<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Rd - Ró  pozostałe w kolejnym rozdziale - wybór na dole strony


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Rdes - od rdest, rdes ‘roślina zielna’.

  Rdesiński - od rdest, rdes ‘roślina zielna’.

  Rdest - od rdest, rdes ‘roślina zielna’.

  Rdestowicz - od rdest, rdes ‘roślina zielna’.

  Rduch - od rdza ‘porowata warstwa na metalach tworząca się pod wpływem wilgoci’.

  Rdych - od rdza ‘porowata warstwa na metalach tworząca się pod wpływem wilgoci’.

  Rdyl - od rdza ‘porowata warstwa na metalach tworząca się pod wpływem wilgoci’.

  Rdzak - 1412 od rdza ‘porowata warstwa na metalach tworząca się pod wpływem wilgoci’.

  Rdzana - od rdza ‘porowata warstwa na metalach tworząca się pod wpływem wilgoci’.

  Rdzanek - od rdza ‘porowata warstwa na metalach tworząca się pod wpływem wilgoci’.

  Rdzanek - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzankowski - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzanowski - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzany - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzawski - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzawy - 1412 od rdza ‘porowata warstwa na metalach tworząca się pod wpływem wilgoci’; od przymiotnika rdzawy.

  Rdzek - 1136 od rdza ‘porowata warstwa na metalach tworząca się pod wpływem wilgoci’.

  Rdzen - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzenek - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzeniewski - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzeń - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzonek - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzonkowski - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdzyń - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdżanek - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Rdżeński - od rdzeń, dawniej drzeń ‘tkanka wypełniająca łodygę (też pień drzewa) i korzeń rośliny’.

  Reba - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Reba - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebacz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebaczenko - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebakowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebalka - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebalski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebała - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebarczyk - od ryba.

  Rebarz - od ryba.

  Rebas - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebasow - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebe - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebech - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebeczka - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebeczko - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebeć - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebejko - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebek - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebeko - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebel - od rebel ‘duży drąg’.

  Rebela - od rebel ‘duży drąg’.

  Rebelak - od rebel ‘duży drąg’.

  Rebeliński - od rebel ‘duży drąg’ lub od rebelin ‘powstaniec, rebeliant’.

  Rebelka - od rebel ‘duży drąg’.

  Rebell - od rebel ‘duży drąg’.

  Rebella - od rebel ‘duży drąg’.

  Rebello - od rebel ‘duży drąg’.

  Rebelowski - od rebel ‘duży drąg’.

  Rebelski - od rebel ‘duży drąg’.

  Reben - od niemieckiej nazwy osobowej Rebben, ta z Rebhulm, od średniowysokoniemieckiego rephuon ‘kuropoatwa’.

  Rebenak - od niemieckiej nazwy osobowej Rebben, ta z Rebhulm, od średniowysokoniemieckiego rephuon ‘kuropoatwa’.

  Rebeniak - od niemieckiej nazwy osobowej Rebben, ta z Rebhulm, od średniowysokoniemieckiego rephuon ‘kuropoatwa’.

  Rebenko - od niemieckiej nazwy osobowej Rebben, ta z Rebhulm, od średniowysokoniemieckiego rephuon ‘kuropoatwa’.

  Rebeńczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Rebben, ta z Rebhulm, od średniowysokoniemieckiego rephuon ‘kuropoatwa’.

  Rebes - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebesz - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebesza - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebeszko - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebeś - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebeśko - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebich - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebicki - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebiega - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebielak - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebielewski - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebieliński - od niemieckiej nazwy osobowej Rebe, ta od średniowysokoniemieckiego rëbe ‘winna latorośl’; może też od podstawy Rab .

  Rebień - od niemieckiej nazwy osobowej Rebben, ta z Rebhulm, od średniowysokoniemieckiego rephuon ‘kuropoatwa’.

  Rebilas - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebin - od rabin ‘duchowny żydowski’.

  Rebinowski - od rabin ‘duchowny żydowski’.

  Rebiński - od rabin ‘duchowny żydowski’.

  Rebion - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebionek - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebis - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebischke - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebisz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebiszka - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebiszke - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebiś - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rebka - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebke - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebkowiec - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebkowski - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Reblosz - od rebel ‘duży drąg’.

  Rebol - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebolski - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebosz - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebot - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert; od robotnik.

  Rebow - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebs - od niemieckiej nazwy osobowej Rabs, ta os nazwy osobowej Rabe.

  Rebski - od nazwy miejscowej Raba (nowosądeckie, gmina Mszana Dolna, Raba Wyżna).

  Rebucha - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebuga - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebus - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebusiński - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebuszko - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebuszyński - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebuś - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rebziak - od niemieckiej nazwy osobowej Rabs, ta os nazwy osobowej Rabe.

  Rec - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław lub od niemieckiej nazwy osobowej Retz.

  Reca - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław lub od niemieckiej nazwy osobowej Retz.

  Recek - 1769 od reczek, recek ‘mała myszka podobna do kreta’; niekiedy też od rak.

  Recek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław lub od niemieckiej nazwy osobowej Retz.

  Recel - 1366 w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław lub od niemieckiej nazwy osobowej Retz.

  Recer - od niemieckiej nazwy osobowej Retzer, ta od średniowysokoniemieckiego ratzen ‘krakać; szczekać; turkotać’.

  Rech - 1396 (Wlkp) od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Recha - 1389 od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechaluk - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechałkiewicz - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechałów - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechanik - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechań - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechciak - od niemieckiej nazwy osobowej Recht, ta od średniowysokoniemieckiego rëht ‘prawy człowiek’.

  Rechciński - od niemieckiej nazwy osobowej Recht, ta od średniowysokoniemieckiego rëht ‘prawy człowiek’.

  Rechcygiel - od niemieckiej nazwy osobowej Rechtszugel, ta od niemieckiego złożenia przezwiskowego recht ‘na prawo’ + Zugel ‘cugle, lejce’.

  Rechcygier - od niemieckiej nazwy osobowej Rechtszugel, ta od niemieckiego złożenia przezwiskowego recht ‘na prawo’ + Zugel ‘cugle, lejce’.

  Rechczak - od niemieckiej nazwy osobowej Recht, ta od średniowysokoniemieckiego rëht ‘prawy człowiek’.

  Rechel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechelak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechenek - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechentiuk - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Recheń - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechla - 1491 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechlak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechlecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechlewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechlich - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechlicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechlik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechmal - od niemieckiej nazwy osobowej Rachmel’, ta od średniowysokoniemieckiego rach ‘szorstki’ + mël ‘mąka’.

  Rechman - od niemieckiej nazwy osobowej Rachmann, ta od średniowysokoniemieckiego rach ‘szorstki, sztywny’ + mann, lub od białoruskiego rachmanyj ‘człowiek spokojny, cichy’.

  Rechna - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechni - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechnia - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechnic - 1400 (Wlkp) od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechniewicz - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechniewski - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechnio - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechniowski - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechoń - 1265 od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechowicz - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechowski - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Recht - od niemieckiej nazwy osobowej Recht, ta od średniowysokoniemieckiego rëht ‘prawy człowiek’.

  Rechta - od niemieckiej nazwy osobowej Recht, ta od średniowysokoniemieckiego rëht ‘prawy człowiek’.

  Rechtanek - od niemieckiej nazwy osobowej Recht, ta od średniowysokoniemieckiego rëht ‘prawy człowiek’.

  Rechton - od niemieckiej nazwy osobowej Recht, ta od średniowysokoniemieckiego rëht ‘prawy człowiek’.

  Rechtoń - od niemieckiej nazwy osobowej Recht, ta od średniowysokoniemieckiego rëht ‘prawy człowiek’.

  Rechtorek - od rektor, z łacińskiego rector ‘przełożony szkoły wyższej; ksiądz rezydujący przy kosciele nieparafialnym’.

  Rechtoris - od rektor, z łacińskiego rector ‘przełożony szkoły wyższej; ksiądz rezydujący przy kosciele nieparafialnym’.

  Rechul - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechulicz - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechut - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechuta - od imion na Ra , typu Racibor, Radosław, Rachwał (= Rafael).

  Rechwal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechwalik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechwał - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rechziegel - od niemieckiej nazwy osobowej Rechtszugel, ta od niemieckiego złożenia przezwiskowego recht ‘na prawo’ + Zugel ‘cugle, lejce’.

  Reciak - od podstawy raci , ta od form typu Racibor, Racisław, lub od racica ‘zrogowacenie trzeciego i czwartego palca niektórych ssaków’.

  Reciborski - 1445 od nazw miejscowych typu Racibórz, Raciborzyce.

  Recica - od podstawy raci , ta od form typu Racibor, Racisław, lub od racica ‘zrogowacenie trzeciego i czwartego palca niektórych ssaków’.

  Recich - od podstawy raci , ta od form typu Racibor, Racisław, lub od racica ‘zrogowacenie trzeciego i czwartego palca niektórych ssaków’.

  Reciek - od podstawy raci , ta od form typu Racibor, Racisław, lub od racica ‘zrogowacenie trzeciego i czwartego palca niektórych ssaków’.

  Recielski - od podstawy raci , ta od form typu Racibor, Racisław, lub od racica ‘zrogowacenie trzeciego i czwartego palca niektórych ssaków’.

  Reciszka - od podstawy raci , ta od form typu Racibor, Racisław, lub od racica ‘zrogowacenie trzeciego i czwartego palca niektórych ssaków’.

  Reck - 1136 (Wlkp) w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław lub od niemieckiej nazwy osobowej Retz.

  Reck - od rak lub od niemieckiej nazwy osobowej Reck.

  Recke - od rak lub od niemieckiej nazwy osobowej Reck.

  Recker - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Recki - od nazw miejscowych typu Raczki, Rak, Raki lub od racki ‘radny miejski’.

  Recknitz - Zinke złożenia brak; Recknitz brak; Zinke od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Zin, ta od Zenon, Zinovij, Zinajda.

  Recko - od reczek, recek ‘mała myszka podobna do kreta’; niekiedy też od rak.

  Reckowicz - od reczek, recek ‘mała myszka podobna do kreta’; niekiedy też od rak.

  Reckowski - od reczek, recek ‘mała myszka podobna do kreta’; niekiedy też od rak.

  Recksiegel - od niemieckiej nazwy osobowej Rechtszugel, ta od niemieckiego złożenia przezwiskowego recht ‘na prawo’ + Zugel ‘cugle, lejce’.

  Recksiegeł - od niemieckiej nazwy osobowej Rechtszugel, ta od niemieckiego złożenia przezwiskowego recht ‘na prawo’ + Zugel ‘cugle, lejce’.

  Reckzegel - od niemieckiej nazwy osobowej Rechtszugel, ta od niemieckiego złożenia przezwiskowego recht ‘na prawo’ + Zugel ‘cugle, lejce’.

  Reckziegel - od niemieckiej nazwy osobowej Rechtszugel, ta od niemieckiego złożenia przezwiskowego recht ‘na prawo’ + Zugel ‘cugle, lejce’.

  Reclaf - (Pom) od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Reclaff - (Pom) od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Reclaw - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Reclik - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Recłaf - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Recław - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Recławowicz - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Recławski - od nazwy miejscowej Racławice (kilka wsi).

  Recman - od ratman ‘radny, rajca’, to od średniowysokoniemieckiego rätman ‘doradca, rozjemca’.

  Recmaniak - od ratman ‘radny, rajca’, to od średniowysokoniemieckiego rätman ‘doradca, rozjemca’.

  Recmanik - od ratman ‘radny, rajca’, to od średniowysokoniemieckiego rätman ‘doradca, rozjemca’.

  Recmaniok - (Śl) od ratman ‘radny, rajca’, to od średniowysokoniemieckiego rätman ‘doradca, rozjemca’.

  Recmann - od ratman ‘radny, rajca’, to od średniowysokoniemieckiego rätman ‘doradca, rozjemca’.

  Recuch - od racuch ‘rodzaj ciasta smażonego’.

  Recych - od racuch ‘rodzaj ciasta smażonego’.

  Recz - 1337 (Śl) od raczyć lub od rak.

  Reczak - od raczyć lub od rak.

  Reczaniuk - od raczyć lub od rak.

  Reczczyk - 1757 od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Reczek - 1573 od reczek, recek ‘mała myszka podobna do kreta’; niekiedy też od rak.

  Reczek - od raczyć lub od rak.

  Reczel - od raczyć lub od rak.

  Reczewicz - 1474 od raczyć lub od rak.

  Reczka - od raczyć lub od rak.

  Reczkiewicz - od raczyć lub od rak.

  Reczkin - od raczyć lub od rak.

  Reczko - od raczyć lub od rak.

  Reczko - 1547 od reczek, recek ‘mała myszka podobna do kreta’; niekiedy też od rak.

  Reczkowicz - od raczyć lub od rak.

  Reczkowięta - 1484 (Maz) od raczyć lub od rak.

  Reczkowski - 1393 od nazw miejscowych Raczkowo, Raczki, Raczkowice (kilka wsi).

  Reczkowski - 1764 (Pom) od raczyć lub od rak.

  Reczków - od raczyć lub od rak.

  Reczuch - od racuch ‘rodzaj ciasta smażonego’.

  Reczuga - od raczyć lub od rak.

  Reczuk - od racuch ‘rodzaj ciasta smażonego’.

  Reczul - od raczyć lub od rak.

  Reczulski - od raczyć lub od rak.

  Reczyc - od raczyć lub od rak.

  Reczydło - od raczyć lub od rak.

  Reczyk - od raczyć lub od rak.

  Reczyński - od nazwy miejscowej Raczyn (sieradzkie, gmina Czarnożyły).

  Reć - od raczyć lub od rak.

  Rećko - od raczyć lub od rak.

  Rećko - od reczek, recek ‘mała myszka podobna do kreta’; niekiedy też od rak.

  Rećkowski - od nazw miejscowych Raczkowo, Raczki, Raczkowice (kilka wsi).

  Rećkunow - od reczek, recek ‘mała myszka podobna do kreta’; niekiedy też od rak.

  Reda - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redacki - od nazwy miejscowej Redaki (elbląskie, gmina Susz).

  Redak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redanz - od niemieckiej nazwy osobowej Redantz, ta z Regendanz lub Regedans ‘zachęć do tańca’.

  Redas - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redasz - 1219 (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redaszka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redczak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redczyc - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redecki - 1464 od nazwy miejscowej Radecz, dziś Redecz (włocławskie, gmina Lubraniec) i Recz (bydgoskie, gmina Rogowo).

  Redek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redel - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat .

  Redelczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat .

  Redelczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat .

  Redelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat .

  Redelski - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat .

  Redeł - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redełek - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat .

  Redełkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat .

  Redełko - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat .

  Redełowski - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat .

  Redenko - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redens - od niemieckiej nazwy osobowej Redantz, ta z Regendanz lub Regedans ‘zachęć do tańca’.

  Redenz - od niemieckiej nazwy osobowej Redantz, ta z Regendanz lub Regedans ‘zachęć do tańca’.

  Reder - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Rederko - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Rederowicz - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Rederski - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Redes - od rdest, rdes ‘roślina zielna’.

  Redesiuk - od rdest, rdes ‘roślina zielna’.

  Redger - 1288 od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Redgos - zapewne od nazwy miejscowej Redgoszcz (pilskie, gmina Wągrowiec), Radgoszcz (gorzowskie, gmina Międzychód).

  Redgosz - zapewne od nazwy miejscowej Redgoszcz (pilskie, gmina Wągrowiec), Radgoszcz (gorzowskie, gmina Międzychód).

  Redgoszcz - zapewne od nazwy miejscowej Redgoszcz (pilskie, gmina Wągrowiec), Radgoszcz (gorzowskie, gmina Międzychód).

  Redgowski - od nazwy miejscowej Radogoszcz (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Redig - od niemieckiej nazwy osobowej Riedig, ta od staro wysokoniemieckiego Hruod ichi, od imienia złożonego na Hroud ; od redyk ‘wypędzanie owiec na górskie pastwiska’.

  Rediger - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Redik - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Reding - od niemieckiej nazwy osobowej Rieding, ta od nazwy miejscowej Rieding, to od Rede ‘fachowiec’.

  Redis - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redisz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redke - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redkie - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redkin - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redko - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redkowski - 1497 od nazw miejscowych typu Radków, Radkowice, Radkowo.

  Redków - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redlak - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlarski - od niemieckiej nazwy osobowej Redler, ta od rëden ‘przesiewać mąkę przez sito’.

  Redler - od niemieckiej nazwy osobowej Redler, ta od rëden ‘przesiewać mąkę przez sito’.

  Redlewski - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlic - 1408 od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlica - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlich - 1585 od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlich - od niemieckiej nazwy osobowej Redlich, ta od redlich ‘uczciwy, rzetelny’.

  Redlichowski - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlicki - od nazwy miejscowej Radlicze (kaliskie, gmina Szczytniki).

  Redlicz - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlik - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlikowski - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlin - 1672 od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redlina - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redliński - od nazwy miejscowej Radlin (lubelskie, gmina Chodel), Redlin (radomskie, gmina Wyśmierzyce).

  Redlisiak - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redliszko - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redloch - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redłow - od radło ‘dawne narzędzie rolnicze’.

  Redłowski - 1734 od nazw miejscowych typu Radłowo, Radłowice.

  Redman - od niemieckiej nazwy osobowej Radmann, ta od imienia złożonego na Rad .

  Redmann - od niemieckiej nazwy osobowej Radmann, ta od imienia złożonego na Rad .

  Redmań - od niemieckiej nazwy osobowej Radmann, ta od imienia złożonego na Rad .

  Redmar - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Redmarski - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Redmer - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Redmerski - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Redmierski - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Redna - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Rednarek - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Rednarski - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Redner - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Redniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Rednich - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Rednicki - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redniejewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Rednowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redo - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redocha - 1440 od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Redok - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redor - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Redorowicz - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Redos - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redosz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redow - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redr - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Redrich - od niemieckiej nazwy osobowej Riedrich, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruodrich.

  Redrowicz - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Redrycz - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Redrycz - od niemieckiej nazwy osobowej Riedrich, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruodrich.

  Redtka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Reduch - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Reducha - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Reduchowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Reduński - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redustowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Reduta - od reduta ‘umocnienie obronne’.

  Redutko - od reduta ‘umocnienie obronne’.

  Reduto - od reduta ‘umocnienie obronne’.

  Redwan - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić; od nazwy herbu Radwan.

  Redwana - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić; od nazwy herbu Radwan.

  Redwanc - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić; od nazwy herbu Radwan.

  Redwanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić; od nazwy herbu Radwan.

  Redwansz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić; od nazwy herbu Radwan.

  Redwanz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić; od nazwy herbu Radwan.

  Redwański - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić; od nazwy herbu Radwan.

  Redygier - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Redyk - od niemieckiej nazwy osobowej Riedig, ta od staro wysokoniemieckiego Hruod ichi, od imienia złożonego na Hroud ; od redyk ‘wypędzanie owiec na górskie pastwiska’.

  Redykiert - od niemieckiej nazwy osobowej Riedig, ta od staro wysokoniemieckiego Hruod ichi, od imienia złożonego na Hroud ; od redyk ‘wypędzanie owiec na górskie pastwiska’.

  Redyng - od niemieckiej nazwy osobowej Rieding, ta od nazwy miejscowej Rieding, to od Rede ‘fachowiec’.

  Redynk - od niemieckiej nazwy osobowej Rieding, ta od nazwy miejscowej Rieding, to od Rede ‘fachowiec’.

  Redys - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzej - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzel - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzeń - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzia - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redziak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzich - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzicki - 1402 od nazwy miejscowej Radzicz (bydgoskie, gmina Sadki).

  Redzicki - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzik - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzikowski - od nazw miejscowych Radzików, Radziki (kilka wsi).

  Redzimiński - 1478 od nazwy miejscowej Radzimino (wieś zagrodowa, ciechanowskie).

  Redzimski - od nazwy miejscowej Radzim (poznańskie, gmina Oborniki).

  Redziński - od nazwy miejscowej Radzyny (poznańskie, gmina Kaźmierz).

  Redzio - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzioch - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzis - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzisz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzke - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzko - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzy - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzyna - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzynia - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzyniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redzyński - od nazwy miejscowej Radzyny (poznańskie, gmina Kaźmierz).

  Redźko - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Redżko - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Radosław, Radomir, też od rady ‘zadowolony’, rada, radzić.

  Refalik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Refermat - od refornat, refernat ‘zakonnik św. Franciszka reguły ściślejszej’.

  Refermet - od refornat, refernat ‘zakonnik św. Franciszka reguły ściślejszej’.

  Referowicz - może od niemieckiej nazwy osobowej Repfer, ze staro szwabskiego repfen ‘szarpać, targać’.

  Referowski - może od niemieckiej nazwy osobowej Repfer, ze staro szwabskiego repfen ‘szarpać, targać’.

  Referski - może od niemieckiej nazwy osobowej Repfer, ze staro szwabskiego repfen ‘szarpać, targać’.

  Reformat - od refornat, refernat ‘zakonnik św. Franciszka reguły ściślejszej’.

  Reg - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Rega - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regajło - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regal - od regal ‘przywilej królewski’.

  Regala - od regal ‘przywilej królewski’.

  Regalewicz - od regal ‘przywilej królewski’.

  Regaliński - od regal ‘przywilej królewski’.

  Regalski - 1625 od regal ‘przywilej królewski’.

  Regała - od regal ‘przywilej królewski’.

  Regałka - od regal ‘przywilej królewski’.

  Regało - od regal ‘przywilej królewski’.

  Regaś - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Rege - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regec - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regel - 1397 od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regelewski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regelski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regenciak - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Regenczuk - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Regent - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Regentowski - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Regeńczuk - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Regeńczyk - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Regewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Reggel - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regiec - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regieć - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regiel - 1482 od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regielewicz - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regieli - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regielli - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regielski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regienczuk - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Regieniec - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Regieńczuk - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Regiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regilewicz - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regimentarz - 1637 od regimentarz ‘w dawnym wojsku polskim zastępca hetmana’.

  Regin - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Regina - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginczuk - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginek - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Regini - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginia - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginiak - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginiec - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginiewicz - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginio - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginis - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginka - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Regino - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reginowicz - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Regińczak - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Regińczuk - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Regiński - od imienia Regina, to od łacińskiego regina ‘królowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ragin.

  Reglewski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Reglin - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regliński - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Regmund - od germańskiego imienia złożonego Raginmund.

  Regmunt - od germańskiego imienia złożonego Raginmund.

  Regmunt - Sobieszczański złożenia brak; Regmunt od germańskiego imienia złożonego Raginmund; Sobieszczański od nazwy miejscowej Sobieszczany (lubelskie, gmina Niedrzwica Duża).

  Regnowski - 1655 od nazwy miejscowej Regnów (skierniewickie, gmina Cielądz).

  Regolo - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regolski - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regoń - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regorz - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regosz - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regota - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rególa - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Rególski - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regóła - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regucki - od nazwy miejscowej Regut (warszawskie, gmina Celestynów).

  Regula - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Reguleński - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regulewski - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regulicki - od nazwy miejscowej Regulice (krakowskie, gmina Alwernia).

  Regulicz - 1430 od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Reguliński - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regulka - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regulla - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regulski - 1497 od nazwy miejscowej Regulice (krakowskie, gmina Alwernia).

  Reguła - 1411 od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Regułka - 1470 80 od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’; od regułka.

  Regus - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Reguski - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regusz - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Reguszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga .

  Regut - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga ; od niemieckiej nazwy osobowej Reguth.

  Reguta - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga ; od niemieckiej nazwy osobowej Reguth.

  Regutko - od niemieckiej nazwy osobowej Reg, ta od imion na Ragin ; może też od podstawy Raga ; od niemieckiej nazwy osobowej Reguth.

  Rehmisch - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Rehmisek - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Rehmisz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Rehmus - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Reich - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Reichal - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Reichan - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Reichart - 1385 od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Reiche - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Reichel - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Reicheld - od niemieckiej nazwy osobowej Reicheld, ta od imienia złożonego Riewaldan.

  Reichelt - od niemieckiej nazwy osobowej Reicheld, ta od imienia złożonego Riewaldan.

  Reichenbach - od niemieckiej nazwy osobowej Reichenbach, ta od nazwy miejscowej Reichenbach.

  Reicher - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Reicherd - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Reichert - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Reichhart - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Reichl - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Reichlik - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Reichman - od niemieckiej nazwy osobowej Reichmann, ta od imienia złożonego Richman lub od reich ‘bogaty’.

  Reichmann - od niemieckiej nazwy osobowej Reichmann, ta od imienia złożonego Richman lub od reich ‘bogaty’.

  Reid - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Reida - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Reidel - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Reides - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Reidych - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Reidzek - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Reif - od niemieckiej nazwy osobowej Reif, ta od średniowysokoniemieckiego reif ‘obręcz koła’.

  Reiff - od niemieckiej nazwy osobowej Reif, ta od średniowysokoniemieckiego reif ‘obręcz koła’.

