<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - Bą "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - Gą"
 • Nazwiska na literę "Ha - Hą"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - Ją "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - Rą "
 • Nazwiska na literę " Sa - Są "
 • Nazwiska na literę "Ś" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " Wą "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Zą"
 • Nazwiska na literę "Ź"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " Pą - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzące od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska na literę Szó - Szy


  opracowanie etymologii nazwisk - Ewa Szczodruch

  pozostałe w kolejnych rozdziałach na dole listy rozdziałów

  główne źródła:

  a/ Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999
  b/ Kazimierz Rymut, 'Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny, Wydawnictwo Naukowe DWN, Kraków 2001
  c/ Zofia Kaleta, „Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe”, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997
  d/ Aleksandra Cieślikowa ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odapelatywne nazwy osobowe’, Wydawnictwo Naukowe DWN, PAN, Instytut Języka Polskiego, Kraków 2000
  e/ Maria Malec ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia chrześcijańskiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1995
  f/ Zygmunt Klimek, ‘Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego’, Polska Akademia Nauk, Instytut Języka Polskiego, Kraków 1997  Szólc - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szólnik - od gwarowego szola, szoła ‘winda’, też od średnioniemieckiego scholie ‘darnina, darń’.

  Szółkiewicz - od gwarowego szola, szoła ‘winda’, też od średnioniemieckiego scholie ‘darnina, darń’.

  Szółkowski - od gwarowego szola, szoła ‘winda’, też od średnioniemieckiego scholie ‘darnina, darń’.

  Szółnik - od gwarowego szola, szoła ‘winda’, też od średnioniemieckiego scholie ‘darnina, darń’.

  Szóstajło - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstak - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstakowicz - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstakowska - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstakowski - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstek - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstka - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sos-, szos-, por. sos ‘płynny dodatek do potraw; pęd rośliny’, soś, sośka ‘sosna’, szos dawniej ‘podatek miejski od domów i warsztatów rzemieślniczych’ lub od szos ‘szosa, droga bita’.

  Szóstkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstko - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstkowski - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szóstyk - w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szószkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sos-, szos-, por. sos ‘płynny dodatek do potraw; pęd rośliny’, soś, sośka ‘sosna’, szos dawniej ‘podatek miejski od domów i warsztatów rzemieślniczych’ lub od szos ‘szosa, droga bita’.

  Szówski - 1595 od nazwy miejscowej Szówsko (przemyskie, gmina Wiązownica).

  Szpac - od niemieckiej nazwy osobowej Spatz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spatz, spatze ‘wróbel’, może też od szpak.

  Szpacek - od niemieckiej nazwy osobowej Spatz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spatz, spatze ‘wróbel’, może też od szpak.

  Szpacenko - od niemieckiej nazwy osobowej Spatz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spatz, spatze ‘wróbel’, może też od szpak.

  Szpach - od staropolskiego spachać ‘uczynić, zrobić’.

  Szpachański - od staropolskiego spachać ‘uczynić, zrobić’.

  Szpacht - od niemieckiej nazwy osobowej Specht, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spaht ‘dzięcioł’, też od gwarowego szpecht, specht ‘dzięcioł’.

  Szpachta - od niemieckiej nazwy osobowej Specht, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spaht ‘dzięcioł’, też od gwarowego szpecht, specht ‘dzięcioł’.

  Szpaczek - 1427 od szpak ‘ptak’.

  Szpaczko - od szpak ‘ptak’.

  Szpaczyk - 1683 od szpak ‘ptak’.

  Szpaczyński - od szpak ‘ptak’.

  Szpad - od spadać ‘opuszczać się na dół’; stawać się czyjąś własnością w drodze spadku’, spadły ‘otrzymany w spadku; ‘chudy (o zwierzynie łownej)’.

  Szpada - od szpada ‘broń kłująca’.

  Szpadalewski - od szpadel ‘rydel’.

  Szpadek - od spadać ‘opuszczać się na dół’; stawać się czyjąś własnością w drodze spadku’, spadły ‘otrzymany w spadku; ‘chudy (o zwierzynie łownej)’.

  Szpadel - od szpadel ‘rydel’.

  Szpadelewski - od szpadel ‘rydel’.

  Szpadkiewicz - od spadać ‘opuszczać się na dół’; stawać się czyjąś własnością w drodze spadku’, spadły ‘otrzymany w spadku; ‘chudy (o zwierzynie łownej)’.

  Szpadkowski - od spadać ‘opuszczać się na dół’; stawać się czyjąś własnością w drodze spadku’, spadły ‘otrzymany w spadku; ‘chudy (o zwierzynie łownej)’.

  Szpadlewski - od szpadel ‘rydel’.

  Szpadowski - od szpada ‘broń kłująca’.

  Szpadzik - od spadać ‘opuszczać się na dół’; stawać się czyjąś własnością w drodze spadku’, spadły ‘otrzymany w spadku; ‘chudy (o zwierzynie łownej)’.

  Szpadziński - od spadać ‘opuszczać się na dół’; stawać się czyjąś własnością w drodze spadku’, spadły ‘otrzymany w spadku; ‘chudy (o zwierzynie łownej)’.

  Szpaier - od niemieckiej nazwy osobowej Speier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spire ‘jaskółka murówka; jerzyk’.

  Szpaj - od spajać ‘łączyć’.

  Szpajcher - od niemieckiej nazwy osobowej Speicher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spicher ‘miejsce składowania żyta, spichlerz’.

  Szpajchert - od niemieckiej nazwy osobowej Speicher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spicher ‘miejsce składowania żyta, spichlerz’.

  Szpajchler - od niemieckiej nazwy osobowej Speicher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spicher ‘miejsce składowania żyta, spichlerz’.

  Szpajda - od niemieckiej nazwy osobowej Speidel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spidel ‘klin’, przenośnie ‘mocny, krzepki chłop’.

  Szpajdel - od niemieckiej nazwy osobowej Speidel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spidel ‘klin’, przenośnie ‘mocny, krzepki chłop’.

  Szpajer - od niemieckiej nazwy osobowej Speier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spire ‘jaskółka murówka; jerzyk’.

  Szpajzer - od niemieckiej nazwy osobowej Speiser, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spisaere ‘podczaszy na dworach odpowiedzialny za przygotowanie posiłkow’.

  Szpak - 1388 od szpak ‘ptak’.

  Szpakiewicz - od szpak ‘ptak’.

  Szpakowicz - 1422 od szpak ‘ptak’.

  Szpakowski - 1662 od nazwy miejscowej Szpakowo (białostockie, gmina Jaświły).

  Szpakóf - od szpak ‘ptak’.

  Szpaków - 1578 od szpak ‘ptak’.

  Szpakuf - od szpak ‘ptak’.

  Szpal - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpala - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpalarz - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpalarz - od szpaler ‘tkanina dekoracyjna; dwa równoległe szeregi ustawione po obu stronach alei, ulicy’.

  Szpaler - od szpaler ‘tkanina dekoracyjna; dwa równoległe szeregi ustawione po obu stronach alei, ulicy’.

  Szpalerowski - od szpaler ‘tkanina dekoracyjna; dwa równoległe szeregi ustawione po obu stronach alei, ulicy’.

  Szpalerski - od szpaler ‘tkanina dekoracyjna; dwa równoległe szeregi ustawione po obu stronach alei, ulicy’.

  Szpalewicz - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpalewski - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpalik - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpalikowski - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpaliński - od nazwy miejscowej Spaliny (ostrołęckie, gmina Rozgor).

  Szpall - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpalla - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpał - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpała - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpałek - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpałowicz - od spalić ‘poddać cos działaniu ognia, ciepła’, też od spać, ospały.

  Szpan - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpana - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpanak - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpanar - od niemieckiej nazwy osobowej Spannera, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spanner ‘właściciel furmanki’ lub od niemieckiego Spanier ‘Hiszpan’.

  Szpanarski - od niemieckiej nazwy osobowej Spannera, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spanner ‘właściciel furmanki’ lub od niemieckiego Spanier ‘Hiszpan’.

  Szpanda - od spąd ‘staropolska jednostka miary’, spędzać ‘zganiać; zgromadzic; przebywać’.

  Szpandar - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpandel - od niemieckiej nazwy osobowej Spöndel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga ,wiór’.

  Szpandera - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpandlik - od niemieckiej nazwy osobowej Spöndel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga ,wiór’.

  Szpandowski - od nazwy miejscowej Spądowo, dziś Szpondowo (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Szpandrzyk - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpanek - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpanel - od spaniel ‘pies myśliwski lub pokojowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spanel, , ta od średnio-wysoko-niemieckiegospaenelin, spaenel ‘kędzierzawienie włosów’.

  Szpanelewski - od spaniel ‘pies myśliwski lub pokojowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spanel, , ta od średnio-wysoko-niemieckiegospaenelin, spaenel ‘kędzierzawienie włosów’.

  Szpaniara - od niemieckiej nazwy osobowej Spannera, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spanner ‘właściciel furmanki’ lub od niemieckiego Spanier ‘Hiszpan’.

  Szpaniel - od spaniel ‘pies myśliwski lub pokojowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spanel, , ta od średnio-wysoko-niemieckiegospaenelin, spaenel ‘kędzierzawienie włosów’.

  Szpanielewski - od spaniel ‘pies myśliwski lub pokojowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spanel, , ta od średnio-wysoko-niemieckiegospaenelin, spaenel ‘kędzierzawienie włosów’.

  Szpanier - od niemieckiej nazwy osobowej Spannera, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spanner ‘właściciel furmanki’ lub od niemieckiego Spanier ‘Hiszpan’.

  Szpank - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpanka - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpanko - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpankowski - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpanów - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpańkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpański - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpar - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szpara - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szparadowski - od s + pardać ‘pierdzieć’.

  Szparag - od szparaga, szparag ‘jadalny pęd asparagusa’.

  Szparaga - od szparaga, szparag ‘jadalny pęd asparagusa’.

  Szparago - od szparaga, szparag ‘jadalny pęd asparagusa’.

  Szparagowski - od szparaga, szparag ‘jadalny pęd asparagusa’.

  Szparak - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szpardowski - od s + pardać ‘pierdzieć’.

  Szparecki - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szparek - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szparewicz - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szpargał - 1664 od szpargał ‘świstek, bezwartościowy papier’.

  Szpargała - od szpargał ‘świstek, bezwartościowy papier’.

  Szpargiel - 1662 od szpargał ‘świstek, bezwartościowy papier’; od gwarowego szpargiel ‘szparag’.

  Szparka - 1492 od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’; od szparka ‘mały otwór’.

  Szparkiewicz - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’; od szparka ‘mały otwór’.

  Szparko - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’; od szparka ‘mały otwór’.

  Szparkowicz - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’; od szparka ‘mały otwór’.

  Szparkowski - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’; od szparka ‘mały otwór’.

  Szparok - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szparowski - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szparóg - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szparów - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szparski - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szpartaluk-Kozak - złożenia brak; Szpartaluk brak; Kozak 1397 od Kozak ‘mieszkaniec dawnej Ukrainy’, także kozak ‘pasterz kóz, junak, zabijaka’.

  Szparug - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szparuk - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szparzak - od spara, szpara ‘szczelina’, też ze staropolskiego ‘przyrząd do łowienia ptaków’.

  Szpat - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpata - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpatek - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpath - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpatiuk - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpatkiewicz - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpatkowski - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpatowicz - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpatowski - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpatuśko - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpatykowski - od szpat ‘narośl na stawie skokowym konia, łogawizna’.

  Szpąd - od spąd ‘staropolska jednostka miary’, spędzać ‘zganiać; zgromadzic; przebywać’.

  Szpąder - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpądrowski - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpąnder - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpąt - od spąd ‘staropolska jednostka miary’, spędzać ‘zganiać; zgromadzic; przebywać’.

  Szpechar - od niemieckiej nazwy osobowej Speicher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spicher ‘miejsce składowania żyta, spichlerz’.

  Szpechciński - od niemieckiej nazwy osobowej Specht, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spaht ‘dzięcioł’, też od gwarowego szpecht, specht ‘dzięcioł’.

  Szpecht - od niemieckiej nazwy osobowej Specht, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spaht ‘dzięcioł’, też od gwarowego szpecht, specht ‘dzięcioł’.

  Szpechta - od niemieckiej nazwy osobowej Specht, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spaht ‘dzięcioł’, też od gwarowego szpecht, specht ‘dzięcioł’.

  Szpeciński - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpeć - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpeflicki - od szpeflik ‘skórka na obcas’.

  Szpeflik - od szpeflik ‘skórka na obcas’.

  Szpejar - od niemieckiej nazwy osobowej Speier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spire ‘jaskółka murówka; jerzyk’.

  Szpejcher - od niemieckiej nazwy osobowej Speicher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spicher ‘miejsce składowania żyta, spichlerz’.

  Szpejchert - od niemieckiej nazwy osobowej Speicher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spicher ‘miejsce składowania żyta, spichlerz’.

  Szpejchler - od niemieckiej nazwy osobowej Speicher, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spicher ‘miejsce składowania żyta, spichlerz’.

  Szpejda - od niemieckiej nazwy osobowej Speidel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spidel ‘klin’, przenośnie ‘mocny, krzepki chłop’.

  Szpejer - od niemieckiej nazwy osobowej Speier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spire ‘jaskółka murówka; jerzyk’.

  Szpejn - od gwarowego szpejny ‘trociny’.

  Szpejna - od gwarowego szpejny ‘trociny’.

  Szpejnakowski - od gwarowego szpejny ‘trociny’.

  Szpejnar - od gwarowego szpejny ‘trociny’.

  Szpejnowski - od gwarowego szpejny ‘trociny’.

  Szpek - od szpek ‘słonina’.

  Szpekciński - od niemieckiej nazwy osobowej Specht, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spaht ‘dzięcioł’, też od gwarowego szpecht, specht ‘dzięcioł’.

  Szpekulak - zapewne od spekulant ‘człowiek trudniący się operacjami handlowymi’, przenośnie ‘ktoś przemyślny, obrotny’, spekulować.

  Szpekulski - zapewne od spekulant ‘człowiek trudniący się operacjami handlowymi’, przenośnie ‘ktoś przemyślny, obrotny’, spekulować.

  Szpela - od gwarowego szpel ‘wiór’, szpelać ‘grać, bawić się’.

  Szpelak - od gwarowego szpel ‘wiór’, szpelać ‘grać, bawić się’.

  Szpelarski - od gwarowego szpel ‘wiór’, szpelać ‘grać, bawić się’.

  Szpelc - od gwarowego szpel ‘wiór’, szpelać ‘grać, bawić się’.

  Szpelecki - od gwarowego szpel ‘wiór’, szpelać ‘grać, bawić się’.

  Szpeler - od gwarowego szpel ‘wiór’, szpelać ‘grać, bawić się’.

  Szpelt - od niemieckiej nazwy osobowej Spelt, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spelte ‘kawałek czegoś odłubanego’.

  Szpen - 1369 od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpenda - od spąd ‘staropolska jednostka miary’, spędzać ‘zganiać; zgromadzic; przebywać’.

  Szpendel - od niemieckiej nazwy osobowej Spöndel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga ,wiór’.

  Szpendowski - od nazwy miejscowej Spądowo, dziś Szpondowo (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Szpendowski - od spąd ‘staropolska jednostka miary’, spędzać ‘zganiać; zgromadzic; przebywać’.

  Szpener - od niemieckiej nazwy osobowej Spannera, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spanner ‘właściciel furmanki’ lub od niemieckiego Spanier ‘Hiszpan’.

  Szpenik - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpeniuk - od niemieckiej nazwy osobowej Span, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spän ‘drzazga’, przenośnie ‘mały człowiek’ lub od apelatywu typu spanie, spanować ‘opanować’.

  Szpenner - od niemieckiej nazwy osobowej Spannera, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spanner ‘właściciel furmanki’ lub od niemieckiego Spanier ‘Hiszpan’.

  Szpenta - od spętany, spętać.

  Szper - 1307 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpera - 1676 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperalski - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperała - 1644 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperek - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpergel - od szpargał ‘świstek, bezwartościowy papier’.

  Szpergiel - od szpargał ‘świstek, bezwartościowy papier’.

  Szpergoł - od szpargał ‘świstek, bezwartościowy papier’.

  Szperka - 1491 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperkacz - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperkiewicz - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperko - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperkowicz - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperkowski - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperl - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperlach - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperlak - 1678 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperlich - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperlik - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperlindowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sperling, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sperlinc ‘wróbel’.

  Szperling - od niemieckiej nazwy osobowej Sperling, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sperlinc ‘wróbel’.

  Szperlink - od niemieckiej nazwy osobowej Sperling, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sperlinc ‘wróbel’.

  Szperliński - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperlling - od niemieckiej nazwy osobowej Sperling, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sperlinc ‘wróbel’.

  Szperna - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpernak - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpernal - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpernalowski - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpernoga - 1791 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpernol - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpernow - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperol - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperun - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szperzyński - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpet - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpeta - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpetanowski - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpetański - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpetecki - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpetka - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpetko - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpetkowski - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpetma - od niemieckiej nazwy osobowej Spethmann.

  Szpetma - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpetman - od niemieckiej nazwy osobowej Spethmann.

  Szpetmański - od niemieckiej nazwy osobowej Spethmann.

  Szpetny - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpetulski - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpeyer - od niemieckiej nazwy osobowej Speier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spire ‘jaskółka murówka; jerzyk’.

  Szpiak - od gwarowego śpiak ‘śpioch’.

  Szpic - 1441 od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpica - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpicakowski - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpicer - od niemieckiej nazwy osobowej Spitzer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spitze ‘ostry koniec’, spitzer ‘robiący szpice’.

  Szpich - (Śl) od gwarowego śpich, szpich ‘stromy brzeg’.

  Szpichler - od spichlerz, szpichlerz ‘budynek służący jako magazyn zboża’.

  Szpichlerny - od spichlerz, szpichlerz ‘budynek służący jako magazyn zboża’.

  Szpichowski - (Śl) od gwarowego śpich, szpich ‘stromy brzeg’.

  Szpicker - od niemieckiej nazwy osobowej Spiekker, Spiecker, te od średnio-wysoko-niemieckiego spiker ‘żelazny gwóźdź’ lub od średnioniemieckiego spiker ‘spirzch’.

  Szpicki - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpicmacher - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpiczak - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpiczakowski - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpiczek - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpiczka - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpiczko - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpiczuk - od szpic, szpica, ze staropolskiego spica‘’ostre zakończenie czegoś; pies pokojowy’.

  Szpiech - od pośpiech, śpieszyć się, śpiech ‘pośpiech’.

  Szpiechowicz - od pośpiech, śpieszyć się, śpiech ‘pośpiech’.

  Szpieg - od szpieg, dawniej śpieg ‘agent tajnej policji; ten, co szpieguje.

  Szpiega - od szpieg, dawniej śpieg ‘agent tajnej policji; ten, co szpieguje.

  Szpieganowicz - od szpieg, dawniej śpieg ‘agent tajnej policji; ten, co szpieguje.

  Szpiegiel - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpiegier - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpiegla - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpiego - od szpieg, dawniej śpieg ‘agent tajnej policji; ten, co szpieguje.

  Szpiegowski - 1603 od szpieg, dawniej śpieg ‘agent tajnej policji; ten, co szpieguje.

  Szpiek - od dawnego spiek ‘upał’, od staropolskiego spiec ‘upiec’.

  Szpieker - od niemieckiej nazwy osobowej Spiekker, Spiecker, te od średnio-wysoko-niemieckiego spiker ‘żelazny gwóźdź’ lub od średnioniemieckiego spiker ‘spirzch’.

  Szpiel - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpielak - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpienig - od gwarowego spień, szpień ‘iglica, szpilka’.

  Szpienik - od gwarowego spień, szpień ‘iglica, szpilka’.

  Szpień - od gwarowego spień, szpień ‘iglica, szpilka’.

  Szpier - od spierać ‘przeć, spychać; wspierać’, por. wspierać, wesprzeć’.

  Szpierewka - od gwarowego spierewka ‘człowiek kłótliwy’.

  Szpiga - od szpieg, dawniej śpieg ‘agent tajnej policji; ten, co szpieguje.

  Szpigan - od szpieg, dawniej śpieg ‘agent tajnej policji; ten, co szpieguje.

  Szpiganiewicz - od szpieg, dawniej śpieg ‘agent tajnej policji; ten, co szpieguje.

  Szpiganowicz - od szpieg, dawniej śpieg ‘agent tajnej policji; ten, co szpieguje.

  Szpigel - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpigelman - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpigelski - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpigiel - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpigielski - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpigier - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpigla - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpigler - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpiglewski - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpigun - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpik - 1400 od szpik ‘substancja wypełniająca przestrzenie w kościach’, ze staropolskiego szpik, śpik ‘mózg koci używany jako środek nasenny’.

  Szpika - od szpik ‘substancja wypełniająca przestrzenie w kościach’, ze staropolskiego szpik, śpik ‘mózg koci używany jako środek nasenny’.

  Szpikalski - od szpik ‘substancja wypełniająca przestrzenie w kościach’, ze staropolskiego szpik, śpik ‘mózg koci używany jako środek nasenny’.

  Szpiker - od niemieckiej nazwy osobowej Spiekker, Spiecker, te od średnio-wysoko-niemieckiego spiker ‘żelazny gwóźdź’ lub od średnioniemieckiego spiker ‘spirzch’.

  Szpikowski - od szpik ‘substancja wypełniająca przestrzenie w kościach’, ze staropolskiego szpik, śpik ‘mózg koci używany jako środek nasenny’.

  Szpikuła - od szpik ‘substancja wypełniająca przestrzenie w kościach’, ze staropolskiego szpik, śpik ‘mózg koci używany jako środek nasenny’.

  Szpil - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpila - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilak - 1470-80 od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilakowski - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilar - od niemieckiej nazwy osobowej Spiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spille ‘wrzeciono; wałek’, lub od Spieller, od średnio-wysoko-niemieckiego spilaere ‘grajek’.

  Szpilarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Spiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spille ‘wrzeciono; wałek’, lub od Spieller, od średnio-wysoko-niemieckiego spilaere ‘grajek’.

  Szpilarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Spiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spille ‘wrzeciono; wałek’, lub od Spieller, od średnio-wysoko-niemieckiego spilaere ‘grajek’.

  Szpilarski - od niemieckiej nazwy osobowej Spiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spille ‘wrzeciono; wałek’, lub od Spieller, od średnio-wysoko-niemieckiego spilaere ‘grajek’.

  Szpilczak - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilczyn - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilczyński - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilecki - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilek - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpiler - od niemieckiej nazwy osobowej Spiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spille ‘wrzeciono; wałek’, lub od Spieller, od średnio-wysoko-niemieckiego spilaere ‘grajek’.

  Szpilewicz - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilewski - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilich - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpiliszewski - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilka - 1699 od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilkiewicz - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilko - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilkowski - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilla - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpiller - od niemieckiej nazwy osobowej Spiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spille ‘wrzeciono; wałek’, lub od Spieller, od średnio-wysoko-niemieckiego spilaere ‘grajek’.

  Szpilma - od niemieckiej nazwy osobowej Spielmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spilman ‘muzykant, kuglarz’, też od gwarowego szpilman ‘muzyk grający zawodowo’.

  Szpilman - 1472 od niemieckiej nazwy osobowej Spielmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spilman ‘muzykant, kuglarz’, też od gwarowego szpilman ‘muzyk grający zawodowo’.

  Szpilowski - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilski - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpiluk - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpilur - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Spiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spille ‘wrzeciono; wałek’, lub od Spieller, od średnio-wysoko-niemieckiego spilaere ‘grajek’.

  Szpilyk - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpiłych - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpiłyk - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpin - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpinak - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’; od szpinak.

  Szpinakowski - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’; od szpinak.

  Szpinal - 1500 od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpinalski - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpind - od gwarowego szpind ‘szafa’.

  Szpinda - od gwarowego szpind ‘szafa’.

  Szpindar - od gwarowego szpind ‘szafa’.

  Szpindel - od gwarowego szpind ‘szafa’.

  Szpinder - od gwarowego szpind ‘szafa’; od gwarowego szpinder ‘część zegarka’.

  Szpindler - od gwarowego szpind ‘szafa’.

  Szpindor - od gwarowego szpind ‘szafa’.

  Szpindowski - od gwarowego szpind ‘szafa’.

  Szpindura - od gwarowego szpind ‘szafa’.

  Szpinecki - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpinek - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpiner - od niemieckiej nazwy osobowej Spinner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spinne ‘przędza’.

  Szpineta - od szpinet, spinet ‘dawny instrument klawiszowy; rodzaj klawesynu’.

  Szpineter - od szpinet, spinet ‘dawny instrument klawiszowy; rodzaj klawesynu’.

  Szpinkiewicz - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpinko - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpinner - od niemieckiej nazwy osobowej Spinner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spinne ‘przędza’.

  Szpiński - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpionek - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpionkowski - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpir - od spierać ‘przeć, spychać; wspierać’, por. wspierać, wesprzeć’.

  Szpira - od spierać ‘przeć, spychać; wspierać’, por. wspierać, wesprzeć’.

  Szpirak - od spierać ‘przeć, spychać; wspierać’, por. wspierać, wesprzeć’.

  Szpirko - od spierać ‘przeć, spychać; wspierać’, por. wspierać, wesprzeć’.

  Szpirkowicz - od spierać ‘przeć, spychać; wspierać’, por. wspierać, wesprzeć’.

  Szpiro - od spierać ‘przeć, spychać; wspierać’, por. wspierać, wesprzeć’.

  Szpirowski - od spierać ‘przeć, spychać; wspierać’, por. wspierać, wesprzeć’.

  Szpis - od spisać dawniej ‘zaciągnąć do wojska’, też ‘sporządzić spis; ulożyć tekst’, też od spis ‘rejestr, wykaz’, spisa ‘dawna broń kłująca; dzida’.

  Szpisak - od spisać dawniej ‘zaciągnąć do wojska’, też ‘sporządzić spis; ulożyć tekst’, też od spis ‘rejestr, wykaz’, spisa ‘dawna broń kłująca; dzida’.

  Szpisz - od spisać dawniej ‘zaciągnąć do wojska’, też ‘sporządzić spis; ulożyć tekst’, też od spis ‘rejestr, wykaz’, spisa ‘dawna broń kłująca; dzida’.

  Szpiszko - od spisać dawniej ‘zaciągnąć do wojska’, też ‘sporządzić spis; ulożyć tekst’, też od spis ‘rejestr, wykaz’, spisa ‘dawna broń kłująca; dzida’.

  Szpit - od niemieckiej nazwy osobowej Spieth, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spuot ‘szybki, żwawy’.

  Szpital - od szpital ‘zakład leczniczy’, dawniej też ‘przytułek’.

  Szpitalak - od szpital ‘zakład leczniczy’, dawniej też ‘przytułek’.

  Szpitalewski - od szpital ‘zakład leczniczy’, dawniej też ‘przytułek’.

  Szpitalna - od szpital ‘zakład leczniczy’, dawniej też ‘przytułek’.

  Szpitalniak - od szpital ‘zakład leczniczy’, dawniej też ‘przytułek’.

  Szpitalnik - od szpital ‘zakład leczniczy’, dawniej też ‘przytułek’.

  Szpitalny - 1508 od szpital ‘zakład leczniczy’, dawniej też ‘przytułek’.

  Szpitarski - 1602 od nazwy miejscowej Szpitary (krakowskie, gmina Brzesko Nowe).

  Szpitel - od szpital ‘zakład leczniczy’, dawniej też ‘przytułek’.

  Szpitka - od niemieckiej nazwy osobowej Spieth, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spuot ‘szybki, żwawy’.

  Szpitol - (Śl) od szpital ‘zakład leczniczy’, dawniej też ‘przytułek’.

  Szpitowski - od niemieckiej nazwy osobowej Spieth, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spuot ‘szybki, żwawy’.

  Szpitski - od niemieckiej nazwy osobowej Spieth, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spuot ‘szybki, żwawy’.

  Szpitun - od niemieckiej nazwy osobowej Spieth, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spuot ‘szybki, żwawy’.

  Szpituń - od niemieckiej nazwy osobowej Spieth, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spuot ‘szybki, żwawy’.

  Szpityk - od niemieckiej nazwy osobowej Spieth, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spuot ‘szybki, żwawy’.

  Szplet - od niemieckiej nazwy osobowej Splett, ta ze średnioniemieckiego splete ‘drzazga, rysa, szczelina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spletter, ta z dolnoniemieckiego splettere ‘drzazga, trzaska, szczapa’.

  Szpleter - od niemieckiej nazwy osobowej Splett, ta ze średnioniemieckiego splete ‘drzazga, rysa, szczelina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spletter, ta z dolnoniemieckiego splettere ‘drzazga, trzaska, szczapa’.

  Szplett - od niemieckiej nazwy osobowej Splett, ta ze średnioniemieckiego splete ‘drzazga, rysa, szczelina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spletter, ta z dolnoniemieckiego splettere ‘drzazga, trzaska, szczapa’.

  Szplit - od niemieckiej nazwy osobowej Splitt, ta z średnioniemieckiego splitten ‘dzielić na kawałki’.

  Szplitt - od niemieckiej nazwy osobowej Splitt, ta z średnioniemieckiego splitten ‘dzielić na kawałki’.

  Szpociński - od nazwy miejscowej Spoczynek (włocławskie, gmina Koneck).

  Szpoczek - od szpak ‘ptak’.

  Szpoczyński - od nazwy miejscowej Spoczynek (włocławskie, gmina Koneck).

  Szpoczyński - od szpak ‘ptak’.

  Szpod - od spód, dawniej ‘pod spodem, z odwrotnej strony’, też ‘podstawa, dno’, por. spodni ‘leżący pod czymś; dolny, niższy’.

  Szpoja - od spoić ‘złączyć; zjednoczyć’, spojać, spójny ‘ściśle spojony, złączony, zwarty’.

  Szpojankowski - od spoić ‘złączyć; zjednoczyć’, spojać, spójny ‘ściśle spojony, złączony, zwarty’.

  Szpojanowski - od spoić ‘złączyć; zjednoczyć’, spojać, spójny ‘ściśle spojony, złączony, zwarty’.

  Szpojda - od niemieckiej nazwy osobowej Speidel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spidel ‘klin’, przenośnie ‘mocny, krzepki chłop’.

  Szpojnarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpok - od szpak ‘ptak’.

  Szpokowski - od szpak ‘ptak’.

  Szpola - od podstaw spol-, społ-, por. staropolskie społu ‘razem z innymi’, spólny ‘wspólny’.

  Szpoliński - od podstaw spol-, społ-, por. staropolskie społu ‘razem z innymi’, spólny ‘wspólny’.

  Szpon - 1371 od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpona - od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponak - od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponar - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponarski - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponawski - od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpond - od niemieckiej nazwy osobowej Spond, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sponde ‘łózko bez pościeli’, też od spąd.

  Szponda - od niemieckiej nazwy osobowej Spond, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sponde ‘łózko bez pościeli’, też od spąd.

  Szponder - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpondorowski - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpondowski - od niemieckiej nazwy osobowej Spond, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sponde ‘łózko bez pościeli’, też od spąd.

  Szpondrowski - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szponer - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponiarski - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponik - od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponikowski - od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponka - od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponko - od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szponowski - od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpont - od niemieckiej nazwy osobowej Spond, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sponde ‘łózko bez pościeli’, też od spąd.

  Szpontowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Spond, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sponde ‘łózko bez pościeli’, też od spąd.

  Szpor - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szpora - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporadowski - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporadziński - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporak - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporek - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporek-Lutka - złożenia brak; Szporek od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-; Lutka od luty ‘mocny’, od staropolskiego lutować się ‘litować się’, od imion złożonych typu Lutobor.

  Szporka - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporko - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporkowski - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporn - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporny - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szporowski - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szport - od szportać ‘szperać, grzebać’.

  Szportak - od szportać ‘szperać, grzebać’.

  Szportun - od szportać ‘szperać, grzebać’.

  Szportuń - od szportać ‘szperać, grzebać’.

  Szpos - od szpos, szpas ‘żart ,figiel’.

  Szposny - od szpos, szpas ‘żart ,figiel’.

  Szposzyński - od szpos, szpas ‘żart ,figiel’.

  Szpot - 1386 od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotak - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotakiewicz - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotakowski - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotan - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotański - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpot-Dunin - złożenia brak; Szpot 1386 od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’; Dunin 1416 od Duniec ‘Duńczyk’.

  Szpotek - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotko - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotkowski - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpoton - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotonicz - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotoń - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotoński - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotowicz - 1408 od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotowski - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpott - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotun - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotuń - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpotyński - od staropolskiego Szpot, spot ‘narośl kostna na nodze konia’; od niemieckiej nazwy osobowej Spott, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spot ‘drwina, figiel’.

  Szpóra - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szpórka - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szpórnóg - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szpórny - od staropolskiego spora, spór ‘zatarg’, spory dawniej ‘prędki, chętny, wydajny’, też ‘dość duży’; od niemieckich nazw osobowych na Spor-, Sporn-.

  Szpracel - od niemieckiej nazwy osobowej Sprentzel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sprenze, spranzel ‘fircyk, modniś’.

  Szpranger - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprangiel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpranglewski - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprącel - od niemieckiej nazwy osobowej Sprentzel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sprenze, spranzel ‘fircyk, modniś’.

  Szprąglewski - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprecher - od niemieckiej nazwy osobowej Sprach, ta od sprechen ‘mówić’.

  Szprecht - od niemieckiej nazwy osobowej Sprach, ta od sprechen ‘mówić’.

  Szprega - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprejda - od niemieckiej nazwy osobowej Spröde, ta od spröde ‘łamliwy, kruchy, słaby’.

  Szprenga - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprengel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprenger - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprengiel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprengier - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprenglewski - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpręcel - od niemieckiej nazwy osobowej Sprentzel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sprenze, spranzel ‘fircyk, modniś’.

  Szpręga - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpręgel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpręgiel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpręgielski - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpręgier - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpręgiewska - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpręglewski - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpricer - od szpryca, spryca ‘strzykawka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spritz, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego spritz ‘drzazga, odprysk, wiór’.

  Szprienger - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpriengiel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpring - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpringel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpringer - 1464 od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpringiel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpringier - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szproch - od szprochy, szpruchy, spróchy ‘dowcipy, gwary’.

  Szprodzik - od niemieckiej nazwy osobowej Spröde, ta od spröde ‘łamliwy, kruchy, słaby’.

  Szprot - od szprot ‘mała rybka śledziowata’.

  Szprotana - od szprot ‘mała rybka śledziowata’.

  Szprotański - od szprot ‘mała rybka śledziowata’.

  Szprotoń - od szprot ‘mała rybka śledziowata’.

  Szpróch - od szprochy, szpruchy, spróchy ‘dowcipy, gwary’.

  Szpróda - od niemieckiej nazwy osobowej Spröde, ta od spröde ‘łamliwy, kruchy, słaby’.

  Szpróda - od niemieckiej nazwy osobowej Spröde, ta od spröde ‘łamliwy, kruchy, słaby’.

  Szpruca - od gwarowego szprut ‘ocet’.

  Szpruch - od szprochy, szpruchy, spróchy ‘dowcipy, gwary’.

  Szprucht - od szprochy, szpruchy, spróchy ‘dowcipy, gwary’.

