<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Tf - Ty


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997


  Tforzewski - od nazwy miejscowej Tchórzew (kilka wsi).

  Thabos - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Thadday - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Thaddey - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Thadey - od imienia Tadeusz, znanego w Polsce od średniowiecza. Pochodzi ono od aramejskiego thad daj ‘człowiek o szerokiej piersi’. W języku łacińskim przybrało formę Thaddaeus.

  Thal - od podstawy tal , por. talać ‘toczyć’, tal ‘kawałek gruntu’, od niemieckiej nazwy osobowej Tal.

  Thalmann - od niemieckiej nazwy osobowej Talmann, ta od średniowysokoniemieckiego talman ‘osiedleniec mieszkający w dolinie’.

  Thamir - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Than - od podstawy tan , por. tani ‘niewiele kosztujący; niegodny szacunku’, taniec ‘rytmiczny ruch ciała wykonywany w takt muzyki’.

  That - od tata ‘ojciec’, też od imion Tatomir, Tatumir.

  Thater - od nazwy etnicznej Tatar.

  Theda - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Thede - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Thedorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Thedy - od niemieckiej nazwy osobowej Ted , ta od podstawy Diet ; może też od teda ‘tutaj’.

  Themer - Temerius od zlatynizowanej formy genetycznie niemieckiej nazwy osobowej Temer.

  Thener - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Thenior - od niemieckiej nazwy osobowej Tenner, ta od nazwy, miejscowej Tenna.

  Theodericus - 1213 od niemieckiego imienia Dietrich, to od Theodoricus, z germańskiego Theudo ‘lud’ + rihhi ‘potężny’.

  Theodorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały anatomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Theodricus - 1234 od niemieckiego imienia Dietrich, to od Theodoricus, z germańskiego Theudo ‘lud’ + rihhi ‘potężny’.

  Theresiak - od imienia żeńskiego Teresa, późno notowanego w Polscr. Pochodzenie imienia niejasne; od formy Tereska.

  Thiel - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Thiele - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Thieleczek - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Thielemann - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Thielman - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Thielmann - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Thom - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thoma - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomaczkowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomala - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomalka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomalla - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thoman - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomanek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomann - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomanowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomas - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thome - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomeczek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomeyer - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomiczny - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomke - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thommee - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thoms - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomsen - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomson - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomulka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thomys - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thon - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Thona - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Thonak - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Thor - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Thorek - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Thorowski - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Thorz - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Thórz - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Thron - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Thrun - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Thumm - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Thurow - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Thurów - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Thym - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Thymian - od niemieckiej nazwy osobowej Timann, ta od imion złożonych na Theud .

  Tiara - od tiara ‘nakrycie głowy papieża, króla; godność’.

  Tiarko - od tiara ‘nakrycie głowy papieża, króla; godność’.

  Tibor - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tiborski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tibura - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tiburczyk - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tibus - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tic - od podstawy Ty , od imion na Ty , typu Tyburcy, Tymoteusz, od niemieckiej nazwy osobowej Tietz.

  Tice - od podstawy Ty , od imion na Ty , typu Tyburcy, Tymoteusz, od niemieckiej nazwy osobowej Tietz.

  Ticek - od podstawy Ty , od imion na Ty , typu Tyburcy, Tymoteusz, od niemieckiej nazwy osobowej Tietz.

  Tich - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Ticha - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichaczek - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichan - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichanow - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichanowicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichanowski - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichanów - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichej - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichek - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Ticheł - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichman - od niemieckiej nazwy osobowej Tichmann, ta os imion złożonych na Dich .

  Tichmann - od niemieckiej nazwy osobowej Tichmann, ta os imion złożonych na Dich .

  Tichmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tichmann, ta os imion złożonych na Dich .

  Tichnik - 1391 od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tichomirow - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’; od bułgarskiego imienia złożonego Tichomir.

  Tichomirów - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’; od bułgarskiego imienia złożonego Tichomir.

  Tichomiuk - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichoniuk - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichonow - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichonowicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichoń - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichończuk - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichończyk - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichow - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichowski - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tichy - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tida - od niemieckiej nazwy osobowej Tiede, ta os imion złożonych na Diet .

  Tidas - od niemieckiej nazwy osobowej Tiede, ta os imion złożonych na Diet .

  Tide - od niemieckiej nazwy osobowej Tiede, ta os imion złożonych na Diet .

  Tidona - od niemieckiej nazwy osobowej Tiede, ta os imion złożonych na Diet .

  Tiede - od niemieckiej nazwy osobowej Tiede, ta os imion złożonych na Diet .

  Tiedor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tiedorczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tiedorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tiel - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tiela - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tielacicki - od nazwy miejscowej Telatycze (KrW; białostockie, gmina Nurzec Stacja).

  Tiele - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tieleczek - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tieleszewski - od nazwy miejscowej Telesze (KrW).

  Tieleszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tieleszko - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tieleszkow - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tieliczka - od niemieckiej nazwy osobowej Tell, ta od imion złożonych na Dal ; w pochodnych też od ukraińskiego tel’ a, czeskiego tele ‘cielę’.

  Tielmann - od niemieckich nazw osobowych Theleman, Thelemann, te od imion złożonych na Diet .

  Tiem - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Tiema - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Tier - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla; od niemieckiego Tier ‘zwierzę’.

  Tieraszkiewicz - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla; od niemieckiego Tier ‘zwierzę’.

  Tierentiew - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tierentjew - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tiereszko - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla; od niemieckiego Tier ‘zwierzę’.

  Tierientiew - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tierientjew - od imienia Terentius, notowanego na Kresach Wschodnich od XV wieku, to od łacińskiego Terentius, greckiego Teréntios.

  Tierka - od podstawy ter , por. wschodniosłowiańskie tierat’ ‘trzeć’, od niemieckich nazw osobowych na Ter , od łacińskiego terra ‘ziemia’, od ormiańskich nazw osobowych na Ter ; od tyrać ‘ciężko pracować; niszczyć, zużywać’, też od litewskiej nazwy osobowej Teréla; od niemieckiego Tier ‘zwierzę’.

  Tierka - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Tiesler - od niemieckiej nazwy osobowej Tischler, ta od Tischler ‘stolarz’.

  Tifa - od niemieckiej nazwy osobowej Tief, ta od imienia Theudofrid.

  Tifik - od niemieckiej nazwy osobowej Tief, ta od imienia Theudofrid.

  Tigelski - od tygiel, ze staropolskiego tegiel ‘naczynie do przetapiania metali’, dawniej też ‘naczynie kuchenne’.

  Tigiel - od tygiel, ze staropolskiego tegiel ‘naczynie do przetapiania metali’, dawniej też ‘naczynie kuchenne’.

  Tikarczyk - od tyka ‘palik, żerdź’, tykać; od tyczka ‘palik, żerdź’.

  Tikielski - od tyka ‘palik, żerdź’, tykać; od tyczka ‘palik, żerdź’.

  Tikka - od tyka ‘palik, żerdź’, tykać; od tyczka ‘palik, żerdź’.

  Tiko - od tyka ‘palik, żerdź’, tykać; od tyczka ‘palik, żerdź’.

  Tikwiński - od tykwa ‘gatunek rośliny, dynia’.

  Til - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tilak - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tileczek - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tilewski - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tilicki - od nazwy miejscowej Tylice (toruńskie, gmina Łysomice).

  Tiliński - od nazwy miejscowej Tylin (częstochowskie, gmina Mykanów).

  Tilk - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tilke - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tilki - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tilkowski - od nazwy miejscowej Tylki (nowosądeckie, gmina Tatrzańska), Tylkowa (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec).

  Till - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tilla - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tillack - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tillak - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tilleczek - od podstawy tyl , por. tyle, tył ‘część tylna czegoś, zadek’, otyły ‘tęgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Till.

  Tillman - od niemieckiej nazwy osobowej Tilmann, ta od imion złożonych na Theud .

  Tillmann - od niemieckiej nazwy osobowej Tilmann, ta od imion złożonych na Theud .

  Tilman - od niemieckiej nazwy osobowej Tilmann, ta od imion złożonych na Theud .

  Tilmann - od niemieckiej nazwy osobowej Tilmann, ta od imion złożonych na Theud .

  Tilmanowski - od nazwy miejscowej Tylmanowa (nowosądeckie, gmina Ochotnica Dolna).

  Tilsa - od niemieckiej nazwy osobowej Tilse, ta od imion złożonych na Theud.

  Tilsch - od niemieckiej nazwy osobowej Tilse, ta od imion złożonych na Theud.

  Tilsz - od niemieckiej nazwy osobowej Tilse, ta od imion złożonych na Theud.

  Tim - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Tima - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timaczyk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timan - od niemieckiej nazwy osobowej Timann, ta od imion złożonych na Theud ; też od nazwy rośliny tymianek.

  Timanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Timann, ta od imion złożonych na Theud ; też od nazwy rośliny tymianek.

  Timaszczuk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timaszenko - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timaszewicz - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timaszewski - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timaszyk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timczal - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timczenko - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Time - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timek - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timen - od imienia Tymon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Timon.

  Timenko - od imienia Tymon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Timon.

  Timew - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timiński - od nazwy miejscowej Tymienice (sieradzkie, gmina Zduńska Wola), Tymianki (łomżyńskie, gmina Boguty Pianki).

  Timko - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timochin - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timochina - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timochowicz - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofi - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofieiew - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofiej - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofiejczuk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofiejczyk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofiejenko - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofiejew - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofiejewicz - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofiejuk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofiew - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofiewicz - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofijczuk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofijew - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timofijewicz - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timon - od imienia Tymon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Timon.

  Timonczuk - od imienia Tymon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Timon.

  Timonowski - od imienia Tymon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Timon.

  Timończuk - od imienia Tymon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Timon.

  Timorek - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timorski - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timosiewicz - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszczenko - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszczuk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszczyk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszek - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszenko - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszewicz - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszewski - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszko - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszuk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timoszyk - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Timuszew - od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Tinald - od staropolskiego tyn ‘płot, ogrodzenie’, też od imion Tymoteusz, Tymofiej, Augustyn.

  Tinaszewicz - od staropolskiego tyn ‘płot, ogrodzenie’, też od imion Tymoteusz, Tymofiej, Augustyn.

  Tinc - od nazwy miejscowej Tinz, dziś Tyniec (wrocławskie, gmina Kobierzyce).

  Tincek - od nazwy miejscowej Tinz, dziś Tyniec (wrocławskie, gmina Kobierzyce).

  Tinda - od tenda ‘zasłona, kotara’.

  Tinko - od staropolskiego tyn ‘płot, ogrodzenie’, też od imion Tymoteusz, Tymofiej, Augustyn.

  Tinosz - od staropolskiego tyn ‘płot, ogrodzenie’, też od imion Tymoteusz, Tymofiej, Augustyn.

  Tinoszenko - od staropolskiego tyn ‘płot, ogrodzenie’, też od imion Tymoteusz, Tymofiej, Augustyn.

  Tinz - od nazwy miejscowej Tinz, dziś Tyniec (wrocławskie, gmina Kobierzyce).

  Tipa - od typ ‘model, wzór; przedstawiciel’.

  Tipo - od typ ‘model, wzór; przedstawiciel’.

  Tirak - od tyrać ‘ciężko pracować, męczyć się’, od staropolskiego ‘poniewierać; gromić, łajać’.

  Tirczakowski - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Tirczyk - od nazwy osobowej Tercyjan, z łacińskiego Tertianus, notowanej w Polsce od XV wieku.

  Tirczyk - od tyrać ‘ciężko pracować, męczyć się’, od staropolskiego ‘poniewierać; gromić, łajać’.

  Tirek - od tyrać ‘ciężko pracować, męczyć się’, od staropolskiego ‘poniewierać; gromić, łajać’.

  Tirk - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Tirke - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Tirkel - od terkać, tyrkać ‘dotykać czegoś; terkotać’.

  Tirla - od tyrlić, terlić ‘ćwierkać’, tirlikać, terlikać, tyrlikać ‘wywodzić trele, ćwierkać’.

  Tirlińska - od tyrlić, terlić ‘ćwierkać’, tirlikać, terlikać, tyrlikać ‘wywodzić trele, ćwierkać’.

  Tirman - od niemieckiej nazwy osobowej Törman, ta od imion złożonych na Tiur .

  Tisarzik - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tisbierek - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tisch - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tischbier - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tischbierek - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tischbierk - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tischenko - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tischer - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tischler - od niemieckiej nazwy osobowej Tischler, ta od Tischler ‘stolarz’.

  Tischner - od niemieckiej nazwy osobowej Tischner, ta od nazwy miejscowej Tießen lub od nazwy osobowej Tischler

  Tisler - od niemieckiej nazwy osobowej Tischler, ta od Tischler ‘stolarz’.

  Tison - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tisonczyk - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tisończyk - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tissler - od niemieckiej nazwy osobowej Tischler, ta od Tischler ‘stolarz’.

  Tisz - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tiszanin - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tiszbier - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tiszbierek - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tiszbirek - od tazbir, taśbir, tyśbier ‘liche piwo’, to z niemieckiego Tischbier.

  Tiszczenko - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tiszenko - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tiszer - od staropolskiego tesarz ‘cieśla, stolarz’, z czeskiego tesar.

  Tiszko - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tiszkow - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tiszków - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tiszler - od niemieckiej nazwy osobowej Tischler, ta od Tischler ‘stolarz’.

  Tiszuk - od imion na Ty , typu Tymoteusz.

  Tiszul - z fonetyką ukraińską od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Tit - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titaniec - od tytan ‘olbrzym, siłacz’.

  Titarczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Titter, ta od imion złożonych na Theud .

  Titarenko - od niemieckiej nazwy osobowej Titter, ta od imion złożonych na Theud .

  Titarenkow - od niemieckiej nazwy osobowej Titter, ta od imion złożonych na Theud .

  Titas - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titek - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titko - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titkow - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titków - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Tito - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titon - od tytoń ‘roślina, z której liście po fermentacji służą jako używka’.

  Titoni - od tytoń ‘roślina, z której liście po fermentacji służą jako używka’.

  Titow - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tit, od gwarowego tytać, tutać (w języku dziecięcym) ‘pić’, od imienia Titus.

  Titraczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Titter, ta od imion złożonych na Theud .

  Titter - od niemieckiej nazwy osobowej Titter, ta od imion złożonych na Theud .

  Tiupin - Szulc

  Tiwonczuk - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Tiwoniewski - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Tiwończuk - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Tkaca - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkacewicz - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkacik - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkacz - 1443 od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczecki - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczek - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczenko - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczeń - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczew - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczewski - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczk - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczkiewicz - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczonek - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczow - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczowski - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczów - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczuk - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczuś - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczyc - 1367 od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczyk - 1482 od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczyński - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkaczyszyn - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkoc - (Śl) od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkocz - (Śl) od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkoczek - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkoczyk - od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tkotz - (Śl) od tkacz ‘rzemieślnik zajmujący się wyrobem tkanin’.

  Tlalka - od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tlała - od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tlałka - od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tleja - 1599 od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tlelka - od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tlic - od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tlock - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tloka - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tlolka - (Śl) od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tlołka - (Śl) od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tlołła - od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tlon - od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tlółka - od tlałka ‘drzewo zetlałe’, tleć.

  Tluk - od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłaczała - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłaczuk - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłaczyk - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłocz - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłoczek - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’

  Tłoczko - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłoczkowski - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłoczyk - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłoczyński - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłok - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłokacz - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłokiński - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłokowski - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłomacz - od tłumacz ‘człowiek przekładający tekst z jednego języka na inny’.

  Tłomaczyński - od tłumacz ‘człowiek przekładający tekst z jednego języka na inny’.

  Tłomak - od staropolskiego tłomok ‘tobół’, tłumok.

  Tłomakowski - od staropolskiego tłomok ‘tobół’, tłumok.

  Tłomok - 1457 od staropolskiego tłomok ‘tobół’, tłumok.

  Tłóczek - od tłoczyć ‘wyciskać, wygniatać; drukować; gnieść, dusić’, tłok ‘ścisk’, dawniej też ‘stempel; ubita ziemia’.

  Tłórz - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tłuchowski - od nazwy miejscowej Tłuchowo (włocławskie, gmina Tłuchowo).

  Tłuczak - od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczek - 1558 od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczkiewicz - od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczko - 1431 od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczkowicz - 1627 od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczykant - od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczykąt - od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczykont - od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczymost - 1399 od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczymosty - 1397 od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuczyński - od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuk - 1360 od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłukiewicz - od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłukowic - 1483 od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuksa - 1420 od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłuksic - 1420 od tłuc ‘uderzać, rozbijać na kawałki, niszczyć’, od staropolskiego tłuk ‘żerdź do płuszenia ryb; tłuczek’.

  Tłumacki - od tłumacz ‘człowiek przekładający tekst z jednego języka na inny’.

  Tłumacz - od tłumacz ‘człowiek przekładający tekst z jednego języka na inny’.

  Tłumak - od staropolskiego tłomok ‘tobół’, tłumok.

  Tłumok - 1416 od staropolskiego tłomok ‘tobół’, tłumok.

  Tłusciak - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuscik - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłusta - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłustak - 1485 od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłustawa - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłustek - 1492 od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’

  Tłustko - 1489 od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłusto - 1386 od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłustochowicz - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłustochowski - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłustowski - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłustwa - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłusty - 1434 od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuszcz - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuszczak - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuszczyk - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuszczykąt - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuszczyński - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuszek - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuszkiewicz - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuszyński - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuściak - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuścik - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tłuściok - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Toba - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobaczewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobacznik - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobaczuk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobaczyk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobaczyński - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobaczyszyn - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobaj - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobijjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobajka - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobajko - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobijjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobak - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tobaka - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tobakiernik - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tobakowski - od tabak, tabaka, tabak ‘sproszkowany tytoń; dawniej też tytoń fajkowy’.

  Tobala - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobalczuk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Toballa - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobalski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobała - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobałkiewicz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobało - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobar - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tobarek - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tobarowski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tobarski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tobasiewicz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobasz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobaszewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobbei - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobczyk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobczyński - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego Tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobecki - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobei - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobej - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobel - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobelek - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tober - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tobera - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tobey - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiak - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobian - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiański - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiarczyk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiarski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiarz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobias - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiasiewicz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiasiewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiasik - 1680 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiasiński - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiasz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaszak - 1573 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaszczak - 1604 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaszczyk - 1601 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaszek - 1603 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaszewicz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaszewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaszowski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaszów - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiaś - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobich - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobicz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiczek - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobijjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiczuk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiczyk - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobieński - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobieszewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobieszko - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobijański - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobijas - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobijasiewicz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobijasiński - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobijasz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobijaszewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobik - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobilski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiński - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobis - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobisiak - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobisz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiszewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiszowski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobiś - 1608 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobjański - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobjarz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobjas - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobjasz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobjaszewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobka, ż. - 1367 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobka. m. - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobkiewicz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Toboja - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobojka - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobojko - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobol - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobola - 1709 od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolak - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolca - 1480 od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolcew - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolczewski - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolczyk - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolewicz - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolewski - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolic - 1399 od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolicz - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolik - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Toboliszewski - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolka - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolko - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolla - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobollik - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolnik - 1404 od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolski - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobolszewski - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Toboł - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Toboła - 1332 od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Toboła - Pertkiewicz złożenia brak; Toboła 1332 od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’; Pertkiewicz od pertać ‘chodzić drobnym kroczkiem, dreptać; trącać’.

  Tobołek - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobołka - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobołkiewicz - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobołowski - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobor - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Tobora - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Toborek - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Toborewicz - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Toborowicz - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Toborowski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Toborski - od tabor ‘warowny obóz wojskowy; gromada przemieszczających się koczowników’; możliwe też od nazwy góry Tabor, znanej z Pisma Świętego.

  Toboszewski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobota - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobota - od niemieckiej nazwy osobowej Tubatt, ta od imienia Tac, ze starosaskiego dag ‘jasny, sławny’ + bre (ch)t.

  Tobowski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobólski - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobół - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobółka - od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Tobuch - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobulski - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobuła - 1739 od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobułka - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobuński - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobus - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Toby - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobys - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobysiak - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tobyś - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Toc - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tocek - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tocewicz - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toch - 1415 od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tocha - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochacek - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochacz - 1455 od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochaczek - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochaj - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochak - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochalski - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochanowicz - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochański - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochasiuk - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochasz - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochel - 1399 od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochman - od niemieckiej nazwy osobowej Tochmann, ta od imion złożonych na Theud .

  Tochmann - od niemieckiej nazwy osobowej Tochmann, ta od imion złożonych na Theud .

  Tochmanow - od niemieckiej nazwy osobowej Tochmann, ta od imion złożonych na Theud .

  Tochmański - od niemieckiej nazwy osobowej Tochmann, ta od imion złożonych na Theud .

  Tochna, ż. - 1375 od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochnik - 1394 od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tocholke - (Śl) od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tocholski - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochołczenko - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochonicz - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochor - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochowicz - od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tochta - 1439 od imion na To , typu Tolisław, Tomasz.

  Tociak - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tocikiewicz - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tocki - od nazwy miejscowej Toki (kilka wsi).

  Tockowiak - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tocław - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tocuk - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tocukiewicz - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tocz - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczak - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczalski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczała - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczaniuk - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczek - 1413 od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’; od toczek dawniej ‘krążek, obwódka’.

  Toczeński - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczewski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczka - 1420 od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczkiewicz - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczko - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczkowski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczkulak - 1786 od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczna - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczołowski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczona - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczony - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczydłowski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’; od staropolskiego toczydło ‘urządzenie do ostrzenia broni’.

  Toczyk - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczyka - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczykowski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczył - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczyłkowski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczyłło - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczyłowski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczyn - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczyński - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toczyski - 1569 od nazwy miejscowej Toczyski, Toczyska (kilka wsi).

  Toczywoda - 1630 od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toć - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tod - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Toda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały Natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todajewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todara - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todarów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todarski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tode - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Toder - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todla - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todlak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todo - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todolski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todoluk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todor - 1420 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todorczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todorek - 1427 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todorka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todorow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todorów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todoruk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todoska - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todosko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todoś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todośka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todośko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todór - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todros - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todrzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todur - 1427 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todynek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todysiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todyszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todyś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todytko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todzi - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todzia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todziej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todzik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Todzio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tofejko - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tofel - 1449 od niemieckiej nazwy osobowej Toffel, ta od imienia Christoforus.

  Toff - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Toffel - 1449 od niemieckiej nazwy osobowej Toffel, ta od imienia Christoforus.

  Toffelski - od niemieckiej nazwy osobowej Toffel, ta od imienia Christoforus.

  Toffil - od niemieckiej nazwy osobowej Toffel, ta od imienia Christoforus.

  Tofiel - od niemieckiej nazwy osobowej Toffel, ta od imienia Christoforus.

  Tofik - od niemieckiej nazwy osobowej Toffel, ta od imienia Christoforus.

  Tofil - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tofilewicz - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tofilo - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tofilski - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tofiluk - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tofiło - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tofin - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tofka - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Tofkin - od imienia Teofil, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzącego od greckiego Theóphilos, to od theos ‘Bóg’ + philos ‘przyjaciel’.

