<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Bd - Bn

  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe nazwiska - w kolejnych rozdziałach


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Bdek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’.

  Bdil - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’.

  Bduch - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’.

  Bdzikot - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’; od bzik ‘bez; dziwak’.

  Bdzil - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’; od bzik ‘bez; dziwak’.

  Bdzioch - 1666 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’.

  Bdzioł - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’.

  Bdzionek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’.

  Bdzioszak - 1667 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’.

  Bdziuch - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’.

  Bdzonek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego, gwarowego bździć ‘pierdzieć; gadać głupstwa’.

  Beata - od imienia żeńskiego Beata. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi od łacińskiego beatus ‘szczęśliwy, bogaty’.

  Beatus - od imienia żeńskiego Beata. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi od łacińskiego beatus ‘szczęśliwy, bogaty’.

  Beb - 1423 od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Beba - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebak - 1735 od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebał - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Beban - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebas - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebczak - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebczuk - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebec - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebech - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebecki - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebeć - od berbeć ‘malec, bachur’.

  Bebej - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebejewski - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebek - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebel - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebel - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebela - 1507 od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebela - 1507 od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebelski - 1378 od nazwy miejscowej Bybło (KrW).

  Bebeł - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebełko - 1678 od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Beben - od bęben.

  Bebenek - od bęben.

  Bebeniec - od bęben.

  Bebenista - od bęben.

  Bebeńca - od bęben.

  Bebeszko - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebiołka - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebkiewicz - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebko - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Beblik - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Beblo - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebluk - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebł - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebłacz - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebłat - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebło - 1462 od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebłot - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebłowicz - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebłowski - od staropolskiego gwarowego bebłać ‘babrać; mówić od rzeczy’.

  Bebnarczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bebniarek - od bednarz ‘wyrabiający beczki’ (przez nawiązanie do bębniarz).

  Bebniarz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’ (przez nawiązanie do bębniarz).

  Bebo - XII w. od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebok - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebula - 16 18 od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebyn - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebynek - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bebys - od podstawy beb , byb , występującej w kilku wyrazach języka dziecięcego, por, beba ‘chleb’, bebak ‘straszydło’, beblać ‘dużo mówić’.

  Bec - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beca - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becak - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becal - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becalik - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becalin - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becalski - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becan - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becek - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Bech - 1579 od gwarowego bechać ‘uderzać, lać’ lub od imion na Be , typu Benedykt, Beniamin.

  Becha - od gwarowego bechać ‘uderzać, lać’ lub od imion na Be , typu Benedykt, Beniamin.

  Bechaj - od gwarowego bechać ‘uderzać, lać’ lub od imion na Be , typu Benedykt, Beniamin.

  Bechał - od gwarowego bechać ‘uderzać, lać’ lub od imion na Be , typu Benedykt, Beniamin.

  Bechara - od niemieckiej nazwy osobowej Becher, ta od apelatywu Becher ‘kielich’.

  Becharczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Becher, ta od apelatywu Becher ‘kielich’.

  Bechawski - od nazwy miasta Bychawa (lubelskie).

  Bechcicki - od nazwy miejscowej Bachcice dziś Bechcice (sieradzkie, gmina Lutomiersk).

  Bechelski - od gwarowego bechać ‘uderzać, lać’ lub od imion na Be , typu Benedykt, Beniamin.

  Becher - od niemieckiej nazwy osobowej Becher, ta od apelatywu Becher ‘kielich’.

  Becherek - od niemieckiej nazwy osobowej Becher, ta od apelatywu Becher ‘kielich’.

  Becherka - od niemieckiej nazwy osobowej Becher, ta od apelatywu Becher ‘kielich’.

  Becherowski - od niemieckiej nazwy osobowej Becher, ta od apelatywu Becher ‘kielich’.

  Bechla - od gwarowego bechać ‘uderzać, lać’ lub od imion na Be , typu Benedykt, Beniamin.

  Bechler - od niemieckiej nazwy osobowej Bechler, ta od średniowysokoniemieckiego bachelaere ‘pachołek, giermek’.

  Bechło - od gwarowego bechać ‘uderzać, lać’ lub od imion na Be , typu Benedykt, Beniamin.

  Bechota - od gwarowego bechać ‘uderzać, lać’ lub od imion na Be , typu Benedykt, Beniamin.

  Bechowski - od gwarowego bechać ‘uderzać, lać’ lub od imion na Be , typu Benedykt, Beniamin.

  Becht - od bechtać ‘drażnić, jątrzyć, dużo mówić’.

  Bechta - od bechtać ‘drażnić, jątrzyć, dużo mówić’.

  Beciczko - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beciuk - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becker - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Beckerman - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Beckermann - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Beckers - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Beckier - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Becla - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beclik - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becowski - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Becz - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczak - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczala - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczalla - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczalski - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczała - 16 17 od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczek - od beczka.

  Beczka - 1376 od beczka.

  Beczkalski - od beczka.

  Beczkiewicz - od beczka.

  Beczko - od beczka.

  Beczkowiak - od beczka.

  Beczkowicz - 1676 od beczka.

  Beczkowski - od beczka.

  Beczkulak - 1786 od beczka.

  Beczuk - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczułka - 1399 od beczka; beczułka.

  Beczyczka - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczyczko - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczydło - 1667 od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczyło - 1466 od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczynski - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beczyński - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Beć - od beczeć ‘płakać; bekać’.

  Bećka - od beczka.

  Bećko - od beczka.

  Bedak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bedarczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bedarski - 17 19 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bedarz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bedczak - od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bedeł - od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bedełek - od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bedka - od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bedkowic - 1400 od nazw miejscowych typu Bądków, Będków, Będkowice.

  Bedkowski - od nazw miejscowych typu Bądków, Będków, Będkowice.

  Bedkowszczak - 1683 od nazw miejscowych typu Bądków, Będków, Będkowice.

  Bedla - od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bedlechowicz - od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bedleński - 1473 od nazwy miejscowej Bedlno (kilka wsi).

  Bedlewicz - od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bedliński - XV w. od nazwy miejscowej Bedlno (kilka wsi).

  Bedła - od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bedłka - 1404 od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bednaczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednar - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednara - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarczak - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarczuk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarek - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarek - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarenko - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednaręka - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarkiewicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarko - 1664 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarowicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarowski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarski - 1785 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednaruk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednaryk - 15 18 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarz - 14 16 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarzak - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarzewski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarzowicz - 1436 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednarzyk - 15 18 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednasz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednaszewski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednaszyński - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednażak - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bedner - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednerek - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednor - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednorz - (Śl) od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednosz - (Śl) od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bednyrczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bedołek - od bedła, bedłka ‘gatunek grzyba’.

  Bedoński - 1628 od nazwy miejscowej Bedoń (łódzkie, gmina Andrespol).

  Bedra - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Bedronek - od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Bedronka - od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Bedrosz - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Bedrunka - od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Bedruńka - od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Bedrych - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Bedrychowski - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Bedryk - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Bedrykiewicz - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Bedryło - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Bedrynka - od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Bedrys - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Bedrzak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Bedrzych - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Beduński - 1647 od nazwy miejscowej Bedoń (łódzkie, gmina Andrespol).

  Bedzmierowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bedzmirowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bedźmierowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Beem - 1375 od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bega - od biegać;

  Begaj - od biegać;

  Began - od biegać;

  Begełło - od staropolskiego begiel ‘obwarzanek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Beggel, ta od starowysokoniemieckiego bagan ‘sprzeczać się, kłócić’.

  Beger - od niemieckiej nazwy osobowej Beger, ta od Beger (= Bawarczyk).

  Begger - od niemieckiej nazwy osobowej Beger, ta od Beger (= Bawarczyk).

  Begiel - 1424 od staropolskiego begiel ‘obwarzanek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Beggel, ta od starowysokoniemieckiego bagan ‘sprzeczać się, kłócić’.

  Begiełło - od staropolskiego begiel ‘obwarzanek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Beggel, ta od starowysokoniemieckiego bagan ‘sprzeczać się, kłócić’.

  Begieło - od staropolskiego begiel ‘obwarzanek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Beggel, ta od starowysokoniemieckiego bagan ‘sprzeczać się, kłócić’.

  Begier - od niemieckiej nazwy osobowej Beger, ta od Beger (= Bawarczyk).

  Begierski - od niemieckiej nazwy osobowej Beger, ta od Beger (= Bawarczyk).

  Begil - 1376 od staropolskiego begiel ‘obwarzanek’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Beggel, ta od starowysokoniemieckiego bagan ‘sprzeczać się, kłócić’.

  Begner - 1570 od niemieckich nazw osobowych Begner, Bagner, ta od średniowysokoniemieckiego bogenaere ‘łucznik’.

  Begrad - od nazwy miasta Belgrad.

  Begrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Behem - 145 1 od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Behm - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Behmke - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Behr - 1579 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Behrandt - od niemieckiej nazwy osobowej Behrend, ta od imienia Bernhard.

  Behrend - od niemieckiej nazwy osobowej Behrend, ta od imienia Bernhard.

  Behrendt - od niemieckiej nazwy osobowej Behrend, ta od imienia Bernhard.

  Behrent - od niemieckiej nazwy osobowej Behrend, ta od imienia Bernhard.

  Beida - od staropolskiego bajda ‘bajarz, plotkarz’.

  Beiger - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Beigier - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Beijer - od niemieckiego Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Beim - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Beinek - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Beinka - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Beir - od niemieckiego Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Bej - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bej - Bełkowski złożenia brak; Bej od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’; Bełkowski 1408 od nazwy miejscowej Bełkowo (płockie, gmina Zawidz).

  Beja - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejan - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejanek - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejar - od niemieckiego Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Bejarowicz - od niemieckiego Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Bejcar - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejcer - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejda - od staropolskiego bajda ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejdak - od staropolskiego bajda ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejdo - od staropolskiego bajda ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejen - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejenek - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejenka - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejenke - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejenko - od bajać ‘pleść’, baj ‘bajarz, plotkarz’.

  Bejer - 1406 od niemieckiego Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Bejera - od niemieckiego Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Bejerek - od niemieckiego Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Bejerski - od nazwy miejscowej Bajerze, dawniej Bejersze (toruńskie, gmina Kijewo Króelwskie).

  Bejersz - 1483 od nazwy miejscowej Bajerze, dawniej Bejersze (toruńskie, gmina Kijewo Króelwskie).

  Bejersze - 1480 od nazwy miejscowej Bajerze, dawniej Bejersze (toruńskie, gmina Kijewo Króelwskie).

  Bejger - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Bejgerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Bejgerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Bejgier - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Bejm - 139 1 od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bejma - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bejmak - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bejmo - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bejmowicz - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bejna - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejnar - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejnar - Bejnarowicz złożenia brak; Bejnar od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’; Bejnarowicz od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejnarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejnarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejne - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejnek - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejner - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejnert - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejnierowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejnisz - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejno - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Bejster - od niemieckich nazw osobowych Beister, Bister, te z kolei od słowiańskiego bystry.

  Bek - 1224 od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Beka - 1646 od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekacz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekajło - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekalacz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekalarczyk - od bakałarz, ze staropolskiego bakalarz ‘nauczyciel’, to z łacińskiego baccalarius.

  Bekalarek - od bakałarz, ze staropolskiego bakalarz ‘nauczyciel’, to z łacińskiego baccalarius.

  Bekalarowicz - 1457 (KrW) od bakałarz, ze staropolskiego bakalarz ‘nauczyciel’, to z łacińskiego baccalarius.

  Bekalarski - od bakałarz, ze staropolskiego bakalarz ‘nauczyciel’, to z łacińskiego baccalarius.

  Bekalarz - od bakałarz, ze staropolskiego bakalarz ‘nauczyciel’, to z łacińskiego baccalarius.

  Bekalik - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekalorek - od bakałarz, ze staropolskiego bakalarz ‘nauczyciel’, to z łacińskiego baccalarius.

  Bekalorz - od bakałarz, ze staropolskiego bakalarz ‘nauczyciel’, to z łacińskiego baccalarius.

  Bekalski - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekaluk - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekała - 1680 od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekało - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekanowski - 1784 od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekar - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekas - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.

  Bekasiak - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.

  Bekasiewicz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.

  Bekasik - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.

  Bekasiński - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.

  Bekasz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.

  Bekaszyński - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.

  Bekaś - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.

  Beker - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekers - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekesiński - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekesz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekesza - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekeszczuk - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekiel - 1436 od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekier - 1402 od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekiera - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekiers - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekierski - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekiersz - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekierz - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekiesch - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekiesz - 1578 od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekieszczuk - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekiewicz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekirow - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekisch - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekisz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekkarewicz - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekker - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekkier - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bekowicz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bekowski - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Beksa - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.; od beksa.

  Beksiak - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.; od beksa.

  Beksiewicz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.; od beksa.

  Beksik - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.; od beksa.

  Beksiński - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.; od beksa.

  Beksza - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.; od beksa.

  Bekus - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Bel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Bela - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belc - od niemieckiej nazwy osobowej Balz, ta od imion na Bald oraz Balthassar.

  Belca - od niemieckiej nazwy osobowej Balz, ta od imion na Bald oraz Balthassar.

  Belcar - 1443 od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belcarek - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belcarski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belcarz - 1450 od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar; od gwarowego belczarz ‘cieśla, drwal’.

  Belceń - od niemieckiej nazwy osobowej Balz, ta od imion na Bald oraz Balthassar.

  Belcer - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belcerak - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belcerek - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belcerkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belcerski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belcyr - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belcz - 1256 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Belczak - od niemieckiej nazwy osobowej Balz, ta od imion na Bald oraz Balthassar.

  Belczarz - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Balz, ta od imion na Bald oraz Balthassar.

  Belda - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Beldoch - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Beldwin - 1376 od imienia Baldwin, notowanego w Polsce od XII wieku. Imię germańskie, od bald ‘odważny, śmiały’ + wini ‘przyjaciel’.

  Beldzik - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Beldziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Bald, ta od imion typu Baldwin, Baldwig.

  Bele - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belech - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belechowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Beleć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belejec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belesa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belesta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belęta - 1393 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Belgrad - od nazwy miasta Belgrad.

  Beli - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belicz - 1665 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belikanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belina - Brzozowski złożenia brak; Belina 1788 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell; Brzozowski od brzoza ‘gatunek drzewa’; od przymiotnika brzozowy; też odmiejscowe.

  Belina - 1664 od być, były lub od imion złożonych typu Niedabył lub od byl ‘łodyga’.

  Belina - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Beliniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belinka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belino - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belino - Studziński złożenia brak; Belino w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell; Studziński 1609 od nazw miejscowych typu Studzień, Studzianki, Studzieniec, Studzienne.

  Beliński - 139 1 od nazwy miejscowej Bylin (poznańskie, gmina Kleszczewo).

  Belka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belkie - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belkot - od bełkotać, bełkot.

  Belli - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Beloniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Beloś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belski - 1436 od nazwy miejscowej Belsk (radomskie, gmina Belsk Duży).

  Belt - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Belta - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Beltrand - 1398 od niemieckiej nazwy osobowej Bertrandt, ta od beraht ‘sławny, znakomity’ + rant ‘tarcza’.

  Beluch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belusiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Belz - od niemieckiej nazwy osobowej Balz, ta od imion na Bald oraz Balthassar.

  Belzer - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Belzerowski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bełas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Bełchacki - 1443 od nazwy miasta Bełchatów (piotrkowskie).

  Bełciak - 1679 od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełcik - 1548 od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełcikowski - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełcz - 1256 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełcza - 1404 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełczak - 1723 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełczącki - 16 10 od nazwy miejscowej Bełcząc (białostockie, gmina Czemierniki).

  Bełczek - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełczowicz - 1447 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełczyc - 1483 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełczyk - 1605 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełczylas - 1395 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’ lub od nazwy miejscowej Bełczylas.

  Bełczywoda - 1428 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełd - 1337 od bełdać ‘bełtać’.

  Bełda - od bełdać ‘bełtać’.

  Bełdo - 1325 od bełdać ‘bełtać’.

  Bełdowicz - od bełdać ‘bełtać’.

  Bełdowski - 1389 od nazwy miejscowej Bełdów (łódzkie, gmina Aleksandrów Łódzki).

