<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ru - Rż  pozostałe w kolejnym rozdziale - wybór na dole strony


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Rub - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Ruba - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubach - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubacha - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubachin - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubachow - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubacki - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubacz - 1601 od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaczewski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaczyński - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaj - 1640 od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubajczuk - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubajczyk - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubak - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubakowski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubal - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubala - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubalec - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubalewski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubalik - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubałko - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Ruban - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaniak - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaniec - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubanienko - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubanik - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaniuk - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubanowicz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubanowski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubań - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubański - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubarczyk - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rubarkiewicz - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rubarz - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rubarzewski - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rubas - 1561 od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubasa - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubasek - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubasik - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubasiński - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubasz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubasza - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszczuk - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszek - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszewski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszka - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszkiewicz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszko - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszna - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszniak - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszny - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszowski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszyn - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaszyński - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaś - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubaśniak - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubay - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubażewicz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubciak - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubczak - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubczewski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubczycki - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubczyński - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubecki - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubek - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubel - 1335 starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rubelek - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rubelowski - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rubenczyk - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubenda - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubeniuk - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubeńczyk - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Ruber - 1485 od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rubersz - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rubert - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rubęda - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubiak - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubianiak - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubica - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubicki - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubicko - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubicz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubiec - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubiec - Masalski złożenia brak; Rubiec od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin; Masalski w grupie nazwisk pochodzących od masa lub od wschodniosłowiańskiego imienia Mosiej (= Mojżesz).

  Rubiecki - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubieczak - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubieć - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubiej - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubiel - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rubienczyk - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubieniec - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubieńczyk - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubieński - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubiesz - 1571 od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubieszewski - 1476 od nazwy miasta Hrubieszów (zamojskie).

  Rubieszowic - 1571 od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubieszowski - 1497 od nazwy miasta Hrubieszów (zamojskie).

  Rubij - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubik - 1471 od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin; lub od Robert.

  Rubikowski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubil - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rubiłko - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rubin - 1398 od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubinek - 1769 od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubiniak - 1723 od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubiniec - od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubinkiewicz - od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubinkowicz - od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubinkowski - 1640 od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubinow - od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubinowicz - 1221 od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubinowski - od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubinstein - od niemieckiej nazwy osobowej Rubinstein, ta od Rubinstein ‘kamień szlachetny’.

  Rubinsztain - od niemieckiej nazwy osobowej Rubinstein, ta od Rubinstein ‘kamień szlachetny’.

  Rubinsztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Rubinstein, ta od Rubinstein ‘kamień szlachetny’.

  Rubinsztein - od niemieckiej nazwy osobowej Rubinstein, ta od Rubinstein ‘kamień szlachetny’.

  Rubinsztejn - od niemieckiej nazwy osobowej Rubinstein, ta od Rubinstein ‘kamień szlachetny’.

  Rubińczyk - od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubińkiewicz - od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubiński - od rubin ‘kamień szlachetny’, może też od żydowskiego Ruben.

  Rubio - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubis - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubisch - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubisiak - 1793 od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubisz - 1308 od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubiszewski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubiś - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubka - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubkiewicz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rublew - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rublewski - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rublik - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rublikowski - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rublowski - starsze nazwiska od niemieckiej nazwy osobowej Rubel, nowsze od rubel ‘pieniądz, jednostka monetarna’.

  Rubnik - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubnikiewicz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubnikowicz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubnowicz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubo - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubocha - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubon - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Ruboń - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Ruborz - (Śl) od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rubosiński - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubowicz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubowski - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubów - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubus - 1611 od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin lub od łacińskiego rubus ‘czerwony’.

  Ruby - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubys - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubysz - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Rubyś - od podstawy rub , por. gwarowe rubać ‘rąbać’, ruby ‘gruby’ (z fonetyką ukraińską), rubacha ‘grubianin’; też od nazwy osobowej Rubin.

  Ruc - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruca - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucaj - od ruczaj ‘potok, struga’.

  Rucek - 1265 od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucel - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucewicz - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruch - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Rucha - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchaczewski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchaj - 1513 od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchajski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchal - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchala - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchalewicz - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchalewski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchalowski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchalski - 1497 od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchała - 1410 od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchałowski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Rucharczak - od niemieckiej nazwy osobowej Ruchert, ta od imienia Hrohhart.

  Rucharczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Ruchert, ta od imienia Hrohhart.

  Rucharski - od niemieckiej nazwy osobowej Ruchert, ta od imienia Hrohhart.

  Ruchart - od niemieckiej nazwy osobowej Ruchert, ta od imienia Hrohhart.

  Rucharzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ruchert, ta od imienia Hrohhart.

  Ruchas - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchcicki - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchciński - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchel - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchert - od niemieckiej nazwy osobowej Ruchert, ta od imienia Hrohhart.

  Ruchewicz - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchiewicz - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchla - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchlewicz - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchlewski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchlica - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchlicki - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchlik - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchła - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchna, ż. - 1482 od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchniak - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchniasz - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchniewicz - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchniewski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchnik - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchno - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Rucho - 1498 od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchocki - 1395 od nazw miejscowych Ruchocice (poznańskie, gmina Rakoniewice), Ruchocin (konińskie, gmina Witkowo).

  Ruchol - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Rucholski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchoła - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchomski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchoń - 1497 od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchota - 1497 od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchotzki - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchowicz - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchowiecki - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchowski - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Rucht - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchta - 1462 od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchtarczyk - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Ruchter - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Ruchti - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchuj - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchul - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchwa - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruchwało - od ruchać ‘ruszać’, ruch, rucho ‘ruch; ubranie, spódnica’.

  Ruciak - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucidło - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruciech - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruciek - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucieniewicz - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucik - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucikiewicz - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucikowski - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucin - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucinowski - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucinski - od nazwy miejscowej Rucin (włocławskie, gmina Topólka) lub Ruciany (siedleckie, gmina Bielany).

  Ruciński - 1640 od nazwy miejscowej Rucin (włocławskie, gmina Topólka) lub Ruciany (siedleckie, gmina Bielany).

  Rucioch - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucis - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucker - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rücker - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Ruckert - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rückert - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rucki - od nazwy miejscowej Ruda (częste) lub od nazwy miejscowej Ruta (olsztyńskie, gmina Barciany).

  Rucla - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruclak - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucło - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucyk - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rucz - 1448 od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rucza - 1470 od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczaj - od ruczaj ‘potok, struga’.

  Ruczajewicz - od ruczaj ‘potok, struga’.

  Ruczajewski - od ruczaj ‘potok, struga’.

  Ruczajski - od ruczaj ‘potok, struga’.

  Ruczak - 1577 od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczakowski - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczek - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczel - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczewski - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczka - 1607 od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczkal - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczkiewicz - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczkin - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczko - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczkowicz - 1545 od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczkowski - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczora - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczyk - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczyło - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczyn - 1578 od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruczyński - od nazwy miejscowej Rucin (włocławskie, gmina Topólka) lub Ruciany (siedleckie, gmina Bielany).

  Ruć - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rućkowski - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rud - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Ruda, m. - 1410 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudacki - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudajcio - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudajko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudak - 1437 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudakiewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudakow - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudakowski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudaków - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudal - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudalewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudalski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudał - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudała - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudan - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudanicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudaniec - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudaniecki - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudany - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudanycz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudań - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudarowicz - od dolnoniemieckiej nazwy osobowej Ruder, ta od średniowysokoniemieckiego riutaere ‘karczownik’.

  Rudarski - od dolnoniemieckiej nazwy osobowej Ruder, ta od średniowysokoniemieckiego riutaere ‘karczownik’.

  Rudas - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudasz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudaszewski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudaś - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudat - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudawski - 1371 od nazwy miejscowej Rudawa (krakowskie, gmina Zabierzów).

  Rudczak - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudczenko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudczewski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudczik - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudczuk - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudczyk - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudczyński - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudec - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudecki - 1470 od nazwy miejscowej Rudka (tarnowskie, gmina Wojnicz i kilka innych wsi).

  Rudeczko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudeger - 1390 od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rudek - 1415 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudel - 1360 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf; od staropolskiego rudel ‘wiosło’.

  Rudelicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudelski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudeł - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudełko - od rudło ‘ster, wiosło’.

  Rudełko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudenko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudenok - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudeńko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudeński - od nazw miejscowych Rudna, Rudno (częste).

  Ruder - od dolnoniemieckiej nazwy osobowej Ruder, ta od średniowysokoniemieckiego riutaere ‘karczownik’.

  Rudera - od dolnoniemieckiej nazwy osobowej Ruder, ta od średniowysokoniemieckiego riutaere ‘karczownik’.

  Ruderman - od dolnoniemieckiej nazwy osobowej Ruder, ta od średniowysokoniemieckiego riutaere ‘karczownik’.

  Rudeszko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudger - 1261 od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rudgierz - 1394 od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rudiak - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudieczko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudiger - 1454 od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rüdiger - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rudigier - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rüdigier - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rudin - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudinger - 1398 od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rudis - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudisch - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudisz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudiuk - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudka - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudke - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudkiewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudko - 1415 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudkow - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudkowicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudkowski - 1394 od nazw miejscowych Rudków, Rudka, Rudki (częste).

  Rudków - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudla - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudlak - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudleczko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudlewicz - 1390 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudlewski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudlicki - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudlik - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudliński - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudła - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudło - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudłowski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudman - 1380 od nazwy osobowej Rudermann, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rudna - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudner - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudnia - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudniak - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudnianin - od nazw miejscowych Rudna, Rudno (częste).

  Rudniański - od nazw miejscowych Rudna, Rudno (częste).

  Rudnicki - 1389 od nazw miejscowych Rudniki, Rudnik (liczne).

  Rudniczka - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudnieczko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudniew - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudniewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudniewski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudnik - 1370 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf; od staropolskiego rudnik ‘wydobywający rudę’.

  Rudnikiewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudnikow - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudnikowicz - 1390 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudnikowski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudniowski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudniski - 1453 od nazw miejscowych Rudniki, Rudnik (liczne).

  Rudnitzki - od nazw miejscowych Rudniki, Rudnik (liczne).

  Rudniuk - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudno - Rudziński złożenia brak; Rudno od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf; Rudziński 1616 od nazw miejscowych Rudna, Rudno (częste).

  Rudno - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudnow - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudny - 1499 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudo - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudoff - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudol - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudol - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudolewicz - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudolf - 1397 od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudolff - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudolph - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudolski - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudoł - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudołowski - 1414 od nazwy miejscowej Rudołowice (przemyskie, gmina Roźwienica).

  Rudołtowski - 1400 od nazwy miejscowej Rudołtowice (katowickie, gmina Pszczyna).

  Rudoman - od nazwy osobowej Rudermann, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rudomenko - od nazwy osobowej Rudermann, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rudomicz - 1622 od rudomina ‘ruina, rudera’.

  Rudomin - od rudomina ‘ruina, rudera’.

  Rudomina - 1628 od rudomina ‘ruina, rudera’.

  Rudomina - Dusiatski złożenia brak; Rudomina 1628 od rudomina ‘ruina, rudera’; Dusiatski brak.

  Rudomino - od rudomina ‘ruina, rudera’.

  Rudomski - od rudomina ‘ruina, rudera’.

  Rudoszański - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudoszewski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudoszko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudoś - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudow - 1350 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudowicz - 1439 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudowiec - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudowiecki - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudownik - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudowski - 1359 od nazwy miejscowej Rudowo (ciechanowskie, gmina Strzegowo Osada; płockie, gmina Bielsk).

  Rudólf - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudólff - od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudtka - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Ruducan - od nazwy miejscowej Rudusk (wlocławskie, gmina Zbójno).

  Ruducki - od nazwy miejscowej Rudusk (wlocławskie, gmina Zbójno).

  Rudul - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudulf - 1388 od imienia Rudolf, znanego w Polsce od średniowiecza, pochodzącego z germańskiego imienia złożonego Hrod wolf.

  Rudułtowski - od nazwy miejscowej Rudołtowice (katowickie, gmina Pszczyna).

  Rudus - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Ruduś - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudy - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudy - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudy - Rudkowski złożenia brak; Rudy od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf; Rudkowski 1394 od nazw miejscowych Rudków, Rudka, Rudki (częste).

  Rudych - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudyczuk - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudyj - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudyk - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudynek - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudynkowski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudyński - 1497 od nazw miejscowych Rudna, Rudno (częste).

  Rudysz - 1373 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudyszyn - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzak - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzenia - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziak - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziakowicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzianiec - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzianowski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziarczyk - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziaszek - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzic - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzica - 1440 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzich - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzicki - 1490 od nazwy miejscowej Rudzica (bielskie, gmina Jasienica; konińskie, gmina Kramsk).

  Rudzicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziec - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziecki - od nazwy miejscowej Rudzica (bielskie, gmina Jasienica; konińskie, gmina Kramsk).

  Rudzieczko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziejewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziejewski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziejowski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzielewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzienek - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzieniak - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzieniec - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzienik - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzienko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzieński - 1357 od nazw miejscowych Rudna, Rudno (częste).

  Rudziewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziewski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzik - 1389 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzikiewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzikowski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziks - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzin - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziniak - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziński - 1616 od nazw miejscowych Rudna, Rudno (częste).

  Rudziok - (Śl) od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzionek - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzis - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziski - 1401 od nazwy miejscowej Rudzica (bielskie, gmina Jasienica; konińskie, gmina Kramsk).

  Rudzisz - 1510 od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziszewski - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziszkiewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziś - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudziuk - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzki - 1700 od nazwy miejscowej Ruda (częste).

  Rudzkiewicz - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzok - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzwa - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzy - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzyn - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzyń - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudzyński - od nazw miejscowych Rudna, Rudno (częste).

  Rudź - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudźko - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Rudż - od rudy ‘koloru rdzy, czerwono brązowy’, też od ruda ‘surowiec mineralny’, od imienia Rudolf.

  Ruecker - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rueckert - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Ruediger - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Ruedigier - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rueger - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Ruf - od imienia Rufus, to od łacińskiego rufus ‘czerwony, rudy, ryży’.

  Rufa - od imienia Rufus, to od łacińskiego rufus ‘czerwony, rudy, ryży’.

  Rufer - od niemieckiej nazwy osobowej Ruf (f)er, ta od średniowysokoniemieckiego ruofaere ‘herold’.

  Ruff - 1617 od imienia Rufus, to od łacińskiego rufus ‘czerwony, rudy, ryży’; od niemieckiej nazwy osobowej Ruff, ta od Rufus.

  Ruffer - od niemieckiej nazwy osobowej Ruf (f)er, ta od średniowysokoniemieckiego ruofaere ‘herold’.

  Ruffin - od imienia Rufin, to od łacińskiego Rufinus.

  Rufin - 1421 od imienia Rufin, to od łacińskiego Rufinus.

  Rufiński - od imienia Rufin, to od łacińskiego Rufinus.

  Rufka - od imienia Rufus, to od łacińskiego rufus ‘czerwony, rudy, ryży’.

  Rufkiewicz - od imienia Rufus, to od łacińskiego rufus ‘czerwony, rudy, ryży’.

  Rufus - 1219 od imienia Rufus, to od łacińskiego rufus ‘czerwony, rudy, ryży’.

  Rug - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Ruga - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugal - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugalic - 1398 od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugalski - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugał - 1368 od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugała - 1426 od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Ruger - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rugiel - XVI w. od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugieł - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugiełło - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugień - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugier - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rugiero - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rugociński - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugol - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugoła - 1721 od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugor - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rugowski - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugór - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rugulski - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Ruguła - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rugus - od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rui - od rujam ruj ‘okres godowy u samic niektórych zwierząt’.

  Ruj - od rujam ruj ‘okres godowy u samic niektórych zwierząt’.

  Rujak - od rujam ruj ‘okres godowy u samic niektórych zwierząt’.

  Rujalski - od rujam ruj ‘okres godowy u samic niektórych zwierząt’.

  Rujan - od rujam ruj ‘okres godowy u samic niektórych zwierząt’.

  Rujewski - od rujam ruj ‘okres godowy u samic niektórych zwierząt’.

  Rujna - od rujam ruj ‘okres godowy u samic niektórych zwierząt’ lub od ruina.

  Rujnowicz - od rujam ruj ‘okres godowy u samic niektórych zwierząt’.

  Ruk - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruka - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukalic - 1412 od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukalski - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukała - 1401 od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukało - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukar - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rukarsz - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rukarz - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rukas - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukasz - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukaszowicz - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukawiczkin - od ręka, rękawiczka.

  Rukawisznikow - od ręka, rękawiczka.

  Rukieć - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukiel - 1452 od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukiert - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rukiewicz - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukojć - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukowiak - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukowicz - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukowiecki - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukowski - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Ruks - od litewskiego Rukša.

  Ruksa - od litewskiego Rukša.

  Ruksande - od litewskiego Rukša.

  Ruksande - Ruszkowski złożenia brak; Ruksande od litewskiego Rukša; Ruszkowski 1394 od nazw miejscowych Ruszkowice, Ruszków (kilka wsi).

  Ruksza - od litewskiego Rukša.

  Rukszan - od litewskiego Rukša.

  Rukszanów - od litewskiego Rukša.