  Reifur - od dawnego raffura, rajfura, rajfur ‘stręczyciel, plotkarz’.

  Reihard - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Reihardt - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Reihert - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Reihs - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reikowski - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Reim - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Reiman - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Reimann - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Reimanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Reimen - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Reimer - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Reimers - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Reimert - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Reimisch - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Reimisz - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Reimud - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Reimus - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rein - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinczak - od niemieckiej nazwy osobowej Reintz, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinek - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reiner - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Reiners - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Reinert - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Reinfus - od niemieckiej nazwy osobowej Reinfuss, ta od rein ‘czysty’ + fuß ‘noga’.

  Reinfuss - od niemieckiej nazwy osobowej Reinfuss, ta od rein ‘czysty’ + fuß ‘noga’.

  Reinfusz - od niemieckiej nazwy osobowej Reinfuss, ta od rein ‘czysty’ + fuß ‘noga’.

  Reinhard - od niemieckiej nazwy osobowej Reinhard, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Reinhardt - od niemieckiej nazwy osobowej Reinhard, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Reinholc - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinhold - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinholdt - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinholz - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reiniak - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinich - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinik - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinisch - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinisz - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinka - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinke - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinkie - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinko - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reinsz - od niemieckiej nazwy osobowej Reins, ta od imion złożonych na Regin .

  Reipert - od niemieckich nazw osobowych Reiperth, Reiprecht, te od imienia złożonego Ragin berht.

  Reipold - od niemieckiej nazwy osobowej Reipold, ta od imienia złożonego Ragin bald.

  Reis - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reisch - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reise - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reiser - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Reisert - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Reisewicz - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reish - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reisig - od niemieckich nazw osobowych Reißing, Reißig, te od nazw miejscowych Reising, Reisinger lub od średniowysokoniemieckiego reising ‘wojownik’; por. od średniowysokoniemieckiego reisec ‘wyposażony na wojnę’, później ‘uzbrojony; wysoko urodzony’.

  Reising - od niemieckich nazw osobowych Reißing, Reißig, te od nazw miejscowych Reising, Reisinger lub od średniowysokoniemieckiego reising ‘wojownik’.

  Reiske - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reiski - od nazw miejscowych Rajsko, Raj (kilka wsi).

  Reisky - od nazw miejscowych Rajsko, Raj (kilka wsi).

  Reisner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Reiss - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reisse - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reissner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Reisz - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reiszel - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reit - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Reiter - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Reith - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Reiwa - od niemieckiej nazwy osobowej Reiwa, ta od imienia złożonego Rith walt.

  Reiwer - od niemieckiej nazwy osobowej Reiwehr, ta od imienia złożonego Rith war.

  Reizar - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Reizer - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Reizerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Reizewicz - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reizner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rej - 1377 od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Reja - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejak - 1764 od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejba - od rajbować, rejbować ‘szorować, trzeć’.

  Rejbicz - od rajbować, rejbować ‘szorować, trzeć’.

  Rejbo - od rajbować, rejbować ‘szorować, trzeć’.

  Rejbowski - od rajbować, rejbować ‘szorować, trzeć’.

  Rejc - od radca, też radźca, rajca ‘człowiek udzielający rad, doradca; członek rady miejskiej’.

  Rejch - 1470 od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rejchan - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rejchart - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rejchel - 1396 od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rejchenbach - od niemieckiej nazwy osobowej Reichenbach, ta od nazwy miejscowej Reichenbach.

  Rejcher - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rejchert - 1494 od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rejchinbach - od niemieckiej nazwy osobowej Reichenbach, ta od nazwy miejscowej Reichenbach.

  Rejchman - 1496 od niemieckiej nazwy osobowej Reichmann, ta od imienia złożonego Richman lub od reich ‘bogaty’.

  Rejchmann - od niemieckiej nazwy osobowej Reichmann, ta od imienia złożonego Richman lub od reich ‘bogaty’.

  Rejczak - 1677 od radca, też radźca, rajca ‘człowiek udzielający rad, doradca; członek rady miejskiej’.

  Rejczak - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejczakiewicz - 1742 od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejczakiewicz - 1742 od radca, też radźca, rajca ‘człowiek udzielający rad, doradca; członek rady miejskiej’.

  Rejczakowicz - 1725 od radca, też radźca, rajca ‘człowiek udzielający rad, doradca; członek rady miejskiej’.

  Rejczakowicz - 1725 od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejczakowski - od radca, też radźca, rajca ‘człowiek udzielający rad, doradca; członek rady miejskiej’.

  Rejczewski - od radca, też radźca, rajca ‘człowiek udzielający rad, doradca; członek rady miejskiej’.

  Rejczyk - od radca, też radźca, rajca ‘człowiek udzielający rad, doradca; członek rady miejskiej’.

  Rejd - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejda - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejdak - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejdaszek - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejdaszko - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejdosz - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejduch - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejduchowski - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejdukowski - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejdych - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejdyk - 1644 w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejdziński - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rejecki - od nazwy miejscowej Rajec (radomskie, gmina Jedlnia Letnisko).

  Rejek - 1469 od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejen - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejenciak - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejencik - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejeniak - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejenkiewicz - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejenko - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejent - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejenta - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejentanowicz - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejentiuk - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejentowicz - od rejent ‘urzędnik sądowy’.

  Rejer - od niemieckiej nazwy osobowej Reier, ta od Reiher, z średniowysokoniemieckiego reiger, reigel ‘czapla’.

  Rejert - od niemieckiej nazwy osobowej Reier, ta od Reiher, z średniowysokoniemieckiego reiger, reigel ‘czapla’.

  Rejewicz - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejewski - (Pom) od nazwy miejscowej Raj (kilka miejscowości).

  Rejf - od niemieckiej nazwy osobowej Reif, ta od średniowysokoniemieckiego reif ‘obręcz koła’.

  Rejfert - od niemieckiej nazwy osobowej Reifer (t), ta od górnoniemieckiego Reifer ‘ten, co odmierza płótno’.

  Rejfur - od dawnego raffura, rajfura, rajfur ‘stręczyciel, plotkarz’.

  Rejher - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rejhert - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rejk - (Pom) od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejka - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejkałło - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejkiewicz - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejko - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejkowicz - 1720 od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejkowski - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejm - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmak - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejman - 1414 od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmanak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmanciak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmanczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmandowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmanek - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmaniak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmann - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmant - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmantowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmański - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmar - 1332 od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Rejmarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Rejmatowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmątowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmen - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmenciak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmendowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejment - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmentowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmentowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmer - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Rejmers - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Rejmert - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Rejmiak - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmicz - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmin - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejminiak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmis - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmisz - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmiś - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmo - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmola - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmon - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmonciak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmoncik - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmonczak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmonczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmondczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmondowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmoniak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rejmont - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmontowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmontowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmończyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmowicz - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmund - 1344 od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmuntowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rejmus - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejmuza - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Rejn - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnald - 1250 od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnar - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rejnard - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rejnarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rejnart - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rejnat - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rejnc - 1360 od niemieckiej nazwy osobowej Reintz, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejncer - od niemieckiej nazwy osobowej Reintz, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejncz - 1370 od niemieckiej nazwy osobowej Reintz, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnczko - 1361 od niemieckiej nazwy osobowej Reintz, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnek - 1246 od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejner - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rejnhard - od niemieckiej nazwy osobowej Reinhard, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Rejnhardt - od niemieckiej nazwy osobowej Reinhard, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Rejnhart - od niemieckiej nazwy osobowej Reinhard, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Rejniak - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnich - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejniewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnik - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnin - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnis - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnisz - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejniszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejno - 1343 od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnoga - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnold - 1226 od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnołt - 1363 od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnos - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnów - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnsz - od niemieckiej nazwy osobowej Reins, ta od imion złożonych na Regin .

  Rejnszko - 1292 od niemieckiej nazwy osobowej Reins, ta od imion złożonych na Regin .

  Rejnus - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnusz - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnuś - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejnyś - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rejńsz - od niemieckiej nazwy osobowej Reins, ta od imion złożonych na Regin .

  Rejonko - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejonowicz - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejowicz - 1376 od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejowski - 1699 od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejpert - od niemieckich nazw osobowych Reiperth, Reiprecht, te od imienia złożonego Ragin berht.

  Rejpold - od niemieckiej nazwy osobowej Reipold, ta od imienia złożonego Ragin bald.

  Rejs - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejse - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejsel - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejser - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Rejsiel - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejski - 1399 od nazw miejscowych Rajsko, Raj (kilka wsi).

  Rejsner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rejss - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejsz - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejszczak - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejszek - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejszel - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejś - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejt - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rejtan - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rejtanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rejtar - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Rejtarowski - 1494 od nazwy miejscowej Rajtarowice, później Rytarowce (KrW).

  Rejtarski - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Rejtczak - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rejter - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Rejterowski - od nazwy miejscowej Rajtarowice, później Rytarowce (KrW).

  Rejthar - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Rejtniak - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rejtor - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Rejtow - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rejtuk - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rejtus - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rejus - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Rejwa - od niemieckiej nazwy osobowej Reiwa, ta od imienia złożonego Rith walt.

  Rejwach - od niemieckiej nazwy osobowej Reiwa, ta od imienia złożonego Rith walt.

  Rejwak - od niemieckiej nazwy osobowej Reiwa, ta od imienia złożonego Rith walt.

  Rejwer - od niemieckiej nazwy osobowej Reiwehr, ta od imienia złożonego Rith war.

  Rejwerski - od niemieckiej nazwy osobowej Reiwehr, ta od imienia złożonego Rith war.

  Rejza - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejze - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejzel - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejzer - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Rejzerewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Rejzerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Rejzerowska - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Rejzowicz - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejzynger - od niemieckiej nazwy osobowej Reißinger, ta od nazwy miejscowej Reißing.

  Rejzyngier - od niemieckiej nazwy osobowej Reißinger, ta od nazwy miejscowej Reißing.

  Rejża - 1711 od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rejżerewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Rejżerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reiser, ta od średniowysokoniemieckiego reisaere, reiser ‘ten, co wyprawia się na wojnę’.

  Rejżowicz - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Rek - 1436 (Maz) od rak.

  Reka - od rak.

  Rekas - od rak.

  Rekasz - od rak.

  Rekawek - od ręka, rękaw.

  Rekawiczna - od ręka, rękaw.

  Rekawiecki - od ręka, rękaw.

  Rekawik - od ręka, rękaw.

  Rekawka - od ręka, rękaw.

  Rekcyn - od rak.

  Rekczyński - od rak.

  Reke - od rak.

  Rekeć - od rak.

  Rekel - od rak.

  Reker - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rekert - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rekieć - od rak.

  Rekiel - 1385 od rak.

  Rekień - od rak.

  Rekiert - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rekies - od rak.

  Rekiesz - od rak.

  Rekieś - od rak.

  Rekieta - od rakieta ‘raca’, też molże od litewskich nazw osobowych Reketys, Raketys, te od litewskiego reketis, reketys ‘ nieruchawy, ociężały’.

  Rekiewicz - od rak.

  Rekil - 1375 od rak.

  Rekis - od rak.

  Rekisz - od rak.

  Rekita - od rakieta ‘raca’, też molże od litewskich nazw osobowych Reketys, Raketys, te od litewskiego reketis, reketys ‘ nieruchawy, ociężały’.

  Rekitnicki - od nazwy miejscowej Rokitnica (kilka wsi).

  Reklewski - od nazwy miejscowej Rekle (białostockie, gmina Krypno; piotrkowskie, gmina Rząśnia).

  Reklin - od nazwy miejscowej Reklin (zielonogórskie, gmina Siedlec).

  Rekliński - od nazwy miejscowej Reklin (zielonogórskie, gmina Siedlec).

  Rekman - od niemieckiej nazwy osobowej Reckmann, ta od imion złożonych na Ragin lub od recke ‘mocny chłop’.

  Rekmann - od niemieckiej nazwy osobowej Reckmann, ta od imion złożonych na Ragin lub od recke ‘mocny chłop’.

  Rekon - od rak.

  Rekoń - od rak.

  Rekos - od rak.

  Rekosz - od rak.

  Rekoszk - (Maz) od rak.

  Rekoszyn - od rak.

  Rekoś - od rak.

  Rekowicz - 1435 (Maz) od rak.

  Rekowski - 1458 od nazw miejscowych Rakowice, Raków, Reków (częste).

  Rekret - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’; od rekut ‘rekrut’.

  Rekruciak - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’.

  Rekrucik - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’.

  Rekrucki - 1792 od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’.

  Rekrut - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’.

  Rekrutiak - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’.

  Reks - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksa - 1301 od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksaluk - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksiak - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksiewicz - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksin - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksiński - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksulak - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksuł - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksyn - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Reksza - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Rekszyn - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Rekszyński - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Rekść - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Rekść - Raubo złożenia brak; Rekść od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’; Raubo od niemieckiej nazwy osobowej raub, ta od średniowysoko niemieckiego roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ lub też od litewskiej nazwy osobowej Rauba.

  Rekśniewicz - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Rektor - 1509 od rektor, z łacińskiego rector ‘przełożony szkoły wyższej; ksiądz rezydujący przy kosciele nieparafialnym’.

  Rektorek - od rektor, z łacińskiego rector ‘przełożony szkoły wyższej; ksiądz rezydujący przy kosciele nieparafialnym’.

  Rektorek - Rak złożenia brak; Rektorek od rektor, z łacińskiego rector ‘przełożony szkoły wyższej; ksiądz rezydujący przy kosciele nieparafialnym’; Rak 1125 od rak.

  Rektorek - Tęcza złożenia brak; Rektorek od rektor, z łacińskiego rector ‘przełożony szkoły wyższej; ksiądz rezydujący przy kosciele nieparafialnym’; Tęcza 1339 od tęcza ‘zjawisko świetlne w postaci barwnego łuku na niebie’.

  Rektur - od rektor, z łacińskiego rector ‘przełożony szkoły wyższej; ksiądz rezydujący przy kosciele nieparafialnym’.

  Rekuciewicz - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’; od rekut ‘rekrut’.

  Rekucki - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’; od rekut ‘rekrut’.

  Rekuć - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’; od rekut ‘rekrut’.

  Rekulski - od rak.

  Rekuła - od rak.

  Rekun - od rak.

  Rekuń - od rak.

  Rekus - od nazwy Rakusy ‘Austria’, Rakuszanin ‘Austriak.

  Rekusz - od nazwy Rakusy ‘Austria’, Rakuszanin ‘Austriak.

  Rekuszewski - 1765 od nazwy Rakusy ‘Austria’, Rakuszanin ‘Austriak.

  Rekuś - od nazwy Rakusy ‘Austria’, Rakuszanin ‘Austriak.

  Rekut - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’; od rekut ‘rekrut’.

  Rekuta - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’; od rekut ‘rekrut’.

  Rekutowski - od rekrut ‘żołnierz nowo wcielony do wojska’; od rekut ‘rekrut’.

  Rekuz - od nazwy Rakusy ‘Austria’, Rakuszanin ‘Austriak.

  Rekwierowicz - od rekwirować ‘zabierać coś z nakazu władzy’.

  Rekwirewicz - od rekwirować ‘zabierać coś z nakazu władzy’.

  Rekwirowicz - od rekwirować ‘zabierać coś z nakazu władzy’.

  Rekza - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Rel - 1800 od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rela - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relak - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rele - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Reli - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relich - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relichowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relidziński - od gwarowego religa ‘stary koń; niezgrabny człowiek’.

  Relidzyński - od gwarowego religa ‘stary koń; niezgrabny człowiek’.

  Religa - 1434 od gwarowego religa ‘stary koń; niezgrabny człowiek’.

  Religo - od gwarowego religa ‘stary koń; niezgrabny człowiek’.

  Relik - 1796 od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Reliński - od nazwy miejscowej Relin (siedleckie, gmina Łochów).

  Relis - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relisiak - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Reliszka - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Reliszkis - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Reliszko - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relka - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relke - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rell - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relle - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Relowski - 1705 od nazwy miejscowej Relów (Spisz).

  Relowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Reluch - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Reluga - od gwarowego religa ‘stary koń; niezgrabny człowiek’.

  Reluk - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Reluz - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Reł - XVIi w. od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rełek - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rełka - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rełko - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rełkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rełowicz - 1443 (KrW) od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rełowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rełowski - XVII w. od nazwy miejscowej Ryłowice (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Rełyński - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Rełyński - od nazwy miejscowej Relin (siedleckie, gmina Łochów).

  Rem - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Reman - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remane - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remani - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remaniuk - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remanowicz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remanów - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remańczyk - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remańczykowski - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remański - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remarczuk - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Remarczyk - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Remarz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Remasik - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remasik - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Remba - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembacki - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembacz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembalski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembał - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembała - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembarz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembas - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembasz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembaś - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembecha - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembecki - od nazwy miejscowej Rąbczyn (pilskie, gmina Wągrowiec).

  Rembek - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembel - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembelak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembeliński - od nazwy miejscowej Rembelin (część Łomży).

  Rembeliński - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembelski - od nazwy miejscowej Rembelin (część Łomży).

  Rembelski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Remberg - od niemieckiej nazwy osobowej Remberg, ta od nazwy miejscowej Remberg.

  Remberger - od niemieckiej nazwy osobowej Remberg, ta od nazwy miejscowej Remberg.

  Remberk - od niemieckiej nazwy osobowej Remberg, ta od nazwy miejscowej Remberg.

  Remberski - od niemieckiej nazwy osobowej Rembart, ta od imienia złożonego Raginbert.

  Rembertowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rembart, ta od imienia złożonego Raginbert.

  Rembertowski - od nazwy miejscowej Rembertów (część Warszawy, dziś Praga Południe; warszawskie, gmina Tarczyn).

  Rembiak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembialski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiałkowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiałowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembian - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiarz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembias - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiasz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembicki - od nazw miejscowych typu Rębiska, Rębisze.

  Rembicz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiech - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiecha - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiecki - 1684 od nazw miejscowych typu Rębiska, Rębisze.

  Rembieda - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembielak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembielewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembieliński - od nazwy miejscowej Rembielin (płockie, gmina Brudzeń Duży).

  Rembielski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiert - od niemieckiej nazwy osobowej Rembart, ta od imienia złożonego Raginbert.

  Rembierz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiesa - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembieski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiesz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembieszka - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembikowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembilas - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiłowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembin - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiński - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiok - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiołkowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembis - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembisz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiszewski - 1569 od nazw miejscowych Rembisze, Rębisze, Rębiszów, Rębiszewo (kilka wsi).

  Rembiszewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembiś - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembkowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Remblewicz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Remblewski - od nazwy miejscowej Rąblów (lubelskie, gmina Wąwolnica).

  Rembliński - od nazwy miejscowej Rąblów (lubelskie, gmina Wąwolnica).

  Rembłowski - od nazwy miejscowej Rąblów (lubelskie, gmina Wąwolnica).

  Remboch - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembocha - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembolski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Remboła - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembos - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembosz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembowicz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rembowiecki - od nazw miejscowych Rembów, Rębowo (kilka wsi).

  Rembowski - 1722 od nazw miejscowych Rembów, Rębowo (kilka wsi).

  Remec - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remelka - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remelski - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remen - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remenciuk - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remeniak - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remeniuk - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remeńczuk - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remer - 1729 od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Remerski - od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Remert - od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Remertowski - od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Remerz - od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Remes - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remesz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remeszko - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remeszyło - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remez - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remez - od niemieckiej nazwy osobowej Remes, ta od imienia Remigius.

  Remi - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remian - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiarz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiarz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Remiasik - 1699 od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiasz - 1699 od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiaszka - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remic - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remicz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiec - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiel - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remien - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remienica - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remieniewicz - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remieniuk - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remień - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remieńczyk - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remierz - od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Remiesiewicz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiesz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remieszek - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remieszko - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remieśnik - od rzemieślnik.

  Remiewicz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiezowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Remes, ta od imienia Remigius.

  Remież - od niemieckiej nazwy osobowej Remes, ta od imienia Remigius.

  Remigiusz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remijan - 1644 od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remijasz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remik - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remin - 1661 od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remin - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Reminek - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Reminiewicz - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remiń - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remiński - 1690 od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remion - z fonetyką ukraińską od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Remiorz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Remiosz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiórz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Remis - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remisch - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remisewicz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remisiewicz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remisko - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remisz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiszak - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiszek - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiszewski - 1662 od nazwy miejscowej Remiszew (siedleckie, gmina Repki).

  Remiszka - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiszke - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiszko - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiszyn - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiś - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiśko - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiuszek - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remiz - od remiz ‘ptak z rodziny sikor’.

  Remizow - od remiz ‘ptak z rodziny sikor’.

  Remizowicz - od remiz ‘ptak z rodziny sikor’.

  Remizowski - od remiz ‘ptak z rodziny sikor’.

  Remiżowski - od remiz ‘ptak z rodziny sikor’.

  Remjasz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remkewicz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remkiewitz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remkowicz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remkowski - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Reml - od niemieckiej nazwy osobowej Remlein, Ra od imion złożonych na Ragin .

  Remlain - od niemieckiej nazwy osobowej Remlein, Ra od imion złożonych na Ragin .

  Remlajn - od niemieckiej nazwy osobowej Remlein, Ra od imion złożonych na Ragin .

  Remlan - od niemieckiej nazwy osobowej Remlein, Ra od imion złożonych na Ragin .

  Remlein - od niemieckiej nazwy osobowej Remlein, Ra od imion złożonych na Ragin .

  Remlejn - od niemieckiej nazwy osobowej Remlein, Ra od imion złożonych na Ragin .

  Remlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Remlein, Ra od imion złożonych na Ragin .

  Remnik - od podstawy ram , por. rama, ramię, od niemieckiej nazwy osobowej Ram.

  Remon - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remont - od remont dawniej ‘zakup koni dla wojska’.

  Remontowski - od remont dawniej ‘zakup koni dla wojska’.

  Remorz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Remotowski - od remont dawniej ‘zakup koni dla wojska’.

  Remp - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rempa - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rempalski - od niemieckich nazw osobowych Rampo, Ramp, te od imion złozonych typu Raginbald.

  Rempała - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rempel - 1387 od niemieckich nazw osobowych Rampo, Ramp, te od imion złozonych typu Raginbald.

  Rempiel - od niemieckich nazw osobowych Rampo, Ramp, te od imion złozonych typu Raginbald.

  Rempil - 1362 od niemieckich nazw osobowych Rampo, Ramp, te od imion złozonych typu Raginbald.

  Rempiński - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Remplewicz - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Remplewski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rempoła - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rempulski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rempuszewski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rems - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remsak - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remsicki - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remski - od nazwy miejscowej Remki (płockie, gmina Pacyna).

  Remsz - 1440 od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remsza - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remszak - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remszel - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remszyl - 1420 od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remszylin - 1411 od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remund - 1245 od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Remus - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Remusiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Remuss - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Remusz - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Remuszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Remuszka - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Remuszko - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Remut - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Remy - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remz - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remza - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remzak - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remża - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remżak - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Remżyk - od niemieckich nazw osobowych Rams, Rems (e), te od nazwy miejscowej Rems.

  Ren - 1459 od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Rena - 1398 od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renachowski - od nazwy miejscowej Ranachów (kieleckie, gmina Kazanów).

  Renak - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renała - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renans - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renard - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Renarda - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Renart - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Renarzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Renas - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renasiewicz - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renasik - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renasz - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renbowicz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Renc - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renca - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rencarz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rencek - 1356 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rencewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renciewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rencik - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renck - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rencławowicz - zapewne od imienia złożonego Racław, to od Radosław.

  Rencz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renczajski - od rączy, ze staropolskiego też rącz ‘szybki, prędki’.

  Renczek - 1356 (Śl) od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renczek - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renczelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renczkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rend - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Renda - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendak - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendalski - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendasek - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendaszek - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendaszka - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendaszko - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendek - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendel - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendflajsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rendfleisz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rendflejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rendla - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendlich - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendo - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendowicz - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendowski - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendycz - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendza - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendzi - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendzia - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendziak - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendziewicz - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendzikowski - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendziniak - od nazw miejscowych Rędzina, Rędziny (liczne).

  Rendziński - od nazw miejscowych Rędzina, Rędziny (liczne).

  Rendzio - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendzioch - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendzionek - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rendzionek - od rędzina ‘rodzaj gleby’.

  Rendzyniak - od nazw miejscowych Rędzina, Rędziny (liczne).

  Renek - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Rener - od niemieckiej nazwy osobowej Rehnert, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Renerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rehnert, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Renert - od niemieckiej nazwy osobowej Rehnert, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Renfleisz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Renflejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Renflewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Reng - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Rengel - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Rengert - od niemieckiej nazwy osobowej Rengert, ta od Ragingart.

  Rengiel - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Rengiert - od niemieckiej nazwy osobowej Rengert, ta od Ragingart.

  Renglewski - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Rengol - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Rengwaldzki - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rengwalski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rengwelski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Reniak - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniakiewicz - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniaszak - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renich - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renicki - od nazwy miejscowej Renice (gorzowskie, gmina Myślibórz).

