<h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne</h1>Janusz Stankiewicz. Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne<br><p><font size="7"><b>Stankiewicz</b> Genealogia</font>
Genealogia, przodkowie, badania genealogiczne, forum dyskusyjne

Etymologia nazwisk

 • Nazwiska na literę "A"
 • Nazwiska na literę " Ba - B± "
 • Nazwiska na literę " Ca - Ch "
 • Nazwiska na literę "Ć"
 • Nazwiska na literę " Da - Dę"
 • Nazwiska na literę "E"
 • Nazwiska na literę "Fa - Fę"
 • Nazwiska na literę "Ga - G±"
 • Nazwiska na literę "Ha - H±"
 • Nazwiska na literę "I"
 • Nazwiska na literę " Ja - J± "
 • Nazwiska na literę " Ka " - " Kam "
 • Nazwiska na literę "L"
 • Nazwiska na literę "Ł"
 • Nazwiska na literę " Ma - Mal "
 • Nazwiska na literę "N"
 • Nazwiska na literę "O" , "Ó" , "Q" z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę "Pa"
 • Nazwiska na literę " Ra - R± "
 • Nazwiska na literę " Sa - S± "
 • Nazwiska na literę "¦" wraz z uzupełnieniem
 • Nazwiska na literę " Ta - Tę "
 • Nazwiska na literę "U"
 • Nazwiska na literę "V"
 • Nazwiska na literę " Wa " - " W± "
 • Nazwiska na literę "X" i "Y"
 • Nazwiska na literę "Za - Z±"
 • Nazwiska na literę "¬"
 • Nazwiska na literę "Ż"
 • -------
 • Nazwiska na literę " P± - Pi "
 • Nazwiska na literę " Pj - Po "
 • Nazwiska na literę " Pó - Py " wraz z uzupełnieniem literki P
 • Nazwiska na literę " Zb - Zy " wraz z uzupełnieniem literki Z
 • Nazwiska na literę " Di - Dr "
 • Nazwiska na literę " Du - Dż " wraz z uzupełnieniem literki D
 • Nazwiska na literę " Fi - Fy " wraz z uzupełnieniem literki F
 • Nazwiska na literę "Gb" - "Gó"
 • Nazwiska na literę " Gp " - " Gż " wraz z uzupełnieniem literki G
 • Nazwiska na literę " He" - "Hy " wraz z uzupełnieniem literki H
 • Nazwiska na literę " Tf - Ty " wraz z uzupełnieniem literki T
 • Nazwiska na literę " Rd - Ró "
 • Nazwiska na literę " Ru - Rż " wraz z uzupełnieniem literki R
 • Nazwiska na literę " Wc " - " Wi "
 • Nazwiska na literę " Wj " - " Wz " wraz z uzupełnieniem literki W
 • Nazwiska na literę " Bd - Bn "
 • Nazwiska na literę " Bo - Bż " wraz z uzupełnieniem literki B
 • Nazwiska na literę " Je - Ju " wraz z uzupełnieniem literki J
 • Nazwiska na literę " Ci - Cż " wraz z uzupełnieniem literki C
 • Nazwiska na literę " Kan " - " Kię "
 • Nazwiska na literę " Kij " - " Kn "
 • Nazwiska na literę " Ko " - " Kó "
 • Nazwiska na literę " Kr " - " Kt "
 • Nazwiska na literę " Ku " - " Ky " wraz z uzupełnieniem literki K
 • Nazwiska na literę " Mał - Md "
 • Nazwiska na literę " Me - Mi "
 • Nazwiska na literę " Ml - Mż " wraz z uzupełnieniem literki M
 • Nazwiska na literę " Sb - Sj "
 • Nazwiska na literę " Sk - Sm "
 • Nazwiska na literę " Sn - Sr "
 • Nazwiska na literę " St "
 • Nazwiska na literę " Su - Szc "
 • Nazwiska na literę " Szcz - Szo "
 • Nazwiska na literę " Szó - Szy " wraz z uzupełnieniem literki S
 • --------
 • Nazwiska Pomorzan na literę " A - Ł "
 • Nazwiska Pomorzan na literę " M - Ż "
 • ---------
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " A - K "
 • Nazwiska odmiejscowe na literę " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodz±ce od etników
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrze¶cijańskiego - " A - K "
 • Nazwy osobowe pochodzenia chrze¶cijańskiego - " L - Ż "
 • Nazwy osobowe pochodzenia niemieckiego
 • ......
 • Odapelatywne nazwy osobowe


 • Nazwiska odmiejscowe
  na literę L - Ż 
    
  wg.  Słownik etymologiczno – motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Odmiejscowe nazwy osobowe, Zofia Kaleta przy współudziale Elżbiety Supranowicz i Janiny Szymowej, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1997

  opracowanie Ewa Szczodruch


  Odmiejscowe nazwy osobowe: 
          

  Lachowic(s)ki - kresy południowe: Lachowce.

  Lachowiec(s)ki - kresy południowe: Lachowce.

  Lachowski - Mazowsze: Lachowo, łomżyńskie, gmina Kolno.

  Lac(s)ki - kresy południowe: Lackie.

  Lakic(s)ki - kresy południowe: Lalice.

  Lakiński - kresy południowe: Lalin, kro¶nieńskie, gmina Sanok/

  Lambargar - ¦l±sk, Małopolska: Lwówek ¦l±ski (Lemberg, Löwenberg), jeleniogórskie, miasto. Por. Lemberg.

  Lambertowski, Lambartowski - Małopolska: Libertow, Lubiertow, Lubertowice, Lambertow, dzi¶ Libertow, krakowskie, gmina Mogilany.Por. Lubiertowski.

  Lanckoroński, Lanckoruński, Lanckroński, Lanckruński, Lanskoruński - Małopolska: Lanckorona, Lanckoruna, dzi¶ Lanckorona, bielskie, gmina Lanckorona. Por. Lanskroniński

  Lanckrone, Landiskrone, Landiskron Por. Lansktoniński -

  Landeker - Mazowsze: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: L±dek (Landeck), dzi¶ L±dek-Zdrój, wałbrzyskie, miasto; Wielkopolska: L±dek, konińskie, gmina L±dek. Por. L±dek

  Lanskroniński - Małopolska: Lanckorona, Lanckoruna, dzi¶ Lanckorona, bielskie, gmina Lanckorona. Por. Lanckoroński, Lanckrone.

  Laskowic - Pomorze: Laskowice, bydgoskie, gmina Jeżewo.

  Laskownic(s)ki - Wielkopolska: Laskownica, bydgoskie, gmina Kcynia.

  Laskowo - Mazowsze: Laskowo Sierzputy, Laskowo Jabłoń, dzi¶ Laskowiec, łomżyńskie, gmina Trzcianne.

  Laskowski - Wielkopolska: Laskowo, dzi¶ Łaszków, kaliskie, gmina Blizanów; Małopolska: Laskowa, nowosadeckie, gmina Laskowa; Laskowa, bielskie, gmina Zator; Laski, dzi¶ Laski Dworskie, krakowskie, gmina Gołcza; Mazowsze: Laskowo Sierzputy, Laskowo Jabłoń, dzi¶ Laskowiec, łomżyńskie, gmina Trzcianne; Laski, radomskie, gmina Warka; ¦l±sk: Laskowice, opolskie, gmina Lasowice Wielkie. Por. Zlaskowski.

  Lasochowski, Lasokowski - Małopolska: Lasowicy, Lasochow, dzi¶ Lasochów, kieleckie, gmina Małogoszcz.

  Lasocic - Wielkopolska: Lasocice, leszczyńskie, gmina ¦więciechowa.

  Lasotski, Lasoc(s)ki - Wielkopolska: Lasotki, Lasocice, dzi¶ Lasotki, plockie, gmina Iłów; Lasocice, leszczyńskie, gmina ¦więciechowa; Małopolska: Lasocice, dzi¶ Krasne Lasocice, nowos±deckie, gmina Josdłownik.

  Lasovianus - Wielkopolska: Lasotki, Lasocice, dzi¶ Lasotki, plockie, gmina Iłów.

  Las(z)ki - kresy południowe: Laszki, przemyskie, gmina Laszki; Laski.

  Laszkowski - kresy południowe: Lasków, dzi¶ Łasków, zamojskie, gmina Mircze.

  Latalic(s)ki - Wielkopolska: Latalice, poznańskie, gmina Pobiedziska.

  Latalski - Wielkopolska: Latalice, poznańskie, gmina Pobiedziska.

  Latawski - Małopolska: Latowice, dzi¶ Latowicz, siedleckie, gmina Latowicz. Por. Latowic, Latowski.

  Latkowic - Małopolska: Latowice, dzi¶ Latowicz, siedleckie, gmina Latowicz. Por. Latowic, Latowski.

  Latochorzewski, Latochorzowski - Mazowsze: Latochorzowo, Latochorzewo, dzi¶ Latochorzew, warszawskie, gmina Stare Babice.

  Latoski - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Latoszyn - Małopolska: Latoszyn, tarnowskie, gmina Dębica.

  Latoszyński, Latoszeński - Małopolska: Latoszyn, tarnowskie, gmina Dębica.

  Latowic - Małopolska: Latowice, dzi¶ Latowicz, siedleckie, gmina Latowicz. Por. Latawski, Latkowic, Latowski.

  Latowiski (?) - bez lokalizacji.

  Latowski - Wielkopolska: Latowice, kaliskie, gmina Sieroszewice; Małopolska: Latowice, dzi¶ Latowicz, siedleckie, gmina Latowicz. Por. Latawski, Latkowic, Latowic.

  Latuski (?) - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Latyczyński - kresy południowe: Lataczyn, zamojskie, gmina Radecznica.

  Lauchwic (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: Łukowice Brzeskie (Laugwitz), opolskie, gmina Brzeg.

  L±dek - Małopolska, Mazowsze: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: L±dek (Landeck), dzi¶ L±dek-Zdrój, wałbrzyskie, miasto lub Wielkopolska: L±d, konińskie, gmina L±dek. Por. Landeker.

  L±dski, L±dz(s)ki; Landensis - Wielkopolska: L±d, konińskie, gmina L±dek.

  Lechowski - Wielkopolska: Lechowo, dzi¶ czę¶ć wsi Ujazd, poznańskie, gmina Kamieniec.

  Leciejewski - Wielkopolska: Leciejewo, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Ledeński - kresy południowe: Ledanice, Ledenice, póĽniej Ładańce.

  Lednic(s)ki - Małopolska: Lednica, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Legendorf - Pomorze: Legendorf, Logendorf, dzi¶ Mgowo, toruńskie, gmina Płużnica.

  Legnic - Małopolska, ¦l±sk: Legnica, legnickie, miasto.

  Lekowiec(s)ki - Mazowsze: Lekowiec, Lekówiec, ciechanowskie, gmina Regimin.

  Lekowski - Mazowsze: Lekowo, ciechanowskie, gmina Regimin.

  Leksandrowski - Małopolska: Aleksandrowice, Leksandrowice, dzi¶ Aleksandrowice, krakowskie, gmina Zabierzów. Por. Aleksandrowski.

  Leksic(s)ki, Lekszyc(s)ki - Małopolska: Leksice, Lekszyce, dzi¶ Lekszyce, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka.

  Lelow - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Lelów, częstochowskie, gmina Lelów.

  Lelowski, Lelewski, Lerowski - Małopolska: Lelów, częstochowskie, gmina Lelów; Jelowice, dzi¶ Lelowice, kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica; Mazowsze: Lelewo, ciechanowskie, gmina Nasielsk.Por. Lelow, Jelowski.

  Lemberg, Lemberk, Lamberg - ¦l±sk (zapisy też z Małopolski): Lwówek ¦l±ski (Lemberg, Löwenberg), jeleniogórskie, miasto. Por. Lambargar; Lemberg.

  Lemieszowski - kresy południowe: Lemieszów, zamojskie, gmina Uchanie.

  Lenartowski - Wielkopolska: Lenartowice, kaliskie, gmina Pleszew.

  Leńcz - Małopolska: Leńcze, Leńcza, Leńczow, dzi¶ Leńcze, bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska.

  Leńczowski - Małopolska: Leńcze, Leńcza, Leńczow, dzi¶ Leńcze, bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska.

  Leopolita - kresy południowe: Lwów (Leopolis). Por.Lwowczyk, Lwowska.

  Leparski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Lesic(s)ki - Małopolska (zapisy też z kresów południowych): Leszcze, dzi¶ Le¶ce, lubelskie, gmina Grabów.

  Lesiec(s)ki - Wielkopolska: Leszcze, konińskie, gmina Ko¶cielec; Małopolska (zapisy też z kresów południowych): Leszcze, dzi¶ Le¶ce, lubelskie, gmina Grabów.

  Lesieński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Lesiowski, Lesiewski - kresy południowe: Le¶niowice.

  Leski - Wielkopolska: Leszcze, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski; kresy południowe: Lesko, kro¶nieńskie, miasto.

  Leszczawski - kresy południowe: Leszczawa, przemyskie, gmina Bircza.

  Leszcze - Wielkopolska: Leszcze, konińskie, gmina Ko¶cielec.

  Leszczkowski - kresy południowe: Leszczków.

  Leszcznik - Małopolska: Leszcznik, Le¶nik, dzi¶ Li¶nik, tarnobrzeskie, gmina Go¶cieradów.

  Leszczno - Mazowsze: Leszczno, dzi¶ Leszno, warszawskie, gmina Leszno.

  Leszczow - kresy południowe: Leszczow.

  Leszczowski - kresy południowe: Leszczow.

  Leszczski, Les(c)ki - Małopolska: Leszcznik, Le¶nik, dzi¶ Li¶nik, tarnobrzeskie, gmina Go¶cieradów.

  Leszczyński, Leszczeński, Leszczański - Wielkopolska: Leszczno, dzi¶ Leszno, konińskie, gmina Grabów; Leszczno, dzi¶ Leszno, leszczyńskie, miasto; kresy południowe: Leszczna, Le¶na, dzi¶ Leszno, przemyskie, gmina Medyka. Por. Lesznar.

  Leszkowski - Pomorze: Leszkowy, Leszki, dzi¶ Leszkowy, gdańskie, gmina Cedry Wielkie.

  Lesznar - kresy południowe: Leszczna, Le¶na, dzi¶ Leszno, przemyskie, gmina Medyka. Por. Leszczyński.

  Le¶nica - Małopolska: Leszcznica, Le¶nica, dzi¶ Lesnica, kieleckie, gmina Małogoszcz.

  Le¶nic(s)ki, LeĽnic(s)ki - Małopolska: Lesznica, Le¶nica, dzi¶ Le¶nica, kieleckie, gmina Małogoszcz, lub (?) Wielkopolska: LeĽnica Mała i Wielka, dzi¶ LeĽnica Mała, płockie, gmina Łęczyca i LeĽnica Wielka, łódzkie, gmina Parzęczew. Por. LeĽnic(s)ki 1.

  Le¶niowski, Le¶niewski - Mazowsze: Le¶niewo Nadolne i Lesniewo Nagórne, dzi¶ Le¶niewo Dolne i Górne, ciechanowskie, gmina Grudusk; kresy południowe: Le¶niowice.

  Letawski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Letyński - kresy południowe: Letynia, póĽniej Letnia.

  Lewatrowski - Małopolska: Lewartów, Lubartów, miasto, lubelskie.

  Lewic(s)ki - Wielkopolska: Lewice, gorzowskie, gmina Międzychód; Mazowsze: Lewiczyn, radomskie, gmina Bielsk Duży.

  Lewiec(s)ki - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Lewkowski - Wielkopolska: Lewkowo, dzi¶ Lewków, kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolski.

  Lezieński - Wielkopolska: Leziona, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce.

  LeĽnic(s)ki 1 - Wielkopolska: LeĽnica Mała i Wielka, dzi¶ LeĽnica Mała, płockie, gmina Łęczyca i LeĽnica Wielka, łódzkie, gmina Parzęczew.

  LeĽnic(s)ki 2 Por. Le¶nic(s)ki -

  Lężenic(s)ki, Lężanic(s)ki - Mazowsze: Lężenice, dzi¶ Leżenice, radomskie, gmina Głowaczów.

  Lężeński, Lężański, Leżański - Mazowsze (zapisy także z Małopolski): Lężenice, dzi¶ Leżenice, radomskie, gmina Głowaczów.

  Lężyc(s)ki - Mazowsze: Lężenice, dzi¶ Leżenice, radomskie, gmina Głowaczów.

  Lganowski - Wielkopolska: Lganowo, dzi¶ Olganowo, włocławskie, gmina Choceń; Małopolska: Lganów, Olganow, dzi¶ Olganów, kieleckie, gmina Busko-Zdrój.

  Lgiński - Wielkopolska: Lgiń, leszczyńskie, gmina Włoszakowice.

  Lgot Por. Elgot. -

  Lgota Por. Elgota. -

  Lgoc(s)ki Por. Elgotski. -

  Libostowska fem. Por. Lubstowski. -

  Libsztyński - Pomorze: Lubsztyn, dzi¶ Lubstyn, olsztyńskie, gmina Lubawa.

  Lichanic - Mazowsze: Lichanice, dzi¶ Lechanice, radomskie, gmina Warka.

  Lichanice - Mazowsze: Lichanice, dzi¶ Lechanice, radomskie, gmina Warka.

  Lichański - Mazowsze: Lichanice, dzi¶ Lechanice, radomskie, gmina Warka.

  Lichnowski - ¦l±sk: Lichnów, dzi¶ Lichnow koło Beneąova w Czechach.

  Lichtinwalde - Wielkopolska: Krzyżowa (Lichtenwalde), legnickie, gmina ¦cinawa.

  Lichyń - Wielkopolska: Lichyń, dzi¶ Stary Licheń, konińskie, gmina ¦lesin.

  Lichyński - Wielkopolska: Lichyń, dzi¶ Stary Licheń, konińskie, gmina ¦lesin.

  Liczkowski, Łyczkowski 2 - Wielkopolska: Liczki, Łyczki, Liczkowo, Łyczkowo i Likowo, Łykowo, dwie wsie w dawnym powiecie łęczyckim, dzi¶ zaginione. Por. Likowski.

  Lidański (?) - bez lokalizacji.

  Ligański (?), Ligoński (?) - bez lokalizacji.

  Ligotski, Ligoc(s)ki - Wielkopolska: Ligota, kaliskie, gmina Kobyla Góra.

  Lijewo - Wielkopolska: Lijewo, włocławskie, gmina Choceń.

  Likowski, Łykowski - Wielkopolska: Likowo, Łykowo wie¶ w dawnym powiecie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: brak nazwy miejscowej. Por. Liczkowski.

  Linda, Linde - Pomorze: Linda, Linde, Lindenau, wie¶ w dawnej ziemi chełmińskiej, dzi¶ zaginiona; ¦l±sk: Lindau, dzi¶ czę¶ć wsi Pęposzyce, zielonogórskie, gmina Nowe Miasteczko. Por. Lindau, Lindow, Linda(u).

  Lindau - Pomorze: Linda, Linde, Lindenau, wie¶ w dawnej ziemi chełmińskiej, dzi¶ zaginiona; ¦l±sk: Lindau, dzi¶ czę¶ć wsi Pęposzyce, zielonogórskie, gmina Nowe Miasteczko. Por. Linda, Lindow.

  Linderer Por. Lindner. -

  Linderode - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej, por. Lipniki Łużyckie (Linderode), zielonogórskie, gmina Lipniki Łużyckie. Por. Linderode.

  Lindnar Por. Lindner. -

  Lindow - Pomorze: Linda, Linde, Lindenau, wie¶ w dawnej ziemi chełmińskiej, dzi¶ zaginiona. Por. Linda, Lindau.

  Liniewski (?) - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Linnic(s)ka (?) fem. - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Linowski - Wielkopolska: Linowiec, konińskie, gmina Orchowo; Małopolska: Linów, tarnobrzeskie, gmina Zawichost.

  Liński - Wielkopolska: Linie, poznańskie, gmina Lwówek.

  Lipiec(s)ki - kresy południowe: Lipica Dolna i Lipica Wierzchnia.

  Lipiny - Wielkopolska: Lipiny, łódzkie, gmina Nowosolna.

  Lipiński, Lipieński - Wielkopolska: Lipnica, poznańskie, gmina Szamotuły; Lipiny, konińskie, gmina Stare Miasto; Lipiny, pilskie, gmina Margonin; Małopolska(zapisy też z kresów południowych): Lipiny, tarnowskie, gmina Pilzno.

  Lipnica - Małopolska: Lipnica Murowana, tarnowskie, gmina Nowy Wi¶nicz.

  Lipnic(s)ki; Leipneker, Leipniker, Lipneker - Wielkopolska: Lipnica, poznańskie, gmina Szamotuły; Lipnica, sieradzkie, gmina Poddębice; Małopolska: Lipnica, kieleckie, gmina Małogoszcz; Lipnica Murowana, tarnowskie, gmina Nowy Wi¶nicz; Lipnik, krakowskie, gmina Wi¶niowa; Lipnik, tarnobrzeskie, gmina Lipnik; kresy południowe: Lipnik, Lipniki.

  Lipniewski - bez lokalizacji.

  Lipowski - Małopolska: Lipowa, tarnobrzeskie, gmina Opatów.

  Lipski - Wielkopolska: Lipe, kaliskie, gmina Blizanów; Małopolska: Lipa, kieleckie, gmina Radoszyce; Lipa, dzi¶ Lipnik, kieleckie, gmina Kije; Lipie, dzi¶ czę¶ć wsi Sadek, nowos±deckei, gmina Jodłownik; Mazowsze: Lipa Drewnowo, dzi¶ Dewnowo Lipskie, łomżyńskie, gmina Boguty-Pianki; Lipie, radomskei, gmina Błędów; kresy południowe: Lipsko, zamojskie, gmina Zamo¶ć.

  Liptowski Por. Lubostowski. -

  Lisic(s)ki, Lisiski - Mazowsze: Lisice, plockei, gmina Gozdowo.

  Lisiec - Wielkopolska: Lisiec, dzi¶ Lisiec Mały i Lisiec Wielki, konińskie, gmina Stare Miasto. Por. Lisoc(s)ki.

  Lisiec(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Lisieniec(s)ka fem. - kresy południowe: Lisienica.

  Lisinic(s)ki - kresy południowe: Lisienica.

  Lisoc(s)ki - Wielkopolska: Lisiec, dzi¶ Lisiec Mały i Lisiec Wielki, konińskie, gmina Stare Miasto. Por. Lisiec.

  Lisogorski - Małopolska: Lisia Góra, tarnowskie, gmina Lisia Góra.

  Lisow - Małopolska: Lisów, kro¶nieńskie, gmina Skołyszyn lub Lisów, kieleckie, gmina Chmielnik lub Lisów, radomskie, gmina Jedlińsk; Pomorze: Lisow, Lisewo (Lisau), dzi¶ Lisewo, toruńskie, gmina Lisewo.

  Lisowski - Małopolska: Lisów, kro¶nieńskie, gmina Skołyszyn lub Lisów, kieleckie, gmina Chmielnik lub Lisów, radomskie, gmina Jedlińsk; Mazowsze: Lisewo, dzi¶ Lisów, radomskie, gmina Promna.

  Liszczeńska (?), Łyszczeńska (?) fem. - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Liszczowski - kresy południowe: Liszczów.

  Liszczyński (?), Łyszczyński (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Liszek - Małopolska: Liszki, krakowskie, gmina Liszki.

  Lis(z)kowska fem. - Wielkopolska: Liskowo, Liszkowo, dzi¶ Liszkowo, bydgoskie, gmina Rojewo.

  Litwonowski - kresy południowe: Litwinów.

  Liwski - Mazowsze: Liw, siedleckie, gmina Liw.

  Lobin - ¦l±sk: Lubin (Lobin, Lűben), legnickie, miasto.

  Lubaczowski - Małopolska: Lubaczów, przemyskie, miasto.

  Lubalski (?) - Mazowsze: Lubiel, dzi¶ Stary Lubiel, ostrołęckie, gmina Rz±¶nik.

  Luban - ¦l±sk: Lubań (Luban, Lauban), jeleniogórskie, miasto; Pomorze: Łubianka (Luban, Löben, Luben, Lubianki), toruńskie, gmina Łubianka.

  Lubanie - Wielkopolska: Luboń, Lubań, Lubom, dzi¶ Luboń, poznańskie, miasto. Por. Lubomski, Luboński.

  Lubański - Małopolska: Lubania, kieleckie, gmina Chmielnik; Mazowsze (zapisy także z kresów południowych): Lubania, skierniewickie, gmina Sadkowice; ¦l±sk: Lubań (Luban, Lauban), jeleniogórskie, miasto.

  Lubaski - Wielkopolska: Lubasz, pilskie, gmina Lubasz. Por. Lubosz.

  Lubczyc, Libczyc, Lubszyc, Lobszyc - ¦l±sk: Głubczyce (Lobszyc, Lubszyc, Leobschűtz), opolskie, miasto; Małopolska, kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Lubszycer.

  Lubczyński - Wielkopolska: Lubczyna, kaliskie, gmina Wieruszów.

  Lubec(s)ki - Mazowsze: Lubki, Łubki, dzi¶ Nowe Łubki, płockie, gmina Bulkowo.

  Lubelczyk - Małopolska: Lublin, lubelskie, miasto.

  Lubelski, Libelski; Lubliensis - Małopolska: Lublin, lubelskie, miasto. Por. Lublin.