  Bełdycki - od nazwy miejscowej Bełdyki (ostrołęckie, gmina Rzewnie).

  Bełdyga - od bełdać ‘bełtać’ lub od gwarowego bełdyga ‘leniwy człowiek’.

  Bełdyk - od bełdać ‘bełtać’ lub od gwarowego bełdyga ‘leniwy człowiek’.

  Bełdzik - od bełdać ‘bełtać’ lub od gwarowego bełdyga ‘leniwy człowiek’.

  Bełdzikiewicz - od bełdać ‘bełtać’ lub od gwarowego bełdyga ‘leniwy człowiek’.

  Bełdzikowski - od bełdać ‘bełtać’ lub od gwarowego bełdyga ‘leniwy człowiek’.

  Bełech - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Bełej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Bełek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Bełka - 147 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełkała - 1342 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bełk , bełcz , por. gwarowe bełkać, bełczeć ‘bełkotać, szumieć’, staropolskie bełk ‘wir, szum’, bełka ‘bedłka’.

  Bełkot - od bełkotać, bełkot.

  Bełkowski - 1408 od nazwy miejscowej Bełkowo (płockie, gmina Zawidz).

  Bełoniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Bełski - 1494 od nazwy miasta Bełz (KrW).

  Bełszewski - 1398 od nazwy miejscowej Bełszewo (włocławskie, gmina Osięciny).

  Bełszowski - 142 1 od nazwy miejscowej Bełszewo (włocławskie, gmina Osięciny).

  Bełt - 1440 od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełtacz - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełtaczka - 1497 od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełtek - 1403 od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełtkiewicz - od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełtowicz - 1452 od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełtowski - 1630 od bełtać ‘mieszać; mówić niewyraźnie’, też od staropolskiego bełt ‘strzała; kusza’.

  Bełtysz - 1663 od imienia Baltazar, notowanego w Polsce od XIII wieku, Imię biblijne, pochodzenia babilońskiego, od balatsu usur ‘niech Bóg zachowa jego życie’.

  Bełus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Bełusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bel ; tu mogą być formy polskie, por. bela, belka, lub niemieckie, por. Bell.

  Bełz - od niemieckiej nazwy osobowej Balz, ta od imion na Bald oraz Balthassar.

  Bełz - 1264 od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełza - 1385 od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełzak - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełzicki - 1454 od nazwy miasta Bełżyce, dawniej Bełzice (lubelskie).

  Bełziecki - 1442 od nazwy miejscowej Bełżec, dawniej Bełziec (zamojskie, gmina Tomaszów Lubelski).

  Bełziuk - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełzki - od nazwy miasta Bełz (KrW).

  Bełzo - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełż - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełża - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełżak - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełżecki - od nazwy miejscowej Bełżec, dawniej Bełziec (zamojskie, gmina Tomaszów Lubelski).

  Bełżecki - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełżek - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełżko - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełżo - od prasłowiańskiego bj’z? ‘coś białego, błyszczącego’.

  Bełżycki - od nazwy miasta Bełżyce, dawniej Bełzice (lubelskie).

  Bem - 1375 od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bema - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemady - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemaszek - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemba - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bembacz - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bembalski - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bembała - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bembas - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bembek - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bembel - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bemben - od bęben.

  Bembenek - od bęben.

  Bembeniec - od bęben.

  Bembenik - od bęben.

  Bembenista - od bęben.

  Bembeniuk - od bęben.

  Bembennek - od bęben.

  Bembeńca - od bęben.

  Bembniak - od bęben.

  Bembnik - od bęben.

  Bembnista - od bęben.

  Bembnisty - od bęben.

  Bembnowicz - od bęben.

  Bembnowski - od bęben.

  Bembnowski - od nazwy miejscowej Bębnowo (ciechanowskie, gmina Radzanów), Bębnów (radomskie, gmina Gowarczów).

  Beme - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemek - 1358 od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemisz - 1377 od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemka - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemke - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemko - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemowski - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bemski - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Ben - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bena - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benach - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benaciak - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benadyk - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benak - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benal - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benar - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Benarczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Benarek - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Benarski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Benas - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benasiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benasz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benaszkiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benaś - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benben - od bęben.

  Benbenek - od bęben.

  Benbenik - od bęben.

  Benbenko - od bęben.

  Benbenkowski - od bęben.

  Benc - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bencak - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bencal - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bencała - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bencar - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bencel - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bencer - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bencerek - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bencerowski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bencewicz - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bencik - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bencin - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bencyrek - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bencz - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Benczak - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Benczek - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Benczer - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Benczyk - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Benć - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Benda - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendarczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bendarek - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bendarowicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bendaruk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bendarz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Bendas - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendasiuk - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendasz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendek - 1563 od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendel - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendel - 1356 od niemieckiej nazwy osobowej Bendel, ta od średniowysokoniemieckiego bendel ‘wstążka, taśma’.

  Bendela - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendelak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendelewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendelewski - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendelin - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendella - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendelski - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bender - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Bendera - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Benderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Benderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Benderski - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Benderyszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Benderz - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Bendick - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendict - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendig - Wielowiejski złożenia brak; Bendig w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'; Wielowiejski 16 12 od nazwy miejscowej Wielowieś (kilka wsi).

  Bendig - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendil - 135 1 od niemieckiej nazwy osobowej Bendel, ta od średniowysokoniemieckiego bendel ‘wstążka, taśma’.

  Bendinger - Biesiadecki złożenia brak; Bendinger w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'; Biesiadecki 1560 od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Bendisz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendiuk - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendiuł - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendka - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendkiewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendko - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendkowski - od nazw miejscowych typu Bądków, Będków, Będkowice.

  Bendlewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendo - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendor - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendorf - Bundorf złożenia brak; Bendorf od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę; Bundorf w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bund , por. bunda ‘rodzaj kurtki’, bundz ‘ser z mleka owczego’, niemiecka nazwa osobowa Bund; od niemieckiej nazwy osobowej Bunder.

  Bendorski - od nazwy miejscowej Będorzyn, dziś Bendorzyn (płockie, gmina Mochowo).

  Bendosz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendr - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Bendro - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Bendrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Bendryczek - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Bendryn - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Benduch - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendun - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendur - od bandura ‘instrument muzyczny’.

  Bendura - od bandura ‘instrument muzyczny’.

  Bendurka - od bandura ‘instrument muzyczny’.

  Bendurowski - od bandura ‘instrument muzyczny’.

  Bendurski - od bandura ‘instrument muzyczny’.

  Bendus - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendych - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendyczak - 1707 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendyczek - 1607 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendyk - 1445 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendykiewicz - 179 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendykowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendykt - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendykta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Bendyna - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendysz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendza - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzar - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzecha - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzel - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzer - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Bendzera - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Bendzich - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzichowski - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendziecha - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendziechowski - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzieszak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendziński - od nazwy miejscowej Bądzyn (ciechanowskie, gmina Lubowidz), od nazwy miasta Będzin, dawniej Będzeń (katowickie).

  Bendzio - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzioch - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzisz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzitka - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzitko - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendziuk - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bendzmer - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bendzmiera - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bendzmierowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bendzmirowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bendźmiera - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bendźmierowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bendźmirowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bene - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benec - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benech - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benecik - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beneda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedick - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedickt - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedict - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benediuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedycki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyk - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedykcik - 16 10 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedykciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedykciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedykczak - 1777 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedykowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedykt - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedykta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedykto - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyktow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyktowicz - 1765 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedyktów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedysiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benedziuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beneke - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beneks - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benendo - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Benes - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benesch - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benesiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benesz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beneś - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beneśko - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beneturski - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Benewenturczak - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Benewenturski - od imienia Bonawentura. Imię w Polsce rzadko i późno używane, od łacińskiego bona ventura ‘dobra przyszłość’.

  Bengierz - 1265 od niemieckich nazw osobowych Banger, Benger, te od imienia Banghard.

  Beni - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benia - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniach - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniak - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniamin - od imienia Beniamin. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku w formie Benijamin, jest pochodzenia hebrajskiego, od biene jamin ‘syn prawicy’.

  Beniaminek - od imienia Beniamin. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku w formie Benijamin, jest pochodzenia hebrajskiego, od biene jamin ‘syn prawicy’ lub od beniaminek.

  Beniarz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benias - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniasz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benicewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benich - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benik - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benio - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benisch - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benisz - 158 1 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniszek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniszkiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniuch - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniuk - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beniuszko - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benjaszewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benk - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benka - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benkara - od bękart ‘dziecko z nieprawego łoża’.

  Benkarek - od bękart ‘dziecko z nieprawego łoża’.

  Benkart - od bękart ‘dziecko z nieprawego łoża’.

  Benkartek - od bękart ‘dziecko z nieprawego łoża’.

  Benke - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benkewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benkiel - 1420 od niemieckich nazw osobowych Bankel, Bankiel, te od imienia Banghard.

  Bennich - Toporek złożenia brak; Bennich brak; Toporek 1393 od topór ‘rodzaj siekiery, dawna broń obuchowa, później narzędzie do rąbania’ lub od nazwy herbowej Topór’.

  Benowiak - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benowicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bentka - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bentke - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bentkiewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bentko - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bentkowski - od nazw miejscowych typu Bądków, Będków, Będkowice.

  Benus - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benusz - 1536 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beny - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benyk - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benysek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benyskiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Benyśkiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beń - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beńka - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beńke - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Beńko - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Ber - 1332 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Bera - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berac - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Beraciak - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Beracki - od nazwy miejscowej Beradz (tarnobrzeskie, gmina Klimontów).

  Beracz - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Beradzki - 1578 od nazwy miejscowej Beradz (tarnobrzeskie, gmina Klimontów).

  Beran - (pod wpływem czeskim) od baran.

  Beranek - 1499 (pod wpływem czeskim) od baran.

  Beranowicz - 1678 (Śl) (pod wpływem czeskim) od baran.

  Beratyński - od nazwy miejscowej Boratyn (przemyskie, gmina Chłopice).

  Berbec - od berbeć ‘malec, bachur’.

  Berbecki - od berbeć ‘malec, bachur’.

  Berbeć - od berbeć ‘malec, bachur’.

  Berbiec - od berbeć ‘malec, bachur’.

  Berbieć - od berbeć ‘malec, bachur’.

  Bercz - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Bercza - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berczak - 1764 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berczek - 1797 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berczuk - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berczyk - 1788 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berda - 1447 od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdak - 1665 od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdal - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdej - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdeja - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdek - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdel - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdela - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdella - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdi - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdich - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdik - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdnik - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdo - 1707 od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdow - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdowicz - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdulak - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berduła - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berduszek - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdy - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdych - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdychowski - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdyczko - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdyga - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdyło - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdys - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdysiak - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdysz - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdyszak - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdyś - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdziak - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdziakiewicz - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdzik - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Berdziński - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Bereczyn - 1645 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Bereczyna - 1620 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Bereczyniak - 1659 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Beregowski - (pod wpływem ukraińskim) od brzeg.

  Berej - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berek - 1595 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard); też od berek ‘łapownik’.

  Berencki - od niemieckiej nazwy osobowej Behrend, ta od imienia Bernhard.

  Berend - od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Berenda - 1483 od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Berendy - 1468 od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Berendycz - 1476 od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Berent - 1633 od niemieckiej nazwy osobowej Behrend, ta od imienia Bernhard.

  Berentowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Behrend, ta od imienia Bernhard.

  Beresiński - od gwarowego beresić ‘psocić, dokazywać’.

  Berest - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Berestak - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Beresteczka - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Beresteczko - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Berestek - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Berestiuk - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Berestka - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Berestko - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Beresz - 160 1 od gwarowego beresić ‘psocić, dokazywać’.

  Bereszcz - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Bereszczak - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Bereszczuk - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Bereszka - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Bereszko - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Bereś - od gwarowego beresić ‘psocić, dokazywać’.

  Bereściuk - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Bereśko - (pod wpływem ukraińskim) od brzost ‘gatunek drzewa’.

  Bereśniewicz - 1789 od gwarowego beresić ‘psocić, dokazywać’; od zbereźny.

  Beret - od beret ‘rodzaj nakrycia głowy’.

  Bereta - od beret ‘rodzaj nakrycia głowy’.

  Bereto - od beret ‘rodzaj nakrycia głowy’.

  Berez - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereza - 1600 (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezak - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezanow - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezanów - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereziak - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereziewicz - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezik - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezin - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereziuk - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezka - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezna - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezowicz - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezowiec - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezy - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezyn - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Berezyna - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereźka - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereźko - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereźna - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereźniak - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereźnica - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereźny - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereża - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereżak - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereżka - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereżna - (pod wpływem ukraińskim) od brzeg.

  Bereżniak - (pod wpływem ukraińskim) od brzeg.

  Bereżnicki - (pod wpływem ukraińskim) od brzeg.

  Bereżniew - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bereżniew - (pod wpływem ukraińskim) od brzeg.

  Bereżniewicz - (pod wpływem ukraińskim) od brzeg.

  Bereżny - (pod wpływem ukraińskim) od brzeg.

  Beręc - od niemieckiej nazwy osobowej Behrend, ta od imienia Bernhard.

  Berg - od niemieckiej nazwy osobowej Berg, ta od apelatywu Berg ‘góra’.

  Bergałło - od niemieckiej nazwy osobowej Berg, ta od apelatywu Berg ‘góra’.

  Bergałowski - od niemieckiej nazwy osobowej Berg, ta od apelatywu Berg ‘góra’.

  Bergański - od niemieckiej nazwy osobowej Berg, ta od apelatywu Berg ‘góra’.

  Bergel - od niemieckiej nazwy osobowej Bergel, ta od imion na Berg (en) .

  Berger - 1445 od niemieckiej nazwy osobowej Berger, ta od nazwy miejscowej Berg.

  Berges - od niemieckiej nazwy osobowej Berg, ta od apelatywu Berg ‘góra’.

  Bergiel - od niemieckiej nazwy osobowej Bergel, ta od imion na Berg (en) .

  Bergielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bergel, ta od imion na Berg (en) .

  Bergielski - od niemieckiej nazwy osobowej Bergel, ta od imion na Berg (en) .

  Bergieł - od niemieckiej nazwy osobowej Bergel, ta od imion na Berg (en) .

  Bergier - od niemieckiej nazwy osobowej Berger, ta od nazwy miejscowej Berg.

  Bergius - od niemieckiej nazwy osobowej Berg, ta od apelatywu Berg ‘góra’.

  Bergiusz - od niemieckiej nazwy osobowej Berg, ta od apelatywu Berg ‘góra’.

  Bergler - od niemieckiej nazwy osobowej Bergel, ta od imion na Berg (en) ; od niemieckiej nazwy osobowej Bergler.

  Bergman - od niemieckiego apelatywu Bergmann ‘górnik, góral’.

  Bergmann - od niemieckiego apelatywu Bergmann ‘górnik, góral’.

  Bergmański - od niemieckiego apelatywu Bergmann ‘górnik, góral’.

  Bergołło - od niemieckiej nazwy osobowej Berg, ta od apelatywu Berg ‘góra’.

  Bergor - od niemieckiej nazwy osobowej Berger, ta od nazwy miejscowej Berg.

  Berka - 1600 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berkowicz - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berlach - Tukalski złożenia brak; Berlach brak; Tukalski od tuczyć ‘czynić tłustym, paść’; od tuk ‘tłuszcz zwierzęcy; oliwa’, tukać ‘krzyczeć’.

  Berlin - od nazwy miasta Berlin, może też od nazwy miejscowej Berlice (KrW).

  Berlina - od nazwy miasta Berlin, może też od nazwy miejscowej Berlice (KrW).

  Berliner - od nazwy miasta Berlin, może też od nazwy miejscowej Berlice (KrW).

  Berlinski - od nazwy miasta Berlin, może też od nazwy miejscowej Berlice (KrW).

  Berliński - 1493 od nazwy miasta Berlin, może też od nazwy miejscowej Berlice (KrW).

  Berło - 1438 od berło.

  Berłowicz - od berło.

  Berłowski - od berło.

  Berman - od niemieckiej nazwy osobowej Berman, ta od imion na Ber .

  Bermann - od niemieckiej nazwy osobowej Berman, ta od imion na Ber .

  Bermański - od niemieckiej nazwy osobowej Berman, ta od imion na Ber .

