<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Me - Mi


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe w kolejnych rozdziałach

  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997

  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997
  Meb - od niemieckiej nazwy osobowej Meb, ta od imienia Bartholomaeus.

  Mebel - od niemieckiej nazwy osobowej Meb, ta od imienia Bartholomaeus; od niemieckiego Mebel.

  Mebius - od niemieckiej nazwy osobowej Meb, ta od imienia Bartholomaeus.

  Mec - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Meca - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mecała - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mecan - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mecek - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mecener - 136 1 od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Mecewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mech - 14 15 od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mecha - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechacki - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechaczek - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechal - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechaliński - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechalski - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechał - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechała - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechanicki - od mechanik.

  Mechanik - od mechanik.

  Mechanisz - od mechanik.

  Mechaniszyn - od mechanik.

  Mecheda - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechedin - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechedo - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechedyn - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechedynek - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechel - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechela - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechelak - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechelewski - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mecheliński - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechelis - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mecher - od niemieckiej nazwy osobowej Mecher, ta od Macker ‘działacz, pośrednik; pyszałek’.

  Mecherski - od niemieckiej nazwy osobowej Mecher, ta od Macker ‘działacz, pośrednik; pyszałek’.

  Mechier - od niemieckiej nazwy osobowej Mecher, ta od Macker ‘działacz, pośrednik; pyszałek’.

  Mechl - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechla - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechlewicz - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechlewski - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechlich - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechlik - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechlin - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechliński - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechliński - od nazwy miejscowej Mechlin (poznańskie, gmina Śrem; radomskie, gmina Gielniów).

  Mechło - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechłow - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechna - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechnaty - 1204 od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechniaty - 1797 od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechnik - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechnowicz - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechocki - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechowicki - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechowicz - 1406 od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechowski - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechowski - 1669 od nazwy miejscowej Mechów (kilka wsi).

  Mecht - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Mechta - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’.

  Mechtyl - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Macht, ta od Macht ‘siła, potęga’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mächtel.

  Mechulski - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechuła - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mechut - od mech ‘roślina zarodnikowa z klasy o tej samej nazwie’.

  Mecich - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mecik - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mecnarowski - od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Mecner - od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Mecnerowski - od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Meconek - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mecuk - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mecych - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Mecyszyn - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Meczaj - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Meczew - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Meczke - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Meczko - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Meć - od niemieckiej nazwy osobowej Metz, ta od imienia Mathias, lub od nazwy miejscowej Metz.

  Med - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Meda - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Medajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Medak - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medakiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medala - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medalski - od niemieckiej nazwy osobowej Medel, ta od imion na Med.-.

  Medar - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Medarowski - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Medej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Medejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Medejski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Amadeusz, przejmowanego w języku polskim jako Amadaj, Amadej, Hamadej, Hamadziej (imię pochodzenia łacińskiego, od amare ‘kochać’ + deus ‘Bóg’), też od Matej.

  Medek - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medeksa - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medel - od niemieckiej nazwy osobowej Medel, ta od imion na Med.-.

  Medela - 1789 od niemieckiej nazwy osobowej Medel, ta od imion na Med.-.

  Medelczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Medel, ta od imion na Med.-.

  Medelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Medel, ta od imion na Med.-.

  Meder - 14 12 od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Medera - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Mederak - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Mederowicz - 16 15 od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Mederowski - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Mederski - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Medina-Bravo - złożenia brak; Medina- brak; Bravo brak.

  Mediuch - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Mediuk - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medko - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medla - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medlak - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medlnik - 1445 od mydło.

  Mednik - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medoch - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medon - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medoń - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medowski - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medów - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medra - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medrak - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medrala - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medraszek - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medrek - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medrela - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medroń - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medruń - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medry - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medrygał - 1652 od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Medrygała - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Medryk - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medrykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medrykowski - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Medrys - w grupie nazwisk pochodzących od mader ‘kiepski rzemieślnik wiejski’, madera ‘gatunek wina portugalskiego’, maderować ‘majstrować, naprawiać coś nieudolnie’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Mader, ta od średniowysokoniemieckiego madaere ‘żniwiarz’.

  Meduch - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Meduna - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medunecki - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Meduniecki - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Meduski - 1435 od nazwy miejscowej Meducha (KrW).

  Medwedczuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwedecki - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwedew - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwediuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwedowski - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwedyński - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwedź - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwej - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwicki - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwicz - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwid - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwiduk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwieczuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwied - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwiedieff - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwiediuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwiedziew - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwiedziuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwiel - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwin - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medwit - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medycha - od medyk ‘lekarz’.

  Medychowski - od medyk ‘lekarz’.

  Medycki - od nazwy miejscowej Medyka (przemyskie, gmina Medyka).

  Medyczuk - od medyk ‘lekarz’.

  Medygal - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Medygrał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Medygram - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Medyk - 1438 od medyk ‘lekarz’.

  Medyka - od medyk ‘lekarz’.

  Medykiewicz - od medyk ‘lekarz’.

  Medykowski - od medyk ‘lekarz’.

  Medyło - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medyn - od nazwy miejscowej Medynia (KrW).

  Medyna - od nazwy miejscowej Medynia (KrW).

  Medyński - 1438 od nazwy miejscowej Medynia (KrW).

  Medysiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medzech - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medziak - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medziałek - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medzuch - od niemieckiej nazwy osobowej Med lub od wschodniosłowiańskiego med. ‘miód’.

  Medzwiedziuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medzwiedzki - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medźwiedziuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Medźwiedź - 1 125 od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Meesyasz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Meg - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Mega - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Megas - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Megel - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-; od niemieckiej nazwy osobowej Meegel.

  Meger - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-; od niemieckiej nazwy osobowej Meeger.

  Megger - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Megiel - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-; od niemieckiej nazwy osobowej Meegel.

  Megier - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Megierecki - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Megierski - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Meglawski - 1443 od nazwy miejscowej Mełgiew, dawniej Meglew (lubelskie, gmina Mełgiew).

  Meglewski - 1452 od nazwy miejscowej Mełgiew, dawniej Meglew (lubelskie, gmina Mełgiew).

  Meglica - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Meglich - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Meglicz - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Meglin - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Megrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Megg, ta od imion na Magan-.

  Meider - 1422 od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Meidir - 14 10 od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Meier - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Meierowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mein - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meina - 1624 od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meiner - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Meinert - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Meinke - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meinowski - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meinusch - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meinusz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meirowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Meisner - 1609 od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Meisnerowicz - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Meisnerowski - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Meissner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Meister - od majster.

  Meizner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Mej - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Meja - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejak - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejcher - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Mejchrzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Mejda - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mejdak - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mejdar - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Mejdas - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mejder - od niemieckiego imienia Medard, to od staro saskiego meda, starowysokoniemieckiego meta ‘zapłata, zysk’ + starowysokoniemieckiego hart ‘mocny, dzielny’.

  Mejduł - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mejdus - w grupie nazwisk pochodzących od majdać, majtać ‘kiwać, merdać’, majda ‘mańkut’.

  Mejer - 138 1 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mejerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mejerowski - 1749 od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mejger - od niemieckiej nazwy osobowej Meiger, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mejgier - od niemieckiej nazwy osobowej Meiger, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mejk - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejka - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejkalski - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejke - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejko - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejkowski - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejkun - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejna - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mejnarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Mejnartowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Mejnas - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mejner - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Mejnert - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Mejniak - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mejno - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mejnorowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meiner, ta od imienia Meinhardt.

  Mejnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mejnusch - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mejnusz - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Mejor - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mejorczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mejowic - 1384 od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Mejran - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Mejranowski - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Mejrań - od majeran, majoran, dziś majeranek ‘roślina zielna’.

  Mejro - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mejrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Mejs - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejsak - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejsik - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejsiuk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejsner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Mejsnerowski - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Mejssner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Mejster - od majster.

  Mejsyk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejszewski - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejza - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejziński - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejzner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Mejża - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejżyk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejżykiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mejżyński - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mek - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Meka - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekal - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekała - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekanik - od mechanik.

  Mekas - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekin - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekina - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekiński - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekowski - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Meks - od niemieckiej nazwy osobowej Mecks, ta od Meck.

  Meksa - od niemieckiej nazwy osobowej Mecks, ta od Meck.

  Meksel - od niemieckiej nazwy osobowej Mecks, ta od Meck.

  Meksi - od niemieckiej nazwy osobowej Mecks, ta od Meck.

  Meksiak - od niemieckiej nazwy osobowej Mecks, ta od Meck.

  Meksis - od niemieckiej nazwy osobowej Mecks, ta od Meck.

  Meksuła - od niemieckiej nazwy osobowej Mecks, ta od Meck.

  Meksz - od niemieckiej nazwy osobowej Mecks, ta od Meck.

  Mekuch - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekulski - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekus - od niemieckiej nazwy osobowej Meck, ta od imion germańskich na Megan-.

  Mekwa - od gwarowego mokwa ‘dżdżysta pogoda’.

  Mekwiński - od gwarowego mokwa ‘dżdżysta pogoda’.

  Mel - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Mela - 1469 w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melach - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melachowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melak - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melan - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melanczuk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Meland - od niemieckiej nazwy osobowej Mahland, ta od Mahlland ‘miejsce o dużej liczbie młynów’.

  Melandowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mahland, ta od Mahlland ‘miejsce o dużej liczbie młynów’.

  Melandowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mahland, ta od Mahlland ‘miejsce o dużej liczbie młynów’.

  Melania - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melaniec - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melanik - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melaniuch - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melaniuk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melanko - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melanowicz - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melanowicz - 1727 w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Melanowski - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melańczuk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melańczyk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melar - od malarz.

  Melarczyk - od malarz.

  Melarowski - od malarz.

  Melarski - od malarz.

  Melarz - od malarz.

  Melas - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Melasa - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Melasik - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Melasiński - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Melaszek - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Melcarek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Melcarski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Melcarz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Melcer - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Melcher - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melcherek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melcherowicz - 1556 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melcherowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melcherski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melchert - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melchier - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melchinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melchinkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melchińkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melchior - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melchiorek - 1622 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Melchior. Jest to imię pochodzenia hebrajskiego, od melki’or ‘król (Bóg) jest moją światłością’. W Polsce notowane od XIV wieku, wykazywało różnorodne wahania fonetyczne: Melchior, Malchior, Melchier, Malchier, Melchiar, Malchar, Malchier, Marchel, Merchar, Malchar, Marchał, Melchar, Malchiel.

  Melczarek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Melczer - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Melec - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melech - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melecha - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melechowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melej - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melek - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melen - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melenczuk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Meleniak - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Melenik - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Meleniuk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Meleń - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Meleńczak - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Meleńczuk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Meler - od malarz.

  Melerowicz - od malarz.

  Melerowski - od malarz.

  Melers - od malarz.

  Melerski - od malarz.

  Melesa - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Meleska - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Meleskiewicz - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Melesz - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Meleszczak - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Meleszczuk - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Meleszczyk - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Meleszewski - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Meleszka - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Meleszkiewicz - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Meleszko - od melasa ‘wyrób uboczny przy produkcji cukru’.

  Melibroda - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melibruda - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melibrudzki - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melica - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melich - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melichowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melida - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melijan - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Melik - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melion - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Meliosz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melis - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl lub od melis ‘gatunek cukru.

  Melisa - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl lub od melis ‘gatunek cukru.

  Melisas - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl lub od melis ‘gatunek cukru.

  Melisiak - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl lub od melis ‘gatunek cukru.

  Melissa - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl lub od melis ‘gatunek cukru.

  Melisz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl lub od melis ‘gatunek cukru.

  Meliszek - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl lub od melis ‘gatunek cukru.

  Meliszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl lub od melis ‘gatunek cukru.

  Meliszowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl lub od melis ‘gatunek cukru.

  Meljan - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Meljon - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Meljon-Pilawa - złożenia brak; Meljon brak; Pilawa 1397 od nazwy miejscowej Pilawa (kilka wsi) i od nazwy herbu Pilawa.

  Melka, m. - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melko - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melkos - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Meller - od malarz.

  Mellerowicz - od malarz.

  Mellerowski - od malarz.

  Melloch - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Mellorowicz - od malarz.

  Melnar - 1386 od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Melnarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Melnarzyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Melner - 1469 od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Melnerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Melniak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melniczak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melniczek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melniczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melniczok - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melniczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melniczuk-Gżegolec - złożenia brak; Melniczuk w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos; Gżegolec od staropolskiego gżegżółka, gżegżółka ‘kukułka’.

  Melnik - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnikow - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnikowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melny - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnych - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnyczak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnyczek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnyczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnyczok - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnyczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melnykowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Melo - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Meloch - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melocha - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melon - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Melonczyk - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Melonek - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Melonik - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Melonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Melon-Walczak - złożenia brak; Melon w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian); Walczak 1767 od imion na Wal-, typu Walenty, Walerian lub od walić ‘burzyć, rozwalać; uderzać, sunąć powoli, ociężale’.

  Meloń - w grupie nazwisk pochodzących od melon ‘roślina dyniowata’, także od imienia Omieljan (= Emilian).

  Melosik - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melszteński - 1424 od nazwy miejscowej Melsztyn (tarnowskie, gmina Zakliczyn).

  Melsztyński - 1438 od nazwy miejscowej Melsztyn (tarnowskie, gmina Zakliczyn).

  Meluch - w grupie nazwisk pochodzących od imion typu Melchior, Melania lub od niemieckiej nazwy osobowej Mehl.

  Melwin - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Melwiński - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Melzacki - 1757 od nazwy miejscowej Melzak, dziś miasto Pieniężno (elbląskie).

  Melzak - 1377 od nazwy miejscowej Melzak, dziś miasto Pieniężno (elbląskie).

  Mełcicz - 1424 od omleć ‘zemleć’.

  Mełczuk - od omleć ‘zemleć’.

  Mełczyński - od omleć ‘zemleć’.

  Mełdziński - 1485 od nazwy miejscowej Mełdno, dziś Mełno (toruńskie, gmina Gruta).

  Mełdzyński - od nazwy miejscowej Mełdno, dziś Mełno (toruńskie, gmina Gruta).

  Mełec - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełech - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełen - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Mełenczuk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Mełeniuk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Mełeń - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Mełeńczuk - od imienia Melania, to od greckiego Melane, od melas ‘czarny’, melanoma ‘czarne piętno’.

  Mełeszczak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełeszka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełeszko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełgiewski - 1669 od nazwy miejscowej Mełgiew, dawniej Meglew (lubelskie, gmina Mełgiew).

  Mełgwa - od nazwy miejscowej Mełgiew, dawniej Meglew (lubelskie, gmina Mełgiew).

  Mełgwiński - 1473 od nazwy miejscowej Mełgiew, dawniej Meglew (lubelskie, gmina Mełgiew).

  Mełka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełnicki - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełnik - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełnyczajko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełnyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełus - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełuś - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mełwa - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Mełwa - od nazwy miejscowej Mełgiew, dawniej Meglew (lubelskie, gmina Mełgiew).

  Mełwicki - od nazwy miejscowej Mełgiew, dawniej Meglew (lubelskie, gmina Mełgiew).

  Mełwin - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Mełwiński - od malwa ‘roślina zielna z rodziny ślazowatych’.

  Mełwiński - 1782 od nazwy miejscowej Mełgiew, dawniej Meglew (lubelskie, gmina Mełgiew).

  Mełych - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Memel - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Memełko - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Memła - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Memmel - od niemieckiej nazwy osobowej Mammel, ta od imion na Mag- lub też od mamlać ‘żuć leniwie’.

  Menard - od niemieckiej nazwy osobowej Menard, ta od Maginhard.

  Menarek - od niemieckiej nazwy osobowej Menard, ta od Maginhard.

  Menarski - od niemieckiej nazwy osobowej Menard, ta od Maginhard.

  Menart - od niemieckiej nazwy osobowej Menard, ta od Maginhard.

  Menartowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Menard, ta od Maginhard.

  Menas - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Menasiak - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Menasik - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Menaszek - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Menc - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Menca - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mencała - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mencel - 1390 od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mencelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mencer - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Mencerowski - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Mencewicz - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Menciak - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mencik - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mencikowski - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mencina - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Menciński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Menciuk - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mencl - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mencler - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Menclewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Menclewski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Menclikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mencnarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzner, Mentzner.

  Mencner - od niemieckiej nazwy osobowej Menzner, Mentzner.

  Mencnerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzner, Mentzner.

  Mencyl - 1349 od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mencyna - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mencz - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Menczak - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Menczel - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Menczewicz - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Menczik - (Śl) od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Menczyk - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Menczykowski - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Menczyński - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mend - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Menda - 1488 w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendak - 1549 w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’; od gwarowego mendak ‘byk, buhaj’.

  Mendakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendakowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendal - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendala - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendala - 1657 od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendalewski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendalka - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendalko - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendalski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendalski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendaluk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendała - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendas - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendasik - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendek - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendel - 1740 od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendela - 1408 od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendelak - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendelawski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendeliński - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendelowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendelski - 1636 od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendeluk - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendeła - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mender - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendera - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Menderak - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Menderecki - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Menderek - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Menderer - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Menderewicz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Menderowicz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Menderski - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendewicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendke - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendla - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendlak - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendlicki - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendlik - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendlikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendlowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendlowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendluk - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mendocha - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendolak - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendon - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendoń - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendorek - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendoszewski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendowicz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendra - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrak - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendral - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrala - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendralla - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendraszek - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrek - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrela - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrella - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendroch - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrok - (Śl) od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrol - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendroń - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrowski - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendruch - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendruń - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendry - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendryca - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrych - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrychowski - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrygal - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygala - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygalla - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygała - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygała - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygałła - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygałła - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygrał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendrygrała - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendryk - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendryka - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrykiewicz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrykowski - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendryla - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendryn - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendryna - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendryń - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrys - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrysz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrysza - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendryś - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrzak - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrzycki - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendrzyk - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mendus - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Menduś - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendygraf - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendygral - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendygrał - 1625 od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendygram - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendyk - od staropolskiego mendyk ‘żebrak, dziad’.

  Mendyka - od staropolskiego mendyk ‘żebrak, dziad’.

  Mendykowski - od staropolskiego mendyk ‘żebrak, dziad’.

  Mendyl - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendys - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendza - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzak - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzel - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzel - 168 1 od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mendzela - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mendzela - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mendzelewski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzelowski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mendzelowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzia - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendziak - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendziara - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzicz - 1487 w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzigal - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendzigall - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mendzik - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzikowski - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzin - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzina - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendziorz - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzios - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendziuk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzla - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mendzlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mendzlik - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mendzoch - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Mendzuk - w grupie nazwisk pochodzących od Mend, Mand, te od germańskich imion na Mand-, też od męda, menda ‘gatunek wszy’.

  Menel - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Menelek - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Menelski - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Menelyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Mener - od niemieckiej nazwy osobowej Menard, ta od Maginhard.

  Menert - od niemieckiej nazwy osobowej Menard, ta od Maginhard.

  Menes - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Menesiak - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Menesik - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Meneś - od niemieckiej nazwy osobowej Mannes, ta od średnio-wysoko-niemieckiego mane33er ‘ten, co lubi jeść mak’ lub od imienia żydowskiego Man (n)es, to od Menasseh.

  Menich - od niemieckiej nazwy osobowej Menig, Menik.

  Meniczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Menig, Menik.

  Meniel - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Menik - 1734 od niemieckiej nazwy osobowej Menig, Menik.

  Menikas - od niemieckiej nazwy osobowej Menig, Menik.

  Menikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Menig, Menik.

  Menka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menkal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menkala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menkalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menkała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menkie - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menkina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menkinia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menkus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od męka lub od niemieckich nazw osobowych na Men-.

  Menl - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Menlich - od niemieckiej nazwy osobowej Mannel, ta od Mann ‘mężczyzna’.

  Mens - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Mensak - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Mensch - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Mensiak - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Mensik - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Menski - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mensyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Mensz - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Menszek - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Menszyk - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Menszyński - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Menś - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Ment - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Menta - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mentak - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mental - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentalis - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentalski - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentecki - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mentek - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mentel - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentelewicz - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentelewski - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentelis - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentelowski - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentelski - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentka - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mentkowski - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mentlak - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentlewiak - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentlewicz - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentlewski - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentol - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentolski - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentrak - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mentrycki - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mentryka - od metryka ‘akt urodzenia; dawniej księga zawierająca dokumenty publiczne’.

  Mentryka - od niemieckiej nazwy osobowej Manter, ta od imion germańskich na Mand-.

  Mentuch - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mentus - od niemieckich nazw osobowych Mant, Ment, te od nazw osobowych na Mand-, por. staro-wysoko-niemieckie mandjan ‘cieszyć się’.

  Mentyl - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentylewicz - od niemieckich nazw osobowych Mantel, Mentel, lub od mantel, mentel, manta ‘płaszcz’.

  Mentz - od niemieckich nazw osobowych Mentz, Mens, Manz, te od Maginhard.

  Mentzel - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Mentzner - od niemieckiej nazwy osobowej Menzner, Mentzner.

  Menzel - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Menzla - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Menzner - od niemieckiej nazwy osobowej Menzner, Mentzner.

  Menżyk - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Menżykowski - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Menżyński - od nazwy miejscowej Mężenin (łomżyńskie, gmina Śniadowo).

  Mer - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Mera - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merai - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merajka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Meran - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Meras - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merasiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Meraszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mercak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mercalo - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mercałło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mercało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mercek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mercelak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merch - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Mercha - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchalski - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchel - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merchel - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchelek - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merchelek - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchelski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merchelski - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merchlewicz - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merchlewski - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchlowski - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merchlowski - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchuł - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchut - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merchwa - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Mercik - 1730 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merciniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mercińczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mercisz - 14 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mercuło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mercuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Mercz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merczel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marc-, por. imiona Marcin, Marek, marzec, staropolskie marczeć ‘słabnąć, chudnąć’; od marzec ‘trzeci miesiąc roku’.

  Merda - 1648 od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdacz - 1676 od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdak - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdalski - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdał - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdała - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdało - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdas - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdasiński - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdek - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdel - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdelski - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merder - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdi - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdka - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdo - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdofel - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdowski - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdrala - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merduch - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merduła - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdyk - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdylak - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdzak - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdzik - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merdziński - od merdać, myrdać, mardać ‘machać, poruszać’, od gwarowego myrda ‘oprawca’.

  Merek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merena - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Merenda - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Merendowski - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Merendziak - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego maryna ‘ryba, brzana’.

  Meres - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Meresiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Meresta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mereszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mereszczowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mereszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mereszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Mereś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Mar-, por. imiona Marcin, Maria, Marek lub od mara, marzyć.

  Merg - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Mergalski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Merge - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Mergel - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Mergelski - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Merges - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Mergiel - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Mergies - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Mergilewicz - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Mergo - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Mergol - od staropolskiego margać ‘machać ogonem (o zwierzęciu)’ lub od imienia Małgorzata.

  Merha - od staropolskiego marcha ‘trup ludzki lub zwierzęcy’.

  Merhel - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkator - 1622 od łacińskiego mercator ‘kupiec’.

  Merke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkel - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merkel-Wielozierski - złożenia brak; Merkel od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-; Wielozierski brak;

  Merkiel - 1390 od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkil - 1389 od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merkis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkla - od niemieckiej nazwy osobowej Markel, ta od podstawy Mark-, por. imiona germańskie na Mark-.

  Merko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merks - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkuda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkułow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkułowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkułów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkur - od Merkury ‘nazwa planety’, to od nazwy boga rzymskiego Merkurius.

  Merkura - od Merkury ‘nazwa planety’, to od nazwy boga rzymskiego Merkurius.

  Merkury - od Merkury ‘nazwa planety’, to od nazwy boga rzymskiego Merkurius.

  Merkus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkusz - 1427 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marek. Imię pochodzenia łacińskiego, od Marcus, genetycznie związane z bogiem Marsem. W Polsce notowane od XIII wieku.

  Merkwa - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Merkwiczko - od marchew, też marchiew, markiew, marekwia.

  Merla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merlański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merle - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merlewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merlich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merlowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merłak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy marl-, marł-, por. z-marły, marlić się ‘dostawać zmarszczek’.

  Merman - od niemieckiej nazwy osobowej Meermann, ta od apelatywu Meermann ‘człowiek nieforemny, monstrum’.

  Mermaniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Meermann, ta od apelatywu Meermann ‘człowiek nieforemny, monstrum’.

  Mermanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Meermann, ta od apelatywu Meermann ‘człowiek nieforemny, monstrum’.

  Mermanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Meermann, ta od apelatywu Meermann ‘człowiek nieforemny, monstrum’.

  Mermański - od niemieckiej nazwy osobowej Meermann, ta od apelatywu Meermann ‘człowiek nieforemny, monstrum’.

  Mermon - od niemieckiej nazwy osobowej Meermann, ta od apelatywu Meermann ‘człowiek nieforemny, monstrum’.

  Mermoń - od niemieckiej nazwy osobowej Meermann, ta od apelatywu Meermann ‘człowiek nieforemny, monstrum’.

  Meron - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronek - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronicki - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meroniecki - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronik - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meroniuk - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronk - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronka - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronke - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronko - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronow - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronowicz - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meronów - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meroń - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Merończyk - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Meroński - w grupie nazwisk pochodzących od marona ‘żółty kwiat, rodzaj rumianku’, też od imion na Mar- lub od niemieckiej nazwy osobowej Meron.

  Mers - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Mersa - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Mersich - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Mersz - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Merszak - od dawnego myrcha ‘klacz’.

  Merszel - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Merszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Mar-, typu Marcin, Marek.

  Mert - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Merta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertek - 16 16 w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mertins - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mertka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertuszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertyka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mertyna - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mertyńczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Marcin. Imię pochodzi od łacińskiego Martinus i oznaczało pierwotnie ‘należący do boga wojny Marsa’. W Polsce notowane od XIII wieku. Obok formy Macin spotyka się w średniowieczu Mercin, Morcin, Martyn.

  Mertyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Mertys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Marta, także od Marcin. Imię Marta, znane w Polsce od XIII wieku, jest pochodzenia aramejskiego, od marta ‘pani’.

  Meruk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Meruszok - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Meruszyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merwa - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Merwald - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Merwałd - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Merwant - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Merward - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Merwart - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Merwat - od niemieckiej nazwy osobowej Markwart, ta od staro-wysoko-niemieckiego mark-wart ‘granica + strażnik’

  Merwicki - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Merwid - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Merwin - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Merwiński - od gwarowego marwa ‘rodzaj gryki; okruchy’.

  Meryk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Meryło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Meryn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Merynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Merynowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia żeńskiego Maryna. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, od łacińskiego Marinus, to od przymiotnika marinus ‘morski’.

  Meryś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merzola - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merzowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merzwa - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Merzyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Merzyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mer-, por. mer ‘burmistrz’, niemieckie nazwy osobowej na Mer-, Mar-, polskie nazwy osobowe na Mar- z przejściem ar- w er-.

  Mes - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesa - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesiak - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesiarz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Mesiasz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Mesic - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesiołek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesior - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesjarz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Mesjasz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Meslik - od mesel, meseł ‘dłuto’.

  Meslo - od mesel, meseł ‘dłuto’.

  Mesła - od mesel, meseł ‘dłuto’.

  Mesłek - od mesel, meseł ‘dłuto’.

  Mesłocha - od mesel, meseł ‘dłuto’.

  Mesner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Mesnerowicz - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Mess - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Messal - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Messek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Messjasz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Messner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Messyarz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Messyasz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Messyjasz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Mesta - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mestek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mestył - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mesyasz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Mesyjasz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Mesyk - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesza - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszak - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’; od meszek ‘drobny mech’.

  Meszel - 142 1 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszeński - 1472 od nazwy miejscowej Meszna (tarnowskie, gmina Tuchów).

  Meszka - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszke - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszko - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszkowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesznic - 1435 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Mesznik - 1495 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszuk - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meszyasz - od mesjasz ‘zbawiciel’.

  Meszyński - od nazwy miejscowej Meszna (tarnowskie, gmina Tuchów).

  Meś - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meśko - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Meß, Mesch, te od średnio-wysoko-niemieckiego meß, messe ‘mosiądz’.

  Meślak - od mesel, meseł ‘dłuto’.

  Meślin - od mesel, meseł ‘dłuto’.

  Met - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metak - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metal - od metal.

  Metalewicz - od metal.

  Metalewski - od metal.

  Metalica - od metal.

  Metaliński - od metal.

  Metalowski - od metal.

  Metalski - od metal.

  Metara - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metel - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metela - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metelański - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metelica - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metelicki - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metelka - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metelkin - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metella - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metello - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metelowski - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metelski - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Meteluch - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metełka - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metenka - 1662 od ukraińskiego metaty ‘rzucać’.

  Meteńka - od ukraińskiego metaty ‘rzucać’.

  Meteńko - od ukraińskiego metaty ‘rzucać’.

  Meter - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metera - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Meterka - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Meterko - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Meterowicz - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Meterski - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Meterz - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Meterzyński - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metiuk - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metka - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metko - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metkowski - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metlak - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metlewiak - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metlewicz - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metlewski - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metlica - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metlicki - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metlo - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metloch - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metluk - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Metła - od wschodniosłowiańskiego metel ‘zamieć’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Metel.

  Meto - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metodiew - od imienia Metody, z greckiego Methodios, wschodniosłowiańskiego Nefed, to od Mefodij, polskiego Metody.

  Metow - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metr - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metra - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metrak - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metras - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metraszek - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metrika - od metryka ‘akt urodzenia; dawniej księga zawierająca dokumenty publiczne’.

  Metrowski - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metruszka - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metrycki - od metryka ‘akt urodzenia; dawniej księga zawierająca dokumenty publiczne’.

  Metryk - od metryka ‘akt urodzenia; dawniej księga zawierająca dokumenty publiczne’.

  Metryka - od metryka ‘akt urodzenia; dawniej księga zawierająca dokumenty publiczne’.

  Metrykowski - od metryka ‘akt urodzenia; dawniej księga zawierająca dokumenty publiczne’.

  Metryszyn - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Metrzak - od dawnego metr ‘mistrz, nauczyciel’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meter.

  Mett - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metta - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metto - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metusewicz - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metuszek - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metych - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metyk - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metykiewicz - od niemieckich nazw osobowych Met, Mett, te od imion germańskich na Med.-.

  Metys - od Metys ‘mieszaniec dwóch różnych ras’.

  Metysewicz - od Metys ‘mieszaniec dwóch różnych ras’.

  Metyś - od Metys ‘mieszaniec dwóch różnych ras’.

  Metzner - od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Metznery - od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Meus - od łacińskiego meus ‘mój’ lub od meus ‘emaus’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meuß, ta od imienia Bartholomeus.

  Meusek - od łacińskiego meus ‘mój’ lub od meus ‘emaus’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meuß, ta od imienia Bartholomeus.

  Meusel - od łacińskiego meus ‘mój’ lub od meus ‘emaus’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meuß, ta od imienia Bartholomeus.

  Meusiak - od łacińskiego meus ‘mój’ lub od meus ‘emaus’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meuß, ta od imienia Bartholomeus.

  Meusik - od łacińskiego meus ‘mój’ lub od meus ‘emaus’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meuß, ta od imienia Bartholomeus.

  Meuss - od łacińskiego meus ‘mój’ lub od meus ‘emaus’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meuß, ta od imienia Bartholomeus.

  Meusz - od łacińskiego meus ‘mój’ lub od meus ‘emaus’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meuß, ta od imienia Bartholomeus.

  Meuszyński - od łacińskiego meus ‘mój’ lub od meus ‘emaus’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meuß, ta od imienia Bartholomeus.

  Meuś - od łacińskiego meus ‘mój’ lub od meus ‘emaus’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Meuß, ta od imienia Bartholomeus.

  Mewa - od mewa ‘gatunek ptaka’.

  Mewak - od mewa ‘gatunek ptaka’.

  Mewałko - od mewa ‘gatunek ptaka’.

  Mey - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Meya - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Meyer - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Meyerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Meyk - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Meyka - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Meyke - od maj ‘nazwa miesiąca’ maić.

  Meyna - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meynas - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meyńczak - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meyńczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Meine, od Magino, to od imienia Maginhart, Maginrich.

  Meyr - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Meyro - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Meyrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Meyse - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Meysyk - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Meysztowicz-Dudziak - złożenia brak; Meysztowicz- brak; Dudziak 1644 od duda, dziś dudy ‘instrument muzyczny; lichy grajek’.

  Meyza - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Meyze - od niemieckiej nazwy osobowej Meise, ta od Meise ‘sikorka’.

  Mezakowski - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mezal - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mezei - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mezek - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mezela - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mezencow - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mezner - od niemieckich nazw osobowych Meisner, MeiBner, te od nazwy miejscowej MeiBen (= Miśnia).

  Mezyk - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mezyński - od nazwy miejscowej Mężenin (łomżyńskie, gmina Śniadowo).

  Meżyk - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Meżykiewicz - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Meżykowski - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Meżyński - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Meżyński - od nazwy miejscowej Mężenin (łomżyńskie, gmina Śniadowo).