  Lubeski - Wielkopolska: Lubsza, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Lubianic(s)ki - kresy południowe: Lubieniec, Lubienice.

  Lubiankowski, Lubienkowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Lubianków, Lubionków, Lubienków, dzi¶ Lubianków, łódzkie, gmina Głowno.

  Lubiatowski, Libiatowski, Lubietowski - Wielkopolska: Lubiatowo Maior i Lubiatowo Minor, dzi¶ Lubiatowo, poznańskie, gmina Dolsk; Lubiatów, piotrkowskie, gmina Wolborz.

  Lubi±ż - Małopolska: brak nazwy miejscowej; ¦l±sk: Lubi±ż, wrocławskie, gmina Wołów.

  Lubicz - Wielkopolska: Lubicz, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona; Pomorze: Lubicz, dzi¶ Lubicz Dolny i Lubicz Górny, toruńskie, miasto.

  Lubiczski, Lubic(s)ki - Wielkopolska: Lubicz, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Lubiczko, tarnowskie, gmina Gręboszów.

  Lubiechowski - Wielkopolska: Lubiechowo, poznańskie, gmina Kamieniec.

  Lubieczski, Lubiec(s)ki - Wielkopolska: Lubicz, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona.

  Lubiekowski - Wielkopolska: Lubiekowo, dzi¶ Lubikowo, gorzowskie, gmian Przytoczna.

  Lubieniec - kresy południowe: Lubieniec, Lubienice.

  Lubieniec(s)ki - Wielkopolska: Lubieniec, włocławskie, gmina Chodecz; kresy południowe: Lubieniec, Lubienice.

  Lubieński, Libieński, Lubiański, Lubiński - Wielkopolska: Lubień, kaliskie, gmina Lisków lub Lubień, dzi¶ Lubień Kujawski, włocławskie, miasto; kresy południowe: Lubieniec, Lubienice.

  Lubiertowski, Libertowski - Małopolska: Libertow, Lubiertow, Lambertow, Lubertowice, dzi¶ Libertów, krakowskie, gmina Mogilany. Por. Lambertowski.

  Lubieszowski, Lubieszewski - Małopolska: Lubieszow, Lubiszow, Libiszow, dzi¶ Libiszów, piotrkowskie, gmina Opoczno. Por. Lubiszowski.

  Lubiewo - Mazowsze: Lubiewo, Lubiejewo, dzi¶ Stare Lubiejewo, ostrołęckie, gmina Ostrów Mazowiecka; Lubiewo, dzi¶ Lubiejewo, płockie, gmina Bielsk.

  Lubiewski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Lubiewo, Lubiejewo, dzi¶ Stare Lubiejewo, ostrołęckie, gmina Ostrów Mazowiecka; Lubiewo, dzi¶ Lubiejewo, płockie, gmina Bielsk.

  Lubiszowski, Libiszowski, Libiszewski - Małopolska: Lubieszow, Lubiszow, Libiszow, dzi¶ Libiszów, piotrkowskie, gmina Opoczno. Por. Lubieszowski

  Lubkowski - Mazowsze: Lubkowa, dzi¶ Lipków, warszawskie, gmina Stare Babice.

  Lublin - Małopolska: Lublin, lubelskie, miasto. Por. Lubelski.

  Lubochow - Małopolska: Lubochów, Lubochowy, dzi¶ Lubachowy, częstochowskie, gmina Moskorzew.

  Lubocic - Wielkopolska: Lubocice, dzi¶ czę¶ć wsi Karsy, kaliskie, gmina Gołuchów.

  Luboc(s)ki - Wielkopolska (zapis z kresów południowych): Lubocice, dzi¶ czę¶ć wsi Karsy, kaliskie, gmina Gołuchów.

  Lubodzieski - Wielkopolska: Lubodzież, bydgoskie, gmina Lniano.

  Lubom - Małopolska: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: Lubom, dzi¶ Lubomia, katowickie, gmina Lubomia. Por. Lubomski

  Lubomirski - Małopolska: Lubomirz, dzi¶ Lubomierz, tarnowskie, gmina Łapanów.

  Lubomski - Wielkopolska: Lubom, Luboń, Lubań, dzi¶ Luboń, poznańskie, miasto; ¦l±sk: Lubom, dzi¶ Lubomia, katowickie, gmina Lubomia.Por. Lubanie, Lubom, Luboński.

  Lubomyski - Wielkopolska: Lubomy¶l, dzi¶ Lubomy¶le, konińskie, gmina ¦lesin.

  Lubonia - Wielkopolska: Lubonia, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Luboniec(s)ki - Wielkopolska: Lubonia, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Luboński - Wielkopolska: Lubom, Luboń, Lubań, dzi¶ Luboń, poznańskie, miasto; Lubonia, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo. Por. Lubanie, Lubomski.

  Luboradz - Mazowsze(zapis z kresów południowych): Luborzadz, dzi¶ Liberadz, ciechanowskie, gmina Szreńsk.

  Luboski - Wielkopolska: Lubosz, Lubowsze, dzi¶ Lubosz, poznańskie, gmina Kwilcz.

  Lubosz - Wielkopolska: Lubasz, pilskie, gmina Lubasz. Por. Lubaski.

  Luboszyński, Luboszeński - Wielkopolska: Luboszyna, dzi¶ Lubosina, poznańskie, gmina Pniewy.

  Lubowic(s)ki, Łubowic(s)ki - Wielkopolska: Łubowice, Lubowice, dzi¶ Łubowice, poznańskie, gmina Kiszkowo.

  Lubowiec(s)ki - Wielkopolska: Lubowiec, dzi¶ Lubówiec, włocławskie, gmina Skępe.

  Lubraniec - Wielkopolska: Ludbraniec, Lubraniec, dzi¶ Lubraniec, włocławskie, miasto. Por. Ludbrański.

  Lubrzski (?) - Wielkopolska: Lubrza (Liebenau, Lubnow), zielonogórskie, gmina Lubrza.

  Lubstowski, Libstowski - Wielkopolska: Lubstów, konińskie, gmina Sompolno.

  Lubszycer, Lobszycer - Małopolska: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: Głubczyce ((Lobszyc, Lubszyc, Leobschűtz), opolskie, miasto. Por. Lubczyc.

  Lubszyński - Wielkopolska: Lubszyn, dzi¶ Lubsin, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski.

  Luchowski - Wielkopolska: Luchowo, pilskie, gmina Łobżenica; kresy południowe: Luchow, dzi¶ Luchów Dolny i Luchów Górny, zamojskie, gmina Tarnogród.

  Ludbrański, Lubrański - Wielkopolska: Ludbraniec, Lubraniec, dzi¶ Lubraniec, włocławskie, miasto. Por. Lubraniec.

  Ludomski - Wielkopolska: Ludomy, Ludomie, dzi¶ Ludomy, pilskie, gmina Ryczywół.

  Ludowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ludzic(s)ki - Wielkopolska: Ludzisko, Ludzicko, dzi¶ Ludzisko, bydgoskie ,gmina Janikowo.

  Luliński - Wielkopolska: Lulino, dzi¶ Lulin, poznańskie, gmina Oborniki.

  Lusowski - Wielkopolska: Lusowiec, Lusowo, Luszowo, Losowo, dzi¶ Lusowo, poznańskie, gmina Tarnowo Podgórne.

  Lutecz(s)ki, Lutec(s)ki - Małopolska: Lutcza, rzeszowskie, gmina Niebylec.

  Lutkowski, Ludkowski - Wielkopolska: Lutkowo, Ludkowo, dzi¶ Ludkowo, bydgoskie, gmina Pako¶ć; kresy południowe: Lutkowice, Lutków, Lutkowce, Łatkowce, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Lutogiewska fem. - Wielkopolska: Lutogniew, kaliskie, gmina Krotoszyn.

  Lutomirski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej, por. Wielkopolska: Lutomirsko, dzi¶ Lutomiersk, sieradzkie, gmina Lutomiersk.

  Lutomski - Wielkopolska: Lutomie, dzi¶ Lutom, poznańskie, gmina Sieraków.

  Lutsławski, Luc(s)ławski - Wielkopolska: Lutosławice, dzi¶ Lutosławice Szlacheckie i Lutosławice Rz±dowe, piotrkowskie, gmina Grabica; Małopolska: Lucławice, dzi¶ Lusławice, tarnowskie, gmina Zakliczyn.

  Lutyń - bez lokalizacji; por. może Wielkopolska: Lutynia, kaliskie, gmina Dobrzyca.

  Lutyński, Lityński, Luteński - Wielkopolska: Lutynia, kaliskie, gmina Dobrzyca; ¦l±sk: Lutynia, dzi¶ Lutyne kolo Bohumina w Czechach.

  Lwowczyk - Małopolska: brak nazwy miejscowej, por. kresy południowe: Lwów. Por. Leopolita.

  Lwowska fem. - kresy południowe: Lwów. Por. Leopolita.

  Łabaniewski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Łabęski, Łambęc(s)ki, Łambęski, Łambęc(s)ki - kresy południowe: ŁabędĽ, czę¶ć wsi Dzików, dzi¶ Stary i Nowy Dzików, przemyskie, gmina Stary Dzików. Por. Łabuc(s)ki.

  Łabic(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Łabienik (?) - Pomorze: Łabienik, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Łabiski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Łabiszyn, bydgoskie, miasto; Łabiszyn, dzi¶ Łabiszynek, poznańskie, gmina Gniezno.

  Łabiszyn - Wielkopolska: Łabiszyn, bydgoskie, miasto; Łabiszyn, dzi¶ Łabiszynek, poznańskie, gmina Gniezno.

  Łabiszyno - Wielkopolska: Łabiszyn, bydgoskie, miasto; Łabiszyn, dzi¶ Łabiszynek, poznańskie, gmina Gniezno.

  Łabiszyński - Wielkopolska: Łabiszyn, bydgoskie, miasto.

  Łaboski (?) - bez lokalizacji.

  Łabuc(s)ki - kresy południowe: ŁabędĽ, czę¶ć wsi Dzików, dzi¶ Stary i Nowy Dzików, przemyskie, gmina Stary Dzików. Por. Łabęski.

  Łabuński - kresy południowe: Łabunie, zamojskie, gmina Łabunie.

  Ładziński - kresy południowe: Ładzin, dzi¶ Ladzin, kro¶nieńskie, gmina Rymanow.

  Łagiewnic(s)ki, Łagownic(s)ki, Łagiewniski - Wielkopolska: Łagiewniki, dzi¶ czę¶ć miasta Łodzi; Łagiewniki, poznańskie, gmina Pobiedziska; Małopolska: Łagiewniki, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie; Łagiewniki, wie¶ w dawnym powiecie strzyrzyckim, dzi¶ zaginiona.

  Łagownik - Małopolska: Łagiewniki, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie.

  (Łagow) - ¦l±sk: Łagów (Logau), zielonogórskie, gmina Łagów.

  Łagowski, Łagiewski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Łagowo, leszczyńskie, gmina Krzywiń; Małopolska: Łagiewniki, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie; Łagiewniki, wie¶ w dawnym powiecie strzyrzyckim, dzi¶ zaginiona; Łagów, kieleckie, gmina Łagów; ¦l±sk: Łagów, zielonogórskie, gmina Łagów.

  Łahodow - kresy południowe: Łahodow.

  Łahodowski, Łahadowski, Łohadowski, Hłahodowski, Ładowski - kresy południowe: Łahodow.

  Łajski (?) - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Łańcuski; Lancuter - kresy południowe: Łańcut, rzeszowskie, miasto.

  Łańcut - kresy południowe: Łańcut, rzeszowskie, miasto.

  Łaniętski, Łanięc(s)ki - Wielkopolska: Łanięta, włocławskei, gmina Chodecz.

  Łański - Małopolska: Łany Małe i Łany Wielkie, katowickie, gmina Żarnowiec.

  Łapanowski - Małopolska: Łapanów, tarnowskie, gmina Łapanów.

  Łapczyc(s)ki, Łapczyski, Łapczyc(s)ki - Małopolska: Łapczyca, Łapszyca, dzi¶ Łapczyca, tarnowskie, gmina Bochnia.

  Łapkowski - Wielkopolska: Łapkowo, wie¶ w dawnym powiecie kaliskim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Łapki.

  Łasic(s)ki - Wielkopolska: (?) Łasica, dzi¶ czę¶ć miasta Włocławek, włocławskie; Mazowsze: Łasice, warszawskie, gmina Tułowice.

  Łasiszewski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Łaskawski - Wielkopolska: Łaskawy, dzi¶ czę¶ć wsi Klęka, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±.

  Łaski - Wielkopolska: Łasko, dzi¶ Łask, sieradzkie, miasto; Mazowsze: Ła¶ Toczyłowo, łomżyńskie, gmina Zawady.

  Łastowski - kresy południowe: Łastówka.

  Łaszczyński, Łaszczeński - Wielkopolska: Łaszczyno, dzi¶ Łaszczyn, leszczyńskie, gmina Rawicz.

  Łaszewski, Ł±szewski - Mazowsze: Łęszewo, Łaszewo, dzi¶ Łaszewo, ciechanowskie, gmina Siemi±tkowo Koziebrodzkie.

  Łaszowski - Wielkopolska: Łaszow, dzi¶ Łaszew, sieradzkie, gmina Wierzchlas.

  Łaszyński (?) - bez lokalizacji.

  Ławnic(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ławec(s)ki - Wielkopolska: Ławki, bydgoskie, gmina Trzemeszno.

  Ławęc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Ławic(s)ki - Wielkopolska: Ławica, poznańskie, gmina Sieraków.

  Ławr(y)kowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Ławski - Mazowsze: Ławsko, dzi¶ Ławsk, łomżyńskie, gmina W±sosz; Ławy, ostrołęckie, gmina Rzekuń.

  Ławszowski - Małopolska: Łapszow, Ławszow, dzi¶ Łapszów, kieleckie, gmina Koszyce.

  Łaziec(s)ki - Wielkopolska: ŁaĽce, czę¶ć wsi ¦l±dkowice, piotrkowskie, gmina Dłutów.

  Łazieski (?) - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Łazowski - Mazowsze: Łazy Podkrojewo, dzi¶ Łazy, ciechanowskie, gmina Strzegowo-Osada.

  ŁaĽnic(s)ki - Wielkopolska: ŁaĽnino, Łazin, dzi¶ Łazin, skierniewickie, gmina Bielawy.

  ŁaĽniewski, ŁaĽniowski - Mazowsze (zapisy także z kresów południowych): ŁaĽniewo, dzi¶ ŁaĽniew, warszawskei, gmina Błonie.

  ŁaĽniński, Łaziński, ŁaĽniski - Wielkopolska: ŁaĽnino, Łazin, dzi¶ Łazin, skierniewickie, gmina Bielawy.

  Ł±c(s)ki, Łęc(s)ki, Ł±ski, Łęski - Wielkopolska: Ł±kie, dzi¶ Ł±ki Wielkie, włocławskie, gmina Lubraniec; Ł±kie, bydgoskie, gmina Strzelno; Łęka, plockie, gmina Pi±tek; Łęki Małe i Łęki Wielkie, poznańskie, gmina Kamieniec; Łęki, płockie, gmina Krzyżanów; Małopolska: Ł±ka, dzi¶ Łęg Tarnowski, tarnowskie, gmina Żabno; Ł±czno, dzi¶ Ł±czna, kieleckie, gmina Suchedniów; ¦l±sk: Ł±ka, Wilcze Ł±ki, dzi¶ Ł±ki Kozielskie, opolskie, gmina Le¶nica; kresy południowe: Ł±ka, rzeszowskie, gmina Trzebownisko; Łuka. Por. Łuc(s)ki, Łuka.

  Ł±ka - Wielkopolska: Ł±ka, dzi¶ Łęka, płockie, gmina Łęczyca; Małopolska: Łęka, dzi¶ Łęka, czę¶ć miasta Dabrowa Górnicza, katowickie.

  Ł±koc(s)ki, Łękoc(s)ki - Wielkopolska: Łękocino, dzi¶ Łękocin, bydgoskie, gmina Inowrocław; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Ł±korski - kresy południowe: Łękorz, dzi¶ Łęgorze, kro¶nieńskie, gmina Jasło.

  Łbowski (?) - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Łebkowski - Mazowsze: Łebki, ciechanowskie, gmina Strzegowo-Osada, Łebki Wielkie, ciechanowskie, gmina Ojrzeń.

  Łekieński, Łekiński - Wielkopolska: Łekno, pilskie, gmina W±growiec.

  Łekna - Wielkopolska: Łekno, Łekna, dzi¶ Łekno, pilskie, gmina W±growiec.

  Łęczyca; Lancicia - Wielkopolska: Łęczyca, plockie, miasto.

  Łęczyc(s)ki, Łęczyski - Wielkopolska: Łęczyca, plockie, miasto.

  (Łęczyczan); Lancziczanus - Wielkopolska: Łęczyca, plockie, miasto.

  Łęganiowski, Łaganowski - Małopolska: Łaganow, Łęganow, dzi¶ Łaganów, krakowskei, gmina Proszowice.

  Łęgno - kresy południowe: brak nazwy miejscowej; por. (?) Wielkopolska: Łęgno, Łęgnowo (Langenau), dzi¶ Łęgoń, leszczyńskie, gmina Wschowa.

  Łęgowski - Wielkopolska: Łęgowo, pilskie, gmina W±growiec; Małopolska: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Łękawski - Małopolska: Łękawa, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka.

  Łękowski - Wielkopolska: Łękowice, dzi¶ Łankowice, bydgoskie, gmina Kcynia; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Łępica - Mazowsze: Łempice, Łępice, dzi¶ Łempice, łomżyńskie, gmina W±sosz; Łempice, Łępice, dzi¶ Łępice, ciechanowskie, gmina Pokrzywnica.

  Łępic(s)ki - Mazowsze: Łempice, Łępice, dzi¶ Łempice, łomżyńskie, gmina W±sosz; Łempice, Łępice, dzi¶ Łępice, ciechanowskie, gmina Pokrzywnica.

  Łęski, Łęc(s)ki - Wielkopolska: Łężce, poznańskie, gmina Skrzypsko Wielkie; Łęg, poznańskie, gmina ¦rem; Małopolska: Łęg, dzi¶ Łęg Rochowski, tarnobrzeskie, gmina Ożarów. Por. Łężec(s)ki

  Łętkowski - Wielkopolska: Łętkowo, dzi¶ Łętków, plockie, gmina Góra ¦więtej Małgorzaty; Małopolska: Łętkowice, krakowskie, gmina Radziemice.

  Łętowieński, Łętowiański - kresy południowe: Łętownia, przemyskie, gmina Przemy¶l.

  Łętowski - Mazowsze: Łętowo, dzi¶ Łętowo-D±b, łomżyńskie, gmina Kołaki Ko¶cielne.

  Łężec(s)ki - Wielkopolska: Łężce, poznańskie, gmina Dębowa Ł±ka.

  Łobdow - Pomorze: Łobdowo, toruńskie, gmina Dębowa Ł±ka.

  Łobeski, Łobec(s)ki - Wielkopolska: Łobez, kaliskie, gmina Jaraczewo.

  Łobez - Wielkopolska: Łobez, kaliskie, gmina Jaraczewo.

  Łobżenica - Wielkopolska: Łobżenica, pilskie, miasto.

  Łobżeński - Wielkopolska: Łobżenica, pilskie, miasto.

  Łochoc(s)ki - Wielkopolska: Łochocino, dzi¶ Łochocin, włocławskie, gmina Lipno.

  Łochowski - Mazowsze: Łochów, piotrkowskie, gmina Żelechinek.

  Łochyński - Małopolska: Łochyńskie, piotrkowskie, gmina Rozprza.

  Łodwigowski - Mazowsze: Łodwigowo Czarnowo i Łodwigowo Załuski, dzi¶ Czarnowo i Załuski, łomżyńskie, gmina Szczuczyn.

  Łodziński - kresy południowe (zapisy także z Małopolski): Łodzina, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Łodzia - Wielkopolska: Łodzia, dzi¶ ŁódĽ, poznańskie, gmina Stęszew.

  Łodz(s)ki, Włodz(s)ki - Wielkopolska: Łodzia, dzi¶ ŁódĽ, poznańskie, gmina Stęszew.

  Łomieński - Małopolska: Łomno, kieleckie, gmina Pawłów; Mazowsze: Łomny Małe, dzi¶ Łomianki, warszawskie, gmina Łomianki.

  Łomża - Mazowsze (zapisy także z kresów południowych): Łomża, Łomża Stara, dzi¶ Łomża, łomżyńskie, miasto.

  Łomżyca - Mazowsze: Łomżyca, dzi¶ Łomzyca-Przedmie¶cie, czę¶ć miasta Łomży, łomżyńskie.

  Łoniec(s)ki (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Łoniwski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Łoński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Łopaciński, Łopacieński - Małopolska, kresy południowe: Łopatno, tarnobrzeskie, gmina Iwaniska.

  Łopac(s)ki - Mazowsze: Łopacino, dzi¶ Łopacin, ciechanowskie, gmina Sońsk; kresy południowe: Łopacin, Łopatyn.

  Łopienno - Wielkopolska: Łopienno, poznańskie, gmina Mieleszyn.

  Łopieński - Wielkopolska: Łopienno, poznańskie, gmina Mieleszyn.

  Łopnic(s)ki (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Łopuchowski - Wielkopolska: Łopuchowo, poznańskie, gmina Murowana Go¶lina; Małopolska, kresy południowe: Łopuchowo, rzeszowskie, gmina Ropczyca.

  Łopuski - kresy południowe: Łopuszka Mała i Łopuszka Wielka, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Łopuszka - kresy południowe: Łopuszka Mała i Łopuszka Wielka, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Łopuszyński - Małopolska: Łopuszno, kieleckie, gmina Łopuszno.

  Łosiński - Wielkopolska: Łosiniec, poznańskie, gmina Skoki.

  Łos(i)owski - Mazowsze: Łosowo, Łosiowo, dzi¶ Łosewo, ciechanowskie, gmina Pokrzywnica.

  Łoski - Mazowsze: Ło¶, warszawskie, gmina Prażmów.

  Łoskuński - Wielkopolska: Łoskuń, dzi¶ Łoskoń, poznańskie, gmina Murowana Go¶lina.

  Łotatnic(s)ki - kresy południowe: Łotatniki.

  Łowczowski, Łowczewski - Małopolska: Łowczów, tarnowskie, gmina Tuchów; Mazowsze: Łowczewo, Łuszczewo Większe i Mniejsze, dzi¶ Łuszczew i Łuszczewek Stary i Nowy, warszawskie, gmina Błonie.

  Łowczyc(s)ki - kresy południowe: Łowczyce.

  Łowczyc(z) - kresy południowe: Łowce, przemyskie, gmina Chłopice. Por. Łowiec(s)ki.

  Łowęciński - Wielkopolska: Łowęcino, dzi¶ Łowęcin, poznańskie, gmina Swarzędz.

  Łowęc(s)ki - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych) : Łowęcino, dzi¶ Łowęcin, poznańskie, gmina Swarzędz; Łowęcice, kaliskie, gmina Jaraczewo.

  Łowicz - Mazowsze: Łowicz, skierniewickie, miasto.

  Łowicz(s)ki, Łowic(s)ki - Wielkopolska: Łowicz, dzi¶ Łowiczek, włocławskie, gmina B±dkowo; Mazowsze: Łowicz, skierniewickie, miasto.

  Łowiec(s)ki - kresy południowe: Łowce, przemyskie, gmina Chłopice. Por. Łowczyc(z).

  Łowieński - Małopolska: Łowinia, Łowienia, dzi¶ Łowinia, kieleckie, gmina Sędziszów.

  Łowinia - Małopolska: Łowinia, Łowienia, dzi¶ Łowinia, kieleckie, gmina Sędziszów.

  Łowinic(s)ki - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Łowinia, Łowienia, dzi¶ Łowinia, tarnobrzeskie, gmina Lipnik.

  Łowiniec(s)ki - Małopolska: Łowinia, Łowienia, dzi¶ Łowinia, tarnobrzeskie, gmina Lipnik.

  Łowiszewski - Wielkopolska: Łowiszewo, dzi¶ Łojszewo, włoclawskei, gmina Kowal.

  Łoziński - kresy południowe: Łozina.

  Łozowski - kresy południowe: Łozow, wie¶ w dawnej ziemi przemyskiej, dzi¶ zaginiona.

  Łubiany - Mazowsze: Łubiane, łomżyńskie, gmina Grabowo.

  Łubkowski - kresy południowe: Łubki, lubelskie, gmina wojciechow.

  Łubnic(s)ki - Wielkopolska: Łubnice, płockie, gmina Pi±tek; Mazowsze: Łubnica Krusze, dzi¶ Łubnice Krusze, łomżyńskie, gmina Kołaki Ko¶cielne.

  Łubowski - Wielkopolska: Łubowo, poznańskie, gmina Łubowo; kresy południowe: Łubów.

  Łuc(s)ko - kresy południowe: Łuck.

  Łuc(s)ki - kresy południowe: Łuka. Por. Ł±c(s)ki.

  Łuka - kresy południowe: Łuka. Por. Ł±c(s)ki.

  Łuczanowski, Łuc(z)yjanowski - Małopolska: Łuczyjanowice, dzi¶ Łuczanowice, czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie.

