrith.

  Zyg - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyga - 1600 od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygacki - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygadko - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygadlewicz - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygadlik - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygadliński - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygadło - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygadłowicz - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygadłowski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygaj - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygajda - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygajdowski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygaliński - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygalski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygaluk - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygał - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygała - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygałko - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygałkowicz - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygałło - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygało - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygan - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyganek - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyganowski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygański - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygar - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygard - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zygardowicz - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zygarek - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarewicz - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarkowski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarlicki - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarliński - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarłowicz - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarłowski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarmistrz - 1607 od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarowicz - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarowski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygarski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygart - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zygartowicz - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zygartowski - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zygaryn - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygas - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygata - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygatowski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygawski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygelski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyger - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygerowicz - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygert - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zygertowski - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zygfryd - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, sigifrith.

  Zygfryt - 1302 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, sigifrith.

  Zygiel - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygielewicz - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygiello - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygielski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygieł - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygieło - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygier - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygierd - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zygierewicz - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygiern-Korn - złożenia brak; Zygiern- brak; Korn 1788 od kornik ‘chrząszcz gryzący drzewo’, od korny ‘pokorny’, od niemieckiej nazwy osobowej Korn.

  Zygierski - od zegar, ze staropolskiego zeger, zygar, niektóre formy od niemieckiej nazwy osobowej Sieger.

  Zygiert - od niemieckich nazw osobowych Sieghard, Sieg(h)art.

  Zygiewicz - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygla - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyglarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Siegler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego siegeler ‘zwycięzca’.

  Zyglarski - od niemieckiej nazwy osobowej Siegler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego siegeler ‘zwycięzca’.

  Zygler - od niemieckiej nazwy osobowej Siegler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego siegeler ‘zwycięzca’.

  Zyglerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Siegler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego siegeler ‘zwycięzca’.

  Zyglewicz - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyglewski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyglicki - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygliński - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygła - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygłowicz - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygma - 1635 od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmała - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygman - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmanek - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmaniak - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmaniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmann - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmant - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmantowski - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmański - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmat - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmąciak - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmąt - 1788 od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmind - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmińczuk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmińczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmonczuk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmond - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmoniak - od niemieckiej nazwy osobowej Siegmann, ta od imienia złożonego Sigiman.

  Zygmont - 1797 od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmontczuk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmontowicz - 1790 od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmończuk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmotczuk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuł - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmułczyk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmułka - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmun - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmunciak - 1631 od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuncik1641 - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmunczyk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmund - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmundczyk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmundt - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmundzik - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuniak - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmunt - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuntczyk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuntek - 1550 od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuntowicz - 1471 od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuntowski - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuntów - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuntt - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuńciak - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuńczyk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmuński - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmut - 1438 od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmutczyk - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygmynt - od imienia Zygmunt, ze staropolskiego też Żygmunt. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, genetycznie germańskie, od sigi ‘zwycięstwo’ + mund ‘opieka, pomoc’.

  Zygnarowicz - zapewne od podstawy sygnał, por. sygnarek ‘mały dzwonek; sygnaturka’.

  Zygnarowski - zapewne od podstawy sygnał, por. sygnarek ‘mały dzwonek; sygnaturka’.

  Zygnarski - zapewne od podstawy sygnał, por. sygnarek ‘mały dzwonek; sygnaturka’.

  Zygner - zapewne od podstawy sygnał, por. sygnarek ‘mały dzwonek; sygnaturka’.

  Zygnerski - zapewne od podstawy sygnał, por. sygnarek ‘mały dzwonek; sygnaturka’.

  Zygnierski - zapewne od podstawy sygnał, por. sygnarek ‘mały dzwonek; sygnaturka’.

  Zygo - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygocki - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygol - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygolewski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygon - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygoń - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygor - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygora - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygorowski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygosz - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygota - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygowiec - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygowski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygucki - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyguć - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygud - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygul - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygula - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygulis - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygulski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyguła - 1606 od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygunowski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygusz - 1438 od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyguszka - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyguś - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zyguta - 1645 od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygutko - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygutowski - od dawnego zygać ‘drażnić kogoś, dokuczać’, w pochodnych też od Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt.