  Szpruciński - od gwarowego szprut ‘ocet’.

  Szprung - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprungier - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpruszek - 1623 od szprochy, szpruchy, spróchy ‘dowcipy, gwary’.

  Szprut - od gwarowego szprut ‘ocet’.

  Szpruta - od gwarowego szprut ‘ocet’.

  Szprutta - od gwarowego szprut ‘ocet’.

  Szpryc - od szpryca, spryca ‘strzykawka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spritz, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego spritz ‘drzazga, odprysk, wiór’.

  Szprycer - od szpryca, spryca ‘strzykawka’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spritz, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego spritz ‘drzazga, odprysk, wiór’.

  Szprych - 1417 od szprycha, dawniej też szprych ‘pręt łączący piastę koła z jego obwodem’.

  Szprycha - od szprycha, dawniej też szprych ‘pręt łączący piastę koła z jego obwodem’.

  Szpryng - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpryngacz - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpryngel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szprynger - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpryngiel - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpryngier - od niemieckich nazw osobowych na Sprang-, Spreng-, Spring-.

  Szpryszyński - od sprys ‘podpora z drzewa do umocnienia ścian; żerdź do podpierania łodzi’.

  Szpryt - od spryt ‘zręczność, przebiegłość’.

  Szprzążka - od sprzęgać ‘złączyć, skojarzyć; połączyć w zaprzęgu zwierzęta pociągowe’.

  Szpuch - od spuchać ‘spuchnąć’.

  Szpucha - od spuchać ‘spuchnąć’.

  Szpuda - od wschodniosłowiańskiego spud ‘pół korca’.

  Szpudnik - od wschodniosłowiańskiego spud ‘pół korca’.

  Szpudo - od wschodniosłowiańskiego spud ‘pół korca’.

  Szpudyk - od wschodniosłowiańskiego spud ‘pół korca’.

  Szpuk - od szpuk ‘hałas, zamęt; duch domowy’.

  Szpukas - od szpuk ‘hałas, zamęt; duch domowy’.

  Szpukowicz - od szpuk ‘hałas, zamęt; duch domowy’.

  Szpula - od szpula ‘cewka do nawijania nici, drutu’, szpulać‘rzucać’.

  Szpulak - od szpula ‘cewka do nawijania nici, drutu’, szpulać‘rzucać’.

  Szpular - od szpularz ‘ten, kto nawija nici’.

  Szpularkiewicz - od szpularz ‘ten, kto nawija nici’.

  Szpularz - od szpularz ‘ten, kto nawija nici’.

  Szpulecki - od szpula ‘cewka do nawijania nici, drutu’, szpulać‘rzucać’.

  Szpuler - od szpularz ‘ten, kto nawija nici’.

  Szpulerkiewicz - od szpularz ‘ten, kto nawija nici’.

  Szpulewski - od szpula ‘cewka do nawijania nici, drutu’, szpulać‘rzucać’.

  Szpulik - od szpula ‘cewka do nawijania nici, drutu’, szpulać‘rzucać’.

  Szpuliński - od szpula ‘cewka do nawijania nici, drutu’, szpulać‘rzucać’.

  Szpulnik - od szpula ‘cewka do nawijania nici, drutu’, szpulać‘rzucać’.

  Szpuła - od szpula ‘cewka do nawijania nici, drutu’, szpulać‘rzucać’.

  Szpun - od szpon, szpona, dawniej spona ‘pazur’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)n, ta od średnioniemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpunar - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpunda - od niemieckiej nazwy osobowej Spond, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sponde ‘łózko bez pościeli’, też od spąd.

  Szpundar - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpunder - od szponder ‘mięso wołowe z grzbietu’.

  Szpundow - od niemieckiej nazwy osobowej Spond, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sponde ‘łózko bez pościeli’, też od spąd.

  Szpuner - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpuniar - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpuniarski - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpunier - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpunor - od niemieckiej nazwy osobowej Spo (h)ner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spön ‘drzazga, wiór’.

  Szpunt - od staropolskiego szpunt ‘rodzaj naczynia; siekiera’.

  Szpuntowicz - od staropolskiego szpunt ‘rodzaj naczynia; siekiera’.

  Szpur - od gwarowego szpur ‘drobiazg; dzieci’, szpurać ‘rzucać’.

  Szpura - od gwarowego szpur ‘drobiazg; dzieci’, szpurać ‘rzucać’.

  Szpurek - od gwarowego szpur ‘drobiazg; dzieci’, szpurać ‘rzucać’.

  Szpurka - od gwarowego szpur ‘drobiazg; dzieci’, szpurać ‘rzucać’.

  Szpurko - od gwarowego szpur ‘drobiazg; dzieci’, szpurać ‘rzucać’.

  Szpurkowski - od gwarowego szpur ‘drobiazg; dzieci’, szpurać ‘rzucać’.

  Szpurnóg - od gwarowego szpur ‘drobiazg; dzieci’, szpurać ‘rzucać’.

  Szpurtacz - od s + purtać ‘pierdzieć, laksować’ .

  Szput - od gwarowego szputa ‘noga ludzka’.

  Szputek - od gwarowego szputa ‘noga ludzka’.

  Szputer - od gwarowego szputa ‘noga ludzka’.

  Szpycer - od niemieckiej nazwy osobowej Spitzer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spitze ‘ostry koniec’, spitzer ‘robiący szpice’.

  Szpycha - od spychać, też od imion na Spy-, typu Spycigniew.

  Szpychalski - od spychać, też od imion na Spy-, typu Spycigniew.

  Szpychel - od spychać, też od imion na Spy-, typu Spycigniew.

  Szpydko - od imion złożonych typu Spycigniew, Spycimir.

  Szpygel - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpygiel - od gwarowego szpigiel ‘lustro’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Spiegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spiegel ‘zwierciadło, wzór’.

  Szpyla - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpyler - od niemieckiej nazwy osobowej Spiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spille ‘wrzeciono; wałek’, lub od Spieller, od średnio-wysoko-niemieckiego spilaere ‘grajek’.

  Szpylka - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpylma - od niemieckiej nazwy osobowej Spielmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego spilman ‘muzykant, kuglarz’, też od gwarowego szpilman ‘muzyk grający zawodowo’.

  Szpyłko - od szpila, w staropolszczyźnie ‘przedmiot drwin’, szpilka, też od niemieckiej nazwy osobowej Spille.

  Szpynda - od gwarowego szpind ‘szafa’.

  Szpynek - od spinać, od dawnego spina ‘sprzączka; kręgosłup’.

  Szpyra - 1671 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyrak - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyrka - 1445 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyrko - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyrko-Śmietanko - złożenia brak; Szpyrko od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’; Śmietanko od śmietana ‘tłusta substancja zbierająca się na powierzchni mleka’; od śmietanka.

  Szpyrkowicz - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyrkowski - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyrlak - 1712 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyrła - 1789 od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyrna - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyrniak - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyruk - od szperać ‘szukać, gmerać, zgłębiać, badać coś’, por. też staropolskie i gwarowe szpera, spera ‘napiwek dla dozorcy’, szperka, sperka, spyrka ‘słonina’.

  Szpyszak - od imion złożonych typu Spycigniew.

  Szpyt - od imion złożonych typu Spycigniew, Spycimir.

  Szpytak - od imion złożonych typu Spycigniew, Spycimir.

  Szpytek - od imion złożonych typu Spycigniew, Spycimir.

  Szpytka - od imion złożonych typu Spycigniew, Spycimir.

  Szpytko - od imion złożonych typu Spycigniew, Spycimir.

  Szpytkowski - od nazwy miejscowej Spytkowice (kilka wsi).

  Szpytma - od niemieckiej nazwy osobowej Spethmann.

  Szpytman - od niemieckiej nazwy osobowej Spethmann.

  Szpytmowski - od niemieckiej nazwy osobowej Spethmann.

  Szpytna - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpytnia - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szpytnik - od szpet, szpetny ‘człowiek brzydki’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Speth, ta od średnioniemieckiego spet ‘dzida’ lub od górniniemieckiego odpowiednika średnio-wysoko-niemieckiego spaete ‘późny’.

  Szrader - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szrag - od gwarowego szragi, srogi ‘nogi stołowe’, sraga, szraga ‘biegun u kołyski lub fotela bujanego’, od staropolskiego szraga ‘mary; rodzaj wieszadła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schrage.

  Szraga - od gwarowego szragi, srogi ‘nogi stołowe’, sraga, szraga ‘biegun u kołyski lub fotela bujanego’, od staropolskiego szraga ‘mary; rodzaj wieszadła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schrage.

  Szrage - od gwarowego szragi, srogi ‘nogi stołowe’, sraga, szraga ‘biegun u kołyski lub fotela bujanego’, od staropolskiego szraga ‘mary; rodzaj wieszadła’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schrage.

  Szraiber - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szraiter - od niemieckiej nazwy osobowej Schreiter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schriten ‘iść, kroczyć, stąpać’.

  Szraj - od niemieckiej nazwy osobowej Schrei, ta stanowi synonim nazwy osobowej Schreier, od średnio-wysoko-niemieckiego schrier ‘herold, obwoływacz publiczny’.

  Szraja - od niemieckiej nazwy osobowej Schrei, ta stanowi synonim nazwy osobowej Schreier, od średnio-wysoko-niemieckiego schrier ‘herold, obwoływacz publiczny’.

  Szrajba - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrajber - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrajbert - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrajbowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrajbrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrajd - w grupie nazwisk pochodzących od srać ‘wyprózniać się’, sracz ‘ustęp’, sral ‘pierdoła’, sraka ‘pośladki’.

  Szrajda - w grupie nazwisk pochodzących od srać ‘wyprózniać się’, sracz ‘ustęp’, sral ‘pierdoła’, sraka ‘pośladki’; od gwarowego srajda ‘mała dziewczynka’.

  Szrajder - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szrajer - od niemieckiej nazwy osobowej Schrei, ta stanowi synonim nazwy osobowej Schreier, od średnio-wysoko-niemieckiego schrier ‘herold, obwoływacz publiczny’.

  Szrajn - od niemieckiej nazwy osobowej Schrein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrin ‘szafa, pomieszczenie na ubrania’.

  Szrajna - od niemieckiej nazwy osobowej Schrein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrin ‘szafa, pomieszczenie na ubrania’.

  Szrajner - od niemieckiej nazwy osobowej Schrein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrin ‘szafa, pomieszczenie na ubrania’.

  Szrajnert - od niemieckiej nazwy osobowej Schrein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrin ‘szafa, pomieszczenie na ubrania’.

  Szrajter - od niemieckiej nazwy osobowej Schreiter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schriten ‘iść, kroczyć, stąpać’.

  Szrak - w grupie nazwisk pochodzących od srać ‘wyprózniać się’, sracz ‘ustęp’, sral ‘pierdoła’, sraka ‘pośladki’.

  Szrakowski - w grupie nazwisk pochodzących od srać ‘wyprózniać się’, sracz ‘ustęp’, sral ‘pierdoła’, sraka ‘pośladki’.

  Szram - 1381 od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szrama - 1400 od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szrambek - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Szramczyk - 1691 od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramek - 1389 od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramiak - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramik - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramka - 1601 od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramke - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramkiewicz - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramko - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramkowiak - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramkowski - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramm - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramowaty - 1636 od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramowiak - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramowiat - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramowicz - 1393 od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramowicz - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramowit - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramowski - od nazwy miejscowej Szramowo (elbląskie, gmina Prabuty; toruńskie, gmina Zbiczno).

  Szramowski - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramski - od nazwy miejscowej Szramy (KrW).

  Szramski - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szramuk - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szranek - 1489 od staropolskiego szrank ‘ogrodzenie; granica; krata’.

  Szrank - 1471 od staropolskiego szrank ‘ogrodzenie; granica; krata’.

  Szranka - od staropolskiego szrank ‘ogrodzenie; granica; krata’.

  Szranke - od staropolskiego szrank ‘ogrodzenie; granica; krata’.

  Szrankiewicz - od staropolskiego szrank ‘ogrodzenie; granica; krata’.

  Szranko - od staropolskiego szrank ‘ogrodzenie; granica; krata’.

  Szrankowski - od staropolskiego szrank ‘ogrodzenie; granica; krata’.

  Szraube - od niemieckiej nazwy osobowej Schraube, ta z późnośredniowysokoniemeickiego schrübe ‘śruba’.

  Szreber - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrebier - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrebka - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrebrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrebski - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szreder - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szreders - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szrednicki - od nazwy miejscowej Średnica (łomżyńskie, gmina Szepietowo-Stacja).

  Szredr - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szredziński - od nazwy miejscowej Śrędziny (tarnowskie, gmina Skrzyszów; białostockie, gmina Suraż), Średnia (kilka miejscowości).

  Szredzki - od nazwy miejscowej Środa (kilka miejscowości).

  Szrefel - od niemieckiej nazwy osobowej Schröffel , ta od średnio-wysoko-niemieckiego schroffe ‘ostra skała, skalna sciana’.

  Szreffel - od niemieckiej nazwy osobowej Schröffel , ta od średnio-wysoko-niemieckiego schroffe ‘ostra skała, skalna sciana’.

  Szrega - od niemieckiej nazwy osobowej Schrage, Schreger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrage ‘płot, skrzyżowane pale’.

  Szreger - od niemieckiej nazwy osobowej Schrage, Schreger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrage ‘płot, skrzyżowane pale’.

  Szreiber - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szreider - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szreier - od niemieckiej nazwy osobowej Schrei, ta stanowi synonim nazwy osobowej Schreier, od średnio-wysoko-niemieckiego schrier ‘herold, obwoływacz publiczny’.

  Szreiner - od niemieckiej nazwy osobowej Schrein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrin ‘szafa, pomieszczenie na ubrania’.

  Szreiter - od niemieckiej nazwy osobowej Schreiter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schriten ‘iść, kroczyć, stąpać’.

  Szrejber - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrejbert - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrejbrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrejder - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szrejer - od niemieckiej nazwy osobowej Schrei, ta stanowi synonim nazwy osobowej Schreier, od średnio-wysoko-niemieckiego schrier ‘herold, obwoływacz publiczny’.

  Szrejko - od niemieckiej nazwy osobowej Schrei, ta stanowi synonim nazwy osobowej Schreier, od średnio-wysoko-niemieckiego schrier ‘herold, obwoływacz publiczny’.

  Szrejna - od niemieckiej nazwy osobowej Schrein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrin ‘szafa, pomieszczenie na ubrania’.

  Szrejner - od niemieckiej nazwy osobowej Schrein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrin ‘szafa, pomieszczenie na ubrania’.

  Szrejter - od niemieckiej nazwy osobowej Schreiter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schriten ‘iść, kroczyć, stąpać’.

  Szrek - od niemieckiej nazwy osobowej Schreck, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrëcke ‘strach’; por. też gwarowe szrek ‘skośnie’.

  Szrekinger - od niemieckiej nazwy osobowej Schreck, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schrëcke ‘strach’; por. też gwarowe szrek ‘skośnie’.

  Szremata - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szremborski - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szremel - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szremer - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szremet - od nazwy osobowej Szeremet, przejętej z języków wschodniosłowiańskich, ta z osmańskiego seremet ’unoszący się gniewem, nieuprzejmy, niegrzeczny’.

  Szremeta - od nazwy osobowej Szeremet, przejętej z języków wschodniosłowiańskich, ta z osmańskiego seremet ’unoszący się gniewem, nieuprzejmy, niegrzeczny’.

  Szremetyński - od nazwy osobowej Szeremet, przejętej z języków wschodniosłowiańskich, ta z osmańskiego seremet ’unoszący się gniewem, nieuprzejmy, niegrzeczny’.

  Szremowicz - od szrama, ze staropolskiego szram ‘blizna, znamię’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schram (m).

  Szremski - od nazwy miasta Śrem (poznańskie).

  Szrenawski - od nazwy miejscowej Śreniawa, dawniej Śrzeniawa (krakowskie, gmina Gołcza), ta od nazwy rzeki Szreniawa; też od nazwy herbu Szreniawa.

  Szreniawa - od nazwy miejscowej Śreniawa, dawniej Śrzeniawa (krakowskie, gmina Gołcza), ta od nazwy rzeki Szreniawa; też od nazwy herbu Szreniawa.

  Szreniawa-Sztajnert - złożenia brak; Szreniawa od nazwy miejscowej Śreniawa, dawniej Śrzeniawa (krakowskie, gmina Gołcza), ta od nazwy rzeki Szreniawa; też od nazwy herbu Szreniawa; Sztajnert od niemieckiej nazwy osobowej Steiner (t), ta od średnio-wysoko-niemieckiego steiner ‘układacz kamieni, czyli znakow granicznych na polach’.

  Szreniawicki - od nazwy miejscowej Śreniawa, dawniej Śrzeniawa (krakowskie, gmina Gołcza), ta od nazwy rzeki Szreniawa; też od nazwy herbu Szreniawa.

  Szreniawski - od nazwy miejscowej Śreniawa, dawniej Śrzeniawa (krakowskie, gmina Gołcza), ta od nazwy rzeki Szreniawa; też od nazwy herbu Szreniawa.

  Szreniewa - od nazwy miejscowej Śreniawa, dawniej Śrzeniawa (krakowskie, gmina Gołcza), ta od nazwy rzeki Szreniawa; też od nazwy herbu Szreniawa.

  Szreniewski - od nazwy miejscowej Śreniawa, dawniej Śrzeniawa (krakowskie, gmina Gołcza), ta od nazwy rzeki Szreniawa; też od nazwy herbu Szreniawa.

  Szreński - od nazwy miejscowej Szreńsk (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Szretar - od niemieckiej nazwy osobowej Schrëter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schräder ‘woźnica’.

  Szreter - od niemieckiej nazwy osobowej Schrëter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schräder ‘woźnica’.

  Szretter - od niemieckiej nazwy osobowej Schrëter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schräder ‘woźnica’.

  Szreybrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szreyer - od niemieckiej nazwy osobowej Schrei, ta stanowi synonim nazwy osobowej Schreier, od średnio-wysoko-niemieckiego schrier ‘herold, obwoływacz publiczny’.

  Szreyman - od niemieckiej nazwy osobowej Schrei, ta stanowi synonim nazwy osobowej Schreier, od średnio-wysoko-niemieckiego schrier ‘herold, obwoływacz publiczny’.

  Szreymann - od niemieckiej nazwy osobowej Schrei, ta stanowi synonim nazwy osobowej Schreier, od średnio-wysoko-niemieckiego schrier ‘herold, obwoływacz publiczny’.

  Szrębowata - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Szrębowaty - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Szrębski - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Szriber - od niemieckiej nazwy osobowej Schreib.

  Szrobarczyk - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrobma - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szroborz - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrobosz - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrobrol - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrociński - od nazwy miejscowej Sroczyn (poznańskie, gmina Kiszkowo).

  Szroczyński - od nazwy miejscowej Sroczyn (poznańskie, gmina Kiszkowo).

  Szroda - w grupie nazwisk pochodzących od środa, ze staropolskiego śrzoda ‘środkowy dzień tygodnia’, środek ‘punkt centralny; wnętrze; sposób; narzędzie’ lub od nazwy miejscowej Środa (kilka miejscowości).

  Szrodecki - w grupie nazwisk pochodzących od środa, ze staropolskiego śrzoda ‘środkowy dzień tygodnia’, środek ‘punkt centralny; wnętrze; sposób; narzędzie’ lub od nazwy miejscowej Środa (kilka miejscowości).

  Szrodek - w grupie nazwisk pochodzących od środa, ze staropolskiego śrzoda ‘środkowy dzień tygodnia’, środek ‘punkt centralny; wnętrze; sposób; narzędzie’ lub od nazwy miejscowej Środa (kilka miejscowości).

  Szroder - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szröder - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szrodke - w grupie nazwisk pochodzących od środa, ze staropolskiego śrzoda ‘środkowy dzień tygodnia’, środek ‘punkt centralny; wnętrze; sposób; narzędzie’ lub od nazwy miejscowej Środa (kilka miejscowości).

  Szrodkowski - w grupie nazwisk pochodzących od środa, ze staropolskiego śrzoda ‘środkowy dzień tygodnia’, środek ‘punkt centralny; wnętrze; sposób; narzędzie’ lub od nazwy miejscowej Środa (kilka miejscowości).

  Szrodoń - w grupie nazwisk pochodzących od środa, ze staropolskiego śrzoda ‘środkowy dzień tygodnia’, środek ‘punkt centralny; wnętrze; sposób; narzędzie’ lub od nazwy miejscowej Środa (kilka miejscowości).

  Szrodziński - w grupie nazwisk pochodzących od środa, ze staropolskiego śrzoda ‘środkowy dzień tygodnia’, środek ‘punkt centralny; wnętrze; sposób; narzędzie’ lub od nazwy miejscowej Środa (kilka miejscowości).

  Szroeder - od niemieckiej nazwy osobowej Schröder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schrader ‘woźnica’.

  Szroeter - od niemieckiej nazwy osobowej Schrëter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schräder ‘woźnica’.

  Szrok - od sroka ‘ptak z rodziny krukowatych’.

  Szroka - od sroka ‘ptak z rodziny krukowatych’.

  Szrol - od niemieckiej nazwy osobowej Schroll, ta od średnio-wysoko-niemieckiego Schrolle ‘gruda, bryła ziemi, rola’.

  Szroleta - od niemieckiej nazwy osobowej Schroll, ta od średnio-wysoko-niemieckiego Schrolle ‘gruda, bryła ziemi, rola’.

  Szrom - od staropolskiego srom ‘wstyd’, sromać ‘wstydzić się’.

  Szroma - od staropolskiego srom ‘wstyd’, sromać ‘wstydzić się’.

  Szromba - od zrąbać, zrąbać ‘ściąć; poranić kogoś bronią sieczną’.

  Szromczyk - od staropolskiego srom ‘wstyd’, sromać ‘wstydzić się’.

  Szromek - od staropolskiego srom ‘wstyd’, sromać ‘wstydzić się’.

  Szromik - od staropolskiego srom ‘wstyd’, sromać ‘wstydzić się’.

  Szromkowski - od staropolskiego srom ‘wstyd’, sromać ‘wstydzić się’.

  Szromnik - od staropolskiego srom ‘wstyd’, sromać ‘wstydzić się’.

  Szromowicz - od staropolskiego srom ‘wstyd’, sromać ‘wstydzić się’.

  Szromski - od staropolskiego srom ‘wstyd’, sromać ‘wstydzić się’.

  Szron - od szron, ze staropolskiego śron ‘osad lodowy’.

  Szronek - od szron, ze staropolskiego śron ‘osad lodowy’.

  Szroniak - od szron, ze staropolskiego śron ‘osad lodowy’.

  Szroniecki - od szron, ze staropolskiego śron ‘osad lodowy’.

  Szrop - 1374 od staropolskiego szropa ‘zgrzebło’.

  Szropa - 1390 od staropolskiego szropa ‘zgrzebło’.

  Szropiński - od staropolskiego szropa ‘zgrzebło’.

  Szropowicz - 1453 od staropolskiego szropa ‘zgrzebło’.

  Szropski - 1557 od nazwy miejscowej Szropy (elbląskie, gmina Stary Targ).

  Szrot - 1408 od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szrota - 1461 od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szroter - od niemieckiej nazwy osobowej Schrëter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schräder ‘woźnica’.

  Szröter - od niemieckiej nazwy osobowej Schrëter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schräder ‘woźnica’.

  Szrotirz - od niemieckiej nazwy osobowej Schrëter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schräder ‘woźnica’.

  Szrotirz - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szrotke - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szrotki - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szrott - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szrotysz - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szróbka - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrót - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szruba - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubacz - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubarczyk - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubarek - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubarski - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubarz - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubas - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubasz - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubianiec - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubka - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubko - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubkowski - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szruborz - (Śl) od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubowicz - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrubowski - od śruba ‘pręt z gwintem służący do łączenia elementów konstrukcji’.

  Szrul - od niemieckiej nazwy osobowej Schrull, do tej nazwy osobowej por. z jidysz Srul, Srol, od Israel.

  Szrull - od niemieckiej nazwy osobowej Schrull, do tej nazwy osobowej por. z jidysz Srul, Srol, od Israel.

  Szrut - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szruta - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szrutkowski - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szrymski - od nazwy miasta Śrem (poznańskie).

  Szryniawski - od nazwy miejscowej Śreniawa, dawniej Śrzeniawa (krakowskie, gmina Gołcza), ta od nazwy rzeki Szreniawa; też od nazwy herbu Szreniawa.

  Szryński - od nazwy miejscowej Szreńsk (ciechanowskie, gmina Szreńsk).

  Szryt - od śrut, także śrót, srut ‘naboje do broni myśliwskiej’, śruta, ze staropolskiego szrota ‘grube części ziarna pozostałe po pierwszym przemiale; prażone makuchy’.

  Szryter - od niemieckiej nazwy osobowej Schrëter, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schröder, schräder ‘woźnica’.

  Szrzedziński - od nazwy miejscowej Śrędziny (tarnowskie, gmina Skrzyszów; białostockie, gmina Suraż), Średnia (kilka miejscowości).

  Sztab - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztaba - od niemieckiej nazwy osobowej Stabel; por. też gwarowe sztabla ‘stos; skład drewna’.

  Sztaba - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztabel - od niemieckiej nazwy osobowej Stabel; por. też gwarowe sztabla ‘stos; skład drewna’.

  Sztabelski - od niemieckiej nazwy osobowej Stabel; por. też gwarowe sztabla ‘stos; skład drewna’.

  Sztaber - od niemieckiej nazwy osobowej Staber.

  Sztaberek - od niemieckiej nazwy osobowej Staber.

  Sztaberski - od niemieckiej nazwy osobowej Staber.

  Sztabert - od niemieckiej nazwy osobowej Staber.

  Sztabik - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztabiński - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztabkowski - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztabla - od niemieckiej nazwy osobowej Stabel; por. też gwarowe sztabla ‘stos; skład drewna’.

  Sztablewski - od niemieckiej nazwy osobowej Stabel; por. też gwarowe sztabla ‘stos; skład drewna’.

  Sztabnicki - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztabniecki - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztabnik - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztabowicz - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztabowski - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztabrałowski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Stawro, ta z greckiego stabros, w wymowie bizantyjskiej stavrós ‘krzyż’.

  Sztabrowski - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Stawro, ta z greckiego stabros, w wymowie bizantyjskiej stavrós ‘krzyż’.

  Sztabrucki - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Stawro, ta z greckiego stabros, w wymowie bizantyjskiej stavrós ‘krzyż’.

  Sztabryń - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Stawro, ta z greckiego stabros, w wymowie bizantyjskiej stavrós ‘krzyż’.

  Sztabulaniec - od sztaba ‘płaska szyna metalowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stab, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego stap, stab ‘laska, kij’.

  Sztac - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Sta-, typu Stanisław, może też od imienia Eustachy.

  Sztacfajer - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Sta-, typu Stanisław, może też od imienia Eustachy.

  Sztach - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Sta-, typu Stanisław, może też od imienia Eustachy.

  Sztachański - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Sta-, typu Stanisław, może też od imienia Eustachy.

  Sztachel - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Sta-, typu Stanisław, może też od imienia Eustachy.

  Sztachelek - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Sta-, typu Stanisław, może też od imienia Eustachy.

  Sztachelski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Sta-, typu Stanisław, może też od imienia Eustachy.

  Sztacher - od niemieckiej nazwy osobowej Stecher, ta od średnioniemieckiego Stecher ‘miedziorytnik; szermierz’.

  Sztachera - od niemieckiej nazwy osobowej Stecher, ta od średnioniemieckiego Stecher ‘miedziorytnik; szermierz’.

  Sztacherski - od niemieckiej nazwy osobowej Stecher, ta od średnioniemieckiego Stecher ‘miedziorytnik; szermierz’.

  Sztacheta - od sztacheta ‘listwa w ogrodzeniu drewnianym, dawneij ‘ogrodzenie ze sztachet’.

  Sztachetka - od sztacheta ‘listwa w ogrodzeniu drewnianym, dawneij ‘ogrodzenie ze sztachet’.

  Sztachman - od niemieckiej nazwy osobowej Stachmann, ta od imienia Eustachius.

  Sztachmański - od niemieckiej nazwy osobowej Stachmann, ta od imienia Eustachius.

  Sztachoński - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Sta-, typu Stanisław, może też od imienia Eustachy.

  Sztachowski - od nazw miejscowych Stachowo, Stachów (kilka wsi).

  Sztaczelski - w grupie nazwisk pochodzących od imion na Sta-, typu Stanisław, może też od imienia Eustachy.

  Sztadler - od niemieckiej nazwy osobowej Städler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stadelaere ‘ten, kto w majątku ma pieczę nad spichrzem, stodołami’.

  Sztafarek - od niemieckiej nazwy osobowej Steffer, ta od imienia Stephanus.

  Sztafel - od niemieckiej nazwy osobowej Steffel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stapfel, staffel ‘stopień, uskok górski’.

  Sztafir - od stafira ‘paradny woźnica’.

  Sztafirna - od stafira ‘paradny woźnica’.

  Sztafirny - od stafira ‘paradny woźnica’.

  Sztafirowski - od stafira ‘paradny woźnica’.

  Sztafrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Steffer, ta od imienia Stephanus.

  Sztagiel - od sztaga, z gwarowego staga ‘legar, deska w schodach’.

  Sztagier - od niemieckiej nazwy osobowej Stäger, ta od średnio-wysoko-niemieckeigo stëc ‘mały mostek, ścieżka’.

  Sztagierski - od niemieckiej nazwy osobowej Stäger, ta od średnio-wysoko-niemieckeigo stëc ‘mały mostek, ścieżka’.

  Sztaier - od niemieckiej nazwy osobowej Steier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’.

  Sztainert - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztainke - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztainwald - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztajdelman - od niemieckiej nazwy osobowej Steidel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stiudelin, stude ‘krzew, bylina; penis’.

  Sztajenka - od stajniak ‘budynek przeznaczony dla koni; też od nazwy osobowej Stajn.

  Sztajer - od niemieckiej nazwy osobowej Steier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’.

  Sztajerkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Steier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’.

  Sztajerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Steier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’.

  Sztajerski - od niemieckiej nazwy osobowej Steier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’.

  Sztajger - od niemieckiej nazwy osobowej Steiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’ lub od Steiger ‘sztygar’.

  Sztajgert - od niemieckiej nazwy osobowej Steiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’ lub od Steiger ‘sztygar’.

  Sztajgier - od niemieckiej nazwy osobowej Steiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’ lub od Steiger ‘sztygar’.

  Sztajn - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztajnagel - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztajnagiel - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztajnbach - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztajner - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztajnerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Steiner (t), ta od średnio-wysoko-niemieckiego steiner ‘układacz kamieni, czyli znakow granicznych na polach’.

  Sztajnert - od niemieckiej nazwy osobowej Steiner (t), ta od średnio-wysoko-niemieckiego steiner ‘układacz kamieni, czyli znakow granicznych na polach’.

  Sztajnic - od stajniak ‘budynek przeznaczony dla koni; też od nazwy osobowej Stajn.

  Sztajnke - od stajniak ‘budynek przeznaczony dla koni; też od nazwy osobowej Stajn.

  Sztajnkowski - od stajniak ‘budynek przeznaczony dla koni; też od nazwy osobowej Stajn.

  Sztajno - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztajnowski - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztajrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Steier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’.

  Sztakielski - od niemieckiej nazwy osobowej Stake, ta od średnioniemieckiego stake ‘długa żerdź, tyka’.

  Sztakiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Stake, ta od średnioniemieckiego stake ‘długa żerdź, tyka’.

  Sztakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Stake, ta od średnioniemieckiego stake ‘długa żerdź, tyka’.

  Sztal - 1386 od stal ‘stop żelaza z węglem’, dawniej też przenośnie ‘biała broń, oręż ze stali’.

  Sztala - od stal ‘stop żelaza z węglem’, dawniej też przenośnie ‘biała broń, oręż ze stali’.

  Sztalak - od stal ‘stop żelaza z węglem’, dawniej też przenośnie ‘biała broń, oręż ze stali’.

  Sztalik - od stal ‘stop żelaza z węglem’, dawniej też przenośnie ‘biała broń, oręż ze stali’.

  Sztalinger - od niemieckiej nazwy osobowej Stahling, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stehelin, stahelin ‘stalowy’ lub od Stahlinger, ta od nazwy miejscowej Stahle.

  Sztalingier - od niemieckiej nazwy osobowej Stahling, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stehelin, stahelin ‘stalowy’ lub od Stahlinger, ta od nazwy miejscowej Stahle.

  Sztaliński - od stal ‘stop żelaza z węglem’, dawniej też przenośnie ‘biała broń, oręż ze stali’.

  Sztalka - od stal ‘stop żelaza z węglem’, dawniej też przenośnie ‘biała broń, oręż ze stali’.

  Sztalmach - 1390 od stelmach, także stalmach, starnach ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane części wozu’.

  Sztalmierski - od nazwy miejscowej Stalmierz (włocławskie, gmina Kikół).

  Sztalmirski - od nazwy miejscowej Stalmierz (włocławskie, gmina Kikół).

  Sztam - od niemieckiej nazwy osobowej Stamm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stamme ‘potomek’.

  Sztama - od niemieckiej nazwy osobowej Stamm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stamme ‘potomek’.

  Sztambark - 1455 od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztambarski - 1437 od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztamber - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztamberek - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztamberg - 1467 od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztamberski - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztambor - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztamborowski - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztamborski - 1436 od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztambór - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztambrowski - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztambulski - od wschodniosłowiańskiego stambuł-, por. rosyjskie Stambułka, białoruska nazwa osobowa Stanibuła, te od nazwy miejscowej Stambuł (= Konstantynopol).

  Sztamburek - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztamburski - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztamm - od niemieckiej nazwy osobowej Stamm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stamme ‘potomek’.

  Sztamma - od niemieckiej nazwy osobowej Stamm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stamme ‘potomek’.

  Sztampke - od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pulapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Sztamski - od nazwy miasta Stama (olsztyńskie, gmina Sorkowity).

  Sztan - od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Sztanara - od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Sztanbart - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztanbor - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztanborski - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztanc - od niemieckiej nazwy osobowej Stanz, ta od imienia Stanisław.

  Sztancel - 1385 od niemieckich nazw osobowych Stanzel, Stenzel, te od imienia Stanisław.

  Sztancyl - 1425 od niemieckich nazw osobowych Stanzel, Stenzel, te od imienia Stanisław.

  Sztand - od niemieckiej nazwy osobowej Stand, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stand ‘wielka beczka’.

  Sztanda - od niemieckiej nazwy osobowej Stand, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stand ‘wielka beczka’.

  Sztandar - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandara - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandarewicz - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandarowicz - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandarowski - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandarski - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandar-Sztanderski - złożenia brak; Sztandar od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’; Sztanderski od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztander - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandera - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztanders - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztanderski - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandke - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Stand, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stand ‘wielka beczka’.

  Sztandkie - od niemieckiej nazwy osobowej Stand, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stand ‘wielka beczka’.