  Bern - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berna - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernac - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernach - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaciek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernacik - 1653 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernacikowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaciok - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernacisko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernacisło - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernacki - od nazw miejscowych Biernacice, Biernaty, Biernatki (kilka wsi).

  Bernaczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaczyk - Słoński złożenia brak; Bernaczyk w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’; Słoński 1386 od nazw miejscowych Słone, Słońsko (kilka wsi).

  Bernad - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernada - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadi - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadt - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernady - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadyn - od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Bernadyna - od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Bernadynes - od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Bernadyński - od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Bernadzik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadzikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadzikowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadziński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernadziuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernak - 1745 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernakowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernań - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernarciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernarczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernard - 1 146 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernarda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardek - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardelli - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardi - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardt - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardy - 15 15 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardyn - od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Bernardyna - od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Bernardyniewicz - od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Bernardyński - od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Bernardziak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardzik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernardziuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernart - 1397 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernas - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernasch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernasek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernasiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernasiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernasiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernast - 1484 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernasz - 1339 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaszuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaś - 1787 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernat - 15 14 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernata - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernatas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernatek - 1566 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernatik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernatkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernatowicz - 1507 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernaziuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernchard - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berne - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernecker - od niemieckiej nazwy osobowej Bernecker, ta od nazwy miejscowej Berneck.

  Berneker - od niemieckiej nazwy osobowej Bernecker, ta od nazwy miejscowej Berneck.

  Bernekier - od niemieckiej nazwy osobowej Bernecker, ta od nazwy miejscowej Berneck.

  Bernel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernencik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berner - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berner - Serbołow złożenia brak; Berner w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’; Serbołow od Serb, ze staropolskiego Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’.

  Bernert - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernes - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernesowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berneś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernet - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernetowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernęcik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernhard - 1203 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernhardt - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernhardyn - 1490 od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Bernhart - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berni - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernicker - od niemieckiej nazwy osobowej Bernecker, ta od nazwy miejscowej Berneck.

  Berniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berniker - od niemieckiej nazwy osobowej Bernecker, ta od nazwy miejscowej Berneck.

  Bernikier - od niemieckiej nazwy osobowej Bernecker, ta od nazwy miejscowej Berneck.

  Bernisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berniś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernolak - od niemieckiej nazwy osobowej Bernolt, ta od imienia Berin walt.

  Bernolok - od niemieckiej nazwy osobowej Bernolt, ta od imienia Berin walt.

  Bernolt - od niemieckiej nazwy osobowej Bernolt, ta od imienia Berin walt.

  Bernot - od niemieckiej nazwy osobowej Bernolt, ta od imienia Berin walt.

  Bernotek - od niemieckiej nazwy osobowej Bernolt, ta od imienia Berin walt.

  Bernowicz - 1768 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Berny - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernyciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bernyś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bero - 1229 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berond - od niemieckiej nazwy osobowej Bernolt, ta od imienia Berin walt.

  Beront - od niemieckiej nazwy osobowej Bernolt, ta od imienia Berin walt.

  Berr - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berstajn - od niemieckiego apelatywu Bernstein ‘bursztyn’.

  Berstein - od niemieckiego apelatywu Bernstein ‘bursztyn’.

  Bersztajn - od niemieckiego apelatywu Bernstein ‘bursztyn’.

  Bert - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Berta - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Bertasz - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Bertek - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Berth - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Berthold - od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Bertholdi - od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Bertholdt - od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Bertholz - od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Berti - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Bertisz - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Berto - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Bertold - od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Bertoldi - od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Bertołd - 1406 od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Bertosz - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Bertowski - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Bertram - od imienia Bertram. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego od Berthram, to od beraht ‘sławny, znakomity’ i hraban ‘kruk’.

  Bertrand - 1350 od niemieckiej nazwy osobowej Bertrandt, ta od beraht ‘sławny, znakomity’ + rant ‘tarcza’.

  Bertrandt - od niemieckiej nazwy osobowej Bertrandt, ta od beraht ‘sławny, znakomity’ + rant ‘tarcza’.

  Bertrant - od niemieckiej nazwy osobowej Bertrandt, ta od beraht ‘sławny, znakomity’ + rant ‘tarcza’.

  Bertułd - 1403 od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Bertuś - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Bertyński - od niemieckiej nazwy osobowej Bert, ta od imion typu Bertram, Bertwald, Bertold; w Polsce niekiedy od Bartłomiej.

  Bertyzel - od imienia Baltazar, notowanego w Polsce od XIII wieku, Imię biblijne, pochodzenia babilońskiego, od balatsu usur ‘niech Bóg zachowa jego życie’.

  Berula - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berulla - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Beruła - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berun - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berus - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berusz - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Beruś - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berut - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Beruta - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berutowicz - od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Berwacki - od barwa ‘kolor’.

  Berwady - od barwa ‘kolor’.

  Berwagen - od barwa ‘kolor’.

  Berwałdzki - od nazwy miejscowej Barwald, dawniej też Berwald (bielskie, gmina Wadowice; Kalwaria Zebrzydowska).

  Berwaśna - od barwa ‘kolor’.

  Berwat - od barwa ‘kolor’.

  Berwatek - od barwa ‘kolor’.

  Berwecki - od barwa ‘kolor’.

  Berwerc - od barwa ‘kolor’.

  Berwertz - od barwa ‘kolor’.

  Berwisz - od barwa ‘kolor’.

  Berycz - od barycz ‘targowisko’ lub od nazwy miejscowej Barycz, też od prasłowiańskiego ‘moczar, bagno’.

  Beryłko - od baryła ‘beczka’.

  Berynda - 1476 od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Berz - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berza - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berzak - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berzał - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berzała - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berzan - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berzek - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berzel - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berzon - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berzyn - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berzyński - od podstawy barz , por. staropolskie barzy ‘szybki’, barzo ‘szybko’, dziś bardzo.

  Berżak - od niemieckiej nazwy osobowej Berg, ta od apelatywu Berg ‘góra’.

  Besarab - 1583 od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Besaraba - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Besarabczuk - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Besarabiw - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Besarabow - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Besarabów - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Besarabski - 142 1 od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Beser - od niemieckiej nazwy osobowej Besser, ta od średniowysokoniemieckiego be??eroere ‘komornik sądowy’.

  Beseraba - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Beserabski - 14 10 od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Beserawski - 1396 od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Beserman - od niemieckiej nazwy osobowej Besser, ta od średniowysokoniemieckiego be??eroere ‘komornik sądowy’.

  Beserowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Besser, ta od średniowysokoniemieckiego be??eroere ‘komornik sądowy’.

  Besiekierski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Besiekirski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Besikierski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Besikirski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Beski - 1400 od nazwy miejscowej Bejsce, dawniej Beszcze (kieleckie, gmina Bejsce), też od Besko (KrW).

  Beskid - od nazwy gór Beskidy.

  Beskidzki - od nazwy gór Beskidy.

  Beskur - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bessarab - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Bessaraba - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Bessarabów - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Besser - od niemieckiej nazwy osobowej Besser, ta od średniowysokoniemieckiego be??eroere ‘komornik sądowy’.

  Besseraba - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Best - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Besta - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Bestak - 1790 od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Bestek - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Bestra - od bystry.

  Bestrek - od bystry.

  Bestry - od bystry.

  Beszczak - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Beszczok - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Beszt - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Beszta - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Beszta - Borowski złożenia brak; Beszta od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian; Borowski od imion złożonych typu Borzysław, Borzymir lub od apelatywu bór; też odmiejscowe.

  Besztak - 1697 od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Besztocha - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Besztys - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Beściak - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Beśtocha - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Bet - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Beta - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betel - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Beth - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betiuk - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betjuk - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betka - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betke - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betko - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betkowiak - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betlej - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betleja - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betlejemski - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betlejew - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betlejewicz - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betlejewski - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betlejko - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betlewicz - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betlewski - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betley - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betliński - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Betnar - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, nawiązuje do podstawy niemieckiej Böttner.

  Betnarski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, nawiązuje do podstawy niemieckiej Böttner.

  Betner - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, nawiązuje do podstawy niemieckiej Böttner.

  Betnerowicz - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, nawiązuje do podstawy niemieckiej Böttner.

  Betnerski - od bednarz ‘wyrabiający beczki’, nawiązuje do podstawy niemieckiej Böttner.

  Beton - od beton.

  Betoński - od beton.

  Betowski - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betram - 1399 od imienia Bertram. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia germańskiego od Berthram, to od beraht ‘sławny, znakomity’ i hraban ‘kruk’.

  Bett - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betta - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Bettka - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Bettke - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betto - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Bettyn - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Bettyna - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betyn - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Betyna - od niemieckich nazw osobowych Bet, Bett, te od imion na Bercht.

  Beyer - od niemieckiego Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Beyga - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Beyger - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Beygo - od niemieckiej nazwy osobowej Beiger.

  Beym - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Beyma - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Beyme - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Beymo - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Beyna - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Beynka - od niemieckiej nazwy osobowej Bein, ta od apelatywu Bein ‘kość, noga’.

  Beyrowski - od niemieckiego Bayer, Beyer ‘Bawarczyk’.

  Bez - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beza - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezak - 1440 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezaraba - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Bezchleb - 17 13 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezdoma - 1237 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezdzietna - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezdzietny - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezdzitny - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezegłów - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezek - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezel - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezelak - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezeła - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezgembluk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezgęblak - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezgębluk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezhubka - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezik - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezimienna - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezimienny - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beziuk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezmian - 1396 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezmien - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezmienow - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznos - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznosenko - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznosienko - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznosik - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznosikow - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznosiński - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznosiuk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznoski - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznosko - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznosy - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Beznoszczak - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezoki - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezon - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezoń - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezpalko - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezpalków - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezpalski - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezpaluk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezpałko - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezpokojew - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezpolska - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezrak - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezrączko - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezrąk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezrodna - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezrodnyj - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezruch - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezrucz - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezruczenko - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezruczka - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezruczko - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezruczuk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezrudczyk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezruk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezruka - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezruki - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezrukow - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezruków - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezsiekierski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Bezubik - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezubka - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezuch - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezucha - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezuchło - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezula - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezuła - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezusiak - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezuszczak - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezuszko - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwerchna - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwerchny - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwerka - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwierchna - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwierchny - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwierchy - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwierzchna - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwierzchny - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwietrzny - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwiński - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwosik - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezwuhły - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bezyk - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bęba - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bębacz - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bębak - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bębaniec - od bęben.

  Bębas - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bębaś - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bębek - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bębel - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bębelek - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bębełek - od bąbel, bąbol ‘bańka, pęcherz’.

  Bęben - 1433 od bęben.

  Bębenca - od bęben.

  Bębenczak - od bęben.

  Bębenczyk - 1649 od bęben.

  Bębenek - 1389 od bęben, bębenek, ze staropolskiego bębnek.

  Bębenica - od bęben.

  Bębeniec - od bęben.

  Bębenik - od bęben.

  Bębenista - 1620 od bęben.

  Bębenko - 1448 od bęben.

  Bębenkowic - 1422 od bęben.

  Bębenkowski - od bęben.

  Bębenowicz - od bęben.

  Bębeńca - od bęben.

  Bębeński - od bęben.

  Bębęńca - od bęben.

  Bębiński - od bęben.

  Bębnek - 1342 od bęben, bębenek, ze staropolskiego bębnek.

  Bębniak - 1794 od bęben.

  Bębniarz - od bęben.

  Bębniec - od bęben.

  Bębnik - 16 1 1 od bęben.

  Bębnist - od bęben.

  Bębnista - od bęben.

  Bębnowicz - od bęben.

  Bębnowski - 1468 od nazwy miejscowej Bębnowo (ciechanowskie, gmina Radzanów), Bębnów (radomskie, gmina Gowarczów).

  Bębynek - 1794 od bęben.

  Bęc - 1667 od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęcal - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęcała - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęcek - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęcela - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęcik - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęcki - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęcko - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęczalski - od nazwy miejscowej Bączal (krośnieńskie, gmina Skołyszyn).

  Bęczek - 1603 od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęczkiewicz - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęczko - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęczkowski - od nazwy miejscowej Bęczków (kieleckie, gmina Górno).

  Bęczoch - 1508 od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęczyk - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęć - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęćko - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bęćkowski - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Będa - 16 10 od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będach - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będala - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będek - 1265 od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będer - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Będera - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Będerski - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Będerz - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Będkiewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będkowski - od nazw miejscowych typu Bądków, Będków, Będkowice.

  Będlewski - 1397 od nazwy miejscowej Będlewo (poznańskie, gmina Stęszew).

  Będlowski - 1400 od nazwy miejscowej Będlewo (poznańskie, gmina Stęszew).

  Będnarz - 1630 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Będniarski - 1787 od bednarz ‘wyrabiający beczki’.

  Będomir - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będoński - od nazwy miejscowej Bedoń (łódzkie, gmina Andrespol).

  Będor - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będorski - 1532 od nazwy miejscowej Będorzyn, dziś Bendorzyn (płockie, gmina Mochowo).

  Będost - 14 17 od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będosz - 1470 od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będuch - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będura - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będyk - 1707 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Benedykt, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika benedictus 'taki, któremu dobrze życzono'.

  Będz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będza - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzia - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziara - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziaszek - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzich - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzicha - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziech - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziecha - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziej - 1475 od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziemierowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będziemirowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będzieski - 1358 od nazwy miejscowej Będzieszyn (kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolski).

  Będzieszak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzieszek - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzieszok - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzik - 1489 od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziłowicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzimerowska - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będzimierowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będzimierska - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będzimir - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będzimirowic - 140 1 od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będzimirowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będziński - od nazwy miejscowej Bądzyn (ciechanowskie, gmina Lubowidz), od nazwy miasta Będzin, dawniej Będzeń (katowickie).

  Będziocha - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzisz - 139 1 od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziszak - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziszewski - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzitka - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzitko - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziul - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będziula - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzłowicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będzmiera - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będzmierowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będzmirowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będź - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Będźmierowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Będźmirowski - od imienia złożonego Będziemir, Będzimir.

  Bęk - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bękala - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bękalik - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bękalski - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bękała - od podstawy bąk , też od bącz , por. bąk, bąkać ‘wydawać niewyraźny głos’, bączeć, bączek, bęczeć ‘brzęczeć’.

  Bękarciak - od bękart ‘dziecko z nieprawego łoża’.

  Bękarcik - od bękart ‘dziecko z nieprawego łoża’.

  Bękarewicz - od bękart ‘dziecko z nieprawego łoża’.

  Bękarski - od bękart ‘dziecko z nieprawego łoża’.

  Bękart - od bękart ‘dziecko z nieprawego łoża’.

  Bęmbacz - od gwarowego bąba ‘bąbel, pęcherz’, bąbać ‘uderzać, dudnić’; w nazwach osobowych też może występować z formacjami pochodnymi od bomba.

  Bęs - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir.

  Bęsiuk - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir.

  Bęś - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir.

  Bętka - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bętkiewicz - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bętko - od imion złożonych typu Będzieciech, Będziemir, też od apelatywów na będ , por. będę.

  Bętkowski - 149 1 od nazw miejscowych typu Bądków, Będków, Będkowice.

  Bętlejewski - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Bętlewski - od nazwy biblijnego miasta Betlejem.

  Bher - 1566 od podstawy ber , ta od prasłowiańskiego byrati ‘rzucać, ciskać, błądzić’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Behr (od imienia Bernard).

  Biachowski - 1476 od nazwy miejscowej Biechów (kieleckie, gmina Pacanów).

  Biada - 176 1 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadacz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadaczyk - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadala - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadalski - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadała - 1677 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadań - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadasiewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadasz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadaszkiewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadon - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadoń - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadowicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadra - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biadrawa - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biadroń - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biadun - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biaduń - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biadzik - 1775 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bialas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialaskowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialdyga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialicz - 1597 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialiczek - 1622 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialik - 1576 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialluch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialucha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bialuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biał - 1453 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biała Suknia - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biała, m. - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białacha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białachowski - 1770 od nazwy miejscowej Biadachowo (gdańskie, gmina Zblewo).

