<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Kij - Kn

  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch


  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów


  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Kij - 1256 od kij.

  Kijach - od kij.

  Kijacz - 1699 od kij.

  Kijaczek - 1629 od kij.

  Kijaczka - od kij.

  Kijaczko - od kij.

  Kijak - 1683 od kij; od kijak ‘wiesniak, który może sprzedawać mięso w mieście’.

  Kijakiewicz - od kij.

  Kijakowski - 1766 od nazwy miejscowej Kijaków (Wileńszczyzna).

  Kijan - 1397 od kij.

  Kijana - od kij.

  Kijanczuk - od kij.

  Kijanczyk - 1792 od kij.

  Kijanczyński - 1399 od nazwy miejscowej Kijanczyno, dziś Kijączyn (poznańskie, gmina Kaźmierz).

  Kijanek - od kij.

  Kijania - od kij.

  Kijanik - od kij.

  Kijanka - 1388 od kij; kijanka ‘larwa płazów bezogonowych żyjąca w wodzie’, dawniej ‘narzędzie do prania boelizny’.

  Kijanko - od kij; kijanka ‘larwa płazów bezogonowych żyjąca w wodzie’, dawniej ‘narzędzie do prania boelizny’.

  Kijankowski - od kij; kijanka ‘larwa płazów bezogonowych żyjąca w wodzie’, dawniej ‘narzędzie do prania boelizny’.

  Kijanowicz - 1392 od kij.

  Kijanowski - od nazwy miejscowej Kijany (kieleckie, gmina Bejsce; lubelskie, gmina Spiczyn).

  Kijańczuk - od kij.

  Kijańczyk - od kij.

  Kijański - 1402 od nazwy miejscowej Kijany (kieleckie, gmina Bejsce; lubelskie, gmina Spiczyn).

  Kijas - 1685 od kij; kijas ‘kij’.

  Kijasek - 1641 od kij.

  Kijasz - od kij.

  Kijaszczenko - od kij.

  Kijaszczuk - od kij.

  Kijaszek - 1418– od kij.

  Kijaszko - od kij.

  Kijaszkowski - 1468 od nazwy miejscowej Kijaszkowo (włocławskie, gmina Czernikowo).

  Kijaś - od kij.

  Kije - 1410 od kij.

  Kijecki - 1406 od nazwy miejscowej Kije (kilka wsi).

  Kijek - 1439 od kij, kijek.

  Kijen - 1494 od kij.

  Kijena - od kij.

  Kijenia - od kij.

  Kijeński - 1470 od nazwy miejscowej Kijany (kieleckie, gmina Bejsce; lubelskie, gmina Spiczyn).

  Kijera - od kij.

  Kijewicz - od kij.

  Kijewski - 1626 od nazw miejscowych typu Kijewice, Kijów (kilka wsi).

  Kij-Kijowiecki - złożenia brak; Kij 1256 od kij; Kijowiecki brak; może od nazwy miejscowej Kije, też od Kijów.

  Kijko - 1386 od kij.

  Kijkowski - od nazwy miejscowej Kijaków (Wileńszczyzna).

  Kijo - od kij.

  Kijoch - od kij.

  Kijok - od kij.

  Kijoł - od kij.

  Kijonek - od kij.

  Kijonka - od kij.

  Kijor - od kij.

  Kijora - od kij.

  Kijos - od kij.

  Kijowczyk - 1533 od nazw miejscowych typu Kijewice, Kijów (kilka wsi); może od ukr. Kijów.

  Kijowicz - 1685 od kij.

  Kijowiec - od kij.

  Kijowski - 1403 od nazw miejscowych typu Kijewice, Kijów (kilka wsi).

  Kijów - 1687 od kij.

  Kijski - 1402 od nazwy miejscowej Kije (kilka wsi).

  Kijuc - od kij.

  Kijuć - od kij.

  Kijuk - od kij.

  Kik - 1371 od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kika - 1269-73 od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikacz - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikał - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikała - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikas - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikel - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikieć - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikiel - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikiela - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikiewicz - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikilica - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikina - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikisz - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikla - od kikłać ‘wikłać’.

  Kiklarz - od kikłać ‘wikłać’.

  Kiklas - od kikłać ‘wikłać’.

  Kiklasz - od kikłać ‘wikłać’.

  Kiklaś - od kikłać ‘wikłać’.

  Kiklica - od kikłać ‘wikłać’.

  Kiklicki - od kikłać ‘wikłać’.

  Kikliński - od kikłać ‘wikłać’.

  Kikła - 1800 od kikłać ‘wikłać’.

  Kikłas - od kikłać ‘wikłać’.

  Kikłowicz - od kikłać ‘wikłać’.

  Kikłowski - od kikłać ‘wikłać’.

  Kikna - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikolski - 1391 od nazwy miejscowej Kikół (włocławskie, gmina Kikół).

  Kikoła - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikoń - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikor - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikosz - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikowski - 1391 od nazwy miejscowej Kikowo (poznańskie, gmina Pniewy).

  Kikta - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kiktenko - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kiktowski - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikucki - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikul - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikulski - 1794 od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikuł - 1577 od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikuła - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikułka - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikun - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikus - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikuśkiewicz - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikut - 1759 od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikuta - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kikutt - od podstawy kik-, por. kikut, ze staropolskiego kika ‘reszta obciętej kończyny, palca’.

  Kil - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kila - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilaczyk - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilaczyński - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilak - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilakiewicz - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilan - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilanc - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilanczyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilanek - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilanka - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilanowicz - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilanowski - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilans - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilań - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilańczyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilański - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilar - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kilarecki - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kilarowicz - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kilarowski - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kilarski - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kilas - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilasiński - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilaska - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilassa - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilaszek - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilaszewski - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilb - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilb - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbabczuk - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbach - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbach - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbeczko - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbeczko - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilber - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilber - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbert - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbert - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbratowski - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbratowski - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilbrych - od niemieckich nazw osobowych Gilbert, Gelbert, Gelbart.

  Kilcewicz - 1763 od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilczan - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilczek - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilczewski - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilczkowski - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilczuk - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilczycki - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilek - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilem - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilemoniuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilen - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilena - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilenik - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kileń - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kileński - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiler - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kilerczuk - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kilerys - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kilesiak - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilesiński - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilesz - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilewicz - 1709 od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kiliaczenko - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan

  Kiliaczyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan

  Kiliak - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan

  Kilian - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilianczak - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilianczuk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilianczyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilianek - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilianka - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilianowicz - 1682 od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilianowski - 1584 od nazwy miejscowej Kielanowice (tarnowskie, gmina Tuchów).

  Kilianowski - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiliań - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiliańczak - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiliańczuk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiliańczyk - 1612 od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiliański - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiliar - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Kiliary - od imienia Hilary. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku, w staropolszczyźnie: Hilarzy 1397, Ilarzy 1388. Jest pochodzenia łacińskiego, od przymiotnika hilarius ‘wesoły, pogodny’.

  Kilias - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan

  Kiliasiński - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilich - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilichowski - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliczewski - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kiliianek - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijan - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijanczyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijanek - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijanowicz - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijańczuk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijańczyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijański - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijasiński - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilijeńska - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilik - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilikowski - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilim - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilima - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kiliman - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimann - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimczak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimczuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimczyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimiek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimik - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimin - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kiliminiuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimiuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimkiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimkowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimniak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimnik - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimniuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimon - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimon - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilimończyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilin - od niemieckiej nazwy osobowej Killing, ta od imienia Kilian.

  Kilinek - od niemieckiej nazwy osobowej Killing, ta od imienia Kilian.

  Kiling - od niemieckiej nazwy osobowej Killing, ta od imienia Kilian.

  Kilinkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Killing, ta od imienia Kilian.

  Kilińczak - od niemieckiej nazwy osobowej Killing, ta od imienia Kilian.

  Kilińczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Killing, ta od imienia Kilian.

  Kiliński - 1718 od nazwy miejscowej Kilincze (KrW).

  Kilion - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilioński - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilis - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilisch - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilisiak - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilisiewicz - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilisiński - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilisowski - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilisz - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszak - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszczewski - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszczuk - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszczyk - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszek - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszewski - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszkiewicz - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszkowski - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszowski - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliszowski - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiliś - od kielich, w pochodnych też od imion Kielian, Kilian.

  Kiljan - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiljanczyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiljanek - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiljanowicz - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiljanowski - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiljańczuk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiljańczyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiljański - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiljończyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilk - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilka - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilkica - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilkiewicz - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilkowicz - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilkowski - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilkulski - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilkus - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kill - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Killar - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Killer - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Killich - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Killman - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilm - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilma - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilman - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilmann - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilmas - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilmczak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilnger - od niemieckiej nazwy osobowej Killing, ta od imienia Kilian.

  Kilnk - od niemieckiej nazwy osobowej Killing, ta od imienia Kilian.

  Kilnyk - od niemieckiej nazwy osobowej Killing, ta od imienia Kilian.

  Kilof - 1566 od kilof ‘przyrząd do tłuczenia, np. kamieni’.

  Kilom - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilomański - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilomowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilomski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kilon - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilonowski - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiloń - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilończyk - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kiloński - od imienia Kilian. Imię, zapewne pochodzenia celtyckiego, znane jest w Polsce od XIII wieku. W średniowieczu wymawiane było jako Kilijan, Kielijan.

  Kilos - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kilosa - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kils - może od niemieckiej nazwy osobowej Kielc, to od kiel (z. Kielman).

  Kilsz - może od niemieckiej nazwy osobowej Kielc, to od kiel (z. Kielman).

  Kilszak - może od niemieckiej nazwy osobowej Kielc, to od kiel (z. Kielman).

  Kilszewski - może od niemieckiej nazwy osobowej Kielc, to od kiel (z. Kielman).

  Kiluk - od imienia Kilian lub od wyrazów na kil-.

  Kiła - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłaczyński - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłaga - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiławiec - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłb - od kiełb ‘mała ryba z rodziny karpiowatych’.

  Kiłbas - od kiełbasa.

  Kiłbasa - od kiełbasa.

  Kiłbasiński - od kiełbasa.

  Kiłbik - od kiełb ‘mała ryba z rodziny karpiowatych’.

  Kiłbowicz - od kiełb ‘mała ryba z rodziny karpiowatych’.

  Kiłbus - od kiełb ‘mała ryba z rodziny karpiowatych’.

  Kiłczykowski - od gwarowego kiełcz ‘chojak; karcz’.

  Kiłdanowicz - od staropolskiego kiełzać, kiełdać (się) ‘chwiać się’.

  Kiłeczko - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłek - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłko - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłkowicz - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłkowski - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłoczko - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłpikowski - od gwarowego kiełp ‘łabędź’.

  Kiłpiński - od nazw miejscowych Kiełpino, Kiełpiny, Kiełpin (częste).

  Kiłtyk - od staropolskiego kiełzać, kiełdać (się) ‘chwiać się’.

  Kiłyga - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kiłyk - od prasłowiańskiego kila ‘nabrzmienie, przepuklina’.

  Kim - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kima - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimaczyński - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimak - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimakowicz - 1605 od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimakowski - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimal - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimala - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimalski - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimała - 1742 od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kiman - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimas - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimasiewicz - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimaszewski - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimaszyński - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimbar - od niemieckiej nazwy osobowej Gimber, ta od imienia Gimbert.

  Kimber - od niemieckiej nazwy osobowej Gimber, ta od imienia Gimbert.

  Kimbor - od niemieckiej nazwy osobowej Gimber, ta od imienia Gimbert.

  Kimborewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Gimber, ta od imienia Gimbert.

  Kimborowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Gimber, ta od imienia Gimbert.

  Kimbort - od niemieckiej nazwy osobowej Gimber, ta od imienia Gimbert.

  Kimbrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Gimber, ta od imienia Gimbert.

  Kimczak - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimczewski - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimczuk - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimczyk - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimczyński - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimeć - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimek - 1445 od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimel - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimela - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimelski - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimic - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimiuk - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimka - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimkiewicz - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimkow - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kiml - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimla - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimliczko - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimlik - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimliński - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimlowski - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimmel - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimol - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimoła - 1699 od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimon - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimona - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimowicz - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kims - od niemieckich nazw osobowych Gims, Kims, te od imion na Gim-.

  Kimsa - od niemieckich nazw osobowych Gims, Kims, te od imion na Gim-.

  Kimsewicz - od niemieckich nazw osobowych Gims, Kims, te od imion na Gim-.

  Kimso - od niemieckich nazw osobowych Gims, Kims, te od imion na Gim-.

  Kimsza - od niemieckich nazw osobowych Gims, Kims, te od imion na Gim-.

  Kimszal - od niemieckich nazw osobowych Gims, Kims, te od imion na Gim-.

  Kimszał - od niemieckich nazw osobowych Gims, Kims, te od imion na Gim-.

  Kimszel - od niemieckich nazw osobowych Gims, Kims, te od imion na Gim-.

  Kimula - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimuła - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimura - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kimus - od kimać potocznie ‘spać, drzemać’ lub od wschodniosłowiańskiego imienia Jakim (= Joachym).

  Kin - 1377 od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kina - 1497 od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinach - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinacha - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinaj - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinajluk - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinak - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinal - 1766 od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kinalczyk - od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kinalewski - od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kinalski - od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kinarz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinas - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinasal - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinasewicz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinasiewicz - 1782 od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinast - od niemieckiej nazwy osobowej Kinast, ta od apelatywu Kienast ‘konar sosny’.

  Kinastowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kinast, ta od apelatywu Kienast ‘konar sosny’.

  Kinasz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinaszczak - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinaszczuk - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinaszewicz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinaszewski - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinaś - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinc - 1470-80 od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kincel - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinceł - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kincer - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kincler - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinclewicz - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinco - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinczak - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinczek - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinczel - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinczewski - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinczkowski - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinczowski - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinczyk - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinczyk - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kind - 1448 od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kinda - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindal - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindalski - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kinde - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindej - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindejewski - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindel - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindela - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindelski - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kinder - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kinderewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kinderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kinderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kinderys - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindl - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindla - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindlarski - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindler - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindra - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kindra - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindracki - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kindraczuk - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kindrał - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kindrasiuk - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kindrasiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindrasz - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kindrasz - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindrat - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kindrecki - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kindro - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindruk - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindryk - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindrys - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindrzycki - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindt - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindur - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindusz - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindy - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindyj - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindykiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindykiewiecz - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindyś - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindzia - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindziak - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’.

  Kindzier - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindziera - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindzierski - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindziora - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kindziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Kind, ta od apelatywu Kind ‘dziecko’; od gwarowego kindziuk ‘żołądek’.

  Kindzora - od niemieckiej nazwy osobowej Kinder, ta od imienia Gundher.

  Kinecki - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinek - 1702 od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinel - 1444 od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kinelewicz - od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kinelski - od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kinest - od niemieckiej nazwy osobowej Kinast, ta od apelatywu Kienast ‘konar sosny’.

  Kinestowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kinast, ta od apelatywu Kienast ‘konar sosny’.

  Kineszczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Kinast, ta od apelatywu Kienast ‘konar sosny’.

  King - od niemieckiej nazwy osobowej King lub od imienia Kinga.

  Kinga - od niemieckiej nazwy osobowej King lub od imienia Kinga.

  Kinger - od niemieckiej nazwy osobowej King lub od niemieckiej nazwy osobowej Kingger, kuniger.

  Kiniak - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiniarski - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiniarz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiniasz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinic - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinicki - 1446 od nazwy miejscowej Kiniki (ciechanowskie, gmina Raciąż).

  Kinicki - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiniec - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinielski - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiniew - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiniewicz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinik - 1689 od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinio - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinisz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiniszycki - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiniszyński - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kink - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinka - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinkel - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinkel - od niemieckiej nazwy osobowej Kinkel, ta od dolnoniemieckiego kinkel ‘kawałek chleba’.

  Kinkiel - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Kinkel, ta od dolnoniemieckiego kinkel ‘kawałek chleba’.

  Kinkiela - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinkiewicz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinkle - od niemieckiej nazwy osobowej Kinkel, ta od dolnoniemieckiego kinkel ‘kawałek chleba’.

  Kinklik - od niemieckiej nazwy osobowej Kinkel, ta od dolnoniemieckiego kinkel ‘kawałek chleba’.

  Kinko - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinkosz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinnek - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinoch - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinol - (Śl) od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kinolarski - od gwarowego kinol, kinoł ‘wielki nos’.

  Kinos - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinost - 1691 od niemieckiej nazwy osobowej Kinast, ta od apelatywu Kienast ‘konar sosny’.

  Kinost - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinostowa, ż. - 1499 od niemieckiej nazwy osobowej Kinast, ta od apelatywu Kienast ‘konar sosny’.

  Kinosz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinoszek - 1395 od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinoszewski - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinoś - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinow - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinowski - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinrat - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kintoff - od niemieckich nazw osobowych Kintopf, Küntopf, te od nazwy miejscowej Küntopf (Pom).

  Kintop - od niemieckich nazw osobowych Kintopf, Küntopf, te od nazwy miejscowej Küntopf (Pom).

  Kintopf - od niemieckich nazw osobowych Kintopf, Küntopf, te od nazwy miejscowej Küntopf (Pom).

  Kintopp - od niemieckich nazw osobowych Kintopf, Küntopf, te od nazwy miejscowej Küntopf (Pom).

  Kintup - od niemieckich nazw osobowych Kintopf, Küntopf, te od nazwy miejscowej Küntopf (Pom).

  Kintz - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kintzel - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kintzer - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kintzl - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kintzler - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinula - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinulski - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinus - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kinzel - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinzeler - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinzelewski - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kinzler - od imienia Konrad. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, jest genetycznie germańskie, od kuoni ‘śmiały + rat ‘rada’.

  Kiń - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kińczak - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kińczenko - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kińczkowski - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kińczyk - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kińkowicz - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiński - od kinąć ‘rosnąc, kipieć, cisnąć’.