  Reniec - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniecki - od nazwy miejscowej Renice (gorzowskie, gmina Myślibórz).

  Reniewicki - od nazwy miejscowej Raniewo (elbląskie, gmina Prabuty).

  Reniewicz - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniewiecki - od nazwy miejscowej Raniewo (elbląskie, gmina Prabuty).

  Reniewski - od nazwy miejscowej Raniewo (elbląskie, gmina Prabuty).

  Renik - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renikowski - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniowski - od nazwy miejscowej Raniewo (elbląskie, gmina Prabuty).

  Renis - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renisz - 1402 od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renisza - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniszak - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniszek - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniszel - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniszewski - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniszyn - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniś - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniuk - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reniuszek - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renk - od ręka.

  Renk - (Pom) od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renka - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renka - od ręka.

  Renkal - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renkala - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renkas - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renkas - od ręka.

  Renkaw - od ręka, rękaw.

  Renkawek - od ręka, rękaw.

  Renkawica - od ręka.

  Renkawiecki - od ręka.

  Renkawik - od ręka, rękaw.

  Renke - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renkel - od niemieckiej nazwy osobowej Renkel, ta od imion złożonych na Ragin .

  Renkel - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Renkel, ta od imion złożonych na Ragin .

  Renkielski - od niemieckiej nazwy osobowej Renkel, ta od imion złożonych na Ragin .

  Renkiewicz - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renkiewicz - od ręka.

  Renko - 1255 od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renkorajski - od nazwy miejscowej Rękoraj (piotrkowskie, gmina Moszczenica).

  Renkowicz - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renkowski - od nazwy miejscowej Rękowice (radomskie, gmina Magnuszew).

  Renków - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renkus - od ręka.

  Renkusz - od ręka.

  Renn - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renna - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Rennack - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Rennak - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renner - od niemieckiej nazwy osobowej Rehnert, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Rennert - od niemieckiej nazwy osobowej Rehnert, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Reno - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renold - 1260 od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Renosik - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renowicki - od nazwy miejscowej Raniewo (elbląskie, gmina Prabuty).

  Renowicz - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renowiecki - od nazwy miejscowej Raniewo (elbląskie, gmina Prabuty).

  Renowski - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rehnert, ta od imienia złożonego Raginhart.

  Rens - od niemieckich nazw osobowych Rans, Rens.

  Rensz - od niemieckich nazw osobowych Rans, Rens.

  Renszek - od niemieckich nazw osobowych Rans, Rens.

  Rent - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rentala - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Renteflejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rentel - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rentelejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rentfejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rentflajsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rentfleisz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rentflejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rentflesz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rentka - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rentkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rentkowski - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rentok - (Śl) od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rentowicz - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rentowski - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rentsch - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rentt - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rentz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Renuć - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renusz - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renyk - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Renz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Reńca - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Reńcza - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Reńdak - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Reńdo - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Reńdzio - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Reńkas - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reńkiewicz - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reńko - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reńkowski - od nazwy miejscowej Rękowice (radomskie, gmina Magnuszew).

  Reński - od nazwy miejscowej Ryń (przemyskie, gmina Radymno), Ryńsk (toruńskie, gmina Wąbrzeźno) lub od reński, ryński ‘ (złoty) reński, jednostka monetarna w krajach niemieckich i Austrii’.

  Reński - (Pom) od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Reńsz - od niemieckich nazw osobowych Rans, Rens.

  Rep - od rzepa.

  Repa - 1655 od rzepa; od repa ‘rzepa’.

  Repacz - od rzepa.

  Repak - od rzepa.

  Repakowski - od rzepa.

  Repalski - od rzepa.

  Repała - od rzepa.

  Repanow - od rzepa.

  Repanowicz - od rzepa.

  Repanów - od rzepa.

  Repata - 1450 (Maz) od ropotać ‘tłuc się, stukać’.

  Repatyński - od ropotać ‘tłuc się, stukać’.

  Repczak - od rzepa.

  Repczański - od rzepa.

  Repczuk - od rzepa.

  Repczyc - od rzepa.

  Repczyk - od rzepa.

  Repczyn - w grupie nazwisk pochodzących od rap, rapa ‘koń ciemnej maści’, niektóre formy też od imienia Raphael, od niemieckiej nazwy osobowej Rap.

  Repczyn - od rzepa.

  Repczyński - w grupie nazwisk pochodzących od rap, rapa ‘koń ciemnej maści’, niektóre formy też od imienia Raphael, od niemieckiej nazwy osobowej Rap.

  Repczyński - od rzepa.

  Repec - od rzepa.

  Repech - od rzepa.

  Repecki - od nazwy miejscowej Repki (ostrołęckie, gmina Troszyn; siedleckie, gmina Repki).

  Repeczko - od rzepa.

  Repeć - od rzepa.

  Repei - od rzepa.

  Repel - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Repela - od rzepa.

  Repelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Repelewicz - od rzepa.

  Repelewski - 1553 od rzepa.

  Repelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Repelowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Repelowski - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Repelski - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Repeła - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Repeła - od rzepa.

  Rependa - od rzepa.

  Reper - od niemieckiej nazwy osobowej Röper, ta od Hrobert.

  Reperecki - od niemieckiej nazwy osobowej Röper, ta od Hrobert.

  Reperowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Röper, ta od Hrobert.

  Reperowski - od niemieckiej nazwy osobowej Röper, ta od Hrobert.

  Repert - od niemieckiej nazwy osobowej Röper, ta od Hrobert.

  Repeta - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repetiuk - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repetnik - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repetowicz - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repetowski - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repetski - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repetto - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repetucha - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repetyło - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repetyński - od repeta ‘dodatkowa porcja potrawy’, repet ‘kłopot’.

  Repęga - od rzepa.

  Repiak - 1713 od rzepa.

  Repich - od rzepa.

  Repichowski - od rzepa.

  Repieczko - od rzepa.

  Repiejko - od rzepa.

  Repik - od rzepa.

  Repin - od rzepa.

  Repina - od rzepa.

  Repiński - od nazwy miejscowej Rapy (zamojskie, gmina Biłgoraj).

  Repiński - od rzepa.

  Repka - od rzepa.

  Repke - od rzepa.

  Repkiewicz - od rzepa.

  Repko - od rzepa.

  Repkowski - od rzepa.

  Repla - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Replewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Replewicz - od rzepa.

  Replich - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Replisz - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Repnak - w grupie nazwisk pochodzących od rap, rapa ‘koń ciemnej maści’, niektóre formy też od imienia Raphael, od niemieckiej nazwy osobowej Rap.

  Repnicki - w grupie nazwisk pochodzących od rap, rapa ‘koń ciemnej maści’, niektóre formy też od imienia Raphael, od niemieckiej nazwy osobowej Rap.

  Repnik - w grupie nazwisk pochodzących od rap, rapa ‘koń ciemnej maści’, niektóre formy też od imienia Raphael, od niemieckiej nazwy osobowej Rap.

  Repnik - od rzepa.

  Repnikowicz - 1468 od rzepa.

  Repond - od rzepa.

  Repondek - od rzepa.

  Repota - od ropotać ‘tłuc się, stukać’.

  Repow - od rzepa.

  Repp - od rzepa.

  Reppa - od rzepa.

  Reppel - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Reps - od niemieckiej nazwy osobowej Raps, ta od imion złożonych na Hraban .

  Repsch - od niemieckiej nazwy osobowej Raps, ta od imion złożonych na Hraban .

  Repsz - od niemieckiej nazwy osobowej Raps, ta od imion złożonych na Hraban .

  Repta - 1407 od staropolskiego reptać ‘szemrać, mruczeć’ lub od nazwy miejscowej Repty (katowickie, gmina Tarnowskie Góry).

  Reptak - od staropolskiego reptać ‘szemrać, mruczeć’ lub od nazwy miejscowej Repty (katowickie, gmina Tarnowskie Góry).

  Reptka - od staropolskiego reptać ‘szemrać, mruczeć’ lub od nazwy miejscowej Repty (katowickie, gmina Tarnowskie Góry).

  Reptowski - od staropolskiego reptać ‘szemrać, mruczeć’ lub od nazwy miejscowej Repty (katowickie, gmina Tarnowskie Góry).

  Reptula - od staropolskiego reptać ‘szemrać, mruczeć’ lub od nazwy miejscowej Repty (katowickie, gmina Tarnowskie Góry).

  Reptyński - od staropolskiego reptać ‘szemrać, mruczeć’ lub od nazwy miejscowej Repty (katowickie, gmina Tarnowskie Góry).

  Repucha - od ropucha ‘płaz bezogoniasty’.

  Repucho - od ropucha ‘płaz bezogoniasty’.

  Repulak - od rzepa.

  Repulewicz - od rzepa.

  Repulski - od rzepa.

  Repuła - od rzepa.

  Repusiak - od rzepa.

  Repuszewski - od rzepa.

  Reputa - od reputacja ‘opinia, dobre imię; rozgłos, sława’, reputowany ‘sławny, cieszący się dobrą reputacją’.

  Reputakowski - od reputacja ‘opinia, dobre imię; rozgłos, sława’, reputowany ‘sławny, cieszący się dobrą reputacją’.

  Reputała - od reputacja ‘opinia, dobre imię; rozgłos, sława’, reputowany ‘sławny, cieszący się dobrą reputacją’.

  Reputowski - od reputacja ‘opinia, dobre imię; rozgłos, sława’, reputowany ‘sławny, cieszący się dobrą reputacją’.

  Rer - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rera - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerag - od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerak - od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerek - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rereszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerich - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Rerke - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerko - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Reron - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Reroń - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerowicz - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Reróg - od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Reruch - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerus - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerutka - od gwarowego rerotać ‘rzegotać’.

  Rerutkiewicz - od gwarowego rerotać ‘rzegotać’.

  Rerutko - od gwarowego rerotać ‘rzegotać’.

  Rerutkowicz - od gwarowego rerotać ‘rzegotać’.

  Rerych - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Reryk - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Rerz - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerzulski - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Rerzyna - w grupie nazwisk pochodzących od rar ‘wrzask’, od raróg ‘ptak z rodziny sokołów’.

  Res - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resa - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resak - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resch - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reschel - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Reschka - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reschke - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reschkowski - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Resczak - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resel - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Reselewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Reselski - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Resiak - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resiał - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resiała - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resik - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resil - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Resiński - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resiukiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resiuła - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Reske - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’; od niemieckiej nazwy osobowej Reske.

  Reski - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resko - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Reskuł - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resl - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Resler - 1386 od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Reslerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Reslewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Resliński - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Resman - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Resmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Resmarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Resmer - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Resmerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Resner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Resól - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Respa - od respa ‘belka służąca za podporę’.

  Respała - od respa ‘belka służąca za podporę’.

  Respekt - od respekt ‘poważanie, szacunek’.

  Respekta - od respekt ‘poważanie, szacunek’.

  Respenda - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Respendowicz - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Respetka - od respekt ‘poważanie, szacunek’.

  Respond - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Respondek - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Respondel - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Respondk - (Maz) od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Respondowicz - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Respondowski - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Responek - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Respońdek - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Respundek - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Ress - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Ressan - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resse - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Ressel - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Ressmer - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ressner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rest - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Resta - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Restal - od niemieckiej nazwy osobowej Röstel, ta od staro wysokoniemieckiej nazwy osobowej rüsten, rusten ‘szykować się, wyposażać, zbroić’.

  Restecki - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Restel - od niemieckiej nazwy osobowej Röstel, ta od staro wysokoniemieckiej nazwy osobowej rüsten, rusten ‘szykować się, wyposażać, zbroić’.

  Rester - od gwarowego rester ‘gatunek drzewa, wiąz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Röster, ta od średniowysokoniemieckiego rüster ‘ten, co się przygotowuje’.

  Resterna - od gwarowego rester ‘gatunek drzewa, wiąz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Röster, ta od średniowysokoniemieckiego rüster ‘ten, co się przygotowuje’.

  Resterniak - od gwarowego rester ‘gatunek drzewa, wiąz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Röster, ta od średniowysokoniemieckiego rüster ‘ten, co się przygotowuje’.

  Resterny - od gwarowego rester ‘gatunek drzewa, wiąz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Röster, ta od średniowysokoniemieckiego rüster ‘ten, co się przygotowuje’.

  Restkowski - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Restow - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Resulski - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resuła - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resz - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszak - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszcz - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Reszczak - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Reszczuk - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Reszczyk - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Reszec - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszeć - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszel - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Reszela - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Reszelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Reszelski - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Reszet - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszeta - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszetar - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszetarski - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszeter - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszetko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszetniak - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszetnik - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszetnikow - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszetor - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszetow - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszetyło - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszewicz - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszewski - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszka - 1491 (Pom) od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszke - (Pom) od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszkie - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszkiewicz - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszko - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszkowski - 1448 od nazwy miejscowej Raszków (kilka wsi).

  Reszków - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złozonych na Rat .

  Reszot - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszota - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszotański - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszotarski - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszotek - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszotko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszotnik - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszotorski - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszowski - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszótko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszpan - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Reszpand - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Reszpant - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Reszpądek - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Reszpondek - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Reszpondik - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Reszpont - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Reszta - od reszta ‘ostatek, koniec’.

  Resztak - od reszta ‘ostatek, koniec’.

  Resztanik - od reszta ‘ostatek, koniec’.

  Resztar - od gwarowego rester ‘gatunek drzewa, wiąz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Röster, ta od średniowysokoniemieckiego rüster ‘ten, co się przygotowuje’.

  Resztik - od reszta ‘ostatek, koniec’.

  Resztonik - od reszta ‘ostatek, koniec’.

  Resztor - od gwarowego rester ‘gatunek drzewa, wiąz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Röster, ta od średniowysokoniemieckiego rüster ‘ten, co się przygotowuje’.

  Resztuk - od reszta ‘ostatek, koniec’.

  Resztyło - od reszta ‘ostatek, koniec’.

  Reszut - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszuta - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.
  Reszuta nie od rzeszota, a z lit. riešuta - orzech laskowy, 
  łotew. rieksts. Litewscy Riešuta, cyrylicą Решута, a po polsku Reszuta. 
  Pisze Bruckner: orzech, orzeszek ; u wszystkich Słowian z o-, na Litwie 
  bez niego.
  Dziękuję,
  inf. B. Reszuta 2.07.2012 

  Reszutarz - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszutek - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszutka - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszutko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszuto - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszyc - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszyć - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszyński - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reszyta - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszytarski - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Reszytyło - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reś - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reściak - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Reścizna - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Reśka - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reśke - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reśkiewicz - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reśko - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reśliński - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Reśnik - od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Reta - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retajczyk - od rataj ‘folwarczny pracownik najemny, parpbek’.

  Retajski - od rataj ‘folwarczny pracownik najemny, parpbek’.

  Retak - 1682 w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retakowic - 1689 w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retan - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retecki - od nazwy miejscowej Retki, dawniej Ratki (skierniewickie, gmina Zduny).

  Retejczyk - od rataj ‘folwarczny pracownik najemny, parpbek’.

  Retek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retel - 1570 w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retel - od niemieckiej nazwy osobowej Räthel, ta od imion złożonych na Rät .

  Retel - od niemieckiej nazwy osobowej Retel, ta od imion złożonych na Rat .

  Retelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Räthel, ta od imion złożonych na Rät .

  Retelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Retel, ta od imion złożonych na Rat .

  Retelowski - od niemieckiej nazwy osobowej Räthel, ta od imion złożonych na Rät .

  Retelowski - od niemieckiej nazwy osobowej Retel, ta od imion złożonych na Rat .

  Retelski - od niemieckiej nazwy osobowej Räthel, ta od imion złożonych na Rät .

  Retelski - od niemieckiej nazwy osobowej Retel, ta od imion złożonych na Rat .

  Reter - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Reterski - od nazwy miejscowej Rytro, dawniej Ryter (nowosądeckie, gmina Piwniczna).

  Reteruk - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Retes - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retesz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retfiński - od nazwy miejscowej Retwica, dziś Rewica (skierniewickie, gmina Jeżów).

  Retflejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Reth - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Rethenów - od niemieckiej nazwy osobowej Rathenau, ta od nazwy miejscowej Rathenow.

  Rether - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Retig - od niemieckiej nazwy osobowej Rettich.

  Retka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retke - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retkie - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retkin - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retkiniak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retko - 1392 (Wlkp) w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retkowski - od nazwy miejscowej Retki, dawniej Ratki (skierniewickie, gmina Zduny).

  Retkus - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retlewski - 1766 od niemieckiej nazwy osobowej Räthel, ta od imion złożonych na Rät .

  Retlewski - 1766 od niemieckiej nazwy osobowej Retel, ta od imion złożonych na Rat .

  Retman - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Retmanczyk - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Retmaniak - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Retmann - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Retmańczuk - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Retmańczyk - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Retmański - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Retnicki - 1441 od nazwy miejscowej Ratnica, dziś Retnice (sieradzkie, gmina Warta).

  Retor - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’ lub od retor ‘krasomówca’.

  Retorski - od nazwy miejscowej Rytro, dawniej Ryter (nowosądeckie, gmina Piwniczna).

  Retoruk - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Retowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retowski - od nazwy miejscowej Ratowice (leszczyńskie, gmina Lipno), Ratowo (ciechanowskie, gmina Radzanów).

  Retrus - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Retruszka - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Rett - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retta - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Rettek - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Retterman - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Retterski - od nazwy miejscowej Rytro, dawniej Ryter (nowosądeckie, gmina Piwniczna).

  Rettich - od niemieckiej nazwy osobowej Rettich.

  Rettig - od niemieckiej nazwy osobowej Rettich.

  Rettka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Rettke - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław.

  Rettmann - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rettmański - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rettych - od niemieckiej nazwy osobowej Rettich.

  Retur - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Retuski - od ratusz, dawniej też ratuz ‘budynek będacy siedzibą władz miejskich’.

  Retuszek - od ratusz, dawniej też ratuz ‘budynek będacy siedzibą władz miejskich’.

  Retuszko - od ratusz, dawniej też ratuz ‘budynek będacy siedzibą władz miejskich’.

  Retuszny - od ratusz, dawniej też ratuz ‘budynek będacy siedzibą władz miejskich’.

  Retwiński - 1792 od nazwy miejscowej Retwica, dziś Rewica (skierniewickie, gmina Jeżów).

  Retych - od niemieckiej nazwy osobowej Rettich.

  Retyk - od niemieckiej nazwy osobowej Rettich.

  Retz - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław lub od niemieckiej nazwy osobowej Retz.

  Retza - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław lub od niemieckiej nazwy osobowej Retz.

  Retzer - od niemieckiej nazwy osobowej Retzer, ta od średniowysokoniemieckiego ratzen ‘krakać; szczekać; turkotać’.

  Retzl - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Retzlaf - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Retzlaff - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Retzlaw - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Retzlik - od imienia złożonego Radosław, w pochodnych też Racisław lub od nazwy miejscowej Racław (Pomorze).

  Retzlik - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław lub od niemieckiej nazwy osobowej Retz.

  Reuchfleisch - od niemieckiej nazwy osobowej Rauchfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego Rauchfleisch ‘mięso wędzone’.

  Reul - od imienia Raul, ze starofrancuskiego Raoul, to z niemieckiego Rudolf. Imię to było przejmowane w staropolszczyźnie jako Rawuł, Rawol, Rawel, znane w Polsce od XIII wieku.

  Reurowicz - (Maz) od imienia Wawrzyniec, od łacińskiego Laurentius, to od nazwy miasta Laurentum. W Polsce imię znane do XIII wieku, polonizowane jako Ławrzyniec, Wawrzeniec, Wawrzyniec.

  Reus - od niemieckich nazw osobowych Raus, Rausch, te od średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowność, porywczość’.

  Reusch - od niemieckich nazw osobowych Raus, Rausch, te od średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowność, porywczość’.

  Reuscher - od niemieckich nazw osobowych Rauscher, Reuscher, te od średniowysokoniemieckiego ruschen ‘zachowywać się w sposób gwałtowny i z szumem’.

  Reuss - od niemieckich nazw osobowych Raus, Rausch, te od średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowność, porywczość’.

  Reusse - od niemieckich nazw osobowych Raus, Rausch, te od średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowność, porywczość’.

  Reut - od niemieckich nazw osobowych Raut, Reut, te od średniowysoko niemieckiego riute ‘miejsce wykarczowane, zamienione na uprawne’.

  Reutowicz - od niemieckich nazw osobowych Raut, Reut, te od średniowysoko niemieckiego riute ‘miejsce wykarczowane, zamienione na uprawne’.

  Reutt - od niemieckich nazw osobowych Raut, Reut, te od średniowysoko niemieckiego riute ‘miejsce wykarczowane, zamienione na uprawne’.

  Reutyński - od niemieckich nazw osobowych Raut, Reut, te od średniowysoko niemieckiego riute ‘miejsce wykarczowane, zamienione na uprawne’.

  Rewa - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewaj - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewak - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewako - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewakowicz - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewald - od niemieckiej nazwy osobowej Riewald, ta od imienia złożonego Rich walt.

  Rewał - od niemieckiej nazwy osobowej Riewald, ta od imienia złożonego Rich walt.

  Rewan - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewas - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewasiewicz - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewcio - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewczuk - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewczyk - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewecki - od nazwy miejscowej Rawka (kieleckie, gmina Słupia), Rawki (ostrołęckie, gmina Chorzele).

  Rewecki - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Reweda - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewek - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewel - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewelski - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewenko - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Reweńko - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewer - od niemieckiej nazwy osobowej Röver, ta od dolnoniemieckiego röver ‘rabuś, zbój’.

  Rewer - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewera - od niemieckiej nazwy osobowej Röver, ta od dolnoniemieckiego röver ‘rabuś, zbój’.

  Rewera - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewers - od rewers ‘kwit zastawny; pdwrptna strona monety, medalu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Rövers.

  Rewersiak - od rewers ‘kwit zastawny; pdwrptna strona monety, medalu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Rövers.

  Rewerski - od niemieckiej nazwy osobowej Röver, ta od dolnoniemieckiego röver ‘rabuś, zbój’.

  Rewerś - od rewers ‘kwit zastawny; pdwrptna strona monety, medalu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Rövers.

  Rewes - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa; od rewes ‘rewers’.

  Reweziński - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Reweżak - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewiako - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewicki - od nazwy miejscowej Retwica, dziś Rewica (skierniewickie, gmina Jeżów).

  Rewicz - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewienko - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewieński - od nazw miejscowych Równa, Rówień (kilka wsi).

  Rewig - (Śl) od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewilak - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewilek - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewinkowski - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewinowicz - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewiński - od nazw miejscowych Równa, Rówień (kilka wsi).

  Rewis - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewiś - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewiuk - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewizor - od rewizor ‘kontroler’.

  Rewizorski - od rewizor ‘kontroler’.

  Rewjuk - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewkacz - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewkiewicz - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewko - 1551 od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewkowicz - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewkowski - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewluk - od imienia Raul, ze starofrancuskiego Raoul, to z niemieckiego Rudolf. Imię to było przejmowane w staropolszczyźnie jako Rawuł, Rawol, Rawel, znane w Polsce od XIII wieku.

  Rewłow - od imienia Raul, ze starofrancuskiego Raoul, to z niemieckiego Rudolf. Imię to było przejmowane w staropolszczyźnie jako Rawuł, Rawol, Rawel, znane w Polsce od XIII wieku.

  Rewniak - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rewnik - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rewniuk - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rewny - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rewo - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewski - od nazwy miasta Rawa Mazowiecka (skierniewickie).

  Rewszer - od niemieckich nazw osobowych Rauscher, Reuscher, te od średniowysokoniemieckiego ruschen ‘zachowywać się w sposób gwałtowny i z szumem’.

  Rewt - od niemieckich nazw osobowych Raut, Reut, te od średniowysoko niemieckiego riute ‘miejsce wykarczowane, zamienione na uprawne’.

  Rewtow - od niemieckich nazw osobowych Raut, Reut, te od średniowysoko niemieckiego riute ‘miejsce wykarczowane, zamienione na uprawne’.

  Rewtowicz - od niemieckich nazw osobowych Raut, Reut, te od średniowysoko niemieckiego riute ‘miejsce wykarczowane, zamienione na uprawne’.

  Rewuch - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewucha - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewus - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewuś - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rewut - od rewać ‘drzeć się, krzyczeć’, też od Rawa.

  Rex - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Rexin - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Rexon - od niemieckich nazw osobowych Raks, Reks, te od imion złożonych na Ragin ; od średniowysokoniemieckiego recke, reke ‘wygnaniec, prześladowany’.

  Rey - od raj ‘biblijny ogród Adama i Ewy; miejsce szczęśliwe; niebo; też od raić’; od rej ‘yaniec; szereg; sznur; przywódca’.

  Reych - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Reychman - od niemieckiej nazwy osobowej Reichmann, ta od imienia złożonego Richman lub od reich ‘bogaty’.

  Reychył - 1381 od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Reydych - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Reyer - od niemieckiej nazwy osobowej Reier, ta od Reiher, z średniowysokoniemieckiego reiger, reigel ‘czapla’.