  Sztandor - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandora - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandorowicz - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandorski - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandur - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztandura - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztanga - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztange - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’

  Sztanger - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztangerski - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztangert - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztangier - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztangierski - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztangreciak - od stangret ‘woźnica’.

  Sztangret - od stangret ‘woźnica’.

  Sztank - od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Sztanka - od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Sztanke - od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Sztankiewicz - od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Sztanko - od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Sztankowski - od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Sztanowski - od nazwy miejscowej Stanowo (płockie, gmina Bodzanów).

  Sztańc - od niemieckiej nazwy osobowej Stanz, ta od imienia Stanisław.

  Sztańka - od imion złożonych typu Stanisław, Stanimir oraz od stanąć.

  Sztapel - od niemieckiej nazwy osobowej Stapel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stapel ‘słup; fundament’.

  Sztarbała - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Stawro, ta z greckiego stabros, w wymowie bizantyjskiej stavrós ‘krzyż’.

  Sztarbała - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego starbać się, starbotać się ‘chwiać się, kołysać się’, por. gwarowe sztarbać się ‘potykać się’.

  Sztarbałło - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Stawro, ta z greckiego stabros, w wymowie bizantyjskiej stavrós ‘krzyż’.

  Sztarbałło - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego starbać się, starbotać się ‘chwiać się, kołysać się’, por. gwarowe sztarbać się ‘potykać się’.

  Sztarbało - od wschodniosłowiańskiej nazwy osobowej Stawro, ta z greckiego stabros, w wymowie bizantyjskiej stavrós ‘krzyż’.

  Sztarbało - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego starbać się, starbotać się ‘chwiać się, kołysać się’, por. gwarowe sztarbać się ‘potykać się’.

  Sztarbowski - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego starbać się, starbotać się ‘chwiać się, kołysać się’, por. gwarowe sztarbać się ‘potykać się’.

  Sztarecki - od nazwy miejscowej Stare (wiele wsi).

  Sztarejko - od stary; w pochodnych też od starać się.

  Sztarek - od stary; w pochodnych też od starać się.

  Sztark - (Pom) od stary; w pochodnych też od starać się.

  Sztarkier - od niemieckiej nazwy osobowej Starker , ta od imion złożonych na Stark-.

  Sztarkman - od niemieckiej nazwy osobowej Starkmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego starc ‘mocny, gwałtowny, silny’.

  Sztarkowski - od stary; w pochodnych też od starać się.

  Sztarmach - 1447 od stelmach, także stalmach, starnach ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane części wozu’.

  Sztarski - od nazwy miejscowej Stare (wiele wsi).

  Sztaszel - od imion na Sta-, typu Stanisław.

  Sztaszkiewicz - od imion na Sta-, typu Stanisław.

  Sztaszkun - od imion na Sta-, typu Stanisław.

  Sztaudynger - od niemieckiej nazwy osobowej Staudinger, ta z średnio-wysoko-niemieckiego stüdach ‘zarośla, krzaki’, z przyrostkiem odmiejscowym inger.

  Sztaut - od niemieckiej nazwy osobowej Staude, ta z średnio-wysoko-niemieckiego stude ‘krzew, krzak’.

  Sztawiej - w grupie nazwisk pochodzących od staw ‘zbiornik wodny; ruchome połączenie kości’, stawać się ‘zdarzać się’.

  Sztawień - w grupie nazwisk pochodzących od staw ‘zbiornik wodny; ruchome połączenie kości’, stawać się ‘zdarzać się’.

  Sztąber - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztąberek - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztąberski - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztąboroski - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztąborowski - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztąderski - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztąpka - od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pulapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Sztebel - od niemieckiej nazwy osobowej Stebel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stebelin, stebel ‘kijek, drążek, laseczka’ lub od gwarowego stebel ‘szczebel’, sztebel ‘czop zatykający beczkę’.

  Szteblich - od niemieckiej nazwy osobowej Stebel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stebelin, stebel ‘kijek, drążek, laseczka’ lub od gwarowego stebel ‘szczebel’, sztebel ‘czop zatykający beczkę’.

  Szteblik - od niemieckiej nazwy osobowej Stebel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stebelin, stebel ‘kijek, drążek, laseczka’ lub od gwarowego stebel ‘szczebel’, sztebel ‘czop zatykający beczkę’.

  Szteborowski - od niemieckiej nazwy osobowej Steber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego srebaere, steber ‘ten, który w sądzie podpowiada rotę przysięgi’.

  Sztec - w grupie nazwisk pochodzących od imienia Stefan.

  Sztech - od stęchły ‘zaplesniały, gnijący’, stęchnąć ‘zaśmierdzieć się’.

  Sztechelek - od stęchły ‘zaplesniały, gnijący’, stęchnąć ‘zaśmierdzieć się’.

  Sztecher - od niemieckiej nazwy osobowej Stecher, ta od średnioniemieckiego Stecher ‘miedziorytnik; szermierz’.

  Sztecherski - od niemieckiej nazwy osobowej Stecher, ta od średnioniemieckiego Stecher ‘miedziorytnik; szermierz’.

  Sztechman - od niemieckiej nazwy osobowej Steckmann.

  Sztechmiler - od niemieckiej nazwy osobowej Steg (e)muller.

  Sztechmiller - od niemieckiej nazwy osobowej Steg (e)muller.

  Sztefa - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Sztefan - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Sztefek - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Szteffer - od niemieckiej nazwy osobowej Steffer, ta od imienia Stephanus.

  Sztefik - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Sztefka - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Sztefko - 1614 od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Szteger - od niemieckiej nazwy osobowej Steger, ta od apelatywu Steg ‘ścieżka’.

  Sztegner - od niemieckiej nazwy osobowej Steger, ta od apelatywu Steg ‘ścieżka’.

  Sztegryn - od niemieckiej nazwy osobowej Stäger, ta od średnio-wysoko-niemieckeigo stëc ‘mały mostek, ścieżka’.

  Szteier - od niemieckiej nazwy osobowej Steier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’.

  Sztein - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Szteinke - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztej - od niemieckiej nazwy osobowej Steuk, ta od słowiańskiego stoj.

  Sztejenka - od stajniak ‘budynek przeznaczony dla koni; też od nazwy osobowej Stajn.

  Sztejenko - od stajniak ‘budynek przeznaczony dla koni; też od nazwy osobowej Stajn.

  Sztejer - od niemieckiej nazwy osobowej Steier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego steige ‘strome wzniesienie’.

  Sztejka - od niemieckiej nazwy osobowej Steuk, ta od słowiańskiego stoj.

  Sztejke - od niemieckiej nazwy osobowej Steuk, ta od słowiańskiego stoj.

  Sztejko - od niemieckiej nazwy osobowej Steuk, ta od słowiańskiego stoj.

  Sztejkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Steuk, ta od słowiańskiego stoj.

  Sztejn - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztejna - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztejnert - od niemieckiej nazwy osobowej Steiner (t), ta od średnio-wysoko-niemieckiego steiner ‘układacz kamieni, czyli znakow granicznych na polach’.

  Sztejniec - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztejnik - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztejnike - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztejnkamf - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztejnkampf - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztejno - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztejnos - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztejuk - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Sztek - od niemieckiej nazwy osobowej Steck, ta od stecken ‘tkwić’.

  Szteka - od niemieckiej nazwy osobowej Steck, ta od stecken ‘tkwić’.

  Szteke - od niemieckiej nazwy osobowej Steck, ta od stecken ‘tkwić’.

  Sztekel - od niemieckiej nazwy osobowej Steckel.

  Szteker - od niemieckiej nazwy osobowej Stecker.

  Sztekiel - od niemieckiej nazwy osobowej Steckel.

  Sztekier - od niemieckiej nazwy osobowej Stecker.

  Sztekla - od niemieckiej nazwy osobowej Steckel.

  Szteklarski - od niemieckiej nazwy osobowej Steckel.

  Sztekler - od niemieckiej nazwy osobowej Steckel.

  Sztekliński - od niemieckiej nazwy osobowej Steckel.

  Sztekman - od niemieckiej nazwy osobowej Steckmann.

  Sztekmann - od niemieckiej nazwy osobowej Steckmann.

  Sztela - od niemieckiej nazwy osobowej Stell, ta od apelatywu Stell ‘pastwisko’ lub od stel ‘styl, stela ‘pomnik nagrobny’.

  Sztelak - od niemieckiej nazwy osobowej Stell, ta od apelatywu Stell ‘pastwisko’ lub od stel ‘styl, stela ‘pomnik nagrobny’.

  Sztelcer - od niemieckiej nazwy osobowej Stelc, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stelze ‘szczudło’; od niemieckiej nazwy osobowej Stelzel.

  Sztelengowski - od nazwy miejscowej Stelągi (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Szteler - od niemieckiej nazwy osobowej Stahler, ta od średnioniemieckiego staler ‘sprawdzacz jakości sukna’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Staller, a ta od nazw terenowych Stall ’stajnia, obora, chlew’ lub od białoruskiej nazwy osobowej Staliar.

  Szteler - od niemieckiej nazwy osobowej Stell, ta od apelatywu Stell ‘pastwisko’ lub od stel ‘styl, stela ‘pomnik nagrobny’.

  Sztelęgowski - od nazwy miejscowej Stelągi (siedleckie, gmina Sterdyń).

  Szteliga - może od niemieckiej nazwy osobowej Stehling, ta od Stahlm ze średnio-wysoko-niemieckeigo stahel, stahl ‘stal’ lub od nazwy miejscowej Stalling.

  Szteliga - od niemieckiej nazwy osobowej Stell, ta od apelatywu Stell ‘pastwisko’ lub od stel ‘styl, stela ‘pomnik nagrobny’.

  Sztelle - od niemieckiej nazwy osobowej Stell, ta od apelatywu Stell ‘pastwisko’ lub od stel ‘styl, stela ‘pomnik nagrobny’.

  Szteller - od niemieckiej nazwy osobowej Stell, ta od apelatywu Stell ‘pastwisko’ lub od stel ‘styl, stela ‘pomnik nagrobny’.

  Sztelma - od niemieckiej nazwy osobowej Stellmann.

  Sztelmach - 1434 od stelmach, także stalmach, starnach ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane części wozu’.

  Sztelmachowski - od stelmach, także stalmach, starnach ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane części wozu’.

  Sztelman - od niemieckiej nazwy osobowej Stellmann.

  Sztelmasik - od stelmach, także stalmach, starnach ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane części wozu’.

  Sztelmaszewski - od stelmach, także stalmach, starnach ‘rzemieślnik wyrabiający drewniane części wozu’.

  Sztelmer - od niemieckiej nazwy osobowej Stemmle, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stameler, stemeler, stemerer ‘jąkała’.

  Sztelnicki - od niemieckiej nazwy osobowej Stell, ta od apelatywu Stell ‘pastwisko’ lub od stel ‘styl, stela ‘pomnik nagrobny’.

  Sztelter - od niemieckiej nazwy osobowej Stelter, ta od średnio-wysoko-niermieckiego stelter ‘człowiek z drewnianą nogą, chromy, kulawy’.

  Szteluk - od niemieckiej nazwy osobowej Stell, ta od apelatywu Stell ‘pastwisko’ lub od stel ‘styl, stela ‘pomnik nagrobny’.

  Sztelzer - od niemieckiej nazwy osobowej Stelc, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stelze ‘szczudło’; od niemieckiej nazwy osobowej Stelzel.

  Sztembarski - 1416 od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztemberg - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztemberk - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztemborowski - od nazwy miejscowej Stębork (olsztyńskie, gmina Grunwald).

  Sztemborski - od nazwy miejscowej Stębork (olsztyńskie, gmina Grunwald).

  Sztemerowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Stemmer.

  Sztempel - 1303 od stempel, ze staropolskiego stempel ‘pręt metalowy,którym ubijano proch w lufie’; piętno na ciele przestępcy; pieczęć’.

  Sztempil - 1445 od stempel, ze staropolskiego stempel ‘pręt metalowy,którym ubijano proch w lufie’; piętno na ciele przestępcy; pieczęć’.

  Sztenbarski - 1429 od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztenberg - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztenc - od niemieckiej nazwy osobowej Stanz, ta od imienia Stanisław.

  Sztencel - 1425 od niemieckich nazw osobowych Stanzel, Stenzel, te od imienia Stanisław.

  Sztencelpop - 1495 od niemieckich nazw osobowych Stanzel, Stenzel, te od imienia Stanisław.

  Sztencyl - 1416 od niemieckich nazw osobowych Stanzel, Stenzel, te od imienia Stanisław.

  Sztendal - od niemieckiej nazwy osobowej Stendel, ta od nazwy miejscowej Stendal.

  Sztendel - od niemieckiej nazwy osobowej Stendel, ta od nazwy miejscowej Stendal.

  Sztender - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztendera - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztenderewicz - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztenderowicz - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztenderski - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztendig - od niemieckiej nazwy osobowej Stand, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stand ‘wielka beczka’.

  Sztendor - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztendur - od sztandar, stendar, stender ‘chorągiew, flaga’.

  Sztengel - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztenger - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztengert - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztengiel - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Sztengiert - od niemieckiej nazwy osobowej Stange, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stange ‘żerdź, tyka’.

  Szteniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sten-, por. staropolskie Steno, od imienia Stanisław, Stencel, od niemieckiej nazwy osobowej Sten, od Stein, imię żeńskie Stenia, od Stefania.

  Szteniowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sten-, por. staropolskie Steno, od imienia Stanisław, Stencel, od niemieckiej nazwy osobowej Sten, od Stein, imię żeńskie Stenia, od Stefania.

  Sztenke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sten-, por. staropolskie Steno, od imienia Stanisław, Stencel, od niemieckiej nazwy osobowej Sten, od Stein, imię żeńskie Stenia, od Stefania.

  Szteń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Sten-, por. staropolskie Steno, od imienia Stanisław, Stencel, od niemieckiej nazwy osobowej Sten, od Stein, imię żeńskie Stenia, od Stefania.

  Sztepa - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Sztepan - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Sztepiuk - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Sztepniuk - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Sztepun - od imienia Stefan, pochodzenia greckiego Stephanos, od stephanus ‘wieniec, korona’. Łacińska forma Stephanus adaptowana była do języka polskiego w dwóch postaciach, starszej Szczepan i nowszej Stefan. Imię znane w Polsce już w XII wieku. Postać Szczepan poświadczona na początku XIII wieku; na Kresach Wschodnich forma Stepan.

  Szter - w grupie nazwisk pochodzących od ster, ze staropolskiego styr ‘przyrząd do kierowania łodzią, statkiem; też od niemieckich nazw osobowych Ster, Stir.

  Szterba - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego starbać się, starbotać się ‘chwiać się, kołysać się’, por. gwarowe sztarbać się ‘potykać się’.

  Szterbicki - zapewne od nazwy miejscowej Styrbiszki (KrPłn).

  Szterger - od niemieckiej nazwy osobowej Stäger, ta od średnio-wysoko-niemieckeigo stëc ‘mały mostek, ścieżka’.

  Szterm - od stermać się ‘piąć się, wdrapywać się’, styrm ‘sterta, kopa’.

  Szterma - od stermać się ‘piąć się, wdrapywać się’, styrm ‘sterta, kopa’.

  Sztermel - od stermać się ‘piąć się, wdrapywać się’, styrm ‘sterta, kopa’.

  Sztern - od niemieckiej nazwy osobowej Stern, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stërn ‘gwiazda’.

  Szternak - od niemieckiej nazwy osobowej Stern, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stërn ‘gwiazda’.

  Szternal - od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Szternel - od trznadel, ze staropolskiego strnadl ‘gatunek ptaka’.

  Szterner - od niemieckiej nazwy osobowej Sterner, ta od nazwy miejscowej Stern.

  Szternicki - od nazwy miejscowej Starniki (Słupskie, gmina Dębnica Kaszubska) lub Sterna (sieradzkie, gmina Brzeźno).

  Szternicki - od niemieckiej nazwy osobowej Stern, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stërn ‘gwiazda’.

  Szternowski - od niemieckiej nazwy osobowej Stern, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stërn ‘gwiazda’.

  Sztet - od niemieckiej nazwy osobowej Stett, ta od średnio-wysoko-niemieckiego staete ‘stały, niezmienny’.

  Sztetil - 1430 od niemieckiej nazwy osobowej Stettel (er), ta od średnio-wysoko-niemieckiego steel ‘miasteczko’.

  Sztetner - od niemieckiej nazwy osobowej Stettner, ta od nazwy miejscowej Stetten.

  Sztettner - od niemieckiej nazwy osobowej Stettner, ta od nazwy miejscowej Stetten.

  Sztetyłło - od niemieckiej nazwy osobowej Stettel (er), ta od średnio-wysoko-niemieckiego steel ‘miasteczko’.

  Szteyn - od niemieckiej nazwy osobowej Stein, ta od Stein ‘kamień’.

  Szteyner - od niemieckiej nazwy osobowej Steiner (t), ta od średnio-wysoko-niemieckiego steiner ‘układacz kamieni, czyli znakow granicznych na polach’.

  Sztębara - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztębery - od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztęborowski - od nazwy miejscowej Stębork (olsztyńskie, gmina Grunwald).

  Sztęborski - od nazwy miejscowej Stębork (olsztyńskie, gmina Grunwald).

  Sztęc - od niemieckiej nazwy osobowej Stanz, ta od imienia Stanisław.

  Sztęcel - od niemieckich nazw osobowych Stanzel, Stenzel, te od imienia Stanisław.

  Sztiber - od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztich - od niemieckiej nazwy osobowej Stich, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stich ‘ukłucie; miejsce spadziste’ lub od sztych ‘szpic, ostry koniec; pchnięcie białą bronią; obraz wyryty na płycie metalowej lub drewnianej’, dawniej ‘handel wymienny’.

  Sztiler - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Stiller, ta od nazwy miejscowej Still, Stille lub od średnio-wysoko-niemieckiego stillen ‘uspokajać, uciszać’ lub od nazwy osobowej Stieler, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego stiel ‘rękojeść; łodyga’.

  Sztill - w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztiller - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Stiller, ta od nazwy miejscowej Still, Stille lub od średnio-wysoko-niemieckiego stillen ‘uspokajać, uciszać’ lub od nazwy osobowej Stieler, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego stiel ‘rękojeść; łodyga’.

  Sztillerowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Stiller, ta od nazwy miejscowej Still, Stille lub od średnio-wysoko-niemieckiego stillen ‘uspokajać, uciszać’ lub od nazwy osobowej Stieler, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego stiel ‘rękojeść; łodyga’.

  Sztirm - od stermać się ‘piąć się, wdrapywać się’, styrm ‘sterta, kopa’.

  Sztoba - od niemieckiej nazwy osobowej Stobbe lub Stob, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stouben ‘kurzyć się’.

  Sztoban - od niemieckiej nazwy osobowej Stobbe lub Stob, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stouben ‘kurzyć się’.

  Sztober - od niemieckiej nazwy osobowej Stober, ta od prasłowiańskiego stoborB ‘wojownik’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego stober ‘pies myśliwski’.

  Sztobiecki - od nazwy miejscowej Stobiec (tarnobrzeskie, gmina Iwaniska), Stobiecko (piotrkowskie, gmina Ładzice).

  Sztobiński - od nazw miejscowych Stobno, Stobnica (kilka wsi).

  Sztobnicki - od nazw miejscowych Stobno, Stobnica (kilka wsi).

  Sztoch - od imion na Sto-, typu Stoisław, Stoigniew.

  Sztochaj - od imion na Sto-, typu Stoisław, Stoigniew.

  Sztochmal - od dawnego stochmal ‘pył z mąki w młynie, piekarni itp.’

  Sztochman - od niemieckiej nazwy osobowej Stockmann.

  Sztochmański - od niemieckiej nazwy osobowej Stockmann.

  Sztochniałek - od dawnego stochmal ‘pył z mąki w młynie, piekarni itp.’

  Sztochowicz - od imion na Sto-, typu Stoisław, Stoigniew.

  Sztocki - od nazw miejscowych Stok, Stoki, Stoczek, Stoczki (częste).

  Sztof - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Stoff, ta od imienia Christoph; może też od dolnoniemieckiego stof ‘kurz’.

  Sztofer - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Stoff, ta od imienia Christoph; może też od dolnoniemieckiego stof ‘kurz’.

  Sztojc - w grupie nazwisk pochodzących od stojać, stać, też od imion złożonych typu Stoisław, Stoigniew.

  Sztojek - w grupie nazwisk pochodzących od stojać, stać, też od imion złożonych typu Stoisław, Stoigniew.

  Sztojka - w grupie nazwisk pochodzących od stojać, stać, też od imion złożonych typu Stoisław, Stoigniew.

  Sztojke - w grupie nazwisk pochodzących od stojać, stać, też od imion złożonych typu Stoisław, Stoigniew.

  Sztojko - w grupie nazwisk pochodzących od stojać, stać, też od imion złożonych typu Stoisław, Stoigniew.

  Sztok - od niemieckiej nazwy osobowej Stock, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stoc ‘laska, drąg, pałka’ lub od sztok ‘kłoda; źródło, strumień; ocena w szkole’.

  Sztokajło - od niemieckiej nazwy osobowej Stock, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stoc ‘laska, drąg, pałka’ lub od sztok ‘kłoda; źródło, strumień; ocena w szkole’.

  Sztokała - od niemieckiej nazwy osobowej Stock, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stoc ‘laska, drąg, pałka’ lub od sztok ‘kłoda; źródło, strumień; ocena w szkole’.

  Sztokałe - od niemieckiej nazwy osobowej Stock, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stoc ‘laska, drąg, pałka’ lub od sztok ‘kłoda; źródło, strumień; ocena w szkole’.

  Sztokałko - od niemieckiej nazwy osobowej Stock, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stoc ‘laska, drąg, pałka’ lub od sztok ‘kłoda; źródło, strumień; ocena w szkole’.

  Sztokało - od niemieckiej nazwy osobowej Stock, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stoc ‘laska, drąg, pałka’ lub od sztok ‘kłoda; źródło, strumień; ocena w szkole’.

  Sztokfisz - 1786 od sztokfisz ‘suszona ryba; dorsz’.

  Sztokinger - od niemieckiej nazwy osobowej Stockinger, ta od nazwy terenowej Stocking ‘miejsce po wyrębie’.

  Sztokingier - od niemieckiej nazwy osobowej Stockinger, ta od nazwy terenowej Stocking ‘miejsce po wyrębie’.

  Sztokiński - od niemieckiej nazwy osobowej Stock, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stoc ‘laska, drąg, pałka’ lub od sztok ‘kłoda; źródło, strumień; ocena w szkole’.

  Sztokman - od niemieckiej nazwy osobowej Stockmann.

  Sztokmański - od niemieckiej nazwy osobowej Stockmann.

  Sztokoło - od niemieckiej nazwy osobowej Stock, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stoc ‘laska, drąg, pałka’ lub od sztok ‘kłoda; źródło, strumień; ocena w szkole’.

  Sztol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy stoł-, stol-, por. stół, staropolskie stoła ‘stuła’, niemiecka nazwa osobowa Stoll.

  Sztolak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy stoł-, stol-, por. stół, staropolskie stoła ‘stuła’, niemiecka nazwa osobowa Stoll.

  Sztolc - od niemieckiej nazwy osobowej Stolz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stolz ‘pyszny dumny’.

  Sztolcman - od niemieckiej nazwy osobowej Stolzmann.

  Sztolcmann - od niemieckiej nazwy osobowej Stolzmann.

  Sztoldman - od niemieckiej nazwy osobowej Stolt, ta od średnioniemieckiego stolt, od średnio-wysoko-niemieckiego stolz ‘pyszny dumny’.

  Sztole - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy stoł-, stol-, por. stół, staropolskie stoła ‘stuła’, niemiecka nazwa osobowa Stoll.

  Sztolek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy stoł-, stol-, por. stół, staropolskie stoła ‘stuła’, niemiecka nazwa osobowa Stoll.

  Sztoler - od stolarz ‘rzemieślnik wyrabiający przedmioty z drewna’.

  Sztolin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy stoł-, stol-, por. stół, staropolskie stoła ‘stuła’, niemiecka nazwa osobowa Stoll.

  Sztoll - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy stoł-, stol-, por. stół, staropolskie stoła ‘stuła’, niemiecka nazwa osobowa Stoll.

  Sztolpa - od słup ‘bal; pień drzewa’.

  Sztoltman - od niemieckiej nazwy osobowej Stolt, ta od średnioniemieckiego stolt, od średnio-wysoko-niemieckiego stolz ‘pyszny dumny’.

  Sztoła - 1394 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy stoł-, stol-, por. stół, staropolskie stoła ‘stuła’, niemiecka nazwa osobowa Stoll.

  Sztomber - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztomberek - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztomberski - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztomka - od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pulapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Sztompa - od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pulapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Sztompek - od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pulapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Sztomper - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztompka - od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pulapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Sztompke - od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pulapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Sztompko - od staropolskiego stępa ‘urządzenie do tłuczenia, ubijania; pulapka na niedźwiedzia’, też od stąpać ‘kroczyć, iść’.

  Sztoncel - od niemieckich nazw osobowych Stanzel, Stenzel, te od imienia Stanisław.

  Sztonder - od gwarowego sztondrać, sztondrować ‘krzyczeć na kogoś’.

  Sztondera - od gwarowego sztondrać, sztondrować ‘krzyczeć na kogoś’.

  Sztonderski - od gwarowego sztondrać, sztondrować ‘krzyczeć na kogoś’.

  Sztondora - od gwarowego sztondrać, sztondrować ‘krzyczeć na kogoś’.

  Sztondorowski - od gwarowego sztondrać, sztondrować ‘krzyczeć na kogoś’.

  Sztonek - od staropolskiego ston ‘nacięcie, ślad po uderzeniu’ lub od stonąć ‘utonąć’.

  Sztonyk - od staropolskiego ston ‘nacięcie, ślad po uderzeniu’ lub od stonąć ‘utonąć’.

  Sztoń - od staropolskiego ston ‘nacięcie, ślad po uderzeniu’ lub od stonąć ‘utonąć’.

  Sztop - od stopa ‘dolna część nogi’.

  Sztopel - od stopa ‘dolna część nogi’.

  Sztopka - od stopa ‘dolna część nogi’.

  Sztor - 1503 w grupie nazwisk pochodzących od storzyć się ‘stroić się, upiększać się’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Storr.

  Sztora - w grupie nazwisk pochodzących od storzyć się ‘stroić się, upiększać się’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Storr.

  Sztoracz - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Sztorak - w grupie nazwisk pochodzących od storzyć się ‘stroić się, upiększać się’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Storr.

  Sztorba - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego starbać się, starbotać się ‘chwiać się, kołysać się’, por. gwarowe sztarbać się ‘potykać się’.

  Sztorbała - w grupie nazwisk pochodzących od dawnego starbać się, starbotać się ‘chwiać się, kołysać się’, por. gwarowe sztarbać się ‘potykać się’.

  Sztorc - 1564 w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego storczyć ‘sterczeć’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Storz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego storz ‘pień’; od gwarowego sztorc ‘kant, gzyms’.

  Sztorch - od niemieckiej nazwy osobowej Storch, ta od średnio-wysoko-niemieckiego storch ‘bocian’.

  Sztork - od niemieckiej nazwy osobowej Stork, ta od średnio-wysoko-niemieckiego storc ‘bocian’

  Sztorm - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Sztormke - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Sztormkie - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Sztormowski - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Sztos - od imion na Sto-, typu Stoisław, Stoigniew; może też od średnio-wysoko-niemieckiego sto? ‘kłótnia, zatarg’.

  Sztosz - od imion na Sto-, typu Stoisław, Stoigniew; może też od średnio-wysoko-niemieckiego sto? ‘kłótnia, zatarg’; od niemieckiej nazwy osobowej Stosch.

  Sztoszek - od imion na Sto-, typu Stoisław, Stoigniew; może też od średnio-wysoko-niemieckiego sto? ‘kłótnia, zatarg’.

  Sztój - w grupie nazwisk pochodzących od stojać, stać, też od imion złożonych typu Stoisław, Stoigniew.

  Sztrach - od strach ‘niepokoj’, strachać ‘bać się’.

  Sztraf - od niemieckiej nazwy osobowej Straff ,ta od średnio-wysoko-niemieckiego straf ‘napięty, srogi; ostry’, także’ energiczny sprężysty’ lub od Straffe ‘kara’.

  Sztraj - od strajać ‘stroić’; od strajk ‘zaprzestanie pracy jako forma walki o zrealizowanie żądań’ .

  Sztrajch - od niemieckiej nazwy osobowej Streich, ta od średnio-wysoko-niemieckiego strich ‘uderzenie, cios’.

  Sztrajt - od niemieckiej nazwy osobowej Streit, ta od średnio-wysoko-niemieckiego strit ‘spór, sprzeczka’.

  Sztrak - od gwarowego straka ‘sroka’, od czeskiego i słowackiego stroka ‘sroka’.

  Sztrake - od gwarowego straka ‘sroka’, od czeskiego i słowackiego stroka ‘sroka’.

  Sztral - od niemieckiej nazwy osobowej Strahl, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stral ‘promień, wytrysk’, też od gwarowego stral ‘diabeł’.

  Sztrall - od niemieckiej nazwy osobowej Strahl, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stral ‘promień, wytrysk’, też od gwarowego stral ‘diabeł’.

  Sztram - od strama ‘poprzeczna belka w saniach’.

  Sztramko - od strama ‘poprzeczna belka w saniach’.

  Sztramkowski - od strama ‘poprzeczna belka w saniach’.

  Sztramowski - od strama ‘poprzeczna belka w saniach’.

  Sztramski - od strama ‘poprzeczna belka w saniach’.

  Sztranek - od gwarowego stranie ‘wymioty’ lub od stranek ‘strach na wróble’; może też od czeskiego i słowackiego strana ‘strona’.

  Sztranko - od gwarowego stranie ‘wymioty’ lub od stranek ‘strach na wróble’; może też od czeskiego i słowackiego strana ‘strona’.

  Sztraub - od niemeickich nazw osobowych Straub (e), Streub, te od średnio-wysoko-niemieckiego struben ‘sztywno się jeżyć (o włosach)’.

  Sztrauba - od niemeickich nazw osobowych Straub (e), Streub, te od średnio-wysoko-niemieckiego struben ‘sztywno się jeżyć (o włosach)’.

  Sztraubaum - od niemeickich nazw osobowych Straub (e), Streub, te od średnio-wysoko-niemieckiego struben ‘sztywno się jeżyć (o włosach)’.

  Sztraube - od niemeickich nazw osobowych Straub (e), Streub, te od średnio-wysoko-niemieckiego struben ‘sztywno się jeżyć (o włosach)’.

  Sztrauch - od niemieckiej nazwy osobowej Strauch, ta od średnio-wysoko-niemieckiego struch ‘krzew’.

  Sztraus - od niemieckiej nazwy osobowej Strauss, ta od średnio-wysoko-niemieckiego struz ‘ptak struś; powstanie, walka’.

  Sztreit - od niemieckiej nazwy osobowej Streit, ta od średnio-wysoko-niemieckiego strit ‘spór, sprzeczka’.

  Sztreja - od niemieckiej nazwy osobowej Strey, ta od nazwy miejscowej Streu lub od słowiańskich nazw osobowych typu Strzeżysław.

  Sztrejan - od niemieckiej nazwy osobowej Strey, ta od nazwy miejscowej Streu lub od słowiańskich nazw osobowych typu Strzeżysław.

  Sztreker - od niemieckiej nazwy osobowej Strecker, ta od średnioniemieckiego strecken ‘naciągać, rozciągać’.

  Sztrekier - od niemieckiej nazwy osobowej Strecker, ta od średnioniemieckiego strecken ‘naciągać, rozciągać’.

  Sztrenga - od gwarowego strąg ‘pstrąg’, strąga ‘ogrodzone miejsce na polu lub w lesie przeznaczone dla owiec’.

  Sztroba - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy strob-, por. staropolskie postrobić ‘posilic, wzmocnić’, czeskie ostrabiti se ‘odzyskać siły’.

  Sztrobel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy strob-, por. staropolskie postrobić ‘posilic, wzmocnić’, czeskie ostrabiti se ‘odzyskać siły’.

  Sztrof - od niemieckiej nazwy osobowej Straff ,ta od średnio-wysoko-niemieckiego straf ‘napięty, srogi; ostry’, także’ energiczny sprężysty’ lub od Straffe ‘kara’.

  Sztrofowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Straff ,ta od średnio-wysoko-niemieckiego straf ‘napięty, srogi; ostry’, także’ energiczny sprężysty’ lub od Straffe ‘kara’.

  Sztrojan - w grupie nazwisk pochodzącyh od stroić, dawniej ‘czynić, robić’, też ‘upiększać, ubierać’.

  Sztrom - od stromy ‘pochyły’, strom ‘zbocze’.

  Sztromke - od stromy ‘pochyły’, strom ‘zbocze’.

  Sztromkie - od stromy ‘pochyły’, strom ‘zbocze’.

  Sztromko - od stromy ‘pochyły’, strom ‘zbocze’.

  Sztromski - od stromy ‘pochyły’, strom ‘zbocze’.

  Sztrubel - od niemieckiej nazwy osobowej Strube, ta od średnio-wysoko-niemieckiego struben ‘sterczeć’; od niemieckiej nazwy osobowej Strubel.

  Sztrum - w grupie nazwisk pochodzących od strumień, strumyk; może też od podstawy strom-, ze zmianą om- w um-, jak w gwarowym słuma ‘słoma’.

  Sztrumf - od niemieckiej nazwy osobowej Strumpf, ta od średnio-wysoko-niemieckiego strumpf ‘pniak’.

  Sztrumpf - od niemieckiej nazwy osobowej Strumpf, ta od średnio-wysoko-niemieckiego strumpf ‘pniak’.

  Sztrumski - w grupie nazwisk pochodzących od strumień, strumyk; może też od podstawy strom-, ze zmianą om- w um-, jak w gwarowym słuma ‘słoma’.

  Sztrunk - od niemieckich nazw osobowych Strunge, Strunk, te od średnio-wysoko-niemieckiego strunc ‘pniak’.

  Sztrybelski - od strzybać ‘pić coś gęstego, chłeptać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Strieb.

  Sztrybicki - od strzybać ‘pić coś gęstego, chłeptać’ lub też od niemieckiej nazwy osobowej Strieb.

  Sztrygiel - od niemieckich nazw osobowych Strieg (e)l, Strigl, te od średnio-wysoko-niemieckiego strigel ‘zgrzebło’.

  Sztrygler - od niemieckich nazw osobowych Strieg (e)l, Strigl, te od średnio-wysoko-niemieckiego strigel ‘zgrzebło’.

  Sztryk - od stryk, ze staropolskiego ‘stryj’, od strykać ‘stoczyć’.

  Sztryl - od strzała ‘pocisk wypuszczany z łuku’, strzelać.

  Sztryloch - od strzała ‘pocisk wypuszczany z łuku’, strzelać.