  Kiobassa - od kiełbasa.

  Kiolar - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kiolbas - od kiełbasa.

  Kiolbasa - od kiełbasa.

  Kiolbassa - od kiełbasa.

  Kioler - od niemieckich nazw osobowych Keller, Kieller, Köler, te od średniowysokoniemieckiego kellaere, kelnaere ‘piwniczny zarządca winnic i czynszu z nich’, albo od średniowysokoniemieckiego koler, köler ‘smolarz, weglarz’.

  Kioltyka - od staropolskiego kiełzać, kiełdać (się) ‘chwiać się’.

  Kiołbasa - od kiełbasa.

  Kiołbassa - od kiełbasa.

  Kiołbowicz - od kiełb ‘mała ryba z rodziny karpiowatych’.

  Kiołpiński - od nazw miejscowych Kiełpino, Kiełpiny, Kiełpin (częste).

  Kiołtyka - od staropolskiego kiełzać, kiełdać (się) ‘chwiać się’.

  Kiona - od niemieckiej nazwy osobowej Kion, ta od imienia Kilian.

  Kionczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Kion, ta od imienia Kilian.

  Kionek - od niemieckiej nazwy osobowej Kion, ta od imienia Kilian.

  Kionka - od niemieckiej nazwy osobowej Kion, ta od imienia Kilian.

  Kionke - od niemieckiej nazwy osobowej Kion, ta od imienia Kilian.

  Kiończyk - od niemieckiej nazwy osobowej Kion, ta od imienia Kilian.

  Kios - od kij.

  Kiosek - od kij.

  Kiosewski - od kij.

  Kiowski - od nazw miejscowych typu Kijewice, Kijów (kilka wsi).

  Kip - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipa - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipała - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipan - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipar - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kipara - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kiparski - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kipas - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipcewicz - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipciński - 1792 od słowiańskiego kypta ‘kikut ręki, nogi’.

  Kipczak - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipczuk - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipczyński - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipek - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kiper - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kiperowski - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kipias - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipiątkowic - 1478 od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipibida - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipich - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipidura - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipiec - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipieć - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipiel - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’ lub od kipiel ‘wrząca woda’.

  Kipiela - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipielewicz - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipień - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipies - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipigroch - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipik - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipin - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipiniak - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipink - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipiński - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipioroch - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipirzepa - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipis - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipisz - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipka - 1472 od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipke - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipkie - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipkowski - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipnik - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’; od gwarowego kipnik ‘kupiec’.

  Kipniuk - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kiporenko - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kipowczyk - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipp - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kippa - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kippel - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Kipper - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kipra - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kipran - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kipraniuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kiprek - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kiprenko - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kipri - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kiprian - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kiprianiuk - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kiprion - od imienia Cyprian, ze staropolskiego Cypryjan. Imię, notowane w Polsce od XII wieku, pochodzi od łacińskiego Cyprianus, greckiego Kuprianós ‘pochodzący z Cypru’, greckiego Kupros.

  Kiprowski - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kipry - od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kiprzowa, ż. - 1673 od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kiprzyk - 1673 od staropolskiego kiper ‘kiprzyca; gatunek rośliny’.

  Kips - od niemieckiej nazwy osobowej Kips, ta od imion na Geb-.

  Kipski - od niemieckiej nazwy osobowej Kips, ta od imion na Geb-.

  Kipsza - od niemieckiej nazwy osobowej Kips, ta od imion na Geb-.

  Kipszak - od niemieckiej nazwy osobowej Kips, ta od imion na Geb-.

  Kipta - 1788 od słowiańskiego kypta ‘kikut ręki, nogi’.

  Kir - 1451 od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kira - 1497 od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kiraga - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirago - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kiraj - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirakowski - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kiras - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirasz - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kiraszczuk - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirasznik - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kiraś - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirc - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kircel - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirch - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirchacz - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirchhof - od niemieckiej nazwy osobowej Kirchhof, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’.

  Kirchhoff - od niemieckiej nazwy osobowej Kirchhof, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’.

  Kirchof - od niemieckiej nazwy osobowej Kirchhof, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’.

  Kirchoff - od niemieckiej nazwy osobowej Kirchhof, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’.

  Kirchow - od niemieckiej nazwy osobowej Kirchhof, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’.

  Kircie - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kircio - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kircun - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kircuń - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kircz - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirczak - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirczek - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirczenko - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirczkowski - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirczów - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirczuk - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirczulków - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirczyc - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirczyński - od niemieckich nazw osobowych Kerz, Kirz, te od średniowysoko niemieckiego kërze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirda - od prasłowiańskiego krd? ‘trzoda, stado’, por. kierda gwarowe ‘knur’, kierdel ‘stado owiec’.

  Kirdeiko - od prasłowiańskiego krd? ‘trzoda, stado’, por. kierda gwarowe ‘knur’, kierdel ‘stado owiec’.

  Kirdejko - od prasłowiańskiego krd? ‘trzoda, stado’, por. kierda gwarowe ‘knur’, kierdel ‘stado owiec’.

  Kirdylewicz - od prasłowiańskiego krd? ‘trzoda, stado’, por. kierda gwarowe ‘knur’, kierdel ‘stado owiec’.

  Kirdziej - od prasłowiańskiego krd? ‘trzoda, stado’, por. kierda gwarowe ‘knur’, kierdel ‘stado owiec’.

  Kirdziejew - od prasłowiańskiego krd? ‘trzoda, stado’, por. kierda gwarowe ‘knur’, kierdel ‘stado owiec’.

  Kirdzik - od prasłowiańskiego krd? ‘trzoda, stado’, por. kierda gwarowe ‘knur’, kierdel ‘stado owiec’.

  Kirej - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirejciuk - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirejczuk - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirejczyk - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirejew - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirejewicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirejewski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirejko - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirejów - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirejszys - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirejuk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirejwa - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirek - 1603 od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirekowicz - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirel - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirelczuk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirelejsa - od liturgicznego wezwania Kyrie eleison.

  Kirelejza - od liturgicznego wezwania Kyrie eleison.

  Kirelus - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirenko - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kireńczuk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kireńko - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kireński - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirepa - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirepka - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirepko - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirewicz - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kiriak - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kiriaka - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kiriakidis - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kiriakidu - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kiriakopulli - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kiriakopulu - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kiriakos - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kiriakou - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kiriakow - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kiriaku - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kirian - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirianow - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirianów - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kiriańczyk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kiriczek - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiriczenko - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiriczok - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiriczuk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirienko - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kiriew - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirijczuk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirijewski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirik - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirikiewicz - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirikowicz - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kiril - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirilczuk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirilenko - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirilewicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirilidys - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirilis - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiriluk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirił - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiriłło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiriłłow - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiriłow - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiriłowicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiriłów - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirjacki - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kirjak - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kirjaka - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kirjakos - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kirjanidys - od imienia Cyriak, w Kosciele prawosławnym Kiriak, to od greckiego kyrios ‘pan, władca’.

  Kirjanow - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirjanow - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirjanowicz - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirjanowicz - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirjanów - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirjanów - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirjończyk - od imienia Kirian, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Kyrillos lub Kyriakos, od kyrios ‘pan władca’.

  Kirk - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirkało - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirkiłło-Stacewicz - złożenia brak; Kirkiłło od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’; Stacewicz od imion na Sta-, typu Stanisław, też może od Eustachy.

  Kirkin - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirko - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirkos - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirkosz - 1498 od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirkow - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirkow - od niemieckiej nazwy osobowej Kirchhof, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’.

  Kirkowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirków - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirków - od niemieckiej nazwy osobowej Kirchhof, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’.

  Kirkuł - od niemieckiej nazwy osobowej Kirchhof, por. też kirchów, kierchów ‘cmentarz ewangelicki’.

  Kirkun - od niemieckiej nazwy osobowej Kirch, ta od apelatywu Kirche ‘kościół’.

  Kirlejza - od liturgicznego wezwania Kyrie eleison.

  Kirma - od kiermasz ‘jarmark, odpust’.

  Kirmasz - 1431 od kiermasz ‘jarmark, odpust’.

  Kirnia - od staropolskiego, gwarowego skiernia, kierznica ‘maslnica’, kierny ‘szczery, zły’.

  Kirnicki - od nazwy miejscowej Kiernica (KrW).

  Kirniczka - 1683 od staropolskiego, gwarowego skiernia, kierznica ‘maslnica’, kierny ‘szczery, zły’.

  Kirnos - od kiernoz ‘knur’.

  Kiro - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirol - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirolka - 1629 od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kironienko - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kiroń - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirończyk - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kiroński - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirow - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirowski - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kiról - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirpa - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpal - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpan - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpianiuk - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpicz - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpiczenko - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpicznikow - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpiuk - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpluk - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpo - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpsza - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirpus - od kierpiec ‘góralskie obuwie z jednego kawałka skóry’, z prasłowiańskiego ‘kawałek skóry’.

  Kirsa - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirsała - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirsanow - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirsch - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirschanek - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirsche - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirschstein - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirschsten - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirscht - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirschte - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirski - 1617 od nazwy miejscowej Kierz (kilka wsi).

  Kirst - 1724 od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirstain - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirstajn - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirstan - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirste - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirstein - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirstejn - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirsten - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirsun - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirsz - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirsza - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszak - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszanek - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirsze - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszek - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszen - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszeń - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszk - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszka - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszke - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszko - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszkowski - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszniak - od niemieckiej nazwy osobowej Kerschen, ta od Kirsche ‘wiśnia’.

  Kirsznicki - od niemieckiej nazwy osobowej Kerschen, ta od Kirsche ‘wiśnia’.

  Kirsznik - od niemieckiej nazwy osobowej Kerschen, ta od Kirsche ‘wiśnia’.

  Kirszniok - od niemieckiej nazwy osobowej Kerschen, ta od Kirsche ‘wiśnia’.

  Kirsznok - od niemieckiej nazwy osobowej Kerschen, ta od Kirsche ‘wiśnia’.

  Kirsznowski - od nazwy miejscowej Kiersnowo (białostockie, gmina Brańsk).

  Kirszo - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszowicz - od niemieckich nazw osobowych Kers, Kirs, Kirsche, te od średniowysokoniemieckiego kerse, kirse, kriese ‘wiśnia’.

  Kirszt - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirsztajn - 1482 od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirsztanowski - od nazwy miejscowej Kiersztanowo (olsztyńskie).

  Kirszton - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirsztyn - od niemieckiej nazwy osobowej Kierst, ta od imienia Christianus,

  Kirt - od niemieckiej nazwy osobowej Kert, ta od średnioniemieckiego kerze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirta - od niemieckiej nazwy osobowej Kert, ta od średnioniemieckiego kerze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kirtak - od niemieckiej nazwy osobowej Kert, ta od średnioniemieckiego kerze, kirze ‘światło, świeca’.

  Kiruk - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirul - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiruło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryc - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirych - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirycki - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirycy - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirycys - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirycz - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kiryczenko - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kiryczuk - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kiryczun - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kiryczyk - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kiryczyn - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kiryczyński - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kiryelejza - od liturgicznego wezwania Kyrie eleison.

  Kiryg - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kiryj - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryjczuk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryjczyk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryjewicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryjewski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryjow - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryk - 1549 od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirykiewicz - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirykowicz - od imienia Kiryk, używanego w Kościele prawosławnym. Imię pochodzenia greckiego Kerykos, od kerych ‘zwiastun’.

  Kirylak - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirylczuk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirylec - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirylejsa - od liturgicznego wezwania Kyrie eleison.

  Kirylejza - od liturgicznego wezwania Kyrie eleison.

  Kirylejża - od liturgicznego wezwania Kyrie eleison.

  Kirylejża - od liturgicznego wezwania Kyrie eleison.

  Kirylenko - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirylik - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryluk - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirylus - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirył - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryła - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryłko - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryłło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryłłow - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryło - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryłow - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryłowicz - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryłowski - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kiryłów - od imienia Cyryl, ze staropolskiego też Cyrul. Formy Cyryl, Cyryl notowane w XV wieku. Imię Cyryl, łacińskie Cyrillus, z greckiego Kyrillos, a to od kyrios ‘pan’; we wschodniej Słowiańszczyźnie przejęte jako Kirył, Kuryło.

  Kirz - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirzaj - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirzejonek - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirzijonek - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirzyc - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kirżejonek - od podstawy kier-, por. kir, dawniej kier ‘czarny materiał symbolizujący żałobę’, od gwarowego kierać ‘kierować’, od niemieckiej nazwy osobowej Kehr, od imienia Kirył (= Cyryl).

  Kis - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisa - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisakowski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisała - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisało - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisan - 1743 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisek - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisel - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiselka - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisella - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiselow - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiselski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiseła - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisełek - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisełka - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisełko - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiseło - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisełyczka - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisełyk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiser - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kisera - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kiserczyk - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kiserek - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kisiak - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiakiewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiala - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisialicznik - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiał - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiała - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiałek - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisicki - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiecki - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiel - 1362 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiela - 1748 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielak - 1748 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielański - 1596 od nazwy miejscowej Kisielany (siedleckie, gmina Mokobody).

  Kisielawski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielczuk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiel-Dorohinicki - złożenia brak; Kisiel 1362 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’; Dorohinicki (pod wpływem ukraińskim) od drogi, też od imion złożonych typu Drogomir, Drogosław.

  Kisielek - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisieleński - 1547 od nazwy miejscowej Kisielany (siedleckie, gmina Mokobody).

  Kisielew - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielewski - od nazwy miejscowej Kisiele (piotrkowskie, gmina Rozprza), Kisielewo (płockie, gmina Sierpc).

  Kisielica - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisieliczuk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisieliczyn - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisieliński - od nazwy miejscowej Kisielany (siedleckie, gmina Mokobody).

  Kisielis - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielka - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielkiewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiel-Kisielewski - złożenia brak; Kisiel 1362 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’; Kisielewski od nazwy miejscowej Kisiele (piotrkowskie, gmina Rozprza), Kisielewo (płockie, gmina Sierpc).

  Kisiel-Kiślański - złożenia brak; Kisiel 1362 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’; Kiślański od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiell - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielmanow - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielnicki - 1472 od nazwy miejscowej Kiseilnica (łomżyńskie, gmina Piątnica).

  Kisielow - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielowicz - 1427 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielowski - 1497 od nazwy miejscowej Kisiele (piotrkowskie, gmina Rozprza), Kisielewo (płockie, gmina Sierpc).

  Kisielów - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisielski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisieluk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisieł - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiełek - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisieniewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisieniowski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisieński - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisik - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisikow - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisikowicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisil - 1374 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisilczuk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisilczyk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisilewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisilewski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisilica - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiliczka - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiliczuk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiliczyk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiła - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiłek - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisin - 1739 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiński - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisio - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiol - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiolowski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisioł - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiołek - 1494 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiołkiewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisiołowski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisior - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiorko - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiów - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiula - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisiurski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiska - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiskowski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisla - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kislak - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kislenko - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kislica - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kislich - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisliczenko - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisluk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kislyj - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisła - 1553 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od staropolskiego kisły ‘zakwaszony’.

  Kisłacz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od staropolskiego kisły ‘zakwaszony’.

  Kisło - 1601 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisłocki - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisłow - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisłowski - 1772 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisły - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisłyk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisman - od niemieckiej nazwy osobowej Kismann, ta od średniowysokoniemieckiego kis ‘żwir’.

  Kismann - od niemieckiej nazwy osobowej Kismann, ta od średniowysokoniemieckiego kis ‘żwir’.

  Kismanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kismann, ta od średniowysokoniemieckiego kis ‘żwir’.

  Kisner - od niemieckiej nazwy osobowej Kisner, ta od średniowysokoniemieckiego kisen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kiss - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kissa - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kissek - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kisser - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kissman - od niemieckiej nazwy osobowej Kismann, ta od średniowysokoniemieckiego kis ‘żwir’.

  Kissmann - od niemieckiej nazwy osobowej Kismann, ta od średniowysokoniemieckiego kis ‘żwir’.

  Kisson - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kissoń - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiss-Orski - złożenia brak; może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’; Orski od orać, od prasłowiańskiego oriti ‘burzyć, niszczyć’, od staropolskiego oborzyć ‘zburzyć, zniszczyć’.

  Kist - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kistacz - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kisteczek - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kisteczka - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kistein - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kistek - 1607 od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kistel - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kistela - 1789 od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kistella - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kistelski - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kistka - 1736 od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist; od kistka ‘pęk czegoś’.

  Kistkowski - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist; od kistka ‘pęk czegoś’.

  Kistoszek - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kistowski - 1766 od nazwy miejscowej Kistowo (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Kistuch - od kiść ‘pęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Kist.

  Kisty - 1709 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisyk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisyłeczko - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisyłyczko - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian; od kisiel ‘potrawa z mąki zakwaszonej’.

  Kisz - 1403 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kisza - 1748 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszach - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszaj - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszak - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszakiewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszala - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszała - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszałkiewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszcz - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczak - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczenko - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczeński - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczewicz - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczk - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczuk - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczyc - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczyk - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczyński - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszczyszyn - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszek - 1399 od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszel - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszela - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszelewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszelewski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszelka - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszelow - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszenia - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszenko - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszewski - 1492 od nazwy miejscowej Kiszewo (poznańskie, gmina Oborniki), Kiszewy (konińskie, gmina Tuliszków).

  Kiszka - 1475 od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkalewicz - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkan - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkarewicz - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkarowicz - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkarz - 1406 od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkel - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkenow - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkenów - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszki - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkiel - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkielewicz - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkielis - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkiel-Makiewicz - złożenia brak; Kiszkiel od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’; Makiewicz od mak.

  Kiszkiewicz - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkis - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszko - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkowiak - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkowski - 1391 od nazwy miejscowej Kiszkowo (poznańskie, gmina Kiszkowo).

  Kiszko-Zgierski - złożenia brak; Kiszko od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’; Zgierski od nazwy miasta Zgierz (łódzkie).

  Kiszków - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkun - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkunas - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszkuń - od kiszka ‘jelito; gatunek wędliny’, od gwarowego ‘kwaśne mleko’.