  Męc - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcała - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męcek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcel - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Męch - od nazw osobowych na Mą-, Mę-, typu Mękarz.

  Męcharowski - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary; od męcherz ‘pęcherz’.

  Męcherzyński - od macharz ‘pęcherz’, możliwe też od imienia Makary; od męcherz ‘pęcherz’.

  Męciak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcikalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcina - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcina-Krzesz - złożenia brak; Męcina w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław; Krzesz 1380 od imion na Krze-, typu Krzesimir.

  Męciński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męciński - 1462 od nazwy miejscowej Męcina (nowosądeckie, gmina Sękowa).

  Męcipiwko - 1555 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcipiwo - 15 17 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcipiwowicz - 1552 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męciwoda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męckiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męckowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męclewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Męclewski - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Męcykalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męcz - 13 18 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczarski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczekalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męczekelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męczel - od niemieckiej nazwy osobowej Menzel, ta od germańskich imion na Mand-.

  Męczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczko - 1426 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczkowski - od nazwy miejscowej Męczko (łomżyńskie, gmina Wizna).

  Męczków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męcznik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczuga - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczużyc - 1388 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Męczyński - 1583 od nazwy miejscowej Męczyn (siedleckie, gmina Mokobody), Mączniki (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Męczywor - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Męczywór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Męć - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męćkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męda - 1394 od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędaczek - 1536 od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędak - 1394– od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędakiewicz - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędakowski - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędala - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędalka - 1489 od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędalski - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędała - 1445 od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędasik - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędawa, m. - 1434 od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędel - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędela - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędelak - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędelski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Męder - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mędera - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Męderak - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Męderek - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Męderk - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Męderowicz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Męderski - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mędkiewicz - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędkowski - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędla - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędlak - 179 1 od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędlar - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędlarski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędlarz - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędluk - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędon - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędoń - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędor - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mędorowicz - od niemieckich nazw osobowych Mender, Mander, może też od mądry.

  Mędosik - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędowicz - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędowski - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędra - od mądry.

  Mędrachowski - od mądry.

  Mędracki - od mądry.

  Mędrak - od mądry.

  Mędrakiewicz - od mądry.

  Mędrala - od mądry.

  Mędrala-Grabiec - złożenia brak; Mędrala od mądry; Grabiec 139 1 od grab ‘drzewo liściaste, też od grabić ‘rabować’, grabie.

  Mędrasik - od mądry.

  Mędrasz - od mądry.

  Mędraszek - od mądry.

  Mędraszewski - od mądry.

  Mędraś - od mądry.

  Mędrawski - od mądry.

  Mędrecki - od mądry.

  Mędrecki - od nazwy miejscowej Mędrzyce (toruńskie, gmina Świecie nad Osą).

  Mędrek - od mądry.

  Mędrela - od mądry.

  Mędrkiewicz - od mądry.

  Mędrkowicz - 1557 od mądry.

  Mędrkowski - od mądry.

  Mędro - od mądry.

  Mędroch - od mądry.

  Mędrocki - od mądry.

  Mędrola - od mądry.

  Mędron - od mądry.

  Mędroń - od mądry.

  Mędrowicz - od mądry.

  Mędrowski - od mądry.

  Mędry - od mądry.

  Mędrych - od mądry.

  Mędrychowski - od mądry.

  Mędrycki - od mądry.

  Mędrycki - od nazwy miejscowej Mędrzyce (toruńskie, gmina Świecie nad Osą).

  Mędrygal - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mędrygał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mędrygrał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Mędryk - od mądry.

  Mędrykiewicz - od mądry.

  Mędrykowski - od mądry.

  Mędryla - od mądry.

  Mędryń - od mądry.

  Mędrys - od mądry.

  Mędrysa - od mądry.

  Mędrysz - od mądry.

  Mędrzak - od mądry.

  Mędrzał - od mądry.

  Mędrzechowski - od mądry.

  Mędrzecki - od mądry.

  Mędrzecki - 1788 od nazwy miejscowej Mędrzyce (toruńskie, gmina Świecie nad Osą).

  Mędrzejewski - od mądry.

  Mędrzek - od mądry.

  Mędrzelewski - od mądry.

  Mędrzycha - od mądry.

  Mędrzychowski - od mądry.

  Mędrzycki - od mądry.

  Mędrzycki - od nazwy miejscowej Mędrzyce (toruńskie, gmina Świecie nad Osą).

  Mędrzyk - 14 16 od mądry.

  Mędrzykowski - od mądry.

  Mędrzyński - od mądry.

  Mędrzywołek - od mądry.

  Męducki - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Męduła - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędura - 1566 od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Męduś - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędyk - od staropolskiego mendyk ‘żebrak, dziad’.

  Mędyka - od staropolskiego mendyk ‘żebrak, dziad’.

  Mędykowski - od staropolskiego mendyk ‘żebrak, dziad’.

  Mędyków - od staropolskiego mendyk ‘żebrak, dziad’.

  Mędza - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzek - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzela - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzelek - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzia - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędziak - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzibuła - 1483 od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędziel - od niemieckiej nazwy osobowej Mendel, Mandel lub od mendel ‘piętnaście sztuk’.

  Mędziga - 1389 od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzigał - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzik - 1432 od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzikowski - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędziło - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzin - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędziński - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzka - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzkiewicz - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzlak - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Mędzlewski - od męda, menda ‘gatunek wszy, mendoweszka’ lub do staropolskiego mądo ‘jądro’.

  Męka - 1250 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękada - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć, lub od mękal ‘nudziarz, mieszczuch’.

  Mękalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękała - 1489 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękarski - 16 13 od nazwy miejscowej Mękarzowice (kieleckie, gmina Czarnocin).

  Mękarz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Mękarzec - 1408 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć; od mączka.

  Mękarzewski - 1470 od nazwy miejscowej Mękarzowice (kieleckie, gmina Czarnocin).

  Mękarzowski - od nazwy miejscowej Mękarzowice (kieleckie, gmina Czarnocin).

  Mękas - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękinia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękola - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękolski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękosa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękosz - 1300 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękosza - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękoszko - 1409 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękoszyc - 1305 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Mękowski - od nazwy miejscowej Mąkoszyn (bydgoskie, gmina Szubin).

  Mękus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mąk-// męk-, por. mąka, męka, męczyć.

  Męs - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Męsik - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Męsikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Mens, ta od imienoa Meinhard, też od Mensch ‘mężczyzna’.

  Męsior - od dawnego mosor ‘naczynie wydłubane z drzewa, czerpak’.

  Męski - 1446 od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’; od przymiotnika męski.

  Męta - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętal - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętala - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętek - 1396 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętel - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętka - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętkowic - 12 16 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętlak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętlek - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętlewiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętlewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętlicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętła - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętłak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętny - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Męto - 1426 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętol - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętowski - 1733 od nazwy miejscowej Mątowy (elbląskie, gmina Miłoradz).

  Mętula - 153 1 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw mąt-, męt-, por. mącić, dawniej męcić, imiona złozone Męcimir, Męcisław.

  Mętwicki - od nazwy miejscowej Mątwica (łomżyńskie, gmina Nowogród).

  Męzia - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Męzik - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Męziński - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Męzydło - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Męzyk - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężak - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężalik - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężał - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężałka - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężatka - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężczyzna - 1400 od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężek - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężeński - 1465 od nazwy miejscowej Mężenin (łomżyńskie, gmina Śniadowo).

  Mężeński - 1465 od nazwy miejscowej Mężenin (łomżyńskie, gmina Śniadowo).

  Mężko - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężkowski - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężla - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężnicki - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężno - 1488 od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężny - 1453 od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’; od mężny ‘odważny’.

  Mężochowic - 140 1 od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężowski - 1446 od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’; od przymiotnika mężowski.

  Mężyc - 1253 od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężycki - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężydło - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężyk - 1397 od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’ lub od staropolskiego mężyk ‘nazwa rośliny, mandragora’, też ‘mały człowiek; źrenica’.

  Mężykiewicz - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężykowski - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężyk-Sikorski - złożenia brak; Mężyk 1397 od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’ lub od staropolskiego mężyk ‘nazwa rośliny, mandragora’, też ‘mały człowiek; źrenica’; Sikorski 1444 od nazw miejscowych typu Sikorzyce, Sikorzyn, Sikory.

  Mężyl - od mąż ‘mężczyzna; człowiek odważny, dostojny; małżonek’.

  Mężyński - 1689 od nazwy miejscowej Mężenin (łomżyńskie, gmina Śniadowo).

  Mężyński - 1689 od nazwy miejscowej Mężenin (łomżyńskie, gmina Śniadowo).

  Mgeładze-Arciuch - złożenia brak; Mgeładze brak; Arciuch od imienia Artemi, Artemij, używanego od średniowiecza na Kresach Wschodnich, pochodzącego od greckiego Arthémios, a to od imienia bogini Artemis.

  Mgiełka - od mgła.

  Mglej - od mgła.

  Mgła - 1497 od mgła.

  Mgłej - od mgła.

  Mgłosiek - od mgła.

  Mgłosik - od mgła.

  Mgłoszek - od mgła.

  Mgłowski - od mgła.

  Mgowski - 1476 od nazwy miejscowej Mgowo (toruńskie, gmina Płużnica).

  Mhlec - (pod wpływem czeskim) od mgła.

  Mhlicki - (pod wpływem czeskim) od mgła.

  Miac - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miach - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miachalak - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miachałek - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miachałowski - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miachczyłowicz-Wolski - złożenia brak; Miachczyłowicz brak; Wolski 138 1 od nazwy miejscowej Wola (częste).

  Miaciaszek - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miacieszyn - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miaczkowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miaczyn - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miaczyński - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miać - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miaćkowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miadełko - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadkowski - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadoński - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadowczak - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadowicz - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadziałka - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadziałko - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadziec - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadzielec - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadzielski - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadziołko - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miadziółko - (pod wpływem białoruskim) od miód.

  Miahki - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miaka - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakczyło - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakienko - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakienkow - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakienow - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakieńkij - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakinik - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakinin - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakinko - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakinkow - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakinków - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakinnik - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakiński - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakisz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakos - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakota - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakoto - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miakszyk - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mialcarek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mialik - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Mialski - 1765 od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Mialuk - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miał - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałaj - 1432 od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałczygrosz - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałczyk - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałek - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałk - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałka - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałkas - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałkaś - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałki - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałkos - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałkosz - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałkoś - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałkowski - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałkowski - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałkus - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miałszygrosz - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Mian - 1460 od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Mianecki - od nazwy miejscowej Mianocice (kieleckie, gmina Książ Wielki).

  Mianiecki - od nazwy miejscowej Mianocice (kieleckie, gmina Książ Wielki).

  Miannik - od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Miano - od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Mianocki - 1439 od nazwy miejscowej Mianocice (kieleckie, gmina Książ Wielki).

  Mianowana - od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Mianowany - od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Mianowicz - od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Mianowski - 1394 od nazwy miejscowej Mianów, Mianowo (kilka wsi).

  Miańko - od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Miar - od miara, mierzyć.

  Miara - 1494 od miara, mierzyć.

  Miarczyk - 168 1 od miara, mierzyć.

  Miarczyński - od miara, mierzyć.

  Miarecki - od miara, mierzyć.

  Miareczka - od miara, mierzyć.

  Miareczko - od miara, mierzyć.

  Miarka - 1437 od miara, mierzyć.

  Miarkiewicz - od miara, mierzyć.

  Miarko - od miara, mierzyć.

  Miarkowicz - od miara, mierzyć.

  Miarkowski - od miara, mierzyć.

  Miarnik - od miara, mierzyć.

  Miarnowski - od miara, mierzyć.

  Miarowski - od miara, mierzyć.

  Miarski - od miara, mierzyć.

  Miarzyński - od miara, mierzyć.

  Mias - od mięso.

  Miasek - od mięso.

  Miasiak - od mięso.

  Miasiarz - od dawnego misiarz ‘człowiek kastrujący zwierzęta’.

  Miasik - od mięso.

  Miaskiewicz - od mięso.

  Miasko - od mięso.

  Miaskowski - od mięso.

  Miaskowski - 139 1 od nazwy miejscowej Miaskowo, dziś Miąskowo (leszczyńskie, gmina Osieczna).

  Miaso - od mięso.

  Miasojed - od mięso.

  Miasojedonow - od mięso.

  Miasojedow - od mięso.

  Miasopust - od mięso; mięsopust ‘ostatki, zapusty; uczta’.

  Miast - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Miastkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Miastkowski - 1544 od nazwy miejscowej Miastków (siedleckie, gmina Miastków Kościelny).

  Miastowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Miastowski - 1500 od nazwy miejscowej Miastowice (bydgoskie, gmina Kcynia).

  Miaszała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Miaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Miaszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Miaszygrosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Miaśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Miaśnik - od mięso.

  Miaśnikiewicz - od mięso.

  Miaśnikow - od mięso.

  Miatka - od mięta.

  Miatkowski - od mięta.

  Miaz - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miazak - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miazdalski - od miazda, miazdra ‘błonka, naskórek’.

  Miazdzyk - od miazda, miazdra ‘błonka, naskórek’.

  Miazek - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miazga - 1399 od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’.

  Miazgiewicz - 1779 od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’.

  Miazgowicz - 1489 od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’.

  Miazgowski - od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’.

  Miazgul - od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’.

  Miazin - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miaziniak - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miazio - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miazon - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miaż - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miażdzyk - od miazda, miazdra ‘błonka, naskórek’.

  Miażdżyk - od miazda, miazdra ‘błonka, naskórek’.

  Miażek - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miażkiewicz - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miąc - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miącek - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miącka - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miącz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miączewski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miączkowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miączyński - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miączyski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miąć - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miąda - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miądlicki - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miądlikowski - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miądowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miądzel - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miądziel - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miągała - XVI w. od gwarowego miągać, mięgolić ‘pomiałkiwać’.

  Miągowski - od gwarowego miągać, mięgolić ‘pomiałkiwać’.

  Miąkisz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miąkota - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miąsa - od mięso.

  Miąsak - od mięso.

  Miąsek - 1423 od mięso.

  Miąsik - od mięso.

  Miąska - od mięso.

  Miąskiewicz - od mięso.

  Miąsko - 142 1 od mięso.

  Miąskowiak - od mięso.

  Miąskowski - od nazwy miejscowej Miąskowo (leszczyńskie, gmina Osieczna; poznańskie, gmina Krzykosy).

  Miąso - od mięso.

  Miąsopust - od mięso; mięsopust ‘ostatki, zapusty; uczta’.

  Miąsowski - 1447 od nazwy miejscowej Miąsowa (kieleckie, gmima Sobków).

  Miąszeszydło - 1530 od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od miąszy + szydło.

  Miąszkiewicz - od mięso.

  Miąśkiewicz - od mięso.

  Miąśkowiak - od mięso.

  Miąśkowski - od mięso.

  Miąta - 1638 od mięta.

  Miątek - od mięta.

  Miątka - od mięta.

  Miątkiewicz - od mięta.

  Miątkowicz - od mięta.

  Miątkowski - od mięta.

  Miąza - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miązak - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miązek - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miązel - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miązik - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miązka - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miązkiewicz - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miązko - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miązkowski - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miąż - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miążek - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miążela - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miążkiewicz - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miążko - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Miąższa Noga - 1485 od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Miąższy - 14 18 od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’.

  Mic - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mica - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micach - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mical - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micalak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micalczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micalik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micalski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micał - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micała - 1668 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micałek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micałowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micarek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micelski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micer - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micerak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micerski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miceusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micewa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mich - 1 125 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micha - 1685 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michacewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michacik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michacz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michać - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michael - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaeli - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaelis - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaelsen - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaelus - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michail - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michailiuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michailow - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michailów - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaiłow - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaj - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajak - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajczyk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajel - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajkow - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajków - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlak - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlec - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlenko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlew - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajliczenko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlik - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlina - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlis - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajliszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajliw - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlo - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlow - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlów - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajluk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlun - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajluniów - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajlyszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajło - 1437 (KrW) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajłow - 1487 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajłowa - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajłowicz - 1483 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajłowski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajłów - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajłuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajłuszkin - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajłuszko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michajłyszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michal - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michala - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalac - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalach - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalak - 1683 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalak-Michalewski - złożenia brak; Michalak 1683 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał. Imię biblijne, od hebrajskiego mika’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku; Michalewski w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał. Imię biblijne, od hebrajskiego mika’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku.