  Białacz - 14 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaczewicz - 1726 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaczewski - 1470 80 od nazwy miejscowej Białaczów (piotrkowskie, gmina Białaczów).

  Białaczowski - 1470 80 od nazwy miejscowej Białaczów (piotrkowskie, gmina Białaczów).

  Białaj - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białajan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białajczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białanisz - 1748 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białas - 1568 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od białas ‘człowiek z białymi włosami’.

  Białasek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białasiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białasukna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białasuknia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białasz - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaszonek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białczyk - 1680 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białdyga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białdys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białdysa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białeczek - 1593 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białek - 1369 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białeta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białęga - 144 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białęski - 1578 od nazwy miejscowej Białężyce (poznańskie, gmina Września).

  Białjan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białka - 149 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od białka ‘bułka, kobieta’.

  Białke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białki - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białkiewicz - 1638 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białkin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białko - 139 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od białko.

  Białkon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białkoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białkorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białkowski - 1394 od nazw miejscowych Białkowice, Białkówka, Białka (liczne).

  Białła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białłas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobard - 14 16 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobielski - od nazwy miejscowej Białobiel (ostrołęckie, gmina Lelis).

  Białobłocki - 1643 od nazw miejscowych Białobłoty, Białe Błota (liczne).

  Białobocki - 1675 od nazw miejscowych Białoboki (przemyskie, gmina Gać).

  Białobok - 1445 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoboka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoboki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobokowicz - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobran - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobrewka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobrocki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobroda - 1420 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobrodec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobrodek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobrodowicz - 1423 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobrodski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białobrzecki - od nazwy miejscowej Białobrzegi (liczne).

  Białobrzeg - od nazwy miejscowej Białobrzegi (liczne).

  Białobrzeski - 1464 od nazwy miejscowej Białobrzegi (liczne).

  Białobrzewski - od nazwy miejscowej Białobrzegi (liczne).

  Białobrzycki - od nazwy miejscowej Białobrzegi (liczne).

  Białobrzyk - od nazwy miejscowej Białobrzegi (liczne).

  Białocerkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białocerkowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białocerkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoch - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białocha - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białochleb - 1692 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białochowski - 15 17 od nazwy miejscowej Biadachowo (gdańskie, gmina Zblewo).

  Białocic - 14 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białocki - 1552 od nazwy miejscowej Białocin (piotrkowskie, gmina Rozprza).

  Białodonajecki - 1666 od nazwy miejscowej Biały Dunajec (nowosądeckie, gmina Biały Dunajec).

  Białodunajecki - 1666 od nazwy miejscowej Biały Dunajec (nowosądeckie, gmina Biały Dunajec).

  Białodzia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białodziad - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białodziaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogąb - 1452 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogłocki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogłowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogłowy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogłów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogołąbek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogoński - 1596 od nazwy miejscowej Białogon (część Kielc).

  Białogór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogóra - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogórow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogórski - od nazw miejscowych Białogóra, Białogóry (kilka miejscowości).

  Białogórzec - od nazw miejscowych Białogóra, Białogóry (kilka miejscowości).

  Białogrzywa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogrzywiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogrzywka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białogrzywy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białohubka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białojan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białojański - od nazwy miejscowej Białojany (suwalskie, gmina Ełk).

  Białokobylska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokoz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokozewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokoziewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokozłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokozow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokozowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokórz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokrylec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokrynicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokryta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokryty - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokur - 1394 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokurec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białokurski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białołus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białołuska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białołusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białołuś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białołuz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białomazur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białomyz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białomyza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białomyzy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białomyża - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białomyży - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białomży - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonia - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoniak - 17 18 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoniewicz - 14 16 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonoga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonogi - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonoski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonóg - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonóga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonóżka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białons - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białonsow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoń - 140 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białończak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białończyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoński - od nazwy miejscowej Białonie (nowosądeckie, gmina Niedźwiedź).

  Białooki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białooko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białopietrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białopiotrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białopitrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoruski - od nazwy Białoruś.

  Białorusow - od nazwy Białoruś.

  Białorusów - od nazwy Białoruś.

  Białorzycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białorzyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białosik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoskorski - od nazwy miejscowej Białoskóry (płockie, gmina Sierpc).

  Białoskóra - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoskórka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoskórnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoskórski - 1530 od nazwy miejscowej Białoskóry (płockie, gmina Sierpc).

  Białoskurski - od nazwy miejscowej Białoskóry (płockie, gmina Sierpc).

  Białostocki - 1552 od nazwy miasta Białystok.

  Białosukna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białosuknia - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białosz - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białosza - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białośliwski - 1504 od nazwy miejscowej Białośliwie (pilskie, gmina Białośliwie).

  Białota - 1409 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białous - 1470 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białousewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białousiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białousko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białousow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białousowicz - 1595 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białousów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białousz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białouz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowarczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowąs - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowiejski - od nazwy miejscowej Biała Wieś (kilka wsi).

  Białowieski - 1736 od nazwy miejscowej Białowieża (kilka wsi), Białowieżyn (włocławskie, gmina Lipno).

  Białowocki - 1559 od nazw miejscowych Biała Woda, Białowoda (kilka wsi).

  Białowodzki - 1479 od nazw miejscowych Biała Woda, Białowoda (kilka wsi).

  Białowolski - od nazw miejscowych Biała Wola, Białowola (kilka wsi).

  Białowons - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowós - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białowus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białoząb - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białozor - 16 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od białozor ‘ptask drapieżny z rodziny sokołów’.

  Białozorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od białozor ‘ptask drapieżny z rodziny sokołów’.

  Białozorski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od białozor ‘ptask drapieżny z rodziny sokołów’.

  Białozór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od białozor ‘ptask drapieżny z rodziny sokołów’.

  Białozub - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białozur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białozyt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białożna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białożny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białożyd - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białożyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białożyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białożył - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białożyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białożyt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białs - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białsik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białuch - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białucha - 144 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białucki - od nazwy miejscowej Białuty (płockie, gmina Gozdowo, warszawskie, gmina Blonie).

  Białuna - 1482 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białuń - 1470 80 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białuński - od nazwy miejscowej Białonie (nowosądeckie, gmina Niedźwiedź).

  Białus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białusewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białuszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białuszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białuszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białuś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białużyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białwąs - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biały - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biały Kiep - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biały Koń - 1396 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biały Ksiądz - 1433 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biały Kwiat - 1474 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biały Rękaw - 1403 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biały Wąs - 14 12 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biały Włos - 1428 Biały Wąs 14 12 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białych - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białydyga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białyjan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białyka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białymazur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białynia - 1460 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białynicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białynicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białyniecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białyński - 1590 od nazwy miejscowej Białynin (skierniewickie, gmina Głuchów).

  Białys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Białyszewski - 1542 od nazwy miejscowej Białyszewo (plockie, gmina Sierpc).

  Bian - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bianek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bianias - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bianiek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bianke - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biara - 1470 80 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biarnat - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bias - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biasek - 16 14 od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biasion - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biata - 1458 od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Biatek - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Biatkiewicz - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Biatkowski - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Biaton - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Biatoń - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Biazdrowski - 1399 od nazwy miejscowej Biezdrowo (pilskie, gmina Wronki).

  Bib - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Biba - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibak - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibała - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibel - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Biber - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Biberstain - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Biberstajn - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Biberstein - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Biberstein - Starowieyski zlożenia brak; Biberstein od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’;Starowieyski od nazwy miejscowej Stara Wieś (częste).

  Bibersztajn - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibersztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Biberstein.

  Bibersztein - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibersztejn - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibic - 1333 od nazwy miejscowej Bibice (krakowskie, gmina Zielonki).

  Bibicki - 1420 od nazwy miejscowej Bibice (krakowskie, gmina Zielonki).

  Bibiela - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibielak - 1629 od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibielka - 16 19 od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibiella - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibierstein - od niemieckiej nazwy osobowej Biberstein.

  Bibik - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibikow - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibiłło - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibiło - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibinin - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibirsztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Biberstein.

  Biborski - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibow - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibowic - 1468 od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibów - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Bibr - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibrich - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibro - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibrowicz - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibrowski - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibrzycki - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bibulski - od bibuła ‘gatunek papieru; przenośnie pijak’.

  Bibuła - od bibuła ‘gatunek papieru; przenośnie pijak’.

  Bibułka - 1423 od bibuła ‘gatunek papieru; przenośnie pijak’; od bibułka.

  Bibułowicz - od bibuła ‘gatunek papieru; przenośnie pijak’.

  Bibułowski - od bibuła ‘gatunek papieru; przenośnie pijak’.

  Bic - od bicz.

  Bica - od bicz.

  Bich - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bicha - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichajło - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichalski - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichel - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichoński - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichowicz - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichowski - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichta - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichun - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichuniak - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bichuń - w grupie nazwisk pochodzących od nazw osobowych na Bic , por. staropolskie formy Bieniedykt, Bieniamin.

  Bicica - od bicz.

  Biciulewicz - od bicz.

  Bicz - 1426 od bicz.

  Bicza - od bicz.

  Biczak - od bicz.

  Biczan - od bicz.

  Biczanik - od bicz.

  Biczejko - od bicz.

  Biczek - od bicz.

  Biczel - od bicz.

  Biczewski - od bicz.

  Biczk - od bicz.

  Biczko - od bicz.

  Biczkowski - od bicz.

  Biczok - od bicz.

  Biczuja - od bicz.

  Biczuk - od bicz.

  Biczul - od bicz.

  Biczyc - od bicz.

  Biczyk - 1624 od bicz.

  Biczysko - 1470 80 od bicz, biczysko.

  Bid - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bida - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidacha - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidakowski - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidański - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidas - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidecki - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidej - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidek - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidel - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidelski - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bider - od niemieckiego bider ‘uczciwy, prawy’.

  Bidera - od niemieckiego bider ‘uczciwy, prawy’.

  Biderek - od niemieckiego bider ‘uczciwy, prawy’.

  Biderman - od niemieckiego bider ‘uczciwy, prawy’; od niemieckiego apelatywu Biedermann ‘człowiek uczciwy, prawy’.

  Bidermann - od niemieckiego bider ‘uczciwy, prawy’; od niemieckiego apelatywu Biedermann ‘człowiek uczciwy, prawy’.

  Bidiak - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidiuch - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidiuk - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidiukow - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidiuków - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidka - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidnik - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidniuk - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidny - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidnyk - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidoczka - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidoczko - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidok - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidol - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidołach - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidoń - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidos - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidowaniec - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidul - 1534 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidula - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidulka - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidulski - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biduła - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidus - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biduś - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidzan - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidziak - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidziński - 1475 od nazwy miejscowej Bidziny (tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice).

  Bidziuch - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bidziuk - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bieber - od niemieckiego apelatywu Biber ‘bóbr’.

  Bieberstein - od niemieckiej nazwy osobowej Biberstein.

  Bieberstien - od niemieckiej nazwy osobowej Biberstein.

  Biebersztain - od niemieckiej nazwy osobowej Biberstein.

  Biebersztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Biberstein.

  Biebiela - od biba ‘pijatyka’, to od łacińskiego bibere ‘pić’, też od gwarowego biba ‘kołyska’.

  Biebierstein - od niemieckiej nazwy osobowej Biberstein.

  Biebirsztejn - od niemieckiej nazwy osobowej Biberstein.

  Biec - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieca - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Biecek - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Biech - 1439 od imion na Bie , typu Biezdziad, Biejata, Bieniedykt.

  Biechna, ż. - 14 10 od imion na Bie , typu Biezdziad, Biejata, Bieniedykt.

  Biechoski - 1403 od nazwy miejscowej Biechów (kieleckie, gmina Pacanów).

  Biechowski - 1366 od nazwy miejscowej Biechów (kieleckie, gmina Pacanów).

  Bieciuk - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieciuszek - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Biecyk - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Biecz - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieczak - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieczek - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieczka - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieczkier - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieczuła - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieczyc - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieczyk - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieczyński - 1390 od nazwy miejscowej Bieczyny (poznańskie, gmina Czempiń).

  Bieczysko - od bicz, biczysko.

  Bieć - od nazw osobowych na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieda - 1497 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedach - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedacha - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedacki - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedak - 1683 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida; od biedak.

  Biedakiewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedakowski - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedal - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedalak - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedan - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedana - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedas - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedasiewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedaszewski - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedaszkiewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedaśkiewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedawski - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedecki - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bieder - od niemieckiego bider ‘uczciwy, prawy’.

  Biederek - od niemieckiego bider ‘uczciwy, prawy’.

  Biederman - od niemieckiego bider ‘uczciwy, prawy’; od niemieckiego apelatywu Biedermann ‘człowiek uczciwy, prawy’.

  Biedermann - od niemieckiego bider ‘uczciwy, prawy’; od niemieckiego apelatywu Biedermann ‘człowiek uczciwy, prawy’.

  Biedka - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida lub od imienia Biedka, Elżbieta.

  Biedke - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida lub od imienia Biedka, Elżbieta.

  Biedko - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida lub od imienia Biedka, Elżbieta.

  Biedna - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida; od biedny.

  Biedniak - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedniakowski - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biednik - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida lub od biednik ‘biedaczek’.

  Biedniuk - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedny - 1494 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida; od biedny.

  Biedo - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedoń - 1663 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedowicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedra - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biedrawa - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biedro - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biedron - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk); od biedroń ‘niezgrabny mężczyzna’.

  Biedronek - od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Biedronka - 1590 od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Biedroń - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk); od biedroń ‘niezgrabny mężczyzna’.

  Biedrończyk - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk); od biedroń ‘niezgrabny mężczyzna’.

  Biedroński - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk); od biedroń ‘niezgrabny mężczyzna’.

  Biedrowski - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biedruka - od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Biedruna - od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Biedrunka - od biedronka, ze staropolskiego wiedronka.

  Biedruń - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biedrych - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Biedrzak - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biedrzycak - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Biedrzych - 1387 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Biedrzychowic - 1203 od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Biedrzychowski - 1578 od nazwy miejscowej Biedrzychów (tarnobrzeskie, gmina Ożarów).

  Biedrzycki - 1466 od nazwy miejscowej Biedrzyce (ostrołęckie, gmina Różana).

  Biedrzycki - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Biedrzyczka - od imienia Fryderyk, znanego w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu występowało w licznych wariantach fonetycznych jako Frydrych, Fryderych, Fryderyk, Frydryk, Frydyryk, Fredrych, Frederych, Frederyk, Fredryk, Fredyryk; do języka polskiego przejęte też jako Biedrzych. Jest to imię genetycznie germańskie, od germańskiego fridu ‘pokój’ + rihhi ‘mocny’.

  Biedrzyk - 1306 od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biedrzyński - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biedukiewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedul - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedula - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedulewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedulko - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedulski - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedun - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedunkiewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedunkowicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bieduń - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bieduńkiewicz - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedus - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedusz - 1443 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedziak - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedzian - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedzielowicz - 1468 od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedziuch - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedziuk - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Biedź - od bieda, ze staropolskiego też biada, bida.

  Bieg - 1494 od biegać.

  Biega - 1793 od biegać.

  Biegacki - od biegać; od biegacz ‘ten, co biega’.

  Biegacz - 1794 od biegać; od biegacz ‘ten, co biega’.

  Biegaczek - 1729 od biegać; od biegacz ‘ten, co biega’.

  Biegaj - od biegać.

  Biegajcz - od biegać.

  Biegajczyk - od biegać.

  Biegajewski - od biegać.

  Biegajło - od biegać.

  Biegajski - od biegać.

  Biegaleski - od biegać.

  Biegalewski - od biegać.

  Biegalik - od biegać.

  Biegalski - 1766 od biegać.

  Biegał - od biegać.

  Biegała - XVII w. od biegać.

  Biegałek - od biegać.

  Biegałka - od biegać.

  Biegałko - od biegać.

  Biegan - 127 1 od biegać; od biegacz ‘ten, co biega’; od biegan ‘biegacz’.

  Bieganek - 1497 od biegać; od biegacz ‘ten, co biega’; od biegan ‘biegacz’.

  Bieganik - od biegać; od biegacz ‘ten, co biega’; od biegan ‘biegacz’.

  Bieganowicz - 140 1 od biegać; od biegacz ‘ten, co biega’; od biegan ‘biegacz’.

  Bieganowski - 1376 od nazw miejscowych Bieganów, Bieganowo (kilka wsi).

