<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Ci - Cz


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe nazwiska - w kolejnych rozdziałach


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Ciaban - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Ciacek - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciach - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciacha - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachala - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachała - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachanowski - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachara - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciacharowski - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachera - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciacherski - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachla - od ciachać ‘ciąć, uderzać’ ;ub od gwarowego ciachla ‘o zającu’.

  Ciachnij - od ciachać ‘ciąć, uderzać’; od ciachnąć.

  Ciachor - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachora - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachorowski - od nazwy miejscowej Czachorowo (płockie, gmina Gozdowo; lesczyńskie, gmina Gostyń).

  Ciachowicz - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachórski - od nazwy miejscowej Czachory (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Ciachura - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciachurski - od nazwy miejscowej Czachory (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Ciacia - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciaciak - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciaciek - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciacio - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciacios - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciaciuch - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciaciura - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciaćka - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciaćko - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciaćkowski - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciaćma - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko; od ciacia ‘zabawka, coś ładnego’.

  Ciagło - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciak - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciaka - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciakało - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciałek - 1567 od cialo.

  Ciałka - od cialo.

  Ciałkiewicz - od cialo.

  Ciałko - od cialo, ciałko.

  Ciałkowicz - od cialo.

  Ciałkowski - od cialo.

  Ciało - od cialo.

  Ciałon - od cialo.

  Ciałoń - od cialo.

  Ciałowicz - od cialo.

  Ciałuch - od cialo.

  Ciałus - od cialo.

  Ciamaga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Ciamara - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Ciamarczak - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Ciamarczan - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Ciamarski - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Ciamarzewski - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Ciamciak - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciamcioch - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciamczak - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciamta - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciamulski - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciana - od imienia Łucjan. Imię, pochodzenia łacińskiego, od lux ‘światło, blask’, znane w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było Łucyjan, Łuczan, na Kresach Wschodnich Łukijan.

  Cianciara - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cianciarek - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cianciora - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciania - od imienia Łucjan. Imię, pochodzenia łacińskiego, od lux ‘światło, blask’, znane w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było Łucyjan, Łuczan, na Kresach Wschodnich Łukijan.

  Ciankiewicz - od imienia Łucjan. Imię, pochodzenia łacińskiego, od lux ‘światło, blask’, znane w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było Łucyjan, Łuczan, na Kresach Wschodnich Łukijan.

  Ciano - od imienia Łucjan. Imię, pochodzenia łacińskiego, od lux ‘światło, blask’, znane w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było Łucyjan, Łuczan, na Kresach Wschodnich Łukijan.

  Cianowicz - od imienia Łucjan. Imię, pochodzenia łacińskiego, od lux ‘światło, blask’, znane w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było Łucyjan, Łuczan, na Kresach Wschodnich Łukijan.

  Cianowski - od nazwy miejscowej Cianowice, dawniej Cyjanowice (krakowskie, gmina Skała).

  Ciap - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapa - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapacha - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapacz - 1792 od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapaj - 1786 od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapak - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’ lub od gwarowego ciapak ‘czlowiek mało pojętny; stary, zniszczony but’.

  Ciapal - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapala - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapalski - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapała - 1548 od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapara - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’ lub od gwarowego ciapara ‘błoto; człowiek niedołężny’.

  Ciapcia - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapciaga - 1790 od ciaptak ‘niedorajda, guzdrała’.

  Ciapciak - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapciański - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapciński - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapcionek - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapczyński - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapej - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapek - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapiński - 1753 od nazwy miejscowej Ciapin (KrW).

  Ciapka - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapkiewicz - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapkowski - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapocha - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciaptak - od ciaptak ‘niedorajda, guzdrała’.

  Ciaptaw - od ciaptak ‘niedorajda, guzdrała’.

  Ciapula - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapuła - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapułowicz - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciapura - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciaputa - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciaputowicz - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciara - 1681 od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’.

  Ciarach - 1760 od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’ lub od staropolskiego ciarach ‘szlachcic ubogi; pijaczyna’.

  Ciarachowicz - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’ lub od staropolskiego ciarach ‘szlachcic ubogi; pijaczyna’.

  Ciarachowski - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’ lub od staropolskiego ciarach ‘szlachcic ubogi; pijaczyna’.

  Ciaramaga - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’.

  Ciaramella - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’.

  Ciaranek - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’.

  Ciarciński - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’.

  Ciarczyński - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’.

  Ciarka - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’ lub od ciarka ‘krzak lub owoc tarniny’.

  Ciarkań - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’ lub od ciarka ‘krzak lub owoc tarniny’.

  Ciarko - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’ lub od ciarka ‘krzak lub owoc tarniny’.

  Ciarkowski - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’ lub od ciarka ‘krzak lub owoc tarniny’.

  Ciarluk - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’.

  Ciaro - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’.

  Ciarski - od gwarowego ciarać (się) ‘walać się, tarzać się’.

  Cias - od ciasny.

  Ciask - od ciasny.

  Ciasna - od ciasny.

  Ciasnocha - 1624 od ciasny lub od staropolskiego ciasnocha ‘koszula’.

  Ciasnoszek - 1636 od ciasny.

  Ciasnoszka - 1636 od ciasny lub od gwarowego ciasnoszka ‘spódnica’.

  Ciasnowski - od ciasny.

  Ciasny - 1498 od ciasny.

  Ciastek - od ciasto.

  Ciastko - 1437 od ciasto, ciastko.

  Ciastkowski - od ciasto.

  Ciasto - 1419 od ciasto.

  Ciastoch - od ciasto.

  Ciasto-Cytowicz - złożenia brak; Ciasto 1419 od ciasto; Cytowicz brak.

  Ciaston - od ciasto.

  Ciastoń - od ciasto.

  Ciastow - od ciasto.

  Ciastowicz - od ciasto.

  Ciastowski - od ciasto.

  Ciastula - od ciasto.

  Ciastuła - od ciasto.

  Ciastyk - od ciasto.

  Ciaszczyk - od ciasto.

  Ciaszewicz - od ciasny.

  Ciaszkiewicz - od ciasny.

  Ciaś - od ciasny.

  Ciażyński - od nazwy miejscowej Ciążeń (konińskie, gmina Lądek), Ciążyń (pilskie, gmina Czarnków).

  Ciącio - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciąciwa - od cięciwa.

  Ciącki - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciąć - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciąćka - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciąćko - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciąg - 1431 od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągadlak - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągadło - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągalak - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągalski - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągała - 1789 od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągawa - od ciągać, ciągnąć, ciągły; od gwarowego ciągawy ‘koń dobrze ciągnący’.

  Ciąglewicz - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągliński - 1474 od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągła - od ciągać, ciągnąć, ciągły; od gwarowego ciągła ‘dyszel’.

  Ciągło - 1478 od ciągać, ciągnąć, ciągły; od gwarowego ciągło ‘część żelazna pługa’.

  Ciągłowski - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągnisz - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągniwoda - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągosz - 1474 od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągowski - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciągwa - 1631 od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciąmpała - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciąpa - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciąpała - 1712 od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciąpałło - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciążadło - 1794 od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciążak - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciążala - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciążela - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciążka - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciążki - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciążkowski - od nazw miejscowych Ciężkowice, Ciężków (kilka wsi).

  Ciążyk - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciążyński - 1431 od nazwy miejscowej Ciążeń (konińskie, gmina Lądek), Ciążyń (pilskie, gmina Czarnków).

  Ciba - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibajło - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibal - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibała - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibas - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibasiewicz - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibel - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibicki - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibień - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibij - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibik - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibiniak - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibiński - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibiorski - od nazwy miejscowej Ciborze, dziś Ściborze (bydgoskie, gmina Rojewo), Cibory (łomżyńskie, gmina Zawady).

  Cibis - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibiś - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibka - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Ciboch - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cibor - 1362 od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Cibora - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Ciborek - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Ciborowic - 1407 od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Ciborowska - od nazwy miejscowej Ciborze, dziś Ściborze (bydgoskie, gmina Rojewo), Cibory (łomżyńskie, gmina Zawady).

  Ciborowski - od nazwy miejscowej Ciborze, dziś Ściborze (bydgoskie, gmina Rojewo), Cibory (łomżyńskie, gmina Zawady).

  Ciborski - 1315 od nazwy miejscowej Ciborze, dziś Ściborze (bydgoskie, gmina Rojewo), Cibory (łomżyńskie, gmina Zawady).

  Cibór - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Cibórz - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Cibuch - od cybuch ‘część fajki’.

  Cibul - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cibula - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cibuliński - od nazwy miejscowej Cybulin (plockie, gmina Bodzanów).

  Cibulka - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cibulla - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cica - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cicała - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cicek - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cicen - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Ciceń - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cicewicz - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cich - 1584 od cichy.

  Cicha - od cichy.

  Cichacki - od cichy.

  Cichacz - 1715 od cichy lub od gwarowego cichacz ‘małomówny’.

  Cichaczek - od cichy.

  Cichaczew - od cichy.

  Cichaczewski - od cichy.

  Cichadzki - od cichy.

  Cichaj - od cichy.

  Cichajka - od cichy.

  Cichak - od cichy.

  Cichal - od cichy.

  Cichala - od cichy.

  Cichalewski - od cichy.

  Cichalski - od cichy.

  Cichał - od cichy.

  Cichała - od cichy.

  Cichało - od cichy.

  Cichan - od cichy.

  Cichanek - od cichy.

  Cichanicz - od cichy.

  Cichaniewicz - od cichy.

  Cichanin - od cichy.

  Cichankiewicz - od cichy.

  Cichanowicz - od cichy.

  Cichanowski - od cichy.

  Cichantek - od cichy.

  Cichań - od cichy.

  Cichańczyk - od cichy.

  Cichański - od cichy.

  Cicharo - od cichy.

  Cicharowski - od cichy.

  Cicharski - od cichy.

  Cicharz - od cichy.

  Cicharzewski - od cichy.

  Cichas - od cichy.

  Cichasz - od cichy.

  Cichaszek - od cichy.

  Cichaszyk - od cichy.

  Cichata - od cichy.

  Cichawa - od cichy.

  Cichawicz - od cichy.

  Cichawski - 1389 od nazwy miejscowej Cichawa (krakowskie, gmina Gdów).

  Cichecki - od cichy.

  Cichel - 1725 od cichy.

  Cicheń - od cichy.

  Cicheński - od cichy.

  Cicher - od cichy.

  Cicherski - od cichy.

  Cichewicz - od cichy.

  Cichi - od cichy.

  Cichiński - od cichy.

  Cichirius - od cichy.

  Cichla - od cichy.

  Cichlak - od cichy.

  Cichliński - od cichy.

  Cichno - 1393 od cichy.

  Cicho - 1204 od cichy.

  Cichobłaziński - od cichy.

  Cichoborski - 1680 od nazwy miejscowej Cichobórz (zamojskie, gmina Hrubieszów).

  Cichociński - od cichy.

  Cichocki - 1588 od cichy.

  Cichodajek - od cichy.

  Cichol - od cichy.

  Cichola - od cichy.

  Cicholas - 1617 od cichy.

  Cicholaz - od cichy.

  Cicholewicz - od cichy.

  Cicholewski - od cichy.

  Cicholiński - od cichy.

  Cichollas - od cichy.

  Cicholski - od cichy.

  Cichołaz - od cichy.

  Cichomir - od cichy.

  Cichomowicz - od cichy.

  Cichomski - od cichy.

  Cichon - od cichy.

  Cichoniak - od cichy.

  Cichonicz - od cichy.

  Cichoniec - od cichy.

  Cichoń - 1470-80 od cichy.

  Cichończuk - od cichy.

  Cichończyk - 1577 od cichy.

  Cichoński - 1743 od cichy.

  Cichopek - od cichy.

  Cichor - od cichy.

  Cichora - od cichy.

  Cichoracki - od nazwy miejscowej Cichoradz (toruńskie, gmina Zławieś Wielka).

  Cichoradzki - od nazwy miejscowej Cichoradz (toruńskie, gmina Zławieś Wielka).

  Cichorczyk - od cichy.

  Cichorek - od cichy.

  Cichorowicz - od cichy.

  Cichorowski - od cichy.

  Cichorz - od cichy.

  Cichoski - od cichy.

  Cichostępski - od cichy.

  Cichosz - 1441 od cichy lub od gwarowego cichosz ‘małomówny’.

  Cichoszek - 1586 od cichy.

  Cichoszewic - 1497 od cichy.

  Cichoszewski - od cichy.

  Cichoszowski - 1629 od cichy.

  Cichoś - od cichy.

  Cichota - od cichy.

  Cichowiak - od cichy.

  Cichowicz - od cichy.

  Cichowik - od cichy.

  Cichowlak - od cichy.

  Cichowlarz - od cichy.

  Cichowlas - od cichy.

  Cichowlaz - 1570 od cichy (od cicho + wlazł).

  Cichowłaz - od cichy.

  Cichowski - 1420 od nazw miejscowych Cichowo, Cichów, Cichy, Ciche (kilka wsi).

  Cichoż - od cichy.

  Cichożryj - 1457 od cichy.

  Cichók - od cichy.

  Cichóń - od cichy.

  Cichór - od cichy.

  Cichórski - od cichy.

  Cichucki - od cichy.

  Cichulski - od cichy.

  Cichuniak - od cichy.

  Cichuń - od cichy.

  Cichuński - od cichy.

  Cichur - od cichy.

  Cichura - od cichy.

  Cichurski - od cichy.

  Cichus - od cichy.

  Cichusz - od cichy.

  Cichuta - od cichy.

  Cichutek - od cichy.

  Cichy - 1454 od cichy.

  Cichy-Choroniewski - złożenia brak; Cichy 1454 od cichy; Choroniewski brak; może od chory, chorować.

  Cicia - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciciak - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciciała - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciciborski - 1542 od nazwy miejscowej Cicibór (białostockie, gmina Biała Podlaska).

  Ciciła - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cicio - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciciora - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ciciorko - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ciciura - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cićkiewicz - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cićkowski - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciebka - 1675 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciech - 1382 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciecha - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechacki - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechacz - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechal - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechalak - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechalewski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechalski - 1697 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechał - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechan - 1166 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechanek - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechaniak - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechaniewicz - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechaniuk - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechanow - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechanowicz - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechanowicz-Lewkowicz - złożenia brak; Ciechanowicz od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha; Lewkowicz 1441 od lewy, w pochodnych też od imion Leon i od hebrajskiego Levi lub od niemieckiej nazwy osobowej Levin.

  Ciechanowiecki - od nazwy miasta Ciechanowiec (łomżyńskie).

  Ciechanowski - 1486 od nazwy miasta Ciechanów, dawniej Ciechonów (miasto wojewódzkie).

  Ciechań - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechańczyk - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechański - 1518 od nazwy miejscowej Ciechanki (lubelskie, gmina Puchaczów).

  Ciecharowski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechecki - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechelski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechera - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechewicz - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechiński - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechliński - od nazwy miejscowej Ciechlin (radomskie, gmina Pniewy).

  Ciechmistrz - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Ciechmistrzuk - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Ciechmiszczuk - od cechmistrz ‘starszy cechu’.

  Ciechna - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechnowicz - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechnowski - 1415 od nazwy miejscowej Ciechnów, dziś Ciechniów (kaliskie, gmina Żelazków).

  Ciecho - 1387 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechociński - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechocki - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciecholewski - 1651 od nazwy miejscowej Ciecholewy (gdańskie, gmina Starogard Gdański).

  Ciecholiński - od nazwy miejscowej Ciecholewy (gdańskie, gmina Starogard Gdański).

  Ciechomiak - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechoniak - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechoniec - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechoniuk - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechonowicz - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechonowski - 1436 od nazwy miasta Ciechanów, dawniej Ciechonów (miasto wojewódzkie).

  Ciechoń - 1265 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechoński - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechorczyk - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechorowski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechorski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechos - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechosz - 1341 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechowicz - 1346 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechowski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechórski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechul - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechula - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechulski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechuń - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechura - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechurski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechus - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechuta - 1135 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Cieciak - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciakowski - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciała - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciek - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciel - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciela - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciela - 1470-80 od ciota, ciotka.

  Ciecieląg - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciecieląk - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciecielog - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciecielong - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciecielung - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciecier - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cieciera - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ciecierega - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ciecieręga - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ciecierka, ż. - 1672 od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ciecierkiewicz - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ciecierko - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ciecierniak - 1426 od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Ciecierski - 1420 od nazw miejscowych Cieciersk, Ciecierzyn, Cieciorka (kilka wsi).

  Ciecierzyński - od nazw miejscowych Cieciersk, Ciecierzyn, Cieciorka (kilka wsi).

  Ciecimirski - od nazw miejscowych Cieciersk, Ciecierzyn, Cieciorka (kilka wsi).

  Cieciński - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciecior - 1497 od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cieciora - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cieciorek - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cieciorka - 1382 od staropolskiego cieciora ‘soczewica’ lub od cieciorka ‘samica cietrzewia’.

  Cieciorko - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cieciorkowski - od nazw miejscowych Cieciorki, Cieciórki (kilka wsi).

  Cieciorski - od nazw miejscowych Cieciersk, Ciecierzyn, Cieciorka (kilka wsi).

  Cieciółka - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciórkowski - od nazw miejscowych Cieciorki, Cieciórki (kilka wsi).

  Cieciórski - od nazw miejscowych Cieciersk, Ciecierzyn, Cieciorka (kilka wsi).

  Ciecirko - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cieciszewski - 1446 od nazwy miejscowej Cieciszew (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Cieciszowski - 1448 od nazwy miejscowej Cieciszew (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Cieciuch - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciuk - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciuł - 1400 od ciota, ciotka.

  Cieciuł - 1400 od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieciułek - od ciota, ciotka.

  Cieciur - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cieciura - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cieciurko - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Cieciurkowski - od nazw miejscowych Cieciorki, Cieciórki (kilka wsi).

  Cieciurski - od nazw miejscowych Cieciersk, Ciecierzyn, Cieciorka (kilka wsi).

  Cieciwa - od cięciwa.

  Ciecka - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieckiewicz - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciecko - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieczak - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Cieczek - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Cieczerski - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Cieczewski - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Cieczka - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieczkiewicz - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieczko - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cieczkowski - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Cieczygarnek - 1494 od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Cieczyński - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Cieć - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciećka - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciećkiewicz - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciećko - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciećkowicz - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciećkowski - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciećmierowski - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciećmierz - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciećwiera - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciećwierek - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciećwierski - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciećwierz - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciećwiesz - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciećwież - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciećwięrz - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciećwirek - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciegielski - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ciegiłka - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ciekalski - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’; od gwarowego ciekalski ‘człowiek szukający rozrywki’.

  Ciekała - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciekało - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciekałowski - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciekawa - od ciekawy ‘interesujący, pilny, dociekliwy’.

  Ciekawski - od ciekawy ‘interesujący, pilny, dociekliwy’.

  Ciekawy - od ciekawy ‘interesujący, pilny, dociekliwy’.

  Ciekielski - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciekliński - od nazwy miejscowej Cieklin (krośnieńskie, gmina Dębowiec).

  Ciekosz - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciekot - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciekowski - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciekszyński - 1454 od nazwy miejscowej Ciekszyn, dziś Cieksyn (ciechanowskie, gmina Nasielsk).

  Ciekulski - od ciekać ‘szybko biec, uciekać’, ciec ‘płynąć’.

  Ciel - 1380 od cielę.

  Ciela - od cielę.

  Cielach - 1446 od cielę.

  Cielaczyk - od cielę.

  Cielak - od cielę.

  Cielanga - od cielę.

  Cielanowicz - od cielę.

  Cielas - od cielę.

  Cielasiński - od cielę.

  Cielasz - od cielę.

  Cielaszyk - od cielę.

  Cielaś - od cielę.

  Cielaśkiewicz - od cielę.

  Cieląski - 1452 od nazwy miejscowej Cieląż (KrW).

  Cielątko - 1392 od cielę.

  Cielątkowski - 1390 od cielę.

  Cielczyk - od cielę.

  Ciele - od cielę.

  Cielec - od cielę.

  Cieleca - od cielę.

  Cielecarz - od cielę.

  Cielech - 1494 od cielę.

  Cielecha - od cielę.

  Cielechowicz - od cielę.

  Cieleciak - od cielę.

  Cielecki - 1389 od nazwy miejscowej Cielcza (kaliskie, gmina Jarocin).

  Cielega - od cielę.

  Cielego - od cielę.

  Cielej - od cielę.

  Cielek - od cielę.

  Cielemba - od cielę.

  Cielemecki - od nazwy miejscowej Cielemęc (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Cielemencki - od nazwy miejscowej Cielemęc (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Cielemęcki - 1580 od nazwy miejscowej Cielemęc (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Cielemędzki - od nazwy miejscowej Cielemęc (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Cielemiecki - od nazwy miejscowej Cielemęc (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Cielemięcki - od nazwy miejscowej Cielemęc (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Cielen - od cielę.

  Cielenga - od cielę.

  Cielenkiewicz - od cielę.

  Cieleń - od cielę.

  Cieleński - od cielę.

  Cielepa - od staropolskiego cielepać się ‘wlec się, bełtać’.

  Cielepak - od staropolskiego cielepać się ‘wlec się, bełtać’.

  Cielepała - 1412 od staropolskiego cielepać się ‘wlec się, bełtać’.

  Cielepel - 1560 od staropolskiego cielepać się ‘wlec się, bełtać’.

  Cieleski - 1713 od nazwy miejscowej Cieleszyn (bydgoskie, gmina Pruszcz).

  Cielesz - od cielę.

  Cieleszczyk - od cielę.

  Cieleszczyn - od cielę.

  Cieleszyński - od nazwy miejscowej Cieleszyn (bydgoskie, gmina Pruszcz).

  Cieleta - od cielę.

  Cielewicz - od cielę.

  Cieleżewicz - od cielę.

  Cieleżyński - od cielę.

  Cielę - 1328 od cielę.

  Cielęba - od cielę.

  Cielębak - od cielę.

  Cielęca - od cielę.

  Cielęca Noga - 1434 od cielę.

  Cielęcarz - od cielę.

  Cielęciarz - 1763 od cielę.

  Cielęcki - 1612 od nazwy miejscowej Cielęta (toruńskie, gmina Brodnica).

  Cielęcy - od cielę.

  Cielęga - od cielę.

  Cielica - 1385 od cielę.

  Cielicki - od cielę.

  Cieliczka - 1696 od cielę.

  Cieliczko - od cielę.

  Cielik - od cielę.

  Cieliłko - 1600 od cielę.

  Cielista - od cielę.

  Cielisz - 1651 od cielę.

  Cieliszak - od cielę.

  Cielka - od cielę.

  Cielniak - od cielę.

  Cielniaszek - od cielę.

  Cielniaszk - od cielę.

  Cielnicki - 1406 od nazwy miejscowej Cielnice, dziś Cielmice (leszczyńskie, gmina Borek Wielkopolski).

  Cieloch - 1494 od cielę.

  Cielocha - od cielę.

  Cielon - od cielę.

  Cielonek - od cielę.

  Cielontko - od cielę.

  Cielontkowski - od cielę.

  Cieloń - od cielę.

  Cieloszczyk - od cielę.

  Cieloszek - 1545 od cielę.

  Cieloszka - 1675 od cielę.

  Cieloszyk - od cielę.

  Cielski - od cielę.

  Cieluba - od cielę.

  Cieluch - 1389 od cielę.

  Cielucha - od cielę.

  Cieluchowski - od cielę.

  Cieluk - od cielę.

  Cieluńczyk - od cielę.

  Cielusek - od cielę.

  Cielusiak - od cielę.

  Cielusta - od cielę.

  Cielustek - od cielę.

  Cieluszak - od cielę.

  Cieluszecki - od cielę.

  Cieluszek - 1547 od cielę.

  Cieluszka - od cielę.

  Cieluszke - od cielę.

  Cieluszkiewicz - od cielę.

  Cieluszko - 1405 od cielę.

  Cielutko - od cielę.

  Ciełuszecki - od cielę.

  Ciełuszkiewicz - od cielę.

  Ciema - 1396 od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemachowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemachowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemala - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemalla - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemała - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Cieman - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemann - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemaszkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemborek - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciemborowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciemborowin - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciembranowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciembroniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciembronowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciembrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciembruch - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciemcia - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciemciach - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciemciak - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciemciała - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciemcioch - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciemciok - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciemcióch - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciemciura - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciemczyk - 1414 od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemek - 1446 od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemenga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Ciemer - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemerych - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemerys - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemic - 1288 od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemienia - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemieński - 1522 od nazwy miejscowej Ciemin, dziś Ciemień (konińskie, gmina Kawęczyn).

  Ciemier - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemiera - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemierek - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemierkiewicz - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemiernicki - 1449 od nazwy miejscowej Czemierniki (białostockie, gmina Czemierniki).

  Ciemierniski - od nazwy miejscowej Czemierniki (białostockie, gmina Czemierniki).

  Ciemierowski - 1497 od nazwy miejscowej Czemirowo, dziś Ciemierów (konińskie, gmina Pyzdry).

  Ciemierski - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemierych - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemierz - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemierzewski - od nazwy miejscowej Czemierzowice, dziś Ciemiężowice (przemyskie, gmina Orły).

  Ciemierzowski - 1443 od nazwy miejscowej Czemierzowice, dziś Ciemiężowice (przemyskie, gmina Orły).

  Ciemierzyński - 1461 od nazwy miejscowej Czemierzyńce (KrW).

  Ciemierzyński - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemięga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Ciemięgo - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Ciemięrz - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemięs - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemięski - 1678 od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Ciemiga - 1622 od staropolskiego czemiga ‘rodzaj leku’.

  Cieminski - od nazwy miejscowej Ciemin, dziś Ciemień (konińskie, gmina Kawęczyn).

  Ciemiński - 1407 od nazwy miejscowej Ciemin, dziś Ciemień (konińskie, gmina Kawęczyn).

  Ciemior - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemiorek - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemira - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemirowski - 1497 od nazwy miejscowej Czemirowo, dziś Ciemierów (konińskie, gmina Pyzdry).

  Ciemirski - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciemiuch - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemka - 1281 od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemko - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemna - od ciemny.

  Ciemniak - od ciemny.

  Ciemniakowski - od ciemny.

  Ciemnicki - od nazwy miejscowej Ciemniewo (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Ciemniecki - od nazwy miejscowej Ciemniewo (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Ciemniejewski - od nazwy miejscowej Ciemniewo (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Ciemniewicz - od ciemny.

  Ciemniewski - 1540 od nazwy miejscowej Ciemniewo (ciechanowskie, gmina Sońsk).

  Ciemnoczałowski - od ciemny.

  Ciemnoczołowski - od ciemny.

  Ciemno-Czołowski - złożenia brak; Ciemny 1441 od ciemny; Czołowski 1392 od nazwy miejscowej Czołowice (KrW), Czołowo (poznańskie, gmina Kórnik).