  Michalak-Nowak - złożenia brak; Michalak 1683 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał. Imię biblijne, od hebrajskiego mika’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku; Nowak 1335 od nowy; od nowak ‘człowiek nowy, przybysz’.

  Michalar - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalarz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalas - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalaszek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalcewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalcula - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalculin - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczak - 1663

  Michalczek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczenia - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczenko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczewski - 1603 od nazwy miejscowej Michalczowa (nowosądeckei, gmina Łososina Dolna).

  Michalczik - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczok - (Śl) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczonek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczowicz - 1794 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczowski - 1400 od nazwy miejscowej Michalczowa (nowosądeckei, gmina Łososina Dolna).

  Michalczuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczyc - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczyc - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczycz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczyk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczyk - 1605 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczyński - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalczyszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalda - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaldo - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michale - (= ę) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalec - 14 10 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalecki - 1389 od nazwy miejscowej Michalcza (poznańskie, gmina Kłecko).

  Michaleczko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaleczny - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalejko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalenc - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalenć - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalenia - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalenicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalenik - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalenko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaleńć - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaleńko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaleszczuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalew - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalewicz - 1500 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalewski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michali - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliak - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalic - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalica - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalicha - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalichyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalicki - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliczek - 1790 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliczenko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliczko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliczuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliczyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalik - 1398 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalik-Lipka - złożenia brak; Michalik 1398 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał. Imię biblijne, od hebrajskiego mika’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku; Lipka 1396 od lipka.

  Michalikowic - 1487 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalikowski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalin - 1386 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalina - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalini - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalinko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliński - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalis - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliszczyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliszyk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaliuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalka - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalke - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalkiewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalla - (Śl) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michallak - (Śl) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michallek - (Śl) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michallik - (Śl) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalok - (Śl) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalonek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalowa - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalowek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalowski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalski - XV w. od nazwy miejscowej Michałowice, Michałów (liczne).

  Michalszczak - od nazwy miejscowej Michałowice, Michałów (liczne).

  Michalszczyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalszczyszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaluk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalunia - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalunio - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michalus - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaluś - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michaluta - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michał - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michała - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałaciuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałaczuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałajko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałak - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałcewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałczak - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałczenko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałczenkow - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałczenow - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałczewski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałczuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałczyk - 1652 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałczyszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałec - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałecki - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałeczko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałejko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałek - 1393 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałeńko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałewycz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałka,M. - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałkiewicz - 1774 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałko - 1350 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałkow - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałkowicz - 143 1 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałkowski - 1728 od nazw miejscowych typu Michałko, Michałkowa, Michałkowice.

  Michałków - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałła - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michało - 1437 (KrW) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałojć - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałojko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałonka - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałoski - od nazw miejscowych Michałowice, Michałów (częste).

  Michałoś - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałow - 1447 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałowicz - 1325 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałowski - 1392 od nazw miejscowych Michałowice, Michałów (częste).

  Michałowy - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałowycz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałów - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałunek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałus - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałuszek - 148 1 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałuszka - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałuszko - 1442 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałuś - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michałyk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michana - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michancio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michanczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaniewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaniów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michankow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michanol - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michanowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michań - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michańcio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michańczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michańków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micharczk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micharczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micharek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micharewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micharowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micharski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michasik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michasionek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michasiów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michasiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaskowic - 1605 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michasow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michasz - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaszczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaśków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michata - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michatczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michatek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michaus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michawczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michawicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michcik - 1599 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michciński - 1682 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michej - 1433 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michejda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michejów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michel - 13 10 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michelas - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michelik - 1470-80 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michelis - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micheliś - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michelius - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michelke - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michella - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michels - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michelski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michelson - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michelus - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micheł - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michen - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michenka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micheń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micheńko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micheński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micher - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj luib od niemieckiej nazwy osobowej Micher, ta od imienia Michael.

  Michera - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micherczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micherda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micherdziński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micherdzyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micherek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micherewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micherowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micherski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michicz - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michiej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michiejew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michiejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michielewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michielus - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michilewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michilowic - 1393 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michina - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michl - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michl - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michla - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michla - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michlaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michlado - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlak - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlec - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michlewski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michlic - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlicki - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlik - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlina - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlinek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michliński - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michliszyn - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlkiewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlok - (Śl) od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlowicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlowski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlów - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michlski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michluk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michła - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michłaek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michłanowicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michłek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michłowicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michłowski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michna, m. - 1392 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnacki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michne - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michner - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michni - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniacki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniadowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniak - 1786 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnic - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnicki - 1636 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnienko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniewski - od nazwy miejscowej Michniów (kieleckie, gmina Suchedniów).

  Michnik - 14 15 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnikow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnikowicz - 1452 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnionek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniowski - od nazwy miejscowej Michniów (kieleckie, gmina Suchedniów).

  Michniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michniukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michno - 1387 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnol - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnolski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnowicz - 144 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michnowski - 1630 od nazwy miejscowej Michniów (kieleckie, gmina Suchedniów).

  Micho - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michociak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michocki - 1608 od nazwy miejscowej Michocin (wieś zagrodowa, krakowskie).

  Michol - 1459 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michola - 14 13 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholak - 1403 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholcz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholczewski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholczuk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholczyk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholec - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholecki - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholewicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholik - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholok - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholowicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholski - 1476 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Micholt - 1402 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michoł - 1459 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michoła - 14 13 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michołek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michołko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michołow - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michołowicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michołowski - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michołów - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michołuszek - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michołuszko - 148 1 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michołyk - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michonka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michonowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michoń - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michończyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michońko - 1494 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michoński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michor - 1604 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michorecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michorowski - 1526 od nazwy miejscowej Michorowo (elbląskie, gmina Sztum).

  Michorski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michorzewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michorzowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michosiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michoś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michota - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michotek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michotka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michotowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michowicki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michowicz - 1474 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michowik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michowski - 1446 od nazw miejscowych Michowice, Michów (kilka wsi).

  Michół - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michółka - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michón - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michór - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michórski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michówka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michra - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michrowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michsza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michta - 158 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michtak - 1684 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michtalewicz - XVI w. w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michtas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michtyl - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michul - 1478 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michulak - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michulec - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michulic - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michulik - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michulski - 1794 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michuł - 1459 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michuła - 1743 od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michułka - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michułko - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michułowicz - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Michun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michuniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michunowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michuń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michurski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michusik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michuta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michutka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michwa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michwiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Michwo - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Michał, też od imion na Mi-, typu Milosław, Mirosław, Mikołaj.

  Micia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciach - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciałkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciałkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciałowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micianiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciejczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micielewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micielica - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micieliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micielnica - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micielnik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micielowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micielski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micien - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micieński - 16 18 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micieszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micikowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micinda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciniak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciniowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micinowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciński - 1660 od nazwy miejscowej Micin (płockie, gmina Krzyżanów).

  Micio - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce odXII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciochowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciołek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciołkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micior - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micióła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciór - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciucewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciucha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciuda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciul - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciula - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciulewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciuł - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micium - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciuń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciuński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciurz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciuta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciuto - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciwiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miciwski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mick - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickalak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickalski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickaniewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickanis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickarek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micker - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickerski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickie - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickiewicz-Rękawek - złożenia brak; Mickiewicz w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203); Rękawek od ręka; rękaw.

  Mickis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickonis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickoś - – w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micksch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickunas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickuń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickurz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mickuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micnar - 1497 od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Micner - od niemieckich nazw osobowych Metzner, Matzner ‘rzeźnik’, te od średniowysokoniemieckiego metzjen ‘dokonywać uboju’.

  Micnik - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Micołek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micor - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micoś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micot - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micota - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micór - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micuda - 1626 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micuga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micuł - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micuła - 1789 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micuniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micuń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micuński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micurz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micut - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micuta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micy - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micył - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micyusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micz - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczaja - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczajka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczal - 1628 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczalczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczalec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczalski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczał - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczałek - 1486 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczałowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczan - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczarek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczarski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczek - 1373 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczel - 1392 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczka, m. - 1470-80 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczke - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczko - 1332 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczkuła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micznicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Micznik - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Micznikowski - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miczno - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczołek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczorek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczuga - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczulas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczulis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczulski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczuń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczur - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczurski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczyk - 1372 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczyński - 16 10 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miczyporuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Nikifor. Imię pochodzenia greckiego niképhóros ‘przynoszący zwycięstwo, zwycięski’. W Polsce notowane późno, głównie na Kresach Wschodnich.

  Mić - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mićka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mićkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mićko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mićkow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mićkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mićków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mićkuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mida - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midak - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midalski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midałek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midar - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midel - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Middel, ta od średnioniemieckiego Middle ‘środek, pośrednictwo; układ’.

  Mider - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midera - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Miderski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midgal - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Midgalski - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Midgał - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Mido - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midon - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midoniek - 1577 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midoń - 1588 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midończyk - 16 14 w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midoński - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midor - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midos - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midra - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midrasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midriuk - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midro - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midrzak - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Miduch - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Miduchowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Miduńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midur - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midura - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Miduszewski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midyk - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midysiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midzalak - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midzalski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midzek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midzel - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midzel - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Middel, ta od średnioniemieckiego Middle ‘środek, pośrednictwo; układ’.

  Midzelewski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Middel, ta od średnioniemieckiego Middle ‘środek, pośrednictwo; układ’.

  Midzelski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Middel, ta od średnioniemieckiego Middle ‘środek, pośrednictwo; układ’.

  Midzia - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midziak - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midzialski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midziałek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midziar - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midziarek - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midzierski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego midera ‘ruina, upadek’.

  Midzik - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midzio - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midziocha - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Midziołek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Midde, ta od średnioniemieckiego middle ‘ pośrednik, pojednawca’; czasem też od miód.

  Miecach - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecał - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecała - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecanowski - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecarek - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miecarek - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecarz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miecek - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miech - 1473 w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechaczek - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechaj - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechajłów - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechciał - od nie chcieć.

  Miechkot - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miechkota - (Śl) od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miechna - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechniak - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechnicki - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechnicz - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechnik - 143 1 w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechnikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechno - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechoń - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechorczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechorek - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechorski - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechota - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechotek - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechow - 1372 od nazwy miasta Miechów (kaliskie).

  Miechowiak - od nazwy miasta Miechów (kaliskie).

  Miechowian - od nazwy miasta Miechów (kaliskie).

  Miechowicki - 1733 od nazwy miejscowej Miechowice (kilka wsi).

  Miechowicz - 16 13 w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechowiecki - od nazwy miejscowej Miechowice (kilka wsi).

  Miechowita - 1500 od nazwy miasta Miechów (kaliskie).

  Miechowski - 1396 od nazwy miasta Miechów (kaliskie).

  Miechór - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechówka - od nazwy miasta Miechów (kaliskie).

  Miechur - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechura - 1737 w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechurski - w grupie nazwisk pochodzących od miech ‘worek, sakwa’, też od imion na Mie-, typu Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miechwiedż - (Pom) od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miechwiejczyk - od nie chwiać, dawniej też chwiejać.

  Mieciak - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciarz - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecicki - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciecki - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecieczko - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciek - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciel - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecielec - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecielewski - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecielica - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecielski - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecieniec - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecierz - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciesz - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecik - 1469 w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecikowski - 170 1 w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciński - 1552 od nazwy miejscowej Mieczyn (kieleckie, gmina Krasocin).

  Miecirz - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecisz - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciuła - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciułka - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciuń - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciuś - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieciuta - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecki - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecko - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieckowski - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieckula - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecz - 140 1 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczaj - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczajko - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczak - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczal - 1680 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczałowski - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczan - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczaniec - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczarek - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczarski - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczarz - 14 14 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław; od staropolskiego mleczarz ‘wyrabiający miecze’.

  Mieczay - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczejko - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczek - 1395 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczewski - 1387 od nazwy miejscowej Mieczewo (poznańskie, gmina Mosina).

  Mieczko - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczkoński - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczkowic - 1352 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczkowski - 1490 od nazw miejscowych Mieczków, Mieczki (kilka wsi).

  Mieczlik - 1755 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczławski - od imienia złożonego Mieczysław, dawniej Miecisław, notowanego od X wieku.

  Miecznicki - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczniczek - 1620 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecznik - 1327 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław; od miecznik ‘rzemieślnik wyrabiający miecze; dawny urzędnik dworski, także ziemski’.

  Miecznikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miecznikowski - 1622 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczorek - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczorkowski - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczowski - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczuł - 1520 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczur - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczwa - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczwiak - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczychowski - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczyk - 1492 w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieczykowski - 1584 od nazwy miejscowej Mieczyki, później Mieczki (Maz).

  Mieczyński - 1470 od nazwy miejscowej Mieczyn (kieleckie, gmina Krasocin).

  Mieczysław - od imienia złożonego Mieczysław, dawniej Miecisław, notowanego od X wieku.

  Mieczysławski - od imienia złożonego Mieczysław, dawniej Miecisław, notowanego od X wieku.

  Mieć - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miećko - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miećkowski - w grupie nazwisk pochodzących od miecz ‘broń sieczna’, też od Miecisław, dziś Mieczysław.

  Miedas - od miód.

  Miedbała - od niedbały ‘niestaranny’, nie dbać.

  Miedek - od miód.

  Miedlar - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miedlarz - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miedlich - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miedlicki - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miedła - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miedło - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miedniak - od miód.

  Miednik - od miód.

  Miedników - od miód.

  Miedniok - od miód.

  Miedonicki - od miód.

  Miedoniecki - od miód.

  Miedoński - od miód.

  Miedowski - od miód.

  Mieduniecki - od miód.

  Mieduszewski - od miód.

  Miedwiecki - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedwiecki - od nazw miejscowych typu Niedźwiada, Niedźwiedź (kilka wsi).

  Miedwied - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedwiedczuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedwiediew - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedwiednik - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedwiedziew - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedwiedź - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedwieżenko - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedza - 1447 w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzak - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staro– w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.polskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzeń - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzga - 1399 w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’; od miazga.

  Miedzia - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziak - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedział - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedziałek - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedziałek - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziałko - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedziałkowski - od nazwy miejscowej Niedziałki (ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada).

  Miedziało - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedziałowski - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedzian - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziana - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzianczyc - 14 18 w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzianek - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzianik - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzianka - 1423– w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzianko - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziankowski - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzianow - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzianowicz - 1774 w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzianowski - 167 1 od nazwy miejscowej Miedzianów (kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce).

  Miedzianowski - 1777 w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziany - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziański - 167 1 od nazwy miejscowej typu Miedziana Góra.

  Miedziarczak - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziarek - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziarski - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziaszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzica - 1243 w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzichowski - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziechowski - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziejewski - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziejko - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziejowski - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziel - 1743 w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziela - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziela - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedzielak - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedzielec - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedzielski - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedzierski - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzigórski - od nazwy miasta Międzygórze, dawniej Miedzygórze (kilka wsi).

  Miedzik - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzin - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziński - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziocha - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziołek - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedziołko - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedziółka - od nie działać ‘ nie robić, nie czynić’ lub od nie dzielić.

  Miedziszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziszewski - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziuch - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziucho - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziun - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedziuto - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzowski - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzwiecki - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedzwiedz - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedzwiedziew - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedzwiedzik - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedzwiedziuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedzwiedzki - od nazw miejscowych typu Niedźwiada, Niedźwiedź (kilka wsi).

  Miedzwiedzki - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedzwiedź - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedzybłocki - od nazwy miejscowej Międzybłocie (kilka wsi).

  Miedzybłodzki - od nazwy miejscowej Międzybłocie (kilka wsi).

  Miedzyborski - 1397 od nazwy miejscowej Mędzybórz, dawniej Międzyborze (poznańskie, gmina Książ Wielkopolski).

  Miedzybrocki - od nazwy miejscowej Międzybrodzie (kilka miejscowości).

  Miedzybrodzki - od nazwy miejscowej Międzybrodzie (kilka miejscowości).

  Miedzychowski - od nazwy miasta Międzychód, dawniej Miedzychód (gorzowskie).

  Miedzygorski - 1447 od nazwy miasta Międzygórze, dawniej Miedzygórze (kilka wsi).

  Miedzynoga - 1279 w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miedzyrzecki - 1390 od nazwy miasta Międzyrzecz, dawniej Miedzyrzecz (gorzowskie).

