<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Fi - Fy

  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch
  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Fiacek - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fiaczek - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fiak - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fiakiewicz - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fiakowicz - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fial - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiala - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fialik - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fialkowski - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fialski - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiał - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiała - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiałek - 1565 od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiałka - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiałkiewicz - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiałko - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiałkowicz - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiałkowski - 1783 od nazwy miejscowej Fijałkowo (ostrołęckie, gmina Przasnysz).

  Fiałków - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiałowicz - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiałowski - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiamczyk - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fiącek - od fiączeć ‘świstać’.

  Fiącyk - od fiączeć ‘świstać’.

  Fiączek - od fiączeć ‘świstać’.

  Fiączyk - od fiączeć ‘świstać’.

  Fiąncek - od fiączeć ‘świstać’.

  Fiba - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibach - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibak - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibakiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibek - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fiber - od niemieckiej nazwy osobowej Fiebr, ta od apelatywu Fieber ‘gorączka’.

  Fiberek - od niemieckiej nazwy osobowej Fiebr, ta od apelatywu Fieber ‘gorączka’.

  Fibiak - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibic - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibich - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibik - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibikowski - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibiński - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibisiak - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibiszewski - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibo - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibokiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibor - od niemieckiej nazwy osobowej Fiebr, ta od apelatywu Fieber ‘gorączka’.

  Fiborek - od niemieckiej nazwy osobowej Fiebr, ta od apelatywu Fieber ‘gorączka’.

  Fiborok - od niemieckiej nazwy osobowej Fiebr, ta od apelatywu Fieber ‘gorączka’.

  Fibór - od niemieckiej nazwy osobowej Fiebr, ta od apelatywu Fieber ‘gorączka’.

  Fibuch - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibur - od niemieckiej nazwy osobowej Fiebr, ta od apelatywu Fieber ‘gorączka’.

  Fibus - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fibusz - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fic - 1742 od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fica - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficak - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficałowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fice - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficek - 1490 od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficel - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fich - od niemieckiej nazwy osobowej Fiech, ta od apelatywu Vieh ‘bydło’.

  Fichaczek - od niemieckiej nazwy osobowej Fiech, ta od apelatywu Vieh ‘bydło’.

  Fichel - od niemieckiej nazwy osobowej Fiech, ta od apelatywu Vieh ‘bydło’.

  Fichna - od niemieckiej nazwy osobowej Fiech, ta od apelatywu Vieh ‘bydło’.

  Fichnia - od niemieckiej nazwy osobowej Fiech, ta od apelatywu Vieh ‘bydło’.

  Fichowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fiech, ta od apelatywu Vieh ‘bydło’.

  Fichura - od niemieckiej nazwy osobowej Fiech, ta od apelatywu Vieh ‘bydło’.

  Ficia - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficiak - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficiński - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficiur - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficka - 1616 od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficki - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fickowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fickowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficner - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phütze ‘studnia, kałuża, bajoro’.

  Ficnerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phütze ‘studnia, kałuża, bajoro’.

  Ficnerski - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phütze ‘studnia, kałuża, bajoro’.

  Fico - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficon - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficoń - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficuk - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficulak - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficuła - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficus - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficycz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficyk - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficza - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzak - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzał - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzek - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzka - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzke - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzko - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzkowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzulski - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzułka - 1706 od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Ficzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fić - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fićko - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fid - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fida - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidak - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidala - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidali - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidalski - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidała - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidas - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidczuk - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidecki - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidej - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidek - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidel - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidela - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidelak - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidelek - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidelicki - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidelis - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidelius - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidelok - (Śl) od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidelowski - 1748 od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidelski - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidelus - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidenicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidenkiewicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidenko - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fider - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidera - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderkiw - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiderski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fideruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fides - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidewicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidirko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidkowski - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidla - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidlak - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidler - od niemieckich nazw osobowych Fiedler ‘skrzypek’, Fedler.

  Fidler-Wieruszewski - złożenia brak; Fidler od niemieckich nazw osobowych Fiedler ‘skrzypek’, Fedler; Wieruszewski od nazwy miasta Wieruszów (konińskie), Wieruszew (wieś, konińskie, gmina Kazimierz Biskupi).

  Fidlewski - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidliukiewicz - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidlus - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fido - 1400 od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidoczenko - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidola - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidoli - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidolus - od imienia łacińskiego pochodzenia Fidelis, to od łacińskiego fidelis ‘wierny’.

  Fidor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidora - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidorczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidorow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidorów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidos - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidosiej - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidosiewicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidosik - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidosiuk - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidosz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidoś - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidowicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidowski - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidór - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidóra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidórski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidrich - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidruch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidrych - 1660 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidrycki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidrycyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast

  Fidrygacz - 1796 od fidryganc ‘wiercipięta, rodzaj tańca’.

  Fidryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidryna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidrysiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidrysiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidrzysiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidrzyszak - 1652 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidukiewicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidukowicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fiduł - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidun - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fiduna - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fiduński - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidurek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidurko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidurski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidus - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidusiewicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidusz - 1422 od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidut - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidych - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidyga - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidyk - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidyka - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidył - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidyłek - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidyło - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidyszyn - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidyt - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidytek - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidzianko - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidziański - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidziewicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidzina - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidzinkiewicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidziński - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidzioryna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fidziukiewicz - od imion na Fid-, typu Fidelis, Fidrich, Fidor (= Fiedor).

  Fidziuryna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiebach - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fieback - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fiebak - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fiebek - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fieber - od niemieckiej nazwy osobowej Fiebr, ta od apelatywu Fieber ‘gorączka’.

  Fiebic - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fiebich - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fiebieg - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fiebier - od niemieckiej nazwy osobowej Fiebr, ta od apelatywu Fieber ‘gorączka’.

  Fiebig - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fiebron - od imienia łacińskiego Febronius, to od nazwy bóstwa etruskiego Februus.

  Fiebronek - 1470-80 od imienia łacińskiego Febronius, to od nazwy bóstwa etruskiego Februus.

  Fiebrun - 1390 od imienia łacińskiego Febronius, to od nazwy bóstwa etruskiego Februus.

  Fiebuch - od niemieckich nazw osobowych Fiebach, Fiebich, Fiebig.

  Fiec - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fiecak - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fiecek - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fiech - od niemieckiej nazwy osobowej Fiech, ta od apelatywu Vieh ‘bydło’.

  Fiechowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fiech, ta od apelatywu Vieh ‘bydło’.

  Fieck - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fiecko - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fieckowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fiecz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fiećko - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fiećkowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fiedak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedec - 1442 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fieder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiederak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiederek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiederer - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiederkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiederko - 1447 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiederkowicz - 1451 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiederonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiederowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedior - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiediorenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiediuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiediukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiediukowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiediurek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiediuryna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiediuszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedko - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedkowicz - 1454 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedler - od niemieckich nazw osobowych Fiedler ‘skrzypek’, Fedler.

  Fiedo - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedociuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedokowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedołow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedona - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedonczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedończuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedor - 1591 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorczyk - 1629 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorek - 1445 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedoriw - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorko - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedoronek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedoronok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorowicz - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedoryna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedoryszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedorzec - 1470 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedosewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedosiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedosiejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedosienko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedosik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedosiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedoszczenia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedoszenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedoszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedot - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedotin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedotjew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedotow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedór - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedrich - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedrina - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedrów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedrych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedryna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fieducik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fieduk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedukowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedukowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fieduna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fieduń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedur - 1781 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedurak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedurek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedurko - 1427 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedurski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fieduruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedusik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedusz - 1413 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fieduszkin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fieduszko - 1431 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedyna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedyń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedyszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedzikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedzina - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedzinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziuch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziukowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziuniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziurek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fiedziuszkin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziuszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedziuszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedzko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedzkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedźko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiedźkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiefer - od niemieckich nazw osobowych Feffer, Pfeffer, te od apelatywu Pfeffer ‘pieprz’.

  Fieg - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Fiega - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Fiege - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Fiegel - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Fiegier - zapewne od nazwy osobowej Fieger.

  Fieglar - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Fiegler - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Fieglerski - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Fiejek - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fiejka - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fiejko - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fiejkowski - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fiejski - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fiel - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fielas - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fielczak - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fielczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fielek - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fielkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fielok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fieluk - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fielukiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fielusz - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fiełka - od niemieckiej nazwy osobowej Fiel, ta od imion typu Filibert, Filiman.

  Fiema - 1454 od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fiemak - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fiemiak - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fiemkowic - 1400 od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fien - 1440 (KrW) od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fienic - 1410 od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fieniuk - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fienko - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fienkowski - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fienowicz - 1445 od niemieckich naz osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fień - 1437 od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fieńczak - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fieńko - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fieńkowski - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fieodorow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Fier - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fiera - 1687 od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierasiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fiercek - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierczyk - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierczyński - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierdanek - od wiardunek, wiardunek, od staropolskiego wierdunk ‘staropolska moneta; dziesięcina’.

  Fierdek - od wiardunek, wiardunek, od staropolskiego wierdunk ‘staropolska moneta; dziesięcina’.

  Fierdonek - od wiardunek, wiardunek, od staropolskiego wierdunk ‘staropolska moneta; dziesięcina’.

  Fierdyna - od wiardunek, wiardunek, od staropolskiego wierdunk ‘staropolska moneta; dziesięcina’.

  Fierek - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierenczuk - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fiereniec - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fierens - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fiereńczuk - od węgierskiego Ferenc, które stanowi węgierską przeróbkę imienia Franciscus.

  Fierfahs - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Fierfas - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Fierfass - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Fiergalski - od firgać ‘wierzgać’.

  Fiergelewski - od firgać ‘wierzgać’.

  Fiergielewski - od firgać ‘wierzgać’.

  Fiergolla - od firgać ‘wierzgać’.

  Fiergolski - od firgać ‘wierzgać’.

  Fiergoła - od firgać ‘wierzgać’.

  Fiergouski - od firgać ‘wierzgać’.

  Fiergowski - od firgać ‘wierzgać’.

  Fierk - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierka - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierke - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierko - 1475 (KrW) od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierkowicz - 1680 od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierkus - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierla - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Fierlak - 1738 od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Fierląg - 1485 od staropolskiego firląg, fierląg ‘jednostka monetarna’.

  Fierlążek - 1404 od staropolskiego firląg, fierląg ‘jednostka monetarna’.

  Fierleciak - 1690 od firleta ‘gatunek rośliny’.

  Fierlej - 1614 od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Fierlek - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Fierleś - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Fierleta - 1683 od firleta ‘gatunek rośliny’.

  Fierley - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Fierlik - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Fierman - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Fierna - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fiernow - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’.

  Fieroch - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierosiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierski - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fiertak - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fiertek - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fiertel - od gwarowego firtel ‘ćwierć, czwarta część’.

  Fierus - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fieruś - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fierut - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fieruta - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fiesiak - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fieszak - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fieśko - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fieśkowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiet - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fietak - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fietczak - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fietczuk - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fietek - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fietka - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fietkiewicz - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fietko - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fietowski - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fiett - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fieweg - od niemieckiej nazwy osobowej Vieweg, ta od apelatywu Vieweg ‘droga dla bydła’.

  Fieweger - od niemieckiej nazwy osobowej Vieweg, ta od apelatywu Vieweg ‘droga dla bydła’.

  Fiewek - od niemieckiej nazwy osobowej Vieweg, ta od apelatywu Vieweg ‘droga dla bydła’.

  Fiewski - od niemieckiej nazwy osobowej Vieweg, ta od apelatywu Vieweg ‘droga dla bydła’.

  Fifała - od gwarowego fif ‘przebiegłość, od gwarowego fifak ‘człowiek sprytny’.

  Fifański - od gwarowego fif ‘przebiegłość, od gwarowego fifak ‘człowiek sprytny’.

  Fifar - od niemieckiej nazwy osobowej phifer ‘muzyk grający na piszczałkach’.

  Fifelski - od gwarowego fif ‘przebiegłość, od gwarowego fifak ‘człowiek sprytny’.

  Fifer - 1476 od niemieckiej nazwy osobowej phifer ‘muzyk grający na piszczałkach’.

  Fifielski - od gwarowego fif ‘przebiegłość, od gwarowego fifak ‘człowiek sprytny’.

  Fifowski - od gwarowego fif ‘przebiegłość, od gwarowego fifak ‘człowiek sprytny’.

  Fig - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figa - 1435 od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figacz - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać' lub od gwarowego figacz ‘pedał w warsztacie tkackim’, też ‘koń, który kopie’.

  Figaczewski - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figaj - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figajewicz - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figalski - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figał - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figałowski - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figałuszka - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figan - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figaniak - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figant - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figański - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figara - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figarek - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figarowski - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figarski - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figas - 1784 od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figasiński - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figaszewski - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figaś - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figel - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figelak - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figelc - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figelec - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figelek - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figelski - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figger - zapewne od nazwy osobowej Fieger.

  Figiel - 1691 od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figiela - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figielczak - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figielek - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figielewicz - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figielewski - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figielski - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figielus - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figier - zapewne od nazwy osobowej Fieger.

  Figiera - zapewne od nazwy osobowej Fieger.

  Figierski - zapewne od nazwy osobowej Fieger.

  Figiew - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figiniak - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figiński - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figisiak - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figlarek - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlarewicz - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlarowicz - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlarski - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlarz - 1620 od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlas - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlasz - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figler - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlerowicz - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlerski - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlewicz - 1777 od figiel 'żart'; też od niemieckich nazw osobowych Fi (e)gel, Fiegler.

  Figlewski - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figliński - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlisiak - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlon - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figlus - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figluś - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figła - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figłus - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figłuszka - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figol - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figoluszka - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figoła - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figołuszka - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figołuszko - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Figon - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figoniak - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figoń - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figos - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figosiński - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figowicz - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figowski - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figóra - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figórek - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figórka - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figórna - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figórniak - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figórny - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figórowski - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figórski - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figrak - zapewne od nazwy osobowej Fieger.

  Figranek - zapewne od nazwy osobowej Fieger.

  Figul - od łacińskiego figulus ‘garncarz, zdun’.

  Figula - 1564 od łacińskiego figulus ‘garncarz, zdun’.

  Figulka - 1559 od łacińskiego figulus ‘garncarz, zdun’.

  Figulski - 1687 od łacińskiego figulus ‘garncarz, zdun’.

  Figulus - 1491 od łacińskiego figulus ‘garncarz, zdun’.

  Figuł - od łacińskiego figulus ‘garncarz, zdun’.

  Figuła - 1732 od łacińskiego figulus ‘garncarz, zdun’.

  Figułka - od łacińskiego figulus ‘garncarz, zdun’.

  Figunka - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figur - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figura - 1478 od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurak - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurek - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurewicz - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurka - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurkowski - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurna - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurniak - w grupie nazwisk pochodzących od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurny - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurowicz - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurowski - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurski - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figurzyński - od figura ‘kształt; posąg; osoba’.

  Figus - 1786 od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'; od figus ‘gatunek rośliny’.

  Figuś - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figuśniak - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figut - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Figuta - od figa, od staropolskiego fig lub od gwarowego figać 'wierzgać'.

  Fija - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fijak - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fijakowski - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fijal - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijala - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijalik - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijalkowski - od nazwy miejscowej Fijałkowo (ostrołęckie, gmina Przasnysz).

  Fijalow - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijalski - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijał - 1439 od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijała - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałczuk - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałek - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałka - 1742 od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałkiewicz - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałko - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałkowicz - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałkowski - 1500 od nazwy miejscowej Fijałkowo (ostrołęckie, gmina Przasnysz).

  Fijałków - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałło - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijało - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałowicz - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijałowski - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijar - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Fijarczyk - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Fijarski - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Fijek - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fijoł - 1443 od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fijoła - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fijołczęta - 1488 od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fijołek - 1443 od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’

  Fijołka - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fijołkowski - 1707 od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fijołna - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fijołowski - 1483 (Maz) od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fijowski - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fijuk - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fijut - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fijutowski - od chwiać, chwiejać ‘poruszać, kołysać’; od fiać ‘chwiać’.