  Sztuba - od sztuba, stuba ‘izba, pokoj; niższa klasa w szkole’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stube, ta od średnioniemieckiego stubbe ‘kurz, pył, proch’.

  Sztubacki - od sztuba, stuba ‘izba, pokoj; niższa klasa w szkole’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stube, ta od średnioniemieckiego stubbe ‘kurz, pył, proch’.

  Sztube - od sztuba, stuba ‘izba, pokoj; niższa klasa w szkole’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stube, ta od średnioniemieckiego stubbe ‘kurz, pył, proch’.

  Sztubecki - od sztuba, stuba ‘izba, pokoj; niższa klasa w szkole’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stube, ta od średnioniemieckiego stubbe ‘kurz, pył, proch’.

  Sztubel - od sztuba, stuba ‘izba, pokoj; niższa klasa w szkole’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stube, ta od średnioniemieckiego stubbe ‘kurz, pył, proch’.

  Sztuber - od niemieckiej nazwy osobowej Stuber.

  Sztubert - od niemieckiej nazwy osobowej Stuber.

  Sztubiński - od nazwy miejscowej Stubno (przemyskie, gmina Stubno).

  Sztuc - od niemieckiej nazwy osobowej Stutz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stuz, stutz ‘uderzenie, pchnięcie’.

  Sztuce - od niemieckiej nazwy osobowej Stutz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stuz, stutz ‘uderzenie, pchnięcie’.

  Sztuchel - od gwarowego stuchły ‘stęchły’ lub od gwarowego stuchlić ‘zmiąć, zbrudzić’.

  Sztuchlik - od gwarowego stuchły ‘stęchły’ lub od gwarowego stuchlić ‘zmiąć, zbrudzić’.

  Sztuchliński - od gwarowego stuchły ‘stęchły’ lub od gwarowego stuchlić ‘zmiąć, zbrudzić’.

  Sztuciński - od nazwy miejscowej Stuczyn (KrW).

  Sztucki - od nazwy miejscowej Sztuki (kilka miejscowości).

  Sztuczka - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’; od sztuczka.

  Sztuczkiewicz - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’; od sztuczka.

  Sztuczko - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’; od sztuczka.

  Sztuczkowski - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’; od sztuczka.

  Sztuczuński - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’; od sztuczka.

  Sztuczyk - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’; od sztuczka.

  Sztuczyński - od nazwy miejscowej Stuczyn (KrW).

  Sztuder - od niemieckiej nazwy osobowej Studer.

  Sztuderowski - od niemieckiej nazwy osobowej Studer.

  Sztudr - od niemieckiej nazwy osobowej Studer.

  Sztudrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Studer.

  Sztuflik - od niemieckiej nazwy osobowej Stuff, ta od imienia Christophorus lub od stuf, sztof ‘rosyjska miara pojemności’.

  Sztuft - od niemieckiej nazwy osobowej Stuff, ta od imienia Christophorus lub od stuf, sztof ‘rosyjska miara pojemności’.

  Sztuk - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztuka - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztukała - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztukało - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztukar - od niemieckiej nazwy osobowej Stücker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stuck (e), stücke ‘część kawałka ziemi’, por. też szturarz ‘spryciarz’.

  Sztukarewski - od niemieckiej nazwy osobowej Stücker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stuck (e), stücke ‘część kawałka ziemi’, por. też szturarz ‘spryciarz’.

  Sztukas - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztuke - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztukert - od niemieckiej nazwy osobowej Stücker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stuck (e), stücke ‘część kawałka ziemi’, por. też szturarz ‘spryciarz’.

  Sztukiecki - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztukiel - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztukiert - od niemieckiej nazwy osobowej Stücker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stuck (e), stücke ‘część kawałka ziemi’, por. też szturarz ‘spryciarz’.

  Sztukiewicz - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztukin - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztuko - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztukow - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztukowski - od sztuka ‘twórczość z dziedziny sztuk pięknych; umiejętność, biegłość; pojedynczy egzemplarz’.

  Sztul - w grupie nazwisk pochodzących od stulić ‘zamknąć, skulić’, też od stuła ‘część stroju liturgicznego kapłana katolickiego’, dawniej też ‘pas u siodła rycerskiego’.

  Sztulc - od niemieckiej nazwy osobowej Stolz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stolz ‘pyszny dumny’.

  Sztulczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Stolz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stolz ‘pyszny dumny’.

  Sztuler - od niemieckiej nazwy osobowej Stuhler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stuoler ‘rzemieślnik wyrabiający krzesła, także z trzciny’.

  Sztuller - od niemieckiej nazwy osobowej Stuhler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stuoler ‘rzemieślnik wyrabiający krzesła, także z trzciny’.

  Sztulpa - od litewskiej nazwy osobowej Stalba.

  Sztuła - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od stulić ‘zamknąć, skulić’, też od stuła ‘część stroju liturgicznego kapłana katolickiego’, dawniej też ‘pas u siodła rycerskiego’.

  Sztum - 1766 od nazwy miasta Sztum (elbląskie) lub od sztum ‘papieros; prącie’.

  Sztumber - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztumberski - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztumbrowicz - od stąpor ‘tłuczek’.

  Sztumer - od niemieckiej nazwy osobowej Stümmer.

  Sztumiak - od nazwy miasta Sztum (elbląskie).

  Sztumowicz - od nazwy miasta Sztum (elbląskie).

  Sztumski - od nazwy miasta Sztum (elbląskie).

  Sztun - od staropolskiego ston ‘nacięcie, ślad po uderzeniu’ lub od stonąć ‘utonąć’.

  Sztunder - od gwarowego sztunder ‘duży kawał chleba’, sztundrować ‘wymyślać, zgrywać się’.

  Sztunderski - od gwarowego sztunder ‘duży kawał chleba’, sztundrować ‘wymyślać, zgrywać się’.

  Sztuniak - od staropolskiego ston ‘nacięcie, ślad po uderzeniu’ lub od stonąć ‘utonąć’.

  Sztuń - od staropolskiego ston ‘nacięcie, ślad po uderzeniu’ lub od stonąć ‘utonąć’.

  Sztupaj - w grupie nazwisk pochodzących od stupać, od gwarowego stupa ‘stępa’.

  Sztupalski - w grupie nazwisk pochodzących od stupać, od gwarowego stupa ‘stępa’.

  Sztupecki - w grupie nazwisk pochodzących od stupać, od gwarowego stupa ‘stępa’.

  Sztupek - w grupie nazwisk pochodzących od stupać, od gwarowego stupa ‘stępa’.

  Sztupiec - w grupie nazwisk pochodzących od stupać, od gwarowego stupa ‘stępa’.

  Sztupla - w grupie nazwisk pochodzących od stupać, od gwarowego stupa ‘stępa’.

  Sztur - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Sztura - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturacz - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturamski - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturas - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturc - od niemieckiej nazwy osobowej Sturz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sturz ‘spadek, upadek’.

  Szturcel - od niemieckiej nazwy osobowej Sturz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sturz ‘spadek, upadek’.

  Szturch - od szturchać, szurgać ‘trącać, uderzać’.

  Szturgiewicz - od szturchać, szurgać ‘trącać, uderzać’.

  Szturm - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Szturma - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Szturmaj - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Szturman - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturman - od sztorman, szturmann ‘oficer okrętowy’.

  Szturmiak - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Szturmiński - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Szturmo - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Szturmowicz - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Szturmowski - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Szturmski - od niemieckich nazw osobowych Storm, Sturm, lub od sztorm, dawniej szturm ‘silny wiatr na morzu’.

  Szturna - od gwarowego szurnąć ‘uderzyć silnie rogami’.

  Szturno - od gwarowego szurnąć ‘uderzyć silnie rogami’.

  Szturnoga - od gwarowego szurnąć ‘uderzyć silnie rogami’.

  Szturny - od gwarowego szurnąć ‘uderzyć silnie rogami’.

  Szturo - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturomski - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturycz - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturyło - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturyn - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Szturz - od gwarowego szurać ‘potrącać’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Stuhr, ta od średnioniemieckiego stur ‘sztywny, twardy, nieprzyjazny’.

  Sztuszyński - od stus ‘uderzenie; część koła u wozu’, stusić ‘zdusić’.

  Sztuwe - od niemieckiej nazwy osobowej Stuve, ta od stuve ‘reszta, ostatek’.

  Sztwiernia - od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’.

  Sztwiertnia - od ćwiertnia, czwiertnia ‘dawna miara objętości, cztery korce’.

  Sztyba - w grupie nazwisk pochodzących od styba ‘stępa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stieb.

  Sztybalski - w grupie nazwisk pochodzących od styba ‘stępa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stieb.

  Sztybe - w grupie nazwisk pochodzących od styba ‘stępa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stieb.

  Sztybek - w grupie nazwisk pochodzących od styba ‘stępa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stieb.

  Sztybel - od stybel ‘but’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stiebel.

  Sztybełko - od stybel ‘but’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stiebel.

  Sztyber - od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztybierz - 1472 od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztyblewicz - od stybel ‘but’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stiebel.

  Sztyblewski - od stybel ‘but’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stiebel.

  Sztybor - od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztyborski - od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztybór - od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztybrych - od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztybur - od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztyburka - od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztyburski - od niemieckiej nazwy osobowej Stieber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stieben ‘szybko biegać; wzniecać kurz’.

  Sztyc - w grupie nazwisk pochodzących od stykać ‘powodować zwarcie, zetknięcie’, styk ze staropolskiego ‘narzędzie do zgarniania ziemi z pługa; istyk; kozica’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stick.

  Sztych - 1628 od niemieckiej nazwy osobowej Stich, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stich ‘ukłucie; miejsce spadziste’ lub od sztych ‘szpic, ostry koniec; pchnięcie białą bronią; obraz wyryty na płycie metalowej lub drewnianej’, dawniej ‘handel wymienny’.

  Sztycharz - od niemieckiej nazwy osobowej Sticher lub od sztycharz ‘rytownik’.

  Sztychiwicz - 1631 od niemieckiej nazwy osobowej Stich, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stich ‘ukłucie; miejsce spadziste’ lub od sztych ‘szpic, ostry koniec; pchnięcie białą bronią; obraz wyryty na płycie metalowej lub drewnianej’, dawniej ‘handel wymienny’.

  Sztychler - od niemieckiej nazwy osobowej Stichler.

  Sztychna - od niemieckiej nazwy osobowej Stich, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stich ‘ukłucie; miejsce spadziste’ lub od sztych ‘szpic, ostry koniec; pchnięcie białą bronią; obraz wyryty na płycie metalowej lub drewnianej’, dawniej ‘handel wymienny’.

  Sztychno - od niemieckiej nazwy osobowej Stich, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stich ‘ukłucie; miejsce spadziste’ lub od sztych ‘szpic, ostry koniec; pchnięcie białą bronią; obraz wyryty na płycie metalowej lub drewnianej’, dawniej ‘handel wymienny’.

  Sztychny - od niemieckiej nazwy osobowej Stich, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stich ‘ukłucie; miejsce spadziste’ lub od sztych ‘szpic, ostry koniec; pchnięcie białą bronią; obraz wyryty na płycie metalowej lub drewnianej’, dawniej ‘handel wymienny’.

  Sztychoń - 1786 od niemieckiej nazwy osobowej Stich, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stich ‘ukłucie; miejsce spadziste’ lub od sztych ‘szpic, ostry koniec; pchnięcie białą bronią; obraz wyryty na płycie metalowej lub drewnianej’, dawniej ‘handel wymienny’.

  Sztychowski - 1660 od niemieckiej nazwy osobowej Stich, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stich ‘ukłucie; miejsce spadziste’ lub od sztych ‘szpic, ostry koniec; pchnięcie białą bronią; obraz wyryty na płycie metalowej lub drewnianej’, dawniej ‘handel wymienny’.

  Sztyga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy styg-, por. stygnąć, styg ‘zimna woda’.

  Sztygar - 1315 od sztygar, ze staropolskiego stygar ‘przełożonyc oddziału w kopalni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stiger.

  Sztyger - 1393 od sztygar, ze staropolskiego stygar ‘przełożonyc oddziału w kopalni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stiger.

  Sztygiel - od sztygiel ‘dziób bociana’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stiegel.

  Sztygier - od sztygar, ze staropolskiego stygar ‘przełożonyc oddziału w kopalni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stiger.

  Sztygir - 1407 od sztygar, ze staropolskiego stygar ‘przełożonyc oddziału w kopalni’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stiger.

  Sztyglic - 1478 od niemieckiej nazwy osobowej Stiglitz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stigeliz, stigliz ‘szczygieł’.

  Sztygowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy styg-, por. stygnąć, styg ‘zimna woda’.

  Sztyk - w grupie nazwisk pochodzących od stykać ‘powodować zwarcie, zetknięcie’, styk ze staropolskiego ‘narzędzie do zgarniania ziemi z pługa; istyk; kozica’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stick.

  Sztyka - w grupie nazwisk pochodzących od stykać ‘powodować zwarcie, zetknięcie’, styk ze staropolskiego ‘narzędzie do zgarniania ziemi z pługa; istyk; kozica’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stick.

  Sztykalski - w grupie nazwisk pochodzących od stykać ‘powodować zwarcie, zetknięcie’, styk ze staropolskiego ‘narzędzie do zgarniania ziemi z pługa; istyk; kozica’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stick.

  Sztykel - od niemieckiej nazwy osobowej Stickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stickel ‘zaostrzony pal’, por. też gwarowe sztykiem ‘resztka papierosa po wypaleniu’.

  Sztykelski - od niemieckiej nazwy osobowej Stickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stickel ‘zaostrzony pal’, por. też gwarowe sztykiem ‘resztka papierosa po wypaleniu’.

  Sztykgold - od niemieckiej nazwy osobowej Stickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stickel ‘zaostrzony pal’, por. też gwarowe sztykiem ‘resztka papierosa po wypaleniu’.

  Sztykiel - od niemieckiej nazwy osobowej Stickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stickel ‘zaostrzony pal’, por. też gwarowe sztykiem ‘resztka papierosa po wypaleniu’.

  Sztykla - od niemieckiej nazwy osobowej Stickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego stickel ‘zaostrzony pal’, por. też gwarowe sztykiem ‘resztka papierosa po wypaleniu’.

  Sztykow - w grupie nazwisk pochodzących od stykać ‘powodować zwarcie, zetknięcie’, styk ze staropolskiego ‘narzędzie do zgarniania ziemi z pługa; istyk; kozica’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stick.

  Sztykowicz - w grupie nazwisk pochodzących od stykać ‘powodować zwarcie, zetknięcie’, styk ze staropolskiego ‘narzędzie do zgarniania ziemi z pługa; istyk; kozica’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stick.

  Sztykowski - w grupie nazwisk pochodzących od stykać ‘powodować zwarcie, zetknięcie’, styk ze staropolskiego ‘narzędzie do zgarniania ziemi z pługa; istyk; kozica’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stick.

  Sztyl - 1603 w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztylak - 1794 w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztyler - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Stiller, ta od nazwy miejscowej Still, Stille lub od średnio-wysoko-niemieckiego stillen ‘uspokajać, uciszać’ lub od nazwy osobowej Stieler, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego stiel ‘rękojeść; łodyga’.

  Sztylerowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Stiller, ta od nazwy miejscowej Still, Stille lub od średnio-wysoko-niemieckiego stillen ‘uspokajać, uciszać’ lub od nazwy osobowej Stieler, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego stiel ‘rękojeść; łodyga’.

  Sztyliński - w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztylka - w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztylke - w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztylko - w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztyller - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Stiller, ta od nazwy miejscowej Still, Stille lub od średnio-wysoko-niemieckiego stillen ‘uspokajać, uciszać’ lub od nazwy osobowej Stieler, a ta od średnio-wysoko-niemieckiego stiel ‘rękojeść; łodyga’.

  Sztyloch - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztylowski - w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztyła - w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztyłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od sty, sztyll ‘rylec pisarski; rękojeść łopaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Stille.

  Sztym - od niemieckiej nazwy osobowej Stimm, ta od nazwy miejscowej Stemmen, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego stimme ‘glos’ lub od styma ‘estyma, powaga, cześć’.

  Sztyma - od niemieckiej nazwy osobowej Stimm, ta od nazwy miejscowej Stemmen, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego stimme ‘glos’ lub od styma ‘estyma, powaga, cześć’.

  Sztymala - od niemieckiej nazwy osobowej Stimm, ta od nazwy miejscowej Stemmen, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego stimme ‘glos’ lub od styma ‘estyma, powaga, cześć’.

  Sztymalski - od niemieckiej nazwy osobowej Stimm, ta od nazwy miejscowej Stemmen, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego stimme ‘glos’ lub od styma ‘estyma, powaga, cześć’.

  Sztymbarg - 1467 od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztymberg - 1467 od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztymberski - 1418 od niemieckiej nazwy osobowej Steinberg lub od nazwy miejscowej Stamberg, dziś Stążki (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Sztymela - od niemieckiej nazwy osobowej Stimm, ta od nazwy miejscowej Stemmen, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego stimme ‘glos’ lub od styma ‘estyma, powaga, cześć’.

  Sztymelski - od niemieckiej nazwy osobowej Stimm, ta od nazwy miejscowej Stemmen, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego stimme ‘glos’ lub od styma ‘estyma, powaga, cześć’.

  Sztymolski - od niemieckiej nazwy osobowej Stimm, ta od nazwy miejscowej Stemmen, możliwe też od średnio-wysoko-niemieckiego stimme ‘glos’ lub od styma ‘estyma, powaga, cześć’.

  Sztyna - od gwarowego styna ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stien, ta od imienia Augustinus.

  Sztynek - od gwarowego styna ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stien, ta od imienia Augustinus.

  Sztynio - od gwarowego styna ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stien, ta od imienia Augustinus.

  Sztynyk - od gwarowego styna ‘gatunek ryby’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Stien, ta od imienia Augustinus.

  Sztypa - od stypa ‘uczta pogrzebowa’.

  Sztypar - od niemieckiej nazwy osobowej Stipper, ta od imion złożonych Stidbald, Stidberth.

  Sztyper - od niemieckiej nazwy osobowej Stipper, ta od imion złożonych Stidbald, Stidberth.

  Sztypka - od stypa ‘uczta pogrzebowa’.

  Sztypok - od stypa ‘uczta pogrzebowa’.

  Sztypuk - od stypa ‘uczta pogrzebowa’.

  Sztyrak - w grupie nazwisk pochodzących od ster, ze staropolskiego styr ‘przyrząd do kierowania łodzią, statkiem; też od niemieckich nazw osobowych Ster, Stir.

  Sztyrba - od szczerba, ze staropolskiego szczyrba ‘miejsce powstałe po odpadnięciu czegoś, wyrwa’ (pod wpływem języka słowackiego).

  Sztyrbicki - zapewne od nazwy miejscowej Styrbiszki (KrPłn).

  Sztyrc - od sterczeć ‘tkwić w miejscu; wystawać nad coś’, też od sterkać ‘utykać’.

  Sztyrek - w grupie nazwisk pochodzących od ster, ze staropolskiego styr ‘przyrząd do kierowania łodzią, statkiem; też od niemieckich nazw osobowych Ster, Stir.

  Sztyren - od sterany ‘przepracowany, zmęczony; zniszczony; roztrwoniony’.

  Sztyruk - w grupie nazwisk pochodzących od ster, ze staropolskiego styr ‘przyrząd do kierowania łodzią, statkiem; też od niemieckich nazw osobowych Ster, Stir.

  Szub - 1664 w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szuba - 1386 w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szuba-Jabłoński - złożenia brak; Szuba 1386 w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’; Jabłoński 1400 od nazw miejscowych Jabłonna, Jabłonie (kilka wsi).

  Szubaka - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubakowski - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubal - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubala - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubalak - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubała - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szuban - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubański - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szuba-Paszkiewicz - złożenia brak; Szuba 1386 w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’; Paszkiewicz od imion na Pa-, typu Paweł, Pakosław lub od apelatywów typu pasza.

  Szubar - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubara - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubarczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubarczyk - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubarga - od szubarga ‘brudas, obdartus’.

  Szubarkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubart - 1453 od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubartowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubartowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubczyński - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubek - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubel - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubela - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubelak - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubelek - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubelka - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubelko - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubelok - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubelski - 1756 w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szuben - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szuber - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szuberga - od szubarga ‘brudas, obdartus’.

  Szuberi - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szuberlak - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szuberłowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szuberski - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubert - 1419 od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szuberta - 1578 od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubertowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubertowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubiak - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubiakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubiakowski - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubicki - od nazwy miejscowej Szubice (KrW).

  Szubicz - 1455 w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubiczuk - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubiela - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubielak - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubielewski - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubielko - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubielski - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubieniecki - od nazwy miejscowej Stubno (przemyskie, gmina Stubno).

  Szubierajski - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubierski - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubiga - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubik - 1579 w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubin - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubina - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubiniak - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubiński - od nazwy miejscowej Stubno (przemyskie, gmina Stubno).

  Szubirt - 1396 od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubis - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubisz - 1798 w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubiś - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Subel.

  Szubka - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubko - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubkowski - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubladowicz - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szublak - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szuborczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szuborski - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubos - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubowicz - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubowski - w grupie nazwisk pochodzących od szuba ‘wierzchnie okrycie podbite futrem’; por. też gwarowe szubać ‘pchać, posuwać powodując szmer’.

  Szubra - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szubski - 1386 od nazwy miejscowej Szubsk (płockie, gmina Krośniewice).

  Szuc - 1396 od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuca - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuch - od suchy.

  Szuchaj - 1793 od szuchaj, suchaj ‘parobczak’.

  Szuchaja - od szuchaj, suchaj ‘parobczak’.

  Szuchajewski - od szuchaj, suchaj ‘parobczak’.

  Szuchajło - od szuchaj, suchaj ‘parobczak’.

  Szuchajski - od szuchaj, suchaj ‘parobczak’.

  Szuchalski - od suchy.

  Szuchałowicz - od suchy.

  Szuchan - od suchy.

  Szuchart - od niemieckiej nazwy osobowej Schuchart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuochworthe ‘szewc’.

  Szuchatowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schuchart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuochworthe ‘szewc’.

  Szuchecki - od nazwy miejscowej Suchocin (warszawskie, gmina Jabłonna; siedleckie, gmina Łuków).

  Szuchiewicz - od suchy.

  Szuchiński - od nazwy miejscowej Suchiny (KrW).

  Szuchmacher - od niemieckich nazw osobowych Schumacher, Schuhmacher, te od średnio-wysoko-niemieckiego schouchmacher ‘szewc’.

  Szuchmielski - od gwarowego suchmiel, suchmiał ‘człowiek suchy’.

  Szuchmilski - od gwarowego suchmiel, suchmiał ‘człowiek suchy’.

  Szuchner - od niemieckiej nazwy osobowej Suchner, ta od nazwy miejscowej Suchan.

  Szuchniak - od gwarowego suchnąć, suchny, suchniały ‘suchy, jałowy’.

  Szuchnicki - od gwarowego suchnąć, suchny, suchniały ‘suchy, jałowy’.

  Szuchniecki - od gwarowego suchnąć, suchny, suchniały ‘suchy, jałowy’.

  Szuchniewicz - od gwarowego suchnąć, suchny, suchniały ‘suchy, jałowy’.

  Szuchnik - od gwarowego suchnąć, suchny, suchniały ‘suchy, jałowy’.

  Szuchnowicz - od gwarowego suchnąć, suchny, suchniały ‘suchy, jałowy’.

  Szuchowicz - od suchy.

  Szuchowski - od suchy.

  Szucht - od suchy.

  Szuchta - 1580 od suchy; od gwarowego szuchta ‘febra’.

  Szuchy - od suchy.

  Szuchyło - od suchy.

  Szuciak - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuciaków - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szucień - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szucik - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuciło - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szucin - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szucinis - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuciński - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szucio - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szucki - od nazwy miejscowej Szucie (włocławskie, gmina Skrwilno).

  Szucko - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szucza - od szukać.

  Szuczka - od szukać.

  Szuć - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szućko - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuda - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudaj - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudajski - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudak - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudarek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudarkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudarski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudej - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudeja - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudejko - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudek - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudel - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudelski - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szuder - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudera - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szuderek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szuderowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szuderski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudko - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudkowski - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudlarek - od gwarowego skudlić ‘zezować’, szudławy ‘zezowaty’.

  Szudlarz - od gwarowego skudlić ‘zezować’, szudławy ‘zezowaty’.

  Szudleń - od gwarowego skudlić ‘zezować’, szudławy ‘zezowaty’.

  Szudlich - od gwarowego skudlić ‘zezować’, szudławy ‘zezowaty’.

  Szudlo - od gwarowego skudlić ‘zezować’, szudławy ‘zezowaty’.

  Szudło - od gwarowego skudlić ‘zezować’, szudławy ‘zezowaty’.

  Szudłowski - od gwarowego skudlić ‘zezować’, szudławy ‘zezowaty’.

  Szudniak - od wschodniosłowiańskiego sudnik ‘rodzaj szafy kuchennej’.

  Szudnik - od wschodniosłowiańskiego sudnik ‘rodzaj szafy kuchennej’.

  Szudok - (Śl) od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudorek - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudorowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudra - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudrak - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudrawa - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudrawski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudrawy - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudrewicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudrowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudrych - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szudyga - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudyla - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudyła - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudziak - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudzianis - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudzich - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudzichowski - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudziechowski - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudzik - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudzikowski - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudziński - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudzkowski - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szudzyński - od gwarowego szuda ‘odchody’, ze staropolskiego szudzić ‘szydzić’.

  Szufa - od niemieckiej nazwy osobowej Schuff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuofe ‘wiadro na wodę’.

  Szufalski - od niemieckiej nazwy osobowej Schuff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuofe ‘wiadro na wodę’.

  Szufan - od niemieckiej nazwy osobowej Schuff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuofe ‘wiadro na wodę’.

  Szufar - od niemieckiej nazwy osobowej Schuffer.

  Szufarski - od niemieckiej nazwy osobowej Schuffer.

  Szufarz - od niemieckiej nazwy osobowej Schuffer.

  Szufel - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szuff - od niemieckiej nazwy osobowej Schuff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuofe ‘wiadro na wodę’.

  Szufik - od niemieckiej nazwy osobowej Schuff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuofe ‘wiadro na wodę’.

  Szufirowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schuffer.

  Szufla - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szuflada - od szuflada ‘wysuwana część mebla’.

  Szufladowcz - od szuflada ‘wysuwana część mebla’.

  Szufladowicz - od szuflada ‘wysuwana część mebla’.

  Szufladowski - od szuflada ‘wysuwana część mebla’.

  Szuflak - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szuflarski - od niemieckiej nazwy osobowej Schuffler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuvel ‘szufla, łopata’.

  Szuflat - od suflet ‘pieczona legumina ze słodką masą’ lub od szufleta, sufleta ‘sufler, podpowiadacz’.

  Szufleński - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szufler - od niemieckiej nazwy osobowej Schuffler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuvel ‘szufla, łopata’.

  Szuflerski - od niemieckiej nazwy osobowej Schuffler, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuvel ‘szufla, łopata’.

  Szuflet - od suflet ‘pieczona legumina ze słodką masą’ lub od szufleta, sufleta ‘sufler, podpowiadacz’.

  Szufleta - od suflet ‘pieczona legumina ze słodką masą’ lub od szufleta, sufleta ‘sufler, podpowiadacz’.

  Szufletowski - od suflet ‘pieczona legumina ze słodką masą’ lub od szufleta, sufleta ‘sufler, podpowiadacz’.

  Szuflewski - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szuflic - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szuflica - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szuflicki - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szuflida - od szuflada ‘wysuwana część mebla’.

  Szuflik - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szuflikowski - od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szufliński - 1732 od szufla ‘rodzaj łopaty; róg łosia’.

  Szuflita - od suflet ‘pieczona legumina ze słodką masą’ lub od szufleta, sufleta ‘sufler, podpowiadacz’.

  Szuflitowski - od suflet ‘pieczona legumina ze słodką masą’ lub od szufleta, sufleta ‘sufler, podpowiadacz’.

  Szufłat - od suflet ‘pieczona legumina ze słodką masą’ lub od szufleta, sufleta ‘sufler, podpowiadacz’.

  Szufnik - od niemieckiej nazwy osobowej Schuff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuofe ‘wiadro na wodę’.

  Szufowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schuff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuofe ‘wiadro na wodę’.

  Szufraga - od sufragan ‘biskup pomocniczy ordynariusza diecezji’.

  Szufranek - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Szufranowicz - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Szufranowski - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Szufrański - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Szufreida - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Szufreyda - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Szufryd - od niemieckich nazw osobowych Siegfried, Sigifrith.

  Szufryn - od szufryn ‘złota moneta hiszpańska’.

  Szuft - od niemieckiej nazwy osobowej Schuft, ta zapewne ze starowysokoniemieckiego scuft ‘czub, czupryna’.

  Szufta - od niemieckiej nazwy osobowej Schuft, ta zapewne ze starowysokoniemieckiego scuft ‘czub, czupryna’.

  Szugacz - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szugaj - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szugajew - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szugajow - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szugajów - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szugalski - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szugało - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szugan - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szugier - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Suger, ta od górnoniemieckiego schuer ‘szewc’.

  Szugiera - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Suger, ta od górnoniemieckiego schuer ‘szewc’.

  Szugiero - od górnoniemieckiej nazwy osobowej Suger, ta od górnoniemieckiego schuer ‘szewc’.

  Szuglicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szuglo - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szuhaj - 1528 od szuchaj, suchaj ‘parobczak’.

  Szuhalski - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szuhart - od niemieckiej nazwy osobowej Schuchart, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuochworthe ‘szewc’.

  Szuhyta - od niemieckiej nazwy osobowej Schug, ta od górnoniemieckiego schug (g), wysokoniemieckiego schouch ‘but’, por. też gwarowe sugać ‘skakać’.

  Szuj - od szuja ‘szubrawiec’, dawniej ‘hałastra, bałagan’, suja ‘materiał do naprawiania łodzi’.

  Szuja - od szuja ‘szubrawiec’, dawniej ‘hałastra, bałagan’, suja ‘materiał do naprawiania łodzi’.

  Szujak - od szuja ‘szubrawiec’, dawniej ‘hałastra, bałagan’, suja ‘materiał do naprawiania łodzi’.

  Szujder - od szuja ‘szubrawiec’, dawniej ‘hałastra, bałagan’, suja ‘materiał do naprawiania łodzi’.

  Szujecki - od nazwy miejscowej Sójki (kilka miejscowości).

  Szujewski - od szuja ‘szubrawiec’, dawniej ‘hałastra, bałagan’, suja ‘materiał do naprawiania łodzi’.

  Szujka - od soja, sojka, sójka ‘ptak z rodziny krukowatych’.

  Szujka - od szuja ‘szubrawiec’, dawniej ‘hałastra, bałagan’, suja ‘materiał do naprawiania łodzi’.

  Szujkowski - od soja, sojka, sójka ‘ptak z rodziny krukowatych’.

  Szujkowski - od szuja ‘szubrawiec’, dawniej ‘hałastra, bałagan’, suja ‘materiał do naprawiania łodzi’.

  Szujski - od nazwy miasta Szuja (KrW).

  Szuk - od szukać.

  Szuka - od szukać.

  Szukacz - od szukać.

  Szukaj - od szukać.

  Szukajło - od szukać.

  Szukajłow - od szukać.

  Szukal - od szukać.

  Szukala - od szukać.

  Szukalak - od szukać.

  Szukale - od szukać.

  Szukalewicz - od szukać.

  Szukalla - od szukać.

  Szukalski - 1726 od szukać.

  Szukaluk - od szukać.

  Szukał - od szukać.

  Szukała - od szukać.

  Szukałczyk - od szukać.

  Szukało - od szukać.

  Szukałowicz - od szukać.

  Szukałowski - od szukać.

  Szukaniec - od szukać.

  Szukany - od szukać.

  Szukański - od szukać.

  Szukay - od szukać.

  Szukiel - od szukać.

  Szukieła - od szukać.

  Szukiełło - od szukać.

  Szukiełojc - od szukać.

  Szukiełojć - od szukać.

  Szukiełowicz - od szukać.

  Szukiennik - (Śl) od suknia ‘wierzchni strój kobiecy, dawniej też męski; ubiór, ubranie’, sukno ‘gruba tkanina wełniana’; od sukiennik ‘tkacz; handlarz suknem’.

  Szukiewicz - od szukać.

  Szukiewicz-Szarkas - złożenia brak; Szukiewicz od szukać; Szarkas od staropolskiego sarkać, szarkać ‘siorbac, chlipać’, później ‘utyskiwać’.

  Szukina - od szukać.

  Szukiński - od szukać.

  Szukow - od szukać.

  Szukowski - od szukać.

  Szuks - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szuksta - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szukstul - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szukszło - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szukszta - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szuksztal - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szuksztel - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szukszto - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szuksztul - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szuksztyl - od litewskiej nazwy osobowej Szukszta.

  Szukuć - od szukać.

  Szukul - od szukać.

  Szukulski - od szukać.

  Szul - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szula - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulac - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulaczkowski - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulaczuk - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulaj - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulajewski - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulak - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulakiewicz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulakowski - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szular - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szularczuk - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szularecki - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szularek - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szularowski - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szularz - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szulas - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szulasa - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szulasz - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szulata - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulatycki - od nazwy miejscowej Sulatycze (KrW).

  Szulawa - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulawiak - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulawski - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulbiński - od nazwy miejscowej Sulbiny (siedleckie, gmina Garwolin).

  Szulborski - 1640 od nazwy miejscowej Szulborze, dawniej Suliborze (łomżyńskie, gmina Zaręby Kościelne), Szulibory (płockie, gmina Staroźreby).

  Szulc - 1619 od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulca - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulc-Cholnicki - złożenia brak; Szulc 1619 od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz; Cholnicki brak.

  Szulc-Cieplicki - złożenia brak; Szulc 1619 od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz; Cieplicki od nazwy miejscowej Ciepliny (wlocławskie, gmina Izbica Kujawska).

  Szulce - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulcek - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulcewski - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulcha - od niemieckiej nazwy osobowej Sulch, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sulgen ‘umazany błotem’.

  Szulchaczewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sulch, ta ze średnio-wysoko-niemieckiego sulgen ‘umazany błotem’.

  Szulcik - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulcki - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulc-Nowak - złożenia brak; Szulc 1619 od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz; Nowak 1335 od nowy; od nowak ‘człowiek nowy, przybysz’.

  Szulczak - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulczek - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulczewski - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulczik - (Pom) od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulczycki - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulczyk - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulczyński - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulec - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulej - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulejewski - od nazw miejscowych Sulejow, Sulejewo (kilka miejscowości).

  Szulejko - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulejowski - od nazw miejscowych Sulejow, Sulejewo (kilka miejscowości).

  Szulek - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuleka - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuleko - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulencki - od nazwy miejscowej Sulęcin (kilka miejscowości), Sulęczyno (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Szulepa - od wschodniosłowiańskiego szulepa ‘leworęki’.