  Reykowski - od nazwy miejscowej Rajkowy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Reyman - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Reymann - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Reyment - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Reymon - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Reymond - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Reymont - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Reymus - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Reyner - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Reyniak - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reynowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Reynsz - od niemieckiej nazwy osobowej Reins, ta od imion złożonych na Regin .

  Reysner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Reysowski - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reyss - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reyzz - od niemieckich nazw osobowych Reis, Reise, te od imion złożonych na Ragin .

  Reza - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezacz - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezać - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezakiewicz - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezaniuk - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezanko - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezanow - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezanowicz - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezek - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezel - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Rezik - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezinek - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezio - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Reziuk - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezka - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezlar - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Rezler - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Rezlerski - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Rezlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Rezmar - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rezmarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rezmer - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rezmerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rezmerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rezmerski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Reznar - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rezner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Reznerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Reznerski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Reznik - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Reznikowski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rezny - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rezon - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezonek - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezpendowski - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Rezpondek - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Rezpondowski - od respondować ‘odpowiadać na pytania’.

  Rezuk - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezulak - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezulski - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezun - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezunienko - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezunow - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Rezuś - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Reźka - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Reźko - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Reż - 1377 od staropolskiego reż ‘żyto’.

  Reża - 1416 od staropolskiego reż ‘żyto’.

  Reżek - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Reżka - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Reżko - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Reżna - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Reżniczek - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Reżnikow - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Reżny - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Reżyc - 1417 od staropolskiego reż ‘żyto’.

  Reżyk - od rezać ‘rżnąć, ciąć powoli’ też od ryza.

  Ręb - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Ręba - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębach - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębacki - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębacz - 1388 od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’; od rębacz ‘drwal’.

  Rębak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębaliński - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębalski - 1753 od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębała - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębarz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębas - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębasz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębaszkiewicz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębaś - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębecki - od nazwy miejscowej Rąbczyn (pilskie, gmina Wągrowiec).

  Rębek - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębel - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębelak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębeliński - od nazwy miejscowej Rembelin (część Łomży).

  Rębeliński - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębelski - od nazwy miejscowej Rembelin (część Łomży).

  Rębelski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębenista - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Ręberski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiałkowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiałowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiarz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębias - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiasz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiasza - 1483 od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębicki - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębicz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiecha - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębieda - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiejewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębielak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębielewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębielik - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębieliński - 1414 od nazwy miejscowej Rembielin (płockie, gmina Brudzeń Duży).

  Rębieliński - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębielowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębielski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębień - 1729 od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębierz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiesa - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębieszewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębieszka - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębilas - 1561 od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiński - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębis - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębisz - 1406 od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiszewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębiszowski - 1575 od nazw miejscowych Rembisze, Rębisze, Rębiszów, Rębiszewo (kilka wsi).

  Rębiś - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębka - 1763 od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębkowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Ręboch - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębocz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębolski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębosz - 1678 od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Ręboszek - 1647 od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębowicz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębowiecki - od nazw miejscowych Rembów, Rębowo (kilka wsi).

  Rębowski - 1565 od nazw miejscowych Rembów, Rębowo (kilka wsi).

  Rębski - 1684 od nazwy miejscowej Ręby (częstochowskie, gmina Włodowice; katowickie, gmina Zawiercie).

  Rębulski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rębyś - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Ręc - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręcak - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręcarz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręcewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręciek - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręciewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręcikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręckowski - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręclik - zapewne od imienia złożonego Racław, to od Radosław.

  Ręcławicz - zapewne od imienia złożonego Racław, to od Radosław.

  Ręcławowicz - zapewne od imienia złożonego Racław, to od Radosław.

  Ręcz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczajski - od rączy, ze staropolskiego też rącz ‘szybki, prędki’.

  Ręczak - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczek - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczer - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczka - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczko - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczkowiak - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczkowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ręczkowski - od nazwy miejscowej Raczki (kilka wsi), Rączkowa (nowosądeckie, gmina Jordanów).

  Ręcznikowski - od ręka, ręcznik.

  Ręczy - od rączy, ze staropolskiego też rącz ‘szybki, prędki’.

  Ręczyn - od rączy, ze staropolskiego też rącz ‘szybki, prędki’.

  Ręczyński - od rączy, ze staropolskiego też rącz ‘szybki, prędki’.

  Ręćkowski - od nazwy miejscowej Raczki (kilka wsi), Rączkowa (nowosądeckie, gmina Jordanów).

  Ręda - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędak - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędalski - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędas - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędaszek - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędaszka - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędaszko - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędka - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędkowski - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędoch - 1451 od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędołka - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędosz - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędowicz - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Ręduś - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzi - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzia - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędziak - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędział - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzian - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędziej - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędziejewski - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędziejowski - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzik - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzikowski - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzin - od rędzina ‘rodzaj gleby’.

  Rędzina - od rędzina ‘rodzaj gleby’.

  Rędziniak - od nazw miejscowych Rędzina, Rędziny (liczne).

  Rędziński - 1373 od nazw miejscowych Rędzina, Rędziny (liczne).

  Rędzio - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzioch - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędziora - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzisz - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzko - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzkowski - od podstawy ręd , por. rędzina ‘ziemia ruda’; od rdzenia rud , por. rudy.

  Rędzniak - od nazw miejscowych Rędzina, Rędziny (liczne).

  Rędzynia - od rędzina ‘rodzaj gleby’.

  Rędzyński - od nazw miejscowych Rędzina, Rędziny (liczne).

  Ręg - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Ręg - od rągać ‘krzyczeć, kłocić się’.

  Ręgałek - od rągać ‘krzyczeć, kłocić się’.

  Ręgel - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Ręgiel - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Ręglewski - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Ręgliński - od niemieckich nazw osobowych Rang, Reng, te od imion złożonych na Rang .

  Ręgorowicz - od rągać ‘krzyczeć, kłocić się’.

  Ręgowicz - od rągać ‘krzyczeć, kłocić się’.

  Ręgowski - od rągać ‘krzyczeć, kłocić się’.

  Ręgwelski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Ręk - od ręka.

  Ręka - 1393 od ręka.

  Rękacz - 1417 od ręka.

  Rękaczewski - od ręka.

  Rękal - od ręka.

  Rękala - od ręka.

  Rękar - od ręka.

  Rękarek - od ręka.

  Rękas - od ręka.

  Rękasiewicz - od ręka.

  Rękasowski - od ręka.

  Rękasz - od ręka.

  Rękaś - od ręka.

  Rękaw - od ręka; rękaw.

  Rękawa - od ręka; rękaw.

  Rękawecki - od ręka; rękaw.

  Rękawek - od ręka; rękaw.

  Rękawic - od ręka, rękawica.

  Rękawica - od ręka, rękawica.

  Rękawicki - od ręka, rękawica.

  Rękawiczna - od ręka, rękawica.

  Rękawicznik - 1471 od ręka; od staropolskiego rękawicznik ‘rzemieślnik wyrabiający rękawice’.

  Rękawiczny - od ręka, rękawica.

  Rękawiecki - od ręka, rękawica.

  Rękawik - od ręka; rękaw.

  Rękawka - 1065 od ręka; rękaw; od staropolskiego rekawka ‘gatunek rośliny’.

  Rękawnik - od ręka; rękaw.

  Rękawski - od ręka; rękaw.

  Rękiel - od niemieckiej nazwy osobowej Renkel, ta od imion złożonych na Ragin .

  Rękiewicz - od ręka.

  Rękiś - od ręka.

  Ręklewski - od niemieckiej nazwy osobowej Renkel, ta od imion złożonych na Ragin .

  Rękojarski - od nazwy miejscowej Rękoraj (piotrkowskie, gmina Moszczenica).

  Rękorajski - od nazwy miejscowej Rękoraj (piotrkowskie, gmina Moszczenica).

  Rękos - od ręka.

  Rękosiak - od ręka.

  Rękosiewicz - od ręka.

  Rękosik - od ręka.

  Rękosz - od ręka.

  Rękoś - od ręka.

  Rękowicz - 1416 od ręka.

  Rękowiecki - od ręka.

  Rękowik - od ręka.

  Rękowski - 1707 od nazwy miejscowej Rękowice (radomskie, gmina Magnuszew).

  Ręksa - od ręka.

  Rękuś - od ręka.

  Ręnkojarski - od nazwy miejscowej Rękoraj (piotrkowskie, gmina Moszczenica).

  Rępa - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rępalski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rępała - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rępałak - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rępczyński - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rępel - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rępiński - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rępkowska - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Ręplewicz - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rępuszewski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Ręspis - od niemieckich nazw osobowych Rans, Rens.

  Ręszak - od niemieckich nazw osobowych Rans, Rens.

  Ręś - od niemieckich nazw osobowych Rans, Rens.

  Riabcew - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Riabczenko - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Riabczuk - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Riabczyk - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Riabczykow - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Riabinin - od rosyjskiego rjabina ‘jarzębina’.

  Riabinow - od rosyjskiego rjabina ‘jarzębina’.

  Riabinowski - od rosyjskiego rjabina ‘jarzębina’.

  Riabis - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Riabkow - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Riabow - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Riabow - Dutkiewicz złożenia brak; od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’; Dutkiewicz 1594 od niemieckiej nazwy osobowej Dut (t), ta od imion na Theud ; też od dudek; lub od dutka ‘torebka’.

  Riabowski - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Riba - od ryba.

  Ribakowski - od ryba.

  Ribarzyk - od ryba.

  Ribicki - od nazwy miejscowej Rybice, dziś Rybitwy (płockie, gmina Witonia).

  Ric - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Ricer - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Richa - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Richalski - 1701 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Richan - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Richard - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Richardt - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Richart - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Richarz - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Richel - 1384 od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Richer - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Richert - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Richertowski - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Richl - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Richlewski - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Richlicki - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Richlowski - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Richly - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Richort - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Richta - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Richtar - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Richtarski - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Richter - 1638 od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’; od niemieckiej nazwy osobowej Richter.

  Richtert - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rickowski - od nazwy miejscowej Ryków (płockie, gmina Kutno).

  Riczanek - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Riczek - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Riczel - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Riczka - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Riczonek - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Rida - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Ridan - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Ridel - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Ridger - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Ridiel - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Ridiger - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Ridka - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Ridl - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Ridlewski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Ridosz - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Ridzak - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Ridziński - od nazwy miasta Rydzyna (leszczyńskie).

  Ridzyński - od nazwy miasta Rydzyna (leszczyńskie).

  Ried - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Riedel - 1733 od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rieder - od niemieckiej nazwy osobowej Rieder, ta od nazwy miejscowej Ried.

  Riediger - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Riedrich - od niemieckiej nazwy osobowej Riedrich, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruodrich.

  Rief - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Rieff - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Riege - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Riegel - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Riegelski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rieger - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rieger - Hofman złożenia brak; Rieger od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger; Hofman od niemieckich nazw osobowych Hofman, Ofman, te od apelatywu Hofmann ‘ dworzanin’.

  Riegert - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Riegiel - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Riegielski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Riegier - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rieman - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Riemann - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Riemen - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Riemer - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Riemier - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Rien - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rienan - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rienke - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rienkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Ries - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Riesch - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Riese - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Rieska - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Rieske - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Riesko - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Riesner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Riess - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Riga - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rigal - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rigalik - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rigall - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Riger - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rigert - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rigga - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rigiewicz - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rigol - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rigoll - (Śl) od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rigul - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rigwalski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rihter - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rij - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Rijek - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Rijk - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Rijke - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Rijko - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Rik - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rika - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rikall - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rikiel - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rikowski - od nazwy miejscowej Ryków (płockie, gmina Kutno).

  Riks - od niemieckiej nazwy osobowej Rix, ta od starowysokoniemieckiego Ricso, od imion złożonych na Rich , Ric .

  Riksa - od niemieckiej nazwy osobowej Rix, ta od starowysokoniemieckiego Ricso, od imion złożonych na Rich , Ric .

  Ril - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rilak - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rilka - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rilke - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rill - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rilo - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Riluk - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rim - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Riman - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rimański - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rimel - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rimer - od niemieckiej nazwy osobowej Reimer, ta od imienia złożonego Ragi mari.

  Rimiec - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rimk - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rimka - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rimke - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rinas - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rinc - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rinca - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rind - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Rindak - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Rindejko - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Rindflajsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rindfleisch - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rindfleisz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rindflejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rindt - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ring - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ringel - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ringer - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ringert - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ringiel - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ringl - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ringowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ringwalski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Ringwelski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rink - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rinka - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rinke - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rinkel - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rinkiewicz - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rinkowski - od nazwy miejscowej Rynkowo (część Bydgoszczy).

  Rinn - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rinow - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rinowelski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rinski - od nazwy miejscowej Ryń (przemyskie, gmina Radymno), Ryńsk (toruńskie, gmina Wąbrzeźno) lub od reński, ryński ‘ (złoty) reński, jednostka monetarna w krajach niemieckich i Austrii’.

  Rintfleisch - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rinwelski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rinz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Riński - od nazwy miejscowej Ryń (przemyskie, gmina Radymno), Ryńsk (toruńskie, gmina Wąbrzeźno) lub od reński, ryński ‘ (złoty) reński, jednostka monetarna w krajach niemieckich i Austrii’.

  Ripa - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ripak - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ripel - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ripel - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ripiński - od nazwy miasta Rypin (włocławskie).

  Ripka - (Pom) od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ripke - (Pom) od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ripl - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ripll - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rippa - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rippe - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rippel - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rippl - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ris - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Risa - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Risak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Risakowski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Risan - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Risch - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rische - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rischka - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rischke - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rischkowski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Risek - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Risiak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Risin - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Risinkiewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Riska - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Riske - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Risko - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Risman - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Rismann - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Risner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Riss - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rissman - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Rissmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Rist - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ristak - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ristan - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ristek - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rister - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ristok - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ristow - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ristowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Risz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Riszczyk - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Riszka - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Riszke - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Riszkiewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Riszko - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Riszkowski - od nazwy miejscowej Ryszki (radomskie, gmina Jasieniec).

  Risztel - od niemieckiej nazwy osobowej Ristel.

  Riśka - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rit - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rita - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ritak - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ritał - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ritau - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ritel - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Riter - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Ritler - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Ritlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Ritman - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Ritmann - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Ritner - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttner, wysokoneimeickiego Reutner, od nazwy miejscowej Reutin, z riute ‘miejsce wykarczowane’.

  Ritt - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ritta - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rittak - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rittel - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Ritter - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Rittermann - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Rittler - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rittman - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rittmann - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rittner - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttner, wysokoneimeickiego Reutner, od nazwy miejscowej Reutin, z riute ‘miejsce wykarczowane’.

  Ritwiński - od nazwy miejscowej Rytwiany (tarnobrzeskie, gmina Rytwiany).

  Ritz - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Ritzka - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Ritzke - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Riwoń - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rizan - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Rizk - (Śl) od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Rizke - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Rizlak - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Rizler - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Rizner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rizniczak - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rizniczuk - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Riznik - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Riznyk - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rizow - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Riźnik - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Riżnik - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Riżnyk - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rjabis - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Rjabow - od rosyjskiego rjabyj ‘pstry’.

  Roatyński - 1499 od nazwy miejscowej Rohatyn (KrW).

  Rob - 1444 od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roba - 1494 od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robach - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robacha - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robacki - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robaczek - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’; od robaczek.

  Robaczenko - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robaczewski - 1399 od nazwy miejscowej Robaczewo (olsztyńskie, gmina Nidzica).

  Robaczkiewicz - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robaczkowski - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robaczowski - od nazwy miejscowej Robaczewo (olsztyńskie, gmina Nidzica).

  Robaczuk - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robaczyk - 1713 od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robaczyński - 1393 od nazwy miejscowej Robaczyn (leszczyńskie, gmina Śmigiel).

  Robajczyk - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robak - 1340 od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robakiewicz - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robakowicz - 1736 od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robakowski - 1457 od nazwy miejscowej Robakowo, Robaków (kilka wsi).

  Robal - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’; od robal ‘robak’.

  Robal - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robalczyk - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robalewski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robalski - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robał - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robałek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roban - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robanek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robań - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robarz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robasiewicz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robasik - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robasikiewicz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robasiński - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robaszek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robaszewski - od nazwy miejscowej Robaszew (sieradzkie, gmina Złoczew).

  Robaszkiewicz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robaszko - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robaszyński - od nazwy miejscowej Robaczyn (leszczyńskie, gmina Śmigiel).

  Robatycki - od nazwy miejscowej Rybotycze (przemyskie, gmina Fredropol).

  Robbe - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robczak - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robczewski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robczon - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robczuk - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robczycki - 1553 od nazwy miejscowej Ropczyce, dawniej Robczyce, Ropszyce (rzeszowskie).

  Robczyk - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robczyński - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robecki - od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robejko - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robel - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robelek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robelka - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robełek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robełko - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robenda - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robenek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robenko - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Rober - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Roberek - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Roberski - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Robert - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Roberth - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Robertowski - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Roberts - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Robeszko - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robet - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Robi - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robiak - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robianek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robiasz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robiej - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robiejewski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robieniek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robij - (= iej) od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robiłko - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robin - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robinek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robiński - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robionek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robis - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robisz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robka - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robke - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robkiewicz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robko - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robkowski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robl - od neimeickiej nazwy osobowej Rob (e)l, ta od słowiańskiego wróbl, wróbel lub od nazwy miejscowej Röbel.

  Robleski - od neimeickiej nazwy osobowej Rob (e)l, ta od słowiańskiego wróbl, wróbel lub od nazwy miejscowej Röbel.

  Robleski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roblewski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robliczek - od neimeickiej nazwy osobowej Rob (e)l, ta od słowiańskiego wróbl, wróbel lub od nazwy miejscowej Röbel.

  Robliczek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robnik - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roboch - 1497 od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robocic - 1470 80 od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robocień - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robociński - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roboczyński - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robojdek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robojek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robok - (Śl) od robak, też chrobak ‘drobne zwierzę bezkręgowe o wydłużonym kształcie ciała’, potocznie ‘owad’.

  Robol - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robolczyk - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robolewski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robolski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robołek - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roboński - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roborowicz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roborzyński - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robosz - 1412 od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robot - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robota - 1421 od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robotecki - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robotka - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robotnicki - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert; od robotnik.

  Robotnik - 1497 od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert; od robotnik.

  Robotnikowic - 1444 od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert; od robotnik.

  Robotnikowski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert; od robotnik.

  Robotowski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robotycki - od nazwy miejscowej Rybotycze (przemyskie, gmina Fredropol).

  Robowicz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robowski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robół - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robótka - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robótko - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robulicz - 1545 od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robuła - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robura - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roburski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robusiewicz - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robusiński - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robuszewski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robuszyński - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robut - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robuta - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robutka - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Robylski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Roc - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Roca - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rocajło - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rocal - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rocalski - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rocek - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Roceń - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Roch - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rocha - 1665 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochacewicz - od rochaty ‘rozczochrany’.

  Rochacki - od rochaty ‘rozczochrany’.

  Rochacz - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochaczek - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochaczewski - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochaczyński - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochal - 1607 17 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochala - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochalewski - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochalski - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochała - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochan - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochanek - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochaniak - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochanowski - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochań - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochański - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rocharski - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochatka - od rochaty ‘rozczochrany’.

  Rochatko - od rochaty ‘rozczochrany’.

  Rochatyński - od nazwy miejscowej Rohatyn (KrW).

  Rochawczyk - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochawiak - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochcic - 1423 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochcicki - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Roche - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochecki - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rocheć - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochel - 1797 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochen - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochenek - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochenko - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochetka - od rochaty ‘rozczochrany’.

  Rochewicz - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochimiński - od nazwy miejscowej Rochnia (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Rochlich - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochlicki - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochlicz - 1414 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochliński - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochmalski - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Rochman - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Rochmankowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Rochmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Rochmański - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Rochmiński - od nazwy miejscowej Rochnia (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Rochn - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochna, m. - 1497 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochner - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochnia - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochniak - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochnic - 1419 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochnicki - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochniński - od nazwy miejscowej Rochnia (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Rochno - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochnowicz - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochnowski - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rocho - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochocki - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochoczek - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rocholec - 1464 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rocholl - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochon - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochonowski - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochoń - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochotka - od rochaty ‘rozczochrany’.

  Rochotko - od rochaty ‘rozczochrany’.

  Rochotyński - od nazwy miejscowej Rohatyn (KrW).

  Rochow - 1312 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochowczyk - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochowiak - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochowicz - 1473 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochowiec - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochowiecki - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochowski - od nazwy miejscowej Rochów, Rochy (kilka miejscowości).

  Rochowy - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochoziński - od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rochów - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochówniak - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochucki - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochul - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochulko - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochulski - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochuła - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochun - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochuń - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochuński - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochut - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochwalik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rochwalski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rochwał - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rochwiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rochwicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rochwiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał; lub od imienia żeńskiego Rachel.

  Rochyl - 1219 od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochynek - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochyński - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rocich - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rociek - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rociel - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rociński - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rockiewicz - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rocko - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rocławski - od nazwy miejscowej Racławki (bydgoskie, gmina Chojnice).

  Rocłowski - od nazwy miejscowej Racławki (bydgoskie, gmina Chojnice).

  Rocol - od nazw osobowych na Ro , typu Rościsław, Robert.

  Rocz - od rok.

  Roczak - od rok.

  Roczalski - od rok.

  Roczan - od rok.

  Roczaniak - od rok.

  Roczek - 1424 od rok.

  Roczen - od rok.

  Roczeń - 1419 od rok; od roczeń ‘zwierzę roczne’.

  Roczew - od rok.

  Roczka - 1447 od rok.

  Roczkalski - od rok.

  Roczkin - od rok.

  Roczko - od rok.

  Roczkowski - 1537 od rok.

  Roczków - od rok.

  Roczniacki - od rok.

  Roczniak - od rok; od roczniak ‘ten, kto ma rok życia’.

  Roczniewski - od rok.

  Rocznik - od rok.

  Rocznikowski - od rok.

  Roczniok - (Śl) od rok.

  Roczniowski - od rok.

  Roczniuk - od rok.

  Roczon - od rok.

  Roczoń - od rok.

  Roczula - od rok.

  Roczy - od rok.

  Roczyk - od rok.

  Roczyn - od rok.

  Roczyna - od rok; od roczyny ‘rocznica’.

  Roczyniewski - od rok.

  Roczyński - od nazwy miejscowej Roczyny (bielskie, gmina Andrychów).

  Roć - od rok.

  Roćko - od rok.

  Rod - 1399 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Roda - 1477 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodacha - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodacki - od nazwy miejscowej Rodaki (katowickie, gmina Klucze).

  Rodacz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodaczek - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodajewski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodak - 1403 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił; od rodak.

  Rodakiewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił; od rodak.

  Rodakowski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił; od rodak.

  Rodal - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodalewski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodaliński - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodalski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodał - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodała - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodanowicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodański - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodas - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodasik - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodaszewski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodaszyński - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodawski - 1696 od nazwy miejscowej Rodowo (elbląskie, gmina Braniewo, Prabuty).

  Rodczyn - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rode - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodeger - 1243 od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rodej - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodejko - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodek - 1498 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodel - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodelczuk - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodelczuk - od podstawy rodl , por. dawne rodliwy ‘rodny, rodzący’, rodło z gwarowego ‘radło’, też ‘nazwa znaku Związku Polaków w Niemczech przed 1939 r.’

  Roden - od niemieckiej nazwy osobowej Roden, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rodenko - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodeńko - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Roder - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Röder - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Rodes - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodestowicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodger - 1218 od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rodinow - od imienia Rodion, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego rodon ‘róża’.

  Rodionow - od imienia Rodion, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego rodon ‘róża’.

  Rodionow - od imienia Rodion, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego rodon ‘róża’.

  Rodionowa - od imienia Rodion, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego rodon ‘róża’.

  Rodka - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodkiewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodkin - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodko - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodkowski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodlak - od podstawy rodl , por. dawne rodliwy ‘rodny, rodzący’, rodło z gwarowego ‘radło’, też ‘nazwa znaku Związku Polaków w Niemczech przed 1939 r.’

  Rodlewicz - od podstawy rodl , por. dawne rodliwy ‘rodny, rodzący’, rodło z gwarowego ‘radło’, też ‘nazwa znaku Związku Polaków w Niemczech przed 1939 r.’

  Rodlicki - od podstawy rodl , por. dawne rodliwy ‘rodny, rodzący’, rodło z gwarowego ‘radło’, też ‘nazwa znaku Związku Polaków w Niemczech przed 1939 r.’

  Rodliński - od podstawy rodl , por. dawne rodliwy ‘rodny, rodzący’, rodło z gwarowego ‘radło’, też ‘nazwa znaku Związku Polaków w Niemczech przed 1939 r.’