  Ciemnoczółowski - od ciemny.

  Ciemnoczułowski - od ciemny.

  Ciemnołoński - od ciemny.

  Ciemny - 1441 od ciemny.

  Ciemochowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemoszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciempa - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciempała - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciempiel - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciempiński - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciempka - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciempko - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciemplik - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciemski - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemuchowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciemza - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Cienciak - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cienciala - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cienciała - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cienciara - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cienciata - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cienciek - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cienciera - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciencieruk - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciencio - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciengiel - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cienguszewski - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cienia - od cień.

  Cieniak - od cień.

  Cieniała - od cień.

  Cieniara - od cień.

  Cieniawa - 1437 od nazwy miejscowej Cieniawa (nowosądeckie, gmina Grybów) lub od cień.

  Cieniawski - 1590 od nazwy miejscowej Cieniawa (nowosądeckie, gmina Grybów) lub od cień.

  Cieniec - 1454 od cień.

  Cieniek - 1339 od cień.

  Cieniewa - 1436 od nazwy miejscowej Cieniawa (nowosądeckie, gmina Grybów) lub od cień.

  Cieniewicz - od cień.

  Cieniewski - od nazwy miejscowej Cieniawa (nowosądeckie, gmina Grybów) lub od cień.

  Cienik - od cień.

  Cienin - od cień.

  Cieniński - 1498 od nazwy miejscowej Cienin (konińskie, gmina Słupca).

  Cienisz - od cień.

  Cieniuch - od cienki.

  Cieniuch - od cień.

  Cieniuk - od cienki.

  Cieniusz - od cienki.

  Cieniuszek - od cienki.

  Cieniuszek - od cień.

  Cieniuśki - 1686 od cienki.

  Cieniutki - od cienki.

  Cienkera - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cienki - 1505 od cienki.

  Cienki Czban - 1400 od cienki.

  Cienkier - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cienkier - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cienkiewicz - od cienki.

  Cienkisz - od cienki.

  Cienkonóg - od cienki.

  Cienkosz - od cienki.

  Cienkowicz - od cienki.

  Cienkowski - od cienki.

  Cienkurz - od cienki.

  Cienkus - od cienki.

  Cienkusz - 1424 od cienki.

  Cienkuszewski - od cienki.

  Cienkuś - od cienki.

  Cienkyj - od cienki.

  Cień - od cień.

  Cieńczuk - od cienki.

  Cieńczyk - od cienki.

  Cieńka - od cienki.

  Cieńki - od cienki.

  Cieńko - 1427 od cień.

  Cieńko - od cienki.

  Cieńkosz - od cienki.

  Cieńkowski - od cienki.

  Cieńkus - od cienki.

  Cieńkusz - od cienki.

  Cieńkuszewski - od cienki.

  Cieński - 1445 od nazwy miejscowej Cienia (kaliskie, gmina Opatówek; sieradzkie, gmina Błaszki).

  Ciep - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepa - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepacz - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepaj - 1470-80 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepak - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepał - 1789 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepała - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepałek - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepałowicz - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepany - 1751 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepełka - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepiał - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiałkowski - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiałowski - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiaszuk - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepicha - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepichal - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepichał - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiechał - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiechowicz - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiel - 1689 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiela - 1789 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepielak - 1592 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepielewicz - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepielewski - 1463 od nazw miejscowych Ciepielów, Ciepielew (kilka wsi).

  Ciepielik - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepieliński - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepielka - 1488 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepielniak - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepielowski - 1439 od nazw miejscowych Ciepielów, Ciepielew (kilka wsi).

  Ciepielski - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepieluch - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepieluk - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepieł - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiełuch - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiełucha - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepieniak - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepieniek - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepienko - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepieńka - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepieńko - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepil - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepila - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepilak - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiniak - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepiński - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepka - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepkiewicz - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepko - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepkowic - 1675 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepla - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplak - 1786 od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplakiewicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplechowicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplek - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplesz - 1136 od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplewicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplich - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplichewicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplichiewicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplicki - od nazwy miejscowej Ciepliny (wlocławskie, gmina Izbica Kujawska).

  Cieplicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplik - 1748 od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplikiewicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplikowicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplikowski - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplin - 1522 od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepliński - 1489 od nazwy miejscowej Ciepliny (wlocławskie, gmina Izbica Kujawska).

  Cieplo - 1386 od ciepły.

  Cieploch - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplok - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplowski - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepluch - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplucha - 1636 od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepluchowicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieplusiński - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Cieply - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepła - od ciepły.

  Ciepła Woda - 1393 od ciepły.

  Ciepłak - od ciepły.

  Ciepłoch - 1487 od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepłoła - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepłoński - od ciepły.

  Ciepłostański - od ciepły.

  Ciepłota - od ciepły.

  Ciepłowicz - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepłowski - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepłów - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepłuch - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepłucha - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepłucki - od ciepły lub od gwarowego ciepłoch ‘człowiek wrażliwy na chłód’.

  Ciepły - 1608 od ciepły.

  Cieptak - od ciaptak ‘niedorajda, guzdrała’.

  Cieptak - od ciaptak ‘niedorajda, guzdrała’.

  Ciepuch - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepucha - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepuchowicz - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Cier - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciera - 1743 od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierach - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierachowicz - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierachowski - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierajewski - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierak - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierał - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cieras - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierasz - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cieraszewski - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cieraszkiewicz - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cieraszko - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierczak - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierczek - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierczyk - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierczyński - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierga - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierka - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierkacz - 1620 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierkaniak - 1645 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierkaszewski - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierko - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierkoń - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierkoński - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierkos - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierkosz - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierkoszka - 1622 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierkowski - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierków - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cierlaczyk - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlak - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlakowski - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlecki - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlica - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlicki - 1740 od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlik - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlikowski - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlisz - 1651 od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlitza - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlitzak - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlitzki - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierluk - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cierlukiewicz - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Ciermak - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Ciermasz - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Ciermiak - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Ciernia - 1737 od cierń.

  Cierniak - 1698 od cierń.

  Cierniakowski - od cierń.

  Ciernik - od cierń.

  Ciernika - od cierń.

  Ciernioch - od cierń.

  Cierniowski - od cierń.

  Cierń - 1502 od cierń.

  Cieroch - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierocki - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cieroń - 1789 od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierp - od cierpieć.

  Cierpek - od cierpieć.

  Cierpiak - od cierpieć.

  Cierpiał - 1789 od cierpieć.

  Cierpiała - od cierpieć.

  Cierpiałek - od cierpieć.

  Cierpiałka - od cierpieć.

  Cierpiałkowski - od cierpieć.

  Cierpiałowski - od cierpieć.

  Cierpiątka - od cierpieć.

  Cierpiątko - od cierpieć.

  Cierpic - od cierpieć.

  Cierpica - od cierpieć.

  Cierpich - od cierpieć.

  Cierpicha - od cierpieć.

  Cierpichał - od cierpieć.

  Cierpicki - od cierpieć.

  Cierpiec - od cierpieć.

  Cierpiel - od cierpieć.

  Cierpiela - od cierpieć.

  Cierpieła - od cierpieć.

  Cierpiełek - od cierpieć.

  Cierpiesz - od cierpieć.

  Cierpieta - od cierpieć.

  Cierpieusz - od cierpieć.

  Cierpik - od cierpieć.

  Cierpikoski - od cierpieć.

  Cierpikowski - od cierpieć.

  Cierpiłowski - od cierpieć.

  Cierpiński - od cierpieć.

  Cierpiok - od cierpieć.

  Cierpiol - od cierpieć.

  Cierpioł - od cierpieć.

  Cierpiołek - od cierpieć.

  Cierpis - od cierpieć.

  Cierpisz - od cierpieć.

  Cierpiszewski - od cierpieć.

  Cierpka - od cierpieć.

  Cierpke - od cierpieć.

  Cierplik - od cierpieć.

  Cierplikowski - od cierpieć.

  Cierpucha - od cierpieć.

  Cierski - od nazwy miejscowej Czersk (kilka wsi).

  Cierzech - 1621 od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierzek - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierzeń - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierzkało - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierzko - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierzkowięta - 1445 (Maz) od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierzniak - od cierń.

  Cierzniakowski - od cierń.

  Cierznicki - od cierń.

  Cierzniecki - od cierń.

  Cierzon - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierzuch - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierzucha - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierzych - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierżniachowski - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierżniak - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierżniakowski - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierżnicki - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierżniewski - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierżnik - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierżuch - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierżyk - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierżyński - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciesak - od ciosać, cios.

  Ciesek - od ciosać, cios.

  Cieselski - od ciosać, cios.

  Ciesewski - od ciosać, cios.

  Ciesiak - od ciosać, cios.

  Ciesialka - od ciosać, cios.

  Ciesialski - od ciosać, cios.

  Ciesiałka - od ciosać, cios.

  Ciesiałkiewicz - od ciosać, cios.

  Ciesiecki - od ciosać, cios.

  Ciesieczak - od ciosać, cios.

  Ciesieczuk - od ciosać, cios.

  Ciesiek - od ciosać, cios.

  Ciesiel - od cieśla.

  Ciesielak - od cieśla.

  Ciesielczak - od cieśla.

  Ciesielczuk - od cieśla.

  Ciesielczyk - 1580 od cieśla; od ciesielczyk ‘syn lub uczeń cieśli’.

  Ciesielecki - od cieśla.

  Ciesielewicz - od cieśla.

  Ciesielewski - od nazwy miejscowej Cieśle (częste), nowsze też od cieśla.

  Ciesielka - 1789 od cieśla.

  Ciesielkiewicz - od cieśla.

  Ciesielko - od cieśla.

  Ciesielowicz - od cieśla.

  Ciesielski - 1391 od nazwy miejscowej Cieśle (częste), nowsze też od cieśla.

  Ciesiński - od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Ciesiol - od cieśla.

  Ciesiolka - od cieśla.

  Ciesiołek - od cieśla.

  Ciesiołka - od cieśla; od ciesiołka ‘rzemiosło ciesielskie’.

  Ciesiołkiewicz - od cieśla.

  Ciesiołko - od cieśla.

  Ciesiołkowicz - od cieśla.

  Ciesion - od ciosać, cios.

  Ciesionik - od ciosać, cios.

  Ciesiora - od ciosać, cios.

  Ciesióła - od cieśla.

  Ciesiółka - od cieśla.

  Ciesiółkiewicz - od cieśla.

  Ciesiółko - od cieśla.

  Ciesión - od ciosać, cios.

  Ciesiuk - od ciosać, cios.

  Ciesiul - od cieśla.

  Ciesiulewicz - od cieśla.

  Ciesiuliewicz - od cieśla.

  Ciesiułka - od cieśla.

  Ciesiun - od ciosać, cios.

  Ciesiunik - od ciosać, cios.

  Ciesiuń - od ciosać, cios.

  Ciesiuński - od ciosać, cios.

  Ciesla - od cieśla.

  Cieslak - od cieśla.

  Cieslakiewicz - od cieśla.

  Cieslakowski - od cieśla.

  Cieslar - od cieśla.

  Cieslarczyk - od cieśla.

  Ciesler - od cieśla.

  Cieslewicz - od cieśla.

  Ciesliczka - od cieśla.

  Ciesliczko - od cieśla.

  Cieslik - od cieśla.

  Cieslikiewicz - od cieśla.

  Cieslikowski - od cieśla.

  Cieslinski - od nazwy miejscowej Cieślin, Cieślina (kilka miejscowości).

  Ciesliński - 1445 od nazwy miejscowej Cieślin, Cieślina (kilka miejscowości).

  Cieslok - od cieśla.

  Ciesluk - od cieśla.

  Cieslukowski - od cieśla.

  Ciesłak - od imienia złożonego Ciesław, to od Cieszysław.

  Ciesław - od imienia złożonego Ciesław, to od Cieszysław.

  Ciesławic - 1208 od imienia złożonego Ciesław, to od Cieszysław.

  Ciesławowic - 1393 od imienia złożonego Ciesław, to od Cieszysław.

  Ciesławski - od nazw miejscowych typu Czesławice, Czasław.

  Ciesłowski - od nazw miejscowych typu Czesławice, Czasław.

  Cieso - od ciosać, cios.

  Ciesonik - od ciosać, cios.

  Ciestek - od ciasto.

  Ciesto - od ciasto.

  Ciestowicz - od ciasto.

  Ciestowski - od ciasto.

  Ciesz - 1315 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Ciesza - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszaciński - 1404 od nazwy miejscowej Cieszacin (przemyskie, gmina Pawłosiów).

  Cieszacki - 1472 od nazwy miejscowej Cieszacin (przemyskie, gmina Pawłosiów).

  Cieszadlik - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszak - 1789 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszakiewicz - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszakowicz - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszan - 1301 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszanek - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszanowic - 1400 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszanowski - 1439 od nazw miejscowych Cieszanowice, Cieszanów (kilka miejscowości).

  Cieszcz - od ciasto.

  Cieszczoń - od ciasto.

  Cieszczuk - od ciasto.

  Cieszczyk - od ciasto.

  Cieszczyński - od ciasto.

  Cieszech - 1265 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszejko - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszek - XII w. od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszel - 1570 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszelewski - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszelski - 1798 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszen - 1304 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszenik - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszento - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszeński - 1442 od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Cieszewski - 1543 od nazwy miejscowej Cieszewo (płockie, gmina Drobin).

  Cieszęcki - od nazwy miejscowej Cieszęcin (kaliskie, gmina Wieruszów).

  Cieszinger - (forma zgermanizowana) od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Cieszk - 1638 (Wlkp) od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszka - 1397 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszki - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszkiel - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszkiewicz - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszko - 1310 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszkowicz - 1424 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszkowita - 1545 od nazwy miejscowej Cieszkowice, dziś Ciężkowice (tarnowskie, gmina Ciężkowice), Cieszkowo (kilka wsi).

  Cieszkowski - 1394 od nazwy miejscowej Cieszkowice, dziś Ciężkowice (tarnowskie, gmina Ciężkowice), Cieszkowo (kilka wsi).

  Cieszon - 1262 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszonik - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszowic - 1444 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszowiec - 1639 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszowski - od nazwy miejscowej Cieszewo (płockie, gmina Drobin).

  Cieszulewicz - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszuna - 1462 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszybierski - 1489 od nazwy miejscowej Cieszybiery (KrW).

  Cieszyca - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszyk - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszykątek - 1621 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszykobeła - 1498 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszykobyła - 1469 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszykowski - 1414 od nazwy miejscowej Cieszyków (kaliskie, gmina Szczytniki).

  Cieszyn - 1385 od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Cieszyn - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszyna - od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Cieszyna - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszynek - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszynka - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszynko - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszynski - od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Cieszyński - 1418 od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Cieś - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieścik - od ciasto.

  Cieściński - 1445 od nazwy miejscowej Cieślin, Cieślina (kilka miejscowości).

  Cieściów - od ciasto.

  Cieściuk - od ciasto.

  Cieśka - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieśkiewicz - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieśla - 1416 od cieśla.

  Cieślach - od cieśla.

  Cieślachowski - od cieśla.

  Cieślaczyk - od cieśla.

  Cieślaj - od cieśla.

  Cieślak - 1646 od cieśla.

  Cieślakiewicz - od cieśla.

  Cieślakowski - od cieśla.

  Cieślan - 1295 od cieśla.

  Cieślanowski - od cieśla.

  Cieślański - od cieśla.

  Cieślar - 1505 od cieśla.

  Cieślara - od cieśla.

  Cieślarczyk - od cieśla.

  Cieślarek - od cieśla.

  Cieślarski - od cieśla.

  Cieślarz - od cieśla.

  Cieślawski - od cieśla.

  Cieślecki - od cieśla.

  Cieślek - od cieśla.

  Cieśler - od cieśla.

  Cieślewicz - od cieśla.

  Cieślewski - od cieśla.

  Cieślica - 1409 od cieśla; od cieślica ‘siekiera ciesielska’.

  Cieślicki - 1624 od cieśla.

  Cieślicz - 1494 od cieśla.

  Cieśliczak - od cieśla.

  Cieśliczka - od cieśla lub od gwarowego cieśliczka ‘narzędzie stolarskie’.

  Cieśliczko - od cieśla.

  Cieślik - 1444 od cieśla.

  Cieślikiewicz - od cieśla.

  Cieślikow - od cieśla.

  Cieślikowicz - 1354 od cieśla.

  Cieślikowski - od cieśla.

  Cieślin - 1454 od cieśla.

  Cieślinkowski - od cieśla.

  Cieśliszak - od cieśla.

  Cieślok - od cieśla.

  Cieślokowski - od cieśla.

  Cieśloń - od cieśla.

  Cieślowski - od cieśla.

  Cieślów - od cieśla.

  Cieśluk - od cieśla.

  Cieślukiewicz - od cieśla.

  Cieślukow - od cieśla.

  Cieślukowski - od cieśla.

  Cieśniak - od ciasny.

  Cieśniakowski - od ciasny.

  Cieśniewicz - od ciasny.

  Cieśnik - od ciasny.

  Cieśnikiewicz - od ciasny.

  Cieśnikowski - od ciasny.

  Cieśnin - od ciasny.

  Cieśniowski - od ciasny.

  Cieta - od ciota, ciotka.

  Cietrzak - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Cietrzew - 1383 od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Cietrzewic - 1409 od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Cietrzewski - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Ciewiertnia - od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’.

  Cieź - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieźla - od cieśla.

  Cieźlak - od cieśla.

  Cieźlar - od cieśla.

  Cieźlarczyk - od cieśla.

  Cieźlik - od cieśla.

  Cież - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cieżak - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cieżek - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cieżka - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cieżki - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cieżko - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cieżkowicz - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięciak - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciala - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciała - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciara - 1649 od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciek - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciel - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcielak - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcieląg - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcielewski - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcielowski - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciera - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcierski - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcik - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcina - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcinka - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcio - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcioła - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięcior - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciora - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciorowski - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciwa - 1387 od cięciwa.

  Cięciwka - 1423 od cięciwa.

  Cięga - 1731 od ciągać, ciągnąć, ciągły; od gwarowego cięga ‘pręga’.

  Cięgała - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięgatura - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięgiel - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięgielęga - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięglewicz - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięgo - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięgota - 1737 od ciągać, ciągnąć, ciągły; lub od staropolskiego cięgota ‘darcie w stawach’.

  Cięgotur - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięgotura - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięgowski - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięgwa - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cięgwiak - 1631 od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciękosz - od cienki.

  Ciękoś - od cienki.

  Ciękowski - od cienki.

  Ciękuła - od cienki.

  Ciękusz - od cienki.

  Ciękuszewski - od cienki.

  Cięmpa - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Cięmpka - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Cięmpko - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciępa - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’ lub od gwarowego ciępa ‘człowiek ociężały, nieruchawy’.

  Ciępała - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’ lub od gwarowego ciępa ‘człowiek ociężały, nieruchawy’.

  Ciępiel - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciępiński - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciępka - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciępko - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Cięplak - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciępłucha - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Cięszczyk - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cięszka - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięszkal - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięszki - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięszkowski - od nazwy miejscowej Cieszkowice, dziś Ciężkowice (tarnowskie, gmina Ciężkowice), Cieszkowo (kilka wsi).

  Cięszyk - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Ciętak - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciętek - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciętka - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciętkowski - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięto - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięzki - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięźka - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięźkal - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięźki - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięźkowski - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięż - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężabka - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężabski - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężaczak - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężadlik - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciężadlo - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciężadło - 1615 od ciągać, ciągnąć, ciągły; od staropolskiego ciężało, cięgadło ‘dyszel u pługa’.

  Ciężadłowicz - 1630 od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciężadłowski - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciężak - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężalik - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężar - od ciężar.

  Ciężarek - od ciężar.

  Ciężarkiewicz - od ciężar.

  Ciężarkowski - od ciężar.

  Ciężczak - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężczyk - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężek - od ciężyć, ciążyć, ciężki lub od gwarowego ciężek ‘zmartwienie, tęsknota’.

  Ciężela - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężerek - od ciężar, ciężarek.

  Ciężewski - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężka - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężka Głowa - 1430 od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężkagłówka - 1522 od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężkal - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężki - 1438 od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężki Jan - 1441 od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężkiewicz - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężko - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężkogłówka - 1525 od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężkol - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężkowicz - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężkowski - 1449 od nazw miejscowych Ciężkowice, Ciężków (kilka wsi).

  Ciężniok - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężny - 1479 od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężoba - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężobka - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cięższczyk - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężygłowa - 1516 od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężyk - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Ciężyński - od nazwy miejscowej Ciążeń (konińskie, gmina Lądek), Ciążyń (pilskie, gmina Czarnków).

  Cifer - od cyfra ‘liczba’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ziefer.

  Cifra - od cyfra ‘liczba’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ziefer.

  Cigaj - od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cigan - od nazwy etnicznej Cygan.

  Ciganek - od nazwy etnicznej Cygan.

  Ciger - od niemieckich nazw osobowych Ziger, Zigger, te od Zi (e)ger ‘twaróg lub ser parmezan’.

  Cigert - od niemieckiej nazwy osobowej Zigert, ta od imienia Sigihard.

  Cigielhajm - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cigielman - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cigielnicki - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cigiert - od niemieckiej nazwy osobowej Zigert, ta od imienia Sigihard.

  Ciglarz - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cigler - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Ciglicki - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cigliński - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cignarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zigner, ta od apelatywu Zieckener ‘producent poszew na poduszki’.

  Cigor - od cygaro, cygar.

  Cigorin - od cygaro, cygar.

  Cigorini - od cygaro, cygar.

  Ciguła - 1513 od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Ciha - od cichy.

  Cihal - od cichy.

  Cihała - od cichy.

  Cihoń - od cichy.

  Cihończyk - od cichy.

  Cihoński - od cichy.

  Cihorek - od cichy.

  Cihosz - od cichy.

  Cihowicz - od cichy.

  Cik - 1377 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Cik - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikacz - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikala - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikalski - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikała - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikało - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikasz - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Ciko - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikoło - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikora - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikorski - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikosz - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikota - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikoto - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikowic - 1371 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Cikowicz - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikowski - 1419 od nazwy miejscowej Cikowice, dawniej Czcikowice (tarnowskie, gmina Bochnia).

  Cikuch - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikucki - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikuj - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikulski - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikun - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cikusza - od gwarowego cikać ‘wydawać głos skrzypiący lub piszczący’.

  Cil - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cila - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilak - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilenko - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilewicz - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilewski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Ciliński - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilka - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilke - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilkiewicz - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilko - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilkowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cilowicz - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Ciłak - 1480 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciłak - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Ciłek - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Ciłko - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Ciłkowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Ciłuk - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cima - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimach - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimachowicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimachowiec - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimachowski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimaj - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimala - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimalla - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimalski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimała - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Ciman - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cimann - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cimanowski - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cimaszewicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimaszewski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimaszkiewicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimaszko - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimbala - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cimbała - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cimbałów - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cimbelman - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cimbolek - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cimbollek - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cimcia - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cimciach - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cimciała - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cimcio - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cimcioch - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cimek - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimel - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimer - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimerman - 1557 od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimermann - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimeroch - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimerowicz - 1786 od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Cimerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimęga - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Cimiak - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimiąga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Cimienga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Cimiengo - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Cimiewicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimięga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Ciminga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Cimiński - od nazwy miejscowej Cymina (KrW).

  Cimior - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Cimirkiewicz - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Cimirowicz - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Cimirski - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Cimka - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimke - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimko - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimkowicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimkowski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimmer - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimmerman - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimmermann - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimna - od ciemny.

  Cimny - od ciemny.

  Cimoch - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimochowicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimochowski - 1733 (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimofiej - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimofiejczuk - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimofiejczyk - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimofij - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimofijczuk - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimofijczyk - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimok - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoła - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimonowicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoń - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimor - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimorek - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimorski - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimorza - 1433 (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimorzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimorzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cimosz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoszczyk - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoszek - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoszewicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoszewski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoszka - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoszko - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoszuk - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimoszyński - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimowski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimpel - od niemieckiej nazwy osobowej Zimpel, ta od przymiotnika zimperlich ‘przewrażliwiony, afektowany’.

  Cimpl - od niemieckiej nazwy osobowej Zimpel, ta od przymiotnika zimperlich ‘przewrażliwiony, afektowany’.

  Cimuchin - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimuchowski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimuk - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimura - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimuszewski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimuszko - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimuszyński - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cimych - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cin - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cina - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cinajko - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cinajtis - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cinak - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cinal - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cinalski - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cinciała - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cinciek - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cincieruk - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cincio - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cinciróg - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cinć - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cindel - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tata’.

  Cinecki - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cinek - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cingawa - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cingel - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’, lub od średniowysokoniemieckiego zungel ‘języczek’.

  Cinglewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’, lub od średniowysokoniemieckiego zungel ‘języczek’.

  Ciniak - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Ciniewicz - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cinik - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cinika - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Ciniuch - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cink - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinka - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinkaj - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinkajło - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinkan - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinke - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinkel - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinkiel - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinkiewicz - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinko - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cinkosz - od cienki.

  Cinta - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tata’.

  Cintel - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tata’.

  Cińczyk - od cienki.

  Cińkiewicz - od cienki.

  Cińkowski - od cienki.

  Cioban - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Ciobań - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cioc - od ciota, ciotka.

  Ciocek - od ciota, ciotka.

  Cioch - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Ciocha - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Ciochon - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Ciochoń - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Ciociński - od ciota, ciotka.

  Ciocio - od ciota, ciotka.

  Cioczek - od ciota, ciotka.

  Cioczot - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Cioć - od ciota, ciotka.

  Cioeńkowski - 1559 od cień.

  Cioepanek - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciog - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciogoń - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciogora - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciok - 1472 od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Cioka - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciokaj - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciokajło - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciokalski - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciokan - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciokczyk - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciola - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciolek - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Cioliszka - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Cioł - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’ lub od gwarowego cioł ‘wół’.

  Cioła - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciołach - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciołak - 1435 od cielę.

  Ciołakowski - od cielę.

  Ciołczyk - od cielę.

  Ciołczyński - od cielę.

  Ciołeczek - od cielę.

  Ciołek - 1325 od cielę.

  Ciołek-Poniatowski - złożenia brak; Ciołek 1325 od cielę; Poniatowski 1430 od nazw miejscowych typu Poniatów, Poniatowice, Poniaty.

  Ciołek-Żelechowski - złożenia brak; Ciołek 1325 od cielę; Żelechowski 1448 od nazwy miejscowej Żelechów (kilka wsi).

  Ciołka - od cielę.

  Ciołkiewicz - od cielę.

  Ciołko - 1425 od cielę.

  Ciołkosz - 1500 od cielę.

  Ciołkowiak - od cielę.

  Ciołkowicz - 1415 od cielę.