  Toflik - od niemieckiej nazwy osobowej Toffel, ta od imienia Christoforus.

  Tofliński - od niemieckiej nazwy osobowej Toffel, ta od imienia Christoforus.

  Tog - od niemieckiej nazwy osobowej Dog, ta od imion złożonych na Tug lub od toga ‘uroczysta szata’.

  Togan - od niemieckiej nazwy osobowej Dog, ta od imion złożonych na Tug lub od toga ‘uroczysta szata’.

  Togias - od niemieckiej nazwy osobowej Dog, ta od imion złożonych na Tug lub od toga ‘uroczysta szata’.

  Togiel - od niemieckiej nazwy osobowej Dog, ta od imion złożonych na Tug lub od toga ‘uroczysta szata’.

  Togiński - od niemieckiej nazwy osobowej Dog, ta od imion złożonych na Tug lub od toga ‘uroczysta szata’.

  Toia - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Toja - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojak - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojan - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojanka - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojanowicz - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojanowski - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojewski - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojka - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojs - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojsa - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojsiak - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojszczak - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tojza - zapewne od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, z sufiksem j .

  Tok - 1324 od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Toka - 1376 od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokacz - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokaczewski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokaczyński - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokaj - od tokaj ‘gatunek wina produkowanego w okolicy miasta Tokaj na Wegrzech’.

  Tokajew - od tokaj ‘gatunek wina produkowanego w okolicy miasta Tokaj na Wegrzech’.

  Tokajski - od tokaj ‘gatunek wina produkowanego w okolicy miasta Tokaj na Wegrzech’.

  Tokajuk - od tokaj ‘gatunek wina produkowanego w okolicy miasta Tokaj na Wegrzech’.

  Tokalski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokaluk - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokan - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokar - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarcik - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarczak - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarczuk - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarczyk - 1614 od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarek - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarew - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarewicz - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarewski - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarka - 1636 od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarkiewicz - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarnicki - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarowski - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarski - 1440 od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’; od przymiotnika tokarski lub od nazwy miejscowej Tokary (kilka wsi).

  Tokarz - 1445 od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarzak - 1724 od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarzczyk - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarzewicz - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarzewski - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarzowic - 1466 od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokarzyk - 1614 od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokas - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokasa - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokasz - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tokicz - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokiel - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tokielak - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tokieli - od węgierskiej nazwy osobowej Tekely.

  Tokisz - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokocz - (Śl) od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokojuk - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokon - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokonowski - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokoń - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokowicz - od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tokulski - 1779 od toczyć ‘obracać, przesuwać, wprawiać w ruch’, tok ze staropolskiego ‘naczynie na płyny, beczka; część rzędu końskiego’.

  Tol - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tola - 1418 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolach - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolaga - od telega, też dawne kresowe (z rosyjskiego) telaga, telęga, talaga, teliga ‘prosty wóz gospodarski’.

  Tolak - 1440 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolala - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolar - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tolarczyk - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tolaronek - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tolarowski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tolarski - od talar, też taler ‘moneta srebrna’.

  Tolas - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolaska - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolasz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolaszek - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolek - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toleniowic - 1446 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toleń - 1428 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolesiewicz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolewicz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolewski - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolęba - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolęcic - 1424 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolęda - 1304 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toli - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolia - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolias - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toliba - 1392 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toliczenko - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toliczenko - Bernatowicz złożenia brak; Toliczenko od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol; Bernatowicz w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Tolik - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolikowski - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolim - 1375 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolima - 1218 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolino - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toliński - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolis - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolisz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toliszkowic - 1399 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolka - 1400 od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolko - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolkowski - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toll - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolla - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tollak - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tollas - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tollik - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tollin - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolloch - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolma - od niemieckiej nazwy osobowej Tol (l)mann, ta od średnioniemieckiego tol ‘cło’.

  Tolman - od niemieckiej nazwy osobowej Tol (l)mann, ta od średnioniemieckiego tol ‘cło’.

  Tolo - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toloch - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Toloń - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolosz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolpa - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tolpik - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tolpkowski - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tolski - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolula - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tolus - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołach - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołacz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołaczko - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołaj - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołajczyk - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołajko - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołakiewicz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołakowski - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołałaj - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołarz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołcz - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołczyk - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołczyński - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołczyżewski - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołeczko - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołek - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkacz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkaczew - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkaczewicz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkaczewski - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkan - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkaniuk - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkanowicz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkiewicz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkin - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkoczko - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkowicz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołkowiec - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołło - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołłoczko - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołocz - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołoczka - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołoczkiewicz - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołoczko - 1676 od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Tołon - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołoń - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołończyk - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołoński - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołopiłło - od białoruskiego tałapa ‘pluskanie się’, ukraińskiego talapati ‘chlapać się’.

  Tołopiło - od białoruskiego tałapa ‘pluskanie się’, ukraińskiego talapati ‘chlapać się’.

  Tołopka - od białoruskiego tałapa ‘pluskanie się’, ukraińskiego talapati ‘chlapać się’.

  Tołoś - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołowiński - 1576 od nazwy miejscowej Tołwin (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Tołpa - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tołpacz - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tołpak - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tołpan - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tołpasz - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tołpik - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tołposz - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tołpyho - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Tołscik - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołsta - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołstik - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołstoj - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołstołucki - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołstow - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołstuch - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołstucha - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołsty - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołstych - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołstyko - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołstykowski - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołszczyk - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołściak - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołścik - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołściuk - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołśtyko - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tołwa - 1416 od dawnego tołw ‘tułów’.

  Tołwacz - 1445 od dawnego tołw ‘tułów’.

  Tołwiński - 1576 od nazwy miejscowej Tołwin (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Tołysz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołyz - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tołyż - od imion złożonych typu Toligniew, Tolisław, także Anatol.

  Tom - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Toma - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomach - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomacha - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomachów - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomacik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomacki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczakowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczkowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczok - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczyński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaczyszyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomada - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomadzki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaja - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomajczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomajer - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomajewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomak - 1369 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomakalski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaków - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomal - 1423 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomala - 1444 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalak - 1685 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalis - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaliszak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalkowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalla - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalów - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomalski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaluk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomała - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Toman - 1434 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomana - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomandl - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomanek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaniak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaniewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaniewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomanik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaniuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomankiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomann - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomanow - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomanowa - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomanowicz - 1442 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomanowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomań - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomańczok - (Śl) od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomańczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomańczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomańska - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomański - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomar - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomara - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomarczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomarek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomarenko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomarzyński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomas - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaschek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaschewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasiakiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasiczek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasiek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasiekiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasik - 1709 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasikiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasini - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasiński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasionek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasiuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasiuniewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaske - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaski - 1711 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaskiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomassi - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasson - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomassy - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasy - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomasza - 1403, m. od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszan - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszczenik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszczennik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszczyk - 1627 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszek - 1523 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszek - Rzeźnik złożenia brak; Tomaszek 1523 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma; Rzeźnik od rzeźnik.

  Tomaszenik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszenko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszew - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszewicz - 1483 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszewski - 1459 od nazw miejscowych typu Tomaszewo, Tomasze (liczne).

  Tomaszewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszka, m. - 1424 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszkow - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszkowicz - 1549 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszkowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszny - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszon - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszowicz - 1426 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszowski - 1447 od nazw miejscowych typu Tomaszewo, Tomasze (liczne).

  Tomaszowszczyk - 1728 od nazw miejscowych typu Tomaszewo, Tomasze (liczne).

  Tomaszów - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszun - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszunas - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszy - 1438 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszycki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszyczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszynas - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszyniec - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszynus - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszyński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaszys - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaś - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaścik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaśkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomaśko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomatczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomawiak - od nazwy miejscowej Tomawa (piotrkowskie, gmina Łęki Szlacheckie).

  Tomawski - od nazwy miejscowej Tomawa (piotrkowskie, gmina Łęki Szlacheckie).

  Tomazik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomcia - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomciak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomciów - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomcyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomcza - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczak - Kozłowski złożenia brak; Tomczak od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma; Kozłowski 1386 od nazw miejscowych Kozłów, Kozłowo (częste).

  Tomczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczakowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczala - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczański - 1618 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczar - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczar - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczenko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomcziński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym F od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.oma, Choma.

  Tomczk - (Pom) od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczok - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczonek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczonok - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczyc - 1350 51 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczycki - 1668 od nazwy miejscowej Tomczyce (kilka wsi).

  Tomczyk - 1605 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczykiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczykowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczyna - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczyński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczys - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomczyszyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tome - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomecek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomecha - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomechna - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomecki - 1629 od nazwy miejscowej Tomki (toruńskie, gmina Zbiczno).

  Tomeczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomeczek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomeczka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomeczko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomeczkowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomeczkowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomek - 1372 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomel - 1380 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomela - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomelik - 1657 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomeliszek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomelka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomella - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomen - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomenczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomenko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomeńczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomerski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomerz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomes - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomesch - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomesz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomeś - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tometczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomia - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiakowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiał - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiałojc - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiałojć - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiałość - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiałowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiasik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomic - 1414 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomica - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomicki - 1709 od nazwy miejscowej Tomice (kilka wsi).

  Tomicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiczek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiczna - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiczny - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiczyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomić - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomidaj - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tomidajewicz - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tomiec - 1397 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomies - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomieś - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomika - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomikiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomikowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomil - 1372 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomilak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomilczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomilenko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomilewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomilewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomilicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomilin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomilko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomilli - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiła - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiłło - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiło - 1471 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiłojć - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiłow - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiłowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiłowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tominczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tominiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tominiuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomińczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomioła - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomis - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomisia - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomisz - 1295 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiszczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiszczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiszek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiszewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiszyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomita - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomiza - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomizak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomizik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomja - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomka, m. - 1239 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkalski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkała - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomke - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkiel - 1576 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkielski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkieł - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomko - 1265 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkotonis - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkow - 1468 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkowiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkowicz - 1454 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkowicz - Chrzanowski złożenia brak; Tomkowicz 1454 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma; Chrzanowski 1412 od nazw miejscowych Chrzanów, Chrzanowo, Chrzanowice (kilka wsi).

  Tomkowid - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomków - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkun - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkus - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkutonis - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomkutowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Toml - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomlak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomlik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomlin - 1355 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomłowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomm - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomola - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomolak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomolewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomolik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomoliszek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomolka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomolla - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomolski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomołowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomon - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomoń - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomoński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomor - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomorowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomorowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomorski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomos - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomosczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomosiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomosik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomosz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomoszczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomoszczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomoszek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomoszewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomoszuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomoś - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomotczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomow - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomowiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomowicz - 1476 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tompa - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tompalski - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tompała - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tompczyk - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tompczyński - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tompek - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tompik - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tompkowski - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tompłowicz - od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tompol - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Tompolski - od nazwy miejscowej Topola (kilka wsi).

  Tompolski - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Tompor - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’

  Tomporek - od stąpor ‘tłuczek’.

  Tomporek - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Tomporowski - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Tomporski - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Tompór - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Tomprowski - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toms - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomsa - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomscha - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomschak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomschik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomsia - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomsiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomsik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomsiński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomsio - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomsza - 1403 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszej - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszey - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszik - (Śl) od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszyc - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszyk - 1381 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomszys - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomul - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomula - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomulczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomulewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomulik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomulis - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomulka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomulowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomulski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomułka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomułowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomuń - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomus - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomusiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomusik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomusiuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomusko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomuszczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomuszek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomuszun - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomuś - 1603 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomyc - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomycz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomyczkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomyczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomys - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomysek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomysz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomyś - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomyślak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomza - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomzakowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomzik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomziński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomża - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tomżyński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Ton - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tona - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonacki - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonaczew - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonak - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonakiewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonal - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonalczyk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonalski - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonała - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonas - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonasiak - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonasiek - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonasik - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonasikiewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonasko - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonaś - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonczew - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonczewski - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonczyk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonczyński - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonczyszyn - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tondaś - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondecki - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondek - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondel - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondela - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tonder - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondera - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tonderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tonderski - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tonderys - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tonderyś - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondor - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondorowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondorys - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondos - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondowski - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondra - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondryk - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondul - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondus - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondyko - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondyra - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondyriak - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondyrys - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tondys - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tondytko - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Toneczuk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonek - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonel - 1465 od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonela - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toneńczuk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonewczuk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonewo - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonewski - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toni - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonia - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniak - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniakiewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniarz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonias - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniasz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniaszewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonibor - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonic - 1440 od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonica - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniczak - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniczek - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniczuk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniczyk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniec - 1450 od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonieło - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonieńczuk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonikiewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonikowiak - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonikowski - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonin - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toninczuk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toninkiewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonińczuk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniński - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniowski - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonis - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniszewski - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toniukiewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonka - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonkan - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonke - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonki - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonkiel - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonkiewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonkin - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonklewicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonko - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonkow - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonkowiak - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonkowicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonkowski - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonków - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonn - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonolewski - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonow - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonowicz - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tonta - od tątać ‘szukać, krzątać się’.

  Tontalski - od tątać ‘szukać, krzątać się’.

  Tontała - od tątać ‘szukać, krzątać się’.

  Tontarski - od tątać ‘szukać, krzątać się’.

  Tonton - od tątać ‘szukać, krzątać się’.

  Tontor - od tątać ‘szukać, krzątać się’.

  Tonys - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  TonzyńskiToń - 1432 od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tończyk - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tończyński - od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tońdel - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tońka - 1424 od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Tońko - 1479 od podstawy ton , por. toń ‘głębia’, dawniej też ‘krytyczna sytuacja; przerębla’, tonąć ‘pogrążać się’, ton ‘dźwięk; zabarwienie czegoś’, od imienia Antoni.

  Toński - 1751 od nazwy miejscowej Tonia (kaliskie, gmina Doruchów).

  Top - od topić.

  Topa - od topić.

  Topaczewski - od topić.

  Topadło - od topić.

  Topaj - od topić.

  Topajew - od topić.

  Topajka - od topić.

  Topal - od topić.

  Topalewski - od topić.

  Topalski - od topić.

  Topała - od topić.

  Topałow - od topić.

  Topczak - od topić.

  Topczenko - od topić.

  Topczewski - 1640 od nazwy miejscowej Topczewo (białostockie, gmina Wyszki).

  Topczowski - od nazwy miejscowej Topczewo (białostockie, gmina Wyszki).

  Topczułko - od topić.

  Topczyłko - od topić.

  Topel - 1484 od topić lub od niemieckiej nazwy osobowej Topel.

  Toper - od niemieckich nazw osobowych Toper, Topper.

  Topercer - od niemieckich nazw osobowych Toper, Topper.

  Toperek - od niemieckich nazw osobowych Toper, Topper.

  Toperowicz - od niemieckich nazw osobowych Toper, Topper.

  Toperski - od niemieckich nazw osobowych Toper, Topper.

  Topf - od niemieckiej nazwy osobowej Topf, ta od średniowysoko niemieckiego topf ‘garnek’.

  Topfer - od niemieckiej nazwy osobowej Topf, ta od średniowysoko niemieckiego topf ‘garnek’; od niemieckiej nazwy osobowej Topfer.

  Töpfer - od niemieckiej nazwy osobowej Topf, ta od średniowysoko niemieckiego topf ‘garnek’.

  Topfner - od niemieckiej nazwy osobowej Topf, ta od średniowysoko niemieckiego topf ‘garnek’; od niemieckiej nazwy osobowej Topfner.

  Topiałkowski - od topić.

  Topiarz - od topić.

  Topiasz - od topić.

  Topic - od topić.

  Topicha - od topić.

  Topiczewski - 1569 od nazwy miejscowej Topczewo (białostockie, gmina Wyszki).

  Topiej - od topić.

  Topiel - od topić.

  Topiela - od topić.

  Topielec - od topić.

  Topielecki - od topić.

  Topielski - od topić.

  Topiełkowski - od topić.

  Topij - od topić.

  Topik - od topić.

  Topil - od topić.

  Topiliński - od topić.

  Topilowski - od topić.

  Topilski - od topić.

  Topiłka - od topić.

  Topiłko - od topić.

  Topinek - od topić.

  Topinka - od topić.

  Topinko - od topić.

  Topiński - od topić.

  Topioł - od topić.

  Topisz - od topić.

  Topka - od topić.

  Topke - od topić.

  Topkin - od topić.

  Topko - od topić.

  Topkowski - od topić.

  Topla - od topić.

  Töpler - od topić.

  Toplewski - od topić.

  Topła - od topić.

  Topłacz - od wschodniosłowiańskiego tołocz ‘stępa; tłoczyć; rozbijać, rozdrabniać’.

  Topnik - od topić.

  Topoczewski - od topić.

  Topoczyłko - od topić.

  Topoczyński - od topić.

  Topol - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topola - 1482 od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topolan - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topolanek - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topolański - nazwy miejscowej Topolany (białostockie, gmina Michałowo).

  Topolewicz - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topolewski - od nazwy miejscowej Topolowa (skierniewickie, gmina Teresin).

  Topolicki - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topoliński - nazwy miejscowej Topolin (kilka wsi).

  Topolla - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topolniak - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topolnicki - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topolowski - od nazwy miejscowej Topolowa (skierniewickie, gmina Teresin).

  Topolski - 1464 od nazwy miejscowej Topola (kilka wsi).

  Topoluk - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topoła - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topor - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Topora - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporczak - 1619 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporczyk - 1631 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporek - 1393 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporewicz - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporewski - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporka - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporkiewicz - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporko - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporków - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Topornicki - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporow - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporowicz - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporowski - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporski - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporyński - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporysek - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporzak - 1696 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporzycki - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporzynek - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporzysko - 1397 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; od gwarowego toporzysko ‘rękojeść topora lub młota; duży topór’.

  Toporzysz - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toporzyszek - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Toposzkiewicz - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Topowiak - od topić.

  Topól - od topola ‘drzewo z rodziny wierzbowatych’.

  Topólski - od nazwy miejscowej Topola (kilka wsi).

  Topór - 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Topór - Futer złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Futer od staropolskiego futer, futro ‘żywność, pasza, kożuch’.

  Topór - Huciański złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Huciański od chęć, także chuć ‘pragnienie, ochota’, może też od huta.

  Topór - Jadzarz złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Jadzarz od jad ‘trucizna’, jadać, jadzić, od imion typu Jadwiga, Jadam (= Adam).

  Topór - Kamiński złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Kamiński 1398 od nazw miejscowych typu Kamień, Kamienna, Kamieńsko (częste).

  Topór - Kapac złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Kapac brak.

  Topór - Kisielnicki złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Kisielnicki 1472 od nazwy miejscowej Kisielnica (łomżyńskie, gmina Piątnica).

  Topór - Mądry złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Mądry 1340 od mądry.

  Topór - Mięsiar złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Mięsiar od mięso; od mäsiar ‘rzeźnik.

  Topór - Orawiec złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Orawiec 1614 od nazwy miasta regionu i rzeki Orawa.

  Topór - Smaś złożenia brak; Topór 1306 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’; Smaś od niemieckiej nazwy osobowej Schmach, ta od średniowysokoniemieckiego smaeche ‘mały, niepokaźny’.

  Topp - od topić.

  Toppa - od topić.

  Toppich - od topić.

  Topulski - od nazwy miejscowej Topola (kilka wsi).

  Topuór - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Topur - od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Topuszczak - od topić.

  Topuszek - od topić.

  Topuziak - od topić.

  Topuzow - od topić.

  Topy - od topić.

  Topyła - od topić.

  Topyłło - od topić.

  Topyło - od topić.

  Topyszko - od topić.

  Tor - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Tora - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torał - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torała - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toran - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torana - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torański - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torarz - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toras - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torasewicz - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toraska - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toraszczuk - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torawa - 1526 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Torawczyk - 1539 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Torawka - 1536 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Torawkowicz - 1603 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Torawowicz - 1598 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Torba - 1387 od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbacki - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbaj - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbak - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbakiewicz - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbal - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbański - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbarczyk - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbarz - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbe - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbecki - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbiaczyk - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbiak - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbiarczyk - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbicki - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbicz - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbiczuk - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbiczyk - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbiejew - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbiel - 1714 od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’ lub od torbiel ‘narośl skórna’, też ‘choroba drzew’.

  Torbik - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbiłow - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbin - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbiński - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbis - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbisz - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbos - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbowski - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbus - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbusiński - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torbuś - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torc - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torcha - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torchala - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torchalla - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torchalski - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torchała - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torchan - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torchata - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torchoł - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torchół - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torchuła - od tarchać ‘gadać, przebąkiwać; czochrać; targać’.

  Torcz - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczak - 1797 od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torczałowicz - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczek - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczelewski - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczewski - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczuk - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczyk - 1662 od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torczyło - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczyn - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczyniak - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczynowicz - od tarcza, ze staropolskiego tarcz, też od gwarowego tarczeć.

  Torczyński - od nazwy miejscowej Tarczyn (warszawskie, gmina Tarczyn).

  Toreba - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torebiński - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torebk - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torebka - 1672 od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’; od torebka.

  Torebko - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torecki - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torek - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toren - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Torenc - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Torencz - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Torens - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Torent - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Torentz - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Toreńczak - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Torepko - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Toretz - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Torewicz - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toreżyński - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor

  Toręc - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Torędz - od łacińskiego torrens ‘potok’.

  Torfa - od torfa, torf ‘skała osadowa powstała z obumarłej roślinności bagiennej’.

  Torfiński - od torfa, torf ‘skała osadowa powstała z obumarłej roślinności bagiennej’.

  Torgaczenko - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torge - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torge.

  Torgiel - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torgoński - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torgorz - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torgosz - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torgowcew - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torgowski - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torgulski - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torhala - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torhan - od targ ‘wymiana towarów; rynek; jarmark’, targać ‘rwać, szarpać’.

  Torka - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torkacewicz - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torkajło - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torkasiewicz - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torke - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torkiewicz - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torko - 1394 od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torkoniak - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torkowiak - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torkowicz - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torkowski - od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torkuł - 1796 od tork ‘kantar dla konia’, por. też torka ‘tarnina’.

  Torla - od gwarowego torlać ‘toczyć, tarzać się’.

  Torlecki - od gwarowego torlać ‘toczyć, tarzać się’.

  Torlewicz - od gwarowego torlać ‘toczyć, tarzać się’.

  Torlicki - od gwarowego torlać ‘toczyć, tarzać się’.

  Torlikowski - od gwarowego torlać ‘toczyć, tarzać się’.

  Torliński - od gwarowego torlać ‘toczyć, tarzać się’.

  Torlopp - od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Torłap - od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Torłop - od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Torłopek - 1491 od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Torłopp - od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Torma - od niemieckiej nazwy osobowej Tormann, ta od średniowysokoniemieckiego tor ‘brama’.

  Torman - od niemieckiej nazwy osobowej Tormann, ta od średniowysokoniemieckiego tor ‘brama’.

  Tormann - od niemieckiej nazwy osobowej Tormann, ta od średniowysokoniemieckiego tor ‘brama’.

  Tormanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tormann, ta od średniowysokoniemieckiego tor ‘brama’.