  Zygward - od niemieckiej nazwy osobowej Siegward, ta od imienia złożonego Sigiwart.

  Zyjak - od żyć, żyję.

  Zyjer - od żyć, żyję.

  Zyjewski - od żyć, żyję.

  Zyjko - od żyć, żyję.

  Zyk - od życzyć.

  Zyka - od życzyć.

  Zykiert - od życzyć.

  Zykin - od życzyć.

  Zyko - od życzyć.

  Zykow - od życzyć.

  Zykowicz - od życzyć.

  Zykowski - od życzyć.

  Zyków - od życzyć.

  Zyktor - od życzyć.

  Zykubek - od życzyć.

  Zykun - od życzyć.

  Zykus - od życzyć.

  Zyl - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyla - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylak - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylanka - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylański - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylber - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylbera - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylberberg - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylberfenig - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylberg - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylberglajt - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylberman - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylberswech - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylberswech - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylbersztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylbersztejn - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylbert - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylbertal - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylberyng - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Zylc - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylczuk - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylewicz - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylicz - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylik - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylin - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyliński - od nazwy miejscowej Żyliny (suwalskie, gmina Bakałarzewo).

  Zylis - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylka - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylke - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylkowski - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylla - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylm - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-dolno-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Zylmański - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-dolno-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Zylmowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-dolno-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Zylowski - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylski - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyluk - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylut - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylwiński - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zylwis - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyła - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyłak - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyłanis - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyława - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyławy - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyłka - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyłkiewicz - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyłko - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyłkowski - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyłowicz - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zyłowski - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Zym - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zyma - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymak - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymalski - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymałkowski - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zyman - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymancik - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymanek - 1623 od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymankiewicz - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymankowski - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymanowski - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymań - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymańczuk - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymańczyk - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymański - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymbak - od niemieckiej nazwy osobowej Schön(e)beck, ta od nazwy miejscowej Schönnebeck.

  Zymborowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od staro wysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert, też od imion słowiańskich typu Sambor, Siębor.

  Zymbski - od ząb.

  Zymek - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymela - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymelka - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymelke - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymella - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymelman - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymelski - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymeła - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymełka - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymełko - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymer - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymerman - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymiak - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymianek - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymicki - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymienicz - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymiera - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymik - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymis - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymisz - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymka - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymko - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymkowski - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymla - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymler - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymlik - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymliński - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymlok - (Śl) od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymła - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymna - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zymni - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zymniak - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zymny - od zima; od przymiotnika zimny.

  Zymolka - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymołka - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Zymon - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymonik - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymoń - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymowski - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymróz - od imienia Ambroży, z łacińskiego Zmbrosius, a to z greckiego Ambrósios, od przymiotnika ambrósios ‘nieśmiertelny’. W Polsce imię notowane od XII wieku jako Ambroż, Ambroży, Jambroży.

  Zyms - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymula - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymuła - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymyn - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zymza - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Zyn - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zyna - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynda - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tafta’.

  Zyndakiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sind(t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szynkować ‘łupić, grabić’.

  Zyndel - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tafta’.

  Zynder - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Zynderman - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Zynderwald - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Zyndkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tafta’.

  Zyndol - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tafta’.

  Zyndor - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Zyndra - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Zyndram - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Zyndul - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tafta’.

  Zynek - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynel - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynelt - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zyner - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynger - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Zyngerman - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Zyngert - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Zyngiel - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego zungel, züngel ‘języczek’.

  Zyngielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego zungel, züngel ‘języczek’.

  Zyngielewski - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego zungel, züngel ‘języczek’.

  Zyngier - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Zyngler - od niemieckiej nazwy osobowej Singler, ta od nazwy terenowej Singelle.

  Zyniak - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynicha - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynicki - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zyniewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zyniewski - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynis - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynka - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynko - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynkowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynków - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynot - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zyntek - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zynter - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zyntera - od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia Sindhari.

  Zynwala - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zyń - od niemieckiej nazwy osobowej Sin, ta od imion złożonych na Sin-.