  Biegań - od biegać.

  Biegański - 1399 od nazw miejscowych typu Bieganice, Bieganowo, Bieganów.

  Biegarczyk - od biegać;

  Biegas - od biegać.

  Biegasiewicz - od biegać.

  Biegasz - 1420 od biegać.

  Biegaś - od biegać.

  Biegda - 1628 od biegać.

  Biegesz - od biegać.

  Biegiesz - od biegać.

  Biegisz - od biegać.

  Bieglik - od biegać;

  Biegluk - od biegać;

  Biegło - od biegać; od biegły.

  Biegniewicz - od biegać.

  Biegniewski - od biegać.

  Biegoj - 1487 od biegać.

  Biegon - od biegać.

  Biegonek - od biegać.

  Biegoń - 1743 od biegać.

  Biegosz - 1228 od biegać.

  Biegulski - od biegać.

  Bieguła - 179 1 od biegać.

  Biegun - 1495 od biegać, biegun ‘biegacz’.

  Biegunek - 1608 od biegać;

  Bieguniak - od biegać;

  Bieguniec - od biegać;

  Bieguń - od biegać;

  Biegus - 1773 od biegać;

  Biegusiewicz - od biegać;

  Biegusz - 1427 od biegać;

  Bieguszewski - od biegać;

  Bieguś - od biegać.

  Biegutko - 1440 od biegać.

  Biehan - 1458 (Śl) od biegać.

  Biehun - od biegać.

  Biej - od imion na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Bieja - od imion na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Biejat - od imienia żeńskiego Beata. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi od łacińskiego beatus ‘szczęśliwy, bogaty’.

  Biejata, m. - 1604 od imienia żeńskiego Beata. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi od łacińskiego beatus ‘szczęśliwy, bogaty’.

  Biejkowski - 1407 od nazwy miejscowej Biejków (radomskie, gmina Promna).

  Biejnia - od imion na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Biejnio - od imion na Bie , typu Biezdziad, Bieniedykt.

  Biejota - od imienia żeńskiego Beata. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi od łacińskiego beatus ‘szczęśliwy, bogaty’.

  Biekielewicz - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’.

  Biekierz - od niemieckiego apelatywu Bäcker ‘piekarz’.

  Bieksza - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.; od beksa.

  Biekszo - od podstawy bek , por. bekać, beka ‘beczka’, beksa ‘mazgaj’; od bekas ‘beksa’.; od beksa.

  Biel - 1396 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biela - 1366 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielacha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielachowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielachowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaczyc - 17 16 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaczyk - 1794 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielada - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielajew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od bielak ‘człowiek o białych włosach’.

  Bielak - Bielecki złożenia brak; Bielak w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od bielak ‘człowiek o białych włosach’; Bielecki 1407 od nazw miejscowych typu Białka, Biełka, Biełcza, Biele.

  Bielaka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielakow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielam - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielamowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaniniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanka - 14 17 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielanski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielań - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielańczyk - 1764 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielańczyk - 1764 od nazwy miejscowej Bielany (częste).

  Bielański - 1764 od nazwy miejscowej Bielany (częste).

  Bielarczyc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od bielarz ‘ten, co bieli płótno’.

  Bielarzewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielas - 1548 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od bielas ‘człoweik o białych włosach’.

  Bielaschik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielasiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielasił - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielasta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielasty - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielasza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaszyc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielatanicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielatko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielato - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielatowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od bielawa ‘bielnik, blech’, od nazwy miejscowej Bielawa.

  Bielawc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielawski - 1384 od nazw miejscowych Bielawy, Bielawa (częste).

  Bielazik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielaziun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielcz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielczak - 1656 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielczek - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielczew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielczewski - 1425 od nazwy miejscowej Bielczewo, dziś Bilczew (kaliskie, gmina Sieroszewice).

  Bielczowski - 1425 od nazwy miejscowej Bielczewo, dziś Bilczew (kaliskie, gmina Sieroszewice).

  Bielczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biele - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; lub od bielec ‘człowiek o białym zaroście’.

  Bielech - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielecha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielechow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielecki - 1407 od nazw miejscowych typu Białka, Biełka, Biełcza, Biele.

  Bieleda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielej - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielejec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielejewic - 1232 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielejewski - 1398 od nazwy miejscowej Bielejewo (kaliskie, gmina Jaraczewo; poznańskie, gmina Ostroróg).

  Bielek - 1566 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielen - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielencz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenichin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenichiń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleninik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleninnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielennik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielenowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleńka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleńkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleński - 1489 od nazw miejscowych typu Bieliny, Bielin, Bielne (częste).

  Bieles - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielesta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielesz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielesza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieleś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielewa - 1479 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielewicz - 1556 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielewiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielewski - 1388 od nazwy miejscowej Bielewo (leszczyńskie, gmina Krzywiń).

  Bielęda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielęga - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielic - 1366 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielica - XVII w. w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielice - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielicha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielichowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielicki - 1386 od nazw miejscowych Bielica, Bielice (częste).

  Bielicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieliczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieliczyk - 1406 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielida - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielik - 138 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od bielik ‘człowiek o jasnych włosach’.

  Bielikow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielikowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielików - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieliłowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielin - 1065 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielinia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieliniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieliniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielinik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielinis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielino - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieliński - 1370 od nazw miejscowych typu Bieliny, Bielin, Bielne (częste).

  Bielis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieliszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieliszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieliz - od prasłowiańskiego bieliz? ‘białawy, jasny’.

  Bielizna - od prasłowiańskiego bieliz? ‘białawy, jasny’; od bielizna ‘biała odzież, białawy’.

  Bielk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielka - 1629 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielkiewicz - 155 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biell - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biella - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od bielny ‘biały’.

  Bielobradek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielobrodek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieloch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieloczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielohlawek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielonka - 1420 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielonko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieloń - 1763 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielowicz - 1537 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielówka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielski - 1380 od nazw miejscowych Biała, Bielsk, Bielsko.

  Bieluch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielucha - 1764 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieluczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieluga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielunas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielunka - 1430 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielunkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieluń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielusiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielusz - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieluszek - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieluszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieluszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bielut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieluta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biely - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełaczowski - 1445 od nazwy miejscowej Białaczów (piotrkowskie, gmina Białaczów).

  Biełaga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełago - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełaja - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełajc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełajec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełajew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełanicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełaniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełanos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełans - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełań - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełaszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełaszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieława - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełek - 1792 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełeńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełka - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; od biełka, bielka ‘futerko z wiewiórki’.

  Biełkina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełko - 1458 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełkowicz - 145 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełoboki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełobokow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełobrow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełobrzeski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełocerkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełocerkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełogłazkin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełogłazowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełogłowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełogłowy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełogór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełogrudowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełogrywa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełojan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełojedow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełokoński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełokoz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełokozowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełokurow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełomyzy - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełonoga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełonos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełooka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełooki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełorozowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełoszewicz - 1464 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełoś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełous - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełousko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełousow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełouś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełouz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełowąs - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełowieżec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieługa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieługin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełunos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełusiew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełuszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełuszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełuś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bieły - 1382 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełych - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biełyszew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biema - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Biemek - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Biemiek - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Biemosek - od łacińskiego Bohemus, niemieckiego Böhme (= Czech).

  Bien - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienal - 1403 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienas - 1788 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienasiak - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienasiński - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienasz - 1789 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienczak - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienczyk - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biendar - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Biendara - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Biendarra - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Biendarski - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Biender - od niemieckiej nazwy osobowej Bander, też od bandera ‘chorągiew’.

  Bienduga - od binduga ‘spław drzewa’, tu: ‘człowiek zajmujący się spławem’.

  Bienek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienenda - (= ęda) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienerowski - 1447 od niemieckiego apelatywu Biener ‘pszczelarz’, to od średniowysokoniemieckiego bin ‘pszczoła’.

  Bienia - 1392 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniacz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniaczek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniada - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniak - 1388 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniakoński - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniakowski - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniar - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniara - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniarczyk - 1743 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniarz - 1788 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienias - 1793 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniasa - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniasiek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniasiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniasik - 1599 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniasz - Krzywiec złożenia brak; Bieniasz 1323 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin; Krzywiec 1478 od krzywy.

  Bieniasz - 1323 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniaszczyk - 1665 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniaszek - 1392 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniaszewic - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniaszewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniaszewski - 1703 od nazwy miejscowej Bieniaszowice (tarnowskie, gmina Gręboszów).

  Bieniaszkiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniaszko - 1393 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniaszowicz - 1424 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniaszowski - 1395 od nazwy miejscowej Bieniaszowice (tarnowskie, gmina Gręboszów).

  Bieniaś - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniawa - 1567 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniawczyk - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniawski - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienicewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienich - 1386 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniec - 1743 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniedzki - 1535 od nazwy miejscowej Bieniędzice (radomskie, gmina Wolanów).

  Bieniek - 1202 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienienda - (= ęda) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienies - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniesz - 1245 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienieszowic - 1444 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniewicz - 1322 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienięda - 1222 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniędzic - 1384 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniędzki - 1470 80 od nazwy miejscowej Bieniędzice (radomskie, gmina Wolanów).

  Bienięnda - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienik - 1 189 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienikow - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienikowic - 1435 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienio - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniok - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienios - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniosch - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniosek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniossek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniosz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienioszek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniowic - 140 1 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienisiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienisz - 1385 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniszek - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniszewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniszewski - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniszkiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniuk - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniusa - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniusia - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniusiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniussa - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniusz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniusza - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniuszewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniuszkiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniuszko - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieniuta - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienk - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienka - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienkie - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienkiewicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienko - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienkowicz - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienola - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienoń - 1467 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienos - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienosz - 1393 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienusa - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bienussa - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bień - 1222 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńczak - 1645 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńczuk - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńczyk - 1687 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńdak - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńduga - od binduga ‘spław drzewa’, tu: ‘człowiek zajmujący się spławem’.

  Bieńk - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńka - 1295 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńkiewicz - 1677 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńko - 12 12 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńkosz - 1407 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńkowicz - 1393 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńkowski - 1494 od bazw miejscowych Bieńki, Bieńkowice, Bieńkówka (kilka wsi).

  Bieńkus - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńkusz - 1394 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieńkut - 1265 od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bieński - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bier - XVI w. w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biera - 1470 80 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieracki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieracz - 1748 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierada - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieraga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieralski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieranowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierastowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieraś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierawa - 1464 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieraz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieraza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierazka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieraznowska - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierazo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierbacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierbarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierbasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierbasz - Juchnowicz złożenia brak; Bierbasz w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat; Juchnowicz 1569 od jucha ‘krew zwierzęca’.

  Bierbat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierbau - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierbieć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierbula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierca - 138 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat; od bierca ‘poborca podatków’.

  Biercewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierciewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierciewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biercuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierczak - 169 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierczyna, m. - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierda - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Bierdek - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Bierdnik - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Bierdziewski - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Bierdzik - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Bierdziński - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Bierdzio - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Bierdź - od podstawy bard , por. barda ‘topór’, staropolskie bardo ‘grzebień tkacki’, bard ‘poeta’, gwarowe bard ‘wzgórze’.

  Bierecki - 1447 od nazwy miejscowej Biercza, dziś Bircza (przemyskie, gmina Bircza).

  Bierek - 1634 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierenda - 1498 od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Biereta - 1678 od bieret, biryt ‘czapka rogata bez daszka, beret’.

  Bierezin - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bierezina - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bierezowczuk - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bierezowic - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bierezowicz - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bierezowiec - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Biereżna - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Biereżny - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Biergier - od niemieckiej nazwy osobowej Berger, ta od nazwy miejscowej Berg.

  Bierioza - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bierk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierka - 1683 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierkat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierko - 1402 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierkowski - 1489 od nazwy miejscowej Biórków, dawniej Birków, Bierków (krakowskie, gmina Koniusza).

  Bierkus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierlat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierlet - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierlik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierman - od niemieckiej nazwy osobowej Berman, ta od imion na Ber .

  Biermana - od niemieckiej nazwy osobowej Berman, ta od imion na Ber .

  Biermann - od niemieckiej nazwy osobowej Berman, ta od imion na Ber .

  Biermanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Berman, ta od imion na Ber .

  Biermański - od niemieckiej nazwy osobowej Berman, ta od imion na Ber .

  Biern - 1427 od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Bierna - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Biernacek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernacha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernaciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernacik - 1708 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernaciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernaciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernacki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernacki - 1404 od nazw miejscowych Biernacice, Biernaty, Biernatki (kilka wsi).

  Biernaczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernad - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernadski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernadt - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernady - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernadzki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernard - 1454 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernardyn - 1483 od imienia Bernardyn. Imię, notowane w Polsce od połowy XV wieku, pochodzi od łacińskiego Bernardinus, a to stanowi łacińską adaptację imion germańskich Bernard, Bernhard.

  Biernart - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernasiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernasiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernat - Birkowski złożenia brak; Biernat 1365 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’; Birkowski 144 1 od nazwy miejscowej Biórków, dawniej Birków, Bierków (krakowskie, gmina Koniusza).

  Biernat - 1365 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernatek - 1476 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernath - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernatkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernatowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernatowski - 1698 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernek - 1346 od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Biernert - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Bierniak - 1766 od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Bierniakowicz - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Biernicki - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Bierniewicz - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Biernik - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Biernikiewicz - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Biernikow - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Biernikowicz - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Bierników - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Bierniukiewicz - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Biernot - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernotek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernoth - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Biernowski - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Bierny - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Bieroniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieroń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieroński - 1764 od nazwy miejscowej Bieruń (katowickie).

  Bierota - 1692 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieroza - (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Bierówka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biert - 1470 80 od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Biertołdowic - 1406 od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Bierula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierulak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieruła - 167 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieruński - 1628 od nazwy miejscowej Bieruń (katowickie).

  Bierusz - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieruś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieruta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierycki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieryndo - od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Bieryńdo - od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Bieryt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieryta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bieryto - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierzało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierzanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierzecki - 1464 od nazwy miejscowej Biercza, dziś Bircza (przemyskie, gmina Bircza).

  Bierzęta - 1387 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierzgieł - XVI w. od bargieł, bargiel ‘gatunek ptaka’.

  Bierzgliński - 1497 od nazwy miejscowej Bierzglin (poznańskie, gmina Września).

  Bierzk - 15 10 (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bierzwicki - od nazwy miejscowej Bierwce, dawniej Bierzwce (radomskie, gmina Jedlińsk).

  Bierzwiecki - od nazwy miejscowej Bierwce, dawniej Bierzwce (radomskie, gmina Jedlińsk).

  Bierzwieński - 1536 od nazwy miejscowej Bierzwienna (konińskie, gmina Klodawa).

  Bierzwiński - od nazwy miejscowej Bierzwienna (konińskie, gmina Klodawa).

  Bierzychudek - od bieżeć ‘biec’.

  Bierzyna - 1742 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bies - 1328 od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesa - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesaczek - 1629 od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesada - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesadziński - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesadzki - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesaga - 1655 od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Biesak - 1628 od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesalski - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesaraba - od nazwy krainy Besarabia (część Mołdawii).

  Biesarz - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesek - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesel - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesiacki - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiada - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiadecki - 1560 od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiadka - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiadna - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiadny - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiadowicz - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiadowski - 1667 od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiadzik - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiadziński - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiadzki - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiaga - od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Biesiak - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesiakierski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Biesiakiewicz - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesiakirski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Biesiakowski - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesiala - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesialski - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesica - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesicki - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesieda - 1695 od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiedecki - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiedna - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiedny - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Biesiega - od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Biesiekierski - 1685 od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Biesiekirski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Biesiela - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesielski - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesiewicz - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesięga - od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Biesik - 1623 od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesikirski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Bieskiewicz - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesko - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biesok - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biess - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biessek - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biessikirski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Biestek - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Biestke - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Biestrzychowski - 1492 od nazwy miejscowej Biestrzyków (piotrkowskie, gmina Kobiele Wielkie).