  Łuczyca - Małopolska: Łuczyce, krakowskie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

  Łuczyc(s)ki - Małopolska: Łuczyce, krakowskie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca; kresy południowe: Łuczyce, przemyskie, gmina Przemy¶l.

  Łuczydleński - Wielkopolska: Łuczydlno, dzi¶ Łuczywno, konońskie, gmina Osiek Mały.

  Łuczyński - kresy południowe: Łuczyńce.

  Ługowski - Małopolska: Ługów, lubelskie, gmina Jastków.

  Łukanowski - Małopolska: Łukanowice, tarnowskie, gmina Wojnicz.

  Łukaszowic, Łukaszewic - ¦l±sk: Łukaszowice, wrocławskie, gmina ¦więta Katarzyna.

  Łukawski - Małopolska: Łukawa, tarnobrzeskie, gmina Dwikozy.

  Łukomski - Wielkopolska: Łukom, konińskie, gmina Zagórów.

  Łukow - Wielkopolska: Łukowo, poznańskie, gmina Oborniki; Łukowo, pilskie, gmina Wagrowiec; ¦l±sk: Łuków, katowickie, gmina Gaszowice.

  Łukowic(s)ki - Małopolska: Łukowica, nowos±deckie, gmina Łukowica.

  Łukowo - Wielkopolska: Łukowo, poznańskie, gmina Oborniki.

  Łukowski; Lucoviensis - Wielkopolska: Łukowo, poznańskie, gmina Oborniki;

  Łuniewski - Wielkopolska: Łuniewo, dzi¶ Łoniewo, leszczyńskie, gmina Osieczna; Mazowsze: Łuniewo, dzi¶ Łoniewo, płockie, gmina Radzanowo.

  Łunow - Pomorze: Łojewo (Lauenhof, Lunow), elbl±skie, gmina Płoskinia.

  Łuszczkowski - Małopolska: Łuszczowice, Łuszczow, dzi¶ zaginiony przysiółek wsi Kobylany, krakowskie, gmina Zabierzów.

  Łuszczowski - Małopolska: Łuszczowice, Łuszczow, dzi¶ zaginiony przysiółek wsi Kobylany, krakowskie, gmina Zabierzów; kresy południowe: Łuszczów, zamojskie, gmina Uchanie.

  Łuszkowski - Wielkopolska: Łuszkowo, leszczyńskie, gmina Krzywin.

  Łutowieński, Łutowiński - kresy południowe: (?) Lutownia, lub Łutownia, dzi¶ Łętownia, przemyskie, gmina Przemy¶l.

  Łychowski - Mazowsze: Łychowo, dzi¶ Łychów, radomskie, gmina Jasieniec.

  Łyczewski - Mazowsze: Łyczewo, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Łyczkowski 1 - Mazowsze: Łyczki i Łyczki Pog±sty, dzi¶ Chró¶cice Łyczki, ciechanowskie, gmina Sońsk.

  Łyczkowski 2 por. Liczkowski. -

  Łyczyński, Łyczeński - Wielkopolska: Łyczyno, dzi¶ Łyczyn, kaliskie, gmina Stawiszyn.

  Łyskowski por. Likowski -

  Łysakowski - Małopolska: Łysaków, rzeszowskie, gmina Czermin.

  Machciński - Mazowsze: Machcino Konarskie, dzi¶ Machcino, płockie, gmina Bielsk.

  Machec(s)ki por. Mochetski. -

  Machowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Machów, dzi¶ czę¶ć miasta Tarnobrzeg, tarnobrzeskie.

  Maciczyński - Małopolska: Maciczyna, dzi¶ Macieczyna, kieleckie, gmina Koszyce.

  Maciejowski, Maciejewski, Maciowski, Maciewski - Wielkopolska: Macewo, dzi¶ Macew, kaliskie, gmina Gołuchów; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Maciejowice, siedleckie, gmina Maciejowice.

  Maciejuszowski - Wielkopolska: Maciejuszowice, dzi¶ Maciszewice, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Madalański, Madaleński, Medalański, Medelański, Medolański, Madulański, Mediolański; Mediolanensis - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; może nazwa miejscowa Mediolan we Włoszech.

  Magnuc(s)ki - kresy południowe: por. Magnusze, dzi¶ Magnusy, sieradzkie, gmina Wodzierady.

  Magnuski - Wielkopolska: Magnusze, dzi¶ Magnusy, sieradzkie, gmina Wodzierady.

  Magnuszewski, Magnuszowski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Magnuszewice, kaliskie, gmina Kotlin; Mazowsze: Magnuszewo Kotowo, dzi¶ Magnuszew Duży i Magnuszew Mały, ostrołęckie, gmina Szelków.

  Majakowski por. Mojkowski. -

  Makoc(s)ki - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Makocice, krakowskie, gmina Proszowice.

  Makot por. Makoc(s)ki. -

  Makowic(s)ki - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Makowiec, włocławskie, gmina Kikół.

  Makowiec(s)ka fem. - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Makowiec, włocławskie, gmina Kikół.

  Makowieński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Makowiski - Mazowsze: (?) Makowica, ostrołęckei, gmina Szelków.

  Makowski - Małopolska: Makow, dzi¶ Maków, krakowskie, gmina Gołcza; Makow, dzi¶ Maków Podhalański, bielskie, miasto; Mazowsze: Makow, dzi¶ Maków, skierniewickie, gmina Skierniewice; Makow, dzi¶ Maków Mazowiecki, ostrołęckie, miasto; Makowo Bure, dzi¶ Makowskie, łomżyńskie, gmina Jedwabne; ¦l±sk: Makow, dzi¶ Maków, katowickie, gmina Pietrowice Wielkie; kresy południowe: Makowa, przemyskie, gmina Fredropol.

  Makowo - Małopolska: Makow, dzi¶ Maków, krakowskie, gmina Gołcza; Makow, dzi¶ Maków Podhalański, bielskie, miasto.

  Makuszewski, Makuszowski - Wielkopolska: Makuszewo, wies w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona.

  Malawski, Malowski - kresy południowe: Malawa, Malowa, dzi¶ Malawa, rzeszowskie, gmina Krasne.

  Malczewski, Malczowski - Wielkopolska: Malczewo, poznańskie, gmina Niechanowo; Małopolska: Malcowo, Malczow, dzi¶ Malczew, radomskie, gmina Skaryszew.

  Malczyc(s)ki - kresy południowe: Malczyce. Por. Malec(s)ki.

  Malechow - kresy południowe: Malechów.

  Malechowski - Wielkopolska: Malechowo, dzi¶ Małachowo, poznańskie, gmina Dolsk; kresy południowe: Malechów.

  Malec(s)ki, Małec(s)ki - Wielkopolska: Malcz, dzi¶ Małecz, piotrkowskie, gmina Lubochnia; kresy południowe: Malczyce. Por. Malczyc(s)ki.

  Maleczkowski - kresy południowe: Maleczkowice.

  Maleszkowski - kresy południowe: Maleczkowice.

  Maleszowski, Maleszewski - Małopolska: Maleszowa, kieleckie, gmina Pierzchnica; Mazowsze: Maliszew-Porkusy, dzi¶ Maliszewo-Perkusy, Maliszewo-Łynki, łomżyńskie, gmina Zawady.

  Maleszyna - bez lokalizacji.

  Maleszyński - bez lokalizacji.

  Malewski - Wielkopolska: Malewo, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Malęciński - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Malęcin, dzi¶ Małęczyn, radomskie, gmina Gózd.

  Malic(s)ki - Wielkopolska: Malice, bydgoskie, gmina Kcynia; kresy południowe: Malice, zamojskie, gmina Werbkowice.

  Malinowski, Malenowski - kresy południowe: Malinówka, kro¶nieńskie, gmina Haczów.

  Maliński 1 - Wielkopolska: Malinino, wie¶ w dawnym powiecie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; Małe, sieradzkie, gmina Poddębice.

  Maliński 2, Małyński - Wielkopolska: Malinie, kaliskie, gmina Pleszew lub Małyń, sieradzkie, gmina Zadzim; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Malowski por. Malawski -

  Malski - Wielkopolska: Małe, sieradzkie, gmina Poddębice; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Mała, rzeszowskie, gmina Ropczyce.

  Maluński - kresy południowe: Malonisz, dzi¶ Maloniż, zamojskie, gmina Łaszczów.

  Malżycki - Małopolska: Malżyce, kieleckie, gmina Czarnocin.

  Malżyński - Małopolska: Malżyn, tarnobrzeskie, gmina Lipnik.

  Małachowski - Wielkopolska: Małachowo, konińskie, gmina Witkowo.

  Małgowski - Wielkopolska: Maligowo, Małgowo, dzi¶ Małgów, kaliskie, gmina Lisków.

  Małkowski - Wielkopolska: Małkowo, dzi¶ Małków, sieradzkie, gmina Warta; Mazowsze: Małkowo, dzi¶ Małków, siedleckie, gmina Po¶więtne.

  Małochowski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Małachowo, konińskie, gmina Witkowo.

  Małochrzybski, Małokrzybski - Wielkopolska: Małochrzybski, Chrzybsko, dzi¶ Chrzypsko Małe, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie.

  Małoc(s)ki - Wielkopolska: Małocino, dzi¶ Małocin, bydgoskie, gmina Nakło.

  Małogoszczski, Małogosc(s)ki, Małogoski; Malogostiensis - Małopolska: Małogoszcz, kieleckie, gmina Małogoszcz.

  Małoski - Małopolska: Małoszyce, tarnobrzeskie, gmina Sadowie.

  Małoszowski - Małopolska: Małoszow, wie¶ w dawnym powiecie szczyrzyckim, dzi¶ zaginiona.

  (Małoszyce) - Pomorze: Małoszyce, słupskie, gmina Nowa Wie¶ Lęborska.

  Małowski Por. Malawski -

  Małowysoc(s)ki - Wielkopolska: Wysoka Mała, pilskie, gmina Wysoka.

  Małuski - Wielkopolska: Małuszyn, dzi¶ Maluszyn, częstochowskie, gmina Żytno; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Małusza Błotna, ¦rednia i Stara, dzi¶ Małusy Małe i Wielkie, częstochowskie, gmina Mstów.

  Małuszyński - Małopolska: Małuszyn, dzi¶ Maluszyn, częstochowskie, gmina Żytno.

  Małyński Por. Maliński 2. -

  Małyski Por. Małuski. -

  Małyszyński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Manastyrzyski - kresy południowe: Monasterzyska, Manasterzyska. Por. Monastyrski.

  Maniowski - Małopolska: Maniowice, Maniow, dzi¶ Maniowy, nowos±deckie, gmina Czorsztyn.

  Mańczyc(s)ki; Mańczyska fem. - Wielkopolska: Mańczyce, dzi¶ Manieczki, poznańskie, gmina Brodnica.

  Mańczyński - Wielkopolska: Mańczyce, dzi¶ Manieczki, poznańskie, gmina Brodnica.

  Mańkowo - Wielkopolska: Mańkowo, wie¶ w dawnym powiecie kaliskim, dzi¶ zaginiona.

  Mańkowski - Wielkopolska: Mańkowo, wie¶ w dawnym powiecie kaliskim, dzi¶ zaginiona.

  Marchoc(s)ki - Małopolska: Marchocice, kieleckie, gmina Racławice- Pałecznica.

  Marcinkowski - Wielkopolska: Marcinkowo, dzi¶ Marcinkowo Dolne i Górne, bydgoskie, gmina G±sawa; Małopolska: Marcinkowice, nowos±deckie, gmina Chełmiec; Marcinkowice, tarnowskie, gmina Radłów; Marcinkowice, Marcinowice, dzi¶ Marcinowice, kieleckie, gmina Kozłów; Marcinkowice, Marcinowice, dzi¶ Marcinkowice, kieleckie, gmina Charsznica; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Marcinowski - Małopolska: Marcinkowice, Marcinowice, dzi¶ Marcinowice, kieleckie, gmina Kozłów; Marcinkowice, Marcinowice, dzi¶ Marcinkowice, kieleckie, gmina Charsznica.

  Marciski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Margonin - Wielkopolska: Margonin, pilskie, miasto.

  Margoniński - Wielkopolska: Margonin, pilskie, miasto.

  Margoński, Marguński - Wielkopolska: Margonin, pilskie, miasto; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Markowski - Wielkopolska: Małopolska: Markowice, poznańskie, gmina Kleszczewo; Małopolska: Markowice, częstochowskie, gmina Koziegłowy; ¦l±sk: Markowice, katowickie, gmina Racibórz.

  Markuszewska fem. - Wielkopolska: Markuszewice, wies w dawnym powiecie inowrocławskim, dzi¶ zaginiona.

  Markuszowski - Małopolska: Markuszow, Markuszowice, dzi¶ Markuszów, lubelskie, gmina Kurów.

  Marlowski - Wielkopolska: Marlewy, Marlewo, dzi¶ Marlewo, czę¶c miasta Poznania, poznańskie.

  Marmuszowski - kresy południowe: Marmuszowice.

  Marski - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Marszałkowski - Wielkopolska: Marszałkowo, sieradzkei, gmina BrzeĽnio.

  Marszczybrodski, Marszczybrodzki - Małopolska: Marszczybrody, dzi¶ Mo¶cibrody, siedleckei, gmina Wi¶niew.

  Marszelec(s)ki, Marzelec(s)ki - Wielkopolska: Marzelewo, Marszelewo, dzi¶ Marzelewo, poznańskie, gmina Wrze¶nia.

  Marszelewski, Marzelewski, Marszelowski, Marzelowski - Wielkopolska: Marzelewo, Marszelewo, dzi¶ Marzelewo, poznańskie, gmina Wrze¶nia.

  Marszowska fem. - Wielkopolska: Marszewo, poznańskie, gmina ¦rem; Marszewo, dzi¶ Marszew, kaliskie, gmina Pleszew.

  Marszowski, Marszewski - Małopolska: Marszowice, krakowskie, gmina Gdów; Pomorze: Marszewo, gdańskie, gmina Przywidz.

  Martynowski - kresy południowe: Martynów.

  Marwic - Pomorze: Marwica (Marwitz), elbl±skie, gmina Rychliki.

  Maryszewski, Marzyszewski - Wielkopolska: Maryszewo, Marzyszewo, wie¶ we wschodniej Wielkopolsce, zaginiona.

  Marzeński - Wielkopolska: Marzecino, dzi¶ Marzenin, poznańskie, gmina Wrze¶nia.

  Marzęc(s)ki - Małopolska: Marzęcin, kieleckie, gmina Pińczów.

  Masłomi±ca - Małopolska: Masłomi±ca, krakowskie, gmina Michałowice.

  Masłomi±c(s)ki, Masłomięc(s)ki - Małopolska: Masłomi±ca, krakowskie, gmina Michałowice; kresy południowe: Masłomiecz, Masłomęcz, dzi¶ Masłomęcz, zamojskie, gmina Hrubieszów.

  Masłowski - Wielkopolska: Masłowo, poznańskie, gmina Dolsk; Masłowice, sieradzkie, gmina Wieluń; Masłowice, piotrkowskie, gmina Masłowice; Małopolska: Masłow, dzi¶ Masłów Pierwszy i Drugi, kieleckie, gmina Masłów.

  Masłuński - Małopolska: (?) Masłońskie, Masłow, dzi¶ Masłów, kieleckie, gmina Masłów.

  Maszenic(s)ki - Wielkopolska: Maszenice, bydgoskie, gmina Kruszwica.

  Maszeński - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Maszewski - Wielkopolska: Maszew, sieradzkie, gmina Warta; kresy południowe: Maszów, zamojskie, gmina Rudnik.

  Maszkowic - Małopolska: Maszkowice, nowos±deckie, gmina Ł±cko.

  Maszkowo - Wielkopolska: Maszkowo, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona.

  Maszyc(s)ki - Małopolska: Maszyce, krakowskie, gmina Skała.

  Matczyński - Małopolska: Matczyn, lubelskie, gmina Bełżyce.

  Mateczski, Matec(s)ki - kresy południowe: Matecz, Matcze, dzi¶ Matcze, zamojskie, gmina Horodło.

  Matkowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Mazow - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Mazowski - Mazowsze: Mazowo, Mazewo, dzi¶ Mazewo, łomżyńskie, gmina Szczuczyn; Mazowo Maior i Mazowo Babie, dzi¶ Mazewo Sworskie i Mazewko, ciechanowskie, gmina Nasielsk.

  Mazurowski - bez lokalizacji.

  Mażejski (?) - bez lokalizacji.

  M±kobod(s)ki, M±kobodzki - kresy północne: M±kobody, dzi¶ Mokobody, siedleckie, gmina Mokobody.

  M±koliński - Wielkopolska: M±kolino, dzi¶ Makolno, konińskie, gmina Sompolno.

  M±koski - Wielkopolska: Mękoszyno, dzi¶ M±koszyn, konińskie, gmina Wierzbinek.

  M±towski - Małopolska: Mętow, M±tow, dzi¶ Mętów, lubelskie, gmina Głusk.

  Mdzewski, Mdzowski - Mazowsze: Mdzewo Parva i Mdzewo Antiqua, dzi¶ Mdzewko i Mdzewo, ciechanowskie, gmina Strzegowo Osada.

  Meduski - kresy południowe: Meducha.

  Medyński - kresy południowe: Medynia.

  Meglawski - Małopolska: Meglew, Mełgiew, dzi¶ Mełgiew, lubelskie, gmina Mełgiew.

  Meglewski - Małopolska: Meglew, Mełgiew, dzi¶ Mełgiew, lubelskie, gmina Mełgiew.

  Meisnansis - kresy południowe: brak nazwy miejscowej, por. Mi¶nia (Meissen) na terenie Niemiec(Saksonia). Por. Misnar.

  Melzak - Pomorze (zapisy także z Małopolski): Mehlsack, Melzak, dzis Pieniężno, elbl±skie, miasto.

  Melzakil, Melzekil - Pomorze (zapisy także z Małopolski): Mehlsack, Melzak, dzis Pieniężno, elbl±skie, miasto.

  Mełdziński - Pomorze: Mełdno, Mełno, dzi¶ Mełno, toruńskie, gmina Gruta.

  Mesnar por. Misnar. -

  Meszeński - Małopolska: Meszna, dzi¶ Meszna Szlachecka i Meszna Opacka, tarnowskie, gmina Tuchów.

  Męcikowski - kresy południowe: Męcikowice, Macikowice, Maćkowice, dzi¶ Maćkowice, przemyskie, gmina Żurawica.

  Męciński - Małopolska: Męcina, dzi¶ Mecina Mała i Wielka, nowos±deckie, gmina Sękowa.

  Męcirzec(s)ki - Mazowsze: Męcirzysz, Macierzysz, dzi¶ Macierzysz, warszawskie, gmina Ozarów Mazowiecki.

  Męciska por. Mańczyc(s)ki -

  Męczliński, M±czliński - Wielkopolska: M±czlino, wie¶ w dawnym powiecie ko¶ciańskim, dzi¶ zaginiona.

  Męczyc(s)ki por. Mańczyc(s)ki -

  Mędzigowski - Wielkopolska: Mędzigowo, Męcikowo, dzi¶ Mędzisko, poznańskie, gmina Obrzycko.

  Mękarzowski, Mekarzewski - Małopolska: Mekarzowice, kieleckie, gmina Czarnocin.

  Mężeński - Mazowsze: Mężenino Antiqua, dzi¶ Mężenin, łomżyńskie, gmina ¦niadowo.

  Mężowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Mgowski - Pomorze: Mgowo, toruńskie, gmina Płużnica.

  Mianoc(s)ki - Małopolska: Mianocice, kieleckie, gmina Ksi±ż Wielki.

  Mianowski - Wielkopolska: Mianów, sieradzkie, gmina Lutomiersk; Mazowsze: Mianowo, łomżyńskie, gmina Andrzejewo, Mianowo, ciechanowskie, gmina Kuczbork-Osada.

  Miaskowski - Wielkopolska: Miaskowo, dzi¶ Mi±skowo, leszczyńskie, gmina Osieczna.

  Miastowski - Wielkopolska: (?) Umiastowice, Uniestowice, dzi¶ Miastowice, bydgoskie, gmina Kcunia. Por. Uniestowski.

  Mi±sowski - Małopolska: Mi±sowa, kieleckie, gmina Sobków.

  Michalcowski - Małopolska: Michalcowa, Michalcowice, Michalce, dzi¶ Michalczowa, nowos±deckie, gmina Łososina Dolna.

  Michalec(s)ki - Wielkopolska: Michalcza, poznańskie, gmina Kłecko; Małopolska: Michalcowa, michalce, dzi¶ Michalczowa, nowos±deckie, gmina Łososina Dolna.

  Michalski - bez lokalizacji; Wielkopolska: Michalino, czę¶ć wsi Dobieżyn, poznańskie, gmina Buk.

  Michałowice - Małopolska: Michałowice, krakowskie, gmina Michałowice, lub Michałowice, Michałów niezidentyfikowane.

  Michałowski - Wielkopolska: Michałowice, plockie, gmina Góra ¦więtej Małgorzaty; Małopolska: Michałowice, krakowskie, gmina Michałowice, lub Michałowice, Michałów niezidentyfikowane; kresy południowe: Michałowice.

  Micholski - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Michowski, Mnichowski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Michow, dzi¶ Mnichów, kieleckie, gmina Jędrzejów; Michow, dzi¶ Mychów, kieleckie, gmina Bodzechów; Michow, Mnichow, dzi¶ Michów, lubelskie, gmina Michów.

  Micińska fem. - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Miczyszkowska fem. - kresy południowe: Mieczyszczów.

  Miechow; Miechovia - Małopolska: Miechów, kieleckie, miasto.

  Miechowic(s)ki, Miechowiski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Miechowice, kieleckie, gmina Miechów.

  Miechowita - Małopolska: Miechów, kieleckie, miasto.

  Miechowski; Miechoviensis - Małopolska: Miechów, kieleckie, miasto. ¦l±sk: Miechów, leszczyńskie, gmina Niechlów.

  Mieczewski - Wielkopolska: Mieczewo, poznańskie, gmina Mosina.

  Mieczkowski - Mazowsze: Mieczki, dzi¶ Mieczki Czarne, łomżyńskie, gmina Jedwabne; Mieczki, dzi¶ Mieczki Sucholaszczki, łomżyńskie, gmina Stawiski; Mieczki, łomżyńskie, gmina Rutki; Mieczki Pozimak, dzi¶ Mieczki Poziemaki, ostrołęckie, gmina Troszyn.

  Mieczyński - Małopolska: Mieczyn, kieleckie, gmina Krasocin.

  Miedlic(s)ki (?) - bez lokalizacji.

  Mi(e)dnowski por. Mieln(i)owski -

  Miedowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej, por. może Medowa, dawny powiat brzeżański.

  Miedzborek - bez lokalizacji.

  Miedzechowski - Mazowsze: Miedzechów, radomskie, gmina Jasieniec.

  Miedzyborski - Wielkopolska: Miedzyborze, dzi¶ Międzybórz, poznańskie, gmina Ksi±ż Wielkopolski.

  Miedzyborz - ¦l±sk: Międzybórz, kaliskie, miasto.

  Miedzychodski, Miedzychodzki - Wielkopolska: Miedzychod, dzi¶ Międzychód, poznańskie, gmina Dolsk; Miedzychod, dzi¶ Międzychód, gorzowskie, miasto.

  Miedzygorski, Miedzgorski, Międzygorski - Małopolska: Miedzygorze, dzi¶ Międzygórz, tarnobrzeskie, gmina Lipnik; Miedzygorze, Miedzygorzyce, dzi¶ Międzygórzyce, kieleckie, gmina Busko-Zdrój; kresy południowe: Miedzygorze. Por. Najdzigorze.

  Miedzyleski - Wielkopolska: Miedzylesie, dzi¶ Międzylesie, pilskie, gmina RogoĽno.

  Miedzyrzec - Wielkopolska: Miedzyrzecz, dzi¶ Międzyrzecz, gorzowskie, miasto.

  Miedzyrzec(s)ki, Miedzyrzeski; Miedzyrzecensis - Wielkopolska: Miedzyrzecz, dzi¶ Międzyrzecz, gorzowskie, miasto.

  MiedĽwiedz(s)ki, MiedĽwiadz(s)ki, MiedĽwieski, MiedĽwiaski, NiedĽwiedzski, NiedĽwieski - Wielkopolska: Miedżwiad(y), NiedĽwiad(y), dzi¶ NiedĽwiady, bydgoskie, gmina Rogowo; NiedĽwiady, kaliskie, gmina Jaraczewo; Małopolska: NiedĽwiedĽ, krakowskie, gmina Słomniki; NiedĽwiedĽ, tarnobrzeskie, gmina Bogoria; Mazowsze: NiedĽwiada, NiedĽwiada, dzi¶ NiedĽwiadna, łomżyńskie, gmina Szczuczyn; kresy południowe: NiedĽwiedza.

  MiedĽwiedĽ, NiedĽwiedĽ - Małopolska: NiedĽwiedĽ, krakowskie, gmina Słomniki.

  Miejkowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Mielec(s)ki - Małopolska: Mielec, rzeszowskie, miasto; Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Mieliński, Mieleński, Miliński - Wielkopolska: Mielino, dzi¶ Mylin, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie.

  Mielnic(s)ki - kresy południowe: Mielnów, przemyskie, gmina Krasiczyn.