  Szuler - 1617 od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szuleracki - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szulerecki - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szulerowicz - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szulerski - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szulerz - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szuleszko - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuleta - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulew - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulewa - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulewicz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulewski - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulęcki - od nazwy miejscowej Sulęcin (kilka miejscowości), Sulęczyno (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Szulędzki - od nazwy miejscowej Sulęcin (kilka miejscowości), Sulęczyno (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Szulęga - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulęta - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulga - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgacz - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgaczewicz - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgaczyk - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgan - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulganik - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulganiuk - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulge - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgenia - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgeniuk - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgicz - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgicz-Noga - złożenia brak; Szulgicz od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’; Noga 1392 od noga.

  Szulgienia - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgin - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulginia - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgo - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgostowski - od nazwy miejscowej Sulgostów (radomskie, gmina Klwów).

  Szulgowicz - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulgowski - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulhaczewicz - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulhan - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulhaniuk - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulich - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulichowski - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulierz - od szuler, por. też szulerz, sulerz ‘oszust, hazardzista’, może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuller (t).

  Szulig - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuliga - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuligostowski - od nazwy miejscowej Sulgostów (radomskie, gmina Klwów).

  Szulik - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuliko - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulikowski - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulim - od imienia złożonego Sulimir, notowanego w Polsce od XI w.

  Szulima - od imienia złożonego Sulimir, notowanego w Polsce od XI w.

  Szulimowicz - od imienia złożonego Sulimir, notowanego w Polsce od XI w.

  Szulimowski - od imienia złożonego Sulimir, notowanego w Polsce od XI w.

  Szulimski - od imienia złożonego Sulimir, notowanego w Polsce od XI w.

  Szulin - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuliniewicz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulinowicz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuliński - od nazwy miejscowej Sulin (poznańskie, gmina Kłecko).

  Szulist - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulisz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuliszewski - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulita - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulitko - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulka - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulkiewicz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulkin - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulkowski - od nazw miejscowych typu Sułkowice, Sułków, Sułkowo.

  Szulma - od niemieckich nazw osobowych Schulmann, Scholmann, te od średnio-wysoko-niemieckiego scholle, schulle ‘gruda ziemi, darnina’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schulle ‘grubianin, gbur’.

  Szulman - od niemieckich nazw osobowych Schulmann, Scholmann, te od średnio-wysoko-niemieckiego scholle, schulle ‘gruda ziemi, darnina’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schulle ‘grubianin, gbur’.

  Szulmaniewicz - od niemieckich nazw osobowych Schulmann, Scholmann, te od średnio-wysoko-niemieckiego scholle, schulle ‘gruda ziemi, darnina’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schulle ‘grubianin, gbur’.

  Szulmaniuk - od niemieckich nazw osobowych Schulmann, Scholmann, te od średnio-wysoko-niemieckiego scholle, schulle ‘gruda ziemi, darnina’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schulle ‘grubianin, gbur’.

  Szulmann - od niemieckich nazw osobowych Schulmann, Scholmann, te od średnio-wysoko-niemieckiego scholle, schulle ‘gruda ziemi, darnina’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schulle ‘grubianin, gbur’.

  Szulmanowicz - od niemieckich nazw osobowych Schulmann, Scholmann, te od średnio-wysoko-niemieckiego scholle, schulle ‘gruda ziemi, darnina’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schulle ‘grubianin, gbur’.

  Szulmański - od niemieckich nazw osobowych Schulmann, Scholmann, te od średnio-wysoko-niemieckiego scholle, schulle ‘gruda ziemi, darnina’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schulle ‘grubianin, gbur’.

  Szulmiński - od niemieckich nazw osobowych Schulmann, Scholmann, te od średnio-wysoko-niemieckiego scholle, schulle ‘gruda ziemi, darnina’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schulle ‘grubianin, gbur’.

  Szulmowski - od niemieckich nazw osobowych Schulmann, Scholmann, te od średnio-wysoko-niemieckiego scholle, schulle ‘gruda ziemi, darnina’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schulle ‘grubianin, gbur’.

  Szulowski - od nazw miejscowych Sułów, Sulów, Sulewo (kilka wsi).

  Szulski - od nazwy miejscowej Szuły (KrW).

  Szult - od niemieckiej nazwy osobowej Schult, ta od średnioniemieckiego schulthete, schulte ‘wójt, sołtys’.

  Szulta - od niemieckiej nazwy osobowej Schult, ta od średnioniemieckiego schulthete, schulte ‘wójt, sołtys’.

  Szulte - od niemieckiej nazwy osobowej Schult, ta od średnioniemieckiego schulthete, schulte ‘wójt, sołtys’.

  Szultek - od niemieckiej nazwy osobowej Schult, ta od średnioniemieckiego schulthete, schulte ‘wójt, sołtys’.

  Szulte-Nele - złożenia brak; Szulte od niemieckiej nazwy osobowej Schult, ta od średnioniemieckiego schulthete, schulte ‘wójt, sołtys’; Nele od imienia Kornel, od niemieckich nazw osobowych Nell, Nelle, te od średnio-wysoko-niemieckiego nëlle ‘głowa’.

  Szulter - od niemieckiej nazwy osobowej Solter, ta od średnioniemieckiego solter ‘sprzedawca soli’.

  Szultis - od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Szultk - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Schult, ta od średnioniemieckiego schulthete, schulte ‘wójt, sołtys’.

  Szultka - od niemieckiej nazwy osobowej Schult, ta od średnioniemieckiego schulthete, schulte ‘wójt, sołtys’.

  Szultz - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szuluk - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulysz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szulz - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szulzyk - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulżuk - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulżuka - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulżyca - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulżycki - od nazwy miejscowej Szulżycze (KrW).

  Szulżycki - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulżyk - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szulżyński - od wschodniosłowiańskiego šulga ‘lewa ręka’, por. gwarowe szulga ‘kość’.

  Szuł - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szuła - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułajew - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułak - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułakiewicz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułakowski - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułc - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szułcik - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szułczewski - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szułczuk - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szułczyk - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szułczyński - od niemieckiego apelatywu Schulze ‘wójt, sołtys’ i nazw osobowych Schultz, Schulz.

  Szułdrzyński - od szołdra, sołodra ‘szynka wieprzowa, słonina; tyłek’, też ‘złodziej; Szwab’.

  Szułecki - od nazwy miejscowej Sulęcin (kilka miejscowości), Sulęczyno (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Szułejko - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułek - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułęcki - od nazwy miejscowej Sulęcin (kilka miejscowości), Sulęczyno (gdańskie, gmina Sulęczyno).

  Szułkiewicz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułko - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułkowski - od nazw miejscowych typu Sułkowice, Sułków, Sułkowo.

  Szułowicz - od imion złożonych typu Sulisław, Sulimir.

  Szułowski - od nazw miejscowych Sułów, Sulów, Sulewo (kilka wsi).

  Szułtysek - 1468 od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Szułtysiak - od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Szułtysowic - 1397 od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Szum - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szuma - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumacha - od niemieckich nazw osobowych Schumacher, Schuhmacher, te od średnio-wysoko-niemieckiego schouchmacher ‘szewc’.

  Szumacher - od niemieckich nazw osobowych Schumacher, Schuhmacher, te od średnio-wysoko-niemieckiego schouchmacher ‘szewc’.

  Szumachewicz - od niemieckich nazw osobowych Schumacher, Schuhmacher, te od średnio-wysoko-niemieckiego schouchmacher ‘szewc’.

  Szumachowicz - od niemieckich nazw osobowych Schumacher, Schuhmacher, te od średnio-wysoko-niemieckiego schouchmacher ‘szewc’.

  Szumachowski - od niemieckich nazw osobowych Schumacher, Schuhmacher, te od średnio-wysoko-niemieckiego schouchmacher ‘szewc’.

  Szumaczuk - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumaczyk - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumada - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumajda - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumajko - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumajłowicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumak - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumakiewicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumakow - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumakowicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumakowski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumaków - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumal - 1684 od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumala - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumalczyk - 1683 od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumalik - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumaliński - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumalkowski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumalla - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumalo - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumalski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumał - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumała - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumałła - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumało - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumałów - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szuman - 1612 od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumanek - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumaniak - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumaniec - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumankiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumanko - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumann - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumanowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumań - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumańczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’.

  Szumański - od niemieckiej nazwy osobowej Schumann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuoman ‘szewc’ lub od nazwy miejscowej Szumanie (płockie, gmina Zawidz).

  Szumar - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumara - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumarek - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumarowski - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumarski - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumasz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumaszkiewicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumbarowicz - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Szumbarski - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Szumbera - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Szumbor - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Szumborski - od imienia złożonego Sambor, notowanego w źródłach od XII wieku; w nazwiskach pomieszane z niemiecką nazwą osobową Schamber.

  Szumc - (Pom) od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumczak - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumczuch - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumczuk - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumczyk - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumega - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumejda - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumejko - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumejło - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumel - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumela - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumelak - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumelewicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumeluk - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumełda - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumełko - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumer - 1433 od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumera - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumerowicz - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumerowski - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumerski - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumert - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumiac - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiacki - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiak - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiakowski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiał - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiało - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiata - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiato - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumichora - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiczek - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumidło - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumidłowski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiec - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiejko - 1489 od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiejski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiel - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiela - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumielewicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumielewski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumielowicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumielski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumieluk - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumieł - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiełda - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiełło - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumieło - 1580 od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiera - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumierz - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumiesz - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumiewicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumig - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiga - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumigaj - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumigajski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumigalski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumigał - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumigała - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumigało - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumigłowski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumigowski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumigraj - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumihora - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumik - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumikowski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumila - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilak - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilanko - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilański - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilas - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilaś - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilcz - (Maz) od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilczuk - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilejko - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilewicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilewski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilin - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilina - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiliński - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilo - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilowicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumilski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiluk - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumił - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiła - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiłło - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiło - 1572 od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiło-Kulczycki - złożenia brak; Szumiło 1572 od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’; Kulczycki 1589 od nazwy miejscowej Kulczyce (KrW).

  Szumiłow - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiłowicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiłowski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’ lub od nazwy miejscowej Szumiłowo (gorzowskie, gmina Boleszkowice; toruńskie, gmina Radzyń Chełmiński).

  Szumin - 1551 od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szuminiak - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumiński - od nazwy miejscowej Szumin (siedleckie, gmina Łochów).

  Szumioła - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumionka - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumisz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumita - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumito - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumk - (Śl) od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumka - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumkiewicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumko - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumkow - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumkowiak - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumkowski - 1640 od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’ lub od nazwy miejscowej Szumki (białostockie, gmina Boćki).

  Szumków - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumla - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumlak - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumlakowski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumlański - 1437 od nazwy miejscowej Szumlany (KrW).

  Szumlas - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumlaś - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumleński - 1468 od nazwy miejscowej Szumlany (KrW).

  Szumlewicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumlewski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumlicki - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumlicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumlik - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumliński - 1474 od nazwy miejscowej Szumlany (KrW).

  Szumliński - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szummer - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumna - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumniak - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumniewski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumnik - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumny - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’; od szumny ‘szumiący’.

  Szumoło - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumorek - od gwarowego sumer ‘osioł’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Sommer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘lato; choroba z gorączką; febra’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schumer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumer ‘urwis, włóczęga’.

  Szumos - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumow - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumowiat - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumowicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumowicz-Włodarczyk - złożenia brak; Szumowicz od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’; Włodarczyk 1527 (z fonetyką ukraińską) od podstawy włod-, por. staropolskie włodać, imiona złożone typu Wlodzisław, Wlodzimir. Pod wpływem czeskim nastąpiła zmiana ło- w ła-, stąd dziś władać ‘sprawować władzę; być właścicielem czegoś’, władza ‘prawo rządzenia; zdolność panowania nad ciałem; moc, siła’; Władysław.

  Szumowiec - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumowiecki - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumowski - 1500 od nazwy miejscowej Szumowo (kilka wsi).

  Szumrak - od gwarowego szumrać ‘ściemniać się w oczach’.

  Szumrał - od gwarowego szumrać ‘ściemniać się w oczach’.

  Szumrota - od gwarowego szumrać ‘ściemniać się w oczach’.

  Szumrowski - od gwarowego szumrać ‘ściemniać się w oczach’.

  Szumski - 1398 od nazw miejscowych typu Szumsko, Szum, Szumny.

  Szumuk - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumula - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumulin - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumulski - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumuło - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumułowicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumura - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumurło - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumusik - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumyłko - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumyło - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumyłowicz - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szumyn - od szum ‘jednostajny szmer; zamieszki, zamęt’, szumieć ‘wywoływać szum; pienić się, musować’.

  Szun - w grupie nazwisk pochodzących od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca; popychac; przemieszczać się’, Suna ‘skórzana sakwa’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sund-.

  Szunda - od niemieckiej nazwy osobowej Sund, ta od imion złożonych na Sund-.

  Szundak - od niemieckiej nazwy osobowej Sund, ta od imion złożonych na Sund-.

  Szunejko - w grupie nazwisk pochodzących od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca; popychac; przemieszczać się’, Suna ‘skórzana sakwa’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sund-.

  Szuniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca; popychac; przemieszczać się’, Suna ‘skórzana sakwa’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sund-.

  Szunk - od gwarowego szunka ‘szynka’.

  Szunke - od gwarowego szunka ‘szynka’.

  Szunkiewicz - od gwarowego szunka ‘szynka’.

  Szunko - od gwarowego szunka ‘szynka’.

  Szunkowski - od gwarowego szunka ‘szynka’.

  Szunowski - w grupie nazwisk pochodzących od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca; popychac; przemieszczać się’, Suna ‘skórzana sakwa’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sund-.

  Szuń - w grupie nazwisk pochodzących od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca; popychac; przemieszczać się’, Suna ‘skórzana sakwa’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sund-.

  Szuńko - od gwarowego szunka ‘szynka’.

  Szuńko - w grupie nazwisk pochodzących od sunąć ‘szybko ruszyć z miejsca; popychac; przemieszczać się’, Suna ‘skórzana sakwa’, lub od niemieckiej nazwy osobowej Sun, ta od imion złożonych na Sund-.

  Szup - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupa - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupakowski - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupar - od łacińskiego super.

  Szupczewski - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupczyński - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupe - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupejko - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupek - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupeniuk - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupenko - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupenkowski - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupeńko - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szuper - od łacińskiego super.

  Szupernak - od łacińskiego super.

  Szuperniak - od łacińskiego super.

  Szuperski - od łacińskiego super.

  Szupiana - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupiano - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupiany - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupic - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupica - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupicki - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupieluk - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupien - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupieniak - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupienik - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupieniuk - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupienko - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupień - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupieńko - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupik - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupiluk - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szupiło - 1662 od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szupin - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupina - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupiński - 1676 w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e); od nazwy miejscowej Szupienie (Wileńszczyzna).

  Szupka - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupke - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szupko - w grupie nazwisk pochodzących od szup-, por. szupa ‘zupa’, od gwarowego szupać ‘odzierać ze skórki, łuskać’, od niemieckiej nazwy osobowej Schupp (e).

  Szuplak - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szuplecki - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szuplewski - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szuplik - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szupliński - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szupluk - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szupłak - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szupłat - od gwarowego szupłat ‘obdartus’.

  Szupra - od łacińskiego super.

  Szuprowicz - od łacińskiego super.

  Szuprowski - od łacińskiego super.

  Szupryn - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Szuprynowicz - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Szupryński - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Szupski - od nazwy miejscowej Supy (łomżyńskie, gmina Jedwabne).

  Szupulski - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szupuła - od supel, supeł ‘wyniosłość, węzeł’, supłać ‘plątać’.

  Szur - 1377 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szura - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szuraj - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurała - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szuran - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurani - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szuranow - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurawski - od gwarowego surawa ‘szuwar, sitowie, zarośla’; surawy ‘wilgotny, mokry’.

  Szurba - od niemieckich nazw osobowych Surb, Sorb, te od bawarskiego sorbe, surbe ‘murawa, bagnisty teren’, może też od Suhrbier ‘gorzkie piwo’.

  Szurbak - od niemieckich nazw osobowych Surb, Sorb, te od bawarskiego sorbe, surbe ‘murawa, bagnisty teren’, może też od Suhrbier ‘gorzkie piwo’.

  Szurbiel - od niemieckich nazw osobowych Surb, Sorb, te od bawarskiego sorbe, surbe ‘murawa, bagnisty teren’, może też od Suhrbier ‘gorzkie piwo’.

  Szurc - od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurchaj - od szurch ‘pogłoska, wieść’.

  Szurczak - od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurczyk - od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurczyński - od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurda - od dawnego siurdać, szurdać ‘dąsać się’, od łacińskiego surdus ‘głuchy’.

  Szurdak - od dawnego siurdać, szurdać ‘dąsać się’, od łacińskiego surdus ‘głuchy’.

  Szurdyga - od dawnego siurdać, szurdać ‘dąsać się’, od łacińskiego surdus ‘głuchy’.

  Szurec - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurej - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurek - 1436 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurgacz - od szurgać ‘szurać’.

  Szurgaj - od szurgać ‘szurać’.

  Szurgajło - od szurgać ‘szurać’.

  Szurgal - od szurgać ‘szurać’.

  Szurgalewicz - od szurgać ‘szurać’.

  Szurgała - 1669 od szurgać ‘szurać’.

  Szurgociński - od szurgać ‘szurać’.

  Szurgot - od szurgać ‘szurać’.

  Szurgott - od szurgać ‘szurać’.

  Szurgucki - od gwarowego surgut ‘surdut’.

  Szurgut - od gwarowego surgut ‘surdut’.

  Szurik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurka - od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurkała - od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurkało - od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurkawski - od nazwy miejscowej Szurkowo (leszczyńskie, gmina Poniec).

  Szurkiewicz - od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurko - 1424 od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurkowski - od nazwy miejscowej Szurkowo (leszczyńskie, gmina Poniec).

  Szurkus - od szurk ‘czupurny chłopak’, szurka ‘stos drzewa rąbanego’, od gwarowego surkać ‘siorbać’.

  Szurlej - od staropolskiego szurclat, surclat ‘część zbroi chroniąca brzuch’.

  Szurleta - od staropolskiego szurclat, surclat ‘część zbroi chroniąca brzuch’.

  Szurlewicz - od gwarowego szurlać ‘szurać’.

  Szurlik - od gwarowego szurlać ‘szurać’.

  Szurłat - od staropolskiego szurclat, surclat ‘część zbroi chroniąca brzuch’.

  Szurło - od gwarowego szurlać ‘szurać’.

  Szurło - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurma - od surma ‘dawny nstrument dęty’.

  Szurmach - od surma ‘dawny nstrument dęty’.

  Szurmacki - od surma ‘dawny nstrument dęty’.

  Szurmacz - od surma ‘dawny nstrument dęty’.

  Szurmak - od surma ‘dawny nstrument dęty’.

  Szurman - od niemieckiej nazwy osobowej Surmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sur, suwer ‘kwaśny, gorzki’, też od gwarowego surman ‘grający na surmie’.

  Szurmann - od niemieckiej nazwy osobowej Surmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sur, suwer ‘kwaśny, gorzki’, też od gwarowego surman ‘grający na surmie’.

  Szurmański - od niemieckiej nazwy osobowej Surmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sur, suwer ‘kwaśny, gorzki’, też od gwarowego surman ‘grający na surmie’.

  Szurmas - od surma ‘dawny nstrument dęty’.

  Szurmiak - od surma ‘dawny nstrument dęty’.

  Szurmik - od surma ‘dawny nstrument dęty’.

  Szurmo - od surma ‘dawny nstrument dęty’.

  Szurnel - 1627 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szuro - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurobura - od szurumburać się ‘złościc się’, por. szurum-burum ‘zamieszanie, zamęt’.

  Szurosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurowski - 1653 od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szurpa - od szurpa ‘gęś, kura; nieporządna kobieta’.

  Szurpel - od szurpa ‘gęś, kura; nieporządna kobieta’.

  Szurpicki - od szurpa ‘gęś, kura; nieporządna kobieta’.

  Szurpik - od szurpa ‘gęś, kura; nieporządna kobieta’.

  Szurpiński - od szurpa ‘gęś, kura; nieporządna kobieta’.

  Szurpo - od szurpa ‘gęś, kura; nieporządna kobieta’.

  Szurpowicz - od szurpa ‘gęś, kura; nieporządna kobieta’.

  Szurski - od nazwy miejscowej szur ‘zamojskie, gmina Krasnobród), Szury (suwalskie, gmina Szypliszki).

  Szurszewski - od nazwy miejscowej szur ‘zamojskie, gmina Krasnobród), Szury (suwalskie, gmina Szypliszki).

  Szurta - od niemieckiej nazwy osobowej Schurt, ta stanowi skrót od Schubert.

  Szurtak - od niemieckiej nazwy osobowej Schurt, ta stanowi skrót od Schubert.

  Szurubur - 1544 od szurumburać się ‘złościc się’, por. szurum-burum ‘zamieszanie, zamęt’.

  Szuruta - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szuryga - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurygajło - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szuryn - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szuryniuk - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szurynowski - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szuryń - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szuryński - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szurys - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szur-, sur-, por. szurać ‘ruszać, przesuwać, trzeć’, od staropolskiego szurza ‘szwagier’, sur ‘śmieci’, surzyć ‘śmiecić’.

  Szurz - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szurza - 1460 od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szurzec - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szurzkiewicz - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szurzykiewicz - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szurzyński - od staropolskiego szurza ‘brat żony’.

  Szus - od sus ‘długi skok’.

  Szusbier - od niemieckiej nazwy osobowej SuBbier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sueze ‘słodki’ + bir, bire ‘gruszka’ lub bier ‘piwo’.

  Szusbir - od niemieckiej nazwy osobowej SuBbier, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sueze ‘słodki’ + bir, bire ‘gruszka’ lub bier ‘piwo’.

  Szuscicki - od nazwy miejscowej Szuścickie (KrW).

  Szust - 1303 od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szusta - 1562 od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustak - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustaka - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustakiewicz - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustakowicz - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustakowski - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustal - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustalewicz - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustalik - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustało - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustar - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szustecki - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szuster - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szusterkiewicz - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szusterman - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster, Schoster.

  Szusterow - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szusterowicz - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szusterowski - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szustka - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustkiewicz - 1684 w grupie nazwisk pochodzących od szósty, też od szost ‘drąg’, szostać ‘szastać’.

  Szustkiewicz - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustko - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustkowski - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szusto - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustok - (Śl) od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustokiewicz - –

  Szustoł - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustor - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szustorowski - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szustow - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustowicz - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustowski - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szustrow - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szustrowski - od szuster ‘szewc (z niemieckiego)’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schuster.

  Szustykiewicz - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szusz - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszak - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszakiewicz - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszalski - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszczak - od gwarowego suszczeć, suszczyć ‘szeleścić’.

  Szuszczek - od gwarowego suszczeć, suszczyć ‘szeleścić’.

  Szuszczewicz - od gwarowego suszczeć, suszczyć ‘szeleścić’.

  Szuszczyk - od gwarowego suszczeć, suszczyć ‘szeleścić’.

  Szuszczykiewicz - od gwarowego suszczeć, suszczyć ‘szeleścić’.

  Szuszczyński - od nazwy miejscowej Suszczyno, dziś Sufczyn (siedleckie, gmina Kobiel), Suszczyn (KrW).

  Szuszek - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszel - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszewicz - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszewski - od nazw miejscowych Suszewo, Suszów (kilka wsi).

  Szuszfalak - od dawnego suswał, sus fał, szuszwał ‘fartuch skórzany używany przez kowali i hutników; człowiek leniwy’.

  Szuszka - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszkiel - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszkiewicz - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszko - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszkowski - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszlak - od suseł, ze staropolskiego susoł ‘zwierzę z rodziny wiewiórek’.

  Szuszlik - od suseł, ze staropolskiego susoł ‘zwierzę z rodziny wiewiórek’.

  Szuszman - od niemieckiej nazwy osobowej Sußmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süe?e ‘miły, słodki’.

  Szuszmon - od niemieckiej nazwy osobowej Sußmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego süe?e ‘miły, słodki’.

  Szuszniak - od gwarowego suśnia, susznia ‘miejsce wybrane w ziemi do suszenia owoców’, także ‘sosna’.

  Szusztak - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szuszuła - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszwalak - od dawnego suswał, sus fał, szuszwał ‘fartuch skórzany używany przez kowali i hutników; człowiek leniwy’.

  Szuszycki - od nazw miejscowych Suszyca, Suszyce (kilka miejscowości).

  Szuszyło - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszyn - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszyna - od suszyć, susza w staropolszczyźnie ‘suchy teren; obumarłe drzewo’, też od suchy ‘pzbawiony wilgoci; chudy’.

  Szuszyński - od nazwy miejscowej Suszyn (część Bydgoszczy).

  Szuściak - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szuścicki - od nazwy miejscowej Szuścickie (KrW).

  Szuścicki - od nazwy miejscowej Szuścickie (KrW).

  Szuściel - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szuścik - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szuścikiewicz - od dawnego szust ‘trzepot, szelest, szum’, szustać, siustać ‘skoczyć; chlusnąć’.

  Szuściski - od nazwy miejscowej Szuścickie (KrW).

  Szuślik - od suseł, ze staropolskiego susoł ‘zwierzę z rodziny wiewiórek’.

  Szuśniak - od gwarowego suśnia, susznia ‘miejsce wybrane w ziemi do suszenia owoców’, także ‘sosna’.

  Szut - 1662 od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuta - 1441 od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutak - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutakiewicz - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutar - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutarski - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutarz - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutarzewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutarzewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutas - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutaś - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szute - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutek - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuter - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szuterkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szuterski - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutiak - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutik - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutka - 1441 od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty; od staropolskiego szutka ‘żart’.

  Szutkiewicz - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutko - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutkow - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutkowicz - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutkowski - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutma - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutnik - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutoczkin - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutor - od łacińskiego sutor ‘szewc’.

  Szutorski - od łacińskiego sutor ‘szewc’.

  Szutoś - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutow - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutowicz - 1560 od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutowski - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty lub od nazw miejscowych Szutowice, Szuty.

  Szutra - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutrak - 1560 od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutran - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutranowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutro - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutryk - od niemieckiej nazwy osobowej Schutter, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schutt (e) ‘wyspa oblana wodą’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego schut (t)er ‘zbieracz zołędzi’; też od szuter, szutr ‘żwir’.

  Szutt - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutta - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuty - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutyj - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szutyk - od gwarowego szuty ‘człowiek bez rąk; baran bezrogi’, niekiedy też od suty.

  Szuwa - od suwać ‘zmieniać miejsce; iść, poruszać się posuwiście’.

  Szuwaj - od suwać ‘zmieniać miejsce; iść, poruszać się posuwiście’.

  Szuwajew - od suwać ‘zmieniać miejsce; iść, poruszać się posuwiście’.

  Szuwalski - od nazwy miasta Suwałki.

  Szuwała - 1682 od suwać ‘zmieniać miejsce; iść, poruszać się posuwiście’.

  Szuwałka - 1684 od suwać ‘zmieniać miejsce; iść, poruszać się posuwiście’.

  Szuwałow - od suwać ‘zmieniać miejsce; iść, poruszać się posuwiście’.

  Szuwałowski - od nazwy miejscowej Suwały (KrW).

  Szuwałów - od suwać ‘zmieniać miejsce; iść, poruszać się posuwiście’.

  Szuwar - od szuwar, suwar ‘zarośla, sitowie, siano’.

  Szuwara - od szuwar, suwar ‘zarośla, sitowie, siano’.

  Szuwarek - od szuwar, suwar ‘zarośla, sitowie, siano’.

  Szuwarniak - od szuwar, suwar ‘zarośla, sitowie, siano’.

  Szuwarowski - od szuwar, suwar ‘zarośla, sitowie, siano’.

  Szuwarski - od szuwar, suwar ‘zarośla, sitowie, siano’.

  Szuwart - 1394 od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szuwart - od niemieckiej nazwy osobowej Schuwardt, ta od Schubert.

  Szuwarzyński - od szuwar, suwar ‘zarośla, sitowie, siano’.

  Szuwikowski - od suwać ‘zmieniać miejsce; iść, poruszać się posuwiście’.

  Szuwiński - od nazwy miejscowej Suwin (ostrołęckie, gmina Somianka).

  Szuwirt - 1399 od niemieckiej nazwy osobowej Schubert, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schuowürthe ‘szewc’.

  Szuyski - od nazwy miasta Szuja (KrW).

  Szuzda - od gwarowego szużdać ‘wydawać dźwięk szumiący, szumieć’ .

  Szuzdak - od gwarowego szużdać ‘wydawać dźwięk szumiący, szumieć’ .

  Szuzdowski - od gwarowego szużdać ‘wydawać dźwięk szumiący, szumieć’ .

  Szużdak - od gwarowego szużdać ‘wydawać dźwięk szumiący, szumieć’ .

  Szwab - 1381 od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwaba - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabach - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabczyński - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabe - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwaber - od niemieckiej nazwy osobowej Schaber, ta od średnio-wysoko-niemieckeigo Swap, Swab (e) ‘mieszkaniec Szwabii’.

  Szwaberań - od niemieckiej nazwy osobowej Schaber, ta od średnio-wysoko-niemieckeigo Swap, Swab (e) ‘mieszkaniec Szwabii’.

  Szwabich - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabig - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabik - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabiński - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabis - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabiuk - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwablik - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabo - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwaboch - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwaboczyński - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabowicz - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabowski - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwabski - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwaby - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwach - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwacha - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwachła - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwachło - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwachta - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwachula - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwachuła - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwacier - od niemieckiej nazwy osobowej Schwazer, ta od nazwy miejscowej Schwaz lub od Schwatzer ‘gaduła’.

  Szwacik - od swat ‘pośrednik przy zawieraniu małżeństwa; starosta weselny’.

  Szwaciński - od swat ‘pośrednik przy zawieraniu małżeństwa; starosta weselny’.

  Szwacz - 1788 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swacz-, por. szwaczka ‘krawcowa’, szwać ‘szyć’.

  Szwaczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swacz-, por. szwaczka ‘krawcowa’, szwać ‘szyć’.

  Szwaczka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swacz-, por. szwaczka ‘krawcowa’, szwać ‘szyć’.

  Szwaczkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swacz-, por. szwaczka ‘krawcowa’, szwać ‘szyć’.

  Szwaczko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swacz-, por. szwaczka ‘krawcowa’, szwać ‘szyć’.

  Szwaczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swacz-, por. szwaczka ‘krawcowa’, szwać ‘szyć’.

  Szwaczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swacz-, por. szwaczka ‘krawcowa’, szwać ‘szyć’.

  Szwaczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swacz-, por. szwaczka ‘krawcowa’, szwać ‘szyć’.

  Szwaczyna - od śląskiego gwarowego swaczyna ‘podwieczorek’.

  Szwaczyński - od śląskiego gwarowego swaczyna ‘podwieczorek’.

  Szwad - od niemieckiej nazwy osobowej Schwade, ta od górnoniemieckiego Schwade ‘okolica bagnista’.

  Szwadczak - od niemieckiej nazwy osobowej Schwade, ta od górnoniemieckiego Schwade ‘okolica bagnista’.

  Szwadczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schwade, ta od górnoniemieckiego Schwade ‘okolica bagnista’.

  Szwade - od niemieckiej nazwy osobowej Schwade, ta od górnoniemieckiego Schwade ‘okolica bagnista’.

  Szwader - od niemieckiej nazwy osobowej Szwader, ta od Szwade.

  Szwaderski - od niemieckiej nazwy osobowej Szwader, ta od Szwade.

  Szwadiak - od niemieckiej nazwy osobowej Schwade, ta od górnoniemieckiego Schwade ‘okolica bagnista’.

  Szwadowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwade, ta od górnoniemieckiego Schwade ‘okolica bagnista’.

  Szwadro - od niemieckiej nazwy osobowej Szwader, ta od Szwade.

  Szwadron - od szwadron ‘pododdział jazdy konnej’.

  Szwadroński - od szwadron ‘pododdział jazdy konnej’.

  Szwadzba - od staropolskiego swadźba ‘ślub, wesele’.

  Szwadziuk - od niemieckiej nazwy osobowej Schwade, ta od górnoniemieckiego Schwade ‘okolica bagnista’.

  Szwadzki - od niemieckiej nazwy osobowej Schwade, ta od górnoniemieckiego Schwade ‘okolica bagnista’.

  Szwadzyniak - od niemieckiej nazwy osobowej Schwade, ta od górnoniemieckiego Schwade ‘okolica bagnista’.

  Szwadźba - od staropolskiego swadźba ‘ślub, wesele’.

  Szwager - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagiel - od niemieckiej nazwy osobowej Schwegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swegel (e) ‘rodzaj fletu’.

  Szwagier - 1580 od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagierczak - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagierczuk - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagierczyk - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagierek - 1705 od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagirczak - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagirczyk - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagirek - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagler - od niemieckiej nazwy osobowej Schwegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swegel (e) ‘rodzaj fletu’.

  Szwaglis - od niemieckiej nazwy osobowej Schwegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swegel (e) ‘rodzaj fletu’.

  Szwagra - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagrowski - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagruk - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagrun - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagrus - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagryk - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagryński - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagrzak - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagrzyk - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwagrzyk-Heinrich - złożenia brak; Szwagrzyk od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’; Heinrich od imienia Henryk. Imię popularne w Polsce od średniowiecza jest pochodzenia germańskiego, od haima ‘ojczyzna’ + rihhi ‘potężny, mocny’.

  Szwaicer - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szwaiger - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwainoch - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwainowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwaizer - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szwaj - od niemieckich nazw osobowych na Schwei-, typu Schwein, Schweig.

  Szwaja - od niemieckich nazw osobowych na Schwei-, typu Schwein, Schweig.

  Szwajc - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajca - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajcak - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajcar - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szwajcarski - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szwajcarz - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szwajcarzewski - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szwajce - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajcek - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajcer - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szwajcewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajcok - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajcowski - 1638 od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajcz - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajczak - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajczenko - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajczyniec - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwajda - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szwajdak - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szwajder - od niemieckiej nazwy osobowej Schweider, ta od nazwy miejscowej Schweida.

  Szwajdler - od niemieckiej nazwy osobowej Schweider, ta od nazwy miejscowej Schweida.

  Szwajdo - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szwajdrak - od niemieckiej nazwy osobowej Schweider, ta od nazwy miejscowej Schweida.

  Szwajdrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweider, ta od nazwy miejscowej Schweida.

  Szwajduch - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szwajdych - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szwajer - od niemieckiej nazwy osobowej Schweier, ta od odmiany nazwy osobowej Schweiger.

  Szwajerek - od niemieckiej nazwy osobowej Schweier, ta od odmiany nazwy osobowej Schweiger.

  Szwajewski - od niemieckich nazw osobowych na Schwei-, typu Schwein, Schweig.

  Szwajg - od niemieckiej nazwy osobowej Schweig, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘bydło rogate’.

  Szwajger - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘właściciel stada bydła rogatego; dzierżawca lub wyrabiający towary spożywcze z mleka’.

  Szwajgert - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘właściciel stada bydła rogatego; dzierżawca lub wyrabiający towary spożywcze z mleka’.

  Szwajgiec - od niemieckiej nazwy osobowej Schweig, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘bydło rogate’.

  Szwajgiel - od niemieckiej nazwy osobowej Schwegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swegel (e) ‘rodzaj fletu’.

  Szwajgier - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘właściciel stada bydła rogatego; dzierżawca lub wyrabiający towary spożywcze z mleka’.

  Szwajgierczak - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘właściciel stada bydła rogatego; dzierżawca lub wyrabiający towary spożywcze z mleka’.

  Szwajk - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwajka - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwajkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwajkiewicz - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwajko - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwajkos - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwajkosz - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwajkow - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwajkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwajna - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwajnar - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swinaere ‘pastuch świń, świniarz’.

  Szwajner - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swinaere ‘pastuch świń, świniarz’.

  Szwajnoch - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwajnok - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwajnos - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwajnóg - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwajnuk - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwajor - od niemieckiej nazwy osobowej Schweier, ta od odmiany nazwy osobowej Schweiger.

  Szwajorek - od niemieckiej nazwy osobowej Schweier, ta od odmiany nazwy osobowej Schweiger.

  Szwajosz - od niemieckich nazw osobowych na Schwei-, typu Schwein, Schweig.

  Szwajszczak - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwak - od swak ‘szwagier, współzalotnik’.

  Szwakiel - od swak ‘szwagier, współzalotnik’.

  Szwakiewicz - od swak ‘szwagier, współzalotnik’.

  Szwakowski - od swak ‘szwagier, współzalotnik’.

  Szwal - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwala - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwalb - od niemieckiej nazwy osobowej Schwalbe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego szwalbe, swalwe ‘jaskółka’.

  Szwalbe - od niemieckiej nazwy osobowej Schwalbe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego szwalbe, swalwe ‘jaskółka’.

  Szwalbendorf - od niemieckiej nazwy osobowej Schwalbe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego szwalbe, swalwe ‘jaskółka’.

  Szwalbic - od niemieckiej nazwy osobowej Schwalbe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego szwalbe, swalwe ‘jaskółka’.

  Szwalbo - od niemieckiej nazwy osobowej Schwalbe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego szwalbe, swalwe ‘jaskółka’.

  Szwalbowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwalbe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego szwalbe, swalwe ‘jaskółka’.

  Szwalik - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwalikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwaliński - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwalis - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwalka - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwalski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwaluk - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwała - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwałek - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwałk - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwałkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwałko - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwałtek - od gwarowego swałtek ‘zwitek’.

  Szwam - od szwama ‘grzyb modrzewiowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schwamm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swam ‘grzyb’.

  Szwamek - 1608 od szwama ‘grzyb modrzewiowy’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schwamm, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swam ‘grzyb’.

  Szwan - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwanc - od niemieckiej nazwy osobowej Schwanz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanz ‘ogon’ lub od szwanc ‘członek męski’.

  Szwancar - od niemieckiej nazwy osobowej Schwanzer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanzen ‘poruszać się zgrabnie ruchem tanecznym’, też od gwarowego szwancier ‘członek męski’.

  Szwancarz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwanzer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanzen ‘poruszać się zgrabnie ruchem tanecznym’, też od gwarowego szwancier ‘członek męski’.

  Szwancer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwanzer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanzen ‘poruszać się zgrabnie ruchem tanecznym’, też od gwarowego szwancier ‘członek męski’.

  Szwanczar - od niemieckiej nazwy osobowej Schwanzer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanzen ‘poruszać się zgrabnie ruchem tanecznym’, też od gwarowego szwancier ‘członek męski’.

  Szwand - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwanda - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwander - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwanderski - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwandke - (Pom) od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwandrak - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwandrok - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwandrowicz - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwandt - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwanduła - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwandziak - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwandzikowski - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwane - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwanek - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwaniec - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwanik - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwank - od niemieckiej nazwy osobowej Schwank, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanc ‘cienki, chudy, wysmukły’ lub od szwank ‘szkoda, krzywda’.

  Szwanka - od niemieckiej nazwy osobowej Schwank, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanc ‘cienki, chudy, wysmukły’ lub od szwank ‘szkoda, krzywda’.

  Szwanke - od niemieckiej nazwy osobowej Schwank, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanc ‘cienki, chudy, wysmukły’ lub od szwank ‘szkoda, krzywda’.

  Szwankowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwank, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanc ‘cienki, chudy, wysmukły’ lub od szwank ‘szkoda, krzywda’.

  Szwano - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwanola - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwanowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwant - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwanz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwanz, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swanz ‘ogon’ lub od szwanc ‘członek męski’.

  Szwapczyński - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwapka - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwapko - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwar - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwara - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwaracki - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwaraczewski - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwaradzki - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwarbel - od świerzb, ze staropolskiego świrzb ‘zakaźna choroba skóry z wysypką i swędzeniem’, świerzbić ‘swędzieć’; od gwarowego szwarb ‘świerzb’.

  Szwarbuła - od świerzb, ze staropolskiego świrzb ‘zakaźna choroba skóry z wysypką i swędzeniem’, świerzbić ‘swędzieć’; od gwarowego szwarb ‘świerzb’.

  Szwarc - 1358 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarca - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’. ‘

  Szwarc-Bronikowski - złożenia brak; Szwarc 1358 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’; Bronikowski od imion złożonych typu Bronisław, Bronisąd, też od brona.

  Szwarce - 1356 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’. ‘

  Szwarcek - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’. ‘

  Szwarcewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’. ‘

  Szwarc-Fiter - złożenia brak; Szwarc 1358 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’; Fiter od niemieckich nazw osobowych Feter, Fetter, te od apelatywu Vetter ‘kuzyn.

  Szwarcki - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’. ‘

  Szwarcowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarcpeter - 1446 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarcpiesz - 1413 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarcpieszek - 1415 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarcpieszko - 1393 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarcz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’. ‘

  Szwarczak - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’. ‘

  Szwarczerski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarczowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarczyński - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarć - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwardak - od gwarowego szwarda ‘pierwsza deska ścięta z kloca’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwart, ta od średnioniemieckiego swart ‘czarny’.

  Szwardz - od gwarowego szwarda ‘pierwsza deska ścięta z kloca’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwart, ta od średnioniemieckiego swart ‘czarny’.

  Szwarecki - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwarejko - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwarek - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwarga - w grupie nazwisk pochodzącyh od podstawy szwarg-, por. szwargolić, szwargotać ‘mówić niewyraźnie w obcym języlu’.

  Szwargoliński - w grupie nazwisk pochodzącyh od podstawy szwarg-, por. szwargolić, szwargotać ‘mówić niewyraźnie w obcym języlu’.

  Szwargot - w grupie nazwisk pochodzącyh od podstawy szwarg-, por. szwargolić, szwargotać ‘mówić niewyraźnie w obcym języlu’.

  Szwargowski - w grupie nazwisk pochodzącyh od podstawy szwarg-, por. szwargolić, szwargotać ‘mówić niewyraźnie w obcym języlu’.

  Szwarguliński - w grupie nazwisk pochodzącyh od podstawy szwarg-, por. szwargolić, szwargotać ‘mówić niewyraźnie w obcym języlu’.

  Szwargulski - w grupie nazwisk pochodzącyh od podstawy szwarg-, por. szwargolić, szwargotać ‘mówić niewyraźnie w obcym języlu’.

  Szwarguła - w grupie nazwisk pochodzącyh od podstawy szwarg-, por. szwargolić, szwargotać ‘mówić niewyraźnie w obcym języlu’.

  Szwargus - w grupie nazwisk pochodzącyh od podstawy szwarg-, por. szwargolić, szwargotać ‘mówić niewyraźnie w obcym języlu’.

  Szwark - od niemieckiej nazwy osobowej Schwark, ta od średnioniemieckiego werk, swark ‘ciemne, groźne chmury; zmartwienie, cierpienie’, może też od swar.

  Szwarko - od niemieckiej nazwy osobowej Schwark, ta od średnioniemieckiego werk, swark ‘ciemne, groźne chmury; zmartwienie, cierpienie’, może też od swar.

  Szwarkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwark, ta od średnioniemieckiego werk, swark ‘ciemne, groźne chmury; zmartwienie, cierpienie’, może też od swar.

  Szwarlik - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwarnewicz - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwarniak - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwarniewicz - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwarnog - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwarnowicz - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwarnowiecki - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwarnowski - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwarnóg - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwarnuk - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwaro - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwarocha - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwarowski - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwarski - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwaruk - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwaryczewski - od nazwy miejscowej Swaryczów (zamojskie, gmina Komarów-Osada).

  Szwaryczowski - od nazwy miejscowej Swaryczów (zamojskie, gmina Komarów-Osada).

  Szwaryn - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwaryński - od nazwy miejscowej Swaryn (Wileńszczyzna).

  Szwaryński - od nazwy miejscowej Swaryszów (kieleckie, gmina Sedziszów).

  Szwaryś - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwarz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarzer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwarzyński - od nazwy miejscowej Swaryn (Wileńszczyzna).

  Szwast - od gwarowego szwasty ‘cienkie pnie, kołki’.

  Szwasz - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwaszkiewicz - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwat - od swat ‘pośrednik przy zawieraniu małżeństwa; starosta weselny’.

  Szwata - od swat ‘pośrednik przy zawieraniu małżeństwa; starosta weselny’.

  Szwatek - od swat ‘pośrednik przy zawieraniu małżeństwa; starosta weselny’.

  Szwatko - od swat ‘pośrednik przy zawieraniu małżeństwa; starosta weselny’.

  Szwato - od swat ‘pośrednik przy zawieraniu małżeństwa; starosta weselny’.

  Szwatoński - od swat ‘pośrednik przy zawieraniu małżeństwa; starosta weselny’.

  Szwatro - od gwarowego szwa trać, swatrać ‘szwargotać’.

  Szwatron - od gwarowego szwa trać, swatrać ‘szwargotać’.

  Szwatrow - od gwarowego szwa trać, swatrać ‘szwargotać’.

  Szwatrów - od gwarowego szwa trać, swatrać ‘szwargotać’.

  Szwayka - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwaykiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwaykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwąder - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwąderski - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwąnder - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szweb - 1494 od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szweba - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwebel - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwebkowski - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwebler - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szweblik - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwebor - od imienia złożonego Wszebor, notowanego od XII wieku; w średniowieczu formy oboczne Wszabor, Szebor, Siebor, Świebor.

  Szwebow - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwebowicz - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwebów - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwebs - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwebuk - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwec - od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szwecki - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwec-Nadworny - złożenia brak; Szwec od szewc, ze staropolskiego szwiec; Nadworny od nadworny ‘należący do dworu; dworski’.

  Szwecow - od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szweczak - od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szweczko - od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szweczuga - od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szweczuk - od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szweczyk - od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szweczyński - od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szwed - 1624 od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szweda - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedas - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedasik - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedczyński - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwede - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedek - 1685 od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szweder - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwedes - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedewicz - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwediczak - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedka - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedkiewicz - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedko - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwed-Koliński - złożenia brak; Szwed 1624 od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede; Koliński 1397 od nazwy miejscowej Kotlin (kaliskie, gmina Kotlin).

  Szwedkowicz - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedkowski - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedków - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedler - od niemieckiej nazwy osobowej Schwedler.

  Szwedło - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedo - 1609 od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedow - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedowicz - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedowski - od nazwy miejscowej Swędów (łódzkie, gmina Stryków).

  Szwedów - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedrowicz - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwedrowski - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwedryk - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwedulski - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedun - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedyc - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedyk - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedz - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedziak - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedzicki - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedzik - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedziński - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedziuk - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwedzki - od Szwed ‘pochodzący ze Szwecji’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwede.

  Szwegiel - od niemieckiej nazwy osobowej Schwegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swegel (e) ‘rodzaj fletu’.

  Szwegler - od niemieckiej nazwy osobowej Schwegel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swegel (e) ‘rodzaj fletu’.

  Szweicer - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szweida - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szweidzik - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szweig - od niemieckiej nazwy osobowej Schweig, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘bydło rogate’.

  Szweiger - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘właściciel stada bydła rogatego; dzierżawca lub wyrabiający towary spożywcze z mleka’.

  Szweigjert - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘właściciel stada bydła rogatego; dzierżawca lub wyrabiający towary spożywcze z mleka’.

  Szweik - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szweika - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szweikowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szweinik - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szweinoch - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwej - od niemieckich nazw osobowych na Schwei-, typu Schwein, Schweig.

  Szweja - od niemieckich nazw osobowych na Schwei-, typu Schwein, Schweig.

  Szwejc - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwejcer - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szwejczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiz, ta od nazwy geograficznej Schweiz ‘Szwajcaria’.

  Szwejczyk - 1613 od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szwejda - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szwejder - od niemieckiej nazwy osobowej Schweider, ta od nazwy miejscowej Schweida.

  Szwejdych - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szwejer - od niemieckiej nazwy osobowej Schweier, ta od odmiany nazwy osobowej Schweiger.

  Szwejger - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘właściciel stada bydła rogatego; dzierżawca lub wyrabiający towary spożywcze z mleka’.

  Szwejgiert - od niemieckiej nazwy osobowej Schweiger, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweiger ‘właściciel stada bydła rogatego; dzierżawca lub wyrabiający towary spożywcze z mleka’.

  Szwejk - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwejka - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwejko - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwejkow - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwejkowski - od nazwy miejscowej Szwejki (ciechanowskie, gmina Stedryń; skierniewickie, gmina Sadkowice) lub Świejkówka (KrW).

  Szwejkus - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwejnic - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwejnoch - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwejowicz - od niemieckich nazw osobowych na Schwei-, typu Schwein, Schweig.

  Szwejowski - od niemieckich nazw osobowych na Schwei-, typu Schwein, Schweig.

  Szwejter - od niemieckiej nazwy osobowej Schweider, ta od nazwy miejscowej Schweida.

  Szwek - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwekowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwel - od niemieckiej nazwy osobowej Schwel (l)e, ta od średnio-wysoko-niemieckiego ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’.

  Szwela - od niemieckiej nazwy osobowej Schwel (l)e, ta od średnio-wysoko-niemieckiego ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’; por. szwela ‘pokład’.

  Szwelbe - od niemieckiej nazwy osobowej Schwalbe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego szwalbe, swalwe ‘jaskółka’.

  Szwelbik - od niemieckiej nazwy osobowej Schwalbe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego szwalbe, swalwe ‘jaskółka’.

  Szweler - od niemieckiej nazwy osobowej Schweller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweller ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’.

  Szwelerski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweller ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’.

  Szwelicki - od niemieckiej nazwy osobowej Schwel (l)e, ta od średnio-wysoko-niemieckiego ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’.

  Szweliński - od niemieckiej nazwy osobowej Schwel (l)e, ta od średnio-wysoko-niemieckiego ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’.

  Szwelnik - od niemieckiej nazwy osobowej Schwel (l)e, ta od średnio-wysoko-niemieckiego ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’.

  Szwelnis - od niemieckiej nazwy osobowej Schwel (l)e, ta od średnio-wysoko-niemieckiego ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’.

  Szwelski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwel (l)e, ta od średnio-wysoko-niemieckiego ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’.

  Szwem - od niemieckiej nazwy osobowej Schwemme, ta od nazwy miejscowej Schwemm lub od średnio-wysoko-niemieckiego swemmen ‘spławiać drewno’.

  Szweme - od niemieckiej nazwy osobowej Schwemme, ta od nazwy miejscowej Schwemm lub od średnio-wysoko-niemieckiego swemmen ‘spławiać drewno’.

  Szwemer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwemmer, ta od nazwy miejscowej Schwemm lub od średnio-wysoko-niemieckiego swemmer ‘flisak’.

  Szwemin - od niemieckiej nazwy osobowej Schwemme, ta od nazwy miejscowej Schwemm lub od średnio-wysoko-niemieckiego swemmen ‘spławiać drewno’.

  Szwemiński - od niemieckiej nazwy osobowej Schwemme, ta od nazwy miejscowej Schwemm lub od średnio-wysoko-niemieckiego swemmen ‘spławiać drewno’.

  Szwemmer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwemmer, ta od nazwy miejscowej Schwemm lub od średnio-wysoko-niemieckiego swemmer ‘flisak’.

  Szwen - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwencer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwenzer, ta od nazwy miejscowej Schwenz lub od średnio-wysoko-niemieckiego swenzen ‘czyścić, stroić, ozdabiać’.

  Szwencfejer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwenzer, ta od nazwy miejscowej Schwenz lub od średnio-wysoko-niemieckiego swenzen ‘czyścić, stroić, ozdabiać’.

  Szwencler - 1739 od niemieckiej nazwy osobowej Schwenzer, ta od nazwy miejscowej Schwenz lub od średnio-wysoko-niemieckiego swenzen ‘czyścić, stroić, ozdabiać’.

  Szwencner - od niemieckiej nazwy osobowej Schwenzer, ta od nazwy miejscowej Schwenz lub od średnio-wysoko-niemieckiego swenzen ‘czyścić, stroić, ozdabiać’.

  Szwend - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwenda - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwender - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwendke - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwendowicz - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwendowski - od nazwy miejscowej Swędów (łódzkie, gmina Stryków).

  Szwendowski - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwendra - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwendrak - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwendrowski - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwendrych - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwendrys - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwendryszewski - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwenig - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwenik - (Śl) od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwenin - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwenk - od niemieckiej nazwy osobowej Schwenk, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swenke ‘ktoś, kto się wygina, kołysze’.

  Szwenke - od niemieckiej nazwy osobowej Schwenk, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swenke ‘ktoś, kto się wygina, kołysze’.

  Szweńdziak - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwep - od niemieckiej nazwy osobowej Schweppe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swep (e) ‘bicz’.

  Szwepurski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweppe, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swep (e) ‘bicz’.

  Szwer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swëher, swër ‘teść’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego swaer ‘bolesny, nieprzyjemny, ciężki’.

  Szwera - od niemieckiej nazwy osobowej Schwer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swëher, swër ‘teść’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego swaer ‘bolesny, nieprzyjemny, ciężki’.

  Szwerc - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwercewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwerczewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szwerda - od gwarowego szwarda ‘pierwsza deska ścięta z kloca’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwart, ta od średnioniemieckiego swart ‘czarny’.

  Szwerdak - od gwarowego szwarda ‘pierwsza deska ścięta z kloca’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwart, ta od średnioniemieckiego swart ‘czarny’.

  Szwerdt - od gwarowego szwarda ‘pierwsza deska ścięta z kloca’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schwart, ta od średnioniemieckiego swart ‘czarny’.

  Szwerecki - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwergiel - w grupie nazwisk pochodzącyh od podstawy szwarg-, por. szwargolić, szwargotać ‘mówić niewyraźnie w obcym języlu’.

  Szwerin - od niemieckiej nazwy osobowej Schwerin.

  Szwerkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwark, ta od średnioniemieckiego werk, swark ‘ciemne, groźne chmury; zmartwienie, cierpienie’, może też od swar.

  Szwerkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swëher, swër ‘teść’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego swaer ‘bolesny, nieprzyjemny, ciężki’.

  Szwerlak - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwerlik - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwerlikowski - od swar ‘sprzeczka, kłótnia’, dawniej też ‘hałas, wrzawa’, swarzyć ‘zrzędzić, łajać’.

  Szwermer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwermer, ta średnio-wysoko-niemieckiego swarmer, swermer ‘włóczyć się, hulać’, Schwämer ‘birbant, hulaka’.

  Szwerner - od niemieckiej nazwy osobowej Schwermer, ta średnio-wysoko-niemieckiego swarmer, swermer ‘włóczyć się, hulać’, Schwämer ‘birbant, hulaka’.

  Szwerniak - od gwarowego szwarny ‘piękny, urodziwy’ lub też od swar ‘kłótnia, zatarg’.

  Szwert - od niemieckiej nazwy osobowej Schwert, ta średnio-wysoko-niemieckiego swërt ‘miecz’.

  Szwertner - od niemieckiej nazwy osobowej Schwert, ta średnio-wysoko-niemieckiego swërt ‘miecz’.

  Szweryn - od niemieckiej nazwy osobowej Schwerin.

  Szweryniak - od niemieckiej nazwy osobowej Schwerin.

  Szwerynowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwerin.

  Szweryń - od niemieckiej nazwy osobowej Schwerin.

  Szwes - od świeży ‘nowy, rześki; orzeźwiający’.

  Szwesig - od świeży ‘nowy, rześki; orzeźwiający’.

  Szwet - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swet-, por. białoruskie swet ‘świat’, niemiecka nazwa osobowa Swet, ta od słowiańskich nazw osobowych na Svęt-.

  Szwetka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swet-, por. białoruskie swet ‘świat’, niemiecka nazwa osobowa Swet, ta od słowiańskich nazw osobowych na Svęt-.

  Szwetowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swet-, por. białoruskie swet ‘świat’, niemiecka nazwa osobowa Swet, ta od słowiańskich nazw osobowych na Svęt-.

  Szwew - 1325 od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szweycer - od nazwy etnicznej Szwajcar, też od dawnego szwajcar ‘umundurowany sługa kościelny’, też ‘odźwierny’, od niemieckiej nazwy osobowej Schweitzer, Schweizer.

  Szweykowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schweik, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Swinder.

  Szwezig - od świeży ‘nowy, rześki; orzeźwiający’.

  Szweżyk - od świeży ‘nowy, rześki; orzeźwiający’.

  Szwęda - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwędek - od podstawy swęd-, swąd-, por. swędzieć ‘łaskotać; wydzielać swąd’, dawneij też ‘nękać’, swąd ‘woń spalenizny; zaduch’.

  Szwęderski - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwędowski - od nazwy miejscowej Swędów (łódzkie, gmina Stryków).

  Szwędra - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwędrak - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwędrowski - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwędrys - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwędryś - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwiąder - od gwarowego świąder ‘świder; człowiek o kędzierzawych włosach’.

  Szwic - od świeca, za staropolskiego też świca.

  Szwicz - od świeca, za staropolskiego też świca.

  Szwida - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwider - od świder ‘narzędzie do wiercenia otworów’.

  Szwidke - (Śl) od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwidkowski - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwiduch - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwiec - 1413-14 od szewc, ze staropolskiego szwiec.

  Szwied - od świedzieć ‘świadczyć’.

  Szwieda - od świedzieć ‘świadczyć’.

  Szwiedczyński - od świedzieć ‘świadczyć’.

  Szwiel - od niemieckich nazw osobowych Schwelle, Schwielle, Schwill, te od średnio-wysoko-niemieckiego swele ‘nagniotek; opuchlizna’.

  Szwielarz - od niemieckiej nazwy osobowej Schweller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sweller ‘hulaka, pijak’, może też od szweler ‘część powozu’.

  Szwiendrowski - od gwarowego świąder ‘świder; człowiek o kędzierzawych włosach’.

  Szwierc - od świerszcz, ze staropolskiego świercz, śwircz ‘owad skaczący’.

  Szwiercz - od świerszcz, ze staropolskiego świercz, śwircz ‘owad skaczący’.

  Szwierczewski - od nazw miejscowych Świerczów, Świerczewo, Świercze (kilka wsi).

  Szwierczina - od świerk ‘drzewo iglaste’ lub od świerkać ‘ćwierkać’.

  Szwierczów - od świerszcz, ze staropolskiego świercz, śwircz ‘owad skaczący’.

  Szwierczyna - od świerk ‘drzewo iglaste’ lub od świerkać ‘ćwierkać’.

  Szwierczyński - od świerk ‘drzewo iglaste’ lub od świerkać ‘ćwierkać’.

  Szwiergiel - od świerg ‘ptak z rodziny wróblowatych’, świergoła ‘rzępoła’, świerkać, świergot, świerkot ‘głos ptaków, ćwierkanie’.

  Szwierkosz - od świerk ‘drzewo iglaste’ lub od świerkać ‘ćwierkać’.

  Szwierkot - od świerg ‘ptak z rodziny wróblowatych’, świergoła ‘rzępoła’, świerkać, świergot, świerkot ‘głos ptaków, ćwierkanie’.

  Szwiertnia - od ćwiertnia ‘mający czwartą część włóki’.

  Szwiesik - od imion złożonych na Świe-, typu Świerad.

  Szwięga - od niemieckiej nazwy osobowej Schwinge, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swinge ‘przetak do zboża; klepaczka do lnu’.

  Szwig - 1496 od gwarowego świgać ‘rzucać, ciskać’.

  Szwigacz - od gwarowego świgać ‘rzucać, ciskać’.

  Szwiger - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwigon - od gwarowego świgać ‘rzucać, ciskać’.

  Szwigoń - od gwarowego świgać ‘rzucać, ciskać’.

  Szwigowski - od gwarowego świgać ‘rzucać, ciskać’.

  Szwil - od niemieckich nazw osobowych Schwelle, Schwielle, Schwill, te od średnio-wysoko-niemieckiego swele ‘nagniotek; opuchlizna’.

  Szwill - od niemieckich nazw osobowych Schwelle, Schwielle, Schwill, te od średnio-wysoko-niemieckiego swele ‘nagniotek; opuchlizna’.

  Szwilski - od niemieckich nazw osobowych Schwelle, Schwielle, Schwill, te od średnio-wysoko-niemieckiego swele ‘nagniotek; opuchlizna’.

  Szwiłpe - od litewskiej nazwy osobowej Švilpa.

  Szwimer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swimen ‘chodzić tam i z powrotem, kołysać się’.

  Szwina - (forma zgermanizowana) od świnia ‘zwierzę hodowlane’.

  Szwindowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schwind, ta od imion złożonych na Schwind-, por. Swindheri.

  Szwinga - od niemieckiej nazwy osobowej Schwinge, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swinge ‘przetak do zboża; klepaczka do lnu’.

  Szwingal - od gwarowego szwingel ‘drążek, giba czka pompowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schingel.

  Szwinge - od niemieckiej nazwy osobowej Schwinge, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swinge ‘przetak do zboża; klepaczka do lnu’.

  Szwingel - od gwarowego szwingel ‘drążek, giba czka pompowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schingel.

  Szwingiel - od gwarowego szwingel ‘drążek, giba czka pompowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schingel.

  Szwingol - od gwarowego szwingel ‘drążek, giba czka pompowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schingel.

  Szwinienko - (forma zgermanizowana) od świnia ‘zwierzę hodowlane’.

  Szwink - (forma zgermanizowana) od świnia ‘zwierzę hodowlane’.

  Szwinka - (forma zgermanizowana) od świnia ‘zwierzę hodowlane’.

  Szwinke - (forma zgermanizowana) od świnia ‘zwierzę hodowlane’.

  Szwinko - (forma zgermanizowana) od świnia ‘zwierzę hodowlane’.

  Szwinkowski - (forma zgermanizowana) od świnia ‘zwierzę hodowlane’.

  Szwionder - od gwarowego świąder ‘świder; człowiek o kędzierzawych włosach’.

  Szwiontek - od imion złożonych typu Świętobor, Świętosław lub od święty.

  Szwirc - od świerszcz, ze staropolskiego świercz, śwircz ‘owad skaczący’.

  Szwit - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwitaj - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwitalik - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwitalla - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwitała - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwitek - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwitko - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwitkowski - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwitków - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwitro - od litewskiej nazwy osobowej Šwitrá, ta od švitrús ‘prędki, zwinny’.

  Szwitula - od świt ‘pora, gdy zaczyna dnieć; brzask’, świtać.

  Szwizewski - od nazwy miejscowej Świerże, dawniej Świrze (ostrołęckie, gmina Stary Lubotyń), Świerzowa (krośnieńskie, gmina Krempna), Świeżawy (włocławskie, gmina Rogowo).

  Szwob - 1372 od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwoba - od Szwab ‘pochodzący ze Szwabii’, wtórnie ‘Niemiec’.

  Szwoch - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwocha - od staropolskiego swach ‘szwagier; drużba weselny’.

  Szwoger - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwoger-Lettecki - złożenia brak; Szwoger od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’; Lettecki od latać, lato.

  Szwogier - 1492 od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwoj - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwoja - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwojczewski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwojczuk - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwojda - od szwajda ‘szwaczka’, por. też niemiecka nazwa osobowa Schweide, ta od nazwy miejscowej Schweida (kolo Królewca).

  Szwojdrak - od niemieckiej nazwy osobowej Schweider, ta od nazwy miejscowej Schweida.

  Szwojka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwojkowski - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwojło - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwojnicki - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwojnoch - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwojnóg - od niemieckiej nazwy osobowej Schwein, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swin ‘świnia’, por. też szwajny ‘mięso wieprzowe’.

  Szwok - od swak ‘szwagier, współzalotnik’.

  Szwola - 1765 od wszoł ‘wesz głowowa, bydlęca’.

  Szwoliński - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwolnis - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwołek - od niemieckiej nazwy osobowej Schwall, ta od Schwald, skrócenia imienia Oswald lub od średnio-wysoko-niemieckiego swal ‘głębia w rzece; śluza; jar’.

  Szwołek - od wszoł ‘wesz głowowa, bydlęca’.

  Szwołko - od wszoł ‘wesz głowowa, bydlęca’.

  Szwon - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwona - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szwonder - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwondor - od dawnego swędra ‘plazma, skaza’, swędrać się ‘szwendać się’.

  Szwonek - od niemieckiej nazwy osobowej Schwan, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swan ‘łabędź’, też od gwarowego szwania ‘łakomczuch’.

  Szworacki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swor-,por. sfora, dawniej swora ‘gromada psów myśliwskich; smycz’, od sforny, niesforny ‘krnąbrny’, sworzeń ‘metalowy pręt łączący elementy konstrukcji; duży gwóźdź’.

  Szworadzki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swor-,por. sfora, dawniej swora ‘gromada psów myśliwskich; smycz’, od sforny, niesforny ‘krnąbrny’, sworzeń ‘metalowy pręt łączący elementy konstrukcji; duży gwóźdź’.

  Szworak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swor-,por. sfora, dawniej swora ‘gromada psów myśliwskich; smycz’, od sforny, niesforny ‘krnąbrny’, sworzeń ‘metalowy pręt łączący elementy konstrukcji; duży gwóźdź’.

  Szworaski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swor-,por. sfora, dawniej swora ‘gromada psów myśliwskich; smycz’, od sforny, niesforny ‘krnąbrny’, sworzeń ‘metalowy pręt łączący elementy konstrukcji; duży gwóźdź’.

  Szworc - 1376 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szworce - 1434 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szworcjurg - 1463 od niemieckiej nazwy osobowej Schwarz, ta od schwarz ‘czarny’, też od gwarowego szwarc ‘czernidło’.

  Szworek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swor-,por. sfora, dawniej swora ‘gromada psów myśliwskich; smycz’, od sforny, niesforny ‘krnąbrny’, sworzeń ‘metalowy pręt łączący elementy konstrukcji; duży gwóźdź’.

  Szworlikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swor-,por. sfora, dawniej swora ‘gromada psów myśliwskich; smycz’, od sforny, niesforny ‘krnąbrny’, sworzeń ‘metalowy pręt łączący elementy konstrukcji; duży gwóźdź’.

  Szworski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy swor-,por. sfora, dawniej swora ‘gromada psów myśliwskich; smycz’, od sforny, niesforny ‘krnąbrny’, sworzeń ‘metalowy pręt łączący elementy konstrukcji; duży gwóźdź’.

  Szwost - od gwarowego szwasty ‘cienkie pnie, kołki’.

  Szwoynicka - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwoynicki - w grupie nazwisk pochodzących od imion złożonych typu Swoisław oraz od swój.

  Szwół - od gwarowego swal, swał ‘zwał; na schwał’.

  Szwugier - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwugiera - 1584 od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwugir - od szwagier ‘mąż siostry; brat żony lub męża’.

  Szwunczak - od gwarowego szwunk ‘impet; rozbieg; pęd’.

  Szwunzak - od gwarowego szwunk ‘impet; rozbieg; pęd’.

  Szwuńczak - od gwarowego szwunk ‘impet; rozbieg; pęd’.

  Szwur - od niemieckiej nazwy osobowej Schwer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swëher, swër ‘teść’ lub od średnio-wysoko-niemieckiego swaer ‘bolesny, nieprzyjemny, ciężki’.

  Szwyd - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwyd vel Szwed - w grupie nazwisk pochodzących od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwydek - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwyderski - od nazwy miejscowej Świder (część Otwocka, warszawskie), Świdry (częste).

  Szwydka - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwydki - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwydko - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwydowski - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwygon - od gwarowego świgać ‘rzucać, ciskać’.

  Szwymer - od niemieckiej nazwy osobowej Schwimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego swimen ‘chodzić tam i z powrotem, kołysać się’.

  Szwynar - (forma zgermanizowana) od świnia ‘zwierzę hodowlane’.

  Szwyndowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwind, ta od imion złożonych na Schwind-, por. Swindheri.

  Szwyndrak - od niemieckiej nazwy osobowej Schwind, ta od imion złożonych na Schwind-, por. Swindheri.

  Szwyndrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schwind, ta od imion złożonych na Schwind-, por. Swindheri.

  Szwyngel - od gwarowego szwingel ‘drążek, giba czka pompowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schingel.

  Szwyngiel - od gwarowego szwingel ‘drążek, giba czka pompowa’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schingel.

  Szwyning - (forma zgermanizowana) od świnia ‘zwierzę hodowlane’.

  Szwyrc - od świerszcz, ze staropolskiego świercz, śwircz ‘owad skaczący’.

  Szwyrczewski - od świerszcz, ze staropolskiego świercz, śwircz ‘owad skaczący’.

  Szwytka - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szwytki - od świdwa, także świdba, świd, z gwarowego świdła, świdzina ‘krzew z rodziny dereniowatych’.

  Szyb - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szyba - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybaj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybajew - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybajko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybajło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybala - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybał - 1699 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybała - 1499 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szyban - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybanienkow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybanin - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybanow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybanów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybart - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Sibert, Siebert, te od imienia złożonego Siegbert.

  Szybartowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Sibert, Siebert, te od imienia złożonego Siegbert.

  Szybaski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybatka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybawski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybczyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybel - 1681 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybelski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szyber - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert; od szyber ‘zasuwa do zamykania przewodu kominowego’.

  Szyberna - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert; od szyber ‘zasuwa do zamykania przewodu kominowego’.

  Szyberny - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert; od szyber ‘zasuwa do zamykania przewodu kominowego’.

  Szyberski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert; od szyber ‘zasuwa do zamykania przewodu kominowego’.

  Szybert - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Sibert, Siebert, te od imienia złożonego Siegbert.

  Szybiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybiała - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybicki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybiczenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybie - 1644 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybiega - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybielak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybielok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybielski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybiga - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybilski - od łacińskiego (z greckiego) Sibilla ‘starożytna wrózka’, por. polskie sybila, sybilla ‘wróżka, prorokini’.

  Szybilski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybiłło - od łacińskiego (z greckiego) Sibilla ‘starożytna wrózka’, por. polskie sybila, sybilla ‘wróżka, prorokini’.

  Szybiłło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybiło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybiło - od łacińskiego (z greckiego) Sibilla ‘starożytna wrózka’, por. polskie sybila, sybilla ‘wróżka, prorokini’.