  Tormański - od niemieckiej nazwy osobowej Tormann, ta od średniowysokoniemieckiego tor ‘brama’

  Tormas - od niemieckiej nazwy osobowej Tormann, ta od średniowysokoniemieckiego tor ‘brama’.

  Tormela - od niemieckiej nazwy osobowej Tormann, ta od średniowysokoniemieckiego tor ‘brama’.

  Tormiński - od niemieckiej nazwy osobowej Tormann, ta od średniowysokoniemieckiego tor ‘brama’.

  Torn - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Tornachowicz - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Tornal - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Tornalczyk - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Tornaszek - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Tornawa - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Tornawski - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Torniak - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Torniewicz - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Torniewski - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Torno - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Tornos - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Tornow - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Tornowski - od staropolskiego tarn ‘cierń’; od niemieckiej nazwy osobowej Torn, ta od słowiańskiego tarn.

  Torobiłow - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torobiński - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Torobko - od torba ‘worek, sakiewka’, dawniej ‘część żołądka’.

  Toroch - od ukraińskiego toroch ‘grzechotka; krążek’.

  Torochło - od ukraińskiego toroch ‘grzechotka; krążek’.

  Torochow - od ukraińskiego toroch ‘grzechotka; krążek’.

  Torochowicz - od ukraińskiego toroch ‘grzechotka; krążek’.

  Torochów - od ukraińskiego toroch ‘grzechotka; krążek’.

  Toroj - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Torok - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor

  Torokan - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torolczuk - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torolus - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toron - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Toroncak - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Toronczak - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Toronczyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Toroniewicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Toroniewski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Toronowski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Toroń - od nazwy miasta Toruń; formy nowsze też od turoń ‘postać z bożonarodzeniowych obrzędów ludowych’.

  Torończak - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Torończuk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Torończyk - od nazwy miasta Toruń; formy nowsze też od turoń ‘postać z bożonarodzeniowych obrzędów ludowych’.

  Torończyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Toroński - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Torop - od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Toropa - od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Toropiła - od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Toropolski - od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Toropow - od staropolskiego torłop ‘kożuch, futro’.

  Toros - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torosek - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torosiewicz - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toroszczyk - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toroszewski - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torowicz - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torowski - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toroz - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torój - od nazwy miasta Toruń.

  Toróń - od nazwy miasta Toruń.

  Toróńczyk - od nazwy miasta Toruń.

  Torpis - od torp ‘sąsiek w stodole’.

  Torpitz - od torp ‘sąsiek w stodole’.

  Torsa - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Torsalewski - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Torschmied - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Torsdalen - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Torski - od nazw miejscowych na Tor , por. Torki (przemyska, gmina Medyka).

  Torstensson - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Torsz - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Torszenko - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Torszmid - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Torszmied - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Torszyna - od tors ‘górna część tułowia’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Torsch.

  Tort - od tort ‘ciasto przekładane masą’.

  Torta - od tort ‘ciasto przekładane masą’.

  Tortuna - od tort ‘ciasto przekładane masą’.

  Tortuniak - od tort ‘ciasto przekładane masą’.

  Tortuń - od tort ‘ciasto przekładane masą’.

  Tortuński - od tort ‘ciasto przekładane masą’.

  Tortyna - od tort ‘ciasto przekładane masą’.

  Tortyński - od tort ‘ciasto przekładane masą’.

  Toruch - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torucki - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toruczyk - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toruj - od nazwy miasta Toruń.

  Torula - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torun - od nazwy miasta Toruń.

  Torunczak - od nazwy miasta Toruń.

  Toruniak - od nazwy miasta Toruń.

  Toruniewski - od nazwy miasta Toruń.

  Toruń - 1414 od nazwy miasta Toruń.

  Toruńczak - od nazwy miasta Toruń.

  Toruńczek - od nazwy miasta Toruń.

  Toruńczyk - od nazwy miasta Toruń.

  Toruński - 1399 od nazwy miasta Toruń.

  Torus - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Toruszewski - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Torz - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torza - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzak - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzawa - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzec - 1418 od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzech - 1455 od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzecki - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzeński - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzewicz - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzewski - od nazwy miejscowej Torzewo (włocławskie, gmina Topólka).

  Torzyk - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzyński - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Torzyski - od staropolskiego torzeć ‘rozkładać się, gnić’.

  Tos - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosak - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosakowski - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosan - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosch - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toschek - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toschka - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosek - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosiak - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosiek - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosień - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosiewicz - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosik - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosik - Warszawiak złożenia brak; Tosik od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni; Warszawiak od nazwy miejscowej Warszewo (kaliskie, gmina Opatówek), Warszow, dziś Warszów (kieleckie, gmina Pawłów), w nowszych czasach od miasta Warszawa, dawniej Warszewa, Warszowa.

  Tosiński - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toska - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosko - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toss - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tossa - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tossner - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tost - 1368 od niemieckiej nazwy osobowej Tost, ta od nazwy miasta Tost, dziś Toszek (katowickie).

  Tosta - od niemieckiej nazwy osobowej Tost, ta od nazwy miasta Tost, dziś Toszek (katowickie).

  Tosti - od niemieckiej nazwy osobowej Tost, ta od nazwy miasta Tost, dziś Toszek (katowickie).

  Tosto - od niemieckiej nazwy osobowej Tost, ta od nazwy miasta Tost, dziś Toszek (katowickie).

  Tosz - 1398 od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tosza - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszak - 1400 od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszakowski - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszczka - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszczyński - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszek - 1478 od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszew - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszewski - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszka - 1400 od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszke - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszko - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszkow - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszkowic - 1403 od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszkowski - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszner - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toszyński - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Toś - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tościk - od niemieckiej nazwy osobowej Tost, ta od nazwy miasta Tost, dziś Toszek (katowickie).

  Tościszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Tost, ta od nazwy miasta Tost, dziś Toszek (katowickie).

  Tośka - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tośko - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tośkowski - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tośman - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tośnik - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tośta - od niemieckiej nazwy osobowej Tost, ta od nazwy miasta Tost, dziś Toszek (katowickie).

  Tot - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Tota - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Total - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totala - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totan - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totar - od gwarowego totaronić się ‘iść chwiejnym krokiem ociężałym’, może też od Tatar.

  Totara - od gwarowego totaronić się ‘iść chwiejnym krokiem ociężałym’, może też od Tatar.

  Totarczak - od gwarowego totaronić się ‘iść chwiejnym krokiem ociężałym’, może też od Tatar.

  Totarewicz - od gwarowego totaronić się ‘iść chwiejnym krokiem ociężałym’, może też od Tatar.

  Totarski - od gwarowego totaronić się ‘iść chwiejnym krokiem ociężałym’, może też od Tatar.

  Totarynowicz - od gwarowego totaronić się ‘iść chwiejnym krokiem ociężałym’, może też od Tatar.

  Totarzycki - od gwarowego totaronić się ‘iść chwiejnym krokiem ociężałym’, może też od Tatar.

  Totas - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totek - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Toth - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totka - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totko - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totoczko - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totoj - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totol - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Toton - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totoń - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totos - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totosiński - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totosko - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totoszko - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totoś - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totośko - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totrycz - od gwarowego totrać się ‘guzdrać się’.

  Totrzak - od gwarowego totrać się ‘guzdrać się’.

  Tott - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Tottka - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Tottoczko - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totula - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totuń - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totus - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totuszyński - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totys - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totysz - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Totzki - od nazwy miejscowej Toki (kilka wsi).

  Totzki - od nazwy miejscowej Toki (kilka wsi).

  Totzlaff - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Totzlaff - od zgermanizowanej nazwy osobowej Tetzlaff, ta od słowiańskiego imienia złożonego Teslav, bądź Těchoslav, od staropolskiech imion Ciesław, Ciechosław.

  Tousciuk - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tousta - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Toustochowicz - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tousty - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Touszek - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Touścik - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Touściuk - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Towar - 1427 od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Towara - od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Towarek - od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Towarewicz - od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Towariański - od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Towarnicki - od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Towarowski - od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Towarzysz - 1580 od towarzysz ‘uczestnik wspólnej pracy lub zabawy’; w dawnym wojku polskim szlachcic zaciągający się do chorągwi z własnym pocztem’.

  Towiański - od nazwy miejscowej Towainy (skierniewickie, gmina Sochaczew).

  Towoła - 1449 od staropolskiego toboła, też tobola ‘torba podróżna’.

  Toworek - od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Toworowski - od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Toworus - od towar ‘produkt przeznaczony do sprzedaży’.

  Towpasz - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towpaszko - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towpeniuk - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towpieko - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towpik - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towpycha - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towpyga - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towpyha - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towpyszka - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towpyszko - od tołpa (z rosyjskiego) ‘uformowana bryłka soli’.

  Towster - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Towstiuk - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Towstjenko - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Towstokory - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Towstolak - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Towstyga - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Towściak - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Towścik - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Towściuk - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tór - od tor ‘droga, trasa’, torować ‘przecierać szlak’, od niemieckiej nazwy osobowej Tor.

  Tórz - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tórzewski - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’.

  Tósz - od imion na To , typu Tomasz, Tomisław, też Antoni.

  Tóth - od niemieckiej nazwy osobowej Tott, ta od średniowysokoniemieckiego tote, totte chrzcielnica, ojciec chrzestny’.

  Traba - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabaczów - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabajło - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabała - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabaszko - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabczys - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabiński - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabka - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabo - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabos - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabski - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabsza - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabszo - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabszyc - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabszys - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabuc - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabuć - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabuła - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabuszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trabuś - od niemieckiej nazwy osobowej Trab, ta od imion złożonych na Drab ; może też od trąba ‘’dęty’.

  Trac - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traca - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Tracek - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Tracewicz - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Tracewski - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Trach - 1409 od trach ‘smok’.

  Trachała - od trach ‘smok’.

  Trachanowicz - od trach ‘smok’.

  Trachanowski - od trach ‘smok’.

  Trachim - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachimczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachimczyk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachimicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachimiec - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachimik - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachimiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachimowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachimów - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachman - od niemieckiej nazwy osobowej Trachmann, ta od Trache ‘smok’.

  Trachmann - od niemieckiej nazwy osobowej Trachmann, ta od Trache ‘smok’.

  Trachmiak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachmniewicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachmowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachniewicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trachow - od trach ‘smok’.

  Trachowiak - od trach ‘smok’.

  Trachowicz - 1390 od trach ‘smok’.

  Trachowiok - (Śl) od trach ‘smok’.

  Trachowski - od trach ‘smok’.

  Traciak - od tracić.

  Tracichleb - od tracić; od utrata, tratować.

  Traciecki - od tracić; od utrata, tratować.

  Traciewicz - 1486 od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traciewicz - od tracić; od utrata, tratować.

  Tracik - od tracić.

  Tracikiewicz - od tracić.

  Tracikowski - od tracić.

  Traciłowski - od tracić.

  Traciuk - od tracić.

  Tracki - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Trackiewicz - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Tracy - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Tracyk - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Tracz - 1416 od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczak - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczek - 1612 od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczewski - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczk - (Maz) od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczka - 1474 od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczkiewicz - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczkow - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczkowski - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczowicz - 1560 od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczuk - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczun - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczyk - 1678 od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczykiewicz - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Traczykowski - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’ lub od nazwy miejscowej Traczykowa (nowosądeckie, gmina Jordanów).

  Traczynowski - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’ lub od traczyny ‘trociny’.

  Traczyński - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’ lub od nazwy miejscowej Tracze (kilka miejscowości).

  Trać - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Trad - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tradecki - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tradej - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tradera - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tradosiński - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tradowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Traduński - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tradyjewicz - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Traeger - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie.

  Trafa - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafalczyk - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafalski - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafała - 1784 od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafan - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafankiewicz - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafankowski - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafanowski - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafany - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafara - od trafić ‘ugodzić w cel’; od trafar ‘celny strzał’.

  Trafarski - od trafić ‘ugodzić w cel’; od trafar ‘celny strzał’.

  Trafas - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafaś - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafelski - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafera - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Traffke - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trafiał - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafiałek - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafiasz - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafidło - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafikowski - od trafić ‘ugodzić w cel’; od trafika ‘sprzedarz tytoniu’.

  Trafiło - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafim - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafimow - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafimowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafimów - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafinczyk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafinenko - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafinienko - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafinow - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafińczyk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafiński - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trafioł - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafiołek - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafis - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafisz - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafkin - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Trafkin - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trafna - od trafić ‘ugodzić w cel’; od przymiotnika trafny.

  Trafny - od trafić ‘ugodzić w cel’; od przymiotnika trafny.

  Trafos - od trafić ‘ugodzić w cel’.

  Traga - od staropolskiego traga ‘nosidła, nosze’.

  Tragacz - od staropolskiego traga ‘nosidła, nosze’.

  Tragan - od staropolskiego traga ‘nosidła, nosze’.

  Tragański - od staropolskiego traga ‘nosidła, nosze’.

  Tragarz - 1394 od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie,

  Tragasz - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie,

  Trager - 1411 od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie,

  Träger - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie.

  Tragier - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie,

  Tragir - 1447 od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie,

  Tragoń - 1677 od staropolskiego traga ‘nosidła, nosze’.

  Tragowski - od staropolskiego traga ‘nosidła, nosze’.

  Trajacki - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trajan - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trajanowicz - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trajanowski - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trajański - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trajda - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’; od trajda ‘kieszeń; roztrzepana kobieta’.

  Trajdas - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’; od trajda ‘kieszeń; roztrzepana kobieta’.

  Trajdecki - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’; od trajda ‘kieszeń; roztrzepana kobieta’.

  Trajder - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’; od trajda ‘kieszeń; roztrzepana kobieta’.

  Trajderowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’; od trajda ‘kieszeń; roztrzepana kobieta’.

  Trajdos - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’; od trajda ‘kieszeń; roztrzepana kobieta’.

  Trajdoś - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’; od trajda ‘kieszeń; roztrzepana kobieta’.

  Trajdowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’; od trajda ‘kieszeń; roztrzepana kobieta’.

  Trajdrowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’; od trajda ‘kieszeń; roztrzepana kobieta’.

  Trajko - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trajkot - 1340 od trajkotać ‘mówić szybko’.

  Trajkow - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trajkowicz - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trajkowski - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trajna - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trajnar - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trajnarowicz - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trajnarski - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trajner - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trajnerowicz - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trajnorowicz - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trajnowicz - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trajnowski - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trak - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Traka - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Trakała - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Trakało - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Trakielewicz - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Trakos - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Trakowicz - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Trakowski - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Trakul - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Trakula - od gwarowego trak, traka ‘maszyna tnąca drewno na deski’.

  Tral - 1403 od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Trala - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Tralewicz - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Tralewski - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Tralik - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Traliński - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Traliszewski - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Tralla - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Tralls - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Tralski - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Trała - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Trałka - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Trało - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Trałowski - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Trałut - od niemieckich nazw osobowych Trall, Troll.

  Tram - 1727 od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Tramal - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trambacz - od trąba, trąbić.

  Trambecki - od trąba, trąbić.

  Trambik - od trąba, trąbić.

  Trambowicz - od trąba, trąbić.

  Tramer - od niemieckiej nazwy osobowej Trammer, ta od Tram ‘strop’.

  Tramiak - 1727 od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Tramiczak - 1713 od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Tramiczek - 1761 od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trammer - od niemieckiej nazwy osobowej Trammer, ta od Tram ‘strop’.

  Tramowski - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Tramp - od niemieckiej nazwy osobowej Trampe, ta od nazwy miejscowej Trampe.

  Trampa - od niemieckiej nazwy osobowej Trampe, ta od nazwy miejscowej Trampe.

  Trampczyński - od nazwy miejscowej Trąbczyn (konińskie, gmina Zagórów).

  Trampisz - od niemieckiej nazwy osobowej Trampe, ta od nazwy miejscowej Trampe.

  Trampka - od niemieckiej nazwy osobowej Trampe, ta od nazwy miejscowej Trampe.

  Trams - od niemieckiej nazwy osobowej Trams, ta od nazwy osobowej Tram.

  Tramsz - od niemieckiej nazwy osobowej Trams, ta od nazwy osobowej Tram.

  Tramś - od niemieckiej nazwy osobowej Trams, ta od nazwy osobowej Tram.

  Tran - od tran ‘płynny tłuszcz z ryb’.

  Tranda - od niemieckiej nazwy osobowej Trand, ta od dolniniemieckiego trandler, trondler ‘tandeciarz, handlarz starzyzną’.

  Trandak - od niemieckiej nazwy osobowej Trand, ta od dolniniemieckiego trandler, trondler ‘tandeciarz, handlarz starzyzną’.

  Trandecki - od niemieckiej nazwy osobowej Trand, ta od dolniniemieckiego trandler, trondler ‘tandeciarz, handlarz starzyzną’.

  Trando - od niemieckiej nazwy osobowej Trand, ta od dolniniemieckiego trandler, trondler ‘tandeciarz, handlarz starzyzną’.

  Trandos - od niemieckiej nazwy osobowej Trand, ta od dolniniemieckiego trandler, trondler ‘tandeciarz, handlarz starzyzną’.

  Trandowski - od niemieckiej nazwy osobowej Trand, ta od dolniniemieckiego trandler, trondler ‘tandeciarz, handlarz starzyzną’.

  Trandyk - od niemieckiej nazwy osobowej Trand, ta od dolniniemieckiego trandler, trondler ‘tandeciarz, handlarz starzyzną’.

  Trandziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Trand, ta od dolniniemieckiego trandler, trondler ‘tandeciarz, handlarz starzyzną’.

  Tranecki - od tran ‘płynny tłuszcz z ryb’.

  Trank - od niemieckich nazw osobowych Trank, Trankle ‘ktoś, kto lubi się napić’ lub od apelatywu trank ‘trunek’.

  Trankowski - od niemieckich nazw osobowych Trank, Trankle ‘ktoś, kto lubi się napić’ lub od apelatywu trank ‘trunek’.

  Trankwic XVII w. - od nazwy miejscowej Trankwice (elbląskie, gmina Stary Targ).

  Trankwicki - 1512 od nazwy miejscowej Trankwice (elbląskie, gmina Stary Targ).

  Tranowicz - od tran ‘płynny tłuszcz z ryb’.

  Trant - od trant ‘truteń’.

  Trantan - od trant ‘truteń’.

  Trantas - od trant ‘truteń’.

  Tranusiak - od tran ‘płynny tłuszcz z ryb’.

  Tranuszczyk - od tran ‘płynny tłuszcz z ryb’.

  Trań - od tran ‘płynny tłuszcz z ryb’.

  Trańczok - od tran ‘płynny tłuszcz z ryb’.

  Trańczuk - od tran ‘płynny tłuszcz z ryb’.

  Trap - 1406 od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapa - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapacki - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapacz - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapajło - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapak - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapalski - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapczyk - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapczyński - od nazwy miejscowej Trąbczyn (konińskie, gmina Zagórów).

  Trapiak - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapiejko - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapik - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapiło - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapiński - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapiszczonek - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapkiewicz - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapko - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapkowski - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapla - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’; od gwarowego trapło ‘przyrząd, na którym trzepie się len’.

  Traple - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’; od gwarowego trapło ‘przyrząd, na którym trzepie się len’.

  Trapowicz - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapowski - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapp - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trappa - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapsia - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapski - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapsza - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapszo - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapszo - Drabczyński złożenia brak; Trapszo od trąpić ‘męczyć, dręczyć’; Drabczyński 1634 od drab, dawniej ‘żołnierz najemny; rodzaj drabiny; wóż drabiniasty’ lub od prasłowiańskiego ‘drabina’, ze staropolskiego drabować ‘biec truchtem (o koniu)’.

  Trapszyc - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapuk - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Trapukowicz - od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Traput - 1416 od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Traputowic - 1405 od trąpić ‘męczyć, dręczyć’.

  Tras - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trasa - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trasek - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traselski - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trasielewicz - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trasilewicz - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trasiński - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trasiuk - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traska - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traskalski - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traskiewicz - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trasko - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traskowski - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traskulewski - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trasow - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trassa - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trasz - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszczak - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszczyk - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszczyłów - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszczyński - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszek - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszewski - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszka - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszkiewicz - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszkin - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszko - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszkowski - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszkuć - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszok - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszykowski - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traszyński - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Traśkiewicz - od imion na Tra , typu Trafim (= Trofim), Trajan.

  Trat - od tracić; od utrata, tratować.

  Tratalski - od tracić; od utrata, tratować.

  Tratelski - od tracić; od utrata, tratować.

  Tratka - od tracić; od utrata, tratować.

  Tratkiewicz - od tracić; od utrata, tratować.

  Tratkowski - od tracić; od utrata, tratować.

  Trato - od tracić; od utrata, tratować.

  Tratowski - od tracić; od utrata, tratować.

  Tratto - od tracić; od utrata, tratować.

  Tratz - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Tratzik - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Tratzka - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Tratzke - od staropolskiego tracz robotnik obrabiający piłą kłody drzewa’.

  Trau - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysokoniemieckiego trut ‘miły, kochany’.

  Traub - od niemieckiej nazwy osobowej Traub (e), ta od średniowysokoniemieckiego trube, troube ‘grono’.

  Traube - od niemieckiej nazwy osobowej Traub (e), ta od średniowysokoniemieckiego trube, troube ‘grono’.

  Trauber - od niemieckiej nazwy osobowej Traub (e), ta od średniowysokoniemieckiego trube, troube ‘grono’.

  Traubman - od niemieckiej nazwy osobowej Traub (e), ta od średniowysokoniemieckiego trube, troube ‘grono’.

  Traubus - od niemieckiej nazwy osobowej Traub (e), ta od średniowysokoniemieckiego trube, troube ‘grono’.

  Traufeld - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysoko niemieckiego trut ‘miły, kochany’; od niemieckiego treu ‘wierny’ + feld ‘pole’.

  Trauffeld - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysoko niemieckiego trut ‘miły, kochany’; od niemieckiego treu ‘wierny’ + feld ‘pole’.

  Traugot - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysoko niemieckiego trut ‘miły; od niemieckiego treu + gut ‘majątek’.

  Traugott - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysoko niemieckiego trut ‘miły; od niemieckiego treu + gut ‘majątek’.

  Traugut - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysoko niemieckiego trut ‘miły; od niemieckiego treu + gut ‘majątek’.

  Traugutt - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysoko niemieckiego trut ‘miły; od niemieckiego treu + gut ‘majątek’.

  Traut - od niemieckiej nazwy osobowej Traut, ta od apelatywu traut ‘miły’.

  Trauta - od niemieckiej nazwy osobowej Traut, ta od apelatywu traut ‘miły’.

  Trautan - od niemieckiej nazwy osobowej Traut, ta od apelatywu traut ‘miły’.

  Trauth - od niemieckiej nazwy osobowej Traut, ta od apelatywu traut ‘miły’.

  Trautman - od niemieckiej nazwy osobowej Traut, ta od apelatywu traut ‘miły’.

  Trautmann - od niemieckiej nazwy osobowej Traut, ta od apelatywu traut ‘miły’.

  Trawa - 1414 od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawe - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawic - 1423 od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawicki - od nazwy miejscowej Trawice (kilka wsi).

  Trawiczyński - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawiecki - od nazwy miejscowej Trawice (kilka wsi).

  Trawin - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawinkiewicz - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawiński - 1646 od nazwy miejscowej Trawno (piotrkowskie, gmina Fałków).