  Miedzyrzeski - 1399 od nazwy miasta Międzyrzecz, dawniej Miedzyrzecz (gorzowskie).

  Miedźwiadek - 1494 od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiecki - od nazw miejscowych typu Niedźwiada, Niedźwiedź (kilka wsi).

  Miedźwiecki - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedziew - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedziew - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedzik - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedzik - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedzin - 1372 od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedzina, m. - 1454 od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedziowic - 1446 od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedziuk - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedzki - od nazw miejscowych typu Niedźwiada, Niedźwiedź (kilka wsi).

  Miedźwiedzki - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedźwiedź - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miedżwiedzik - od niedźwiedź, ze staropolskiego miedźwiedź.

  Miegoć - od imion złożonych typu Niegosław lub od staropolskiego niega ‘rozkosz’.

  Miegon - od imion złożonych typu Niegosław lub od staropolskiego niega ‘rozkosz’.

  Miegoń - od imion złożonych typu Niegosław lub od staropolskiego niega ‘rozkosz’.

  Mieguć - od imion złożonych typu Niegosław lub od staropolskiego niega ‘rozkosz’.

  Miegulewicz - od imion złożonych typu Niegosław lub od staropolskiego niega ‘rozkosz’.

  Mieier - od niemieckiej nazwy osobowej Maier, ta od Meier ‘dzierżawca’.

  Miejak - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Miejas - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Miejasz - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Miejski - od przymiotnika miejski, dawniej mieski.

  Miejszczak - od przymiotnika miejski, dawniej mieski.

  Miek - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekalak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekalczyk - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekalik - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekalski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekaniec - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekczyński - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekin - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekina - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekisiak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekisz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekiszak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekoś - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekota - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mieksz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekuła - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekurzak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekus - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miekusz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miel - 1445 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Miela - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielach - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielak - 1405 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielan - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielanczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielanczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielaniak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielaniec - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielanik - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielanko - 1496 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielańczak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielański - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielarek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielarski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielarz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielarzewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielarzowicz - 1446 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielas - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielaszek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielaszko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielawczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielcak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielcan - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielcar - 1388 od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcarak - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcarczyk - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcarek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcarkiewicz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcarski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcarz - 1494 od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcarzewicz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcarzewski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcarzyk - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcasz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielcek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielcer - 1347 od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielcerek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielcerzewicz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielcon - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielcorek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielcorz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielcuch - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielcuszek - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielcuszka - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielcuszna - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielcuszny - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielcuszyn - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielcyr - 1424 od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczanowski - od nazwy miejscowej Milczany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Mielczarczek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielczarczyk - 1570 od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczarek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczarkiewicz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczarkowicz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczarkowski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczarowski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczarski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczarz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielczarzewicz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielczarzewski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielczarzyk - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’.

  Mielczek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczerek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczewczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczewski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczowski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczuch - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielczuch - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczuk - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczusny - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielczuszek - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielczuszny - od staropolskiego mielcuch ‘browar, słodownia’.

  Mielczyk - 1692 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczyński - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielczyrczyk - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielczyrek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Mielec - 1625 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielech - 1457 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielechiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielechowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielechowiec - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielechowski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielecki - 1459 od nazwy miasta Mielec (rzeszowskie).

  Mielek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielemączka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielemąka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielen - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielenczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielenek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleniak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleniczek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleniczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleniec - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleniewski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielenka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielenkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielenko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleń - 1454 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleńczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleńczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleński - 140 1 od nazwy miejscowej Mielino, dziś Mylin (poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie).

  Mieler - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mielerowicz - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mielert - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mielesiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielesta - 1420 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielesz - 14 14 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielesza - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleszczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleszczyna - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleszka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleszko - 1440 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieleszyński - od nazwy miejscowej Mieleszyn, dawniej Mieleszyno (poznańskie, gmina Mieleszyn).

  Mielewczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielewski - 1595 od nazwy miejscowej Mielewo (KrW).

  Mielewszczyk - od nazwy miejscowej Mielewo (KrW).

  Mieleżyński - od nazwy miejscowej Mielżyn (konińskie, gmina Witkowo).

  Mielęcki - 1578 od nazwy miejscowej Mielęcin (kaliskie, gmina Bralin).

  Mielęt - 1467 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielibruda - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielibrudzki - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielic - 1492 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielich - 1473 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielichiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieliczek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieliczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieliczko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielik - 1477 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielimaka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielimączka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielimąka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielimonka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielin - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielincki - 1592 od nazw miejscowych Mielnica, Mielnik, Mielniki (kilka wsi).

  Mielinik - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieliński - 1393 od nazwy miejscowej Mielino, dziś Mylin (poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie).

  Mieliszek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieliszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieliszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieliszko - 1477 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieliwek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielke - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielkie - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielko - 1469 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielkus - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieller - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mielmąka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielmonka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniczak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniczek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniczny - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielnik - 1369 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos; od staropolskiego mielnik ‘młynarz’.

  Mielnikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielnik-Kośmiderski - złożenia brak; Mielnik 1369 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos; od staropolskiego mielnik ‘młynarz’; Kośmiderski od gwarowego kośmider ‘czlowiek roztargniony’, to od niemieckiego Koschmieder.

  Mielnikow - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielnikowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielników - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniszuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielnyczok - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielnyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielobroda - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieloch - 1482 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielon - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielonek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielony - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielosik - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieloski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielosz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieloszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieloszek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieloszyk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieloszyński - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielowski - od nazwy miejscowej Mielewo (KrW).

  Mielsztyński - 1424 od nazwy miejscowej Melsztyn (tarnowskie, gmina Zakliczyn).

  Mieluch - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieluk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielunik - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielus - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielusek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielusz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieluszek - 1774 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieluszno - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieluś - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielziuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mielżeński - 1396 od nazwy miejscowej Mielżyn (konińskie, gmina Witkowo).

  Mielżyński - 1388 od nazwy miejscowej Mielżyn (konińskie, gmina Witkowo).

  Miełk - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miełka - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miełkacz - 1477 od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miełkas - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miełko - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miełkowski - 1588 od nazw miejscowych Miłków, Miłkowice (kilka wsi).

  Miełoch - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Miełocki - 167 1 od nazwy miejscowej Miłotki (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Miełucha - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Miełusz - 164 1 w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Miemczok - (Śl) od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Miemczuk - od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Miemczycki - od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Miemczyk - 1559 od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Miemczyński - od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Miemiec - 1762 od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Miemietz - od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Mienciel - od mięta.

  Mienciuk - od mięta.

  Mienckiewicz - od mięta.

  Mienda - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Miendak - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Miendlar - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miendlarz - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miendlarzewski - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miendler - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Miendła - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Mieniak - 1496-97 w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mienicki - w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieniczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieniek - w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieniewski - w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mienik - w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieniok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieniuk - w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mienius - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mienki - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkiewicz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkina - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkinia - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkisiak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkisz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienko - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkos - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkota - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkotta - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkus - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mienkusiak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miensak - od mięso.

  Miensok - (Śl) od mięso.

  Miensopust - od mięso; mięsopust ‘ostatki, zapusty; uczta’.

  Mienta - od mięta.

  Mientek - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mientek - od mięta.

  Mientke - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mientke - od mięta.

  Mientki - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mientki - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mientki - od mięta.

  Mientkiewicz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mientkiewicz - od mięta.

  Mientkowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mientkowski - od mięta.

  Mienturka - od mięta.

  Mienturko - od mięta.

  Mientus - od mięta.

  Mientusiewicz - od mięta.

  Mientusz - od mięta.

  Mientuś - od mięta.

  Mientys - od mięta.

  Mień - 1428-69 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieńciuk - od mięta.

  Mieńcuk - od mięta.

  Mieńczuk - od mięta.

  Mieńczyk - od mięta.

  Mieńczykow - od mięta.

  Mieńczyków - od mięta.

  Mieńkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieńko - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od mienić ‘zmieniać’,na Kresach Wschodnich też Mień od Melentij, z greckiego Meletios lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Mieńkowski - 1386 od nazwy miejscowej Mienkowo, dziś Minikowo (bydgoskie, gmina Nakło nad Notecią).

  Mieński - 1648 od nazwy miasta Mińsk Mazowiecki (siedleckie), od nazwy miejscowej Mień (białostockie, gmina Brańsk).

  Mier - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Miera - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierada - od nie radzić, od staropolskiego nierad ‘nieżyczliwy’ lub od imienia złożonego Nierad.

  Mieradka - od nie radzić, od staropolskiego nierad ‘nieżyczliwy’ lub od imienia złożonego Nierad.

  Mieradko - od nie radzić, od staropolskiego nierad ‘nieżyczliwy’ lub od imienia złożonego Nierad.

  Mieradziński - od nie radzić, od staropolskiego nierad ‘nieżyczliwy’ lub od imienia złożonego Nierad.

  Mierak - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieran - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieraszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierczak - od miara, mierzyć.

  Mierczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierczuk - od miara, mierzyć.

  Mierczyk - od miara, mierzyć.

  Mierczyński - od miara, mierzyć.

  Mierdzioła - 1655 od gwarowego mirgać ‘merdać, migać’.

  Mierdziota - 1655 od gwarowego mirgać ‘merdać, migać’.

  Mierecki - od nazwy miejscowej Mircze (zamojskie, gmina Mircze).

  Miereczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierek - 1585 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Miereń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierk - od miara, mierzyć.

  Mierka - 1436 od miara, mierzyć.

  Mierkała - od miara, mierzyć.

  Mierkiewicz - od miara, mierzyć.

  Mierko - od miara, mierzyć.

  Mierkowicz - 1423 od miara, mierzyć.

  Mierkowski - 16 16 od miara, mierzyć.

  Mierkuła - od miara, mierzyć.

  Mierkułow - od miara, mierzyć.

  Mierkułów - od miara, mierzyć.

  Mierkus - od miara, mierzyć.

  Mierlak - od podstawy mierl-, por. gwarowe merla, myrla ‘komar’, myrlica, mierławy ‘mdły’, mierlak , ‘źrebak’.

  Mierlica - 1524 od podstawy mierl-, por. gwarowe merla, myrla ‘komar’, myrlica, mierławy ‘mdły’, mierlak , ‘źrebak’.

  Mierlut - od podstawy mierl-, por. gwarowe merla, myrla ‘komar’, myrlica, mierławy ‘mdły’, mierlak , ‘źrebak’.

  Mierna - od miara, mierzyć.

  Miernecki - od miara, mierzyć.

  Miernia - od miara, mierzyć.

  Mierniak - od miara, mierzyć.

  Miernicki - 1788 od miara, mierzyć.

  Mierniczak - 1697 od miara, mierzyć.

  Mierniczek - od miara, mierzyć.

  Mierniewicz - od miara, mierzyć.

  Mierniewski - od miara, mierzyć.

  Miernik - od miara, mierzyć.

  Miernikiewicz - od miara, mierzyć.

  Miernikowski - od miara, mierzyć.

  Miernik-Zdanowicz - złożenia brak; Miernik od miara, mierzyć; Zdanowicz 1460 od imion złożonych typu Zdamir lub od zdan to od ‘zdać’.

  Miernow - od miara, mierzyć.

  Miernowski - od miara, mierzyć.

  Mierny - od miara, mierzyć.

  Miero - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierociuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierodka - od nie rodzić, od staropolskiego nierod ‘rodzaj drobnej rybki’, nieroda ‘roślina’.

  Mierodziński - od nie rodzić, od staropolskiego nierod ‘rodzaj drobnej rybki’, nieroda ‘roślina’.

  Mieron - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieronek - 16 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieroniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieronowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieroń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierończuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieroński - 1699 od nazwy miejscowej Mieronice, dawniej Mironice (kieleckie, gmina Wodzisław).

  Mieros - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierosławski - od nazwy miejscowej Mirosławice (płockie, gmina Bedlno), Mirosław (kilka wsi).

  Mieroszak - 1442 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieroszczak - 1772 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieroszczak - 1772 od nazw miejscowych Mierowice, Mierów (kilka wsi).

  Mieroszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierosznik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierota - 1603 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierowski - od nazw miejscowych Mierowice, Mierów (kilka wsi).

  Mierswa - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Miersz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierta - od mirt ‘gatunek krzewu’.

  Miertkowski - od mirt ‘gatunek krzewu’.

  Miertuszka - od mirt ‘gatunek krzewu’.

  Mierucki - 1697 od nazwy miejscowej Mierucin (bydgoskie, gmina Mierucin (bydgoskie, gmina Dąbrowa, Sośno).

  Mierula - 14 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mieruński - od nazwy miejscowej Mieronice, dawniej Mironice (kieleckie, gmina Wodzisław).

  Mierwa - 1788 od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierwiak - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierwiński - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierys - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierza - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzał - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzan - 1344 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzaniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzawa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzchala - od mierzchać ‘ciemnić się’.

  Mierzchalski - od mierzchać ‘ciemnić się’.

  Mierzchała - od mierzchać ‘ciemnić się’.

  Mierzchowiak - od mierzchać ‘ciemnić się’.

  Mierzchowski - od mierzchać ‘ciemnić się’.

  Mierzeja - od mierzeja ‘wąski pas lądu dzielący zatokę od morza’.

  Mierzejak - od mierzeja ‘wąski pas lądu dzielący zatokę od morza’.

  Mierzejek - od mierzeja ‘wąski pas lądu dzielący zatokę od morza’.

  Mierzejewski - 1767 od nazwy miejscowej Mierzejewo (ostrołęckie, gmina Rzekuń).

  Mierzejowski - od nazwy miejscowej Mierzejewo (ostrołęckie, gmina Rzekuń).

  Mierziączka - 1473 od mierzić ‘brzydzić’, od staropolskiego mierziączka ‘obelga’.

  Mierzionka - 1354 od mierzić ‘brzydzić’, od staropolskiego mierziączka ‘obelga’.

  Mierznik - 1555 od miara, mierzyć.

  Mierzuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzwa - 1572 od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierzwak - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierzwiak - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierzwicki - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierzwiczak - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierzwieński - od nazwy miejscowej Mierzwin (białostockie, gmina Wyszki; kieleckie, gmina Imielno).

  Mierzwiński - 1530 od nazwy miejscowej Mierzwin (białostockie, gmina Wyszki; kieleckie, gmina Imielno).

  Mierzwitzka - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierzwo - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierzwowicz - od mierzwa ‘pognieciona słoma; odchody zwierzęce’.

  Mierzycki - 1463 od nazwy miejscowej Mierzyce (sieradzkie, gmina Wierzchlas).

  Mierzyczka, m. - 1459 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzyk - 1459 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Mierzynek - 1 193 od miara, mierzyć.

  Mierzyński - 1767 od miara, mierzyć.

  Mierżoła - 1626 od gwarowego mirgać ‘merdać, migać’.

  Mierżyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy mir ‘pokój’, od imion złożonych typu Mirosław.

  Miesak - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesała - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesiac - od miesiąc ’30 dni; księżyc’.

  Miesiaczek - od miesiąc ’30 dni; księżyc’.

  Miesiaczyk - od miesiąc ’30 dni; księżyc’.

  Miesiaczyński - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesiak - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesiar - 1786 od mięso.

  Miesiarczyk - od mięso.

  Miesiąc - od miesiąc ’30 dni; księżyc’.

  Miesiączek - od miesiąc ’30 dni; księżyc’.

  Miesiejczuk - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesiejuk - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesienko - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesieńko - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesiewicz - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesik - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesikowski - od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Mieski - od przymiotnika miejski, dawniej mieski.

  Mieso - od mięso.

  Miesojada - od mięso.

  Miesojed - od mięso.

  Miesok - od mięso.

  Miesok - (Śl) od miesić ‘mieszać ugniatając’.

  Miesowski - od mięso.

  Miestek - 1324 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Miestkowic - 1334 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Miestow - 1494 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Miestowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Miestycz - 1432 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Miesz - 14 15 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszacz - 1609 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszadło - 1664 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszak - 1466 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszaka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszał - 1664 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszała - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszałek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszałko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszałkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszałowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszaniec - 16 18 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław; od mieszaniec ‘człowiek pochodzący od rodziców róznych narodowości; szlachcic tylko po matce’.

  Mieszanowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszańczyk - 1708 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszawski - od nazwy miejscowej Nieszawa, dawniej Nieszowa (lubelskie, gmina Józefów).