  Rukszta - od litewskiej nazwy osobowej Rukšta.

  Rukszteła - od litewskiej nazwy osobowej Rukštele.

  Ruksztełko - od litewskiej nazwy osobowej Rukštele.

  Ruksztełło - od litewskiej nazwy osobowej Rukštele.

  Rukszteło - od litewskiej nazwy osobowej Rukštele.

  Rukszto - od litewskiej nazwy osobowej Rukšta.

  Rukściński - od litewskiej nazwy osobowej Rukšta.

  Rukść - od litewskiej nazwy osobowej Rukšta.

  Rukuł - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rukuszewicz - od wschodniosłowiańskiego ruka ‘ręka’ lub od rukać ‘huczeć, kwiczeć’.

  Rul - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rula - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulaf - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rulaff - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rulak - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulan - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Ruland - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rulc - od niemieckiej nazwy osobowej Rölz, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rulczak - od niemieckiej nazwy osobowej Rölz, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rulczak - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Rölz, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rulczyk - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Rölz, ta od imion złożonych na Hrod .

  Rulczyński - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulecki - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulenc - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rulewicz - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulewski - od nazwy miejscowej Rulewo (bydgoskie, gmina Warlubie).

  Ruli - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulik - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulikowski - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulinek - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Ruliński - od nazw miejscowych Rola, Role (liczne).

  Rulis - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulka - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulkiewicz - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulko - 1306 8 od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulkowski - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rulnicki - od nazw miejscowych Rola, Role (liczne).

  Rulof - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Ruloff - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rulow - od niemieckiej nazwy osobowej Ro (h)luff, ta od Hrodwulf.

  Rulski - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Ruła - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rułan - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rułana - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rułasiewicz - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rułaś - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rułka - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rułko - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rułkowski - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rułło - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rułowski - od ruła ‘rura’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ruhl, też od Ruland.

  Rum - 1494 od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumaczyk - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumak - 1697 od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’; może od rumak ‘koń’.

  Rumakowski - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Ruman - 1669 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumanek - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumaniak - 1705 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumaniec - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumanik - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumaniuk - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumann - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumanowski - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumańcew - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumański - 1696 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Rumarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Rumasz - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumaszek - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumaszewski - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumaś - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumczak - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumczuk - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumczyk - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumecz - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumega - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumek - 1443 od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumel - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rumel - Czarnowski złożenia brak; Rumel od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’; Czarnowski 1410 od nazw miejscowych Czarnów, Czarnowo (częste).

  Rumelczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rumelski - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rumelt - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rumen - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumer - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Rumia - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumiak - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumian - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumiancew - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumiancow - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumianek - od rumiany ‘zaczerwieniony’ lub od rumianek ‘gatunek rośliny’.

  Rumianiak - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumianiec - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumianiewski - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumiankowski - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumianna - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumianowicz - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumianowski - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumiany - 1494 od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumiańcew - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumiański - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumiec - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumiej - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumiejewski - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumiejko - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumiejowski - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumien - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumieniak - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumieniec - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumieniecki - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumieniuch - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumienkiewicz - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumień - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumieńczyk - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumieńkiewicz - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumieński - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumier - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Rumierz - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Rumiewicz - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumiewski - od nazwy miasta Rumia (gdańskie).

  Rumież - od niemieckiej nazwy osobowej Romer, ta z Röme lub Röhmer ‘pielgrzym do Rzymu’.

  Rumik - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumikiewicz - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumikowski - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumin - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Ruminak - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Ruminiak - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Ruminiecki - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Ruminiewicz - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Ruminkiewicz - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Ruminowicz - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Ruminowski - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Rumińczyk - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Rumińkiewicz - od ruminować ‘rozważać, projektować’, ruminować się ‘rujnować się’.

  Rumiński - od nazwy miejscowej Rumienica (olsztyńskie, gmina Lubawa).

  Rumiuk - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumka - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumkiewicz - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumkowski - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Ruml - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rumler - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rumlik - 1355 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumlik - 1355 od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rummel - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rummler - od niemieckiej nazwy osobowej Rommel, Rummel, te od średniowysokoniemieckiego rummeln, rumplen ‘łomotać, łoskotać’.

  Rumniak - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumnik - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumnowski - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumocki - od nazwy miejscowej Rumoka (ciechanowskie, gmina Glinojeck).

  Rumon - 1711 od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumoń - od imienia Roman, notowanego w Polsce od początku XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika Romanus 'rzymski'; Rzymianin; w Polsce też herb Roman.

  Rumowicz - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rump - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rumpa - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rumpca - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rumpczick - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rumpczik - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rumpczyk - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rumpel - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rumplewicz - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rumptza - (Pom) od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rumpza - (Pom) od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rums - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Rumsak - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Rumschek - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Rumsicki - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Rumsza - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Rumszek - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Rumszewicz - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Rumszik - (Pom) od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Rumszus - od niemieckich nazw osobowych Roms, Rums, te od Rumm, pochodna od Hröm .

  Rumun - od nazwy etnicznej Rumun ‘pochodzący z Rumunii’.

  Rumunkiewicz - od nazwy etnicznej Rumun ‘pochodzący z Rumunii’.

  Rumuński - od nazwy etnicznej Rumun ‘pochodzący z Rumunii’.

  Rumus - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumuś - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Run - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runal - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runc - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Runce - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Runcer - od niemieckich nazw osobowych Ronz, Runz, te od imion złożonych na Run , niektóre też od Rącz .

  Rund - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Runda - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rundak - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Runde - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rundkowski - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rundo - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rundt - (Pom) od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rundzia - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rundzio - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Rune - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runek - 1421 od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runewicz - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Rung - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Runga - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Runge - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Rungel - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Rüngel - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Runger - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger (od niemieckiej nazwy osobowej Rungger).

  Rungo - od niemieckich nazw osobowych Rong, Rung, te od imienia złożonego Runger.

  Runiak - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runicki - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runicz - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runiczewski - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runiec - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runiewicz - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runiewski - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runik - 1420 od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runin - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runiński - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runisz - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runk - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runka - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runke - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runkiewicz - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runkowski - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runkwicz - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runo - 1409 od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runowicz - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runowiecki - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Runowski - 1389 od nazwy miejscowej Runowo (kilka wsi).

  Ruń - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Ruńdzia - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Ruńdzio - od niemieckich nazw osobowych Rond, Rund, te od imion złożonych na Rund ; też od rondo.

  Ruńka - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Ruńko - od runo ‘ostrzyżona owcza wełna’.

  Rup - 1384 od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupa - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupacki - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupacz - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupak - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupala - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupalski - 1591 od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupała - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupało - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupan - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupański - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupar - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Ruparewicz - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupart - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupaszewski - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupca - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupchert - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupciak - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupczak - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupczewicz - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupczewski - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupec - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupecht - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupeć - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupejko - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupek - 1388 od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupel - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupental - od niemieckiej nazwy osobowej Rup (p)enthal, ta od imion złożonych na Hruod + tal ‘dolina’.

  Rupentalski - od niemieckiej nazwy osobowej Rup (p)enthal, ta od imion złożonych na Hruod + tal ‘dolina’.

  Rupenthal - od niemieckiej nazwy osobowej Rup (p)enthal, ta od imion złożonych na Hruod + tal ‘dolina’.

  Rupenthel - od niemieckiej nazwy osobowej Rup (p)enthal, ta od imion złożonych na Hruod + tal ‘dolina’.

  Ruper - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Ruperewicz - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupert - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupet - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupeta - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupich - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupiciak - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupicz - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupiczak - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupiczan - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupiczek - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupidura - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupiec - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupieć - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupiejko - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupiela - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupieniewski - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupieński - 1500 od nazwy miejscowej Rupin (ostrołęckie, gmina Baranowo, Różan; łomżyńskie, gmina Kolno).

  Rupieta - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupiewicz - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupiewski - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupik - 1494 od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupikowski - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupiński - od nazwy miejscowej Rupin (ostrołęckie, gmina Baranowo, Różan; łomżyńskie, gmina Kolno).

  Rupka - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupkiewicz - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupla - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupniak - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupnicki - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupniewicz - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupniewski - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupniewski - 1616 od nazwy miejscowej Rupinów (nowosądeckie, gmina Limanowa).

  Rupnik - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupniowski - 1386 od nazwy miejscowej Rupinów (nowosądeckie, gmina Limanowa).

  Rupno - 1608 od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert); od rupny ‘zadbany, barwny’.

  Rupnowski - od nazwy miejscowej Rupinów (nowosądeckie, gmina Limanowa).

  Rupo - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupola - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupor - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rupowski - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Ruppe - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Ruppental - od niemieckiej nazwy osobowej Rup (p)enthal, ta od imion złożonych na Hruod + tal ‘dolina’.

  Ruppenthal - od niemieckiej nazwy osobowej Rup (p)enthal, ta od imion złożonych na Hruod + tal ‘dolina’.

  Ruppenthel - od niemieckiej nazwy osobowej Rup (p)enthal, ta od imion złożonych na Hruod + tal ‘dolina’.

  Ruppert - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Ruppik - od podstawy rup , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupiec ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rupprecht - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Ruprecht - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Ruprich - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Ruprik - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Ruprych - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Ruprycht - od imienia Robert. Imię, pochodzenia germańskiego, od hrod ‘sława’ + berth ‘znakomity’, notowane w Polsce od średniowiecza jako Robert, Ropert, Rubert, Rupert, Rypert.

  Rura - 1634 od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurac - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Ruracz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Ruradz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Ruraj - 1561 od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurak - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurakiewicz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurała - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Ruran - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rurant - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rurański - od imienia Roland, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego Hrodland, od (h)ruod ‘sława, zwycięstwo’ + landa ‘kraj, ziemia’.

  Rurarczyk - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurarz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’; od rurarz ‘wyrabiające rury’.

  Rurasz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Ruraszkiewicz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurawski - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Ruraż - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Ruraż - Lipiński złożenia brak; Ruraż od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’; Lipiński 1400 od nazw miejscowych typu Lipno, Lipiny.

  Rurczak - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurczyński - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurek - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurewicz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurik - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurka - 1635 od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’ lub od rurka.

  Rurkiewicz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’ lub od rurka.

  Rurko - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’ lub od rurka.

  Rurkowski - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’ lub od rurka.

  Rurmistrz - 1601 od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’; od rurmistrz ‘dozorca wodociągu’.

  Rurna - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’; od przymiotnika rurny.

  Rurny - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’; od przymiotnika rurny.

  Ruro - 1472 od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurok - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurowicz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurowski - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurski - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Ruryk - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurynkiewicz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurys - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Ruryś - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurzak - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurzek - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurzkiewicz - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rurzyński - od rura ‘metalowy przewód do transportu cieczy i gazów’.

  Rus - 1136 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusa - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusachowicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusacz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusaczek - 1684 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusaczonek - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusaczyk - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusaj - 1613 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusajczuk - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusajczyk - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusak - 1427 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusakiewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusakow - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusakowicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusakowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusaków - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusal - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusał - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusałek - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusałowicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusałowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusaniewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusanow - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusanowicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusanowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusarczyk - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusarz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusawa - XII w. od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusawy - 1479 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od dawnego rudawy ‘rudawy’.

  Rusch - od ruszać.

  Rusche - od ruszać.

  Ruschel - od ruszać.

  Ruscheński - od ruszać.

  Ruschewski - od ruszać.

  Ruschke - od ruszać.

  Ruschkiewicz - od ruszać.

  Rusczyk - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusecki - od nazwy miejscowej Ruszcza, Rusiec (kilka wsi).

  Rusejko - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusek - 1420 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusek - Wolski złożenia brak; Rusek 1420 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; Wolski 1381 od nazwy miejscowej Wola (częste).

  Rusel - 1407 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Ruselewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Ruselik - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusenko - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusia - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiacki - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiak - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiakiewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusialczyk - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusian - od rusjan ‘nierządnik; gbur, zuchwalec’. - patrz - komentarz zamieszczony przy nazwisku "Rusjan"

  Rusianiak - od rusjan ‘nierządnik; gbur, zuchwalec’. - patrz - komentarz zamieszczony przy nazwisku "Rusjan"

  Rusianko - od rusjan ‘nierządnik; gbur, zuchwalec’. - patrz - komentarz zamieszczony przy nazwisku "Rusjan"

  Rusicki - od nazwy miejscowej Ruszcza, Rusiec (kilka wsi).

  Rusiczek - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiecki - 1406 od nazwy miejscowej Ruszcza, Rusiec (kilka wsi).

  Rusiedzki - od nazwy miejscowej Ruszcza, Rusiec (kilka wsi).

  Rusiek - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiekiewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiel - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusielewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusielik - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusienek - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusieńczyk - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusiewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiewicz - Rusiński złożenia brak; Rusiewicz od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; Rusiński od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusik - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusikiewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusikoń - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusikowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusilewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusilowicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiłko - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiłło - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiło - 1339 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiłowicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiłowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusin - 1343 od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinak - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinek - 1456 od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinel - 1494 od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusiniak - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusiniec - 1591 od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusiniek - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusiniewicz - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusiniok - (Śl) od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusiniuk - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinkiewicz - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinko - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinkowic - 1427 od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinkowski - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinow - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinowicz - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinowski - 1634 od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusinów - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusiński - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusionek - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusior - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusiukiewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.


  Rusjan - od rusjan ‘nierządnik; gbur, zuchwalec’.
  Przy budowie drzewa genealogicznego zachciało mi się poznać pochodzenie nazwiska. Wiem od p. Ewy Szczodruch, a teraz z Pana Strony,że RUSJAN pochodzi od: nierządnik... Odnalazłem w słowniku Lindego t.5 str.140: "RUFIAN,RUFIIAN...kurwigospodarz...albo russian, iak niektórzy piszą..." Na Stronie jest 7 nazwisk z rusjanem: RUSIAN,RUSIANIAK,RUSIANKO,RUSJAN,RUSSJAN, RUSSYAN,RUSYAN. Pani Szczodruch pisała mi, że opiera się na książkach. Poprosiłem więc Instytut Języka Polskiego IPN w Krakowie o podanie tych "niektórych". Na koniec pozwalam sobie dołączyć odpowiedź .Nierządnik "ozdabiający" nasze nazwiska obraża wielu prostych, szlachetnych, dostojnych, dobrych, wykształconych już nieżyjących i nas ok.240 żyjących w Polsce. Przeglądając zamieszczone opracowanie nazwisk, gorszego "dodatku" nie zauważyłem. Ci nieżyjący to: w 1537r. płacący podatek rogowy od 2 krów w Wieprzu Wielkim Russyan raczej gospodarz,a nie "kurwigospodarz', szlachta Podola h. Nałęcz, Rafał z Worochty /darczyńca 50.000złp dla klasztoru w Podkamieniu/, o.Henryk-przer dominikański, mjr Franciszek-z Dwernickim pod Stoczkiem, aptekarze, urzędnicy, właściciele kamienic w W-wie, Cezary fizyk-matematyk i inni. Gdyby wtedy nasze nazwisko kojarzono z nierządnikem, to szlachta, przeor, major, profesor i wielu przez wieki chciało je nosić? Chyba ktoś seplenił, a ktoś pisał i poszło. 
  Piotr Henryk Rusjan
   
  Szanowny Panie,
  ma Pan niewątpliwie rację, że rufjan i rusjan to nie to samo. Jakkolwiek w przeszłości pisarze mogli błędnie odczytywać ff jako ss (w dawnej grafii tzw. s długie).
  Książka prof. K. Rymuta jest dziełem autorskim, w którym profesor oparł się na uwadze zamieszczonej w słownikach Lindego i tzw. Warszawskim (J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego): Rufjan albo rusjan, jak niektórzy piszą.
  Nazwisko Rusjan można natomiast objaśnić jako pochodzące z pierwotnego zestawienia Rusy Jan, w którym część pierwsza pochodzi od przymiotnika rusy ‘jasno-kasztanowy, rudawy (o włosach)’ (por. Słownik Języka Polskiego J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego) + imię Jan. To zestawienie przekształciło się w zrost Rusjan (lub Russjan – sprawa grafii, w dawnej pisowni Russian przez ss długie nie Ruffian). Tego typu zestawienia w funkcji przezwisk znane były już w średniowieczu, np. Biały Jan (1453 r.) mógł określać osobę z jasnymi (białymi) włosami, Czarnym Janem (1499 r.) mogła być przezywana osoba z ciemnymi (czarnymi) włosami. Polecam książkę prof. M. Malec Imiona chrześcijańskie w średniowiecznej Polsce, gdzie na s. 249-250 mamy podobnego rodzaju przykłady. Niestety brak tu Rusego Jana. Interesującym zestawieniem jest Goły Jan, które się przekształciło w zrost Golijan, Golian i jest poświadczone w Słowniku staropolskich nazw osobowych.
  dr Elena Palinciuc z Pracowni Antropologicznej IJP PAN w Krakowie.
                   


  Rusk - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruska - 1787 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruskan - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruskań - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruske - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruski - 1455 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruskiewicz - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Rusko - 1407 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruskowiak - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruskowicz - 1672 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruskowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Ruskul - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Rusłaniec - od imienia Rosłan, znanego w Polsce od XVI wieku, głównie we wschodniej części kraju. Pochodzi zapewne od występującego na Rusi imienia Rusłan, zapewne o genezie tatarskiej, od arslan ‘lew’.