  Fik - 1713 od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fika - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikalski - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikara - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikarra - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikas - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikaś - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikiel - od niemieckiej nazwy osobowej Fickel.

  Fiklewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fickel.

  Fiklus - od niemieckiej nazwy osobowej Fickel.

  Fikłus - od niemieckiej nazwy osobowej Fickel.

  Fiko - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikoc - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikoczek - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikos - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikowicz - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikowski - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fików - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fiks - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiksa - 1464 od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiksak - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiksalski - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiksał - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiksat - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’; od fiksat ‘szaleniec, wariat’.

  Fiksek - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiksiak - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiksiński - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiksot - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiksowicz - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fikuł - 1403 od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fikus - od fikus ‘gatunek figi’.

  Fikuś - od fikus ‘gatunek figi’.

  Fil - 1407 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fila - 1561 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filaciuk - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filacz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filaczek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filaczyk - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filaczyński - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filak - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filakiewicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filakowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filan - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filankiewicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filanowicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filanowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filański - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filar - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filara - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filarczyk - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filarecki - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filarek - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filarowicz - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filarowski - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filarski - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filary - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filas - 1766 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filasek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filasiak - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filasiewicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filasiński - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filaszek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filaszkiewicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filaś - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filc - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filcek - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filcek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filcz - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filczak - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filczek - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filczewski - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filczuk - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filczyc - 1413 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filec - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filec - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fileck - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filecki - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filecki - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filek - 1427 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filemon - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filemonowicz - 1638 od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filemowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filenicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filenko - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filenkow - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Fileńczuk - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Fileński - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filepek - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippis ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filepowicz - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filer - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Filew - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filewicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filewski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filia - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiacz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiak - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filianowicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiański - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filich - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filicha - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filichowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiciak - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filiciewicz - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filicz - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filiczak - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filiczek - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filiczkowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiczuk - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filiczykowski - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filiczyński - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filig - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filigowski - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filik - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filika - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filikiewicz - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filikowski - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filikowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiks - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filiksiak - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filikus - od imienia Filiks używanego w Kosciele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego, od philikos ‘przyjacielski’.

  Filim - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filima - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filima-Chilimoniuk - złożenia brak; Filima od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’; Chilimoniuk od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filiman - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimanow - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimanowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimanowski - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimek - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimon - 1436 (KrW) od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimoniak - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimoniuk - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimonow - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimonowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimonów - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimończyk - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filimowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filinonow - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filinow - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filinowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filinowski - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filiński - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filio - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiochowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiończyk - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filiowicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filip - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipa - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippis ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipak - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipaszek - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipaszko - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipcewicz - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipcow - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipców - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipcuk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczak - 1669 od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczek - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczenko - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczenkow - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczik - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczok - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczon - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczuk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczyk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipczyński - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipec - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipecki - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipek - 1398 od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipenko - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipetz - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipi - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiak - 1669 od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipic - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiec - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiecki - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiek - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipienko - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipieńko - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipik - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipin - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipinek - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiński - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiok - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipionek - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiowicz - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiszyk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiszyn - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipiuk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipka - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippis ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipkiewicz - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipko - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipkowiak - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipkowicz - 1343 od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipkowski - 1736 od nazwy miejscowej Filipki (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Filipkowski - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipków - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipnik - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipo - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipow - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipowiak - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipowicz - 1343 od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipowicz-Dubowik - złożenia brak; Filipowicz 1343 od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip; Dubowik z ukraińską lub czeską, słowacką realizacją samogłoski rdzennej, niekiedy jako ucieczka hiperpoprawna od Dup-; od dąb.

  Filipowiec - 1489 od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipowski - 1389 od nazw miejscowych Filipowice, Filipów (kilka wsi).

  Filipowsky - od nazw miejscowych Filipowice, Filipów (kilka wsi).

  Filipów - 1566 od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipp - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filippczyk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filippek - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filippi - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filippoto - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filippow - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filippowicz - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filips - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipski - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipsson - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipuk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filipuszko - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filis - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filisiak - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filisiewicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filisikowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filisiński - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filisiuk - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filist - od filister, ze staropolskiego filistyn ‘człowiek ograniczony, małostkowy’.

  Filistowicz - od filister, ze staropolskiego filistyn ‘człowiek ograniczony, małostkowy’.

  Filistyn - od filister, ze staropolskiego filistyn ‘człowiek ograniczony, małostkowy’.

  Filistyński - od filister, ze staropolskiego filistyn ‘człowiek ograniczony, małostkowy’.

  Filisz - 1486 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiszak - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiszek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiszewic - 1408 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiszewski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiszkiewicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiśka - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filiśnik - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filitowicz - od imienia Filit używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckiego pochodzenia Philetos, od philetos ‘lubiany’.

  Filitowski - od imienia Filit używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckiego pochodzenia Philetos, od philetos ‘lubiany’.

  Filius - od łacińskiego filus ‘syn’.

  Filiusz - od łacińskiego filus ‘syn’.

  Filiut - od imienia Filit używanego w Kościele prawosławnym. Imię greckiego pochodzenia Philetos, od philetos ‘lubiany’.

  Filjo - od łacińskiego filus ‘syn’.

  Filk - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filka - 1743 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filke - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filkiewicz - 1748 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filko - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filkos - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filkowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fillip - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Fillipiak - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Fillipow - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Fillipski - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Fillman - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Fillmann - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Film - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filman - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filmann - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filmanow - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filmanowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filmanowski - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filmoniuk - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filmonowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filmowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filmus - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filmut - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filo - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filoch - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filocha - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filochowicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filochowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filochowski - od nazwy miejscowej Filochy (ostrołęckie, gmina Czerwin).

  Filoda - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filok - (Śl) od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filomat - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filomena - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filomenko - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filomenowicz - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filomon - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filomonow - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filomonowicz - 1765 od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filomończyk - od imienia Filemon. Imię pochodzenia greckiego Philemon, od phileni ‘kocham’, od wschodniosłowiańskiego Filimon lub od imienia Filomen, z greckiego Philomenes, od philos ‘drogi’ + menos ‘siła, męstwo’.

  Filon - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filonczuk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filonczyk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filonek - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filonik - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filoniowicz - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filoniuk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filonow - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczzone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filonowicz - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filonowski - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filoń - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filończuk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filończyk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Filosek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filoszek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filowicz - 1462 (KrW) od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filozof - 1445 od filozof.

  Filozofek - 1488 od filozof.

  Filpe - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filpiak - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filpkiewicz - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filpkowski - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filuch - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filuchowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filuciak - od filut ‘bałamut’.

  Filuda - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filuk - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filus - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filusek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filusik - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filusiński - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filusz - 1456 od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filuś - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Filut - od filut ‘bałamut’.

  Filuta - od filut ‘bałamut’.

  Filutek - od filut ‘bałamut’.

  Filutkiewicz - od filut ‘bałamut’.

  Filutkowski - od filut ‘bałamut’.

  Filutowicz - od filut ‘bałamut’.

  Filutowski - od filut ‘bałamut’.

  Filutycz - od filut ‘bałamut’.

  Filypczuk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filypczyk - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filypek - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Filz - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filzek - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filzer - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filzkowski - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filzon - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Filzykowski - od filc ‘rodzaj tkaniny’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Filz.

  Fił - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiła - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłaciński - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłaciuk - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłacz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłanowicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłczew - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłka - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłkowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłoc - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłocha - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłojek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłon - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłonczuk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłonczyk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłoniak - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłonienko - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłonik - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłoniuk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłonkowicz - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłonow - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłonowicz - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłoń - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłończuk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłończyk - od imienia Filon. Imię w Polsce poświadczone od XVII wieku, przeważnie na Kresach Wschodnich, pochodzenia greckiego Philon, skrócenie od imion złożonych typu Philolaos, Theophilos, od wschodniosłowiańskiego Filon, też od Filimon.

  Fiłosow - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłowicz - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłowski - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłych - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fiłyk - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fim - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fima - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fimek - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fimiak - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fimiarz - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fimiasz - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’

  Fimierz - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fimiński - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fimka - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fimowicz - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fin - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fina - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finak - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finczek - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finczuk - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finda - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findala - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findel - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’; od niemieckiej nazwy osobowej Findel.

  Finder - 1619 od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’; od niemieckiej nazwy osobowej Finder.

  Findlik - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findor - 1621 od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findrik - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findrykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findur - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findura - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findurski - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findysz - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findzinkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Findziński - od niemieckiej nazwy osobowej Finde, ta od finden ‘znaleźć’.

  Fineczko - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finek - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finiak - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finiaków - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finiarski - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finiarz - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finiewski - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finik - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finikowski - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finiosz - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finiuk - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fink - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finka - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finkel - od niemieckiej nazwy osobowej Finkel, ta od apelatywu Finke ‘zięba’.

  Finkelski - od niemieckiej nazwy osobowej Finkel, ta od apelatywu Finke ‘zięba’.

  Fink-Finowicki - złożenia brak; Fink od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena; Finowicki od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Finkel, ta od apelatywu Finke ‘zięba’.

  Finkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finklewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Finkel, ta od apelatywu Finke ‘zięba’.

  Finko - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finkowiak - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finkowicz - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finkowski - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Finowski - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fiń - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fińczuk - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fińk - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fiński - 1718 od fin ‘filut, zręczny’ lub od Fin ‘Fińczyk’.

  Fioch - od fiok, fioch ‘lok, ozdoba na głowie’.

  Fiodarowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fioder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fioderczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fioderewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fioderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodo - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodor - 1599 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorczenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodoroff - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodoronek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodosiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodosiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodrów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodrysiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fioducik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiodurczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fiok - od fiok, fioch ‘lok, ozdoba na głowie’.

  Fioka - od fiok, fioch ‘lok, ozdoba na głowie’.

  Fiol - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiola - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiolek - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiolik - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fiolka - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fioł - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł,fijał,chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fioła - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł,fijał,chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiołek - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł,fijał,chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiołka - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł,fijał,chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiołko - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł,fijał,chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiołkowski - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł,fijał,chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiołków - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł,fijał,chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiołna - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł,fijał,chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiołno - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł,fijał,chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fionc - od fiączeć ‘świstać’.

  Fioncek - od fiączeć ‘świstać’.

  Fionczek - od fiączeć ‘świstać’.

  Fionczyk - od fiączeć ‘świstać’.

  Fionek - od fiączeć ‘świstać’.

  Fionik - od fiączeć ‘świstać’.

  Fioniuk - od fiączeć ‘świstać’.

  Fionkiewicz - od fiączeć ‘świstać’.

  Fior - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fiorczak - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fiorczyk - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fiorczyński - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fiore - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fiorek - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fiori - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fiół - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiółka - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiółkowski - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fiór - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fir - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Fira - 1769 od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firak - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firan - od firana, firanka.

  Firanek - od firana, firanka

  Firanowski - od firana, firanka.

  Firańczuk - od firana, firanka.

  Firańczyk - od firana, firanka.

  Firański - od firana, firanka.

  Firas - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firasiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firasz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firaszewicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firaszyński - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firaś - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firc - od gwarowego firc ‘książę’.

  Fircej - od gwarowego firc ‘książę’.

  Fircowicz - od gwarowego firc ‘książę’.

  Fircowicz - od gwarowego firc ‘książę’.

  Fircyk - 1795 od fircyk ‘pędziwiatr; elegant’.

  Firczakowski - od gwarowego firc ‘książę’.

  Firczuk - od gwarowego firc ‘książę’.

  Firczyk - od fircyk ‘pędziwiatr; elegant’.

  Firczyński - od gwarowego firc ‘książę’.

  Firecki - od gwarowego firc ‘książę’.

  Firek - 1631 od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firer - od niemieckiej nazwy osobowej Führer ‘przewodnik, przywódca’.

  Firesiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firesko - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firewicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firfa - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Firfas - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Firfass - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Firgalski - od firgać ‘wierzgać’.

  Firgielewski - od firgać ‘wierzgać’.

  Firgola - od firgać ‘wierzgać’.

  Firgolski - od firgać ‘wierzgać’.

  Firgon - od firgać ‘wierzgać’.

  Firgoń - od firgać ‘wierzgać’.

  Firgowski - od firgać ‘wierzgać’.

  Firgulski - od firgać ‘wierzgać’.

  Firka - 1488 od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firke - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firko - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firkowicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firkowski - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firkus - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firl - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Firla - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Firlaj - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Firlajczyk - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Firlas - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Firlay - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Firląg - od staropolskiego firląg, fierląg ‘jednostka monetarna’.

  Firlej - 1387 od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Firleja - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Firlejczyk - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Firlejów - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Firlet - od firleta ‘gatunek rośliny’.

  Firleta - 1677 od firleta ‘gatunek rośliny’.

  Firlewicz - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Firley - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Firliciński - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Firlik - 1445 od gwarowego firlać ‘mieszać’; od gwarowego firlik ‘mała beczułka’.

  Firlong - od staropolskiego firląg, fierląg ‘jednostka monetarna’.

  Firlus - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Firluś - od gwarowego firlać ‘mieszać’.

  Firma - 1515 od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firman - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Firmanczuk - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Firmandy - od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firmanek - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Firmaniuk - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Firmant - od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firmanta - od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firmanti - od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firmantowski - od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firmanty - od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firmańczuk - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Firmik - 1527 od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firmończuk - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Firmowski - od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firmuga - od firma ‘przedsiębiorstwo produkcyjne lub handlowe’.

  Firnis - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’; od niemieckiej nazwy osobowej Firniß.

  Firnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’; od niemieckiej nazwy osobowej Firniß.

  Firnys - od niemieckiej nazwy osobowej Firn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego apelatywu virne ‘stary, doświadczony, mądry’; od niemieckiej nazwy osobowej Firniß.

  Firo - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firoch - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firok - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firończyk - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firosz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firowicz - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firowski - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  First - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Firszt - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Firt - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Firtak - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Firtas - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Firtek - 1746 od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Firtel - od gwarowego firtel ‘ćwierć, czwarta część’.

  Firus - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firuś - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firut - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firuta - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firuzek - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firyn - od imienia Zefiryn, to od łacińskiego Zephyrinus, z greckiego Dzéphyros.

  Firynowicz - od imienia Zefiryn, to od łacińskiego Zephyrinus, z greckiego Dzéphyros.

  Firysiuk - od niemieckich nazw osobowych Fier, Fir, te od apelatywu vier ‘cztery’, na Kresach Wschodnich też od Olefir, Olefier.

  Firzbak - od niemieckiej nazwy osobowej Fischbach.

  Fis - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisak - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisan - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisch - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fischbach - od niemieckiej nazwy osobowej Fischbach.

  Fischer - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fischer-Fischerring - złożenia brak; Fischer od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’. Fischerring prawdopodobnie od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisek - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiser - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fisera - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fisher - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fisiak - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisieczko - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisier - 1795 od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fisina - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisior - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fisiorek - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fisiór - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fisiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiskiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiskowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisol - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisołek - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiss - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fista - od chwist ‘świst’.

  Fistak - od chwist ‘świst’.

  Fistek - od chwist ‘świst’.

  Fister - 1476 od niemieckiej nazwy osobowej Fister.

  Fisterowicz - 1476 od niemieckiej nazwy osobowej Fister.

  Fistkowski - od chwist ‘świst’.

  Fistrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fister.

  Fisula - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisun - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fisz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszak - 1397 od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszan - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszar - 1458 od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fiszbach - od niemieckiej nazwy osobowej Fischbach.

  Fiszbak - od niemieckiej nazwy osobowej Fischbach.

  Fiszbok - od niemieckiej nazwy osobowej Fischbach.

  Fiszczek - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszczenko - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszek - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszel - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszer - 1398 od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fiszera - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fiszerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fiszerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fiszerzyk - 1394 od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fiszewski - 1742 od nazwy miejscowej Fiszewo (elbląskie, gmina Gronowo Elbląskie).

  Fiszk - 1394 od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszka - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszka-Borzyszkowski - złożenia brak; Fiszka od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’; Borzyszkowski pd nazw miejscowych Borzyszkowo (bydgoskie, gmina Więcbork), Borzyszkowy (słupskie, gmina Lipnica).

  Fiszkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszkin - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszko - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszkow - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszow - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiszylewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiś - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiśka - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fiśkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fit - 1764 od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fita - 1712 od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitacz - 1778 od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitak - 1744 od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitakowicz - 1789 od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fital - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitar - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitarenko - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitas - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitaszewski - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitaś - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitczyk - 1764 od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitek - 1755 od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitel - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitela - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fiter - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fiterman - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fiternicki - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fiternik - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fiterniuk - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fiterski - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fites - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitka - 1663 od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitkał - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitkało - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitkiewicz - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitko - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitkoś - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitkowicz - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitkowski - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fito - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitok - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitola - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitoła - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fiton - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitonik - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitonowicz - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitoń - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitończuk - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitoński - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitos - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitowicz - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitowski - 1787 od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitryk - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fitryszyn - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fitrzak - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fitrzyk - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fitt - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fituch - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fituka - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitula - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitulski - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fituła - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitus - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitych - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit lub od staroniemieckiego Fittich ‘skrzydło’.

  Fityga - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fityk - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fityka - od gwarowego fitać ‘chwytać’, od gwarowego fita ‘narzędzie do mierzenia średnicy drzewa’, od niemieckiej nazwy osobowej Fit.

  Fitz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fitza - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fitze - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fitzek - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fitzon - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fitzoń - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fiucek - od staropolskiego fiuk ‘rodzaj polewki’ lub od staropolskiego fiukać ‘gwizdać’.

  Fiucik - 1609 od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiucz - od staropolskiego fiuk ‘rodzaj polewki’ lub od staropolskiego fiukać ‘gwizdać’.

  Fiuczek - od staropolskiego fiuk ‘rodzaj polewki’ lub od staropolskiego fiukać ‘gwizdać’.

  Fiuczyński - od staropolskiego fiuk ‘rodzaj polewki’ lub od staropolskiego fiukać ‘gwizdać’.

  Fiuczyszyn - od staropolskiego fiuk ‘rodzaj polewki’ lub od staropolskiego fiukać ‘gwizdać’.

  Fiugaj - od gwarowego fiugać ‘szybko uciekać’.

  Fiugajski - od gwarowego fiugać ‘szybko uciekać’.

  Fiugalski - od gwarowego fiugać ‘szybko uciekać’.

  Fiuk - od staropolskiego fiuk ‘rodzaj polewki’ lub od staropolskiego fiukać ‘gwizdać’.

  Fiur - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fiurczuk - od staropolskiego, gwarowego fiurczeć, furkać ‘jechać lekko a prędko’.

  Fiurst - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Fiut - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiuta - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiutak - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiutakiewicz - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiutek - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiutka - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiutko - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiutkowski - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiuto - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiutowski - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiuty - od staropolskiego fiut ‘szast, oznaczenie szybkiego ruchu’, od gwarowego ‘ukleja, gatunek ryby’.

  Fiweg - od niemieckiej nazwy osobowej Vieweg, ta od apelatywu Vieweg ‘droga dla bydła’.

  Fiweger - od niemieckiej nazwy osobowej Vieweg, ta od apelatywu Vieweg ‘droga dla bydła’.

  Fiwegier - od niemieckiej nazwy osobowej Vieweg, ta od apelatywu Vieweg ‘droga dla bydła’.

  Fiwek - od niemieckiej nazwy osobowej Vieweg, ta od apelatywu Vieweg ‘droga dla bydła’.

  Fixa - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fixek - od fiksować potocznie ‘szaleć, eariować’, też od łacińskiego fixus ‘trwały, niezmienny’.

  Fiz - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fiza - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fizan - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fizek - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fizel - 1632 od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’; od niemieckich nazw odobowych Fiessel, Fissel.

  Fizela - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’; od niemieckich nazw odobowych Fiessel, Fissel.

  Fizia - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fiziar - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fizik - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fiziński - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fizio - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fizior - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fiziurski - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fizol - od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  Fizyczak - od fizyka.

  Fizyczyk - od fizyka.

  Fizyk - od fizyka.

  Fizyka - od fizyka.

  Fjał - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fjałkowski - od nazwy miejscowej Fijałkowo (ostrołęckie, gmina Przasnysz).

  Fjol - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fjolek - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fjolik - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fjołek - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Fjółkiewicz - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’.

  Flaba - od gwarowego flaba ‘pysk’.

  Flabirski - od gwarowego flaba ‘pysk’; od gwarowego flabera ‘ten, co pyskuje, gaduła’.

  Flach - 1426 od flasza ‘duża flaszka’.

  Flacha - 1598 od flasza ‘duża flaszka’.

  Flachna - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flacz - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flaczak - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flaczek - 1475 od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; od flaczek.

  Flaczkiewicz - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flaczkowski - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flaczyk - 1610 od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flaczyński - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flada - od flada ‘placek’.

  Fladda - od flada ‘placek’.

  Fladecki - od flada ‘placek’.

  Flader - od staropolskiego flader ‘słój w drzewie’.

  Fladro - od staropolskiego flader ‘słój w drzewie’.

  Fladrowski - od staropolskiego flader ‘słój w drzewie’.

  Fladrzyński - od staropolskiego flader ‘słój w drzewie’.

  Fladziński - od flada ‘placek’.

  Fladziński - od staropolskiego flader ‘słój w drzewie’.

  Flaga - 1577 od flaga ‘chorągiew’.

  Flago - od flaga ‘chorągiew’.

  Flagowski - od flaga ‘chorągiew’.

  Flaischer - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flaiszer - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flaiszerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flajs - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flajsierowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flajsz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flajszak - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flajszar - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flajszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flajszer - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flajszerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flajszok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flak - 1413 od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flaka - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; od gwarowego flaka ‘jelito’.

  Flakiewicz - 1736 od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flakowicz - 1442 od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flakowski - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flakula - 1556 od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flakus - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flakuś - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek.

  Flam - od niemieckiej nazwy osobowej Flam, ta od apelatywu Flamme ‘ogień, płomień’.

  Flama - od niemieckiej nazwy osobowej Flam, ta od apelatywu Flamme ‘ogień, płomień’; od gwarowego flama ‘płomień’.

  Flamm - od niemieckiej nazwy osobowej Flam, ta od apelatywu Flamme ‘ogień, płomień’.

  Flamma - od niemieckiej nazwy osobowej Flam, ta od apelatywu Flamme ‘ogień, płomień’.

  Flamowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Flam, ta od apelatywu Flamme ‘ogień, płomień’.

  Flamula - od niemieckiej nazwy osobowej Flam, ta od apelatywu Flamme ‘ogień, płomień’.

  Flan - od niemieckiej nazwy osobowej Flan.

  Flanc - od niemieckiej nazwy osobowej Pflanz, ta od apelatywu Pflanze ‘roślina, sadzonka’.

  Flanczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Pflanz, ta od apelatywu Pflanze ‘roślina, sadzonka’.

  Flanczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Pflanz, ta od apelatywu Pflanze ‘roślina, sadzonka’.

  Flanek - od niemieckiej nazwy osobowej Flan.

  Flankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Flan.

  Flankowski - od niemieckiej nazwy osobowej Flan.

  Flann - od niemieckiej nazwy osobowej Flan.

  Flanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Flan.

  Flanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Flan.

  Flantz - od niemieckiej nazwy osobowej Pflanz, ta od apelatywu Pflanze ‘roślina, sadzonka’.

  Flanz - od niemieckiej nazwy osobowej Pflanz, ta od apelatywu Pflanze ‘roślina, sadzonka’.

  Flas - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasa - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasch - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaschinski - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaschka - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasek - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasia - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasiak - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasiewicz - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasiński - 1699 od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaska - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasz - 1394 od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasza - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaszak - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flasz-Błaszczak - złożenia brak; Flasz 1394 od flasza ‘duża flaszka’; Błaszczak 1748 w grupie nazwisk pochodzących od imion na Bła-, typu Błażej.

  Flaszczyński - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaszecki - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaszek - 1491 od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaszeński - 1783 od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaszewski - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaszka - 1399 od flasza ‘duża flaszka’; od flaszka ‘butelka’.

  Flaszkiewicz - od flasza ‘duża flaszka’; od flaszka ‘butelka’.

  Flaszkowski - od flasza ‘duża flaszka’; od flaszka ‘butelka’.

  Flaszowski - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaszyński - 1723 od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaś - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flaśkiewicz - od flasza ‘duża flaszka’.

  Flat - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flatak - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flatał - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flatan - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flath - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flatho - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flatka - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flatko - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flato - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flaton - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flatow - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flatów - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Flatt - od niemieckiej nazwy osobowej Flat, ta od średnio-wysoko-niemieckiego vlát ‘czystość, piękność’.

  Fląder - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flądra - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flądro - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flądrowski - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flądrzyński - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Fleczek - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Fleczko - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Fleczuk - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Fleczykowski - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Fleczyński - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flećko - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Fleischer - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleischerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleiszar - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleiszer - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleiszerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleiszok - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Fleiszor - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleiter - od niemieckiej nazwy osobowej Fleuter.

  Fleituch - od flejtuch ‘człowiek niechlujny’.

  Flejscher - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flejsierowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flejsiorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flejsz - 1439 od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flejszak - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flejszan - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flejszar - 1413 od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flejszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flejszer - 1429 od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flejszerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flejta - od flet lub od niemieckiej nazwy osobowej Flöte; też od gwarowego flejtać ‘brudzić’.

  Flejtar - od niemieckiej nazwy osobowej Fleuter.

  Flejter - od niemieckiej nazwy osobowej Fleuter.

  Flejterowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fleuter.

  Flejterski - od niemieckiej nazwy osobowej Fleuter.

  Flejtuch - od flejtuch ‘człowiek niechlujny’.

  Flek - 1330 od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flekiej - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flekiewicz - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flekij - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flekowic - 1439 od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flera - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Fleran - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flerarz - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flerczak - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flerczuk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flerczyński - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flerek - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flerian - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flerianowicz - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flerke - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flerkowski - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flescher - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flesz - 1464 od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Fleszak - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Fleszar - 1424 od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleszek - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Fleszer - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleszerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Fleszor - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Fleszyński - od niemieckiej nazwy osobowej Fleisch, ta od apelatywu Fleisch ‘mięso’.

  Flet - od flet lub od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Fleta - od flet lub od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Fleter - od niemieckiej nazwy osobowej Fleuter.

  Fleterski - od niemieckiej nazwy osobowej Fleuter.

  Fleth - od flet lub od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Fletka - od flet lub od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Fletowski - od flet lub od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Fletta - od flet lub od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Fleysierowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flieg - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fliega - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fliegar - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fliege - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fliegel - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Flieger - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fliegiel - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’; od gwarowego fliegiel ‘skrzydło’.

  Fliegier - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Flig - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fliga - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’; od gwarowego fliga ‘muszka, rodzaj krawatu’.

  Fligel - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fliger - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’; odniemieckiej nazwy osobowej Flüger.

  Fligga - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fligge - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fligier - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fligo - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Fligowski - od niemieckiej nazwy osobowej Flieg (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vliege ‘mucha’.

  Flint - od flinta ‘fuzja myśliwska’.

  Flinta - od flinta ‘fuzja myśliwska’.

  Flis - 1371 od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisak - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisakowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisarski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisek - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’; od gwarowego flisek ‘wozak leśny’.

  Flisiak - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisiakowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisiek - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisiewicz - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisik - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisikowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisiński - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisiuk - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliskiewicz - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisnik - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisnikowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliss - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flissakowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flissek - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flissikowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisykowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisz - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliszczak - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliszczuk - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliszek - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliszewski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliszka - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliszkiewicz - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliszkowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flisznik - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliszowski - 1497 od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliś - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliśkiewicz - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliśniak - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fliśnik1607 - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’; od Fliśnik ‘flisak, żeglarz’.

  Fliśnikowicz - 1689 od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’; od Fliśnik ‘flisak, żeglarz’.

  Fliśnikowski - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’; od Fliśnik ‘flisak, żeglarz’.

  Flita - od flita ‘naczynie do mleka’.

  Flitka - od flita ‘naczynie do mleka’; od flitka ‘mała flita’.

  Flitta - od flita ‘naczynie do mleka’.

  Flizak - od fliza ‘płytka’, z niemieckiego Fliese.

  Flizek - od fliza ‘płytka’, z niemieckiego Fliese.

  Flizik - od fliza ‘płytka’, z niemieckiego Fliese.

  Flizikowski - od fliza ‘płytka’, z niemieckiego Fliese.

  Fliżak - od fliza ‘płytka’, z niemieckiego Fliese.

  Floc - od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Floczak - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Floczyk - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Floczyński - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flodrowski - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flojszor - od niemieckiej nazwy osobowej Fleischer, ta od apelatywu Fleischer ‘rzeźnik’.

  Flok - 1773 od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flokiewicz - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flokowski - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Flon - od niemieckiej nazwy osobowej Flan.

  Flonc - od niemieckiej nazwy osobowej Pflanz, ta od apelatywu Pflanze ‘roślina, sadzonka’.

  Floncek - od niemieckiej nazwy osobowej Pflanz, ta od apelatywu Pflanze ‘roślina, sadzonka’.

  Flonczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Pflanz, ta od apelatywu Pflanze ‘roślina, sadzonka’.

  Flonder - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flondra - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flondro - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flondryński - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flondrzyński - od flądra, flądra ‘gatunek ryby’.

  Flor - 1400 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flora - 1743 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floraczek - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florak - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florakowski - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floran - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florans - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florańczyk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floras - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floraszak - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floraszek - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floraś - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florcak - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florcuk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florcza - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczak1685 - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczewski - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczkiewicz - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczkowski - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczok - (Śl) od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczuk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczyak - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczyk - 1679 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczykiewicz - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczykowski - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florczyński - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florecki - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florek - 1492 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floren - 1765 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florenc - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florencki - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florenek - 1766 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florens - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florenski - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floreński - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flores - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floreszczyk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floręcki - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floria - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florian - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florianc - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florianczyk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florianowicz - 1670 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florianowski - od nazw miejscowych Florianów, Florianowo (kilka wsi).

  Floriańczyk - 1698 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floriański - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florijan - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florikiewicz - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florin - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floriński - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florisiak - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florja - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florjan - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florjanczyk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florjanowicz - 1584 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florjańczyk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florjański - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florka - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florkasiewicz - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florke - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florkiewicz - 1631 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florko - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florkow - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florkowicz - 1657 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florkowska - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florkowski - 1765 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florków - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florkula - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florkus - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floros - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floroszek - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florow - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florowski - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floruk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florus - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flory - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryan - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryanczyk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryanowicz - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryańczyk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryański - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryja - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florykowski - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryn - 1638 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryniak - 1620 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryński - 1613 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’ lub od nazwy miejscowej Florynka.

  Florys - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florysiak - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryszak - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryszczak - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryszczuk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryszczyk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryszek - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Floryś - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florzańczyk - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Florzek - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flos - od gwarowego flos ‘spływ; płetwa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Floß.

  Flosik - od gwarowego flos ‘spływ; płetwa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Floß.

  Flosiński - od gwarowego flos ‘spływ; płetwa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Floß.

  Floss - od gwarowego flos ‘spływ; płetwa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Floß.

  Flosz - od gwarowego flos ‘spływ; płetwa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Floß.

  Floszek - od gwarowego flos ‘spływ; płetwa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Floß.

  Flot - od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Flota - od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Flotan - od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Flotczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Flotczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Flotowski - od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Flotyński - od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Flotziński - od niemieckiej nazwy osobowej Flöte.

  Flór - od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flud - od niemieckich nazw osobowych Flud, Flod.

  Fluda - od niemieckich nazw osobowych Flud, Flod.

  Fludarski - od niemieckich nazw osobowych Flud, Flod.

  Fludek - od niemieckich nazw osobowych Flud, Flod.

  Fluder - od niemieckiej nazwy osobowej Flöder.

  Fluderski - od niemieckich nazw osobowych Flud, Flod.

  Fludra - od niemieckich nazw osobowych Flud, Flod.