  Ciołkowski - od nazwy miejscowej Ciołkowa, Ciołków, Ciołki (kilka wsi).

  Ciołła - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Cioło - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciołoń - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciołowicz - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciołucha - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciołuchowski - 1404 od nazwy miejscowej Ciełuchowo, dziś Ciełuchowo (włocławskie, gmina Kikół).

  Ciołyk - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciołys - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciołyś - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Cioma - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciomaga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Ciomała - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciomber - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciombor - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciomborowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciomborski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciombór - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciombur - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciomcia - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciomcio - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciomek - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Ciomer - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciomior - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciomkało - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Ciomny - od ciemny.

  Ciompa - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciompała - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciompel - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciompelik - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciompeła - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciomplik - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciompła - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciona - od cień.

  Cionczyk - od cień.

  Cionek - od cień.

  Ciongawa - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciongło - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciongwa - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Cioni - od cień.

  Cionio - od cień.

  Cionka - od cień.

  Cionza - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cionżyński - od ciężyć, ciążyć, ciężki.

  Cioń - od cień.

  Ciońcka - od cień.

  Ciończyk - od cień.

  Ciońćka - od cień.

  Ciońćko - od cień.

  Ciońka - od cień.

  Ciopa - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopak - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopala - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopalski - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopała - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopcia - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopciński - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopek - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopel - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopiński - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Ciopucha - od gwarowego ciopać ‘ciepać; siekać; gryźć’.

  Cior - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciora - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciorach - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciorała - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cioran - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciorek - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciorga - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Ciorgo - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Ciorgoń - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Ciorka - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Ciorko - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Ciorkon - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Ciorkoń - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Ciorkowski - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Ciorkun - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Ciorkuń - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cioroch - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cioron - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cioroń - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciorowski - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cioróń - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciort - (Śl) (pod wpływem czeskiego) od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Cioruch - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciorun - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cioruń - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cios - 1599 od ciosać, cios.

  Ciosak - 1496-97 od ciosać, cios.

  Ciosański - od ciosać, cios.

  Cios-Dawid - złożenia brak; Cios 1599 od ciosać, cios; Dawid od imienia Dawid, notowanego w Polsce od XIII wieku. Imię, pochodzenia biblijnego, z hebrajskiego david ‘ukochany, złączony’.

  Ciosek - 1432 od ciosać, cios.

  Ciosiełkiewicz - od cieśla.

  Ciosiński - od ciosać, cios.

  Ciosiołkiewicz - od cieśla.

  Ciosiun - od ciosać, cios.

  Ciosk - 1222-24 (Maz) od ciosać, cios.

  Cioska - 1390 od ciosać, cios.

  Cioskowic - 1498 od ciosać, cios.

  Ciosków - od ciosać, cios.

  Ciosławski - od nazw miejscowych typu Czesławice, Czasław.

  Ciosłowski - od nazw miejscowych typu Czesławice, Czasław.

  Ciosna - od ciasny.

  Ciosniak - od ciasny.

  Ciosnowski - od ciasny.

  Ciossek - od ciosać, cios.

  Ciost - od ciasto.

  Ciostek - od ciasto.

  Ciostkowski - od ciasto.

  Ciosto - od ciasto.

  Ciosz - od ciosać, cios.

  Cioszek - od ciosać, cios.

  Cioś - od ciosać, cios.

  Cioślewicz - od cieśla.

  Ciota - od ciota, ciotka.

  Ciotarski - od ciota, ciotka.

  Ciotczyk - od ciota, ciotka.

  Ciotej - od ciota, ciotka.

  Ciotek - od ciota, ciotka.

  Cioth - od ciota, ciotka.

  Ciotko - 1786 od ciota, ciotka.

  Ciotkosz - od ciota, ciotka.

  Ciotkowski - od ciota, ciotka.

  Ciotuch - od ciota, ciotka.

  Ciotucha - od ciota, ciotka.

  Ciotucho - od ciota, ciotka.

  Ciotula - od ciota, ciotka.

  Ciotuszyński - od ciota, ciotka.

  Ciólik - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciółek - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciółka - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciółkiewicz - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciółko - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciółkowiak - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Ciółkowski - od ciołać ‘robić powoli, mozolnie’.

  Cióra - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Cióraj - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciórek - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciórka - 1580 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciórkowski - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Cióryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cip - 1556 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipa - 1425 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipalski - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipała - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipca - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipcia - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipciak - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipciański - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipciński - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipcza - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipczak - 1621 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipczarz - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipek - 1608 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipeła - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Ciper - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Ciperski - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipiaszuk - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipiątka - 1734 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipiec - 1669 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipiel - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipielski - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipienko - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipiliński - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipina - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipiński - 1793 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipion - 1731 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipior - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipior - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipiora - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipiór - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipirski - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipiruch - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipiszewski - od cierpieć.

  Cipiszewski - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipiur - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipius - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipka - 1408 od gwarowego cipa ‘kura’, cipka ‘kurczę’ .

  Cipkiewicz - od gwarowego cipa ‘kura’, cipka ‘kurczę’ .

  Cipkin - od gwarowego cipa ‘kura’, cipka ‘kurczę’ .

  Cipko - od gwarowego cipa ‘kura’, cipka ‘kurczę’ .

  Cipkowski - od gwarowego cipa ‘kura’, cipka ‘kurczę’ .

  Cipla - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipła - od ciepły.

  Cipłek - od ciepły.

  Cipły - od ciepły.

  Cipol - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cipolla - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cipołowicz - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cipor - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipor - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipora - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipora - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Ciporski - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipórski - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cippar - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipper - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cipra - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipra - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Ciprian - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cips - od niemieckiej nazwy osobowej Zips, ta od nazwy regionu Spisz.

  Cipser - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cipski - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipura - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipuszew - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipydło - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cipyk - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Cir - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cira - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirajdo - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirak - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciranka - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ciranna - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cirański - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Ciraszewka - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciraszewski - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciraszkiewicz - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Circ - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Circo - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirecki - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirek - 1614 od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cireń - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cireszko - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirgoń - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirk - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cirka - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cirko - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cirkos - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cirkosz - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cirkot - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cirkowic - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cirkowski - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cirkós - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Cirlic - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cirliczka - 1499 od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cirlić - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cirlik - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cirliński - od cierlić ‘tzeć len; pyskować’.

  Cirn - od cierń.

  Cirnia - od cierń.

  Cirny - od cierń.

  Ciroch - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirok - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciróg - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirpel - od cierpieć.

  Cirpisz - od cierpieć.

  Cirski - od nazwy miejscowej Czersk (kilka wsi).

  Cirug - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciruk - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirulius - 1566 od cyrulik ‘chirurg, felczer, golibroda’.

  Ciruń - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciruś - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciryński - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Cirzan - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirzek - 1287 od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirzniewski - od nazw miejscowych Czerniów, Czerniewo (kilka wsi).

  Cirzon - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirzonik - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirzpicha - 1452 od cierpieć.

  Cirzpięta - 1237– od cierpieć.

  Cirzpisz - 1136 od cierpieć.

  Cirzyk - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirzyński - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cirzyński - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Cis - 1136 od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisa - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisak - 1453 od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’, od cisak ‘koń cisawy’.

  Cisakiewicz - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisakowski - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisan - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisań - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisański - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisar - od cesarz, cezar.

  Cisarik - od cesarz, cezar.

  Cisarowski - od cesarz, cezar.

  Cisaruk - od cesarz, cezar.

  Cisarz - od cesarz, cezar.

  Cisch - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cischke - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cischowski - od nazw miejscowych Ciszewo, Ciszowice (kilka wsi).

  Ciscon - od czysty.

  Cisconik - od czysty.

  Ciscoń - od czysty.

  Cisek - 1428 od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Ciseł - od cisnąć, obcisły.

  Cisewicz - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisewski - od nazwy miejscowej Cisowa (kilka wsi).

  Cisielczuk - od cieśla.

  Cisielczyk - od cieśla.

  Cisielka - od cieśla.

  Cisielski - od cieśla.

  Cisik - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisiński - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisio - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisior - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisiółka - od cieśla.

  Cisiuk - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Ciska - od ciskać ‘rzucać’.

  Ciskał - od ciskać ‘rzucać’.

  Ciskała - 1494 od ciskać ‘rzucać’.

  Ciski - od ciskać ‘rzucać’.

  Cisko - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisko - od ciskać ‘rzucać’.

  Ciskowski - od nazwy miejscowej Ciski (ostrołęckie, gmina Zatory).

  Cisla - od cisnąć, obcisły.

  Cislak - od cisnąć, obcisły.

  Cislewicz - od cisnąć, obcisły.

  Cislewski - od cisnąć, obcisły.

  Cisła - od cisnąć, obcisły.

  Cisłak - od cisnąć, obcisły.

  Cisłek - od cisnąć, obcisły.

  Cisło - 1499 od cisnąć, obcisły.

  Cisłowicz - od cisnąć, obcisły.

  Cisłowski - od cisnąć, obcisły.

  Cismak - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cisman - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cismar - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cismasz - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cismer - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cismowski - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciso - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cison - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisoń - 1743 od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisończyk - 1791 od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisor - od cesarz, cezar.

  Cisow - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisowicz - 1457 od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisowski - 1765 od nazwy miejscowej Cisowa (kilka wsi).

  Cisowski - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’ (od cisawy).

  Cisów - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cispa - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cispa - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cissar - od cesarz, cezar.

  Cissarz - od cesarz, cezar.

  Cissek - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cissewski - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisso - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cissowski - od nazwy miejscowej Cisowa (kilka wsi).

  Cistak - od czysty.

  Cistko - od czysty.

  Cistoń - od czysty.

  Cistowski - od czysty.

  Cisz - 1216 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cisza - 1462 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszak - 1453 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszałowicz - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszan - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszanowski - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszański - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszczak - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszczeń - od czysty.

  Ciszczon - od czysty.

  Ciszczonik - od czysty.

  Ciszczoń - od czysty.

  Ciszczyk - od czysty.

  Ciszczyński - od czysty.

  Ciszek - 1301 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszelka - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszewicz - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszewski - 1396 od nazw miejscowych Ciszewo, Ciszowice (kilka wsi).

  Ciszinger - (forma zgermanizowana) od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Ciszka - 1480 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszke - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszkiel - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszkieluk - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszkiewicz - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszko - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszkow - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszkowicz - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszkowiec - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszmowski - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciszonek - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszonik - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszoń - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszowic - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszowicz - 1457 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszowski - 1645 od nazw miejscowych Ciszewo, Ciszowice (kilka wsi).

  Ciszuk - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszyk - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszyn - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszyński - od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Ciś - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciśka - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciśla - od cieśla.

  Ciślak - od cieśla.

  Ciślakowski - od cieśla.

  Ciślar - od cieśla.

  Ciśler - od cieśla.

  Ciślewicz - od cieśla.

  Ciśliczka - od cieśla.

  Ciślik - od cieśla.

  Ciślikowski - od cieśla.

  Ciśliński - od cieśla.

  Ciśniewicz - od cisnąć.

  Ciśniewicz - od cisnąć.

  Ciśniewski - od cisnąć.

  Ciśniewski - od cisnąć.

  Ciświcki - 1491 od nazwy miejscowej Ciświca (kaliskie, gmina Jarocin).

  Citkowicz-Jurkiewicz - złożenia brak; Citkowicz brak; Jurkiewicz od imienia Jerzy. Greckie imię Georgios, to od georgós ‘rolnik’, przejmowane było przez języki słowiańskie w kilku postaciach. W staropolszczyźnie znane były formy Jerzy, Jura Jurg (za pośrednictwem języka niemieckiego), na Kresach Wschodnich Juryj.

  Ciuba - od czub, czubić się.

  Ciubak - od czub, czubić się.

  Ciubala - od czub, czubić się.

  Ciubarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciuberek - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciubka - od czub, czubić się.

  Ciuborski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciubra - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Ciuch - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciucha - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchaj - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchak - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchciński - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchera - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchna - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchnicki - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchniecki - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchno - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchnowicz - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchota - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciuchta - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Ciucia - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciuciarz - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciucias - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciucio - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciucios - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciuciura - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciucius - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciucki - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciucko - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciuckowski - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciucmański - od gwarowego ciućma ‘straszydło, coś brzydkiego’.

  Ciuczka - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciuczkowski - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciuczyk - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciućka - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’ lub od gwarowego ciućka ‘skrawek’.

  Ciućkin - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciućko - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciućkowski - od staropolskiego ciucia ‘szczenię, piesek’.

  Ciućma - 1634 od gwarowego ciućma ‘straszydło, coś brzydkiego’.

  Ciućmać - od gwarowego ciućma ‘straszydło, coś brzydkiego’.

  Ciućmak - od gwarowego ciućma ‘straszydło, coś brzydkiego’.

  Ciućman - od gwarowego ciućma ‘straszydło, coś brzydkiego’.

  Ciućmański - od gwarowego ciućma ‘straszydło, coś brzydkiego’.

  Ciućmiański - od gwarowego ciućma ‘straszydło, coś brzydkiego’.

  Ciućmiński - od gwarowego ciućma ‘straszydło, coś brzydkiego’.

  Ciućmoński - od gwarowego ciućma ‘straszydło, coś brzydkiego’.

  Ciuda - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Ciudaj - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Ciudeł - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Ciudka - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Ciudziński - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Ciuja - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Ciuk - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciuka - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukaj - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukała - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukało - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukas - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukaś - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukiewicz - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukin - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciuklin - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukot - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukowski - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciuksa - 1786 od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciuksza - 1725 od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukszo - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciukta - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Ciula - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulaczek - 1555 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulak - 1480 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulaki - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciuleja - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulemba - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulewicz - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulęba - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulęmba - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciuliga - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulija - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulik - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciuliński - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulis - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulisz - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciuliś - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulkiewicz - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulkin - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulkisz - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulko - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulków - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciulo - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciuł - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciuła - 1543 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciułacz - 1786 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciułaj - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciułany - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciułek - 1627 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciułka - 1543 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciułkin - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciułko - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciułkowski - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciuło - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciuma - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumachowicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Ciumaj - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumak - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumała - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciuman - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumański - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumas - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumaszko - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumcia - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’ lub od ciumcia ‘‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumczyk - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumek - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumeryk - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciumięga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Ciumiś - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumok - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumpała - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciumpeła - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciumplik - od ciąpać ‘ciułać’ lub od gwarowego ciapać ‘chodzić po błocie i wodzie’.

  Ciumra - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Ciumuchowski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Ciumuga - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciumyk - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciunajcis - od litewskiego čiunátis, patr. od litewskiego tijucas ‘urzędnik zarządzający gminą, rządca dworu’.

  Ciunajcius - od litewskiego čiunátis, patr. od litewskiego tijucas ‘urzędnik zarządzający gminą, rządca dworu’.

  Ciunajko - od litewskiego čiunátis, patr. od litewskiego tijucas ‘urzędnik zarządzający gminą, rządca dworu’.

  Ciunajtis - od litewskiego čiunátis, patr. od litewskiego tijucas ‘urzędnik zarządzający gminą, rządca dworu’.

  Ciunczyk - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciundziewicki - od nazwy miejscowej Ciundziewice też Ciundzie (Wileńszczyzna).

  Ciunek - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciunel - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciunelis - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciuniak - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciuniel - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciuniewski - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciunik - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciunio - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciunis - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciuniś - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciunkiewicz - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciunowicz - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciunowin - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciunowski - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciuntak - od ciuńtak ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciunyk - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciuńczyk - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciuński - od ciunąć ‘usunąć’, od gwarowego ‘dać czegoś mało, niechętnie’.

  Ciuńtak - 1786 od ciuńtak ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciupa - 1490 od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupajło - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupak - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’ lub od ciupak ‘kurczak’.

  Ciupaka - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupala - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupalski - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupał - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupała - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupało - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupan - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupata - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupczak - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupczyk - 1575 od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupecki - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupek - 1483 od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupek-Ciechociński - zlożenia brak; Ciupek 1483 od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’; Ciechociński w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciuper - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciupera - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciuperny - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciuperski - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciupia - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupiak - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupiał - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupiera - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciupik - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupin - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupina - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupiński - 1661 od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupioł - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupiór - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupiór - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciupis - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupisz - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupiś - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupka - 1440 od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’; od ciupka ‘głupiec’.

  Ciupke - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupko - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupkowicz - 1494 od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupkowski - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupla - 1661 od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciuplok - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupowicz - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupra - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciupryk - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciupski - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupura - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciupyk - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciupyna - od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciupyra - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Ciur - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Ciur - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciura - 1558 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuraba - od staropolskiego ciurba, cibora, czorba, szorba ‘polewka; zupa, żur’.

  Ciuraczek - 1618 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuraj - 1567 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuraja - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurajek - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurak - 1560 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurak-Ciurakowski - zlożenia brak; Ciurak 1560 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’; Ciurakowski w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’ lub od gwarowego ciurka ‘struga’.

  Ciurakowski - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuraszki - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuraszkiewicz - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuraś - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurba - od staropolskiego ciurba, cibora, czorba, szorba ‘polewka; zupa, żur’.

  Ciurczak - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurczyk - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurczyński - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurej - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciureja - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurek - 1499 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurewicz - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurk - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurka - 1481 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’; od gwarowego ciurka ‘struga’.

  Ciurkiewicz - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’; od gwarowego ciurka ‘struga’.

  Ciurkin - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’; od gwarowego ciurka ‘struga’.

  Ciurko - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’; od gwarowego ciurka ‘struga’.

  Ciurkot - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurkowski - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurkuś - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’; od gwarowego ciurka ‘struga’.

  Ciurla - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurlak - 1691 od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurlanis - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurlej - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurli - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurlik - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurliński - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurlok - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciurloł - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Ciuro - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuron - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuroń - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurski - 1603 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuruj - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuruk - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuruł - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuruła - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurus - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurusek - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuruszkiewicz - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuruś - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuryk - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuryła - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Ciuryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Ciurys - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurysch - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurysek - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciuryś - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurzak - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurzanowski - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurzyk - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciurzyński - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Cius - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciusa - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciuska - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciusmann - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciusniak - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciuszka - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciuszkiewicz - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciuszyński - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciuś - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciuśniak - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Ciuta - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Ciutka - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Ciutkin - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Ciutosz - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Ciutras - od czutra ‘rodzaj flaszy drewnianej’.

  Ciuwara - od czuwać.

  Ciwa - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Ciwanowicz - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Ciwantuch - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Ciwas - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Ciwcic - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Ciwczyński - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Ciwik - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Ciwiniuk - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Ciwiński - od nazwy miejscowej Cywiny (ciechanowskie, gmina Baboszewo).

  Ciwka - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Ciwnowicz - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Ciwoniuk - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Ciwunowicz - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Ciz - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciza - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cizak - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciziel - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cizio - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cizla - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cizman - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cizmański - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cizmar - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cizmiński - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cizmowski - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciź - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciźla - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciźman - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciźmański - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciźmar - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciż - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciża - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciżak - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciżek - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciżemski - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciżewski - od nazw miejscowych typu Czyżewo, Czyżów, Czyżowice.

  Ciżka - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciżkowicz - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciżla - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciżma - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciżman - 1474 od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciżmański - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciżmar - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciżmek - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciżmicki - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciżmiński - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciżmowski - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Ciżyk - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Ciżyński - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cka - 1493 (Maz) od deska, ze staropolskiego deszczka.

  Claus - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Clausen - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Clauss - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Claussen - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Clemens - od imienia Klemens. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku w różnych formach językowych: Klemens, Kliemens, Klimont, Klimąt, Klimunt, Kliment, Klimiont, Klimąt. Imię pochodzenia łacińskiego od clemens, tis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Clement - od imienia Klemens. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku w różnych formach językowych: Klemens, Kliemens, Klimont, Klimąt, Klimunt, Kliment, Klimiont, Klimąt. Imię pochodzenia łacińskiego od clemens, tis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Clemenz - od imienia Klemens. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku w różnych formach językowych: Klemens, Kliemens, Klimont, Klimąt, Klimunt, Kliment, Klimiont, Klimąt. Imię pochodzenia łacińskiego od clemens, tis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Clymans - od imienia Klemens. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku w różnych formach językowych: Klemens, Kliemens, Klimont, Klimąt, Klimunt, Kliment, Klimiont, Klimąt. Imię pochodzenia łacińskiego od clemens, tis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Cłapa - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cłapak - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cłapczyński - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cłapek - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cłapiński - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cłapka - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cłopecki - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cłopek - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cłopień - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cłopik - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Cmachowski - od nazwy miejscowej Ćmachowo (pilskie, gmina Wronki).

  Cmak - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Cmakowski - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Cmela - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmeluch - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmentowski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Cmętkowski - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego smęt ‘smutek’, smęcić ‘smucic się’, później smutek, smutny.

  Cmiel - od chmiel.

  Cmiel - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmielak - od chmiel.

  Cmielak - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmielarczyk - od chmiel.

  Cmielarczyk - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmielarz - od chmiel.

  Cmielarz - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmielewski - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmielich - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmielin - 1567 od chmiel; od chmielina ‘chmiel’.

  Cmielnicki - od nazw miejscowych Chmielnik, Chmielniki (kilka wsi).

  Cmielowicz - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmielowiec - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmil - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Cmoch - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Cmochołek - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Cmochół - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Cmoczek - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Cmok - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Cmokiewicz - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Cmokowicz - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Cmuchowski - od nazwy miejscowej Ćmachowo (pilskie, gmina Wronki).

  Cmyr - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szmerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Cmyrek - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szmerać, smyrać ‘gmerać, szukać; uciekać’.

  Cnota - od cnota.

  Cnotalski - od cnota.

  Cnotek - od cnota.

  Cnotelski - od cnota.

  Cnotka - 1634 od cnota.

  Cnotkowski - od cnota.

  Cnotla - od cnota.

  Cnotliwa - od cnota, cnotliwy.

  Cnotliwy - od cnota, cnotliwy.

  Cnotowski - od cnota.

  Cnotta - od cnota.

  Coban - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cobański - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Cober - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cobot - od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Coch - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochal - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochał - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochara - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochecki - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cocher - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochła - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochołek - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochoń - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochor - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochorz - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochowski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochór - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochórz - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cochur - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cofal - od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofala - od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofalik - od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofalka - od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofalla - od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofalski - od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofał - od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofała - 1715 od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofałka - od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofan - 1401 od cofać, ze staropolskiego cofać.

  Cofta - od cofać, ze staropolskiego cofać lub od gwarowego cofta ‘łańcuszek u pługa’.

  Cofur - od cofać, ze staropolskiego cofać lub od gwarowego cofta ‘łańcuszek u pługa’.

  Colnik - 1340 od celnik ‘poborca opłat dla państwa’.

  Comber - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Comberski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Combor - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Comborowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Combrowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Combrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cosban-Woytycha - złożenia brak; Cosban brak; Woytycha od imienia Wojciech, także od wójt.

  Cosek - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Córa - od córka.

  Córak - od córka.

  Córecki - od córka.

  Córeczka - 1430 od córka, córeczka.

  Córka - od córka.

  Córkan - od córka.

  Córkiewicz - od córka.

  Córkowicz - od córka.

  Cracovia - 1696 od nazwy miasta Kraków.

  Cracovita - 1550 od nazwy miasta Kraków.

  Cub - od czub, czubić się.

  Cuba - od czub, czubić się.

  Cubaj - od czub, czubić się.

  Cubajko - od czub, czubić się.

  Cubak - od czub, czubić się.

  Cubal - od czub, czubić się.

  Cubala - 1534 od czub, czubić się.

  Cubał - od czub, czubić się.

  Cubała - od czub, czubić się.

  Cubar - od czub, czubić się.

  Cubaszek - od czub, czubić się.

  Cubek - od czub, czubić się.

  Cubel - 1721 od czub, czubić się.

  Cuber - 1743 od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cubera - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cuberek - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cubier - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cubor - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cuborowski - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cubr - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cubra - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cubrocha - 1660 od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cubrowicz - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Cuch - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cucha - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchal - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchalski - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchanowski - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchański - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchara - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchciej - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchlin - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchna - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchoń - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchor - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchora - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cuchra - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cuchraj - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cuchro - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Cucht - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Cud - 1532-33 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cuda - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudaj - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudajewicz - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudak - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Cudakiewicz - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Cudakow - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Cudaków - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Cudalski - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudanowicz - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudaszewski - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudecki - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudejka - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudejko - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudek - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudel - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudeńko - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudeńko.

  Cuder - 1477 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudna - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudny ‘piękny, doskonały’.

  Cudnia - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudniak - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudny ‘piękny, doskonały’.

  Cudniewicz - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudny ‘piękny, doskonały’.

  Cudnik - 1604 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od staropolskiego cudnik ‘dziwak’.

  Cudnikowski - 1576 od nazwy miejscowej Cudniki (płockie, gmina Krośniewice).

  Cudnoch - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudnochowski - od nazwy miejscowej Cudnochy (suwalskie, gmina Mikołajki).

  Cudnok - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudnowski - 1768 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudny - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudny ‘piękny, doskonały’.

  Cudo - 1638 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudok - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudor - 1431 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudowicz - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudowski - od nazwy miejscowej Cudów (radomskie, gmina Kozienice).

  Cudyga - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudyk - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudyka - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudz - od cudzy.

  Cudza - od cudzy.

  Cudzanowski - od cudzy.

  Cudzelek - od cudzy.

  Cudzewicz - 1481 od cudzy.

  Cudziak - 1770 od cudzy.

  Cudzich - 1670 od cudzy.

  Cudzich-Bularz - złożenia brak; Cudzich 1670 od cudzy; Bularz 1498 w grupie nazwisk pochodzących od bula, buła ‘zgrubienie, guz’, może od prasłowiańskiego buliti ‘obrzmiewać, pęcznieć; wytrzeszczać oczy, od gwarowego bula ‘byk’, też boła, bulla ‘dekret’.

  Cudzich-Chowaniec - złożenia brak; Cudzich 1670 od cudzy; Chowaniec 1628 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Cudzik - 1765 od cudzy.

  Cudził - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudziło - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Cudziszak - 1695 od cudzy.

  Cudzy - od cudzy.

  Cudzyk - od cudzy.

  Cudzykraj - 1370 od cudzy.

  Cudzynowski - od nazwy miejscowej Czudzinowice, dziś Cudzynowice (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Cug - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cuga - 1472 od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cugak - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cugal - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cugała - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cugałka - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cugan - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cuganek - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cugański - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cugiel - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cuglewski - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cuglowski - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cugowski - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cugulski - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Cuk - 1563 od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cuka - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukaj - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukala - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukalas - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukali - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukalis - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukała - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukanow - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cuker - od cukier.