  Rodło - od podstawy rodl , por. dawne rodliwy ‘rodny, rodzący’, rodło z gwarowego ‘radło’, też ‘nazwa znaku Związku Polaków w Niemczech przed 1939 r.’

  Rodman - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rodna - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodner - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Rödner - od niemieckiej nazwy osobowej Radmer, ta od imienia złożonego Ratmări.

  Rodniak - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodnicki - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodniewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodnik - 1424 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodo - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodol - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodolak - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodolf - 1265 od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rodoliński - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodolski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodoła - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodon - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodon - od imienia Rodion, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego rodon ‘róża’.

  Rodoniewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodoniewicz - od imienia Rodion, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego rodon ‘róża’.

  Rodoniewicz - od imienia Rodion, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego rodon ‘róża’.

  Rodoń - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodoń - od imienia Rodion, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego rodon ‘róża’.

  Rodos - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodosiewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodosz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodoś - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodow - 1392 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodowicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodowski - 1679 od nazwy miejscowej Rodowo (elbląskie, gmina Braniewo, Prabuty).

  Rodoż - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Roduch - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Roducha - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Roducki - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodulf - XII w. od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Roduła - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Roduński - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Roduszczak - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodych - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodycz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodykow - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodyków - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodys - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodyszyn - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodyś - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodza - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzach - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzaj - 1417 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił; od staropolskiego rodzaj ‘rodzina, ród; gatunek’.

  Rodzajewski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzak - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzałowski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzanek - 1470 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzanowski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzaś - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzech - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzen - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzenkiewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzenko - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzeń - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzeński - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziachowski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziak - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzialik - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzianiec - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzianin - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzianko - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzianowski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziański - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzic - 1383 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzica - 1594 od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Bosta’, też ‘nazwa pieśni’.

  Rodzicki - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziczka - 1601 od staropolskiego Bogurodzica, Bogorodzica ‘Matka Bosta’, też ‘nazwa pieśni’.

  Rodziec - 1416 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziej - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziejak - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziejczak - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziejewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziejewski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziel - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzielski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzień - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzieński - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziewicz - Bielewicz złożenia brak; Rodziewicz od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił; Bielewicz 1556 w grupie nazwisk pochodzących od biały, biel, bielić.

  Rodziewicz - Glebo złożenia brak; Rodziewicz od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił; Glebo od imienia Gleb. Imię występuje w Kościele wschodnim, jest prawdopodobnie pochodzenia normańskiego. W Polsce wschodniej imię notowane od XIV wieku jako Gleb, Hleb, Hlib, Lib.

  Rodzięta - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzik - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzikowski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzim - od imienia złożonego Rodzimir.

  Rodzimierski - od imienia złożonego Rodzimir.

  Rodzimir - od imienia złożonego Rodzimir.

  Rodzimirski - od imienia złożonego Rodzimir.

  Rodzimowski - od imienia złożonego Rodzimir.

  Rodzimski - od imienia złożonego Rodzimir.

  Rodzin - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzina - 1409 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił; od rodzina ‘osoby związane pokrewieństwem’.

  Rodzinek - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzinka - 1402 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił; od rodzinka.

  Rodziński - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzioch - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzis - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzisz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziszewski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziuk - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodziukiewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzki - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzko - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzkowski - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzoch - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzon - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzonek - 1424 od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił; od rodzony ‘krewny w linii prostej’.

  Rodzoniak - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzonowski - od nazwy miejscowej Rodzone (toruńskie, gmina Radomin).

  Rodzoń - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzos - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzoś - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzych - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzycz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodzym - od imienia złożonego Rodzimir.

  Rodzynek - 1494 od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rodzynia - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rodzynka - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rodzynko - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rodzyń - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rodzyński - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rodź - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodźko - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodż - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodżen - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodżeń - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodżko - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Rodżoń - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Roechrich - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Roedel - od niemieckiej nazwy osobowej Redel, ta od imion złożonych na Rat ; od niemieckiej nazwy osobowej Rödel.

  Roeder - od niemieckich nazw osobowych Reder, Räder, te od redaere ‘rzecznik, adwokat’ lub od nazwy miejscowej Rheder.

  Roehrich - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Roehrych - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Roemer - od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Roemert - od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Roemisch - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Roemisz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Roenig - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Roenik - od podstawy ran , por. rana, ranić, rano, od nazwy osobowej Ranimir, od niemieckich nazw osobowych Ran, Ren, Rank, Renk.

  Roeper - od niemieckiej nazwy osobowej Röper, ta od Hrobert.

  Roerich - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Roerych - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Roes - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Roeska - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Roeske - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego rae?e ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Roesler - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Roesner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Roessler - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Roest - od gwarowego rest, resta ‘reszta’.

  Roester - od gwarowego rester ‘gatunek drzewa, wiąz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Röster, ta od średniowysokoniemieckiego rüster ‘ten, co się przygotowuje’.

  Roethel - od niemieckiej nazwy osobowej Räthel, ta od imion złożonych na Rät .

  Roethel - od niemieckiej nazwy osobowej Retel, ta od imion złożonych na Rat .

  Roezner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rofa - od niemieckiej nazwy osobowej Roff, ta od imienia złożonego Hrodfrid.

  Rofalski - od niemieckiej nazwy osobowej Roff, ta od imienia złożonego Hrodfrid.

  Roff - od niemieckiej nazwy osobowej Roff, ta od imienia złożonego Hrodfrid.

  Rofiński - od niemieckiej nazwy osobowej Roff, ta od imienia złożonego Hrodfrid.

  Rofka - od niemieckiej nazwy osobowej Roff, ta od imienia złożonego Hrodfrid.

  Rofkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Roff, ta od imienia złożonego Hrodfrid.

  Rog - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roga - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogacewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogach - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogacień - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogacin - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogaciński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogacki - od nazw miejscowych Rogaczewo, Rogacze (kilka wsi).

  Rogacz - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogacz ‘samiec jelenia’, potocznie ‘zdradzany mąż’.

  Rogaczek - 1422 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogacz ‘samiec jelenia’, potocznie ‘zdradzany mąż’.

  Rogaczewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogacz ‘samiec jelenia’, potocznie ‘zdradzany mąż’.

  Rogaczewski - 1391 od nazw miejscowych Rogaczewo, Rogacze (kilka wsi).

  Rogaczow - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogacz ‘samiec jelenia’, potocznie ‘zdradzany mąż’.

  Rogaczowic - 1420 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogacz ‘samiec jelenia’, potocznie ‘zdradzany mąż’.

  Rogaczowski - 1397 od nazw miejscowych Rogaczewo, Rogacze (kilka wsi).

  Rogaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogacz ‘samiec jelenia’, potocznie ‘zdradzany mąż’.

  Rogaczyński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogacz ‘samiec jelenia’, potocznie ‘zdradzany mąż’.

  Rogajewski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogajło - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogajno - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogajsza - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogal - 1409 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogala - Zawadzki złożenia brak; Rogala 1382 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; Zawadzki 1382 od zawada ‘przeszkoda’, dawniej też ‘kora; skaza’ lub od nazwy miejscowej Zawada (liczne).

  Rogala - 1382 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogala - Lewicki złożenia brak; Rogala 1382 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; Lewicki 1659 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi.

  Rogala - Rogalski złożenia brak; Rogala 1382 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; Rogalski 1616 od nazwy miejscowej Rogalin (kilka wsi).

  Rogalak - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogalczuk - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogalczyk - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogalec - 1402 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogalecki - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogalewski - od nazw miejscowych Rogal, Rogale, Rogalów (kilka wsi).

  Rogalewski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogalicki - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogalicz - 1578 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’.

  Rogalik - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; od rogalik.

  Rogaliński - 1387 od nazwy miejscowej Rogalin (kilka wsi).

  Rogalka - 1477 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; od rogalik.

  Rogalko - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; od rogalik.

  Rogall - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; od rogalik.

  Rogalla - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; od rogalik.

  Rogalna - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; od rogalik.

  Rogalny - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; od rogalik.

  Rogalowski - 1463 od nazw miejscowych Rogal, Rogale, Rogalów (kilka wsi).

  Rogalski - 1616 od nazwy miejscowej Rogalin (kilka wsi).

  Rogaluk - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rogala ‘zwierzę rogate’, Rogala ‘nazwa herbu’; od rogalik.

  Rogał - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogała - 1711 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogało - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogan - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roganowicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roganowski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogański - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogas - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogasch - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogaschewski - od nazwy miejscowej Rogaszyn (płockie, gmina Piątek).

  Rogasik - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogasiński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogaski - 1387 od nazwy miejscowej Rogaszyn (płockie, gmina Piątek).

  Rogaski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogasz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogaszewski - od nazwy miejscowej Rogaszyn (płockie, gmina Piątek).

  Rogaś - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogat - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogata - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogatka - 1279 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogatko - 1551 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogatta - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od przymiotnika rogaty ‘o zwierzęciu mającym rogi’, przenośnie ‘hardy, krnąbrny’.

  Rogatti - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od przymiotnika rogaty ‘o zwierzęciu mającym rogi’, przenośnie ‘hardy, krnąbrny’.

  Rogatty - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od przymiotnika rogaty ‘o zwierzęciu mającym rogi’, przenośnie ‘hardy, krnąbrny’.

  Rogaty - 1482 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od przymiotnika rogaty ‘o zwierzęciu mającym rogi’, przenośnie ‘hardy, krnąbrny’.

  Rogawski - od nazw miejscowych typu Rogowo, Rogów.

  Rogaz - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogaza - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogaziewicz - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogazik - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogaziński - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogaża - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogażyński - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogen - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Rogenbruk - od niemieckiej nazwy osobowej Roggenbauch, ta od rogge (n)büch ‘żołądek pełen żyta’.

  Rogenbuch - od niemieckiej nazwy osobowej Roggenbauch, ta od rogge (n)büch ‘żołądek pełen żyta’.

  Rogenbuk - od niemieckiej nazwy osobowej Roggenbauch, ta od rogge (n)büch ‘żołądek pełen żyta’.

  Rogeń - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Rogeński - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Roger - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’.

  Roggen - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Roggenbruk - od niemieckiej nazwy osobowej Roggenbauch, ta od rogge (n)büch ‘żołądek pełen żyta’.

  Roggenbuch - od niemieckiej nazwy osobowej Roggenbauch, ta od rogge (n)büch ‘żołądek pełen żyta’.

  Roggenbuk - od niemieckiej nazwy osobowej Roggenbauch, ta od rogge (n)büch ‘żołądek pełen żyta’.

  Rogien - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Rogień - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Rogieński - od nazwy miejscowej Rogienice, dawniej Roginice (kieleckie, gmina Włoszczowa).

  Rogier - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’.

  Rogiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogin - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Roginela - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Roginella - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Roginiak - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Roginicki - 1470 od nazwy miejscowej Rogienice, dawniej Roginice (kieleckie, gmina Włoszczowa).

  Roginiela - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Roginiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Roggen, ta od średniowysokoniemieckiego rogge ‘żyto’.

  Roginiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogiński - 1388 od nazwy miejscowej Rogienice, dawniej Roginice (kieleckie, gmina Włoszczowa).

  Rogiński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogisz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogo - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoc - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogociński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogocki - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogocz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoczewski - od nazw miejscowych Rogaczewo, Rogacze (kilka wsi).

  Rogoda - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogodziński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogojosz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogojs - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogojski - 1735 od nazw miejscowych typu Rogozie, Rogoźnik.

  Rogojsz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogojsza - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogojś - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogol - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogola - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogolik - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoliński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoll - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoł - 1633 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogon - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogonicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogonik - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoń - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogor - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’.

  Rogorz - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’.

  Rogorza - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’ lub od rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogorzelski - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’ lub od rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogorzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’ lub od rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogorzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’ lub od rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogos - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogosch - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogosek - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogosiak - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogosiński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoski - 1452 od nazw miejscowych typu Rogozie, Rogoźnik.

  Rogoski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogost - 1403 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogosz - 1382 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoszczak - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoszczyński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoszek - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoszewski - od nazwy miejscowej Rogaszyn (płockie, gmina Piątek).

  Rogoszka - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoszko - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoszyński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoś - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogotowicz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogotski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogotz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogotzki - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogow - 1313 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogowa - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogowacki - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogowczenko - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogowicki - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogowicz - 1410 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogowiec - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogowienko - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogowski - 1385 od nazw miejscowych typu Rogowo, Rogów.

  Rogowy - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogoyski - od nazw miejscowych typu Rogozie, Rogoźnik.

  Rogoz - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogoza - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogozia - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogoziecki - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogozieński - 1388 od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rogoziewicz - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogozik - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogozin - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogozinski - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogoziński - 1393 od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rogoziński - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogoznicki - od nazw miejscowych Rogoźnica, Rogoźnik (kilka wsi).

  Rogoznik - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogozo - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogozyński - od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rogoź - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogoźna - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogoźnicki - 1662 od nazw miejscowych Rogoźnica, Rogoźnik (kilka wsi).

  Rogoźniczan - od nazw miejscowych Rogoźnica, Rogoźnik (kilka wsi).

  Rogoźnik - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogoźny - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogoż - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogoża - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogożeński - od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rogożewski - 1399 od nazw miejscowych Rogożewo (leszczyńskie, gmina Jutrosin), Rogożew (płockie, gmina Gostynin).

  Rogożkin - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogożnicki - od nazw miejscowych Rogoźnica, Rogoźnik (kilka wsi).

  Rogożnik - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogożno - 1617 od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogożny - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogożowski - 1459 od nazw miejscowych Rogożewo (leszczyńskie, gmina Jutrosin), Rogożew (płockie, gmina Gostynin).

  Rogożyński - od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rogójna - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogól - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogóla - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogólski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogór - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’.

  Rogórz - od niemieckiej nazwy osobowej Röger, ta od imienia złożonego Hrodgër lub od średniowysokoniemieckeigo rogge ‘żyto’.

  Rogós - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogóski - od nazw miejscowych typu Rogozie, Rogoźnik.

  Rogósz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogóś - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogóyski - od nazw miejscowych typu Rogozie, Rogoźnik.

  Rogóz - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogóziński - od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rogóź - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogóźka - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogóż - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogóża - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogóżnicki - od nazw miejscowych Rogoźnica, Rogoźnik (kilka wsi).

  Rogsch - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogucki - 1565 od nazwy miejscowej Rogusko (poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wartą), Roguszyn (płockie, gmina Czerwińsk nad Wisłą).

  Rogujski - od nazw miejscowych typu Rogozie, Rogoźnik.

  Rogul - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogula - 1470 80 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogulec - 1372 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguleński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogulewski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogulka - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogulko - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogulla - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogulski - 1386 od nazwy miejscowej Rogulice (płockie, gmina Góra Świętej Małgorzaty).

  Roguł - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguła - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogułowicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogunka - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogunow - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguń - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogurz - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogurzczak - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogus - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguschka - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogusiński - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguski - 1424 od nazwy miejscowej Rogusko (poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wartą), Roguszyn (płockie, gmina Czerwińsk nad Wisłą).

  Rogusz - 1374 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguszczak - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguszczek - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguszewski - od nazwy miejscowej Rogaszyn (płockie, gmina Piątek).

  Roguszka - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguszke - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguszko - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguszna - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguszny - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguszyn - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguszyna - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roguś - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogut - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rogutski - od nazwy miejscowej Rogusko (poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wartą), Roguszyn (płockie, gmina Czerwińsk nad Wisłą).

  Roguz - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Roguza - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Roguziak - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Roguziński - od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Roguź - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Roguż - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogużka - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rogużyński - od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rohacewicz - z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohacz - z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohan - z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohatyn - od nazwy miejscowej Rohatyn (KrW).

  Rohatyński - 1442 od nazwy miejscowej Rohatyn (KrW).

  Rohm - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Röhm - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Rohman - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Rohmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Rohn - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rohnka - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rohoń - 1477 (KrW) z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohowski - od nazw miejscowych typu Rogowo, Rogów.

  Rohowy - z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohowyj - z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohoza - z fonetyką ukraińską od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rohozan - z fonetyką ukraińską od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rohozieński - 1437 (KrW) od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rohoziński - od nazw miejscowych Rogoźno, Rogóźno, Rohoźno (kilka wsi).

  Rohoża - 1468 70 (KrW) z fonetyką ukraińską od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rohożka - 1379 (KrW) z fonetyką ukraińską od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rohów - z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohula - 1489 (KrW) z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohulko - z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohun - z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rohuń - z fonetyką ukraińską w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Roicki - od nazwy miejscowej Rojca (część Bytomia; katowickie), Roje (olsztyńskie, gmina Miłakowo).

  Roik - 1469 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się, od roik.

  Roikowski - 1607 od nazwy miejscowej Rojków (kilka miejscowości).

  Roina - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roiszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Roiszczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Roj - 1348 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Roj - Rajewski złożenia brak; Roj 1348 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; Rajewski od nazwy miejscowej Raj (kilka miejscowości).

  Roja - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojaczuk - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojahn - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojak - 1662 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojan - 1380 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojanczyk - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojanek - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojanowski - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojarek - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojas - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojaszek - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojca - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojciak - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojcz - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojczak - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojczuk - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojczyk - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojczykowska - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojda - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt; też od rojda ‘choroba koni’.

  Rojdak - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rojdka - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Rojecki - 1761 od nazwy miejscowej Rojca (część Bytomia; katowickie), Roje (olsztyńskie, gmina Miłakowo).

  Rojek - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojek - Borowski złożenia brak; Rojek 1405 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; Borowski w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór.; może mieć charakter odmiejscowy.

  Rojek - Sobótka złożenia brak; Rojek 1405 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; Sobótka 1623 od sobota.

  Rojeski - od nazwy miejscowej Rojów (katowickie, gmina Ostrzeszów), Rojewo, Rojewice (kilka wsi).

  Rojewicz - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojewska - od nazwy miejscowej Rojów (katowickie, gmina Ostrzeszów), Rojewo, Rojewice (kilka wsi).

  Rojewski - od nazwy miejscowej Rojów (katowickie, gmina Ostrzeszów), Rojewo, Rojewice (kilka wsi).

  Rojka - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojko - 1391 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojkowski - 1773 od nazwy miejscowej Rojków (kilka miejscowości).

  Rojmaniak - od niemieckiej nazwy osobowej Rochmann, Ro (h)mann, te od imienia złożonego Hrodman.

  Rojn - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rojna - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rojnak - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rojne - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rojniak - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rojnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rojno - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rojnowski - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rojny - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się; od rojny ‘ruchliwy’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rojowicz - 1450 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojowiec - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojowski - 1432 od nazwy miejscowej Rojów (katowickie, gmina Ostrzeszów), Rojewo, Rojewice (kilka wsi).

  Rojs - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Rojsman - od niemieckiej nazwy osobowej Reußmann.

  Rojsza - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Rojsza - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Rojszczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Rojszuk - 1639 w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojszyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Rojszyk - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rojt - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rojtek - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rojter - od staropolskiego rajtar, ratar ‘żołnierz konny’.

  Rojze - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Rojzeman - od niemieckiej nazwy osobowej Reußmann.

  Rojzen - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Rojzman - od niemieckiej nazwy osobowej Reußmann.

  Rojżman - od niemieckiej nazwy osobowej Reußmann.

  Rok - 1415 od rok.

  Rokacz - od rok.

  Rokaczewski - od rok.

  Rokal - od rok.

  Rokarski - od rok.

  Rokasiewicz - od rok.

  Rokasz - od rok.

  Rokaszewicz - od rok.

  Rokaszewski - od rok.

  Rokaszkiewicz - od rok.

  Rokica - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokiciak - 1797 od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokician - 1478 od nazw miejscowych Rokicina, Rokiciny (kilka wsi).

  Rokiciański - od nazw miejscowych Rokicina, Rokiciny (kilka wsi).

  Rokicieński - 1450 od nazw miejscowych Rokicina, Rokiciny (kilka wsi).

  Rokiciniak - od nazw miejscowych Rokicina, Rokiciny (kilka wsi).

  Rokiciński - 1632 od nazw miejscowych Rokicina, Rokiciny (kilka wsi).

  Rokicki - 1471 od nazw miejscowych Rokicie, Rokity (kilka wsi).

  Rokiczan - od nazw miejscowych Rokicie, Rokity (kilka wsi).

  Rokiczana - od nazw miejscowych Rokicie, Rokity (kilka wsi).

  Rokiczniak - od nazw miejscowych Rokicie, Rokity (kilka wsi).

  Rokiel - od rok.

  Rokieta - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokietnicki - od nazwy miejscowej Rokitnica (kilka wsi).

  Rokiety - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokiewicz - od rok.

  Rokit - 1446 od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokita - 1369 od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokitek - 1472 od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokitka - 1304 od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokitko - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokitnica - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokitnicki - 1486 od nazwy miejscowej Rokitnica (kilka wsi).

  Rokitnowicz - 1416 od rokita ‘gatunek wierzby’; od staropolskiego rokitno ‘zarośla rokity’.

  Rokitny - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokito - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokitowski - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokitta - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokityniec - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Roko - 1408 od rok.

  Rokociński - od nazwy miejscowej Rokocin (gdańskie, gmina Starogard Gdański), Rokocina (płockie, gmina Iłów).

  Rokocki - od nazwy miejscowej Rokocin (gdańskie, gmina Starogard Gdański), Rokocina (płockie, gmina Iłów).

  Rokocki - od węgierskiej nazwy osobowej Rakóczi.

  Rokocy - od węgierskiej nazwy osobowej Rakóczi.

  Rokocz - 1488 od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokocz - od węgierskiej nazwy osobowej Rakóczi.

  Rokoczy - od węgierskiej nazwy osobowej Rakóczi.

  Rokojza - od litewskich nazw osobwych Rokuiza, Rokiuža.

  Rokojzo - od litewskich nazw osobwych Rokuiza, Rokiuža.

  Rokojżo - od litewskich nazw osobwych Rokuiza, Rokiuža.

  Rokos - 1382 od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokosa - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokosek - 1450 od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokosiewicz - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokosik - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokosiński - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoss - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokossa - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokossowski - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokosz - 1488 od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokosza - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszak - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszczyc - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszek - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszewicz - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszewski - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszka - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszna - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszny - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszowski - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokoszyński - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokośna - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokośny - od rokosz pierwotnie ‘zjazd szlachty’, później ‘bunt, powstanie’, w pochodnych niekiedy też od rok.

  Rokota - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokotna - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokotny - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokowicz - od rok.

  Rokowski - od nazwy miejscowej Roków (bielskie, gmina Wadowice).

  Roks - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Roksa - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Roksal - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Roksala - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Roksch - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Roksek - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Roksela - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Roksicz - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Roksisz - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Rokstajn - od niemieckiej nazwy osobowej Rokstein, ta od imion złożonych na Roggen .

  Rokstein - od niemieckiej nazwy osobowej Rokstein, ta od imion złożonych na Roggen .

  Roksz - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Rokszawski - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Rokszewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Roksztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Rokstein, ta od imion złożonych na Roggen .

  Roksztein - od niemieckiej nazwy osobowej Rokstein, ta od imion złożonych na Roggen .

  Roksztyński - od niemieckiej nazwy osobowej Rokstein, ta od imion złożonych na Roggen .

  Rokszyc - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Rokszycki - od nazwy miejscowej Rokszyce (kilka wsi).

  Rokszys - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Rokś - od niemieckiej nazwy osobowej Roks, ta od Rock, pochodne od imion złożonych na Hrok ; może też od rok.

  Rokściński - od niemieckiej nazwy osobowej Rokstein, ta od imion złożonych na Roggen .

  Rokuciński - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokucki - od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokujzo - od litewskich nazw osobwych Rokuiza, Rokiuža.

  Rokujżo - od litewskich nazw osobwych Rokuiza, Rokiuža.

  Rokulski - od rok.

  Rokuła - od rok.

  Rokun - od rok.

  Rokuń - od rok.

  Rokus - od rok.

  Rokusz - 1426 od rok.

  Rokuszewski - od rok.

  Rokuszka - od rok.

  Rokuś - od rok.

  Rokut - 1427 od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokuta - 1484 od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokutowicz - 1413 od rokita ‘gatunek wierzby’.

  Rokwisz - od rokwa ‘rosocha, rogi’.

  Rol - 1310 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rola - 1350 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rola - Borucki złożenia brak; Rola 1350 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; Borucki 1409 od nazw miejscowych Borucin, Borucino (kilka wsi).

  Rola - Janicki złożenia brak; Rola 1350 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; Janicki 1576 od nazwy miejscowej Janice (płockie, gmina Daszyna).

  Rola - Podczaski złożenia brak; Rola 1350 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; Podczaski 1386 od nazwy miejscowej Podczachy (płockie, gmina Pacyna).