  Fludre - od niemieckich nazw osobowych Flud, Flod.

  Fludziański - od niemieckich nazw osobowych Flud, Flod.

  Fludziński - od niemieckich nazw osobowych Flud, Flod.

  Flug - od niemieckiej nazwy osobowej Flug.

  Flügel - od niemieckiej nazwy osobowej Flug.

  Fluger - od niemieckiej nazwy osobowej Flug.

  Flugiel - od niemieckiej nazwy osobowej Flug.

  Flujger - 1520 od niemieckich nazw osobowych Flug, Pflüger, Flüger.

  Fluks - od staropolskiego fluks ‘wyciek, ślinotok’.

  Fluksik - od staropolskiego fluks ‘wyciek, ślinotok’.

  Flur - od staropolskiego flura ‘nierządnica’.

  Flura - od staropolskiego flura ‘nierządnica’.

  Flurczyk - od staropolskiego flura ‘nierządnica’.

  Flurek - od staropolskiego flura ‘nierządnica’.

  Fluryn - 1657 od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Flusiak - od niemieckiej nazwy osobowej Fluss, ta od apelatywu Fluß ‘rzeka, potok’.

  Flusik - od niemieckiej nazwy osobowej Fluss, ta od apelatywu Fluß ‘rzeka, potok’.

  Flusiński - od niemieckiej nazwy osobowej Fluss, ta od apelatywu Fluß ‘rzeka, potok’.

  Fluske - od niemieckiej nazwy osobowej Fluss, ta od apelatywu Fluß ‘rzeka, potok’.

  Flusniak - od niemieckiej nazwy osobowej Fluss, ta od apelatywu Fluß ‘rzeka, potok’.

  Fluss - od niemieckiej nazwy osobowej Fluss, ta od apelatywu Fluß ‘rzeka, potok’.

  Fluśniak - od niemieckiej nazwy osobowej Fluss, ta od apelatywu Fluß ‘rzeka, potok’.

  Fluśnik - od niemieckiej nazwy osobowej Fluss, ta od apelatywu Fluß ‘rzeka, potok’.

  Flynt - od flinta ‘fuzja myśliwska’.

  Flys - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Flyzikowski - od fliza ‘płytka’, z niemieckiego Fliese.

  Fłaga - od flaga ‘chorągiew’.

  Fłakowski - od flak ‘wnętrzności’, od staropolskiego flek; też od flek ‘podeszwa na obcasie’.

  Fłyś - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Fober - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Fobisiak - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fobisiewicz - od łacińskiego Fabian. Imię pochodzenia łacińskiego, od Fabianus, to od nazwy rodu Fabius, znane w Polsce od XIII wieku w formie Pabijan i Fabijan.

  Fobrowicz - od łacińskiego faber ‘kowal, cieśla, rzemieślnik’.

  Foc - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Foca - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Focan - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Foch - od fochy ‘dąsy’, od staropolskiego fochować ‘flirtować’.

  Focha - od fochy ‘dąsy’, od staropolskiego fochować ‘flirtować’.

  Fochel - 1572 od fochy ‘dąsy’, od staropolskiego fochować ‘flirtować’.

  Fochs - 1448 od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Fociuk - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Focoń - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Foculak - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Focz - 1547 może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Foczański - 1783 może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Foczek - 1556 może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Foczka - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Foczke - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Foczki - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Foczmanowicz - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foczmianiak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foczpaniak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foczpański - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foczyński - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Fodak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Foder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Foderkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Foderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodora - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodoran - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodorowicz - 1767 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodrowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodurek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fodyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fof - 1494 od niemieckiej nazwy osobowej Pfaffe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phaffe ‘duchowny, kapłan’, też od fafać, fafrać ‘mówić niewyraźnie’.

  Fogal - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Fogalski - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Fogel - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Fogiel - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Fogielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Fogl - od niemieckiej nazwy osobowej Vogel, ta od apelatywu Vogel ‘ptak’.

  Foicik - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Foiczik - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Foiczyk - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Foit - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Foizik - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Foj - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Foja - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojas - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojcik - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojciuk - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojczik - (Śl) od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojczyk - (Śl) od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojer - od niemieckiej nazwy osobowej Feuer, ta od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fojerman - od niemieckiej nazwy osobowej Feuer, ta od apelatywu Feuer ‘ogień’; od niemieckiego Feuermann ‘strażak’.

  Fojerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Feuer, ta od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fojerski - od niemieckiej nazwy osobowej Feuer, ta od apelatywu Feuer ‘ogień’.

  Fojik - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojkowski - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojt - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojta - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojtczak - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojtik - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojto - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojtowicz - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojtowski - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojtów - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojtuch - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojtzik - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fojucik - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojud - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojudzki - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojut - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojuth - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojutk - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojutkowski - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojutowicz - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fojutowski - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fok - od niemieckiej nazwy osobowej Fock, ta od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand.

  Foka - od niemieckiej nazwy osobowej Fock, ta od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand lub od foka.

  Fokarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Föker.

  Fokarski - od niemieckiej nazwy osobowej Föker.

  Fokas - od niemieckiej nazwy osobowej Fock, ta od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand lub od foka.

  Fokier - 1628 od niemieckiej nazwy osobowej Föker.

  Fokin - od niemieckiej nazwy osobowej Fock, ta od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand lub od foka.

  Fokow - od niemieckiej nazwy osobowej Fock, ta od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand lub od foka.

  Foków - od niemieckiej nazwy osobowej Fock, ta od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand lub od foka.

  Fokrowicz - 1609 od niemieckiej nazwy osobowej Föker.

  Foks - 1394 od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foksa - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foksch - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foksewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foksiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foksiński - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foksowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foksowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foksz - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foksza - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Fokszan - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Fokszański - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Fokszej - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Fokszeński - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Fokś - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Fokus - od niemieckiej nazwy osobowej Fock, ta od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand lub od foka; od fokus ‘żart, psota’; też od niemieckiego Fokus ‘ognisko’.

  Fol - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Fola - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folak - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folan - 1600 od niemieckich nazw osobowych Folant, Fa (h)land.

  Folana - od niemieckich nazw osobowych Folant, Fa (h)land.

  Foland - od niemieckich nazw osobowych Folant, Fa (h)land.

  Folaniewski - od niemieckich nazw osobowych Folant, Fa (h)land.

  Folant - 1584 od niemieckich nazw osobowych Folant, Fa (h)land.

  Folański - od niemieckich nazw osobowych Folant, Fa (h)land.

  Folar - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Folarczyk - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Folarin - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Folaron - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Folarowski - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Folarz - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Folarzyński - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Folas - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folasiński - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folczak - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folczyk - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folczykowski - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folczyński - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folda - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Folde - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Foldeń - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Foldyn - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Foldyna - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Foldziński - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Folej - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folejczyk - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folejewski - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folek - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folendysz - od Falandysz, falendysz, dawniej ‘ciężkie sukno angielskie lub holenderskie’.

  Foley - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folfa - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Folfas - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Folfasiński - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Folfoszyński - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Folfus - od gwarowego falfa ‘pręt żelazny przy kołowrotku z walcem do zwijania nici’.

  Folg - od staropolskiego folga, folg ‘ulga’.

  Folga - 1728 od staropolskiego folga, folg ‘ulga’.

  Folge - od staropolskiego folga, folg ‘ulga’.

  Folgowski - od staropolskiego folga, folg ‘ulga’.

  Folgun - od staropolskiego folga, folg ‘ulga’.

  Folgus - od staropolskiego folga, folg ‘ulga’.

  Foliczko - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folik - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folis - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folisiewicz - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folisz - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Foliszewski - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folk - od niemieckich nazw osobowych Volk, Folk, te od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand.

  Folka - od niemieckich nazw osobowych Volk, Folk, te od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand.

  Folke - od niemieckich nazw osobowych Volk, Folk, te od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand.

  Folkiewicz - 1783 od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folkman - od niemieckiej nazwy osobowej Volkman.

  Folkmann - 1673 od niemieckiej nazwy osobowej Volkman.

  Folkmar - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Folkmer - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Folkner - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Foll - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folla - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Follak - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folland - od niemieckich nazw osobowych Folant, Fa (h)land.

  Follmar - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Follmer - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Folman - od niemieckiej nazwy osobowej Volkman; od niemieckiej nazwy osobowej Foltmann.

  Folmann - od niemieckiej nazwy osobowej Volkman; od niemieckiej nazwy osobowej Foltmann.

  Folmar - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Folmer - od niemieckiej nazwy osobowej Folkmar.

  Folnalczyk - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Folnik - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Folowany - 1507 od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’; od staropolskiego folować ‘zbijać, filcować sukno’.

  Folt - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Folta - 1688 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltak - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltan - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltanowicz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltański - 1780 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltas - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltasz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Folte - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltek - 1668 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltin - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltinek - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltin-Zaczek - złożenia brak; Foltin od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus; Zaczek od żak ‘student, uczeń’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Foltman - od niemieckiej nazwy osobowej Volkman; od niemieckiej nazwy osobowej Foltmann.

  Foltus - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltyczko - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltyn - 1458 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltyna - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltynek - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltyniak - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltyniewicz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltyniok - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltynowicz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltynowski - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltynski - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltyń - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltyński - 1782 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltys - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltysz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foltyś - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Foluch - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Folus - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Folusewycz - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Folusiak - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Folusiewicz - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Folusniak - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Folusz - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Foluszczak - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Foluszczyk - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Foluszewski - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Foluszna - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Foluszny - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Foluszyński - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’.

  Foluśniak - od staropolskiego folusz, falusz ‘urządzenie do foliwania tkanin’; od foluśnik ‘folarz’.

  Folwaczna - od folwark.

  Folwaczny - od folwark.

  Folwaczyn - od folwark.

  Folwarczna - od folwark, folwarczna.

  Folwarczniak - od folwark.

  Folwarczny - 1527 od folwark, folwarczny.

  Folwarczyk - od folwark.

  Folwarczyn - od folwark.

  Folwark - od folwark.

  Folwarków - od folwark.

  Folwarniak - od folwark.

  Folwarowski - 1568 od folwark.

  Folwarski - 1599 od folwark, Folwarski.

  Folwerk - od folwark.

  Foła - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Fołczyk - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Fołczyński - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Fołda - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Fołdowski - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Fołdyna - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Fołdziński - od gwarowego fołda ‘człowiek średniego stanu’.

  Fołek - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Fołga - od staropolskiego folga, folg ‘ulga’.

  Fołk - od niemieckich nazw osobowych Volk, Folk, te od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand.

  Fołka - od niemieckich nazw osobowych Volk, Folk, te od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand.

  Fołkman - od niemieckiej nazwy osobowej Volkman; od niemieckiej nazwy osobowej Foltmann.

  Fołkowicz - od niemieckich nazw osobowych Volk, Folk, te od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand.

  Fołkowski - od niemieckich nazw osobowych Volk, Folk, te od nazw osobowych Folkbert, Folkbrand.

  Fołt - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołta - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołta - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Fołtek - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołtycz - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołtyn - 1514 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołtyniak - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołtynowicz - 1577 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołtyń - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołtyński - 1630 od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołtys - od niemieckich nazw osobowych Faltin, Foltin, Falt, te od imienia Valentinus.

  Fołyga - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Fołys - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Foma - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomfara - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fomferek - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fomi - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomicki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomiczenko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomiczew - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomiczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomienko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomikowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomina - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fominkowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fominski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomiński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomiuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomkin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fomuła - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Fonda - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fondakowski - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fondaliński - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fondanicz - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fonder - od niemieckiej nazwy osobowej Funder.

  Fonderka - od niemieckiej nazwy osobowej Funder.

  Fonderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Funder.

  Fonderski - od niemieckiej nazwy osobowej Funder.

  Fonderys - od niemieckiej nazwy osobowej Funder.

  Fondoński - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fondos - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fondyga - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fondys - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fondziel - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fonek - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Fonfara - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fonfarski - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fonfera - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fonferka - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fonferko - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fonfora - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fonfria - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Fonfria-Pereda - złożenia brak; Fonfria od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’; Pereda od imion złożonych typu Przedbor, Przedsław.

  Foniak - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Fonik - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Fonin - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Foniok - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Foniowicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Foniszewski - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Fonk - 1489 od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Fonkiewicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Fonkowicz - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Fonkowski - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Fonseca-Saborit - złożenia brak; Fonseca- brak; Saborit od niemieckich nazw osobowych Schaber, Schabert, te od średnio-wysoko-niemieckiego schaben ‘drapać, skrobać, rytować’.

  Fonta - 1630 od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Fontana - 1618 od włoskiego nazwiska Fontana lub od fontanna, dawniej Fontana.

  Fontani - od włoskiego nazwiska Fontana lub od fontanna, dawniej Fontana.

  Fontanna - 1737 od włoskiego nazwiska Fontana lub od fontanna, dawniej Fontana.

  Fontański - od włoskiego nazwiska Fontana lub od fontanna, dawniej Fontana.

  Fontasiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Fontczak - od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Fontowicz - od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Fończuk - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  Foński - od imienia Agafon, używanego w Kościele prawosławnym, od greckiego ágathon ‘dobrze’.

  For - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Fora - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Foraita - od niemieckiej nazwy osobowej Vorreiter, ta od apelatywu Vorreiter ‘pomocnik furmana, ordynans’.

  Foraiter - od niemieckiej nazwy osobowej Vorreiter, ta od apelatywu Vorreiter ‘pomocnik furmana, ordynans’.

  Forajta - od niemieckiej nazwy osobowej Vorreiter, ta od apelatywu Vorreiter ‘pomocnik furmana, ordynans’.

  Forajter - od niemieckiej nazwy osobowej Vorreiter, ta od apelatywu Vorreiter ‘pomocnik furmana, ordynans’.

  Forak - 1416 od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Foras - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forasiński - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Foraś - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forc - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forcewicz - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forcin - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forcz - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forczak - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forczek - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forczewski - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forczmaniak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forczmanowicz - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forczmanowski - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forczmański - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forczoń - 1722 od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forczpaniak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forczpanik - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forczyk - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forczyński - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Ford - od niemieckiej nazwy osobowej Ford.

  Fordan - od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Fordański - od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Fordas - od niemieckiej nazwy osobowej Ford.

  Fordasz - od niemieckiej nazwy osobowej Ford.

  Fordaszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ford.

  Fordon - 1494 od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Fordonski - od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Fordoński - od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Fordowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ford.

  Fordowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ford.

  Forduna - od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Forduński - od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Fordyga - od niemieckiej nazwy osobowej Ford.

  Fordyn - od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Fordyna - od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Fordynus - od nazwy miejscowej Fordon, dawniej Fordan (część Bydgoszczy) lub bezpośrednio od fordan, fordun ‘podatek wodny’.

  Foreiter - od niemieckiej nazwy osobowej Vorreiter, ta od apelatywu Vorreiter ‘pomocnik furmana, ordynans’.

  Forejtar - od niemieckiej nazwy osobowej Vorreiter, ta od apelatywu Vorreiter ‘pomocnik furmana, ordynans’.

  Forejter - od niemieckiej nazwy osobowej Vorreiter, ta od apelatywu Vorreiter ‘pomocnik furmana, ordynans’.

  Forek - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forem - od forma ‘kształt’.

  Forema - od forma ‘kształt’.

  Foremiak - od forma ‘kształt’.

  Foremik - od forma ‘kształt’.

  Foremiuk - od forma ‘kształt’.

  Foremna - od forma ‘kształt’.

  Foremniak - od forma ‘kształt’.

  Foremniakowski - od forma ‘kształt’.

  Foremnik - od forma ‘kształt’.

  Foremniok - od forma ‘kształt’.

  Foremniowski - od forma ‘kształt’.

  Foremny - od forma ‘kształt’.

  Foremski - od forma ‘kształt’.

  Forenc - zapewne od imienia Florencjusz lub od Ferenc.

  Forencewicz - zapewne od imienia Florencjusz lub od Ferenc.

  Forenda - zapewne od imienia Florencjusz lub od Ferenc.

  Forens - zapewne od imienia Florencjusz lub od Ferenc.