  Mielnik - ¦l±sk: Mielnik, wałbrzyskie, gmina Bystrzyca Kłodzka.

  Mielniński - Wielkopolska: Mielno, poznańskie, gmina Mieleszyn.

  Mieln(i)owski, Miln(i)owski - kresy południowe: Mielnów, przemyskie, gmina Krasiczyn.

  Mielno - Wielkopolska: Mielno, poznańskie, gmina Mieleszyn.

  Mielsztyński, Melsztyński, Mielszteński, Melszteński - Małopolska: Melsztyn, tarnowskie, gmina Zakliczyn.

  Mielżyński, Mielżeński - Wielkopolska: Mielżyn, Mielszyn, dzi¶ Mielżyn, konińskie, gmina Witkowo.

  Mienieński (?) - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Mieniewski (?) - Wielkopolska: Miniewo, Młyniewo, dzi¶ Młyniewo, poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski. Por. Miniewski.

  Mieniszewski, Mieniszowski, Nienieszewski - Wielkopolska: Miniszewo, Miniszewo, dzi¶ Miniszew, kaliskie, gmina Żerkow.

  Mieńkowski - Wielkopolska: Mieńkowo, dzi¶ Minikowo, bydgoskie, gmina Nakło.

  Miernowski - Małopolska: Miernów, kieleckie, gmina Złota.

  Mierzyc(s)ka - Wielkopolska: Mierzyce, sieradzkie, gmina Wierzchlas.

  Mieski - Wielkopolska: Mieszczk, płockie, gmina Sierpc.

  Mieszkowski - Wielkopolska: Mieszkowo, dzi¶ Mieszków, kaliskie, gmina Jarocin; Małopolska: Mieszkow, wie¶ w dawnym powiecie proszowskim, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Mieszki, dzi¶ Mieszki Bursy, Mieszki Kuligi, Mieszki Le¶niki, ciechanowskie, gmina Winnica.

  Mietelski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Mietel, kieleckie, gmina Stopnica.

  Mietniowski - Małopolska: Mietów, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Mieżeński, Miżeński - kresy południowe: Mieżyniec, Miżyniec.

  Mieżynic(s)ki, Mieżenic(s)ki - kresy południowe: Mieżyniec, Miżyniec.

  Mierzyniec(s)ki - kresy południowe: Mieżyniec, Miżyniec.

  Miękiski - kresy południowe: Miękisz, dzi¶ Stary Miękisz i Nowy Miękisz, przemyskie, gmina Laszki.

  Miękkie - kresy południowe: Miękkie, dzi¶ Miętkie, zamojskie, gmina Mircze.

  Mię koc(s)ki - kresy południowe: Miękkie, dzi¶ Miętkie, zamojskie, gmina Mircze.

  Migłowski - bez lokalizacji.

  Mikołajczewski, Mikołajczowski (?) - Wielkopolska: Mikołajczewice, Mikołajewice, dzi¶ Mikołajki, włocławskie, gmina Lubraniec; Mikołajewice, poznańskie, gmina Niechanowo; kresy południowe: (?) Mikołajow.

  Mikołajewski, Mikołajowski, Mikułajowski - Wielkopolska: Mikołajczewice, Mikołajewice, dzi¶ Mikołajki, włocławskie, gmina Lubraniec; Mikołajewice, sieradzkie, gmina Lutomiersk; Mikołajewice, Mikołajczewice, dzi¶ Mikołajki, włocławskie, gmina Lubraniec; Małopolska: Mikołajowice, tarnowskie, gmina Wierzchosławice; Mikołajowice, dzi¶ Mikołajewice, częstochowskie, gmina Lelów. kresy południowe: Mikołajow.

  Mikorski - Wielkopolska: Mikorzyce, piotrkowskie, gmina Bełchatów.

  Mikoszewski - Wielkopolska: Mikoszki, Mikoszewice, Mikuszewo, dzi¶ Mikuszyn, poznańskie, gmina Kostrznyn. Por. Mikuszewski.

  Mikowski - Mazowsze (?): brak nazwy miejscowej.

  Mikulic(s)ki - kresy południowe: Mikulice, przemyskie, gmina Gać.

  Mikuliński - kresy południowe: Mikulince.

  Mikulski - Wielkopolska: Mikulice, konińskie, gmina Dobra.

  Mikułowski, Mikulewski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Mikułowice, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice; Mikułowice, piotrkowskie, gmina Mniszków.

  Mikuszewski - Wielkopolska: Mikoszki, Mikoszewice, Mikuszewo, dzi¶ Mikuszyn, poznańskie, gmina Kostrznyn. Por. Mikoszewski.

  Milanowski, Milenowski, Milonowski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Milanów, siedleckie, gmina Sobolew; Mazowsze: Milanowo, dzi¶ Warszawa-Wilanów, warszawskie; Milanowo-Rabsztyn, dzi¶ Milanówek, warszawskie, miasto.

  Milatyczski, Milatyc(s)ki - kresy południowe: Milatycze.

  Milatyński - kresy południowe: Milatyn.

  Milczyc(s)ki, Milczyski - kresy południowe: Milczyce.

  Milczyński - kresy południowe: Milczyce.

  Milejowski, Milejewski, milejewski, Milewski, Milowski, Mielewski (?), Mielowski - Wielkopolska (zapisy także z Pomorza): Milejów, sieradzkie, gmina Ostrówek; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Milejowice, kieleckie, gmina Wa¶niów; Milejowice, Milejewice, dzi¶ Milejowice, radomskie, gmina Zakrzew.

  Mileski - Wielkopolska: Mielszyno, dzi¶ Mieleszyn, poznańskie, gmina Mieleszyn.

  Milewski 1 - Mazowsze: Milewo Sokola Ł±ka, Milewo Białodwory, Milewo Wielkie, dzi¶ Milewo, łomżyńskie, gmina Łomża; Milewo, ciechanowskie, gmina Sochocin.

  Milewski 2 Por. Milejowski. -

  Milęc(s)ki - Mazowsze: Milęcino, dzi¶ Milęcin, warszawskie, gmina Brwinów.

  Miliczski, Milic(s)ki - Małopolska: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: Milicz, wrocławskie, miasto.

  Milikowski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Milsdorf - ¦l±sk (zapisy także z Wielkopolski): Miłowice (Műhlsdorf), opolskie, gmina Biała.Por. Műlsdorf.

  Milski Por. Mylski. -

  Miłakowski - Wielkopolska: Miłaków, piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Miłkow - Wielkopolska: Miłkow, wie¶ w dawnym powiecie piotrkowskim (?), dzi¶ zaginiona.

  Miłkowski - Wielkopolska(zapisy także z Małopolski): Milkowice, Miłkow, dzi¶ Miłkowice, konińskie, gmina Dobra; kresy północne: Miłkowice, białostockie, gmina Drohiczyn.

  Miłoc(s)ki Por. Miłowski. -

  Miłoński - Wielkopolska: Miłonice, płockie, gmina Kro¶niewice.

  Miłosławski - Wielkopolska: Miłosław, poznańskie, miasto.

  Miłoszowski, Miloszewski - Małopolska: Miłoszowice, tarnobrzeskie, gmina Bogoria.

  Miłotynia - kresy południowe: Miłotna, Miłotyn.

  Miłowański - kresy południowe: Miłowanie.

  Miłowieński - kresy południowe: Miłowanie.

  Miłowski - kresy południowe: Miłowanie.

  Miniewski - Wielkopolska: Miniewo, Młyniewo, dzi¶ Młyniewo, poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski. Por. Mieniewski.

  Miniński - Małopolska: Minin, Mnin, dzi¶ Mnin, kieleckie, gmina Łopuszno. Por. Mniński.

  Miński - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Mioduski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Miodusy, płockie, gmina Gozdowo.

  Mireczski, Mirec(s)ki - kresy południowe: Mircze, zamojskie, gmina Mircze.

  Mirkowski - Wielkopolska: Mirkowice, poznańskie, gmina Mie¶cisko.

  Mironiewski - Małopolska: Miron(i)owice, Mironice, dzi¶ Mieronice, kieleckie, gmina Wodzisław.

  Miroński - Małopolska: Miron(i)owice, Mironice, dzi¶ Mieronice, kieleckie, gmina Wodzisław.

  Mirosławski - Wielkopolska: Mirosławice, płockie, gmina Bedlno.

  Miroszewski, Miroszowski - Wielkopolska: Miroszewice, płockie, gmina Daszyna; Małopolska: Miroszow, Miroszewice, dzi¶ Miroszów, kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica.

  Mirowski - Mazowsze: Mirowice, radomskie, gmina Grojec; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Mirski - Wielkopolska: Mirzyn, dzi¶ Mierzyn, piotrkowskie, gmina Rozprza.

  Miruc(s)ki - Wielkopolska: Mirucino, Mierucino, dzi¶ Mierucin, bydgoskie, gmina D±browa.

  Miryszczowski, Miryszczewski - kresy południowe: Miryszczow.

  Mirzanowski, Mierzanowski - Małopolska: Mirzanowice, Mierzanowice, dzi¶ Mierzanowice, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice.

  Mirzejewski - Mazowsze: Mierzejewo, 14 wsi szlacheckich, dzi¶: Borowce, ostrołęckie, gmina Troszyn; Drwęcz, ostrołęckie, gmina Rzekuń, Janki Młode, Jarnuty, Tomasze, ostrołęckie, gmina Czerwin, Stare Janki, ostrołęckie, gmina Troszyn, Wojsze, ostrołęckie, gmina Czerwin, Zapieczne, ostrołęckie, gmina Troszyn.

  Mirzowski, Mirzewski - Wielkopolska: Mirzewo, dzi¶ Mierzewo, poznańskie, gmina Niechanowo; Małopolska (zapisz także ze ¦l±ska): Mirzowice, wie¶ w dawnym księstwie siewierskim, dzi¶ zaginiona.

  Mir(z)wic(s)ki - kresy południowe: Mirzwica, Mierzwica.

  Mirzyc(s)ki (?) - bez lokalizacji).

  Mirzyński - Mazowsze: (?) Mierzyniec, dzi¶ Mierzeniec, ciechanowskie, gmina Gzy.

  Misnar, Misner, Meisnar, Meisner, Mesnar - Wielkopolska, Małopolska, ¦l±sk, Pomorze, kresy południowe: brak nazwy miejscowej.por. Mi¶nia (Meissen) na terenie Niemiec (Saksonia). Por. Meisnansis, Meis(s)ner.

  Miszczowski, Myszczowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Miszowski, Miszewski - Małopolska: Miszow, Mniszow, dzi¶ Mniszów, krakowskie, gmina Nowe Brzesko; Mazowsze: Miszewo, płockei, gmina Bodzanów.

  Mitrowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Mitruszyńska fem. - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Mitski (?), Mic(s)ki por. Mytski. -

  Mituliński, Mitoliński - kresy południowe: Mitulin, Mitolin.

  Mławski - Mazowsze: Mława, ciechanowskie, miasto.

  Młoc(s)ki - Mazowsze: Młock, ciechanowskie, gmina Ojrzeń.

  Młodawski - Wielkopolska: Młodawsko, dzi¶ Młodasko, poznańskie, gmina KaĽmierz.

  Młodec(s)ki - Małopolska: Młodocin, Młodecin, Młodocin Stary, dzi¶ Młodocin Mniejszy, radomskie, gmina Kowala i Młodocin Większy, radomskie, gmina Wolanów.

  Młodnic(s)ki - Małopolska: Młodnice, dzi¶ Młódnice, radomskie, gmina Przytyk.

  Młodoc(s)ki - Wielkopolska: Młodocino, dzi¶ Młodocin, bydgoskie, gmina Barcin; Małopolska: Młodocin, Młodecin, Młodocin Stary, dzi¶ Młodocin Mniejszy, radomskie, gmina Kowala i Młodocin Większy, radomskie, gmina Wolanów.

  Młodowski - kresy południowe: Młodowice.

  Młodzianowski - Mazowsze: Młodzianowo, ostrołęckie, gmina Płoniawy-Bramura; Młodzianowo, wie¶ w dawnym powiecie ciechanowskim, dzi¶ zaginiona.

  Młodziejowski, Młodziejewski - Wielkopolska: Młodziejewice, konińskie, gmina Strzałkowo; Małopolska: Młodziejowice, Młodziejow, Młodzow, dzi¶ Młodziejowice, krakowskie, gmina Michałowice.

  Młodziejski - Małopolska: Młodziejowice, Młodziejow, Młodzow, dzi¶ Młodziejowice, krakowskie, gmina Michałowice.

  Młodziewski - Wielkopolska: Młodziejewice, konińskie, gmina Strzałkowo; Małopolska: Młodziejowice, Młodziejow, Młodzow, dzi¶ Młodziejowice, krakowskie, gmina Michałowice.

  Młodzowski - Małopolska: Młodzowy, Młodzawy Magna i Parva, dzi¶ Młodzawy Małe i Młodzawy Duże, kieleckie, gmina Pińczów.

  Młokowski (?) - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Młoszowski - Małopolska: Młoszowa, katowickie, gmina Trzebinia.

  Młotkowski - Wielkopolska: Młotkowo, pilskie, gmina Wysoka.

  Młyński - Wielkopolska: Młyny Zamkowe, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona.

  Młyńsko - Wielkopolska: Młyny Zamkowe, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona.

  Mninoski, Minoski, Ninoski, Mninoc(s)ki, Mninowski, Ninowski - Małopolska: Minioga, dzi¶ Minoga, krakowskie, gmina Skała.

  Mniński - Małopolska: Mnin, Minin, dzi¶ Mnin, kieleckie, gmina Łopuszno. Por. Miniński

  Miniowski, Mniewski - Wielkopolska: Mniewo, konińskie, gmina Olszówka; Małopolska: Mniów, kieleckie, gmina Mniów.

  Mniszczyc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Mniszewski - Mazowsze: Mniszewo, Miszewo, dzi¶ Miszewo B, Miszewo Dębiny, Miszewo Wielkie, ciechanowskie, gmina Nowe Miasto.

  Mniszkowski - Małopolska: Mniszkow, Mniszkowice, dzi¶ Mniszków, piotrkowskie, gmina Mniszków.

  Mochetski, Mochec(s)ki, Mochatski, Mochac(s)ki - Mazowsze: Mochty, warszawskei, gmina Zakroczym.

  Mochow - Małopolska: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: Mochów, opolskie, gmina Głogówek.

  Mochowski; Mochoviensis - ¦l±sk (zapisy także z Małopolski): Mochów, opolskie, gmina Głogówek.

  Moc(z)kowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Moczydlnic(s)ki, Moczedlnic(s)ki - ¦l±sk: Moczydlnica Dworska, wrocławskie, gmina Wołów i Moczydlnica Klasztorna, wrocławskie, gmina Wińsko.

  Moczydłowski - Mazowsze: Moczydłów, warszawskie, gmina Góra Kalwaria.

  Moczylnic, Moczelnic - ¦l±sk: Moczydlnica Dworska, wrocławskie, gmina Wołów i Moczydlnica Klasztorna, wrocławskie, gmina Wińsko.

  Moderski - Wielkopolska: Modrze, poznańskie, gmina Stęszew.

  Modleński - Wielkopolska: Modlna, łódzkie, gmina Ozorków.

  Modliboski, Modlibowski - Wielkopolska: Modlibogowice, konińskie, gmina Rychwał; Małopolska: Modlibożyce, dzis Modliborzyce, tarnobrzeskie, gmina Baćkowice.

  Modliszewski - Wielkopolska: Modliszewo, poznańskie, gmina Gniezno; Małopolska: Modliszewice, Modliszowice, dzi¶ Modliszewice, kieleckie, gmina Końskie.

  Modlnica - Małopolska: Modlnica, krakowskie, gmina Wielka Wie¶.

  Modlski - Wielkopolska: Modła, kaliskie, gmina Opatówek; Modła Bienna, dzi¶ Modła, konińskie, gmina Rzgów.

  Modryń - kresy południowe: Modryń Wielki i Mały, dzi¶ Modryń i Modryniec, zamojskie, gmina Mircze.

  Modryński; Modrzyńska fem. - kresy południowe: Modryń Wielki i Mały, dzi¶ Modryń i Modryniec, zamojskie, gmina Mircze.

  Modrzejewski - Małopolska: Modrzewice, kieleckie, gmina Pawłów.

  Modrzeński (?) - Wielkopolska: (?) Modrzywie, dawny powiat lipnowski, dzi¶ może Modrzewie, włocławskie, gmina Skępe.

  Modrzewski - Wielkopolska: Modrze, poznańskie, gmina Stęszew, Modrzewie, pilskie, gmina Damasławek.

  Modrzyc(s)ki - kresy południowe: Modrzycz, Modrycz.

  Modr(z)yńska fem. Por. Modryński. -

  Modzurowski - Wielkopolska: Modzurowo, Modzerowo, dzi¶ Modzerowo, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Mogileński - Małopolska: Mogilany, krakowskie, gmina Mogilany.

  Mogilnic(s)ki - kresy południowe: Mogilnica.

  Moglic - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Moglicer - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Mogliński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Mojkowski, Majkowski - Wielkopolska: Mojkowice, dzi¶ Majkowice, piotrkowskie, gmina Ręczno; Małopolska: Mojkowice, dzi¶ Majkowice, krakowskie, gmina Nowe Brzesko.

  Mokenberg - ¦l±¶k: Wielki Muchobor i Mały Muchobor, dzi¶ czę¶ć miasta Wrocławia, wrocławskie.

  Mokow - Pomorze: Mokowo, włocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisł±.

  Mokowski - Wielkopolska: Mokowo, włocławskie, gmina Dobrzyń nad Wisł±.

  Mokronos - Wielkopolska: Mokronos, kaliskie, gmina KoĽmin.

  Mokronoski, Mokronowski, Mokroski - Wielkopolska: Mokronos, kaliskie, gmina KoĽmin.

  Mokrosęc(s)ki - Małopolska (zapisy z kresów południowych): Mokrosęk, radomskie, gmina Jedlińsk.

  Mokruski - Małopolska: Mokrusz, Mokrus, dzi¶ Mokrus, katowickie, gmina Ogrodzieniec.

  Mokrzeski, Mokrzewski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Mokrzesz, częstochowskie, gmina Mstów.

  Mokrzski, Mokrski - Wielkopolska: Mokrsko, sieradzkie, gmina Mokrsko; Małopolska: Mokrsko, Mokrzko, dzi¶ Mokrsko Dolne i Górne, kieleckie, gmina Sobków; Mokra, częstochowskie, gmina MiedĽno.

  Mokrzyc(s)ki - Małopolska: (?) Mokrzyska, tarnowskie, gmina Brzesko.

  Molski - bez lokalizacji.

  Mołwic (?) - ¦l±¶k: Malewicz (Mollwitz), dzi¶ Małujowice, opolskie, gmina Brzeg.

  Momotowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Monastyrski, Manastyrski, Manasterski - kresy południowe: Monasterzyska. Por. Manastrzyski.

  Moniaczkowski - Małopolska: Moniaczkowice, Muniaczkowice, dzi¶ Muniakowice, krakowskie, gmina Słomniki.

  Monowski - Małopolska: Monowice, Manowice, dzi¶ Monowice, bielskie, gmina O¶więcim.

  Morachowski - kresy południowe: Morochow, Mrochow, dzi¶ Mroczków, kro¶nieńskie, gmina Zagórz. Por. Morowski.

  Morakowski - Wielkopolska: Moraków, płockie, gmina Góra ¦w. Małgorzaty.

  Moratyński - kresy południowe: Moratyń, dzi¶ Muratyn, zamojskie, gmina Łaszczów.

  Morawczewski, Moraczewski, Morawczeski - Wielkopolska: Moraczewo, Morawczewo, dzi¶ Moraczewo, leszczyńskie, gmina Rydzyna; Morawce, Morawczewice, Morawka, dzi¶ Morawce, płockie, gmina Kro¶niewice.Por. Morawka, Morawski.

  Morawczyc - Wielkopolska: Morawki, sieradzkie, gmina Błaszki. Por. Morawka, Morawski.

  Morawic(s)ki, Murawic(s)ki - Wielkopolska: Morawki, sieradzkie, gmina Błaszki; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Morawica, krakowskie, gmina Liszki; Morawica, kieleckie, gmina Morawica. Por. Morawski.

  Morawiński, Morawieński - Małopolska: Morawiany Manga, Morawiany Parva, dzi¶ Morawiany Morawianki, kieleckie, gmina Bejsce; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Morawka - Wielkopolska: Morawce, Morawczewice, Morawka, dzi¶ Morawce, płockie, gmina Kro¶niewice.Por. Morawczewski

  Morawski - Wielkopolska: Morawce, Morawczewice, Morawka, dzi¶ Morawce, płockie, gmina Kro¶niewice; Morawki, sieradzkie, gmina Błaszki; Mazowsze: Mory, ciechanowskie, gmina Pokrzywnica, Murawy, Morawy, dzi¶ czę¶ć wsi Morawy Wielkie, ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała; kresy południowe: Morawsko, przemyskie, gmina Jarosław. Por. Morawczyc, Morawczewski, Morawic(s)ki.

  Morawski - kresy południowe: Morawsko, przemyskie, gmina Jarosław.

  Morec(s)ki, Morzec(s)ki - Wielkopolska: Morka, dzi¶ Mórka, poznańskei, gmina ¦rem.

  Morkowski - Wielkopolska: Morkowo, dzi¶ Mórkowo, leszczyńskie, gmina Lipno.

  Morowski - kresy południowe: Morochow, Morchow, dzi¶ Mroczków, kro¶nieńskie, gmina Zagórz. Por. Morachowski.

  Morski - Wielkopolska: Morsko, dzi¶ Mursk, włocławskie, gmina Włocławek; Małopolska: Morsko, Mokrsko, dzi¶ Morsko, kieleckie, gmina Koszyce.

  Mortęski - Pomorze: Mortęgi, olsztyńskie, gmina Lubawa.

  Morzeczewski - Wielkopolska: Morka, dzi¶ Mórka, poznańskie, gmina ¦rem.

  Morzkowski (?) - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Morzowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Morzyc(s)ki - Wielkopolska: Morzyce, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski

  Moskorzowski, Moskorzewski - Małopolska: Moskorzów, dzi¶ Moskorzew, częstochowskie, gmina Moskorzew.

  Mostkowski - Wielkopolska: Mostki, dzi¶ Mostki Kujawskie, konińskie, gmina Sompolno.

  Mostowski - Mazowsze: Mostowo, ciechanowskie, gmina Szreńsk; Mostówka, ostrołęckie, gmina Zabrodzie.

  Moszczenic(s)ki - Małopolska: Moszczenica (Polska i Niemiecka), nowos±deckie, gmina Gorlice.

  Moszczeński, Moszczyński - Wielkopolska: Moszczona, Moszczone, dzi¶ Moszczonne, włocławskie, gmina Kikół.

  Moszkowski - kresy południowe: Moszków.

  Moszowski (?) - bez lokalizacji.

  Moszyński, Moszeński - Wielkopolska: Moszyna, Mosina, dzi¶ Mosina, poznańskie, miasto; kresy południowe: Moszny.

  Mo¶cic(s)ki - Wielkopolska: Mo¶ciska, pilskie, gmina Wysoka; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Mo¶cieski - Wielkopolska: Mo¶cieszki, Mo¶cieszyce, dzi¶ Mo¶ciszki, leszczyńskie, gmina Krzywiń.

  Motkowski - Małopolska: Motkowice, kieleckie, gmina Imielno.

  Mozgawa - Małopolska: Mozgawa, Mozgow, dzi¶ Mozgawa, kieleckie, gmina Pińczów.

  Mozgawski, Mozgowski - Małopolska: Mozgawa, Mozgow, dzi¶ Mozgawa, kieleckie, gmina Pińczów.

  Mroczkowice - Wielkopolska: Mroczkowice, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona.

  Mroczkowski - Wielkopolska: Mroczkowice, Mroczkowo, Mroczki wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona.

  Mroczyński - Wielkopolska: Mroczyno, dzi¶ Mirowice, bydgoskie, gmina Pruszcz.

  Mrokowski, Mrochowski - Mazowsze: Mrokowo Mikołajewo i Mrokowo, dzi¶ Mroków, warszawskie, gmina Lesznowola; kresy południowe: Mrochow, Morochow, dzi¶ Mroczków, kro¶nieńskie, gmina Zagórz.

  Mroski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Mrowiński, Mrowieński - Wielkopolska: Mrowino, poznańskie, gmina Rokietnica; Mrowiniec, bydgoskie, gmina Tuchola; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Mrowina, piotrkowskie, gmina Kluczewsko.

  Mrzydłowski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Mrzygłodski, Mrzygłodzki - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Mrzygłód, częstochowskie, gmina Wlodowice.

  Mstowski - Małopolska: Mstów, nowos±deckie, gmina Jodłownik.

  Mstyczów - Małopolska: Mstyczów, kieleckie, gmina Sędziszów.

  Mszczonowski - Mazowsze: Mszczonów, skierniewickie, miasto.

  M¶ciczyński - Wielkopolska: M¶ciczyno, dzi¶ Mszczyczyn, poznańskie, gmina Dolsk.

  Muchliński - Wielkopolska: Muchlino, Muchino, dzi¶ Muchlin, konińskie, gmina Turek.

  Muchniński - Wielkopolska: Muchlino, Muchino, dzi¶ Muchlin, konińskie, gmina Turek.