  Rusmaczek - od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusmaczenko - od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusmak - od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusnaczek - od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusnaczenko - od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusnaczyk - 1604 od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusnak - 1579 od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusnarczyk - od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusniak - od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusnikiewicz - od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusniok - (Śl) od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusnok - (Śl) od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rusociński - 1381 od nazwy miejscowej Rusocin (gdańskie, gmina Pruszcz Gdański).

  Rusocki - 1404 od nazwy miejscowej Rusocice (konińskie, gmina Władysławów; krakowskie, gmina Czernichów).

  Rusok - (Śl) od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusolak - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusolski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusoł - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusołowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Ruson - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusoń - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusow - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusowiak - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusowicz - 1136 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusów - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russ - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russa - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russak - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russalski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russanowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russe - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russek - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russel - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russell - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russin - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Russinow - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Russjan - od rusjan ‘nierządnik; gbur, zuchwalec’. - patrz - komentarz zamieszczony przy nazwisku "Rusjan"

  Russko - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Russkowski - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’; od przymiotnika ruski.

  Russo - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russocki - od nazwy miejscowej Rusocice (konińskie, gmina Władysławów; krakowskie, gmina Czernichów).

  Russok - (Śl) od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Russyan - od rusjan ‘nierządnik; gbur, zuchwalec’. - patrz - komentarz zamieszczony przy nazwisku "Rusjan"

  Russyniak - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rust - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rusta - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustacz - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustak - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustanowicz - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustarz - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustecki - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustejko - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustek - 1569 od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rusten - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustkowski - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustowicz - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustowski - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rustyn - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rusyan - od rusjan ‘nierządnik; gbur, zuchwalec’. - patrz - komentarz zamieszczony przy nazwisku "Rusjan"

  Rusyn - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusyniak - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusynik - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusynko - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusynyk - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Rusz - od ruszać.

  Rusza - od ruszać.

  Ruszak - od ruszać.

  Ruszal - od ruszać.

  Ruszala - od ruszać.

  Ruszalak - od ruszać.

  Ruszał - od ruszać.

  Ruszała - od ruszać.

  Ruszało - od ruszać.

  Ruszałowski - od ruszać.

  Ruszar - od ruszać.

  Ruszat - od ruszać.

  Ruszcz - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczak - od ruszać lub od Rusek.

  Ruszczak - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczewicz - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczewski - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczka - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczkiewicz - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczok - (Śl) od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczonek - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczuk - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczyc - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczycki - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczyk - 1676 od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczykowski - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczyna - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszczyński - od nazwy miejscowej Ruszczyn (piotrkowskie, gmina Kamieńsk).

  Ruszczyszyn - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszecki - od nazwy miejscowej Ruszcza, Rusiec (kilka wsi).

  Ruszek - od ruszać.

  Ruszel - od ruszać.

  Ruszelak - od ruszać.

  Ruszenik - od ruszać.

  Ruszenkiewicz - od ruszać.

  Ruszenko - od ruszać.

  Ruszer - od niemieckiej nazwy osobowej Rüscher.

  Ruszewicz - 1400 od ruszać.

  Ruszewski - od nazwy miejscowej Ruszów (zamojskie, gmina Łabunie).

  Ruszka - 1449 od ruszać lub od ruszka ‘zasłona’.

  Ruszkal - od ruszać lub od ruszka ‘zasłona’.

  Ruszkarski - od ruszać lub od ruszka ‘zasłona’.

  Ruszkawski - od ruszać lub od ruszka ‘zasłona’.

  Ruszke - od ruszać lub od ruszka ‘zasłona’.

  Ruszkewicz - od ruszać lub od ruszka ‘zasłona’.

  Ruszkin - od ruszać lub od ruszka ‘zasłona’.

  Ruszko - od ruszać lub od ruszka ‘zasłona’.

  Ruszkowicz - od ruszać lub od ruszka ‘zasłona’.

  Ruszkowski - 1394 od nazw miejscowych Ruszkowice, Ruszków (kilka wsi).

  Ruszla - od ruszać.

  Ruszlak - od ruszać.

  Ruszlewicz - od ruszać.

  Ruszlewski - od ruszać.

  Ruszłowicz - od ruszać.

  Rusznic - 1442 od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Rusznica - od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Rusznicki - od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Ruszo - od ruszać.

  Ruszowski - od nazwy miejscowej Ruszów (zamojskie, gmina Łabunie).

  Ruszpel - od niemieckiej nazwy osobowej Ruspel.

  Ruszplo - od niemieckiej nazwy osobowej Ruspel.

  Rusztak - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rusztecki - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rusztejko - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rusztełło - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rusztowicz - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rusztyk - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Rusztyn - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruszuk - od ruszać.

  Ruszycki - od ruszać.

  Ruszyn - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Ruszyński - od Rusin ‘Ukrainiec’.

  Ruś - od ruszać.

  Ruścian - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruścicki - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruścieński - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruściński - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruść - od ruszt, rust ‘część paleniska; powała; krzywica’.

  Ruśkiewicz - od ruszać.

  Ruśkowiak - od ruszać.

  Ruśkowski - od nazw miejscowych Ruszkowice, Ruszków (kilka wsi).

  Ruśnarczyk - od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Ruśniaczek - od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Ruśniak - 1649 od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.
  Sa to nazwiska pochodne od grupy etnicznej w Rosji, w Slowacji, w Czechach, na Wegrzech, Rumunii czy krotko w Karpatach znanej pod tymi nazwami. Jedynie w Polsce ta grupa etniczna nosi bzdurna nazwe Lemkowie czy Łemkowie. Ta grupa etniczna nie ma nic wspolnego z Ukraincami, czy nawet wedlug ostatnich badan ze Slowianami. Zamieszkuje Karpaty od tysiecy lat zanim Galowie, Hunowie i inne przybyly do Karpat.
  inf. J. Ruśniak 17.12.12
   
  Ruśniarczyk - od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Ruśnica - od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Ruśnicki - od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Ruśnik - od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Ruśnikiewicz - od rusznica, ruśnia ‘dawna ręczna broń palna’.

  Ruśplo - od niemieckiej nazwy osobowej Ruspel.

  Rut - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruta - 1403 od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutaj - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutajczak - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutak - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutan - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutana - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutański - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutar - od niemieckiej nazwy osobowej Ruter, od imienia złożonego Hruod heri.

  Rutasiewicz - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutaski - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutawski - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutczak - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutczuk - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutczyk - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutczyn - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutczyński - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutecki - od nazwy miejscowej Rutki (kilak wsi).

  Rutek - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutel - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruter - 1265 od niemieckiej nazwy osobowej Ruter, od imienia złożonego Hruod heri.

  Rüter - od niemieckiej nazwy osobowej Ruter, od imienia złożonego Hruod heri.

  Rutera - od niemieckiej nazwy osobowej Ruter, od imienia złożonego Hruod heri.

  Ruterski - od niemieckiej nazwy osobowej Ruter, od imienia złożonego Hruod heri.

  Ruth - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutha - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruthe - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruthke - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutir - 1407 od niemieckiej nazwy osobowej Ruter, od imienia złożonego Hruod heri.

  Rutka - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutkay - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutke - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutkiewicz - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutko - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutkowiak - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutkowicz - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutkowski - 1462 od nazwy miejscowej Rutki (częste), Rutkowice (kilka wsi).

  Rutla - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutlewski - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutlowski - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutna - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutnicki - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutniewski - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutnowski - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutow - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutowicz - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutowski - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutt - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutta - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Ruttar - od niemieckiej nazwy osobowej Ruter, od imienia złożonego Hruod heri.

  Rutte - od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutter - od niemieckiej nazwy osobowej Ruter, od imienia złożonego Hruod heri.

  Rütter - od niemieckiej nazwy osobowej Ruter, od imienia złożonego Hruod heri.

  Ruttka - (Śl) od ruta ‘roślina używana dawniej na wianki ślubne’, może też od imienia Ruta.

  Rutyn - od rutyna ‘dobra umiejętność’.

  Rutyna - od rutyna ‘dobra umiejętność’.

  Rutynia - od rutyna ‘dobra umiejętność’.

  Rutyniak - od rutyna ‘dobra umiejętność’.

  Rutyno - od rutyna ‘dobra umiejętność’.

  Rutynowski - od rutyna ‘dobra umiejętność’.

  Rutyński - od rutyna ‘dobra umiejętność’.

  Ruwienicz - od podstawy row , por. rów, równy.

  Ruwiński - od nazw miejscowych Równa, Rówień (kilka wsi).

  Ruwnicki - od podstawy row , por. rów, równy.

  Ruz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruzamski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruzański - od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Ruzecki - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruzek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruzga - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Ruzgis - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Ruzgis - Jackiewicz złożenia brak; Ruzgis od rózga ‘cienka gałązka bez liści’; Jackiewicz 1489 od imienia Hiacynt, to od greckiego Hyakinthos, od apelatywu hyakinthos ‘nazwa kwiatu’, wcześniej nazwa boga wegetacji; w języku polskim znane od średniowiecza też w formach Jacenty, Jacek.

  Ruzgiś - od rózga ‘cienka gałązka bez liści’.

  Ruziak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruzicki - od nazw miejscowych Różyce (łódzkie, gmina Parzęczew), Różyca (piotrkowskie, gmina Koluszki).

  Ruziczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruzićka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruziewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruzik - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruzikowski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruziński - od nazwy miejscowej Rużyńsk (suwalskie, gmina Ełk, Prostki).

  Ruzok - (Śl) od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Ruźniak - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ruźniarz - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ruźnik - od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Rużak - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużalski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużała - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużany - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużański - od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Rużczyk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużczyński - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużek - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużeński - od nazw miejscowych typu Różan, Różany, Różanka, Różanna lub od różany.

  Rużewicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużewski - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużło - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużok - (Śl) od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużyc - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużycki - od nazw miejscowych Różyce (łódzkie, gmina Parzęczew), Różyca (piotrkowskie, gmina Koluszki).

  Rużyczka - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużyk - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużył - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużyła - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużyłło - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużyło - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużyłowicz - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rużyński - od nazwy miejscowej Rużyńsk (suwalskie, gmina Ełk, Prostki).

  Rużyta - od róża ‘roślina ozdobna’, też od imienia żeńskiego Róża.

  Rwaczew - od rwacz ‘ten, co rwie’.

  Ryba - 1461 od ryba.

  Ryba - Romanowski złożenia brak; Ryba 1461 od ryba; Romanowski 1439 od nazwy miejscowej Romanów (zamojskie, gmina Izbica).

  Rybach - 1379 od ryba.

  Rybacha - od ryba.

  Rybacki - 1497 od nazwy miejscowej Rybaki (ołockie, gmina Gostynin) lub od nazwy osobowej Rybak.

  Rybacuk - od ryba.

  Rybacz - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaczak - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaczek - 1647 od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaczenko - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaczewski - od nazwy miejscowej Rybaczów (krakowskie, gmina Kłaj).

  Rybaczkowski - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaczok - (Śl) od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaczonek - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaczuk - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaczyk - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaczyński - od nazwy miejscowej Rybka (kaliskie, gmina Galewice).

  Rybaczyński - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaj - od ryba.

  Rybajczyk - od ryba.

  Rybak - 1494 od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybakiewicz - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybakow - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybakowicz - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybakowski - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybaków - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybalczyk - od ryba.

  Rybale - od ryba.

  Rybalski - od ryba.

  Rybalt - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybał - od ryba.

  Rybał - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybała - 1754 od ryba.

  Rybałczenko - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałek - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałka - od ryba.

  Rybałka - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałkiewicz - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałkin - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałko - od ryba.

  Rybałko - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałkowski - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałło - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałow - od ryba.

  Rybałow - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałowicz - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałowski - od nazwy miejscowej Rybałty (białostockie, gmina Grodzisk).

  Rybałów - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałt - 1456 od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałtkowski - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałtowicz - 1498 od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybałtowski - 1569 od nazwy miejscowej Rybałty (białostockie, gmina Grodzisk).

  Rybałtowski - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Ryban - od ryba.

  Rybanek - od ryba.

  Rybaniak - od ryba.

  Rybaniec - od ryba.

  Rybanik - od ryba.

  Rybankiewicz - od ryba.

  Rybanowicz - od ryba.

  Rybar - 1580 od ryba.

  Rybarczak - od ryba.

  Rybarczek - od ryba.

  Rybarczuk - od ryba.

  Rybarczyk - od ryba, rybarczyk ‘syn rybaka’.

  Rybarek - od ryba.

  Rybark - od ryba.

  Rybarkiewicz - od ryba.

  Rybarko - od ryba.

  Rybarski - 1656 od ryba; od przymiotnika rybarski.

  Rybaruk - od ryba.

  Rybarz - od ryba, rybarz ‘rybak’.

  Rybarza - od ryba, rybarz ‘rybak’.

  Rybarzewski - od ryba, rybarz ‘rybak’.

  Rybas - od ryba.

  Rybasch - od ryba.

  Rybasek - od ryba.

  Rybasiewicz - od ryba.

  Rybasiński - od ryba.

  Rybasow - od ryba.

  Rybasz - od ryba, rybarz ‘rybak’.

  Rybaszek - od ryba, rybarz ‘rybak’.

  Rybaszewski - od ryba, rybarz ‘rybak’.

  Rybaszko - od ryba, rybarz ‘rybak’.

  Rybaszyński - od ryba, rybarz ‘rybak’.

  Rybatycki - od nazwy miejscowej Rybotycze (przemyskie, gmina Fredropol).

  Rybaudt - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Rybciak - od ryba.

  Rybciński - od nazwy miejscowej Rybka (kaliskie, gmina Galewice).

  Rybczak - od ryba.

  Rybczański - od ryba.

  Rybczek - od ryba.

  Rybczenko - od ryba.

  Rybczewski - od ryba.

  Rybczonek - od ryba.

  Rybczuk - od ryba.

  Rybczyk - od ryba.

  Rybczyński - 1764 od nazwy miejscowej Rybka (kaliskie, gmina Galewice).

  Rybecki - od ryba.

  Rybeczka - od ryba.

  Rybeczko - od ryba.

  Rybeczuk - od ryba.

  Rybek - od ryba.

  Rybel - od ryba.

  Rybelski - od ryba.

  Rybeński - od nazw miejscowych Rybna, Rybno (kilka wsi).

  Rybi - od ryba; od przymiotnika rybi.

  Rybiacki - od ryba.

  Rybiak - od ryba.

  Rybiakowski - od ryba.

  Rybiałek - od ryba.

  Rybianek - od ryba.

  Rybianow - od ryba.

  Rybiański - od ryba.

  Rybiarczyk - od ryba, rybarczyk ‘syn rybaka’.

  Rybica - od ryba.

  Rybich - od ryba.

  Rybicha - od ryba.

  Rybicki - 1486 od nazwy miejscowej Rybice, dziś Rybitwy (płockie, gmina Witonia).

  Rybiczek - od ryba.

  Rybiec - od ryba.

  Rybienik - od ryba.

  Rybień - 1065 od ryba.

  Rybieński - 1497 od nazw miejscowych Rybna, Rybno (kilka wsi).

  Rybierski - od ryba.

  Rybiewski - od ryba.

  Rybij - od ryba.

  Rybija - od ryba.

  Rybik - 1464 od ryba; rybik ‘owad, szkodnik zboża i skóry’.

  Rybikowski - od ryba; rybik ‘owad, szkodnik zboża i skóry’.

  Rybin - 1480 od ryba.

  Rybinczuk - od ryba.

  Rybinek - od ryba.

  Rybinkiewicz - od ryba.

  Rybinkowski - od ryba.

  Rybińczuk - od ryba.

  Rybiński - 1464 od nazw miejscowych Rybna, Rybno (kilka wsi).

  Rybiołek - od ryba.

  Rybionek - od ryba.

  Rybiorz - (Śl) od ryba.

  Rybis - od ryba.

  Rybisiak - od ryba.

  Rybisiewicz - od ryba.

  Rybisz - od ryba.

  Rybiszewski - od ryba.

  Rybiś - od ryba.

  Rybitw - 1479 od ryba; od staoropolskiego rybitw ‘rybak’.

  Rybitwa - od ryba; od rybitwa ‘gatunek ptaka’.

  Rybka - 1485 od ryba, rybka.

  Rybka - Zabawski złożenia brak; Rybka 1485 od ryba, rybka; Zabawski 1388 (= de Zabawa) od zabawa ‘rozrywka; bal’, dawniej też ‘zajęcie, praca; zwłoka; opóźnienie’ lub od nazwy miejscowej Zabawa (tarnowskie, gmina Radłów; krakowskie, gmina Wieliczka) lub też od nazwy herbu Zabawa.

  Rybkiewicz - od ryba.

  Rybkin - od ryba.

  Rybko - od ryba.

  Rybkowiak - od ryba.

  Rybkowski - 1633 od ryba.

  Ryblewski - od ryba.

  Rybła - od ryba.

  Rybłowicz - od ryba.

  Rybłowski - od ryba.

  Rybniak - od ryba.

  Rybnicki - 1483 od nazwy miasta Rybnik (katowickie).

  Rybnik - 1372 od ryba lub od rybnik ‘sadzawka, staw’.

  Rybnikow - od ryba.

  Rybnowski - od ryba.

  Rybojad - od ryba.

  Rybojedzki - 1391 od nazwy miejscowej Rybojedzko (poznańskie, gmina Stęszew).

  Rybojewski - 1390 od nazwy miejscowej Rybojedzko (poznańskie, gmina Stęszew).

  Rybok - (Śl) od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybokiewicz - od ryba, rybak ‘człowiek łowiący ryby’.

  Rybol - od ryba.