  Forentz - zapewne od imienia Florencjusz lub od Ferenc.

  Foręc - zapewne od imienia Florencjusz lub od Ferenc.

  Foręć - zapewne od imienia Florencjusz lub od Ferenc.

  Foręda - zapewne od imienia Florencjusz lub od Ferenc.

  Forfa - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Forfecki - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Forfos - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Forfus - od niemieckiej nazwy osobowej Ferfas, ta od Vierfaß ‘naczynie złożone z czterech części’.

  Forgacz - 1580 od gwarowego forga, forg ‘pióropusz, kita’ lub od gwarowego furgać, forgać ‘fruwać’; lub od węgierskiego forgács ‘wiór, strużyna’.

  Forgalski - od gwarowego forga, forg ‘pióropusz, kita’ lub od gwarowego furgać, forgać ‘fruwać’.

  Forgała - od gwarowego forga, forg ‘pióropusz, kita’ lub od gwarowego furgać, forgać ‘fruwać’.

  Forgel - od gwarowego forga, forg ‘pióropusz, kita’ lub od gwarowego furgać, forgać ‘fruwać’.

  Forgiel - od gwarowego forga, forg ‘pióropusz, kita’ lub od gwarowego furgać, forgać ‘fruwać’

  Forgin - od gwarowego forga, forg ‘pióropusz, kita’ lub od gwarowego furgać, forgać ‘fruwać’.

  Forguł - od gwarowego forga, forg ‘pióropusz, kita’ lub od gwarowego furgać, forgać ‘fruwać’.

  Fork - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forkacz - 1421 od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forkasiewicz - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forkiewicz - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forkowski - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forkusiewicz - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forkuszak - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Forma - od forma ‘kształt’.

  Formaczek - 1430 od forma ‘kształt’.

  Formal - 1423 od fornal, dawniej też fernal, furnal ‘parobek; woźnica’.

  Formal - od forma ‘kształt’.

  Formala - od fornal, dawniej też fernal, furnal ‘parobek; woźnica’.

  Formalczyk - od forma ‘kształt’.

  Formalczyk - od fornal, dawniej też fernal, furnal ‘parobek; woźnica’.

  Formalewicz - od forma ‘kształt’.

  Formalewicz - od fornal, dawniej też fernal, furnal ‘parobek; woźnica’.

  Formalik - od forma ‘kształt’.

  Formalik - od fornal, dawniej też fernal, furnal ‘parobek; woźnica’.

  Formalla - od forma ‘kształt’.

  Formalla - od fornal, dawniej też fernal, furnal ‘parobek; woźnica’.

  Formalski - od forma ‘kształt’.

  Formalski - od fornal, dawniej też fernal, furnal ‘parobek; woźnica’.

  Forman - 1561 od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formanek - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formaniak - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formaniewicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formaniuk - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formankiewicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formankowski - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formann - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formanowicz - 1690 od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formanowski - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formanski - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formantowicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formańczak - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formańczyk - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formański - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Formas - od forma ‘kształt’.

  Formel - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Formela - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Formele - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Formell - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Formella - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Formicki - od forma ‘kształt’.

  Formiecki - od forma ‘kształt’.

  Formiella - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Formiński - od forma ‘kształt’.

  Formolicz - od forma ‘kształt’.

  Formowicz - od forma ‘kształt’.

  Formowski - od forma ‘kształt’.

  Formula - od formuła ‘wzór, reguła’.

  Formulczyk - od formuła ‘wzór, reguła’.

  Formuła - od formuła ‘wzór, reguła’.

  Formus - od forma ‘kształt’.

  Formusiak - od forma ‘kształt’.

  Formusiewicz - od forma ‘kształt’.

  Formusz - od forma ‘kształt’.

  Formuszewicz - od forma ‘kształt’.

  Fornagel - od niemieckiej nazwy osobowej Vornagel, ta od apelatywu Vornagel ‘hak na końcu dyszla’.

  Fornagiel - od niemieckiej nazwy osobowej Vornagel, ta od apelatywu Vornagel ‘hak na końcu dyszla’.

  Fornagiol - od niemieckiej nazwy osobowej Vornagel, ta od apelatywu Vornagel ‘hak na końcu dyszla’.

  Fornahl - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornal - 1423 od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornala - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornalak - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornalczak - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornalczuk - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornalczyk - od fornal 'parobek; woźnica' lub od fornalczyk.

  Fornalek - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornalewicz - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornalewski - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornalik - 1618 od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornalkiewicz - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornalski - 1653 od fornal 'parobek; woźnica', od przymiotnika fornalski.

  Fornaluk - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornas - od niemieckich nazw osobowych na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’.

  Fornaś - od niemieckich nazw osobowych na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’.

  Fornek - od niemieckich nazw osobowych na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’.

  Fornel - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornela - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornell - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornella - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornelli - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornelski - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornia - od niemieckich nazw osobowych na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’.

  Forniak - od niemieckich nazw osobowych na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’.

  Fornicki - od niemieckich nazw osobowych na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’.

  Forniella - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornik - od niemieckich nazw osobowych na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’.

  Fornol - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornolik - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fornowicz - od niemieckich nazw osobowych na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’.

  Fornowski - od niemieckich nazw osobowych na Vorn-, te od vorn ‘z przodu, od początku’.

  Forosz - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Foroszczuk - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Foroszewski - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forow - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forowicz - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forowski - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forrajter - od niemieckiej nazwy osobowej Vorreiter, ta od apelatywu Vorreiter ‘pomocnik furmana, ordynans’.

  Forreiter - od niemieckiej nazwy osobowej Vorreiter, ta od apelatywu Vorreiter ‘pomocnik furmana, ordynans’.

  Forsa - od gwarowego forsa ‘pieniądze’, od staropolskiego forc ‘przemoc, siła’.

  Forsch - od gwarowego forsa ‘pieniądze’, od staropolskiego forc ‘przemoc, siła’.

  Forsewicz - od gwarowego forsa ‘pieniądze’, od staropolskiego forc ‘przemoc, siła’.

  Forsiuk - od gwarowego forsa ‘pieniądze’, od staropolskiego forc ‘przemoc, siła’.

  Forski - od gwarowego forsa ‘pieniądze’, od staropolskiego forc ‘przemoc, siła’.

  Forsman - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forsow - od gwarowego forsa ‘pieniądze’, od staropolskiego forc ‘przemoc, siła’.

  Forsowicz - od gwarowego forsa ‘pieniądze’, od staropolskiego forc ‘przemoc, siła’.

  Forspaniak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forss - od gwarowego forsa ‘pieniądze’, od staropolskiego forc ‘przemoc, siła’.

  Forst - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Forster - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Förster - od forster, foster, fester ‘starszy leśniczy’.

  Forstera - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Förstera - od forster, foster, fester ‘starszy leśniczy’.

  Forsterowski - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Forsterski - od forszter, fester, fester ‘starszy leśniczy’.

  Forszmanowicz - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forszpaniak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forszpanik - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forszt - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Forsztek - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Forszter - od forster, foster, fester ‘starszy leśniczy’.

  Forsztęga - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Forsztyl - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Forszyl - od gwarowego forsa ‘pieniądze’, od staropolskiego forc ‘przemoc, siła’; od gwarowego forsz ‘ładny człowiek’.

  Fort - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Forta - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortac - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortacz - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort; od fortacz ‘człowiek ruchliwy’.

  Fortak - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortalka - 1554 od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortalski - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortas - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortaszewski - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortaś - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortel - 1616 od staropolskiego fortel, fortyl ‘chytry pomysł’.

  Fortelna - od staropolskiego fortel, fortyl ‘chytry pomysł’.

  Fortelny - od staropolskiego fortel, fortyl ‘chytry pomysł’.

  Fortkowski - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortona - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortonka - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortonko - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortoński - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortowski - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortun - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortuna - 1352 od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortunak - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortunas - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortunat - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’; od fortunat ‘mający wielką fortunę’.

  Fortuniak - 1651 od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortuniewicz - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortunka - 1614 od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortunko - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortunkowicz - 1740 od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortunkowski - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortunowicz - 1736 od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortunski - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortuński - 1712 od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortyk - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortykowski - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortyl - 1439 od staropolskiego fortel, fortyl ‘chytry pomysł’.

  Fortyn - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortyna - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortynowski - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortyński - od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Fortysiak - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fortyś - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Forunatus - 1419 od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’; od łacińskiego forunatus ‘pomyślny, bogaty’.

  Foruńczak - 1619 od fortuna, dawniej fortona ‘majątek’.

  Forus - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forusiak - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forusinski - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forusiński - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forusiuk - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Foruszewski - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Foruś - od staropolskiego for, fora ‘przewaga’, też od staropolskiego fora ‘wóz, fura’.

  Forwal - od folwark.

  Forwalski - od folwark.

  Forwarków - od folwark.

  Forwerk - od folwark.

  Forys - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Forysiak - 1786 od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Forysiek - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Forysiewicz - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Forysiewski - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Forysiński - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Forysiuk - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Forysz - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Foryszek - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Foryszewski - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Foryszowski - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Foryś - 1629 od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Foryt - od staropolskiego forytować ‘kierować, prowadzić’.

  Foryta - od staropolskiego forytować ‘kierować, prowadzić’.

  Forytar - od staropolskiego forytarz ‘foryś’.

  Forytarczyk - od staropolskiego forytarz ‘foryś’.

  Forytarz - od staropolskiego forytarz ‘foryś’.

  Foryter - od staropolskiego forytarz ‘foryś’.

  Forytta - od staropolskiego forytować ‘kierować, prowadzić’.

  Foryza - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Foryź - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Foryż - od foryś ‘pomocnik furmana’.

  Forzpaniak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Forzpańczyk - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Fos - od niemieckiej nazwy osobowej Fos, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego Vos ‘lis’.

  Fosa - od niemieckiej nazwy osobowej Fos, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego Vos ‘lis’; od fosa ‘rów’, z włoskiego fossa.

  Fosiczka - od niemieckiej nazwy osobowej Fos, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego Vos ‘lis’.

  Fosiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fos, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego Vos ‘lis’.

  Fosiński - od niemieckiej nazwy osobowej Fos, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego Vos ‘lis’.

  Fosmańczyk - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foss - od niemieckiej nazwy osobowej Fos, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego Vos ‘lis’.

  Fossa - od niemieckiej nazwy osobowej Fos, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego Vos ‘lis’.

  Fost - 1635 od chwost ‘ogon’.

  Fost - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Fostacz - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Fostakowski - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Fostej - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Fostek - od chwost ‘ogon’.

  Fostek - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Fostiak - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Fostowicz - od chwost ‘ogon’.

  Fostowicz-Zahorski - złożenia brak; Fostowicz od chwost ‘ogon’; Zahorski 1534 od za + góra ‘mieszkajacy za górą’ lub od nazwy miejscowej Zahorze.

  Fostyn - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Foszcz - od chwost ‘ogon’.

  Foszczek - od chwost ‘ogon’.

  Foszczka - od chwost ‘ogon’.

  Foszman - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foszmanczyk - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foszmanowicz - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foszmańczyk - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foszpaniak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foszpańczyk - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Foszt - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Fosztek - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Fosztyl - od staropolskiego forszt, forst, foszt ‘tarcica; deska’.

  Foszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Fos, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego Vos ‘lis’.

  Foś - od niemieckiej nazwy osobowej Fos, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego Vos ‘lis’.

  Fościak - od chwost ‘ogon’.

  Fościk - od chwost ‘ogon’.

  Fościuk - od chwost ‘ogon’.

  Fot - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fota - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotalski - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotek - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Foter - od niemieckiej nazwy osobowej Fötter lub derywat patognomiczny pd niemieckich Fot, Foth, Vot, to od Vogt ‘wójt’.

  Foterek - od niemieckiej nazwy osobowej Fötter lub derywat patognomiczny pd niemieckich Fot, Foth, Vot, to od Vogt ‘wójt’.

  Foterko - od niemieckiej nazwy osobowej Fötter lub derywat patognomiczny pd niemieckich Fot, Foth, Vot, to od Vogt ‘wójt’.

  Fotka - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotkowski - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotola - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotos - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotoś - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotowicz - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotrak - od niemieckiej nazwy osobowej Fötter lub derywat patognomiczny pd niemieckich Fot, Foth, Vot, to od Vogt ‘wójt’.

  Fotraś - od niemieckiej nazwy osobowej Fötter lub derywat patognomiczny pd niemieckich Fot, Foth, Vot, to od Vogt ‘wójt’.

  Fotrych - od niemieckiej nazwy osobowej Fötter lub derywat patognomiczny pd niemieckich Fot, Foth, Vot, to od Vogt ‘wójt’.

  Fott - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotta - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotto - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotycz - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotyga - od fatyga ‘trud, praca’.

  Fotygo - od fatyga ‘trud, praca’.

  Fotyka - od fatyga ‘trud, praca’.

  Fotym - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotyma - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotymski - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotyn - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotyna - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotyniak - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotyniewicz - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotyniuk - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotyń - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotyński - od imienia Fotyn, Fotym, używanego na Kresach Wschodnich, to od greckiego Photeinos, Photinos, od phos, photos ‘światło’.

  Fotysz - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fotyś - od staropolskiego fot, fota ‘błąd, pomyłka’, od gwarowego fota ‘sieć na ryby’.

  Fox - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foxa - od niemieckiej nazwy osobowej Fox, ta od podstawy Volk-.

  Foy - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Foycik - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Foyt - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fój - zapewne form zgermanizowane od słowiańskiej podstawy Woj.-.

  Fójcik - od imienia Wojciech, także od wójt.

  Fól - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Fórman - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fórmanek - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fórmaniak - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fórmankiewicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fórmann - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fórmanowicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fórmanowski - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fórmantowicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fórmański - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fórnal - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fórszpaniak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Frac - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fracal - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fracala - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fracała - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fracek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fracewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fracewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frach - 1748 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frachanowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frachiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frachniewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frachowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frachowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fracik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fracikowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraciszkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frackowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fracz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraczewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraczkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraczkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraczuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraczyński - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fradyma - od nazwiska używanego na Kresach Wschodnich, to przez jidysz z niemieckiego Freude.

  Fradyna - od nazwiska używanego na Kresach Wschodnich, to przez jidysz z niemieckiego Freude.

  Fragstein-Niemsdorff - złożenia brak; Fragstein brak; Niemsdorff brak.

  Frai - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Fraitag - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Fraitak - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Fraj - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Fraja - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frajcarz - zapewne od staropolskiego frajter ‘starszy żołnierz’.

  Frajcas - zapewne od staropolskiego frajter ‘starszy żołnierz’.

  Frajcasz - zapewne od staropolskiego frajter ‘starszy żołnierz’.

  Frajcosz - zapewne od staropolskiego frajter ‘starszy żołnierz’.

  Frajczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frajd - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frajda - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frajdas - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frajdos - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frajer - od frajer, z gwarowego frejer, fryjer, fryjerz ‘człowiek niedoświadczont, kawaler’.

  Frajerski - od frajer, z gwarowego frejer, fryjer, fryjerz ‘człowiek niedoświadczont, kawaler’.

  Frajher - od frajer, z gwarowego frejer, fryjer, fryjerz ‘człowiek niedoświadczont, kawaler’.

  Frajkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frajna - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frajnak - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frajnik - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frajno - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frajnowicz - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frajny - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frajt - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frajtag - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Frajtak - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Frajtak vel Piątkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Frajtczak - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frajtek - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frajter - od gefrajter, giefrajter, frajter dawniej ‘kapral; policjant’.

  Frajter - od gefrajter, giefrajter, frajter dawniej ‘kapral; policjant’.

  Frajtog - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Frajusz - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frak - od frak ‘rodzaj surdutu’.

  Frakacz - od frak ‘rodzaj surdutu’.

  Frakała - od frak ‘rodzaj surdutu’.

  Frakas - od frak ‘rodzaj surdutu’.

  Frakos - od frak ‘rodzaj surdutu’.

  Frakowiak - od frak ‘rodzaj surdutu’.