  Cukerman - od cukier.

  Cukermann - od cukier.

  Cukier - 1500 od cukier.

  Cukierda - od cukier.

  Cukierman - od cukier.

  Cukiermann - od cukier.
  Cukiernik - od cukier.

  Cukierski - od cukier.

  Cukiersztajn - od cukier.

  Cukierwar - od cukier.

  Cukla - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukni - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cuknik - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cuknis - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukot - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Cukrzak - 1766 od cukier.

  Cukrzyński - od cukier.

  Culic - od czuły, czuć, czulić.

  Cup - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupa - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupajło - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupak - 1698 od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupal - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupala - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupalla - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupał - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupała - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupało - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupek - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupiak - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupiał - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupiała - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupicha - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupioł - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupisz - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupka - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupok - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupol - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupr - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupran - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupriak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprian - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprijak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprik - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprisz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprun - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupruniak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupruś - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupry - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryan - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryańczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprych - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryjak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryjan - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryło - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryn - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryna - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryniak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryński - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprys - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprysiak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprysz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryszak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryszek - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupryś - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprzyński - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Cuprzyński - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprzyszak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupta - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cuputa - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupyra - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Curpiak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Curpich - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Curpisz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Curul - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Curulak - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Curulewski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Curuliński - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Curulski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Curuł - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Curydlo - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Curzydło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cus - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Cusa - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Cusik - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Cusin - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Cusiński - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Cuska - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Cuske - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Cuskiewicz - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Cutkiewicz - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Cutkowicz - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Cutowski - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Cuty - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Cutyło - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Cuwiczek - od czuwać.

  Cwaliński - 1398 od nazwy miejscowej Cwaliny (łomżyńskie, gmina Mały Płock).

  Cwarnóg - od czwarty.

  Cwartkowski - od czwartek ‘czwarty dzień tygodnia’.

  Cwartos - od czwarty.

  Cwiedowicz - 1483 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Cwirko-Godycki - złożenia brak; Cwirko brak; Godycki od imion na God-, typu Godzimir lub od godzić ‘jednać’.

  Cworno - od czwarty.

  Cworowski - od czwarty.

  Cyb - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cyba - 1693 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybach - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybak - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe lub od gwarowego cybak ‘kozioł’.

  Cybakow - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybal - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybala - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybaliński - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybalski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybał - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybała - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybanek - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybankiewicz - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybański - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybas - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybaszyk - 1791 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybe - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybej - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybek - 1395 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybel - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybelski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybeniak - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybenko - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybiak - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybich - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybichowski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybielski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybień - 1529 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybik - 1748 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybil - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybilski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybin - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybina - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybiniak - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybinow - 1443 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybinski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybiń - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybiński - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybis - 1692 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybko - 1399 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybliński - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cyblis - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybo - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybok - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybol - 1443 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybolski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cyboń - 1748 od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybor - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Cybora - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Cyboran - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Cyboron - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Cyboroń - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Cybowicz - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybowski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cyból - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybuch - od cybuch ‘część fajki’.

  Cybucha - 1748 od cybuch ‘część fajki’.

  Cybuchowski - od cybuch ‘część fajki’.

  Cybul - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybula - 1383 od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulak - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybularczyk - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybularski - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybularz - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulasz - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulewski - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulic - 1392 od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulin - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybuliński - 1460 od nazwy miejscowej Cybulin (plockie, gmina Bodzanów).

  Cybuliński - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulka - 1357 od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulko - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulkowicz - 1589 od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulla - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybulny - od cebula, ze staropolskiego cybula; od przymiotnika cybulny.

  Cybulski - 1439 od nazwy miejscowej Cybulice (warszawskie, gmina Czosnów), Cybulina (plockie, gmina Bodzanów) lub od apelatywu cebula.

  Cybuła - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybułka - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybułko - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Cybura - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybura - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Cyburski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybusz - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybyla - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybylski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cybyła - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Cyc - 1386 od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycaj - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycak - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycal - 1562 od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycalak - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycan - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycanowicz - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycanowski - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycek - 1442 od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycen - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycenas - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycenków - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyceń - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyciak - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycik - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycioniak - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycioniec - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyciura - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyck - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycke - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyckiewicz - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycko - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyckowski - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycon - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyconiak - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyconiec - 1619 od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyconiek - 1619 od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycoń - 1557 od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycor - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycorski - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyculak - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyculenko - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyculeńko - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyculski - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycuła - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycura - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycyk - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycylski - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cycyłowski - od nazwy miejscowej Cecułów (KrW).

  Cycyński - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyć - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Cyfer - od cyfra ‘liczba’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ziefer.

  Cyferkowski - od cyfra ‘liczba’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ziefer.

  Cyffer - od cyfra ‘liczba’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ziefer.

  Cyfra - od cyfra ‘liczba’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ziefer.

  Cyfracki - od cyfra ‘liczba’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ziefer.

  Cyfrowicz - od cyfra ‘liczba’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Ziefer.

  Cyg - 1136 od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cyga - 1338 od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cygal - 1691 od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cygalka - 1479 od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cygalski - od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cygała - 1455-80 od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cygan - 1401 od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganarowicz - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganczuk - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganda - 1667 od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganecki - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganek - 1567 od nazwy etnicznej Cygan; od Cyganek.

  Cyganiak - od nazwy etnicznej Cygan lub od gwarowego cyganiak ‘dziecko ze śniadą cerą’.

  Cyganiec - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganienko - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganiewicz - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganik - 1648 od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganiuk - od nazwy etnicznej Cygan lub od gwarowego cyganiuk ‘chłopiec o śniadej cerze’.

  Cyganka - od nazwy etnicznej Cygan lub od gwarowego cyganka w różnych znaczeniach’.

  Cygankiewicz - 1793 od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganko - 1448 od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygankow - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganków - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygannek - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganol - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganow - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganowicz - 1447 od nazwy etnicznej Cygan.

  Cyganowski - od nazwy etnicznej Cygan lub od nazwy miejscowej Cygany (elbląskie, gmina Gardeja).

  Cyganów - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygan-Wada - złożenia brak; Cygan 1401 od nazwy etnicznej Cygan; Wada od wada ‘przywara, usterka’, wadzić (się) ‘przeszkadzać, kłócić się’.

  Cygań - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygańczuk - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygańczyk - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygański - 1445 od nazwy miejscowej Cygany (kilka wsi) lub od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygar - od cygaro, cygar.

  Cygara - od cygaro, cygar.

  Cygaro - od cygaro, cygar.

  Cygarowicz - od cygaro, cygar.

  Cygarowski - od cygaro, cygar.

  Cygert - od niemieckiej nazwy osobowej Zigert, ta od imienia Sigihard.

  Cygiel - 1751 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygielhajm - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygielman - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygielmun - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygielnicki - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygielnik - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygielski - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygielski-Cegłowski - złożenia brak; Cygielski od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula; Cegłowski w grupie nazwisk pochodzących od cegła.

  Cygier - od niemieckich nazw osobowych Ziger, Zigger, te od Zi (e)ger ‘twaróg lub ser parmezan’.

  Cygiert - od niemieckiej nazwy osobowej Zigert, ta od imienia Sigihard.

  Cygil - 1483 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygilnik - 1392 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygiłka - 1379 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula; od cegiełka.

  Cygler - 1390 od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cyglerski - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cyglicki - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cyglik - od cegła, z niemieckiego Ziegel, a to z łacińskiego tegula.

  Cygnar - 1623 od niemieckiej nazwy osobowej Zigner, ta od apelatywu Zieckener ‘producent poszew na poduszki’.

  Cygnarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zigner, ta od apelatywu Zieckener ‘producent poszew na poduszki’.

  Cygnarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zigner, ta od apelatywu Zieckener ‘producent poszew na poduszki’.

  Cygner - od niemieckiej nazwy osobowej Zigner, ta od apelatywu Zieckener ‘producent poszew na poduszki’.

  Cygon - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygonek - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygoniek - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygonik - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygoń - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygora - od cygaro, cygar.

  Cygorek - od cygaro, cygar.

  Cygowski - 1469 (KrW) od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cygór - od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cygulski - od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cyguła - od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cygun - od nazwy etnicznej Cygan.

  Cygus - od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cyguszka - 1444 od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Cyharski - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Cyjak - od imienia Łucjan. Imię, pochodzenia łacińskiego, od lux ‘światło, blask’, znane w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było Łucyjan, Łuczan, na Kresach Wschodnich Łukijan.

  Cyjan - 1444 od imienia Łucjan. Imię, pochodzenia łacińskiego, od lux ‘światło, blask’, znane w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było Łucyjan, Łuczan, na Kresach Wschodnich Łukijan.

  Cyjank - 1494 (Maz) od imienia Łucjan. Imię, pochodzenia łacińskiego, od lux ‘światło, blask’, znane w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było Łucyjan, Łuczan, na Kresach Wschodnich Łukijan.

  Cyjankiewicz - od imienia Łucjan. Imię, pochodzenia łacińskiego, od lux ‘światło, blask’, znane w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było Łucyjan, Łuczan, na Kresach Wschodnich Łukijan.

  Cyjanowski - 1389 od nazwy miejscowej Cianowice, dawniej Cyjanowice (krakowskie, gmina Skała).

  Cyk - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cyka - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykalanów - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykalewicz - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykaluk - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykał - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykała - 1403 od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykałanów - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykało - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykan - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykanowski - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykarski - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykiel - 1471 od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykiewicz - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykoła - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykon - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykoń - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykot - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykota - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykowiak - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykowski - 1388 od nazw miejscowych Cykow, Cykowo (kilka wsi).

  Cykowski - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cykulski - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cyl - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyla - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylak - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylankiewicz - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylanowicz - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylanowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyli - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylich - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylichowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylik - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylikowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylin - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylina - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylino - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylinski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyliński - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylka - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylke - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylkie - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylko - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylkowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyloch - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylok - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyluk - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cylulko - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyła - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyło - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyłowicz - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyłuch - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Cyma - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymach - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymachowski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymal - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cyman - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cyman - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymanek - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cymanek - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymann - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cymann - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymanow - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymanowski - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cymanowski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymanów - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cymanów - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymań - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cymań - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymański - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Cymański - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymbal - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbala - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbalak - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbalik - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbaliński - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbaliski - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbalist - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbalista - 1629 od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’; od cymbalista ‘grający na cymbałach’.

  Cymbalistenko - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbalistka - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbalisty - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbalski - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbaluk - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbał - 1701 od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbała - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbałak - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbałek - 1787 od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbałka - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbałko - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbałow - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbałowski - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbel - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbelek - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbolak - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbolek - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbolik - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbolista - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymboluk - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbołek - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbor - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymborowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymborowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymborski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbrak - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbranowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbrocki - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbrowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbruch - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbrykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbryła - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbryłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cymbulak - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymbuły - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cymek - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymer - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymera - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymerkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymerlik - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymerman - 1393 od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymermann - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymermon - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymerski - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymerys - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymeryś - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymiel - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymiński - od nazwy miejscowej Cymina (KrW).

  Cymka - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymke - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymkiewicz - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymkowski - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymmer - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymmera - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymmerman - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymo - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymoch - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymon - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymontek - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymoński - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Cymor - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymorek - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cymorski - od niemieckiej nazwy osobowej Zimmermann, ta od Zimmermann ‘cieśla’.

  Cympel - od niemieckiej nazwy osobowej Zimpel, ta od przymiotnika zimperlich ‘przewrażliwiony, afektowany’.

  Cyn - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cyna - 1414-17 od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynacewicz - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynajek - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynajko - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynalski - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynan - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cyndal - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tata’.

  Cyndel - od niemieckiej nazwy osobowej Zindel, ta od apelatywu Zindel ‘tata’.

  Cynek - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cyngel - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’, lub od średniowysokoniemieckiego zungel ‘języczek’.

  Cyngiel - od niemieckiej nazwy osobowej Zingel, od niemieckiego Zingel ‘mur warowny’, lub od średniowysokoniemieckiego zungel ‘języczek’.

  Cyniak - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynian - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cyniewicz - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynik - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynk - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cynka - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cynkalski - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cynkaluk - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cynkała - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cynkałowski - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cynkar - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cynkarz - od niemieckiej nazwy osobowej Zänker, ta od apelatywu zanken ‘’kłócić się’.

  Cynkin - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cynko - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynko - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cynkus - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cynkusz - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Cyno - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynowicz - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cyns - od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Cynś - od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Cynulski - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cynus - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Cypar - 1679 od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cypel - 1729 od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cypelik - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cypeł - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cyper - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cypera - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cyperek - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cyperski - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Cypla - 1448 od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cyplak - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cyplaki - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cyplik - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cypliński - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cyplis - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cyppel - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cypra - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprajanik - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprański - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprek - 1478 od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypriak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprian - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprianczyk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprianik - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprianiuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypriański - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprias - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprich - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypris - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprjan - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprjanik - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprjański - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypron - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypruch - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprum - 1429 (Maz) od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprun - 1429 (Maz) od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprus - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprusewicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprusiewicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprusiński - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypruszak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypruszewicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypryan - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypryański - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprych - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypryjanik - 1627 od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypryjski - 1569 od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypryk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprykowski - 1692 od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypryło - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypryn - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypryniak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprynowicz - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprynowski - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypryński - 1602 od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyprys - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros lub od cyprys.

  Cyprysiak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros lub od cyprys.

  Cyprysiński - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros lub od cyprys.

  Cypryszak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros lub od cyprys.

  Cypryszewski - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros lub od cyprys.

  Cypryś - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros lub od cyprys.

  Cyprzyński - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros lub od cyprys.

  Cyps - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cypser - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyps-Zyps - złożenie występuje w grupie nazwisk pochodzących od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cyral - 1628 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyral - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cyrałt - 1444 od niemieckiej nazwy osobowej Zierholt.

  Cyran - 1616 od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyrana - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyranek - 1616 od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyraniak - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyranik - 1601 od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyraniuk - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyranka - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyrankiewicz - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyrankowicz - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyrankowski - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyranowicz - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyranowski - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyrań - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyrański - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyrcz - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cyrczak - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cyrecki - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cyrek - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cyrekwicki - 1397 od nazwy miejscowej Cerekwica (kaliskie, gmina Jaraczewo).

  Cyrelak - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cyren - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cyreń - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cyreszko - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Cyriak - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Cyrk - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’.

  Cyrka - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’.

  Cyrkanowicz - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’.

  Cyrkas - 1522 od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’.

  Cyrkasiewicz - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’.

  Cyrke - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’.

  Cyrkel - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkiel - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkiew - od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cyrkiewic - 1402 od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrklewicz - 1404 od cerkiew, cerkwa ‘kościół, dziś tylko o kościele wschodnim’.

  Cyrko - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkol - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkosz - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkot - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkow - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkowicz - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkowski - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkun - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkunowicz - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi kolo; gra pasterska’; od cyrkiel i do średniowysokoniemieckiego zirkeł ‘koło; nocny obchód straży’.

  Cyrkwicki - 1498 od nazwy miejscowej Cerekwica (kaliskie, gmina Jaraczewo).

  Cyrmak - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Cyrman - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Cyrmek - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Cyrmer - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Cyrmes - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Cyrski - od nazwy miejscowej Czersk (kilka wsi).

  Cyrul - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrulak - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrulczak - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrulczyk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrulewicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrulewski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyruliczak - od cyrulik ‘chirurg, felczer, golibroda’.

  Cyruliczek - 1594 od cyrulik ‘chirurg, felczer, golibroda’.

  Cyrulik - 1594 od cyrulik ‘chirurg, felczer, golibroda’.

  Cyruliński - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrulowski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrulski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyruł - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyruła - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrułło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyruło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrułowski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrus - 1483 od imienia Cyrus, notowanego w Polsce od XV wieku.

  Cyruszyc - od imienia Cyrus, notowanego w Polsce od XV wieku.

  Cyruszys - od imienia Cyrus, notowanego w Polsce od XV wieku.

  Cyruś - od imienia Cyrus, notowanego w Polsce od XV wieku.

  Cyrwasz - 1309 od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’.

  Cyrwo - 1482 od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’.

  Cyrwus - 1678 od łacińskiego cereus ‘jeleń’.

  Cyrych - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych, dop. kerykos ‘zwiastun’.

  Cyryk - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych, dop. kerykos ‘zwiastun’.

  Cyryl - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyryla - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrylewicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrylewski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrylkiewicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyrylski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyryła - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyryłowski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyryn - 1576 od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Cyryna - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Cyryniak - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Cyrynowski - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Cyryński - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Cysz - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cysza - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cyszan - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cyszek - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cyszka - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cyszke - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cyszkie - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cyszkiewicz - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Cytrian - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cytrjan - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cytron - od cytryna; por. cytrynowe drzewo XVI w.

  Cytrona - od cytryna.

  Cytronowicz - od cytryna.

  Cytronowski - 1789 od cytryna.

  Cytroń - od cytryna.

  Cytryn - od cytryna.

  Cytryna - od cytryna.

  Cytryniak - od cytryna.

  Cytrynowicz - od cytryna.

  Cytrynowski - od cytryna.

  Cytryński - od cytryna.

  Cytrzyński - od cytryna.

  Cywa - 1741 od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cywan - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Cywan - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cywaniuk - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Cywik - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cywiński - 1492 od nazwy miejscowej Cywiny (ciechanowskie, gmina Baboszewo).

  Cywka - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cywkisz - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cywko - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cywkowiec - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cywkowski - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cywlik - od gwarowego cywa ‘cewka’.

  Cywoniuk - od cywun, ciwun, cywan staropolskiego, gwarowego (z białoruskiego) ‘ekonom’.

  Cyz - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cyza - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cyzman - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cyzmann - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cyzmer - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cyzner - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Cyż - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cyża - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cyżak - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cyżan - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Cyżman - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Czabaj - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabajewski - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabajski - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czaban - 1635 od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabania - 1568 od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabanik - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabaniuk - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabanka - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabanow - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabanowicz - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabanowski - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabańczyk - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’ lub od gwarowego czabańczyk ‘pasterz owiec lub wołów’.

  Czabański - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabkiewicz - 1764 od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czabon - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czaboń - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czabończyk - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czaboński - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czach - 1422 od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachajda - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachel - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czachla - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachlic - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachlik - 1365 od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachon - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachoń - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachor - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachora - 1423 od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachorek - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachorowski - 1475 od nazwy miejscowej Czachorowo (płockie, gmina Gozdowo; lesczyńskie, gmina Gostyń).

  Czachorski - 1497 od nazwy miejscowej Czachory (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Czachowicz - 1487 od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachowski - 1497 od nazwy miejscowej Czachowo (płockie, gmina Gozdowo).

  Czachór - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachóra - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachórski - 1497 od nazwy miejscowej Czachory (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Czachów - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachra - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czachracz - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czachrowski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czachur - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachura - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachurek - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czachurski - od nazwy miejscowej Czachory (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Czachyra - od imion złożonych typu Czabor, Czasław.

  Czacki - 1397 od nazwy miejscowej Czacz (leszczyńskie, gmina Śmigiel).

  Czacz - 1395 od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Czaczaj - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Czaczanowski - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Czaczew - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Czaczka - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Czaczko - 1376 od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Czaczkowski - 1556 od nazwy miejscowej Czaczki (białostockie, gmina Turoń Kościelna).

  Czaczkowski - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Czaczowski - 1580 od nazwy miejscowej Czaczów (nowosądeckie, gmina Łabowa).

  Czaczyk - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Czaczyński - od staropolskiego czacz ‘cacko, nagroda’, cacko.

  Czad - 1383 od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czada - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadaj - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadankiewicz - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadek - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadel - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadelski - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czader - 1254 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czadera - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czaderna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czaderski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czadkowicz - 1461 od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadkowski - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadla - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czado - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadorski - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadow - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadowicz - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadowski - 1552 od nazwy miejscowej Czadowo, dziś Sadowo (płockie, gmina Iłów).

  Czadro - 1350 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czadrowic - 1339 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czadrowski - 1576 od nazw miejscowych Cedrowice, Cedry (Maz).

  Czadrzyk - XII w. w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czady - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadzek - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czadzik - 1733 od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czahrowski - 1463 od nazwy miejscowej Czahrów, też Czehrów (KrW).

  Czaj - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czaja - 1230 od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; lub od gwarowego czaja ‘ptak ‘czajka’.

  Czajak - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajała - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajan - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajczek - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajczuk - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajczyc - 1389 od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajczyk - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajda - 1739 od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajdo - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajduk - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajecki - od nazwy miejscowej Czajęcice (krakowskie, gmina Proszowice; kieleckie, gmina Waśniów).

  Czajek - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajer - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajerek - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajewicz - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajewski - 1448 od nazwy miejscowej Czajowice (krakowskie, gmina Wielka Wieś).

  Czajęcki - 1470-80 od nazwy miejscowej Czajęcice (krakowskie, gmina Proszowice; kieleckie, gmina Waśniów).

  Czajęta - 1136 od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajka - 1369 od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajki - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajkiewicz - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajkin - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajko - 1437 od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajkow - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajkowicz - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajkowski - 1451 od nazw miejscowych Czajkowice, Czajków, Czajki (kilka wsi).

  Czajków - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czajła - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajło - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajna - 1494 od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajnik - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się lub od czajnik.

  Czajniuk - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajo - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajor - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajowski - 1407 od nazwy miejscowej Czajowice (krakowskie, gmina Wielka Wieś).

  Czajór - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czajwa - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czak - 1385 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakai - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakaj - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakajło - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakała - 1498 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakałowski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakan - 1265 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakański - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakawa - 1391 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakoj - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakon - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakoń - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakończyk - 1607 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakoński - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakor - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakora - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czakow - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czaków - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czak-Żukowski - złożenia brak; Czak 1385 od staropolskiego czakać, też czekać; Żukowski 1393 od nazw miejscowych Żukowice, Żuków, Żukowo (kilka wsi).

  Czamański - 1546 od nazwy miejscowej Czemanino, dziś Czemianin (włocławskie, gmina Topólka).

  Czamara - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamarczak - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamarczan - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamarecki - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamarka - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamarowski - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamarski - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamaryn - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamera - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamorski - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czamra - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czandrych - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czandryk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czap - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapa - 1566 od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapaj - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapajło - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapajtis - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapak - 1639 od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka lub od gwarowego czapak ‘człowiek niezgrabny, powolny’.

  Czapala - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapalewicz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapalski - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapaluk - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapała - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapar - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapara - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czaparowski - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czaparski - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapas - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapczak - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapczarz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapczor - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapczuch - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapczuk - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapczycz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapczyk - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapczyński - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czape - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapeczka - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka, czapeczka.

  Czapeczko - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka, czapeczka.

  Czapek - 1489 od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapelka - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapelnik - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapelski - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapełka - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapenko - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapia - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapica - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapiejewski - 1779 od nazwy miejscowej Czapiewice (bydgoskie, gmina Brusy).

  Czapiel - od staropolskiego capać, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapiela - od staropolskiego capać, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapielewicz - od staropolskiego capać, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapiewski - 1733 od nazwy miejscowej Czapiewice (bydgoskie, gmina Brusy).

  Czapiga - od staropolskiego gwarowego czapiga, czepiga ‘rękojeść pługa’.

  Czapigo - od staropolskiego gwarowego czapiga, czepiga ‘rękojeść pługa’.

  Czapijewski - od nazwy miejscowej Czapiewice (bydgoskie, gmina Brusy).

  Czapik - 1627 od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapikowski - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapiński - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapiuk - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapka - 1384 od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapkajło - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapke - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapkiewicz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapkin - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapkiński - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapko - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapkowicz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapkowski - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapla - 1217 od czapla.

  Czapla-Czapliński - złożenia brak; Czapla 1217 od czapla; Czapliński 1450 od nazw miejscowych Czaplino, Czaplin (kilka wsi).

  Czaplajewicz - od czapla.

  Czaplak - 1377 od czapla.

  Czaplanik - od czapla.

  Czaplejewicz - od czapla.

  Czaplejewski - 1785 od czapla.

  Czaplewski - 1795 od czapla.

  Czaplic - od czapla.

  Czaplica - od czapla.

  Czaplicak - od czapla.

  Czaplicha - od czapla.

  Czaplicki - 1497 od nazwy miejscowej Czaplice (kilka wsi).

  Czaplicz - 1357 od czapla.

  Czaplik - 1679 od czapla.

  Czaplikowski - od czapla.

  Czaplin - 1413 od nazw miejscowych Czaplino, Czaplin (kilka wsi).

  Czaplinda - od czapla.

  Czaplindo - od czapla.

  Czapliniec - od czapla.

  Czaplinski - od nazw miejscowych Czaplino, Czaplin (kilka wsi).

  Czapliński - 1450 od nazw miejscowych Czaplino, Czaplin (kilka wsi).

  Czaplo - od czapla.

  Czaplok - od czapla.

  Czaplski - 1450 od nazwy miejscowej Czaple (liczne), z wtórnym uproszczeniem grupy spółgłoskowej.

  Czapluk - od czapla.

  Czapnicki - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapniewski - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapnik - 1447 od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapniuk - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapok - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapor - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapowicz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapór - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapów - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapraga - 1697 od czaprak, czaprag ‘nakrycie na konia’.

  Czaprak - od czaprak, czaprag ‘nakrycie na konia’.

  Czapski - 1434 od nazwy miejscowej Czaple (liczne), z wtórnym uproszczeniem grupy spółgłoskowej.

  Czapul - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapula - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapulak - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapulan - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapularz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapulek - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapulon - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapułkowski - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapułowicz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapur - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czapura - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czapurkin - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czapurski - 1393 od nazwy miejscowej Czapury (poznańskie, gmina Mosina).

  Czapuryn - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czaputa - 1616 od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czaputowicz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czara - 1446 od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarachewicz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarachowicz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarcina, m. - 1441 od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czarciński - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czarek - 1501 od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarewicz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czark - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarka - 1339 od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary; od czarka ‘małe naczynie na płyny’.

  Czarko - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary; od czarka ‘małe naczynie na płyny’.

  Czarko-Wasiuticz - złożenia brak; Czarko od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary; od czarka ‘małe naczynie na płyny’; Wasiuticz od imion na Wa-, typu Wasyl (= Bazyli), Wawrzyniec, Wan (= Iwan = Jan).

  Czarko-Wasiutycz - złożenia brak; Czarko od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary; od czarka ‘małe naczynie na płyny’; Wasiutycz od imion na Wa-, typu Wasyl (= Bazyli), Wawrzyniec, Wan (= Iwan = Jan).