  Szybiński - 1613 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybis - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybist - 1608 od szybisty ‘skrzywiony, wygięty; pełny szyb’.

  Szybista - od szybisty ‘skrzywiony, wygięty; pełny szyb’.

  Szybisty - od szybisty ‘skrzywiony, wygięty; pełny szyb’.

  Szybisz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybiszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybiś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybka - od szybki.

  Szybke - (Śl) od szybki.

  Szybki - od szybki.

  Szybkie - od szybki.

  Szybko - od szybki.

  Szybkow - od szybki.

  Szybkowski - 1747 od szybki.

  Szyblak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybliński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybol - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybolski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybrowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert; od szyber ‘zasuwa do zamykania przewodu kominowego’.

  Szybrut - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert; od szyber ‘zasuwa do zamykania przewodu kominowego’.

  Szybryt - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckich nazw osobowych Siber, Sieber, te od imienia złożonego Siegbert; od szyber ‘zasuwa do zamykania przewodu kominowego’.

  Szybski - nazwy miejscowej Szyby (kieleckie, gmina Bodzechów).

  Szybszak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybuch - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybułowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybunka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybuń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybuńka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybuński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybut - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybuta - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybutowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybutowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyb-, por. dawne szybać ‘bić, tłuc’, szyba ‘tafla szkła’, też szyb, ze staropolskiego szyba ‘otwór prowadzący w głąb kopalni’, szybki, szybała ‘oszust’, gwarowe sibać ‘szybać, trącać’.

  Szybylski - od łacińskiego (z greckiego) Sibilla ‘starożytna wrózka’, por. polskie sybila, sybilla ‘wróżka, prorokini’.

  Szybyłowicz - od łacińskiego (z greckiego) Sibilla ‘starożytna wrózka’, por. polskie sybila, sybilla ‘wróżka, prorokini’.

  Szyc - 1204 w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemeickei nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szyca - w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemeickei nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szycek - 1410 w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemeickei nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szycel - w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemeickei nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szych - 1489 od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szycha - 1336 od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychacz - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychalew - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychalewski - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychalski - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychałowicz - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychan - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szyche - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szycher - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Szychewicz - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychiak - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychiewicz - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychiński - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychla - od niemieckiej nazwy osobowej Sichel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sichel ‘sierp’.

  Szychlec - od niemieckiej nazwy osobowej Sichel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sichel ‘sierp’.

  Szychliński - od niemieckiej nazwy osobowej Sichel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sichel ‘sierp’.

  Szychła - od niemieckiej nazwy osobowej Sichel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sichel ‘sierp’.

  Szychło - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychman - od niemieckiej nazwy osobowej Sigmann, ta od imienia złożonego Sigu-man.

  Szychniak - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychniewicz - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychniowicz - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szycholec - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychot - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychowiak - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychowicz - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychowiec - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychowski - od nazw miejscowych typu Szychowo, Szychowice, Szychów.

  Szychólski - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychóła - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychółda - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychrow - od niemieckiej nazwy osobowej Sicher, ta od imienia złożonego Sigiheri.

  Szycht - od szychta ‘stos bali, warstwa budowlana; zmiana w kopalni’, szycht ‘otwór kopalni’, od gwarowego sychtać ‘robić powoli’.

  Szychta - 1484 od szychta ‘stos bali, warstwa budowlana; zmiana w kopalni’, szycht ‘otwór kopalni’, od gwarowego sychtać ‘robić powoli’.

  Szychtarz - od szychtarz, sychtarz ‘ślusarz’.

  Szychte - od szychta ‘stos bali, warstwa budowlana; zmiana w kopalni’, szycht ‘otwór kopalni’, od gwarowego sychtać ‘robić powoli’.

  Szychter - od szychtarz, sychtarz ‘ślusarz’.

  Szychterz - 1626 od szychtarz, sychtarz ‘ślusarz’.

  Szychucki - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychulec - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychulski - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychuła - 1513 od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychułda - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szychylski - od nazw osobowych na Szy-, typu Szymon lub od staropolskiego szych, gwarowego sych ‘złota lub srebrna nić w tkaninie’.

  Szycik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szyciło - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szyciłowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szyciński - od nazwy miejscowej Syczyn (chełm., gmina Wierzbica), Sycyna (radomskie, gmina Zwoleń), Sycyn (poznańskie, gmina Oborniki).

  Szyciuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szycki - 1544 od nazwy miejscowej Sycze (krakowskie, gmina Wielka Wieś; katowickie, gmina Pilica).

  Szycko - 1463 w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemiecka nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szyckowicz - 1492 w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemeicka nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szyckowski - w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemiecka nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szycowic - 1466 w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemeickei nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szycowski - od nazwy miasta Syców (kaliskie), Sycewo (konińskie, gmina Sompolno), Syczów (chełm., gmina Żmudź).

  Szycz - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szyczak - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szyczeski - od nazwy miasta Syców (kaliskie), Sycewo (konińskie, gmina Sompolno), Syczów (chełm., gmina Żmudź).

  Szyczewski - od nazwy miasta Syców (kaliskie), Sycewo (konińskie, gmina Sompolno), Syczów (chełm., gmina Żmudź).

  Szyczkowski - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szyczuk - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szyczuła - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szyczyk - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szyczyński - od nazwy miejscowej Syczyn (chełm., gmina Wierzbica), Sycyna (radomskie, gmina Zwoleń), Sycyn (poznańskie, gmina Oborniki).

  Szyćko - w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemeickei nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szyćków - w grupie nawisk pochodzących od podstawy Szyc-, por. nazwy osobowe na Szy-, typu Szymon, niemeickei nazwa osobowa Schütz, gwarowe syc ‘skąpiec’.

  Szyda - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydarczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szydarowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szydaszek - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydek - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydel - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydelski - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydeł - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydełka - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydełkiewicz - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydełko - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydełkowski - od szydło ‘gruba igła’.

  Szyder - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szyderczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szyderka - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szyderko - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szyderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szyderski - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szydko - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydkowski - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydlaczek - 1666 od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlak - 1406 od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlarek - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlarski - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlecki - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydler - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlerowicz - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlewicz - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlicki - od nazwy miejscowej Szydlice (gdańskie, gmina Karsin).

  Szydlik - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlikowski - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlin - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydliński - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydlo - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydloch - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydluk - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydła - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydłak - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydłek - 1497 od szydło ‘gruba igła’.

  Szydło - 1136 od szydło ‘gruba igła’.

  Szydłos - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydłosz - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydłoś - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydłowak - od nazwy miejscowej Szydłów, Szydłowo (kilka miejscowości); od nazwy miejscowej Szydłówek (część Kielc).

  Szydłowicz - 1369 od szydło ‘gruba igła’.

  Szydłowicz-Szudrowicz - złożenia brak; Szydłowicz 1369 od szydło ‘gruba igła’; Szudrowicz w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Suder, Sudor, te od średniowysoko-niemieckiego süter ‘szewc, krawiec’ lub od średnioniemieckiego suder ‘południowy, po południowej stronie’ albo od sudra, sudro ‘zniszczona odzież’, sudrać, szudrać ‘drapać’; może też od niemieckiej nazwy osobowej Schuder, a ta od średnioniemieckiego schudden ‘potrząsać, głównie głową’.

  Szydłowiecki - 1445 od nazwy miasta Szydłowiec (radomskie).

  Szydłownik - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydłowski - 1408 od nazwy miejscowej Szydłów, Szydłowo (kilka miejscowości).

  Szydłów - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydłuś - od szydło ‘gruba igła’.

  Szydo - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydon - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydoń - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydowicz - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydowski - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydół - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szydrów - od niemieckiej nazwy osobowej Schieder, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schidemann ‘rozjemca’; może też od imienia Izydor.

  Szyduk - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydulski - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szyduła - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydziak - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydzik - 1780 w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydzikowski - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydzina - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydziński - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydzisz - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szydzowski - w grupie nazwisk pochodzących od szyda, szyd ‘szyderstwo’.

  Szyf - w grupie nazwisk pochodzących od szyf ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schif, schëf ‘’okręt’.

  Szyfa - w grupie nazwisk pochodzących od szyf ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schif, schëf ‘’okręt’.

  Szyfarowicz - od szyfer ‘szyper, majtek; rysik do pisania’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiffer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffer ‘żeglarz, przewoźnik’.

  Szyfaryn - od szyfer ‘szyper, majtek; rysik do pisania’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiffer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffer ‘żeglarz, przewoźnik’.

  Szyfer - od szyfer ‘szyper, majtek; rysik do pisania’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiffer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffer ‘żeglarz, przewoźnik’.

  Szyferman - od szyfer ‘szyper, majtek; rysik do pisania’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiffer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffer ‘żeglarz, przewoźnik’.

  Szyfers - od szyfer ‘szyper, majtek; rysik do pisania’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiffer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffer ‘żeglarz, przewoźnik’.

  Szyff - w grupie nazwisk pochodzących od szyf ‘okręt’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiff, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schif, schëf ‘’okręt’.

  Szyffer - od szyfer ‘szyper, majtek; rysik do pisania’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiffer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffer ‘żeglarz, przewoźnik’.

  Szyffers - od szyfer ‘szyper, majtek; rysik do pisania’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiffer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffer ‘żeglarz, przewoźnik’.

  Szyffmann - od niemieckiej nazwy osobowej Schiffmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffman ‘żeglarz, sternik’.

  Szyfka - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szyfko - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szyfkowski - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szyfman - od niemieckiej nazwy osobowej Schiffmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffman ‘żeglarz, sternik’.

  Szyfmann - od niemieckiej nazwy osobowej Schiffmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffman ‘żeglarz, sternik’.

  Szyfmon - od niemieckiej nazwy osobowej Schiffmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffman ‘żeglarz, sternik’.

  Szyfnek - od niemieckiej nazwy osobowej Schiffner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffen ‘żeglować po morzu, płynąć okrętem’.

  Szyfner - od niemieckiej nazwy osobowej Schiffner, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffen ‘żeglować po morzu, płynąć okrętem’.

  Szyfranek - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Szyfraniec - 1384 od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Szyfrański - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Szyfruga - od szyfer ‘szyper, majtek; rysik do pisania’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiffer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiffer ‘żeglarz, przewoźnik’.

  Szyfter - od szyftarz ‘rzemieślnik wyrabiający łoża do strzelby ręcznej’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schifter, ta od schiften ‘zbijać belki gwoździami’.

  Szyg - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szyga - 1450 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygajew - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygalik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygała - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygel - od niemieckiej nazwy osobowej Segel, ta od imion złożonych na Sig-.

  Szygenda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygenowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygęda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygieda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygiel - od niemieckiej nazwy osobowej Segel, ta od imion złożonych na Sig-.

  Szygielski - od niemieckiej nazwy osobowej Segel, ta od imion złożonych na Sig-.

  Szygieł - od niemieckiej nazwy osobowej Segel, ta od imion złożonych na Sig-.

  Szygienda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygiendowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygier - od niemieckiej nazwy osobowej Seger (t), ta od imion złożonych na Sig-.

  Szygiera - od niemieckiej nazwy osobowej Seger (t), ta od imion złożonych na Sig-.

  Szyglak - od niemieckiej nazwy osobowej Segel, ta od imion złożonych na Sig-.

  Szygłowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Segel, ta od imion złożonych na Sig-.

  Szygłowski - od niemieckiej nazwy osobowej Segel, ta od imion złożonych na Sig-.

  Szygocki - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygojczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygolski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygołajczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygołowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygorski - od niemieckiej nazwy osobowej Seger (t), ta od imion złożonych na Sig-.

  Szygoski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygólski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygóła - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szyguda - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygudziński - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygula - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygulla - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szyguła - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szygut - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szyguta - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw szyg-, sig-, por. szyga ‘przezwisko Żyda’, dawne sygać ‘cisnąć, rzucic’, syga ‘sroka’, niemiecka nazwa osobowa Sieg.

  Szyika - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyiński - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyja - 1437 w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjak - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjakowski - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjaków - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjan - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjanowski - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjanów - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjbert - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Szyjda - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjduk - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjeski - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjewicz - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjewski - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjka - 1404 w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjko - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjkowski - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjków - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjnik - 1493 w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjota - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjów - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyjut - w grupie nazwisk pochodzących od od szyja ‘część ciała zwierzęcia łącząca głowę z tułowiem; wąski korytarz’; też od szyć, szyję.

  Szyk - 1484 od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szyka - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykalak - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykalski - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykała - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykało - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykanowski - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykarski - od niemieckiej nazwy osobowej Schicker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykas - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykasiuk - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szyke - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykiel - 1471 od niemieckiej nazwy osobowej Schickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykielski - od niemieckiej nazwy osobowej Schickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykier - od niemieckiej nazwy osobowej Schicker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykierski - od niemieckiej nazwy osobowej Schicker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykir - od niemieckiej nazwy osobowej Schicker, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szyklin - od niemieckiej nazwy osobowej Schickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szyklowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykoł - od niemieckiej nazwy osobowej Schickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykołowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykołowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schickel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schiec ‘krzywy, pokręcony’.

  Szykoniec - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykor - od sikora ‘gatunek ptaka’.

  Szykora - od sikora ‘gatunek ptaka’.

  Szykorski - od sikora ‘gatunek ptaka’.

  Szykota - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykowiak - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykowicz - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykowiec - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykowiecki - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykowna - od szyk ‘porządek; oddział wojska’; od szykowny ‘wytworny’, dawniej też ‘zgrabny’.

  Szykownik - od szyk ‘porządek; oddział wojska’; od szykowny ‘wytworny’, dawniej też ‘zgrabny’.

  Szykowny - od szyk ‘porządek; oddział wojska’; od szykowny ‘wytworny’, dawniej też ‘zgrabny’.

  Szykowski - 1470-80 od nazwy miejscowej Szyk (nowosądeckie, gmina Jodłownik).

  Szykszman - od litewskiej nazwy osobowej Šikšna.

  Szykszmel - od litewskiej nazwy osobowej Šikšna.

  Szykszmian - od litewskiej nazwy osobowej Šikšna.

  Szyksznia - od litewskiej nazwy osobowej Šikšna.

  Szyksznian - od litewskiej nazwy osobowej Šikšna.

  Szykszniarz - od litewskiej nazwy osobowej Šikšna.

  Szykszniasz - od litewskiej nazwy osobowej Šikšna.

  Szykuc - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykucki - 1520 od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykuć - 1513 od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykula - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykulski - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykuła - 1569 od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykuło - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykuna - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykut - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykuta - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szykutowicz - od szyk ‘porządek; oddział wojska’.

  Szyl - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szyla - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylaj - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylak - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylakowski - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylar - od szyler ‘pośledni gatunek wina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schilhen, schillen ‘zezować’, schilher ‘zezowaty’.

  Szylarski - od szyler ‘pośledni gatunek wina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schilhen, schillen ‘zezować’, schilher ‘zezowaty’.

  Szylberg - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Szylbert - od niemieckiej nazwy osobowej Silber, ta od średnio-wysoko-niemieckiego silber ‘srebro’.

  Szylc - od gwarowego szylc ‘daszek czapki’ lub od niemeickeij nazwy osobowej Schultz (e), Schü ltz (e), te od średnio-wysoko-niemieckiego schullei?e ‘sołtys, wójt’.

  Szylczak - od gwarowego szylc ‘daszek czapki’ lub od niemeickeij nazwy osobowej Schultz (e), Schü ltz (e), te od średnio-wysoko-niemieckiego schullei?e ‘sołtys, wójt’.

  Szylczek - od gwarowego szylc ‘daszek czapki’ lub od niemeickeij nazwy osobowej Schultz (e), Schü ltz (e), te od średnio-wysoko-niemieckiego schullei?e ‘sołtys, wójt’.

  Szyld - od szyld ‘tablica z napisem umieszczona przy wejściu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej schilt ‘tarcza’.

  Szyldak - od szyld ‘tablica z napisem umieszczona przy wejściu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej schilt ‘tarcza’.

  Szyldarowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schilder, , ta z średnio-wysoko-niemieckiego schiltaere ‘ten, co wyrabia tarcze’.

  Szylder - od niemieckiej nazwy osobowej Schilder, , ta z średnio-wysoko-niemieckiego schiltaere ‘ten, co wyrabia tarcze’.

  Szylderowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schilder, , ta z średnio-wysoko-niemieckiego schiltaere ‘ten, co wyrabia tarcze’.

  Szyldlar - 1489 od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyldman - od szyld ‘tablica z napisem umieszczona przy wejściu’ lub od niemieckiej nazwy osobowej schilt ‘tarcza’.

  Szyle - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylejko - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szyler - od szyler ‘pośledni gatunek wina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schilhen, schillen ‘zezować’, schilher ‘zezowaty’.

  Szylerski - od szyler ‘pośledni gatunek wina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schilhen, schillen ‘zezować’, schilher ‘zezowaty’.

  Szylewski - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylierz - od szyler ‘pośledni gatunek wina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schilhen, schillen ‘zezować’, schilher ‘zezowaty’.

  Szylig - od szyling ‘jednostka monetarna, szeląg’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schilling; też od niemieckiej nazwy osobowej Schelling.

  Szyliga - od szyling ‘jednostka monetarna, szeląg’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schilling; też od niemieckiej nazwy osobowej Schelling.

  Szyligowski - od szyling ‘jednostka monetarna, szeląg’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schilling; też od niemieckiej nazwy osobowej Schelling.

  Szylik - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylikowski - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylin - od niemieckiej nazwy osobowej Selin, ta zapewne od łużyckiego zeleny ‘zielony’; od gwarowego szelin, szelina, selina ‘las, bór’.

  Szylin - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylina - od niemieckiej nazwy osobowej Selin, ta zapewne od łużyckiego zeleny ‘zielony’; od gwarowego szelin, szelina, selina ‘las, bór’.

  Szylinczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Selin, ta zapewne od łużyckiego zeleny ‘zielony’; od gwarowego szelin, szelina, selina ‘las, bór’.

  Szyling - 1385 od szyling ‘jednostka monetarna, szeląg’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schilling.

  Szylingowski - od szyling ‘jednostka monetarna, szeląg’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schilling.

  Szyliniec - od niemieckiej nazwy osobowej Selin, ta zapewne od łużyckiego zeleny ‘zielony’; od gwarowego szelin, szelina, selina ‘las, bór’.

  Szylinowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Selin, ta zapewne od łużyckiego zeleny ‘zielony’; od gwarowego szelin, szelina, selina ‘las, bór’.

  Szylińczuk - od niemieckiej nazwy osobowej Selin, ta zapewne od łużyckiego zeleny ‘zielony’; od gwarowego szelin, szelina, selina ‘las, bór’.

  Szyliński - od nazwy miejscowej Szylina (olsztyńskie, gmina Bartoszyce), Szyleny (elbląskie, gmina Braniewo).

  Szyliński - od niemieckiej nazwy osobowej Selin, ta zapewne od łużyckiego zeleny ‘zielony’; od gwarowego szelin, szelina, selina ‘las, bór’.

  Szylist - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylista - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylka - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylke - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylkiewicz - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylkin - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylko - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylkowski - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szyll - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylle - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szyller - od szyler ‘pośledni gatunek wina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schilhen, schillen ‘zezować’, schilher ‘zezowaty’.

  Szyller vel Schiller - od szyler ‘pośledni gatunek wina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schilhen, schillen ‘zezować’, schilher ‘zezowaty’.

  Szylling - od szyling ‘jednostka monetarna, szeląg’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schilling.

  Szylma - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Szylman - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Szylmański - od niemieckiej nazwy osobowej Sielmann, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sil ‘śluza, kanał’.

  Szylo - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylonek - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylor - od szyler ‘pośledni gatunek wina’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schiller, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schilhen, schillen ‘zezować’, schilher ‘zezowaty’.

  Szyluk - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylukiewicz - od staropolskiego szyl ‘człowiek zezowaty’, też od niemieckiej nazwy osobowej Schiele.

  Szylwach - od imienia Sylwan, to z łacińskiego Silvanus (imię bożka lasów i pól) ,od łacińskiego silva ‘las’. W Polsce notowane od XVI wieku, na Kresach Wschodnich w formach Sieliwan, Seliwan, Sieliwon.

  Szylwański - od imienia Sylwan, to z łacińskiego Silvanus (imię bożka lasów i pól) ,od łacińskiego silva ‘las’. W Polsce notowane od XVI wieku, na Kresach Wschodnich w formach Sieliwan, Seliwan, Sieliwon.

  Szylwian - od imienia Sylwan, to z łacińskiego Silvanus (imię bożka lasów i pól) ,od łacińskiego silva ‘las’. W Polsce notowane od XVI wieku, na Kresach Wschodnich w formach Sieliwan, Seliwan, Sieliwon.

  Szylz - od gwarowego szylc ‘daszek czapki’ lub od niemeickeij nazwy osobowej Schultz (e), Schü ltz (e), te od średnio-wysoko-niemieckiego schullei?e ‘sołtys, wójt’.

  Szyła - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłak - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłakow - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłakowski - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłak-Szydłowski - złożenia brak; Szyłak od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’; Szydłowski 1408 od nazwy miejscowej Szydłów, Szydłowo (kilka miejscowości).

  Szyłański - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłas - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłejko - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłek - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłkajtis - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłkiewicz - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłkin - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłko - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłkojtis - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłkonis - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłkowicz - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłkowski - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłłas - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłłejko - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłło - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyło - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłow - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłowicz - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłowski - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłów - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szyłyk - od szyć, szyło na Kresach Wschodnich ‘szydło’.

  Szym - 1444 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szyma - 1155 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymacek - (Śl) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymach - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymacha - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymacher - od niemieckich nazw osobowych Schumacher, Schuhmacher, te od średnio-wysoko-niemieckiego schouchmacher ‘szewc’.

  Szymachnia - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymachniak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymachowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymachowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymacki - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaczak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaczakowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaczek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaczewski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaczkiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaczuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaczyk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymada - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymadło - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymainda - (Śl) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaj - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaja - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymajda - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymajdo - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymajko - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymajtas - (forma zlatynizowana) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymajtis - (forma zlatynizowana) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymajtys - (forma zlatynizowana) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymak - 1394 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaka - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymakiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymakin - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymakowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymakowski - 1434 od nazwy miejscowej Szymaki (ciechanowskie, gmina Płońsk).

  Szymal - 1470 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymala - 1786 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymalak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymalczyk - 1797 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymalik - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymalski - 1787 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymała - 1748 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymałek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymałka - 1691– od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymałkowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szyman - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymana - 1418 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanajtis - (forma zlatynizowana) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanczak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanczuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanczyk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanda - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanek - 1313 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanel - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanelis - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymani - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymania - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniak - 1761 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanica - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniczak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniec - 1623 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanietz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniewski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanik - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaninus - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniok - (Śl) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanis - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniska - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniszyn - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaniuk-Borozna - złożenia brak; Szymaniuk od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich; Borozna (pod wpływem ukraińskim) od bruzda, dawniej brózda.

  Szymaniuk-Paryż - złożenia brak; Szymaniuk od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich; Paryż od nazwy miejscowej Paryż, stolicy Francji.

  Szymaniuksztis - (forma zlatynizowana) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymank - (Maz) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanka - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanke - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymankiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanko - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymankowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymankowięta - 1319 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymankowski - od nazw miejscowych typu Szymankowo (poznańskie, gmina Murowana Goślina).

  Szymann - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanow - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanowicz - 1319 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanowiec - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanowski - 1396 od nazw miejscowych typu Szymanowo, Szymanów.

  Szymanów - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanówka - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanski - 1759 od nazwy miejscowej Szymany (kilka wsi) lub od nazwy osobowej Szyman.

  Szymanuszka - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymanyszyn - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymań - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymańczak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymańczuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymańczyk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymańczykiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymańda - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymańkiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymańkowski - od nazw miejscowych typu Szymankowo (poznańskie, gmina Murowana Goślina).

  Szymar - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymara - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymarek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymarowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymarski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymas - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymasek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymasia - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymasiuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaszak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaszczyk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaszek - 1598 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaszka - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaszkiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaszko - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaszyk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaszyn - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaś - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymaślik - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymbalski - od niemieckich nazw osobowych Schönball, Schombel, te od imienia złożonego Sconibald.

  Szymbała - od niemieckich nazw osobowych Schönball, Schombel, te od imienia złożonego Sconibald.

  Szymbara - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbarewicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbarowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbarski - od nazwy miejscowej Szymbory (łomżyńskie, gmina Szepietowo-Stacja), Szymborze (bydgoskie, gmina Inowrocław).

  Szymbel - od niemieckich nazw osobowych Schönball, Schombel, te od imienia złożonego Sconibald.

  Szymber - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbera - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymberski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbert - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbirski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbor - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbora - 1698 od nazwy miejscowej Szymbory (łomżyńskie, gmina Szepietowo-Stacja), Szymborze (bydgoskie, gmina Inowrocław).

  Szymborewicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymborn - od niemieckiej nazwy osobowej Schönborn, ta od nazwy miejscowej Schönborn (m. in. na Śląsku).

  Szymborowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymborowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymborski - 1762 od nazwy miejscowej Szymbory (łomżyńskie, gmina Szepietowo-Stacja), Szymborze (bydgoskie, gmina Inowrocław).

  Szymbórski - od nazwy miejscowej Szymbory (łomżyńskie, gmina Szepietowo-Stacja), Szymborze (bydgoskie, gmina Inowrocław).

  Szymbra - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbrowicz - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymbrowski - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schönber, ta od starowysokoniemieckiego imienia złożonego Schonibert; może też od imion słowiańskich Sambor, Siębor.

  Szymburski - od nazwy miejscowej Szymbory (łomżyńskie, gmina Szepietowo-Stacja), Szymborze (bydgoskie, gmina Inowrocław).

  Szymcak - (Śl) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymchel - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymchowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymciszek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczak - 1486 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczakiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczakowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczakowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczaków - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczak-Radzki - złożenia brak; Szymczak 1486 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich; Radzki od nazw miejscowych typu Raczki, Rak, Raki lub od racki ‘radny miejski’.

  Szymczek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczewski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczok - (Śl) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczonek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczuch - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczukiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczukowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczuk-Szymaniuk - złożenia brak; Szymczuk od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich; Szymaniuk od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczy - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczych - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczycha - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczycki - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczyk - 1607 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczykiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczykowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczykowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczyn - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczyna - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczyński - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczyszak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymczyszyn - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymdel - 1452 od szyndel, szyndzioł ‘gont’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindel, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindel ‘gont’.

  Szymdler - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szymecki - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymecko - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymeczek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymeczka - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymeczko - 1604 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymedziuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymejda - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymek - 1392 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymel - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymela - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymelak - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymelewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymelfejnik - od niemieckich nazw osobowych Schimmelfennig, Schimmelphennig, te z holenderskiego Schimmelpennink ‘zapleśniały pieniądz (przezwisko skąpca)’.

  Szymelfenig - od niemieckich nazw osobowych Schimmelfennig, Schimmelphennig, te z holenderskiego Schimmelpennink ‘zapleśniały pieniądz (przezwisko skąpca)’.

  Szymelfenik - od niemieckich nazw osobowych Schimmelfennig, Schimmelphennig, te z holenderskiego Schimmelpennink ‘zapleśniały pieniądz (przezwisko skąpca)’.

  Szymelfenik - od niemieckich nazw osobowych Schimmelfennig, Schimmelphennig, te z holenderskiego Schimmelpennink ‘zapleśniały pieniądz (przezwisko skąpca)’.

  Szymelfening - od niemieckich nazw osobowych Schimmelfennig, Schimmelphennig, te z holenderskiego Schimmelpennink ‘zapleśniały pieniądz (przezwisko skąpca)’.

  Szymelk - (Pom) od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymelpfenig - od niemieckich nazw osobowych Schimmelfennig, Schimmelphennig, te z holenderskiego Schimmelpennink ‘zapleśniały pieniądz (przezwisko skąpca)’.

  Szymełka - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymen - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymeniec - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymeon - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymer - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymera - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymerak - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymerczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymerda - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymerenda - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymerewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymerewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymerkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymerowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymerski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymerski - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymert - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymeta - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymetat - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymetka - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymetyniec - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymfeld - od niemieckiej nazwy osobowej Schön (e)feld, ta od nazwy miejscowej Schönefeld.

  Szymfeniuk - od niemieckich nazw osobowych Schimmelfennig, Schimmelphennig, te z holenderskiego Schimmelpennink ‘zapleśniały pieniądz (przezwisko skąpca)’.

  Szymiak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymialis - (forma zlatynizowana) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiał - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiałojć - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymianiak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymianiec - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymianis - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymic - 1510 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymica - 1794 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymich - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymichowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymicki - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiczak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiczek - 1671 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiczko - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiczuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiec - 1444 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiechowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymieczek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiel - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymielec - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymielfenig - od niemieckich nazw osobowych Schimmelfennig, Schimmelphennig, te z holenderskiego Schimmelpennink ‘zapleśniały pieniądz (przezwisko skąpca)’.

  Szymierko - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymierowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymierski - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymierz - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymiesiak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiesiek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiesiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymik - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymikewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymikiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymik-Kozaczko - złożenia brak; Szymik od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich; Kozaczko od Kozak ‘mieszkaniec dawnej Ukrainy’, także kozak ‘pasterz kóz, junak, zabijaka’.

  Szymikowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymikowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymil - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymilak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymilak - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymilewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymił - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymił - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymiło - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymiłowski - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymin - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szyminczak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szyminiak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiński - 1782 od nazwy miejscowej Szymany (kilka wsi) lub od nazwy osobowej Szyman.

  Szymioł - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymion - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymirski - od niemieckiej nazwy osobowej Schimmer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego sumber, summer ‘kosz, miara zboża; trąbka, tamburyn’ lub od imienia Sigimar lub od nazwy osobowej Schimmer, ta od nazwy miejscowej Schimm.

  Szymisko - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiszek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiszewski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiszko - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymiura - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymka - 1490 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkarczyk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szymkaruk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szymke - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymko - XIII w. od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkon - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkonis - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkow - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkowiak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkowicz - 1416 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymków - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkuc - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkuć - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkun - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkus - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkusz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymkuś - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymla - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymlak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymlak - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymlec - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymlek - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymlewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymlik - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymlów - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymła - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymłowski - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymo - 1405 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymoc - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymoch - 1461 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymocha - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymol - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymola - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymolewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymon - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymona - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymonek - 1790 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymoni - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymoniak - 1763 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymonicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymoniczak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymoniczek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymoniek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymoniewski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymonik - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymonis - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymonis-Szymanowski - złożenia brak; Szymonis od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich; Szymanowski 1396 od nazw miejscowych typu Szymanowo, Szymanów.

  Szymonowicz - 1440 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymonowski - 1452 od nazw miejscowych typu Szymanowo, Szymanów.

  Szymoń - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymończuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymończyk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymońska - od nazwy miejscowej Szymany (kilka wsi) lub od nazwy osobowej Szyman.

  Szymoński - 1653 od nazwy miejscowej Szymany (kilka wsi) lub od nazwy osobowej Szyman.

  Szymor - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymora - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymorek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymos - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymosz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymowicz - 1501 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szympruch - zapewne od niemieckich nazw osobowych Simprecht, Semprecht, te od imienia złożonego Sindperth.

  Szymsiak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymski - 1673 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymsza - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymsza - od niemieckiej nazwy osobowej Sims, ta od imienia Simon.

  Szymszak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymszak - od niemieckiej nazwy osobowej Sims, ta od imienia Simon.

  Szymszal - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymszal - od niemieckiej nazwy osobowej Sims, ta od imienia Simon.

  Szymszałek - od niemieckiej nazwy osobowej Sims, ta od imienia Simon.

  Szymszan - od niemieckiej nazwy osobowej Simson, ta od imienia Simson, a to z hebrajskiego šimšon ‘słoneczko’.

  Szymszo - 1395 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymszon - od niemieckiej nazwy osobowej Simson, ta od imienia Simson, a to z hebrajskiego šimšon ‘słoneczko’.

  Szymucha - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuda - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymujko - – od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano odXII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuka - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymukiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymukonis - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymukowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymul - 1448 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymula - 1784 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymulak - 1788 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymulański - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymulewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymulewski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymulok - (Śl) od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymulowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymulski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuła - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymułko - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymułowicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymun - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuna - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymunek - 1500 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuniak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuniakiewicz - 1792 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymunowicz - 1407 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymunowski - 1458 od nazw miejscowych typu Szymanowo, Szymanów.

  Szymuński - od nazwy miejscowej Szymany (kilka wsi) lub od nazwy osobowej Szyman.

  Szymur - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymura - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymurak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymurda - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymurek - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymurski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymus - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymusiak - 1787 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymusik - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymusiński - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymusiuk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymusz - 1394 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuszewski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuszkiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuszowski - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuszyński - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuś - 1798 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymuta - 1394 od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymutka - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymutko - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymyła - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymyło - od niemieckiej nazwy osobowej Simmel, ta od imion Simon, Schimeon lub od apelatywu Schimmel ‘pleśń; siwy koń’.

  Szymyniak - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymynkiewicz - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymyńczyk - od imienia Szymon, pochodzenia hebrajskiego, gdzie występowało w dwóch formach: Shime’on, Shim’on i znaczyło pierwotnie ‘Bóg wysłuchał’. Dwie formy hebrajskie przekształciły się w dwa imiona: Simon i Simeon. Pierwsze upowszechniło się w Kościele zachodnim, drugie we wschodnim. W Polsce imię notowano od XII wieku. Obok Szymon występują postaci Szyman, Szymun. Od XIV wieku występują w źródłach staropolskich formy zlatynizowaneSimeon, Semeon. W językach wschodniosłowiańskich spotykane są formy Semen, Semien, skąd forma Siemion, używana w średniowieczu na Kresach Wschodnich.

  Szymysł - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Szymyślik - od zmyślić ‘mówić nieprawdę’, dawniej też ‘wymyslać, majstrować; symulować’, zmysł.

  Szyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szyna - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynach - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynacha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynacki - od nazwy miejscowej Sienica (bydgoskie, gmina Czersk), Sienicze (KrPłn, pow. nowogródzki).

  Szynagel - od niemieckiej nazwy osobowej Schinagel.

  Szynagiel - od niemieckiej nazwy osobowej Schinagel.