  Fral - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frala - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Fralak - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Fralewski - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Fralich - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Fraliszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frała - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frałkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frałowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frałów - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Fram - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Frama - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framaga - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framak - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framaszczyk - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framaszek - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framczak - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framczyk - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framęga - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framiak - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framik - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framiński - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framkowicz - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framm - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framski - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framus - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Framusiak - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fran - 1424 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franak - 1380 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franas - 1797 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franasek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franasiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franasik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franasiuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franasowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franasz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franaszak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franaszczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franaszczuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franaszczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franaszek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franaszuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franaszyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franaś - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franazik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franc - 1581 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franca - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francel - 1414 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francelak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francew - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francic - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francica - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francić - od imienia Franciszek. Imię, Znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francieszek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francik - 1602 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francikiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francikowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francioch - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciok - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francis - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francisczok - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francisz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszczok - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszczuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszecki - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszka - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszkowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszków - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszok - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciszyn - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franciuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franck - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francke - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francki - 1566 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franckie - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franckiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franckiewicz-Frąckiewicz - złożenia brak; Franckiewicz od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’; Frąckiewicz 1679 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franckon - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franckowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franckowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franckowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franclak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francman - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franco - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francois - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francok - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francos - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francosz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francow - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franców - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francug - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francukiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francus - od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuskiewicz - od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuszkiewicz - od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuz - 1447 od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuzek - 1600 od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuzewicz - 1763 od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuziak - od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuzik - 1616 od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuzkiewicz - od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuzowicz - od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francuzów - od Francuz ‘mieszkaniec Francji’.

  Francyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francyszyn - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Francz - 1394 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczak - 1696 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczek - 1316 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczel - 1408 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczkiewicz - 1679 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczko - 1324 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczkowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczkowicz - 1521 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczkowiec - 1669 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczoch - 1414 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczok - (Śl) od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczuch - 1416 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczukowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczyk - 1598 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczykiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczykowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczysty - 1787 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franczyszyn - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frand - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Franda - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandczak - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandlucha - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandowski - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandt - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandyk - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandz - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandzel - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandzelski - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandziuk - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frandzki - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frane - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franecki - 1731 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franeczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franek - 11377 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franel - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franela - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franelak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franelczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franes - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frang - od niemieckiej nazwy osobowej Pfrang, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phrange ‘ciasnota’.

  Frangen - od niemieckiej nazwy osobowej Pfrang, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phrange ‘ciasnota’.

  Frangol - od niemieckiej nazwy osobowej Pfrang, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phrange ‘ciasnota’.

  Frangos - od niemieckiej nazwy osobowej Pfrang, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phrange ‘ciasnota’.

  Frania - 1789 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiarz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiasz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiaszczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franic - 1456 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franica - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franicka - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiec - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiecka - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franieczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franieczko - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiel - 1655 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franielczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiesz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franijasz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franik - 1777 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franikowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franikowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franila - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franio - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiok - (Śl) od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franisko - 1408 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franisz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiszek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiszyn - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franitz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franitza - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franitzek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiuga - od imienia Franciszek. Imię, Znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franiusiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franjasz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frank - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franka - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franke - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankel - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankel - od niemieckiej nazwy osobowej Fränkel, ta od Frank ‘członek plemienia Franków’.

  Frankewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franki - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankie - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankiel - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankiel - od niemieckiej nazwy osobowej Fränkel, ta od Frank ‘członek plemienia Franków’.

  Frankiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankl - od niemieckiej nazwy osobowej Fränkel, ta od Frank ‘członek plemienia Franków’.

  Franklin - od niemieckiej nazwy osobowej Fränkel, ta od Frank ‘członek plemienia Franków’; od niemieckiej nazwy osobowej Franklin.

  Franko - 1203 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankon - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankow - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankowicz - 1394 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankowski - 1629 od nazw miejscowych Franków, Franki (kilka wsi).

  Frankowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franków - 1506 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankula - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankulewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frankus - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frano - 1396 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franos - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franosch - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franosek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franosik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franosz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franoszczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franoszczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franoszek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franoś - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frans - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fransen - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franskiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franskowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fransowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franszczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franszczuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franszczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frant - 1470 od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Franta - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frantalski - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frantczak - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frantik - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frantiuk - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frantkiewicz - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frantkowski - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frantowski - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frantyka - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Franukiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franus - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franusch - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuschczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franusewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franusiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franusiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franusik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franusiszyn - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franust - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franustkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franusz - 1777 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuszczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuszczok - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuszczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuszek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuszewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuszkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuszko - 1448 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuś - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franuz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franze - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzioch - (Śl) od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franziok - (Śl) od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzke - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzki - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzkowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzky - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzl - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzlik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzok - (Śl) od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Franzuschak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frań - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańciok - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańczewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańczok - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańczuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańke - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańkie - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frańków - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frański - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fras - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasa - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasiński - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frask - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraska - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasol - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasolnik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasolski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasołek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasołowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasonek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasoński - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasunek - od frasunek ‘troska, zmartwienie’.

  Frasuniak - od frasunek ‘troska, zmartwienie’.

  Frasunkiewicz - od frasunek ‘troska, zmartwienie’.

  Frasuński - od frasunek ‘troska, zmartwienie’.

  Frasyniak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasyniuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frasz - 1399 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszczak - od fraszka ‘żart’.

  Fraszczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszczuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszczyński - od fraszka ‘żart’.
  Nazwisko Fraszczyński nie wywodzi śię od słowa Fraszka. tylko od słowa Fraska vel Fraski takiego nazwiska w 17 i 18 wieku używali moi przodkowie, z których jeden zmienił to nazwisko na początku 19 wieku na Fraszczak a z koleji jego syn zmienił je na Fraszczyński.
  inf. Stanisław Nowicki

  Fraszczyński - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszczyszyn - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszek - 1748 od fraszka ‘żart’.

  Fraszek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszelik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszka - 1765 od fraszka ‘żart’.

  Fraszka - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszke - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszko - od fraszka ‘żart’.

  Fraszko - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszkowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszkowicz - 1401 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszyk - od fraszka ‘żart’.

  Fraszyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraszyński - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fraś - 1596 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frat - od łacińskiego frater ‘brat’.

  Fratarski - od łacińskiego frater ‘brat’.

  Fratas - od łacińskiego frater ‘brat’.

  Fratczak - od łacińskiego frater ‘brat’.

  Frater - 1470 od łacińskiego frater ‘brat’.

  Fratewicz - od łacińskiego frater ‘brat’.

  Fratkiewicz - od łacińskiego frater ‘brat’.

  Fratrowicz - 1551 od łacińskiego frater ‘brat’.

  Fratta - od łacińskiego frater ‘brat’.

  Fratyka - od łacińskiego frater ‘brat’.

  Fratyn - od łacińskiego frater ‘brat’.

  Frau - od niemieckiej nazwy osobowej Frau, ta od apelatywu Frau ‘kobieta’ lub od nazw osobowych na Fro-.

  Frauczak - od niemieckiej nazwy osobowej Frau, ta od apelatywu Frau ‘kobieta’ lub od nazw osobowych na Fro-.

  Frauczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Frau, ta od apelatywu Frau ‘kobieta’ lub od nazw osobowych na Fro-.

  Fraue - od niemieckiej nazwy osobowej Frau, ta od apelatywu Frau ‘kobieta’ lub od nazw osobowych na Fro-.

  Fray - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frayer - od frajer, z gwarowego frejer, fryjer, fryjerz ‘człowiek niedoświadczont, kawaler’.

  Frąc - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąca - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącala - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącała - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącałek - 1770 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącewicz - 1690 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąch - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąchowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąciak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąciewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąciewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącisz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąck - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąckewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącki - 1673 od nazwy miejscowej Frąca (gdańskie, gmina Smętowo Graniczne).

  Frącki - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąckiel - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąckiew - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąckiewicz - 1679 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąckowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąckowicz - 1613 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąckowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącola - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frącz - 1394 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączakowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączczak - 1669 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączek - 1411 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączer - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączko - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączkowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączkowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączkowski - 1616 od nazwy miejscowej Frączki (olsztyńskie, gmina Dywity).

  Frączkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączków - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączykowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączyński - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączysta - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frączysty - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąć - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąćkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąćkowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąd - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frąda - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frądczak - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frądczyk - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frądkiewicz - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frądz - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frądziak - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frąg - od niemieckiej nazwy osobowej Pfrang, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phrange ‘ciasnota’.

  Frągnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Pfrang, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phrange ‘ciasnota’.

  Frągowski - od niemieckiej nazwy osobowej Pfrang, ta od średnio-wysoko-niemieckiego phrange ‘ciasnota’.

  Frąk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąkała - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąkowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąnc - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąncak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąnckiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąnckowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąnczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąnczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąnczkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąnczkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąnczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąnda - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frąntczak - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frąńczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąńtczak - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frąńtczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąs - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąsiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąsiek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąsik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąskiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąsz - 1401 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąszak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąszcak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąszcza - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąszczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąszczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąszczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąszkowic - 1401– od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąszowic - 14454 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąś - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frąt - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frątczak - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frątczek - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frątczyk - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frątecki - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frątkiewicz - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frątowski - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frech - od niemieckiej nazwy osobowej Frech.

  Freche - od niemieckiej nazwy osobowej Frech.

  Frechel - od niemieckiej nazwy osobowej Frech.

  Frechlich - od niemieckiej nazwy osobowej Frech.

  Frechman - od niemieckiej nazwy osobowej Frech.

  Frechow - od niemieckiej nazwy osobowej Frech.

  Frechowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Frech.

  Fred - 1471 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Freda - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredak - 1426 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frede - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredecki - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredek - 1426 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredel - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Freder - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frederick - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frederiksen - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frederowicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredka - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredko - 1337 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredków - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredlich - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredo - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredowicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredro - 1418 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredro-Boniecki - złożenia brak; Fredro 1418 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’; Boniecki może od imienia Bonifacy lub od niemieckich nazw osobowych Bon, Bohne.

  Fredrowicz - 1446 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredrusz - 1447 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredruszowicz - 1449 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredrych - 1377 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredrychowicz - 1445 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredrychowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Frydrychowice, dawniej też Fredrychowice (bielskie, gmina Wieprz).

  Fredryk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredrykowicz - 1443 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredryński - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredrysiak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredryszek - 1467 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredryszko - 1423 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredyn - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredyna - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredzeń - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredziak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredzich - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredzio - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fredziuk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frei - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Freidrich - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Freier - od frajer, z gwarowego frejer, fryjer, fryjerz ‘człowiek niedoświadczont, kawaler’.

  Freilich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Freinik - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Freino - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Freiny - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Freit - od gefrajter, giefrajter, frajter dawniej ‘kapral; policjant’.

  Freitag - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Freitak - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Freiter - od gefrajter, giefrajter, frajter dawniej ‘kapral; policjant’.

  Frej - 1450 od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frejak - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frejd - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frejda - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frejdowicz - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frejdun - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frejek - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frejer - od frajer, z gwarowego frejer, fryjer, fryjerz ‘człowiek niedoświadczont, kawaler’.

  Frejlak - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Frejlich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frejlichowski - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frejliszek - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frejna - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frejno - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frejny - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frejowski - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frejów - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frejsztacki - 1424 od nazwy miejscowej Frysztak (rzeszowskie, gmina Frysztak) lub Frysztat (Śl).

  Frejt - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frejta - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frejter - od gefrajter, giefrajter, frajter dawniej ‘kapral; policjant’.

  Frejtowicz - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frejtyn - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frejuch - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frejuk - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frejus - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frejusz - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Frel - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frela - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelak - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelas - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelas-Vel-Białas - złożenia brak; Frelas od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl; Białas w grupie nazwisk pochodzących od biały, biel, bielić.

  Frelaś - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelczak - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelek - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelian - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelich - 1403 od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frelichowski - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frelig - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Freliga - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frelik - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelikow - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelinka - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Freliński - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Freliszek - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Freliszka - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Freliszko - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Freljan - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelka - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelke - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelkie - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelko - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelok - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frelon - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frełusz - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frem - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fremusiński - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Frenc - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frencek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frencel - 1375 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frenchowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frencyl - 1393 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frenczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frenczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frenczko - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frenczkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frend - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frenda - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendak - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendel - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendl - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendo - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendowicz - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendowski - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendyk - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendzel - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendzelewski - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frendzelski - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frenszek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frenszkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frent - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frentkiewicz - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frentowski - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frenz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frenzek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frenzel - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frenzl - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frerdynandt - od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’.

  Frerych - 1266 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fres - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frescha - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frese - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fresel - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fresenko - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fresin - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Freske - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fresko - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fress - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fresse - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fressel - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fresz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fresza - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Freszczak - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Freszczuk - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Freszel - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Freszkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Freszko - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Freś - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Freśko - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fret - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Freta - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Fretczak - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Freter - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Fretkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Fretowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Frett - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Fretter - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Frettko - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Fretyn - od niemieckiej nazwy osobowej Fretter, też od średnio-wysoko-niemieckiego vreter ‘żarłok’, wysokoniemieckiego Fretter, także ‘rzemieślnik nie należący do cechu’.

  Freulich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frey - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Freya - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’.

  Freyde - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Freyer - od frajer, z gwarowego frejer, fryjer, fryjerz ‘człowiek niedoświadczont, kawaler’.

  Freynik - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Freyno - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Freytag - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Freyth - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Freza - 1768 od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Freziewicz - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fręc - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fręcek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fręcel - 1775 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fręczowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fręśko - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fric - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frica - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frice - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fricki - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frickowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fricowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fricz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fricze - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friczka - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friczkowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frid - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frida - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fride - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friderich - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridrak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridrich - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridrichowicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridrichowitz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’+ rihhi ‘mocny’.

  Fridrichowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridrischek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridriszak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridriszik - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridriszyk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridrych - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridrychów - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fridryszek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fried - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frieda - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friede - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, odgermańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friederich - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedrich - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedrichowicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedrichowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedriczik - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedrischak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedriszik - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedriszyk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedrych - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedrychowicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedrychowitz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedrychowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friedza - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fries - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friese - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frieska - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frieske - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friesko - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friess - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frik - od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Frikowski - od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Frim - od niemieckiej nazwy osobowej Friem, ta od imienia Friedemunt.

  Friman - od niemieckiej nazwy osobowej Friem, ta od imienia Friedemunt.

  Frimark - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Fris - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frisch - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frische - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frischka - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frischke - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frischko - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frise - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friser - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friska - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friske - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friss - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frisz - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friszar - 1598 od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friszczuk - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friszer - 1570 od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friszew - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friszka - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friszke - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friszko - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friszkowski - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Friszniok - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fritsch - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritsche - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritsz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritsze - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritza - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritzch - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritze - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritzek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritzke - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritzkowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritzowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fritzsche - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Friz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frize - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Froc - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Frocek - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Frocewicz - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Fröchlich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frocisz - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Frocza - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Froczek - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Froczka - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Froczo - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Froczyński - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Frodyma - od nazwiska używanego na Kresach Wschodnich, to przez jidysz z niemieckiego Freude.

  Frodyna - od nazwiska używanego na Kresach Wschodnich, to przez jidysz z niemieckiego Freude.

  Frodyński - od nazwiska używanego na Kresach Wschodnich, to przez jidysz z niemieckiego Freude.

  Froehlich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Fröehlich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Froelich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Froelichowski - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Froelke - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Froesa - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froesch - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froeschke - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froese - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froess - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froesz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froeszke - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frog - od niemieckich nazw osobowych Fröck, Frögel.

  Frogel - od niemieckich nazw osobowych Fröck, Frögel.

  Frogiel - od niemieckich nazw osobowych Fröck, Frögel.

  Frogowski - od niemieckich nazw osobowych Fröck, Frögel.

  Frohlich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Fröhlich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Fröhlik - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frohm - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Froin - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frojak - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’; od staropolskiego fryj, fryje ‘zaloty’.

  Frojan - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’; od staropolskiego fryj, fryje ‘zaloty’.