  Rybold - od staropolskiego rybałt ‘średniowieczny śpiewak kościelny; wędrowny aktor’, później pogardliwie ‘nauczyciel szkoły parafialnej’.

  Ryboł - od ryba.

  Rybołowicz - od ryba.

  Rybołowik - od ryba.

  Rybołowski - od ryba.

  Rybonicz - od ryba.

  Ryboń - od ryba.

  Rybor - od ryba.

  Ryborczyk - od ryba.

  Ryborkiewicz - od ryba.

  Ryborski - od ryba.

  Ryborz - (Śl) od ryba.

  Rybosz - od ryba.

  Rybot - od ryba.

  Rybota - 1381 od ryba.

  Rybotycki - 1359 od nazwy miejscowej Rybotycze (przemyskie, gmina Rybotycze).

  Rybowiak - od ryba.

  Rybowicz - od ryba.

  Rybowiecki - od ryba.

  Rybowski - 1391 od nazwy miejscowej Rybowo (pilskie, gmina Gołańcz).

  Rybów - od ryba.

  Rybski - od nazwy miejscowej Rybie (kilka wsi).

  Rybulski - 1722 od ryba.

  Rybus - od ryba.

  Rybusiewicz - od ryba.

  Rybusiński - od ryba.

  Rybusz - od ryba.

  Rybuszewski - od ryba.

  Rybuś - od ryba.

  Rybys - od ryba.

  Rybyszewski - od ryba.

  Rybyść - od ryba.

  Ryc - 1591 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryc - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Ryca - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Ryca - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycabel - od gwarowego rycąbel ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu, rycząg, kierownik’.

  Rycaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycalewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rycan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycar - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Rycarz - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Rycąbel - od gwarowego rycąbel ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu, rycząg, kierownik’.

  Rycej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycel - 1459 od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rycelski - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rycembel - od gwarowego rycąbel ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu, rycząg, kierownik’.

  Rycember - od gwarowego rycąbel ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu, rycząg, kierownik’.

  Rycer - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter.

  Rycerski - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od przymiotnika rycerski.

  Rycerz - 1333 od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter.

  Rycerzewicz - 1499 od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter.

  Rycerzowski - 1479 od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter.

  Rycerzyk - 1471 od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Rycewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rycębel - od gwarowego rycąbel ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu, rycząg, kierownik’.

  Rych - 1339 od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rycha - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychaczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychal - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychala - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychalak - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychald - 1238 od niemieckiej nazwy osobowej Reicheld, ta od imienia złożonego Riewaldan.

  Rychalik - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychaliński - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychalk - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychalski - 1688 od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychaluk - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychała - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychałkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychałt - 1402 od niemieckiej nazwy osobowej Reicheld, ta od imienia złożonego Riewaldan.

  Rychan - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychanicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychański - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychard - 1222 od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rychardt - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rycharski - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rychart - 1372 od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rychciak - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychcicki - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychcik - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychciński - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychczyk - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychczyński - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychec - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rycher - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rycherd - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rycherski - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rychert - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rychet - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rychla - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlak - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlawski - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlec - 1698 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychleński - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlewicz - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlewski - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychli - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlica - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlich - 1442 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlicki - 1515 od nazwy miejscowej Rychlik (pilskie, gmina Trzcianka).

  Rychlicz - 1426 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychliczak - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychliczek - 1631 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlik - 1436 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlikow - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlikowski - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlin - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychliński - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychlowski - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychluk - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychly - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychła - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychławski - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychło - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychłobogat - 1394 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychłosz - 1490 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychłoszek - 1527 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychłowicz - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychłowiec - 1430 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychłowski - 1627 od nazwy miejscowej Rychłowice (sieradzkie, gmina Wieluń).

  Rychły - 1428 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychnicki - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychnik - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychol - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychold - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rycholski - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychołd - 1319 od niemieckiej nazwy osobowej Reicheld, ta od imienia złożonego Riewaldan.

  Rychołt - 1386 od niemieckiej nazwy osobowej Reicheld, ta od imienia złożonego Riewaldan.

  Rychorczuk - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rychorowicz - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rychorski - od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rychow - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychowski - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rycht - 1388 od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychta - 1471 od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychtalski - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychtalski - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychtanek - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychtanowski - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychtar - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychtarczyk - 1724 od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychtarski - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychtarz - 1608 od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychtecki - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychtel - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychtelski - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychter - 1407 od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychtera - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychterczyk - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychterewicz - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychterowicz - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychterski - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychtik - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt; od rychtyk ‘akurat, własnie tak; dokładnie’.

  Rychtor - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rychtowicz - 1414 od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychtowski - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt.

  Rychty - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt; od rychtyk ‘akurat, własnie tak; dokładnie’.

  Rychtyk - od rychtować ‘przygotowywać’, rycht ‘ład’, też od niemieckiego imienia Richt; od rychtyk ‘akurat, własnie tak; dokładnie’.

  Rychuk - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychułka - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Rychwa - od rychwa ‘opaska żelazna’.

  Rychwalik - od niemieckich nazw osobowych Richwald, Reichwald.

  Rychwalski - 1495 od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rychwał - od niemieckich nazw osobowych Richwald, Reichwald.

  Rychwałek - 1688 od niemieckich nazw osobowych Richwald, Reichwald.

  Rychwałkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Richwald, Reichwald.

  Rychwicki - od rychwa ‘opaska żelazna’.

  Rychwiński - od rychwa ‘opaska żelazna’.

  Ryciak - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ryciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycianowski - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rycicki - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ryciek - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ryciek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycielski - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rycik - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rycik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryciński - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rycio - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rycio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycioł - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rycioł - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycirz - 1504 od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Ryciuch - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ryciuch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryciuk - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ryciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycke - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rycki - od nazwy miasta Ryki (lubelskie).

  Rycki - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Ryckie - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Ryckiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycko - 1591 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryckowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycman - od niemieckiej nazwy osobowej Ritzmann, ta od Ritz + mann lub od rycman ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu’.

  Rycombel - od gwarowego rycąbel ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu, rycząg, kierownik’.

  Rycombell - od gwarowego rycąbel ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu, rycząg, kierownik’.

  Rycomber - od gwarowego rycąbel ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu, rycząg, kierownik’.

  Ryconiak - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rycowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rycul - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycuniak - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rycy - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rycyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rycyrs - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Rycyrz - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Rycz - 1639 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczaj - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczajewicz - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczak - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczakowicz - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczakowski - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczał - 1452 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczała - 1743 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczałek - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczałowski - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczan - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczanik - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczaniuk - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczanowski - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczańczuk - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczańczyk - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczczak - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczek - 1399 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczel - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczer - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Ryczewski - od nazwy miejscowej Ryczów (bielskie, gmina Spytkowice).

  Ryczka - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczkiewicz - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczko - 1385 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczkowic - 1441 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczkowski - 1494 od nazwy miejscowej Ryczków (kaliskie, gmina Krotoszyn).

  Ryczman - od niemieckiej nazwy osobowej Ritzmann, ta od Ritz + mann lub od rycman ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu’.

  Ryczon - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczowski - 1441 od nazwy miejscowej Ryczów (bielskie, gmina Spytkowice).

  Ryczuk - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczyca - 1429 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczydło - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczyk - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczykowicz - 1788 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczyłło - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczyński - od nazwy miejscowej Ryczyna (zamojskie, gmina Łaszczów).

  Ryczyrz - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Ryczywoda - 1460 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczywolski - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczywoł - 1471 od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryczywół - od ryczeć ‘wydawać donośny, przeciągły głos’.

  Ryć - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryćka - 1493 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryćko - 1436 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryćkowicz - 1475 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryćkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryd - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Ryda - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydak - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydal - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydalski - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydałowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Rieder, ta od nazwy miejscowej Ried.

  Rydarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rieder, ta od nazwy miejscowej Ried.

  Rydarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rieder, ta od nazwy miejscowej Ried.

  Rydasz - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydczak - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydek - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydel - 1439 od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydelak - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydelek - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydelewski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydelin - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydelkiewicz - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydell - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydellek - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydelski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydeł - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydełkiewicz - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydełkowicz - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydełowski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Ryden - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydeń - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Ryder - od niemieckiej nazwy osobowej Rieder, ta od nazwy miejscowej Ried.

  Ryderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rieder, ta od nazwy miejscowej Ried.

  Rydgier - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rydier - od niemieckiej nazwy osobowej Rieder, ta od nazwy miejscowej Ried.

  Rydiger - 1678 od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rydigier - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rydjer - od niemieckiej nazwy osobowej Rieder, ta od nazwy miejscowej Ried.

  Rydka - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydko - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydl - 1497 od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlak - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlakowski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlecki - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydleski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlewicz - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlewski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlichowski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlicki - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlik - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlikowski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydlin - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydliński - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydłoń - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydłowski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydner - od niemieckiej nazwy osobowej Riedner.

  Rydol - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydołowski - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rieder, ta od nazwy miejscowej Ried.

  Rydosz - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydry - od niemieckiej nazwy osobowej Riedrich, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruodrich.

  Rydrych - od niemieckiej nazwy osobowej Riedrich, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruodrich.

  Rydryński - od niemieckiej nazwy osobowej Riedrich, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruodrich.

  Ryducan - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Ryducha - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Ryduchawski - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Ryduchowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydusz - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydwalski - od rydwan ‘wóz kryty’.

  Rydwan - od rydwan ‘wóz kryty’.

  Rydwanowski - od rydwan ‘wóz kryty’.

  Rydwański - od rydwan ‘wóz kryty’.

  Rydwelski - od rydwan ‘wóz kryty’.

  Rydy - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydyger - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rydygiel - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rydygier - od niemieckiej nazwy osobowej Rüdiger, ta od imienia złożonego Hrödger.

  Rydyk - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydyk - od niemieckiej nazwy osobowej Riedig, ta od staro wysokoniemieckiego Hruod ichi, od imienia złożonego na Hroud .

  Rydykiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydykiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Riedig, ta od staro wysokoniemieckiego Hruod ichi, od imienia złożonego na Hroud .

  Rydykow - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydykow - od niemieckiej nazwy osobowej Riedig, ta od staro wysokoniemieckiego Hruod ichi, od imienia złożonego na Hroud .

  Rydykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Riedig, ta od staro wysokoniemieckiego Hruod ichi, od imienia złożonego na Hroud .

  Rydyński - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydyszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydyś - od niemieckiej nazwy osobowej Ried, ta od Ruod, Rüd, te od imion złożonych na Hruod .

  Rydz - 1386 od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydz - Niczyporuk złożenia brak; Rydz 1386 od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’; Niczyporuk od imienia Nikifor. Imię pochodzenia greckiego niképhóros ‘przynoszący zwycięstwo, zwycięski’. W Polsce notowane późno, głównie na Kresach Wschodnich.

  Rydza - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzaj - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzak - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzakowski - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzała - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzanek - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzanicz - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzanowicz - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzanowski - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzanycz - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzański - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzawicz - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzek - 1414 od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzel - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydzeń - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzeński - od nazwy miasta Rydzyna (leszczyńskie).

  Rydzeski - od nazw miejscowych Rydzew, Rydzów (kilka wsi).

  Rydzewicz - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzewski - 1411 od nazw miejscowych Rydzew, Rydzów (kilka wsi).

  Rydziak - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzicki - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydziel - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydziewicz - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydziewski - od nazw miejscowych Rydzew, Rydzów (kilka wsi).

  Rydzik - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzikowski - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydziński - od nazwy miasta Rydzyna (leszczyńskie).

  Rydzio - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzki - od nazw miejscowych typu Rydze, Rydzyn.

  Rydzko - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzkowicz - 1611 od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzkowski - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzlik - od rydel ‘wąska łopata o spiczastym lib okrągłym ostrzu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ried (e) l.

  Rydzo - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzon - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzoń - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzowski - od nazw miejscowych Rydzew, Rydzów (kilka wsi).

  Rydzowski - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzów - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzula - 1606 od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzy - 1448 od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzyk - 1558 od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzykowicz - 1641 od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzykowski - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzyn - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydzynkiewicz - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rydzyński - 1422 od nazwy miasta Rydzyna (leszczyńskie).

  Rydź - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydż - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydżak - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydżanow - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Rydżkowski - od rydz ‘gatunek grzyba’, też od rydzy ‘rdzawy’.

  Ryfa - 1441 od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryfczak - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryfczyński - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryffa - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryffert - od niemieckiej nazwy osobowej Riffler, ta od imienia złożonego Hruod frid.

  Ryfiak - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryfiński - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryfka - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryfko - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryfky - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryfla - od niemieckiej nazwy osobowej Riffler, ta od imienia złożonego Hruod frid.

  Ryfler - od niemieckiej nazwy osobowej Riffler, ta od imienia złożonego Hruod frid.

  Ryfliński - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryftarczyk - od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Ryfun - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryfuń - od imienia Rafał, też od rafa dawniej ‘siatka druciana’, ryfa ‘metalowa obręcz na kole’, rafać ‘obrywać’.

  Ryga - 1460 od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygacki - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygajło - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygal - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygalik - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygalski - 1793 od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygał - 1787 od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygała - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygałło - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygało - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygałyk - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygan - 1426 od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Ryganów - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygas - 1419 od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygasiewicz - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygaś - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygaz - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygaziewicz - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygel - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygelski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Ryger - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rygiel - 1481 od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygieł - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygier - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rygierski - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rygiert - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rygiewicz - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygiol - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygioł - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Ryglewicz - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Ryglewski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Ryglicki - od nazwy miejscowej Ryglice (tarnowskie, gmina Ryglice).

  Ryglik - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygliński - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygliszyn - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Ryglowicz - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Ryglowski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygła - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygłowski - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygocki - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygol - od rygiel, dawniej też regiel ‘zasuwa, zamknięcie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Ri (e)gel.

  Rygolik - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygoll - (Śl) od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygollo - (Śl) od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygolski - (Śl) od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygoł - (Śl) od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygor - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rygorczuk - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rygorczyk - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rygorowicz - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rygoruk - od niemieckich nazw osobowych Rüger, Rieger, te od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Hruod (i)ger.

  Rygos - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygosik - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygosz - 1460 od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygowicz - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygowski - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Ryguc - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygucki - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygula - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Rygula - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygulla - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Rygullo - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygulski - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Rygulski - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Ryguła - 1564 od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Ryguła - od reguła ‘zbiór przepisów; obowiązująca zasada’.

  Rygus - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygusiak - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygusik - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygusiński - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygusz - 1497 od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Ryguścik - od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygwa - 1393 od rygać ‘rzygać, kaszleć’, też od niemieckiej nazwy osobowej Rieg.

  Rygwelski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Ryhanicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Ryhanycz - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Ryhczak - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Ryhiałek - od niemieckiej nazwy osobowej Reich, ta od średniowysokoniemieckiego riche, rich ‘wysoko urodzony, dostojny, szlachetny’.

  Ryhlik - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Ryhlik - od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Ryicki - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Ryj - 1426 od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Ryja - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’; też od ryja ‘dół z wodą’.

  Ryjak - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Ryjczykiewicz - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Ryjek - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Ryjewski - od nazwy miejscowej Ryjewo (elbląskie, gmina Ryjewo).

  Ryjka - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Ryjnycz - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Ryjo - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Ryjoch - od ryj ‘przedłużenie przedniego odcinka szczęki i żuchwy u zwierząt’.

  Ryjowski - od nazwy miejscowej Ryjewo (elbląskie, gmina Ryjewo).

  Ryk - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Ryka - 1423 od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykacz - 1436 od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykaczewski - 1455 od nazw miejscowych Rykaczewo (białostockie, gmina Korycin; ciechanowskie, gmina Ciechanów), Rykacze (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Rykaczowski - od nazw miejscowych Rykaczewo (białostockie, gmina Korycin; ciechanowskie, gmina Ciechanów), Rykacze (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Rykal - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykala - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykalic - 1318 od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykall - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykalski - XVI w. od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykaluk - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykał - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykała - 1407 od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykało - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykałowski - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykard - 1212 od niemieckich nazw osobowych Reichard, Reichart, te od imienia złożonego Rihhart.

  Rykarski - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykarzewski - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykaszewski - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykat - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykata - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykel - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Ryker - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rykert - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri; od niemieckich nazw osobowych Ricker (t), Rieker (t).

  Rykfa - od rychwa ‘opaska żelazna’.

  Rykfiński - od rychwa ‘opaska żelazna’.

  Rykiel - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykiela - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykier - od niemieckich nazw osobowych Rücker, Ricker, te od średniowysokoniemieckiego imienia złożonego Rich , Ric heri.

  Rykiewicz - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykl - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykojc - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykojć - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykosiński - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykosza - 1336 od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykoszewski - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykota - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykow - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykowicz - 1500 od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykowiec - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykowski - 1447 od nazwy miejscowej Ryków (płockie, gmina Kutno).

  Ryków - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Ryks - od niemieckiej nazwy osobowej Rix, ta od starowysokoniemieckiego Ricso, od imion złożonych na Rich , Ric .