  Trawińszczyk - 1646 od nazwy miejscowej Trawno (piotrkowskie, gmina Fałków).

  Trawiski - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawka - 1425 od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawkin - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawkowski - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawna - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawnicki XV w. - od nazwy miejscowej Trawnice, dziś Trablice (radomskie, gmina Kowala).

  Trawniczek - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trawnik - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’; od trawnik.

  Trawny - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’; od trawny.

  Trawski - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’ lub od nazwy miejscowej Trawy (siedleckie, gmina Korytnica).

  Trąba - 1437 od trąba, trąbić.

  Trąbacki - 1529 od nazwy miejscowej Trąbaczew (sieradzkie, gmina Działoszyn), Trębaczów (kilka wsi).

  Trąbacki - od trąba, trąbić.

  Trąbacz - 1552 od trąba, trąbić.

  Trąbaczkiewicz - od trąba, trąbić.

  Trąbaczyk - 1540 od trąba, trąbić.

  Trąbaczyński - od trąba, trąbić.

  Trąbajło - od trąba, trąbić.

  Trąbala - od trąba, trąbić.

  Trąbalski - od trąba, trąbić.

  Trąbała1536 - od trąba, trąbić.

  Trąbasiewicz - od trąba, trąbić.

  Trąbczak - 1793 od trąba, trąbić.

  Trąbczyk - od trąba, trąbić.

  Trąbczyński - 1404 od nazwy miejscowej Trąbczyn (konińskie, gmina Zagórów).

  Trąbecki - od trąba, trąbić.

  Trąbek - od trąba, trąbić.

  Trąbik - od trąba, trąbić.

  Trąbiński - 1398 od nazwy miejscowej Trębin (płockie, gmina Radzanowo).

  Trąbka - 1204 od trąba, trąbić; od trąbka.

  Trąbka - Zawicki złożenia brak; Trąbka 1204 od trąba, trąbić; od trąbka; Zawicki od nazwy miejscowej Zawidz (płockie, gmina Zawidz).

  Trąbowicz - od trąba, trąbić.

  Trąbski - 1418 od nazw miejscowych Trąbki, Trębki (kilka wsi).

  Trąbuluk - od trąba, trąbić.

  Trąc - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trącala - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trącała - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trącek - 1397 od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trącewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trąciak - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trąckiewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trąckowiak - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trącz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trączak - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trączek - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trączewski - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trączkiewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trączkowiak - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trączkowski - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trączyk - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trączykowski - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trączyński - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trąd - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trąda - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trądak - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trądel - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trądkiewicz - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trądkowski - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trądowicz - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trądowski - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trądziuk - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trąk - od trąk ‘brzęk, stuk’.

  Trąkała - od trąk ‘brzęk, stuk’.

  Trąkowski - od trąk ‘brzęk, stuk’.

  Trąmba - od trąba, trąbić.

  Trąmpczyński - od nazwy miejscowej Trąbczyn (konińskie, gmina Zagórów).

  Trąmpka - od trąba, trąbić.

  Trąpczyński - od nazwy miejscowej Trąbczyn (konińskie, gmina Zagórów).

  Trąpik - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trąpka - od trąba, trąbić.

  Trąpski - od nazw miejscowych Trąbki, Trębki (kilka wsi).

  Trąt - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trątczak - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trątkiewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trątnowski - 1400 od nazwy miejscowej Tratnowice (krakowskie, gmina Słomniki).

  Trątowski - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trcieński - 1478 od nazw miejscowych Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi).

  Trciński - 1478 od nazw miejscowych Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi).

  Trebacki - od nazwy miejscowej Trąbaczew (sieradzkie, gmina Działoszyn), Trębaczów (kilka wsi).

  Trebacz - od trąba, trąbić.

  Trebaczewski - od trąba, trąbić.

  Trebaczyk - od trąba, trąbić.

  Trebarczyk - od trąba, trąbić.

  Trebasiewicz - od trąba, trąbić.

  Trebel - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebenda - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebiak - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebicz - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebik - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebiłow - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebisz - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebiś - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebliński - od nazwy miejscowej Treblinka (ostrołęckie, gmina Małkinia Górna).

  Trebnia - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebnio - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebo - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebonia - 1762 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Treboń - 1692 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebowelski - 1446 od nazw miejscowych Trembowla, Trebowla (KrW).

  Trebowicz - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebun - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebunia - 1765 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebuniak - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebunic - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebunin - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebus - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebuszna - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trebusznyj - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trec - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trecek - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treciak - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treciński - od nazwy miejscowej Trzeciny (łomżyńskie, gmina Wysokie Mazowieckei).

  Trecz - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treczka - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treczko - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trecznik - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treczor - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treczyński - od nazwy miejscowej Trzeciny (łomżyńskie, gmina Wysokie Mazowieckei).

  Treć - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treda - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tredak - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trede - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Treder - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tredewicz - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tredkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tredo - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tredor - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tredowicz - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tredowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trefa - 1675 zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefalski - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefan - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefański - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefeń - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefeński - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treffon - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treffoń - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefiak - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefiński - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefna - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefny - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefon - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefoń - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefoński - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefun - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Trefuń - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trötsch, ta od trotsch ‘guzdrała, maruda’, też od gwarowego treczyć ‘czołgać się, włóczyć’.

  Treger - 1402 od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie,

  Tregier - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie,

  Treider - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Treiderowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Treidla - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Treidler - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Treidowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trejan - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trejanowicz - od imienia Trajan, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od nazwy rodu Traius.

  Trejda - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trejder - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trejderowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trejderski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trejdos - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trejdosiewicz - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trejdowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trejgier - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie,

  Trejgo - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie,

  Trejnis - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trejniś - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trejnowicz - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna

  Trejnowski - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trejt - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Trejta - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Trejten - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Trejter - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Trejtowicz - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Trel - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trela - 1658 od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelak - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelas - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelczyk1622 - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelek - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelewicz - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelewski - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelik - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelikowski - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Treliński - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelka - 1594 od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelkiewicz - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelko - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trell - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trella - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelle - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Treloński - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelowicz - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelowski - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trelski - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Tremba - od trąba, trąbić.

  Trembacki - od nazwy miejscowej Trąbaczew (sieradzkie, gmina Działoszyn), Trębaczów (kilka wsi).

  Trembacz - od trąba, trąbić.

  Trembaczewski - od trąba, trąbić.

  Trembaczkiewicz - od trąba, trąbić.

  Trembaczowski - od trąba, trąbić.

  Trembaczyk - od trąba, trąbić.

  Trembala - od trąba, trąbić.

  Trembalski - od trąba, trąbić.

  Trembaluk - od trąba, trąbić.

  Trembała - od trąba, trąbić.

  Trembałowicz - od trąba, trąbić.

  Trembarczyk - od trąba, trąbić.

  Trembas - od trąba, trąbić.

  Trembasiewicz - od trąba, trąbić.

  Trembczyk - od trąba, trąbić.

  Trembecki - 1559 od nazw miejscowych Trębki, Trąbki (Maz, Młp).

  Trembicki - od nazwy miejscowej Trębice (siedleckie, gmina Paprotnia).

  Trembiecki - od nazw miejscowych Trębki, Trąbki (Maz, Młp).

  Trembilski - od trąba, trąbić.

  Trembiński - od nazwy miejscowej Trębin (płockie, gmina Radzanowo).

  Trembla - od trąba, trąbić.

  Trembluk - od trąba, trąbić.

  Trembo - od trąba, trąbić.

  Trembos - od trąba, trąbić.

  Tremboś - od trąba, trąbić.

  Trembowelski - od nazw miejscowych Trembowla, Trebowla (KrW).

  Trembowicz - od trąba, trąbić.

  Trembowler - od nazw miejscowych Trembowla, Trebowla (KrW).

  Trembownik - od trąba, trąbić.

  Trembowolski - od nazw miejscowych Trembowla, Trebowla (KrW).

  Trembski - od nazw miejscowych Trąbki, Trębki (kilka wsi).

  Trembula - od trąba, trąbić.

  Trembulak - od trąba, trąbić.

  Trembuła - od trąba, trąbić.

  Trembułowicz - od trąba, trąbić.

  Trempalski - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trempała - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trempek - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trempski - od nazw miejscowych Trąbki, Trębki (kilka wsi).

  Tren - od tren ‘ogon u sukni; tabor wojenny’.

  Trena - od tren ‘ogon u sukni; tabor wojenny’.

  Trenarowski - od trener.

  Trencik - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trencki - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trenczak - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trenczek - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trenczowski - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trenczuk - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trenczyk - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trenda - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendaj - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendak - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendał - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendecki - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendel - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trender - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendewicz - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendoła - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendota - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendowicz - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendowski - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendyk - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendzel - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendzelewski - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trendziuk - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trener - od trener.

  Trenerowicz - od trener.

  Trenerowski - od trener.

  Treniewicz - od tren ‘ogon u sukni; tabor wojenny’.

  Trenin - od tren ‘ogon u sukni; tabor wojenny’.

  Trenis - od tren ‘ogon u sukni; tabor wojenny’.

  Trenk - od niemieckich nazw osobowych Trank, Trankle ‘ktoś, kto lubi się napić’ lub od apelatywu trank ‘trunek’.

  Trenka - od niemieckich nazw osobowych Trank, Trankle ‘ktoś, kto lubi się napić’ lub od apelatywu trank ‘trunek’.

  Trenkiel - od niemieckich nazw osobowych Trank, Trankle ‘ktoś, kto lubi się napić’ lub od apelatywu trank ‘trunek’.

  Trenkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Trank, Trankle ‘ktoś, kto lubi się napić’ lub od apelatywu trank ‘trunek’.

  Trenner - od trener.

  Trent - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trenta - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trentkiewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trentowicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trentowski - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Treń - 1466 (KrW) od tren ‘ogon u sukni; tabor wojenny’.

  Treńdak - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Treńka - od niemieckich nazw osobowych Trank, Trankle ‘ktoś, kto lubi się napić’ lub od apelatywu trank ‘trunek’.

  Treński - od tren ‘ogon u sukni; tabor wojenny’.

  Trepa - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepaczuk - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepak - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepała - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepan - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepanowski - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepaszka - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepaszkiewicz - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepaszko - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepczik - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepczyk - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepczyński - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Treper - 1401 od niemieckiej nazwy osobowej Tropper, ta od nazwy miejscowej Troppen (Morawy).

  Trepiak - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepiew - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepilak - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepiło - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepiłowski - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepiński - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepis - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepisor - od trzepać ‘uderzać’.

  Trepiszczonek - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepiszczonek - od trzepać ‘uderzać’.

  Trepizur - od trzepać ‘uderzać’.

  Trepka - 1414 od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’; od staropolskiego trepka ‘chodak’.

  Trepke - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’; od staropolskiego trepka ‘chodak’.

  Trepko - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’; od staropolskiego trepka ‘chodak’.

  Trepkowski - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’; od staropolskiego trepka ‘chodak’ lub od nazwy miejscowej Trepki (toruńskie, gmina Brzozie).

  Trepla - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Treplewicz - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepner - od niemieckiej nazwy osobowej Treppner, ta os średnioniemieckiego trippe drewniak, but o drewnianej podeszwie’.

  Trepow - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepowski - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepów - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Treppa - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Treppe - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Treppner - od niemieckiej nazwy osobowej Treppner, ta os średnioniemieckiego trippe drewniak, but o drewnianej podeszwie’.

  Treppo - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepsza - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepszo - od trepa ‘stopień w schodach’, trepy ‘stare buty’.

  Trepta - od niemieckiej nazwy osobowej Trepte.

  Treptan - od niemieckiej nazwy osobowej Trepte.

  Treptau - od niemieckiej nazwy osobowej Trepte.

  Trepte - od niemieckiej nazwy osobowej Trepte.

  Trepto - od niemieckiej nazwy osobowej Trepte.

  Treptow - 1402 od nazwy miasta Treptów, dziś Trzebiatów (szczecińskie)..

  Treptowski - od nazwy miasta Treptów, dziś Trzebiatów (szczecińskie).

  Trescher - od niemieckich nazw osobowych Trescher, Tresser.

  Treska - od staropolskiego treskać ‘karać, karcić’, też od gwarowego trestkać, staropolskiego trestka ‘suszona kora cynamonowca’.

  Treskow - od staropolskiego treskać ‘karać, karcić’, też od gwarowego trestkać, staropolskiego trestka ‘suszona kora cynamonowca’.

  Tress - od niemieckiej nazwy osobowej Triesch, ta może od imienia Andreas lub średnioniemieckiego trese ‘skarb’.

  Trestak - od staropolskiego treskać ‘karać, karcić’, też od gwarowego trestkać, staropolskiego trestka ‘suszona kora cynamonowca’.

  Trestka - od staropolskiego treskać ‘karać, karcić’, też od gwarowego trestkać, staropolskiego trestka ‘suszona kora cynamonowca’.

  Trestowski - 1767 od nazwy miejscowej Tresta (piotrkowskie, gmina Tomaszów Mazowiecki, Żarnów).

  Tresz - od niemieckiej nazwy osobowej Triesch, ta może od imienia Andreas lub średnioniemieckiego trese ‘skarb’.

  Treszcenko - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Treszczakowski - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Treszczanowicz - od staropolskiego treskać ‘karać, karcić’, też od gwarowego trestkać, staropolskiego trestka ‘suszona kora cynamonowca’.

  Treszczanowicz - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Treszczejko - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Treszczoń - 1786 od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Treszczotka - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Treszczotko - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Treszczow - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Treszczyński - od nazwy miejscowej Tresta (piotrkowskie, gmina Tomaszów Mazowiecki, Żarnów).

  Treszczyński - od staropolskiego treskać ‘karać, karcić’, też od gwarowego trestkać, staropolskiego trestka ‘suszona kora cynamonowca’.

  Treszer - od niemieckich nazw osobowych Trescher, Tresser.

  Treszka - od staropolskiego treskać ‘karać, karcić’, też od gwarowego trestkać, staropolskiego trestka ‘suszona kora cynamonowca’.

  Treszko - od staropolskiego treskać ‘karać, karcić’, też od gwarowego trestkać, staropolskiego trestka ‘suszona kora cynamonowca’.

  Treściński - od nazwy miejscowej Tresta (piotrkowskie, gmina Tomaszów Mazowiecki, Żarnów).

  Treśka - od staropolskiego treskać ‘karać, karcić’, też od gwarowego trestkać, staropolskiego trestka ‘suszona kora cynamonowca’.

  Tret - 1408 od tret ‘chód, stąpanie’.

  Treta - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretalski - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretan - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretel - 1404 od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretelski - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Treter - od tret ‘chód, stąpanie’; od treter ‘zamęt, bieganie’.

  Tretiak - z fonetyką u kraińską od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Tretiakow - z fonetyką u kraińską od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Tretjak - z fonetyką u kraińską od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Tretjakow - z fonetyką u kraińską od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Tretka - 1398 od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretkiewicz - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretko - 1404 od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretkowski - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretowicz - 1444 od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretowski - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Trettel - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretyn - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretynkiewicz - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Tretyń - od tret ‘chód, stąpanie’.

  Treu - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysoko niemieckiego trut ‘miły, kochany’; od niemieckiego treu ‘wierny’ + feld ‘pole’.

  Treugut - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysoko niemieckiego trut ‘miły; od niemieckiego treu + gut ‘majątek’.

  Treugutt - od niemieckich nazw osobowych Trau, Tr:au, te od średniowysoko niemieckiego trut ‘miły; od niemieckiego treu + gut ‘majątek’.

  Treyderowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Treydowski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tręba - od trąba, trąbić.

  Trębach - od trąba, trąbić.

  Trębacki - od nazwy miejscowej Trąbaczew (sieradzkie, gmina Działoszyn), Trębaczów (kilka wsi).

  Trębacz - 1483 od trąba, trąbić; od trębacz.

  Trębaczak - 1663 od trąba, trąbić; od trębacz.

  Trębaczewski - od trąba, trąbić; od trębacz.

  Trębaczkiewicz - od trąba, trąbić; od trębacz.

  Trębaczowski - od nazw miejscowych Trębaczów, Trębaczew (kilka wsi).

  Trębaczyk - 1568 od trąba, trąbić; od trębacz.

  Trębajło - od trąba, trąbić.

  Trębala - od trąba, trąbić.

  Trębalski - od trąba, trąbić.

  Trębaluk - od trąba, trąbić.

  Trębałowicz - od trąba, trąbić.

  Trębarczyk - od trąba, trąbić.

  Trębas - od trąba, trąbić.

  Trębasiewicz - od trąba, trąbić.

  Trębczyk - od trąba, trąbić.

  Trębczyński - od nazwy miejscowej Trąbczyn (konińskie, gmina Zagórów).

  Trębecki - 1632 od nazw miejscowych Trębki, Trąbki (Maz, Młp).

  Trębicki - 1648 od nazwy miejscowej Trębice (siedleckie, gmina Paprotnia).

  Trębicz - od trąba, trąbić.

  Trębiecki - od nazw miejscowych Trębki, Trąbki (Maz, Młp).

  Trębiński - od nazwy miejscowej Trębin (płockie, gmina Radzanowo).

  Trębisz - od trąba, trąbić.

  Trębka - od trąba, trąbić.

  Trębla - od trąba, trąbić.

  Trębliński - od nazwy miejscowej Treblinka (ostrołęckie, gmina Małkinia Górna).

  Trębocha - od trąba, trąbić.

  Tręboczewski - od trąba, trąbić.

  Tręboszka - od trąba, trąbić.

  Trębowicz - od trąba, trąbić.

  Trębski - 1527 od nazw miejscowych Trąbki, Trębki (kilka wsi).

  Trębulak - od trąba, trąbić.

  Trębuła - od trąba, trąbić.

  Trębusiewicz - od trąba, trąbić.

  Tręc - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tręcek - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tręcz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tręczkowski - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tręd - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Tręda - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędak - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędel - 1583 od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędelski - 1777 od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędewicz - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędka - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędkiewicz - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędo - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędota - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędowicz - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędowski - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędyk - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trędziuk - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Tręka - od trąk ‘brzęk, stuk’.

  Tręmbicki - od nazwy miejscowej Trębice (siedleckie, gmina Paprotnia).

  Tręntowski - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trępa - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępala - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępalski - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępała - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępczyk - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępczyński - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępiak - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępiński - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępka - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępkowski - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trępowicz - od tręp ‘kij do straszenia ryb’, trępać, trępić ‘ stukać, wystraszać’.

  Trętkiewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trętko - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trętniewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trętowicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trętowski - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Triba - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Tribel - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Tribiłło - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Tribiło - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Tribowski - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Tribuch - od gwarowego trybuch ‘brzuch’.

  Tribul - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Tribull - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Tribus - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trichanowicz - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trichim - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trichimczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trichimiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trichimowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Tricz - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Triczka - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Trieb - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trieba - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Triebe - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Triebel - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Triebull - (Pom) od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trieder - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trieszta - od nazwy miejscowej Tresta (piotrkowskie, gmina Tomaszów Mazowiecki, Żarnów).

  Trifonow - od imienia Tryfon, uzywanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Tryphon, pd tryphé ‘miękkość, delikatność.

  Trik - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trika - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Triki - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trikilewicz - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trikoszko - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trikowski - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Tril - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trill - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trina - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trinczek - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trinczuk - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trindo - od gwarowego tryndać się ‘kręcić się; włóczyć się’, trynd ‘truteń’.

  Triner - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Tripkowic - (Śl) od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Tripolin - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Triputko - od litewskiej nazwy osobowej Trypuckas.

  Triska - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Triszka - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tritt - od staropolskiego tryt ‘stopień, schód’.

  Trizna - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch; lub od wschodniosłowiańskiego trizna ‘modlitwa za spokój duszy zmarłego’.

  Trlicki - od tyrlić, terlić ‘ćwierkać’, tirlikać, terlikać, tyrlikać ‘wywodzić trele, ćwierkać’.

  Trlik - od tyrlić, terlić ‘ćwierkać’, tirlikać, terlikać, tyrlikać ‘wywodzić trele, ćwierkać’.

  Trlka - 1486 od tyrlić, terlić ‘ćwierkać’, tirlikać, terlikać, tyrlikać ‘wywodzić trele, ćwierkać’.

  Trnka - pod wpływen czeskim od staropolskiego tarn ‘cierń’.

  Trobczyński - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trobel - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trobicz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trobiczuk - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Troboś - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Troc - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocanowicz - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocek - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocenko - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocer - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocewicz - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Troch - 1400 od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trocha - 1385 od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochaj - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochalla - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochalski - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochała - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochan - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochaniak - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochanowicz - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochanowski - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochański - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Troche - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochel - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochelepsza - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochelepszy - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochemczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochim - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimczyk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimiak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimiec - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimienko - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimik - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimko - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimowski - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimów - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimski - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochimuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochin - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochiniak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochiniuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochinowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochińczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochiński - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochlik - 1440 od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochmiak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochmiczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochmik - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochmiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochmowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochmowski - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochna - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochniec - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochnowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trocho - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trocholepsza - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trocholepszy - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochomiak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochomiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochomowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochomowski - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochomski - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochonowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochończuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochota - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochowicz - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochowski - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochta - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochumowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochunowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochwin - od staropolskiego trocha ‘mało, odrobina’; też od imienia Trochim.

  Trochym - 1471 od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochymczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochymia - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochymiak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochymiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochyn - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trochyniuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trociak - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trociewicz - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocik - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocikowski - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocimczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trocimczyk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trocimiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trocimowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trocina - od trociny, trocina ‘małe kawałeczki drewna’.

  Trociniuk - od trociny, trocina ‘małe kawałeczki drewna’.

  Trocinkiewicz - od trociny, trocina ‘małe kawałeczki drewna’.

  Trocinko - od trociny, trocina ‘małe kawałeczki drewna’.

  Trocińska - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trociński - 1405 od trociny, trocina ‘małe kawałeczki drewna’.

  Trociński - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocisz - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trociuk - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocki - 1405 od nazwy miasta Troki (KrW).

  Trockiewicz - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trockowski - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocuk - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocyk - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocyszyn - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trocz - 1416 od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’; od troczyć.

  Troczec - 1406 od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’; od troczyć.

  Troczek - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’; od troczyć.

  Troczewski - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’; od troczyć.

  Troczka - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’; od troczyć.

  Troczuk - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’; od troczyć.

  Troczyk - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’; od troczyć.

  Troczykowski - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’; od troczyć.

  Troczyński - od trociny, trocina ‘małe kawałeczki drewna’.

  Troczyński - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’; od troczyć.

  Troć - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Troćko - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trodzimiak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trodzimiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trodzimowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trodzimowski - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Troeder - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trofalski - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofilak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofiluk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofim - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimczyk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimenko - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimiak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimiec - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimienko - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimow - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimowski - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimów - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimski - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofimuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofin - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofinenko - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofiniak - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofiniec - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofiniuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofinow - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofinowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofińczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofiński - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofiuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofler - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofluk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofym - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trofyn - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Tröger - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie.