  Biestrzykowski - 1782 od nazwy miejscowej Biestrzyków (piotrkowskie, gmina Kobiele Wielkie).

  Biesz - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Biesza - 1403 od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszad - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszada - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszadzki - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszaj - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszcz - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszczad - od nazwy gór Bieszczady.

  Bieszczada - od nazwy gór Bieszczady.

  Bieszczadzki - od nazwy gór Bieszczady.

  Bieszczak - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszczanik - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszczanin - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszczat - od nazwy gór Bieszczady.

  Bieszczot - od nazwy gór Bieszczady.

  Bieszczyk - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszek - 1478 od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszk - 1498 (Maz.) od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszka - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszke - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszki - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszkie - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszkiewicz - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieszko - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Biesztanow - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Bieszteń - od podstawy best , beszt , por. best ‘bez’, besztać, imię Sebastian.

  Bieszyk - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieś - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieściak - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieśka - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieśkiewicz - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bieta - 1536 od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Bietczyc - 144 1 od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Bietczyk - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Bietka - 13 12 od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Bietko - 1405 od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Bietkowski - od imienia żeńskiego Elżbieta, to od hebrajskiego elišeba ‘Bóg jest moją przysięgą’; od imienia Bieta (= Elżbieta).

  Bietowski - od nazwy miejscowej Bietowo (gdańskie, gmina Lubichowo).

  Bietran - 14 1 1 od niemieckiej nazwy osobowej Bertrandt, ta od beraht ‘sławny, znakomity’ + rant ‘tarcza’.

  Biez - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bieza - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Biezdienieżna - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Biezdrew - 1 16 1 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Biezdrowski - 1397 od nazwy miejscowej Biezdrowo (pilskie, gmina Wronki).

  Biezdziad - 1236 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Biezdziadko - 1382 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Biezdziadowic - 1325 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Biezgrosz - 1456 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Biezmienow - od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bieznos - 1343 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Biezopasz - 127 1 od przyimka bez, od staropolskiego bierz, gwarowego przez.

  Bieżalik - od bieżeć ‘biec’.

  Bieżało - 1787 od bieżeć ‘biec’.

  Bieżały - 1693 od bieżeć ‘biec’.

  Bieżan - 1384 od bieżeć ‘biec’.

  Bieżanek - od bieżeć ‘biec’.

  Bieżewski - od bieżeć ‘biec’.

  Bieżuj - od bieżeć ‘biec’.

  Bieżuń - od bieżeć ‘biec’.

  Bieżyca - od bieżeć ‘biec’.

  Bieżyca - od bieżeć ‘biec’.

  Bieżychudek - od bieżeć ‘biec’.

  Bieżyk - od bieżeć ‘biec’.

  Bieżykowicz - 1445 od bieżeć ‘biec’.

  Bięga - od biegać;

  Bięs - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Bięś - od imion na Bie , typu Biezdziad, Biernat, Benedykt.

  Big - od biegać;

  Biga - od biegać;

  Bigaczyk - od biegać;

  Bigaj - od biegać;

  Bigajczyk - od biegać;

  Bigajło - od biegać;

  Bigajski - od biegać;

  Bigalke - od biegać;

  Bigall - od biegać;

  Bigalski - od biegać;

  Bigała - 1756 od biegać;

  Bigałka - od biegać;

  Bigałko - od biegać;

  Bigałowski - od biegać;

  Bigan - od biegać;

  Bigański - od biegać;

  Bigas - od biegać;

  Bigasik - od biegać;

  Bigaś - od biegać;

  Bigda - od biegać;

  Bigdas - od biegać;

  Bigdo - od biegać;

  Bigdon - od biegać;

  Bigdoń - od biegać;

  Bigdowski - od biegać;

  Bigelewicz - od biegać;

  Bigewski - od biegać;

  Bigiej - od biegać;

  Bigiel - od biegać;

  Bigilski - od biegać;

  Bigoj - od biegać;

  Bigoń - od biegać;

  Bigora - od biegać;

  Bigorowski - od biegać;

  Bigos - 1558 od bigos ‘rodzaj potrawy’.

  Bigosek - 1739 od bigos ‘rodzaj potrawy’.

  Bigosiak - 1692 od bigos ‘rodzaj potrawy’.

  Bigosiąski - od bigos ‘rodzaj potrawy’.

  Bigosiński - 1767 od bigos ‘rodzaj potrawy’.

  Bigosz - od biegać.

  Bigoszewicz - od biegać.

  Bigoszewski - od biegać.

  Bigoszyński - od biegać.

  Bigoś - od biegać.

  Bigowicz - od biegać.

  Bigulak - od biegać.

  Bigulski - od biegać.

  Biguła - od biegać.

  Bigun - od biegać.

  Bigus - od biegać.

  Biguszewski - od biegać.

  Biguś - od biegać.

  Bihajło - od biegać.

  Bihałowicz - od biegać.

  Bihun - od biegać.

  Bihuniak - od biegać.

  Bihuń - od biegać.

  Bij - 1450 od bijać, bić.

  Bija - od bijać, bić.

  Bijacik - od bijać, bić.

  Bijaczek - 1679 od bijać, bić.

  Bijaczewski - od bijać, bić.

  Bijaczuk - od bijać, bić.

  Bijaczyk - od bijać, bić.

  Bijak - od bijać, bić; od bijak ‘zawadiaka’.

  Bijakiewicz - od bijać, bić.

  Bijakowski - od bijać, bić.

  Bijała - od bijać, bić.

  Bijan - od bijać, bić.

  Bijański - od bijać, bić.

  Bijas - od bijać, bić.

  Bijasiewicz - od bijać, bić.

  Bijata - 1699 od imienia żeńskiego Beata. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi od łacińskiego beatus ‘szczęśliwy, bogaty’.

  Bijatowski - od imienia żeńskiego Beata. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi od łacińskiego beatus ‘szczęśliwy, bogaty’.

  Bijeś - od bijać, bić.

  Bijewski - od bijać, bić.

  Bijoch - od bijać, bić.

  Bijoć - od bijać, bić.

  Bijok - od bijać, bić.

  Bijoła - od bijać, bić.

  Bijos - od bijać, bić.

  Bijoszek - od bijać, bić.

  Bijoś - od bijać, bić.

  Bijota - od bijać, bić.

  Bijowski - od bijać, bić.

  Bik - od byk.

  Bik - Multanowski złożenia brak; Bik od byk; Multanowski od staropolskiego multan ‘miecz krótki, prosty’.

  Bika - od byk.

  Bikielec - od byk.

  Bikun - od byk.

  Bikuń - od byk.

  Bikus - od byk.

  Bil - Bielecki złożenia brak; Bil w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily; Bielecki 1407 od nazw miejscowych typu Białka, Biełka, Biełcza, Biele.

  Bil - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bila - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilaczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilak - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilanowski - 1388 od nazwy miejscowej Bilanowice, dziś Blanowice (katowickie, gmina Zawiercie), Bilanowo, dziś Bielanki (skierniewickie, gmina Brzeziny).

  Bilanów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilański - 1788 od nazwy miejscowej Bielany (częste).

  Bilas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilata - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilatczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilcz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilcza - 1427 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bild - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bilda - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bildakiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bildz - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bildzia - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bildzikiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bildzis - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bildziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bildziukiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bildź - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bildż - od niemieckiej nazwy osobowej Bild, ta od apelatywu Bild ‘obraz’.

  Bilec - XII w. w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biledo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilej - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilend - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilenda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilenica - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bileńki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bileńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilesz - 1775 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilesza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilewicz - 1529 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilewski - 1740 od nazwy miejscowej Bilew (sieradzkie, gmina Sedziejowice).

  Bilęda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilic - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilicz - 1545 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biliczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biliczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biliczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biliczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilijenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilik - 1548 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biliński - od nazw miejscowych typu Bieliny, Bielin, Bielne (częste).

  Bilip - od imienia Filip. Imię pochodzenia greckiego Philippos, od philos ‘kochany, drogi; przyjaciel’ oraz hippos ‘koń’. W Polsce notowane od XII wieku też w formie Pilip.

  Biliszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biliszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biliszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bill - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Billan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Billewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Billi - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Billich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Billik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Billok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biloń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilsko - 1690 od nazw miejscowych Biała, Bielsk, Bielsko.

  Bilsza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilszo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bilut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłanicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłanik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłasik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłat - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biławka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłda - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłek - 1785 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłeńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłeńka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłeńki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłeńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłgoraj - od nazwy miasta Bilgoraj (zamojskie).

  Biłgorajski - od nazwy miasta Bilgoraj (zamojskie).

  Biłk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłka - 1469 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłobran - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłobrzeski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłocerkowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłogan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłogłaz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłogon - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłogoń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłogras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłohołub - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłohubka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłojan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłokryła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłokubka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłokur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłoś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłotas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłous - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłowąs - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłowus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłozor - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłozór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłozur - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłuszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biły - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłyj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłyków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biłyszew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bin - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bina - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binacz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binar - 1496 od niemieckiego apelatywu Biener ‘pszczelarz’, to od średniowysokoniemieckiego bin ‘pszczoła’.

  Binarowski - od niemieckiego apelatywu Biener ‘pszczelarz’, to od średniowysokoniemieckiego bin ‘pszczoła’.

  Binas - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binasiak - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binasiewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binasik - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binasz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binaszak - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binaszek - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binaszewski - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binaszkiewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binaś - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binc - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binck - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bincz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binczak - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binczarowski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Binczarski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Binczek - 1372 (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binczyk - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binda - 163 1 od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindacz - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindas - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindasz - 1554 od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’; lub od staropolskiego bindasz ‘penis’.

  Bindaszewski - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindaś - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindek - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindel - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindela - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Binder - od niemieckiej nazwy osobowej Binder lub od apelatywu Binder ‘bednarz’.

  Bindera - od niemieckiej nazwy osobowej Binder lub od apelatywu Binder ‘bednarz’.

  Binderman - od niemieckiej nazwy osobowej Binder lub od apelatywu Binder ‘bednarz’.

  Bindermann - od niemieckiej nazwy osobowej Binder lub od apelatywu Binder ‘bednarz’.

  Bindrich - od niemieckiej nazwy osobowej Binder lub od apelatywu Binder ‘bednarz’.

  Bindrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Binder lub od apelatywu Binder ‘bednarz’.

  Bindryn - od niemieckiej nazwy osobowej Binder lub od apelatywu Binder ‘bednarz’.

  Binduchowski - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Binduga - od binduga ‘spław drzewa’, tu: ‘człowiek zajmujący się spławem’.

  Bindulski - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Binduła - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindyk - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindziej - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindzik - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindzio - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindziów - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bindziuk - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Binek - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binenda - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biner - od niemieckiego apelatywu Biener ‘pszczelarz’, to od średniowysokoniemieckiego bin ‘pszczoła’.

  Binerowski - od niemieckiego apelatywu Biener ‘pszczelarz’, to od średniowysokoniemieckiego bin ‘pszczoła’.

  Binęda - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bingoraj - od nazwy miasta Bilgoraj (zamojskie).

  Bingoray - od nazwy miasta Bilgoraj (zamojskie).

  Binia - 1424 (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniak - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniakiewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniakowski - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniarski - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniarz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binias - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniasch - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniasiewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniasz - 1786 (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniaszak - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniaszcyk - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniaszczyk - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniaszek - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniaś - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binicewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binich - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniec - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binieda - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniek - 1793 (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binienda - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binięda - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniękiewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binięnda - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binik - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bininda - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binio - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniok - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniosek - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniossek - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binioszek - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniszkiewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biniusiewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bink - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binka - 16 18 (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binke - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binkiewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binko - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binkowicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binkul - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binkus - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binkuś - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binn - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binna - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binner - 1732 od niemieckiego apelatywu Biener ‘pszczelarz’, to od średniowysokoniemieckiego bin ‘pszczoła’.

  Binola - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binoś - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binowicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binsch - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binsz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binszek - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binus - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binuta - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binuto - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Binyenda - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biń - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bińczak - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bińczarowski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bińczarski - od niemieckich nazw osobowych Balzar, Balzer, te od imienia Balthassar.

  Bińczuk - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bińczyk - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bińdak - od staropolskiego binda ‘przepaska; pęta’.

  Bińduga - od binduga ‘spław drzewa’, tu: ‘człowiek zajmujący się spławem’.

  Bińka - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bińkiewicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bińko - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bińkowicz - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bińkowski - 1794 od bazw miejscowych Bieńki, Bieńkowice, Bieńkówka (kilka wsi).

  Bińkuś - (z wtórną zmianą Bien w Bin ) od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Biodra - 1385 od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biodrka - 1425 od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biodrowicz - od biodra, biodro, też od imienia Biedrzych (= Fryderyk).

  Biolik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bioly - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biołek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Biołka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Bion - od imion Benedykt, Beniamin, w średniowieczu Bieniedykt, Bienijamin.

  Bioras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biorna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biorun - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biotran - 1480 od niemieckiej nazwy osobowej Bertrandt, ta od beraht ‘sławny, znakomity’ + rant ‘tarcza’.

  Biowski - od bijać, bić.

  Biórka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biórko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bir - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bira - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biraga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birago - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biran - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biranowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birant - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birawa - 1452 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birąt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birecki - 1437 od nazwy miejscowej Biercza, dziś Bircza (przemyskie, gmina Bircza).

  Birek - 14 13 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Bireta - od bieret, biryt ‘czapka rogata bez daszka, beret’.

  Biretto - od bieret, biryt ‘czapka rogata bez daszka, beret’.

  Birgel - od niemieckiej nazwy osobowej Bergel, ta od imion na Berg (en) .

  Birger - od niemieckiej nazwy osobowej Berger, ta od nazwy miejscowej Berg.

  Birgerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Berger, ta od nazwy miejscowej Berg.

  Birgiel - od niemieckiej nazwy osobowej Bergel, ta od imion na Berg (en) .

  Birgier - od niemieckiej nazwy osobowej Berger, ta od nazwy miejscowej Berg.

  Birk - od niemieckiego apelatywu Birke ‘brzoza’ lub od polskiego Bier.

  Birk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birke - od niemieckiego apelatywu Birke ‘brzoza’ lub od polskiego Bier.

  Birke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birken - od niemieckiego apelatywu Birke ‘brzoza’ lub od polskiego Bier.

  Birko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birkos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birkoś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birkowski - 144 1 od nazwy miejscowej Biórków, dawniej Birków, Bierków (krakowskie, gmina Koniusza).

  Birla - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birlan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birlet - od bieret, biryt ‘czapka rogata bez daszka, beret’.

  Birm - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Birma - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Birn - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Birn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birna - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Birna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birnacki - 1497 od nazw miejscowych Biernacice, Biernaty, Biernatki (kilka wsi).

  Birnacz - 1435 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Birnasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Birnat - 1493 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Bernard, notowanego w Polsce od XII wieku, pochodzenia germańskiego, od Bernhard, to od beren ‘niedźwiedź’ i hard ‘mocny’.

  Birnbant - od birbant ‘elegant, próżniak’.

  Birnia - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Birniec - od bierny, też od imion Biernat, Barnard.

  Biro - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biron - 1740 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biros - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biroś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birowski - 1467 od nazwy miejscowej Birówka, dziś Bierówka (krośnieńskie, gmina Jasło).

  Birówka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birr - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birtołt - 1462 od niemieckich nazw osobowych Berthold, Barthold, te od imienia Bercht wald, od bertch ‘sławny’ i wald ‘panujący, rządzący’.

  Biruk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birukow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birukowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biruków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birula - Białynicki złożenia brak; Birula 1654 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat; Białynicki w grupie nazwisk pochodzących od podstawy biał , też biel , bil , por. biały, biel, bielić, bil ‘biel, tłuszcz’, ukraińskie biłyj, białoruskie beły, czeskie bily.

  Birula - 1654 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birulo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birunt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biruś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Birut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biruta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biryndo - od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Biryńczyk - od ukraińskiego imienia Beryndij, a to zapewne z tureckiego; w Polsce imię występowało niegdyś na Kresach Wschodnich.

  Biryt - 16 10 od bieret, biryt ‘czapka rogata bez daszka, beret’.

  Biryta - od bieret, biryt ‘czapka rogata bez daszka, beret’.