  Zyńgier - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Zypser - od niemieckiej nazwy osobowej Zips, ta od nazwy regionu Spisz.

  Zyr - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyra - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyrak - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyran - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyranek - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyrczuk - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyrek - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyrka - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyrkow - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyro - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyrolis - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyrów - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyrych - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zyrychta - od staropolskiego narychtować ‘przygotować, nastawić’.

  Zyrzyński - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’; też może od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Zys - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zysakowski - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zysek - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zyser - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zysiak - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zysiek - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zysik - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zysiński - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zysk - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyskany - 1484 od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’, zyskany.

  Zyskawa - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyskawski - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyski - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyskind - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zysko - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyskowicz - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyskowski - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zysk-Zychowiecki - złożenia brak; Zysk od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’; Zychowiecki od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zysman - może od niemieckiej nazwy osobowej Sismann lub od Süßman, por. w jidysz nazwa osobowa Zysman.

  Zysmanowicz - może od niemieckiej nazwy osobowej Sismann lub od Süßman, por. w jidysz nazwa osobowa Zysman.

  Zysowski - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zyss - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zysser - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zyszak - 1789 od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zyszczak - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszczek - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszczuk - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszczydura - 1497 od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszczyk - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszczyński - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszek - 1796 od imion na Zy-, typu Zygmunt, ze staropolskiego Żygmunt, też od imion typu Żyrosław.

  Zyszka - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszkiewicz - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszko - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszkowicz - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszkowski - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyszyński - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyś - od zys ‘orzeł przedni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Sis, ta od Siso z Sigismunt.

  Zyśk - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyśka - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyśkiewicz - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyśko - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyśkowicz - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyśkowski - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyta - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytczak - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytek - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytelewski - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytka - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytke - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytkiewicz - 1777 od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytkin - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytko - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytkow - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytkowiak - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytkowicz - od imienia żeńskiego Zyta, pochodzenia włoskiego, od zitta ‘dziewczyna’.

  Zytnicki - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zytniewski - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zytny - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zytomski - od żyto ‘gatunek zboża’.

  Zyw - od żywy.

  Zywakowski - od żywy.

  Zywalewski - od żywy.

  Zywalski - od żywy.

  Zywanowski - od żywy.

  Zywański - od żywy.

  Zywar - od niemieckich nazw osobowych Siever, Ziefer, Siffer, te od imienia złożonego Sigifrith.

  Zywarski - od niemieckich nazw osobowych Siever, Ziefer, Siffer, te od imienia złożonego Sigifrith.

  Zywczak - od żywy.

  Zywczok - (Śl) od żywy.

  Zywczyk - od żywy.

  Zywer - od niemieckich nazw osobowych Siever, Ziefer, Siffer, te od imienia złożonego Sigifrith.

  Zywert - od niemieckich nazw osobowych Siever, Ziefer, Siffer, te od imienia złożonego Sigifrith.

  Zywertowski - od niemieckich nazw osobowych Siever, Ziefer, Siffer, te od imienia złożonego Sigifrith.

  Zywiałkowski - od żywy.

  Zywica - od żywy.

  Zywicki - od nazwy miasta Żywiec (bielskie).

  Zywiczka - od żywy.

  Zywiczyński - od żywy.

  Zywiec - od nazwy miasta Żywiec (bielskie).

  Zywiecki - od nazwy miasta Żywiec (bielskie).

  Zywiol - od żywy.

  Zywioł - od żywy.

  Zywiołek - od żywy.

  Zywko - od żywy.

  Zywna - od żywy.

  Zywner - od żywy.

  Zywolewski - od żywy.

  Zyworonek - od żywy.

  Zywort - od żywy.

  Zywot - od żywy.

  Zywrzyd - 1236 od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Zywulski - od żywy.

  Zywuszko - od żywy.

  Zyz - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyza - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyzak - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyzała - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyzało - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyzański - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyzda - od zez ‘zaburzenie wzroku’, w staropolszczyźnie też (z niemieckiego) ‘sześć punktów na kostce do gry’.

  Zyzek - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyzenek - 1645 od żyzny ‘urodzajny’, dawniej też ‘pożywny’.

  Zyzeński - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyziak - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyziański - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyzik - 1714 od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyziński - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyziuk - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyzk - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyzkowski - od zyskać ‘osiągnąć korzyść’, zysk ‘dochód, korzyść, pożytek’.