  Czarkowski - 1397 od nazwy miejscowej Czarnków (kilka miejscowości), Czarkowy, dawniej Czarnkowy (kieleckie, gmina Nowy Korczyn).

  Czarkul - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary; od czarka ‘małe naczynie na płyny’.

  Czarliński - 1622 od nazwy miejscowej Czarlin (gdańskie, gmina Tczew).

  Czarna - od czarny.

  Czarna Ewa - od czarny.

  Czarnacki - 1596 w grupie nazwisk pochodzących od nazw miejscowych Czarnica (kieleckie, gmina Włoszczowa), Czarna, Czarne (kilka wsi).

  Czarnak - 1719 od czarny.

  Czarnakowicz - od czarny.

  Czarnal - 1543 od czarny.

  Czarnas - od czarny, od gwarowego czarnasy ‘niezupełnie czarny’.

  Czarnasiak - od czarny, od gwarowego czarnasy ‘niezupełnie czarny’.

  Czarnasiewicz - od czarny, od gwarowego czarnasy ‘niezupełnie czarny’.

  Czarnasik - od czarny, od gwarowego czarnasy ‘niezupełnie czarny’.

  Czarnasz - od czarny, od gwarowego czarnasy ‘niezupełnie czarny’.

  Czarnaś - od czarny, od gwarowego czarnasy ‘niezupełnie czarny’.

  Czarnata - od czarny, od gwarowego czarnaty ‘niezupełnie czarny’.

  Czarnatowicz - od czarny, od gwarowego czarnaty ‘niezupełnie czarny’.

  Czarnawa - 1483 od czarny; od gwarowego czarnawa ‘czarna chmura, nawałnica chmur; mnóstwo, tłum’.

  Czarnec - od czarny.

  Czarneciuk - od czarny.

  Czarnecki - w grupie nazwisk pochodzących od nazw miejscowych Czarnica (kieleckie, gmina Włoszczowa), Czarna, Czarne (kilka wsi).

  Czarnejko - od czarny.

  Czarnek - 1470-80 od czarny.

  Czarnel - od czarny.

  Czarnenko - od czarny.

  Czarneńko - od czarny.

  Czarner - od czarny.

  Czarnes - od czarny.

  Czarneta - od czarny.

  Czarnewicz - od czarny.

  Czarnia - od czarny.

  Czarniaczek - 1706 od czarny.

  Czarniaczyk - 1702 od czarny.

  Czarniak - 1658 od czarny lub od gwarowego czarniak ‘człowiek śniady’.

  Czarniak-Pająk - złożenia brak; Czarniak 1658 od czarny lub od gwarowego czarniak ‘człowiek śniady’; Pająk 1455 od pająk.

  Czarniawa - od czarny.

  Czarniawy - od czarny.

  Czarnic - 1497 od czarny.

  Czarniczek - od czarny.

  Czarniczowicz - 1621 od czarny.

  Czarniec - 1601 od czarny.

  Czarniecha - od czarny.

  Czarniecki - 1468 w grupie nazwisk pochodzących od nazw miejscowych Czarnica (kieleckie, gmina Włoszczowa), Czarna, Czarne (kilka wsi).

  Czarniej - od czarny.

  Czarniel - od czarny.

  Czarnieńka - od czarny.

  Czarnieńki - od czarny.

  Czarniewicz - od czarny.

  Czarnię - 1491 od czarny.

  Czarniga - od czarny.

  Czarnik - 1602 od czarnik lub od gwarowego czarnik ‘koń czarny, kary’.

  Czarnikiewicz - od czarny.

  Czarnikowski - 1467 od nazwy miejscowej Czerników (kilka wsi).

  Czarników - od czarny.

  Czarniłowicz - od czarny.

  Czarnionka - od czarny.

  Czarniowski - 1453 od nazw miejscowych Czerniów, Czerniewo (kilka wsi).

  Czarniowski - od czarny.

  Czarnisz - 1603 od czarny.

  Czarniszewicz - od czarny.

  Czarniuk - od czarny.

  Czarnka - 1489 od czarny.

  Czarnke - od czarny.

  Czarnko - 1359 od czarny.

  Czarnkowski - 1387 od nazwy miejscowej Czarnków (kilka miejscowości), Czarkowy, dawniej Czarnkowy (kieleckie, gmina Nowy Korczyn).

  Czarno - od czarny.

  Czarnoba - od czarny.

  Czarnobaba - od czarny.

  Czarnobiel - od czarny.

  Czarnobil - od czarny.

  Czarnobilski - od nazwy miejscowej Czarnobyl (Ukraina).

  Czarnobił - od czarny.

  Czarnoboj - od czarny.

  Czarnobój - od czarny.

  Czarnobór - od czarny.

  Czarnobrewa - od czarny.

  Czarnobrewy - od czarny.

  Czarnobroda - od czarny.

  Czarnobrywy - od czarny.

  Czarnobur - od czarny.

  Czarnobylski - 1849 od nazwy miejscowej Czarnobyl (Ukraina).

  Czarnoch - 1450 od czarny.

  Czarnocha - 1450 od czarny.

  Czarnochos - od czarny.

  Czarnochowski - 1399 od nazwy miejscowej Czarnochowice (krakowskie, gmina Wieliczka).

  Czarnocic - 1396 od czarny.

  Czarnocki - 1332 od nazw miejscowych typu Czarnocin, Czarnociny, Czarnocice, Czarnoty.

  Czarnoczapka - od czarny.

  Czarnodola - od czarny.

  Czarnodolski - od czarny.

  Czarnodunajecki - od nazwy miejscowej Czarny Dunajec (nowosądeckie, gmina Czarny Dunajec).

  Czarnogas - od czarny.

  Czarnogiel - od czarny.

  Czarnogorcew - od czarny.

  Czarnogórski - 1640 od nazwy miejscowej Czarna Góra (nowosądeckie, gmina Bukowina Tatrzańska).

  Czarnogrebel - od czarny.

  Czarnohaj - od czarny.

  Czarnohus - od czarny.

  Czarnohuz - od czarny.

  Czarnojahn - od czarny.

  Czarnojan - od czarny; od czarny + Jan.

  Czarnojanczyk - od czarny.

  Czarnojańczuk - od czarny.

  Czarnojańczyk - od czarny.

  Czarnojarczyk - od czarny.

  Czarnojączyk - od czarny.

  Czarnokorska - od czarny.

  Czarnokulski - od czarny.

  Czarnokuz - od czarny.

  Czarnol - od czarny.

  Czarnola - od czarny.

  Czarnolas - 1464 od nazwy miejscowej Czarny Las, Czarnolas (kilka wsi).

  Czarnolaski - od nazwy miejscowej Czarny Las, Czarnolas (kilka wsi).

  Czarnoles - 1449 od nazwy miejscowej Czarny Las, Czarnolas (kilka wsi).

  Czarnoleski - 1661 od nazwy miejscowej Czarny Las, Czarnolas (kilka wsi).

  Czarnoła - od czarny.

  Czarnołęski - (Maz) od nazwy miejscowej Czarnołosy, dziś Czarnołozy (chełmskie, gmina Wojsławice).

  Czarnołoski - od nazwy miejscowej Czarnołosy, dziś Czarnołozy (chełmskie, gmina Wojsławice).

  Czarnołuski - od nazwy miejscowej Czarnołosy, dziś Czarnołozy (chełmskie, gmina Wojsławice).

  Czarnomas - od czarny.

  Czarnomaska - od czarny.

  Czarnomaz - od czarny.

  Czarnomiedza - od czarny.

  Czarnomieński - 1497 (Maz) od nazwy miejscowej Czarnomin, dziś Czarnominek (płockie, gmina Gozdowo).

  Czarnomiński - od nazwy miejscowej Czarnomin, dziś Czarnominek (płockie, gmina Gozdowo).

  Czarnomord - od czarny.

  Czarnomorda - od czarny.

  Czarnomordy - od czarny.

  Czarnomski - 1534 od nazwy miejscowej Czarnomin, dziś Czarnominek (płockie, gmina Gozdowo).

  Czarnomys - od czarny.

  Czarnomysa - od czarny.

  Czarnomyska - od czarny.

  Czarnomysy - od czarny.

  Czarnomysza - od czarny.

  Czarnooka - od czarny.

  Czarnooki - od czarny.

  Czarnopis - od czarny.

  Czarnopys - od czarny.

  Czarnopyski - od czarny.

  Czarnopyś - od czarny.

  Czarnoróg - od czarny.

  Czarnoryś - od czarny.

  Czarnos - od czarny.

  Czarnosiak - od czarny.

  Czarnosiewicz - od czarny.

  Czarnoski - 1472 od nazw miejscowych typu Czarnocin, Czarnociny, Czarnocice, Czarnoty.

  Czarnosz - 1204 od czarny.

  Czarnoszczyk - od czarny.

  Czarnoszenko - od czarny.

  Czarnoszewicz - 1411 od czarny.

  Czarnoszka - 1401 od czarny.

  Czarnot - od czarny.

  Czarnota - 1402 od czarny.

  Czarnota-Bojarski - złożenia brak; Czarnota 1402 od czarny; Bojarski 1476 od bojar, bojarz, bojarzyn ‘szlachcic z terenu Rusi i Litwy lub od nazwy miejscowej Bojary.

  Czarnota-Czarny - złożenia brak; Czarnota 1402 od czarny; Czarny 1405 od czarny.

  Czarnota-Stemar - złożenia brak; Czarnota 1402 od czarny; Stemar brak.

  Czarnotka - od czarny.

  Czarnotowicz - od czarny.

  Czarnotulski - od nazwy miejscowej Czarnotuły, dziś Czarnotul (bydgoskie, gmina Mogilno).

  Czarnotuski - 1497 od nazwy miejscowej Czarnotuły, dziś Czarnotul (bydgoskie, gmina Mogilno).

  Czarnotyl - 1430 od nazwy miejscowej Czarnotuły, dziś Czarnotul (bydgoskie, gmina Mogilno).

  Czarnous - 1433 (KrW) od czarny.

  Czarnousik - od czarny.

  Czarnouś - od czarny.

  Czarnow - od czarny.

  Czarnowąs - od czarny.

  Czarnowojtek - od czarny.

  Czarnowós - od czarny.

  Czarnowski - 1410 od nazw miejscowych Czarnów, Czarnowo (częste).

  Czarnowus - od czarny.

  Czarnowusy - od czarny.

  Czarnoziem - od czarny.

  Czarnozub - od czarny.

  Czarnów - od czarny.

  Czarnuch - od czarny.

  Czarnucha, m. - od czarny.

  Czarnuchowski - 1450 od nazwy miejscowej Czarnuchowice (katowickie, gmina Tychy).

  Czarnul - od czarny; od gwarowego czarnul ‘brunet’.

  Czarnula - od czarny; od gwarowego czarnul ‘brunet’.

  Czarnulak - od czarny; od gwarowego czarnul ‘brunet’.

  Czarnulewicz - od czarny; od gwarowego czarnul ‘brunet’.

  Czarnulicz - od czarny; od gwarowego czarnul ‘brunet’.

  Czarnulla - od czarny; od gwarowego czarnul ‘brunet’.

  Czarnuła - od czarny.

  Czarnusiewicz - od czarny.

  Czarnusz - 1418 od czarny.

  Czarnuszczyk - od czarny.

  Czarnuszewicz - 1763 od czarny.

  Czarnuszka - od czarny lub od czarnuszka ‘roślina ogrodowa’.

  Czarnuszkiewicz - od czarny.

  Czarnuszko - od czarny.

  Czarnuś - 1605 od czarny.

  Czarny - 1405 od czarny.

  Czarny Słąka - 1433 od czarny.

  Czarny Sobek - od czarny.

  Czarnyj - od czarny.

  Czarnyjan - od czarny.

  Czarnylas - od czarny.

  Czarny-Marszałek - złożenia brak; Czarny 1405 od czarny; Marszałek 1389 od marszałek ‘w średniowieczu: zarządca dworu królewskiego, później: wysoki urzędnik państwowy, dziś: najwyższy stopień wojskowy’.

  Czarnynoga - od czarny.

  Czarnys - od czarny.

  Czarnysz - 1436 od czarny.

  Czarnysza - 1398 od czarny.

  Czarnyszewicz - 1412 od czarny.

  Czarnyszka - od czarny lub od gwarowego czarnyszka ‘roślina czarnuszka’.

  Czarnyszko - od czarny lub od gwarowego czarnyszka ‘roślina czarnuszka’.

  Czarnywojtek - od czarny.

  Czarobrewa - od czarny.

  Czaros - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarota - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarowicz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarowski - 1435 od nazwy miejscowej Czahrów, też Czehrów (KrW).

  Czarski-Jachimowicz - złożenia brak; Czarski brak; Jachimowicz 1649 od imienia Joachim. Imię pochodzenia hebrajskiego, od Jehojaqim oznaczające pierwotnie ‘Bóg wzmocni, podniesie’. W Polsce znane od XIV wieku. W średniowieczu realizowane jako Joachym, Achym, Jachym, Jochym, na Kresach Wschodnich Jakim, Ochym, Ofim.

  Czart - 1394 od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czarta - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartak - 1413 od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartek - 1389 od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartel - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartewicz - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartki - 1446 od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartkiewicz - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartko - 1337 od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartkowski - 1402 od nazwy miejscowej Czartki (kaliskie, gmina Żelazków; sieradzkie, gmina Warta).

  Czartnicki - 1631 od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartoła - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartołomny - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartoryjski - 1445 od nazwy miejscowej Czartorysk (KrW).

  Czartoryski - od nazwy miejscowej Czartorysk (KrW).

  Czartoszewski - od nazwy miejscowej Czartoszewo, dziś Czartosy (łomżyńskie, gmina Zambrów).

  Czartowicki - 1490 od nazwy miejscowej Czartowiec (zamojskie, gmina Tyszowce).

  Czartowicz - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czartowski - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czarus - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czaruszewicz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czaryk - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarys - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czaryski - od nazwy miejscowej Czaryż (częstochowskie, gmina Secemin).

  Czarysz - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarzasna - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarzasty - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czarzyński - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czas - od czas.

  Czasak - od czas.

  Czasek - od czas.

  Czasiewicz - od czas.

  Czasikowski - od czas.

  Czasiuk - od czas.

  Czasławski - 1441 od nazw miejscowych typu Czesławice, Czasław.

  Czasniak - od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Czasnik - od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Czastyński - 1444 od nazwy miejscowej Czastyn, także Czestyn (KrW).

  Czasz - od czasza ‘kielich’.

  Czasza - 1363 od czasza ‘kielich’.

  Czaszasty - od czasza ‘kielich’.

  Czaszejko - od czasza ‘kielich’.

  Czaszewicz - od czasza ‘kielich’.

  Czaszka - 1495 od czasza ‘kielich’; od czaszka dawniej ‘mała czasza, kość głowy’.

  Czaszke - od czasza ‘kielich’; od czaszka dawniej ‘mała czasza, kość głowy’.

  Czaszkiewicz - od czasza ‘kielich’; od czaszka dawniej ‘mała czasza, kość głowy’.

  Czaszko - 1373 od czasza ‘kielich’; od czaszka dawniej ‘mała czasza, kość głowy’.

  Czaszowic - 1676 od czasza ‘kielich’.

  Czaszun - od czasza ‘kielich’.

  Czaszyk - od czasza ‘kielich’.

  Czaszyn - 1763 od czasza ‘kielich’.

  Czaszyński - 1424 od nazwy miejscowej Czaszyn (krośnieńskie, gmina Zagórz).

  Czaś - od czasza ‘kielich’.

  Czaśka - od czasza ‘kielich’.

  Czaśnicki - 1373 od nazwy miejscowej Czaśniki, też Cześniki (KrW).

  Czaśnik - od czasza ‘kielich’.

  Czaśnikowic - 1398 od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Czat - 1327 od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czata - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czataj - 1650 od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czatejko - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czatkowiski - 1626 od nazwy miejscowej Czatkowice (krakowskie, gmina Krzeszowice), Czatkowy (gdańskie, gmina Tczew).

  Czatkowski - 1627 od nazwy miejscowej Czatkowice (krakowskie, gmina Krzeszowice), Czatkowy (gdańskie, gmina Tczew).

  Czatt - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czatta - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Cząber - 1645 w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cząberak - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cząbor - 1663 w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Cząpczyński - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cząpek - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Cząstek - od cząstka ‘część’.

  Cząstka - od cząstka ‘część’.

  Cząstkiewicz - od cząstka ‘część’.

  Cząstkowski - 1508 od nazwy miejscowej Cząstków (kieleckie, gmina Nowa Słupia).

  Czber - 1222 od ceber ‘naczynie na płyny’; od staropolskiego czber ‘ceber’.

  Czchowski - 1391 od nazwy miejscowej Czchów (tarnowskie, gmina Czchów).

  Czciej - 1425 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czcik - 1377 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czcikowic - 1371 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czcikowski - 1439 od nazwy miejscowej Cikowice, dawniej Czcikowice (tarnowskie, gmina Bochnia).

  Czeban - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czebanik - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czebanow - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czebanowicz - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czebanowski - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czebanów - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czebanyk - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czebańczuk - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czebański - od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’.

  Czebek-Szebek - złożenia brak; Czebek brak; Szebek może od imienia Sebastian.

  Czech - 1440 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czecha - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechacz - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechaczek - 1589 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechak - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechalaski - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechała - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechan - 1166 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechaniak - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechar - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechel - 1430 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechelius - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechelski - 1450 od nazwy miejscowej Czechel (kaliskie, gmina Gołuchów).

  Czecheluk - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czecheł - 1430 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od staropolskiego i gwarowego czecheł ‘koszula lub suknia z białego płótna, ręcznik’.

  Czechera - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czecheryn - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechla - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od gwarowego czechla ‘zwierzę czochrające się’.

  Czechlik - 1559 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław lub od staropolskiego czechlik ‘koszula, suknia’.

  Czechła - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechłowski - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechna, m. - 1409 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechniak - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechno - 1396 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechnowicz - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechol - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czecholczuk - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czecholuk - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechonik - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechonin - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechoń - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechor - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechorka - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechot - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechota - 1483 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechow - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechowiak - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechowicz - 1346 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechowski - 1396 od nazw miejscowych Czechowo, Czechów (kilka miejscowości).

  Czechowy - 1567 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechór - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechów - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechra - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czechracz - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czechrak - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czechralski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czechrowski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czechryński - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czechulski - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechuła - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechura - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechyra - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czeciak - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czecieńko - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeciera - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeciuk - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czecko - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeckowicz - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czecot - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czecz - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczaczek - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczak - 1388 od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczałka - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczan - 1460 od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczejko - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczek - 1376 od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczel - XVI w. od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczelewski - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczelnicki - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczelski - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczeniuk - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczenko - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczenkow - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczeńko - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczeńkow - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczerz - 1136 od staropolskiego cieciora ‘soczewica’ lub od staropolskiego ciecierz ‘przepiórka’.

  Czeczet - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczetkowicz - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczewicz - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczka - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczko - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczkowski - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczo - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczoch - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczok - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczoł - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczołka - 1514-18 od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczon - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczor - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Czeczora - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Czeczorka - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Czeczot - 1430 od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczota - 1381 od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczotek - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczotka - 1416 od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczotko - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczotowicz - 1428 od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczott - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczółka - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczółko - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczór - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Czeczótka - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczótko - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczucha - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczuga - 1642 od czeczuga ‘ryba z rodziny jesiotrowatych; rodzaj szabli’, z gwarowego ‘baba’.

  Czeczuga - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczuj - 1488 od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczuk - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczukiewicz - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczun - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczuń - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczura - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Czeczurko - od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Czeczutka - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczutko - od czeczotka ‘ptak z rodziny wróblowatych’.

  Czeczyk - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczykiewicz - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczyl - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczyn - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczyra - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeda - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czedar - 1212 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czeder - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czedro - 1412 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czedrowic - 1482 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Teodor, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia greckiego Theodoros, to od theos 'Bóg' + doron 'dar'. W okresie staropolskim adaptowane też jako Czader, Czedor, na Kresach wschodnich występowały natomiast formy wschodniosłowiańskie tego imienia Chodor, Fiedor też od niemieckiej nazwy osobowej Feder.

  Czedrzyk - 1235 od staropolskiego imienia Szczedrzyk, znanego w Polsce od XIII wieku, stanowiącego spolszczoną postać imienia Teodoricus lub od Dzietrzych, z nawiązaniem do szczodry.

  Czedzich - od czad ‘swąd’, czadzić ‘kopcić’.

  Czehrowski - 1474 od nazwy miejscowej Czahrów, też Czehrów (KrW).

  Czeja - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czejczyk - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czejczyński - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czejda - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czejdo - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czejewski - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czejęcki - od nazwy miejscowej Czajęcice (krakowskie, gmina Proszowice; kieleckie, gmina Waśniów).

  Czejęta - 1265 od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się.

  Czejka - 1450 od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czejko - od prasłowiańskiego čajati ‘spodziewać się, oczekiwać’, od czaić się; luib od czajka ‘gatunek ptaka’.

  Czejkowski - 1746 od nazw miejscowych Czajkowice, Czajków, Czajki (kilka wsi).

  Czek - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czeka - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekacz - 1427 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekaj - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekaja - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekajew - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekajewicz - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekajewski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekajki - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekajko - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekajło - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekajowicz - 1612 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekajowski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekajski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekal - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekala - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekalak - 1761 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekalewski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekalik - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekaliński - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekalski - 1724 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekaluk - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekał - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekała - 1643 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekałko - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekałkowski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekałła - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekałło - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekało - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekałow - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekałowicz - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekałowski - 1659 od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekałów - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekan - 1617 od staropolskiego czakać, też czekać; lub od czekan ‘dawna broń’.

  Czekaniak - od staropolskiego czakać, też czekać; lub od czekan ‘dawna broń’.

  Czekanik - od staropolskiego czakać, też czekać; lub od czekan ‘dawna broń’.

  Czekanow - od staropolskiego czakać, też czekać; lub od czekan ‘dawna broń’.

  Czekanowicz - od staropolskiego czakać, też czekać; lub od czekan ‘dawna broń’.

  Czekanowski - 1497 od nazw miejscowych Czekanowo, Czekanów (kilka wsi).

  Czekanów - od staropolskiego czakać, też czekać; lub od czekan ‘dawna broń’.

  Czekań - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekański - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekara - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekejda - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekiel - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekien - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekienda - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekień - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czeko - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekolski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekoła - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekon - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekoński - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekora - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekorow - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekowicz - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekulski - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekuła - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekun - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekunow - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czekus - 1793 od łacińskiego caecus ‘niewidomy, ciemny’.

  Czekuszyn - od staropolskiego czakać, też czekać.

  Czel - od czoło.

  Czela - od czoło.

  Czelacki - 1449 od nazwy miejscowej Czelatyce (przemyskie, gmina Rokietnica).

  Czeladka - 1544 od czeladź ‘służba domowa’.

  Czeladko - od czeladź ‘służba domowa’.

  Czeladło - 1677 od czeladź ‘służba domowa’.

  Czeladnik - 1630 od czeladź ‘służba domowa’; od czeladnik.

  Czeladyn - od czeladź ‘służba domowa’.

  Czeladzieński - 1725 od czeladź ‘służba domowa’.

  Czeladzin - od czeladź ‘służba domowa’; od staropolskiego czeladzin ‘sługa domowy’.

  Czeladziński - 1654 od czeladź ‘służba domowa’.

  Czeladzki - 1725 od czeladź ‘służba domowa’.

  Czelatycki - 1427 od nazwy miejscowej Czelatyce (przemyskie, gmina Rokietnica).

  Czelatyński - 1449 od nazwy miejscowej Czelatyce (przemyskie, gmina Rokietnica).

  Czelatyski - 1442 od nazwy miejscowej Czelatyce (przemyskie, gmina Rokietnica).

  Czele - od czoło.

  Czelech - od czoło.

  Czelej - od czoło.

  Czelejewski - od nazwy miejscowej Czelejów, dziś Celejów (siedleckie, gmina Wilga).

  Czelejowski - 1475 od nazwy miejscowej Czelejów, dziś Celejów (siedleckie, gmina Wilga).

  Czelesz - od czoło.

  Czelewicz - od czoło.

  Czelik - od czoło.

  Czelin - od czoło.

  Czeliń - od czoło.

  Czelis - od czoło.

  Czeliszczewicz - 1469 od czoło.

  Czelna - od czoło.

  Czelniak - od czoło.

  Czelnik - od czoło.

  Czelny - od czoło.

  Czelo - 1440 (Śl) od czoło.

  Czeloch - od czoło.

  Czeluch - od czoło.

  Czelusta - od staropolskiego czeluść ‘szczęka, policzek; twarz’.

  Czelustek - od staropolskiego czeluść ‘szczęka, policzek; twarz’.

  Czelustka - 1381 od staropolskiego czeluść ‘szczęka, policzek; twarz’; od czelustka ‘szczęka’.

  Czeluścieński - 1393 od nazwy miejscowej Czeluścin (poznańskie, gmina Czerniejewo).

  Czeluściński - 1394 od nazwy miejscowej Czeluścin (poznańskie, gmina Czerniejewo).

  Czeluśniak - od staropolskiego czeluść ‘szczęka, policzek; twarz’.

  Czeluśnik - od staropolskiego czeluść ‘szczęka, policzek; twarz’.

  Czema - 1492 od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Czemak - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Czemaniński - 1419 od nazwy miejscowej Czemanino, dziś Czemianin (włocławskie, gmina Topólka).

  Czemański - 1494 od nazwy miejscowej Czemanino, dziś Czemianin (włocławskie, gmina Topólka).

  Czemarnik - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czemaryn - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czembor - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czemborek - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czemborowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czembrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czembrowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czemek - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Czemel - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Czemera - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemerko - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemeruk - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemerych - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemerys - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemiel - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Czemieński - 1494 od nazwy miejscowej Czemanino, dziś Czemianin (włocławskie, gmina Topólka).

  Czemier - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemierewicz - 1399 od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemierko - od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemiernicki - 1449 od nazwy miejscowej Czemierniki (białostockie, gmina Czemierniki).

  Czemierniski - 1480 (KrW) od nazwy miejscowej Czemierniki (białostockie, gmina Czemierniki).

  Czemierowski - 1497 od nazwy miejscowej Czemirowo, dziś Ciemierów (konińskie, gmina Pyzdry).

  Czemierz - 1376 od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemierza - 1393 od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemierzewicz - 1399 od staropolskiego czemierz, ciemier ‘jad rośliny trującej, ciemierzycy’, też od gwarowego czemier może też od imienia Zdziemir.

  Czemierzewski - od nazwy miejscowej Czemierzowice, dziś Ciemiężowice (przemyskie, gmina Orły).

  Czemierzowski - 1443 od nazwy miejscowej Czemierzowice, dziś Ciemiężowice (przemyskie, gmina Orły).

  Czemierzyński - 1461 od nazwy miejscowej Czemierzyńce (KrW).

  Czemies - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Czemiga - 1618 od staropolskiego czemiga ‘rodzaj leku’.