  Kiszluk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszła - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszło - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszłowski - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszłyk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszmanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kismann, ta od średniowysokoniemieckiego kis ‘żwir’.

  Kisznarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kisner, ta od średniowysokoniemieckiego kisen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kiszner - od niemieckiej nazwy osobowej Kisner, ta od średniowysokoniemieckiego kisen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kiszołek - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszowara - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszowski - 1432 od nazwy miejscowej Kiszewo (poznańskie, gmina Oborniki), Kiszewy (konińskie, gmina Tuliszków).

  Kiszuk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszula - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszulko - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszyc - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiszyk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiś - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiściel - od kiść ‘pęk’.

  Kiścielewicz - od kiść ‘pęk’.

  Kiścień - od kiść ‘pęk’.

  Kiściewicz - od kiść ‘pęk’.

  Kiściński - od kiść ‘pęk’.

  Kiściołek - od kiść ‘pęk’.

  Kiść - 1391 od kiść ‘pęk’.

  Kiślaczuk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiślak - 1512 od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiślenczuk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiśleńczuk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiślew - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiślewicz - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiśliczyn - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiślik - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kiśluk - od kisieć, kisić, dawniej też od kisać ‘kwasić, fermentować’, w pochodnych też od imion na Ki-, typu Kilian.

  Kit - 1515 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’ lub od kit ‘masa do uszczelniania okien’.

  Kita - 1357 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitaj - od Kitaj (= Chiny), też kitaj ‘rodzaj tkaniny’.

  Kitajczuk - od Kitaj (= Chiny), też kitaj ‘rodzaj tkaniny’.

  Kitajczyk - od Kitaj (= Chiny), też kitaj ‘rodzaj tkaniny’.

  Kitajewski - 1620 od Kitaj (= Chiny), też kitaj ‘rodzaj tkaniny’.

  Kitajgrodzki - od Kitaj (= Chiny), też kitaj ‘rodzaj tkaniny’.

  Kitajko - od Kitaj (= Chiny), też kitaj ‘rodzaj tkaniny’.

  Kitajkowski - od Kitaj (= Chiny), też kitaj ‘rodzaj tkaniny’.

  Kitak - 1566 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kital - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitala - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitalas - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitała - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitaniczak - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitanowicz - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitański - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitas - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitaski - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitasz - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitaszewski - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitay - od Kitaj (= Chiny), też kitaj ‘rodzaj tkaniny’.

  Kitcza - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitczak - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitek - 1600 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitel - 1339 od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitela - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kiter - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, ta od średniowysokoniemieckiego kinten ‘mówic, paplać’, też ‘wymieniać, zmieniać’.

  Kitewski - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitka - 1427 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’ lub od kitka ‘mała kita; kotka’.

  Kitkajło - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’ lub od kitka ‘mała kita; kotka’.

  Kitkiewicz - 1723 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’ lub od kitka ‘mała kita; kotka’.

  Kitkina - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’ lub od kitka ‘mała kita; kotka’.

  Kitkowicz - 1638 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’ lub od kitka ‘mała kita; kotka’.

  Kitkowski - 1487 od nazwy miejscowej Kitki (ciechanowskie, gmina Dzierzgowo).

  Kitla - 1408 od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitlarz - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitlas - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitlasz - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitlewic - 1423 od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitlic - 1347 od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitlica - 1525 od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’; od kitlica ‘szata płócienna’.

  Kitlicz - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitliczka - 1524 od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitlik - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitliński - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitlitz - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitlos - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitło - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitłowski - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitnowski - 1545 od nazwy miejscowej Kitnowo (toruńskie, gmina Gruta).

  Kito - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitocha - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitoń - 1767 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitosz - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitowicz - 1728 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitowski - 1756 od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitras - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, ta od średniowysokoniemieckiego kinten ‘mówic, paplać’, też ‘wymieniać, zmieniać’.

  Kitrasiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, ta od średniowysokoniemieckiego kinten ‘mówic, paplać’, też ‘wymieniać, zmieniać’.

  Kitrys - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, ta od średniowysokoniemieckiego kinten ‘mówic, paplać’, też ‘wymieniać, zmieniać’.

  Kitryś - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, ta od średniowysokoniemieckiego kinten ‘mówic, paplać’, też ‘wymieniać, zmieniać’.

  Kitt - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitta - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kittan - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kittas - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kittel - od kitel ‘dawniej płócienny płaszcz; później okrycie ochronne’.

  Kitter - od niemieckiej nazwy osobowej Küter, ta od średniowysokoniemieckiego kinten ‘mówic, paplać’, też ‘wymieniać, zmieniać’.

  Kittowski - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitur - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kitura - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kiturko - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kituruk - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kityk - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kityła - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kityński - od kita ‘ozdobny pęk piór lub włosia; puszysty ogon zwierzęcia’.

  Kiwa - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwach - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwacki - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwacz - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwaczuk - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwaczycki - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwaczyński - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwadowicz - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwajczuk - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwak - 1485 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwaka - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwal - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwala - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwalski - 1768 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwał - 1711 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwała - 1358 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwało - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwan - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwań - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwański - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwar - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwara - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwarski - od nazwy miejscowej Kiwerce (KrW).

  Kiwas - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwaś - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwel - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiweluk - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwenko - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwer - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwera - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwerc - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwerecki - 1577 od nazwy miejscowej Kiwerce (KrW).

  Kiwerga - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwerski - 1783 od nazwy miejscowej Kiwerce (KrW).

  Kiwertz - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiweryga - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwiało - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwiar - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwic - 1369 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwicki - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwicz - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwiel - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwienko - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwiera - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwierc - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwierowicz - może od niemieckiej nazwy osobowej Kibber, ta od imienia Gëbher, por. też imię żydowskie Kiwer.

  Kiwierski - od nazwy miejscowej Kiwerce (KrW).

  Kiwik - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwil - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwiński - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwior - od staropolskiego Kiwior ‘kołpak turecki’.

  Kiwiorski - od staropolskiego Kiwior ‘kołpak turecki’.

  Kiwiór - od staropolskiego Kiwior ‘kołpak turecki’.

  Kiwiórski - od staropolskiego Kiwior ‘kołpak turecki’.

  Kiwisza - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwiszyn - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwka - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwkowicz - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwlak - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwlenko - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwnik - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwniuk - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwo - 1341 od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwor - od staropolskiego Kiwior ‘kołpak turecki’.

  Kiworkowa - od staropolskiego Kiwior ‘kołpak turecki’.

  Kiwos - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwowicz - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiwus - od kiwać ‘chwiać, schylać’.

  Kiza - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizak - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizar - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kizej - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizel - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizer - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kizera - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kizermann - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kizewski - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizia - 1603 od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziak - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziakiewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiział - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziała - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziarkiewicz - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kizicki - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziel - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizielewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizielski - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizieniewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizienkiewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizierowski - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kiziewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziewski - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizik - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizilewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizin - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizinczuk - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziniewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizinkiewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizino - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizińczak - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizińczuk - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizińczyk - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziński - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziok - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizioł - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziołek - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizior - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kiziorek - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kiziór - może od niemieckich nazw osobowych Kieser, Kyser, te od średniowysokoniemieckiego kiesen ‘sprawdzać, próbować, wybierać’.

  Kiziuk - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziukiewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziul - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiziulewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizło - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kizłyk - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiźlik - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiźna - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiźnier - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiźniewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiźnik - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiźny - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiż - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiża - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżel - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżewski - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżlich - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżlik - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżlin - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżło - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżna - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżniewicz - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżny - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżo - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżuk - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżuł - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżuń - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżyk - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżyn - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżyński - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżys - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Kiżyś - od gwarowego kizia, kyzia pieszczotliwie ‘kot, źrebak’.

  Klaba - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabach - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabacha - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klaban - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabaniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabe - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabik - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabiński - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabis - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabisch - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabisz - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabiszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabiś - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabka - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabon - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabuch - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabuhn - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabun - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klabus - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Klacek - od klacz ‘kobyła’.

  Klacewicz - od klacz ‘kobyła’.

  Klach - od gwarowego klachać ‘plotkować’.

  Klachacz - od gwarowego klachać ‘plotkować’.

  Klachiński - od gwarowego klachać ‘plotkować’.

  Klachta - od gwarowego klachać ‘plotkować’.

  Klack - od klacz ‘kobyła’.

  Klacka - od klacz ‘kobyła’.

  Klackiewicz - od klacz ‘kobyła’.

  Klacz - 1748 od klacz ‘kobyła’.

  Klacza - 1691 od klacz ‘kobyła’.

  Klaczak - od klacz ‘kobyła’.

  Klaczek - od klacz ‘kobyła’.

  Klaczenko - od klacz ‘kobyła’.

  Klaczka - 1604 od klacz ‘kobyła’; od klaczka ‘kobyłka’.

  Klaczkiewicz - od klacz ‘kobyła’.

  Klaczkin - od klacz ‘kobyła’.

  Klaczko - od klacz ‘kobyła’.

  Klaczkowski - od klacz ‘kobyła’.

  Klaczoń - 1798 od klacz ‘kobyła’.

  Klaczy - 1603 od klacz ‘kobyła’; od przymiotnika klaczy.

  Klaczyk - 1638 od klacz ‘kobyła’.

  Klaczyński - od klacz ‘kobyła’.

  Klada - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kladik - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kladiwa - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kladiwo - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kladkiewicz - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kladów - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kladuch - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kladzina - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kladziński - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kladziwa - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Klafa - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klafaczyński - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klafas - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klafciński - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klafczewski - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klafczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klafka - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klafkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klafski - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klaft - od klafta, klofta ‘szczapa drewna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Klaft.

  Klafta - od klafta, klofta ‘szczapa drewna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Klaft.

  Klafter - od klafta, klofta ‘szczapa drewna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Klaft.

  Klaftów - od klafta, klofta ‘szczapa drewna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Klaft.

  Klag - od klag ‘podpuszczka z żołądkow jagniąt i cieląt uzywana do wyrobu bryndzy’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klag, ta od imienia Nicolaus.

  Klaga - od klag ‘podpuszczka z żołądkow jagniąt i cieląt uzywana do wyrobu bryndzy’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klag, ta od imienia Nicolaus.

  Klages - od klag ‘podpuszczka z żołądkow jagniąt i cieląt uzywana do wyrobu bryndzy’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klag, ta od imienia Nicolaus.

  Klagin - od klag ‘podpuszczka z żołądkow jagniąt i cieląt uzywana do wyrobu bryndzy’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klag, ta od imienia Nicolaus.

  Klagius - od klag ‘podpuszczka z żołądkow jagniąt i cieląt uzywana do wyrobu bryndzy’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klag, ta od imienia Nicolaus.

  Klahr - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klaiber - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klaibor - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klain - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klaina - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klaino - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klainy - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klais - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klaisa - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klaisek - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klaist - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klaisz - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klaj - od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klaja - od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klajan - od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klajanowicz - od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klajber - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klajberowski - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klajbert - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klajbor - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klajborowski - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klajborz - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klajbur - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klajda - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klajm - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajman - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajmic - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajmon - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajmont - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajn - 1521 od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajna - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajne - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajner - od niemieckiej nazwy osobowej Kleiner, ta od apelatywu Kleiner ‘malec, drobnostka’.

  Klajnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleiner, ta od apelatywu Kleiner ‘malec, drobnostka’.

  Klajno - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajnowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajny - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajnys - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klajs - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klajsa - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klajsek - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klajssa - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klajst - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klajza - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klak - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klaka - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klakisz - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klakla - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klaklik - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klakosz - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klakowicz - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klakowski - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klakurka - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klakus - od gwarowego klak ‘flinta’, też ‘patyk, drewno’.

  Klam - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klama - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamacki - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamaczyk - 1623 od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klaman - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klamann - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klamant - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klamański - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klamar - od niemieckiej nazwy osobowej Klammer, ta od średniowysokoniemieckiego klamaere, klamer, klammer ‘klamra, uchwyt’.

  Klamarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Klammer, ta od średniowysokoniemieckiego klamaere, klamer, klammer ‘klamra, uchwyt’.

  Klamarek - od niemieckiej nazwy osobowej Klammer, ta od średniowysokoniemieckiego klamaere, klamer, klammer ‘klamra, uchwyt’.

  Klamarzyński - od niemieckiej nazwy osobowej Klammer, ta od średniowysokoniemieckiego klamaere, klamer, klammer ‘klamra, uchwyt’.

  Klamażyński - od niemieckiej nazwy osobowej Klammer, ta od średniowysokoniemieckiego klamaere, klamer, klammer ‘klamra, uchwyt’.

  Klamczak - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamczański - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamczewski - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamczyński - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamecki - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamek - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamen - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klamerski - od klamra ‘przyrząd do spinania’ lub od nazwy miejscowej Klamry (toruńskie, gmina Chełmno).

  Klamerus - 1784 od niemieckiej nazwy osobowej Klammer, ta od średniowysokoniemieckiego klamaere, klamer, klammer ‘klamra, uchwyt’.

  Klamerusek - od niemieckiej nazwy osobowej Klammer, ta od średniowysokoniemieckiego klamaere, klamer, klammer ‘klamra, uchwyt’.

  Klameruszak - od niemieckiej nazwy osobowej Klammer, ta od średniowysokoniemieckiego klamaere, klamer, klammer ‘klamra, uchwyt’.

  Klamgor - 1495 od łacińskiego clangor ‘wrzask, krzyk’.

  Klamka - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens; od klamka.

  Klamke - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens; od klamka.

  Klamko - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens; od klamka.

  Klamkowski - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens; od klamka.

  Klammer - od niemieckiej nazwy osobowej Klammer, ta od średniowysokoniemieckiego klamaere, klamer, klammer ‘klamra, uchwyt’.

  Klamo - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamon - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klampka - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klampko - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klamra - od klamra ‘przyrząd do spinania’.

  Klamrowski - od klamra ‘przyrząd do spinania’.

  Klamrzyński - od klamra ‘przyrząd do spinania’.

  Klamunt - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klamut - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klamutów - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klan - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klana - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klancewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klancko - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klanczkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klancznik - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klanczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klank - od niemieckiej nazwy osobowej Klanke, ta od imienia Nicolaus.

  Klanka - od niemieckiej nazwy osobowej Klanke, ta od imienia Nicolaus.

  Klankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Klanke, ta od imienia Nicolaus.

  Klankowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klanke, ta od imienia Nicolaus.

  Klann - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klanus - od niemieckiej nazwy osobowej Klan.

  Klap - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapa - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapacki - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapacz - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapaczewski - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapaczyński - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapan - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapcza - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapczarek - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapczyk - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapczyński - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapec - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapecki - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapecz - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapek - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klaper - od niemieckiej nazwy osobowej Klapper, ta od średniowysokoniemieckiego klappern, kleppern ‘klekotać’.

  Klaperski - od niemieckiej nazwy osobowej Klapper, ta od średniowysokoniemieckiego klappern, kleppern ‘klekotać’.

  Klapiak - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapiarczyk - 1786 od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapiarz - 1796 od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapiński - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapis - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapisz - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapiszewski - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapiś - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapiuk - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapka - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapko - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapkowski - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapo - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapo-Malczyk - złożenia brak; Klapo od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’; Malczyk od mały.

  Klapouchy - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapp - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klappa - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klappan - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapsa - od klapsać ‘chlapnąć’.

  Klapsia - od klapsać ‘chlapnąć’.

  Klapsiński - od klapsać ‘chlapnąć’.

  Klapuca - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapuch - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klaputek - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapych - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klapyta - od klapać ‘uderzać lekko’, z gwarowego ‘bajać’ lub od klapa ‘przykrywa’.

  Klar - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klara, m. - 1400 od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarczyk - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarczyński - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarecki - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarek - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarewicz - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarfke - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarkowski - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klaro - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klaroń - 1800 od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarow - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarowic - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarowicz - 1748 od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarowski - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarski - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarus - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klary - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarycki - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarycz - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klaryk - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara; od kleryk ‘uczeń seminarium duchownego’.

  Klaryński - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarys - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klaryska - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarzak - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarzka - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarzuk - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klarzyński - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klas - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasa - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasak - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasek - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasiak - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasicki - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasiewicz - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasik - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasiński - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasio - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klask - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaska - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaskala - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaskała - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaskało - 1440 od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaskowski - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klasło - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasnica - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasoń - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasowski - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klass - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klassa - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasse - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klassek - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klassen - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasson - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klassura - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasura - od klasa ‘grupa ludzi’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Klas, ta od imienia Nicolaus.

  Klasz - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaszcz - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaszczewski - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaszczyk - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaszczyński - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaszewicz - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaszewski - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaszka - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaszkiewicz - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaszko - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klaszowski - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klasztor - od klasztor ‘zgromadzenie zakonne’.

  Klasztorna - od klasztor ‘zgromadzenie zakonne’.

  Klasztorny - od klasztor ‘zgromadzenie zakonne’.

  Klasztorycki - od klasztor ‘zgromadzenie zakonne’.

  Klaszyk - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaszyński - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaś - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaśnicki - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaśniewicz - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaśnik - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klat - 1662 od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klata - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatak - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatczyński - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klate - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatecki - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatek - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatka - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatke - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatkiewicz - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatko - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatkowski - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatow - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatowicz - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatowski - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klatów - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klauda - zapewne od imienia Klaudiusz, od łacińskiego Claudius, to z kolei od nazwy miasta Clausus.

  Klaude - zapewne od imienia Klaudiusz, od łacińskiego Claudius, to z kolei od nazwy miasta Clausus.

  Klaudek - zapewne od imienia Klaudiusz, od łacińskiego Claudius, to z kolei od nazwy miasta Clausus.

  Klaudel - zapewne od imienia Klaudiusz, od łacińskiego Claudius, to z kolei od nazwy miasta Clausus.

  Klaudus - 1625 zapewne od imienia Klaudiusz, od łacińskiego Claudius, to z kolei od nazwy miasta Clausus lub od łacińskiego claudus ‘kulawy’.

  Klaus - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klausa - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klausal - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klause - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klausek - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klausewic - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klauss - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klausz - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klauz - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klauza - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klauze - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klauziński - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klauzo - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klauzura - od klauzura ‘zamknięcie, zamknięta część klasztoru’.