  Ryksa - od niemieckiej nazwy osobowej Rix, ta od starowysokoniemieckiego Ricso, od imion złożonych na Rich , Ric .

  Ryksa - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Ryksyn - od niemieckiej nazwy osobowej Rix, ta od starowysokoniemieckiego Ricso, od imion złożonych na Rich , Ric .

  Rykszewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rix, ta od starowysokoniemieckiego Ricso, od imion złożonych na Rich , Ric .

  Ryktarczyk - 1769 od staropolskiego rychtarz ‘wójt, przewodniczący sądu prawa niemieckiego’.

  Rykucki - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykulak - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykulski - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykuła - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykun - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykusz - od ryk ‘donośny, przeciągły głos’, też staropolski termin sądowy, rykać, ryknąć.

  Rykwa - od rychwa ‘opaska żelazna’.

  Ryl - 1706 od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryl - Krystianowski złożenia brak; Ryl 1706 od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’; Krystianowski od imienia Krystian. Imię, znane w Polsce od średniowiecza, pochodzi od łacińskiego christianus ‘wyznawca Chrystusa’.

  Rylak - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylawski - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylewicz - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylewski - od nazwy miejscowej Rylowa (tarnowskie, gmina Szczurowa).

  Rylic - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylica - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylich - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylicki - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylik - 1679 od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylikowski - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryliński - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylke - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylko - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylkowski - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryll - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylli - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryllo - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylow - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylowski - od nazwy miejscowej Rylowa (tarnowskie, gmina Szczurowa).

  Rylski - 1634 od nazwy miejscowej Rylsk (skierniewickie, gmina Cielądz).

  Rylukowski - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rylych - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rył - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryła - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłacz - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłaczewski - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłek - 1789 od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłka - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłke - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłkiewicz - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłko - 1789 od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłkowski - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłło - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryło - 1427 od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłok - (Śl) od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłow - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłowicz - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłowski - od nazwy miejscowej Ryłowice (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Ryłów - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Ryłyk - od ryło ‘morda, pysk (wulgarnie)’, rył ‘ryj’, ryć ‘robić doły w ziemi; złobić’.

  Rym - 1499 od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim .

  Ryma - 1748 od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymacki - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymaczewski - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymaczuk - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymaczyk - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymajczuk - od litewskiej nazwy osobowej Rimátis.

  Rymajda - od litewskiej nazwy osobowej Rimátis.

  Rymajdo - od litewskiej nazwy osobowej Rimátis.

  Rymak - 1456 od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Ryman - 1479 od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymaniak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymanis - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymaniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymanowski - 1442 od nazwy miasta Rymanów (krośnieńskie).

  Rymań - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymański - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymar - 1402 od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarcz - (Pom) od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarczak - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarczuk - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarczyk - 1589 od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarek - 1454 od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarewicz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarkiewicz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarowicz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarski - 1765 od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.); od przymiotnika rymarski.

  Rymarz - 1447 od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarzak - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarzewski - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarzkiewicz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymarzowicz - 1498 od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymas - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymasiewicz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymasz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymaszewicz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymaszkiewicz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymb - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rymbacz - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rymbalski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rymbas - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rymbelski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rymbielak - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rymbiewski - od rąbać ‘łupać, zadawać ciosy bronią sieczną’, rąb ‘wycinanie drzew, wyrąb; zaokrąglony koniec młota lub siekiery’.

  Rymczak - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymczewski - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymczonek - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymczuk - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymczyk - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymczykowski - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymczyszyn - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymdejko - od litewskiej nazwy osobowej Rimdejká.

  Rymdziewicz - od litewskiej nazwy osobowej Rimdejká; od litewskiej nazwy osobowej Rimdžius.

  Rymdzionek - od litewskiej nazwy osobowej Rimdejká; od litewskiej nazwy osobowej Rimdžius.

  Rymejko - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymek - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymel - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymelski - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymen - 1476 od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymer - 1392 od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymer - 1526 od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Rymerd - od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Rymert - od niemieckich nazw osobowych Remer, Rehmer, Ramer, te od imienia złożonego Raginmar.

  Rymgajła - od litewskiej nazwy osobowej Rimgáila.

  Rymgajłło - od litewskiej nazwy osobowej Rimgáila.

  Rymgajło - od litewskiej nazwy osobowej Rimgáila.

  Rymgałło - od litewskiej nazwy osobowej Rimgáila.

  Rymgayłło - od litewskiej nazwy osobowej Rimgáila.

  Rymgujło - od litewskiej nazwy osobowej Rimgáila.

  Rymiak - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymian - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymianiak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymiarz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymiasz - 1791 od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Rymicz - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymiczek - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymiec - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymiejski - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymiejski - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymieniecki - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymieniewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymień - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymiewicz - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymik - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymin - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Ryminiecki - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Ryminiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymiński - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymiorz - (Śl) od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymiosz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymisz - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymiszewski - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymiuk - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymka - 1477 od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymkiewicz - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymko - 1429 od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymkowski - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymo - 1460 75 od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymon - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymon - Lipiński złożenia brak; Rymon od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’; Lipiński 1400 od nazw miejscowych typu Lipno, Lipiny.

  Rymoniak - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymont - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rymoń - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rymor - (Śl) od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymorkiewicz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymorski - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymorz - (Śl) od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymosz - od rymarz, też rymar ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze skóry (siodła, smyczeitp.).

  Rymowicz - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymowiecki - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymowski - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rympa - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rympel - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rympo - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Ryms - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymsa - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymsiak - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymski - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymson - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymsz - 1403 od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymsza - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymsza - Mazur złożenia brak; Rymsza od litewskiej nazwy osobowej Rimša; Mazur 1425 od Mazur ‘człowiek pochodzący z północnego Mazowsza’.

  Rymsza - Pawłowski złożenia brak; Rymsza od litewskiej nazwy osobowej Rimša; Pawłowski 1393 od nazw miejscowych Pawłowice, Pawłów (kilka wsi).

  Rymsze - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymszewicz - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymszewski - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymszo - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymszonek - od litewskiej nazwy osobowej Rimša.

  Rymula - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymuł - od rym ze staropolskiego ‘skórzany pas służący do przepasywania ubioru męskiego’, także ‘zgodność brzmienia końcowych części co najmniej dwóch wyrazów na końcu wersów utworu poetyckiego; wiersz’, może też od niemieckich imion na Rim ; od ryma ‘katar’.

  Rymund - 1423 od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rymunt - od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rymus - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Rymuszka - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Rymuszko - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Rymut - 1423 od niemieckiej nazwy osobowej Reimond, ta od imienia złożonego Raginmund.

  Rymuz - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Rymuza - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Rymuziński - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Rymuża - od niemieckiej nazwy osobowej Remus, ta od imienia Remigius.

  Rymwid - od litewskich nazw osobowych Rimvid, Rimvydas.

  Rymwid - Mickiewicz

  Rymwidzki - od litewskich nazw osobowych Rimvid, Rimvydas.

  Rymwit - od litewskich nazw osobowych Rimvid, Rimvydas.

  Rymwyd - od litewskich nazw osobowych Rimvid, Rimvydas.

  Rymza - od litewskiej nazwy osobowej Rimša; od litewskiej nazwy osobowej Rimža.

  Rymzak - od litewskiej nazwy osobowej Rimša; od litewskiej nazwy osobowej Rimža.

  Ryn - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryna - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynacki - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynak - 1447 od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynalski - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynałt - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rynar - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rynarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rynarkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rynarz - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rynarzewski - 1430 od nazwy miejscowej Rynarzewo (bydgoskie, gmina Szubin).

  Rynas - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynasiewicz - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynaszewski - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynawiec - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rync - 1376 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynca - 1478 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryncak - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryncarz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryncerz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryncewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryncka - 1470 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynckowic - 1467 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryncowic - 1470 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryncun - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryncz - 1378 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryncza - 1478 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczak - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczarski - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczek - 1416 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczka - 1406 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczko - 1416 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczkowic - 1467 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczowic - 1470 80 od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Rynd - 1387 od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Rynda - 1403 od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndak - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndalski - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndał - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndała - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndejko - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndek - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndfleisz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Ryndfleisz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Ryndlak - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndo - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Rynduch - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndych - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndycz - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndyk - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndzewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndziak - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndzich - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndziewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndzio - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndzionek - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndzionok - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryndziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Rynecki - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynek - 1392 od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rynek - 1563 od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Ryner - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Rynewka - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryng - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ryngajłło - od litewskiej nazwy osobowej Rimgáila.

  Ryngajło - od litewskiej nazwy osobowej Rimgáila.

  Ryngiel - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ryngielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ryngielski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Ryngielski - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ryngier - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Rynglewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Ryngwalski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Ryngwelski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Ryngwolski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rynia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryniak - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryniar - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Ryniarek - od niemieckiej nazwy osobowej Reiner, ta od imienia złożonego Raginheri.

  Ryniawiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rynich - 1470 od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynicki - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryniec - 1449 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryniecki - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryniejski - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryniewicki - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryniewicz - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryniewiec - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryniewski - od nazwy miejscowej Rynowo (ciechanowskie, gmina Lubowidz); może też od nazw miejscowych Rynia, Rynie.

  Rynik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rynikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rynio - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryniowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryniowski - od nazwy miejscowej Rynowo (ciechanowskie, gmina Lubowidz); może też od nazw miejscowych Rynia, Rynie.

  Ryniuk - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Ryniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rynk - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynka - 1565 od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkal - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkar - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkart - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkarz - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkas - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkel - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkewicz - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkiel - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkiewicz - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynko - 1387 od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rynko - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkoń - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkowicz - 1561 od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkowski - 1454 od nazwy miejscowej Rynkowo (część Bydgoszczy).

  Rynkun - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkuń - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynkus - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Rynn - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynnik - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynołt - od niemieckiej nazwy osobowej Rein, ta od imion złożonych na Ragin.

  Rynowicki - od nazwy miejscowej Rynowo (ciechanowskie, gmina Lubowidz); może też od nazw miejscowych Rynia, Rynie.

  Rynowicz - od ryna, rynna ‘blaszany przewód służący do odprowadzania wody z opadów’ lub od imion niemieckich na Rein, Ragin .

  Rynowiecki - od nazwy miejscowej Rynowo (ciechanowskie, gmina Lubowidz); może też od nazw miejscowych Rynia, Rynie.

  Rynowski - od nazwy miejscowej Rynowo (ciechanowskie, gmina Lubowidz); może też od nazw miejscowych Rynia, Rynie.

  Rynwalski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rynwelski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rynżo - od litewskiej nazwy osobowej Rimša; od litewskiej nazwy osobowej Rimža.

  Ryń - 1436 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryńc - od niemieckiej nazwy osobowej Renz, ta od imienia Laurentius.

  Ryńca - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryńczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryńda - od niemieckiej nazwy osobowej Rind, ta od średniowysokoniemieckiego rint, niemieckiego Rind ‘bydlę’.

  Ryńka - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Ryńka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryńkiewicz - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Ryńkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryńko - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Ryńko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryńkowski - od nazwy miejscowej Rynkowo (część Bydgoszczy).

  Ryńkun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Ryńkuń - od podstawy ryn (e)k , por. rynek ‘centralny plac w mieście’, rynka ‘płaski rondelek do smażenia’, od niemieckiej nazwy osobowej Rink.

  Ryński - 1580 od nazwy miejscowej Ryń (przemyskie, gmina Radymno), Ryńsk (toruńskie, gmina Wąbrzeźno) lub od reński, ryński ‘ (złoty) reński, jednostka monetarna w krajach niemieckich i Austrii’.

  Ryp - 1403 od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypa - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypaczuk - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypak - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypakowski - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypal - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypala - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypalczyk - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypalla - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypalski - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypała - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypałowski - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypan - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypczak - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypczewski - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypczyński - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypeć - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypel - 1661 od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Rippel.

  Rypell - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypiach - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypiak - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypiał - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypich - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypicz - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypien - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypień - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypieński - 1458 od nazwy miasta Rypin (włocławskie).

  Rypiewicz - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypik - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypiluk - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypin - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypina - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypino - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypinowski - od nazwy miasta Rypin (włocławskie).

  Rypiński - 1418 od nazwy miasta Rypin (włocławskie).

  Rypiszka - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypka - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’ lub od rybka.

  Rypkowicz - 1690 od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypkowski - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypl - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypla - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ryplacz - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ryplak - 1677 od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ryplewicz - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ryplewski - 1795 od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypliński - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypłacz - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypłecki - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypno - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypołowski - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypoń - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypp - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ryppa - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ryps - od ryps ‘prążkowana tkanina obiciowa’.

  Rypski - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypski - od ryps ‘prążkowana tkanina obiciowa’.

  Rypson - od ryps ‘prążkowana tkanina obiciowa’.

  Rypsoń - od ryps ‘prążkowana tkanina obiciowa’.

  Rypulak - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypuła - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypusiak - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypuszyński - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Rypuś - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ryputa - od rypać ‘bić, rzucać; skrzypieć’.

  Ryra - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrak - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrko - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrkosz - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrny - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrz - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrzawa - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrzkiewicz - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrzkowski - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrzych - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Ryrzyk - od gwarowego ryra ‘noga krowy’, ryrać ‘dotykać, ruszać’.

  Rys - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysa - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysakowski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysal - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysarczyk - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysawa - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysawy - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysch - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysek - 1417 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiakiewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysianek - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiawa - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiawy - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysicki - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiec - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiecki - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiejko - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiek - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiel - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysień - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiew - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiewski - od nazwy miejscowej Ryszewo (bydgoskie, gmina Rogowo).

  Rysik - 1678 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysikiewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysikoń - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysin - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysinek - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiniak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysinkiewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysinowicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiński - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard lub od nazwy miejscowej Rysiny (konińskie, gmina Kłodawa, Kramsk).

  Rysio - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiok - (Śl) od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiowic - 1441 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiowski - od nazwy miejscowej Ryszewo (bydgoskie, gmina Rogowo).

  Rysiuk - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysiukiewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryska - 1438 od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskal - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskala - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskalczyk - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskalok - (Śl) od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskalski - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskała - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryske - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryski - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskie - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskiewicz - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Rysko - 1411– od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskowic - 1425 od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryskowski - od ryskać ‘orać niedbale’.

  Ryslewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryslewski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysman - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Rysmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Rysmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Rysmanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Rysmik - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Rysmonowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Rysnak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysniak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysnica - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysnik - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysoniowic - 1391 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysoń - 1388 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysowski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryss - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryssmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rissmann, ta od riss ‘bagno’.

  Ryst - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rystall - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rystał - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rystan - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rystań - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rystek - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rystel - 1790 od niemieckiej nazwy osobowej Ristel.

  Ryster - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rystok - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rysula - 1659 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard; od rysula ‘pstrokata krowa’.

  Rysulak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysy - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Rysz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszanek - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszard - od imienia Ryszard, znanego w średniowieczu w Polsce w formach Rychard, Rykard. Imię pochodzenia germańskiego od richi ‘potężny, mocny’ + hardt ‘silny, odważny’.

  Ryszarski - od imienia Ryszard, znanego w średniowieczu w Polsce w formach Rychard, Rykard. Imię pochodzenia germańskiego od richi ‘potężny, mocny’ + hardt ‘silny, odważny’.

  Ryszawa - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszawiec - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszawski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszawy - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszczak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszczan - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszczek - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszczewski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszczuk - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszczyk - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszczykowski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszczyński - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszczyszyn - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszek - 1417 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszel - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Ryszel - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Ryszelewski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszewa - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszewski - 1497 od nazwy miejscowej Ryszewo (bydgoskie, gmina Rogowo).

  Ryszk - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszka - 1438 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszkaniec - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszke - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszkiel - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszkiewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszko - 1411 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszkowicz - 1425 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszkowski - 1421 od nazwy miejscowej Ryszki (radomskie, gmina Jasieniec).

  Ryszków - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszkus - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Ryszlewski - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszniak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszniuk - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszoniowic - 1391 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszoń - 1388 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszowski - 1497 od nazwy miejscowej Ryszewo (bydgoskie, gmina Rogowo).

  Ryszpan - od gwarowego ryszpan ‘woźnica’.

  Ryszpand - od gwarowego ryszpan ‘woźnica’.

  Ryszt - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rysztak - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rysztel - 1787 od niemieckiej nazwy osobowej Ristel.

  Rysztof - może od niemieckiej nazwy osobowej Rüsthof, ta od Rüst ‘wąż’ + hof ‘dwór’.

  Rysztofi - może od niemieckiej nazwy osobowej Rüsthof, ta od Rüst ‘wąż’ + hof ‘dwór’.

  Rysztogi - może od niemieckiej nazwy osobowej Rüsthof, ta od Rüst ‘wąż’ + hof ‘dwór’.

  Rysztok - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rysztowski - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rysztuń - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rysztyj - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rysztyn - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ryszuta - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszutek - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszwa - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszyk - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryszyński - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryś - 1377 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryś - Doruchowski złożenia brak; Ryś 1377 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard; Doruchowski 1561 62 od nazwy miejscowej Doruchów (kaliskie, gmina Doruchów).