  Mieszchalski - od mierzchać ‘ciemnić się’.

  Mieszchała - od mierzchać ‘ciemnić się’.

  Mieszczak - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczan - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczanczuk - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczanczyk - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczanek - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczanik - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczanin - 1608 od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczankin - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczankowski - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczanowicz - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczanowski - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczańczuk - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczańczyk - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczański - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’ lub od przymiotnika mieszczański.

  Mieszczek - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczenia - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczenko - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’.

  Mieszczęta - 12 18 w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczoch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczuch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczycha - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszczyński - od mieszczanin ‘mieszkaniec miasta’ lub od przymiotnika mieszczański.

  Mieszczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego město ‘miejsce’, też od imion złożonych typu Mścisław.

  Mieszec - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszek - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław lub od mieszek.

  Mieszeń - 1466 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszkalski - od mieszkać.

  Mieszkała - od mieszkać.

  Mieszkało - od mieszkać.

  Mieszkan - od mieszkać.

  Mieszkiewicz - od mieszkać.

  Mieszkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszkowicz - 1229 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszkowicz-Adamowicz - złożenia brak; Mieszkowicz 1229 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław; Adamowicz 1405 od imienia Adam. Imię częste w Polsce od XII wieku. Geneza imienia biblijnego Adam niepewna: określało praojca rodu ludzkiego, może z sumeryjskiego ada-mu ‘mój ojciec’.

  Mieszkowski - 1397 od nazw miejscowych Mieszkow, Mieszki, Mieszkowo (kilka wsi).

  Mieszków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszkuc - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszkuć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszkuć-Mieszkowski - złożenia brak; Mieszkuć w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław; Mieszkowski 1397 od nazw miejscowych Mieszkow, Mieszki, Mieszkowo (kilka wsi).

  Mieszkuniec - od mieszkać.

  Mieszkurski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszoła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszołowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Miesztal - od niemieckich nazw osobowych Mistal, Mistel, te z średnio-wysoko-niemieckiego mistel ‘jemioła’.

  Miesztalski - od niemieckich nazw osobowych Mistal, Mistel, te z średnio-wysoko-niemieckiego mistel ‘jemioła’.

  Miesztela - od niemieckich nazw osobowych Mistal, Mistel, te z średnio-wysoko-niemieckiego mistel ‘jemioła’.

  Mieszuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieszyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław.

  Mieściński - od nazwy miejscowej Mieścin (gdańskie, gmina Tczew).

  Mieścior - od nestor ‘najstarszy z rodu’, też od imienia Nestor, z greckiego Néstor.

  Mieśniak - od mięso.

  Mieśniakiewicz - od mięso.

  Mieśniakowicz - od mięso.

  Mieśnik - od mięso.

  Mieśnikiewicz - od mięso.

  Mieśnikowicz - od mięso.

  Mietalak - 1777 w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietalnikow - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietalski - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietała - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietecki - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieteczko - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietek - 163 1 w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietelica - od miotła, mietlica ‘roślina z rodziny traw’.

  Mietelica - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietelski - 1564 w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietełka - od miotła.

  Mietełka - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietełko - od miotła.

  Mietełko - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieteń - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieteńko - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietielica - 1759 od miotła, mietlica ‘roślina z rodziny traw’.

  Mietieliczyn - od miotła, mietlica ‘roślina z rodziny traw’.

  Mietiołka - od miotła.

  Mietiółka - od miotła.

  Mietiułka - od miotła.

  Mietka - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietke - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietki - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietkie - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietkiewski - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietkiński - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietko - 1468 w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietkowski - 1764 w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietla - od miotła.

  Mietla - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietlak - od miotła.

  Mietlak - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietlarek - od miotła.

  Mietleński - od miotła.

  Mietlewicz - od miotła.

  Mietlewski - od miotła.

  Mietlicki - od miotła, mietlica ‘roślina z rodziny traw’.

  Mietlowski - od miotła.

  Mietluk - od miotła.

  Mietła - 1420 od miotła.

  Mietłakow - od miotła.

  Mietłaków - od miotła.

  Mietławski - od miotła.

  Mietło - od miotła.

  Mietłowski - od miotła.

  Mietnik - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietniowski - 1424 od nazwy miejscowej Mietniów (krakowskie, gmina Wieliczka).

  Mietno - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietur - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mieturko - w grupie nazwisk pochodzących od miotać lub od imienia Miecisław, dziś Mieczysław.

  Mietus - od mięta.

  Mietusiewicz - od mięta.

  Miezga - od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’.

  Miezgiel - od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’.

  Miezgowski - od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’.

  Miezguła - 1595 od mizgać, umizgać się ‘zalecać się’.

  Miezian - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Miezianko - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Miezien - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieziencew - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Miezień - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Miezieńcew - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieziewski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Miezin - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieziński - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Miezio - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Miezkowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Miezło - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Miezowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżal - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżalik - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżał - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżaniec - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżdżęta - 140 1 od miazga ‘miękka część drzewa; karma dla psów’.

  Mieżdżyk - od miazda, miazdra ‘błonka, naskórek’.

  Mieżeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżeń - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżowiec - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżuch - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżuk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżuła - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżyk - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mieżykowski - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego měžiti ‘dźwigać, zmieszać’.

  Mięciel - od mięta.

  Mięcikiewicz - od mięta.

  Mięcikowski - od mięta.

  Mięcina - od mięta.

  Mięckiewicz - od imienia Mięcsław, notowanego od XV wieku, to od Mięcisław.

  Mięcko - od imienia Mięcsław, notowanego od XV wieku, to od Mięcisław.

  Mięckowski - od imienia Mięcsław, notowanego od XV wieku, to od Mięcisław.

  Mięcław - od imienia Mięcsław, notowanego od XV wieku, to od Mięcisław.

  Mięcz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mięczak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mięczakowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mięczewski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mięczkowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mięcznik - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mięczyński - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Międa - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międak - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międlak - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Międlar - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Międlarz - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Międler - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Międlicki - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Międła - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Międło - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Międowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międrak - od mądry.

  Międrkiewicz - od mądry.

  Międygrał - od madrygał ‘utwór poetycki lub muzyczny’.

  Międza - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międzak - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międzel - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międziak - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międziar - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międzidło - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międzik - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międziocha - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międzkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Międzobrodzki - od nazwy miejscowej Międzybrodzie (kilka miejscowości).

  Międzyblocki - od nazwy miejscowej Międzybłocie (kilka wsi).

  Międzybłocki - od nazwy miejscowej Międzybłocie (kilka wsi).

  Międzyborski - od nazwy miejscowej Mędzybórz, dawniej Międzyborze (poznańskie, gmina Książ Wielkopolski).

  Międzybrocki - od nazwy miejscowej Międzybrodzie (kilka miejscowości).

  Międzybrodzki - 1782 od nazwy miejscowej Międzybrodzie (kilka miejscowości).

  Międzychocki - od nazwy miasta Międzychód, dawniej Miedzychód (gorzowskie).

  Międzychowski - od nazwy miasta Międzychód, dawniej Miedzychód (gorzowskie).

  Międzygórski - 1487 od nazwy miasta Międzygórze, dawniej Miedzygórze (kilka wsi).

  Międzyrzecki - od nazwy miasta Międzyrzecz, dawniej Miedzyrzecz (gorzowskie).

  Międzyżecki - od nazwy miasta Międzyrzecz, dawniej Miedzyrzecz (gorzowskie).

  Mięgoc - od gwarowego miągać, mięgolić ‘pomiałkiwać’.

  Mięgoć - od gwarowego miągać, mięgolić ‘pomiałkiwać’.

  Mięgoń - od gwarowego miągać, mięgolić ‘pomiałkiwać’.

  Mięgoś - od gwarowego miągać, mięgolić ‘pomiałkiwać’.

  Mięka - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękała - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękczyło - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękczyński - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mięki - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękicki - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękicki - od nazwy miejscowej Miękisz (przemyskie, gmina Laszki).

  Miękieński - 1785 od nazwy miejscowej Miękinia (krakowskie, gmina Krzeszowice).

  Miękiewicz - 1705 od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękina - 1400 od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękinia - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękiński - 17 18 od nazwy miejscowej Miękinia (krakowskie, gmina Krzeszowice).

  Miękisiak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękisiewicz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękiski - 149 1 od nazwy miejscowej Miękisz (przemyskie, gmina Laszki).

  Miękisz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękisza - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękiszak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękiszek - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękiszewski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękka - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękki - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękno - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękoś - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękota - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękowicz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękós - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mięksiak - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miększyło - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miększyński - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękus - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękusz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękuszek - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękuszewski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękuś - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miękwicz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mięsa - od mięso.

  Mięsak - od mięso.

  Mięsarz - 1342 od mięso.

  Mięsek - od mięso.

  Mięsewicz - od mięso.

  Mięsiak - od mięso.

  Mięsiarczyk - od mięso.

  Mięsik - od mięso.

  Mięsikowski - od mięso.

  Mięsiok - (Śl) od mięso.

  Mięska, m. - od mięso.

  Mięskiewicz - od mięso.

  Mięsko - od mięso.

  Mięso - 1376 od mięso.

  Mięsojed - 1494 od mięso; mięsojad ‘mięsożerca’.

  Mięsok - (Śl) od mięso.

  Mięsopust - 1557 od mięso; mięsopust ‘ostatki, zapusty; uczta’.

  Mięsowicz - od mięso.

  Mięsowski - od mięso.

  Mięszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław; od staropolskiego, gwarowego mięszać.

  Mięszała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław; od staropolskiego, gwarowego mięszać.

  Mięszało - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław; od staropolskiego, gwarowego mięszać.

  Mięszanek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław; od staropolskiego, gwarowego mięszać.

  Mięszania - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy miesz-, por. mieszać, mieszek, imiona złożone typu Miecisław; od staropolskiego, gwarowego mięszać.

  Mięścier - od mięso.

  Mięśniak - od mięso.

  Mięśnik - od mięso.

  Mięta - 1465 od mięta.

  Miętak - od mięta.

  Miętasiewicz - od mięta.

  Miętek - od mięta.

  Miętel - od mięta.

  Miętelski - od mięta.

  Miętka - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miętka - 1500 od mięta, miętka.

  Miętke - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miętki - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miętkiewicz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miętkiewicz - od mięta.

  Miętkiewski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miętko - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miętkowski - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miętlewski - od mięta.

  Miętnik - od mięta.

  Miętniowski - od mięta.

  Miętos - od mięta.

  Miętowski - od mięta.

  Miętta - od mięta.

  Mięturka - od mięta.

  Mięturko - od mięta.

  Miętus - 1580 od mięta, miętus ‘gatunek ryby’.

  Miętusiewicz - od mięta.

  Miętusik - 1646 od mięta.

  Miętusowicz - 16 18 od mięta.

  Miętuszewski - 1706 od mięta.

  Miętuszowski - 1706 od mięta.

  Miętuś - od mięta.

  Mięza - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Mięzak - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Mięzalik - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Mięzał - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Mięzik - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Miężak - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Miężalik - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Miężalski - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Miężał - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Miężała - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Miężkiewicz - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Miężko - od miąż, miąższ ‘masa, materia’, od dawnego miąższy, miąszy ‘gruby, mięsisty’; od mięż ‘miąższ’.

  Miga - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migacki - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migacz - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’ lub od migacz ‘mrugający oczyma’.

  Migaczew - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migaczyk - 1627 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migaj - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migajło - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migal - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migala - 1623 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migaleń - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migalewicz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migalski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migał - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migała - 1750 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migałka - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migałło - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migałowski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miganowicz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miganowski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migarski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migarz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migarzewski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migas - 1643 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migasik - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migasiński - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migasiuk - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migaś - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migatulski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migawa - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migawski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migda - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdacz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdak - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdal - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdalczak - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdalczyk - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdalek - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdalewicz - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdalski - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdał - 1443 od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdała - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdałek - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdałło - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdałowicz - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdałowski - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdan - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdański - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdar - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdas - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdol - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdoll - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdoł - od migdał ‘owoc migdałowca, też gatunek byliny o jadalnych owocach, cibora’.

  Migdoń - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdowicz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migduła - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdziński - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migdzioł - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miggel - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migiel - 1630 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migielicz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migielski - 1774 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migiełek - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migiłek - 1 136 od mogiła ‘grób, wzgórek’, też od nazwy miejscowej Mogiła (część Nowej Huty, Kraków).

  Miglan - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miglas - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miglicki - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miglin - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miglus - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miglusz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migluś - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migłan - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migło - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migłowiec - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migo - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migoc - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migocha - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migocki - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migocz - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migoć - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migoda - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migodziński - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migola - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migoła - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migon - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migonis - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migoń - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migora - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migorski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migos - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migosz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migoś - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migot - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migota - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migotz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migowicz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migowski - od nazwy miejscowej Migowo (część Gdańska).

  Migóra - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migórski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migów - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migra - od migrować ‘zmieniać miejsce pobytu’, migracja.

  Migrala - 1546 od migrować ‘zmieniać miejsce pobytu’, migracja.

  Migrała - od migrować ‘zmieniać miejsce pobytu’, migracja.

  Migrella - od migrować ‘zmieniać miejsce pobytu’, migracja.

  Migrewicz - od migrować ‘zmieniać miejsce pobytu’, migracja.

  Migros - od migrować ‘zmieniać miejsce pobytu’, migracja.

  Migucki - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migul - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migula - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migulec - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miguletz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migulski - 1744 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miguł - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miguła - 1634 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miguło - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migun - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miguń - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migura - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migurski - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migus - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miguś - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migut - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Migza - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Mih - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Miha - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Mihaj - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mihaj - w grupie nazwisk pochodzących od migać ‘szybko poruszać oczami’.

  Mihal - od imienia Michał. Imię biblijne, pochodzące od hebrajskiego mikha’el ‘któż jest jak Bóg’, w Polsce notowane od XII wieku. Obok postaci spolonizowanej Michał, występują formy łacińskie Michael, Michachel, na Kresach Wschodnich Michaił.

  Mija - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijac - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijacz - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijaczewski - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijak - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijakowski - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijakowski - 1579 od nazwy miejscowej Mijakowo (plockie, gmina Bobrowiczki).

  Mijal - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijalczewski - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijalna - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijalnicki - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijalny - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijalski - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijał - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijała - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijałkowski - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijanowski - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijas - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijaś - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijecki - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijewski - od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mijomski - 153 1 od nazwy miejscowej Mijomice (wieś zagrodowa, sieradzkie).

  Mijowski - 1537 od mijać ‘przechodzić obok, przemijać’.

  Mik - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mika - 1392 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikadon - od imienia Nikodem. Imię pochodzenia greckiego, od Nikodémos, to od greckiego nike ‘zwycięstwo’ + demos ‘lud’. W Polsce notowane od XV wieku.

  Mikajewski - od nazw miejscowych typu Mikołajów, Mikołajewice.

  Mikal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikalski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikała - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikanik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikanowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikanyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikara - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikarej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikary - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikaryjczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikasiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikcej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mike - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikelczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikelionis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikels - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikelski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikerski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikert - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikesa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikeska - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikesky - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikesz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miketa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Miketiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Miketko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Miketta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Miketuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miketyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikianiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikians - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikicej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiciak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiciak-Mikita - złożenia brak; Mikiciak w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203); Mikita w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikicicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikicicz - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikiciej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikiciej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikicię - 1493 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikicik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikicik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikicin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikicin - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikiciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikicionek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikicionek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiciuch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikiciuch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikicki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikicki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikiczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikiczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiecik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikieciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikieko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiel - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiela - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielanis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielinas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikieliś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielita - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiels - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikielson - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikienik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikieniuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikienko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikieński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikier - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiera - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikierczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikierysz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiesiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiet - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikieta - 1700 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietnik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikietyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikilewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikilis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikill - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikilski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiluk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikilyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiłajczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiłajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiłajek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiłajko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikina - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikinia - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikinik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikinka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikinko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikinnik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiola - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiprowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Nikifor. Imię pochodzenia greckiego niképhóros ‘przynoszący zwycięstwo, zwycięski’. W Polsce notowane późno, głównie na Kresach Wschodnich.

  Mikis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikisiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikisz - 14 14 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikisza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiszew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikiszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikita - 1422 (KrW) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikiteszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitka - 1498 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitnik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitno - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikito - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Nikifor. Imię pochodzenia greckiego niképhóros ‘przynoszący zwycięstwo, zwycięski’. W Polsce notowane późno, głównie na Kresach Wschodnich.