  Klauż - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klauża - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klauże - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klaużyński - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klawa - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawe - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawek - 1391– od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawesz - 1496-1500 od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawia - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawiec - 1418 od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawik - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawin - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawinisz - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawinowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawiński - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawisiński - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawisz - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’ lub od klawisz.

  Klawka - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawke - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawo - 1312 od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawon - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawonn - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawoń - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawosz - 1454 od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klaws - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klawun - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawunn - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klawza - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klawziński - od niemieckiej nazwy osobowej Klaus, ta od imienia Nicolaus.

  Klaz - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaza - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klazak - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klazik - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klaziński - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klazło - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klazowski - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Klazura - od klauzura ‘zamknięcie, zamknięta część klasztoru’.

  Klazyński - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kląb - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kląbisz - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kląbka - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klącka - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Kląckowski - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klącz - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klączeński - 1508 od nazwy miejscowej Klęczany (Młp).

  Klączyński - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Kląka - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Kląkla - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Kląsk - od gwarowego klęsk ‘ptak wróblowaty’, klęskać, kląskać ‘klaskać językiem’.

  Kląskała - 1440 od gwarowego klęsk ‘ptak wróblowaty’, klęskać, kląskać ‘klaskać językiem’.

  Kleba - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebach - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebacha - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebacz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Kleban - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebaniak - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebaniec - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebaniuk - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebankiewicz - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebankowicz - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebankowicz-Berezowski - złożenia brak; Klebankowicz od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’; Berezowski (od wschodniosłowiańskiej postaci wyrazu) od brzoza ‘gatunek drzewa’.

  Klebanowicz - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebanowski - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebań - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebański - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebarz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebasz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebba - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebek - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebeka - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebeko - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Kleber - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klebert - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klebon - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Kleboniak - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebów - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebuc - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebuch - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebun - od pleban, z gwarowego kleban ‘proboszcz’.

  Klebus - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebusz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klebyc - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Klec - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kleca - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’; od klecić ‘budować, składać byle jak, paprać’.

  Klecan - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecek - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecel - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecewski - XVII w. od nazwy miejscowej Klecewo (elbląskie, gmina Gardeja, Stary Targ).

  Klech - 1379 od klecha ‘sługa kościelny, ksiądz (pogardliwie), organista’.

  Klecha - 1539 od klecha ‘sługa kościelny, ksiądz (pogardliwie), organista’.

  Klechniewski - od klecha ‘sługa kościelny, ksiądz (pogardliwie), organista’.

  Klechnik - od klecha ‘sługa kościelny, ksiądz (pogardliwie), organista’.

  Klechniowski - od klecha ‘sługa kościelny, ksiądz (pogardliwie), organista’.

  Klechowicz - od klecha ‘sługa kościelny, ksiądz (pogardliwie), organista’.

  Klechowski - od klecha ‘sługa kościelny, ksiądz (pogardliwie), organista’.

  Klechta - od klecha ‘sługa kościelny, ksiądz (pogardliwie), organista’ lub od gwarowego klechtać ‘umawiać się’.

  Kleciak - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kleciecki - 1372 od nazwy miejscowej Klecie (tarnowskie, gmina Brzostek).

  Kleciek - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecik - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecin - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kleciński - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kleck - od nazwy miejscowej Klecko (KrW).

  Kleck - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecki - 1404 od nazwy miejscowej Klecko (KrW).

  Klecki - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kleckiewicz - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kleckin - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecko - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecon - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecoń - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecuk - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecun - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecuń - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klecz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Klecza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczeń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczeński - od nazwy miejscowej Klęczany (Młp).

  Kleczew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczewa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczewski - 1337 od nazwy miasta Kleczew (konińskie).

  Kleczka - 1615 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczko - 1426 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczkowski - 1425 od nazwy miejscowej Kleczkowo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Kleczowski - 1423 od nazwy miasta Kleczew (konińskie).

  Kleczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klecz-, por. staropolskie klecz ‘gatunek ryby’, kleczyć ‘wybierać plastry miodu z ula’, kleczka ‘klekotka’.

  Kleczyński - od nazwy miejscowej Klęczany (Młp).

  Kleć - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klećka - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klećko - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klećkowski - od nazwy miejscowej Kleczkowo (ostrołęckie, gmina Troszyn).

  Klećkowski - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kleda - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Kledyński - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Kledziak - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Kledzik - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Kledziński - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Kleeman - od niemieckiej nazwy osobowej Kleemann, ta od apelatywu Klee ‘koniczyna’.

  Kleemann - od niemieckiej nazwy osobowej Kleemann, ta od apelatywu Klee ‘koniczyna’.

  Klefas - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klefasiński - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klefaś - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Kleger-Rudomin - złożenia brak; Kleger- brak; Rudomin od rudomina ‘ruina, rudera’.

  Kleger-Rudomino - złożenia brak; Kleger- brak; Rudomino od rudomina ‘ruina, rudera’.

  Klei - od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Kleiba - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleiber - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleiberg - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleibert - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleibor - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleibow - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleibur - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleida - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Kleidysz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klein - 1405 od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleina - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleinara - od niemieckiej nazwy osobowej Kleiner, ta od apelatywu Kleiner ‘malec, drobnostka’.

  Kleine - 1386 od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleine-Lamping - złożenia brak; Kleine 1386 od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’; Lamping prawdopodobnie od lampa, w pochodnych też może od niemieckiej nazwy osobowej Lampert.

  Kleiner - 1539 od niemieckiej nazwy osobowej Kleiner, ta od apelatywu Kleiner ‘malec, drobnostka’.

  Kleinert - od niemieckiej nazwy osobowej Kleiner, ta od apelatywu Kleiner ‘malec, drobnostka’.

  Kleinich - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleino - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleinowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleiny - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleiń - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleist - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Kleista - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Kleisz - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Kleiszta - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klej - 1539 od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Kleja - 1647 od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejan - od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejanowski - od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejba - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejbach - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejber - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejberowski - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejbir - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejbor - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejborowski - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejbuch - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejbuk - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejbur - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klejczyk - od klej, kleić, może też od niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejda - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klejdan - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klejdo - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klejdusz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klejdys - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klejdysz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klejdzik - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klejdziński - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klejew - od klej, kleić, może też odniemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejewski - od klej, kleić, może też od niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejka - 1786 od klej, kleić, może też od niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejkiewicz - od klej, kleić, może też od niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejko - od klej, kleić, może też od niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejman - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klejment - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klejmentów - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klejmet - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klejmion - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klejmon - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klejmont - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klejmunt - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klejn - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejna - 1670 od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejne - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejner - od niemieckiej nazwy osobowej Kleiner, ta od apelatywu Kleiner ‘malec, drobnostka’.

  Klejnert - od niemieckiej nazwy osobowej Kleiner, ta od apelatywu Kleiner ‘malec, drobnostka’.

  Klejniak - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejnich - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejnik - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejno - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejnocki - od klejnot ‘rzecz drogocenna, kamień drogi’, dawniej ‘herb’.

  Klejnot - 1400 od klejnot ‘rzecz drogocenna, kamień drogi’, dawniej ‘herb’.

  Klejnota - od klejnot ‘rzecz drogocenna, kamień drogi’, dawniej ‘herb’.

  Klejnotowski - od klejnot ‘rzecz drogocenna, kamień drogi’, dawniej ‘herb’.

  Klejnow - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejnów - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejny - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejnys - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Klejs - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejsa - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejssa - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejst - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejsta - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejszewic - 1414 od klej, kleić, może też os niemieckiej nazwy osobowej Klei.

  Klejszt - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejszta - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejzer - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejzerowicz - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejzewicz - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klejzik - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Kleka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekawka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekiel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekocik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekociński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekociuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekocki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekocz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekot - 1421 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekota - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekotiuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekotka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekotko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekotowic - 1473 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekotta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekottko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekowicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klekta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’; od klektać ‘klekotać’.

  Klektan - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’; od klektać ‘klekotać’.

  Klektura - 1481 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy klek-, por. klekotać, klek ‘bocian’.

  Klem - 1407 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klema - 1480 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemaczak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kleman - od niemieckiej nazwy osobowej Kleemann, ta od apelatywu Klee ‘koniczyna’.

  Klemann - od niemieckiej nazwy osobowej Kleemann, ta od apelatywu Klee ‘koniczyna’.

  Klemanow - od niemieckiej nazwy osobowej Kleemann, ta od apelatywu Klee ‘koniczyna’.

  Klemanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kleemann, ta od apelatywu Klee ‘koniczyna’.

  Klemanów - od niemieckiej nazwy osobowej Kleemann, ta od apelatywu Klee ‘koniczyna’.

  Klemans - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemansiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemansiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemanski - od niemieckiej nazwy osobowej Kleemann, ta od apelatywu Klee ‘koniczyna’.

  Klemanta - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemantowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemański - od niemieckiej nazwy osobowej Kleemann, ta od apelatywu Klee ‘koniczyna’.

  Klemarczyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemarewski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemasz - 1212 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemaszewski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemba - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klembalski - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klemban - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klembara - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klembowski - 1608 od nazwy miejscowej Klembów (ostrołęckie, gmina Klembów).

  Klembus - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klemczak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemczuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemczyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemczyński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemec - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemecki - 1404 od nazwy miejscowej Klimięcice (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Klemecki - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemejko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemek - 1244 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemel - 1388 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemen - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemenc - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemenczak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemenczuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemenczyc - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemenczyński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemenko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemenowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemens - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemensiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemensiewicz - 1798 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemensiowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemensowski - 1782 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klement - 1787 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klementa - 1247 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klementejew - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klementewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klementiew - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klementjew - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klementow - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klementowicz - 131– od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’. 0

  Klementowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klementys - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemenz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemeńczuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemeński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemer - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemerczak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemerus - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemesz - XV w. od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemeszek - 1372 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemeusz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemęsiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemiaczyc - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemiada - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemiało - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemiata - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemiato - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemiatycz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemiec - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemienia - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemienko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemierz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemik - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemin - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemiński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemionek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemioto - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemisch - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemisz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemiuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemka - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemke - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemkiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemkowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemo - 1422 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemona - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemonsiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemonsowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemont - 1786 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemontowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemowicz - 1439 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemp - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klempa - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klempan - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klempas - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klempich - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klempicki - 1597 od nazwy miejscowej Kłępie (kieleckie, gmina Stopnica).

  Klempis - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klempisz - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klempka - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klempkiewicz - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klemus - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemusz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemyczyn - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klemyszyn - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klen - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Klena - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Klenc - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klencer - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klencki - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klencner - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klencz - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klenczar - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klenczarek - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klenczon - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klenczor - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klendo - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klenek - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Klenia - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Kleniec - 1445 od kleń ‘gatunek ryby’.

  Kleniewicz - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Kleniewski - 1532 od nazwy miejscowej Kleniewo (płockie, gmina Bielsk).

  Klenik - 1742 od kleń ‘gatunek ryby’.

  Klenikiewicz - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Kleniowski - 1497 od nazwy miejscowej Kleniewo (płockie, gmina Bielsk).

  Kleniuk - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Klenk - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klenka - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klenkiewicz - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klenko - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klenkowicz - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klenot - od klejnot ‘rzecz drogocenna, kamień drogi’, dawniej ‘herb’.

  Klenoth - od klejnot ‘rzecz drogocenna, kamień drogi’, dawniej ‘herb’.

  Klenowicz - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Klenowski - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Klent - od staropolskiego klęty ‘wyklęty, zaklęty’.

  Klentak - od staropolskiego klęty ‘wyklęty, zaklęty’.

  Klentek - od staropolskiego klęty ‘wyklęty, zaklęty’.

  Klentuk - od staropolskiego klęty ‘wyklęty, zaklęty’.

  Kleń - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Kleńcz - od kleń ‘gatunek ryby’.

  Kleofas - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klep - 1466 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepa - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepac - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepacha - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepacki - 1580 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepacz - 1396 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepaczek - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepaczewski - 1796 od nazwy miejscowej Klepaczew (białostockie, gmina Sarnaki).

  Klepaczka - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepaczko - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepaczuk - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepadło - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepadłowski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepaj - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepajczuk - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepak - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepaków - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepal - 1731 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepalski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepała - 1689 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepałów - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepan - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Kleparczyk - 1522 od nazwy miejscowej Kleparz (dzielnica Krakowa, dawniej miasto).

  Kleparczyk - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Kleparek - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Kleparski - 1423 od nazwy miejscowej Kleparz (dzielnica Krakowa, dawniej miasto).

  Klepas - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepasz - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepaszewski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepaś - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepcarz - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepcewicz - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepczak - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepczańczyk - 1674 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepczarek - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepczarski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepczarz - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepczuk - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepczyk - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepczyński - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepecki - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepeczka - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepek - 1679 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepel - 1383 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Kleperski - od nazwy miejscowej Kleparz (dzielnica Krakowa, dawniej miasto).

  Klepicki - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepiec - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepiela - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepin - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepinkowski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepinowski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepiński - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepis - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepisz - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepiszewski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepitko - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepka - 1698 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepko - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepkowicz - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepkowski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepocki - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepodło - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepojczuk - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Kleponka - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepowski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Kleps - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepsa - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepsch - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepsz - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepś - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepta - 1686 od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepura - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepusewicz - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepusiewicz - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Klepuszewski - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Kleputek - od klepać ‘uderzać’, też od staropolskiego klep ‘rodzaj sieci’.

  Kler - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klera - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klerecki - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klerek - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klerk - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klerke - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klerkowicz - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klerkowski - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klermon - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klermon-Williams - złożenia brak; Klermon od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara; Williams od imienia Wilhelm, notowanego w Polsce od XiI wieku, pochodzenia germańskiego, od wil- ‘chęć, wola’+ helm ‘hełm’. W Polsce w średniowieczu imię wykazywało wahania fonetyczne, występowały też formy: Willehelm, Wilaham, Wilheln, Wiliam, Wilam, Wilum, Wilun.

  Klerowski - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Kleryk - 1294 od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara; od kleryk ‘uczeń seminarium duchownego’.

  Klerykowski - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara; od kleryk ‘uczeń seminarium duchownego’.

  Klerzek - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klesa - od imienia Klemens.

  Klesiek - od imienia Klemens.

  Klesiewicz - od imienia Klemens.

  Klesk - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Kleska - od gwarowego klęsk ‘ptak wróblowaty’, klęskać, kląskać ‘klaskać językiem’.

  Kleskacz - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Kleski - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Kleskowicz - od klaskać ‘uderzać dłonią o dłoń’.

  Klesna - od imienia Klemens.

  Klesnik - 1494 od imienia Klemens.

  Klesny - od imienia Klemens.

  Kless - od imienia Klemens.

  Klessa - od imienia Klemens.

  Klesse - od imienia Klemens.

  Klesyk - od imienia Klemens.

  Klesz - 1439 od imienia Klemens.

  Klesza - od imienia Klemens.

  Kleszaj - od imienia Klemens.

  Kleszak - od imienia Klemens.

  Kleszcz - 1412 od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczar - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszcze - 1471 od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczelski - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczenko - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczewicz - 1759 od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczewnik - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczewski - 1391 od nazw miejscowych Kleszczewo, Kleszczów (Wlkp, kilka wsi).

  Kleszczewski - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczka - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczonek - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczowski - od nazw miejscowych Kleszczewo, Kleszczów (Wlkp, kilka wsi).

  Kleszczybok - 1287 od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczyk - 1548 od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczyński - 1685 od nazwy miejscowej Kleszczyn (włocławskie, gmina Brzuze).

  Kleszczyński - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszczyszyn - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kleszec - od imienia Klemens.

  Kleszek - od imienia Klemens.

  Kleszewski - 1795 od nazwy miejscowej Kleszewo (ciechanowskie, gmina Pułtusk).

  Kleszka - od imienia Klemens.

  Kleszko - 1472 od imienia Klemens.

  Kleszniak - od imienia Klemens.

  Kleszno - od imienia Klemens.

  Kleszowski - od nazwy miejscowej Kleszewo (ciechanowskie, gmina Pułtusk).

  Kleszta - od imienia Klemens.

  Kleszuk - od imienia Klemens.

  Kleszyk - od imienia Klemens.

  Kleś - od imienia Klemens.

  Kleśka - od imienia Klemens.

  Kleśko - od imienia Klemens.

  Kleśniak - od imienia Klemens.

  Kleśny - od imienia Klemens.

  Kleśta - od imienia Klemens.

  Klet - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kleta - 1748 od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kletan - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kletka - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kletke - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kletkiewicz - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kletkin - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kletko - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kletowski - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klett - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klette - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klettka - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klettke - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klettko - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klety - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klewa - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewaczew - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewan - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewaniec - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewańczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewcewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewcow - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewczek - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewek - 1444 od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewiec - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewin - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewinowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewiotka - od chlew.

  Klewko - 1446 od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewoń - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Klewski - 1497 od nazwy miejscowej Chlewo (katowickei, gmina Grabów nad Prosną).

  Kleyber - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleybor - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleybur - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kleydziński - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Kleyn - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleyna, m. - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleyny - od niemieckiej nazwy osobowej Klein, ta od Klein ‘mały’, od średniowysokoniemieckiego kleine ‘gładki, błyszczący’.

  Kleysa - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Kleza - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klezik - od niemieckich nazw osobowych Kleis, Klais, te od imienia Nicolaus.

  Klęba - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klęban - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klębba - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klębek - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klębka - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klębokowski - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klębowski - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Klęcan - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęcka - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęcz - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęcza - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęczaj - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęczak - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęczański - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęczar - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęczek - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęczeński - 1461 od nazwy miejscowej Klęczany (Młp).

  Klęczka - 1718 od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęczny - 1566 od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęczyński - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęda - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klędowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klędzik - od niemieckiej nazwy osobowej Kleid, ta od apelatywu Kleid ‘ubranie, suknia’.