  Ryś - Klara złożenia brak; Ryś 1377 od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard; Klara, m. 1400 od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Ryściak - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ryścik - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ryściński - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ryściok - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ryśka - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryśke - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryśkiewicz - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryśko - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryśkowski - od nazwy miejscowej Ryszki (radomskie, gmina Jasieniec).

  Ryślak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryśniak - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryśnik - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryśniuk - od podstaw rys , rysz , ryś, por. staropolskie rys ‘rysa’, ryś ‘gatunek dzikiego zwierzęcia’, imię Ryszard.

  Ryśpan - od gwarowego ryszpan ‘woźnica’.

  Ryśtag - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ryśtak - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Ryt - 1786 od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć; od ryt ‘obrzynek’.

  Ryta - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytak - 1691 w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Racibor, Racisław lub od niemieckiej nazwy osobowej Retz.

  Rytal - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytał - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytarowski - 1444 od nazwy miejscowej Rajtarowice, później Rytarowce (KrW).

  Rytarski - od nazwy miejscowej Rytro, dawniej Ryter (nowosądeckie, gmina Piwniczna).

  Rytczak - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytecki - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytek - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytel - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytel - Andrianik złożenia brak; Rytel od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’; Andrianik od imienia Adrian, dawniej Adryjan. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, Hadrianus, Adrianus, a to od nazwy miejscowości Hadria.

  Rytel - Floryszczyk złożenia brak; Rytel od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’; Floryszczyk od imienia Florian. Imię znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego, Florianus od Florus, od łacińskiego florus ‘kwitnący’.

  Rytel - Kuc złożenia brak; Rytel od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’; Kuc 1753 od kuc ‘mały koń’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Kutz.

  Rytel - Siłka złożenia brak; Rytel od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’; Siłka 1600 od siła ‘moc’.

  Rytel - Skorek złożenia brak; Rytel od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’; Skorek 1429 od staropolskiego skorek ‘jaszczurka’.

  Rytel - Tyburczy złożenia brak; Rytel od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’; Tyburczy od imienia Tyburcy, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia łacińskiego Tiburtius, od nazwy miasta Tibur, dziś Tivoli we Włoszech.

  Rytelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytelski - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytelski - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Ryteń - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ryter - 1339 od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Ryterowski - 1437 od nazwy miejscowej Rajtarowice, później Rytarowce (KrW).

  Ryters - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Ryterski - 1434 od nazwy miejscowej Rytro, dawniej Ryter (nowosądeckie, gmina Piwniczna).

  Ryteruk - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Rytka - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytkiewicz - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytko - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytkowski - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytlak - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytlawski - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytler - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytlicki - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytliczek - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytlik - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytliński - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytman - od staropolskiego retman, rotman, rytman ‘starszy flisak; przewodnik’.

  Rytnar - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttner, wysokoneimeickiego Reutner, od nazwy miejscowej Reutin, z riute ‘miejsce wykarczowane’.

  Rytner - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttner, wysokoneimeickiego Reutner, od nazwy miejscowej Reutin, z riute ‘miejsce wykarczowane’.

  Ryto - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytom - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytomel - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytosz - 1494 od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytowicz - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytowiec - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytowski - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytów - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytt - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Ryttel - od niemieckiej nazwy osobowej Rüttel, ta od nazwy ter. Rüttel, z średniowysokoniemieckiego riutili ‘małe karczowisko’.

  Rytter - od rycerz ‘członek uprzywilejowanej warstwy wojowników’, z niemieckiego Ritter; od niemieckiej nazwy osobowej Ryter; od rycerzyk.

  Rytuch - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytusznik - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytwiański - 1453 od nazwy miejscowej Rytwiany (tarnobrzeskie, gmina Rytwiany).

  Rytwieński - 1437 od nazwy miejscowej Rytwiany (tarnobrzeskie, gmina Rytwiany).

  Rytwieński - 1437 od nazwy miejscowej Rytwiany (tarnobrzeskie, gmina Rytwiany).

  Rytwiński - 1453 od nazwy miejscowej Rytwiany (tarnobrzeskie, gmina Rytwiany).

  Rytych - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytyna - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytyniak - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytynowski - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytyński - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytysa - od imienia żeńskiego Ryta, skróconej formy od Margaritta; w formach pochodnych też od ryć.

  Rytz - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rytzek - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rytzka - od niemieckiej nazwy osobowej Ritz, ta os starowysokoniemieckiego Richizo, od imion złożonych na Rich , też od ukraińskiego Hryć, ta od Hryhor (= Grzegorz).

  Rytzmann - od niemieckiej nazwy osobowej Ritzmann, ta od Ritz + mann lub od rycman ‘ruchoma ławka z kłonicami przymocowana sworzniem do osi przedniej wozu’.

  Rywa - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywacki - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywadzki - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywaj - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywak - 1686 od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywalski - od nazwy miejscowej Ryngwałd, dziś Rynwałd (gdańskie, gmina Starogard Gdański; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Rywalski - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywała - 1447 od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywałt - 1258 od niemieckiej nazwy osobowej Riewald, ta od imienia złożonego Rich walt.

  Rywaniak - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywański - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywczak - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywczyn - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywczyński - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywe - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywelski - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywiak - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywiec - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywik - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywin - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywk - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywka - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywko - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywkowicz - 1409 od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Rywocki - 1610 od nazwy miejscowej Rywociny (ciechanowskie, gmina Działdowo).

  Rywolt - od niemieckiej nazwy osobowej Riewald, ta od imienia złożonego Rich walt.

  Rywudzki - od rywać ‘rwać, szarpać’, por. też urywać, zrywać.

  Ryx - od niemieckiej nazwy osobowej Rix, ta od starowysokoniemieckiego Ricso, od imion złożonych na Rich , Ric .

  Ryz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryza - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzak - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzakiewicz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzakow - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzakowski - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzalik - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzalski - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzankiewicz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzanko - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzas - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzek - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzel - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzenko - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzewicz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzewski - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryziewicz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzik - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzikiewicz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryziński - od nazwy miejscowej Ryżyn (poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie).

  Ryzio - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryziuk - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzka - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzkiewicz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzko - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzkowski - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzlak - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat ; od niemieckiej nazwy osobowej Rissel.

  Ryzler - od niemieckiej nazwy osobowej Rösler, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’, od niemieckiego Rösler ‘chłopak do koni’.

  Ryzlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Ryzłowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Ryznar - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryznarski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryznarz - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryznaś - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ryznel - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ryzner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryznerski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryznor - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryznyk - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ryzoń - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzow - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzowicz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzukiewicz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzy - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzyk - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzykowski - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzyków - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzyn - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryzynkiewicz - od ryzać ‘rżnąć, ciąć’ lub od ryży.

  Ryźlak - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Ryźlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Ryźnar - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryźniak - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ryźnik - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ryżak - od ryży ‘rudy’.

  Ryżakow - od ryży ‘rudy’.

  Ryżakowski - od ryży ‘rudy’.

  Ryżanek - od ryży ‘rudy’.

  Ryżanowski - od ryży ‘rudy’.

  Ryżański - od ryży ‘rudy’.

  Ryżas - od ryży ‘rudy’.

  Ryżczak - od ryży ‘rudy’.

  Ryżejno - od ryży ‘rudy’.

  Ryżek - od ryży ‘rudy’.

  Ryżewicz - od ryży ‘rudy’.

  Ryżewski - od nazwy miejscowej Ryżewo (bydgoskie, gmina Warlubie; pilskie, gmina Czarnków).

  Ryżka - od ryży ‘rudy’.

  Ryżkiewicz - od ryży ‘rudy’.

  Ryżkin - od ryży ‘rudy’.

  Ryżko - od ryży ‘rudy’.

  Ryżkowski - od ryży ‘rudy’.

  Ryżlak - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Ryżlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ressel, ta od imion złożonych na Rat .

  Ryżnar - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryżner - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryżnerski - od niemieckiej nazwy osobowej Rößner, ta od średniowysokoniemieckiego ros, ors ‘rumak’; możliwe też od nazw miejscowych Rossen, Rössen.

  Ryżniak - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ryżnik - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ryżnyk - z fonetyką ukraińską od różny ‘inny, odmienny’, też od staropolskiego rożny ‘przymiotnik od róg’.

  Ryżow - od ryży ‘rudy’.

  Ryżowicz - od ryży ‘rudy’.

  Ryżowski - od nazwy miejscowej Ryżewo (bydgoskie, gmina Warlubie; pilskie, gmina Czarnków).

  Ryżów - od ryży ‘rudy’.

  Ryżuk - od ryży ‘rudy’.

  Ryżukiewicz - od ryży ‘rudy’.

  Ryżukow - od ryży ‘rudy’.

  Ryży - od ryży ‘rudy’.

  Ryżycki - od ryży ‘rudy’.

  Ryżyj - od ryży ‘rudy’.

  Ryżyk - 1473 od ryży ‘rudy’.

  Ryżykow - od ryży ‘rudy’.

  Ryżykowski - od ryży ‘rudy’.

  Ryżyków - od ryży ‘rudy’.

  Ryżyna - od ryży ‘rudy’.

  Ryżynowski - od ryży ‘rudy’.

  Ryżyński - od nazwy miejscowej Ryżyn (poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie).

  Ryżys - od ryży ‘rudy’.

  Rzab - od rząb ‘gatunek rośliny’.

  Rzabka - od żaba ‘pospolity płaz’.

  Rzaca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzackiewicz - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzaczek - od żak ‘uczeń, student’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Rzaczkiewicz - od żak ‘uczeń, student’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Rzaczkowski - od żak ‘uczeń, student’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Rzaczykiewicz - od żak ‘uczeń, student’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Rzad - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzadeczka - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzadek - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzadka - od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadki - 1492 od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadki Groch - 1446 od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadkiewa - od rzodkiew ‘roślina warzywna’.

  Rzadkiewicz - 1743 od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadkiewski - od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadko - 1625 od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadkosz - 1620 od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadkosz - Cupak złożenia brak; Rzadkosz 1620 od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’; Cupak 1698 od gwarowego cupak ‘gatunek grochu’.

  Rzadkoszowicz - 1661 od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadkoś - 1620 od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadkowalski - od nazwy miejscowej Rzadka Wola (włocławskie, gmina Brześć Kujawski).

  Rzadkowicz - 1686 od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadkowolski - od nazwy miejscowej Rzadka Wola (włocławskie, gmina Brześć Kujawski).

  Rzadkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzadkowski - od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadkulak - od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzadowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzadzikowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzak - od żak ‘uczeń, student’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Rzana - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzanca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzanek - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzaniak - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzaniecki - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzankowski - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzanna - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzanny - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzantkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzany - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzańca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzański - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzap - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzasa - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzaski - od nazwy miejscowej Rząska (krakowskie, gmina Zabierzów).

  Rzasowski - od nazwy miejscowej Rząsawa (piotrkowskie, gmina Bełchatów).

  Rzaszutek - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzatkiewicz - od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzatkowski - od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzazek - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzazewski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzaziński - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzazonka - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzazuch - 1570 od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzaźniczak - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzażewski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzażonka - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rząb - od rząb ‘gatunek rośliny’.

  Rząc - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rząca - 1398 od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzącki - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzącz - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzączkiewicz - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzączyc - 1497 od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzączyński - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rząd - 1394 od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządca - 1400 od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rządca - Wykrętowicz złożenia brak; Rządca 1400 od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’; Wykrętowicz od wykręt ‘wybieg, manewr’, wykręcać (się) ‘zmieniać kierunek biegu; unikać czegoś’.

  Rządczyk - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rządecki - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rządeczka - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rządeczko - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rządek - 1399 od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław lub od rządek.

  Rządka - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządkiewicz - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządkowalski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządnik - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządza - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządzicki - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządzik - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządziński - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rządzki - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rząjca - 1540 od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rząnca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rząńca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rząp - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rząpała - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rząs - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rząsa - 1395 od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rząsak - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rząsawski - od nazwy miejscowej Rząsawa (piotrkowskie, gmina Bełchatów).

  Rząsczak - 1681 od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rząsiecki - 1408 od nazwy miejscowej Rząska (krakowskie, gmina Zabierzów).

  Rząsik - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rząsiński - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rząski - od nazwy miejscowej Rząska (krakowskie, gmina Zabierzów).

  Rząski - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rząskowski - od nazwy miejscowej Rząska (krakowskie, gmina Zabierzów).

  Rząsnicki - od nazwy miejscowej Rząśnik (ostrołęckie, gmina Rząśnik; Stary Lubotyń, Wąsewo).

  Rząsowski - od nazwy miejscowej Rząsawa (piotrkowskie, gmina Bełchatów).

  Rząszek - 1702 od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rząśniak - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rząśnicki - od nazwy miejscowej Rząśnik (ostrołęckie, gmina Rząśnik; Stary Lubotyń, Wąsewo).

  Rząśnik - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzątkiewicz - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzątkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzątowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rząza - od rzęzić, rzężeć ‘oddychać ciężko z wysiłkiem, wydając chrapliwy głos’.

  Rzązewski - od nazwy miejscowej Rzążew (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Rzążewski - od nazwy miejscowej Rzążew (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Rzebka - od rzepa.

  Rzebro1404 - od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘łukowata kość klatki piersiowej’.

  Rzebrowski - 1485 od nazwy miejscowej Żebry, dawniej Rzebry (częste, Maz).

  Rzebrzan - 1469 od żebro, z gwarowego ziobro, ze staropolskiego rzebro ‘łukowata kość klatki piersiowej’.

  Rzecha - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechaczek - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechaczyk - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechak - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechanek - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechnik - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechoczek - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechołka - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechonek - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechoń - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechorzek - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechorzek w grupie nazwisk pochodzących od imienia Grzegorz, notowanego w Polsce od średniowiecza - ( XII w.), pochodzenia greckiego od gregorios ‘gorliwy, czuwający’.

  Rzechota - 1265 od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rzechota - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechowicz - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechowski - 1587 od nazwy miejscowej Rzechowo (ostrołęckie, gmina Sypniewo), Rzechów (radomskie, gmina Rzeczniów).

  Rzechółka - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechółko - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechówka - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechta - 1416 od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechtalski - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechula - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechulka - 1777 od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechuła - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechułka - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzechułko - od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzecki - 1380 od nazw miejscowych typu Rzeka, Rzeczka, Rzeczyca.

  Rzecyca - od nazw miejscowych Rzeczyca (kilka wsi).

  Rzecycki - od nazw miejscowych Rzeczyca (kilka wsi).

  Rzeczak - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczek - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczka - 1402 od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczko - 1395 od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczkowicz - 1471 od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczkowski - od nazw miejscowych Rzeczka, Rzeczki (kilka wsi).

  Rzeczniak - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczniczak - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczniczek - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzecznik - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzecznikiewicz - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczow - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczółka - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczuch - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczyc - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczyca - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczycki - 1398 od nazw miejscowych Rzeczyca (kilka wsi).

  Rzeczykiewicz - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeczyński - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzed - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzeda - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzedca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzedkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzedowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzedzian - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć, pożądać’.

  Rzedzianowski - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć, pożądać’.

  Rzedzicki - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzedziecki - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzedzik - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzedziłko - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzega - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rzegaliński - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rzegociński - od nazwy miejscowej Rzegocin (włocławskie, gmina Lubień Kujawski; kieleckie, gmina Nowy Korczyn).

  Rzegocki - od nazwy miejscowej Rzegocin (włocławskie, gmina Lubień Kujawski; kieleckie, gmina Nowy Korczyn).

  Rzegoczan - od nazwy miejscowej Rzegocin (włocławskie, gmina Lubień Kujawski; kieleckie, gmina Nowy Korczyn).

  Rzegoła - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’; od rzegolić ‘pleść głupstwa’.

  Rzegonek - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rzegost - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rzegota - 1419 20 od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rzegotka - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’; od rzegotka ‘grzechotka’.

  Rzegucki - od nazwy miejscowej Rzegocin (włocławskie, gmina Lubień Kujawski; kieleckie, gmina Nowy Korczyn).

  Rzeguła - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rzeha - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rzehak - od podstawy rzeg , por. gwarowe rzega ‘pręga na sierści kota’, rzegać ‘wymiotować, rzygać’, rzegotać ‘dużo mówić, paplać’.

  Rzek - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzeka - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzekajło - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzekanowski - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzekec - od litewskiej nazwy osobowej Reketys.

  Rzekeć - od litewskiej nazwy osobowej Reketys.

  Rzekęc - od litewskiej nazwy osobowej Reketys.

  Rzekęć - od litewskiej nazwy osobowej Reketys.

  Rzekicki - od nazwy miejscowej Rzekta (sieradzkie, gmina Zadzim).

  Rzekiecki - 1393 od nazwy miejscowej Rzekta (sieradzkie, gmina Zadzim).

  Rzekieć - od litewskiej nazwy osobowej Reketys.

  Rzekięć - od litewskiej nazwy osobowej Reketys.

  Rzekonowski - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzekos - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzekowicz - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzekta - 1413 od gwarowego rzechać ‘rzechotać’.

  Rzelak - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Rzelecki - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Rzelek - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Rzelewski - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Rzeliński - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Rzelkowski - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Rzelski - od imion złożonych typu Żelisław, Żelimir.