  Trohimczyk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Trohimowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Troicki - od nazwy miejscowej Trojczyce (KrW).

  Troicki - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Troikowicz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Troina - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Troiński - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Troja, m. - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Troja, ż. - 1498 od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojacki - od nazwy miejscowej Trojczyce (KrW).

  Trojacki - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojaczek - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojaczuk - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojak - 1395 od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja; od trojak ‘coś składającego się z trzech części’.

  Trojakowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja; od trojak ‘coś składającego się z trzech części’.

  Trojan - 1208 od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojana, m. - 1787 od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojanczuk - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojanczyk - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojanek - 1494 od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojaniak - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojanicki - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojanik - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojankiewicz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojanko - 1388 od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojankowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojanos - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojanowicz - 1224 od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojanowski - 1471 od nazw miejscowych Trojanowice, Trojany, Trojanów (kilka wsi).

  Trojanowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojańczuk - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojańczyk - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojański - 1693 od nazw miejscowych Trojanowice, Trojany, Trojanów (kilka wsi).

  Trojański - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojar - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojarz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojaszczyk - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojca - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojcenowicz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojcewicz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojczak - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojczek - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojczuk - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojczycki - 1497 od nazwy miejscowej Trojczyce (KrW).

  Trojda - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trojdecki - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trojdos - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trojec - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojecki - 1611 od nazwy miejscowej Trojczyce (KrW).

  Trojecki - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojek - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojen - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojenczyk - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojenowicz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojenowski - od nazw miejscowych Trojanowice, Trojany, Trojanów (kilka wsi).

  Trojenowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojeński - od nazw miejscowych Trojanowice, Trojany, Trojanów (kilka wsi).

  Trojewicz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojewski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojga - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojgo - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojk - 1452 (Maz, Pom) od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojka - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja; od trojka ‘rodzaj rosyjskiego trzykonnego zaprzęgu’.

  Trojke - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja; od trojka ‘rodzaj rosyjskiego trzykonnego zaprzęgu’.

  Trojko - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja; od trojka ‘rodzaj rosyjskiego trzykonnego zaprzęgu’.

  Trojkowicz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja; od trojka ‘rodzaj rosyjskiego trzykonnego zaprzęgu’.

  Trojkowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja; od trojka ‘rodzaj rosyjskiego trzykonnego zaprzęgu’.

  Trojna - 1434 od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojnacki - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojnak - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojnar - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trojnara - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trojnarski - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trojner - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trojnerowicz - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trojniak - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojniar - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trojniarz - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trojnicki - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojnicz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojniel - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojnow - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojnowicz - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojnowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojok - (Śl) od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojonowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trojszczak - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troka - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trokajło - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trokało - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trokiel - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trokielewicz - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trokki - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trokowicz - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trokowski - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trokun - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trokunowicz - od trok ‘rzemień, wiązanie’, od staropolskiego też ‘kędzior, lok’.

  Trol - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’.

  Trolewski - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’.

  Troliński - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’.

  Trolka - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’.

  Troll - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’.

  Trolla - 1439 od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’.

  Troła - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’.

  Trom - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Tromak - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Tromala - 1497 od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trombacz - od trąba, trąbić.

  Trombaczyk - od trąba, trąbić.

  Trombala - od trąba, trąbić.

  Trombała - od trąba, trąbić.

  Trombas - od trąba, trąbić.

  Trombczyński - od nazwy miejscowej Trąbczyn (konińskie, gmina Zagórów).

  Trombik - od trąba, trąbić.

  Trombiński - od nazwy miejscowej Trębin (płockie, gmina Radzanowo).

  Trombitas - od trąba, trąbić.

  Trombka - od trąba, trąbić.

  Trombski - od nazw miejscowych Trąbki, Trębki (kilka wsi).

  Tromczyński - 1469 od nazwy miejscowej Trąbczyn (konińskie, gmina Zagórów).

  Tromiczak - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Tromowski - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trompa - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Trompka - od trąba, trąbić.

  Trompus - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Tron - 1449 od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronca - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Troncewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tronciewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Troncik - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tronckiewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tronczak - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tronczyk - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tronczyński - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Trond - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Trondowski - od trąd ‘samiec pszczoły, truteń’, też ‘choroba zakaźna’.

  Troneczek - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Troniak - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Troniarz - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronicek - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronicki - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Troniewicz - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Troniewski - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronika - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronin - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronina, m. - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronisza - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronka - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronkowski - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronniarz - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronow - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronowicz - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronowski - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tronów - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tront - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trontczak - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trontkiewicz - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Tronysz - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Troń - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Trońca - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trończyk - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Trończyński - od podstawy trąc , trąt , por. trącać ‘uderzać’, trącić ‘śmierdzieć’, natręt, wstrętny.

  Troński - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Trop - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropa - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropaczyński - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropak - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropar - 1381 od niemieckiej nazwy osobowej Tropper, ta od nazwy miejscowej Troppen (Morawy).

  Tropczyński - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Trope - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropel - 1731 od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Troper - 1375 od niemieckiej nazwy osobowej Tropper, ta od nazwy miejscowej Troppen (Morawy).

  Tropiak - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropidło - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropiej - 1569 od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropiejko - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropik - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropilas - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropiła - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropiłło - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropiło - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropir - 1396 od niemieckiej nazwy osobowej Tropper, ta od nazwy miejscowej Troppen (Morawy).

  Tropisz - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropka - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropkowski - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropowski - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropp - od tropić ‘śledzić’, trop ‘ślad’.

  Tropper - od niemieckiej nazwy osobowej Tropper, ta od nazwy miejscowej Troppen (Morawy).

  Tropski - 1636 od nazwy miejscowej Tropy (elbląskie, gmina Stary Targ).

  Trosanowski - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troscianczyk - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Troscianko - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trosciński - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trosiak - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Trosien - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Trosik - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Trosin - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Trosiński - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troska - 1204 od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troski - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troskiewicz - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Trosko - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troskowski - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Trost - 1471 od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trostaniecki - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trosteńczuk - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trostiańczuk - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trostowicki - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trostowiecki - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Troszak XVIII w. - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszcz - 1472 od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troszczak - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troszczek - 1497 od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troszczel XV w. - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troszczeński - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troszczewski - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troszczyc - 1425 od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troszczyniec - od troska ‘zmartwienie; opieka’, od troszczyć się.

  Troszek - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszeński - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszewski - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszka - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszkiewicz - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszko - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszkowski - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszok - (Śl) od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszoł - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszyna - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troszyński - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Troś - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Trościak - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościanczuk - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościanczyk - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościaniec - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościanka - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościanko - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościankowski - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościańczuk - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościańczyk - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościańko - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościański - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościenko - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościeńczyk - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trościeński - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trośko - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Trośniak - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Trot - od niemieckiej nazwy osobowej Trott, ta od średniowysokoniemieckiego trotten ‘pomału, ciężko się poruszać’, por. też troty, trot ‘drobne gałęzie’.

  Trotczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Trott, ta od średniowysokoniemieckiego trotten ‘pomału, ciężko się poruszać’, por. też troty, trot ‘drobne gałęzie’.

  Trotiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Trott, ta od średniowysokoniemieckiego trotten ‘pomału, ciężko się poruszać’, por. też troty, trot ‘drobne gałęzie’.

  Trott - od niemieckiej nazwy osobowej Trott, ta od średniowysokoniemieckiego trotten ‘pomału, ciężko się poruszać’, por. też troty, trot ‘drobne gałęzie’.

  Trotz - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trotzek - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trotzki - od nazwy miasta Troki (KrW).

  Trotzko - od staropolskiego troc ‘okrzyk pogardy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trotz, ta ze średniowysokoniemieckiego tratz, trutz ‘upór, krnąbrność, przekora’.

  Trowczyński - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Trowski - od trawa, też od trawić ‘przyswajać pokarm; niszczyć, marnotrawić’.

  Troyański - od nazw miejscowych Trojanowice, Trojany, Trojanów (kilka wsi).

  Troyke - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trój - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trójanek - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trójaniak - od troje, troić, trzy lub te– od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.ż od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trójca - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trójczak - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trójkowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trójnar - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trójnara - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trójniak - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trójniar - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trójniarz - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trójnicki - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trójwąs - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trólka - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’.

  Trómiński - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trón - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Tróń - od tron ‘krzesło władcy’, por. też trona ‘skrzynia’.

  Trószyński - od imion na Tro , typu Trofim lub od trocha.

  Tróściańczuk - od gwarowego trost ‘otucha’.

  Trścieński - 1469 od nazw miejscowych Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi).

  Truba - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubacki - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubacz - 1471 z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubaczek - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubaj - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubajło - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubak - 1487 z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubala - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubalski - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubaluk - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubała - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Truban - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubański - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubarczuk - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubas - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubaschow - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubecki - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubek - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubiałowicz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubiarz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubic - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubicki - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubicz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubiczuk - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubiej - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubienkow - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubiewski - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubikowicz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubil - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubiłko - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubiłło - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubiło - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubiłowicz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubisz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubitz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubka - 1458 (KrW) z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubkiewicz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubko - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubna - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubny - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubnyj - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubocz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubowicz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubulczyk - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubull - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubulski - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubuła - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubura - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubus - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubuś - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Trubycz - z fonetyką ukraińską lub czeską od trąba, trąbić.

  Truceniec - od truć, truty.

  Truch - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Trucha - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchaj - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchalski - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchałko - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchan - 1427 (KrW) od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchan - Szostek złożenia brak; Truchan 1427 (KrW) od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’; Szostek 1419 od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Truchanek - 1616 od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchaniec - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchanienko - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchanow - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchanowicz - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchanowski - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchań - 1503 od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchański - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Trucharz - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchata - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchek - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchel - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchen - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Trucheński - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchiel - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchim - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Truchimczuk - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Truchimowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Truchin - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Truchinowicz - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Truchiński - od imienia Trofim, używanego w Kościele wschodnim, pochodzenia greckiego Tróphimos, od tróphimos ‘odżywiający, pożywny’.

  Truchlec - od truchła ‘skrzynia, trumna’ lub od truchleć ‘słabnąć; próchnieć’.

  Truchlewski - od truchła ‘skrzynia, trumna’ lub od truchleć ‘słabnąć; próchnieć’.

  Truchliński - od truchła ‘skrzynia, trumna’ lub od truchleć ‘słabnąć; próchnieć’.

  Truchła - od truchła ‘skrzynia, trumna’ lub od truchleć ‘słabnąć; próchnieć’.

  Truchły - od truchła ‘skrzynia, trumna’ lub od truchleć ‘słabnąć; próchnieć’.

  Truchniak - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchno - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchnowicz - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchnowski - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchol - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Trucholski - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchon - 1551 od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchonowicz - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchoń - 1790 od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchowicz - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchowski - od imion cerkiewnych Truchon, Truchan, te od greckiego Tryphon, od tryphé ‘miękkość; zniewieściałość’ lub od ukraińskiego truhan ‘indyk’.

  Truchta - od truchta, trucht ‘bieg, np. konia’.

  Truciak - 1722 od truć, truty.

  Trucina - od truć, truty; od trucina ‘trucizna’.

  Trucinka - od truć, truty; od trucina ‘trucizna’.

  Truciński - 1745 od truć, truty.

  Truciński - 1745 od nazwy miejscowej Truty (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Trucka - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’.

  Truczek - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’.

  Truczka - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’.

  Truczkowski - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’.

  Truczuk - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’.

  Truczyk - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’.

  Truczykowski - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’.

  Truczyński - od nazwy miejscowej Truty (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Trućko - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’.

  Trud - od trud ‘wysiłek, praca’.

  Trudnicki - od trud ‘wysiłek, praca’; od trudny.

  Trudniewicz - od trud ‘wysiłek, praca’; od trudny.

  Trudniewski - od trud ‘wysiłek, praca’; od trudny.

  Trudnikowski - od trud ‘wysiłek, praca’; od trudny.

  Trudnos - od trud ‘wysiłek, praca’; od trudny.

  Trudnoś - od trud ‘wysiłek, praca’; od trudny.

  Trudnowski - od trud ‘wysiłek, praca’; od trudny.

  Trudny - 1581 od trud ‘wysiłek, praca’; od trudny.

  Trudz - od trud ‘wysiłek, praca’.

  Trudzik - od trud ‘wysiłek, praca’.

  Trudzinczuk - od trud ‘wysiłek, praca’.

  Trudziński - od trud ‘wysiłek, praca’.

  Trufan - od truf ‘resztka piwa w beczce’.

  Trufanowa - od truf ‘resztka piwa w beczce’.

  Trufawka - od truf ‘resztka piwa w beczce’.

  Trufny - od truf ‘resztka piwa w beczce’.

  Trug - od gwarowego trugać, turgać ‘nieść coś z wysiłkiem’.

  Trugalski - od gwarowego trugać, turgać ‘nieść coś z wysiłkiem’.

  Truguła - od gwarowego trugać, turgać ‘nieść coś z wysiłkiem’.

  Trujakowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trujan - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trujkowski - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trujnara - od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Truk - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’.

  Trukacz - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukalski - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukała - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukan - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukawa - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukawiński - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukawka - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’; od trukawka ‘turkawka’.

  Trukawski - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukiewicz - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukowiński - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukowski - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Truksa - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trukszyn - od trukać ‘gruchać; grać na rogu’; od trukacz ‘kanarek’.

  Trul - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trühl.

  Trulewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trühl.

  Trulicz - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trühl.

  Truliński - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trühl.

  Trulka - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trühl.

  Trulla - 1420 od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trühl.

  Truła - od niemieckiej nazwy osobowej Troll, ta od średniowysokoniemieckiego trolle, troll ‘tuman, głuptas’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Trühl.

  Trum - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trumbaczyk - od trąba, trąbić.

  Trumbarczyk - od trąba, trąbić.

  Trumiarz - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trumielewicz - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trumieński - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trumiński - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trumow - od tram, od gwarowego trom ‘belka nośna w stropie’.

  Trump - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Trumpa - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Trumpel - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Trumpiel - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Trumpis - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Trumpka - od trąba, trąbić.

  Trumpo - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Trumpowski - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Trumpus - od niemieckich nazw osobowych Tromp, Trump, te od średniowysokoniemieckiego trumbe, trumme ‘trąba’.

  Trun - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Truna - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Trunczek - 1414 od trunek ‘napój, wódka’.

  Trunek - 1640 od trunek ‘napój, wódka’.

  Truner - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Truniarz - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Truniec - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Truniewski - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Trunik - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Truniłowicz - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Trunin - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Trunk - od trunek ‘napój, wódka’.

  Trunka - od trunek ‘napój, wódka’.

  Trunkiewicz - od trunek ‘napój, wódka’.

  Trunkowski - od trunek ‘napój, wódka’.

  Trunow - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Trunowicz - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Trunów - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Truń - od truna, też trona ‘skrzynia, trumna’.

  Trup - 1136 od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trupacz - od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trupczyński - od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trupek - od trup ‘zwłoki człowieka’; od trupek.

  Trupiel - od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trupinda - od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trupiszewski - od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trupkiewicz - od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trupkinowicz - od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trupski - od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trupuć - od trup ‘zwłoki człowieka’.

  Trus - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trus - Konarczak

  Trusch - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truschka - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truschke - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusciński - od nazwy miejscowej Truszczyny (ciechanowskie, gmina Rybno).

  Trusczyński - od nazwy miejscowej Truszczyny (ciechanowskie, gmina Rybno).

  Trusek - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusewicz - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusiak - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusiel - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusielewicz - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusielnicki - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusień - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusiewicz - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusik - 1662 od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusikowski - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusilewicz - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusiłło - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusiło - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusina - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusiński - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusiuk - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusk - 1392 od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truskalaska - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truskalski - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truskawa - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Truskawka - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Truskawski - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Truski - 1717 od nazwy miejscowej Truski (białostockie, gmina Bielsk Podlaski), Truszki (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Truskiewicz - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truskolarski - od nazwy miejscowej Truskolasy (kilka wsi).

  Truskolas - od nazwy miejscowej Truskolasy (kilka wsi).

  Truskolaski - od nazwy miejscowej Truskolasy (kilka wsi).

  Truskolawski - od nazwy miejscowej Truskolasy (kilka wsi).

  Truskolesny - 1569 od nazwy miejscowej Truskolasy (kilka wsi).

  Truskolski - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truskowski - 1640 od nazwy miejscowej Truski (białostockie, gmina Bielsk Podlaski), Truszki (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Truskowski - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Trusow - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusowicz - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusowski - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusów - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truss - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusunkiewicz - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trusz - 1417 od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszak - 1446 od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszan - 1426 od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszcz - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truszczak - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truszczewski - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truszczyn - 1414 od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truszczyński - 1605 od nazwy miejscowej Truszczyny (ciechanowskie, gmina Rybno).

  Truszek - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszel - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszewicz - 1450 od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszewski - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszik - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszka - 1488 od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truśka ‘tchórz; bojaźliwy’.

  Truszke - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truszkiewicz - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truszkiewicz - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszko - 1441 od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszko - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truszkolas - od nazwy miejscowej Truskolasy (kilka wsi).

  Truszkolaski - od nazwy miejscowej Truskolasy (kilka wsi).

  Truszkowicz - 1447 od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truszkowicz - 1472 od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszkowski - od nazwy miejscowej Truski (białostockie, gmina Bielsk Podlaski), Truszki (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Truszkowski - od staropolskiego trusk ‘szelest’.

  Truszow - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszowicz - 1448 od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszowski - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszyk - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truszyn - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truś - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Truściński - od nazwy miejscowej Truszczyny (ciechanowskie, gmina Rybno).

  Truśkiewicz - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truśka ‘tchórz; bojaźliwy’.

  Trutej - od truteń ‘pszczoła samiec; darmozjad’.

  Trutek - od truć, truty.

  Truteń - od truteń ‘pszczoła samiec; darmozjad’.

  Trutkowski - od truć, truty.

  Trutnik - od truć, truty.

  Trutowski - od truć, truty.

  Trutwin - 1390 od trutwa ‘gatunek ryby’.

  Truty - 1665 od truć, truty.

  Truzik - od trużyć ‘trudzić; przeszkadzać’.

  Trużyński - od trużyć ‘trudzić; przeszkadzać’.

  Trwoga - 1436 od trwoga ‘niebezpieczeństwo’, ze staropolskiego też ‘spór, zatarg’.

  Trwożka - 1529 od trwoga ‘niebezpieczeństwo’, ze staropolskiego też ‘spór, zatarg’.

  Tryb - 1422 od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Tryba - 1644 od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybacz - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybak - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Tryban - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybański - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybas - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybaszewski - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybaś - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybata - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybczyński - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybe - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybek - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybenek - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybes - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybicki - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybiec - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybikowski - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybin - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybinka - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybinkowski - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybiński - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybis - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybisz - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybka - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybkowski - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybno - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Tryboba - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybocki - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Tryboda - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybołowski - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybon - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybonia - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Tryboń - 1788 od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Tryborczyk - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybowski - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybs - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybuc - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybuch - 1416 od gwarowego trybuch ‘brzuch’.

  Trybuch - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybuchowicz - 1428 69 od gwarowego trybuch ‘brzuch’.

  Trybuchowicz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybuchowski - 1785 od nazw miejscowych Trybuchów, Trybuchowice (KrW).

  Trybuchowski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybucki - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybucy - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybucz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybuć - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybuk - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybukiewicz - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trybul - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybula - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybulak - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybulcy - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybulczyk - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybulec - 1636 od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybulewicz - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybuli - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybuliński - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybull - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybulski - 1671 od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybuł - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybuła - 1748 od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybułkowski - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybułowicz - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybułowski - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trybun - od trybun ‘przywódca ludu, obrońca’.

  Trybunalski - od trybun ‘przywódca ludu, obrońca’; od trybunał ‘sąd’.

  Trybunek - od trybun ‘przywódca ludu, obrońca’.

  Trybunia - od trybun ‘przywódca ludu, obrońca’.

  Trybuniak - od trybun ‘przywódca ludu, obrońca’.

  Trybunowicz - od trybun ‘przywódca ludu, obrońca’.

  Trybuń - od trybun ‘przywódca ludu, obrońca’.

  Trybuńko - od trybun ‘przywódca ludu, obrońca’.

  Trybura - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybura - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Tryburc - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tryburcy - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tryburczy - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tryburczyk - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tryburski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tryburzec - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybus - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybus - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybusch - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Trybusch - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybusiewicz - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybusiński - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybusz - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybuszak - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybuszczuk - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybuszek - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybuszewski - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybuszkiewicz - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybuszuk - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybuszyński - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybuś - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybys - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trybyszewski - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Tryc - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch.

  Trych - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trycha - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychan - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychel - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychniewicz - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trycholik - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychon - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychonczuk - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychonowicz - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychoń - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychończuk - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychowicz - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychowski - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychta - 1680 od niemieckiej nazwy osobowej Trichte.

  Trychuk - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Trychut - od nazw osobowych na Try , typu wschodniosłowiańskiego Tryfon.

  Tryciński - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch.

  Trycz - 1403 od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryczak - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryczałek - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryczek - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryczka - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryczko - 1438 od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryczuk - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryczyk - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryczyński - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryć - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryćko - od tryc ‘odgłos trącania się szklankami’, trycać ‘trącać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Tritsch; od gwarowego trycz ‘część kołowrotka’.

  Tryda - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trydel - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trydeński - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trydko - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trydul - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Trydulski - od niemieckich nazw osobowych Trede (r), Treide (r), te od dolnoniemieckiego trede ‘krok, chód’ lub od średnioniemieckiego treder ‘kalikant’.

  Tryfalski - od imienia Tryfon, uzywanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Tryphon, pd tryphé ‘miękkość, delikatność.

  Tryfan - od imienia Tryfon, uzywanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Tryphon, pd tryphé ‘miękkość, delikatność.

  Tryfanow - od imienia Tryfon, uzywanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Tryphon, pd tryphé ‘miękkość, delikatność.

  Tryfanów - od imienia Tryfon, uzywanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Tryphon, pd tryphé ‘miękkość, delikatność.

  Tryfon - od imienia Tryfon, uzywanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Tryphon, pd tryphé ‘miękkość, delikatność.

  Tryfonow - od imienia Tryfon, uzywanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Tryphon, pd tryphé ‘miękkość, delikatność.

  Tryfoński - od imienia Tryfon, uzywanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Tryphon, pd tryphé ‘miękkość, delikatność.

  Trygar - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie.

  Tryger - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie.

  Trygier - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie.

  Trygor - od tragarz ‘człowiek noszący ciężary’; starsze formy jeszcze niemieckie.