  Czemik - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Czemirowski - 1497 od nazwy miejscowej Czemirowo, dziś Ciemierów (konińskie, gmina Pyzdry).

  Czemka - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Czemko - od niemieckiej nazwy osobowej Zehmen, ta od nazwy miejscowej Zehmen (pod Lipskiem).

  Czemornik - od czamara ‘rodzaj dawnej sukni męskiej’.

  Czempa - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempała - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempas - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempel - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempiel - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempin - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempiński - od nazwy miasta Czempiń, dawniej Czępin (poznańskie).

  Czempiol - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempioł - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempisz - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempka - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempla - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czemplak - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czemplik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czenko - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Czenkowski - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Czenstkowski - od nazw miejscowych typu Częstkowo, Częstków (kilka wsi).

  Czenstochowski - od nazw miejscowych Częstochowice, Częstochowa (kilka miejscowości).

  Czensz - od imion złożonych typu Częstobor.

  Czenszak - od imion złożonych typu Częstobor.

  Czenszczyk - od imion złożonych typu Częstobor.

  Czenszew - od imion złożonych typu Częstobor.

  Czep - 1424 od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepa - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepaczuk - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepaczyński - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepajło - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepak - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepal - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepala - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepalak - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepalia - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepalla - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepała - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepan - 1369 od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już od XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Czepanczyk - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już od XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Czepanek - 1391 od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już od XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Czepanik - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już od XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Czepanko - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już od XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Czepań - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już od XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Czepańczyk - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już od XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Czepański - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stéphanos, od stéphanos ‘wieniec, korona. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już od XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Czepas - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepczak - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczar - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczarz - 1790 od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczasz - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczer - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczeruk - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczok - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczon - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczor - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczorz - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczuk - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczur - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczyk - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepczyński - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepecha - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepeczek - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepek - 1430 od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepel - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepela - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepelak - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepelew - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepelewicz - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepelewski - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepelka - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepelski - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepeluk - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepeł - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepełło - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepiak - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepian - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepich - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepiczek - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepiec - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepiecha - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepieć - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepiega - od staropolskiego gwarowego czapiga, czepiga ‘rękojeść pługa’.

  Czepiel - 1413 od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepiela - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepiel-Czepielewski - złożenia brak; Czepiel 1413 od czepiać, por. zaczepiać; Czepielewski brak;

  Czepielenda - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepielewicz - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepielik - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepielka - 1488 od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepielkiewicz - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepielow - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepiel-Steciuk - złożenia brak; Czepiel 1413 od czepiać, por. zaczepiać; Steciuk w grupie nazwisk pochodzących od imienia Stefan.

  Czepieluch - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepieluk - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepieniak - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepienko - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepiga - 1455 od staropolskiego gwarowego czapiga, czepiga ‘rękojeść pługa’.

  Czepik - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepikow - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepil - 1440 od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepilewicz - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepiluk - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepiła - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czepi-Ogły - złozenia brak; Czepi od czepiać, por. zaczepiać; Ogły brak.

  Czepiołko - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepiółko - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepisak - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepiszko - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepita - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepiuk - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepka - 1470 od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepkiewicz - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepkin - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepko - 1405 od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czepla - od czapla.

  Czeplak - od czapla.

  Czeplejewicz - od czapla.

  Czeplewicz - 1415 od czapla.

  Czepli - od czapla.

  Czeplik - od czapla.

  Czeplikowski - od czapla.

  Czeplin - 1413 od nazw miejscowych Czaplino, Czaplin (kilka wsi).

  Czeplina - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czeplok - od czapla.

  Czeplów - od czapla.

  Czepluch - od czapla.

  Czeplun - od czapla.

  Czepnik - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepok - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepora - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepowicz - 1494 od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepowski - 1415 od nazwy miejscowej Czepów (konińskie, gmina Uniejów).

  Czeppek - od czepek, czepiec ‘kobiece nakrycie głowy’.

  Czeprak - od czaprak, czaprag ‘nakrycie na konia’.

  Czepski - 1425 (Maz) od nazwy miejscowej Czaple (liczne), z wtórnym uproszczeniem grupy spółgłoskowej.

  Czepuch - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepuchowicz - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepuk - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepukiewicz - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepukowicz - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepul - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepulaniec - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepulanis - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepulenis - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepulis - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepulis-Rastenis - złożenia brak; Czepulis od czepiać, por. zaczepiać; Rastenis brak; może od staropolskiego rast ‘nazwa rośliny’.

  Czepulon - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepulonek - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepulonis - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepułkowski - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepułowski - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepułtowski - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepur - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czepur - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepura - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepura - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czepurda - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czepurek - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepurenko - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czepurin - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czepurko - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepurko - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czepurkowski - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czepuro - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepuro - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czepuro-Baranowski - złożenia brak; Czepuro od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’; Baranowski 1391 od nazw miejscowych Baranów, Baranowo, Baranowice (kilkadziesiąt miejscowości).

  Czepurski - 1389 od nazwy miejscowej Czapury (poznańskie, gmina Mosina).

  Czepuryk - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepuryk - od prasłowiańskiego čepur, čepura ‘rozwidlona galąź, rozwidlony pień’.

  Czepy - od czepiać, por. zaczepiać lub od gwarowego czepy ‘chętny do działania, do pracy’.

  Czera - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czeraj - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerak1692 - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerakowski - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czeramaski - 1452 od nazwy miejscowej Czeremosznia (KrW).

  Czeran - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czeraniuk - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czerankiewicz - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czeranko - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czerankowski - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czeranowski - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czerański - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czeraszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czeraszko - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czeraś - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerba - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbachowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbak - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbakow - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbieniak - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbik - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbiniak - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbiński - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbniak - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbnik - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerbowski - od niemieckiej nazwy osobowej Zerbe, od Serbe ‘Serb, Łużyczanin’ lub od imienia Servatius.

  Czerc - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czercik - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czerciński - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czercowa - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czercowy - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czercucha - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czercyski - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czerczak - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerczek - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerczuk - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerczuń - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerczycki - 1625 od nazwy miejscowej Czernczyce (KrW).

  Czerczyk - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerczyn - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerczyna - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerek - 1615 w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerekwicki - od nazwy miejscowej Cerekwica (kaliskie, gmina Jaraczewo).

  Czeremaski - 1454 od nazwy miejscowej Czeremosznia (KrW).

  Czeremeszyński - 1466 od nazwy miejscowej Czeremosznia (KrW).

  Czeremoski - 1468 od nazwy miejscowej Czeremosznia (KrW).

  Czeremoszeński - 1466 od nazwy miejscowej Czeremosznia (KrW).

  Czerk - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerka - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkacz - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkalski - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkaluk - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkanis - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkanowicz - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkanski - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkański - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkas - 1407 od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkas-Chodosowski - złożenia brak; Czerkas 1407 od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’; Chodosowski brak.

  Czerkasiewicz - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkasik - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkasiński - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkasiuk - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkaski - 1782 od nazwy miejscowej Czerkasy (KrW).

  Czerkasow - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkasun - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkaszczenko - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkaś - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkawski - 1604 od nazwy miejscowej Czerkasy (KrW).

  Czerkies - 1662 od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkieski - od nazwy miejscowej Czerkasy (KrW).

  Czerkiewicz - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkis - 1376 od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerko - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkon - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkoniak - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkosz - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkow - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkowicz - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkowski - od nazwy miejscowej Czarnków (kilka miejscowości), Czarkowy, dawniej Czarnkowy (kieleckie, gmina Nowy Korczyn).

  Czerkun - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkuń - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerkusiewicz - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czerliński - 1711 od nazwy miejscowej Czerlin (pilskie, gmina Gołańcz).

  Czermak - 1417 od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’; od czermak ‘ptak czerwonoskrzydły’.

  Czermał - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermał - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermecki - 1564 w grupie nazwisk pochodzących od nazw miejscowych Czarnica (kieleckie, gmina Włoszczowa), Czarna, Czarne (kilka wsi).

  Czermek - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermiak - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermich - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermiecki - 1592 w grupie nazwisk pochodzących od nazw miejscowych Czarnica (kieleckie, gmina Włoszczowa), Czarna, Czarne (kilka wsi).

  Czermiela - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermieński - 1471 od nazwy miejscowej Czermno (kilka wsi).

  Czermik - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermikowski - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermin - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermiński - 1394 od nazwy miejscowej Czermno (kilka wsi).

  Czermuga - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermulski - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czermuszko - od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czern - 1442 od czarny.

  Czerna, m. - od czarny.

  Czernach - od czarny.

  Czernaj - od czarny.

  Czernajc - od czarny.

  Czernajew - od czarny.

  Czernak - od czarny.

  Czernakiewicz - od czarny.

  Czernal - od czarny.

  Czernaluk - od czarny.

  Czernała - od czarny.

  Czernas - od czarny.

  Czernasiak - od czarny.

  Czernaś - od czarny.

  Czernat - od czarny.

  Czernata - od czarny.

  Czernatowicz - od czarny.

  Czernawa - 1483 od czarny.

  Czernczycki - 1570 od nazwy miejscowej Czernczyce (KrW).

  Czernec - od czarny.

  Czernecki - w grupie nazwisk pochodzących od nazw miejscowych Czarnica (kieleckie, gmina Włoszczowa), Czarna, Czarne (kilka wsi).

  Czerneda - od czarny.

  Czernega - od czarny.

  Czernej - od czarny.

  Czernek - 1389 od czarny.

  Czernel - od czarny.

  Czernenko - od czarny.

  Czerneńka - od czarny.

  Czerneńko - od czarny.

  Czerner - 1689 od czarny.

  Czerneszczuk - od czarny.

  Czerneszewicz - od czarny.

  Czerneta - od czarny.

  Czernewicz - od czarny.

  Czerni - od czarny.

  Czernia - 1473 od czarny.

  Czerniach - 1679 od czarny.

  Czerniachowicz - od czarny.

  Czerniaga - od czarny.

  Czerniagiewicz - od czarny.

  Czerniajew - od czarny.

  Czerniak - 1474 od czarny lub od staropolskiego czerniak ‘roślina; ziele; grzyb’.

  Czerniakarz - od czarny lub od staropolskiego czerniak ‘roślina; ziele; grzyb’.

  Czerniak-Czyżniak - złożenia brak; Czerniak 1474 od czarny lub od staropolskiego czerniak ‘roślina; ziele; grzyb’; Czyżniak od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czerniakiewicz - od czarny lub od staropolskiego czerniak ‘roślina; ziele; grzyb’.

  Czerniakow - od czarny lub od staropolskiego czerniak ‘roślina; ziele; grzyb’.

  Czerniakowicz - od czarny lub od staropolskiego czerniak ‘roślina; ziele; grzyb’.

  Czerniakowski - 1517 od nazwy miejscowej Czerniaków (część Warszawy).

  Czerniaków - od czarny lub od staropolskiego czerniak ‘roślina; ziele; grzyb’.

  Czerniarz - 1683 od czarny; czerniarz ‘ten, co czerni’.

  Czerniatewicz - od czarny.

  Czerniatowicz - od czarny.

  Czerniawa - od czarny lub od staropolskiego czerniawa ‘tłum, chmara, gęstwina’.

  Czerniawka - od czarny lub od staropolskiego czerniawa ‘tłum, chmara, gęstwina’.

  Czerniawko - od czarny lub od staropolskiego czerniawa ‘tłum, chmara, gęstwina’.

  Czernic - 1673 od czarny.

  Czernica - 1763 od czarny; czernica ze staropolskiego ‘czarna jagoda’.

  Czernich - od czarny.

  Czernicha - od czarny.

  Czernichenko - od czarny.

  Czernichow - od czarny.

  Czernichowicz - od czarny.

  Czernichowski - 1463 od nazwy miejscowej Czernichów (krakowskie, gmina Czernichów).

  Czernichowski - 1463 od nazwy miejscowej Czernichów (krakowskie, gmina Czernichów).

  Czernicki - od nazw miejscowych Czernica, Czernice (kilka wsi).

  Czernicz - od czarny.

  Czerniczak - od czarny.

  Czerniczek - od czarny.

  Czerniczenko - od czarny.

  Czerniczka - od czarny.

  Czernidło - od czarny.

  Czerniec - 1471 od czarny; od staropolskiego czerniec ‘człowiek o ciemnej, czarnej karnacji’.

  Czerniech - XII w. od czarny.

  Czerniechowski - od nazwy miejscowej Czernichów (krakowskie, gmina Czernichów).

  Czerniechowski - od nazwy miejscowej Czernichów (krakowskie, gmina Czernichów).

  Czerniecki - 1645 od nazwy miejscowej Czerniec (nowosądeckie, gmina Łącko).

  Czerniecow - od czarny.

  Czernieców - od czarny.

  Czerniecz - od czarny.

  Czerniega - od czarny.

  Czerniegiewicz - od czarny.

  Czerniej - od czarny.

  Czerniejewicz - od czarny.

  Czerniejewski - od nazw miejscowych Czerniejów, Czerniejewo (kilka wsi).

  Czerniejowski - 1440 od nazw miejscowych Czerniejów, Czerniejewo (kilka wsi).

  Czerniel - od czarny.

  Czernienko - od czarny.

  Czernieszczuk - od czarny.

  Czerniewicz - 1434 od czarny.

  Czerniewski - 1479 od nazw miejscowych Czerniów, Czerniewo (kilka wsi).

  Czerniga - od czarny.

  Czernigiewicz - od czarny.

  Czernij - od czarny.

  Czernijewicz - od czarny.

  Czernik - 1440 od czarny.

  Czernikarz - od czarny.

  Czernikier - od czarny.

  Czernikiewicz - od czarny.

  Czernikow - od czarny.

  Czernikowicz - od czarny.

  Czernikowski - 1398 od nazwy miejscowej Czerników (kilka wsi).

  Czerników - od czarny.

  Czernil - od czarny lub od gwarowego czernil ‘rodzaj grzyba’.

  Czerniła - od czarny.

  Czerniło - od czarny.

  Czernin - od czarny.

  Czerninoga - od czarny.

  Czerninok - od czarny.

  Czerniński - od nazwy miejscowej Czermno (kilka wsi).

  Czernioch - 1787 od czarny.

  Czernioch - od czarny.

  Czerniocha - od czarny.

  Czerniok - od czarny.

  Czernionka - od czarny.

  Czernionko - od czarny.

  Czernionok - od czarny.

  Czerniowski - 1444 od nazw miejscowych Czerniów, Czerniewo (kilka wsi).

  Czerniowski - od czarny.

  Czernis - od czarny.

  Czernisz - 1444 od czarny.

  Czerniszenko - od czarny.

  Czerniszew - od czarny.

  Czerniszewicz - od czarny.

  Czerniszów - od czarny.

  Czerniś - od czarny.

  Czerniuch - od czarny.

  Czerniuga - od czarny.

  Czerniuk - od czarny.

  Czerniukiewicz - od czarny.

  Czernk - od czarny.

  Czerno - od czarny.

  Czernoba - od czarny.

  Czernobaj - od czarny.

  Czernobajew - od czarny.

  Czernobielska - od czarny.

  Czernoboj - od czarny.

  Czernobój - od czarny.

  Czernobój - od czarny.

  Czernobrysow - od czarny.

  Czernoch - 1166 od czarny.

  Czernocki - od nazw miejscowych typu Czarnocin, Czarnociny, Czarnocice, Czarnoty.

  Czernohub - od czarny.

  Czernohub - od czarny.

  Czernojańczyk - od czarny.

  Czernomaż - od czarny.

  Czernomord - od czarny.

  Czernomorda - od czarny.

  Czernomordo - od czarny.

  Czernomordy - od czarny.

  Czernooka - od czarny.

  Czernosz - 1423 od czarny.

  Czernoszewicz - od czarny.

  Czernoszyc - od czarny.

  Czernota - od czarny.

  Czernouch - od czarny.

  Czernoucha - od czarny.

  Czernoucho - od czarny.

  Czernous - od czarny.

  Czernousik - od czarny.

  Czernousowicz - 1412 od czarny.

  Czernousów - od czarny.

  Czernow - od czarny.

  Czernowicz - 1437 od czarny.

  Czernowski - 1456 od nazw miejscowych Czarnów, Czarnowo (częste).

  Czernów - od czarny.

  Czernuch - od czarny.

  Czernucha - od czarny.

  Czernucho - od czarny.

  Czernuk - od czarny.

  Czernul - od czarny.

  Czernulicz - od czarny.

  Czernulin - od czarny.

  Czernusz - od czarny.

  Czernuszczyk - od czarny.

  Czernuszenko - od czarny.

  Czernuszewicz - od czarny.

  Czernuszka - od czarny.

  Czernuszkiewicz - od czarny.

  Czernuszko - od czarny.

  Czernuszyc - od czarny.

  Czernuszyn - od czarny.

  Czerny - 1536 od czarny.

  Czerny Płaszcz - 1388 od czarny.

  Czernych - od czarny.

  Czernychów - od czarny.

  Czernyj - od czarny.

  Czernyk - od czarny.

  Czernysz - od czarny.

  Czernysz-Czerniachowski - złożenia brak; Czernysz od czarny; Czerniachowski od czarny; też może od nazwy miejscowej Czernichów (krakowskie, gmina Czernichów).

  Czernyszenko - od czarny.

  Czernyszew - od czarny.

  Czernyszewicz - od czarny.

  Czernyszyn - od czarny.

  Czerń - od czarny; od czerń ‘czarny kolor’.

  Czeroryjski - 1445 od nazwy miejscowej Czartorysk (KrW).

  Czerpa - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpak - od czerpać ‘nabierać’; od czerpak ‘naczynie do czerpania’.

  Czerpaniak - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpanis - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpas - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpatowicz - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpele - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpica - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpich - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpiczek - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpiel - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpioł - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpisz - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpita - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpko - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpniak - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpnik - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpowicz - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerpuk - od czerpać ‘nabierać’.

  Czerski - 1393 od nazwy miejscowej Czersk (kilka wsi).

  Czertak - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czertakowski - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czertal - (Śl) od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czertenkow - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czerteżeński - 1630 od nazw miejscowych Czerteż (krośnieńskie, gmina Sanok), Czertyżyce, dziś Czerteżne (nowosądeckie, gmina przysiółek Snietnicy).

  Czerteżyński - od nazw miejscowych Czerteż (krośnieńskie, gmina Sanok), Czertyżyce, dziś Czerteżne (nowosądeckie, gmina przysiółek Snietnicy).

  Czertko - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czertok - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czertow - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czertowicz - 1700 od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czertyżeński - 1629 od nazw miejscowych Czerteż (krośnieńskie, gmina Sanok), Czertyżyce, dziś Czerteżne (nowosądeckie, gmina przysiółek Snietnicy).

  Czerus - od imienia Cyrus, notowanego w Polsce od XV wieku.

  Czerw - 1446 od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwa - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwaciuk - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwacz - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwak - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’ lub od gwarowego czerwak ‘larwa tocząca drzewo’.

  Czerwaś - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwata - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwatiuk - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwaty - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwczak - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwecka - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerweczka - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerweczko - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwenak - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerweniak - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwenka - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwenko - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwenkow - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwenkowicz - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwenski - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerweny - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwęda - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiaczuk - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiak - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiakow - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiaków - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwic - 1393 od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwica - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwich - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwicz - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiczka - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiec - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwiecki - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwiejczak - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiek - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiel - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwien - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwieniak - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwieniec - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwienka - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwienko - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwień - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwieńczak - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwieńka - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwieńko - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwieński - 1520 od nazw miejscowych typu Czerwin, Czerwińsk, Czerwieniec.

  Czerwik - 1619 od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’ lub od czerwik ‘robak’.

  Czerwin - 1448 od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiniak - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiniec - od czerwiec, dawniej tez czerwień ‘szósty miesiąc roku’, ze staropolskiego ‘owad wytwarzający barwnik czerwony; pasożyt drzew’.

  Czerwinka - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwinko - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwinow - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwinski - od nazw miejscowych typu Czerwin, Czerwińsk, Czerwieniec.

  Czerwińczak - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiński - od nazw miejscowych typu Czerwin, Czerwińsk, Czerwieniec.

  Czerwionek - 1629 od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwionka - 1606 od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwionke - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwionko - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwiuk - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwiunka - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwobroda - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwon - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwona - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwonabroda - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwonabrody - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwonagóra - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwonak - od czerwony, z gwarowego czerwiony lub od gwarowego czerwonak ‘owad czerwiec’.

  Czerwonek - od czerwony, z gwarowego czerwiony lub od gwarowego czerwonek ‘czerwony wół; grzyb koźlarz czerwony’.

  Czerwoniec - od czerwony, z gwarowego czerwiony lub od czerwoniec ‘grzyb; mrówka czerwona; pieniądz z czerwonego złota’.

  Czerwonik - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwoniuk - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwonka - 1679 od czerwony, z gwarowego czerwiony lub od czerwonka ‘choroba jelit’, z gwarowego też ‘choroba świń’.

  Czerwonka - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwonko - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwony - 1465 od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwoń - 1739 od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwoń - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwończuk - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czerwosz - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czerwusz - 1464 od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czeryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czerzan - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerzasty - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerzniak - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerzyk - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerzyński - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czes - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesacz - 1736 w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesak - 1680 w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać lub od czesak ‘narzędzie do czesania’.

  Czesakow - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać lub od czesak ‘narzędzie do czesania’.

  Czesanek - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesanis - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesany - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesek - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesek-Czeszek - złożenia brak; Czesek w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać; Czeszek 1311 w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Czesław.

  Czesenek - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesiak - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesiejko - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesiek - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesik - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesiul - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czeski - 1396 od nazw miejscowych Czechy, Czeszki (kilka miejscowości).

  Czesławski - 1478 od nazw miejscowych typu Czesławice, Czasław.

  Czesnak - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnakow - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnakowicz - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnakowski - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnal - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnałowicz - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnek - 1567 od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czesnel - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnok - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czesnolewicz - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnołowicz - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnowicz - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnowski - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnulewicz - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesny - 1645 od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesnyk - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czestek - 1393 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czestki - od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czestkiewicz - od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czestko - 1325-27 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czestkowicz - 1329 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czestkowski - 1436 od nazwy miejscowej Czestków (sieradzkie, gmina Buczek).

  Czestnik - 1485 od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Czestyński - 1454 od nazwy miejscowej Czastyn, także Czestyn (KrW).

  Czesun - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesuń - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czesz - 1395 od imion złożonych typu Czesław.

  Czesza - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszak - 1597 od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszczkiewicz - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszczyn - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszczyszyn - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszejko - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszejko-Sochacki - złożenia brak; Czeszejko od imion złożonych typu Czesław; Sochacki 1443 od nazwy miejscowej Sochacz (krośnieńskie, gmina Lipinki).

  Czeszejkowski - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszek - 1311 od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszel - 1570 od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszelczyk - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszenko - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszewicz - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszewski - 1388 od nazwy miejscowej Czeszewo (poznańskie, gmina Miłosław).

  Czeszka - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszkiel - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszkiewicz - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszko - 1310 od imion złożonych typu Czesław.

  Czesznia - 1390 od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszowic - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszowicz - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszowiec - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszowski - 1415 od nazwy miejscowej Czeszewo (poznańskie, gmina Miłosław).

  Czeszuk - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszula - 1578 od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszulski - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszun - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszuń - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszura - 1679 od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszusz - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszyca - od imion złożonych typu Czesław.

  Czeszyk - 1726 od imion złożonych typu Czesław.

  Cześ - od imion złożonych typu Czesław.

  Cześkiewicz - od imion złożonych typu Czesław.

  Cześniak - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Cześnicki - 1427 od nazwy miejscowej Czaśniki, też Cześniki (KrW).

  Cześnik - 1412 od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Cześnikiewicz - od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Cześnikowicz - od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Cześnikowski - od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Cześników - od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Cześniuk - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czetniak - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czeto - 1411 (Wlkp) od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czetowicz - 1419 od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czetwertyński - 1499 od nazwy miejscowej Czetwertnia (KrW).

  Częba - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’ lub od imienia Czembor.

  Czębek - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Częp - 1395 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czępa - 1424 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czępek - 1459 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’ lub od gwarowego czępek ‘na zgiętych kolanach, w kucki’.

  Czępicha - 1449 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czępiel - 1693 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czępik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czępiński - 1427 od nazwy miasta Czempiń, dawniej Czępin (poznańskie).

  Czępiszka - 1415 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czępita - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czępka - 1427 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’ lub od gwarowego czępka ‘klęczenie’.

  Czępowic - 1430 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czępsza - 1456 w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czępulik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Częstak - od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstek - 1395 od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstka - od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstki - od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstkiewicz - od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstkowski - 1465 od nazw miejscowych typu Częstkowo, Częstków (kilka wsi).

  Częstoch - 1136 od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstochowski - 1439 od nazw miejscowych Częstochowice, Częstochowa (kilka miejscowości).

  Częstocki - 1453 od nazwy miejscowej Częstocice (kieleckie, gmina Ostrowiec Świętokrzyski).

  Częstogoj - od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstogórski - od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstoniewski - 1445 od nazwy miejscowej Częstoniew (radomskie, gmina Grójec).

  Częstoń - 1265 od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstopał - od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstopijan - 1412 od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstorka - 1398 od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstosz - 1252 od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstoszowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Częstoszowice (kieleckie, gmina Książ Wielki).

  Częstota - 1497 od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstowic - 1416 od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częstuniewski - od nazwy miejscowej Częstoniew (radomskie, gmina Grójec).

  Częsz - od imion złożonych typu Częstobor.

  Częszak - od imion złożonych typu Częstobor.

  Częszczyk - od imion złożonych typu Częstobor.

  Częszowic - 1441 od imion złożonych typu Częstobor.

  Częścik - od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Częścików - od imion złożonych typu Częstobor, tez od często.

  Czkała - od czkać ‘mieć czkawkę’.

  Czlapa - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człap - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człapa - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człapak - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człapczuk - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człapczyński - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człapek - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człapiński - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człapka - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człapowski - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człapski - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człon - 1663 od człon ‘część składowa’.

  Członek - od człon ‘część składowa’.

  Członka - od człon ‘część składowa’.

  Członko - od człon ‘część składowa’.

  Członkowski - od człon ‘część składowa’.

  Członowski - od człon ‘część składowa’.

  Człop - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człopczyński - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człopek - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człopień - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człopiński - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człopiski - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człopka - od cłapać, człapać ‘iść ciężko’.

  Człowieczek - 1406 od człowiek, człowieczek.

  Człowiek - 1398 od człowiek.

  Człowiekowski - od człowiek.

  Czmachowski - od nazwy miejscowej Ćmachowo (pilskie, gmina Wronki).

  Czmański - 1397 od nazwy miejscowej Czmanie, dziś Czmoń (poznańskie, gmina Kórnik).

  Czmiel - 1338 od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Czmielak - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Czmielarz - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Czmielnik - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Czmielorz - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Czmielowicz - 1456 od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Czmieluk - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Czmil - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Czmilak - od trzmiel, ze staropolskiego ćmiel, czmiel ‘trzmiel’.

  Czmoch - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Czmochowski - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Czmoczek - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Czmok - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Czmuch - od cmokać ‘mlaskać; całować’, cmok.

  Czmuchowski - od nazwy miejscowej Ćmachowo (pilskie, gmina Wronki).