  Klęk - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęka - 1631 od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klękacz - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klękowicz - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klęmpka - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klęp - 1397 od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klępa - 1473 od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klępek - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klępianowski - od nazwy miejscowej Kłępiny (gdańskie, gmina Trąbki Wielkie).

  Klępic - 1392 od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klępik - 1634 od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klępin - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klępinowski - od nazwy miejscowej Kłępiny (gdańskie, gmina Trąbki Wielkie).

  Klępka - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klępowic - 1460 od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Klęsk - 1397 od gwarowego klęsk ‘ptak wróblowaty’, klęskać, kląskać ‘klaskać językiem’.

  Klęska - 1630 od gwarowego klęsk ‘ptak wróblowaty’, klęskać, kląskać ‘klaskać językiem’ lub od klęska ‘porażka’.

  Klęskała - od gwarowego klęsk ‘ptak wróblowaty’, klęskać, kląskać ‘klaskać językiem’.

  Klęskowic - 1389 od gwarowego klęsk ‘ptak wróblowaty’, klęskać, kląskać ‘klaskać językiem’.

  Klęszcz - od gwarowego klęsk ‘ptak wróblowaty’, klęskać, kląskać ‘klaskać językiem’.

  Klęta - od staropolskiego klęty ‘wyklęty, zaklęty’.

  Klętys - od staropolskiego klęty ‘wyklęty, zaklęty’.

  Kliba - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klibaszewski - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Kliber - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klibera - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klibier - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klibiersza - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klibisz - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klibiszewski - od niemieckich nazw osobowych Kleiber, Kleber, te od średniowysokoniemieckiego Kleiber ‘ten, co nakłada na ściany domu glinę’.

  Klica - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Klicewicz - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Klich - 1389 od imienia Klemens.

  Klicha - od imienia Klemens.

  Klichan - od imienia Klemens.

  Klicharski - od imienia Klemens.

  Kliche - od imienia Klemens.

  Klichła - od imienia Klemens.

  Klichnowicz - od imienia Klemens.

  Klichowicz - 1398 od imienia Klemens.

  Klichowski - 1411 od nazwy miejscowej Klichowo (wieś zagrodowa, kaliskie, gmina Żerków).

  Klichta - od imienia Klemens.

  Klicki - 1488 od nazwy miejscowej Klice (ciechanowskie, gmina Regimin).

  Klicz - 1386 od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Klicza - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Kliczak - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Kliczan - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Kliczek - 1431 od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Kliczewski - 1484 od nazwy miejscowej Kliczewo (ciechanowskie, gmina Żuromin).

  Kliczka - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Kliczkiewicz - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Kliczko - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Kliczkowski - 1497 od nazwy miejscowej Kliczków (sieradzkie, gmina Brzeźno).

  Kliczuk - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Kliczyk - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Klić - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Klid - od klidać ‘czyścić, sprzątać’.

  Klidoń - 1683 od klidać ‘czyścić, sprzątać’.

  Klidowicz - od klidać ‘czyścić, sprzątać’.

  Klidz - od klidać ‘czyścić, sprzątać’.

  Klidzia - od klidać ‘czyścić, sprzątać’.

  Klidzio - od klidać ‘czyścić, sprzątać’.

  Kliem - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klieman - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliemann - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliemek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliemesz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klier - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara.

  Klieryk - od kler ‘duchowieńsktwo’, może też od imienia Klara; od kleryk ‘uczeń seminarium duchownego’.

  Klik - od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klika - 1416 od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klikar - od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klikawka - od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klikiewicz - od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klikos - od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klikoszewski - 1606 od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klikoszowian - 1786 od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klikoszowski - 1607 od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klikowicz - 1671 od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klikowski - 1569 od nazwy miejscowej Klikawa (lubelskie, gmina Puławy).

  Klików - od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klikusz - od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klikuszewski - od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klikuszowiak - od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klikuszowian - od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klikuszowski - od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klim - 1437 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klima - 1477 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimach - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimachowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimacki - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimacz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaczak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaczek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaczewski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaczuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaczyński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaj - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimak - 1408 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimakowski - 1541 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimala - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimalski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimała - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliman - 1790 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimanek - 1711 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaniec - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimanienko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimankiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimankowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimann - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimanowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimantowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimantowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimańczyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimański - 1666 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimar - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimara– od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku - XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimarczyk– od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku - XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimarowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimarowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimarski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimarsz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimarz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimarzewski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimas - 1742 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimasara - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimascha - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaschka - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaschko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimasek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimasiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimasiek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimasiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimasiński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimast - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimasz - 1239 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszczuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszczyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszek - 1438 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszewski - 1456 od nazw miejscowych Klimasze, Klimaszewnica (Maz).

  Klimaszewski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszka - 1694 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszko - 1423 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszowski - 1458 od nazw miejscowych Klimasze, Klimaszewnica (Maz).

  Klimaszowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaszyński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimaś - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimąta - 1408 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimca - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimcak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimcewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimcza - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczak - 1786 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczar - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczewski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczik - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczok - (Śl) od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczycki - 1500 od nazwy miejscowej Klimczyce (białostockie, gmina Sarnaki).

  Klimczyk - 1561 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczykiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimczyński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimecki - 1698 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimecz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimeczek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimeczko - 1687 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimeczkowicz - 1469 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimejko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimek - 1385 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimek-Ślęzak - złożenia brak; Klimek 1385 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’; Ślęzak 1626 od Ślązak ‘mieszkaniec Śląska’.

  Klimel - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimela - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimenczak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimenko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimenkow - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliment - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimentowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimentowski - od nazwy miejscowej Klimontów (kilka wsi).

  Kliment-Zeleniański - złożenia brak; Kliment od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’; Zeleniański od ziele, zielony, od gwarowego ziel.

  Klimeńko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimer - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimera - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimerak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimerek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimeryk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimes - 1602 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimesch - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimesz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimeś - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiaczyc - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiarz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiat - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiato - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiącki - 1411 od nazwy miejscowej Klimięcice (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Klimiąta - 1489 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimic - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimicki - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiec - 1413 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimienko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimienkow - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiesz - 1371 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimięcic - 1224 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimik - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimikiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliminowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliminowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliminta - 1408 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimintowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimionek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiont - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiontek - 1470-80 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiontowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Klimontów (kilka wsi).

  Klimirowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimirski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimisch - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimisiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimisz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiszewski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiszyn - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimiuntowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Klimontów (kilka wsi).

  Klimk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimka - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimkarski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimke - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimkiewicz - 1692 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klim-Klimaszewski - złożenia brak; Klim 1437 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’; Klimaszewski 1456 od nazwy miejscowej Klimasze, Klimaszewnica (Maz).

  Klimko - XIII w. od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimkosz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimkow - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimkowicz - 1419 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimkowski - 1691 od nazwy miejscowej Klimkówka (krośnieńskie, gmina Rymanów).

  Klimków - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimla - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimliczko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimnik - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimniuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimo - 1339 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimocki - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimoczko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimoczuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimoda - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimok - (Śl) od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimon - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimond - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimonda - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimonowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimont - 1684 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimonta - 1412 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimontka - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimont-Klimowicz - złożenia brak; Klimont 1684 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’; Klimowicz 1478 od imienia Klemens. Imię notowane w Polsce od początku XIII wieku w różnych formach językowych: Klemens, Kliemens, Klimont, Klimąt, Klimunt, Kliment, Klimiont, Klimąt. Imię pochodzenia łacińskiego od clemens, tis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimontko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimontowicz - 1619 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimontowski - 1451 od nazwy miejscowej Klimontów (kilka wsi).

  Klimończyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimora - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimorek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimorowicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimorowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimos - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimosek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimosiński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimossek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimosz - 1748 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimoszek - 1748 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimoszka - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimow - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimowicz - 1478 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimowski - 1731 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimów - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klims - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimsa - 1777 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimsara - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimsiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimsz - 1777 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimsza - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimszak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimszal - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimuczko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimuć - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimujewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimukowski - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimunt - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimuntek - 1470-80 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimuntowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Klimontów (kilka wsi).

  Klimurczyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimus - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimusiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimusz - 1777 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimuszko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimuś - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimyszyn - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimza - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimzak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimzia - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimża - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klimżyński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klin - 1673 od klin.

  Klina - od klin.

  Klinach - od klin.

  Klinak - od klin.

  Klinar - od klin.

  Klinara - od klin.

  Klinarowicz - od klin.

  Klincewicz - od klin.

  Klincz - od klin.

  Klinczak - od klin.

  Klinczuk - od klin.

  Klinczyk - od klin.

  Klinek - 1743 od klin.

  Klinewicz - od klin.

  Kling - od niemieckiej nazwy osobowej Kling, ta od średniowysokoniemieckiego klingen ‘brzęczeć’.

  Klinga - od niemieckiej nazwy osobowej Kling, ta od średniowysokoniemieckiego klingen ‘brzęczeć’ lub od klinga ‘ostrze broni siecznej’.

  Klinge - od niemieckiej nazwy osobowej Kling, ta od średniowysokoniemieckiego klingen ‘brzęczeć’.

  Klingenschmit - 1491 od niemieckiej nazwy osobowej Klingenschmid, ta od apelatywu clingensmedt ‘wyrabiający brzeszczoty’.

  Klinger - od niemieckiej nazwy osobowej Klinger, ta od średniowysokoniemieckiego klinger ‘wyrabiający broń’.

  Klingera - od niemieckiej nazwy osobowej Klinger, ta od średniowysokoniemieckiego klinger ‘wyrabiający broń’.

  Klingier - od niemieckiej nazwy osobowej Klinger, ta od średniowysokoniemieckiego klinger ‘wyrabiający broń’.

  Klingoń - od niemieckiej nazwy osobowej Kling, ta od średniowysokoniemieckiego klingen ‘brzęczeć’.

  Klingowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kling, ta od średniowysokoniemieckiego klingen ‘brzęczeć’.

  Kliniak - od klin.

  Klinias - od klin.

  Klinicz - od klin.

  Kliniczuk - od klin.

  Kliniec - 1452 od klin.

  Kliniewicz - od klin.

  Kliniewski - od klin.

  Klinik - 1738 od klin.

  Klinikow - od klin.

  Klinikowski - od klin.

  Kliniuk - 1777 od klin.

  Klink - (Pom) od klin.

  Klinka, m. - od klin.

  Klinkarz - 1511 od klin.

  Klinkasz - od klin.

  Klinke - od klin.

  Klinkie - od klin.

  Klinkiewicz - od klin.

  Klinkiewitz - od klin.

  Klinko - od klin.

  Klinkosz - od klin.

  Klinkowicz - 1387 od klin.

  Klinkowitz - od klin.

  Klinkowski - od klin.

  Klinkusz - od klin.

  Klinos - od klin.

  Klinoszek - od klin.

  Klinow - od klin.

  Klinowicz - od klin.

  Klinowski - od klin.

  Klinsza - od klin.

  Kliń - od klin.

  Klińczyk - od klin.

  Klińczyl - 1566 od klin.

  Klińkiewicz - od klin.

  Kliński - 1439 od nazwy miejscowej Klińcz (gdańskie, gmina Kościerzyna).

  Klip - od klipa ‘rodzaj dawnej monety, gra dziecinna’, por. też niemiecka nazwa osobowa Klipp.

  Klipel - od klipa ‘rodzaj dawnej monety, gra dziecinna’, por. też niemiecka nazwa osobowa Klipp.

  Klipidura - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Klipiński - od klipa ‘rodzaj dawnej monety, gra dziecinna’, por. też niemiecka nazwa osobowa Klipp.

  Klipitelis - od kipieć ‘wrzeć, wylewać się’.

  Klipka - od klipa ‘rodzaj dawnej monety, gra dziecinna’, por. też niemiecka nazwa osobowa Klipp.

  Klipo - od klipa ‘rodzaj dawnej monety, gra dziecinna’, por. też niemiecka nazwa osobowa Klipp.

  Kliponis - od klipa ‘rodzaj dawnej monety, gra dziecinna’, por. też niemiecka nazwa osobowa Klipp.

  Klipow - od klipa ‘rodzaj dawnej monety, gra dziecinna’, por. też niemiecka nazwa osobowa Klipp.

  Klipp - od klipa ‘rodzaj dawnej monety, gra dziecinna’, por. też niemiecka nazwa osobowa Klipp.

  Klippel - od klipa ‘rodzaj dawnej monety, gra dziecinna’, por. też niemiecka nazwa osobowa Klipp.

  Klis - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisa - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisaj - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisch - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliscz - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Klisek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisik - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisiński - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisowski - od nazwy miejscowej Kliszów (kieleckie, gmina Kije).

  Kliss - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klissek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisz - 1271 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klisza - 1748 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszan - 1337 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszcz - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kliszczak - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kliszczewicz - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kliszczewski - od nazw miejscowych Kleszczewo, Kleszczów (Wlkp, kilka wsi).

  Kliszczon - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kliszczowski - od nazw miejscowych Kleszczewo, Kleszczów (Wlkp, kilka wsi).

  Kliszczun - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kliszczyk - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kliszczyński - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kliszek - 1775 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszewski - 1420 od nazwy miejscowej Kliszów (kieleckie, gmina Kije).

  Kliszka - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszke - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszkiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszko - 1387 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszkowiak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszkowicz - 1481 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliszowski - 1432 od nazwy miejscowej Kliszów (kieleckie, gmina Kije).

  Kliś - 1572 od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliśka - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kliśkiewicz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klit - 1425 od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klita - 1748 od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klitanek - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klitański - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klitczak - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klitek - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klitin - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klitka - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klitnik - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klitończyk - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klitta - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klityński - 1615 od nazwy miejscowej Klityszcze (KrW).

  Kliw - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kliwak - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kliwecki - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kliwia - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kliwicki - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kliwiński - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kliz - od staropolskiego klizać ‘jeść pomału’.

  Kliza - 1387 od staropolskiego klizać ‘jeść pomału’.

  Klizas - od staropolskiego klizać ‘jeść pomału’.

  Klizek - od staropolskiego klizać ‘jeść pomału’.

  Klizikowski - od staropolskiego klizać ‘jeść pomału’.

  Kliziński - 1406 od nazwy miejscowej Klizin (piotrkowskie, gmina Kodrąb).

  Kliża - od staropolskiego klizać ‘jeść pomału’.

  Kliżewski - od staropolskiego klizać ‘jeść pomału’.

  Klob - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klobach - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kloban - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klobassa - od kiełbasa.

  Klobassa-Zrencki - złożenia brak; Klobassa od kiełbasa; Zrencki brak.

  Klobok - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Klobuc - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Klobuca - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Klobucar - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Klobuch - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Klobucki - 1469 od nazwy miasta Kłobuck (częstochowskie).

  Klobucza - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Klobuczar - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Klobuczek - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Klobucznik - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Klobun - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klobus - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kloc - 1387 od kloc ‘duzy kawał drzewa, kłoda’.

  Kloca - 1669 od kloc ‘duzy kawał drzewa, kłoda’.

  Klocek - 1387 od kloc ‘duzy kawał drzewa, kłoda’; od klocek.

  Kloch - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Klochowicz - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Klochowski - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Klochs - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Klochta - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Klociński - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klocka - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klocke - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klocki - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klockiewicz - 1763 od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klocko - 1385 od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klockow - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klockowiak - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klockowicz - 1617 od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klockowski - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klocyk - 1385 od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kloć - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kloda - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Klodawczyk - 1531 od nazwy miasta Kłodawa (konińskie).

  Klodda - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Klodek - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Klodow - 1360 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Klodzian - 1496 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Klodzicz - 1492 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Klodzko - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Klof - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klofa - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klofaczyński - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klofas - 1501 od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klofczyński - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Kloft - od klafta, klofta ‘szczapa drewna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Klaft.

  Klofta - od klafta, klofta ‘szczapa drewna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Klaft.

  Klofteń - od klafta, klofta ‘szczapa drewna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Klaft.

  Kloj - od niemieckiej nazwy osobowej Kleuss, ta od imienia Nicolaus.

  Klojs - od niemieckiej nazwy osobowej Kleuss, ta od imienia Nicolaus.

  Klojza - od niemieckiej nazwy osobowej Kleuss, ta od imienia Nicolaus.

  Klojze - od niemieckiej nazwy osobowej Kleuss, ta od imienia Nicolaus.

  Klojzy - od niemieckiej nazwy osobowej Kleuss, ta od imienia Nicolaus.

  Klojży - od niemieckiej nazwy osobowej Kleuss, ta od imienia Nicolaus.

  Klok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kloka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Klokiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Klokocz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Klokoć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Klokot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Klokotko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Klokowicz - 1427 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kloków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kloma - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klomczok - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klomek - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klomfas - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klomfass - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klomfos - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klomica - 1423 od kłonica ‘drążek w drabinie’.

  Klomka - od staropolskiego klama ‘kleszcze’ lub też od gwarowego klamać ‘mlaskać’, może też od imienia Klemens.

  Klon - 1470-80 od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klona - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonc - (Śl) od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Kloncz - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonczar - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonczyk - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonecki - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonek - 1653 od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonfas - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Kloniczka - 1567 od kłonica ‘drążek w drabinie’.

  Kloniec - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonik - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonk - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klonka - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klonkosz - od klękać, klęczeć, w staropolszczyźnie ‘część pługa’.

  Klonkowski - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonn - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonnek - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonowicz - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klonowiecki - 1393 od nazwy miejscowej Klonówiec (leszczyńskie, gmina Lipno).

  Klonowski - 1391 od nazwy miejscowej typu Klonów (częste).

  Klop - od niemieckiej nazwy osobowej Klopp, ta od średniowysokoniemieckiego klopfen ‘pukać, stukać’.

  Klopacz - od niemieckiej nazwy osobowej Klopp, ta od średniowysokoniemieckiego klopfen ‘pukać, stukać’.

  Klopaczka - od niemieckiej nazwy osobowej Klopp, ta od średniowysokoniemieckiego klopfen ‘pukać, stukać’.

  Klopek - od niemieckiej nazwy osobowej Klopp, ta od średniowysokoniemieckiego klopfen ‘pukać, stukać’.