  Mikitow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitowicz - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikituk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikituła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikityn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikitynowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikityński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikityszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikita, Nikita używanego w Kościele prawosławnym. W Polsce notowane na Kresach Wschodnich od XV wieku. Imię pochodzenia greckiego od nike ‘zwycięstwo’, w Polsce, zwłaszcza w formacjach pochodnych mieszane z imieniem Mikołaj.

  Mikiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikla, m. - 14 18 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklajewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklaniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklaniewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklar - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklas - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklasiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklasz - 140 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklaszański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklaszek - 1490 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklaszewski - 16 12 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikle - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklec - 1439 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklej - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklejewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklejn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklen - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikleński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikler - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikles - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikleszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikleś - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklic - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklica - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklicki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikliel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklik - 1577 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklikowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikliniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklinowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikliszański - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikliś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklitz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklo - 1370 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikloch - 1457 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklosik - 16 12 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklosina - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklosz - 1346 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklowicz - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikluch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklusiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikluska - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miklusz - 1379 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikluszew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikluszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikluszowic - 1457 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikła - 1742 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłasewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłaś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikło - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłosewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłosiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłosik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłosz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłoszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłoszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłoś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłuch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłucha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłusiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłuszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłuszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikłuszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikno - 1403 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miko - 1384 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikocewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikocik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikociński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikociuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikocki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoda - od imienia Nikodem. Imię pochodzenia greckiego, od Nikodémos, to od greckiego nike ‘zwycięstwo’ + demos ‘lud’. W Polsce notowane od XV wieku.

  Mikodem - od imienia Nikodem. Imię pochodzenia greckiego, od Nikodémos, to od greckiego nike ‘zwycięstwo’ + demos ‘lud’. W Polsce notowane od XV wieku.

  Mikodemski - od imienia Nikodem. Imię pochodzenia greckiego, od Nikodémos, to od greckiego nike ‘zwycięstwo’ + demos ‘lud’. W Polsce notowane od XV wieku.

  Mikodon - od imienia Nikodem. Imię pochodzenia greckiego, od Nikodémos, to od greckiego nike ‘zwycięstwo’ + demos ‘lud’. W Polsce notowane od XV wieku.

  Mikol - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolajczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolajczewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolajec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolajek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolajetz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolajewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolajko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolanis - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolarz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolasch - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolasek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolaszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolcz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoleit - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolesin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolicz - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoliszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikolski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoluk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoł - 13 17 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoła - 1372 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołacz - 1369 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaczak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaczka - 1465 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaj - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajcyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajczak - 1742 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajczewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajczik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajczy - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajczyk - 1588 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajczykiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajec - 1450 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajek - 130 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajenko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajeski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajew - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajewicz - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajewski - 1388 od nazw miejscowych typu Mikołajów, Mikołajewice.

  Mikołajka - 14 15 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajko - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajkow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajków - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajowski - 1390 od nazw miejscowych typu Mikołajów, Mikołajewice.

  Mikołajów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajski - 1704 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajszyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajtis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajtys - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajun - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajunas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajurz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołajusz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołak - 1375 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołanis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołap - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołasek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołasiek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołasz - 14 10 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaszczek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaszec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaszek - 1448 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołejek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołejko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołek - 1402 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołka - 1402 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołojuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołoszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołowski - 1747 od nazwy miasta Mikołów (krakowskie).

  Mikołów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołuc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołuć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołuszko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołyjko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikołyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikonowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoń - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoranda - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoreda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikorenda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoręda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikorindo - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikorowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikorski - 1450 od nazwy miejscowej Mikorzyce (piotrkowskie, gmina Bełchatów).

  Mikorynda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikorz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikorzewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikos - 162 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoschek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosiak - 1643 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosik - 1640 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoska - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikossek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikost - 1444 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosz - 1342 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikosza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoszek - 1340 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoszewski - 1388 od nazwy miejscowej Mikuszewie, dziś Mikuszyn (poznańskie, gmina Kostrzyn).

  Mikoś - 1598 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikościk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikot - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikota - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikoteit - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikotowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikow - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikowicz - 1424 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikowiec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikowski - od nazw miejscowych Mików, Mikowa (kilka wsi).

  Mikowski-Feret - złożenia brak; Mikowski od nazw miejscowych Mików, Mikowa (kilka wsi); Feret brak;

  Mikóda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikólski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikóła - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikółka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikółko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikra - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrasiewicz - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrasz - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikraszewicz - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikro - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikroda - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikros - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikroś - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrot - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrotowicz - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrowicz - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrót - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrud - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikruda - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikruj - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrul - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikruł - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrus - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikruszewski - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrut - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikruta - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrza - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrzak - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrzec - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrzewski - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrzycki - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Mikrzyński - od mikro- w wyrazach złożonych ‘drobny, mały’.

  Miks - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miksa - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miksala - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miksch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikschik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miksiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miksik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miksiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miksiuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikstein - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miksza - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszal - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszkiel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszo - 1390 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszon - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszonis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszt - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Mikszta - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksztacki - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksztajn - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksztajtis - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksztal - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksztein - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksztejn - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Mikszto - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksztorowicz - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksztowicz - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Miksztuta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miksztyn - od nazwy miejscowej Miksztal, dawniej Miksztajn (płockie, gmina Nowe Ostrowy).

  Mikszuta - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszyc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktos - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktoś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktusiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktuszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Miktuś - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuc - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikucewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikucha - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuciński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuciuk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikucki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuczeński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuczewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuczonis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuda - 1767 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikudziak - 1727 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikul - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikula - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulanis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulanka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikularz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulaski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulasz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulaścik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulce - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulcewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulcz - (Pom) w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulczewic - 1490 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulczyc - 1434 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulczyk - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulczyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulec - 1387 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulecki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuleć - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulewski - 1395 od nazwy miejscowej Mikołowice (tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice; piotrkowskie, gmina Mniszków).

  Mikuli - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulicki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulicz - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulinas - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuliński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulisz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuliszak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuliszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulla - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulonek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikulski - 1620 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuł - 1220 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuła - 1392 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułajek - 1442 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułajowski - 1453 od nazw miejscowych typu Mikołajów, Mikołajewice.

  Mikułak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułasz - 1427 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułka - 14 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuło - 14 1 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułowicz - 1376 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułowski - 1395 od nazwy miejscowej Mikołowice (tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice; piotrkowskie, gmina Mniszków).

  Mikułów - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikułycz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikunajtis - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikunda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikunicki - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikunowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikura - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikurda - 1453 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikurenda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuręda - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuro - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikurski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikurzak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikurzewski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikus - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikusch - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikusek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikusewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikusiak - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikusik - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikusiński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikusz - 1369 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuszek - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuszelski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuszewski - 1400 od nazwy miejscowej Mikuszewie, dziś Mikuszyn (poznańskie, gmina Kostrzyn).

  Mikuszewski - 1400 od nazwy miejscowej Mikuszewice, dziś Mikuszyn (poznańskie, gmina Kostrzyn).

  Mikuszka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuszkina - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuszyński - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuś - 1580 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuśkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikut - 1487 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikuta - 147 1 w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikutan - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikutaniec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikutaniec-Lipniewicz - złożenia brak; Mikutaniec w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203); Lipniewicz od lipa.

  Mikutel - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikutelin - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikutka - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikutko - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikutowicz - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikutowski - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mikyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Mikołaj. Imię pochodzenia greckiego, od Nikólaos, to od nike ‘zwycięstwo’ + laos ‘lud’, do łaciny przejęte jako Nicolaus. Znane w Polsce od XII wieku, adaptowane do języka polskiego jako Mikołaj ( 1369), Mikułaj ( 1399), Nikołaj ( 1203).

  Mil - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mila, m. - 1478 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milach - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milachowski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milacz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milakowski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milan - 14 16 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milancew - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milancewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milanczuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milanczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milanek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milaniak - 1648 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milanicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milanik - 1638 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milaniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milaniuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milankiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milankowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milano - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milanowski - 1425 od nazw miejscowych Milanowo, Milanów (kilka wsi).

  Milańczuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milańczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milański - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milar - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milarczyk - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milarek - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milarski - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milart - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milarz - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milarzewski - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milas - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milaska - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milast - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milasta - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milasz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milaszewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milaś - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milat - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milata - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milato - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milatos - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milatycki - 1478 od nazwy miejscowej Milatycze (KrW).

  Milatyński - 1454 od nazwy miejscowej Milatyn (KrW).

  Milbradt - od nazw miejscowych Milbrand, Mildbrand, te od staro-wysoko-niemieckiego imienai złożonego Mild ‘szczodry, dobry, łaskawy’ + brand ‘miecz’.

  Milbrand - od nazw miejscowych Milbrand, Mildbrand, te od staro-wysoko-niemieckiego imienai złożonego Mild ‘szczodry, dobry, łaskawy’ + brand ‘miecz’.

  Milbrandt - od nazw miejscowych Milbrand, Mildbrand, te od staro-wysoko-niemieckiego imienai złożonego Mild ‘szczodry, dobry, łaskawy’ + brand ‘miecz’.

  Milbrandt - od nazw miejscowych Milbrand, Mildbrand, te od staro-wysoko-niemieckiego imienai złożonego Mild ‘szczodry, dobry, łaskawy’ + brand ‘miecz’.

  Milbrant - od nazw miejscowych Milbrand, Mildbrand, te od staro-wysoko-niemieckiego imienai złożonego Mild ‘szczodry, dobry, łaskawy’ + brand ‘miecz’.

  Milbrat - od nazw miejscowych Milbrand, Mildbrand, te od staro-wysoko-niemieckiego imienai złożonego Mild ‘szczodry, dobry, łaskawy’ + brand ‘miecz’.

  Milbrod - od nazw miejscowych Milbrand, Mildbrand, te od staro-wysoko-niemieckiego imienai złożonego Mild ‘szczodry, dobry, łaskawy’ + brand ‘miecz’.

  Milbrodt - od nazw miejscowych Milbrand, Mildbrand, te od staro-wysoko-niemieckiego imienai złożonego Mild ‘szczodry, dobry, łaskawy’ + brand ‘miecz’.

  Milbrot - od nazw miejscowych Milbrand, Mildbrand, te od staro-wysoko-niemieckiego imienai złożonego Mild ‘szczodry, dobry, łaskawy’ + brand ‘miecz’.

  Milc - od milczeć.

  Milcan - od milczeć.

  Milcarczyk - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milcarek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milcarski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milcarz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milcarza - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milcarzewicz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milcer - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milcerz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milcewicz - od milczeć.

  Milch - od niemieckiej nazwy osobowej Milch.

  Milchar - od niemieckiej nazwy osobowej Milch.

  Milcher - 1398 od niemieckiej nazwy osobowej Milch; od średnio-wysoko-niemieckiego milcher ‘mleczarz’.

  Milchert - od niemieckiej nazwy osobowej Milch.

  Milcin - od milczeć.

  Milcuć - od milczeć.

  Milcuszek - od milczeć.

  Milcz - od milczeć.

  Milczach - od milczeć.

  Milczak - 1652 od milczeć.

  Milczakiewicz - od milczeć.

  Milczakowski - od milczeć.

  Milczanek - od milczeć.

  Milczanowski - od milczeć.

  Milczanowski - od nazwy miejscowej Milczany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Milczanowski - od nazwy miejscowej Milczany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Milczanus - od milczeć.

  Milczarczyk - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczarek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczarkiewicz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczarkowski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczarowski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczarski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczaruk - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczarz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczarzewicz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczasz - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczaunaś - od milczeć.

  Milczący - 1396 od milczeć, milczący.

  Milczejko - od milczeć.

  Milczek - 1478 od milczeć, milczek ‘człowiek mało mówiący’.

  Milczenko - od milczeć.

  Milczeński - 1709 od nazwy miejscowej Milczany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Milczeński - 1709 od nazwy miejscowej Milczany (tarnobrzeskie, gmina Samborzec).

  Milczerek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczerski - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczewicz - 1558 od milczeć.

  Milczewski - 1765 od nazwy miejscowej Milcz (pilskie, gmina Chodzież), Milcza (krośnieńskie, gmina Rymanów).

  Milczko - od milczeć.

  Milczkowski - od milczeć.

  Milczonek - od milczeć.

  Milczorek - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milczuch - od milczeć.

  Milczuk - od milczeć.

  Milczuszek - od milczeć.

  Milczyk - od milczeć.

  Milczyński - od milczeć.

  Milczyrczyk - od staropolskiego mielcarz ‘słodownik, piwowar’; od staropolskiego mielcarczyk ‘czeladnik lub uczeń browarniczy’.

  Milda - od niemieckiej nazwy osobowej Mild, ta od średniowysoko-niemieckiego milte, milde ‘przyjazny, szczodry, hojny’.

  Mildanis - od niemieckiej nazwy osobowej Mild, ta od średniowysoko-niemieckiego milte, milde ‘przyjazny, szczodry, hojny’.

  Mildasiński - od niemieckiej nazwy osobowej Mild, ta od średniowysoko-niemieckiego milte, milde ‘przyjazny, szczodry, hojny’.

  Milde - od niemieckiej nazwy osobowej Mild, ta od średniowysoko-niemieckiego milte, milde ‘przyjazny, szczodry, hojny’.

  Milder - od niemieckiej nazwy osobowej Mild, ta od średniowysoko-niemieckiego milte, milde ‘przyjazny, szczodry, hojny’.

  Mildner - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Mildo - od niemieckiej nazwy osobowej Mild, ta od średniowysoko-niemieckiego milte, milde ‘przyjazny, szczodry, hojny’.

  Mildyn - od niemieckiej nazwy osobowej Mild, ta od średniowysoko-niemieckiego milte, milde ‘przyjazny, szczodry, hojny’.

  Milec - 1398 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milech - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milecki - 170 1 od nazwy miejscowej Milcz (pilskie, gmina Chodzież), Milcza (krośnieńskie, gmina Rymanów).

  Milej - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejczak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejczuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejko - 1428 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejkowski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejsza - XII w. w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejszo - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milejszy - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milen - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milencki - od nazwy miejscowej Milęcin (warszawskie, gmina Brwinów).

  Milenda - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milendo - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milenia - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileniak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileniczek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileniczuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileniewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milenik - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milenikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileniuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milenka - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milenkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milenko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milenkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milenowski - 1443 od nazw miejscowych Milanowo, Milanów (kilka wsi).

  Milenuszkin - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileń - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileńka - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileńkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileńko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileński - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miler - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milera - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milerczyk - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milerowicz - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milerowski - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milerski - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milert - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Milerz - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Miles - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milesiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileski - 145 1 od nazwy miejscowej Mieleszyn, dawniej Mieleszyno (poznańskie, gmina Mieleszyn).

  Mileszczak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileszka - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileszko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileszyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mileuszek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milew - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milewczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milewicz - 1468 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milewski - 1462 od nazwy miejscowej Milewo (kilka wsi, Maz).

  Milewszczyk - od nazwy miejscowej Milewo (kilka wsi, Maz).

  Milewszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milęcki - 1497 od nazwy miejscowej Milęcin (warszawskie, gmina Brwinów).

  Milęda - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milian - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Milianiak - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Milianiec - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Milianowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Milianowski - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Milic - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milich - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milichewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milichiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milichniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milichowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milicki - 1478 od nazwy miejscowej Milik (nowosądeckie, gmina Muszyna).

  Milicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliczek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliczenko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliczeńko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milić - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miligłówka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milik - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milikowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milikowski - 1457 od nazwy miejscowej Milikowo (elbląskie, gmina Stary Dzierzgoń).

  Milimąka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milimonka - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milin - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milina - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milinek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliniewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliniuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milinkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milinowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milinowski - od nazwy miejscowej Milinów (konińskie, gmina Władysławów).

  Miliński - 1403 od nazwy miejscowej Mielino, dziś Mylin (poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie).

  Miliński - 1608 od nazwy miejscowej Milin (konińskie, gmina Kramsk).

  Milion - od milion.