  Rzemak - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzeman - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemek - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemianiak - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemiańczyk - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieciuk - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemiecki - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemiejewski - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemien - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieniak - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieniarz - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemienic - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemienicki - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieniec - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieniecki - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieniewski - 1399 od nazw miejscowych Rzemieniewice (bydgoskie, gmina Kcynia), Rzemieniów (KrW).

  Rzemieniowski - 1440 od nazw miejscowych Rzemieniewice (bydgoskie, gmina Kcynia), Rzemieniów (KrW).

  Rzemień - 1426 od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieńczyk - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieńkowski - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieński - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemieślnik - 1601 od rzemieślnik.

  Rzemieślnik - 1601 od rzemieślnik.

  Rzemik - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzeminiec - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzeminiewski - od nazw miejscowych Rzemieniewice (bydgoskie, gmina Kcynia), Rzemieniów (KrW).

  Rzemiński - od nazwy miejscowej Rzemień (rzeszowskie, gmina Przecław).

  Rzemiszewski - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemiszke - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemkowski - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemła - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Rzemło - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Rzempała - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempel - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempiel - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempikowski - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempłoch - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempoluch - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempołek - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempołów - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempołuch - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempouch - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempowski - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzempuszewski - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzemuszkiewicz - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemyk - 1398 od rzemień ‘pas z grubej skóry’; od rzemyk ‘cienki, wąski rzemień’.

  Rzemykowski - od rzemień ‘pas z grubej skóry’.

  Rzemyszkiewicz - od rzemień ‘pas z grubej skóry’; od rzemyszek ‘wąski rzemień’.

  Rzemyśkiewicz - od rzemień ‘pas z grubej skóry’; od rzemyszek ‘wąski rzemień’.

  Rzenc - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzenca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzendkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzendowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzeniczok - (Śl) od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzeniewicz - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzenik - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzeniszek - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzenkowski - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzenna - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzenno - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzenny - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rzentara - od zięć ‘mąż córki’.

  Rzentarski - od zięć ‘mąż córki’.

  Rzentarzewski - od zięć ‘mąż córki’.

  Rzentkiewicz - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzentkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzeńca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzep - od rzepa.

  Rzepa - 1427 od rzepa.

  Rzepacki - od nazwy miejscowej Rzepedź, także Rzepeck (krośnieńskie, gmina Komańcza).

  Rzepak - 1686 od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepakowski - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepała - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepanowski - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepczak - 1632 od rzepa.

  Rzepczuk - od rzepa.

  Rzepczyk - 1595 od rzepa.

  Rzepczyński - 1391 od nazwy miejscowej Rzepczyce (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Rzepecha - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepecki - 1499 od nazwy miejscowej Rzepedź, także Rzepeck (krośnieńskie, gmina Komańcza).

  Rzepeczka - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepedzki - od nazwy miejscowej Rzepedź, także Rzepeck (krośnieńskie, gmina Komańcza).

  Rzepela - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepelka - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepelnicki - 1498 od nazwy miejscowej Rzeplin (przemyskie, gmina Pruchnik; zamojskie, gmina Ulhówek).

  Rzepeluk - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepeniewski - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepiak - 1681 od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepic - 1483 od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepicha - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepicki - od nazwy miejscowej Rzepedź, także Rzepeck (krośnieńskie, gmina Komańcza).

  Rzepiech - 1448 od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepiecki - od nazwy miejscowej Rzepedź, także Rzepeck (krośnieńskie, gmina Komańcza).

  Rzepiejewski - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepiel - 1565 od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepiela - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepielski - 1602 od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepiennik - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepień - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepieński - 1471 od nazwy miejscowej Rzepin (kieleckie, gmina Pawłów; miasto, gorzowskie).

  Rzepiewski - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepijewski - od rzepa, lub od rzepak.

  Rzepik - 1393 od rzepa, lub od rzepik ‘roślina pastewna’.

  Rzepikowski - od rzepa, lub od rzepik ‘roślina pastewna’.

  Rzepil - od rzepa.

  Rzepinkowski - od rzepa.

  Rzepinowski - od nazwy miejscowej Rzepin (kieleckie, gmina Pawłów; miasto, gorzowskie).

  Rzepinowski - od rzepa.

  Rzepiński - od nazwy miejscowej Rzepin (kieleckie, gmina Pawłów; miasto, gorzowskie).

  Rzepisko - od rzepa, od rzepisko ‘miejsce, gdzie rosła rzepa’.

  Rzepiszczak - od rzepa.

  Rzepka - 1385 od rzepa; od rzepka ‘kość w stawie kolanowym’.

  Rzepke - od rzepa; od rzepka ‘kość w stawie kolanowym’.

  Rzepkiewicz - od rzepa; od rzepka ‘kość w stawie kolanowym’.

  Rzepko - od rzepa; od rzepka ‘kość w stawie kolanowym’.

  Rzepkow - od rzepa; od rzepka ‘kość w stawie kolanowym’.

  Rzepkowicz - 1400 od rzepa; od rzepka ‘kość w stawie kolanowym’.

  Rzepkowski - od nazwy miejscowej rzepki (kilka miejscowości).

  Rzepliński - 1492 od nazwy miejscowej Rzeplin (przemyskie, gmina Pruchnik; zamojskie, gmina Ulhówek).

  Rzepna - od rzepa.

  Rzepniak - od rzepa.

  Rzepnicki - 1615 od nazwy miejscowej Rzepnik (krośnieńskie, gmina Wojaszówka).

  Rzepniewski - od nazwy miejscowej Rzepniewo (białostockie, gmina Bielsk Podlaski), Rzepniów (KrW).

  Rzepnik - od rzepa.

  Rzepnikowski - od rzepa.

  Rzepniowski - 1500 od nazwy miejscowej Rzepniewo (białostockie, gmina Bielsk Podlaski), Rzepniów (KrW).

  Rzepołuch - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzepowicz - od rzepa.

  Rzepowski - od rzepa.

  Rzeppa - od rzepa.

  Rzeppka - od rzepa.

  Rzepski - od rzepa.

  Rzepus - od rzepa.

  Rzerkowski - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’, od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Rzerzacz - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’, od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Rzerzucha - 1491 od rzeżucha, rzeżucha, ze staropolskiego żerzucha ‘roślina jadalna’.

  Rzerzuchowski - od rzeżucha, rzeżucha, ze staropolskiego żerzucha ‘roślina jadalna’.

  Rzerzuski - 1424 od nazwy miejscowej Rzeżuśnia (krakowskie, gmina Gołcza).

  Rzerzuszka - 1569 od rzeżucha, rzeżucha, ze staropolskiego żerzucha ‘roślina jadalna’.

  Rzerzut - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzerzutek - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzerzutka - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzerzutko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzerzycha - od rzeżucha, rzeżucha, ze staropolskiego żerzucha ‘roślina jadalna’.

  Rzerzycki - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’, od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Rzerzyczka - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’, od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Rzerzyński - od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’, od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Rzesa - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesek - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesiak - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesicki - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesiewicz - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesiewski - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesiński - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesiowski - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesista - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzeski - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzeskiewicz - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesko - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesny - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesoś - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzesza - 1709 od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszatarski - od nazwy miejscowej Rzeszotary (krakowskie, gmina Świątniki Górne; płockie, gmina Rościszewo), Rzeszotarzewo, dziś Rostarzewo (poznańskie, gmina Rakoniewice).

  Rzeszczak - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszczuk - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszczyk - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszczyński - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszej - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszelewski - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszet - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszetarski - od nazwy miejscowej Rzeszotary (krakowskie, gmina Świątniki Górne; płockie, gmina Rościszewo), Rzeszotarzewo, dziś Rostarzewo (poznańskie, gmina Rakoniewice).

  Rzeszetniak - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszetnik - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszewski - od nazwy miasta Rzeszów, wsi Rzeszów, dziś Rzeszówek (kieleckie, gmina Nagłowice).

  Rzeszka - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszkiewicz - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszko - 1471 od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszkowiak - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszkowicz - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszkowski - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszniak - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszol - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszoliński - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszołka - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszoś - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszot - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszota - 1501 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszotalski - od nazwy miejscowej Rzeszotary (krakowskie, gmina Świątniki Górne; płockie, gmina Rościszewo), Rzeszotarzewo, dziś Rostarzewo (poznańskie, gmina Rakoniewice).

  Rzeszotarski - 1497 od nazwy miejscowej Rzeszotary (krakowskie, gmina Świątniki Górne; płockie, gmina Rościszewo), Rzeszotarzewo, dziś Rostarzewo (poznańskie, gmina Rakoniewice).

  Rzeszotarz - 1492 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’; od rzeszotarz ‘wyrabiający rzeszota’.

  Rzeszotczak - 1683 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszotek - 1558 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszotka - 1388 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszotko - 1375 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’ lub od rzeszotko.

  Rzeszotkowski - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszotnik - 1571 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszotniuk - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszoto - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszotorski - od nazwy miejscowej Rzeszotary (krakowskie, gmina Świątniki Górne; płockie, gmina Rościszewo), Rzeszotarzewo, dziś Rostarzewo (poznańskie, gmina Rakoniewice).

  Rzeszotowski - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszow - 1406 od nazwy miasta Rzeszów, wsi Rzeszów, dziś Rzeszówek (kieleckie, gmina Nagłowice).

  Rzeszowiak - od nazwy miasta Rzeszów, wsi Rzeszów, dziś Rzeszówek (kieleckie, gmina Nagłowice).

  Rzeszowicz - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszowski - 1394 od nazwy miasta Rzeszów, wsi Rzeszów, dziś Rzeszówek (kieleckie, gmina Nagłowice).

  Rzeszód - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszódko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszót - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszótek - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszótko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszuciński - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszudka - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszudko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszuł - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszułek - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszułko - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszut - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszuta - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszutczak - 1684 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszutek - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszutka - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszutko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszutkowski - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszuto - 1503 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszutowski - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszuty - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszyński - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszyt - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszytek - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszytko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeszyto - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rześka - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rześkiewicz - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rześko - od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rześna - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rześnicki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rześniewicz - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rześniewiecki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rześnik - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rześniowicka - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rześniowiec - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rześniowiecki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rześny - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzetalski - od rzetelny ‘uczciwy; prawdziwy, szczery’, to od podstawy źrzeć ‘wiedzieć’.

  Rzetała - od rzetelny ‘uczciwy; prawdziwy, szczery’, to od podstawy źrzeć ‘wiedzieć’.

  Rzetelin - od rzetelny ‘uczciwy; prawdziwy, szczery’, to od podstawy źrzeć ‘wiedzieć’.

  Rzetelna - od rzetelny ‘uczciwy; prawdziwy, szczery’, to od podstawy źrzeć ‘wiedzieć’.

  Rzetelny - od rzetelny ‘uczciwy; prawdziwy, szczery’, to od podstawy źrzeć ‘wiedzieć’.

  Rzetelski - od rzetelny ‘uczciwy; prawdziwy, szczery’, to od podstawy źrzeć ‘wiedzieć’.

  Rzewa - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewicki - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewicok - (Śl) od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewiczok - (Śl) od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewiński - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewnicki - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewnik - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewnis - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewnisz - 1204 od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewniś - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewódzki - od nazwy miejscowej Rzewuszki (białostockie, gmina Sarnaki).

  Rzewóski - od nazwy miejscowej Rzewuszki (białostockie, gmina Sarnaki).

  Rzewóski - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewski - 1569 od nazwy miejscowej Rzewuszki (białostockie, gmina Sarnaki).

  Rzewucki - od nazwy miejscowej Rzewuszki (białostockie, gmina Sarnaki).

  Rzewudzki - od nazwy miejscowej Rzewuszki (białostockie, gmina Sarnaki).

  Rzewuski - 1569 od nazwy miejscowej Rzewuszki (białostockie, gmina Sarnaki).

  Rzewuski - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzezacz - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezak - 1453 od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezakowski - 1642 od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezała - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezawa - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezawski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezicki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezigęba - 1664 od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezik - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezinowski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeziński - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezniacka - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezniak - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeznicki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezniczak - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezniczek - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezniczok - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezniczuk - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeznik - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeznikiewicz - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeznikowski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeznitzek - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezonek - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezuski - od nazwy miejscowej Rzeżuśnia (krakowskie, gmina Gołcza).

  Rzeźbiak - od rzeźba ‘rzeź zwierząt; dzieło sztuki rzeźbiarskiej’.

  Rzeźbik - od rzeźba ‘rzeź zwierząt; dzieło sztuki rzeźbiarskiej’.

  Rzeździak - od rzeźwy ‘orzeźwiający; szybki, pełen werwy’.

  Rzeździcki - od rzeźwy ‘orzeźwiający; szybki, pełen werwy’.

  Rzeźna - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’; od przymiotnika rzeźny ‘przeznaczony na ubój’.

  Rzeźniacki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’; od przymiotnika rzeźny ‘przeznaczony na ubój’.

  Rzeźniaczak - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźniak - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźniakowski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźnicki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźniczak - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźniczek - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźniczka - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźniczok - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźniczuk - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźniecki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeźniewski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’; od przymiotnika rzeźny ‘przeznaczony na ubój’.

  Rzeźnik - 1310 od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’; od przymiotnika rzeźny ‘przeznaczony na ubój’; od rzeźnik.

  Rzeźnikiewicz - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’; od przymiotnika rzeźny ‘przeznaczony na ubój’; od rzeźnik.

  Rzeźnikowicz - 1390 od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’; od przymiotnika rzeźny ‘przeznaczony na ubój’; od rzeźnik.

  Rzeźnikowski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’; od przymiotnika rzeźny ‘przeznaczony na ubój’; od rzeźnik.

  Rzeźny - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’; od przymiotnika rzeźny ‘przeznaczony na ubój’.

  Rzeźwiak - od rzeźwy ‘orzeźwiający; szybki, pełen werwy’.

  Rzeźwicki - od rzeźwy ‘orzeźwiający; szybki, pełen werwy’.

  Rzeźwiecki - od rzeźwy ‘orzeźwiający; szybki, pełen werwy’.

  Rzeżacz - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżać - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżak - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżbik - od rzeźba ‘rzeź zwierząt; dzieło sztuki rzeźbiarskiej’.

  Rzeżniacki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżniak - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżnicki - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżnicz - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżniczak - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżniczek - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżniczuk - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżnik - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżnikiewicz - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżnikowski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzeżotalski - od nazwy miejscowej Rzeszotary (krakowskie, gmina Świątniki Górne; płockie, gmina Rościszewo), Rzeszotarzewo, dziś Rostarzewo (poznańskie, gmina Rakoniewice).

  Rzeżótko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeżucha - 1553 od rzeżucha, rzeżucha, ze staropolskiego żerzucha ‘roślina jadalna’.

  Rzeżuchowski - od rzeżucha, rzeżucha, ze staropolskiego żerzucha ‘roślina jadalna’.

  Rzeżutka - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeżutko - od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzeżwicki - od rzeźwy ‘orzeźwiający; szybki, pełen werwy’.

  Rzęb - od rząb ‘gatunek rośliny’.

  Rzębota - 1590 od rząb ‘gatunek rośliny’.

  Rzęca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzęchowski - od nazwy miejscowej Rzechowo (ostrołęckie, gmina Sypniewo), Rzechów (radomskie, gmina Rzeczniów).

  Rzęcki - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzęczkowski - od nazwy miejscowej Rzęczkowo (toruńskie, gmina Zławieś Wielka).

  Rzęczykowski - od nazwy miejscowej Rzęczkowo (toruńskie, gmina Zławieś Wielka).

  Rzęd - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzęda - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzędkiewicz - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzędkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzędowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzędzia - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzędziak - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzędzian - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć, pożądać’.

  Rzędzianowski - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć, pożądać’.

  Rzędzicki - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzędzik - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzędzioch - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzędzion - od żądać ‘domagać się’, dawniej ‘pragnąć, pożądać’.

  Rzędzki - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzękeć - od litewskiej nazwy osobowej Reketys.

  Rzękieć - od litewskiej nazwy osobowej Reketys.

  Rzęńca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzęp - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzępa - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzępała - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzępczyński - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzępiel - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzępiński - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzępołuch - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzępouch - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzępowski - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzępuła - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzęsa - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęsicki - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęsiewicz - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęsik - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęsikowski - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęsiowski - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęsista, m. - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęsistka - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęsita - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęski - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęsy - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęśniak - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzęśnicki - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzętkiewicz - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzętkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzęzawa - od rzęzić, rzężeć ‘oddychać ciężko z wysiłkiem, wydając chrapliwy głos’.

  Rzęzel - 1535 od rzęzić, rzężeć ‘oddychać ciężko z wysiłkiem, wydając chrapliwy głos’.

  Rzężawa - od rzęzić, rzężeć ‘oddychać ciężko z wysiłkiem, wydając chrapliwy głos’.

  Rzidky - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rziga - od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rziha - od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzim - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzimski - od nazwy miejscowej Rzym (bydgoskie, gmina Rogowo), Rzymsko (konińskie, gmina Dobra).

  Rzitka - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzitki - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzitko - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzitky - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzochowski - od nazwy miejscowej Rzochów, dawniej Żochów (rzeszowskie, gmina Mielec).

  Rzodkewa - 1413 od rzodkiew ‘roślina warzywna’.

  Rzodkiew - 1395 od rzodkiew ‘roślina warzywna’.

  Rzodkiewa - od rzodkiew ‘roślina warzywna’.

  Rzodkiewicz - od rzodkiew ‘roślina warzywna’.