  Klopocki - od nazwy miejscowej Kłopoczyn (skierniewickie, gmina Sadkowice).

  Klopot - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Klopotek - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Klopott - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Klopowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Klopp, ta od średniowysokoniemieckiego klopfen ‘pukać, stukać’.

  Kloppek - od niemieckiej nazwy osobowej Klopp, ta od średniowysokoniemieckiego klopfen ‘pukać, stukać’.

  Kloppich - od niemieckiej nazwy osobowej Klopp, ta od średniowysokoniemieckiego klopfen ‘pukać, stukać’.

  Klops - od niemieckiej nazwy osobowej Klopss, ta od nazwy osobowej Klopp.

  Klopsch - od niemieckiej nazwy osobowej Klopss, ta od nazwy osobowej Klopp.

  Klopsz - od niemieckiej nazwy osobowej Klopss, ta od nazwy osobowej Klopp.

  Klopś - od niemieckiej nazwy osobowej Klopss, ta od nazwy osobowej Klopp.

  Klor - 1463 od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klora - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klorczak - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klorczyk - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klorecki - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klorek - 1690 od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klorkowski - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Kloryczak - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Kloryczek - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Kloryga - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Kloryk - od imienia żeńskiego Klara. Imię, notowane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clarus ‘sławny’, też ‘jasny, świetlisty’.

  Klos - 1218 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosa - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosak - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klose - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosek - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos; od gwarowego klosek ‘kluska’.

  Klösel - 1386 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosewicz - 1700 od kłos.

  Klosiela - od kłos.

  Klosko - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloskowski - od nazwy miejscowej Kłoski (łomżyńskie, gmina Kobylin-Borzymy).

  Klosok - (Śl) od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosowicz - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosowski - od nazw miejscowych Kłosowice, Kłosowo, Kłosów (kilka wsi).

  Kloss - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klossak - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosse - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klossek - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klossko - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosskowski - od nazwy miejscowej Kłoski (łomżyńskie, gmina Kobylin-Borzymy).

  Klossowski - od nazw miejscowych Kłosowice, Kłosowo, Kłosów (kilka wsi).

  Kloster - od niemieckiej nazwy osobowej Kloster, ta od średniowysokoniemieckiego klöster ‘klasztor’.

  Klosz - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klosza - 1443 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloszczyk - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloszczyński - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloszek - 1361 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloszewski - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloszko - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloszkowicz - 1482 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloszkowski - 1621 od nazwy miejscowej Kluszkowce (nowosądeckie, gmina Czorsztyn).

  Kloszowicz - 1480 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloszyk - 1480 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloszyński - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kloś - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klośka - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klot - od niemieckiej nazwy osobowej Klot, ta od imion na Hlod-.

  Klota - od niemieckiej nazwy osobowej Klot, ta od imion na Hlod-.

  Klotka - od niemieckiej nazwy osobowej Klot, ta od imion na Hlod-.

  Klotowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klot, ta od imion na Hlod-.

  Klott - od niemieckiej nazwy osobowej Klot, ta od imion na Hlod-.

  Klottka - od niemieckiej nazwy osobowej Klot, ta od imion na Hlod-.

  Klotz - (forma zgermanizowana) od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klotzek - (forma zgermanizowana) od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klotzel - (forma zgermanizowana) od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klötzel - (forma zgermanizowana) od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klotzer - (forma zgermanizowana) od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klotzka - (forma zgermanizowana) od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klotzke - (forma zgermanizowana) od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klotzki - (forma zgermanizowana) od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klotzsche - (forma zgermanizowana) od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Klow - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowa - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowak - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowalski - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowan - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowczyński - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowek - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowicz - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowik - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowiński - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowowski - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Klowski - od klowa ‘błazen cyrkowy’.

  Kloz - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kloza - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klozak - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kloze - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klozek - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kloziak - 1797 od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klozik - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kloziński - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klozo - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klozowicz - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klozy - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klozyk - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kloźniak - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kloż - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kloża - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klóch - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Klój - od kluć się ‘wylęgać się’.

  Klós - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klósa - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klósak - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klósek - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klóska - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos lub od kluska.

  Klóskowski - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klószczyk - 1641 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klóśka - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klóza - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klóziak - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klub - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kluba - 1628 od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubacki - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klube - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubek - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubiak - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubicki - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubikowski - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubiński - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubis - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubka - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubko - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubkowski - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubków - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubnik - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kluboszek - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubowicz - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubowski - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubów - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Klubś - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kluc - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Klucek - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Klucewicz - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluch - 1468 od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Klucha - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Kluchna, ż. - 1448 od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Kluchnik - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Kluchniok - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Kluchno - 1470 od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Kluchowicz - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Kluchowski - od klucha, z gwarowego kluch ‘kluska’.

  Kluciński - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluck - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Klucka - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Klucowicz - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Klucwa - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Klucz - 1393 od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczak - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczar - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczarew - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczberg - od nazwy miasta Kluczbork, dawniej Kluczberg (opolskie).

  Kluczberk - od nazwy miasta Kluczbork, dawniej Kluczberg (opolskie).

  Kluczborg - od nazwy miasta Kluczbork, dawniej Kluczberg (opolskie).

  Kluczborski - od nazwy miasta Kluczbork, dawniej Kluczberg (opolskie).

  Kluczek - 1460 od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczenko - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczewicz - 1485 od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczewski - 1393 od nazwy miejscowej Kluczewo (lesczyńskie, gmina Przemęt).

  Kluczka - 1618 od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od kluczka ‘pętla’.

  Kluczka-Holitka - złożenia brak; Kluczka 1618 od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od kluczka ‘pętla’; Holitka od goły; może też od golić ‘strzyc’.

  Kluczkiewicz - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od kluczka ‘pętla’.

  Kluczko - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od kluczka ‘pętla’.

  Kluczkow - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od kluczka ‘pętla’.

  Kluczkowski - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od kluczka ‘pętla’.

  Kluczna - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od przymiotnika kluczny.

  Kluczniak - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Klucznick - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Klucznik - 1489 od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od klucznik ‘odźwierny’.

  Klucznikow - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczniok - (Śl) od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczny - 1680 od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od przymiotnika kluczny.

  Kluczowski - 1497 od nazwy miejscowej Kluczewo (lesczyńskie, gmina Przemęt).

  Kluczuk - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczun - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczyc - 1399 od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczycki - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczyk - 1255 od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od kluczyk.

  Kluczykow - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od kluczyk.

  Kluczykowski - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’; od kluczyk.

  Kluczyn - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Kluczyński - 1711 od nazwy miejscowej Klucze (katowickei, gmina Klucze).

  Kluczyski - od klucz, kluczyć ‘iść krętą drogą’.

  Klud - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kludacz - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kludt - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kludys - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kludziak - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kludzik - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kludzikowski - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kludziński - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kluf - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klufas - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klufczyński - od imienia Kleofas. Imię, notowane w Polsce od XIV wieku, pochodzi prawdopodobnie z greckiego Kleopatros, od kleos ‘sława, rozgłos’ i pater ‘ojciec’.

  Klug - 1378 od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Kluga - 1748 od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Kluge - 1394 od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Klugel - 1390 od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’; od niemieckiej nazwy osobowej Klugel.

  Kluger - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’; od niemieckiej nazwy osobowej Kluger.

  Klugerzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Klugewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Klugie - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Klugiel - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Klugier - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Klugiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Klugis - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Klugius - 1636 od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Kluglak - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Klugman - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’; od niemieckiej nazwy osobowej Klugmann.

  Klugmann - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’; od niemieckiej nazwy osobowej Klugmann.

  Klugowski - od niemieckiej nazwy osobowej Klug (e), to od przymiotnika klug ‘mądry’.

  Kluik - od kluć się ‘wylęgać się’.

  Kluj - od kluć się ‘wylęgać się’.

  Klujew - od kluć się ‘wylęgać się’.

  Klujewski - od kluć się ‘wylęgać się’.

  Klujka - od kluć się ‘wylęgać się’.

  Klujków - od kluć się ‘wylęgać się’.

  Kluk - 1391 od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Kluka - 1404 od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukacz - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukaczyński - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukaj - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukajski - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukas - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukaszewski - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukaś - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukiewicz - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Kluko - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukojc - (Pom) od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukojć - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukos - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukoszewski - 1606 od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klukoszkowski - od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klukoszowian - od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klukoszowski - 1602 od nazwy miejscowej Klikuszowa (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Klukow - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukowicz - 1423 od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klukowski - 1402 od nazwy miejscowej Klukowo (Maz).

  Kluków - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Klun - 1489 od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klundek - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Kluniewicz - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klunok - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klunowiecki - od nazwy miejscowej Klonówiec (leszczyńskie, gmina Lipno).

  Klunowski - 1391 od nazwy miejscowej typu Klonów (częste).

  Klunowski - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klunowski - od nazwy miejscowej typu Klonów (częste).

  Kluń - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Kluński - od klon ‘gatunek drzewa liściastego’.

  Klup - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupa - 1443 od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupak - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupas - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupata - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupaty - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupczyński - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupe - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupi - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupiec - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupieć - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupiń - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupiński - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupis - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupka - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupp - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klups - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupsch - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupsik - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupsz - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupszo - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klupś - od gwarowego klupać ‘uerzać’, od staropolskiego klupić (się) ‘schylać się’.

  Klus - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusa - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusaczek - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusaczyk - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusak - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusarczyk - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusczyk - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Klusek - 1453 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos; od klusek ‘kluska’.

  Klusewicz - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusiewicz - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusik - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusiński - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluska - 1295 od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluske - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluski - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluskiewicz - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Klusko - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluskowski - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Klusniak - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusowicz - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluss - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klussa - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusuk - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusyk - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusz - 1224 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Klusza - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluszcz - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluszczewski - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluszczyk - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluszczyński - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluszek - 1578 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluszewicz - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluszewski - 1789 od nazwy miejscowej Kluszewo (ciechanowskie, gmina Szydłowo).

  Kluszka - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluszkiewicz - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluszkowski - 1632 od nazwy miejscowej Kluszkowce (nowosądeckie, gmina Czorsztyn).

  Klusznik - 1616 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluszyc - 1498 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluszyński - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluś - 1764 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluśkiewicz - od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos.

  Kluś-Morys - złożenia brak; Kluś 1764 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos; Morys 1645 od niemieckiej nazwy osobowej Moritz, ta od imienia Mauritius.

  Kluś-Zamiedzowy - złożenia brak; Kluś 1764 od imion typu Nicolaus, niemieckiego Niklos; Zamiedzowy od za + miedza.

  Klut - od gwarowego kluta ‘szarpać’, od gwarowego kluta ‘kura bez ogona; brudas’.

  Kluta - od gwarowego kluta ‘szarpać’, od gwarowego kluta ‘kura bez ogona; brudas’.

  Klutch - od gwarowego kluta ‘szarpać’, od gwarowego kluta ‘kura bez ogona; brudas’.

  Kluth - od gwarowego kluta ‘szarpać’, od gwarowego kluta ‘kura bez ogona; brudas’.

  Klutk - (Pom) od gwarowego kluta ‘szarpać’, od gwarowego kluta ‘kura bez ogona; brudas’.

  Klutka - od gwarowego kluta ‘szarpać’, od gwarowego kluta ‘kura bez ogona; brudas’.

  Klutke - od gwarowego kluta ‘szarpać’, od gwarowego kluta ‘kura bez ogona; brudas’.

  Klutki - od gwarowego kluta ‘szarpać’, od gwarowego kluta ‘kura bez ogona; brudas’.

  Klutko - od gwarowego kluta ‘szarpać’, od gwarowego kluta ‘kura bez ogona; brudas’.

  Kluwa - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kluwak - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kluwe - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kluwicz - od niemieckich nazw osobowych Kluve, Klüve, te od imienia Chlodowic.

  Kluz - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluza - 1772 od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluzaczek - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluze - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluzek - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluziak - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluziewicz - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluzik - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluziński - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluziok - (Śl) od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluzka - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluzki - od kluska, kloska, też od nazw osobowych Klos, Klus.

  Kluznik - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluzowicz - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluzowski - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluź - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluźna - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluźniak - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluż - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluża - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kluże - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klużek - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klużniak - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Klyczka - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Klyczko - od klicz, ze staropolskiego ‘zawołanie, okrzyk’, też ‘klitka, klucz’.

  Klyk - od staropolskiego klik ‘strzała’.

  Klym - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klyma - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klymczak - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klymek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klymenko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klys - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klysz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klyszcz - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Klyszek - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klyszewski - od nazwy miejscowej Kliszów (kieleckie, gmina Kije).

  Klyś - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Klyta - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klytka - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Klytta - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kłab - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Kłabiński - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Kłabis - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Kłabiś - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Kłabko - od niemieckiej nazwy osobowej Klabe, ta od imienia Nicolaus.

  Kłacek - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłach - od gwarowego klachać ‘plotkować’.

  Kłacki - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłacz - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczak - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczan - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczana - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczaniuk - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczany - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczański - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczek - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’; od kłaczek.

  Kłaczewicz - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczewski - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczka - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczkiewicz - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczko - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczkow - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczkowic - 1486 od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczkowski - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczków - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczyk - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaczyński - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kład - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kłada - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładczuk - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładek - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładka - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładki - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładkiewicz - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładko - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładna - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładnik - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładny - 1733 od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładoczna - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładoczny - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładon - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładoń - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładow - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładów - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładulak - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładun - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładuniak - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładuń - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładyny - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładyń - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładysz - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładz - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładzko - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładzkowski - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładź - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładźko - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładźkowski - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kładżko - od kład ‘kloc, kloda’ lub też od kładać, kłaść.

  Kłaj - od nazwy miejscowej Kłaj (krakowskie, gmina Kłaj).

  Kłaja - od nazwy miejscowej Kłaj (krakowskie, gmina Kłaj).

  Kłajski - 1439 od nazwy miejscowej Kłaj (krakowskie, gmina Kłaj).

  Kłak - 1794 od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłaka - 1462 od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłako - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłakosz - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłakow - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłakowicz - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłakowski - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłakulak - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłakus - od kłak, kłaki ‘pakuły, sierśc, nieuczesane włosy’.

  Kłam - 1399 od klamać.

  Kłama - od klamać.

  Kłamański - od klamać.

  Kłamczyński - od klamać.

  Kłamecki - od klamać.

  Kłamek - od klamać.

  Kłamiec - 1487 od klamać.

  Kłamiecki - od klamać.

  Kłamińska - od klamać.

  Kłamka - od klamać.

  Kłampko - od klamać.

  Kłamuk - od klamać.

  Kłan - od kłaniać się.

  Kłaniacz - 1616 od kłaniać się.

  Kłanicki - 1744 od nazwy miejscowej Kłanino (gdańskie, gmina Krokowa; koszalińskie, gmina Bobolice).

  Kłaniecki - od nazwy miejscowej Kłanino (gdańskie, gmina Krokowa; koszalińskie, gmina Bobolice).

  Kłaniewski - od kłaniać się.

  Kłański - od kłaniać się.

  Kłap - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapa - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapacz - 1796 od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapać - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapak - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapan - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapasz - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapata - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapatiuk - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapcia - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapciński - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapcuch - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapczuk - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapczyk - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapczyński - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapć - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapec - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapecki - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapeć - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapek - 1799 od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapeła - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapeś - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapeta - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapetek - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapeuch - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapeuchy - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapica - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapiec - 1489 od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapień - 1616 od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapij - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapik - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapiński - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapisiewicz - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapiszczak - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapka - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapko - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapkowski - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapocz - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapoć - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłaponek - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapot - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapouch - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapoucha - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapouchy - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapouszczak - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapouszczan - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapowski - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapp - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapsa - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapsia - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapsowicz - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapszta - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłaptacz - od gwarowego kłaptać ‘klepać, mówić dużo’.

  Kłaptaj - od gwarowego kłaptać ‘klepać, mówić dużo’.

  Kłaptawy - 1631 od gwarowego kłaptać ‘klepać, mówić dużo’; od gwarowego kłaptawy ‘obwisły, oklapły’.

  Kłaptij - od gwarowego kłaptać ‘klepać, mówić dużo’.

  Kłaptocz - od gwarowego kłaptać ‘klepać, mówić dużo’.

  Kłaptowicz - od gwarowego kłaptać ‘klepać, mówić dużo’.

  Kłaptyka - od gwarowego kłaptać ‘klepać, mówić dużo’.

  Kłapuch - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapuchy - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapucki - 1780 od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapuk - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapuszczak - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłaput - 1776 od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłaputek - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapyk - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłapyta - od kłapać ‘uderzać z odgłosem; mówić szybko, niewyraźnie’.

  Kłas - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłasek - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłasiewicz - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłasiński - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłasowski - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłaszak - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłaszczyk - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłaszek - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłasznik - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłaszyna - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłaś - od niemieckich nazw osobowych Klas, KlaB, te od imienia Nicolaus.

  Kłat - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kłatka - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kłatt - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kławcan - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławiński - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławoń - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławsiuc - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławsiuć - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławsiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławsiuś - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławsuc - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławsuć - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławun - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kławunn - od niemieckiej nazwy osobowej Klawe, ta od imienia Nicolaus lub też od klawa ‘buława’, klawy ‘dobry’.

  Kłąb - 1397 od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłąbek - 1530 od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłąbek - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłąbka - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłącz - 1480 od kłącz ‘podziemny pęd u rosliny, badyl’, kłęk ‘kawał sęka’.

  Kłączka - 1581 od kłącz ‘podziemny pęd u rosliny, badyl’, kłęk ‘kawał sęka’.

  Kłączkiewicz - od kłącz ‘podziemny pęd u rosliny, badyl’, kłęk ‘kawał sęka’.

  Kłączyński - od kłącz ‘podziemny pęd u rosliny, badyl’, kłęk ‘kawał sęka’.

  Kłąk - od kłącz ‘podziemny pęd u rosliny, badyl’, kłęk ‘kawał sęka’.

  Kłebek - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Kłebowski - od niemieckiej nazwy osobowej Kleb, ta od słowiańskiego chleb.