  Tryk - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Tryka - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykacz - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’; od trykacz ‘tryk’.

  Trykalski - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykała - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykawka - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykiel - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykielewicz - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykiewicz - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykos - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykoska - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykosko - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykoszko - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykowski - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykoza - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykozko - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trykozo - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Tryl - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Tryla - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trylański - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trylewicz - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trylewski - od nazwy miejscowej Tryl (bydgoskie, gmina Nowe).

  Trylich - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trylik - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Tryliński - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trylko - 1423 od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Tryll - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Tryllski - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trylnik - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trylowski - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trylski - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Tryluk - od trela, trel, tryl ‘określony układ tonów’, też od trel ‘miejsce na drzewo w lesie’.

  Trymbula - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trymbulak - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trymbulski - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trymbuła - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trymbułowicz - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trymczuk - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trymczyk - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trymecki - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trymiszewski - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trymkiewicz - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trymszewski - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trymucha - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trymuńko - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trymus - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trymuszewski - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Tryna - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trynas - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Tryncol - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trynczek - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trynczuk - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trynczyk - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trynda - 1619 od gwarowego tryndać się ‘kręcić się; włóczyć się’, trynd ‘truteń’.

  Tryndak - od gwarowego tryndać się ‘kręcić się; włóczyć się’, trynd ‘truteń’.

  Tryndeczka - 1619 od gwarowego tryndać się ‘kręcić się; włóczyć się’, trynd ‘truteń’.

  Tryndoch - od gwarowego tryndać się ‘kręcić się; włóczyć się’, trynd ‘truteń’.

  Trynduch - od gwarowego tryndać się ‘kręcić się; włóczyć się’, trynd ‘truteń’.

  Trynduś - od gwarowego tryndać się ‘kręcić się; włóczyć się’, trynd ‘truteń’.

  Tryndziak - od gwarowego tryndać się ‘kręcić się; włóczyć się’, trynd ‘truteń’.

  Tryniak - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trynicki - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Tryniecki - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trynieszewski - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Tryniewicz - 1545 od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Tryniewski - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Tryniszewski - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trynk - 1498 od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynka - 1431 od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkała - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkas - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkiel - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkiewicz - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkos - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkoś - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkow - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkowski - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynks - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkuła - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynkus - od dawnego trynka ‘trzy asy (w grze w karty)’ lub od trynia ‘opiłki, trociny’.

  Trynowski - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trynus - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Tryńczuk - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Tryńczyk - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Tryńka - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Tryńko - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Tryp - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypa - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypak - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypaluk - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypec - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypeć - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypek - 1392 od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypiak - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypiał - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypiec - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypka - 1392 od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypke - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypko - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypnik - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypolin - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypski - 1631 od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’ lub od nazwy miejscowej Trypsz (Spisz).

  Trypuc - od litewskiej nazwy osobowej Trypuckas.

  Trypucki - od litewskiej nazwy osobowej Trypuckas.

  Trypuć - 1545 od litewskiej nazwy osobowej Trypuckas.

  Trypućko - od litewskiej nazwy osobowej Trypuckas.

  Trypuń - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Trypus - od tryp, trypa ‘gatunek tkaniny’.

  Tryputko - od litewskiej nazwy osobowej Trypuckas.

  Trypuz - od litewskiej nazwy osobowej Trypuckas.

  Trypuza - od litewskiej nazwy osobowej Trypuckas.

  Trypuzowski - od litewskiej nazwy osobowej Trypuckas.

  Trys - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Trysiak - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Trysiński - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryska - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryskiewicz - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Trysko - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryskowiak - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryskuc - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryskuć - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Trysta - od trysta ‘kora z drzewa wyrzucona z garbarni’.

  Trystała - od trysta ‘kora z drzewa wyrzucona z garbarni’.

  Trystek - od trysta ‘kora z drzewa wyrzucona z garbarni’.

  Trysteński - od trysta ‘kora z drzewa wyrzucona z garbarni’.

  Trystucha - od trysta ‘kora z drzewa wyrzucona z garbarni’.

  Trystuła - od trysta ‘kora z drzewa wyrzucona z garbarni’.

  Trysz - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryszak - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryszcz - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszczak - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszczała - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszczkowski - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszczuk - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszczyła - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszczyłło - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszczyło - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszczyński - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszka - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszkiewicz - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszkin - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszko - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszkowski - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryszno - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Trysznowski - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryszuk - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryś - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryścien - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryścień - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryściński - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryść - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Tryt - od staropolskiego tryt ‘stopień, schód’.

  Trytak - od staropolskiego tryt ‘stopień, schód’.

  Trytek - od staropolskiego tryt ‘stopień, schód’.

  Trytewicz - od staropolskiego tryt ‘stopień, schód’.

  Trytko - od staropolskiego tryt ‘stopień, schód’.

  Tryton - od staropolskiego tryt ‘stopień, schód’.

  Trytt - od staropolskiego tryt ‘stopień, schód’.

  Trytuł - od staropolskiego tryt ‘stopień, schód’.

  Tryza - 1551 od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryzna - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch; lub od wschodniosłowiańskiego trizna ‘modlitwa za spokój duszy zmarłego’.

  Tryznicz - 1545 od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryzno - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryznowski - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryzowicz - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryzowski - od niemieckich nazw osobowych Trisch, Triesch, te od nazwy miejscowej Driesch.

  Tryzub - 1416 (KrW) od wschodniosłowiańskiego trizub ‘trójżab, krójkolec’.

  Tryzubiak - od wschodniosłowiańskiego trizub ‘trójżab, krójkolec’.

  Tryzubowicz - od wschodniosłowiańskiego trizub ‘trójżab, krójkolec’.

  Tryzybowicz - od wschodniosłowiańskiego trizub ‘trójżab, krójkolec’.

  Trzandel - od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Trzanek - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzaniec - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzankowski - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzanowski - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzasczyk - 1685 od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaseczka - 1753 od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzask - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaska - 1325 27 od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskacz - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskalik - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskalski - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskała - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskawa - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskawka - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskawski - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaski - od nazwy miejscowej Trzaski (kilka wsi).

  Trzaski - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzasko - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskoma - 1436 od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskonos - 1565 od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskos - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskosz - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskoś - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskot - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskowski - 1632 od nazwy miejscowej Trzaski (kilka wsi).

  Trzaskólski - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskulski - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskus - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaskuś - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzasło - od staropolskiego trzosło ‘krój pługa’, trzosła ‘narządy rodne’.

  Trzaszczka - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaszczyc - 1466 od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaszczyk - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzaszkowski - od nazwy miejscowej Trzaski (kilka wsi).

  Trzaśkowski - od nazwy miejscowej Trzaski (kilka wsi).

  Trzaśniewski - od nazwy miejscowej Trześniów (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Trząs - 1385 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trząsalski - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trząsała - 1522 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trząsimiech - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trząsk - 1454 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trząska - 1608, m. 1453 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trząskacz - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trząski - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trząsko - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trząskowski - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’ lub od nazwy miejscowej Trząska (częstochowskie, gmina Kłomnice).

  Trząsowski - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzciak - od trzcina.

  Trzciakiewicz - od trzcina.

  Trzciakowski - od trzcina.

  Trzciałkowski - od trzcina.

  Trzcianek - od trzcina.

  Trzcianka - od trzcina.

  Trzcianko - od trzcina.

  Trzciankowski - od trzcina.

  Trzcianowski - od trzcina.

  Trzciański - od trzcina.

  Trzciąka - od trzcina.

  Trzciąkowski - od trzcina.

  Trzciel - 1378 od trzcina.

  Trzcieliński - od trzcina.

  Trzcieński - 1439 od nazw miejscowych Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi).

  Trzcina - 1595 od trzcina.

  Trzcinic - 1294 od trzcina.

  Trzciniecki - od trzcina.

  Trzcinka - od trzcina.

  Trzcinko - od trzcina.

  Trzcinkowski - od trzcina.

  Trzcinowicz - od trzcina.

  Trzcinowski - od trzcina.

  Trzciński - 1485 od nazw miejscowych Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi).

  Trzciok - od trzcina.

  Trzcioka - od trzcina.

  Trzciołek - od trzcina.

  Trzciołkowski - od trzcina.

  Trzcionek - od trzcina.

  Trzcionica - od trzcina.

  Trzcionka - od trzcina.

  Trzcionkowski - od trzcina.

  Trzciółek - od trzcina.

  Trzczak - od trzcina.

  Trzczałkowski - od trzcina.

  Trzczyński - od nazw miejscowych Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi).

  Trzeba - 1293 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebacz - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebała - 1400 34 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzeban - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebaniak - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebański - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebeński - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebiak - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebiański - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebiatkowski - od nazwy miejscowej Trzebiatowo, dziś Trzebiatkowa (słupskie, gmina Tuchomie).

  Trzebiatowski - 1766 od nazwy miejscowej Trzebiatowo, dziś Trzebiatkowa (słupskie, gmina Tuchomie).

  Trzebic - 1317 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebicki - 1543 od nazwy miejscowej Tzebica (kilka wsi), Trzebce (piotrkowskie, gmina Wielgomłyny).

  Trzebiechowski - 1700 od nazwy miejscowej Trzebiechowo (gdańskie, gmina Osiek).

  Trzebiecki - od nazwy miejscowej Tzebica (kilka wsi), Trzebce (piotrkowskie, gmina Wielgomłyny).

  Trzebiela - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebieniak - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebieszowicz - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebietowski - od nazwy miejscowej Trzebiatowo, dziś Trzebiatkowa (słupskie, gmina Tuchomie).

  Trzebin - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebinczyk - od nazwy miasta Trzebinia (katowickie).

  Trzebiniak - od nazwy miasta Trzebinia (katowickie).

  Trzebinka - 1412 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebińczyk - od nazwy miasta Trzebinia (katowickie).

  Trzebiński - 1445 od nazwy miasta Trzebinia (katowickie).

  Trzebisz - 1408 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebiśledź - 1398 z fonetyką ukraińską od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebko - 1275 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzeblewic - 1136 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebliński - od nazwy miejscowej Treblinka (ostrołęckie, gmina Małkinia Górna).

  Trzebna - 1136 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebniak - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebnic - 1368 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić; od nazwy miasta Trzebnica (wrocławskie).

  Trzebny - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebol - 1490 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebonia - 1709 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzeboniak - 1687 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzeboń - 1715 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzeboński - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebost - 1219 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebosz - 1402 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzeboszka - 1265 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebowski - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebski - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebuchowski - 1631 od nazwy miejscowej Trzebuchów (konińskie, gmina Osiek Mały).

  Trzebucki - od nazwy miejscowej Trzebucza (siedleckie, gmina Grębków).

  Trzebuła - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trzebunia - 1697 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebunia - Niebies złożenia brak; Trzebunia 1697 od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić; Niebies od niebo.

  Trzebuniak - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebuń - od podstawy trzeb , por. imiona złożone typu Trzebiesław, Trzebomysł oraz trzeba ‘potrzeba; należy’; trzebić.

  Trzebuński - 1648 od nazwy miejscowej Trzebunia (krakowskie, gmina Pcim).

  Trzecia - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciackiewicz - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciaczek - 1631 od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciaczyk - 1632 od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciak - 1433 od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciak - Klimaszewski złożenia brak; Trzeciak 1433 od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’; Klimaszewski 1456 od nazw miejscowych Klimasze, Klimaszewnica (Maz).

  Trzeciakiewicz - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciakow - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciakowicz - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciakowski - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciałkowski - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzecianowski - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciar - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciarz - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciąski - 1467 od nazwy miejscowej Trzeciesz, dziś Trzyciąż (krakowskie, gmina Trzyciąż).

  Trzeciecki - od nazwy miejscowej Trzeciesz, dziś Trzyciąż (krakowskie, gmina Trzyciąż).

  Trzecieński - od nazwy miejscowej Trzeciny (łomżyńskie, gmina Wysokie Mazowieckei).

  Trzecieski - 1414 od nazwy miejscowej Trzeciesz, dziś Trzyciąż (krakowskie, gmina Trzyciąż).

  Trzecikowski - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzecina - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciński - od nazwy miejscowej Trzeciny (łomżyńskie, gmina Wysokie Mazowieckei).

  Trzeciok - (Śl) od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciołek - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzeciuk - od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzej - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trei .

  Trzeja - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Trei .

  Trzejna - od niemieckich nazw osobowych Train, Trainer, te od nazwy miejscowej Train lub Thräna, Threna.

  Trzelczyk - od strzała, strzelać.

  Trzelec - od strzała, strzelać.

  Trzelecki - od strzała, strzelać.

  Trzelik - od strzała, strzelać.

  Trzeliński - od strzała, strzelać.

  Trzelkiewicz - od strzała, strzelać.

  Trzemecki - od nazwy miejscowej Trzemeszna (tarnowskie, gmina Tuchów).

  Trzemeski - 1487– od nazwy miejscowej Trzemeszna (tarnowskie, gmina Tuchów).

  Trzemiec - od staropolskiego trzem ‘komnata’.

  Trzemiel - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trzemielak - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trzemielewski - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trzemieliński - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trzemszyk - od trzemcha ‘czeremcha’.

  Trzemżalski - od nazwy miejscowej Trzemżał (bydgoskie, gmina Trzemeszno).

  Trzenadel - od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Trzeniec - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzenka - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzenkowski - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzensała - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzensik - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzensimiech - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzensioch - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzensiok - (Śl) od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzensioł - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzensisko - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzenssimiech - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzep - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepacki - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepacz - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepaczka - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepaczyński - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepadłek - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepak - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepała - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepałek - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepałka - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepałkiewicz - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepałko - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepałkowski - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepałowski - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepański - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepatka - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepatowski - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepecińska - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepel - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepełka - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepetowski - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiak - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiałkowski - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiałowski - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiatowski - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepicki - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiczek - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepieciński - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiecki - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepieczyński - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiel - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepierczyński - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepietowski - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepil - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiński - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiora - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiorko - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiot - od trzeipotać ‘trzepać; rzucać się; dużo mówić’.

  Trzepiota - od trzeipotać ‘trzepać; rzucać się; dużo mówić’.

  Trzepiotowski - od trzeipotać ‘trzepać; rzucać się; dużo mówić’.

  Trzepiozor - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepióra - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepis - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepizor - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepizór - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepizur - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepiżur - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepka - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepkowski - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepla - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepocki - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepołka - od trzepać ‘uderzać’.

  Trzepski - 1631 od nazwy miejscowej Trzebcz (toruńskie, gmina Kijewo Królewskie).

  Trzesała - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesewicz - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesiak - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesicki - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesiel - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesielewicz - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesień - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesiewski - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesiło - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesimiech - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzesiński - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesioch - (Śl) od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesiok - (Śl) od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzesionok - (Śl) od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzeska - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzeskala - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzeskiewicz - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzeskoma - 1436 od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzesło - od staropolskiego trzosło ‘krój pługa’, trzosła ‘narządy rodne’.

  Trzesniak - od trześnia ‘gatunek drzewa owocowego’.

  Trzesniewski - od nazwy miejscowej Trześniów (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Trzesniowski - od nazwy miejscowej Trześniów (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Trzesowski - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzeszan - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzeszcz - 1678 od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczak - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczakowski - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczanowicz - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczek - 1394 od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczkowski - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczon - 1393 od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczoń - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczuń - 1787 od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczynoga - 1498 od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczyński - od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszczyoko - XIII w. od trzeszczeć ‘skrzypieć’.

  Trzeszewski - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzeszkowski - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trzeszkowski - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trześkiewicz - od trzaska ‘odłamek drewna’, trzaskać ‘uderzyć głośno’, trzask, trzeszczeć, od nazwy herbu Trzaska.

  Trześlewicz - od staropolskiego trzosło ‘krój pługa’, trzosła ‘narządy rodne’.

  Trześniak - od trześnia ‘gatunek drzewa owocowego’.

  Trześniakowski - od trześnia ‘gatunek drzewa owocowego’.

  Trześniawski - od nazwy miejscowej Trześniów (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Trześniewski - od nazwy miejscowej Trześniów (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Trześnikowski - od trześnia ‘gatunek drzewa owocowego’.

  Trześniowski - 1448 od nazwy miejscowej Trześniów (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Trześnowski - od nazwy miejscowej Trześniów (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Trześń - od trześnia ‘gatunek drzewa owocowego’.

  Trzetiak - z fonetyką u kraińską od staropolskiego trzeciak ‘zwierzę trzyletnie’, też ‘trzecie dziecko w rodzinie; jednostka monetarna’.

  Trzetrzew - 1533 od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Trzetrzewa - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Trzetrzewiński - 1617 od nazwy miejscowej Trzetrzewina (nowosądeckie, gmina Chełmiec).

  Trzetrzewiński - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Trzetrzewski - 1631 od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Trzetrzyński - od nazwy miejscowej Trzetrzewina (nowosądeckie, gmina Chełmiec).

  Trzew - 1392 od trzewo, trzewia ‘wnętrzności’.

  Trzewiak - od trzewik ‘but’.

  Trzewiarz - od trzewo, trzewia ‘wnętrzności’.

  Trzewicarz - od trzewik ‘but’.

  Trzewiczarz - od trzewik ‘but’.

  Trzewiczek - od trzewik ‘but’.

  Trzewiczyński - od trzewik ‘but’.

  Trzewik - 1456 66 od trzewik ‘but’.

  Trzewikowski - od trzewik ‘but’.

  Trzewiński - od trzewo, trzewia ‘wnętrzności’.

  Trzewla - 1505 od trzewo, trzewia ‘wnętrzności’.

  Trzewliński - 1400 od nazwy miejscowej Trzewlin (wieś zagrodowa, okolice Biecza).

  Trzewnik - od trzewo, trzewia ‘wnętrzności’.

  Trzeźbiak - od trzeźwy.

  Trzeźwik - 1711 od trzeźwy.

  Trzeźwiński - od trzeźwy.

  Trzeźwiski - od trzeźwy.

  Trzęsak - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsala - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsalski - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsała - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsek - 1665 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsiak - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsiara - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsibroda - 1468 1501 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsica - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsicki - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsiec - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsiecki - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsiel - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsień - 1492 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsigłowa - 1489 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsigłówka - 1580 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsigość - 1425 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsimiech - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsiniak - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsinoga - 1495 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsiński - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsioch - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsiok - (Śl) od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsitoboła - 1498 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęsiwór - 1379 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęska - 1608 od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’; od trzęski ‘trzęsący się’.

  Trzęsowski - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trzęślewicz - od staropolskiego trzosło ‘krój pługa’, trzosła ‘narządy rodne’.

  Trzęśniak - od trząść, trzęsę ‘ruszać, chwiać’.

  Trziński - od nazw miejscowych Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi).

  Trzionka - od trzcina.

  Trziska - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Trziszka - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Trziszka - Ozgowicz złożenia brak; Trziszka od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’; Ozgowicz od ożga ‘pożar, ogień, opaleniec’.

  Trzmadel - od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Trzmelewski - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trzmiel - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trzmielak - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trzmielewski - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trzmieliński - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trzmielowski - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Trznadel - 1607 od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Trznadlewski - od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Trznadol - od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Trzod - od trzoda ‘stado’.

  Trzonek - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzoniec - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzonkowski - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzonowski - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzoński - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Trzop - 1400 od staropolskiego trzop ‘garnek, skorupa’.

  Trzopek - 1613 od staropolskiego trzop ‘garnek, skorupa’.

  Trzopkowicz - 1613 od staropolskiego trzop ‘garnek, skorupa’.

  Trzos - 1476 od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzosalski - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzosek - 1599 od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzosek - Szabo złożenia brak; Trzosek 1599 od trzos ‘mieszek na pieniądze’; Szabo od imienia Saba pochodzenia aramejskiego, od saba ‘starzec, dziadek’.

  Trzosiński - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzosk - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzoska - od trzos ‘mieszek na pieniądze’ lub od trzaska.

  Trzoski - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzosko - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzoskowski - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzosł - od staropolskiego trzosło ‘krój pługa’, trzosła ‘narządy rodne’.

  Trzosło - 1405 od staropolskiego trzosło ‘krój pługa’, trzosła ‘narządy rodne’.

  Trzosowski - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzoss - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzossowski - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzoś - od trzos ‘mieszek na pieniądze’.

  Trzowik - od trzewik ‘but’.

  Trzód - od trzoda ‘stado’.

  Trzpak - od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzpiel - od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzpiela - 1555 od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzpil - od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzpił - od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzpioła - 1434 od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzpiołek - 1443 od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzpiołka - 1479 od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzpiot - od trzeipotać ‘trzepać; rzucać się; dużo mówić’; od trzpiot ‘lekkoduch’.

  Trzpis - od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzpit - od podstawy trzpi , por. trzpić ‘swędzieć’, trzpień ‘sworzeń’, od staropolskiego trzpiota (się) ‘machać skrzydłami (o ptakach)’.

  Trzusak - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trzuska - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Trzuska - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trzuskawski - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Trzuskawski - od Trusz, trus, truś ‘królik; tchórz’ lub od ukraińskiego imienia Truchan.

  Trzusko - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Trzuskolas - od nazwy miejscowej Truskolasy (kilka wsi).

  Trzuskoles - od nazwy miejscowej Truskolasy (kilka wsi).

  Trzuskowiak - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Trzuskowski - od nazwy miejscowej Truski (białostockie, gmina Bielsk Podlaski), Truszki (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Trzuskowski - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Trzusło - od staropolskiego trzosło ‘krój pługa’, trzosła ‘narządy rodne’.

  Trzuszcz - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Trzuszczak - od staropolskiego trusk ‘szelest’; od truskawa.

  Trzuszkowski - od nazwy miejscowej Truski (białostockie, gmina Bielsk Podlaski), Truszki (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Trzuśkowski - od nazwy miejscowej Truski (białostockie, gmina Bielsk Podlaski), Truszki (łomżyńskie, gmina Kolno).

  Trzy Jaja - 1463 od troje, troić, trzy lub też od nazwy starożytnego miasta Troja.

  Trzyba - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trzybalski - od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trzybiński - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trzybowicz - od tryb, ze staropolskiego ‘dróżka, ścieżka’.

  Trzybuchowski - od nazw miejscowych Trybuchów, Trybuchowice (KrW).

  Trzybulski - 1724 od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trzybuła - 1668 od trybuła, trebula, trzebula ‘gatunek rośliny, szczebrzuch’.

  Trzybuszewski - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trzybyszewski - od trybus ‘trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trzyciecki - od nazwy miejscowej Trzeciesz, dziś Trzyciąż (krakowskie, gmina Trzyciąż).

  Trzycieski - od nazwy miejscowej Trzeciesz, dziś Trzyciąż (krakowskie, gmina Trzyciąż).

  Trzyciński - od nazwy miejscowej Trzeciny (łomżyńskie, gmina Wysokie Mazowieckei).

  Trzyk - od tryk ‘baran nietrzebiony’, trykać ‘uderzać łbem’.

  Trzykawski - od nazwy miejscowej Trzykosy (tarnobrzeskie, gmina Koprzywnica).

  Trzykowski - XVII w. od nazwy miejscowej Trzykosy (tarnobrzeskie, gmina Koprzywnica).