  Muchniski por. Muchniński. -

  Muchowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Murawski - Mazowsze: Murawy Wielkie, dzi¶ Morawy Wielkie, ostrołęckie, gmina Krzynowłoga Mała.

  Murczkowska (?) fem. - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Murzynowo - Wielkopolska: Murzynowo Ko¶cielne, Borowe i Le¶ne, dzi¶ Murzynowo Ko¶cielne, poznańskie, gmina Dominowo, Murzynowo Le¶ne, poznańskie, gmina Krzykosy.

  Murzynowski - Wielkopolska: Murzynowo Ko¶cielne, Borowe i Le¶ne, dzi¶ Murzynowo Ko¶cielne, poznańskie, gmina Dominowo, Murzynowo Le¶ne, poznańskie, gmina Krzykosy.

  Muszowski - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Muszyński - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Muszyna, nowos±deckie, miasto.

  Mycowski, Micowski, Mycewski, Micewski, Nycowski, Nicowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Myców, zamojskie, gmina Dołhobyczów.

  Mydłowski - kresy południowe: Mydłów, tarnobrzeskie, gmina Iwaniska.

  Myerdesky - Małopolska: być może Miercz, Mierzec, Mirzec, dzi¶ Mirzec, kieleckie, gmina Mirzec.

  Mykiewski (?) - bez lokalizacji.

  Mylski, Milski - kresy południowe: Mylsk (Milsk, Mielesk) Stary i Nowy.

  Mysłkowicz - Mazowsze: Mysłkowice, Mystkowice, dzi¶ Mystkowice, skierniewickie, gmina Łowicz.

  Mysłakowski - Wielkopolska: Mysłakowo Małe i Wielkie, dzi¶ Mysłakowo i Mysłakówko, włocławskie, gmina Tłuchowo.

  Mysłkowski - Mazowsze: Mysłkowice, Mystkowice, dzi¶ Mystkowice, skierniewickie, gmina Łowicz.

  Mysłowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Mysłowice, Mysłow, wie¶ w dawnym, powiecie lelowskim, dzi¶ zaginiona; Mysłów, siedleckie, gmina Wola Mysłowska.

  Myszczyński - Mazowsze: Myszczyno, dzi¶ Myszczyn, warszawskie, gmina Ozarów Mazowiecki.

  Myszewski por. Miszowski. -

  Myszkow - kresy południowe: Myszkowice, Myszków.

  Myszkowski - Wielkopolska: Myszkowo, poznańskie, gmina Szamotuły; Małopolska: Myszków, częstochowskie, miasto; Myszkowice, katowickie, gmina Bobrowniki; kresy południowe: Myszkowice, Myszków.

  Myszowski Por. Miszowski -

  Myszyński - kresy południowe: Myszyn.

  My¶latyczski, My¶latyc(s)ki - kresy południowe: My¶latycze.

  My¶l±tkowski - Wielkopolska: My¶l±tkowo, konińskie, gmina Orchowo.

  My¶lec(s)ki - Małopolska: My¶lec, nowos±deckie, gmina Stary S±cz.

  My¶leszewski - Wielkopolska: My¶leszewo, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona.

  My¶lęciński - Wielkopolska: My¶lęcin, poznańskie, gmina Łubowo.

  My¶lęc(s)ki - Wielkopolska: My¶lęcino, dzi¶ My¶lęcinek, bydgoskie, gmina Osielsko.

  My¶liborski - kresy południowe: My¶libory, por. też My¶liborzyce, płockie, gmina Brudzeń Duży.

  My¶limic(s)ki, My¶linic(s)ki, My¶lenic(s)ki - Małopolska: My¶lenice, My¶linice, My¶limice, dzi¶ My¶lenice, krakowskie, miasto.

  Mytarski - Małopolska: Mytarz, kro¶nieńskie, gmina Nowy Żmigród.

  Mytski - kresy południowe: Myto, wie¶ w dawnej ziemi lwowskiej, dzi¶ zaginiona.

  Mżurowski - kresy południowe: Żurowice Maior i Minor, Mżurowice, dzi¶ Żurawiec, przemyskie, gmina Tryńcza i Żurawiczki, przemyskie, gmina Zarzecze. Por. Żurowski.

  Naborkowski - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Nabroski - kresy południowe: Nabróż, zamojskie, gmina Łaszczów.

  Nac(s)ławski (?) - kresy południowe: Noczslawca, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Naczęchowski - Wielkopolska: Naczęchowo, dzi¶ Naczachowo, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Naczęsławski - Wielkopolska: Naczęsławice, dzi¶ Nacesławice, sieradzkie, gmina Błaszki; ¦l±sk: Naczęsławice, opolskie, gmina Pawłowiczki.

  Naczkowki - Wielkopolska: Naczki, Naczkowice, dzi¶ Nacki, sieradzkie, gmina Wróblew.

  Naczowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Nadarzyc - Wielkopolska: Nadarzyce, poznańskie, gmina Wrze¶nia.

  Nadarzyc(s)ki, Naderzyc(s)ki - Wielkopolska: Nadarzyce, poznańskie, gmina Wrze¶nia.

  Nadarzyński - Mazowsze: Nadarzyn, warszawskie, gmina Nadarzyn.

  Nadborowski - Wielkopolska: Nadborowo, bydgoskie, gmina Żnin.

  Nadolny - Wielkopolska: Nadolny Młyn, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Nadolski - kresy południowe: Nadolany, kro¶nieńskie, gmina Bukowsko.

  Nadroski - Wielkopolska: Nadróż, włocławskie, gmina Rogowo.

  Nadrow, Nadraw - Pomorze: Nadrowo, olsztyńskie, gmina Olsztynek.

  Nagorski - Wielkopolska: Nagórki, włocławskie, gmina Osięciny; Nagórki, konińskie, gmina Grabów; Małopolska: Nagórzyce, kieleckie, gmina Wa¶niów; kresy południowe: Nahorce; bez lokalizacji. Por. Gorski 2.

  Nagrodowic - Wielkopolska: Nagrodowice, dzi¶ Nagradowice, poznańskie, gmina Kleszczewo.

  Nagrodowski, Nagradowski - Wielkopolska: Nagrodowice, dzi¶ Nagradowice, poznańskie, gmina Kleszczewo.

  Nahorzec(s)ki - kresy południowe: Nahorce.

  Najdzigorze (?) - kresy południowe: Najdzigórze, Miedzygorze. Por. Miedzygorski.

  Nakielski, Nakilski - Wielkopolska: Nakło, bydgoskie, miasto; Małopolska: Nakło, częstochowskie, gmina Lelów.

  Nakonowski - Wielkopolska: Nakonowo, włocławskie, gmina Kowal.

  Nakwasieński - Wielkopolska: Nakwasino, dzi¶ Nowy Nakwasin, kaliskie, gmina KoĽminek.

  Nakwaski - Mazowsze: Nakwasin, płockie, gmina Mała Wie¶.

  Naproszewski, Napruszowski - Wielkopolska: Naprusowo, Naproszewo, Nieproszewo, dzi¶ Niepruszewo, poznańskie, gmina Buk; Napruszewo, konińskie, gmina Ostrowite. Por. Nieproszewski, Nieproszkowski.

  Napruszyński (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Narajowski, Narajewski, Narojowski, Norajewski - kresy południowe: Narajów.

  Naramowski, Naromowski - Wielkopolska: Naramowice, poznańskie, gmina Poznań.

  Naramski, Narambski, Naremski (?) - Wielkopolska: Naramice, sieradzkie, gmina Biała; Małopolska: Narama, krakowskie, gmina Iwanowice.

  Narkuski (?) - kresy północne: Nakruszki.

  Naropiński - Wielkopolska: Naropna, piotrkowskie, gmina Żelechlinek

  Narzymska fem. - Pomorze: Narzym, gmina Iłowo-Osada.

  Nasięchowski - Małopolska: Nasięchowice, dzi¶ Nasiechowice, kieleckie, gmina Miechów.

  Nasięgniewski - Wielkopolska: Nasięgniewo, dzi¶ Nasiegniewo, włocławskie, gminaSzpetal Górny.

  Nasirowski, Nasierowski - Mazowsze: Nasirowo, dzi¶ Nasierowo Dolne i Górne, ciechanowskie, gmina Gołymin.

  Nastaszyński - kresy południowe: Nastaszczyn, Nastaszyn.

  Natkowski - kresy południowe: Natkowice, dzi¶ Ignaców, przemyskie, gmina Orły.

  Nawojowski - Małopolska: Nawojowa, nowos±deckie, gmina Nawojowa.

  Nehrebec(s)ki - kresy południowe: Nehrebka, dzi¶ Witoldówek, przemyskie, gmina Medyka.

  Neiser, Nysar, Nyser - ¦l±sk (?): Nysa (Neisse), opolskie, miasto. Por. Nyski.

  Nędznic(s)ka fem. - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Niałec(s)ki - Wielkopolska: Niałek Mały i Wielki, zielonogórskie, gmina Wolsztyn.

  Niankowski - Wielkopolska: Niankowo, Nankowo, dzi¶ Jankowo Dolne, poznańskie, gmina Gniezno.

  Nidomski - Wielkopolska: Nidom, poznańskie, gmina Czerniejewo.

  Nidzborski - kresy południowe: Nieczbork.

  Niebieszczański, Niebiszczański, Niebiszczeński - kresy południowe: Niebieszczany, Niebiszczany, dzi¶ Niebieszczany, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Nieborowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Nieborów, skierniewickie, gmina Nieborów.

  Nieborski - Mazowsze: Nieborów, skierniewickie, gmina Nieborów.

  Niebrzegowski - Małopolska: Niebrzegów, lubelskie, gmina Puławy.

  Niechanowski - Wielkopolska: Niechanowo, poznańskie, gmina Niechanowo.

  Niechłodski, Niechłodzki - Wielkopolska: Niechłód, leszczyńskie, gmina ¦więciechowa.

  Niechynińska fem. - Wielkopolska: Miechynino, Miechlino, dzi¶ Mechlin, poznańskie, gmina ¦rem.

  Niecieczski, Nieciec(s)ki - Małopolska: Nieciecza, tarnowskie, gmina Żabno; Mazowsze: Nieciecz, dzi¶ Nieciecz-Dwór i Nieciecz Wło¶ciańska, siedleckie, gmina Sabnie.

  Niecikowski, Miecikowski - Mazowsze: Niecikowo, dzi¶ Nieciki, łomżyńskie, gmina W±socz.

  Nieciszewski - Wielkopolska: Nieciszewo, bydgoskie, gmina Pruszcz.

  Niecowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Nieczajeński - Wielkopolska: Nieczajna, poznańskie, gmina Oborniki.

  Nieczatowski - Małopolska: Nieczatów, radomskie, gmina Zakrzew.

  Nieczulski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Niedabylski - Mazowsze: Niedabyl, radomskie, gmina Stromiec.

  Niedo¶pielski - Wielkopolska: Niedo¶pielino, dzi¶ Niedo¶pielin, piotrkowskie, gmina Wielgomłyny. kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Niedroski - Mazowsze: Stary i Młody Niedróż, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Niedrwic(s)ki - Małopolska: Niedrzwica Duża, lubelskie, gmina Niedrzwica Duża.

  Niedrzewski, Niedrzowski - kresy południowe: Niedrzow, dzi¶ Nedeżów, zamojskie, gmina Jarczów.

  Niedzianowski - Wielkopolska: Niedzianowo, dzi¶ Miedzianów, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce.

  Niedzielski - Małopolska: Niedzieliska, tarnowskie, gmina Szczurowa.

  Niegibalski - Wielkopolska: Niegibalice, włocławskie, gmina Radziejów.

  Niegłoszow - Wielkopolska: Niegłoszew, Niegłoszewo, wie¶ w dawnym powiecie łęczyckim, dzi¶ zaginiona.

  Niegłoszowski, Niegłoszewski - Wielkopolska: Niegłoszew, Niegłoszewo, wie¶ w dawnym powiecie łęczyckim, dzi¶ zaginiona.

  Niegolejewski, Niegolewski, Niegolec(s)ki - Wielkopolska: Niegolejewo, dzi¶ Niegolewo, poznańskie, gmina Opalenica.

  Niegoszowski - Małopolska: Niegoszowice, krakowskie, gmina Zabierzów.

  Niegowiec(s)ki - kresy południowe: Niegowce.

  Niemce - Małopolska: brak nazwy miejscowej, por. ¦l±sk: Niemcza, wałbrzyskie, gmina Niemcza.

  Niemczar - Małopolska: brak nazwy miejscowej; ¦l±sk: Niemcza, wałbrzyskie, gmina Niemcza.

  Niemczowski - Mazowsze: Niemczewo, płockie, gmina Drobin.

  Niemczyc(s)ki - bez lokalizacji.

  Niemczyński - Wielkopolska: Niemczyno, dzi¶ Niemczyn, pilskie, gmina Damasławek.

  Niemianowski - Małopolska: Niemianowice, radomskie, gmina Gózd.

  Niemieczkowski - Wielkopolska: Niemieczkowo, poznańskie, gmina Oborniki.

  Niemirzewski - Wielkopolska: Niemirzewo, dzi¶ Niemierzewo, poznańskie, gmina Kwilcz.

  Niemojewska fem. - Wielkopolska: Niemojewo, bydgoskie, gmina D±browa Biskupia.

  Nienawiszczski, Nieniawisc(s)ki - Wielkopolska: Nienawi¶ć, Nienawiszcz, dzi¶ Nienawiszcz, pilskie, gmina RogoĽno.

  Nieniowski, Nieniewski - Wielkopolska: Nieniewo, dzi¶ Niniew, kaliskie, gmina Chocz.

  Nieńczyński - kresy południowe: Nienczyn.

  Niepart - Wielkopolska: Niepart, leszczyńskie, gmina Krobia.

  Niepartski, Nieparc(s)ki, Nieparski - Wielkopolska: Niepart, leszczyńskie, gmina Krobia.

  Niepaski - ¦l±sk: Niepaszyce, katowickie, gmina Gliwice.

  Niepelski - Małopolska: Niepla, kro¶nieńskie, gmina Jasło.

  Nieproszewski - Wielkopolska: Naprusowo, Naproszewo, Nieproszewo, dzi¶ Niepruszowo, poznańskie, gmina Buk. Por. Naproszewski.

  Nieproszkowski - Wielkopolska: Naprusowo, Naproszewo, Nieproszewo, dzi¶ Niepruszowo, poznańskie, gmina Buk. Por. Naproszewski.

  Nieprowski - Małopolska: Nieprowice, kieleckie, gmina Złota.

  Nieprzeski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Niesłuchow - kresy południowe: Niesłuchow.

  Niesłuchowo - kresy południowe: Niesłuchow.

  Niesłuchowski - kresy południowe: Niesłuchow.

  Niestkowski - kresy południowe: Niestkowice.

  Niesułkowski - Małopolska: Niesułkowice, dzi¶ Niesułowice, katowickie, gmina Olkusz.

  Nieszawski - Małopolska: Nieszawa, lubelskie, gmina Józefów.

  Nieszczewski - Wielkopolska: Nieszczewo, dzi¶ Niszczewy, włocławskie, gmina Nieszawa.

  Nieszkowski - Małopolska: Nieszkowo, Nieszkowa, dzi¶ Niskowa, nowos±deckie, gmina Chełmiec.

  Nieszowski Por. Nieżowski. -

  Nie¶wiastowski, Nieswastowski, Niestwastowski, Je¶wiatowski, Jeswatowski, Jestwastowski, Ja¶wiastowski, Jaswastowski, Jastwastowski - Wielkopolska: Nie¶wiatowice, poznańskie, gmina Mie¶cisko.

  (Nie¶wieski), Nie¶wiec(s)ki - kresy południowe: Nie¶wicz.

  Niet±żkowski, Niet±szkowski - Wielkopolska: Niet±szkowo, leszczyńskie, gmina ¦migiel,

  Nietopyrski - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Nietarzanowska fem. - Wielkopolska: Nietarzanowo, Nietarzanowice, dzi¶ Nietarzanowo, poznańskei, gmina ¦roda Wielkopolska.

  Niewiadowski - Wielkopolska: Niewiadów, piotrkowskie, gmina Ujazd.

  Niewiarowski, Niewierowski - Małopolska: Niewiarów, krakowskie, gmina Gdów.

  Niewierski - Wielkopolska: Niewierz, poznańskie, gmina Duszniki.

  Niewieski - Wielkopolska: Niewiesz, sieradzkie, gmina Poddębice.

  Niewodnic(s)ka fem. - ¦l±sk: Niewodniki, opolskie, gmina D±browa.

  Niewodowski - Mazowsze: Niewodowo, łomżyńskie, gmina Pi±tnica.

  Nieznamirowski - Małopolska: Nieznamirowice, dzi¶ Nieznamierowice, radomskie, gmina Rusinów.

  Nieznanowski - Małopolska: Nieznanowice, krakowskie, gmina Gdów.

  Niezwojowski, Niezwojewski - Małopolska: Niezwojowice, kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica.

  NieĽdziński - Mazowsze: NieĽdzino, dzi¶ NieĽdzin, plockie, gmina Mała Wie¶.

  NieĽwieszcz - kresy południowe: Niezwiszcza, Niezwiska.

  NieĽwieszczski, NieĽwie(s)c(s)ki, NieĽwieski, NiedĽwieszczski, NiedĽwiesc(s)ki, NiedĽwieski - kresy południowe: Niezwiszcza, Niezwiska.

  Nieżec(s)ki, Nieżac(s)ki, Niżac(s)ki - kresy południowe: Nieżęcice, Niżatycze, dzi¶ Niżatycze, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Nieżowski - Małopolska: Nieżowa, dzi¶ Niżowa, krakowskie, gmina Gdów.

  Nieżychowski - Wielkopolska: Nieżychowo, pilskie, gmina Biało¶liwie.

  Nikowski, Nikłowski - kresy południowe: Niklowice, Niklowice.

  Niniński, Ninieński, Nieniński - Wielkopolska: Ninino, pilskie, gmina Ryczywół.

  Ninkowski - Wielkopolska: Ninkowo, dzi¶ Minikowo, poznańskie, gmina Poznań; Małopolska: Minków, radomskie, gmina Borkowice.

  Ninoga - Małopolska: Mninoga, Minoga, dzi¶ Minoga, krakowskie, gmina Skała.

  Niszczyc(s)ki, Miszczyc(s)ki - Mazowsze: Niszczyce, płockie, gmina Bielsk.

  Niwic(s)ka fem. - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Niziński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Niżniowski, Nieżniowski - kresy południowe: Niżniow.

  Nojewski, Nojowski - Wielkopolska: Nojewo, poznańskie, gmina Pniewy.

  Norowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Norynbergowa, Norymbergowa, Nembergowa fem. - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej. Por. Nűrnberg.

  Nosaczowski - Małopolska: Nosaczowice, Nasacowice, dzi¶ Naszczowice, nowos±deckei, gmina Podegrodzie.

  Nosalewski - Wielkopolska: Nosalewo, poznańskie, gmina Pniewy.

  Nosaliński (?) - Wielkopolska: Nosilino koło Owińsk, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona.

  Nosalski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Nosielski, Nosilski - Mazowsze: Nosilsko, dzi¶ Nasielsk, ciechanowskie, gmina Nasielsk.

  Nosiliński, Nosieliński, No¶liński - Wielkopolska: Nosilino koło Owińsk, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona.

  Noskowski - Wielkopolska: Nosków, kaliskie, gmina Jaraczewo; Noskowo, poznańskie, gmina Wrze¶nia; Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Nosowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Nosów, kieleckie, gmina Wa¶niów; Mazowsze: Nosy, warszawskie, gmina Tarczyn.

  Notecski - Wielkopolska: Note¶, dzi¶ Noć, konińskie, gmina Wierzbinek.

  Nowic(s)ki - kresy południowe: Nowica.

  Nowiec - Wielkopolska: Nowiec, poznańskie, gmina Dolsk.

  Nowiec(s)ki - Wielkopolska: Nowiec, poznańskie, gmina Dolsk.

  Nowieski - Wielkopolska: Nowa Wie¶, poznańskie, gmina KaĽmierz. Por. Nowowieski.

  Nowodworski - Wielkopolska: Nowy Dwór, poznańskie, gmina Swarzędz; Mazowsze: Nowy Dwór Mazowiecki, warszawskie, gmina Warszawa.

  Nowogorski - bez lokalizacji.

  Nowomiestski, Nowomiesc(s)ki, Nowomiec(s)ki, Nowomieski, Nowomiejski - Wielkopolska: Nowe Miasto nad Wart±; Małopolska: Nowe Miasto Korczyn, dzi¶ Nowy Korczyn, kieleckie, gmina Nowy Korczyn; Mazowsze: Nowe Miasto nad Pilic±, radomskie, gmina Nowe Miasto nad Pilic±; kresy południowe: Nowe Miasto Bybło.

  Nowosiedlski; Nowosielska fem. - kresy południowe: Nowosielce, Nowa Siedlec, dzi¶ Nowosielce, przemyskie, gmina Przeworsk; Nowosielce, kro¶nieńskie, gmina Zarszyn; Nowosielce Kozickie, kro¶nieńskie, gmina Ustrzyki Dolne, Nowosielce nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Nowosielce - kresy południowe: Nowosielce, kro¶nieńskie, gmina Zarszyn.

  Nowosielska fem. Por. Nowosiedlski. -

  Nowoszyc(s)ki - kresy południowe: Nowoszyce.

  Nowotski, Nowo(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Nowowieski - Wielkopolska: Nowa Wie¶, poznańskie, gmina KaĽmierz; Nowa Wie¶, nazwa miejscowa niezidentyfikowana; Małopolska: Nowa Wie¶, tarnobrzeskie, gmina Klimontów; ¦l±sk: Nowa Wie¶, nazwa miejscowa niezidentyfikowana. Por. Nowieski.

  Nowski - Wielkopolska: Nowe, płockie, gmina Kro¶niewice; kresy południowe: Nowy Jeżow, póĽniej Jazów Nowy. Por. Snowski.

  Nożewski - Mazowsze: Nożewo, ostrołęckie, gmina Olszewo Borki.

  Nurski - Mazowsze: Nur, łomżyńskie, gmina Nur.

  Nyrski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Nyski - ¦l±sk: Nysa (Neisse), opolskie, miasto. Por. Neiser

  Obakowski (?) por. Obałkowski. -

  Obałkowski - Wielkopolska: Obałki, Obałkowo, Obałkowice, dzi¶ Obałki, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Obartowski - kresy południowe: Obertyn, Obartyn.

  Obelmic - kresy południowe: Obelmice, Obelnice.

  Obelnic(s)ki, Obelmic(s)ki - kresy południowe: Obelmice, Obelnice.

  Obertyński, Obartyński - kresy południowe: Obertyn, Obartyn.

  Obidowska fem. - Wielkopolska: Obidowo Wielkie i Małe, dzi¶ Obidów i Obidówek, płockie, gmina Kutno.

  Obidzino - Mazowsze: Obidzino, dzi¶ Obiedzino, łomżyńskie, gmina Kolno, lub Obidzino Nagórne, dzi¶ Obiedzino Górne, ciechanowskie, gmina Gołymin- O¶rodek.

  Obidziński - Mazowsze: Obidzino, dzi¶ Obiedzino, łomżyńskie, gmina Kolno.

  Obiszewski - Wielkopolska: Obiszewo, wie¶ w dawnym powiecie ko¶ciańskim, dzi¶ zaginiona.

  Objezierski - Wielkopolska: Objezierze, poznańskie, gmina Oborniki.

  Oblin - Małopolska: Oblin, siedleckie, gmina Maciejowice.

  Obłakowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  ObłaĽnic - kresy południowe: ObłaĽnice.

  ObłaĽnic(s)ki - kresy południowe: ObłaĽnice.

  ObłaĽniec(s)ki - kresy południowe: ObłaĽnice.

  Obodowski - Wielkopolska: Obodowo, bydgoskie, gmina So¶no.

  Obodzieński - Wielkopolska: Obodno, dzi¶ Obudno, bydgoskie, gmina G±sawa.

  Obornik - Wielkopolska: Oborniki, dzi¶ Oborniki Wielkopolskie, gmina Oborniki; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Oborski - Mazowsze: Obory, warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Oborulski - Mazowsze: Oborula, dzi¶ Kocerańska Wólka, radomskie, gmina Pniewy.

  Obrębski - Mazowsze: Obr±b, siedleckie, gmina Parysów.

  Obręczski, Obręc(s)ki - Wielkopolska: Obręczna, wie¶ w dawnej parafii Grocholice, w dawnym powiecie piotrkowskim, dzi¶ zaginiona.

  Obrowska fem. - Wielkopolska: Obrowo, poznańskie, gmina Obrzycko.

  Obrytski, Obryc(s)ki - Mazowsze: Obryte, łomżyńskie, gmina Nur.

  Obr(z)azowski - Małopolska: Obrzazowice, Obrażejowice, Obrazowice, dzi¶ Obrażejowice, krakowskie, gmina Radziemice.

  Obrzyc(s)ki; Obrzicensis - Wielkopolska: Obrzycko, poznańskie, gmina Obrzycko.

  Obrzyński - bez lokalizacji.

  Ochelski, Hochelski, Ocholski - Wielkopolska: Ochla, leszczyńskie, gmina Pogorzela.

  Ochotski, Ochoc(s)ki - Wielkopolska: Ochocice, piotrkowskie, gmina Kamieńsk.