  Frojanek - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’; od staropolskiego fryj, fryje ‘zaloty’.

  Frojańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’; od staropolskiego fryj, fryje ‘zaloty’.

  Frojd - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frojdas - od frajda, ze staropolskiego frejta ‘uciecha’.

  Frojek - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’; od staropolskiego fryj, fryje ‘zaloty’.

  Frojn - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frojniak - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frojnicz - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frojtag - od niemieckiej nazwy osobowej Freitag, ta od apelatywu Freitag ‘piątek’.

  Frol - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frola - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolak - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolenko - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolich - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frölich - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolick - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolik - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolikow - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolików - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frölke - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolof - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolow - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolowicz - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolowski - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frolów - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Froł - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frołow - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frołowa - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frołowicz - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frołowski - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frołów - od imienia Froł uzywanego na Kresach Wschodnich, to od łacińskiego Florus, od florus ‘kwitnący’ lub od Flora ‘bogini wiosny’, flos, flovis ‘kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  From - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Froma - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromalewicz - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Froman - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromaszek - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromczak - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromczyk - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromek - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromel - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Frömel - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromela - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromelc - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromelec - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromelius - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromeliusz - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromella - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromia - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromicki - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromik - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromiński - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromk - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromke - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromkowski - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromlewicz - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromlich - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromlowic - (Śl) od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromlowicz - od niemieckich nazw osobowych Formel, Frommel.

  Fromm - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Frommann - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fromowicz - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Fron - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fronalewski - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fronaszczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fronaszczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fronc - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncala - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncen - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronchowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronciak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncisz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronciszczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncki - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronckiel - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronckiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronckowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronckowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronckowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Froncza - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczakowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczala - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczan - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczer - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczewski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczik - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczkowiak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczkowicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczkowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczok - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczy - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczykiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczykowski - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczyński - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczysta - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fronczysty - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frond - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Fronda - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frondczak - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frondczyk - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frondzak - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frondziak - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frondziuk - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Fronia - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Froniak - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fronica - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Froniczak - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fronieczek - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Froniek - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Froniewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Froniewski - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fronik - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fronikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fronio - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Froniowski - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Front - od front ‘przód, czoło’.

  Frontalski - od front ‘przód, czoło’.

  Frontczak - od front ‘przód, czoło’.

  Frontczyk - od front ‘przód, czoło’.

  Frontek - od front ‘przód, czoło’.

  Frontkiewicz - od front ‘przód, czoło’.

  Frontkowski - od front ‘przód, czoło’.

  Frontoński - od front ‘przód, czoło’.

  Frontowicz - od front ‘przód, czoło’.

  Froń - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frońc - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frońcisz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frończak - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frończek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frończkiewicz - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frończuk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frończyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frończyński - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frońda - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Froński - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fros - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frosch - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frösch - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fröschel - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frosel - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frosik - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frosin - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frosina - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frosiński - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froska - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fross - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frost - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frosta - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frostega - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frostek - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frostowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frosunkiewicz - od frasunek ‘troska, zmartwienie’.

  Frosyna - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frosz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froszak - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froszczyński - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froszka - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froszkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froszok - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frosztaga - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frosztąga - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frosztega - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frosztęga - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Froszyński - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froś - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frościński - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frozik - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frozowicz - 1769 od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frozyna - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froźlewicz - 1766 od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Froźlowicz - 1760 od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frożyński - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fróg - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Fruc - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Frucz - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Fruczek - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Fruczkie - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Fruczyński - od niemieckich nazw osobowych Frutz, Frautz, te od podstawy Frod-.

  Frug - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Fruga - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Frugalski - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Frugała - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Frugiołka - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Fruglewicz - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Frugoł - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Fruk - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Frukacz - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Frukowski - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Fruksiewicz - od frugać, frukać ‘frunąć’.

  Frum - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Frumcek - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo.

  Frumkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fromm, Fröhm, Frumo

  Frun - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fruncek - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fruncyński - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fruncza - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frunczak - 1651 od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frunia - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fruntczak - od front ‘przód, czoło’.

  Frunza - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frunze - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fruń - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Fruński - od niemieckiej nazwy osobowej Frohn (e), ta od średnio-wysoko-niemieckiego vröne, vrön ‘należacy do Pana’, też ‘goniec sądowy’.

  Frus - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frusewicz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruss - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frusz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruszcz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruszczyński - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruszke - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruszkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruszkin - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruszkowski - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruś - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruziak - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruziewicz - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruziński - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruzyna - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruźlewicz - 1776 od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fruźlowicz - 1771 od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Frużyński - od niemieckich nazw osobowych Frosch, Frösch, te od apelatywu Frosch ‘żaba’.

  Fryba - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybacki - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybczowski - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybe - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybek - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybes - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybeś - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybeza - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybezowski - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybis - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybus - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybys - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Frybyś - od niemieckiej nazwy osobowej Friebe.

  Fryc - 1398 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryca - 1402 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frycak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frycek - 1492 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frych - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frychel - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frychiel - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frycia - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frycie - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryciński - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frycio - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryckiewicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryckowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frycowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frycz - 1398 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frycza - 1402 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frycze - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczek - 1263 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczewski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczka - 1447 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczke - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczkie - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczko - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczkowicz - 1617 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczkowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczowicz - 1437 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczyc - 1442 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczyk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryczyński - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryć - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryd - 1419 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryda - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydak - 1419 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryde - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydek - 1396 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydel - 1420 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryder - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryderek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryderych - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryderycy - 1790 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryderyk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryderyszek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydkiewicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydko - 1337 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydl - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydlak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydler - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydlewicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydlewski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydliński - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydlowic - 1443 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydlów - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydło - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydo - 1411 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydol - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydra - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrich - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrichowicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydriszewski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydro - 1417 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrowicz - 1453 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydruchowicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydruchowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydruk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrusz - 1441 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrych - 1415 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrychewicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrychiewicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrychowicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrychowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Frydrychowice, dawniej też Fredrychowice (bielskie, gmina Wieprz).

  Frydrycy - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryczak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryczek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryczyk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryg - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrykiewicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryński - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrysek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrysiak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrysik - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrysz - 1434 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryszak - 1646 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryszczak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryszczyk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryszek - 1447 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryszewski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryszka - 1748 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydryszyk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydrzychowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydulski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydusz - 1366 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydychowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydyński - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydysiak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydzel - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydziński - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydzon - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydzyński - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydzyszewski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Frydź - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryga - 1597 od staropolskiego fryga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Frygała - od staropolskiego fryga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Frygan - 1466 od staropolskiego fryga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Frygar - od niemieckiej nazwy osobowej Friger.

  Fryge - od staropolskiego fryga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Fryger - od niemieckiej nazwy osobowej Friger.

  Fryges - od niemieckiej nazwy osobowej Friger.

  Frygiel - od staropolskiego fryga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Frygielski - od staropolskiego fryga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Frygier - od niemieckiej nazwy osobowej Friger.

  Frygies - od niemieckiej nazwy osobowej Friger.

  Frygo - od staropolskiego fryga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Frygowski - od staropolskiego fryga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Fryj - 1438 od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’; od staropolskiego fryj, fryje ‘zaloty’.

  Fryjer - od frajer, z gwarowego frejer, fryjer, fryjerz ‘człowiek niedoświadczont, kawaler’.

  Fryjewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Frei, ta od apelatywu frei ‘wolny’; od staropolskiego fryj, fryje ‘zaloty’.

  Fryjlich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Fryk - 1526 od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Fryka - od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Frykacz - 1449 od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Frykan - od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Frykas - od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’; od frykas ‘smakołyk’.

  Frykiewicz - od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Frykot - 1404 od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Frykowicz - 1581 od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Frykowski - od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’.

  Frykus - od staropolskiego, żartobliwie fryka ‘baty, cięgi’, od gwarowego frykać ‘wciągać smarki nosem’; od frykas ‘smakołyk’.

  Fryl - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Fryla - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frylewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frylich - od niemieckiej nazwy osobowej Frölich, ta od apelatywu fröhlich ‘wesoły’.

  Frylik - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Fryliński - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frył - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Fryłow - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Fryłów - od niemieckiej nazwy osobowej Fröhl.

  Frym - od niemieckiej nazwy osobowej Friem, ta od imienia Friedemunt.

  Frymak - od niemieckiej nazwy osobowej Friem, ta od imienia Friedemunt.

  Fryman - od niemieckiej nazwy osobowej Friem, ta od imienia Friedemunt.

  Frymar - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymarek - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymark - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymarkiewicz - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymarski - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymarz - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymas - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymasz - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymer - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymerk - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymerkiewicz - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frymeusz - od frymusić ‘kaprysić’.

  Frymus - od frymusić ‘kaprysić’.

  Frymusiński - od frymusić ‘kaprysić’.

  Frymuś - od frymusić ‘kaprysić’.

  Fryn - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frynark - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frynarz - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Frynas - od frymark ‘handel, szachrajstwo’.

  Fryncel - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Fryncko - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frynczyk - od imienia Franciszek. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, wywodzi się od nazwania Jana Bernardone, Francesco, znanego później jako św. Franciszek z Asyzu. Nazwanie pochodzi od franciscus ‘pochodzący z plemienia Franków’.

  Frynda - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Fryndo - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Fryndt - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Frend.

  Frynia - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Fryniak - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frynka - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frynkiewicz - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein

  Frynkowski - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frynt - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Frynta - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Fryntkowski - od frant ‘człowiek chytry, cwaniak’, niektóre formy też może od imienia Franciszek.

  Fryń - od frajny ‘swobodny’, od niemieckiej nazwy osobowej Frein.

  Frys - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frysa - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frysch - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryschke - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frysiak - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frysiek - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frysier - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryska - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryske - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryskiewicz - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryskowski - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frysna - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frysny - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryst - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frystacki - od nazwy miejscowej Frysztak (rzeszowskie, gmina Frysztak) lub Frysztat (Śl).

  Frystik - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frystocki - od nazwy miejscowej Frysztak (rzeszowskie, gmina Frysztak) lub Frysztat (Śl).

  Frystyniak - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frysz - 1309 od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frysza - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszak - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese lub od gwarowego fryszak ‘pogrzebacz’.

  Fryszcz - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszczak - 1401 od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszczyło - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszczyn - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszer - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszka - 1517 od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszke - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszkie - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszkiewicz - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszko - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszkowicz - 1572 od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszkowski - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszniak - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryszowski - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Frysztacki - 1425 od nazwy miejscowej Frysztak (rzeszowskie, gmina Frysztak) lub Frysztat (Śl).

  Frysztak - od nazwy miejscowej Frysztak (rzeszowskie, gmina Frysztak) lub Frysztat (Śl).

  Frysztaski - 1468 od nazwy miejscowej Frysztak (rzeszowskie, gmina Frysztak) lub Frysztat (Śl).

  Frysztik - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frysztok - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frysztyk - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Frysztyniak - od niemieckiej nazwy osobowej Frost, ta od apelatywu Frost ‘mróz’.

  Fryś - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryśka - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryśke - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryśkiewicz - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryśkowski - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryśna - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese.

  Fryśny - od staropolskiego frysz ‘świeży, dziarski’ lub od niemieckich nazw osobowych Friesch, Friese lub od gwarowego fryśny ‘zwinny’.

  Fryt - od gwarowego fryt ‘przerwanie walki’, od gwarowego fryta ‘mieszanina’.

  Fryta - od gwarowego fryt ‘przerwanie walki’, od gwarowego fryta ‘mieszanina’.

  Frytek - od gwarowego fryt ‘przerwanie walki’, od gwarowego fryta ‘mieszanina’.

  Frytkiewicz - od gwarowego fryt ‘przerwanie walki’, od gwarowego fryta ‘mieszanina’.

  Frytko - od gwarowego fryt ‘przerwanie walki’, od gwarowego fryta ‘mieszanina’.

  Frytkowski - od gwarowego fryt ‘przerwanie walki’, od gwarowego fryta ‘mieszanina’.

  Frytz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fryz - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryza - 1414 od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryze - 1764 od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzek - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzel - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzeł - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryziak - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryziek - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryziel - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzieł - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryziewicz - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzik - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryziński - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryziuk - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzka - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzke - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzko - 1292 od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzlewicz - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzlinek - 1683 od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzło - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzoł - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzon - 1350 od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzowicz - 1676 od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryzowski - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryźlowicz - 1726 od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryż - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryża - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryże - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryżlewicz - 1797 od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryżlewicz - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryżowicz - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fryżowski - od fryz ‘koń fryzyjski’, fryza ‘marszczony kołnierz, fryza’, od niemieckiej nazwy osobowej Friese ‘Fryzyjczyk’.

  Fuc - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fucek - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuchs - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Füchs - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fuchsa - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Füchsel - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fucia - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fucik - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fucz - 1580 od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczak - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczek - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczeński - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczik - (Śl) od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczka - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczkiewicz - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczko - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczoń - 1792 od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczyk - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczyła - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczyło - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuczyński - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fuć - od fuczeć, fukać ‘szumieć; dyszeć; śmierdzieć’.

  Fud - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fuda - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudacz - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudaj - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudak - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudakowski - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudal - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudala - 1579 od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalaj - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalak - 1633 od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalej - 1632 od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalejewski - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudaler - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalewicz - 1739 od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalewski - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudali - w grupie nazwisk pochodzących od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalia - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalik - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalin - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudaliński - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalis - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalla - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalowicz - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudalski - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudał - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudała - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudało - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudałowicz - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudczak - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fude - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudecki - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudel - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudela - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudelaj - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudelaj - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudelej - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudelej - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudelewicz - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudeli - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudeli - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudelski - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudelus - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudeła - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudko - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudola - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudolej - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudolewski - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudoli - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudoła - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudoń - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudowicz - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fuduch - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudukiewicz - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fuduli - od rumuńskiego fuduł ‘dumny, zarozumiały’.

  Fudus - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudyma - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudyna - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudzak - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudziak - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudziński - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fudzyński - może od niemieckiej nazwy osobowej Fude.

  Fuerst - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Fufał - od gwarowego fufać ‘palic fajkę, dmuchać’.

  Fufała - od gwarowego fufać ‘palic fajkę, dmuchać’.

  Fufel - od gwarowego fufać ‘palic fajkę, dmuchać’.

  Fufl - od gwarowego fufać ‘palic fajkę, dmuchać’.

  Fufuła - od gwarowego fufać ‘palic fajkę, dmuchać’.

  Fuga - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugacki - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugacz - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugaj - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugalewicz - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugał - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugała - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugas - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugaś - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fuge - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugel - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugiel - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugielski - od staroplskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugiera - 1528 od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugiewicz - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugiński - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugler - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugliński - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fuglowicz - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugol - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugonicz - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugowicz - 1693 od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugowski - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugra - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fuguła - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fugurski - od staropolskiego fugać ‘uciekać’, fuga ‘szczelina między elementami muru’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuge.

  Fuhrman - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Fuhrmann - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’

  Fuj - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fuja - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujak - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’ lub od gwarowego fujak ‘wiatr’.

  Fujaka - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujanka - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujanowicz - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujar - od fujara ‘piszczałka; niedołęga’.

  Fujara - 1618 od fujara ‘piszczałka; niedołęga’.

  Fujarczuk - od fujara ‘piszczałka; niedołęga’.

  Fujarczyk - od fujara ‘piszczałka; niedołęga’.

  Fujarewicz - od fujara ‘piszczałka; niedołęga’.

  Fujarkiewicz - od fujara ‘piszczałka; niedołęga’

  Fujarow - od fujara ‘piszczałka; niedołęga’.

  Fujarowicz - od fujara ‘piszczałka; niedołęga’.

  Fujarów - od fujara ‘piszczałka; niedołęga’.

  Fujarski - od fujara ‘piszczałka; niedołęga’ lub od gwarowego fujarski ‘gapa’.