  Rola - Wawrzecki złożenia brak; Rola 1350 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; Wawrzecki od nazwy miejscowej Wawrowice (kieleckie, gmina Wiślica).

  Rolach - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolaff - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rolak - 1788 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolalewicz - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roland - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rolando - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rolanowski - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolant - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rolanta - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rolanty - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rolański - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolbecki - od dawnego nazwiska Rolbeck, to od niemieckiej nazwy osobowej Rolbeck.

  Rolbetzki - od dawnego nazwiska Rolbeck, to od niemieckiej nazwy osobowej Rolbeck.

  Rolbicki - od dawnego nazwiska Rolbeck, to od niemieckiej nazwy osobowej Rolbeck.

  Rolbiecki - 1768 od dawnego nazwiska Rolbeck, to od niemieckiej nazwy osobowej Rolbeck.

  Rolc - od niemieckiej nazwy osobowej Rölz, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rolcewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rölz, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rolczak - od niemieckiej nazwy osobowej Rölz, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rolczyk - 1601 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Rölz, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rolczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Rölz, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rolecha - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolecki - 1576 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roleczek - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolek - 1478 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolerad - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolerat - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roles - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolesiński - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolest - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolesza - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roleśnik - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolew - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolewicz - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolewski - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolibiecki - od dawnego nazwiska Rolbeck, to od niemieckiej nazwy osobowej Rolbeck.

  Rolic - 1387 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolicki - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolicz - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roliga - 1422 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolik - 1418 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolikowski - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolinowicz - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roliński - od nazw miejscowych Rola, Role (liczne).

  Roliński - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roliow - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rolirad - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolirat - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolis - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolka - 1333 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola lub od rolka ‘zwój’.

  Rolke - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola lub od rolka ‘zwój’.

  Rolkiewicz - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola lub od rolka ‘zwój’.

  Rolko - 1259 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola lub od rolka ‘zwój’.

  Rolkowski - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola lub od rolka ‘zwój’.

  Roll - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolla - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolland - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rolle - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolleczek - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rollof - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rolna - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; od przymiotnika rolny.

  Rolniak - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; od przymiotnika rolny.

  Rolnich - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; od przymiotnika rolny.

  Rolnicki - od nazw miejscowych Rola, Role (liczne).

  Rolniczak - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; od rolnik ‘uprawiający rolę’.

  Rolniczek - 1737 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; od rolnik ‘uprawiający rolę’.

  Rolniewicz - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; od przymiotnika rolny.

  Rolnik - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; od rolnik ‘uprawiający rolę’.

  Rolnikowski - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; od rolnik ‘uprawiający rolę’.

  Rolny - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola; od przymiotnika rolny.

  Rolof - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Roloff - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rolow - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rolowicz - 1444 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolów - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rolski - 1699 od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola lub od nazwy miejscowej Role.

  Roluch - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roluk - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roluta - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rolutka - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Roł - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rołka - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rołof - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rołow - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rołutowicz - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rom - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Roma - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romac - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romach - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romachow - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romachowicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romachowski - 1697 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romachów - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaciów - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romacki - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romacz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaczewski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaczów - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaczuk - 1662 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaczyk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romać - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romahn - (Pom) od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romak - 1402 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romakiewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romakowicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romal - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romala - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romalczuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romalczyk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romalewski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romalski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romała - 1748 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romałowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Roman - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanas - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romancewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romancio - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romancow - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanczak - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanczenko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanczewski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanczuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanczukiewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanczyk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanczykowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanec - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaneczko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanek - 1424 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaneńko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaneszyn - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romani - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniak - 1654 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanica - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanich - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanicki - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniczuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniczyk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniczyn - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniec - 1338 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniecki - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniejko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanienko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniewski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanik - 1662 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanin - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanis - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniszczyn - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniszek - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniszyn - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniuk - 1662 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaniuk - Romański złożenia brak; Romaniuk 1662 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman; Romański 1651 od nazwy miejscowej Romany (kilka wsi).

  Romanka - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romankiewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanko - 1451 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romankow - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romankowicz - 1445 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romankowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanków - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romann - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romannik - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romano - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanojko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanok - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanow - 1558 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanowicz - 1472 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanowicz - od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romanowicz - Ledóchowski złożenia brak; Romanowicz 1472 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman; Ledóchowski od nazwy miejscowej Leduchów (KrW).

  Romanowski - 1439 od nazwy miejscowej Romanów (zamojskie, gmina Izbica).

  Romanów - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romans - od romans ‘gatunek epiki przedpowieściowej; miłostka, flirt’.

  Romansewicz - od romans ‘gatunek epiki przedpowieściowej; miłostka, flirt’.

  Romanszyn - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romantkiewicz - od romantyk ‘przedstawiciel romantyzmu; idealista, marzyciel’.

  Romantowicz - od romantyk ‘przedstawiciel romantyzmu; idealista, marzyciel’.

  Romantowski - od romantyk ‘przedstawiciel romantyzmu; idealista, marzyciel’.

  Romantuk - od romantyk ‘przedstawiciel romantyzmu; idealista, marzyciel’.

  Romantyk - od romantyk ‘przedstawiciel romantyzmu; idealista, marzyciel’.

  Romanuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanus - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanuszko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanyk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanyna - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romanyszyn - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romań - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańciuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańcyk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańczak - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańczenko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańczuk - Fiedorowicz złożenia brak; Romańczuk od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman; Fiedorowicz 1443 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor.

  Romańczuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańczukiewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańczyc - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańczyk - 1599 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańczykiewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romański - 1651 od nazwy miejscowej Romany (kilka wsi).

  Romańszczyn - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romańszuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romar - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romarczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romarynowski - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romarz - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romarzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romas - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romasiew - 1578 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romasiewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romasiuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romasz - 1344 83 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszek - 1494 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszkan - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszkiewicz - 1558 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszkin - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszko - 1453 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszkowicz - 1551 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszków - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaszyn - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romaś - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romat - 1474 od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romatowic - 1476 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romatowicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romatowski - od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romaz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romazewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romb - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Romba - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombach - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombaj - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombalski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombała - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombca - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombczyk - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombek - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombel - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombelski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombiel - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombieliński - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombiewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rombkowski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Romblewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Romcio - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romciów - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romciw - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romcy - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romczak - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romczyk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romczykowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romec - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romecz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romedza - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romej - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romejka - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romejko - Hurko złożenia brak; Romejko od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman; Hurko 1429 od staropolskiego gwarowego hurkać ‘huczeć, stukać’. Może też od imienia Huryj.

  Romejko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romejkow - 1558 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romek - 1627 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romel - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Romel - Czarnowski złożenia brak; Romel od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’; Czarnowski 1410 od nazw miejscowych Czarnów, Czarnowo (częste).

  Romelczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Romelczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Romell - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Romenc - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romeniuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romenko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romenowicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romeńczuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romeński - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romer - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Römer - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romero - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romerz - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romeszko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rometcz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rometsch - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romey - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romeyko - Hurko złożenia brak; Romeyko od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman; Hurko 1429 od staropolskiego gwarowego hurkać ‘huczeć, stukać’. Może też od imienia Huryj.

  Romeyko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romiak - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romian - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romianek - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romianiak - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romianik - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romianowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romiański - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romiarek - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romiarz - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romiarz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romiasz - Staniak złożenia brak; Romiasz od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman; Staniak 1447 w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Romiasz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romich - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romicki - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romić - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romiej - 1265 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romieja - 1416 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romien - 1399 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romieniecki - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romier - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romierz - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Romiesz - 1468 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romik - 1489 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romikowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romiłowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romin - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rominiak - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rominiecki - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rominkiewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rominowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romińczak - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romiński - od nazwy miejscowej Rominek (wieś zagrodowa, Maz).

  Romion - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romionek - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Römisch - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Römisz - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Romiuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romka - 1292 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romke - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romkiewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romkowicz - 1446 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romkowski - 1769 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romla - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Romlau - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Romlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Romlik - 1362 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romlik - 1376 od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Romloff - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rommel - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rommel - Czarnowski złożenia brak; Rommel od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’; Czarnowski 1410 od nazw miejscowych Czarnów, Czarnowo (częste).

  Rommer - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Rommlau - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Romnuch - 1510 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romociński - od nazwy miejscowej Romoty (suwalskie, gmina Kalinowo).

  Romocki - 1691 od nazwy miejscowej Romoty (suwalskie, gmina Kalinowo).

  Romol - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romola - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romolla - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romolski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romon - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romonek - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romoniuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romonowicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romonowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romontowski - od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romończuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romosin - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romosz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romoszyński - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romot - od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romota - od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romoth - od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romotowski - od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romowicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rompa - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompalski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompała - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompało - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompca - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompczik - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompczuk - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompczyk - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompeć - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompel - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompkowski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompusz - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rompuszewski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Roms - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Romsak - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Romschik - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Romsicki - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Romski - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Romszak - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Romszycki - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Romuald - od imienia Romuald, to od imienia złożonego Hrömwald; w Polsce późno notowane.

  Romualdowski - od imienia Romuald, to od imienia złożonego Hrömwald; w Polsce późno notowane lub od nazwy miejscowej Romualdów (radomskie, gmina Wieniawa).

  Romuc - 1662 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romuk - Wodoracki złożenia brak; Romuk od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman; Wodoracki w grupie nazwisk pochodzących od woda, może od Hodor.

  Romuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romul - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romula - 1688 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romulewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romulski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romun - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romuniak - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romuniuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romunowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romuński - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romus - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romusewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romusiak - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romusiewicz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romuszewski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romuszko - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romuszyński - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romuś - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romut - od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romutkowski - od romotać, rumotać ‘stukać, hałasować’.

  Romysz - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Romza - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Romziuk - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Ron - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rona - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronach - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronachowski - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronak - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronald - od szkockiej nazwy osobowej Ronald, zapożyczonej z norweskiej Röngvaldr.

  Ronaldowski - od szkockiej nazwy osobowej Ronald, zapożyczonej z norweskiej Röngvaldr.

  Ronat - od szkockiej nazwy osobowej Ronald, zapożyczonej z norweskiej Röngvaldr.

  Ronatowicz - od szkockiej nazwy osobowej Ronald, zapożyczonej z norweskiej Röngvaldr.

  Ronatowski - od szkockiej nazwy osobowej Ronald, zapożyczonej z norweskiej Röngvaldr.

  Ronc - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronca - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Roncel - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Roncewicz - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz

  Ronckiewicz - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Roncossek - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Roncoszek - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczak - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczaszek - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczek - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczewski - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczka - od rączy, ze staropolskiego też rącz ‘szybki, prędki’.

  Ronczko - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczkowiak - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczkowski - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczoszek - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczuk - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczy - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczyk - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczyn - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronczyński - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Rond - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Ronda - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondak - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondalski - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Ronde - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondejko - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondkowski - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondo - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondos - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondoś - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondtke - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondz - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondzicki - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondziński - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondzio - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondzista - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rondzisty - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Ronec - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronejko - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronek - 1470 od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronewicz - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rong - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Ronga - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Ronge - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Rongel - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Rongers - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Rongiers - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Roni - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronicki - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniec - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniecki - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniek - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniel - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniewicz - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniewski - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronij - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronik - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniker - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronikier - Dolański złożenia brak; Ronikier od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn; Dolański 1456 od nazwy miejscowej Dolany (częste).

  Ronikier - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronin - Walknowski złożenia brak; Ronin od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn; Walknowski 1487 od nazwy miejscowej Walichnowy, dawniej Walknow (kaliskie, gmina Sokolniki).

  Ronisz - 1427 od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniszewski - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniś - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Roniuk - 1662 od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronka - od ręka.

  Ronke - od ręka.

  Ronkiewicz - od ręka.

  Ronkowski - od ręka.

  Ronn - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rono - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronoszek - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronowicki - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronowicz - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronowiecki - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronowski - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rontz - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Ronus - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Ronusz - 1456 od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Rońca - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Rończkowski - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Rończyk - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Rończyński - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Rońda - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rońdo - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Roński - od nazwy miejscowej Rońsko (chełmińskie, gmina Krasnystaw).

  Rop - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropa - 1795 od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropacki - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropacz - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropak - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropala - 1633 od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropalewski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropalla - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropalski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropcia - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropczuk - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropczycki - 1480 od nazwy miejscowej Ropczyce, dawniej Robczyce, Ropszyce (rzeszowskie).

  Ropczyk - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropczyński - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropec - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropeć - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropega - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropejko - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropek - 1482 od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropel - 1497 od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropel - 1553 od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Ropela - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Ropela - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Ropelewicz - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropelewski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropell - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Ropella - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Ropelowski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropelski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropeła - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Ropenga - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropęga - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropęgo - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropiac - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropiak - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropiako - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropian - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropicki - od nazwy miejscowej Ropica (nowosądeckie, gmina Gorlice).

  Ropiecki - od nazwy miejscowej Ropica (nowosądeckie, gmina Gorlice).

  Ropiej - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropiejko - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropiek - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropiel - XVI w. od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropielewski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropielik - 1654 od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropiella - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropielski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropij - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropik - 1662 od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropiński - od nazwy miejscowej Ropienka (krośnieńskie, gmina Olszanica).

  Ropka - 1519 od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropke - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropkiewicz - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropkowski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropków - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropociński - od ropotać ‘tłuc się, stukać’.

  Ropocz - od ropotać ‘tłuc się, stukać’.

  Ropola - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropolewski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropoll - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropolski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropot - 1429 od ropotać ‘tłuc się, stukać’.

  Ropowski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropp - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Roppel - od niemieckiej nazwy osobowej Röppel, ta od Hrodbald lub Hrodbert.

  Ropski - od nazwy miejscowej Ropa (nowosądeckie, gmina Gorlice).

  Ropszycki - 1463 od nazwy miejscowej Ropczyce, dawniej Robczyce, Ropszyce (rzeszowskie).

  Ropuch - XIV XV w. od ropucha ‘płaz bezogoniasty’.

  Ropucha - 1395 od ropucha ‘płaz bezogoniasty’.

  Ropuchowicz - od ropucha ‘płaz bezogoniasty’.

  Ropuciński - od ropotać ‘tłuc się, stukać’.

  Ropulewski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropulski - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropuszyński - od nazwy miejscowej Ropuchy (gdańskie, gmina Pelplin).

  Roputa - od ropotać ‘tłuc się, stukać’.

  Ropycz - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropyk - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ropyl - 1484 od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Ror - 1469 od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rora - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rorak - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Roral - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rorala - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Roralka - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rorand - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rorant - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rorański - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rorat - od rorat, roraty ‘pierwsza msza przed świtem w adwencie’.

  Rorata - od rorat, roraty ‘pierwsza msza przed świtem w adwencie’.

  Roratowski - od rorat, roraty ‘pierwsza msza przed świtem w adwencie’.

  Rorawski - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rorbach - 1424 od niemieckiej nazwy osobowej Rorbach, ta od nazwy miejscowej Rohrbach.

  Rorbek - od niemieckiej nazwy osobowej Rorbach, ta od nazwy miejscowej Rohrbach.

  Rorczak - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rorenda - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rorich - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Rorka - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Roroń - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rorot - od rorat, roraty ‘pierwsza msza przed świtem w adwencie’.

  Rorowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Roróg - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Roruch - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rorzyczka - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rorzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Röhrich.

  Ros - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosa - 1592 od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosacha - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosacki - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosacz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosaczewski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosada - od rozsada, rosada ‘wyhodowane młode rośliny przeznaczone do zasadzenia’.

  Rosadka - od rozsada, rosada ‘wyhodowane młode rośliny przeznaczone do zasadzenia’.

  Rosadowski - od rozsada, rosada ‘wyhodowane młode rośliny przeznaczone do zasadzenia’.

  Rosadziński - od rozsada, rosada ‘wyhodowane młode rośliny przeznaczone do zasadzenia’.

  Rosajczyk - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosak - Matuszewski złożenia brak; Rosak od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß; Matuszewski w grupie nazwisk pochodzących od imienia Maciej, pochodzenia hebrajskiego ( dwa warianty Mattithejah (u) i Mattaneah (u)) 'dar Jahwe', przejęte do greckiego jako Matthias, Matthauos, a do łaciny jako Mattias i Mattaeus. Z form łacińskich w języku polskim powstały trzy imiona: Maciej, Matyjasz i Mateusz. W Kościele prawosławnym od form greckich utworzone zostało imię Matwiej, wtórnie Matfiej.

  Rosakowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosal - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosala - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosalak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosalek - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosalewski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosalik - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosaliński - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosalowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosalski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosał - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosała - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosałowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosan - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosaniec - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosanik - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosaniuk - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosanka - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosankiewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosankowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosanowicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosanowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosch - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roschak - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roschek - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roschke - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roschmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rosczyk - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rosczypała - od rozszczypać ‘rozdzielić’.

  Rosdoł - (Śl) od rozdół ‘wąwóz, jar’.

  Rose - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Roseda - od rozsada, rosada ‘wyhodowane młode rośliny przeznaczone do zasadzenia’.

  Rosegnal - od rozegnać ‘rozpędzic, rozproszyć’.

  Rosegnał - od rozegnać ‘rozpędzic, rozproszyć’.

  Rosel - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosell - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Roselski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Roseł - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Roseman - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rosemann - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rosen - od niemieckiej nazwy osobowej Rosen, ta od nazwy miejscowej Rosen lub od średniowysokoniemieckiego röse ‘róża’.

  Rosener - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rosenke - od niemieckiej nazwy osobowej Rosen, ta od nazwy miejscowej Rosen lub od średniowysokoniemieckiego röse ‘róża’.

  Rosenkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rosen, ta od nazwy miejscowej Rosen lub od średniowysokoniemieckiego röse ‘róża’.

  Rosenowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rosen, ta od nazwy miejscowej Rosen lub od średniowysokoniemieckiego röse ‘róża’.

  Rosental - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rosentalski - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rosenthal - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Roseń - od niemieckiej nazwy osobowej Rosen, ta od nazwy miejscowej Rosen lub od średniowysokoniemieckiego röse ‘róża’.

  Roseński - 1696 od niemieckiej nazwy osobowej Rosen, ta od nazwy miejscowej Rosen lub od średniowysokoniemieckiego röse ‘róża’.

  Rosewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosga - (Śl) od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Rosiak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiakowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosianek - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosianiec - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiankowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosianowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosic - 1452 od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiczka - 1560 od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiej - 1386 od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiejak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiejek - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiejewski - od nazwy miejscowej Rosiejów (kieleckie, gmina Skalbmierz).

  Rosiejewski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiejka - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiejko - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiejowski - 1383 od nazwy miejscowej Rosiejów (kieleckie, gmina Skalbmierz).

  Rosiejski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiek - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosielewski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosielski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosienik - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosieniuk - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosienka - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosienke - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosienkiewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiennik - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosień - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosieński - od nazwy miejscowej Rosin (zielonogórskie, gmina Świebodzin), Rosiny (szczecińskie, gmina Przelewice).

  Rosiewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosignal - (Śl) od rozegnać ‘rozpędzic, rozproszyć’.

  Rosik - 1585 od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosik - Rosiński złożenia brak; Rosik 1585 od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß; Rosiński 1788 od nazwy miejscowej Rosin (zielonogórskie, gmina Świebodzin), Rosiny (szczecińskie, gmina Przelewice).

  Rosikiewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosikon - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosikonia - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosikoń - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosikowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosin - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosina - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosinczuk - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosinek - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiniak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosinka - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosinke - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosinkiewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosinko - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosinkowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosinowicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosinski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosiński - 1788 od nazwy miejscowej Rosin (zielonogórskie, gmina Świebodzin), Rosiny (szczecińskie, gmina Przelewice).

  Roske - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Roski - 1465 od nazwy miejscowej Róża (kilka wsi).

  Roskida - od rozkidać ‘rozrzucić, roztłuc’.

  Roskiewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosko - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Roskoniec - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Roskorz - (Śl) od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Roskos - (Śl) od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Roskosch - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Roskosz - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Roskoszek - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Roskoszna - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Roskoszny - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Roskoszyński - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Roskowicz - 1592 od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Roskowiec - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Roskowski - od nazw miejscowych Roszków, Roszkowice, Roszki (kilka wsi).

  Roskwitalski - od rozkwitać ‘okryć się kwiatami’.

  Roslan - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosleń - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosleń - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosler - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Rösler - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Roslik - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Roslików - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Roslo - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosła - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosłak - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosłan - 1569 od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłana - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłanek - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłaniak - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłanica - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłaniec - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłaniuk - 1662 od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłankiewicz - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłanowski - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłań - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłański - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosław - od imienia Rosław, notowanego od XIII wieku, to od imienia złożonego Rościsław.

  Rosławiak - od imienia Rosław, notowanego od XIII wieku, to od imienia złożonego Rościsław.

  Rosławic - 1398 od imienia Rosław, notowanego od XIII wieku, to od imienia złożonego Rościsław.

  Rosławicki - od imienia Rosław, notowanego od XIII wieku, to od imienia złożonego Rościsław.

  Rosławiec - od imienia Rosław, notowanego od XIII wieku, to od imienia złożonego Rościsław.

  Rosławiecki - od imienia Rosław, notowanego od XIII wieku, to od imienia złożonego Rościsław.

  Rosławiński - od imienia Rosław, notowanego od XIII wieku, to od imienia złożonego Rościsław.

  Rosławski - 1383 od nazwy miejscowej Rosław (wieś zagrodowa, powiat pilzneński, parafia Jurków).

  Rosłek - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosłon - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłonek - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłoniak - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłoniec - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłoniewski - 1771 od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłonkiewicz - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłonowski - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłoń - 1626 od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłoński - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rosłosz - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosłow - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosłowicz - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosłowiec - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosłowski - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosły - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosły Groch - 1424 od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rosman - 1733 od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rosmanek - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rosmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rosmań - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rosmański - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rosmawitti - (Pom) od rozmaity ‘rózniący się kształtem i postacią’.

  Rosnej - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosner - 1724 od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rösner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rosniak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosnowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosoch - od rosocha ‘pień drzewa z rozgałęzieniami’.

  Rosocha - 1416 od rosocha ‘pień drzewa z rozgałęzieniami’.

  Rosochacki - 1454 od nazwy miejscowej Rosochate (łomżyńskie, gmina Czyżew Osada).

  Rosochacz - 1412 od rosocha ‘pień drzewa z rozgałęzieniami’.

  Rosochadzki - od nazwy miejscowej Rosochate (łomżyńskie, gmina Czyżew Osada).

  Rosochocki - od nazwy miejscowej Rosochate (łomżyńskie, gmina Czyżew Osada).

  Rosochowata - od rosocha ‘pień drzewa z rozgałęzieniami’.

  Rosochowaty - od rosocha ‘pień drzewa z rozgałęzieniami’.

  Rosochowicz - od rosocha ‘pień drzewa z rozgałęzieniami’.

  Rosochowski - 1454 od nazwy miejscowej Rosochów (radomskie, gmina Belsk Duży).

  Rosocki - od nazwy miejscowej Rossoczyca (sieradzkie, gmina Warta).

  Rosog - od staropolskiego rozoki ‘zezowaty, jednooki’.

  Rosol - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosola - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosolak - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosolczyk - 1727 od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosolecki - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosolik - 1638 od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosoliński - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosolski - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosoł - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosołaniec - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosołek1478 - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosołow - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosołowicz - 1624 od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosołowski - 1724 od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosołów - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosomacha - od rosomak ‘ssak drapieżny z rodziny łasicowatych’.

  Rosomacki - od rosomak ‘ssak drapieżny z rodziny łasicowatych’.

  Rosomocha - od rosomak ‘ssak drapieżny z rodziny łasicowatych’.

  Roson - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosonkiewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosoń - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosoński - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rososiński - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rososki - 1412 od nazwy miejscowej Rossoczyca (sieradzkie, gmina Warta).

  Rososz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rososzczuk - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rososzczyk - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rososzko - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosow - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosowicz - 1593 od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosowiec - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosowiecki - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosól - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosół - 1445 od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosów - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rospała - od rospa, rozspa ‘rozsypka, rozsypanie’.

  Rospar - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rospara - 1491 od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rosparka - 1539 od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rospądek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospek - od rozpęk ‘rozdarcie, szczelina’.

  Rospenda - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospendek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospendowicz - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospendowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospenk - od rozpęk ‘rozdarcie, szczelina’.

  Rosper - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rospera - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rosperski - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rospęcki - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospęda - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospędek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospędowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospędzikowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospęk - od rozpęk ‘rozdarcie, szczelina’.

  Rospiarski - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rospierski - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rospiórski - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rospirski - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rosplescz - od rozpleść ‘rozwinąć coś splecionego’ lub rozpleskać ‘roztopić, rozlać’.

  Rospleszcz - od rozpleść ‘rozwinąć coś splecionego’ lub rozpleskać ‘roztopić, rozlać’.