  Rzodkiewka - 1464 od rzodkiew ‘roślina warzywna’.

  Rzodkiewski - od rzodkiew ‘roślina warzywna’.

  Rzodkowski - od rzodkiew ‘roślina warzywna’.

  Rzodkwa - 1423 od rzodkiew ‘roślina warzywna’.

  Rzok - od żak ‘uczeń, student’, dawniej też ‘duchowny mający niższe święcenia’.

  Rzomp - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzompiel - od rząp ‘czerpak, naczynie’, rząpić ‘ciąć, rżnąć; grać’, rzępolić ‘grać nieumiejętnie na instrumencie’.

  Rzonc - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzonca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzoncz - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzondkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzondtkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzoneczko - od żona, żonka.

  Rzonka - od żona, żonka.

  Rzonkiewicz - od żona, żonka.

  Rzonsa - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzonsik - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzonsowski - od rząsa ‘obfitość’, też rzęsa ‘gatunek rośliny wodnej’.

  Rzontkowski - od rząd ‘szereg, kolejnośc, porządek; naczelny organ państwa’; od imion złożonych typu Rzędzimir, Rzędzisław.

  Rzońca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzończ - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzotki - (Śl) od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzotkiewicz - od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzottky - od rzadki ‘mający płynną konststencję; nielicznie występujący’.

  Rzóńca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rzucek - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Rzuchowski - 1496 od nazwy miejscowej Rzuchów (kilka wsi).

  Rzuciadło - od rzucić.

  Rzucidła - od rzucić.

  Rzucidło - od rzucić.

  Rzuciło - od rzucić.

  Rzucioło - od rzucić.

  Rzuczek - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Rzuczkowski - od żuk ‘chrabąszcz; wół czarny’.

  Rzyca - od rzeka.

  Rzych - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzycha - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzychak - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzychal - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzychon - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzychoń - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzychowicz - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzychowski - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzychów - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzychulka - od różnych podstaw na Rzy lub od nazw osobowych Żych, Zych.

  Rzycki - od nazw miejscowych typu Rzeka, Rzeczka, Rzeczyca.

  Rzycny - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyczek - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyczka - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyczko - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyczkowski - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyczniak - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyczniok - (Śl) od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyczny - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyczycki - od nazw miejscowych Rzeczyca (kilka wsi).

  Rzyczyna - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyczyński - od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzydach - od Żyd.

  Rzydko - od Żyd.

  Rzydoch - od Żyd.

  Rzydosz - od Żyd.

  Rzyduch - od Żyd.

  Rzydziak - od Żyd.

  Rzydzik - od Żyd.

  Rzyga - 1412 od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzygaliński - od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzygała - 1397 od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzygałka - 1566 od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzygałowski - od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzygota - od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzyguła - od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzyha - od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzyhak - od rzygać, ze staropolskiego rygać ‘wymiotować’.

  Rzyka - 1396 97 od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzyla - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Rzyła - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Rzyłka - od żyła ‘naczynie krwionośne doprowadzające krew do serca’.

  Rzym - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymak - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymakowski - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymałowicz - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzyman - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rzymanczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rzymanek - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rzymann - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rzymańczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rzymański - od niemieckiej nazwy osobowej Reimann, ta od imienia złożonego Ragi man lub z Rhein mann ‘Nadreńczyk’.

  Rzymczyk - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymek - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymełka - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Rzymełko - od zemleć ‘rozdrobnić coś na drobne cząstki’; też od staropolskiego żemła, zemła ‘bulka pszenna, strucla’.

  Rzymian - od Rzymianin ‘pochodzący z Rzymu’ lub od nazwy osobowej Ryman (Rajman).

  Rzymiański - od Rzymianin ‘pochodzący z Rzymu’ lub od nazwy osobowej Ryman (Rajman).

  Rzymieniuk - od Rzymianin ‘pochodzący z Rzymu’ lub od nazwy osobowej Ryman (Rajman).

  Rzyminiak - od Rzymianin ‘pochodzący z Rzymu’ lub od nazwy osobowej Ryman (Rajman).

  Rzyminkowski - od Rzymianin ‘pochodzący z Rzymu’ lub od nazwy osobowej Ryman (Rajman).

  Rzymiński - od Rzymianin ‘pochodzący z Rzymu’ lub od nazwy osobowej Ryman (Rajman).

  Rzymiszkiewicz - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymka - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymkiewicz - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymkowski - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymowski - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymski - 1413 od nazwy miejscowej Rzym (bydgoskie, gmina Rogowo), Rzymsko (konińskie, gmina Dobra).

  Rzymula - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymuła - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzymyszkiewicz - od nazwy miasta Rzym lub od imienia Pielgrzym.

  Rzyp - od gwarowego przypić ‘ciężko kaszleć’.

  Rzyrzawa - 1497 od żer, ze staropolskiego żyr ‘pokarm zwierzęcy’, od imion złożonych typu Żyrosław, Żyromir.

  Rzyski - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyskiewicz - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzysko - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyskowski - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyszczak - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyszka - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyszkiewicz - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyszkowicz - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyszkowski - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyś - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyśka - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyśkiewicz - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzyśko - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rzytelewski - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzytka - 1414 od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzytki - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzytkiewicz - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzytko - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzytow - 1452 od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzyttki - od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzytulski - 1787 od staropolskiego rzyć, rzytka ‘tyłek’.

  Rzywa - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny; od rzywać ‘rzwieć’.

  Rzywała - 1714 od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny; od rzywać ‘rzwieć’.

  Rzywczak - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny; od rzywać ‘rzwieć’.

  Rzywucki - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny; od rzywać ‘rzwieć’.

  Rzywuski - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny; od rzywać ‘rzwieć’.

  Rzyzik - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzyziński - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzyżewski - od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rżana - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżanek - 1498 od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżaniak - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżanna - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżanny - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżany - 1444 od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżański - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżeniec - 1433 od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżenkowic - 1446 od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżenno - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżeński - od staropolskiego rżanny, rżany ‘żytni’.

  Rżołek - XVI w. od rżeć ‘wydawać charakterystyczny dla konia głos’.

  Rżonca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rżonek - od rżeć ‘wydawać charakterystyczny dla konia głos’.

  Rżonica - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rżońca - od rządca ‘zarządzający cudzym majątkiem’.

  Rżycha - od rżeć ‘wydawać charakterystyczny dla konia głos’.

  Rżycki - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rżyski - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rżysko - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.

  Rżyskowski - od rżysko ‘pole po skoszeniu zboża, ściernisko’.
  UZUPEŁNIENIE


  Rabczun - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Rabiecki - od nazwy miejscowej Rabce (KrW).

  Raboszuk - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Raciborowita - 1619 od nazwy miejscowej Raciborowice, Racibory (kilka wsi).

  Raczycki - od nazwy miejscowej Raczyce (kieleckie, gmina Gnojno).

  Radomiak - od nazwy miasta Radom; od imienia złożonego Radomir.

  Radzimiński - 1470 od nazwy miejscowej Radzimino (wieś zagrodowa, ciechanowskie).

  Radziniński - 1478 od nazwy miejscowej Radzimino (wieś zagrodowa, ciechanowskie).

  Rajtczak - od niemieckiej nazwy osobowej Reit, ta od średniowysokoniemieckiego reit ‘kędzierzawy’.

  Rakieć - od rakieta ‘raca’, też molże od litewskich nazw osobowych Reketys, Raketys, te od litewskiego reketis, reketys ‘ nieruchawy, ociężały’.

  Raluga - od gwarowego religa ‘stary koń; niezgrabny człowiek’.

  Ramienicz - 1469 od podstawy ram-, por. rama, ramię, od niemieckiej nazwy osobowej Ram.

  Ramkowic - 1435 od podstawy ram-, por. rama, ramię, od niemieckiej nazwy osobowej Ram.

  Ramolin - 1367 od podstawy ram-, por. rama, ramię, od niemieckiej nazwy osobowej Ram.

  Ramolla - od podstawy ram-, por. rama, ramię, od niemieckiej nazwy osobowej Ram.

  Rampalski - od niemieckich nazw osobowych Rampo, Ramp, te od imion złożonych typu Raginbald.

  Ramulka - 1628 od podstawy ram-, por. rama, ramię, od niemieckiej nazwy osobowej Ram.

  Randflejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rańdzio - od niemieckich nazw osobowych Rand, Rant, te od starowysokoniemieckiego rant ‘brzeg tarczy’.

  Rapało - od niemieckiej nazwy osobowej Rindfleisch, ta od średniowysokoniemieckiego rintvleich, niemieckiego Rindfleisch ‘wołowina’.

  Rapało - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Rafał, notowanego w Polsce od XIII wieku, przyswojonego z języka łacińskiego, pochodzenia hebrajskiego od repha’ el ‘Bóg uzdrawia’; w średniowieczu notowane jako Rachwael, Rachwał, Rachał, Rachoł, Rafał.

  Rasyński - od nazwy miejscowej Raszyn (warszawskie, gmina Raszyn).

  Raszyca - 1245 od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Raszycz - 1274 od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Ratajczyc - 1424 od rataj ‘folwarczny pracownik najemny, parobek’.

  Rathaj - od rataj ‘folwarczny pracownik najemny, parobek’.

  Ratuszniak - 1701 od ratusz, dawniej też ratuz ‘budynek będacy siedzibą władz miejskich’.

  Rauhut - od niemieckich nazw odobowych Rau, Rauch, Rauh, te od średniowysokoniemieckiego rüch, rüh, ru ‘chropowaty, szorstki; owłosiony’.

  Rawelczyk - od imienia Raul, ze starofrancuskiego Raoul, to z niemieckiego Rudolf. Imię to było przejmowane w staropolszczyźnie jako Rawuł, Rawol, Rawel, znane w Polsce od XIII wieku.

  Rawiecki - od nazwy miejscowej Rawka (kieleckie, gmina Słupia), Rawki (ostrołęckie, gmina Chorzele).

  Razor - 1369 od razić ‘uderzać’, raz, raza ‘cios’; od staropolskiego razor ‘postrzygacz’.

  Razorek - 1402 od razić ‘uderzać’, raz, raza ‘cios’; od staropolskiego razor ‘postrzygacz’.

  Rażon - 1202 od razić ‘uderzać’, raz, raza ‘cios’; od rażony ‘trafiony, uderzony’.

  Rażuk - od razić ‘uderzać’, raz, raza ‘cios’

  Rączkowiec - 1661 od rączy, ze staropolskiego też rącz ‘szybki, prędki’.

  Rąpic - 1401 od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rebinin - od rabin ‘duchowny żydowski’.

  Reby - w grupie nazwisk pochodzących dawnego rab ‘niewolnik’, rabi ‘honorowy tytuł nauczyciela żydowskiego’, od niemieckiego Rabe ‘kruk’, też od gwarowego raby ‘ospowaty’.

  Referda - może od niemieckiej nazwy osobowej Repfer, ze staro-szwabskiego repfen ‘szarpać, targać’.

  Reliszek - od niemieckiej nazwy osobowej Rall.

  Remnik - 1634 od podstawy ram-, por. rama, ramię, od niemieckiej nazwy osobowej Ram.

  Remola - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remota - 1738 od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remow - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Remowski - od imion typu Remigiusz, Jeremiasz, od niemieckiej nazwy osobowej Rem.

  Rempelski - od niemieckich nazw osobowych Rampo, Ramp, te od imion złożonych typu Raginbald.

  Renklewski - od niemieckiej nazwy osobowej Renkel, ta od imion złożonych na Ragin-.

  Resół - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego raeße ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Resul - od niemieckiej nazwy osobowej Reß, ta od średniowysokoniemieckiego raeße ‘ silny, mocny’ lub dolnoniemieckiego rese ‘ogromny’.

  Reszyca - 1446 od imion złożonych typu Rasław, Radosław.

  Rewucki - 1743 od nazwy miejscowej Rewuca (Spisz).

  Rewuczan - 1779 od nazwy miejscowej Rewuca (Spisz).

  Rewudzki - od nazwy miejscowej Rewuca (Spisz).

  Ręgocki - od rągać ‘krzyczeć, kłócić się’.

  Rępurzewski - od gwarowego rąpać, rąpić ‘urągać’.

  Rochik - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochin - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochiński - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochl - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Rochlewicz - od imienia Roch, notowanego w Polsce od XIV wieku, pochodzenia germańskiego, może forma skrócona od Rochold, Rochwald. W języku polskim forma Roch mogła być także utworzona od imion złożonych typu Rościsław; por. też: nazwa herbu Roch, staropolskie roch ‘figura w szachach’.

  Roder - 1204 od niemieckiej nazwy osobowej Roder, ta od imion złożonych na Hrodhari.

  Roderik - od niemieckiej nazwy osobowej Roder, ta od imion złożonych na Hrodhari.

  Rodier - od niemieckiej nazwy osobowej Roder, ta od imion złożonych na Hrodhari.

  Rodyr - 1464 od niemieckiej nazwy osobowej Roder, ta od imion złożonych na Hrodhari.

  Rodzyn - od rodzynek, rodzynka, ze staropolskiego też rozenka, rozynka ‘suszony owoc winnej latorośli’.

  Rogoniowicz - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od róg ‘wyrostek kostny na głowie niektórych zwierząt; przedmiot wykonany ze zwierzęcego rogu; instrument dęty blaszany; skraj, ostra krawędź’.

  Rospond - 1640 od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospondek - od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rospont - 1569 od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rossol - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rossoliński - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rossołek - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rossołow - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rossołowski - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rostelski - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rosth - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostuch - 1494 od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rostyl - 1364 od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rosulski - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Rosuł - od rosół ‘wywar z mięsa’.

  Roszczon - 1698 od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rościecki - od staropolskiego rost ‘rdza’, także od imion złożonych typu Rościsław.

  Rozkruszka - od rozkruszyć ‘podrobić, zmiażdżyć’, rozkruszek ‘pasożyt żerujący na żywności’.

  Rozkruszko - od rozkruszyć ‘podrobić, zmiażdżyć’, rozkruszek ‘pasożyt żerujący na żywności’.

  Rozmajt - od rozmaity ‘różniący się kształtem i postacią’.

  Rozpędow - 1497 od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozpędowic - 1175-1500 od rozpędzić ‘rozgonić’.

  Rozplesch - od rozpleść ‘rozwinąć coś splecionego’ lub rozpleskać ‘roztopić, rozlać’.

  Roztrzembowski - XVIII w. od nazwy miejscowej Roztrzębowo (bydgoskie, gmina Kcynia).

  Rozuma - 1466 od rozum ‘mądrość, odwaga’.

  Rozworczyk - 1611 od rozwora ‘drążek łączący tylną część wozu z przednią’.

  Rozworka - 1500 od rozwora ‘drążek łączący tylną część wozu z przednią’.

  Rugla - 1617 od ruga ‘besztanie, łajanie’, rugować ‘usuwać’, od gwarowego rugać ‘besztać, wymyślać komuś’.

  Rumas - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rumianny - od rumiany ‘zaczerwieniony’.

  Rumowski - od rum, w staropolszczyźnie ‘materiał budowlany’, obecnie ‘gatunek alkoholu’.

  Rupiołek - 1564 od podstawy rup- , porównaj staropolskie rup ‘larwy, glisty’, rupieć ‘gryźć, kąsać’, od imienia Rupert (Robert).

  Rusielczyc - 1422 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Ruslak - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Ruslała - od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusota - 1136 od staropolskiego rusy ‘rudawożółty’, też od Rus ‘Rosjanin, Ukrainiec’.

  Rusyjan - 1440 od rusjan ‘nierządnik; gbur, zuchwalec’.

  Ruszaj - 1498 od ruszać.

  Ruśniok - (Śl) od Rusnak ‘Rusin; członek Kościoła wschodniego’.

  Rychalski - 1701 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Rychłoszkowicz - 1523 od rychły dawniej ‘wczesny’, też ‘mający nadejść’.

  Ryllmann - od niemieckiej nazwy osobowej Rillmann, ta jest skrótem z Ri(e)del+mann.

  Rylman - od niemieckiej nazwy osobowej Rillmann, ta jest skrótem z Ri(e)del+mann.

  Ryngiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ring, ta od średniowysokoniemieckiego rinc ‘pierścień’ lub od średniowysokoniemieckiego ringe ‘mały’.

  Rysciuk - od niemieckiej nazwy osobowej Rist, ta od średniowysokoniemieckiego rist, riester ‘czepiga, uchwyt u pługa’.

  Rzadkosik - 1641 od rzadki ‘mający płynną konsystencję; nielicznie występujący’.

  Rzadkoszczyk - 1710 od rzadki ‘mający płynną konsystencję; nielicznie występujący’.

  Rzeczczyk - 1757 od rzeka, rzekać ‘mówić’, rzeczka ‘mała rzeka’.

  Rzemieśnik - od rzemieślnik.

  Rzemionowski - 1440 od nazw miejscowych Rzemieniewice (bydgoskie, gmina Kcynia), Rzemieniów (KrW).

  Rzeszkowiec - 1471 od rzesza ‘tłum, gromada’.

  Rzeszotczyk - 1662 od rzeszoto ‘rodzaj sita z dużymi otworami; miara zboża’.

  Rzewólski - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzewulski - od rzwieć ‘ryczeć z gniewu’, też od rzewny.

  Rzezałka - 1734 od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.

  Rzezuch - 1570 od staropolskiego rzezać, rzazać ‘ciąć, zabijać’, rzezak, rzazak ‘dłuto’.
  wrzesień 2008 r. - 17 grudzień 2012 r.


  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005