  Fujawa - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujcik - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujczak - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujda - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujdalski - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujna - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujnicki - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fujok - od gwarowego fujać ‘dąć; trwonić’, też od fuj! ‘wykrzyknik wyrażający oburzenie, wstręt’.

  Fuk - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fuka - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukacz - 1469 od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’; od gwarowego fukacz ‘wialnia na zboże’.

  Fukaczewski - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukaj - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukala - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukalik - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukała - 1687 od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukara - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukarewicz - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukarz - 1746 od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’; od staropolskiego fukarz ‘pracownik do posług’.

  Fukas - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukasek - 1567 od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukaszewski - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukin - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukow - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukowicz - 1482 od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fukowski - od fukać, fuczeć ‘dyszeć; łajać’.

  Fuks - 1634 od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fuksa - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fuksiewicz - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fuksiński - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fuksow - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fuksowicz - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fukś - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Ful - od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fula - od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll; od gwarowego fula ‘pełna twarz’.

  Fulaczyk - od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fulak - 1716 od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fular - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’; od fular ‘tkanina jedwabna’.

  Fulara - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’; od fular ‘tkanina jedwabna’.

  Fularczik - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fularczyk - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fularski - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fularyński - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fularz - 1603 od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fulas - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fulasz - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fulczy - 1520 od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fulczyc - 1389 od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fulczyk - od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fuleczek - od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fulek - 1497 od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fulko - 1206 od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fulkowski - pd nazwy miejscowej Fulki (sieradzkie, gmina Dalików).

  Fullar - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fullarczyk - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fulnerczyk - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fulo - 1550 od gwarowego ful ‘pełny’ lub od niemieckich nazw osobowych Föl, Föll, Voll.

  Fulor - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fulora - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fulorski - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fulorz - od folarz, fularz ‘folusznik spilśniający sukno’.

  Fuła - 1680 od gwarowego fuła ‘człowiek głupkowaty, niezgrabny’.

  Fuławka - od gwarowego fuła ‘człowiek głupkowaty, niezgrabny’.

  Fuławski - od gwarowego fuła ‘człowiek głupkowaty, niezgrabny’.

  Fułczak - od gwarowego fuła ‘człowiek głupkowaty, niezgrabny’.

  Fułczyński - od gwarowego fuła ‘człowiek głupkowaty, niezgrabny’.

  Fułecki - od gwarowego fuła ‘człowiek głupkowaty, niezgrabny’.

  Fułek - od gwarowego fuła ‘człowiek głupkowaty, niezgrabny’.

  Fułowicz - 1774 od gwarowego fuła ‘człowiek głupkowaty, niezgrabny’.

  Fund - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Funda - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundak - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundakowski - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundal - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundalewicz - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundalewski - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundaliński - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundalski - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundament-Karśnicki - złożenia brak; Fundament brak; Karśnicki 1470–80 od nazw miejscowych Krasnica, Krasnik (kilka miejscowości).

  Fundanicz - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundas - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundasiewicz - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundecki - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundela - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundeła - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Funder - od niemieckiej nazwy osobowej Funder.

  Funderski - od niemieckiej nazwy osobowej Funder.

  Fundora - od niemieckiej nazwy osobowej Funder.

  Fundowicz - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Funduk - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Funduka - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundus - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundyga - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Fundys - od gwarowego funda ‘proca’, od niemieckiej nazwy osobowej Fund.

  Funek - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funik - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funikowski - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funików - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funiok - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funk - 1391 od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funka - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funkacz - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funkas - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funke - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funkiewicz - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funkowicz - 1636 od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funkowski - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Funt - 1445 od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Funtał - od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Funtasiewicz - od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Funtasz - od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Funtikow - od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Funtowicz - od niemieckich nazw osobowych Fund, Funt, też od funt ‘jednostka wagi i jednostka monetarna’.

  Fuńko - od funek ‘energiczny człowiek’, od niemieckiej nazwy osobowej Funke.

  Fur - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Fura - 1702 od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furaczak - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furak - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furakiewicz - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Fural - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furalski - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furan - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furanek - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’; lub od gwarowego furanek ‘zasłona, firanka’.

  Furański - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furarz - 1509 od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’; lub od furarz ‘woźnica’.

  Furas - 1548 od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furasiewicz - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furaszek - 1743 od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furc - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furca - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furcel - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furciński - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furcon - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furcoń - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furcza - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furczak - 1468 od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furczek - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furczeń - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furczon - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furczoniak - 1641 od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furczoń - 1631 od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furczyk - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furczyn - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furczyński - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furda - 1594 od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdak - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdal - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdała - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdanowicz - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdel - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdo - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdok - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdol - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdoń - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furduk - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdyczka - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdyczko - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdygel - od staropolskiego furdygał ‘człowiek niespokojny, roztrzepaniec’.

  Furdygiel - od staropolskiego furdygał ‘człowiek niespokojny, roztrzepaniec’.

  Furdyk - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdykon - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdykoń - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdykowski - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdyn - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdyna - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdzen - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdzeń - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdzik - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Furdzyn - od furda ‘drobnostka, głupstwo’.

  Fureczek - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furek - 1743 od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furewicz - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furga - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgac - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgacz - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’ lub od gwarowego furgacz ‘bąk, zabawka’.

  Furgal - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgala - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgalec - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgalik - 1679 od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgaliński - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgalski - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgał - 1679 od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgała - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgałła - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgało - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgałowski - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgan - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furganek - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgiel - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgo - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgol - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgoll - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgoł - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgon - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’ lub od furgon ‘rodzaj wozu’.

  Furgot - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furgów - od staropolskiego, gwarowego furgać ‘fruwać’.

  Furhman - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furhmann - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furian - od furiat, dawniej furian ‘szaleniec, człowiek gwałtowny’.

  Furiasz - od furiat, dawniej furian ‘szaleniec, człowiek gwałtowny’.

  Furiat - od furiat, dawniej furian ‘szaleniec, człowiek gwałtowny’.

  Furiatowski - od furiat, dawniej furian ‘szaleniec, człowiek gwałtowny’.

  Furjan - od furiat, dawniej furian ‘szaleniec, człowiek gwałtowny’.

  Furka - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furkacz - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furkal - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furkałowski - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furkawa - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furkawy - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furkiew - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furkiewicz - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furko - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furkowski - od furczeć, furkać, forkać, forczeć ‘warczeć; hurczeć’.

  Furmacz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmaga - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmak - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furman - 1391 od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanak - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanczak - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanczuk - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanczyk - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanek - 1434 od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’ lub od gwarowego furmanek ‘gwóźdź na końcu dyszla’.

  Furmaniak - 1791 od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’ lub od gwarowego furmaniak ‘żelazny hak na końcu dyszla’.

  Furmaniczyk - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmaniec - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’ lub od gwarowego furmaniec ‘wyboista droga’.

  Furmaniewicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanik - 1440 od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanika - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmaniok - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmaniszyn - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmaniuk - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmankiewicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmankowski - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmann - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanok - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanow - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanowicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanowski - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmanski - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’ lub od przymiotnika furmański.

  Furmańczak - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmańczuk - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmańczuk-Wadowicki - złożenia brak; Furmańczuk od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’; Wadowicki 1549 od nazqt miasta Wadowice (bielskie).

  Furmańczyk - 1718 od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmański - 1753 od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’ lub od przymiotnika furmański.

  Furmarczyk - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmarz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmaszkiewicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmer - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmiak - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmon - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmonkiewicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furmoński - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furnal - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Furnalczyk - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Furnan - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furnankiewicz - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furnański - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furniak - od furman, ze staropolskiego forman ‘woźnica’.

  Furoń - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furowicz - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furowski - od fura ‘wóz’, też od fur ‘kradzież’.

  Furst - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Fürst - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Furszmanowicz - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Furszpaniak - od gwarowego forczman, forczpan, forszman, foczman, foczpan ‘parobek od koni, stangret’.

  Furszt - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Furta - 1786 od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtacz - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtaczyk - 1692 od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtak - 1678 od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtakowski - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtan - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtas - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtaś - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtek - 1608 od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtel - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Furtęga - od furta, ze staropolskiego forta, od gwarowego furtać ‘fruwać’ lub też od niemieckich nazw osobowych Furt, Fort.

  Fus - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fusek - 1455 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fusiara - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fusiarski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fusiarz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fusiecki - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fusiek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fusik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fusiński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fusowicz - 1431 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuss - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fussek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Füssel - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fussy - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuszara - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuszek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuszera - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuszniak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuszpaniak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuszyński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuś - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuśko - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuśniak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuśniar - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuśnik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fuśnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'.

  Fut - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futa - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futaj - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futajewicz - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futak - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futakiewicz - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futał - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futała - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futasewicz - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futej - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futejka - 1484 (KrW) od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futek - 1498 od gwarowego futać, putać ‘trwonić’; od futek ‘dudek’.

  Futer - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futera - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futerko - 1485 od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’; od futerko.

  Futerski - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futerula - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futiak - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futiakiewicz - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futka - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futkalski - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futkiewicz - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futko - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futkowski - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futnik - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futo - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futorański - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Futoroński - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Futorski - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.

  Futra - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futrak - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futrar - 1455 od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futreda - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futrega - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futro - 1481 od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futrowski - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futryk - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futryn - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futrzyk - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futrzyński - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Futt - od gwarowego futać, putać ‘trwonić’.

  Futyra - od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Fux - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fuxa - od fuks ‘nowicjusz’, też ‘niespodziewane powodzenie’; także od niemieckich nazw osobowych Fuchs, Fuks, z niemieckiego Fuchs ‘lis’.

  Fuz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuzak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuzakowski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuzia - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuzik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuziński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuziński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuzon - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuzoń - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuzowski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuzyk - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuźnik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fuż - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fużewski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fużyński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego fus, dziś fusy 'osad w płynie, włos w wąsach, wieprz' lub od niemieckiej nazwy osobowej Fuss, ta od apelatywu Fuss 'noga'; od gwarowego fuz ‘okrzyk na konia’.

  Fyal - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fyalek - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fyał - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fyałkowski - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fyałkowski - od nazwy miejscowej Fijałkowo (ostrołęckie, gmina Przasnysz).

  Fyc - 1490 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fyc - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fycek - 1479 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fycko - 1325-37 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fycz - 1490 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fycz - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fyczak - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fyczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fyczakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fyczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fyczek1479 - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fyczko - 1325-27 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fyczok - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fyczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fyć - od niemieckiej nazwy osobowej Fitzi, od imienia Vincentius, od ficać ‘skakać, wierzgać’.

  Fyda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fyder - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fyder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fyderek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fyderek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fyderka - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fyderka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydlar - od niemieckich nazw osobowych Fiedler ‘skrzypek’, Fedler.

  Fydo - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydrich - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydrich - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydruch - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydruch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydrych - 1653 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydrych - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydrychewicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydrychewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydrychowicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydrychowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydrychowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydrychowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydrycz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydrycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydryk - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydryko - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydrysiak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydrysiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydryszek - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydryszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydryszewski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Fydryszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fydyrko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Fygiel - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Fyk - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fykus - od fikać ‘tańczyć, skakać’ lub od staropolskiego fik, fika ‘figa’.

  Fyl - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fyla - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fylak - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fylan - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fylarczyk - od filar ‘podpora, kolumna’ lub od uzywanego w Kościele prawosławnym imienia Filaret. Imię pochodzenia greckiego od philaretos ‘kochający cnotę’.

  Fylcek - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fylla - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fylok - od imion Teofil, Filip, Filemon, też od chwila, z gwarowym przejściem ch- w f-.

  Fymowicz - od imienia Eufemija, z greckiego Euphémia, od eu ‘dobrze’ + phéme ‘wróżebne słowo, fama’.

  Fynio - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fynyk - od niemieckich nazw osobowych Fenn, Fehno, na Kresach Wschodnich także od imion Eufemija, Agrafena.

  Fyrciak - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Fyrda - 1789 od imienia Ferdynand, też od niemieckiej nazwy osobowej Pferd, ta od apelatywu Pferd ‘koń’ lub od gwarowego fyrdać, fyrtać ‘robić coś z pośpiechem’.

  Fyrkacz - 1707 od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Fyrkaczak - 1715 od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Fyrko - od gwarowego farkać ‘smarkać’, od gwarowego forkać ‘parskać’, od staropolskiego fyrkać ‘parskać, prychać’.

  Fyrla - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Fyrlaj - od staropolskiego firlej żart, taniec’, też ‘gatunek ptaka’.

  Fyrman - od staropolskiego firman, ferman ‘rozkaz, zarządzenie sułtana’.

  Fyrszt - od niemieckiej nazwy osobowej Fürst, ta od apelatywu Fürst ‘książę’.

  Fyrtak - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fyrtała - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fyrtuś - od fertać, fertać, fyrtać, wartać ‘obracać, wiercić; szastać’.

  Fysek - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fysiarz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fysiel - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fysz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fyszczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fyszczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fyszel - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fyszer - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fyszka - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fyszkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fyszko - od niemieckiej nazwy osobowej Fisch, ta od apelatywu Fisch ‘ryba’.

  Fyt - od chwytać.

  Fytter - od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Fyziel - 1608 od niemieckiej nazwy odobowej Fiess, ta od Fieß ‘chytry wróg’.

  UZUPEŁNIENIA


  Fafara - od fanfara ‘muzyka podniosła, hejnał’.

  Falbiarz - od farba ‘kolor, barwnik’; od farbiarz.

  Fanasz - od imienia Atanazy, to z łacińskiego Athanasius, do łaciny z języka greckiego przejęte jako Athanasios, od rzeczownika athanasia ‘nieśmiertelność’. W językach wschodniosłowiańskich przejęte jako Afanasij, Apanas.

  Fańka - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Pfan, też od imienia Stefan, od średnio-wysoko-niemieckiego phanne, od niemieckiego Pfanne ‘patelnia’ lub od imienia Fanes (< Stefan). W pochodnych na Kresach Wschodnich także od Afanasij.

  Farnal - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Farnalewicz - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Farnel - od fornal 'parobek; woźnica'.

  Fassula - od fasola, dawniej też fasula.

  Feigl - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’.

  Feiglewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feig (e), ta od feig ‘przerażony, tchórzliwy’.

  Feiklewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Feikel.

  Fencl - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fencloch - od niemieckiej nazwy osobowej Fen (t)z, ta od imienia Vincens lub od Wenceslaw (< Więcesław).

  Fendar - 1681 od niemieckich nazw osobowych Fand, Fant.

  Ferder - od niemieckiej nazwy osobowej Pferder, ta patr. od nazwy osobowej Pferd.

  Ferderek - od niemieckiej nazwy osobowej Pferder, ta patr. od nazwy osobowej Pferd.

  Ferderer - od niemieckiej nazwy osobowej Pferder, ta patr. od nazwy osobowej Pferd.

  Ferdinand - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdin - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdjan - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdjani - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdyan - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdyn - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdyna - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdynand - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdyniak - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdyniok - (Śl) od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdyniuk - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdynus - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdynuś - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdzen - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Ferdzeń - od imienia Ferdynand, ze staro-wysoko-niemieckiego fridu ‘pokój’ + nanth ‘ważący’.

  Fieger - zapewne od nazwy osobowej Fieger.

  Fiegiel - od figiel ‘żart’, też od niemieckiej nazwy osobowej Fi (e)gel, Fi (e)gler.

  Fiegrak - zapewne od nazwy osobowej Fieger.

  Fieszer - od niemieckiej nazwy osobowej Fischer, ta od apelatywu Fischer ‘rybak’.

  Fijełek - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fijólkiewicz - od fioł, fiołek, dawniej też fijoł, fijał, chwiołek ‘gatunek kwiatka’ lub od chwiać.

  Fłądro - od flądra, flondra ‘gatunek ryby’.

  Fłyś - od flis ‘człowiek zajmujący się spławem drzewa’.

  Foć - może od imion na Fo-, typu Fortunat.

  Fołła - od niemieckich nazw osobowych Föll, Voll-.

  Futor - od chutor, futor, hutor ‘zabudowania za wsią na Kresach Wschodnich’.


  wrzesień 2008 r. - 11 wrzesień 2010 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005