  Rosploch - od rozpłoch ‘rodzaj paproci’.

  Rospłoch - od rozpłoch ‘rodzaj paproci’.

  Rospłochowski - od rozpłoch ‘rodzaj paproci’.

  Rospond - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospondek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospończyk - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospora - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rosporek - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rosproch - od rozproch ‘rozproszenie, rozsypka’.

  Rosprzak - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Rosputniak - od rozputny ‘rozpustny’.

  Ross - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossa - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossada - od rozsada, rosada ‘wyhodowane młode rośliny przeznaczone do zasadzenia’.

  Rossak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossakiewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossal - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossalski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossan - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosse - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossek - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossel - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossi - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossian - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossielewicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossien - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossienik - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossin - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossiński - od nazwy miejscowej Rosin (zielonogórskie, gmina Świebodzin), Rosiny (szczecińskie, gmina Przelewice).

  Rossman - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rossmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rossner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rosso - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossochacki - od nazwy miejscowej Rosochate (łomżyńskie, gmina Czyżew Osada).

  Rossol - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossow - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossowicz - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossowiecki - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossów - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rossypał - od rozsypać.

  Rost - 1410 od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rosta - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostajewski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostak - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostakowski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostal - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostalski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostan - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostaniec - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostaniuk - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostankowski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostanowski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostański - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostasz - 1414 od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostawicki - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostawski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostecki - od nazwy miejscowej Rostki (kilka wsi).

  Rostejko - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostek - 1226 od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rosteński - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostkiewicz - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostko - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostkowicz - 1471 od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostkowski - 1424 od nazwy miejscowej Rostkowo (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Rostocil - od roztoczyć.

  Rostocki - 1551 od nazwy miejscowej Roztoka, Roztoki (częste).

  Rostoczil - od roztoczyć.

  Rostoczyński - od nazwy miejscowej Roztoka (kilka wsi).

  Rostojewski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roston - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostonek - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostoń - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostoński - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostowski - 1388 od nazwy miejscowej Rostow, dziś Rustów (płockie, gmina Krzyżanów).

  Rostropiński - od nazwy miejscowej Roztropna (skierniewickie, gmina Nowa Sucha).

  Rostropowicz - od roztropny.

  Rostrzypała - od rozszczypać ‘rozdzielić’.

  Rostucharz - 1455 od staropolskiego rostucharz ‘handlarz końmi’.

  Rostuszer - 1373 od staropolskiego rostucharz ‘handlarz końmi’.

  Rostwo - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostworowski - od nazwy miejscowej Rostworowo (poznańskie, gmina Rokietnica).

  Rosumek - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rosumkiewicz - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Roswadowski - od nazwy miejscowej Rozwadów (białostockie, gmina Sarnaki, Ułan Majorat).

  Roswag - od rozwaga ‘skłonność do namysłu’, rozważać ‘rozmyślać’.

  Roswora - od rozwora ‘drążek łączący tylną część wozu z przednią’.

  Rosyk - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rosyn - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosynek - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rosyp - od rozsypać.

  Rosypał - od rozsypać.

  Rosypski - od rozsypać.

  Rosz - 1427 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszak - 1496 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszak - Kasza złożenia brak; Roszak 1496 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch; Kasza 1419 od kasza.

  Roszakowski - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszał - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszałek - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszan - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszaniec - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszanowski - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszcz - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczak - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczakowski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczał - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczanko - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczenda - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczenka - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczenko - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczewski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczęda - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczka - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczuk - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczyc - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczycki - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczyk - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczyn - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczyna - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczynala - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczynalski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczynała - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczynialla - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczynialski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczyniała - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczynielski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczyniuk - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczynko - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczyński - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszczypała - od rozszczypać ‘rozdzielić’.

  Roszczyszyn - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roszek - 1498 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszel - 1397 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszelewski - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszewicz - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszewski - od nazwy miejscowej Roszowice (opolskie, gmina Cisek).

  Roszk - (Pom) od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszka - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszkie - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszkiewicz - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszko - 1621 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszko - Augustynowicz złożenia brak; Roszko 1621 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch; Augustynowicz 1437 od imienia Augustyn, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię łacińskie Augustinus pochodzi od Augustus.

  Roszkoń - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszkosz - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Roszkowiak - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszkowicz - 1637 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszkowiec - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszkowna - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszkowny - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszkowski - 1384 od nazw miejscowych Roszków, Roszkowice, Roszki (kilka wsi).

  Roszkulec - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszlak - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Roszman - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Roszmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Roszna, ż. - 1389 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rosznic - 1412 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszowski - 1497 od nazwy miejscowej Roszowice (opolskie, gmina Cisek).

  Roszów - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszpara - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Roszpary - od rospar ‘paprotnik’, rozprać ‘rozpruwać’.

  Roszpondek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rosztowski - od nazwy miejscowej Rostow, dziś Rustów (płockie, gmina Krzyżanów).

  Roszuk - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszulec - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszycki - 1759 od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszyk - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszykiewicz - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszyniała - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszyniec - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszynkiewicz - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roszyński - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Roś - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rościak - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rościcki - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rościecha - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rościeszewski - od nazwy miejscowej Rościszewo (płockie, gmina Rościszewo).

  Rościk - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rościnalski - od rozcinać ‘tnąc rozdzielać na części’.

  Rościnowski - od rozcinać ‘tnąc rozdzielać na części’.

  Rościński - od nazwy miejscowej Rościn (gorzowskie, gmina Myślibórz), Rościnno (poznańskie, gmina Skoki).

  Rościszewski - 1479 od nazwy miejscowej Rościszewo (płockie, gmina Rościszewo).

  Rościszowski - 1497 od nazwy miejscowej Rościszewo (płockie, gmina Rościszewo).

  Rościuk - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rośczak - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rośczyk - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rość - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rośka - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rośkiewicz - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rośko - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rośkoń - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rośkowicz - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rośkowski - od nazw miejscowych Roszków, Roszkowice, Roszki (kilka wsi).

  Roślacz - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Roślak - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Roślakowski - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rośleń - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Roślewicz - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Roślewski - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Roślik - od rosły ‘wysoki, wyniosły’, w staropolszczyźnie też ‘dorosły’.

  Rośmiarek - od rozmiar ‘wielkość, wymiar czegoś’.

  Rośniak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rośnicki - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rośniewski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rośnik - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rot - 1376 od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rota - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotak - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotan - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotanowicz - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotański - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotarski - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Rotasiewicz - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotasiuk - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotaszyński - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotawicz - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotczak - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotczyk - 1690 od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rote - 1384 od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotecki - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotek - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotel - 1535 od niemieckiej nazwy osobowej Rottel, ta od średniowysokoniemieckiego rot ‘czerwony, rudy’.

  Rotella - od niemieckiej nazwy osobowej Rottel, ta od średniowysokoniemieckiego rot ‘czerwony, rudy’.

  Roteńko - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Roter - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Roterman - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Rotert - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Roth - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Röth - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotha - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rothar - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Rothe - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Röthel - od niemieckiej nazwy osobowej Räthel, ta od imion złożonych na Rät .

  Röthel - od niemieckiej nazwy osobowej Retel, ta od imion złożonych na Rat .

  Rother - 1407 od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Rothert - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Rothman - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rothmann - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rotk - (Maz) od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotka - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotkarz - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotke - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotkiewicz - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotko - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotkowicz - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotkowski - od nazwy miejscowej Rotki (białostockie, gmina Drohiczyn).

  Rotman - 1380 od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rotmann - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rotmański - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rotmistrz - 1659 od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e); od rotmistrz ‘dowódca roty’.

  Rotnicki - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotny - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotoniec - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotoń - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotor - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Rotowicz - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotowiecki - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotowski - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotszejn - od niemieckiej nazwy osobowej Rothstein, ta od nazwy miejscowej Rothstein.

  Rotsztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Rothstein, ta od nazwy miejscowej Rothstein.

  Rotsztejn - od niemieckiej nazwy osobowej Rothstein, ta od nazwy miejscowej Rothstein.

  Rotsztyn - od niemieckiej nazwy osobowej Rothstein, ta od nazwy miejscowej Rothstein.

  Rott - Żebrowski złożenia brak; Rott od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e); Żebrowski 1485 od nazwy miejscowej Żebry, dawniej Rzebry (częste, Maz).

  Rott - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotta - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotte - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotter - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Rotterman - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Rotther - od niemieckich nazw osobowych Rotter, Rother, te z średniowysokoniemieckiego rottaere ‘harfiarz’.

  Rottke - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rottman - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rottmann - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rotucha - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotulski - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotułowicz - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rotus - od ratusz, dawniej też ratuz ‘budynek będacy siedzibą władz miejskich’.

  Rotuski - od ratusz, dawniej też ratuz ‘budynek będacy siedzibą władz miejskich’.

  Rotuszny - od ratusz, dawniej też ratuz ‘budynek będacy siedzibą władz miejskich’.

  Rotuśny - od ratusz, dawniej też ratuz ‘budynek będacy siedzibą władz miejskich’.

  Rouba - od niemieckiej nazwy osobowej raub, ta od średniowysoko niemieckiego roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ lub też od litewskiej nazwy osobowej Rauba.

  Roubo - od niemieckiej nazwy osobowej raub, ta od średniowysoko niemieckiego roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ lub też od litewskiej nazwy osobowej Rauba.

  Rowa - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowba - od niemieckiej nazwy osobowej raub, ta od średniowysoko niemieckiego roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ lub też od litewskiej nazwy osobowej Rauba.

  Rowbich - od niemieckiej nazwy osobowej raub, ta od średniowysoko niemieckiego roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ lub też od litewskiej nazwy osobowej Rauba.

  Rowbiel - od niemieckiej nazwy osobowej raub, ta od średniowysoko niemieckiego roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ lub też od litewskiej nazwy osobowej Rauba.

  Rowbo - od niemieckiej nazwy osobowej raub, ta od średniowysoko niemieckiego roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ lub też od litewskiej nazwy osobowej Rauba.

  Rowbuć - od niemieckiej nazwy osobowej raub, ta od średniowysoko niemieckiego roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ lub też od litewskiej nazwy osobowej Rauba.

  Rowbuś - od niemieckiej nazwy osobowej raub, ta od średniowysoko niemieckiego roup ‘zdobycz’, Raub ‘łup, grabież’ lub też od litewskiej nazwy osobowej Rauba.

  Rowda - od niemieckiej nazwy osobowej Raud , lub od litewskiej nazwy osobowej Rauda, ta od litewskiego rauda ‘płacz, lament’, raudá ‘czerwony barwnik’.

  Rowdal - od niemieckiej nazwy osobowej Raud , lub od litewskiej nazwy osobowej Rauda, ta od litewskiego rauda ‘płacz, lament’, raudá ‘czerwony barwnik’.

  Rowdanik - od niemieckiej nazwy osobowej Raud , lub od litewskiej nazwy osobowej Rauda, ta od litewskiego rauda ‘płacz, lament’, raudá ‘czerwony barwnik’.

  Rowdanis - od niemieckiej nazwy osobowej Raud , lub od litewskiej nazwy osobowej Rauda, ta od litewskiego rauda ‘płacz, lament’, raudá ‘czerwony barwnik’.

  Rowdel - od niemieckiej nazwy osobowej Raud , lub od litewskiej nazwy osobowej Rauda, ta od litewskiego rauda ‘płacz, lament’, raudá ‘czerwony barwnik’.

  Rowdo - od niemieckiej nazwy osobowej Raud , lub od litewskiej nazwy osobowej Rauda, ta od litewskiego rauda ‘płacz, lament’, raudá ‘czerwony barwnik’.

  Rowdycz - od niemieckiej nazwy osobowej Raud , lub od litewskiej nazwy osobowej Rauda, ta od litewskiego rauda ‘płacz, lament’, raudá ‘czerwony barwnik’.

  Rowecki - od nazwy miejscowej Rówce (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Roweda - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowek - 1417 od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowenczyn - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowenda - od podstawy row , por. rów, równy.

  Roweński - od nazw miejscowych Równa, Rówień (kilka wsi).

  Rowiak - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowicki - 1659 od podstawy row , por. rów, równy lub od nazwy miejscowej Rowy (sieradzkie, gmina Wróblew).

  Rowicki - od nazwy miejscowej Rówce (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Rowiecki - od nazwy miejscowej Rówce (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Rowien - 1493 od podstawy row , por. rów, równy; od rowień ‘równy komuś’.

  Rowieniasz - 1638 od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowienko - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowieński - 1449 od nazw miejscowych Równa, Rówień (kilka wsi).

  Rowinka - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowinkowski - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowiński - 1497 od nazw miejscowych Równa, Rówień (kilka wsi).

  Rowka - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowko - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowniak - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rownic - 1423 od podstawy row , por. rów, równy.

  Rownicki - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowno - 1414 od podstawy row , por. rów, równy.

  Rowski - 1401 od nazw miejscowych Równo, Równia, Rowy (kilka wsi).

  Roy - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Roycewicz - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Royda - w grupie nazwisk pochodzących od rajdać ‘brzydko chodzić’, rejdować ‘grzebać w czymś z hałasem’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Reidt.

  Royk - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Roykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Roys - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Roz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Roza - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozaczuk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozajczak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozajek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozakiewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozakowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozal - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozala - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalach - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalak - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalczak - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalczyk - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalew - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalewicz - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalewski - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalia - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalic - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalicz - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalik - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalkiewicz - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalko - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalowski - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozalski - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozała - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozałowski - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rozan - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozanek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozanka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozankiewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozanko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozanków - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozanow - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozanowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozanowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozanów - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozanski - od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Rozańczuk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozańczyk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozański - od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Rozbacki - od nazwy miejscowej Drużbaki (na Spiszu).

  Rozbicki - 1408 od nazwy miejscowej Rozbitek (poznańskie, gmina Kwilicz).

  Rozbidzki - od nazwy miejscowej Rozbitek (poznańskie, gmina Kwilicz).

  Rozbiecki - od nazwy miejscowej Rozbitek (poznańskie, gmina Kwilicz).

  Rozbiega - od rozbiegać się ‘rozproszyć się, rozpędzić się’, rozbiegały ‘rozhukany’.

  Rozbiegalski - od rozbiegać się ‘rozproszyć się, rozpędzić się’, rozbiegały ‘rozhukany’.

  Rozbiegała - od rozbiegać się ‘rozproszyć się, rozpędzić się’, rozbiegały ‘rozhukany’.

  Rozboj - od rozbój ‘napaść zbrojna’.

  Rozborowski - od nazwy miejscowej Rozbórz (przemyskie, gmina Przeworsk, Pruchnik).

  Rozborski - 1467 od nazwy miejscowej Rozbórz (przemyskie, gmina Przeworsk, Pruchnik).

  Rozbój - 1425 od rozbój ‘napaść zbrojna’.

  Rozbórski - od nazwy miejscowej Rozbórz (przemyskie, gmina Przeworsk, Pruchnik).

  Rozbrój - od rozbrój ‘bijatyka, zaburzenie’.

  Rozbruj - od rozbrój ‘bijatyka, zaburzenie’.

  Rozburski - od nazwy miejscowej Rozbórz (przemyskie, gmina Przeworsk, Pruchnik).

  Rozciecha - od rozciachać ‘rozciąć, rozrąbać, skaleczyć’.

  Rozcinalski - od rozcinać ‘tnąc rozdzielać na części’.

  Rozciszewski - od nazwy miejscowej Rościszewo (płockie, gmina Rościszewo).

  Rozczyn - od rozczynić ‘rpzrpbić, zamieszać ciasto’, rozczyn ‘rozrobione drożdże’.

  Rozczynialski - od rozczynić ‘rpzrpbić, zamieszać ciasto’, rozczyn ‘rozrobione drożdże’.

  Rozczyniała - od rozczynić ‘rpzrpbić, zamieszać ciasto’, rozczyn ‘rozrobione drożdże’.

  Rozczynka - od rozczynić ‘rpzrpbić, zamieszać ciasto’, rozczyn ‘rozrobione drożdże’.

  Rozczypała - od rozszczypać ‘rozdzielić’.

  Rozdaj - od rozdać ‘obdzielić czymś kilka osób’.

  Rozdajbieda - od rozdać ‘obdzielić czymś kilka osób’; od rozdajbieda ‘człowiek biedny’.

  Rozdajczer - od rozdać ‘obdzielić czymś kilka osób’.

  Rozdal - od rozdać ‘obdzielić czymś kilka osób’.

  Rozdał - 1212 od rozdać ‘obdzielić czymś kilka osób’.

  Rozdarło - 1461– od rozdarły ‘rozdarty’, rozedrzeć, rozdrzeć.

  Rozdeiczer - od rozdać ‘obdzielić czymś kilka osób’.

  Rozdeiczer - Kryszkowski złożenia brak; Rozdeiczer od rozdać ‘obdzielić czymś kilka osób’; Kryszkowski w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Krzysztof, Krysztof, Kryspin, Krystyn, też od krysa.

  Rozdejczer - od rozdać ‘obdzielić czymś kilka osób’.

  Rozdoba - od gwarowego rozdoba ‘okolica’.

  Rozdol - od rozdół ‘wąwóz, jar’.

  Rozdolko - od rozdół ‘wąwóz, jar’.

  Rozdolski - od rozdół ‘wąwóz, jar’.

  Rozdół - od rozdół ‘wąwóz, jar’.

  Rozdrach - od staropolskiego rozdrać ‘rozerwać’.

  Rozdrażewski - 1444 od nazwy miejscowej Rozdrażew (kaliskie, gmina Rozdrażew).

  Rozdrażowski - 1394 od nazwy miejscowej Rozdrażew (kaliskie, gmina Rozdrażew).

  Rozdroń - od staropolskiego rozdrać ‘rozerwać’.

  Rozdrzan - od staropolskiego rozdrać ‘rozerwać’.

  Rozdrzyński - od staropolskiego rozdrać ‘rozerwać’.

  Rozdymała - 1624 od rozdymać ‘rozepchnąć’.

  Rozdyra - od staropolskiego rozdrać ‘rozerwać’.

  Rozdzialik - od rozdział ‘podział’.

  Rozdzialnik - od rozdział ‘podział’; od rozdzialnik dawniej ‘rozjemca’.

  Rozdział - 1268 od rozdział ‘podział’.

  Rozdziałowski - od rozdział ‘podział’.

  Rozdzielewicz - od rozdział ‘podział’.

  Rozdzielski - 1591 od nazwy miejscowej Rozdziele (kilka wsi).

  Rozdzielski - od rozdział ‘podział’.

  Rozdziński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Rozdzyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Rozdżeński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Roze - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozegnał - od rozegnać ‘rozpędzic, rozproszyć’.

  Rozek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozel - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozelewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozelski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozeluk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozeman - od niemieckiej nazwy osobowej Rößmann, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od Rößmann ‘ten, co się zajmował lub handlował końmi’.

  Rozen - od niemieckiej nazwy osobowej Rosen, ta od nazwy miejscowej Rosen lub od średniowysokoniemieckiego röse ‘róża’.

  Rozenek - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozenka - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozenke - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozenkiewicz - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozenko - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozenkowski - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozenowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rosen, ta od nazwy miejscowej Rosen lub od średniowysokoniemieckiego röse ‘róża’.

  Rozent - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rozental - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rozentalski - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rozentchal - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rozentel - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rozenthal - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rozeń - od niemieckiej nazwy osobowej Rosen, ta od nazwy miejscowej Rosen lub od średniowysokoniemieckiego röse ‘róża’.

  Rozesłaniec - od rozesłaniec dawniej ‘posłaniec, poseł’.

  Rozesłański - od rozesłaniec dawniej ‘posłaniec, poseł’.

  Rozewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozewski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozga - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Rozgajło - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Rozgała - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Rozgon - od rozgon ‘rozproszenie, rozpędzenie’, rozgonić.

  Rozgonów - od rozgon ‘rozproszenie, rozpędzenie’, rozgonić.

  Rozgoński - od rozgon ‘rozproszenie, rozpędzenie’, rozgonić.

  Rozgowski - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Rozgoza - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rozgoziński - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Rozgoża - od rogoza, ze staropolskiego rogoż, rogoża ‘roślina nadwodna, pałka szerokolistna’.

  Roziak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Roziec - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Roziecki - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Roziel - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozielski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozieł - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozieniuk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Roziew - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Roziewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Roziewski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozik - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozin - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozinka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozinke - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozinkiewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozinko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozinkowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozinowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Roziński - od nazwy miejscowej Rożenna, dziś Rożanna (bydgoskie, gmina Bukowiec).

  Roziński - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozio - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozkida - od rozkidać ‘rozrzucić, roztłuc’.

  Rozkidała - 1520 od rozkidać ‘rozrzucić, roztłuc’.

  Rozkiewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozkładaj - od rozkładać ‘rozpostrzeć; podzielić na części’.

  Rozko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozkoch - od staropolskiego rozkochać ‘rozweselić’.

  Rozkocha - od staropolskiego rozkochać ‘rozweselić’.

  Rozkorz - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’; od przymiotnika rozkoszny’.

  Rozkosicz - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’; od przymiotnika rozkoszny’.

  Rozkosz - 1726 od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Rozkoszek - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Rozkoszka, m. - 1470 od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Rozkoszna - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’; od przymiotnika rozkoszny’.

  Rozkosznica, m. - 1624 od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’; od przymiotnika rozkoszny.

  Rozkoszny - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’; od przymiotnika rozkoszny’.

  Rozkoszyński - od rozkosz ‘przyjemność, zadowolenie’.

  Rozkowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozkowiński - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozkowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozkuszka - od rozkruszyć ‘podrobić, zmiażdżyć’, rozkruszek ‘pasożyt żerujący na żywności’.

  Rozkuszko - od rozkruszyć ‘podrobić, zmiażdżyć’, rozkruszek ‘pasożyt żerujący na żywności’.

  Rozkwas - od rozkwasić ‘rozrobić, rozmoczyć’.

  Rozkwitalski - od rozkwitać ‘okryć się kwiatami’.

  Rozlach - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozlachowski - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozlaczak - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozlak - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozlał - 1727 od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozlało - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozlan - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozlazła - od rozlazły ‘rozpływający się; ślamazarny, nieporadny’.

  Rozlazło - od rozlazły ‘rozpływający się; ślamazarny, nieporadny’.

  Rozlazły - od rozlazły ‘rozpływający się; ślamazarny, nieporadny’.

  Rozlepiło - od rozlepić ‘umieścić coś przylepiając; rozłączyć to, co sklejone’.

  Rozler - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Rozlerski - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Rozłach - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozłacz - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozłaczyński - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozłakowski - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozłan - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozłon - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozłoniak - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozłonkowski - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozłonowski - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozłoń - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Rozmait - od rozmaity ‘rózniący się kształtem i postacią’.

  Rozmaita - od rozmaity ‘rózniący się kształtem i postacią’.

  Rozmaity - od rozmaity ‘rózniący się kształtem i postacią’.

  Rozmajta - od rozmaity ‘rózniący się kształtem i postacią’.

  Rozmajty - od rozmaity ‘rózniący się kształtem i postacią’.

  Rozmarek - od rozmaryn ‘wiecznie zielony krzew’.

  Rozmarinowski - od rozmaryn ‘wiecznie zielony krzew’.

  Rozmarniewicz - od rozmaryn ‘wiecznie zielony krzew’.

  Rozmarnowski - od rozmaryn ‘wiecznie zielony krzew’.

  Rozmaryn - 1735 od rozmaryn ‘wiecznie zielony krzew’.

  Rozmaryniewicz - od rozmaryn ‘wiecznie zielony krzew’.

  Rozmarynkiewicz - od rozmaryn ‘wiecznie zielony krzew’.

  Rozmarynowicz - od rozmaryn ‘wiecznie zielony krzew’.

  Rozmarynowski - od rozmaryn ‘wiecznie zielony krzew’.

  Rozmawitta - (Pom) od rozmaity ‘rózniący się kształtem i postacią’.

  Rozmawitti - (Pom) od rozmaity ‘rózniący się kształtem i postacią’.

  Rozmej - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rozmer - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rozmerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rozmerski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rozmiarek - od rozmiar ‘wielkość, wymiar czegoś’.

  Rozmiarkowski - od rozmiar ‘wielkość, wymiar czegoś’.

  Rozmierek - od rozmiar ‘wielkość, wymiar czegoś’.

  Rozmierski - od rozmiar ‘wielkość, wymiar czegoś’.

  Rozmilewicz - od rozmiłować ‘wzbudzić miłość’, rozmiły ‘bardzo miły, najmilszy’.

  Rozmiłowicz - od rozmiłować ‘wzbudzić miłość’, rozmiły ‘bardzo miły, najmilszy’.

  Rozmiłowski - od rozmiłować ‘wzbudzić miłość’, rozmiły ‘bardzo miły, najmilszy’.