  Kłebuch - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłeczak - od kieł ‘ząb boczny’.

  Kłeczek - 1754 od kieł ‘ząb boczny’.

  Kłeczko - od kieł ‘ząb boczny’.

  Kłeczkowski - od kieł ‘ząb boczny’.

  Kłek - od kieł ‘ząb boczny’.

  Kłembek - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłembicki - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłembowski - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłepa - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Kłepak - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Kłepka - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Kłepko - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Kłepo - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Kłęb - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębczuk - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębczyk - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębecki - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębek - 1533 od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębicki - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębik - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębkowski - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębokowski - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębowski - od kłąb ‘zwój’, kłębić się ‘toczyć się’.

  Kłębowski - od nazwy miejscowej Klembów (ostrołęckie, gmina Klembów).

  Kłębucki - od nazwy miasta Kłobuck (częstochowskie).

  Kłęczek - 1679 od kłącz ‘podziemny pęd u rosliny, badyl’, kłęk ‘kawał sęka’.

  Kłęk - od kłącz ‘podziemny pęd u rosliny, badyl’, kłęk ‘kawał sęka’.

  Kłęka - od kłącz ‘podziemny pęd u rosliny, badyl’, kłęk ‘kawał sęka’.

  Kłękowski - od kłącz ‘podziemny pęd u rosliny, badyl’, kłęk ‘kawał sęka’.

  Kłępa - od klępa ‘samica łosia’, pogardliwie ‘stara kobieta’.

  Kłobos - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobski - od nazwy miejscowej Kłobia (wlocławskie, gmina Lubraniec).

  Kłobuc - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuch - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuchowski - 1748 od nazwy miejscowej Kłobukowo (wlocławskie, gmina Tłuchowo), Klobukowice (częstochowskie, gmina Mstów).

  Kłobucki - 1637 od nazwy miasta Kłobuck (częstochowskie).

  Kłobucz - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuczak - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuczar - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuczek - 1136 od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’ lub od staropolskiego kłobuczek ‘hełm bez zasłony’.

  Kłobuk - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuka - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobukowic - 1435 od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobukowski - 1471 od nazwy miejscowej Kłobukowo (wlocławskie, gmina Tłuchowo), Klobukowice (częstochowskie, gmina Mstów).

  Kłobus - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobusek - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobusiński - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobusz - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuszewski - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuszowski - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuszyński - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobuś - od staropolskiego kłobuk ‘nakrycie głowy duchownych greckokatolickich; kapelusz góralski’, w gwarze ‘zły duch’.

  Kłobutowski - od nazwy miejscowej Kłobukowo (wlocławskie, gmina Tłuchowo), Klobukowice (częstochowskie, gmina Mstów).

  Kłocz - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kłocz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczak - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kłoczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczewiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczewski - 1424 od nazwy miejscowej Kłoczew (siedleckie, gmina Kłoczew).

  Kłoczka - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kłoczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczko - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kłoczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczkoś - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kłoczkow - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kłoczkowski - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kłoczna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłocznik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczny - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłocznyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczowski - od nazwy miejscowej Kłoczew (siedleckie, gmina Kłoczew).

  Kłoczyk - 1719 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłoczyński - od kloc ‘duży kawał drzewa, kłoda’.

  Kłoda - 1433 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodakowski - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodarczyk - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodarkiewicz - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodarski - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodarz - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’; od kłodarz.

  Kłodas - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodasiak - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodasza - 1470 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodaś - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodawa - 1425 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodawski - 1494 od nazwy miasta Kłodawa (konińskie).

  Kłodecki - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodek - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodenna - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodenny - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodka - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodkiewicz - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodko - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodkowski - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodnicki - 1473 od nazwy miejscowej Kłodnica (kilka wsi).

  Kłodny - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodoń - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodos - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodoś - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodowski - od nazwy miasta Kłodawa (konińskie).

  Kłodyka - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodza - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodziak - 1678 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodziej - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodziejczak - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodziejczyk - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodziejski - 1406 od nazwy miejscowej Klodzin (poznańskie, gmina Mieścisko), Klodzno (kilka wsi). Kłodzieński 1406 od nazwy miejscowej Klodzin (poznańskie, gmina Mieścisko), Klodzno (kilka wsi).

  Kłodzik - 1788 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłodziński - 1391 od nazwy miejscowej Klodzin (poznańskie, gmina Mieścisko), Klodzno (kilka wsi).

  Kłodzisko - 1434 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’; od staropolskiego kłodzisko ‘miejsce do łowienia ryb’.

  Kłodzki - 1569 od nazwy miejscowej Kłoda (kilka wsi).

  Kłok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłokatka - 1570 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’; od kłokatka ‘krzew staphylea’.

  Kłokociński - 1572 od nazwy miejscowej Kłokocin (katowickie, gmina Rybnik).

  Kłokocki - 1564 od nazwy miejscowej Kłokock (włocławskie, gmina Lipno).

  Kłokowski - 1446 od nazwy miejscowej Klokowice (przemyskie, gmina Fredropol).

  Kłomicki - 1483 od nazwy miejscowej Kłomnice, też Kłomice (częstochowskie, gmina Kłomnice).

  Kłomnicki - od nazwy miejscowej Kłomnice, też Kłomice (częstochowskie, gmina Kłomnice).

  Kłomski - od nazwy miejscowej Kłomnice, też Kłomice (częstochowskie, gmina Kłomnice).

  Kłon - od kłonić ‘pochylać, naginać’.

  Kłonek - od kłonić ‘pochylać, naginać’.

  Kłonica - 1417 od kłonica ‘drążek w drabinie’.

  Kłonicki - 1620 od kłonica ‘drążek w drabinie’.

  Kłonka - od kłonić ‘pochylać, naginać’.

  Kłonkiewicz - od kłonić ‘pochylać, naginać’.

  Kłonkowski - od kłonić ‘pochylać, naginać’.

  Kłonowski - od nazwy miejscowej Kłonów (radomskie, gmina Gózd) lub Klonowo (wlocławskie, gmina Dobre).

  Kłop - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopacki - od nazwy miejscowej Kłopoczyn (skierniewickie, gmina Sadkowice).

  Kłopacz - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopak - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopczak - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopec - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopeć - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’ lub też od kłopeć ‘kołek u szyi krowy’.

  Kłopkow - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopków - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopocha - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopocik - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłopociński - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłopociuk - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłopocki - 1579 od nazwy miejscowej Kłopoczyn (skierniewickie, gmina Sadkowice).

  Kłopot - 1337 od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłopotak - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłopotek - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłopotek-Główczewski - złożenia brak; Kłopotek od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’; Główczewski od nazw miejscowych Głowaczew, Glowaczowa, Głowaczów (kilka wsi).

  Kłopotkowski - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłopotnik - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłopotowicz - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłopotowski - 1540 od nazwy miejscowej Kłopoty (białostockie, gmina Siemiatycze).

  Kłopow - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopuch - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłopuchy - od kłopić się ‘sprzeczać się’, klopać ‘kłopotać się’.

  Kłoput - od kłopot ‘’zmartwienie’, dawniej też ‘spór, zwada’.

  Kłos - 1536 od kłos.

  Kłosa - 1743 od kłos.

  Kłosaj - od kłos.

  Kłosak - 1785 od kłos.

  Kłose - od kłos.

  Kłosek - 1637 od kłos, kłosek.

  Kłosia - od kłos.

  Kłosiak - od kłos.

  Kłosień - od kłos.

  Kłosiewicz - od kłos.

  Kłosiewicz-Giera - złożenia brak; Kłosiewicz od kłos; Giera 1564 od imion typu Gerwazy, Gertruda, Gerard, także od grać, giera ‘gira’.

  Kłosiewski - od kłos.

  Kłosik - 1460 od kłos, kłosik.

  Kłosin - od kłos.

  Kłosinek - od kłos.

  Kłosiński - 1564 od nazwy miejscowej Kłośno (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Kłosionek - od kłos.

  Kłoska - 1743 od kłos.

  Kłoski - 1389 od nazwy miejscowej Kłoski (wieś zagrodowa, Wlkp).

  Kłoskiewicz - od kłos.

  Kłosko - od kłos.

  Kłoskowicz - od kłos.

  Kłoskowski - 1391 od nazwy miejscowej Kłoski (łomżyńskie, gmina Kobylin-Borzymy).

  Kłosok - (Śl) od kłos.

  Kłosoł - od kłos.

  Kłoson - od kłos.

  Kłosoń - 1748 od kłos.

  Kłosow - od kłos.

  Kłosowiak - od kłos.

  Kłosowicz - 1653 od kłos.

  Kłosowski - 1400 od nazw miejscowych Kłosowice, Kłosowo, Kłosów (kilka wsi).

  Kłosów - od kłos.

  Kłoss - od kłos.

  Kłossak - od kłos.

  Kłossek - od kłos.

  Kłossok - od kłos.

  Kłossowicz - od kłos.

  Kłossowski - od nazw miejscowych Kłosowice, Kłosowo, Kłosów (kilka wsi).

  Kłosun - od kłos.

  Kłosuń - od kłos.

  Kłoszewicz - od kłos.

  Kłoszewski - od nazw miejscowych Kłosowice, Kłosowo, Kłosów (kilka wsi).

  Kłoszko - od kłos.

  Kłoszniak - od kłos.

  Kłoszowski - od nazw miejscowych Kłosowice, Kłosowo, Kłosów (kilka wsi).

  Kłoś - od kłos.

  Kłośka - od kłos.

  Kłośkiewicz - od kłos.

  Kłośko - od kłos.

  Kłośniak - od kłos.

  Kłot - od gwarowego kłot ‘kloc do rąbania drzewa’, też ‘omłócony snopek’.

  Kłotecki - od gwarowego kłot ‘kloc do rąbania drzewa’, też ‘omłócony snopek’.

  Kłotkowski - od gwarowego kłot ‘kloc do rąbania drzewa’, też ‘omłócony snopek’.

  Kłotnik - 1424 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłotnowski - od gwarowego kłot ‘kloc do rąbania drzewa’, też ‘omłócony snopek’.

  Kłozan - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kłozek - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kłozko - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kłóczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy kłok-, por. gwarowe klokot ‘deseczka z otworem, w którym obraca się mielak w żarnach’, kłokoczka ‘gatunek rośliny’, por. też ukraińskie kłok ‘kłak’.

  Kłódka - 1743 od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłódkiewicz - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłódko - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłódkowski - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłódziński - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłódź - od kłoda ‘pień drzewa bez gałęzi, kloc’.

  Kłós - od kłos.

  Kłósak - od kłos.

  Kłósek - od kłos.

  Kłóska - od kłos.

  Kłóskiewicz - od kłos.

  Kłósko - od kłos.

  Kłósok - od kłos.

  Kłóś - od kłos.

  Kłóśkiewicz - od kłos.

  Kłóśko - od kłos.

  Kłóta - od gwarowego kłot ‘kloc do rąbania drzewa’, też ‘omłócony snopek’.

  Kłótka - od gwarowego kłot ‘kloc do rąbania drzewa’, też ‘omłócony snopek’.

  Kłótkowski - od gwarowego kłot ‘kloc do rąbania drzewa’, też ‘omłócony snopek’.

  Kłuba - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kłubczak - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kłubczuk - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kłubko - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kłubkowski - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kłubo - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kłubowicz - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kłubowski - od staropolskiego kluba, klub ‘połączenie kości; przegub’, też ‘karb; miara’.

  Kłud - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudczyński - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudecki - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudek - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudka - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudkiewicz - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudko - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudkowski - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudnuk - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudowski - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłudziak - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłujko - od kłuć, kłuję ‘przebijać, razić’.

  Kłujsza - od kłuć, kłuję ‘przebijać, razić’.

  Kłujsze - od kłuć, kłuję ‘przebijać, razić’.

  Kłujszo - od kłuć, kłuję ‘przebijać, razić’.

  Kłuk - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Kłukiewicz - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Kłukowski - od staropolskiego gwarowego kluka ‘kwoka, rodzaj haka’, od staropolskiego klukać ‘gdakać, bełkotać’.

  Kłuń - od kłonić ‘pochylać, naginać’.

  Kłus - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusa - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusak - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusakiewicz - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusek - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusewicz - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusiak - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusiewicz - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusik - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusiński - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłuska - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłuskiewicz - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłuskowicz - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusowicz - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusowski - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłuss - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłusyk - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłuszak - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłuszewski - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłuszyński - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłuś - od staropolskiego kłusać ‘kłusować’, kłus ‘średnio szybki bieg konia’.

  Kłutka - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłutkowski - od gwarowego kludzić ‘prowadzić, wieźć’.

  Kłuza - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kłuzek - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kłuźniak - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kłużna - od staropolskiego kloza, kluza ‘zamknięcie; pomieszczenie zamknięte’.

  Kłyc - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłych - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłycho - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłycz - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyczek - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyczka - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyczko - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyczkow - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyczkowski - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyga - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłygo - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyguł - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyho - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyk - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłykeć - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłykieć - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyko - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłykow - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłyków - od staropolskiego kłyk, kłych ‘staw u palca, pień bez gałęzi; słaby człowiek’.

  Kłym - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymasz - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymczuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymenko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymeńko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymiuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymko - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymniuk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymów - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymuś - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymyk - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłymyszyn - od imienia Klemens. Imię, notowane w Polsce od początku XIII wieku, jest pochodzenia łacińskiego, od clemens, entis ‘łagodny, spokojny, cichy’.

  Kłyn - od klin.

  Kłyniuk - od klin.

  Kłynysz - od klin.

  Kłys - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysa - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysek - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysewicz - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysiak - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysiewicz - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysiewski - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysik - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysko - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysz - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłysza - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyszcz - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kłyszczowski - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kłyszczyński - od kleszcz ‘pajęczak pasożytujący na kręgowcach’ lub też od klaskać, dawniej formy kleszczę, kleszcze.

  Kłyszewski - od nazwy miejscowej Kliszów (kieleckie, gmina Kije).

  Kłyszewski - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyszko - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyszyński - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyś - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyta - od prasłowiańskiego kleta, por. klatka, kleć ‘szopa, skrzynia’, klitka ‘klatka’.

  Kłyza - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyż - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kłyża - od staropolskiego kłys ‘kciuk’.

  Kmach - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmaczała - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmaczoła - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmak - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kman - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmełko - od chmiel.

  Kmełko - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmełyk - od chmiel.

  Kmełyk - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmet - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmetek - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmetko - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmetowski - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmetyk - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiat - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiatkowski - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmic - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmic - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmiciak - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmicic - 1425 pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmicicki - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmicic-Mieleszyński - złożenia brak; Kmicic 1425 pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’; Mieleszyński od nazwy miejscowej Mieleszyn, dawniej Mieleszyno (poznańskie, gmina Mieleszyn).

  Kmiciewicz - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmicik - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmicikiewicz - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmiciński - 1487 od nazwy miejscowej Kmicin, dziś Kmiczyn (zamojskie, gmina Łaszczów).

  Kmiciński - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmickiewicz - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmicz - 1742 od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmiczek - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmić - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmiec - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiec - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmiecia - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecia - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmieciak - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieciak - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmiecic - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecicki - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieciech - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieciewicz - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieciewski - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecik - 1590 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecika - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecik-Bocheński - złożenia brak; Kmiecik 1590 od kmieć ‘włościanin, rolnik’; Bocheński 1379 od nazwy miasta Bochnia (tarnowskie), też od Bocheń (skierniewickie, gmina Łowicz).

  Kmiecikiewicz - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecik-Karaban - złożenia brak; Kmiecik 1590 od kmieć ‘włościanin, rolnik’; Karaban od karawan, karaban ‘pojazd do przewożenia zwłok’.

  Kmiecikowiak - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecikowski - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieciński - 1754 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieciok - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieciuk - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieck - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecki - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieckowiak - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecuń - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecyk - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiecz - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieczak - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieczyk - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieczyński - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieć - 1413 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiećkowiak - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmieja - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmiel - 1366 od chmiel.

  Kmielic - 1425 od chmiel.

  Kmieliński - od chmiel.

  Kmieliński - od nazw miejscowych Chmielno, Chmieleń (kilka wsi).

  Kmielowicz - od chmiel.

  Kmień - od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kmietczak - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmietczyk - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmietek - 1591 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmietko - 1439 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmietnik - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmietowicz - 1699 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmięć - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmin - 1645 od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kmin - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kminiak - od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kminiarek - od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kminik - 1729 od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kminikowski - od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kminkiewicz - od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kminkowski - od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kmiń - od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kmińczyk - od kmin ‘roślina z rodziny baldaszkowatych’.

  Kmioła - 1408 od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmiołek - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmiot - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiotczyk - 1678 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiotek - 1388 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiotko - 1345 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmiotuski - 1595 od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kmit - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmita - 1350 pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitek - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitiuk - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitka - 1431 pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitkowski - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmito - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitowicz - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitów - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitta - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitter - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitto - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmitycz - 1437 pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Kmoch - 1419 od staropolskiego kmoch ‘kum’.

  Kmochnik - 1518 od staropolskiego kmoch ‘kum’.

  Kmol - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmoll - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmon - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmonicek - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmoniczek - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmonk - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmorek - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmoro - 1425 od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmoszek - od staropolskiego kmoch ‘kum’.

  Kmoszyk - 1386 od staropolskiego kmoch ‘kum’.

  Kmoszyk - 1386 od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmotr - 1449 od staropolskiego gwarowego kmotr ‘chłop, rolnik’, też ‘ojciec chrzestny, kum’.

  Kmotrowicz - 1509 od staropolskiego gwarowego kmotr ‘chłop, rolnik’, też ‘ojciec chrzestny, kum’.

  Kmotyr - 1475 od staropolskiego gwarowego kmotr ‘chłop, rolnik’, też ‘ojciec chrzestny, kum’.

  Kmuk - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmuraj - od chmura.

  Kmurak - od chmura.

  Kmurek - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmusz - 1446 od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmyk - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmykowski - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kmyta - pochodzenie niepewne, por. jednak czeskie kmitati ‘błyszczeć’, kmit ‘błysk’.