  Zyzman - może od niemieckiej nazwy osobowej Sismann lub od Süßman, por. w jidysz nazwa osobowa Zysman.

  Zyzna - od żyzny ‘urodzajny’, dawniej też ‘pożywny’.

  Zyznar - od żyzny ‘urodzajny’, dawniej też ‘pożywny’.

  Zyznarski - od żyzny ‘urodzajny’, dawniej też ‘pożywny’.

  Zyznawski - od nazwy miejscowej Żyznów, dziś Żyzniewo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Zyzner - od żyzny ‘urodzajny’, dawniej też ‘pożywny’.

  Zyzniewski - od nazwy miejscowej Żyznów, dziś Żyzniewo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Zyzno - 1615 od żyzny ‘urodzajny’, dawniej też ‘pożywny’.

  Zyznowski - od nazwy miejscowej Żyznów, dziś Żyzniewo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Zyzny - od żyzny ‘urodzajny’, dawniej też ‘pożywny’.

  Zyzoń - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyzula - od zyzać ‘zygać, drażnić’; od zyzula ‘kukułka’.

  Zyzulak - od zyzać ‘zygać, drażnić’; od zyzula ‘kukułka’.

  Zyzulewski - od zyzać ‘zygać, drażnić’; od zyzula ‘kukułka’.

  Zyzyk - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyźk - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyźniak - od żyzny ‘urodzajny’, dawniej też ‘pożywny’.

  Zyźniewski - od nazwy miejscowej Żyznów, dziś Żyzniewo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Zyż - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyża - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyżak - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyżański - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyżel - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyżelewicz - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyżniewski - od nazwy miejscowej Żyznów, dziś Żyzniewo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Zyżniowski - od nazwy miejscowej Żyznów, dziś Żyzniewo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Zyżnowski - od nazwy miejscowej Żyznów, dziś Żyzniewo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Zyżyk - od zyzać ‘zygać, drażnić’.

  Zyżyński - od zyzać ‘zygać, drażnić’.


  UZUPEŁNIENIE
  Zabawiony - od zabawa ‘rozrywka; bal’, dawniej też ‘zajęcie, praca; zwłoka; opóźnienie’ lub od nazwy miejscowej Zabawa (tarnowskie, gmina Radłów; krakowskie, gmina Wieliczka) lub też od nazwy herbu Zabawa lub od zabawiony.

  Zabrank - 1442 (Maz) od zabierać, zabrać ‘pozbawić kogoś czegoś; brać ze sobą; zajmować coś, wypełniać’, dawniej też ‘wyrobić w sobie coś; wyruszyć z kimś’; od dawnego zabierak ‘ten, kto zabiera’.

  Zachodzyło - od zachód ‘chwila, w której słońce przecina horyzont; strona świata’, dawniej też ‘zabieg, staranie’, zachodzić.

  Zadorycz - 1551 od zadra, też zadzier, zadzior ‘drzazga; kolec’.

  Zagorzały - od zagorzały ‘zapalony; żarliwy, zawzięty’.

  Zagorzelski - od zagorzały ‘zapalony; żarliwy, zawzięty’.

  Zagorzełek - od zagorzały ‘zapalony; żarliwy, zawzięty’.

  Zagozdzian - od za + dawne gozd las, gaj’.

  Zagóżdżan - od za + dawne gozd las, gaj’.

  Zagurowczyk - 1595 od za + góra ‘mieszkajacy za górą’.

  Zakowski - od nazw miejscowych Żakowo, Żakowice (kilka wsi).

  Zaręmba - od staropolskiego zaręba, zarąb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’, zarąbać ‘wyrabać; zabić bronią sieczną’, też od nazwy herbu Zaręba.

  Zasługa - od zasługa ‘to, co godne uznania’, dawniej też ‘zapłata’.

  Zasłużna - od zasłużny ‘zasłużony’.

  Zawiefka - od zawieja ‘śnieżyca połączona z silnym wiatrem; wichura’.

  Zawrycz - od zawrzeć ‘gotować się, zamknąć’.

  Zawryn - od zawrzeć ‘gotować się, zamknąć’.

  Zuzul - 1412 od zazula, zezula ‘kukułka’.


   

  wrzesień 2008 r. - 17 wrzesień 2010 r.


  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005