  Birytek - 16 10 od bieret, biryt ‘czapka rogata bez daszka, beret’.

  Birzgieł - 15 18 od bargieł, bargiel ‘gatunek ptaka’.

  Birzgliński - 1467 od nazwy miejscowej Bierzglin (poznańskie, gmina Września).

  Birzwieński - 1420 od nazwy miejscowej Bierzwienna (konińskie, gmina Klodawa).

  Birzwiński - 1425 od nazwy miejscowej Bierzwienna (konińskie, gmina Klodawa).

  Bis - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisa - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisacki - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisag - 1725 od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Bisaga - 1579 od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Bisak - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisakowski - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bischof - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Bischoff - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Bischoft - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Bisecki - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisek - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisiacki - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Bisiada - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Bisiadecki - od biesiada ‘uczta, zabawa’.

  Bisiag - 1725 od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Bisiaga - 1786 od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Bisiak - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisiakowski - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisialski - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisiecki - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisiekierski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Bisiekirski - od nazw miejscowych Biesiekiery i Biesiekierz, dziś Besiekiery (konińskie, gmina Grabów), Besiekierz (łódzkie, gmina Zgierz).

  Bisienkiewicz - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisikiewicz - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisinek - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisinger - od niemieckiej nazwy osobowej Bissinger.

  Bisingier - od niemieckiej nazwy osobowej Bissinger.

  Bisiniek - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisior - od bisior ‘rodzaj tkaniny’.

  Bisiorek - 1462 od bisior ‘rodzaj tkaniny’.

  Bisiorkowski - od bisior ‘rodzaj tkaniny’.

  Bisiorowski - od bisior ‘rodzaj tkaniny’.

  Bisiorski - od bisior ‘rodzaj tkaniny’.

  Bisiór - od bisior ‘rodzaj tkaniny’.

  Bisiuk - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisiukiewicz - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biske - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biski - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biskiewicz - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bisko - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biskopic - 1374 od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biskopnik - 135 1 od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biskub - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biskup - 137 1 od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biskupa - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biskupek - 1427 od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biskupiak - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biskupicki - 1403 1397 od nazwy miejscowej Biskupice (częste).

  Biskupik - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biskupowicz - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biskupski - 1397 od nazwy miejscowej Biskupice (częste).

  Bisok - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bison - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Biss - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bissa - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bissaga - od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Bissagio - od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Bissak - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bissenko - od bies, ze staropolskiego też bis ‘diabeł, zły duch’.

  Bissinger - od niemieckiej nazwy osobowej Bissinger.

  Bistron - od bystry.

  Bistroń - od bystry.

  Bisz - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszcz - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszcza - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszczad - od nazwy gór Bieszczady.

  Biszczak - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszczan - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszczaniak - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszczanik - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszczanin - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszczaniuk - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszczat - od nazwy gór Bieszczady.

  Biszczuk - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszczyk - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszek - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszko - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biszof - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biszoff - od biskup, ze staropolskiego też biskop.

  Biś - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biśkiewicz - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biśkiniewicz - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Biśluk - od imion na By , typu Byrad, Bysław, Zbysław, Zbygniew, Zbigniew.

  Bit - od bić, bity.

  Bitan - od bić, bity.

  Bitek - od bić, bity.

  Bitel - od bić, bity.

  Bitka - od bić, bity.

  Bitniak - od bić, bity; bitny.

  Bitnik - od bić, bity; bitny.

  Bitniok - od bić, bity; bitny.

  Bitny - od bić, bity; bitny.

  Bitny - Szlachta złożenia brak; Bitny od bić, bity; bitny; Szlachta od szlachta ‘klasa społeczna wyodrębniona z rycerstwa mająca dziedziczne przywileje i prawa’.

  Bitny - Szlachto złożenia brak; Bitny od bić, bity; bitny; Szlachto od szlachta ‘klasa społeczna wyodrębniona z rycerstwa mająca dziedziczne przywileje i prawa’.

  Bitomski - od nazwy miasta Bytom.

  Bitos - od bić, bity.

  Bitowski - 164 1 od bić, bity.

  Bitrich - od niemieckiego imienia Dietrich, to od Theodoricus, z germańskiego Theudo ‘lud’ + rihhi ‘potężny’.

  Bitt - od bić, bity.

  Bitta - od bić, bity.

  Bittna - od bić, bity; bitny.

  Bittniok - od bić, bity; bitny.

  Bityk - od bić, bity.

  Biurko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy bier , bir , por. zabierać, pobierać, staropolskie bierać, birać, zabirać, też imię Biernat.

  Biurkowski - od nazwy miejscowej Biórków, dawniej Birków, Bierków (krakowskie, gmina Koniusza).

  Biwan - od bywać ‘być często, przebywać’.

  Biwań - od bywać ‘być często, przebywać’.

  Biwański - od bywać ‘być często, przebywać’.

  Biwo - od bywać ‘być często, przebywać’.

  Bizaga - od staropolskiego bisagi, biesagi ‘rodzaj podwójnego wora, torby przewieszonej przez plecy’.

  Bizan - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Bizanc - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Bizanowicz - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Bizon - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Bizonek - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Bizonowicz - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Bizoń - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Bizuniak - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Bizunowicz - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Bizuń - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Biżon - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Biżoń - od bizon, bizun ‘bicz’, Bizoń ‘chłop wielki, niezgrabny’.

  Blabus - od łacińskiego balbus ‘jąkający się’.

  Blabusz - od łacińskiego balbus ‘jąkający się’.

  Blabuś - od łacińskiego balbus ‘jąkający się’.

  Blach - od blacha, dawniej też blach.

  Blacha - 1537 od blacha, dawniej też blach.

  Blachacz - od blacha, dawniej też blach.

  Blachaczek - od blacha, dawniej też blach.

  Blachak - od blacha, dawniej też blach.

  Blacharczuk - od blacha, dawniej też blach.

  Blacharczyk - od blacha, dawniej też blach.

  Blacharek - od blacha, dawniej też blach.

  Blacharski - od blacha, dawniej też blach.

  Blacharz - od blacha, dawniej też blach.

  Blachecki - od blacha, dawniej też blach.

  Blachel - od blacha, dawniej też blach.

  Blacher - od blacha, dawniej też blach.

  Blachiński - od blacha, dawniej też blach.

  Blachlinski - od blacha, dawniej też blach.

  Blachliński - od blacha, dawniej też blach.

  Blachniarek - od blacha, dawniej też blach.

  Blachnicki - od blacha, dawniej też blach.

  Blachnierek - od blacha, dawniej też blach.

  Blachnik - od blacha, dawniej też blach.

  Blachnio - od blacha, dawniej też blach.

  Blachno - od blacha, dawniej też blach.

  Blacho - od blacha, dawniej też blach.

  Blachocz - od blacha, dawniej też blach.

  Blachon - od blacha, dawniej też blach.

  Blachoni - od blacha, dawniej też blach.

  Blachoń - od blacha, dawniej też blach.

  Blachowiak - od blacha, dawniej też blach.

  Blachowicz - od blacha, dawniej też blach.

  Blachowski - od blacha, dawniej też blach.

  Blachucik - od imion na Bła , typu Błażej.

  Blachura - od blacha, dawniej też blach.

  Blachuszek - od blacha, dawniej też blach.

  Blachut - od imion na Bła , typu Błażej.

  Blachuta - od imion na Bła , typu Błażej.

  Blaczek - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Blaczkowski - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Blad - od blady.

  Blada, m. - 1452 od blady.

  Bladasz - od blady.

  Bladek - od blady.

  Bladik - od blady.

  Bladkiewicz - od blady.

  Bladnik - od blady.

  Blado - od blady.

  Bladocha - od blady.

  Bladoń - od blady.

  Blados - od blady.

  Bladosz - od blady.

  Bladoszewski - od blady.

  Bladowski - 1623 od nazwy miejscowej Bladowo (bydgoskie, gmina Tuchola).

  Bladusiak - od blady.

  Blady - 1448 od blady.

  Bladyn - od blady.

  Bladyniec - od blady.

  Bladziak - od blady.

  Bladzich - od blady.

  Bladziewicz - od blady.

  Bladzik - od blady.

  Bladzikowski - od blady.

  Bladziński - od blady.

  Blaga - od błagać, ze staropolskiego błogać ‘prosić, modlić się’.

  Blaha - od blacha, dawniej też blach.

  Blahaczek - od blacha, dawniej też blach.

  Blaho - od blacha, dawniej też blach.

  Blai - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blaik - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blaike - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blaj - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blajer - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blajerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blajerski - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blajsz - od niemieckiej nazwy osobowej Bleisch (e).

  Blajszwic - od niemieckiej nazwy osobowej Bleisch (e).

  Blak - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Blakicki - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Blakiewicz - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Blakowski - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Blama - od niemieckiej nazwy osobowej Blam.

  Blamek - od niemieckiej nazwy osobowej Blam.

  Blamka - od niemieckiej nazwy osobowej Blam.

  Blan - od błona, błonka.

  Blana - od błona, błonka.

  Blanarczyk - od błona, błonka.

  Blanarz - od błona, błonka.

  Blanc - od niemieckiej nazwy osobowej Blank, ta od blank ‘lśniący, czysty’.

  Bland - od niemieckiej nazwy osobowej Bland, ta od średniowysokoniemieckiego blanden ‘mieszać’.

  Blanda - od niemieckiej nazwy osobowej Bland, ta od średniowysokoniemieckiego blanden ‘mieszać’.

  Blando - od niemieckiej nazwy osobowej Bland, ta od średniowysokoniemieckiego blanden ‘mieszać’.

  Blandzi - od niemieckiej nazwy osobowej Bland, ta od średniowysokoniemieckiego blanden ‘mieszać’.

  Blandziński - od niemieckiej nazwy osobowej Bland, ta od średniowysokoniemieckiego blanden ‘mieszać’.

  Blania - od błona, błonka.

  Blaniak - od błona, błonka.

  Blanik - od błona, błonka.

  Blank - od niemieckiej nazwy osobowej Blank, ta od blank ‘lśniący, czysty’.

  Blanka - od niemieckiej nazwy osobowej Blank, ta od blank ‘lśniący, czysty’.

  Blanke - od niemieckiej nazwy osobowej Blank, ta od blank ‘lśniący, czysty’.

  Blankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Blank, ta od blank ‘lśniący, czysty’.

  Blanowski - od nazwy miejscowej Bilanowice, dziś Blanowice (katowickie, gmina Zawiercie), Bilanowo, dziś Bielanki (skierniewickie, gmina Brzeziny).

  Blant - od niemieckiej nazwy osobowej Bland, ta od średniowysokoniemieckiego blanden ‘mieszać’.

  Blanta - od niemieckiej nazwy osobowej Bland, ta od średniowysokoniemieckiego blanden ‘mieszać’.

  Blańda - od niemieckiej nazwy osobowej Bland, ta od średniowysokoniemieckiego blanden ‘mieszać’.

  Blasiak - od blacha, dawniej też blach.

  Blasik - od blacha, dawniej też blach.

  Blasiński - od blacha, dawniej też blach.

  Blask - 1374 od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’.

  Blaska - od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’.

  Blaski - od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’; od staropolskiego blaski ‘szary, siwy, bladomodry’.

  Blaskowicz - od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’.

  Blaskowitz - od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’.

  Blaszak - 1636 od blacha, dawniej też blach.

  Blaszaniak - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszczak - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszczok - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszczyk - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszczyński - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszczyszyn - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszek - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszewski - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszka - 1788 od blacha, dawniej też blach.

  Blaszke - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszkie - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszkiewicz - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszko - od blacha, dawniej też blach.

  Blaszta - od blacha, dawniej też blach.

  Blaśkiewicz - od blacha, dawniej też blach.

  Blaśnik - od blacha, dawniej też blach.

  Blat - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blatkiewicz - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blatkowski - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blatna - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blatnik - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blaton - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blatoń - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blatt - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blattan - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blatton - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blaz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blaza - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blazel - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blazia - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blazik - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blazy - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blaź - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blaźlak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blaźlik - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blaźniak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blaźnik - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blaż - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blażak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blażek - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blażlak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blażlik - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blażniak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blażnik - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blaży - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blażyca - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blażytko - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blech - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blecha - 1440 od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blechacz - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blechar - 1493 od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blecharczk - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blecharczyk - 1636 od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blecharski - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blecharz - 1509 od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blecharzowicz - 156 1 od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blecharzyk - 1534 od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blechewicz - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blechowicz - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Bled - od blady.

  Bleda - od blady.

  Blednicki - od blady.

  Bledzewski - 1624 od nazwy miejscowej Bledzewo (płockei, gmina Sierpc).

  Bledziej - 1400 od blady.

  Bledziewicz - 1733 od blady.

  Blej - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Bleja - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blejarski - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blejczak - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blejer - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blejsz - od niemieckiej nazwy osobowej Bleisch (e).

  Blejzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Bleisch (e).

  Blejżyk - od niemieckiej nazwy osobowej Bleisch (e).

  Blek - od niemieckiej nazwy osobowej Bleck, ta od dolnoniemieckiego blëk ‘blady, bezbarwny’.

  Blekicki - od niemieckiej nazwy osobowej Bleck, ta od dolnoniemieckiego blëk ‘blady, bezbarwny’.

  Blekiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Bleck, ta od dolnoniemieckiego blëk ‘blady, bezbarwny’.

  Bles - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blesa - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blesel - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blesk - 1435 od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’.

  Bleska - od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’.

  Bless - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Bleszcz - 1496 od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’; od bleszcz ‘bielmo’.

  Bleszczyk - od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’.

  Bleszczyński - od blask, też blesk ‘jasność, błysk’, bleszczeć ‘błyszczeć’.

  Bleszko - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Blet - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Bletek - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blęk - od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Blich - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blichacz - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blichar - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blichara - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blicharczyk - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blicharski - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blicharz - 156 1 od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blicharzowicz - 1560 od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blichasz - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blichewicz - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blichiewicz - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blichniarz - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blichniewicz - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blichowski - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blida - od blady.

  Blidy - od blady.

  Blidyj - od blady.

  Blidzewski - od blady.

  Blin - od blin ‘rodzaj placka’.

  Blinda - od niemieckiego apelatywu blind ‘ślepy’ lub od nazwy osobowej Blind.

  Blinder - od niemieckiego apelatywu blind ‘ślepy’ lub od nazwy osobowej Blind.

  Blindow - od niemieckiego apelatywu blind ‘ślepy’ lub od nazwy osobowej Blind.

  Bliniecki - od blin ‘rodzaj placka’.

  Blinke - od blin ‘rodzaj placka’.

  Blinkiewicz - od blin ‘rodzaj placka’.

  Blinkow - od blin ‘rodzaj placka’.

  Blinkowski - od blin ‘rodzaj placka’.

  Blinow - od blin ‘rodzaj placka’.

  Blinów - od blin ‘rodzaj placka’.

  Bliński - 1664 od nazwy miejscowej Blinno (płockie, gmina Szczutowo).

  Blisk - 1 136 (Wlkp) od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Bliski - od bliski.

  Bliskowski - 159 1 od nazwy miejscowej Bliskowice, dawniej Blizkowice (tarnobrzeskie, gmina Annopol).

  Bliszcz - od bliski.

  Bliszczak - od bliski.

  Bliszczuk - od bliski.

  Bliszczyk - od bliski.

  Bliszkiewicz - od bliski.

  Blitek - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Bliz - 1 136 od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Bliza - 1265 od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Blizanowski - 1453 od nazwy miejscowej Blizanów (kaliskie, gmina Blizanów).

  Blizek - od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Blizień - 1353 od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’ lub od bliźni, ze staropolskiego ‘krewny’.

  Blizina - 1 136 od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Bliziński - 149 1 od nazwy miejscowej Blizne (warszawskie, gmina Stare Babice).

  Blizkowski - 1470 80 od nazwy miejscowej Bliskowice, dawniej Blizkowice (tarnobrzeskie, gmina Annopol).

  Blizna - 15 18 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Blizniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Blizoch - 1 136 od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Blizona - XII w. od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Blizota - XII w. od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Blizuj - 1 136 od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Blizuta - 1 136 od imion złożonych typu Blizbor, od prasłowiańskiego bliz? ‘bliski’.

  Bliźniak - 1748 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’; od bliźniak.

  Bliźniakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’; od bliźniak.

  Bliźnic - 1378 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Bliźnicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Bliźniec - 1378 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Bliźnieński - od nazwy miejscowej Blizne (warszawskie, gmina Stare Babice).