  Knab - od niemieckiej nazwy osobowej Knab, ta od apelatywu Knabe ‘chłopiec’.

  Knaba - od niemieckiej nazwy osobowej Knab, ta od apelatywu Knabe ‘chłopiec’.

  Knabe - od niemieckiej nazwy osobowej Knab, ta od apelatywu Knabe ‘chłopiec’.

  Knabel - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knaber - od niemieckiej nazwy osobowej Knab, ta od apelatywu Knabe ‘chłopiec’.

  Knach - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knack - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knacz - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knaczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knaf - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Knafek - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Knafel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knafelski - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knaff - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Knafla - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knaflewski - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knaga - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knajfel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knak - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knake - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knakiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Knap - 1393 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapa - 1471 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapacz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapcyk - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapcz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapczak - 1797 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapczuk - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapczyk - 1620 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapczyński - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knape - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapek - 1593 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapiak - 1687 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapich - 1741 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapień - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapieński - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapik - 1617 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapiński - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapis - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapisiewicz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapisz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapiszewski - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapiuk - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapka - 1609 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapkiewicz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knap-Konopka - złożenia brak; Knap 1393 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’; Konopka 1393 od Konopka.

  Knapkowski - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapok - (Śl) od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapowicz - 1612 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapowski - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapp - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knappe - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knappek - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knappik - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knaps - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapsik - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knapski - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knas - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knasiak - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knasiakowski - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knasicki - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knasiecki - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knasiewicz - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knasik - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knasikowski - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knasiński - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knasiuk - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knass - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knast - od niemieckiej nazwy osobowej Knast, ta od dolnoniemieckiego Knast ‘sęk’.

  Knaster - od niemieckiej nazwy osobowej Knast, ta od dolnoniemieckiego Knast ‘sęk’; od niemieckiej nazwy osobowej Knaster.

  Knaszak - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knaszecki - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knaszek - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knaszewski - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knaś - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knat - od gnat ‘kość’; czasem od imienia Ignacy.

  Knatelski - od gnat ‘kość’; czasem od imienia Ignacy.

  Knatiuk - od gnat ‘kość’; czasem od imienia Ignacy.

  Knatlewski - od gnat ‘kość’; czasem od imienia Ignacy.

  Knatowski - od gnat ‘kość’; czasem od imienia Ignacy.

  Knatulski - od gnat ‘kość’; czasem od imienia Ignacy.

  Knatyszyn - od gnat ‘kość’; czasem od imienia Ignacy.

  Knaup - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knaupe - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knaus - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knauss - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knaust - od niemieckiej nazwy osobowej Knast, ta od dolnoniemieckiego Knast ‘sęk’.

  Knausz - od niemieckich nazw osobowych Knast, Knaust.

  Knaz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knaziak - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knaziewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knazik - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knaziński - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knąber - od niemieckiej nazwy osobowej Knab, ta od apelatywu Knabe ‘chłopiec’.

  Kneba - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knebel - 1480 od knebel ‘kołek drewniany’.

  Kneble - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Kneblewski - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Kneblik - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Kneblowski - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knebus - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knec - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knech - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knechała - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knechciak - od knecht ‘pachołek, szeregowiec’.

  Knechowicz - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knecht - od knecht ‘pachołek, szeregowiec’.

  Knechta - od knecht ‘pachołek, szeregowiec’.

  Knechtel - od knecht ‘pachołek, szeregowiec’; od niemieckiej nazwy osobowej Knechtel.

  Knecz - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kneczek - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kneć - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knedel - od knedel ‘kulisty pierożek’.

  Knedla - od knedel ‘kulisty pierożek’.

  Knedler - od knedel ‘kulisty pierożek’.

  Knedlewski - od knedel ‘kulisty pierożek’.

  Knedlik - od knedel ‘kulisty pierożek’.

  Knef - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Knefał - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knefel - 1431 od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knefer - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Kneffel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knefil - 1418 od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knefir - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knefl - 1370 od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Kneflik - 1506 od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knehta - od knecht ‘pachołek, szeregowiec’.

  Kneif - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Kneifel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Kneifil - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knej - od knieja ‘bór, las’.

  Kneja - od knieja ‘bór, las’.

  Knejczuk - od knieja ‘bór, las’.

  Knejfel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knejpera - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knejski - od knieja ‘bór, las’.

  Knep - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knepczyk - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knepczyński - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knepel - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knepiłko - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knepiuk - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knepka - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knepke - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knepkowski - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knepowicz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Kneppel - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knepper - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Kner - od gwarowego knerać ‘wydawać głos właściwy łabędziom’.

  Knera - od gwarowego knerać ‘wydawać głos właściwy łabędziom’.

  Knerek - od gwarowego knerać ‘wydawać głos właściwy łabędziom’.

  Knerowicz - od gwarowego knerać ‘wydawać głos właściwy łabędziom’.

  Knerski - od gwarowego knerać ‘wydawać głos właściwy łabędziom’.

  Knery - od gwarowego knerać ‘wydawać głos właściwy łabędziom’.

  Knes - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knesaj - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knest - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knesz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kneszkiewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knet - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knetka - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knetki - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knetko - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knetyk - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kneustlier-Hanusz - złożenia brak; Kneustlier- brak; Hanusz 1347 od imienia Han, które stanowi niemieckie skrócenie od Johann, Johannes (= Jan). W Polsce w okresie średniowiecza używane było jako odpowiednik imienia Jan; może też od imion Hanna, Anna.

  Knez - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knezel - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knezewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knezik - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knezyński - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kneżewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kneżyk - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knębel - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knębowski - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Kniachnicki - od nazwy miejscowej Kniehynice (KrW).

  Kniahnicki - 1452 od nazwy miejscowej Kniehynice (KrW).

  Kniak - od niemieckiej nazwy osobowej Knack, ta od apelatywu Knack ‘trzask’.

  Kniaski - 1570 od nazwy miejscowej Kniaża (KrW).

  Kniasta - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaś - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniat - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniatecki - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniatek - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniatkowski - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniatowicz - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniaz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaziak - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaziel - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniazielewski - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniazielski - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniazień - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaziew - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaziewicz - 1704 od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniazik - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaziński - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaziołucki - od nazwy miejscowej Kniaziołuka (KrW).

  Kniaziowski - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaziów - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaziuk - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaź - 1448 od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaźkiewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaźnikiewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaźnin - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniaż - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażew - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażewski - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażniewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażnikiewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażuk - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażycki - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażyk - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażykowski - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniażyński - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniąś - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniba - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knibba - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knich - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knichala - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knichalla - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knichalski - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knichał - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knichała - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knichas - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knichel - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Kniches - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knicia - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knicz - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Kniczek - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Kniczykowski - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knić - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Kniech - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Kniechalla - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Kniechał - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Kniechiewicz - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knieciak - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniecicki - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniecień - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniecik - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knieciński - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knieciowski - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniecz - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knieczowski - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knieć - 1715 od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’; od gwarowego knieć ‘kmieć’.

  Kniehnicki - 1439 od nazwy miejscowej Kniehynice (KrW).

  Kniehynicki - 1439 od nazwy miejscowej Kniehynice (KrW).

  Kniehyniński - 1490 od nazwy miejscowej Kniehynin (KrW).

  Kniehyński - 1439 od nazwy miejscowej Kniehynin (KrW).

  Kniej - od knieja ‘bór, las’.

  Knieja - 1748 od knieja ‘bór, las’.

  Kniejak - od knieja ‘bór, las’.

  Kniejczuk - od knieja ‘bór, las’.

  Kniejewski - od knieja ‘bór, las’.

  Kniejski - 1784 od knieja ‘bór, las’.

  Knień - od knieja ‘bór, las’.

  Knierucki - 1568 od nazwy miejscowej Knieruty (KrW).

  Kniet - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knietel - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knietniewski - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knietowicz - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knietowski - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knietsch - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knietschik - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knietysch - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniewski - 1690 od nazwy miejscowej Kniewo (gdańskie, gmina Wejherowo).

  Kniez - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniezek - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knieziewicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knieziodworski - 1480 od nazw miejscowych Księżodwór, Kniaziodwór (KrW).

  Knieziowicz - 1464 od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knieziuk - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knieź - 1475 od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knieżek - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knieżewski - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knieżyk - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knieżykowicz - 1650 od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knifel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Kniffel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Kniffka - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Kniffke - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Knifka - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Kniga - od rosyjskiego kniga ‘księga, książka’.

  Knigawka - od rosyjskiego kniga ‘księga, książka’.

  Knigawko - od rosyjskiego kniga ‘księga, książka’.

  Knigawski - od rosyjskiego kniga ‘księga, książka’.

  Knigga - od rosyjskiego kniga ‘księga, książka’.

  Knigo - od rosyjskiego kniga ‘księga, książka’.

  Knigowski - od rosyjskiego kniga ‘księga, książka’.

  Kniharz - (Śl) od czeskiego knihaf ‘księgarz’.

  Knihinicki - od nazwy miejscowej Kniehynice (KrW).

  Knihnicki - od nazwy miejscowej Kniehynice (KrW).

  Knihynicki - 1492 od nazwy miejscowej Kniehynice (KrW).

  Knihyński - 1442 od nazwy miejscowej Kniehynin (KrW).

  Knij - od knieja ‘bór, las’.

  Knije - od knieja ‘bór, las’.

  Knioch - od gwarowego knoch ‘gnat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knoche, ta od średniowysokoniemieckiego knoche ‘kość’.

  Knioch - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Knioł - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knioł - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Knioła - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knioła - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kniołek - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Kniołek - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Kniot - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kniot - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Kniotek - od kmieć ‘włościanin, rolnik’.

  Kniotek - od kniat, knieć ‘roślina, kaczeniec’.

  Knipel - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knipik - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knipl - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knipowicz - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knippel - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knipper - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knis - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knisa - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knisiewicz - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knisz - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Knisz - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Kniszewski - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Kniszka - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Kniszko - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Kniszuk - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knit - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knita - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knitel - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Kniter - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knitkowski - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knitler - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knitowski - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knitt - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knitta - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knittek - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knittel - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knittler - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Kniza - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knizia - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniziowicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knizo - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniż - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniża - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniżałko - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniżatka - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniżatko - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniżewski - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniżka - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniżkowski - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniżniewski - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniżowicz - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Kniżuk - od kniaź ‘dawniej sołtys we wsi na prawie wołoskim; przełożony; tytuł księcia na Litwie i na Rusi’.

  Knob - od niemieckiej nazwy osobowej Knab, ta od apelatywu Knabe ‘chłopiec’.

  Knobbe - od niemieckiej nazwy osobowej Knab, ta od apelatywu Knabe ‘chłopiec’.

  Knobe - od niemieckiej nazwy osobowej Knab, ta od apelatywu Knabe ‘chłopiec’.

  Knobel - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knobelski - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knober - od niemieckiej nazwy osobowej Knab, ta od apelatywu Knabe ‘chłopiec’.

  Knobla - 1475 od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knoblauch - od niemieckiej nazwy osobowej Knoblauch, ta od średniowysokoniemieckiego knobelouch ‘czosnek’.

  Knobler - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knoblewski - od knebel ‘kołek drewniany’.

  Knoblich - od niemieckiej nazwy osobowej Knoblauch, ta od średniowysokoniemieckiego knobelouch ‘czosnek’.

  Knobloch - od niemieckiej nazwy osobowej Knoblauch, ta od średniowysokoniemieckiego knobelouch ‘czosnek’.

  Knobluch - od niemieckiej nazwy osobowej Knoblauch, ta od średniowysokoniemieckiego knobelouch ‘czosnek’.

  Knoc - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knoch - 1576 od gwarowego knoch ‘gnat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knoche, ta od średniowysokoniemieckiego knoche ‘kość’.

  Knoch - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Knocha - od gwarowego knoch ‘gnat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knoche, ta od średniowysokoniemieckiego knoche ‘kość’.

  Knocha - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Knoche - od gwarowego knoch ‘gnat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knoche, ta od średniowysokoniemieckiego knoche ‘kość’.

  Knoche - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Knochowski - od gwarowego knoch ‘gnat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knoche, ta od średniowysokoniemieckiego knoche ‘kość’.

  Knochowski - od prasłowiańskiego k?mn, w dialekce prasłowiańskim k?my, k?mene ‘ród, plemię’, od prasłowiańskiego k?nb, od polskiego kien, kna ‘obcięty pień drzewa, konar’.

  Knociński - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knoczyk - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knodel - od knedel ‘kulisty pierożek’.

  Knof - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Knofczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Knofel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knöfel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knoff - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Knofilczek - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knofliczek - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knol - 1447 od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knola - 1481 od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knolek - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knolik - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knoll - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knoła - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knop - 1465 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopa - 1421 od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopacki - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopacz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopała - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopczyk - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopczyński - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopek - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopiak - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopik - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopiński - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopis - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopisz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopka - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopki - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopkiewicz - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopowski - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knopp - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knoppe - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knoppek - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knoppik - od staropolskiego Knap ‘tkacz, sukiennik’.

  Knor - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knorr.

  Knora - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knorr.

  Knorc - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knorr.

  Knore - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knorr.

  Knorek - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knorr.

  Knoros - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knorr.

  Knorowski - 1798 od nazwy miejscowej Knurów (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Knorr - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knorr.

  Knoryk - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knorr.

  Knos - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knosal - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knosala - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knosalla - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knosała - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knosek - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knoski - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knosła - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knosola - 1787 od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knosowski - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knosp - 1393 od gwarowego Knop ‘paczek, nierozwinięty kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knospe.

  Knospe - od gwarowego Knop ‘paczek, nierozwinięty kwiat’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knospe.

  Knossalla - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knossow - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knośka - od gwarowego knosać ‘gnać, gonić’.

  Knot - 1431 od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knotalski - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knotek - 1726 od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’; od knotek.

  Knotel - 1480 od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knotel.

  Knotelski - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knotel.

  Knoth - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knothe - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knotowicz - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knotowski - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knott - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knotter - od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Knotyl - 1397 od knot ‘skręcona nić nasycona woskiem w świecy’.

  Know - od knować ‘knuć, obmyślać’.

  Knowa - od knować ‘knuć, obmyślać’.

  Knowczyk - od knować ‘knuć, obmyślać’.

  Knowczyński - od knować ‘knuć, obmyślać’.

  Knowiakowski - od knować ‘knuć, obmyślać’.

  Knowiński - od knować ‘knuć, obmyślać’.

  Knowski - od knować ‘knuć, obmyślać’.

  Knór - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knuc - od knut ‘bicz’.

  Knucik - od knut ‘bicz’.

  Knul - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knull - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knuł - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knuła - od knola, knole ‘ziemniaki’ lub od niemieckich nazw osobowych Knolle, Knoll.

  Knur - 1379 od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knura - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knurek - 1733 od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knurowczyk - 1644 od nazwy miejscowej Knurów (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Knurowski - 1535 od nazwy miejscowej Knurów (nowosądeckie, gmina Nowy Targ).

  Knurzyński - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knus - od niemieckiej nazwy osobowej Knus.

  Knusak - od niemieckiej nazwy osobowej Knus.

  Knuszczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Knus.

  Knuszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Knus.

  Knut - 1502 od knut ‘bicz’.

  Knuta - od knut ‘bicz’.

  Knutek - od knut ‘bicz’.

  Knutel - 1706 od staropolskiego knutel ‘kij, pałka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knüttel.

  Knutelski - od staropolskiego knutel ‘kij, pałka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knüttel.

  Knuter - od staropolskiego knutel ‘kij, pałka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Knütter.

  Knuth - od knut ‘bicz’.

  Knutowicz - od knut ‘bicz’.

  Knutowski - od knut ‘bicz’.

  Knyba - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knybba - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knybel - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knybelski - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knyblewski - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knych - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knycha - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychala - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychalla - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychalski - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychała - 1595 od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychałka - 1680 od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychas - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychła - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knycholik - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychoła - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychowski - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knychta - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knycia - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knyciński - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knyciuk - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knycz - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knyczewski - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knyczyński - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knyć - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knyffel - od gwarowego kafel, knefel ‘guzik’.

  Knyfka - od niemieckiej nazwy osobowej Knaff, ta od średnioniemieckiego knave, średniowysokoniemieckiego knabe ‘chłopiec, młodzieniec’.

  Knyg - od rosyjskiego kniga ‘księga, książka’.

  Knyga - od rosyjskiego kniga ‘księga, książka’.

  Knyk - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knykała - od gwarowego knychać ‘chrząkać’.

  Knyp - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knypczyk - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knypek - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knypel - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’ lub od knypel ‘rodzaj młotka’.

  Knypiński - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knypka - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knypl - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’ lub od knypel ‘rodzaj młotka’.

  Knyps - od knyp, gnyp, gnyb ‘nóż szewski, kozik’.

  Knyr - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knyra - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knyrek - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knyrewicz - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knyrowicz - od knur ‘samiec świni’, od staropolskiego ‘sęk’.

  Knys - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysak - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysek - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysiak - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysik - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysiok - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysiuk - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysk - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyska - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysok - (Śl) od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyssok - (Śl) od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysz - 1470-80 od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knysza - 1493 od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszak - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszakowski - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszała - 1522 od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszcz - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszczak - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszczuk - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszczyk - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszek - 1495 od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszeński - 1497 od nazwy miejscowej Knyszyn (kilka wsi).

  Knyszewski - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszka - 1327 od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszko - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszkowski - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszuk - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszycha - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszyk - 1743 od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyszyński - 1388 od nazwy miejscowej Knyszyn (kilka wsi).

  Knyś - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyt - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knytel - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knyter - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knytkowski - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knytler - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knytter - od niemieckich nazw osobowych Knitt, Knuttel, te od apelatywu Knuttel ‘pałka’.

  Knyz - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyziak - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyzio - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyź - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyż - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyżak - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyżewski - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.

  Knyżycki - od staropolskiego knysać ‘mieszać, bełtać’, też od gwarowego knysz ‘chleb zawierający ser, mak’.  wrzesień 2009 r. - 10 maj 2010 r.

  @
  Layout i system zarządzania treścią wykonane przez: Lemon IT © 2005