  Ocieski - Wielkopolska: (?) Ocieszyn, poznańskie, gmina Oborniki.

  Ociński - Małopolska: Ocino, Ocin, dzi¶ Ocinek, tarnobrzeskie, gmina Obrazów.

  Ociosna, Ociasna, Ociesna - Wielkopolska: Ociosna, Ociosny, Ociosno, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Oczosny, Oczosno, Oczesnyce niezidentyfikowana.

  Ociosno, Ociasno, Ociesno - Wielkopolska: Ociosna, Ociosny, Ociosno, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Oczosny, Oczosno, Oczesnyce niezidentyfikowana.

  Oczkowic - Wielkopolska: Oczkowice, leszczyńskie, gmina Miejska Górka.

  Oćkowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Oćwiec(s)ki - Wielkopolska: Oćwieka, bydgoskie, gmina G±sawa.

  Odachowski por. Odęchowski -

  Odęchowski - Wielkopolska: Odęchowo, dzi¶ Odechów, konińskie, gmina Grabów.

  Odnowski - kresy południowe: Odnow, Udnow.

  Odojewski - kresy południowe: Odojew.

  Odolanowski - Wielkopolska: Odolanów, kaliskie, gmina Odolanów.

  Odoliński - Wielkopolska: Odolino, dzi¶ Odolin, płockie, gmina Bedlno.

  Odolkowski - Wielkopolska: Odolkowice, Odołkowice, wie¶ w dawnym powiecie kcyńskim, dzi¶ zaginiona.

  Odorec(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Hodorac(s)ki.

  Odrow±ż, Hodrow±ż - Małopolska: Odrow±ż, kieleckie, gmina St±porków.

  Odrow±żanus - Małopolska: Odrow±ż, kieleckie, gmina St±porków.

  Odrzywolski - Małopolska: Odrzywół, radomskie, gmina Odrzywół.

  Oględowski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Oględów, tarnobrzeskie, gmina Staszów.

  Ogrodzieniec - Małopolska: Ogrodzieniec, katowickie, gmina Ogrodzieniec.

  Ogrodzieński, Ogrodziński - Małopolska: Ogrodzieniec, katowickie, gmina Ogrodzieniec; Mazowsze: Ogrodzienice, radomskie, gmina Grójec.

  Okaliński - Małopolska: Okalina, tarnobrzeskie, gmina Opatów.

  Okęc(s)ki - Mazowsze: Okęcie, dzi¶ czę¶ć miasta Warszawy, warszawskie.

  Okrzesimowski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Krzesimów, lubelskie, gmima Mełgniew. Por. Krzesimowski.

  Okurowski - Mazowsze: Okurowo, łomżyńskie, gmina Kolno.

  Olawiński, Oławiński - Małopolska: Olawin, Oławin, Olewin, Olelin, dzi¶ Plewin, katowickie, gmina Olkusz. Por. Oleliński, Olewiński.

  Olbierzowski - Małopolska: Olbierzowice, tarnobrzeskie, gmina Klimontów.

  Olbiński - kresy południowe: Olbin.

  Olbracki (?) - Małopolska: Olbrachcice, kieleckie, gmina Wodzisław.

  Olchowski - kresy południowe: Olchowiec, Olechowiec, dzi¶ Olechowiec, kro¶nieńskie, gmina Czerna; bez lokalizacji.

  Oldrzyński (?) - Wielkopolska: Oldrzenica, wie¶ w dawnym powiecie kruszwickim, dzi¶ zaginiona.

  Olechowski - kresy południowe: Olchowiec, Olechowiec, dzi¶ Olechowiec, kro¶nieńskie, gmina Czerna.

  Oleliński - Małopolska: Olawin, Oławin, Olewin, Olelin, dzi¶ Plewin, katowickie, gmina Olkusz. Por. Olawiński, Olewiński.

  Oleski, Holeski, Olec(s)ki - Wielkopolska: Olsze, wie¶ w parafii Wieszczyczyno w dawnym powiecie ko¶ciańskim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Oleszno, kieleckie, gmina Krasocin; kresy południowe: Olesko.

  Olesko - kresy południowe: Olesko.

  Olesznic - ¦l±sk: Olesznica, dzi¶ Ole¶nica, wrocławskie, miasto. Por. Olsna.

  Olesznic(s)ki; Holesnensis - Wielkopolska: Olesznica, dzi¶ Ole¶nica, sieradzkie, gmina Dalików; Małopolska: Olesznica, dzi¶ Ole¶nica, kieleckie, gmina Ole¶nica; ¦l±sk: Olesznica, dzi¶ Ole¶nica, wrocławskie, miasto. Por. Oleszyński, Olsna.

  Oleszyc(s)ki - kresy południowe: Oleszyce, przemyskie, gmina Oleszyce.

  Oleszyński - Małopolska: Ole¶nica, kieleckie, gmina Ole¶nica. Por. Olesznic(s)ki.

  Olewiński - Małopolska: Olawin, Oławin, Olewin, Olelin, dzi¶ Plewin, katowickie, gmina Olkusz.Por. Olawiński, Oleliński.

  Olewski - bez lokalizacji.

  Olędski, Olędzki - Małopolska: Olędy, siedleckie, gmina Zbuczyn Poduchowny.

  Olsna; Olsen - ¦l±sk: Olesznica, dzi¶ Ole¶nica (Oles, Olsen, Olsna), wrocławskie, miasto. Por. Olszenic, Olszenic(s)ki.

  Olszac(s)ki Por. Olszyc(s)ki. -

  Olszamowski - Mazowsze: Olszamowo, dzi¶ Olszanowo, czę¶ć wsi M±kolin, płockie, gmina Bodzanów.

  Olszanic(s)ki - kresy południowe: Olszanica, kro¶nieńskie, gmina Olszanica; Olszanica.

  Olszański, Olszeński, Holszański - kresy południowe: Olszany, przemyskie, gmina Krasiczyn; Olszany, Olszanica; kresy północne: Holszany, Olszany, wie¶ w dawnym powiecie oszmiańskim.

  Olszeń por. Olsna. -

  Olszewnic(s)ki - Mazowsze: Olszewnica, warszawskie, gmina Skrzyszew.

  Olszewski, Olszowski, Ulszewski - Wielkopolska: Olszowo, dzi¶ Olszewo, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Małopolska: Olszowka, dzi¶ Olszówka Nowa i Stara, kieleckie, gmina Wodzisław; Mazowsze: Olszewo-Borki, ostrołęckie, gmina Olszewo-Borki; Olszewo-Przyborowo, łomżyńskie, gmina Rutki; Olszewo, łomżyńskie, gmina ¦niadowo; kresy północne: Olszewo, wie¶ w dawnym powiecie ¶więciańskim; bez lokalizacji.

  Olsztyński - Małopolska: Olsztyn, częstochowskie, gmina Olsztyn.

  Olszyc(s)ki, Holszyc(s)ki; Olsciensis, Olsensis - Wielkopolska: Olszyce, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona.

  Olszyński - Wielkopolska: Olszyce, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, dzi¶ zaginiona; Olszyna, kaliskie, gmina Ostrzeszów; Olszyna, pilskie, gmina RogoĽno.

  Oluski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Olwakowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Oława; Olavia; Olau - ¦l±sk (zapisy także z Małopolski): Oława (Olavia, Ohlau), wrocławskie, miasto.

  Oławski; Olauer - ¦l±sk (zapisy także z Małopolski): Oława ( Ohlau), wrocławskie, miasto.

  Ołpic(s)ki - Małopolska: Ołpice, wie¶ w dawnym powiecie ksi±skim, dzi¶ zaginiona.

  Ołtarzewski - Mazowsze: Ołtarzew, warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki.

  Ołudz(s)ki - Małopolska: Ołudza, dzi¶ Hołudza, kieleckie, gmina Wi¶lica.

  Omieciński, Omięciński - Mazowsze: Omieciny, Omięciny, dzi¶ Omięciny, ciechanowskie, gmina Nowe Miasto; kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por.(?) Homiecińska.

  Opaczski, Opac(s)ki - Mazowsze: Opacz Wielka, dzi¶ czę¶ć Warszawy, warszawskie; Opacz Mała, warszawskie, gmina Michałowice.

  Opalenic(s)ki - Wielkopolska: Opalenica, poznańskie, miasto.

  Opaleński - Wielkopolska: Opalenica, poznańskie, miasto.

  Opatkowski - Małopolska: Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Opatkowice Pojałowskie, kieleckie, gmina Imielno.

  Opatowic - Małopolska: Opatowiec, kieleckie, gmina Opatowiec.

  Opatowiec - Małopolska: Opatowiec, kieleckie, gmina Opatowiec.

  Opatowiec(s)ki - Małopolska: Opatowiec, kieleckie, gmina Opatowiec.

  Opatowski - Małopolska: Opatów, tarnobrzeskie, miasto; Opatkowice Drewniane, Opatkowice Murowane, Opatkowice Pojałowskie, kieleckie, gmina Imielno.

  Opoczeński, Opoczyński - Małopolska: Opoczno, piotrkowskie, miasto.

  Opojowska fem. - Wielkopolska: Opojowice, sieradzkie, gmina Czarnożyły.

  Opolski - Wielkopolska: Opole, łódzkie, gmina Parzęczew; Małopolska: Opole Lubelskie, lubelskie, miasto; (?) ¦l±sk: Opole, opolskie, miasto. Por. Opul, Opuler.

  Oporowski - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Oporów, płockie, gmina Oporów; Oporowo, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo.

  Oporzyszowski - Małopolska: Oporzyszow, dzi¶ Odporyszów, tarnowskie, gmina Żabno.

  Opryszowic(z) - kresy południowe: Opryszowce.

  Opryszowski, Apryszowski - kresy południowe: Opryszowce.

  Opul - ¦l±sk (zapisy także z Małopolski): Opole, opolskie, miasto. Por. Opolski.

  Opuler, Op(e)ler - ¦l±sk (zapisy także z Małopolski): Opole, opolskie, miasto. Por. Opolski.

  Oraczow, Oraczew - Wielkopolska: Oraczew, płockie, gmina Witonia.

  Oraczowski, Oraczewski - Wielkopolska (zapisy także z Małopolski): Oraczewo, Oraczewice, dzi¶ Oraczew, płockie, gmina Witonia.

  Orchowski - Wielkopolska: Orchowo, konińskie, gmina Orchowo.

  Orczeński Por. Horczeński. -

  Ordziński - Wielkopolska: Ordzino, dzi¶ Ordzin, poznańskie, gmina Obrzycko.

  Orfino - kresy południowe: Orfino, Horpin, Orpin.

  Orfinowski - kresy południowe: Orfino, Horpin, Orpin.

  Orfiński, Horfiński, Horpieński, Orfieński, Orpiński - kresy południowe: Orfino, Horpin, Orpin.

  Orliczewski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Orlikowski - Mazowsze: Orlikowo, łomżyńskie, gmina Jedwabne.

  Orliński - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Orle Wielkie, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie.

  Orłowski - Wielkopolska: Orłów, plockie, gmina Bedlno; Małopolska: Orłów, krakowskie, gmina Wężerów; Mazowsze: Orły, dzi¶ Orły Cesin, skierniewickie, gmina Sochaczew; Orły, warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki; bez lokalizacji.

  Ornowski Por. Orłowski. -

  Oryniński - kresy południowe: Orynin.

  Oryński - Wielkopolska: Orynice, dzi¶ Orenice, plockie, gmina Pi±tek.

  Oryszowski - kresy południowe: Horyszów Lacki, dzi¶ Horyszów Polski, zamojskie, gmina Sitno, Horyszów Ruski, zamojskie, gmina Mi±czyn.

  Orzechowski - Wielkopolska: Orzeszkowo, poznańskie, gmina Kwilcz; kresy południowe: Orzechowce, przemyskie, gmina Żurawica.

  Orzec(s)ki - kresy południowe: Orzek.

  Orzek - kresy południowe: Orzek.

  Orzelski - Wielkopolska: Orle Wielkie, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie; Orle, bydgoskie, gmina Mrocza.

  Orzeszkowski - Wielkopolska: Orzeszkowo, poznańskie, gmina Kwilcz; Orzeszkowo, poznańskie, gmina dominowo; kresy południowe: Orzechowce, przemyskie, gmina Żurawica; Orzeszkowice.

  Orzewski - kresy południowe: Orzewice Małe i Wielkie, dzi¶ Urzejowice, przemyskie, gmina Przeworsk.

  Osic(s)ki (?) - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Osieczkowski - Pomorze (zapisy także z kresów południowych): Osieczek, toruńskie, gmina Ksi±żki.

  Oseicski, Osiecz(s)ki; Osieczensis - Wielkopolska: Osiek, leszczyńskie, gmina Ko¶cian; Osieczna, leszczyńskie, miasto; Małopolska: Osieczany, krakowskie, gmina My¶lenice; Mazowsze: Osiek-Pniewo, dzi¶ Osiek, płockie, gmina Zawidz.

  Osięborowski - Mazowsze: Osiemborów, radomskie, gmina Magnuszew.

  Osina - ¦l±sk: Osina Mała i Osina Wielka, wałbrzyskie, gmina Ziębice.

  Osiński, Osieński - Wielkopolska: Osiny, kaliskie, gmina Kępno, O¶no, włocławskie, gmina Aleksandrów Kujawski; Mazowsze: Osiny, płockie, gmina Gostynin; ¦l±sk: Osina Mała i Osina Wielka, wałbrzyskie, gmina Ziębice.

  Oskirzczyc(s)ki - kresy południowe: Oskierczyce.

  Osłowski - Pomorze (zapisy także z Wielkopolski): Osłowo, bydgoskie, gmina Jeżewo.

  Osmulski - Wielkopolska: Osmolin, sieradzkie, gmina Zduńska Wola.

  Osobiński - Mazowsze: Czaplice-Osobne, dzi¶ Osobne, łomżyńskie, gmina ¦niadowo.

  Osoliński por. Ossoliński. -

  Osowieński - Mazowsze: Ossówno, siedleckie, gmina Wierzbno.

  Osowski - Wielkopolska: Osowo Stare i Nowe, poznańskie, gmina Oborniki; Osowa Sień, leszczyńskie, gmina Wschowa; Osowo, włocławskie, gmina Lubraniec; Małopolska: Osowa, kieleckie, gmina Sobków; Mazowsze: Ossow, wie¶ w dawnym powiecie czerskim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Os(s)owa.

  Ossoliński, Hosoliński - Małopolska: Ossolin, tarnobrzeskie, gmina Klimontów.

  Ostałowski - kresy południowe: Ostałowice.

  Ostaszowski - Małopolska: Ostaszow-Choszczow, dzi¶ Choszczów, lubelskie, gmina Kurów.

  Ostobuski - kresy południowe: Ostobusz, Hostobusz.

  Ostrawa - Małopolska: brak nazwy miejscowej; por. ¦l±sk: Ostrawa Polska i Ostrawa Morawska.

  Ostrogski, Ostroski - kresy południowe: Ostrog.

  Ostrołęc(s)ki - (?) Małopolska: Ostrołęka, radomskie, gmina Przytyk; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Ostromiec(s)ki (?) - Pomorze: Ostomiecko, dzi¶ Ostromecki, bydgoskie, gmina D±browa Chełmińska.

  Ostrorog - Wielkopolska: Ostroróg, poznańskie, miasto.

  Ostrorogski, Ostroroski, Ostrorowski; Ostrorogeus - Wielkopolska: Ostroróg, poznańskie, miasto.

  Ostroski - Wielkopolska: (?) Ostrow Lednicki, dzi¶ Lednogóra, poznańskie, gmina Łubowo; Małopolska: Ostrów, lubelskie, gmina Kamionka; kresy południowe: Ostrowiec, Ostrów, przemyskie, gmina Przemy¶l. por. Ostrowski.

  Ostroszyc(s)ki, Ostrozyc(s)ki - kresy południowe: Ostrożec.

  Ostrow±ski - Wielkopolska: Ostrow±s, dzi¶ Ostrow±ż, konińskie, gmina ¦lesin.

  Ostrowic(s)ki - Wielkopolska: Ostrowite, dzi¶ Ostrowite Rypińskie, włocławskie, gmina Brzuze.

  Ostrowiec - kresy południowe: Ostrowiec. Por. Ostrowiec(z)ski.

  Ostrowieczno - Wielkopolska: Ostrowieczno, poznańskie, gmina Dolsk.

  Ostrowiec(z)ski, Ostrowiec(s)ki, Ostrowieski - Wielkopolska: Ostrowieczno, poznańskie, gmina Dolsk; kresy południowe: Ostrowiec. Por. Ostrowiec.

  Ostrowski, Hostrowski - Wielkopolska: Ostrow Lednicki, dzi¶ Lednogóra, poznańskie, gmina Łubowo; Ostrow niezidentyfikowany; Małopolska: Ostrów, lubelskie, gmina Kamionka; liczne nazwy miejscowe Ostrów niezidentyfikowane; Ostrów, dzi¶ Ostrówek, warszawskie, gmina Karczew; liczne nazwy miejscowe Ostrów niezidentyfikowane; kresy południowe: Ostrowiec; Ostrów, przemyskie, gmina Przemy¶l; liczne nazwy miejscowe Ostrów niezidentyfikowane. Por. (?) Ostroski, Ostrowiec, Ostrowiec(z)ski.

  Ostrożeński, Ostrożański - kresy południowe: Ostrożany, wie¶ w dawnej ziemi lwowskiej, dzi¶ zaginiona.

  Ostryński - kresy południowe: Ostrynia.

  Ostrzyszewic - Wielkopolska: Ostrzyszowice, OĽrzyszowice, dzi¶ Orszewice, płockie, gmina Góra ¦więtej Małgorzaty. Por. OĽrzyszowski.

  Osuchowski - Mazowsze: Osuchów, skierniewickie, gmina Mszczonów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Osyjakowski - Wielkopolska: Ossyjakow, dzi¶ Osjakow, sieradzkie, gmina Osjakow.

  Oszac(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Oszczepalski - Małopolska: Oszczepalin, siedleckie, gmina Wojcieszków.

  Oszczowski; Oszczewska fem., Hoszczowska fem. - kresy południowe: Oszczów, zamojskie, gmina Dołhobyczów.

  Oszeński, Oszański - kresy południowe: Oszany, Hoszany.

  Oszkowski - Małopolska: Oszkowice, wie¶ w dawnym powiecie sandomierskim, dzi¶ zaginiona.

  O¶nica - Mazowsze (zapisy także z Małopolski): O¶nica, ciechanowskie, gmina Karniewo; O¶nica, płockie, gmina Borowiczki.

  O¶wiec(s)ki (?) - bez lokalizacji.

  O¶więcim - Małopolska: O¶więcim, bielskie, miasto.

  Otmianowski - Wielkopolska: Otmianowo, włocławskie, gmina Lubraniec.

  Otoc(z)ski, Otoc(s)ki - Wielkopolska: Otok, sieradzkie, gmina Zadzim.

  Otorowski - Wielkopolska: Otorowo, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Otosławski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej; por. Otosławice, wie¶ na Morawach, dzi¶ zaginiona.

  Otuski, Otulski (?) - Wielkopolska: Otusz, poznańskie, gmina Buk.

  Otwinowski - Małopolska: Otwinow, dzi¶ Otfinów, tarnowskie, gmina Żabno.

  Owadowski - Małopolska: Owadów, piotrkowskie, gmina Sławno; Owadów, radomskie, gmina Jastrzębie.

  Owczarski - Małopolska: Owczary, kieleckie, gmina Busko-Zdrój; Owczary, krakowskie, gmina Zielonki.

  Owczegłowski - Wielkopolska: Owczegłowy, pilskie, gmina RogoĽno.

  Owczuski, Owczuc(s)ki - kresy południowe: Owczugi, Owczuchy.

  Owidz(s)ki - Pomorze: Owidz, gdańskie, gmina Starogard Gdański.

  Owieczkowski - Wielkopolska: Owieczkowice, Owieczki, dzi¶ Owieczki, poznańskie, gmina Łubowo.

  Owieński - Wielkopolska: Owońska, Owińsko, dzi¶ Owińsk, poznańskie, gmina Czerwonak.

  Oziębłowski, Hoziębłowski - Małopolska: Ozoębłów, tarnobrzeskie, gmina Baćkowice; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.Por. Zaziębłowski.

  Ozorowski - Małopolska: Ozarowice, dzi¶ Ożarowice, katowickie, gmina Tr±pkowice.

  Ozorzyński - Wielkopolska: Ozorzyno, dzi¶ Ozorzyn, konińskie, gmina Babiak.

  OĽrzanowski, OĽrzonowski, Ojrzanowski - Wielkopolska: OĽrzanowo, dzi¶ Ojrzanów, piotrkowskie, gmina Ujazd; Mazowsze: Ojrzanowo, dzi¶ Ojrzanów, skierniewickie, gmina Żabia Wola.

  OĽrzeński - Mazowsze: OĽrzenie, dzi¶ Ojrzeń, ciechanowskie, gmina Ojrzeń.

  OĽrzyszowski - Wielkopolska: OĽrzyszowice, Ostrzyszowice, dzi¶ Orszewice, płockie, gmina Góra ¦więtej Małgorzaty. Por. Ostrzyszewic.

  Ożarowski - Małopolska: Ożarów, lubelskie, gmina Kamionka.

  Ożepowski - Wielkopolska: Ożepowo, dzi¶ Nowy Orzepów, konińskie, gmina Kawęczyn; Małopolska: Ożepowka, dzi¶ czę¶ć wsi Parzymiechy, częstochowskie, gmina Lipie; kresy południowe: Ozepow, Ozepowice.

  Pabjanowski - Wielkopolska: Pabianowo, dzi¶ Fabianów, kaliskie, gmina Dobrzyca.

  Pabirowski - Mazowsze: Pabirowice, dzi¶ Pabierowice, radomskie, gmina Grójec.

  Pachlerzewski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Pachnoski Por. Pęchowski. -

  Pacholewski - Wielkopolska: Pacholewo, poznańskie, gmina Oborniki.

  Pachowski - bez lokalizacji.

  Pac(z)anowski, Pac(z)onowski; Paczonoviensis - Małopolska: Paczonow, Paczanow, dzi¶ Pacanów, kieleckie, gmina Pacanów.

  Pac(z)kar, Pac(z)ker - ¦l±sk (zapisy z Małopolski): Paczków, opolskie, miasto.

  Paczkow - ¦l±sk: Paczków, opolskie, miasto.

  Pac(z)kowski - kresy północne: brak nazwy miejscowej: bez lokalizacji.

  Pac(z)ołtowski, Paczułtowski - Małopolska: Paczołtowice, Paczołty, dzi¶ Paczółtowice, krakowskie, gmina Krzeszowice.

  Pac(z)owski - bez lokalizacji.

  Paczławski, Pac(s)ławski - kresy południowe: Pacławy, dzi¶ Pacław, przemyskie, gmina Fredropol.

  Pac(z)ynowski, Pec(z)ynowski - Wielkopolska: Paczynowice, Peczynowice, dzi¶ Pacanowice, kaliskie, gmina Pleszew.

  Paczyński - Mazowsze: Paczyna dzi¶ Pacyna, płockie, gmina Pacyna.

  Padarzewski - Wielkopolska: Padarzewo, Podarzewo, dzi¶ Podarzewo, poznańskie, gmina Pobiedziska.

  Padniewski - Wielkopolska: Padniewo, bydgoskie, gmina Mogilno.

  Pagański - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Pagorski por. Pogorski. -

  Pajewski - Mazowsze: Pajewo, ciechanowskie, gmina Gołymin.

  Pajęski (?) - bez lokalizacji.

  Pakosławski - Wielkopolska: Pakosław, leszczyńskie, gmina Miejska Górka; Pakosław, poznańskie, gmina Lwówek.

  Pakoszowska fem. - kresy południowe: Pakoszowce, Pokoszowce.

  Pako¶ć - Wielkopolska: Pako¶ć, bydgoskie, miasto.

  Pako¶ćski, Pakoćski, Pakoski - Wielkopolska: Pako¶ć, bydgoskie, miasto; kresy południowe: Pako¶ć.

  Pakowski - Wielkopolska: Pakowo, wie¶ w dawnym powiecie ko¶ciańskim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Pakszynowski - Wielkopolska: Pakszyno, dzi¶ Pakszyn, poznańskie, gmina Czerniejewo.

  Pakszyński - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych): Pakszyno, dzi¶ Pakszyn, poznańskie, gmina Czerniejewo.

  Palczewski, Palczowski - Wielkopolska: Palczewo, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski; Małopolska: Palczowice, bielskie, gmina Zator; Mazowsze: Palczewo, Palczowa, dzi¶ Palczew, radomskie, gmina Warka.

  Palejowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Palędz(s)ki, Palęski - Wielkopolska: Palędzie Dolne i Palędzie Ko¶cielne, bydgoskie, gmina Mogilno; Palędzie, poznańskie, gmina Dopiewo.

  Palikijowski - kresy południowe: Palikijowka, dzi¶ Palikówka, rzeszowskie, gmina Krasne.

  Paliszewski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Pałukowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Panawski por. Paniewski. -

  Paniewic - ¦l±sk: Paniowice (Pannwitz), wrocławskie, gmina Oborniki ¦l±skie.

  Paniewski, Paniowski - Wielkopolska: Paniewo, włocławskie, gmina Topólka.