  Czober - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Czobocic - 1406 od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobociej - od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobocin - 1378 od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czoborz - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Czoborżak - od gwarowego cuber ‘większe naczynie z drzewa’ lub od niemieckich nazw osobowych Zuber, Zober.

  Czobot - 1365 od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobota - 1431 od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobotar - od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobotarin - od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobotariw - od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobotarz - 1473 od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobotek - 1378 od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobotnik - 1446 od czobot ‘rodzaj obuwia’; od czobotnik ‘wyrabiający czoboty’.

  Czobotowicz - 1443 od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobotowski - od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czobut - od czobot ‘rodzaj obuwia’.

  Czoch - 1447 od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czocha - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochajda - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochal - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochalski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochański - 1462 od nazwy miejscowej Czochanie (łomżyńskie, gmina Rutki).

  Czochar - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochara - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czocharyn - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czocheli - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czocher - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochera - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czocholewicz - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochoń - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochoński - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochor - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochora - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochorowski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochowski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochór - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochów - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochra - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochracz - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochraj - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochrak - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochralski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochrowski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochta - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochur - 1581 od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czogala - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogalik - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogall - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogalla - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogallik - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogała - 1567 od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogało - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogata - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogel - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogiel - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogieł - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czogła - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czok - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokajło - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokałło - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokało - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokańczuk - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokański - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokiel - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokojło - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokoń - 1687-88 od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokow - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokowski - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czoków - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czolowiecki - 1487 od nazwy miejscowej Czołowice (KrW), Czołowo (poznańskie, gmina Kórnik).

  Czołchański - od nazwy miejscowej Czołhań (KrW).

  Czołczek - od czoło.

  Czołczycki - od nazwy miejscowej Czołczyce, dziś Czułczyce (chełm., gmina Sawin).

  Czołczyński - 1390 od nazwy miejscowej Czołczyn (sieradzkie, gmina Lutomiersk).

  Czołczyski - 1442 od nazwy miejscowej Czołczyce, dziś Czułczyce (chełm., gmina Sawin).

  Czołek - od czoło.

  Czołhański - 1447

  Czołka - od czoło.

  Czołkiewicz - 1700 od czoło.

  Czołkos - od czoło.

  Czołkosz - od czoło.

  Czołnik - od czoło.

  Czołno - od czoło.

  Czołnochowski - 1411 od nazwy miejscowej Czołnochów (kaliskie, gmina Gizałki).

  Czoło - 1204 od czoło.

  Czołowicz - od czoło.

  Czołowski - 1392 od nazwy miejscowej Czołowice (KrW), Czołowo (poznańskie, gmina Kórnik).

  Czołpiński - 1497 od nazwy miejscowej Czołpin (włocławskie, gmina Dobre).

  Czołuch - od czoło.

  Czołuj - od czoło.

  Czombara - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czomber - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czombera - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czomer - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czomorek - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czompa - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czompel - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czompelik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czomperlik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czompo - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czop - 1382 od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopa - 1628 od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopak - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopczyc - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopczyk - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopek - 1354 od czop ‘korek do zatykania beczki’; od czopek.

  Czopel - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopeńko - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopiak - 1642 od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopiej - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopiel - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopiela - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopiewicz - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopik - 1598 od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopil - 1373 od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopiuk - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopka - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czopkiewicz - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czopko - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czopkoń - od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czopkowicz - 1446 od staropolskiego capac, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czopnik - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopok - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopor - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopowicz - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopowik - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopór - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopp - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czoppa - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czoppek - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czoppik - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czorn - 1414 od czarny.

  Czorna, m. - 1676 od czarny.

  Czornak - od czarny.

  Czornej - od czarny.

  Czornejko - od czarny.

  Czornek - od czarny.

  Czornenki - od czarny.

  Czorneńka - od czarny.

  Czorneńki - od czarny.

  Czorneńko - od czarny.

  Czorni - od czarny.

  Czorniak - od czarny.

  Czorniczek - od czarny.

  Czorniej - od czarny.

  Czornij - od czarny.

  Czornik - od czarny.

  Czorniok - od czarny.

  Czorniuk - od czarny.

  Czornok - od czarny.

  Czornomaz - od czarny.

  Czorny - od czarny.

  Czornyj - od czarny.

  Czornysz - od czarny.

  Czort - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czortek - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czortkowski - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czortków - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czortoryjski - 1445 od nazwy miejscowej Czartorysk (KrW).

  Czortula - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czortyk - od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czos - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać; też od gwarowego czos ‘cios, uderzenie’.

  Czosaczek - 1583 w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czosak - 1645 w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czosala - 1564 w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czosek - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czosik - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czosk - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czosnek - 1438 od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czosnkowski - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czosnowicz - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czosnowski - 1470 od nazwy miejscowej Czosnów (warszawskie, gmina Czosnów).

  Czosnyk - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czosnyka - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czosnykowski - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czosowicz - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czostkiewicz - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czostkow - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czostkowski - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czostków - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czostnek - 1447 od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czosuch - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czosyk - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać.

  Czośnek - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czośnyk - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czośnyka - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czot - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czota - od czatować, czata ‘straż, warta’.

  Czób - od czub, czubić się.

  Czóba - od czub, czubić się.

  Czóbkowski - od czub, czubić się.

  Czóg - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czój - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czójko - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czółkiewicz - od czoło.

  Czółkowski - od czoło.

  Czółnik - od czoło.

  Czółno - od czoło.

  Czółnowski - od czoło.

  Czółowski - od czoło.

  Czóryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czpak - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpakowski - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpal - 1607 od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpala - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpczyk - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpczyński - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpek - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpiewski - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpiga - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpik - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpil - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpiłko - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpioła - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czpis - od staropolskiego gwarowego ćpać ‘jeść’.

  Czrna - od czarny.

  Czrnecki - od czarny.

  Czrniak - od czarny.

  Czrniakowski - od czarny.

  Czrniecki - od czarny.

  Czrniejewski - od czarny.

  Czrnielewski - od czarny.

  Czrniewicz - od czarny.

  Czrnigiewicz - od czarny.

  Czrnik - od czarny.

  Czrnin - od czarny.

  Czrniska - od czarny.

  Czrnobrywa - od czarny.

  Czrnociński - od czarny.

  Czrnocki - od czarny.

  Czrnojahn - od czarny.

  Czrnojan - od czarny.

  Czrnojańczyk - od czarny.

  Czrnomaz - od czarny.

  Czrnomski - od czarny.

  Czrnomys - od czarny.

  Czrnomysa - od czarny.

  Czrnota - od czarny.

  Czrnotta - od czarny.

  Czrnow - od czarny.

  Czrnowicki - od czarny.

  Czrnowski - od czarny.

  Czrnuch - od czarny.

  Czrnula - od czarny.

  Czrnuszka - od czarny.

  Czrny - od czarny.

  Czrostaw - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary.

  Czrzop - od staropolskiego trzop ‘garnek, skorupa’.

  Czsta - XII w. od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czścibor - 1110 od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Czścik - 1256 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Cztan - 1379 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Cztawa, ż. - 1388 od imion typu Czścibor lub od cześć.

  Czternasta - od czternasty.

  Czternastek - od czternasty.

  Czternastkiewicz - od czternasty.

  Czternasty - od czternasty.

  Czternaścik - od czternasty.

  Czterobok - od cztery.

  Czub - od czub, czubić się.

  Czuba - 1470 od czub, czubić się.

  Czubacha - od czub, czubić się.

  Czubachowski - od czub, czubić się.

  Czuba-Czubiak - złożenia brak; Czuba 1470 od czub, czubić się; Czubiak 1792 w grupie nazwisk pochodzących od czub, czubić się.

  Czubaj - od czub, czubić się.

  Czubaja - od czub, czubić się.

  Czubajewski - od czub, czubić się.

  Czubajko - od czub, czubić się.

  Czubajkowski - od czub, czubić się.

  Czubajło - od czub, czubić się.

  Czubak - 1426 od czub, czubić się.

  Czuba-Kosior - złożenia brak; Czuba 1470 od czub, czubić się; Kosior w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kas-, ta może być od nazw osobowych na Ka-, typu Kazimierz, Katarzyna lub od wyrazów staropolskich typu kasać się ‘’opasywać się’, kasa.

  Czubakow - od czub, czubić się.

  Czubakowski - od czub, czubić się.

  Czubaków - od czub, czubić się.

  Czubal - od czub, czubić się.

  Czubala - od czub, czubić się.

  Czuballa - od czub, czubić się.

  Czubalski - od czub, czubić się.

  Czubał - od czub, czubić się.

  Czubała - XVI w. od czub, czubić się.

  Czubało - od czub, czubić się.

  Czuban - 1465 od czub, czubić się.

  Czubanek - od czub, czubić się.

  Czubaniuk - od czub, czubić się.

  Czubanowski - 1627 od czub, czubić się.

  Czubany - od czub, czubić się.

  Czubań - od czub, czubić się.

  Czubański - od czub, czubić się.

  Czubar - od czub, czubić się.

  Czubara - od czub, czubić się.

  Czubarow - od czub, czubić się.

  Czubarowicz - od czub, czubić się.

  Czubaruk - od czub, czubić się.

  Czubas - 1620 od czub, czubić się.

  Czubasiewicz - od czub, czubić się.

  Czubasiński - od czub, czubić się.

  Czubaszek - od czub, czubić się.

  Czubaszewski - od czub, czubić się.

  Czubaszka - od czub, czubić się.

  Czubaszyk - od czub, czubić się.

  Czubat - od czub, czubić się.

  Czubata - od czub, czubić się.

  Czubatka - 1497 od czub, czubić się.

  Czubatkow - od czub, czubić się.

  Czubatków - od czub, czubić się.

  Czubatnik - od czub, czubić się.

  Czubaty - 1497 od czub, czubić się.

  Czubczenko - od czub, czubić się.

  Czubczyński - od czub, czubić się.

  Czubej - od czub, czubić się.

  Czubejko - od czub, czubić się.

  Czubek - 1598 od czub, czubić się.

  Czubelski - od czub, czubić się.

  Czubenko - od czub, czubić się.

  Czuber - 1655 w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubera - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czuberak - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czuberka - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubeta - 1656 od czub, czubić się.

  Czubiak - 1792 od czub, czubić się.

  Czubiałko - od czub, czubić się.

  Czubica - od czub, czubić się.

  Czubiel - od czub, czubić się.

  Czubiela - od czub, czubić się.

  Czubielski - od czub, czubić się.

  Czubieniak - od czub, czubić się.

  Czubienko - od czub, czubić się.

  Czubik - 1734 od czub, czubić się.

  Czubikowski - od czub, czubić się.

  Czubil - od czub, czubić się.

  Czubiliński - od czub, czubić się.

  Czubin - 1350 od czub, czubić się.

  Czubiniak - od czub, czubić się.

  Czubiń - od czub, czubić się.

  Czubiński - 1442 od nazwy miejscowej Czubin (warszawskie, gmina Brwinów).

  Czubis - od czub, czubić się.

  Czubisz - od czub, czubić się.

  Czubiuk - od czub, czubić się.

  Czubka - od czub, czubić się.

  Czubkiewicz - od czub, czubić się.

  Czubko - od czub, czubić się.

  Czubkowski - od czub, czubić się.

  Czubla - od czub, czubić się.

  Czublon - od czub, czubić się.

  Czubluk - od czub, czubić się.

  Czublun - od czub, czubić się.

  Czubła - od czub, czubić się.

  Czubłon - od czub, czubić się.

  Czubocha - od czub, czubić się.

  Czubok - od czub, czubić się.

  Czuboni - od czub, czubić się.

  Czuboń - od czub, czubić się.

  Czubor - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubowicz - od czub, czubić się.

  Czubowski - od czub, czubić się.

  Czubrewicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubrichowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubrowski - 1471 od nazwy miejscowej Czubrowice (krakowskie, gmina Jerzmanowice-Przeginia).

  Czubrych - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubrychowski - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubryj - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubryk - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubrykow - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubryków - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubryński - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubryt - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czubura - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czuch - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czucha - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchaj - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchaja - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchajda - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchajew - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchajewicz - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchajewski - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchajowski - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchalski - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchan - 1365 od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchań - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchański - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchara - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czucharski - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czucheć - 1655 od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchiński - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchlej - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchno - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchnowicz - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchnowski - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czucholski - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchoński - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchora - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchorowski - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchowicz - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchowski - 1687-88 od nazwy miejscowej Czuchów (białostockie, gmina Platerów).

  Czuchra - 1451 od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchraj - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchrajewicz - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchrak - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchran - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchraniak - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchranik - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchraniuk - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchrań - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchrij - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchro - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchroń - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchrowski - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchry - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchryj - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchryk - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchryła - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchryński - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchryta - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchrzyński - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czuchta - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchura - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchyra - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czucz - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czucza - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczak - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczało - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczałow - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczejko - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczeła - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczeło - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczewicz - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczeyko - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczke - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczkiewicz - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczkis - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczo - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczoła - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczos - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczuj - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczujew - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczuk - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczuliński - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczułowski - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczyk - 1699 od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczyłowski - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczyn - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuda - 1566 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudaj - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudak - 1427 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudakow - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudakowski - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudaków - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudała - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudec - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudecki - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudej - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudejko - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudek - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudenko - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czuder - 1477 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czuderna - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudes - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudeusz - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudiak - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudinow - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudinowicz - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudlik - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudnik - 1422 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudnochowski - od nazwy miejscowej Cudnochy (suwalskie, gmina Mikołajki).

  Czudny - 1388 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudo - 1489 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudor - 1431 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudowicz - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudowski - 1593 od nazwy miejscowej Cudów (radomskie, gmina Kozienice).

  Czudowski - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czuduk - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudy - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudyk - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudzaj - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudziak - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudziełowski - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudzik - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudzin - 1376 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudzinowicz - XVII w. od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czudzinowski - 1486 od nazwy miejscowej Czudzinowice, dziś Cudzynowice (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Czudzisz - 1406 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo.

  Czug - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czuga - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugaj - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugajewicz - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugajewski - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugaliński - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugalla - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugała - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugan - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugoła - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugujewicz - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czugunow - od cug ‘zaciąg; zaprzęg konny’.

  Czuh - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czuhaj - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czuhajewicz - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czuhajewski - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czuhajło - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czuhan - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czuhaniewicz - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czuhorski - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czuhryta - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czuj - 1786 od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czuja - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujak - 1786 od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujan - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujanowski - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujaszkow - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujaszków - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujek - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujeszow - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujewicz - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujewski - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujka - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujkiewicz - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujko - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujkowski - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujowski - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujski - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czujuk - od czuć, czuję, też od gwarowego czuj ‘węch, pysk psa’.

  Czuk - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czuka - 1759 od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukajewski - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukajło - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukalin - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukała - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukało - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukanow - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukanów - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukcic - 1465 od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukiel - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukieta - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukiewicz - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukiewitz - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukiewski - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukin - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukłowicz - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukosz - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukowicz - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukowski - od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czukta - 1439 od gwarowego ciukać, czukać ‘wytykać komuś błędy’, od gwarowego ciuka ‘pysk’.

  Czul - od czuły, czuć, czulić.

  Czula - od czuły, czuć, czulić.

  Czulak - od czuły, czuć, czulić.

  Czulat - od czuły, czuć, czulić.

  Czulec - od czuły, czuć, czulić.

  Czulew - od czuły, czuć, czulić.

  Czulewicz - od czuły, czuć, czulić.

  Czulic - od czuły, czuć, czulić.

  Czulicki - 1400 od nazwy miejscowej Czulice (krakowskie, gmina Komcyrzów-Luborzyca).

  Czuliga - od czuły, czuć, czulić.

  Czulij - od czuły, czuć, czulić.

  Czulik - 1475 od czuły, czuć, czulić.

  Czulisz - 1282 od czuły, czuć, czulić.

  Czulok - od czuły, czuć, czulić.

  Czuluk - od czuły, czuć, czulić.

  Czuł - od czuły, czuć, czulić.

  Czuła - 1427 od czuły, czuć, czulić.

  Czułada - od czuły, czuć, czulić.

  Czułado - od czuły, czuć, czulić.

  Czułaj - od czuły, czuć, czulić.

  Czułajewski - od czuły, czuć, czulić.

  Czułak - 1480 od czuły, czuć, czulić.

  Czułakow - od czuły, czuć, czulić.

  Czułaków - od czuły, czuć, czulić.

  Czułan - od czuły, czuć, czulić.

  Czułba - 1566 od czuły, czuć, czulić.

  Czułczycz - 1370 od czuły, czuć, czulić.

  Czułczyński - od czuły, czuć, czulić.

  Czułecki - od czuły, czuć, czulić.

  Czułek - 1683-85 od czuły, czuć, czulić.

  Czułka - 1384 od czuły, czuć, czulić lub od gwarowego czułka ‘onuca, owca’.

  Czułkin - od czuły, czuć, czulić.

  Czułko - 1307 od czuły, czuć, czulić.

  Czułkow - od czuły, czuć, czulić.

  Czułkowski - od czuły, czuć, czulić.

  Czułków - od czuły, czuć, czulić.

  Czuły - od czuły, czuć, czulić.

  Czułyk - od czuły, czuć, czulić.

  Czum - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czuma - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumaczenko - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumaga - 1501 od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumaj - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumak - 1412 od dżuma, dawniej też dziuma, czuma; od czumak ‘wożący towary na Podolu’.

  Czumakiewicz - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumakow - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumakowski - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumaków - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumała - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumało - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumałowski - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumaś - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumek - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumiński - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumis - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czumski - od dżuma, dawniej też dziuma, czuma.

  Czunikin-Krasowicki - złożenia brak; Czunikin brak; Krasowicki od krasa ‘piękno, uroda’, krasić ‘upiększać, maścić’.

  Czup - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupa - 1490 od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupachina - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupaj - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupajew - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupajłło - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupajło - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupak - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupala - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupalla - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupał - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupała - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupaniuk - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupas - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupczyc - 1499 od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupczyk - 1723 od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupczyński - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupek - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czuper - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupernaty - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuperny - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuperski - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupiak - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupial - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupiał - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupiała - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupiat - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupich - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupiej - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupiel - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupik - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupil - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupiłka - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupiło - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupin - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupina - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupiol - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupioł - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupior - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupir - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupis - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupisz - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupita - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupka - 1400 od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupkałło - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupkało - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupkiewicz - 1496 od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupko - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupkowski - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupot - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupralewicz - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupran - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupraniak - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprański - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupreła - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupren - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprewicz - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupriak - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprin - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprina - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupriniak - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprinienko - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprna - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuproń - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprowski - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprów - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprun - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupruński - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupry - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryak - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryański - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprych - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryjak - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryk - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryka - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryki - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryn - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryna - 1619 od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryniak - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryniek - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryniewicz - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryniuk - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprynka - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprynko - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprynowski - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryń - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryński - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprys - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryś - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupryt - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuprzyński - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupski - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupta - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czuptyniak - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupura - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupurniak - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupurny - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupurowicz - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupury - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupuryn - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupyk - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupyr - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czupyr - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupyt - od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czur - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czura - 1693 od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuraj - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurak - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurakowski - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuraków - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurało - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurapski - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuraszkiewicz - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurbaków - od staropolskiego ciurba, cibora, czorba, szorba ‘polewka; zupa, żur’.

  Czurczak - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurda - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurdosz - 1446 od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurej - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czureja - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurek - 1499 od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurel - 1652 od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurelik - 1641 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czurelik - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czureł - 1594 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czureło - 1456 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło; od staropolskiego czurylo ‘galant, strojniś’.

  Czurełowicz - 1640 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło; od staropolskiego czurylo ‘galant, strojniś’.

  Czurka - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurkin - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurko - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurlej - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurlewicz - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurlok - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurlow - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurłowski - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuro - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurok - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuron - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuroń - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuruk - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuruk-Kantemir - złożenia brak; od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’; Kantemir brak.

  Czurun - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuruń - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuruś - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuruśkiewicz - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurycz - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurydlo - 1432 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czuryj - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuryk - 1430 od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurykin - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurylewicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czurylik - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czurylo - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czurył - 1610 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czuryła - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czuryłko - 1492 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czuryłło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czuryło - 1410 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czurys - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurysek - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuryszkiewicz - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czuryt - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurytowicz - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurzyk - 1446 od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czurzyński - od ruskiej postaci imienia Cyrył, Czuryło, w XVI w. od czuryło ‘gach; wytworniś, możliwe też od ukraińskiego czura, ciura ‘kozacki sługa’, także od prasłowiańskiego čureti ‘ciec słabo’.

  Czusolowicz - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czusz - 1387 od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszak - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszczak - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszczan - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszejko - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszek - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszel - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszka - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszke - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszkiewicz - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszko - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszlak - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszowski - 1498 od nazwy miejscowej Czuszów (kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica).

  Czuszyna, m. - 1455 od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuszyński - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuśkiewicz - od nazw osobowych na Czu-, typu Czuch, Czuj.

  Czuta - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czutak - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czutek - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czutko - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czutkowski - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czuto - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czutowski - od staropolskiego czuc, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czutro - od czutra ‘rodzaj flaszy drewnianej’.

  Czuwaj - od czuwać.

  Czuwak - od czuwać.

  Czuwał - od czuwać.

  Czuwała - od czuwać.

  Czuwałow - od czuwać.

  Czuwałów - od czuwać.

  Czuwara - od czuwać.

  Czuwaszew - od czuwać.

  Czwarnóg - od czwarty.

  Czwartek - 1581 od czwartek ‘czwarty dzień tygodnia’.

  Czwartkiewicz - od czwartek ‘czwarty dzień tygodnia’.

  Czwartkowski - od czwartek ‘czwarty dzień tygodnia’.

  Czwartos - od czwarty.

  Czwartosz - od czwarty.

  Czwartoś - od czwarty.

  Czwartyk - 1646 od czwarty.

  Czwertek - od czwarty.

  Czwiertnia - od ćwiertnia ‘mający czwartą część włóki’.

  Czwor - od czwarty.

  Czworak - od czwarty.

  Czworakowski - od czwarty.

  Czwornog - od czwarty.

  Czwornóg - od czwarty.

  Czworonóg - od czwarty.

  Czwortek - od czwartek ‘czwarty dzień tygodnia’.

  Czwórnog - od czwarty.

  Czwórnoga - od czwarty.

  Czwórnok - od czwarty.

  Czwórnóg - od czwarty.

  Czwórnug - od czwarty.

  Czwyrdziński - od nazwy miejscowej Ćwierdzin (konińskie, gmina Witkowo).

  Czyba - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybak - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybakow - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybakowski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybala - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybała - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybaszek - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybelski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybicki - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybik - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybiński - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybis - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybora - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Czyborak - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Czybulka - od cebula, ze staropolskiego cybula.

  Czybur - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybur - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Czyburka - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czyburka - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Czyburko - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czyburko - od imienia złożonego Czścibor, którego człon pierwszy podlegał wahaniom fonetycznym: Czcibor, Cibor, Ścibor.

  Czybyk - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czybylski - od gwarowego cyba ‘koza’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Zibbe.

  Czyc - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czychracz - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czycki - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czycz - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czycza - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczała - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczel - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczerski - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczewski - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczka - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczkan - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczkiewicz - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczko - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczkowski - 1749 od nazwy miejscowej Czyczkowy (bydgoskie, gmina Brusy).

  Czyczła - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczow - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczów - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczuk - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczuł - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczuła - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczyk - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczył - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczyła - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczyło - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczyn - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczyna - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczyn-Egierd - złożenia brak; Czyczyn od cyc ‘brodawka piersiowa’; Egierd od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Czyczyn-Egiert - złożenia brak; Czyczyn od cyc ‘brodawka piersiowa’; Egiert 1717- od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Czyczyn-Egird - złożenia brak; Czyczyn od cyc ‘brodawka piersiowa’; Egird od niemieckiej nazwy osobowej Egert, ta od staro-wysoko-niemieckiego egerde ‘odłóg’.

  Czyczyra - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczyrko - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyczyro - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czyćkowski - od cyc ‘brodawka piersiowa’.

  Czygała - od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Czygan - od nazwy etnicznej Cygan.

  Czyganowski - od nazwy etnicznej Cygan.

  Czyganów - od nazwy etnicznej Cygan.

  Czygar - od cygaro, cygar.

  Czygier - od niemieckich nazw osobowych Ziger, Zigger, te od Zi (e)ger ‘twaróg lub ser parmezan’.

  Czygierczyk - od niemieckich nazw osobowych Ziger, Zigger, te od Zi (e)ger ‘twaróg lub ser parmezan’.

  Czygir - od niemieckich nazw osobowych Ziger, Zigger, te od Zi (e)ger ‘twaróg lub ser parmezan’.

  Czygowski - od staropolskiego cyga ‘zabawka dziecinna; bąk’.

  Czyh - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czyhak - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czyhalski - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czyhecki - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czyher - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czyhin - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czyhowski - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czyhura - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czyhylik - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czyhyr - od czyhać, dawniej czuhać ‘czatować, nastawać’.

  Czyk - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykalski - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykaluk - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykał - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykała - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykałko - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykało - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykałowski - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykan - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykanow - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykiej - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykiejuk - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykiel - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykielew - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykielski - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykoła - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykowski - od nazw miejscowych Cykow, Cykowo (kilka wsi).

  Czykuła - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykun - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykunów - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykut - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czykyta - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Czyl - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czylak - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czylatycki - 1443 od nazwy miejscowej Czelatyce (przemyskie, gmina Rokietnica).

  Czylej - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czylek - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czylewicz - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czylik - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czylikowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czylok - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czyluk - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czyła - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czyłkowski - od cel, dawniej cyl, celować, to z niemieckiego Ziel, też od cela; w pochodnych też od imienia żeńskiego Cela, Cyla, od (Cecylia).

  Czyma - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Czyma - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Czymaj - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Czymaj - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Czymała - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Czymała - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Czymański - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Czymbałach - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Czymber - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czymbor - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czymbura - w grupie nazwisk pochodzących od cząber, cząbr, cąber ‘ziele o wonnym zapachu’; w nazwiskach z tej grupy etymologicznej nazstąpilo pomieszanie form pochodnych od trzech różnych podstaw: cąber, comber, cząber ‘grzbiet barani; lędźwiowa część mięsa z wołu’ oraz od staropolskiego gwarowego cembra, cemra, bębra, cymbra, czarma ‘dyl do cembrowania, cembrowina’.

  Czymczuch - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Czymczuk - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Czymczuk - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Czymek - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Czymek - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Czymiński - od nazwy miejscowej Cymina (KrW).

  Czymka - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Czymka - (z fonetyką białoruską) od imienia Tymoteusz, notowanego w Polsce od średniowiecza, pochodzenia greckiego Thimótheos, od timé ‘cześć’ + theos ‘Bóg’, przejmowanego we wschodniej Slowiańszczyźnie jako Tymofiej.