  Bliźnik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Bliźnika - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Bliźniński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Bliźniński - 1483 od nazwy miejscowej Blizne (warszawskie, gmina Stare Babice).

  Bliźniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Bliźniukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Bliżnia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’; od bliźniak.

  Bliżniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’; od bliźniak.

  Bliżniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy blizn , por. bliźni w staropolszczyźnie ‘krewny’, blizna ‘ślad po ranie’.

  Bliżycki - 1397 od nazwy miejscowej Blizyce (poznańskie, gmina Skoki; częstochowskie, gmina Niegowa).

  Bloch - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej) lub od niemieckiej nazwy osobowej Bloch.

  Blocha - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej) lub od niemieckiej nazwy osobowej Bloch.

  Blochel - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej) lub od niemieckiej nazwy osobowej Bloch.

  Blochliński - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej) lub od niemieckiej nazwy osobowej Bloch.

  Blochowski - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej) lub od niemieckiej nazwy osobowej Bloch.

  Block - od polskiego blok lub od niemieckiego Block ‘kloc, bryła’.

  Blocka - od polskiego blok lub od niemieckiego Block ‘kloc, bryła’.

  Bloda - od blady.

  Bloduch - od blady.

  Bloj - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Blok - od polskiego blok lub od niemieckiego Block ‘kloc, bryła’.

  Blokesz - od polskiego blok lub od niemieckiego Block ‘kloc, bryła’.

  Blokisz - od polskiego blok lub od niemieckiego Block ‘kloc, bryła’.

  Bloko - od polskiego blok lub od niemieckiego Block ‘kloc, bryła’.

  Blokowski - od polskiego blok lub od niemieckiego Block ‘kloc, bryła’.

  Blokus - od polskiego blok lub od niemieckiego Block ‘kloc, bryła’.

  Blom - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Bloma - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blomka - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blomkowski - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blonarzowicz - 1602 od błona, błonka.

  Blond - od blond ‘jasne włosy’.

  Blonda - od blond ‘jasne włosy’.

  Blondek - od blond ‘jasne włosy’.

  Blondowski - od blond ‘jasne włosy’.

  Blondyk - od blond ‘jasne włosy’.

  Blondzik - od blond ‘jasne włosy’.

  Blonka - od błona, błonka.

  Blonkowski - od błona, błonka.

  Blosczyk - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Bloszczyk - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Bloszek - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Bloszyk - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Bloszyński - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Blot - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blotek - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blotko - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Blott - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Bludnik - (pod wpływem czeskim) od błąd, błądzić.

  Bludo - (pod wpływem czeskim) od błąd, błądzić.

  Bludów - (pod wpływem czeskim) od błąd, błądzić.

  Bludziński - (pod wpływem czeskim) od błąd, błądzić.

  Bluhm - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Bluhm - Kwiatkowski złożenia brak; Bluhm od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’; Kwiatkowski 1386 od nazw miejscowych Kwiatkowice, Kwiatków, Kwiatki (kilka wsi).

  Bluhma - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Bluk - od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Blukacz - od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Blum - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Bluma - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumczyński - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blume - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumenstain - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumenstein - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumensztain - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumensztajn - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumensztein - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumensztejn - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumes - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumicz - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumka - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumkowski - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumski - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumszejn - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blumsztajn - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blus - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Blusewicz - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Blusiewicz - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Blusowicz - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluss - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Blusz - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Blusza - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszcz - 160 1 od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszczak - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszczek - 1535 od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszczyk - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszczyński - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszka - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszke - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszkie - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszko - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Bluszkowicz - 15 16 od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Blusztajn - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Blusztejn - od niemieckiego apelatywu Blume ‘kwiat’.

  Bluś - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Blych - od staropolskiego blich, blech, blecha ‘miejsce bielenia płótna’.

  Blysz - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Blyszcz - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błach - 1336 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błacha - 1770 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachacz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachaj - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachaniec - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachecki - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błacheta - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachewicz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachitka - od błahy ‘lekki, mało wartościowy’.

  Błachnia - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachniak - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachnic - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachnicki - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachniczek - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachnik - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachnio - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachno - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachociński - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachoń - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachotnik - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachowiak - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachowicz - 1466 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachowski - od nazwy miejscowej Błachów (częstochowskie, gmina Dobrodzień).

  Błacht - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachta - 178 1 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachuciak - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachucik - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachuciński - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachucki - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachuła - 1800 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachut - 1485 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błachuta - 1650 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błacik - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Błaczkowski - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Błaczkowski - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Błaczyński - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Bład - od blady.

  Błada - od blady.

  Bładczak - od blady.

  Bładek - od blady.

  Bładkowski - od blady.

  Bładowski - od blady.

  Bładyka - od blady.

  Bładyko - od blady.

  Bładzikowski - od blady.

  Błaga - od błagać, ze staropolskiego błogać ‘prosić, modlić się’.

  Błagaj - od błagać, ze staropolskiego błogać ‘prosić, modlić się’.

  Błago - od błagać, ze staropolskiego błogać ‘prosić, modlić się’.

  Błagun - od błagać, ze staropolskiego błogać ‘prosić, modlić się’.

  Błaha - od błahy ‘lekki, mało wartościowy’.

  Błahij - od błahy ‘lekki, mało wartościowy’.

  Błahitka - od błahy ‘lekki, mało wartościowy’.

  Błahitko - od błahy ‘lekki, mało wartościowy’.

  Błahuszewski - od błahy ‘lekki, mało wartościowy’.

  Błahut - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błahuta - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błahy - od błahy ‘lekki, mało wartościowy’.

  Błaj - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Błajda - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Błajdo - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Błajecki - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Błajek - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Błajewski - od niemieckiej nazwy osobowej Blei lub od apelatywu Blei ‘ołów’ lub od średnioniemieckiego bleie ‘leszcz’.

  Błajszczak - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błajszczuk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błajszczyk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błak - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Błakała - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Błakita - od blaknąć ‘tracić kolor, blednąć’, blak ‘bladość’.

  Błandziński - od błąd, błądzić.

  Błanek - od błona, błonka.

  Błania - od błona, błonka.

  Błaniak - od błona, błonka.

  Błaniarz - od błona, błonka.

  Błank - od niemieckiej nazwy osobowej Blank, ta od blank ‘lśniący, czysty’.

  Błanowicz - od błona, błonka.

  Błant - od niemieckiej nazwy osobowej Bland, ta od średniowysokoniemieckiego blanden ‘mieszać’.

  Błas - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasak - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaschek - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasczuk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasczyk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasek - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasiak - 1740 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasiakiewicz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasica - 1743 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasiczak - 1720 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasiek - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasik - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasikiewicz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasinek - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasiński - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasiok - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasiuk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaskiewicz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaskowicz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błasz - 1392 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszak - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszcz - 1628 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszcza - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczak - 1748 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczakiewicz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczarz - 1800 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszcze - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczec - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczeć - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczek - 1789 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczewski - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczok - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczuk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczy - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczyc - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczyj - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczyk - 1607 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczyka - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczykiewicz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczykowicz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczykowski - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczyn - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczyna - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczynski - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczyński - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczyszyk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszczyszyn - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszek - 15 17 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszeński - 1788 od blacha, dawniej też blach.

  Błaszk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszka - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszkiewicz - 1733 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszko - 1507 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszkow - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszkowiak - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszkowicz - 1507 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszkowski - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszkowski - 1620 od nazwy miasta Błaszki (sieradzkie).

  Błaszków - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszów - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszyk - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszyński - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaszyński - 1786 od blacha, dawniej też blach.

  Błaś - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaśkiewicz - od imion na Bła , typu Błażej.

  Błatoch - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Błaton - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Błatoń - od blat ‘płyta, coś płaskiego’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Blat.

  Bławat - od bławat ‘keiat bławatek’, też ‘rodzaj materiału’.

  Bławata - od bławat ‘keiat bławatek’, też ‘rodzaj materiału’.

  Bławath - od bławat ‘keiat bławatek’, też ‘rodzaj materiału’.

  Bławet - od bławat ‘keiat bławatek’, też ‘rodzaj materiału’.

  Bławot - od bławat ‘keiat bławatek’, też ‘rodzaj materiału’.

  Bławuciak - od imion na Bła , typu Błażej.

  Bławut - 1458 od imion na Bła , typu Błażej.

  Błaz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaza - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazałek - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazełek - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazen - od błazen, ze staropolskiego błazno.

  Błazeusz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazewicz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazia - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaziak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazica - 1787 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazień - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaziewicz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazik - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazikowski - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaziński - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazkiewicz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazko - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazkow - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazkowicz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazków - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaznek - 1566 od błazen, ze staropolskiego błazno.

  Błazniak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaznik - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazno - 1489 od błazen, ze staropolskiego błazno.

  Błazoń - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazończyk - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazucki - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazuk - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazusiak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazutycz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazy - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazyca - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazyczek - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błazyński - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaź - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaźczuk - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaźkiewicz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaźków - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaźniak - od błazen, ze staropolskiego błazno.

  Błaźniak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaźnik - od błazen, ze staropolskiego błazno.

  Błaźnik - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaż - 1392 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaża - 1686 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażak - 1425 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażałek - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażczak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażczarz - 1764 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażdziewicz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażeczek - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażej - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejczak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejczuk - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejczy - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejczyk - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejewicz - 1407 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejewski - 1478 od nazwy miejscowej Błażejewice (skierniewickie, gmina Biała Rawska).

  Błażejko - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejow - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejowicz - 1497 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejów - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażejuda - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażek - 1383 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażel - 1446 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażelonis - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażełek - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażenek - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażeniec - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażeniuk - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażenkiewicz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażenko - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażeńko - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażeta - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażewicz - 1764 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażewska - od nazwy miasta Błażowa (rzeszowskie).

  Błażewski - od nazwy miasta Błażowa (rzeszowskie).

  Błażk - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażkiewicz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażko - 126 1 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażkow - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażkowicz - 1323 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażków - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażniak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażnik - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażoniak - 1683 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażoń - 1673 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażończyk - 168 1 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażowski - 1462 od nazwy miasta Błażowa (rzeszowskie).

  Błażucki - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażuk - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażukiewicz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażulonis - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażusiak - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażuta - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażutycz - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błaży - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażyca - 1786 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażycki - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażyczek - 1790 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażyk - 1789 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażykowic - 1477 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażykowski - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażyn - 1557 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażyński - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażys - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażysko - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażyś - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błażytko - od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błąd - 1385 od błąd, błądzić.

  Błądak - od błąd, błądzić.

  Błądek - od błąd, błądzić.

  Błądkowski - od błąd, błądzić.

  Błądzik - od błąd, błądzić.

  Błądziński - od błąd, błądzić.

  Błąk - od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Błąkała - od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Błąkiewicz - od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Błecha - od pchła, ze staropolskiego błecha.

  Błechnio - od pchła, ze staropolskiego błecha.

  Błedniak - od blady.

  Błedzniak - od blady.

  Błeszyński - 1532 od nazwy miejscowej Błeszno (cz 1)ść Częstochowy; radomskie, gmina Radzanów).

  Błęczyński - 1788 od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Błęd - od błąd, błądzić.

  Błędek - od błąd, błądzić.

  Błędkowski - od błąd, błądzić.

  Błędniak - od błąd, błądzić; błędny.

  Błędnik - od błąd, błądzić; błędny.

  Błędos - od błąd, błądzić.

  Błędostowski - 1630 od nazwy miejscowej Błędostowo (ciechanowskie, gmina Winnica).

  Błędosz - od błąd, błądzić.

  Błędowic - 1385 od błąd, błądzić.

  Błędowski - 1446 od nazw miejscowych Błędowa, Błędowo, Błędów (kilka wsi).

  Błęka - 1629 od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Błoch - 1337 od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej).

  Błocha - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej).

  Błochin - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej).

  Błochnik - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej).

  Błocho - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej).

  Błochowiak - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej).

  Błochowicz - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej).

  Błocian - od błoto, błotko.

  Błocieszewski - 1397 od nazwy miejscowej Błociszewo (poznańskie, gmina Śrem).

  Błocisz - od błoto, błotko.

  Błociszewski - 14 14 od nazwy miejscowej Błociszewo (poznańskie, gmina Śrem).

  Błociszowski - 1423 od nazwy miejscowej Błociszewo (poznańskie, gmina Śrem).

  Błock - od błoto, błotko.

  Błocki - 1393 od nazwy miejscowej Błocko (zielonogórskie, gmina Wolsztyn).

  Błoczko - od błoto, błotko.

  Błogosz - od błagać, ze staropolskiego błogać ‘prosić, modlić się’.

  Błogowski - od błagać, ze staropolskiego błogać ‘prosić, modlić się’.

  Błomiński - 1543 od nazwy miejscowej Błomino (ciechanowskie, gmina Dzierzążnia).

  Błonar - od błona, błonka.

  Błonarowicz - od błona, błonka.

  Błonarz - 1488 od błona, błonka.

  Błond - od błąd, błądzić.

  Błondarczyk - od bednarz ‘wyrabiający beczki’,

  Błondek - od błąd, błądzić.

  Błondowski - od błąd, błądzić.

  Błondzik - od błąd, błądzić.

  Błonek - od błona, błonka.

  Błoniarczyk - 1728 od błona, błonka.

  Błoniarski - od błona, błonka.

  Błoniarz - 16 12 od błona, błonka.

  Błonk - od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Błonka - 1407 od błona, błonka.

  Błonkala - od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Błonkała - od błąkać, błąkać się ‘bładzić, wałęsać się’.

  Błonkiewicz - od błona, błonka.

  Błonko - od błona, błonka.

  Błonny - od błona, błonka.

  Błonowski - od nazwy miejscowej Błonie (częste).

  Błonski - od nazwy miejscowej Błonie (częste).

  Błoński - 1432 od nazwy miejscowej Błonie (częste).

  Błoski - 1392 od nazwy miejscowej Błogie (piotrkowskie, gmina Mniszków).

  Błosz - 1397 od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszczak - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszczuk - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszczyk - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszek - 1748 od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszenko - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszewicz - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszko - 1433 od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszkowic - 1398 od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszuk - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błoszyk - od imion na Blo , typu staropolskiego Błogota, Błożej (= Błażej).

  Błotko - od błoto, błotko.

  Błotna - od błoto, błotko; od przymiotnika błotny.

  Błotniak - od błoto, błotko; od błotniak ‘ptak drapieżny z rodziny sokołów’.

  Błotnik - od błoto, błotko; od błotniak ‘ptak drapieżny z rodziny sokołów’.

  Błotny - 1567 od błoto, błotko; od przymiotnika błotny.

  Błoż - 1397 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błożko - 1433 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błożkowic - 1398 od imienia Błażej, notowanego w Polsce od XIII wieku, przejętego z łacińskiego Blasius i Blaseus za pośrednictwem języka czeskiego, od łacińskiego blaesus ‘sepleniący’.

  Błucha - od imion na Bło , typu staropolskiego Blogota, Błożej (= Błażej).

  Błudow - (pod wpływem ukraińskim) od błąd, błądzić.

  Błudzień - (pod wpływem ukraińskim) od błąd, błądzić.

  Błudzin - (pod wpływem ukraińskim) od błąd, błądzić.

  Błudziń - (pod wpływem ukraińskim) od błąd, błądzić.

  Błus - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Błusewicz - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Błusiak - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Błusz - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Błuszak - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Błuszcz - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Błuszko - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Błuszkowski - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Błuś - od bluszcz ‘gatunek rośliny’.

  Błyniarz - 1770 od błona, błonka.

  Błysk - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błyskal - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błyskawa - 1465 od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błyskawica - 1360 od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyskawica.

  Błyskocz - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błyskol - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błyskon - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błyskoń - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błyskosz - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błyskun - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błyskuń - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’.

  Błysz - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszcz - 139 1 od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszczak - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszczakowski - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszczanowicz - 1497 od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszczek - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszczuk - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszczyk - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszczyński - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszczywoda - 1462 od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszczyząb - 1499 od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszko - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Błyszuk - od błysk, błyskać ‘zajaśnieć’; od błyszczeć, błysk ‘blask’.

  Bniński - 1391 od nazwy miejscowej Bnin (poznańskie, gmina Kórnik).

  wrzesień 2008 r. - 20 luty 2010 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005