  Panięc(s)ki - Wielkopolska: Panięka, dzi¶ Panienka, kaliskie, gmina Jaraczewo; Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Pankrac(s)ki - Małopolska: Pankraczowice, wie¶ w dawnym powiecie lubelskim, dzi¶ zaginiona.

  Pantalowski, Pantalewski, Pantelowski - kresy południowe: Pantelowice, dzi¶ Pantalowice, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Papilewski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Paproc(s)ki - kresy południowe: Paprotno, Paprotna, Paportno, dzi¶ Paportno-Sobotnik, przemyskei, gmina Fredropol.

  Parchliński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Parchoc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Parchowic, Parchwic, Parszwic - ¦l±sk (zapisy także z Małopolski): Prochowice (Parchwitz), legnickie, miasto.

  Parchowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Parczowski, Parczewski - Wielkopolska: Parczew, kaliskie, gmina Sieroszewice; Małopolska: Parczów, piotrkowskie, gmina Białaczów.

  Parloszki por. Parłoski. -

  Parłoski - Wielkopolska: Parłowo, dzi¶ Perłowo, konińskie, gmina Koło.

  Parnic(s)ki - Małopolska: Parnice, Parznice, dzi¶ Parznice, radomskie, gmina Kowala.

  Parniczewski - Wielkopolska: Parniczewo, Parzęczewo, dzi¶ Parzęczew, łódzkie, gmina Parzęczew.

  Paroski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Parsk - Wielkopolska: Parsk, dzi¶ Parsko, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Parski - Wielkopolska: Parsk, dzi¶ Parsko, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Paruszowo - Wielkopolska: Paruszewo, konińskie, gmina Strzałkowo.

  Paruszowski, Paruszewski - Wielkopolska: Paruszewo, konińskie, gmina Strzałkowo.

  Paryski; Perisiensis - Małopolska: brak nazwy miejscowej, por. Paryż, stolica Francji. por. Parinser.

  Parzenczewski, Parzenczowski, Parzynczewski, Parzynczowski - Wielkopolska: Parzęczew, kaliskie, gmina Jaraczewo; Parniczewo, Parzęczewo, dzi¶ Parzęczew, łódzkie, gmina Parzęczew.

  Parznic(s)ki - Małopolska: Parnice, Parznice, dzi¶ Parznice, radomskie, gmina Kowala.

  Parzniowski, Parzniewski - Wielkopolska: Parzniewice, piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska; Mazowsze (zapisy także z kresów południowych): Parzniewo, dzi¶ Parzniew, warszawskei, gmina Brwinów; ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Parznowski - Wielkopolska: Parznowo, dzi¶ Parznów, kaliskie, gmina Kobyla Góra.

  Parzyc(s)ki - Wielkopolska: Parzyce, łódzkie, gmina Ozorków.

  Pasiec(s)ki - kresy południowe: Pasieczne.

  Pasierbowski - Wielkopolska: Pasierbice, Pasierby, dzi¶ Pasierby, leszczyńskie, gmina Pępowo.

  Pasimieski - Małopolska: Pasimiechy, dzi¶ Pa¶miechy, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka.

  Pasirbic(s)ki, Pasirzbic(s)ki - Wielkopolska: Pasierbice, Pasierby, dzi¶ Pasierby, leszczyńskie, gmina Pępowo.

  Paszewska fem. - Mazowsze: Paszewo, Pęszewo, dzi¶ Grabniak, czę¶ć wsi Szulborze Wielkie, łomżyńskie, gmina Szulborze-Koty.

  Paszkowski - Małopolska: Paszkowice, piotrkowskie, gmina Żarnów; Paszkówka, bielskie, gmina BrzeĽnica; Mazowsze: Paszki, Paski, dzi¶ Nowe Paski, skierniewickie, gmina Teresin.

  Przetuczski, Przetuc(s)ki - Wielkopolska: Przetuki, dzi¶ Przytuki, konińskie, gmina Kleczew.

  Przewic(s)ki, Przewiski - Wielkopolska: Przewice, Przewiska, Przewisko, dzi¶ Przezwiska, skierniewickie, gmina Bielawy.

  Przewieczański - Małopolska: Przewieczany, Przebieczany, dzi¶ Przebieczany, krakowskie, gmina Biskupice.

  Przewieczerzyno - Wielkopolska: Przewieczerzyno, dzi¶ Przywieczerzyn, włocławskie, gmina B±dkowo, por. też Przewyeczerzino, nazwa miejscowa niezidentyfikowana. Por. Przywieczerski.

  Przewodowski - kresy południowe: Przewodowo, dzi¶ Przewodów, zamojskie, gmina Dołhobyczów.

  Przeworski - kresy południowe: Przeworsk, przemyskie, miasto.

  Przeworsko - kresy południowe: Przeworsk, przemyskie, miasto.

  Przewoski - Pomorze: Przewóz, gdańskie, gmina Chmielno.

  Przezkorzyc(s)ki - Wielkopolska: Bezkorzystew, Przezkorzystew, dzi¶ Brzyskorzystew, bydgoskie, gmina Żnin. Por. Brzezkorzystewski.

  Przezniegowski - kresy południowe: Przezniegow, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Przezpolewski, Przezpolowski - Wielkopolska: Przezpolewo, dzi¶ Przezpolew Ko¶cielny i Pański, kaliskie, gmina Ceków-Kolonia; bez lokalizacji.

  Przezwodz(s)ki (?) - Małopolska: Przezwody, tarnobrzeskie, gmina Koprzywnica, gmina Obrazów.

  PrzeĽdziec(s)ki - Mazowsze: Przezdziecko, dzi¶ PrzeĽdziecko-Drogoszewo, PrzeĽdziecko-Dworaki, PrzeĽdziecko-Grzymki, PrzeĽdziecko-Jachy, PrzeĽdziecko-Lenarty, łomżyńskie, gmina Andrzejewo; PrzeĽdziecko-Mroczki, gmina Zambrów.

  Przę¶liński Por. Pro¶liński. -

  Przybiński - Wielkopolska: Przybina, leszczyńskie, gmina Rydzyna.

  Przybkowski - Małopolska: Przybkowice, dzi¶ Przytkowice, bielskie, gmina Kalwaria Zebraydowska.

  Przybujewski - Mazowsze: Przybujewo, Przybujewice, dzi¶ Przybojewo, czę¶ć wsi Dobrzenice Małe, plockei, gmina Mochowo.

  Przybychowski - Wielkopolska: Przybychowo, pilskie, gmina Połajewo.

  Przybyłowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Przybynowski - Małopolska: Przybynow, Przybynowice, dzi¶ Przybynów, częstochowskie, gmina Żarki.

  Przybysławski - Wielkopolska: Przybysławice, kaliskie, gmina Raszków; Małopolska: Przybysławice, krakowskie, gmina Nowe Brzesko; gmina zielonki; Przybysławice, kieleckie, gmina Kozłów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Przybyszowski, Przybyszewski - Przybyszówka, rzeszowskie, gmina ¦wilcza.

  Przyjemski - Wielkopolska: Przyjma, konińskie, gmina Golina.

  Przylepski, Przelepski, Przylewski - Wielkopolska: Przylepice, Przelepice, Przylepie, dzi¶ Przylepki, poznańskie, gmina Brodnica.

  Przyszowski - Małopolska: Przyszowa, nowos±deckie, gmina Łukowica.

  Przywieczerski, Przewieczerski, Przewieczarski - Wielkopolska: Przywieczerzyno, dzi¶ Przywieczerzyn, włocławskie, gmina B±dkowo; kresy południowe: Przywyercze, nazwa miejscowa niezidentyfikowana. Por. Przewieczerzyno, Przywierski.

  Przywiercie (?) - kresy południowe: Przywierczye, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Przywierski, Przewierski - kresy południowe: Przywierczye, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Psarski - Wielkopolska: Psary, włocławskie, gmina Chodecz; skierniewickie, gmina Bielawy; Psarskie, poznańskie, gmina Pniewy; Małopolska: Psary, radomskie, gmina Kozienice; Psary, dzi¶ Psary-K±ty, Psara Stara Wie¶, kieleckie, gmina Bodzentyn; kresy południowe: Psary.

  Pstroski, Pstrowski - Małopolska: Pstroszyce, dzi¶ Pstroszyce Pierwsze i Drugie, kieleckie, gmina Miechów.

  Psuc(s)ki - Mazowsze: Psucino, dzi¶ Psucin, ciechanowskie, gmina Nasielsk.

  Ptaski - Wielkopolska: Ptaszkowo, poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski.

  Ptaszkow - Wielkopolska: Ptaszkowo, poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski.

  Ptaszkowski - Wielkopolska: Ptaszkowo, poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski.

  Puchalski - Mazowsze: Puchały, warszawskie, gmina Raszyniec; łomżyńskie, gmina Łomża.

  Puchowski - bez lokalizacji.

  Puck - Pomorze: Puck, gdańskie, miasto.

  Pucołowski - Wielkopolska: Pucołowo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Puczyński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Pudliszkowski - Wielkopolska: Pudliszkowo, Pudliszkowice, dzi¶ Pudliszki, leszczyńskie, gmina Krobia.

  Pudłowski - Wielkopolska: Pudłowo, dzi¶ Stary i Nowy Pudłów, sieradzkie, gmina Poddębice; kresy południowe: Pudłowce.

  Pukarski - Wielkopolska: Pukarzów, częstochowskie, gmina Żytno.

  Pukarzowski, Pukarzewski - Wielkopolska: Pukarzów, częstochowskie, gmina Żytno.

  Pukienicze - kresy południowe: Pukienicze.

  Pukowski - kresy południowe: Pukow.

  Puniński - Wielkopolska: Punino, dzi¶ Ponin, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Pustomytski, Pustomyc(s)ki - kresy północne: Puste Myto, Pustomyty.

  Pustyński - Małopolska: Pustynia, tarnowskie, gmina Dębica.

  Puszkowski - bez lokalizacji.

  Putiatyczski, Putiatyc(s)ki - kresy południowe: Putiatycze, Putatycze.

  Putkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Putyłowski - kresy północne: (?) Putyłowicze.

  Pykowski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Pyrzanowska fem. - Mazowsze: Perzanowo, ostrołęckie, gmina Czerwonki.

  Pyrzyński - kresy południowe: Pyrzyny, Pyrzyni nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Pyszkowic - Małopolska: Pyszkowice, Pyczkowice, dzi¶ Stara Wie¶, czę¶ć Kiełczewic Górnych, lubelskie, gmina Strzyżewice.

  Pyszkowice - Wielkopolska: Małopolska: Pyszkowice, Pyczkowice, dzi¶ Stara Wie¶, czę¶ć Kiełczewic Górnych, lubelskie, gmina Strzyżewice.

  Pyszkowski, Pyskowski, Pyczkowski - Wielkopolska: Pyszkowo, Pyskowo, dzi¶ Pyszkowo, włocławskie, gmina Chodecz; Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Pyszkowice, Pyczkowice, dzi¶ Stara Wie¶, czę¶ć Kiełczewic Górnych, lubelskie, gmina Strzyżewice.

  Pytkowski - Wielkopolska: (?) Pytowice, piotrkowskie, gmina Kamieńsk.

  Pytliński (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Pytowski - Wielkopolska: Pytowice, piotrkowskie, gmina Kamieńsk.

  Pyzdrski; Pisdrensis - Wielkopolska: Pyzdry, konińskie, miasto.

  Rabsztyński - Małopolska: Rabsztyn, katowickie, gmina Olkusz.

  Racędowski - Wielkopolska: Racędowo, dzi¶ Racendów, kaliskie, gmina Kotlin.

  Rachański - kresy południowe: Rachanie, zamojskie, gmina Rachanie.

  Rachciński - Wielkopolska: Rachcino, dzi¶ Rachcin, włocławskie, gmina Szpetal Górny.

  Rachembarg, Rachinbarg - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Rachnowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Rachowski - Małopolska: Rachów, tarnobrzeskie, gmina Annopol.

  Rachutowski - Wielkopolska: Rachutowo, dzi¶ Rakutowo, włocławskie, gmina Kowal.

  Rachynic(s)ki - kresy południowe: Rachynia.

  Rachyński, Racheński - kresy południowe: Rachynia.

  Raci±ski - Wielkopolska: Raci±żek, Raci±ż, dzi¶ Raci±żek, włocławskie, gmina Nieszawa; Mazowsze: Raci±ż, ciechanowskie, miasto.

  Raci±ż - Wielkopolska: Raci±żek, Raci±ż, dzi¶ Raci±żek, włocławskie, gmina Nieszawa;

  Raciborowski - Wielkopolska: Raciborów, kaliskie, gmina Krotoszyn.

  Raciborski, Raćborski, Reciborski - Małopolska: Raciborowice, Raciborzyce, dzi¶ Raciborowice, krakowskie, gmina Michałowice; Raciborz, Raciborzeński, Raciborsko, dzi¶ Raciborsko, krakowskie, gmina Wieliczka; kresy południowe: Raciborowice.

  Raciborzeński - Małopolska: Raciborzany, nowos±deckie, gmina Jodłownik.

  Raciechowski - Małopolska: Raciechowice, krakowskie, gmina Raciechowice.

  Raczkowski, Reczkowski - Wielkopolska: Raczkowo, poznańskie, gmina Skoki; Raczkowo, dzi¶ Raczków, sieradzkie, gmina Warta; Raczki, wie¶ w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Raczkowa, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Raczski, Rac(s)ki - Małopolska: Raczyce, kieleckie, gmina Gnojno; Mazowsze: Raczyny, ciechanowskie, gmina Żuromin.

  Radawski - ¦l±sk: Radawie, opolskie, gmina Zębowice.

  Radczyński, Raczyński - Wielkopolska: Radczyn, Raczyn, dzi¶ Raczyn, sieradzkie, gmina Czarnożyły; Mazowsze: Raczyno, dzi¶ Reczyn, płockie, gmina Bodzanów; kresy północne: brak nazwy miejscowej.

  Radeczski, Radec(s)ki ,Radeczski, Radec(s)ki - Wielkopolska: Radecz, Redecz, dzi¶ Redecz Wielki, włocławskie, gmina Lubraniec; Redecz, Radecz, dzi¶ Recz, bydgoskie, gmina Rogowo; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Radgoszczski, Radgosc(s)ki - Mazowsze: Radogoszcz, ostrołęckie, gmina Troszyn.

  Radkowski, Redkowski - Wielkopolska: Redkowo, dzi¶ Retkowo, bydgoskie, gmina Szubin; kresy południowe: Ratkow.

  Radlicz(s)ki, Radlic(s)ki - Wielkopolska: Radliczyce, kaliskie, gmina Szczytniki.

  Radliczyn(s)ka fem. - Wielkopolska: Radliczyce, kaliskie, gmina Szczytniki.

  Radliński - Wielkopolska: Radliczyce, kaliskie, gmina Szczytniki.

  Radłowski - Wielkopolska: Radłowo, konińskie, gmina Strzałkowo; Radłowo, dzi¶ Radłów, kaliskie, gmina Raszków; kresy południowe: Radłowice.

  Radochońca, Radochońce - kresy południowe: Radochońce.

  Radochoński - kresy południowe: Radochońce.

  Radochowski - kresy południowe: Radochońce.

  Radoczski, Radoc(s)ki (?) - Małopolska: Radocza, Radocz, dzi¶ Radocza, bielskie, gmina Tomice.

  Radoliński - Wielkopolska: Radolino, Radolina, konińskie, gmina Golina.

  Radomic(s)ki, Radonic(s)ki - Wielkopolska: Radomiecko, Radomicko, dzi¶ Radomicko, leszczyńskie, gmina Lipno.

  Radomiński - Pomorze: Radomin, toruńskie, gmina Radomin.

  Radomski; Radomiensis - Małopolska: Radom, radomskie, miasto.

  Radomyski - Małopolska: Radomy¶l, tarnobrzeskie, gmina Radomy¶l; Radomy¶l Wielki, tarnowskie, miasto.

  Radoski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Radoszyce, kieleckie, gmina Radoszyce.

  Radostowski - Małopolska: Radostów, kieleckie, gmina Raków; kresy południowe: Radostów, zamojskie, gmina Mircze.

  Radoszownic(s)ki, Radoszewnic(s)ki - Wielkopolska: Radoszewnica, Radochownica, dzi¶ Radoszewnica, częstochowskie, gmina Koniecpol.

  Radoszowski - Wielkopolska: Radoszewnica, Radochownica, dzi¶ Radoszewnica, częstochowskie, gmina Koniecpol; kresy południowe: Radoszow, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Radowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Radsławkowski, Racławkowski - Wielkopolska: Racławkowice, Racławice, Radsławki, dzi¶ Racławki, poznańskie, gmina Nekla.

  Radsławski, Ratsławski, Rac(s)ławski - Wielkopolska: Racławkowice, Racławice, Radsławki, dzi¶ Racławki, poznańskie, gmina Nekla; Małopolska: Racławice, krakowskie, gmina Jerzmanowice-Przeginia; kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica; kresy południowe: Racławówka, rzeszowskie, gmina Boguchwała.

  Radszyc(s)ki, Raczyc(s)ki - Wielkopolska: Radszyce, Radczyce, dzi¶ Radczyce, kaliskie, gmina Kruszwica; Małopolska: Radszyce, Raczyce, dzi¶ Raczyce, kieleckie, gmina Gnojno.

  Radujewski - Wielkopolska: Radujewice, dzi¶ Radojewice, bydgoskie, gmina D±browa Biskupia.

  Radulski - Mazowsze: Radule, białostockie, gmina Tykocin.

  Radułowski - kresy południowe: Radułowice, Radołowice.

  Raduński - ¦l±sk: Raduń, katowickie, gmina Wielowie¶.

  Radwankowski, Redwankowski - Wielkopolska: Radwankowo, Radwanowice, wie¶ pod Kalwami, w parafii Niepruszewo, w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona.

  Radwanowski - Małopolska: Radwanowice, krakowskie, gmina Zabierzów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Radwański - Małopolska: Radwan, Radwany, dzi¶ Radwan, piotrkowskie, gmina Białaczów; kresy południowe: Radwańce bez lokalizacji.

  Radwiński (?), Redwiński (?) - bez lokalizacji.

  Radzanowski - Małopolska: Radzanów, kieleckie, gmina Busko-Zdrój; Mazowsze: Radzanowo, płockie, gmina Radzanowo; Radzanów, ciechanowskie, gmina Radzanów. Por. Radzonow, Redzanowski.

  Radzewski - Wielkopolska: Radzewo, poznańskie, gmina Kórnik.

  Radzic(s)ki, Redzic(s)ki - Wielkopolska: Radzicz, Radzice, dzi¶ Radzicz, bydgoskie, gmina Sadki; Radzicz, gorzowskie, gmina Dębno.

  Radziejowski, Radziejewski - Mazowsze: Radziejowice, skierniewickie, gmina Radziejowice; kresy południowe: Radziejowice.

  Radzieszowski, Radzieszewski - Wielkopolska: Radziszewo, wie¶ pod Sierakowem, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Radziszow, Radzieszow, dzi¶ Radziszów, krakowskie, gmina Skawina. Por. Radziszowski.

  Radzikowski - Wielkopolska: Radziki, Radzikowo, dzi¶ Radziki Duże i Małe, toruńskie, gmina W±pielsk; Małopolska: Radzików, siedleckie, gmina Morsy; Mazowsze: Radzikowo, dzi¶ Radzików-Kornica, Radzików-Oczki, Radzików-Stopki, Radzików Wielki, warszawskie, gmina Błonie.

  Radziłowski - kresy południowe: Radziłowice.

  Radzimiński, Radziniński, Redzimiński - Mazowsze: Radzimino-Sosna, wie¶ w dawnym powiecie ciechanowskim, dzi¶ zaginiona; Radzimino-Włosty, dzi¶ Włosty, czę¶ć wsi Kozdroje, ciechanowskie, gmina Regimin.

  Radzimski, Radziemski; Radzimiensis; Radzemiensis - Wielkopolska: Radzim, poznańskie, gmina Oborniki.

  Radziński, Radzieński - Wielkopolska: Radzyń, Radzyny, dzi¶ Radzyny, poznańskie, gmina KaĽmierz.

  Radziszow - Małopolska: Radziszow, Radzieszów, dzi¶ Radzeiszow, krakowskie, gmina Skawina. Por. Radzieszowski. Może też od nazwy osobowej Radzisz, por. Rado-.

  Radziszowski - Małopolska: Radziszow, Radzieszow, dzi¶ Radziszów, krakowskie, gmina Skawina. Por. Radzieszowski.

  Radzonow - Małopolska: Radzonow, Radzanow, dzi¶ Radzanów, kieleckie, gmina Busko-Zdrój; radomskie, gmina Radzanów. Por. Radzanowski.

  Rafałowski, Rachwałowski - Małopolska: Rafałowice, Rachwałowice, dzi¶ Rachwałowice, kieleckie, gmina Koszyce.

  Ragińska fem. - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rajczowski - Małopolska: Rajec, dzi¶ Rajec Księży, Poduchowny i Szlachecki, radomskie, gmina Jedlnia-Letnisko.

  Rajski - Wielkopolska: Rajsko, kaliskie, gmina Opatówek; Małopolska: Rajsko, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie; bielskie, gmina O¶więcim; kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Rejski.

  Rakbrotski, Rakbroc(s)ki, Rajbrotski, Rajbroc(s)ki - Małopolska: Rakbrot, Rabrot, Rokenbrot, dzi¶ Rajbrot ,tarnowskie, gmina Nowy Wi¶licz Lipnica.

  Rakojedski, Rakojedzki - Wielkopolska: Rakojady, poznańskie, gmina Skoki.

  Rakoniewski - Wielkopolska: Rakoniewice, poznańskie, miasto.

  Rakowiec(s)ki - Wielkopolska: Rakowiec, płockie, gmina Pacyna.

  Rakowiska fem. - Małopolska: Rakowice, krakowskie, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa.

  Rakownic(s)ki - bez lokalizacji.

  Rakowski, Rekowski - Wielkopolska: Rakow, Rakowiec, dzi¶ Raków, płockie, gmina Pacyna. Małopolska: Rakowice, krakowskie, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa; Rakow, Rakowiec, dzi¶ Raków, kieleckie, gmina Jędrzejów; Mazowsze: Rakowiec, warszawskie, dzi¶ czę¶ć miasta Warszawy; Rakowo Wielkie, dzi¶ czę¶ć miasta Warszawy; warszawskie; kresy południowe: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Rakuski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ralowski, Ralewski - Wielkopolska: Ralewice, sieradzkie, gmina Zadzim.

  Ramiszowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rapociński - Wielkopolska: Rapocino, Rapacino, Ropocino, wie¶ pod Opalenica, dzi¶ zaginiona.

  Rasławic - ¦l±sk: Rasslawitz, dzi¶ Racławice ¦l±skie, opolskie, gmina Głogówek.

  Raszewski, Raszowski - Wielkopolska: Raszewy, Raszewo, dzi¶ Raszewy, leszczyńskie, gmina Kobylin; kaliskie, gmina Żerków; Mazowsze: Raszewo Dworskie i Wło¶ciańskie, płockie, gmina Czerwińsk nad Wisł±.

  Raszkowski, Reszkowski - Wielkopolska: Raszkowo, dzi¶ Roszkowo, poznańskie, gmina Czempiń; Raszkowo, dzi¶ Raszków, kaliskie, miasto; Małopolska: Raszków, kieleckie, gmina Słupia; kresy południowe: (?) Raszkow.

  Raszyc(z) - ¦l±sk: Raszczyce, katowickie, gmina Łyski.

  Raszyński, Raszeński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Raszyniec, dzi¶ Raszyn, czę¶ć miasta Warszawy, warszawskie.

  Ratajski - Wielkopolska: Rataje, pilskie, gmina Chodzież; poznańskie, gmina Rakoniewice.

  Ratnic(s)ki, Retnic(s)ki - Wielkopolska: Ratnica, Retnica , dzi¶ Retnica, sieradzkie, gmina Warta; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ratoski - Małopolska: Ratoszyn, radomskie, gmina Radzanów.

  Ratuski - kresy południowe: (?) Ratusza.

  Ratyński - kresy południowe: Ratyniec.

  Rawa - kresy południowe: Rawa Ruska.

  Rawiczski, Rawic(s)ki - Małopolska: Rawica, radomskie, gmina Tczów.

  Rawołowski, Rawłowski - Małopolska: Rawałowice, Rawłowice, dzi¶ Rawałowice, krakowskie, gmina Kocmyrzów-Luborzyca.

  Rawski - Mazowsze: Rawa, dzi¶ Rawa Mazowiecka, skierniewickie, miasto.

  R±bczyński - Wielkopolska: R±bczyno, dzi¶ R±bczyn, kaliskie, gmina Raszków, pilskie, gmina W±growiec.

  R±biński - Wielkopolska: R±bino, dzi¶ R±biń, leszczyńskie, gmina Krzywiń; R±bino, dzi¶ R±bin, bydgoskie, gmina Inowrocław.

  R±bkowski, Rębkowski - Mazowsze: R±bkowo, dzi¶ Stary Rębków, siedleckie, gmina Garwolin; Rębkowo, ciechanowskie, gmina Winnica.

  R±c(s)ki, Ręc(s)ki - Wielkopolska: R±cko, dzi¶ Reńsko, poznańskie, gmina Wielichowo.