  Szynajewski - od nazwy góry Synaj, znanej ze Starego Testamentu.

  Szynak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynaka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynakiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynal - 1474 od staropolskiego szynal ‘gwóźdź’.

  Szynalewicz - od staropolskiego szynal ‘gwóźdź’.

  Szynalewski - od staropolskiego szynal ‘gwóźdź’.

  Szynalik - od staropolskiego szynal ‘gwóźdź’.

  Szynalowski - od staropolskiego szynal ‘gwóźdź’.

  Szynalski - od staropolskiego szynal ‘gwóźdź’.

  Szynarkiewicz - od niemieckich nazw osobowych Schinder, Schinner, te od średnio-wysoko-niemieckiego schinden ‘zdejmować skórę ze zwierzęcia albo korę z drzewa’.

  Szynarowski - od niemieckich nazw osobowych Schinder, Schinner, te od średnio-wysoko-niemieckiego schinden ‘zdejmować skórę ze zwierzęcia albo korę z drzewa’.

  Szynarski - od niemieckich nazw osobowych Schinder, Schinner, te od średnio-wysoko-niemieckiego schinden ‘zdejmować skórę ze zwierzęcia albo korę z drzewa’.

  Szynaruk - od niemieckich nazw osobowych Schinder, Schinner, te od średnio-wysoko-niemieckiego schinden ‘zdejmować skórę ze zwierzęcia albo korę z drzewa’.

  Szynaszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynaś - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynawa - (z fonetyką ukraińską) od nazwy miasta Sieniawa (przemyskie).

  Szyncel - od niemieckiej nazwy osobowej Schinzel, ta od nazwy osobowej Schinz, pochodzącej od imion złożonych na Schin-.

  Szyncer - od snycerz, sznicer ‘rzemieślnik artysta rzeźbiący w drzewie’.

  Szyncerek - od snycerz, sznicer ‘rzemieślnik artysta rzeźbiący w drzewie’.

  Szyncowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynczakowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynczewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynczkowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynczowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynczuk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynczyk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynczyszyn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynd - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szynda - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szyndak - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szyndal - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szyndała - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szyndar - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndel - 1497 od szyndel, szyndzioł ‘gont’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindel, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindel ‘gont’.

  Szyndela - 1767 od szyndel, szyndzioł ‘gont’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindel, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindel ‘gont’.

  Szyndelarz - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szynder - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndera - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szynderłacki - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szynderłata - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szynderski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndla - od szyndel, szyndzioł ‘gont’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindel, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindel ‘gont’.

  Szyndlak - od szyndel, szyndzioł ‘gont’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindel, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindel ‘gont’.

  Szyndlar - 1425 od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndlarewicz - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndlarowicz - 1450 od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndlarz - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndler - 1402 od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndlerewicz - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndlerowicz - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndlerski - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndlik - od szyndel, szyndzioł ‘gont’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindel, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindel ‘gont’.

  Szyndlor - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndłowski - od szyndel, szyndzioł ‘gont’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindel, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindel ‘gont’.

  Szyndo - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szyndol - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szyndol - od szyndel, szyndzioł ‘gont’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindel, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindel ‘gont’.

  Szyndorczyk - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndorowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndorski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szyndra - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndrakiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndralewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndrowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndrowski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndułko - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szyndurski - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndzarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndzer - od niemieckiej nazwy osobowej Sinder, ta od imienia złożonego Sindheri lub od gwarowego szynder ‘rakarz, hycel’.

  Szyndziak - od niemieckiej nazwy osobowej Sind (t), ta od imion złożonych na Sind- lub od nazwy osobowej Schind, a ta od schinden ‘łupić, grabić’, też szynd ‘łupież, grabież’, szyndować ‘łupić, grabić’.

  Szyndzielarz - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szyndzielorz - od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szynel - od szynel ‘płaszcz żołnierski’.

  Szynela - od szynel ‘płaszcz żołnierski’.

  Szynelfenig - od niemieckich nazw osobowych Schimmelfennig, Schimmelphennig, te z holenderskiego Schimmelpennink ‘zapleśniały pieniądz (przezwisko skąpca)’.

  Szynelik - od szynel ‘płaszcz żołnierski’.

  Szynenko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szyneńko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynert - od niemieckich nazw osobowych Schinder, Schinner, te od średnio-wysoko-niemieckiego schinden ‘zdejmować skórę ze zwierzęcia albo korę z drzewa’.

  Szynfeld - od niemieckiej nazwy osobowej Schön (e)feld, ta od nazwy miejscowej Schönefeld.

  Szyngajewski - od niemieckiej nazwy osobowej Sing, ta od sengen ‘wypalać ogniem’.

  Szyngera - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Szyngiel - od niemieckiej nazwy osobowej Singel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singele, tzingele ‘zewnętrzne obramowanie murow miejskich’.

  Szyngielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Singel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singele, tzingele ‘zewnętrzne obramowanie murow miejskich’.

  Szyngier - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Szyngiera - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Szyngierewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Szyngira - od niemieckiej nazwy osobowej Singer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singaere ‘śpiewak, poeta liryczny; kantor’.

  Szynglarewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Singler, ta od nazwy terenu Singelle ‘obniżenie terenu’.

  Szynglarz - od niemieckiej nazwy osobowej Singler, ta od nazwy terenu Singelle ‘obniżenie terenu’.

  Szyngler - od niemieckiej nazwy osobowej Singler, ta od nazwy terenu Singelle ‘obniżenie terenu’.

  Szynglewski - od niemieckiej nazwy osobowej Singel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singele, tzingele ‘zewnętrzne obramowanie murow miejskich’.

  Szyngolec - od niemieckiej nazwy osobowej Singel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego singele, tzingele ‘zewnętrzne obramowanie murow miejskich’.

  Szyngwalski - od nazwy miejscowej Szynwałd (bydgoskie, gmina Sośno; tarnowskie, gmina Skrzyszów; toruńskie, gmina Łasin).

  Szyngwelski - od nazwy miejscowej Szynwałd (bydgoskie, gmina Sośno; tarnowskie, gmina Skrzyszów; toruńskie, gmina Łasin).

  Szyniarowski - od niemieckich nazw osobowych Sanner (t), Senner (t), te od imienia złożonego Sanihart lub od imienia Schönhart.

  Szyniczak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szyniczek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szyniec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szyniewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynik - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynikowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szyniszewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynk - 1723 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynka - 1422 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkałowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkar - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarcuk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarczok - (Śl) od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarczuk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarczyk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarczyn - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarek - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarenko - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarewicz - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarewski - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarowicz - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarski - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkaruk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkaryk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarz - 1445 od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarzewski - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkarzyński - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynke - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkel - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schinke, schinkel ‘udo’, też od gwarowego szynkiel ‘koniec osi u koła’.

  Szynkelewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schinke, schinkel ‘udo’, też od gwarowego szynkiel ‘koniec osi u koła’.

  Szynker - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkie - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkiel - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schinke, schinkel ‘udo’, też od gwarowego szynkiel ‘koniec osi u koła’.

  Szynkielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schinke, schinkel ‘udo’, też od gwarowego szynkiel ‘koniec osi u koła’.

  Szynkielewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkielewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkielewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schinke, schinkel ‘udo’, też od gwarowego szynkiel ‘koniec osi u koła’.

  Szynkiełowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schinke, schinkel ‘udo’, też od gwarowego szynkiel ‘koniec osi u koła’.

  Szynkier - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynklar - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkler, ta od nazwy miejscowej Schinkel.

  Szynklarz - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkler, ta od nazwy miejscowej Schinkel.

  Szynkler - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkler, ta od nazwy miejscowej Schinkel.

  Szynklerz - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkler, ta od nazwy miejscowej Schinkel.

  Szynklewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schinke, schinkel ‘udo’, też od gwarowego szynkiel ‘koniec osi u koła’.

  Szynklewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schinke, schinkel ‘udo’, też od gwarowego szynkiel ‘koniec osi u koła’.

  Szynkolewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schinkel, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schinke, schinkel ‘udo’, też od gwarowego szynkiel ‘koniec osi u koła’.

  Szynkora - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkorczuk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkorek - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkoruk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynkowiak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkowski - 1741 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkuć - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkun - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szynk-, por. szynk ‘karczma, też podczaszy’, szynka ‘w staropolszczyźnie część zbroi; mięso z udźca świni’, od niemieckiej nazwy osobowej Schink (e), Schenk.

  Szynkura - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szynlar - 1478 od szyndlar ‘wyrabiający gonty, dekarz’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schindler, ta z średnio-wysoko-niemieckiego schindeler ‘wyrabiający gonty, dekarz’.

  Szynlik - od szynel ‘płaszcz żołnierski’.

  Szynman - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynmann - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynocha - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynol - od staropolskiego szynal ‘gwóźdź’.

  Szynolarewicz - od staropolskiego szynal ‘gwóźdź’.

  Szynoł - od staropolskiego szynal ‘gwóźdź’.

  Szynosz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynoszek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynowiecki - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynowski - 1691 od nazwy miejscowej Szynowo (olsztyńskie, gmina Barczewo).

  Szyntak - od niemieckiej nazwy osobowej Schöntag.

  Szyntar - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego sindhari.

  Szynter - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego sindhari.

  Szyntor - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Sinter, ta od imienia złożonego sindhari.

  Szynula - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szynwalski - od nazwy miejscowej Szynwałd (bydgoskie, gmina Sośno; tarnowskie, gmina Skrzyszów; toruńskie, gmina Łasin).

  Szynwałd - od nazwy miejscowej Szynwałd (bydgoskie, gmina Sośno; tarnowskie, gmina Skrzyszów; toruńskie, gmina Łasin).

  Szynwałd - od nazwy miejscowej Szynwałd (bydgoskie, gmina Sośno; tarnowskie, gmina Skrzyszów; toruńskie, gmina Łasin).

  Szynwelski - od nazwy miejscowej Szynwałd (bydgoskie, gmina Sośno; tarnowskie, gmina Skrzyszów; toruńskie, gmina Łasin).

  Szynwelski - od nazwy miejscowej Szynwałd (bydgoskie, gmina Sośno; tarnowskie, gmina Skrzyszów; toruńskie, gmina Łasin).

  Szynwelski - od szynel ‘płaszcz żołnierski’.

  Szynweski - od nazwy miejscowej Szenweza, dziś Krasna Łąka (elbląskie, gmina Mikołajki Pomorskie).

  Szynyl - od szynel ‘płaszcz żołnierski’.

  Szyńcowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szyńczewski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szyńczowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy Szyn-, ta od niemieckiej nazwy osobowej Sin, a ta od gockiego sin ‘stary’, może też od syn lub od imienia Szymon.

  Szyńkarczuk - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szyńkarenko - od szynkarz ‘karczmarz’; też od niemieckiej nazwy osobowej Schinker.

  Szyp - 1393 od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypa - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypajło - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypak - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypał - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypałkowski - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypar - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypaszek - od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szypcio - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypczak - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypczyk - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypczyn - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypczyński - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypecki - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypek - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypel - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypelak - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypelow - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypelów - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypełowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szyper - 1490 od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyperek - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyperko - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyperski - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypert - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypery - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypica - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypicki - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypicyn - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypidło - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypidycz - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypielewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypielski - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypieluk - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypieńko - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypik - 1465 od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypilenko - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypilko - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypilski - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypiluk - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypiłko - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypiłko - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypiłło - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypiłło - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypiło - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypiło - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypiłow - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypioła - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypiołło - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypioło - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypior - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypiorowski - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypiórkowski - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypka - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypke - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypko - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypkowski - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypla - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szyplak - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szyplawa - 1663 w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szeplić, szepielić, szepleń, szeplenić ‘seplenić, mówić niewyraźnie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Scheppel.

  Szyplawy - w grupie nazwisk pochodzących od gwarowego szeplić, szepielić, szepleń, szeplenić ‘seplenić, mówić niewyraźnie’, też od niemieckiej nazwy osobowej Scheppel.

  Szyplewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szyplewski - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szyplik - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypliński - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypluk - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypłakowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypło - 1311 od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypłowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypnicki - od nazwy miejscowej Sypniewo (kilka wsi).

  Szypniewicz - 1560 od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypniewski - od nazwy miejscowej Sypniewo (kilka wsi).

  Szypnik - 1413 od staropolskiego szyp ‘strzała’; od szypnik ‘dozorca na statku’.

  Szypnikowski - od staropolskiego szyp ‘strzała’; od szypnik ‘dozorca na statku’.

  Szypolski - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypołowski - od niemieckiej nazwy osobowej Schippel, ta od średnioniemieckiego schip ‘okręt’, też od szypleć ‘skubać, dłubać’.

  Szypora - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyporek - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyporski - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyport - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyporta - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypos - 1646 od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szyposiński - od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szyposz - 1668 od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szyposzak - 1668 od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szyposzek - 1766 od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szyposzyński - od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szypot - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypowicz - 1405 od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypowski - 1423 od nazwy miejscowej Szypowice (częstochowskie, gmina Kroczyce).

  Szypółka - od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypp - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypper - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyprowicz - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyprowski - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypruk - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyprych - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szyprzak - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypsiak - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypszak - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypszek - od szyper ‘właściciel statku rybackiego; dowódca statku’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schipper, ta od średnioniemieckiego schippere, schiper ‘żeglarz’.

  Szypul - od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypula - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypula - od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypulewski - od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypuliński - od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypulowski - od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypulski - 1762 od nazwy miejscowej Szypułki (olsztyńskie, gmina Janowiec).

  Szypuła - 1457 od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypuła - 1737 od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypułka - 1520 od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypułko - od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypułkowski - od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypułowski - od szypuła, szypułka ‘łodyżka, na której osadzony jest kwiat lub owoc’.

  Szypura - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypurka - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypusiński - od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szypuski - od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szypuszka - 1397 od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypuszyński - od dawnego szyposz, siposz ‘członek orkiestry wojskowej grający na piszczałce’ lub od węgierskiej nazwy osobowej Sipos.

  Szypyt - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szypytko - od staropolskiego szyp ‘strzała’.

  Szyr - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyra - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrakowiec - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyran - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrba - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Scherb.

  Szyrbak - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Scherb.

  Szyrbowski - od Serb, ze staropolskiego też Sarb ‘mieszkaniec Serbii, też Łużyc’ lub od sarbać, serbić, sorbać ‘siorbać, chlipać’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Scherb.

  Szyrch - od gwarowego szercha ‘zły, taki, co się prędko złości’.

  Szyrcha - 1402 od gwarowego szercha ‘zły, taki, co się prędko złości’.

  Szyrenos - od litewskich nazw osobowych Serenas, Saronos.

  Szyrer - od niemieckiej nazwy osobowej Scherer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scharaere, średnioniemieckiego scherer ‘golibroda, fryzjer, postrzygacz sukna’.

  Szyrfryn - od imienia Sofron, Sofronij, Sopron, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego sopchrónios, od sodzo ‘zachować, ocalić’ i phren ‘myśl, umysł’. W Polsce notowane od XV wieku na Kresach Wschodnich w formach: Sopron, Soprun, Suprom, Supron, Suprum, Suprun, Suprym.

  Szyrk - od niemieckiej nazwy osobowej Scherk, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scherge ‘sługa, posłaniec sądowy’.

  Szyrkiewicz - od niemieckiej nazwy osobowej Scherk, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scherge ‘sługa, posłaniec sądowy’.

  Szyrko - od niemieckiej nazwy osobowej Scherk, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scherge ‘sługa, posłaniec sądowy’.

  Szyrkowicz - od niemieckiej nazwy osobowej Scherk, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scherge ‘sługa, posłaniec sądowy’.

  Szyrkowiec - od niemieckiej nazwy osobowej Scherk, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scherge ‘sługa, posłaniec sądowy’.

  Szyrkowski - od niemieckiej nazwy osobowej Scherk, ta od średnio-wysoko-niemieckiego scherge ‘sługa, posłaniec sądowy’.

  Szyrle - od niemieckiej nazwy osobowej Scharl, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schar ‘lemiesz, nożyce’.

  Szyrlewski - od niemieckiej nazwy osobowej Scharl, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schar ‘lemiesz, nożyce’.

  Szyrma - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Szyrma - od staropolskiego szyrm, szyrma ‘cięcie, cios, uderzenie bronią sieczną’, por. staropolskie szyrmica ‘bitwa, potyczka’, niemieckie nazwy osobowe Schirm, Schern, te od średnio-wysoko-niemieckiego schirn, schern ‘przykrycie, ochrona; opiekun’.

  Szyrmacher - od niemieckiej nazwy osobowej Schermacher , ta od średnio-wysoko-niemieckiego scher ‘m.in. lemiesz u pługa’ + machen ‘wykorzystać, robić’.

  Szyrmak - 1432 od staropolskiego szyrm, szyrma ‘cięcie, cios, uderzenie bronią sieczną’, por. staropolskie szyrmica ‘bitwa, potyczka’, niemieckie nazwy osobowe Schirm, Schern, te od średnio-wysoko-niemieckiego schirn, schern ‘przykrycie, ochrona; opiekun’.

  Szyrman - od niemieckiej nazwy osobowej Schermann, ta stanowi synonim do Scherer, ze średnio-wysoko-niemieckiego scheraere.

  Szyrmański - od niemieckiej nazwy osobowej Schermann, ta stanowi synonim do Scherer, ze średnio-wysoko-niemieckiego scheraere.

  Szyrmar - 1448 od szermierz, ze staropolskiego szyrmierz.

  Szyrmek - od staropolskiego szyrm, szyrma ‘cięcie, cios, uderzenie bronią sieczną’, por. staropolskie szyrmica ‘bitwa, potyczka’, niemieckie nazwy osobowe Schirm, Schern, te od średnio-wysoko-niemieckiego schirn, schern ‘przykrycie, ochrona; opiekun’.

  Szyrmer - 1392 od niemieckich nazw osobowych Schermer, Schirmer, te od średnioniemieckiego schermer ‘szermierz; grajek’.

  Szyrmierz - 1394 od szermierz, ze staropolskiego szyrmierz.

  Szyrmirz - 1503 od szermierz, ze staropolskiego szyrmierz.

  Szyrmo - od niemieckiej nazwy osobowej Schermann, ta stanowi synonim do Scherer, ze średnio-wysoko-niemieckiego scheraere.

  Szyrmo - od staropolskiego szyrm, szyrma ‘cięcie, cios, uderzenie bronią sieczną’, por. staropolskie szyrmica ‘bitwa, potyczka’, niemieckie nazwy osobowe Schirm, Schern, te od średnio-wysoko-niemieckiego schirn, schern ‘przykrycie, ochrona; opiekun’.

  Szyrmoch - od staropolskiego szyrm, szyrma ‘cięcie, cios, uderzenie bronią sieczną’, por. staropolskie szyrmica ‘bitwa, potyczka’, niemieckie nazwy osobowe Schirm, Schern, te od średnio-wysoko-niemieckiego schirn, schern ‘przykrycie, ochrona; opiekun’.

  Szyrmulewicz - od staropolskiego szyrm, szyrma ‘cięcie, cios, uderzenie bronią sieczną’, por. staropolskie szyrmica ‘bitwa, potyczka’, niemieckie nazwy osobowe Schirm, Schern, te od średnio-wysoko-niemieckiego schirn, schern ‘przykrycie, ochrona; opiekun’.

  Szyrner - od niemieckiej nazwy osobowej Schermer, ta od średnio-wysoko-niemieckiego schernere ‘rąbać kości i dzielić mięso na części’.

  Szyrocki - od nazwy miejscowej Szyroczec, dziś Serock (miasto, warszawskie).

  Szyroczyn - od nazwy miejscowej Seroczyn (kilka wsi, Maz), Sieroczyn (słupskie, gmina Człuchów).

  Szyroczyński - od nazwy miejscowej Seroczyn (kilka wsi, Maz), Sieroczyn (słupskie, gmina Człuchów).

  Szyrok - od szeroki, ze staropolskiego szyroki.

  Szyroka - od szeroki, ze staropolskiego szyroki.

  Szyroki - 1786 od szeroki, ze staropolskiego szyroki.

  Szyrokie Słowo - 1316 od szeroki, ze staropolskiego szyroki.

  Szyrokostup - od szeroki, ze staropolskiego szyroki.

  Szyrokow - od szeroki, ze staropolskiego szyroki.

  Szyroków - od szeroki, ze staropolskiego szyroki.

  Szyronos - 1528 od litewskich nazw osobowych Serenas, Saronos.

  Szyrow - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrp - od gwarowego szerpa ‘szarfa’.

  Szyrszen - od szerszeń, sierszeń ‘owad z rodziny os’.

  Szyrszeń - od szerszeń, sierszeń ‘owad z rodziny os’.

  Szyrwiel - od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’.

  Szyrwik - od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’.

  Szyrwiński - od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’.

  Szyrwis - od imienia Serwacy. Imię, znane w Polsce od XIII wieku, pochodzenia łacińskiego; łacińskie Servatius genetycznie związane jest z wyrazem servatus ‘zachowany’.

  Szyry - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrycz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyryj - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyryk - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyryn - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyryngo - od niemieckiej nazwy osobowej Siring.

  Szyryński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrzeń - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrzko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrzyna - 1385 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szyrzyński - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szer-, szyr-, por. szerzyć, szeroki; też od szary.

  Szysiak - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szysiek - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szysik - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szysiuk - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyska - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyskiewicz - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szysko - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyskowicz - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szysler - od niemieckiej nazwy osobowej Scheßler, Schűßler, te od średnio-wysoko-niemieckiego Scheller ‘ten, co wytacza drewniane półmiski’.

  Szyst - 1412 od staropolskiego szyst ‘łupek’, od wschodniosłowiańskiego šislat’ ‘plotkować, gawędzić’.

  Szystak - od staropolskiego szyst ‘łupek’, od wschodniosłowiańskiego šislat’ ‘plotkować, gawędzić’.

  Szystakowski - od staropolskiego szyst ‘łupek’, od wschodniosłowiańskiego šislat’ ‘plotkować, gawędzić’.

  Szyster - od staropolskiego szyst ‘łupek’, od wschodniosłowiańskiego šislat’ ‘plotkować, gawędzić’.

  Szystowski - 1605 od nazwy miejscowej Szystowice (zamojskie, gmina Graboweic).

  Szysty - od staropolskiego szyst ‘łupek’, od wschodniosłowiańskiego šislat’ ‘plotkować, gawędzić’.

  Szysz - 1384 w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszak - 1380 od szyszak ‘spiczasty hełm’.

  Szyszakiewicz - od szyszak ‘spiczasty hełm’.

  Szyszakow - od szyszak ‘spiczasty hełm’.

  Szyszało - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszczak - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszczakiewicz - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszczuk - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszczyński - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszeczka - 1790 od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’; od szyszeczka.

  Szyszej - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszeja - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszewski - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszka - 1398 od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkała - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkanow - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkarski - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszke - (Pom) od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkiewicz - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkiewicz-Syska - złożenia brak; Szyszkiewicz od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’; Syska, m. w grupie nazwisk pochodzących od sysać, ssać, ze staropolskiego sys ‘pierś kobieca’, por. też wysysać, sysak ‘osesek’.

  Szyszkin - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszko - 1325-27 od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszko-Bohusz - złożenia brak; Szyszko 1325-27 od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’; Bohusz (z ukraińskim lub czeskim h- w miejsce g-) od imion złożonych typu Boguchwał, Bogusław.

  Szyszkonow - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkorski - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkow - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkowiak - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkowic - (Śl) od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkowicz - 1399 od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkowiec - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszkowski - 1636 od nazw miejscowych Szyszkow, Szyszkowa (kilka wsi).

  Szyszków - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.]

  Szyszkula - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyszlak - od wschodniosłowiańskiego šišlat’ ‘robić powoli’.

  Szyszler - od niemieckiej nazwy osobowej Scheßler, Schűßler, te od średnio-wysoko-niemieckiego Scheller ‘ten, co wytacza drewniane półmiski’.

  Szyszłło - od wschodniosłowiańskiego šišlat’ ‘robić powoli’.

  Szyszło - od wschodniosłowiańskiego šišlat’ ‘robić powoli’.

  Szyszłow - od wschodniosłowiańskiego šišlat’ ‘robić powoli’.

  Szyszłowicz - od wschodniosłowiańskiego šišlat’ ‘robić powoli’.

  Szyszłowski - od wschodniosłowiańskiego šišlat’ ‘robić powoli’.

  Szyszow - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszuk - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszuła - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszycki - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszydło - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszylak - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszyłko - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszyło - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszyłowicz - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszyna - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyszyński - w grupie nazwisk pochodzących od szysz ze staropolskiego ‘szyszka; ochotnik w wojsku’, od wschodniosłowiańskiego šiš ‘guz, stóg’.

  Szyścik - od staropolskiego szyst ‘łupek’, od wschodniosłowiańskiego šislat’ ‘plotkować, gawędzić’.

  Szyścio - od staropolskiego szyst ‘łupek’, od wschodniosłowiańskiego šislat’ ‘plotkować, gawędzić’.

  Szyśka - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyśko - od szyszka ‘zdrewniały kwiatostan roślin iglastych’.

  Szyślak - od wschodniosłowiańskiego šišlat’ ‘robić powoli’.

  Szyt - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytak - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytalski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytański - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytejko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytek - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytel - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytkiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytko - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytkowski - od nazwy miejscowej Szytki (białostockie, gmina Parczew).

  Szytnar - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schűttner, ta od średnioniemieckiego schutten ‘ochraniać, chronić’.

  Szytner - w grupie nazwisk pochodzących od niemieckiej nazwy osobowej Schűttner, ta od średnioniemieckiego schutten ‘ochraniać, chronić’.

  Szyto - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytow - 1578 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt (e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytowski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytów - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytulski - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szytuła - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy szyt-, por. szyć, szyty, od niemieckiej nazwy osobowej Schitt(e), ta od średnioniemieckiego schutte ‘strzelec’.

  Szywacz - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywal - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywala - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywalski - 1783 od nazwy miejscowej Szynwałd (bydgoskie, gmina Sośno; tarnowskie, gmina Skrzyszów; toruńskie, gmina Łasin).

  Szywała - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywaniec - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywański - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywar - od niemieckich nazw osobowych Siever, Ziefer, Siffer, te od imienia złożonego Sigifrith lub od imienia Severinus.

  Szywarski - od niemieckich nazw osobowych Siever, Ziefer, Siffer, te od imienia złożonego Sigifrith lub od imienia Severinus.

  Szywczyk - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywioła - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywko - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywlak - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywła - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywo - w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szywulok - (Śl) w grupie nazwisk pochodzących od szywać ‘szyć’.

  Szyżkowski - od nazw miejscowych Szyszkow, Szyszkowa (kilka wsi).

  UZUPEŁNIENIE


  Sabałczyk - od słowackiego sabol ‘krawiec’, węgierskiego szabó ‘krawiec’.

  Sachaniec - 1440 od nazw osobowych na Sa-, typu Sambor, Salomon lub też od niemieckiej nazwy osobowej Sach, ta od imienia Zachariasz.

  Saczenko - od nazw osobowych na Sa-, typu Salomon, Isak lub od sak.

  Saczewski - od nazwy miejscowej Soczewka (płockie, gmina Nowy Duninów), Soczówki (piotrkowskie, gmina Żarnów).

  Sadowniczy - 1639 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’; od sadowniczy ‘związany z sadem’.

  Sadurka - 1603 w nazwiskach na Sad-, Szad- nastąpiło pomieszanie dwu baz: sad ‘ogród owocowy’, sadzać ‘pomagać komuś usiąść’, osad ‘resztki substancji osadzające się na dnie naczynia lub zbiornika’ i staropolskie szady ‘siwy; pokryty pleśnią; rozczochrany’.

  Safj - od imienia Safon, Sofon, używanego w Kościele prawosławnym, to od greckiego Saphonias, z hebrajskiego tsephanyahu ‘Jahwe ukrył’; w Polsce w XIII wieku występowała forma Sofonijasz.

  Safranek - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safraniak - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safranienko - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safranionek - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safranionok - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safraniuk - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safranow - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safranowski - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safrański - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safrena - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safrin - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safron - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safronczyk - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safronionok - (Śl) od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safronow - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safronowicz - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safrończyk - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Safryn - od szafran ‘krokus; przyprawa ze sproszkowanych znamion krokusa’.

  Sahar - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwy osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Saharczuk - od sachar ‘cukier’, też od niemieckiej nazwy osobowej Sacher, ta od imienia Zacharias.

  Sajdal - od zajdel ‘kufel szklany’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Seidel, ta od imienia złożonego Sigifrid.

  Sajfert - od niemieckiej nazwy osobowej Seif, ta od imienia Sigifrid (od niemieckiego Seifer (t)).

  Sakan - od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Sakuł - 1499 od sak ‘sieć na ryby; wór; sidła na ptaki’, od imiena Isak lub od niemieckiej nazwy osobowej Schak.

  Salapek - od gwarowego szałaput, szałaput ‘człowiek nieopanowany, niesprawny; ociężały’.

  Saletrnik - 1542 od saletra ‘potoczna nazwa azotanów stosowanych w przemyśle spożywczym lub jako nawóz’.

  Salęga - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salęzak - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salich - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Saliga - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salik - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salikiewicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salkowic - 1462 w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Sallmann - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Salomądra - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Salomondra - od salamandra ‘płaz ogoniasty’; też od niemieckiej nazwy osobowej Salamandre, od imienia Salomon.

  Saltis - od sołtys, dawniej też szołtys ‘zwierzchnik administracji wiejskiej’.

  Sałaman - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałapek - od gwarowego szałaput, szałaput ‘człowiek nieopanowany, niesprawny; ociężały’.

  Sałman - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałmanowicz - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałmonowicz - od imienia Salomon, notowanego w Polsce od XIII wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šelomoh ‘niosący spokój’. Obocznie w języku polskim występowały formy Salamon, Salmon, Salmen.

  Sałud - w grupie nazwisk pochodzących od podstaw sal-, szal-, por. imiona typu Salomon, Salezy, niemiecka nazwa osobowa Sal, szalić ‘oszukiwać, kłamać’, szala ‘część wagi’, szaleć ‘zachowywać się gwałtownie, hulać’, szał ‘atak szaleństwa’.

  Samborszczak - od nazw miejscowych Sambor, Samborzec, Sambory (kilka miejscowości).

  Samecznik - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samochwałowski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; od samochwała ‘lubiący się chwalić’.

  Samociuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samojen - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samokiszczak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samokiszczuk - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoląg - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samolek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoń - 1581 od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samopęd - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samopolski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosianek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosij - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samosionek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samostyj - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samostyjek - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samoszczenko - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samowędziak - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samowolski - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Samozwan - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel; od samozwaniec ‘przywłaszczający sobie jakiś tytuł lub godność’.

  Samójluk - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Sampolski - od nazwy miejscowej Sępole, dziś Sempółki (sieradzkie, gmina Poddębice).

  Samula - od imienia Samuel. Imię, notowane w Polsce od XV wieku, pochodzenia hebrajskiego, od Šemu’el ‘Bóg wysłuchał’; w Kościele prawosławnym używane w formie Samuił.

  Samyscewicz - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Sanczucz - 1560 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sandecki - od nazwy miasta Sądecz, dziś Nowy i Stary Sącz (nowosądeckie).

  Sanikowicz - 1550 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Saniuka - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sankiew - 1578 w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sano - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanocz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sanojednik - od sam ‘samotny, jedyny’, też od imion złożonych typu Sambor, od imion chrześcijańskich typu Samson, Samuel.

  Sanowicz - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sańków - w grupie nazwisk pochodzących od podstawy san-, por. Aleksander (często na Kresach Wschodnich), sanie.

  Sapicha - od białoruskiego Sapega, ta od wschodniosłowiańskiego sopet’ ‘ciężko oddychać, sapać’.

  Sapielowski - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Saporow - od saper ‘żołnierz wojsk inżynieryjnych’ lub od niemieckiej nazwy osobowej Schapper.

  Sapula - w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Saput - 1395 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Saputo - 1393 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Saputowic - 1394 w grupie nazwisk pochodzących od sapać ‘dyszeć’, też od staropolskiego sap ‘syk’.

  Sarnacz - 1580 od sarna ‘ssak z rodziny jeleniowatych’.

  Sarniecki - 1472 od nazwy miejscowej Sarnki (KrW).

  Sasowicz - 1427 od Sas ‘mieszkaniec Saksonii’; też od nazwy herbu Sas, znanego od XV wieku.

  Saszowicz - 1427 od imion na Sa-, typu Sambor, Salomon, Aleksander.

  Satowski - od gwarowego satać ‘bardzo płakać’, może też od szata.

  Sądelszczak - 1619 od nazwy miejscowej Sądel (nowosądeckie, gmina Bukowina Tatrzańska).

  Sądzielewski - od imion złożonych typu Sędzimir, Sędzisław, też od sąd, sądzić, sędzia.

  Skałbiński - od staropolskiego skałuba, skałba ‘szpara, szczelina’.

  Skałbonia - od staropolskiego skałuba, skałba ‘szpara, szczelina’.

  Skałkowicz - 1652 od skała.

  Skałubicz - 1467 od staropolskiego skałuba, skałba ‘szpara, szczelina’.

  Skarbołowicz - 1612 w grupie nazwisk pochodzących od skarb ‘bogactwo, majątek; rzecz drogocenna’, też od imion złożonych typu Skarbimir, Skarbisław.

  Skaruła - od skarać ‘wymierzyć karę’.

  Skirowski - w grupie nazwisk pochodzących od skier, skierc ‘łobuz’.

  Sklipień - w grupie nazwisk pochodzących od sklepać ‘spłaszczyć, wyklepać’, też od sklep ‘pomieszczenie handlowe’, dawniej ‘sklepienie’.

  Składło - w grupie nazwisk pochodzących od składać ‘złączyć elementy w całość; zgromadzić coś w jednym miejscu’, skład ‘ miejsce magazynowania towarów, sklep; zbiór elementów tworzących całość’.

  Skobera - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skobiera - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skobierski - w grupie nazwisk pochodzących od skowera, skowyra ‘pies; gderacz’.

  Skobies - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skobieś - w grupie nazwisk pochodzących od prasłowiańskiego skoba ‘klamra, zwora’, od gwarowego skoba, skob ‘skobel’, od skobić ‘zdzierać korę z drzew, skórę z zabitego zwierzęcia’.

  Skoczalas - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczelas - w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczkowic - 1455 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skoczyles - 1431 w grupie nazwisk pochodzących od skok ‘oderwanie się od powierzchni; noga ptaka’, skoki ‘nogi zająca’, skoczyć, skakać ‘odrywać się od ziemi’; od staropolskiego skoczeń ‘łosoś’.

  Skolim - 1419 w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosić’.

  Skolimowski - od nazwy miejscowej Skolimów (warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna).

  Skolka - 1351 w grupie nazwisk pochodzących od skolić ‘skomleć, prosićR