  Trzym - 1388 od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trzyma - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trzymalski - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trzymała - 1743 od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trzymałka - 1743 od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trzymaszyn - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trzymko - 1388 od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trzymkowski - od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trzymowic - 1397 od trzymać, od staropolskiego trzem ‘komnata, sala do ucztowania’.

  Trzyna - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trzynadel - od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Trzynadlowski - od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Trzynkiewicz - od trzyny, tryny ‘odpadki, trociny’.

  Trzynoga - od trzynogi ‘trójnog, trójnóg, stół o trzech nogach’.

  Trzyński - od nazw miejscowych Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi).

  Trzyska - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Trzyszcz - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Trzyszczak - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Trzyszczyk - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Trzyszka - od tryskać ‘prysnąć, wypłynąć’.

  Trzyźbiak - od trzeźwy.

  Tszan - od trzonek, ze staropolskiego trzan ‘rączka, uchwyt’.

  Tszciński - od nazw miejscowych Trzciana, Trzcieniec, Trzcianka (kilka wsi).

  Tszewik - (Śl) od trzewik ‘but’.

  Tuba - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubacha - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubacki - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubacz - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubaczka - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubaczki - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubaczuk - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubaj - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubaja - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubajewski - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubajski - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubala - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubalewski - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubalski - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubaszewski - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubecki - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubek - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubel - 1564 od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubelewicz - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubiak - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubialewicz - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubiasz - od imienia Tobiasz, notowanego w Polsce od XIII wieku, które pochodzi od XIII wieku, które pochodzi od hebrajskiego tobi jjah ‘Bóg jest dobry’. W średniowieczu imię w Polsce było wymawiane Tobijasz, Tobija, Tabasz.

  Tubicz - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubielewicz - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubielowicz - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubiełewicz - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubik - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubilewicz - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubin - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubinis - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubiń - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubis - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubisz - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubiszewski - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubiś - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubo - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubocki - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tuboja - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubulczyk - od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tubura - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tuburczy - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tuburczyn - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tuburek - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tuburkiewicz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tuburski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tubylczuk - od tubylec ‘człowiek urodzony w danym kraju, regionie’.

  Tubylewicz - od tubylec ‘człowiek urodzony w danym kraju, regionie’.

  Tucan - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tucewicz - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuch - 1428 od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchacz - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchaczek - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchaj - od tukaj ‘tu’, tukać ‘wołać’.

  Tuchajski - od tukaj ‘tu’, tukać ‘wołać’.

  Tuchala - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchalski - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchała - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchan - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tuchanowicz - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tuchanowski - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tuchański - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tucharski - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tucharz - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchel - 1667 od tuchlić ‘kryć, chować’.

  Tuchelman - od niemieckiej nazwy osobowej Tuchmann, ta od średniowysokoniemieckiego tuch ‘sukno’; od niemieckiej nazwy osobowej Tuchel.

  Tuchenicz - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tucheń - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchewicz - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchla - 1668 od tuchlić ‘kryć, chować’.

  Tuchlin - od tuchlić ‘kryć, chować’.

  Tuchlinowicz - od tuchlić ‘kryć, chować’.

  Tuchliński - od tuchlić ‘kryć, chować’.

  Tuchman - od niemieckiej nazwy osobowej Tuchmann, ta od średniowysokoniemieckiego tuch ‘sukno’.

  Tuchmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tuchmann, ta od średniowysokoniemieckiego tuch ‘sukno’.

  Tuchmański - od niemieckiej nazwy osobowej Tuchmann, ta od średniowysokoniemieckiego tuch ‘sukno’.

  Tuchola - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tucholka - 1798 od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tucholke - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tucholski - 1616 od nazwy miasta Tuchola (bydgoskie).

  Tuchoła - 1449 od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchołka - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchołko - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchoło - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchoniuk - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tuchończuk - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tuchorski - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchowczyk - 1510 od nazwy miasta Tuchów (tarnowskie).

  Tuchowicz - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchowski - 1444 od nazwy miasta Tuchów (tarnowskie).

  Tuchółka - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchta - od niemieckiej nazwy osobowej Tuchte, ta od tüchte ‘zanurzony, umoczony’ lub od białoruskiej nazwy osobowej Tuchta.

  Tuchte - od niemieckiej nazwy osobowej Tuchte, ta od tüchte ‘zanurzony, umoczony’ lub od białoruskiej nazwy osobowej Tuchta.

  Tuchto - od niemieckiej nazwy osobowej Tuchte, ta od tüchte ‘zanurzony, umoczony’ lub od białoruskiej nazwy osobowej Tuchta.

  Tuchulski - od nazwy miasta Tuchola (bydgoskie).

  Tuchułka - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuchy - od podstawy tuch , por. otucha, prasłowiańskie tucha ‘odwaga’, staropolskie potuchać ‘zachęcać’.

  Tuciewicz - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tucil - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tucin - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuciński - od nazwy miejscowej Tuczno (kilka wsi).

  Tucz - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tucza - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczak - 1644 od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczała - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczański - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczapski - od nazwy miejscowej Tuczępy (gorzowskie, gmina Międzychód), Tuczapy (zamojskie, gmina Mircze).

  Tuczarka, ż. - 1491 od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczek - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczempski - od nazwy miejscowej Tuczępy (gorzowskie, gmina Międzychód), Tuczapy (zamojskie, gmina Mircze).

  Tuczenko - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczeń - 1470 80 od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczeński - 1700 od nazwy miejscowej Tuczno (kilka wsi).

  Tuczepski - od nazwy miejscowej Tuczępy (gorzowskie, gmina Międzychód), Tuczapy (zamojskie, gmina Mircze).

  Tuczępski - 1404 od nazwy miejscowej Tuczępy (gorzowskie, gmina Międzychód), Tuczapy (zamojskie, gmina Mircze).

  Tuczko - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczkowski - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tucznia - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tucznik - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tucznio - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczno - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczyk - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczyła - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczyło - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczyłowski - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuczyński - od nazwy miejscowej Tuczno (kilka wsi).

  Tućka - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’.

  Tuda - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudaj - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudak - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudala - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudaliński - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudałowicz - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudarowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudej - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudek - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudela - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudella - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudelski - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudera - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tuderek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tuderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudka - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudola - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudoliński - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudołowicz - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudoran - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudoron - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudorow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudorów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudraj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudrej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudrejek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudrian - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudrój - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudruj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudrujek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudry - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudryj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudryn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tudryń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Tuduj - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudyga - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudyk - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudyka - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudyń - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudziak - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudziarz - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudzias - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudziasz - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudzierz - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudzies - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudziewicz - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudzież - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudziński - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudzio - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tudzisz - od podstawy tud , od tuda ‘tutaj’, od niemieckich nazw osobowych Tude, Tudor (= Teodor).

  Tuga - od wschodniosłowiańskiego tuga ‘troska, zmartwienie’, od ukraińskiego tuchyj.

  Tuganowski - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tugi - od wschodniosłowiańskiego tuga ‘troska, zmartwienie’, od ukraińskiego tuchyj.

  Tugl - od wschodniosłowiańskiego tuga ‘troska, zmartwienie’, od ukraińskiego tuchyj.

  Tuglewicz - od wschodniosłowiańskiego tuga ‘troska, zmartwienie’, od ukraińskiego tuchyj.

  Tugocki - od wschodniosłowiańskiego tuga ‘troska, zmartwienie’, od ukraińskiego tuchyj.

  Tuhaj - od tukaj ‘tu’, tukać ‘wołać’.

  Tuhan - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tuhankiewicz - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tuhanowski - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tuhi - od wschodniosłowiańskiego tuga ‘troska, zmartwienie’, od ukraińskiego tuchyj.

  Tuhy - od wschodniosłowiańskiego tuga ‘troska, zmartwienie’, od ukraińskiego tuchyj.

  Tuja - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujak - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujaka - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujako - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujakowski - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujałka - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujek - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujerzyn - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujeszyn - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujewski - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujka - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujko - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tujniewicz - od gwarowego tujać się ‘tułać się, wałęsać się’.

  Tuk - 1400 od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tuka - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukacz - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukaczewski - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukaj - od tukaj ‘tu’, tukać ‘wołać’.

  Tukajło - od tukaj ‘tu’, tukać ‘wołać’.

  Tukajski - od tukaj ‘tu’, tukać ‘wołać’.

  Tukalski - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukała - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukałło - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukan - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tukanowicz - od wschodniosłowiańskiego tugan (z tureckiego) ‘sokół’.

  Tukarczyk - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tukarnik - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tukarz - od tokarz ‘rzemieślnik specjalizujący się w obróbce drzewa’.

  Tukas - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukasch - (Śl) od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukasik - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukasz - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukiewicz - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukin - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tukowski - od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Tul - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tula - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulacha - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulacz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulaj - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulaja - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulak - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulara - zapewne od tuł ‘pochwa na strzały’, od staropolskiego tulnik ‘rzemieślnik wyrabiający tuły’.

  Tularczyk - zapewne od tuł ‘pochwa na strzały’, od staropolskiego tulnik ‘rzemieślnik wyrabiający tuły’.

  Tularek - zapewne od tuł ‘pochwa na strzały’, od staropolskiego tulnik ‘rzemieślnik wyrabiający tuły’.

  Tularz - zapewne od tuł ‘pochwa na strzały’, od staropolskiego tulnik ‘rzemieślnik wyrabiający tuły’.

  Tulasz - Brzozowski złożenia brak; Tulasz zapewne od tuł ‘pochwa na strzały’, od staropolskiego tulnik ‘rzemieślnik wyrabiający tuły’; Brzozowski w grupie nazwisk pochodzących od brzoza ‘gatunek drzewa’ lub od licznych nazw miejscowych z rdzeniem Brzoz .

  Tulasz - zapewne od tuł ‘pochwa na strzały’, od staropolskiego tulnik ‘rzemieślnik wyrabiający tuły’.

  Tulczak - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulczejew - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulczewicz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulczyjew - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulczyk - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulec - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulecki - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuleda - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulej - 1536 od tulej, tuleja ‘lejek; okrągła oprawa osi’.

  Tuleja - od tulej, tuleja ‘lejek; okrągła oprawa osi’.

  Tulejczyk - od tulej, tuleja ‘lejek; okrągła oprawa osi’.

  Tulejewicz - od tulej, tuleja ‘lejek; okrągła oprawa osi’.

  Tulejka - od tulej, tuleja ‘lejek; okrągła oprawa osi’.

  Tulejko - od tulej, tuleja ‘lejek; okrągła oprawa osi’.

  Tulejski - od tulej, tuleja ‘lejek; okrągła oprawa osi’.

  Tulenda - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulenta - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuleta - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulew - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulewicz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulewski - od nazwy miejscowej Tulewo (ostrołęckie, gmina Wyszków).

  Tulewski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuleya - od tulej, tuleja ‘lejek; okrągła oprawa osi’.

  Tulich - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulicki - od nazwy miejscowej Tulice (elbląskie, gmina Stary Targ).

  Tulicz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulidowicz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulidziński - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuligłowicz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuligłowiec - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuligłowski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulij - od tulej, tuleja ‘lejek; okrągła oprawa osi’.

  Tulik - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulika - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulikowski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulim - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulimanowski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulimowski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulimski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulin - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulinek - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulinowski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulipan - od tulipan ‘gatunek rośliny’, też ‘turban’.

  Tulipański - od tulipan ‘gatunek rośliny’, też ‘turban’.

  Tulis - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulisiak - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuliska - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulisow - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulisz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuliszewski - od nazwy miejscowej Tuliszów (katowickie, gmina Siewierz).

  Tuliszewski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuliszka - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuliszke - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuliszkiewicz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuliszko - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuliszkowski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulka - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulkiewicz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulko - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulli - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tullin - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulman - od niemieckiej nazwy osobowej Tullmann.

  Tulmann - od niemieckiej nazwy osobowej Tullmann.

  Tulnik - 1458 od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić); od staropolskiego tulnik ‘rzemieślnik wyrabiający pochwy na strzały’.

  Tulo - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulpan - od tulipan ‘gatunek rośliny’, też ‘turban’.

  Tulski - od nazwy miejscowej Tuł (ostrołęckie, gmina Klembów).

  Tuluk - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulula - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulus - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuluś - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulutki - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tulwin - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Tulf .

  Tulwiński - zapewne od niemieckiej nazwy osobowej Tulf .

  Tuła - 1597 od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułacz - 1372 od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułaczek - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułaczewicz - 1772 od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułaczewicz - 1772 od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułaczko - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułaczowicz - 1780 od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułaczyk - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuładziecki - od nazwy miejscowej Tułodziad (olsztyńskie, gmina Dąbrówno).

  Tułaj - 1438 od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułajczyk - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułajew - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułak - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułanowski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułasa - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułasiewicz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułaszewicz - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tuławiecki - od nazwy miejscowej Tułowice (warszawskie, gmina Tulowice; opolskie, gmina Niemodlin).

  Tuławka - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułecki - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułek - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułkowski - 1448 od nazwy miejscowej Tułkowice (tasenobrzeskie, gmina Obrazów).

  Tułodziecki - od nazwy miejscowej Tułodziad (olsztyńskie, gmina Dąbrówno).

  Tułodziejecki - od nazwy miejscowej Tułodziad (olsztyńskie, gmina Dąbrówno).

  Tułodziejski - od nazwy miejscowej Tułodziad (olsztyńskie, gmina Dąbrówno).

  Tułowicki - od nazwy miejscowej Tułowice (warszawskie, gmina Tulowice; opolskie, gmina Niemodlin).

  Tułowiecki - od nazwy miejscowej Tułowice (warszawskie, gmina Tulowice; opolskie, gmina Niemodlin).

  Tułowiński - od nazwy miejscowej Tułowice (warszawskie, gmina Tulowice; opolskie, gmina Niemodlin).

  Tułowski - od podstawy tuł , por. tułać się, od staropolskiego tuł ‘pochwa na strzały’, tulić (ze starszego tolić).

  Tułpanowicz - od tulipan ‘gatunek rośliny’, też ‘turban’.

  Tum - 1407 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tuma - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumach - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumacha - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaczyński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumakiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumakow - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumala - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumalak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumalek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumalewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumalewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumalis - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumalka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumalski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tuman - 1492 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumanek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaniec - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaniewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumanik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumanis - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumankiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumanow - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumanowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumanowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumanów - Tumański złożenia brak; Tumanów od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma; Tumański od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumanów - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumański - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumara - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumarewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumas - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumasz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaszczenik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaszczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaszewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaszewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaszyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaszyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumaś - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumczyński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumczyszyn - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tume - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumeiel - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumejczyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumel - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumel - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumelis - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas; od litewskiego Tumelis, od Tomasz.

  Tumelius - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumia - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumialis - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumialiś - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumiałojc - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumiałojć - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumiałowicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumianiec - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumianowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumicki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiczak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiczek - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumidaj - 1541 od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tumidajewicz - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tumidajewski - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tumidajowicz - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tumidajski - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tumidalski - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tumidański - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tumidowicz - od powiedzenia tu mi daj lub od nazwy miejscowej Tumidaj (kilka miejscowości).

  Tumiel - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumiel - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiela - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumiela - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumielewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumielowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumielowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumielski - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumielski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumieniecki - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumil - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumil - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumilejewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumilewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumił - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumiłlo - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumiłło - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiło - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumiło - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiłowicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumiłowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiłowski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumiłowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tuminowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiński - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumiszewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumitowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumkielski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumkiewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumko - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumkowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumlin - 1447 od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumłowicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumłowski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumm - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tummel - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumolak - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumolewski - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumolski - od niemieckiej nazwy osobowej Tummel, ta od imienia Thomas.

  Tumołowicz - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Tumił , ta od tum (a) ‘głupiec, głupi’.

  Tumos - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumosz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumowski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumski - 1798 od nazwy miejscowej Tum (płockie, gmina Góra Świętej Małgorzaty).

  Tumula - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumulczuk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumulec - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumulewicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumulik - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumulka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumulla - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumulski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumuła - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumułka - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumułowicz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumusiak - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumusz - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumuszewski - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumuszkin - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tumyk - od imienia Tomasz, notowanego w Polsce od XII wieku w dwu postaciach: Tomasz i Toma. Imię wywodzi się z aramejskiego toma ‘bliźniak’. Od formy greckiej Thomăs utworzono postać łacińską Thomas, w Kościele prawosławnym Foma, Choma.

  Tun - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tuna - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunajek - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunajski - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunak - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tuncewicz - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunczyk - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunda - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tundalewicz - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tundas - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tundel - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tunder - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tunderski - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tunderys - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tundowicz - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tundryn - od niemieckiej nazwy osobowej Tunder, ta od średnioniemieckiego tunder ‘huba; hubka do zapalania’ lub od tondera ‘gatunek rośliny’.

  Tundys - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tundzikowski - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tundziowski - od tunda, dunda ‘gruba, ociężała dziewczyna’.

  Tunel - od tunel ‘korytarz w ziemi’.

  Tunela - od tunel ‘korytarz w ziemi’.

  Tunelski - od tunel ‘korytarz w ziemi’.

  Tunia - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tuniak - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tuniakiewicz - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunicki - od nazwy miejscowej Tuniki (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Tuniczno - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tuniel - od tunel ‘korytarz w ziemi’.

  Tunielewicz - od tunel ‘korytarz w ziemi’.

  Tuniewicz - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunik - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunikowski - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunin - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunis - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tuniszewski - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunk - od niemieckiej nazwy osobowej Tünk, ta od Dinkel ‘orkisz’ lub od tunka ‘beczka’.

  Tunkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tünk, ta od Dinkel ‘orkisz’ lub od tunka ‘beczka’.

  Tunkis - od niemieckiej nazwy osobowej Tünk, ta od Dinkel ‘orkisz’ lub od tunka ‘beczka’.

  Tunko - od niemieckiej nazwy osobowej Tünk, ta od Dinkel ‘orkisz’ lub od tunka ‘beczka’.

  Tunków - od niemieckiej nazwy osobowej Tünk, ta od Dinkel ‘orkisz’ lub od tunka ‘beczka’.

  Tunkun - od niemieckiej nazwy osobowej Tünk, ta od Dinkel ‘orkisz’ lub od tunka ‘beczka’.

  Tunowicz - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tunowski - od tuna ‘beczka, faska’.

  Tuńczyk - od tuna ‘beczka, faska’ lub od tuńczyk ‘gatunek ryby’.

  Tuński - od nazwy miejscowej Tuniki (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Tupa - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupacz - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupaczewski - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupaczyński - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupadło - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupaj - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupajka - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupalewski - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupalski - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupała - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupcik - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tupczewski - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tupczyj - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tupczyński - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tupek - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupiak - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupica - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupicz - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupiec - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupielec - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupik - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupikow - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupikowski - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.
  Chciałabym wnieść poprawkę do etymologii nazwiska Tupikow (polska odmiana Tupikowski). Nazwisko mojego męża jest pochodzi od nazwiska rosyjskiego TUPIKOW (TUPIK = 1.\'Ślepy ZAUŁEK\', 2.\'ślepy tor\', 3.\'impas\'). Rodzina męża pochodzi spod Orła (k. Kurska). Do Polski zawędrowało w czasie II wojny światowej i zostało spolszczone przez dodanie polskiej końcówki TUPIKOW-SKI.
  Barbara Tupikowska, Szczecin


  Tupin - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupis - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupiś - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupka - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupkielewicz - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupkiewicz - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupko - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupko - Tubik złożenia brak; Tupko od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’; Tubik od tuba ‘rodzaj trąby’.

  Tuplik - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupolski - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tuppek - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tupta - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tuptało - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tuptanowski - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tuptoński - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tuptowski - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tuptuński - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tuptyński - od tuptać ‘chodzić dużo’.

  Tupy - 1438 (KrW) z fonetyką ukraińską od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tupyj - z fonetyką ukraińską od tępy ‘niemający ostrego zakończenia; apatyczny, bierny’.

  Tupyk - od tupać ‘uderzać nogą o ziemię’.

  Tur - 1388 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Tura - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turacki - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turacz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaczek - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaczewski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaczy - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaczyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaj - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turajczyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turajew - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turajski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turak - 1488 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turakiewicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turakowski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turala - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turalczyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turalik - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaliński - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turalski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turał - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turała XVI w. - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turan - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turanowski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turański - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turarz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turas - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turasiewicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turasiuk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turasz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaszczyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaszek - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaszewski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaszka - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaszkiewicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turaś - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turatycz - 1420 (KrW) od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turawa - 1616 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turawicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turawski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turay - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turba - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbacki - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbacz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbaczewski - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbaj - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbak - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbakiewicz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbaluk - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbał - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turban - od turban ‘zawój turecki na głowę’.

  Turbankiewicz - od turban ‘zawój turecki na głowę’.

  Turbański - od turban ‘zawój turecki na głowę’.

  Turbas - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbasa - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbaszewski - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbaś - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbiak - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbiarz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbiasz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbicz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbielewicz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbiewicz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbiłowicz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbin - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbiński - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbisz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbo - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turboński - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turboś - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbowicz - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbowski - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turbusiński - od turba ‘tłum, ciżba’, turbować się ‘martwić się’.

  Turcewicz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turch - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchala - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchał - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchała - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchan - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchlewicz - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchlewski - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchoł - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchon - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchoń - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turchoński - od turchać, turkać ‘kołatać; mówić dużo’.

  Turcza - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczak - 1632 od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczan - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczaniewicz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczanik - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczanowicz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczanowski - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczańcza - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczański - od nazwy miejscowej Turczyn (łomżyńskie, gmina Rajgród).

  Turczeniewicz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczenik - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczeniuk - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczenko - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczew - 1339 od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczuk - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczy - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczyk - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczyło - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczyn - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczyna - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczyniak - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczyniewicz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczynin - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczyno - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczynowicz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczynowicz - Suszycki złożenia brak; Turczynowicz od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn; Suszycki 1663 od nazw miejscowych Suszyca, Suszyce (kilka miejscowości).

  Turczynowski - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczyń - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turczyński - 1764 od nazwy miejscowej Turczyn (łomżyńskie, gmina Rajgród).

  Turczyszyn - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turec - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turecek - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turecki - 1416 od nazwy miejscowej Turka (wieś, lubelskie, gmina Wólka), Turek (miasto, konińskie).

  Tureczek - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turej - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turejczuk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’

  Turejczyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’

  Turejko - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turejski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turek - 1397 od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turel - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turel - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turelik - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Tureł - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turemek - od turma ‘więzienie, wieża’.

  Turemka - od turma ‘więzienie, wieża’.

  Turemko - od turma ‘więzienie, wieża’.

  Turemski - od turma ‘więzienie, wieża’.

  Tureniec - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turenka - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turenko - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turenkow - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’

  Tureń - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Tureński - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turewicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turewski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turga - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turgalski - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turgał - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turgała - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turgiel - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turgieniewicz - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turgoll - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turgoł - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turgoński - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turguła - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turhan - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turhanik - od gwarowego turgać, turgnąć ‘kolnąć; potoczyć’.