  Czymkowski - od niemieckich nazw osobowych Ziemann, Siemann, te od imienia złożonego Sigimann.

  Czyna - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Czyniel - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Czyniło - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Czyniowski - od cyna ‘rodzaj metalu’.

  Czynka - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Czynke - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Czynkiel - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Czynko - od cynk lub od niemieckiej nazwy osobowej Zink.

  Czynsiak - od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Czynsz - 1371 od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Czynszak - od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Czynszczak - od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Czynś - od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Czyńczak - od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Czyńszak - od czynsz ‘opłata, podatek’.

  Czyp - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypak - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypar - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypar - od niemieckiej nazwy osobowej Zipper, ta od Cyprianus.

  Czypczar - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypczyński - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypek - 1567 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypeł - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czypiak - 1733 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypiel - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czypiel - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypielewski - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czypiewski - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czypilak - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czypilak - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypilewski - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czypilis - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czypiłka - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czypiłka - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypionka - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypka - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypkało - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypkiewicz - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypko - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypkus - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypla - 1448 od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypliński - 1412 od nazwy miejscowej Czypliken, dziś Szczuplinek (toruńskie, gmina Książki).

  Czyplukowicz - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypryn - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’; też od imienia Cyprian.

  Czypryniak - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’; też od imienia Cyprian.

  Czypryński - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’; też od imienia Cyprian.

  Czypul - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypulak - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypuła - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czypysiuk - od gwarowego cipa ‘kura’.

  Czyr - 1369 w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyra - 1333 w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrak - 1625 w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘; od czyrak.

  Czyrakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘; od czyrak.

  Czyrakowski - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘; od czyrak.

  Czyrała - 1596 w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyran - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czyranek - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czyraniuk - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czyranowska - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czyrań - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czyrański - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czyras - 1651 w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrch - 1390 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrchowski - 1391 od nazwy miejscowej Czyrchowo, dziś Czerchów (łódzkie, gmina Ozorków).

  Czyrczak - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrczek - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrek - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrewicz - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrk - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrka - 1397 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrkiel - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrkiewicz - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrkis - 1404 od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czyrko - 1414 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrkow - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrkowski - 1388 od nazwy miejscowej Czyrchowo, dziś Czerchów (łódzkie, gmina Ozorków).

  Czyrkun - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrkuń - od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrma - 1222 od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czyrmaczewicz - 1435 od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czyrmak - 1394 od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czyrmieński - 1451 od nazwy miejscowej Czermno (kilka wsi).

  Czyrmiński - 1393 od nazwy miejscowej Czermno (kilka wsi).

  Czyrmoch - 1530 od prasłowiańskiego w znaczeniu: ‘robak, czerw, kolor czerwony’, od gwarowego czermien ‘rodzaj rośliny błotnej’.

  Czyrn - 1433 od czarny.

  Czyrna, m. - 1230 od czarny.

  Czyrnal - od czarny.

  Czyrnek - 1402 od czarny.

  Czyrner - 1387 od czarny.

  Czyrnia - 1419 od czarny.

  Czyrniak - 1393 od czarny.

  Czyrniakowski - 1475 od nazwy miejscowej Czerniaków (część Warszawy).

  Czyrnichowic - 1385 od czarny.

  Czyrnichowski - 1482 (KrW) od nazwy miejscowej Czernichów (krakowskie, gmina Czernichów).

  Czyrnicki - 1496 od nazw miejscowych Czernica, Czernice (kilka wsi).

  Czyrniechowski - 1386 od nazwy miejscowej Czernichów (krakowskie, gmina Czernichów).

  Czyrniej - XII w. od czarny.

  Czyrniejowski - 1439 od nazw miejscowych Czerniejów, Czerniejewo (kilka wsi).

  Czyrnieński - 1469 od nazwy miejscowej Czermno (kilka wsi).

  Czyrniewski - 1471 od nazw miejscowych Czerniów, Czerniewo (kilka wsi).

  Czyrnik - 1396 od czarny.

  Czyrnikowicz - 1448 od czarny.

  Czyrnikowski - 1390 od nazwy miejscowej Czerników (kilka wsi).

  Czyrniński - 1391 od nazwy miejscowej Czermno (kilka wsi).

  Czyrniowski - 1390 od nazw miejscowych Czerniów, Czerniewo (kilka wsi).

  Czyrno - 1394 od czarny.

  Czyrnosz - 1372 od czarny.

  Czyrnowicz - 1415 od czarny.

  Czyrnus - 1734 od czarny.

  Czyrny - 1389 od czarny.

  Czyroń - 1748 w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrski - 1413 od nazwy miejscowej Czersk (kilka wsi).

  Czyrt - (Śl) od czart ‘diabeł’, od czeskiego čert, od ukraińskiego czort.

  Czyrw - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czyrwa - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czyrwia - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czyrwiak - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czyrwieński - 1520 od nazw miejscowych typu Czerwin, Czerwińsk, Czerwieniec.

  Czyrwik - od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czyrwin - 1364 od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.

  Czyrwiński - od nazw miejscowych typu Czerwin, Czerwińsk, Czerwieniec.

  Czyrwionka - 1457 od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czyrwonka - 1455 od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czyrwony - od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czyrwony Zawisza - 1399 od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czyryca - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrych - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyrych - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrychowicz - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyryk - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyryk - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrykas - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyryła - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czyryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Czyryna - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyrynda - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyryndo - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyrynowicz - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyryński - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyrys - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyryś - od imienia Cyryn, to od imion Cyriak, Cyryl.

  Czyrz - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrzak - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrzan - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrzchowski - 1387 od nazwy miejscowej Czyrchowo, dziś Czerchów (łódzkie, gmina Ozorków).

  Czyrzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrziński - 1387 od nazwy miejscowej Czermno (kilka wsi).

  Czyrznia - 1386 od czarny.

  Czyrzniak - 1387 od czarny.

  Czyrzniech - 1136 od czarny.

  Czyrzniela - 1136 od czarny.

  Czyrznowic - 1426 od czarny.

  Czyrzon - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czyrzwionka - 1420 od czerwony, z gwarowego czerwiony.

  Czyrzycki - 1473 od nazwy miejscowej Czyrzyc, dziś Szczyrzyc (nowosądeckie, gmina Jodłownik).

  Czyrzyczka - 1407 od nazwy miejscowej Czyrzyc, dziś Szczyrzyc (nowosądeckie, gmina Jodłownik).

  Czyrzyn - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czysta - od czysty.

  Czystaw - od czysty.

  Czystawa - XII w. od czysty.

  Czystek - od czysty.

  Czystiakow - od czysty.

  Czystiaków - od czysty.

  Czystopłowy - 1418 od czysty.

  Czystow - od czysty.

  Czystowski - od czysty.

  Czysty - 1490 od czysty.

  Czysz - od czysty.

  Czyszak - od czysty.

  Czyszakiewicz - od czysty.

  Czyszanowski - od czysty.

  Czyszcza - od czysty.

  Czyszczaj - od czysty.

  Czyszczak - od czysty.

  Czyszczan - od czysty.

  Czyszczań - od czysty.

  Czyszczenko - od czysty.

  Czyszczeń - od czysty.

  Czyszczon - 1538 od czysty.

  Czyszczonik - 1727 od czysty.

  Czyszczoniuk - od czysty.

  Czyszczoń - 1789 od czysty.

  Czyszczyński - od czysty.

  Czyszejko - od czysty.

  Czyszejuk - od czysty.

  Czyszek - od czysty.

  Czyszewicz - od czysty.

  Czyszkowski - 1478 od nazwy miejscowej Czyszków (siedleckie, gmina Garwolin).

  Czyszon - od czysty.

  Czyszoń - od czysty.

  Czyś - od czysty.

  Czyściak - od czysty.

  Czyściakow - od czysty.

  Czyściecki - od czysty.

  Czyściel - od czysty.

  Czyścieszki - od czysty.

  Czyścik - od czysty.

  Czyściński - od czysty.

  Czyściuk - od czysty.

  Czyzma - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Czyzman - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Czyzuk - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyzyk - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyź - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyźniak - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyźnik - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyż - 1136 od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyża - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżak - 1453 od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżakowic - 1440 od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżakowski - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżan - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżejko - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżek - od czyż ‘ptak czyżyk’ lub od gwarowego czyżek ‘czyżyk’.

  Czyżelski - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżew - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżewicki - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżewicz - 1494 od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżewski - 1465 od nazw miejscowych typu Czyżewo, Czyżów, Czyżowice.

  Czyżk - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżkiewicz - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżko - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżkow - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżkowicz - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżkowski - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżło - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżma - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Czyżman - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Czyżmański - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Czyżmo - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Czyżmowski - od ciżma ‘rodzaj dawnego obuwia’.

  Czyżnia - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżniak - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżnicki - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżniewicz - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżnik - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżo - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżołek - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżow - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżowicz - 1461 od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżowiec - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżowska - od nazw miejscowych typu Czyżewo, Czyżów, Czyżowice.

  Czyżowski - od nazw miejscowych typu Czyżewo, Czyżów, Czyżowice.

  Czyżowycz - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżów - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżuk - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżun - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyży - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżyca - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżychowicz - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżycki - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżydło - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżyk - 1266 od czyż ‘ptak czyżyk’; od czyżyk.

  Czyżykiewicz - od czyż ‘ptak czyżyk’; od czyżyk.

  Czyżyk-Markiewicz - złożenia brak; Czyżyk 1266 od czyż ‘ptak czyżyk’; od czyżyk; Markiewicz od imienia Marek, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego od Marcus, genetycznie związanego z bogiem wojny Marsem.

  Czyżykow - od czyż ‘ptak czyżyk’; od czyżyk.

  Czyżykowski - 1437 od nazwy miejscowej Czyżyków (KrW).

  Czyżyk-Skoczyk - złożenia brak; Czyżyk 1266 od czyż ‘ptak czyżyk’; od czyżyk; Skoczyk 1490 w grupie nazwisk pochodzących od skok, skoczyć, skakać.

  Czyżyński - od czyż ‘ptak czyżyk’.

  Czyżyszyn - od czyż ‘ptak czyżyk’.


  UZUPEŁNIENIE

  Całokapota - od cały, w formach nowszych też od cal.

  Capiarz - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Capok - od cap ‘kozioł; baran’, też od gwarowego capić, czapić ‘złapać, porwać’; od przymiotnika capi.

  Celniak - od celnik ‘poborca opłat dla państwa’.

  Centkiewicz - od cęta, cętka ‘drobny znak barwny, blaszka’, też od cent ‘nazwa monety’.

  Cepiorowski - 1441 od nazwy miejscowej Ceperów (KrW).

  Chalawa - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chalewicz - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chalewski - 1392 od nazwy miejscowej Chaławy, w średniowieczu też Chalewo (poznańskie, gmina Brodnica).

  Chalęta - 1398 (Wlkp) od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chalik - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chalin - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chalusiak - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chał - 1235 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chała - 1417 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałaj - 1583 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałajczak - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałak - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałan - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałanicz - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałanych - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałko - 1420 (Wlkp) od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałkowicz - 1617 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chało - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałuj - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałuszka - 1453 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałuś - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałuta - 1468- od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałutka - 1470 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałużyński - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chałyński - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chamuszyński - od cham.

  Chapoński - od chapać ‘chwytać, szybko coś robić’.

  Charatański - od imienia Charyton. Imię, notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich, pochodzi od greckiego charis ‘piękno, radość’, od chariton ‘obdarzający łaską’ lub od skrócenia od imienia Charitelés.

  Charewicz - 1735 od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charuża - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charużyn - od chorąży, od staropolskiego też chorąże.

  Charyga - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charyk - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charykowski - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charyło - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charyna - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charynek - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charyński - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charysz - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charyszczak - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charyszyn - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charz - 1255 od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charzesz - 1273 od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Charzysty - od niepoświadczonego w języku polskim charz (y) ‘mroczny, słaby’, od czeskiego chary ‘mroczny’, także od imienia Charyton lub Zacharz (= Zachariasz).

  Chatkiewicz - od chata ‘dom’, od chatka.

  Chatkowski - od chata ‘dom’, od chatka.

  Chawalichwost - od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Cherłowski - 1763 od cherlać ‘chorować’, od gwarowego cherla ‘słabowity’.

  Chibel - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chibowski - od chyba ‘błąd’, chybać ‘błądzić’ lub od chybać ‘kołysać’.

  Chicuń - w grupie nazwisk pochodzących od chyc, hyc ‘skok’ lub od staropolskiego chycz (e) ‘chata’.

  Chino - od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia używanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chlopiec - 1580 od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chłocholski - 1449 od chochoł ‘słomiane okrycie roślin na zimę, strach na wróble, czub’.

  Chłopowicz - 1590 od chłop ‘rolnik, kmieć’.

  Chmielikowiec - 1670 od chmiel.

  Chmielin - 1567 od chmiel.

  Chobiniecki - od nazw miejscowych Chobienice, Chobienia (Wlkp).

  Cholewkowicz - 1579 od cholewa, cholewka.

  Chorogiewski - od chorągiew.

  Chorula - 1526 od chory, chorować, chorzeć.

  Choruła - 1526 od chory, chorować, chorzeć.

  Chorusz - 1300 od chory, chorować, chorzeć.

  Choruta - od chory, chorować, chorzeć.

  Chorzesza - 1396 od chory, chorować, chorzeć.

  Chorzęta - 1693 od chory, chorować, chorzeć.

  Chowała - od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowaniecki - 1638 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chowańczyk - 1722 od chować ‘utrzymywać, strzec’, od gwarowego chowa ‘zwierzęta domowe’.

  Chramczak - 1670 od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chramega - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chramęga - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chroblewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy chrob-, por. prasłowiańskie Xrobati ‘skrobać, gryźć’, chrobak, chrobot.

  Chromeczka - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromeczko - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chromięga - od staropolskiego chromy ‘kulawy’, chromać, chramać ‘kuleć’.

  Chróściński - od nazwy miejscowej Chruściechów, dawniej Chrościechów (radomskie, gmina Stara Błotnica).

  Chruściechowski - od nazwy miejscowej Chruściechów, dawniej Chrościechów (radomskie, gmina Stara Błotnica).

  Chruściński - od nazwy miejscowej Chruściechów, dawniej Chrościechów (radomskie, gmina Stara Błotnica).

  Chrzanowiecki - od chrzan.

  Chrząstała - 1534 od chrzęścić, chrzęst.

  Chrząścień - 1486 od chrzęścić, chrzęst.

  Chuchoł - od chuchać.

  Chuchrzyk - 1608 od chuchro ‘człowiek słabego zdrowia, mizerak’.

  Chuchta - od chuchać.

  Chuchul - od chuchać.

  Chudobka - 1459 od chudoba ‘chudość, ubóstwo’, z gwarowego ‘mienie, gospodarstwo, dobytek’.

  Chudziński - od nazwy miejscowej Chudzyno (płockie, gmina Drobin).

  Chwalczewicz - 1453 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalęta - 1204 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwalniczek - 1605 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwałowic - 1451 od imion złożonych typu Chwalisław, Chwalimir lub od chwalić, chwała.

  Chwastecki - od chwast.

  Chwastek - 1557 od chwast, chwastek.

  Chwastniewski - od chwast.

  Chwastowic - 1420 od chwast.

  Chwatkiewicz - od chwat ‘zuch, junak’.

  Chyniek - 1495 od chynąć (się) ‘skoczyć, gwałtownie poruszyć, rzucić, cisnąć’ lub od imienia używanego na Kresach Wschodnich Ochym, to od Evfimij, od ukraińskiego Juchim.

  Chyżka - 1396 od chyży ‘szybki’, też od staropolskiego chyż (a) ‘chata’; od chyżka ‘chałupka’.

  Ciachowski - od ciachać ‘ciąć, uderzać’.

  Ciapał - od ciapa ‘niedołęga’ lub od ciapać ‘klapać, ciąć’.

  Ciącka - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciąćka - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Ciechanów - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechimski - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechlecki - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechnik - 1409 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechno - 1397 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciecholec - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechonik - 1298 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechończuk - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechończyk - od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechost - 1204 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechota - 1364 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Ciechun - 1390 od podstawy ciech-, por. imiona złożone typu Ciechosław oraz uciecha, pociecha.

  Cieckowski - od cicia, ciecia, ciemcia w języku dziecięcym ‘kot; zabawka, coś ładnego’.

  Cielątkowic - 1481 od cielę.

  Cieleszyn - od cielę.

  Cieliczyk - 1396 od cielę.

  Cielusz - 1387 od cielę.

  Ciemienga - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Ciemiengo - od ciemięga, ciamaga ‘niedołęga’.

  Cienciał - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cienkuszek - 1696 od cienki.

  Ciepałka - 1789 od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepanek - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Ciepichałl - od gwarowego ciepać ‘rzucać’.

  Cieplacz - 1786 od ciepły.

  Ciepło - 1386 od ciepły.

  Cierech - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierechowicz - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciereczek - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierek - 1789 od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciereniewicz - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciereszko - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciereszyński - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cierlej - od cierlić ‘trzeć len; pyskować’.

  Cierlich - od cierlić ‘trzeć len; pyskować’.

  Cierliczka - 1499 od cierlić ‘trzeć len; pyskować’ lub od cierliczka ‘narzędzie do oczyszczania lnu’.

  Cierpielewski - od cierpieć.

  Cierpieliński - od cierpieć.

  Cieselak - od ciosać, cios.

  Cieszański - od nazw miejscowych Cieszyn, Cieszyna (kilka miejscowości).

  Cieszęcic - 1410 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszęta - 1136 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszlak - 1796 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszonowic - 1399 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszow - 1407 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszyc - 1334 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszykowicz - 1429 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszylski - od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieszym - 1228 od podstawy ciesz-, por. imiona złożone typu Cieszybor, Cieszymir lub od cieszyć.

  Cieściow - od ciasto.

  Cięciór - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciur - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięciura - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cięćwierz - od cietrzew, też ciećwierz, trzetrzew ‘gatunek ptaka’.

  Cięgoń - od ciągać, ciągnąć, ciągły.

  Ciętuszewski - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cingwa - od ciągać, ciągnąć, ciągły

  Cinkus - od cienki.

  Cinkusz - od cienki.

  Cinkuszewski - od cienki.

  Cińcio - od ciąć, cięty ‘uderzony’.

  Cińkusz - od cienki.

  Cińkuszewski - od cienki.

  Ciokała - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Ciołaczyk - od cielę.

  Ciołczyc - 1358 od cielę.

  Ciołych - 1498 od cielę.

  Ciołysz - 1381 od cielę.

  Ciotczany - 1404 od ciota, ciotka.

  Ciotka - od ciota, ciotka.

  Ciórak - 1493 od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Ciórakowski - od staropolskiego ciura ‘pachołek, niezdara’.

  Cipla - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Ciplak - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Ciplicki - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cipliński - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Ciplis - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cippel - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Cipsa - od niemieckiej nazwy osobowej Zips, ta od nazwy regionu Spisz.

  Ciron - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cironi - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cironis - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cironkiewicz - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciroń - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Ciruk - od gwarowego cierać ‘trzeć, wycierać’, ciorać ‘ciarać, tarzać, włóczyć’.

  Cisakowic - 1440 od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Cisawski - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’; od cisawy.

  Cisiak - od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Ciskowic - 1708 od cis ‘gatunek drzewa’, cisy ‘śniady’.

  Ciszakowic - 1440 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszanek - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszczek - 1727 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszek - 1301 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszelka - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszkała - od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciszkowic - 1677 od ciszyć, uciszyć, cichy.

  Ciul - od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciułak - 1480 od podstawy ciuł-, ciul-, por. ciułać ‘gromadzić; sprzątać’, od gwarowego ciuła ‘głupi’, ciulać ‘moczyć się’.

  Ciumęga - od ciumać ‘całować’ lub od staropolskiego ciuma, czuma ‘dżuma’, ciuma ‘niedołęga, niezdara’.

  Ciupanczyc - 1499 od ciupa ‘niedołęga, niezdara’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

  Ciurkoś - od gwarowego ciurlać, ciurkać ‘szemrać; śpiewać (o ptakach)’.

  Coftur - od cofać, ze staropolskiego cafać lub od gwarowego cofta ‘łańcuszek u pługa’.

  Cudała - od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Cudnicki - 1635 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Cudzień - od cudzy.

  Cukiersztejn - od cukier.

  Cukierzak - 1787 od cukier.

  Cukras - od cukier.

  Cukrowski - 1763 od cukier.

  Cuprich - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprjak - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cuprjan - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Cupta - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cuputa - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cupyra - od gwarowego cupać ‘iść ukradkiem; tupać’.

  Cykalski - od cykać ‘świstać; pić powoli, doić’.

  Cymbałach - od cymbał, cembał ‘instrument muzyczny’; głupiec’, to z niemieckiego Zimbel ‘cymbały’.

  Cynkowski - 1714 od nazwy miejscowej Cynków (lubelskie, gmina Nałęczów).

  Cyral - 1628 od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyrył notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Cyranewicz - od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Cyrkal - od gwarowego cyrkać, cerkać ‘wydawać głos podobny do głosu cyranki’, cyrka w staropolszczyźnie ‘ozdoba, haft’ lub od gwarowego cyrka ‘nakreślone na ziemi koło; gra pasterska’.

  Czabańka - 1750 od czaban, w XVI wieku ‘pasterz turecki; duży baran’, też od caban ‘przekupień’ lub od gwarowego czabańczyk ‘pasterz owiec lub wołów’.

  Czachro - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czachroń - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czapczorz - od staropolskiego capać, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapej - od staropolskiego capać, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapel - 1747 od staropolskiego capać, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czapoń - od staropolskiego capać, czapać ‘chwytać’, od czapa, czapka.

  Czarostaw - od gwarowego czarzyć ‘czarować’, czar lub od imienia Cezary; od czarka ‘małe naczynie na płyny’.

  Czaszel - od czasza ‘kielich’.

  Czechalski - w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechnic - 1665 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czechnik - 1497 w grupie nazwisk pochodzących od Czech ‘Bohemus’ lub od imion złożonych typu Czesław.

  Czeczatka - od podstawy czecz-, por. czeczę ‘szczenię’ w języku dzieci, wyraz dźwiękonaśladowczy.

  Czeczerz - 1136 od staropolskiego cieciora ‘soczewica’.

  Czeczocki - 1614 od nazwy miejscowej Czeczotki (warszawskie, gmina Czosnów).

  Czeladzieńszczak - 1679 od czeladź ‘służba domowa’.

  Czempora - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czempulik - w grupie nazwisk pochodzących od staropolskiego czępieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czepiega - od staropolskiego gwarowego czapiga, czepiga ‘rękojeść pługa’.

  Czepieniec - 1473 od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepionka, m. - 1678 od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepuł - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czepuła - od czepiać, por. zaczepiać.

  Czerkaszyna - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkes - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkesow - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerkieś - od Czerkas ‘mieszkaniec ukraińskiego regionu Czerkasy’.

  Czerzałka - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerzuch - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czerzyn - w grupie nazwisk pochodzących od czyrak, gwarowego czyr ‘narośl na drzewie, potrawa z mąki ‘.

  Czesni - od staropolskiego czesny ‘uczciwy, zacny’.

  Czesuch - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać; też od gwarowego czos ‘cios, uderzenie’.

  Czesuk - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać; też od gwarowego czos ‘cios, uderzenie’.

  Czesul - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać; też od gwarowego czos ‘cios, uderzenie’.

  Czesuła - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać; też od gwarowego czos ‘cios, uderzenie’.

  Czesuło - w grupie nazwisk pochodzących od czesać, od staropolskiego czosać; też od gwarowego czos ‘cios, uderzenie’.

  Cześnikowic - 1371 od czasza ‘kielich’; od cześnik ‘urzędnik dworski sprawujący pieczę nad napojami’.

  Czochał - 1394 od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochlewicz - od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czochna, m. - 1581 od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czokalski - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czokaluk - od gwarowego ciokać, czokać ‘głaskać, cmokać’.

  Czołowiecki - 1487 od nazwy miejscowej Czołowice (KrW), Czołowo (poznańskie, gmina Kórnik).

  Czopala - 1796 od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopała - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czopur - od czop ‘korek do zatykania beczki’.

  Czostka - od czosnek, z czeskiego česnek, z rosyjskiego česnok.

  Czubasik - od czub, czubić się.

  Czubaszewicz - od czub, czubić się.

  Czubatysz - 1748 od czub, czubić się.

  Czubiła - od czub, czubić się.

  Czubła - od czub, czubić się.

  Czuchna, ż. - 1353 od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’; od garowego czuchna ‘kobieta nieporadna, powolna’.

  Czuchnicki - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’; od garowego czuchna ‘kobieta nieporadna, powolna’.

  Czuchor - 1581 od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuchyło - od staropolskiego czuch, cuch ‘zapach, smród’, czuchać ‘pachnieć, dmuchać’, też od garowego czuchać (się) ‘trzeć, drapać, szarpać’.

  Czuczko - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czuczkow - od staropolskiego, gwarowego czuczać ‘kucać’.

  Czudka, ż. - 1334 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Czudnikowski - 1480 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Czudno - 1398 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Czudnoch - 1463 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Czudnowicz - 1391 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Czudzic - 1343 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Czudzich - 1494 od cud, ze staropolskiego cudo, czudo; od cudak.

  Czudzynowski - od nazwy miejscowej Czudzinowice, dziś Cudzynowice (kieleckie, gmina Kazimierza Wielka).

  Czulda - od czuły, czuć, czulić.

  Czułkiewicz - od czuły, czuć, czulić.

  Czułta - 1567 od czuły, czuć, czulić.

  Czupanczyc - 1322 od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czupkowicz - 1496 od staropolskiego czupieć ‘siedzieć w kucki’.

  Czuprykowski - od czuper ‘czupryna’, to od prasłowiańskiego ‘sterczące włosy na głowie, czub’.

  Czuryłowski - 1766 od nazwy miejscowej Czuryły (siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny).

  Czutalski - od staropolskiego czuć, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czutała - od staropolskiego czuć, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czutka - 1483 od staropolskiego czuć, czutki ‘czuły, czujny’.

  Czwartyński - od czwarty.

  Czwertak - 1441 (KrW) od czwarty.

  Czworcik - 1609 od czwarty.

  Czychra - 1489 od czochrać, ze staropolskiego czochrać, czuchrać, czochać, cochać ‘trzeć, czesać, drapać’.

  Czypiłka - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czyplikiewicz - od cypel, cypla ‘szczyt’, także od niemieckiej nazwy osobowej Zippel.

  Czyran - 1443 od czyran, por. czyrana, cyranka ‘dzika kaczka’; zmiany czy- w cy- zapewne wtórne pod wpływem mazurzenia.

  Czyrchosz - 1397 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrchowiec - 1398 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrkała - 1414-17 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrkan - 1614 od cierkać, czyrykać ‘ćwierkać, świergotać’.

  Czyrwic - 1356 od staropolskiego czerw ‘larwa owada; robak; pasożyt toczący drzewa, zwierzęta owoce’.  wrzesień 2009 r. - 12 listopad 2010 r.
  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005