  Milios - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milioszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milisiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milisiewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliskiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milisz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milisza - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliszak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliszewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miliszowski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miljan - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Miljanowicz - od imienia Emilian. Imię, późno w Polsce używane, od łacińskiego Aemilianus, utworzone przyrostkiem anus od nazwy rodu rzymskiego Aemilia.

  Miljon - od milion.

  Miljoniz - od milion.

  Miljonowicz - od milion.

  Milk - od milczeć.

  Milka - od milczeć.

  Milkas - od milczeć.

  Milkau - od milczeć.

  Milke - od milczeć.

  Milkie - od milczeć.

  Milkiewicz - 1558 od milczeć.

  Milko - od milczeć.

  Milkosz - od milczeć.

  Milkowicz - 1548 od milczeć.

  Milkusiak - od milczeć.

  Mill - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milla - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Millaczek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Millak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Millan - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Millar - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Miller - 16 17 od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Millerowicz - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Millerowski - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Millert - od niemieckich nazw osobowych Miller, Müller, te od Müller ‘młynarz’.

  Million - od milion.

  Millner - od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Milluch - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Millus - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milluszek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milnar - 1478 od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Milner - 1548 od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Milnerowicz - 1576 od niemieckiej nazwy osobowej Mülner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego molner, mülner ‘młynarz’.

  Milnicki - od nazw miejscowych Mielnica, Mielnik, Mielniki (kilka wsi).

  Milniczak - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milniczek - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milniczenko - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milniczuk - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milniczyn - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milnik - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milnikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milnikow - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milnikowicz - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milnikowski - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milniszyn - w grupie nazwisk pochodzących od mleć, mielę, na Kresach Wschodnich od imienia Melentyj, z greckiego Meletios, lub od Melijan, z greckiego Aimilianos.

  Milo - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milobrat - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miloch - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milon - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milona - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milonas - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milonczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milonkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milonowski - 1425 od nazw miejscowych Milanowo, Milanów (kilka wsi).

  Miloń - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milończyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miloński - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milos - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milosch - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milosek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milosik - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milosny - 1440 od miłosny, ze staropolskiego miłostny ‘ukochany’, miłość.

  Milosz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miloszek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miloszyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miloś - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milota - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milotta - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milotyński - 1469 od nazwy miejscowej Miłotna (KrW).

  Milotzki - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milouszek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milowski - 1579 od nazwy miejscowej Milowice (część Sosnowca, katowickie).

  Milówka - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milsza - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milt - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Milta - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miltak - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miltas - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miltko - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Milto - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miltowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miltowski - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miltus - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miltyk - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miluc - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluch - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluczenko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluć - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milukowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluła - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milun - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milunas - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluniec - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluń - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milus - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milusiński - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milusz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluszek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluszewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluszniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluś - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluśka - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluśki - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miluta - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milutka - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Milwicz-Delach - złożenia brak; Milwicz- brak; Delach od dyl, ze staropolskiego del ‘gruba deska, bal’, był też słowiański rdzeń dyl- oznaczający ‘coś długiego’.

  Milwiw-Baron - złożenia brak; Milwiw brak; Baron 1440 od baron ‘wyższy dostojnik państwowy, senator’.

  Milżyński - od nazwy miejscowej Mielżyn (konińskie, gmina Witkowo).

  Miła - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłach - 1265 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłachowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłachowski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłacz - 1342 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłaczewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłaj - 14 12 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłajko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłak - 1452 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłakowski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłakowski - 1657 od nazw miejscowych Miłakowo, Miłaki (kilka wsi).

  Miłan - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłancz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłanowski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłański - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłas - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłasz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłaszczuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłaszewski - od nazwy miejscowej Miłoszowice (tarnobrzeskie, gmina Bogoria).

  Miłaszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłaszko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłaszuk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłat - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłata - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłczak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłczewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłecki - od nazwy miejscowej Miłki (suwalskie, gmina Miłki).

  Miłejko - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłejszo - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłek - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłeta - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłka, m. - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłko - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłkos - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłkosz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłkoś - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłkow - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłkowski - 1443 od nazw miejscowych Miłków, Miłkowice (kilka wsi).

  Miłków - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłkusiak - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłłek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miło - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłobęcki - od nazwy miejscowej Miłobędzyn (płockie, gmina Sierpc).

  Miłobędzki - 1526 od nazwy miejscowej Miłobędzyn (płockie, gmina Sierpc).

  Miłobog - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłobok - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłobóg - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłobór - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłoch - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłocha - 1389 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłochowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłociński - od nazwy miejscowej Miłocin (kilka wsi).

  Miłocki - 1482 od nazwy miejscowej Miłotki (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Miłodziad - 1 135 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłon - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłoń - 1065 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłończyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłoński - 1440 od nazwy miejscowej Miłonice (płockie, gmina Krośniewice).

  Miłos - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłosek - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłosierna - od miłosierny ‘litościwy’.

  Miłosiernak - od miłosierny ‘litościwy’.

  Miłosierny - od miłosierny ‘litościwy’.

  Miłosiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłosiewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłosiński - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłoska - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłosławski - 1399 od nazwy miasta Miłosław (poznańskie).

  Miłosna - od miłosny, ze staropolskiego miłostny ‘ukochany’, miłość.

  Miłosnicki - od miłosny, ze staropolskiego miłostny ‘ukochany’, miłość.

  Miłosta - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłostan - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłostka - 1400 od miłosny, ze staropolskiego miłostny ‘ukochany’, miłość; od miłostka.

  Miłostki - 1444 od miłosny, ze staropolskiego miłostny ‘ukochany’, miłość; od miłostka.

  Miłostnik - 1432 od miłosny, ze staropolskiego miłostny ‘ukochany’, miłość; od staropolskiego miłostnik ‘ukochany’.

  Miłostny - 143 1 od miłosny, ze staropolskiego miłostny ‘ukochany’, miłość.

  Miłostryj - 1204 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłosz - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłoszczyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłoszek - 1495 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłoszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłoszewski - od nazwy miejscowej Miłoszowice (tarnobrzeskie, gmina Bogoria).

  Miłoszowski - 1436 od nazwy miejscowej Miłoszowice (tarnobrzeskie, gmina Bogoria).

  Miłoszyk - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłoś - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłościech - 1265 od miłosny, ze staropolskiego miłostny ‘ukochany’, miłość.

  Miłościej - 1336 od miłosny, ze staropolskiego miłostny ‘ukochany’, miłość.

  Miłośnicki - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłot - 1305 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłota - 1204 14 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłotta - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłow - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłowanow - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłowański - 1438 od nazwy miejscowej Miłowanie (KrW).

  Miłowicki - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłowidow - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłowieński - 1463 od nazwy miejscowej Miłowanie (KrW).

  Miłowski - 1440 od nazwy miejscowej Miłowanie (KrW).

  Miłowuj - 1 136 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłta - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miłto - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miłtych - od niemieckiej nazwy osobowej Milt, ta od Mild-.

  Miłuch - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłula - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłułka - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłun - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłuński - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłusiński - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłusz - 1396 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłuszewski - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłuszkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłuś - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miłuśki - w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Miły - 14 14- 17 w grupie nazwisk pochodzących od miły, też od imion złożonych typu Miłobor, Miłosław.

  Mima - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimaś - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimczak - od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Mimczuk - od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Mimczyk - od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Mimer - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimiec - od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Mimier - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimierski - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimietz - od Niemiec, ze staropolskiego Miemiec.

  Mimiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimiewski - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimik - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimisz - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimoński - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Mimus - od niemieckiej nazwy osobowej Mim, ta od imienia germańskiego Mime lub Mimus, to od Maximus.

  Min - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minakow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minaków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minal - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minałko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minar - 1400 od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minarcik - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minarczuk - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minarczyk - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minarek - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minarik - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minarowski - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minarski - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minartowicz - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minarzyk - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Minard.

  Minas - 1672 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew lub pochodzenia ormiańskiego).

  Minasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew lub pochodzenia ormiańskiego).

  Minasowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew lub pochodzenia ormiańskiego).

  Minasz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew lub pochodzenia ormiańskiego).

  Minaszewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew lub pochodzenia ormiańskiego).

  Minc - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minca - 148 1 od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Mincarz - 1530 od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Mincel - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Mincer - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Mincerski - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Mincewicz - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minch - od niemieckiej nazwy osobowej Münch, ta od Münch ‘zakonnik’.

  Mincha - od niemieckiej nazwy osobowej Münch, ta od Münch ‘zakonnik’.

  Minciel - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Mincikiewicz - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Mincikowski - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minciuk - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minciukiewicz - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minciukowski - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minciun - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minculewicz - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczak - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczakiewicz - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczakowski - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczan - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczanowski - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczarek - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Minczekowski - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczenko - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczenok - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczer - 1654 od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Minczerski - od staropolskiego mincarz ‘bijący pieniądze, wymieniający pieniądze’.

  Minczew - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczewski - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczonek - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczuk - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczyc - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczyk - 1430 od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczykiewicz - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczykow - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczykowski - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minczyński - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Minć - od staropolskiego minca, mynca ‘moneta’.

  Mind - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Minda - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindacki - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindak - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindakiewicz - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Minde - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindel - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Minder - od minda ‘moneta, pieniądz’; od niemieckiej nazwy osobowej Minder.

  Mindera - od minda ‘moneta, pieniądz’; od niemieckiej nazwy osobowej Minder.

  Minderman - od minda ‘moneta, pieniądz’; od niemieckiej nazwy osobowej Minder.

  Mindermann - od minda ‘moneta, pieniądz’; od niemieckiej nazwy osobowej Minder.

  Minderski - od minda ‘moneta, pieniądz’; od niemieckiej nazwy osobowej Minder.

  Mindewicz - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindik - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindla - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Mindlak - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Mindler - w grupie nazwisk pochodzących od międlić ‘czesać len; mówić niewyraźnie’.

  Mindor - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindowicz - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindra - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindrow - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindrycki - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindryk - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindryn - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindur - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindura - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindurski - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindykowski - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindza - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindziak - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindzio - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindziuk - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindziukiewicz - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mindziul - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Minecha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minek - 1469 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miner - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Minerczyk - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Minerowicz - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Minerski - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Mineruk - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Ming - 1435 od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Minga - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingajło - od litewskiego Mingaila, to od litewskiego minti ‘pamietać’ i gailius ‘cierpki, gorzki’, gallas ‘żal’.

  Mingałło - od litewskiego Mingaila, to od litewskiego minti ‘pamietać’ i gailius ‘cierpki, gorzki’, gallas ‘żal’.

  Minge - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingielowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingilewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingin - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Minginowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingiowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Minglewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingo - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingoć - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Mingowski - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Minguć - od niemieckiej nazwy osobowej Ming (e), ta od imienia germańskiego Magin-hard.

  Minia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniacha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniajew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniajluk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniajło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniaków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minialuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniałko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniarczyk - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Miniarski - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Miniarz - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Minias - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniasiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minich - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minichowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minichowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniec - 1425 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minier - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Minierowicz - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Minierski - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Miniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minigniew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minikin - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Minikin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minikina - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Minikina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minikowicz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Minikowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minikowski - od nazwy miejscowej Minikowo (bydgoskie, gmina Lubiewo; Nakło nad Notecią; część Poznania).

  Minikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minio - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minior - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Miniorczyk - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Miniorski - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Minioski - 1400 od nazwy miejscowej Minoga, dawniej też Minioga (krakowskie, gmina Skała).

  Miniow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Minoga, dawniej też Minioga (krakowskie, gmina Skała).

  Miniór - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Miniór - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minita - od mięta.

  Miniuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miniur - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Miniuszko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mink - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkacz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkina - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkinia - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Minkinia - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkiński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkisiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkisiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkiszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minko - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkota - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkowa - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkowicz - 1443 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkowski - od nazwy miejscowej Minkowice (kilka wsi).

  Minkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkus - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Minkus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkusiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkusz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Minkusz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minkuszek - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Minkuszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minnier - od miner ‘specjalista od materiałów wybuchowych’, dawniej ‘górnik’.

  Minocki - od nazwy miejscowej Minoga, dawniej też Minioga (krakowskie, gmina Skała).

  Minodzki - od nazwy miejscowej Minoga, dawniej też Minioga (krakowskie, gmina Skała).

  Minoga - od nazwy miejscowej Minoga, dawniej też Minioga (krakowskie, gmina Skała).

  Minol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minola - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minoł - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minor - 14 15-26 od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Minorczuk - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Minorczyk - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Minorek - 1475 od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Minorowicz - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Minorowski - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Minorski - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Minos - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minoski - 1497 od nazwy miejscowej Minoga, dawniej też Minioga (krakowskie, gmina Skała).

  Minot - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minota - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minotowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minowicz - 1438 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minowski - od nazwy miejscowej Minoga, dawniej też Minioga (krakowskie, gmina Skała).

  Minszczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minta - od mięta.

  Mintak - od mięta.

  Mintal - od mięta.

  Mintalewicz - od mięta.

  Mintało - od mięta.

  Mintałto - od mięta.

  Mintautas - od mięta.

  Mintek - od mięta.

  Mintel - od mięta.

  Mintkiewicz - od mięta.

  Mintkiewski - od mięta.

  Mintol - od mięta.

  Mintus - od mięta.

  Minuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minuczyc - od minuta.

  Minula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minulla - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minurski - od łacińskiego minor ‘mniejszy’.

  Minurski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Minut - od minuta.

  Minuta - od minuta.

  Minuth - od minuta.

  Miń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińcikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińciukiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińczykow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińczykowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińczyków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińdur - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mińdziak - od minda ‘moneta, pieniądz’.

  Mińka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińkowski - od nazwy miejscowej Minkowice (kilka wsi).

  Mińkus - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Mińkuszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy min-, por. minąć, mina, imię złożone Minigniew.

  Miński - 1560 od nazwy miasta Mińsk Mazowiecki (siedleckie), od nazwy miejscowej Mień (białostockie, gmina Brańsk).

  Mińszczak - od nazwy miasta Mińsk Mazowiecki (siedleckie), od nazwy miejscowej Mień (białostockie, gmina Brańsk).

  Miodana - od miód.

  Miodański - od miód.

  Miodecki - od miód.

  Miodek - 1392 od miód.

  Miodeński - od miód.

  Mioder - od miód.

  Miodeuszewski - 1640 od nazwy miejscowej Miodusy (płockie, gmina Gozdowo).

  Miodkowski - od miód.

  Miodon - od miód.

  Miodona - od miód.

  Miodonka - od miód.

  Miodoń - od miód.

  Miodoński - od miód.

  Miodor - od miód.

  Miodorski - od miód.

  Miodoszewski - od miód.

  Miodowarzec - 1477– od miód.

  Miodowicz - od miód.

  Miodownik - od miód.

  Miodowski - od miód.

  Miodtke - (Pom) od miód.

  Mioduch - od miód.

  Mioduchowski - od miód.

  Mioducki - od miód.

  Miodulski - od miód.

  Miodun - od miód.

  Mioduna - od miód.

  Mioduniecki - od miód.

  Miodunka - od miód.

  Miodunko - od miód.

  Mioduń - od miód.

  Mioduńka - od miód.

  Mioduński - od miód.

  Miodus - od miód.

  Mioduski - 1363 od nazwy miejscowej Miodusy (płockie, gmina Gozdowo).

  Mioduski - 1363 od nazwy miejscowej Miodusy (płockie, gmina Gozdowo).

  Mioduszewski - 1640 od nazwy miejscowej Miodusy (płockie, gmina Gozdowo).

  Mioduszowski - od nazwy miejscowej Miodusy (płockie, gmina Gozdowo).

  Mioduszowski - od nazwy miejscowej Miodusy (płockie, gmina Gozdowo).

  Mioduszyński - od miód.

  Miodyński - 1748 od miód.

  Miodyszewski - od miód.

  Miodziałek - od miód.

  Miodzianowski - od miód.

  Miodzianowski - 1776 w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miodzicki - od miód.

  Miodziński - od miód.

  Miodzioch - od miód.

  Miołk - (Pom) od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Miołka - od miałki ‘sypki, drobny’, w staropolszczyźnie miały ‘płytki, niegłęboki’.

  Mionc - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mioncz - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Mionczyński - od miękki, ze staropolskiego mięki.

  Miondel - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miondowicz - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Miondzel - w grupie nazwisk pochodzących od miedza ‘pas niezaoranej ziemi między polami; granica’, także od między, ze staropolskiego miedzy, miedź ‘metal’.

  Mionek - od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Mionka - od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Mionkowski - od dawnego mian (y) ‘posiadany’, mieć.

  Mionsek - od mięso.

  Mionska - od mięso.

  Mionsko - od mięso.

  Mionskowski - od mięso.

  Miończak