  Rozmir - od rozmiar ‘wielkość, wymiar czegoś’.

  Rozmowa - 1698 od rozmowa ‘wymiana myśli za pomocą słów’.

  Rozmowski - od rozmowa ‘wymiana myśli za pomocą słów’.

  Rozmus - 1786 od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmuski - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmusz - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmuszcz - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmuszyński - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmuś - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmuz - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmuzga - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmys - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmysiak - od imienia Erazm. Imię notowane w Polsce od XIV wieku pochodzi od greckiego Erasmos, Erasmios’, od erasmios ‘godny miłości, miłowany’.

  Rozmyslak - od rozmysł ‘namysł, mądra rada’, rozmyślać.

  Rozmyslewicz - od rozmysł ‘namysł, mądra rada’, rozmyślać.

  Rozmysł - 1437 od rozmysł ‘namysł, mądra rada’, rozmyślać.

  Rozmysławski - od rozmysł ‘namysł, mądra rada’, rozmyślać.

  Rozmysło - od rozmysł ‘namysł, mądra rada’, rozmyślać.

  Rozmysłowicz - od rozmysł ‘namysł, mądra rada’, rozmyślać.

  Rozmysłowski - od rozmysł ‘namysł, mądra rada’, rozmyślać.

  Rozmyślak - od rozmysł ‘namysł, mądra rada’, rozmyślać.

  Rozmyślewicz - od rozmysł ‘namysł, mądra rada’, rozmyślać.

  Roznar - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Roznarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Roznarski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rozner - 1762 od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Roznerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Roznerski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rozniak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rozniakowski - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rozniat - 1207 od rozniecić ‘rozpalić’.

  Rozniata - 1392 od rozniecić ‘rozpalić’.

  Rozniatowski - 1469 od nazwy miejscowych Rożniatowice (piotrkowskie, gmina Drużbice), Rożniatów, dawniej Rozniatowice, Rozniatów (konińskie, gmina Uniejów).

  Rozniczak - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rozniewicz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roznoch - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roznowicz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roznowiec - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roznowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rozocki - od staropolskiego rozoki ‘zezowaty, jednooki’.

  Rozok - 1447 od staropolskiego rozoki ‘zezowaty, jednooki’.

  Rozom - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozomejko - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozon - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozonek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozonka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozonow - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozoński - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozota - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozow - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozóg - od staropolskiego rozoki ‘zezowaty, jednooki’.

  Rozów - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozpandowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpara - od rozparzyć ‘rozgrzać’, rozpar ‘wyziew, wydech’.

  Rozparka - od rozparzyć ‘rozgrzać’, rozpar ‘wyziew, wydech’.

  Rozparzeński - od rozparzyć ‘rozgrzać’, rozpar ‘wyziew, wydech’.

  Rozparzyński - od rozparzyć ‘rozgrzać’, rozpar ‘wyziew, wydech’.

  Rozpąd - 1265 od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpądek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpedek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpedowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpedski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpedzik - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpenda - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpendek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpendkowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpendowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozperski - od nazwy miasta Rozprza (piotrkowskie).

  Rozpęda - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpędek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpędkowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpędowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpędski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpędzik - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpędzki - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpęk - od rozpęk ‘rozdarcie, szczelina’.

  Rozpękowski - od rozpęk ‘rozdarcie, szczelina’.

  Rozpętkowski - od rozpętać ‘uwolnić z pęt; rozwikłać, rozwinąć’.

  Rozpętowski - od rozpętać ‘uwolnić z pęt; rozwikłać, rozwinąć’.

  Rozpierski - 1388 od nazwy miasta Rozprza (piotrkowskie).

  Rozpiętkowski - od rozpętać ‘uwolnić z pęt; rozwikłać, rozwinąć’.

  Rozpiętowski - od rozpętać ‘uwolnić z pęt; rozwikłać, rozwinąć’.

  Rozpiorski - od nazwy miasta Rozprza (piotrkowskie).

  Rozpiórski - od nazwy miasta Rozprza (piotrkowskie).

  Rozpirski - od nazwy miasta Rozprza (piotrkowskie).

  Rozplesch - od rozpleść ‘rozwinąć coś splecionego’ lub rozpleskać ‘roztopić, rozlać’.

  Rozpleszcz - od rozpleść ‘rozwinąć coś splecionego’ lub rozpleskać ‘roztopić, rozlać’.

  Rozpłachowski - od rozpłoch ‘rodzaj paproci’.

  Rozpłoch - od rozpłoch ‘rodzaj paproci’.

  Rozpłochowski - od rozpłoch ‘rodzaj paproci’.

  Rozpoch - od rozpłoch ‘rodzaj paproci’.

  Rozpond - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpondek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozponder - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpondowski - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpończyk - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpora - od rozpora ‘spór, kłótnia’, rozpór ‘rozdarcie’.

  Rozporek - od rozpora ‘spór, kłótnia’, rozpór ‘rozdarcie’.

  Rozporski - od rozpora ‘spór, kłótnia’, rozpór ‘rozdarcie’.

  Rozprzak - od nazwy miasta Rozprza (piotrkowskie).

  Rozputniak - od rozputny ‘rozpustny’.

  Rozputyński - od rozputny ‘rozpustny’.

  Rozrarzewski - 1792 od nazwy miejscowej Rozrarzew, dziś Zarzew (część Łodzi, dzielnica Widzew).

  Rozrażewski - 1498 od nazwy miejscowej Rozdrażew (kaliskie, gmina Rozdrażew).

  Rozrażowski - 1497 od nazwy miejscowej Rozdrażew (kaliskie, gmina Rozdrażew).

  Rozrożewski - od nazwy miejscowej Rozdrażew (kaliskie, gmina Rozdrażew).

  Rozsada - od rozsada, rosada ‘wyhodowane młode rośliny przeznaczone do zasadzenia’.

  Rozsłaniec - od rozesłaniec dawniej ‘posłaniec, poseł’.

  Rozsłankiewicz - od rozesłaniec dawniej ‘posłaniec, poseł’.

  Rozstalski - od rozstać się.

  Rozstrzembowski - XVIII w. od nazwy miejscowej Roztrzębowo (bydgoskie, gmina Kcynia).

  Rozsypal - od rozsypać.

  Rozsypał - od rozsypać.

  Rozsypoł - (Śl) od rozsypać.

  Rozszczynialski - od rozczynić ‘rpzrpbić, zamieszać ciasto’, rozczyn ‘rozrobione drożdże’.

  Rozszczypała - od rozszczypać ‘rozdzielić’.

  Roztajewski - od rozstać się.

  Roztalski - od rozstać się.

  Roztecki - od nazwy miejscowej Rostki (kilka wsi).

  Roztkowski - od nazwy miejscowej Rostkowo (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Roztocki - od nazwy miejscowej Roztoka, Roztoki (częste).

  Roztoczański - od nazwy miejscowej Roztoka (kilka wsi).

  Roztoczil - od roztoczyć.

  Roztoczyl - od roztoczyć.

  Roztoczył - od roztoczyć.

  Roztoczyński - od nazwy miejscowej Roztoka (kilka wsi).

  Roztoll - (Pom) od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Roztowski - od nazwy miejscowej Rostow, dziś Rustów (płockie, gmina Krzyżanów).

  Roztrębowski - 1394 od nazwy miejscowej Roztrzębowo (bydgoskie, gmina Kcynia).

  Roztropiński - od nazwy miejscowej Roztropna (skierniewickie, gmina Nowa Sucha).

  Roztropowicz - od roztropny.

  Roztrzepała - od rozszczypać ‘rozdzielić’.

  Roztwarowski - 1403 od nazwy miejscowej Rozwarowo, dziś Rostworowo (poznańskie, gmina Rokietnica).

  Roztworowski - od nazwy miejscowej Rostworowo (poznańskie, gmina Rokietnica).

  Rozuk - od staropolskiego rozoki ‘zezowaty, jednooki’.

  Rozula - 1517 od rozzuć ‘zdjąć obuwie’ lub od Rozalia.

  Rozulak - od rozzuć ‘zdjąć obuwie’ lub od Rozalia.

  Rozulski - od rozzuć ‘zdjąć obuwie’ lub od Rozalia.

  Rozuła - od rozzuć ‘zdjąć obuwie’ lub od Rozalia.

  Rozum - 1398 od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumczyk - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumecki - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumejko - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumek - 1426 od rozum ‘mądrość, rozwaga’ lub od rozumek.

  Rozumiak - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumic - 1498 od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumiecki - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumiejew - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumiejko - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumienko - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumijko - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumiło - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumiłowicz - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumiłowski - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumiszewski - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumkiewicz - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumko - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumna - 1466 od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumniewicz - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumnik - 1439 od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumny - od rozum ‘mądrość, rozwaga’; od rozumny.

  Rozumowicz - 1392 od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumowski - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumpolski - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumski - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozumyło - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Rozwad - 1155 od staropolskiego rozwadzić ‘rozdzielić; pogodzić’.

  Rozwada - 1551 od staropolskiego rozwadzić ‘rozdzielić; pogodzić’.

  Rozwadowicz - 1545 od staropolskiego rozwadzić ‘rozdzielić; pogodzić’.

  Rozwadowski - 1520 od nazwy miejscowej Rozwadów (białostockie, gmina Sarnaki, Ułan Majorat).

  Rozwag - od rozwaga ‘skłonność do namysłu’, rozważać ‘rozmyślać’.

  Rozwak - od rozwaga ‘skłonność do namysłu’, rozważać ‘rozmyślać’.

  Rozwala - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwalak - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwalek - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwalka - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwalko - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwał - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwała - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwałdowski - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwałek - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwałka - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwałko - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rozwar - 1222 od staropolskiego rozwarzyć ‘rozgotować’.

  Rozwara - od staropolskiego rozwarzyć ‘rozgotować’.

  Rozwarowic - 1235 od staropolskiego rozwarzyć ‘rozgotować’.

  Rozwarowski - 1391 od nazwy miejscowej Rozwarowo, dziś Rostworowo (poznańskie, gmina Rokietnica).

  Rozwarowski - od staropolskiego rozwarzyć ‘rozgotować’.

  Rozwarski - od staropolskiego rozwarzyć ‘rozgotować’.

  Rozwarzewski - od staropolskiego rozwarzyć ‘rozgotować’.

  Rozwenc - od roz + węszyć ‘wąchać’.

  Rozwens - od roz + węszyć ‘wąchać’.

  Rozwenś - od roz + węszyć ‘wąchać’.

  Rozwera - od staropolskiego rozwarzyć ‘rozgotować’.

  Rozwerski - od staropolskiego rozwarzyć ‘rozgotować’.

  Rozwęs - od roz + węszyć ‘wąchać’.

  Rozwęski - 1652 od roz + węszyć ‘wąchać’.

  Rozwęsz - 1647 od roz + węszyć ‘wąchać’.

  Rozwęż - od roz + węszyć ‘wąchać’.

  Rozwialicz - od rozwiać ‘rozdmuchać, rozproszyć; rozwichrzyć’.

  Rozwiedziony - od rozwodzić ‘dzielic; odchodzić’; od rozwiedziony.

  Rozwiej - 1528 od rozwiać ‘rozdmuchać, rozproszyć; rozwichrzyć’; od rozwiej ‘rzecz rozwiana’.

  Rozwod - od rozwodzić ‘dzielic; odchodzić’.

  Rozwoda - od rozwodzić ‘dzielic; odchodzić’.

  Rozwodna, ż. - 1471 od rozwodzić ‘dzielic; odchodzić’.

  Rozwodowski - od rozwodzić ‘dzielic; odchodzić’.

  Rozwodzin - 1381 od rozwodzić ‘dzielic; odchodzić’.

  Rozwora - 1388 od rozwora ‘drążek łączący tylną część wozu z przednią’.

  Rozworczak - 1695 od rozwora ‘drążek łączący tylną część wozu z przednią’.

  Rozworowski - od rozwora ‘drążek łączący tylną część wozu z przednią’.

  Rozworski - od rozwora ‘drążek łączący tylną część wozu z przednią’.

  Rozworzyc - 1393 od rozwora ‘drążek łączący tylną część wozu z przednią’.

  Rozwód - od rozwodzić ‘dzielic; odchodzić’.

  Rozy - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozyla - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rozyn - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozynek - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozyniec - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozynko - 1497 od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozynkowski - 1495 od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rozyński - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Roźbicki - od nazwy miejscowej Rozbitek (poznańskie, gmina Kwilicz).

  Roździelski - od rozdział ‘podział’.

  Roździeński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Roździński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Roźdzyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Roźdźyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Roźdżyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Roźlach - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Roźlak - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Roźlewicz - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Roźlik - od rozlać ‘wylać szeroko’.

  Roźmiarek - od rozmiar ‘wielkość, wymiar czegoś’.

  Roźmiej - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roźnawski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roźniak - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roźniakowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roźniał - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roźniałowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roźniata - od rozniecić ‘rozpalić’.

  Roźniatowski - od nazwy miejscowych Rożniatowice (piotrkowskie, gmina Drużbice), Rożniatów, dawniej Rozniatowice, Rozniatów (konińskie, gmina Uniejów).

  Roźniewicz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roźnik - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Roż - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Roża - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożak - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożakowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożalski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożałowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożałów - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożana - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożanczuk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożanek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożaniecki - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożanka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożankiewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożankowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożanow - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożanowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożanowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożanów - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożanski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożański - od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Rożbicki - od nazwy miejscowej Rozbitek (poznańskie, gmina Kwilicz).

  Rożczenko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożczyniała - od rozczynić ‘rpzrpbić, zamieszać ciasto’, rozczyn ‘rozrobione drożdże’.

  Rożdrzyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Rożdzeński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Rożdziński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Rożdzyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Rożdżeński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Rożdżyc - 1497 od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Rożdżyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Rożec - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożej - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożejewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożejewski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożejowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożek - 1231 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; od rożek.

  Rożel - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożelski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożeluk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożen - 1607 od rożen ‘spiczasty pręt metalowy do pieczenia mięsa’.

  Rożen - XIII w. od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża lub od róg, rożen.

  Rożenaj - od rożen ‘spiczasty pręt metalowy do pieczenia mięsa’.

  Rożenej - od rożen ‘spiczasty pręt metalowy do pieczenia mięsa’.

  Rożenek - 1401 od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożenek - od rożen ‘spiczasty pręt metalowy do pieczenia mięsa’.

  Rożenko - od rożen ‘spiczasty pręt metalowy do pieczenia mięsa’.

  Rożenkowski - od rożen ‘spiczasty pręt metalowy do pieczenia mięsa’.

  Rożenowicz - od rożen ‘spiczasty pręt metalowy do pieczenia mięsa’.

  Rożent - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rożentalski - od niemieckiej nazwy osobowej Rosenthal, ta od nazwy miejscowej Rosental.

  Rożeń - od rożen ‘spiczasty pręt metalowy do pieczenia mięsa’.

  Rożeń - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożeński - 1396 od nazwy miejscowej Rożenna, dziś Rożanna (bydgoskie, gmina Bukowiec).

  Rożesłaniec - od rozesłaniec dawniej ‘posłaniec, poseł’.

  Rożesz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożew - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożewski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożka - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożke - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożki - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożko - 1284 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożkow - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożkowicz - 1603 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożkowski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożków - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożmiej - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożmiłowski - od rozmiłować ‘wzbudzić miłość’, rozmiły ‘bardzo miły, najmilszy’.

  Rożnata - od rozniecić ‘rozpalić’.

  Rożnek - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożniak - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożniakowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożniał - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożniałowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożniata - od rozniecić ‘rozpalić’.

  Rożniatowski - od nazwy miejscowych Rożniatowice (piotrkowskie, gmina Drużbice), Rożniatów, dawniej Rozniatowice, Rozniatów (konińskie, gmina Uniejów).

  Rożnicki - 1442 od nazwy miejscowych Rożnica (kieleckie, gmina Słupia).

  Rożniecki - 1421 od nazwy miejscowej Rożniewice (wieś zagrodowa, powiat przedecki).

  Rożniej - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożnieta - od rozniecić ‘rozpalić’.

  Rożniewicz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożniewski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożnik - 1439 od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożnikiewicz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożnikowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożnoch - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożnowicz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rożnowski - 1387 od nazw miejscowych Rożnowo (poznańskie, gmina Oborniki), Rożnów (nowosądeckie, gmina Gródek nad Dunajcem).

  Rożok - od staropolskiego rozoki ‘zezowaty, jednooki’.

  Rożowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożuk - od staropolskiego rozoki ‘zezowaty, jednooki’.

  Rożumek - od rozum ‘mądrość, rozwaga’.

  Roży - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożyc - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożycki - od nazw miejscowych Różyce (łódzkie, gmina Parzęczew), Różyca (piotrkowskie, gmina Koluszki).

  Rożycz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożyczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożyczko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożyk - 1645 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rożylak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożyła - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożyło - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rożyn - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rożynek - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rożyński - 1396 od nazwy miejscowej Rożenna, dziś Rożanna (bydgoskie, gmina Bukowiec).

  Rożyński - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rób - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Róbel - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Róbkowski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Róblewski - od robić ‘czynić, pracować’, też od imienia Robert.

  Róchniewicz - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Ród - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Róda - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Ródek - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Ródziewicz - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Ródź - od podstawy rod , por. rodzić, ród, rodzina, od imion złożonych typu Rodomił.

  Róg - 1423 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Róg - Malinowski złożenia brak; Róg 1423 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; Malinowski 1442 od nazw miejscowych Malinów ( kilka wsi), Malinówka (krośnieńskie, gmina Haczów).

  Róg - Wiostek złożenia brak; Róg 1423 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’; Wiostek od wieść ‘wiadomość, nowina’, dawniej ‘podanie, legenda’.

  Róga - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rógolski - w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rój - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rójczak - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Rójszczak - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Rójszczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reuse, ta z średniowysokoniemieckiego riu?e ‘szewc, łaciarz’, Reusch, ta ta z średniowysokoniemieckiego rüsch ‘gwałtowny, szybki ruch’.

  Ról - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Róla - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rólak - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rólczak - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rólczko - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rólikowski - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rólka - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rólkiewicz - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rólko - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rólski - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rółka - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rółkowski - od rola ‘ziemia uprawna’; może też od nazwy herbu Rola.

  Rómianek - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rómianowski - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rómiński - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rómmel - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Róney - od podstawy ron , por. ronić, uronić ‘upuściś, tracić, gubić; rodzić przedwcześnie’, od niemieckiej nazwy osobowej Rohn.

  Róp - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Rópiński - od nazwy miejscowej Ropienka (krośnieńskie, gmina Olszanica).

  Rópiński - od ropa ‘ciekły surowiec kopalny; wydzielina z wrzodów, ran będąca skutkiem procesów zapalnych’, też od niemieckiego imienia Ropert.

  Róral - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rórka - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rórkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rórzycki - od nazw miejscowych Różyce (łódzkie, gmina Parzęczew), Różyca (piotrkowskie, gmina Koluszki).

  Rórzyło - od niemieckiej nazwy osobowej Rohr, ta od średniowysokoniemieckiego rör ‘trzcina’, może też od Rorand, Roland.

  Rós - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rósak - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rósek - od rosa ‘kropelki wody osadzające się na ziemie, roślinach itp., też od niemieckiej nazwy osobowej Roß.

  Rósner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Róstalski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Róstkowski - od nazwy miejscowej Rostkowo (ciechanowskie, gmina Czernice Borowe).

  Rószak - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rószczak - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rószczka - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rószczyk - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rószkiewicz - od imion na Ro , typu Rościsław, Robert, Roch.

  Rószkowski - od nazw miejscowych Roszków, Roszkowice, Roszki (kilka wsi).

  Rót - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rótkiewicz - od podstawy rot , por. rota ‘jednostka wojskowa w dawnej Polsce; ustalony tekst przysięgi’, od niemieckiej nazwy osobowej Roth (e).

  Rówienicz - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rówieniec - od podstawy row , por. rów, równy.

  Rówieński - od nazw miejscowych Równa, Rówień (kilka wsi).

  Rówiński - od nazw miejscowych Równa, Rówień (kilka wsi).

  Rówka - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równa - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równanek - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równanik - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równanyk - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równiak - od podstawy row , por. rów, równy; od równiak ‘równy wzrostem’.

  Równianik - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równicki - od nazwy miejscowej Równica (kilka miejscowości).

  Równiejka - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równiejko - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równieniec - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równiewicz - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równiewski - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równik - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równiński - od podstawy row , por. rów, równy.

  Równiowski - od nazwy miejscowej Rówień (nowosądeckie, gmina Czorsztyn).

  Równy - 1402 od podstawy row , por. rów, równy.

  Róy - w grupie nazwisk pochodzących od roj, rój 'pszczoły z jednego gniazda', roić się 'ruszać się, kręcić się.

  Róz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Róza - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózalski - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Rózałowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózanczuk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózanecki - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózanek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózanowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózanowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózański - od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Rózbicki - od nazwy miejscowej Rozbitek (poznańskie, gmina Kwilicz).

  Rózczak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózga - 1484 od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Rózgiewicz - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Rózgowski - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Róziak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózic - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózicki - od nazw miejscowych Różyce (łódzkie, gmina Parzęczew), Różyca (piotrkowskie, gmina Koluszki).

  Róziczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Róziewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózik - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózio - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Rózniak - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rózniakowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Róznicki - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rózniewicz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rózniewski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Róznowicz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Róznowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rózowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózwałka - od rozwalić ‘rozbić, zburzyć’.

  Rózyc - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózycki - od nazw miejscowych Różyce (łódzkie, gmina Parzęczew), Różyca (piotrkowskie, gmina Koluszki).

  Rózyczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózyło - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rózyński - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Róźbicki - od nazwy miejscowej Rozbitek (poznańskie, gmina Kwilicz).

  Róźdźyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Róźga - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Róźmiej - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Róźniak - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Róźniakowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Róźniata - od rozniecić ‘rozpalić’.

  Róźnicki - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Róźniecki - od nazwy miejscowych Rożniewice (wieś zagrodowa, powiat przedecki).

  Róźniecki - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Róźnierski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Róźnowicz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Róż - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Róża - 1465 od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różacki - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różagórski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różak - 1665 od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różakolski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różakowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różalczyk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różalewicz - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Różalski - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Różałow - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Różałowski - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Różałów - od imienia żeńskiego Rozalia. Imię pochodzenia romańskiego, por. włoskie Rosalia, Rosa, od rosa ‘róża’, w Polsce późno notowane.

  Różan - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różana - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różanecki - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różanek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różaniak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różanicki - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różaniec - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różaniecki - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różaniek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różaniewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różanka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różankiewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różanko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różankowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różanow - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różanowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różanowski - 1489 od nazwy miejscowej Różanów (kilka wsi).

  Różanowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różanów - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różany - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różany - kwiat od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różań - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różańczuk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różańkowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różański - 1489 od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Różarski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różbicki - od nazwy miejscowej Rozbitek (poznańskie, gmina Kwilicz).

  Różczak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różczyk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różdzyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Różdżka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różdżyński - od nazwy miejscowej Rozdzień (cz. Katowic), Roździn (piotrkowskie, gmina Kluki).

  Różec - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różecki - 1493 od nazwy miejscowej Rożce (radomskie, gmina Belsk Duży).

  Różej - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różejewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różejowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różenek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różenko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różeń - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różeński - od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Różeński - od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Różewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różewski - od nazw miejscowych Różew (pilskie, gmina Wałcz), Różowa (białostockie, gmina Łosice).

  Różga - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Różgowski - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Różka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różkiewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różkowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różkowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różna - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różnakowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różnerski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Różniak - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różniakowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różniata - od rozniecić ‘rozpalić’.

  Różniatowski - od nazwy miejscowych Rożniatowice (piotrkowskie, gmina Drużbice), Rożniatów, dawniej Rozniatowice, Rozniatów (konińskie, gmina Uniejów).

  Różnicki - od nazwy miejscowych Rożnica (kieleckie, gmina Słupia).

  Różniecki - od nazwy miejscowych Rożniewice (wieś zagrodowa, powiat przedecki).

  Różniej - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różniewski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różnik - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różnow - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różnowicz - 1498 od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różnowski - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różny - 1496 od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Różok - od staropolskiego rozoki ‘zezowaty, jednooki’.

  Różowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różowiec - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różowski - od nazw miejscowych Różew (pilskie, gmina Wałcz), Różowa (białostockie, gmina Łosice).

  Róższczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Róży - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyc - 1689 od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyca - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różycak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różycki - 1420 od nazw miejscowych Różyce (łódzkie, gmina Parzęczew), Różyca (piotrkowskie, gmina Koluszki).

  Różyczek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyczenko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyczko - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyła - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyłło - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyło - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyłowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyłów - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różynek - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Różyniewicz - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Różynko - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Różyński - 1703 od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Różyński - 1746 od nazwy miejscowej Rużyńsk (suwalskie, gmina Ełk, Prostki).

  Różyński - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.


  wrzesień 2008 r. - 2 lipiec 2012 r.


  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005