  Turk - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Türk - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turka - 1400 od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkacz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkala - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkaluk - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkała - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkało - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkan - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkanik - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkaniuk - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkas - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkasz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkawa - od turkawka ‘gatunek ptaka’.

  Turkawka - od turkawka ‘gatunek ptaka’.

  Turkawski - od turkawka ‘gatunek ptaka’.

  Turke - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Türke - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkel - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkewicz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turki - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkiel - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkiew - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkiewicz - 1795 od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkin - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turko - 1446 od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkoc - od turkoć ‘szkodliwy owad, turkuć podjadek’.

  Turkocio - od turkoć ‘szkodliwy owad, turkuć podjadek’.

  Turkocz - od turkoć ‘szkodliwy owad, turkuć podjadek’.

  Turkoć - od turkoć ‘szkodliwy owad, turkuć podjadek’.

  Turkoł - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkoniak - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkos - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkosz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkot - 1630 od turkot, turkotać, ze staropolskiego tarkot, tarkotać ‘hałasować, stukać’.

  Turkow - 1326 od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkowiak - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkowicz - 1469 od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkowid - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkowiec - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkowski - od nazw miejscowych typu Tukowice, Turkowo.

  Turkowyd - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turków - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkula - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkulak - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkuła - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkus - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turkusz - od podstawy tur , por. tur, turkać, turcześ, Turek, Turczyn.

  Turla - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlaczyk - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlaj - od turlać ‘tulać, toczyć’ lub od turlej ‘turniej’.

  Turlak - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlakiewicz - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlej - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlejewski - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlejski - od turlać ‘tulać, toczyć’ lub od nazwy miejscowej Turlej (piotrkowskie, gmina Rozprza).

  Turles - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlewicz - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turley - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlik - 1448 od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlikowski - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlin - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turliński - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlo - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlowicz - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turlski - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turluk - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turła - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turłaj - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turłay - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turło - Purto złożenia brak; Turło od turlać ‘tulać, toczyć’; Purto od gwarowego prut, pruty, prutać ‘trwonić’, pruć.

  Turło - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turłowicz - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turłowski - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turłukowski - od turlać ‘tulać, toczyć’.

  Turm - od turma ‘więzienie, wieża’.

  Turman - od turman ‘marnotrawca, ladaco’.

  Turmanek - od turman ‘marnotrawca, ladaco’.

  Turmaniak - od turman ‘marnotrawca, ladaco’.

  Turmanowicz - od turman ‘marnotrawca, ladaco’.

  Turmańczyk - od turman ‘marnotrawca, ladaco’.

  Turmański - od turman ‘marnotrawca, ladaco’.

  Turmaszczyk - od turma ‘więzienie, wieża’.

  Turmek - od turma ‘więzienie, wieża’.

  Turmeniów - od turman ‘marnotrawca, ladaco’.

  Turmiński - od turma ‘więzienie, wieża’.

  Turmowicz - od turma ‘więzienie, wieża’.

  Turna - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turnak - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turnia - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turniak - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turnialski - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turnicki - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turniewski - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turnik - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turno - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turnowicz - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turnowski - od podstawy turn , por. turnąć ‘potoczyć’, turnia ‘loch, skała’.

  Turnus - od turnus ‘kolejka; kreskowanie’.

  Turobin - od nazwy miejscowej Turobin (zamojskie, gmina Turobin).

  Turobiński - 1488 od nazwy miejscowej Turobin (zamojskie, gmina Turobin).

  Turoboiski - od turoboj, to od tur + boj ‘bicie, walka’, od gwarowego wołobój ‘rzeźnik’.

  Turobojski - od turoboj, to od tur + boj ‘bicie, walka’, od gwarowego wołobój ‘rzeźnik’.

  Turobos - od turoboj, to od tur + boj ‘bicie, walka’, od gwarowego wołobój ‘rzeźnik’.

  Turoboś - od turoboj, to od tur + boj ‘bicie, walka’, od gwarowego wołobój ‘rzeźnik’.

  Turoboyski - od turoboj, to od tur + boj ‘bicie, walka’, od gwarowego wołobój ‘rzeźnik’.

  Turobus - od turoboj, to od tur + boj ‘bicie, walka’, od gwarowego wołobój ‘rzeźnik’.

  Turocha - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turoczy - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turok - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turol - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turolak - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turolski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turon - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turonek - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turoniec - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turonowski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turoń - 1498 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turoński - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turopolski - 1460 od nazwy miejscowej Turze Pole (krośnieńskie, gmina Brzozów).

  Turos - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turosieński - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turosiński - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turostowski - od nazwy miejscowej Turostowo (poznańskie, gmina Kiszkowo).

  Turosz - 1486 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turoszowicz - 1601 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turoszy - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turoś - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turota - 1510 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turotszy - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turowczyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turowicki - od nazw miejscowych Turowo, Turów (kilka wsi).

  Turowicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turowiec - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turowiecki - od nazw miejscowych Turowo, Turów (kilka wsi).

  Turowski - 1407 od nazw miejscowych Turowo, Turów (kilka wsi).

  Turoza - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turów - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turs - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Tursa - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Tursan - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Tursch - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Tursiński - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Turski - 1382 od nazw miejscowych Tur, Tursko, Turza (kilka wsi).

  Turskiewicz - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Tursza - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Turszyn - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Turszynowicz - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Turszyński - od niemieckich nazw osobowych Turs, Turse, te od średniowysokoniemieckiego turse ‘olbrzym’.

  Turta - od gwarowego turtać ‘guzdrać się, bzdurzyć’, turta ‘człowiek powolny’.

  Turtak - od gwarowego turtać ‘guzdrać się, bzdurzyć’, turta ‘człowiek powolny’.

  Turtas - od gwarowego turtać ‘guzdrać się, bzdurzyć’, turta ‘człowiek powolny’.

  Turtek - od gwarowego turtać ‘guzdrać się, bzdurzyć’, turta ‘człowiek powolny’.

  Turtiak - od gwarowego turtać ‘guzdrać się, bzdurzyć’, turta ‘człowiek powolny’.

  Turton - od gwarowego turtać ‘guzdrać się, bzdurzyć’, turta ‘człowiek powolny’.

  Turtoń - od gwarowego turtać ‘guzdrać się, bzdurzyć’, turta ‘człowiek powolny’.

  Turudicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turudzicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turuk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turukiewicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turula - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turulczyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turulski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turuła - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turunek - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turuń - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turuński - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turus - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turusik - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turusow - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turustowski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turuta - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turuto - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turutowicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turycz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyczek - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyczyn - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turykiewicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyl - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turylczyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyła - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyłło - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyło - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyn - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyna - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyniec - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyniewicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turynowicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turynowski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turyński - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turysiak - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turza - 1612 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzak - 1628 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzański - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzecki - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzeniecki - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzewicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzewski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turziak - 1628 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzionek - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzo - 1470 80 od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzonek - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzoński - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzycki - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzyk - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzykowski - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzyma - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzyn - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzyna - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzynicki - od nazwy miejscowej Turzyniec (zamojskie, gmina Zwierzyniec).

  Turzyniecki - od nazwy miejscowej Turzyniec (zamojskie, gmina Zwierzyniec).

  Turzynowicz - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turzynowski - 1386 od nazwy miejscowej Turzynów (konińskie, gmina Chodów).

  Turzyński - 1419 od nazwy miejscowej Turzyn (kilka wsi).

  Turża - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turżak - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turżański - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Turżonek - od tur ‘zwierzę w Polsce już wymarłe, podobne do krowy’, turać turlać’.

  Tus - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusak - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusch - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusche - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuschel - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuschik - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusek - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusiak - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusiara - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusiek - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusien - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusień - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusiewicz - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusik - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusin - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusiński - od nazwy miasta Tuszyn (piotrkowskie).

  Tusk - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuske - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuski - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuskiewicz - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuskowski - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tusnio - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusowski - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuss - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tussik - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tust - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tustanowski - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tustański - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tustira - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tustonowski - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tustyński - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tusz - 1435 od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusza - 1210 od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszak - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszakowski - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszalski - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszański - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszas - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszaś - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszcz - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tuszczak - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tuszczenko - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tuszczewski - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tuszczowski - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tuszczuk - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tuszczyk - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tuszczyński - od tłusty ‘zawierający tłuszcz; otyły; ubrudzony tłuszczem; intratny’.

  Tusze - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszec - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszech - 1204 od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszecki - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszer - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszewicki - od nazwy miejscowej Tuszów (lubelskie, gmina Strzyżewice).

  Tuszewiecki - od nazwy miejscowej Tuszów (lubelskie, gmina Strzyżewice).

  Tuszewski - od nazwy miejscowej Tuszów (lubelskie, gmina Strzyżewice).

  Tuszk - 1443 (Maz) od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuszka - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuszkanow - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuszkiewicz - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuszko - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuszkowski - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tuszkowski - od nazwy miejscowej Tuszkowo (bydgoskie, gmina Sośno).

  Tuszków - od gwarowego tuskać ‘uderzać czymś’, tuski ‘sanie robocze’.

  Tusznic - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tusznio - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszno - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszowski - 1471 od nazwy miejscowej Tuszów (lubelskie, gmina Strzyżewice).

  Tuszy - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszyc - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszycki - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszylak - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszyna - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszyner - od nazwy miasta Tuszyn (piotrkowskie).

  Tuszyński - 1476 od nazwy miasta Tuszyn (piotrkowskie).

  Tuszyński - 1658 od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuszyńszczyk - 1683 od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuś - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuśnia - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuśniak - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuśnik - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tuśnio - od tusz ‘ze staropolskiego tuzin’, tusza, od dawnego tuszyć ‘mieć nadzieję’.

  Tut - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tuta - 1770 od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutaj - 1786 od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutajew - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutajewicz - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutajewski - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutajko - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutak - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutakiewicz - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutakowski - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutalak - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutan - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutaniewicz - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutas - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutasiewicz - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutecki - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutej - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tuteja - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutejczyk - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutejski - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutek - 1614 od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutka - 1698 od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet ; od tutka.

  Tutkaj - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet ; od tutka.

  Tutkalik - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet ; od tutka.

  Tutkalski - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet ; od tutka.

  Tutkaluk - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet ; od tutka.

  Tutkiewicz - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet ; od tutka.

  Tutko - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet ; od tutka.

  Tutkowski - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet ; od tutka.

  Tutla - od gwarowego tutla ‘dziewczyna postrzelona, narwana; kobieta lekkich obyczajów’.

  Tutlewski - od gwarowego tutla ‘dziewczyna postrzelona, narwana; kobieta lekkich obyczajów’.

  Tutlowski - od gwarowego tutla ‘dziewczyna postrzelona, narwana; kobieta lekkich obyczajów’.

  Tuto - 1198 od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutok - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutoń - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutor - od tutor ‘opiekun, wychowawca’.

  Tutorski - od tutor ‘opiekun, wychowawca’.

  Tutro - od tutrać ‘durdać, grzebać, gmerać’.

  Tutrzyński - od tutrać ‘durdać, grzebać, gmerać’.

  Tutta - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tuttas - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tuttla - od gwarowego tutla ‘dziewczyna postrzelona, narwana; kobieta lekkich obyczajów’.

  Tuttle - od gwarowego tutla ‘dziewczyna postrzelona, narwana; kobieta lekkich obyczajów’.

  Tutucki - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutula - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutulak - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutur - od tutor ‘opiekun, wychowawca’.

  Tuturusz - od tutor ‘opiekun, wychowawca’.

  Tutus - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutuszkin - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutyka - od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutyn - 1487 (KrW) od podstawy tut , por. tuta ‘tutaj’, tutać dziecinne ‘pić’, tutaj, tutka ‘pysk krowy; gatunek jabłek’, od niemieckiej nazwy osobowej Tuto, ta od imion na Diet .

  Tutyra - od tutor ‘opiekun, wychowawca’.

  Tuz - 1676 od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzal - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzalek - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzanowski - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzek - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzel - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuziak - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuziemski - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzik - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzikiewicz - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzikow - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzikowicz - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzikowski - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzim - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzimak - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzimek - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzimowski - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzimski - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzin - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzinek - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzinkiewicz - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzinowski - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuziński - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuzio - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzionek - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuziu - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuziuk - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzlak - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuznik - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzow - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuzyk - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tuźniak - od tuzin ‘dwanaście sztuk’.

  Tuźnik - od tuzin ‘dwanaście sztuk’; od tuźnik ‘pojemnik na dwanaście sztuk łyżek’.

  Tuż - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużański - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużel - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużewski - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużmik - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużnik - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużowiec - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużyk - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużylak - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużyna - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużyniecki - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Tużyński - od tuz ‘najwyższa karta w grze, as; dwójka w grze w kości’.

  Twarcz - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twarczyński - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Tward - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twarda - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardak - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardała - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardawa - 1265 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardawski - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twarde - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardecki - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardek - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardela - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardella - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardenga - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardeusz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardęga - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardijewicz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardjewicz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardo - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardoch - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardocha - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardochel - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardochleb - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardochlib - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardogórski - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardok - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardokens - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardokes - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardokes - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardokęs - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardokus - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardomocny - 1478 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardon - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardoń - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardosch - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardosławski - 1398 od nazwy miejscowej Twardosławice (piotrkowskie, gmina Grabica).

  Twardostoj - 1444 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardostoj - 1444 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardosz - 1470 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardow - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardowicz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardowski - 1393 od nazw miejscowych Twardów, Twardowice (kilka wsi).

  Twarduchowski - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardus - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardusz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twarduś - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardy - 1403 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardycz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardyczołka - 1493 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardyczołko - 1494 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardyczoło - 1494 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardygrosz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardyjewicz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardykus - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardyn - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardys - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardyska - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardysko - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardysz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardyś - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardzak - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardziak - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardzicki - 1798 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardziecki - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardziel - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław lub od twardziel ‘wewnętrzne słoje drewna w pniu drzewa; człowiek nieustępliwy’.

  Twardzień - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardziewski - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardzik - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardzikowicz - 1640 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardzikowski - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardziłowski - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardziński - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardzisz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardziszewski - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardziuk - 1481 od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twardzosz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twarecki - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twark - 1373 od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twarkiewicz - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twarkowski - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twarog - od twaróg ‘świeży ser’.

  Twarogal - od twaróg ‘świeży ser’.

  Twarogiel - od twaróg ‘świeży ser’.

  Twarogowicz - 1451 od twaróg ‘świeży ser’.

  Twarogowski - od twaróg ‘świeży ser’.

  Twaroń - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twarosz - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twarowski - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twarożek - 1454 od twaróg ‘świeży ser’; od twarożek.

  Twarożek - 1634 od twaróg ‘świeży ser’; od twarożek.

  Twarożkowicz - 1430 od twaróg ‘świeży ser’; od twarożek.

  Twarożyński - od twaróg ‘świeży ser’; od twarożek.

  Twaróg - 1344 od twaróg ‘świeży ser’.

  Twaróżek - od twaróg ‘świeży ser’; od twarożek.

  Twarus - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twaruszka - od twaróg ‘świeży ser’; od twarożek.

  Twarużek - od twaróg ‘świeży ser’; od twarożek.

  Twarziak - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twarzkiewicz - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twarzyński - od podstawy twar , por. staropolskie tworzyć ‘powoływać do istnienia’, twarz ‘przednia część głowy ludzkiej’.

  Twerd - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twerdochleb - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twerdochlib - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twerdochlip - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twerdun - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twerdyk - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twerianowicz - od imienia Tworzyjan, stanowiącego staropolską adaptację imienia Floryjan (Florian).

  Twerjanowicz - od imienia Tworzyjan, stanowiącego staropolską adaptację imienia Floryjan (Florian).

  Twierdochleb - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twierdowski - od nazw miejscowych Twardów, Twardowice (kilka wsi).

  Twierdziak - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twierdziański - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twierdziński - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twierdzyński - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twiordochlieb - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twirbut - od litewskiej nazwy osobowej Tvirbutas.

  Twirbutt - od litewskiej nazwy osobowej Tvirbutas.

  Twirdy - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twor - 1125 od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Twora - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworak - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworczak - 1496 od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworczyk - 1608 od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworczyn - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworczyński - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworda - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordawa - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordochleb - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordochlib - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordogórski - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordokens - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordokęs - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordokus - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordomocny - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordoń - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordowski - od nazw miejscowych Twardów, Twardowice (kilka wsi).

  Tworduś - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordy - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordygrosz - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twordzik - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Tworek - 1395 od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Twork - 1452 (Pom) od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworka, m. - 1391 od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworke - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworkiewicz - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworko - 1367 od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworkowski - 1387 od nazw miejscowych Tworków, Tworki (kilka wsi).

  Tworkowski - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Twornicki - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworo - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworogal - od twaróg ‘świeży ser’.

  Tworogowski - od twaróg ‘świeży ser’.

  Tworos - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworowski - 1399 od nazw miejscowych Tworowice (piotrkowskie, gmina Masłowice), Tworów (kieleckie, gmina Nagłowice Oksa).

  Tworożyński - od twaróg ‘świeży ser’.

  Tworóg - 1388 od twaróg ‘świeży ser’.

  Tworóz - od twaróg ‘świeży ser’.

  Tworóż - od twaróg ‘świeży ser’.

  Tworus - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworuschka - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworuschke - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworuszek - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworuszka - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworuszko - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworuś - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworuz - od twaróg ‘świeży ser’.

  Tworys - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworyszczak - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworyszczuk - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworz - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworzański - 1394 od nazw miejscowych Tworzanki, dawniej też Tworzyjanowice (leszczyńskie, gmina Rydzyna).

  Tworzański - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworzec - 1409 od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian; od staropolskiego tworzec ‘ten, który tworzy’.

  Tworzecki - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworzeński - 1391 od nazw miejscowych Tworzanki, dawniej też Tworzyjanowice (leszczyńskie, gmina Rydzyna).

  Tworzowski - pd nazwy miejscowej Tchórzew (kilka wsi).

  Tworzyański - od nazw miejscowych Tworzanki, dawniej też Tworzyjanowice (leszczyńskie, gmina Rydzyna).

  Tworzydło - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian; od staropolskiego tworzydło ‘forma do wyciskania sera’.

  Tworzyjan - 1237 od imienia Tworzyjan, stanowiącego staropolską adaptację imienia Floryjan (Florian).

  Tworzyjanów - od imienia Tworzyjan, stanowiącego staropolską adaptację imienia Floryjan (Florian).

  Tworzyjański - 1395 od nazw miejscowych Tworzanki, dawniej też Tworzyjanowice (leszczyńskie, gmina Rydzyna).

  Tworzyjeński - 1393 od nazw miejscowych Tworzanki, dawniej też Tworzyjanowice (leszczyńskie, gmina Rydzyna).

  Tworzyk - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworzyło - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Tworzyński - od nazw miejscowych Tworzanki, dawniej też Tworzyjanowice (leszczyńskie, gmina Rydzyna).

  Tworzysz - 1175 od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Twosz - 1480 od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Twór - od tworzyć ‘być sprawcą czegoś nowego; komponować, pisać, malować itd.’, także od imienia Tworzyjan, które stanowiło polską adaptację imienia Florian.

  Twórz - od tchórz, ze staropolskiego tchórz ‘człowiek strachliwy; ssak drapieżny z rodziny kun’; od gwarowego twórz ‘tchórz’.

  Twórzewski - pd nazwy miejscowej Tchórzew (kilka wsi).

  Twrda - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Twurzewski - pd nazwy miejscowej Tchórzew (kilka wsi).

  Twyrdy - od twardy ‘nieuginający się pod naciskiem’, też od imion złożonych typu Twardomir, Twardosław.

  Tyb - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyba - 1465 od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybaczek - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyballa - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybała - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyban - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybara - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybarek - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybarian - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybariusz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybarski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybel - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybelski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybeński - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybera - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyberek - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyberian - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyberiusz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyberski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybiański - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybik - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybin - 1441 od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybinka, m. - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybinkowski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybińkowski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybiński - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybir - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybirski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybiszewski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybka - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyblewski - od nazwy miejscowej Tyble (katowickie, gmina Sokolniki).

  Tybon - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyboń - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybor - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybora - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyborczk - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyborczuk - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyborczyk - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyborowicz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyborowski - 1569 od nazwy miejscowej Tyborów (siedleckie, gmina Cegłów).

  Tyborowski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyborra - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyborski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybólski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybór - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybórski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybulczak - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybulczuk - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybulczyk - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybulec - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybulewicz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybulski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybuła - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybułka - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybun - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybunec - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybur - 1399 od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybura - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburak - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburc - 1568 od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburca - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburch - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburcy - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburcz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburcza - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburczak - 1497 od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburczuk - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburczy - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburczyk - 1628 od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburczyn - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburek - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburkiewicz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburowski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyburzec - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybus - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybusch - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybusek - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybusz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybuszewski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybuś - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybylewicz - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tybylewski - od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Tyc - od podstawy Ty , od imion na Ty , typu Tyburcy, Tymoteusz, od niemieckiej nazwy osobowej Tietz.

  Tyca - od podstawy Ty , od imion na Ty , typu Tyburcy, Tymoteusz, od niemieckiej nazwy osobowej Tietz.

  Tyce - od podstawy Ty , od imion na Ty , typu Tyburcy, Tymoteusz, od niemieckiej nazwy osobowej Tietz.

  Tycel - od podstawy Ty , od imion na Ty , typu Tyburcy, Tymoteusz, od niemieckiej nazwy osobowej Tietz.

  Tych - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychaczka - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychan - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychanewicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychania - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychanicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychanow - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychanowicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychanowski - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychanów - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychanycz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychański - 1580 od nazwy miejscowej Tychan, później Cichania (krośnieńskie, gmina Dukla).

  Tychek - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychel - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychelk - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychewicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychlak - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychlowiec - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychman - od niemieckiej nazwy osobowej Tichmann, ta os imion złożonych na Dich .

  Tychmann - od niemieckiej nazwy osobowej Tichmann, ta os imion złożonych na Dich .

  Tychmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tichmann, ta os imion złożonych na Dich .

  Tychmański - od niemieckiej nazwy osobowej Tichmann, ta os imion złożonych na Dich .

  Tychmonowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tichmann, ta os imion złożonych na Dich .

  Tychmowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Tichmann, ta os imion złożonych na Dich .

  Tychniewicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychnowski - 1732 od nazwy miejscowej Tychnowy (elbląskie, gmina Kwidzyn).

  Tycholicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tycholski - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychon - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychoniak - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychoniec - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychoniewicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychoniuk - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychonowicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychonowski - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychoń - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychończuk - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychoński - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychota - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychowicz - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychowiecki - od nazw miejscowych Tychowo, Tychów (kilka wsi).

  Tychowski - od nazw miejscowych Tychowo, Tychów (kilka wsi).

  Tychólski - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychulski - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.

  Tychułko - od imion na Ty , typu Tymoteusz, Tyburcy lub od ukraińskiego tychyj ‘cichy’.