  R±czyński, Ręczyński - kresy południowe: R±czyna, przemyskie, gmina Kańczuga.

  R±kciński - Wielkopolska: R±kcino, dzi¶ R±kczyn, sieradzkie, gmina Poddębice.

  Rcieszewski - Wielkopolska: Rcieszewo, dzi¶ Arciszewo, włocławskie, gmina Lubraniec.

  Rcieszow - Wielkopolska: Rcieszewo, dzi¶ Arciszewo, włocławskie, gmina Lubraniec.

  Rdzawski - Małopolska: Rdzawa, tarnowskie, gmina Żegocina.

  Reczski, Rec(s)ki - bez lokalizacji.

  Redczyński (?) - Wielkopolska: Redczyca, dzi¶ Redczyce, bydgoskie, gmina Żnin.

  Redlski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Redzanowski - Mazowsze: Redzanowo, Radzonowo, dzi¶ Radzanowo, płockie, gmina Radzanowo; Radzanów, ciechanowskie, gmina Radzanów. Por. Radzanowski.

  Regowski - Małopolska: Regow, dzi¶ Regów Stary, radomskie, gmina Gniewoszów.

  Regulska fem. - Małopolska: Regulice, krakowskie, gmina Alwernia.

  Rejski (?) - Małopolska: Rajsko, dzi¶ Rajsko, czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie. Por. Rajski.

  Repty - (?) ¦l±sk: Repty, dzi¶ czę¶ć miasta Tarnowskie Góry, katowickie.

  Reszewski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rębarski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej. Por. Rębuski.

  Rębic(s)ki - Wielkopolska: (?) Rębienice, wie¶ pod Czerniejowem, dzi¶ zaginiona; (?) Rębiszow, dzi¶ Rembiszów, sieradzkie, gmina Zapolice.

  Rębieliński - Wielkopolska: Rembielin, płockie, gmina Brudzeń Duży.

  Rębieski - Wielkopolska: (?) Rembieskie, Rębieskie, wie¶ w parafii Karczew, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Rębiszycy, dzi¶ Rembieszyce, kieleckie, gmina Małagoszcz.

  Rębiszewski - Mazowsze: Rębiszew-Zagadły, łomżyńskie, gmina Kołaki Ko¶cielne.

  Rębuski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej. Por. Rębarski.

  Ręczno - Małopolska: R±czna, krakowskie, gmina Liszki.

  Rędziński - Małopolska: Rędziny, częstochowskie, gmina Olsztyn; Rędzina, wie¶ w dawnym powiecie proszowskim, w parafii Koniusza, dzi¶ zaginiona.

  Rępalski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Robaczewski - Wielkopolska: Robaczyno, dzi¶ Robaczyn, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Robaczyński - Wielkopolska: Robaczyno, dzi¶ Robaczyn, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Robakowski - Wielkopolska: Robakowo, poznańskie, gmina Kórnik; Pomorze: Robakowo, toruńskie, gmina Stolno; gdańskie, gmina Luzino.

  Robiński (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Rochalewski - Mazowsze: Rochale, dzi¶ Rochale Wielkie i Rochaliki, warszawskie, gmina Błonie.

  Rodaki - Małopolska: (?) Rodaki, katowickie, gmina Klucze.

  Rodatyczski, Rodatyc(s)ki - kresy południowe: Rodatycze.

  Rodziejowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Rogaczowski, Rogaczewski - Wielkopolska: Rogaczewo Małe i Wielkie, leszczyńskie, gmina Krzywiń; poznańskie, gmina Brodnica; Małopolska: Rogaczow, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Rogalic(s)ki - Wielkopolska: (?) Rogulice, płockie, gmina Góra ¦więtej Małgorzaty. Por. Rogulski.

  Rogaliński - Wielkopolska: Rogalino, dzi¶ Rogalin, poznańskie, gmina Mosina.

  Rogalowski - Małopolska: Rogalow, lubelskie, gmina W±wolica; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rogaski - Wielkopolska: Rogaszyno, dzi¶ Rogaszyn, płockie, gmina Pi±tek .

  Roginic(s)ki - Małopolska: Roginice, dzi¶ Rogienice, kieleckie, gmina Włoszczowa.

  Rogiński - Małopolska: Roginice, dzi¶ Rogienice, kieleckie, gmina Włoszczowa.

  Rogoski - Małopolska: RogoĽnik, katowickie, gmina Bobrownik; bez lokalizacji.

  Rogoszowski - (?) kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rogowski - Wielkopolska: Rogowo, bydgoskie, gmina Rogowo; leszczyńskie, gmina Krobia; Rogów, konińskie, gmina Przykona; Małopolska: Rogów, kieleckie, gmina Kozłów; gmina Opatowiec; kresy południowe: Rogów, zamojskie, gmina Grabowiec; bez lokalizacji.

  Rogozieński, Rogoziński - Wielkopolska: RogoĽno, pilskie, miasto; sieradzkie, gmina Widawa; kresy południowe: RogoĽno, dzi¶ RogóĽno, rzeszowskie, gmina Łańcut. Por. Rohozieński.

  Rogożowski, Rogożewski - Wielkopolska: Rogożewo, leszczyńskie, gmina Jutrosin; Mazowsze: Rogożowo, dzi¶ Rogożew, płockie, gmina Gostynin.

  Rogulski - Wielkopolska: Rogulice, płockie, gmina Góra ¦więtej Małgorzaty. Por. Rogalic(s)ki.

  Roguski - Wielkopolska: Rogosko, dzi¶ Rogusko, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±; Mazowsze: Roguszyno, dzi¶ Roguszyn, płockie, gmina Czerwińsk nad Wisł±; kresy południowe: RoguĽno.

  Rohatyński - kresy południowe: Rohatyn.

  Rohozieński - kresy południowe: RohoĽno, RogoĽno, dzi¶ RogóĽno, rzeszowskie, gmina Łańcut. Por.Rogozieński.

  Rojewnic(s)ki (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Rojowski - Wielkopolska: Rojew, dzi¶ Rojewo, bydgoskie, gmina Rojewo; Małopolska: (?) Rojówka, nowos±deckei, gmina Łososina Dolna; (?) Rogów, kieleckie, gmina Kozłów.

  Rokenberg, Rokemberg, Rokemberk, Rokembarg, Rokembark - Małopolska: brak nazwy miejscowej. Por. Rachembarg.

  Rokician - Wielkopolska: Rokietnica, Rokitnica, dzi¶ Rokietnica, poznańskie, gmina Rokietnica; Rokitno, gorzowskie, gmina Stare Kurowo.

  Rokicieński - kresy południowe: Rokitnica, dzi¶ Rokietnica, przemyskie, gmina Rokietnica.

  Rokic(s)ki - kresy południowe: Rokitki, Rokutki, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Rokitnic(s)ki - Wielkopolska: Rokietnica, Rokitnica, dzi¶ Rokietnica, poznańskie, gmina Rokietnica; Małopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Rokitnica, radomskie, gmina Nowe Miasto nad Pilic±.

  Rokosowski, Rokosiewski - Wielkopolska: Rokosowo, Rokosiewo, dzi¶ Rokosowo, leszczyńskie, gmina Poniec.

  Rokowski - Małopolska: Roków, bielskie, gmina Wadowice; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rokszyc(s)ki, Rokszyski - Wielkopolska: Rokszyce, piotrkowskie, gmina Wola Krzysztoporska; kresy południowe: Rokszyce, przemyskie, gmina Krasiczyn.

  Rokut - kresy południowe: Rokuthi, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Rokuty - kresy południowe: Rokuthi, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Romanowski - kresy południowe: Romanów, zamojskie, gmina Izbica; Romanow.

  Romiejewski, Roniejewski, Romijewski, Romiejowski - Wielkopolska: Romiejewice, dzi¶ Rumiejki, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska.

  Romnowski - kresy południowe: Hromno. Por. Hroniewski, Hrumieński.

  Romotski, Romoc(s)ki - Mazowsze: Romoty, dzi¶ Ramoty, łomżyńskie, gmina Stawiski.

  Ropczyc(s)ki, Ropszyc(s)ki - Małopolska: Ropczyce, rzeszowskie, miasto.

  (Rorow) - ¦l±sk: Rorow (Rohrau), dzi¶ Grodziszów, wrocławskie, gmina ¦więta Katarzyna.

  Rorowski - ¦l±sk: Rorow (Rohrau), dzi¶ Grodziszów, wrocławskie, gmina ¦więta Katarzyna.

  Rosiejowski - Małopolska: Rosiejow, Rosiejowice, dzi¶ Rosiejów, kieleckie, gmina Skalbmierz.

  Roski - Małopolska: Róża, tarnowskie, gmina Czarna; kresy południowe: Róża, siedleckie, gmina Stoczek Łukowski; zamojskie, gmina Susiec.

  Rosławski - Małopolska: Rosławice, wie¶ w dawnym powiecie pilzneńskim, w parafii Jurków, dzi¶ zaginiona.

  Rosnowski 1 - Wielkopolska: Rosnowo, poznańskie, gmina Komorniki.

  Rosnowski 2 Por. Rożnowski. -

  Rosochatski, Rosochac(s)ki, Rosochaski - Mazowsze: Rosochate Ko¶cielne, łomżyńskie, gmina Czyżew Osada.

  Rosochowski - Mazowsze: Rosochowo, dzi¶ Rosochów, radomskie, gmina Belsk Duży.

  Rososki - Wielkopolska: Rosoczyca, dzi¶ Rossoczyca, sieradzkie, gmina Warta.

  Rostkowski - Wielkopolska: Rostow, Rostowo, Rostowek, dzi¶ Rustów, płockie, gmina Krzyżanów; Mazowsze: Rostkowo, ciechanowskie, gmina Czernice Borowe; ¦l±sk: Rostkowice, opolskie, gmina Biała; bez lokalizacji.

  Rostowski - Wielkopolska: Rostow, Rostowo, Rostowek, dzi¶ Rustów, płockie, gmina Krzyżanów; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Rostwienic(s)ki - kresy południowe: Rozdwienica, dzi¶ Rożwienica, przemyskie, gmina Rożwienica. Por. Rostwieński, Rozwienic(s)ki, Rozwieński.

  Rostwieński - kresy południowe: Rozdwienica, dzi¶ Rożwienica, przemyskie, gmina Rożwienica; Rostwo, Rocstwo. Por. Rostwienic(s)ki, Rozwienic(s)ki, Rozwieński.

  Roszkowski Por. Ruszkowski. - Wielkopolska: Roszkowo, wie¶ w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; Roszkowo, Ruszkowo, dzi¶ Roszków, poznańskie, gmina Skoki; Roszkowo, dzi¶ Ruszkowo, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Roszkowo, Roszkowice, wie¶ w dawnym powiecie pyzdrskim, w parafii Jutrosin, dzi¶ zaginiona; Pomorze: Roszkowo, gdańskie, gmina Pruszcz Gdański; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rosznic (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Rosznicar, Rosz(e)nicer, Roszlicer (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ros(z)owski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ro¶ciejowski - bez lokalizacji.

  Ro¶cigniewski, Ro¶ciegniewski - Wielkopolska: Ro¶cigniewice, Roszczki, wie¶ w parafii Bytyń, dzi¶ zaginiona.

  Ro¶ciński - Wielkopolska: Ro¶cinno, poznańskie, gmina Skoki.

  Ro¶ciszewski, Ro¶ciszowski - Mazowsze: Ro¶ciszewo, płockie, gmina Ro¶ciszewo.

  Rotembork, Rotemborg, Rotenborg ,Rotynborg, Rotembark, Rotembarg, Rotenberg, Rotemburg, Rotenburg - Wielkopolska: Rzeszotarzewo (Rothenburg), dzi¶ Rostarzew, poznańskie, gmina Rakoniewice.

  Rowieński - Wielkopolska: Równa, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Rowińska fem. - ¦l±sk: Rowino, dzi¶ Rowień, katowickie, gmina Żory.

  Rowski - kresy południowe: (?) Równe, kro¶nieńskie, gmina Dukla; (?) Równia, kro¶nieńskie, gmina Ustrzyki Dolne.

  Royn - ¦l±sk: Royn, dzi¶ Ruja, legnickie, gmina Ruja.

  Rozbitski, Rozbic(s)ki - Wielkopolska: Rozbitek, poznańskie, gmina Kwilcz.

  Rozborski - kresy południowe: Rozbórz, przemyskie, gmina Przeworsk; bez lokalizacji.

  Rozdrażniewski, Rozdrażowski, Rozrażewski, Rozrażowski - Wielkopolska: Rozdrażewo, dzi¶ Rozdrażew, kaliskie, gmina Rozdrażew.

  Rozdzielic(s)ki - kresy południowe: (?) Rozdziele, kro¶nieńskie, gmina Lipinki.

  Rozenberg, Rosenberg ,Razambark, Rosambark - Małopolska: Rozembark, Rozembarg, Rozmabark, dzi¶ Rożnowice, kro¶nieńskie, gmina Biecz. Por. Rosenberg.

  Rozenberski, Rozambarski ,Rozanbarski, Rozembarski, Rozemberski, Rozomberski, Rozumberski, Rozymbarski, Rozynbarski - Małopolska:Rozambark, Rozumbark, Rozembark, Rozembarg, Rozynberg, Rozumbarg, dzi¶ Rożnowice, kro¶nieńskie, gmina Biecz. Pomorze: Rozemberg, Rozenberk, dzi¶ Rożyny (?), gdańskie, gmina Pszczółki.

  Rozkochowski - Małopolska: Rozkochów, katowickie, gmina Babice.

  Rozniatowski, Rożniatowski - kresy południowe: Rozniatów, dzi¶ Rożniatów, przemyskie, gmina Zarzecze; Rozniatow; bez lokalizacji.

  Rozniszewski - Mazowsze: Rozniszew, Rozniszewo, dzi¶ Rozniszew, radomskie, gmina Magnuszew.

  Rozpętski, Rozpęc(s)ki - Wielkopolska: Rozpętek, bydgoskie, gmina Kcynia.

  Rozpierski - Wielkopolska: Rozprza, piotrkowskie, gmina Rozprza; Małopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Roztrębowski - Wielkopolska: Roztrębowo, dzi¶ Roztrzębowo, bydgoskie, gmina Kcynia.

  Rozwarowski, Roztwarowski - Wielkopolska: Rozwarowo, dzi¶ Rostworowo, poznańskie, gmina Rokietnica.

  Rozwienic(s)ki - kresy południowe: Rozdwienica, Rozwienica, dzi¶ Rożwienica, przemyskie, gmina Rożwienica. Por. Rostwienic(s)ki, Rostwieński, Rozwienic(s)ki.

  Rozwieński - kresy południowe: Rozdwienica, Rozwienica, dzi¶ Rożwienica, przemyskie, gmina Rożwienica. Por. Rostwienic(s)ki, Rostwieński, Rozwienic(s)ki.

  Rozworski (?) - kresy południowe: Rozworzany.

  Rozynkowski (?) - bez lokalizacji.

  Rożański - Mazowsze: Rożan, dzi¶ Różan, ostrołęckie, miasto.

  Rożdżyc(s)ki, Rożdżyski - Wielkopolska: Rożdżyce lub Rozdzice, dzi¶ Różyce Grochowe, Tryjowe, Żmijowe, łódzkie, gmina Parzęczew. Por. Rożyc(s)ki.

  Rożec(s)ki - Mazowsze: Rożce, radomskie, gmina Belsk Duży.

  Rożeński, Rożyński - Wielkopolska: Rożenna, dzi¶ Różanna, bydgoskie, gmina Bukowiec.

  Rożnic(s)ki - Małopolska: Rożnica, kieleckie, gmina Słupia.

  Rożniec(s)ki - Wielkopolska: Rożniecice, wie¶ w dawnym powiecie przedeckim, dzi¶ zaginiona.

  Rożniow - kresy południowe: Rożniow.

  Rożniowski, Rożniewski - kresy południowe: Rożniow; bez lokalizacji.

  Rożnow - Małopolska: Rożnow, nowos±deckie, gmina Gródek nad Dunajcem.

  Rożnowski 1 - Wielkopolska: Rożnowo, poznańskie, gmina Oborniki; kresy południowe: Rożnow.

  Rożnowski 2, Rosnowski 2 - Wielkopolska: Rożnowo, poznańskie, gmina Oborniki lub Rostnowo, Rosnowo, dzi¶ Rosnowo, poznańskie, gmina Oborniki.

  Rożyc(s)ki - Wielkopolska: Rożdżyce lub Rozdzice, dzi¶ Różyce Grochowe, Tryjowe, Żmijowe, łódzkie, gmina Parzęczew. kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Rożdzyc(s)ki

  Ruchalski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Ruchoc(s)ki - Wielkopolska: Ruchocin, konińskie, gmina Witkowo.

  Ruda - Mazowsze: Ruda, nazwa miejscowa niezidentyfikowana, por. bardzo liczne nazwy miejscowe w warszawskim, ciechanowskim, łomżyńskim, ostrołęckim.

  Rudański - kresy południowe: Rudańce.

  Rudawski - Małopolska: Rudawa, ciechanowskie, gmina Zabierzów.

  Rudec(s)ki - Małopolska: Rudka, tarnowskie, gmina Wojnicz.

  Rudkowski - Wielkopolska: Ruda, nazwa miejscowa niezidentyfikowana, por. bardzo liczne nazwy miejscowe w dawnym województwie sieradzkim, niezidentyfikowane; Mazowsze: Rudkowo Szczepkowo, Szczepkowo-Rutki, dzi¶ Szczepkowo-Kukiełki, olsztyńskie, gmina Janowiec Ko¶cielny.

  Rudlic(s)ki - Wielkopolska: Rudlice, sieradzkie, gmina Ostrówek.

  Rudnic(s)ki, Rudniski - Wielkopolska: Rudniki, poznańskie, gmina Opalenica; Rudki, poznańskie, gmina Ostroróg; Małopolska: Rudnik, lubelskie, gmina Bychawa; kresy południowe: Rudnik, zamojskie, gmina Rudnik; Rudniki.

  Rudołowski - kresy południowe: Rudołowice, przemyskie, gmina Rożwienica.

  Rudołtowski - ¦l±sk: Rudołtowice, katowickie, gmina Pszczyna.

  Rudow - Pomorze: (?) Rudowa, wie¶ w dawnym starostwie działdowskim i niborskim, dzi¶ zaginiona.

  Rudowski - Mazowsze: Rudowo, płockie, gmina Bielsk; Pomorze: Rudowa, wie¶ w dawnym starostwie działdowskim i niborskim, dzi¶ zaginiona; bez lokalizacji.

  Rudski, Ruc(s)ki - Wielkopolska: Rudki, poznańskie, gmina Ostroróg; Mazowsze: Ruda Wielka, radomskie, gmina Wierzbica i inne; kresy południowe: Ruda Wołoska, zamojskie, gmina Tomaszów Lubelski; Ruda.

  Rudyński (?) - bez lokalizacji.

  Rudzanowski por. Radzanowski. -

  Rudzica - Wielkopolska: Rudzica, konińskie, gmina Kramsk.

  Rudzic(s)ki, Rudziski - ¦l±sk: Rudzica, bielskie, gmina Jasienica.

  Rudzieński - Małopolska: Rudno, Rudno Niżne, dzi¶ Rudno Dolne, krakowskie, gmina Nowe Brzesko; Rudno Nagorne, dzi¶ Rudno Górne, krakowskie, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce; Rudno, radomskie, gmina Borkowice; Mazowsze: Rudno, siedleckie, gmina Kołbiel; kresy południowe: Rudno.

  Runow - Pomorze: Runowo, słupskie, gmina Potęgowo.

  Runowski - Wielkopolska: Runowo, poznańskie, gmina Kórnik; Mazowsze: Runowo, dzi¶ Runów, warszawskie, gmina Piaseczno.

  Rupieński - Mazowsze: Rupino, dzi¶ Rupin, łomżyńskie, gmina Kolno.

  Rupn(i)owski - Małopolska: Rupiniów, nowos±deckie, gmina Limanowa.

  Rusiec - Wielkopolska: Ruszcza, Rusiec, dzi¶ Rujsca, poznańskie, gmina Kostrzyn. Por. Rusiec(s)ki, Ruszcza.

  Rusiec(s)ki - Wielkopolska: Ruszcza, Rusiec, dzi¶ Rujsca, poznańskie, gmina Kostrzyn ; Małopolska: Ruszcza, Rusiec, dzi¶ Ruszcza, czę¶ć Nowej Huty w Krakowie, krakowskie; Mazowsze: Rusiec, warszawskie, gmina Nadarzyn; kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Ruszcza.

  Rusinowski - Wielkopolska: Rusinowo, wie¶ pod ¦wierczyn±, dzi¶ zaginiona; Pomorze: Rusinowo, elbl±skie, gmina Sadlinki.

  Rusiński - Wielkopolska: Rusinowice, Rusinkowice, wie¶ w dawnym województwie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Rusin, Rusinie.

  Ruskowic(z), Ruszkowic(z) - Małopolska: Ruszkowice, radomskie, gmina Borkowice.

  Rusławski - Wielkopolska: Rusławy, wie¶ w dawnym powiecie dobrzyńskim, dzi¶ zaginiona.

  Rusociński - Pomorze: Rusocin, gdańskie, gmina Pruszcz Gdański.

  Rusoc(s)ki - Wielkopolska: Rusocice, konińskie, gmina Władysławów; Małopolska: Rusocice, krakowskie, gmina Czernichów; (?) Pomorze: Rusocin, gdańskie, gmina Pruszcz Gdański; bez lokalizacji.

  Ruszcza - Wielkopolska: Ruszcza, Rusiec, dzi¶ Rujsca, poznańskie, gmina Kostrzyn. Por. Rusiec, Rusiec(s)ki.

  Ruszkowski - Wielkopolska: Ruszkowo, Roszkowo, wie¶ w dawnym powiecie łęczyckim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Ruszkowice, radomskie, gmina Borkowice. Por. Roszkowski.

  Ruszyleczski, Ruszylec(s)ki - kresy południowe: Ruszelczyce, przemyskie, gmina Krzywcza.

  Rybac(s)ki - Mazowsze: Rybaki, płockie, gmina Gostynin.

  Rybczowski - Małopolska: Rybczewice, lubelskie, gmina Rybczewice.

  Rybic(s)ki - Wielkopolska: Rybice, dzi¶ Rybitwy, płockie, gmina Witonia; Mazowsze: Rybitwy Zamo¶cie i Kokoszki, dzi¶ Rybitwy- Zamo¶cie, ciechanowskie, gmina Baboszewo; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rybieński, Rybiński - Wielkopolska: Rybno, poznańskie, gmina Kiszkowo; Małopolska: Rybna, krakowskie, gmina Czernichów; Mazowsze: Rybno, skierniewickie, gmina Rybno; łomżyńskie, gmina Łomża.

  Rybin - ¦l±sk: Rybin, dzi¶ czę¶ć wsi Spalona, legnickie, gmina Kunice.

  Rybnic(s)ki - ¦l±sk: Rybnik, katowickie, miasto.

  Rybnik - ¦l±sk: Rybnik, katowickie, miasto.

  Rybojedski, Rybojedzki, Rybojewski - Wielkopolska: Rybojedzko, poznańskie, gmina Stęszew.

  Rybotyczski, Rybotyc(s)ki, Rybotyski - kresy południowe: Rybotycze, przemyskie, gmina Fredropol.

  Rybowski - Wielkopolska: Rybowo, pilskie, gmina Gołańcz.

  Rybski - Wielkopolska: Rybie, płockie, gmina Krzyżanów; Małopolska: Rybie Nowe, nowos±deckie, gmina Limanowa.

  Rycerzowski - kresy południowe: Rytartowice. Por. Rytarowce, Rytarowc(z), Rytarowski.

  Rycharcic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rychcic(s)ki, Rychciski, Rychtyczski, Rychtyc(s)ki - kresy południowe: Rychcice, Rychtycze.

  Rychc(s)ki - kresy południowe: Rychcice.

  Rychnowski - Wielkopolska: Rychnów, kaliskie, gmina Blizanów.

  Rychwalski - Wielkopolska: Rychwał, konińskie, miasto.

  Ryczkowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ryczowski - Małopolska: Ryczów, bielskie, gmina Spytkowice; kresy południowe: Ryczów; bez lokalizacji.

  Rydburg - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rydzewski - Mazowsze: Rydzewo, ciechanowskie, gmina Ciechanów.

  Rydzyński - Wielkopolska: Rydzyna, leszczyńskie, miasto.

  Rykacz - Mazowsze: Rykacze, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  Rykaczewski - Mazowsze: Rykacze, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  Rykowski - Mazowsze: Rykowo, dzi¶ Ryków, płockie, gmina Kutno.

  Rymanowski - kresy południowe: Rymanów, kro¶nieńskie, miasto.

  Rymowski fem. - Mazowsze: (?) Rynowo, ciechanowskie, gmina Lubowidz.

  Rynarzewski, Rynarzowski - Wielkopolska: Rynarzewo, bydgoskie, gmina Szubin.

  Rynkowski - bez lokalizacji.

  Rypiński, Rypieński - Wielkopolska: Rypin, włocławskie, miasto.

  Rypołtowski - Wielkopolska: Rypołtowice, Rypułtowice, dzi¶ Rypułtowice, łódzkie, gmina Pabianice.

  Rysiński - Wielkopolska: Rysiny, konińskie, gmina Kłodawa.

  (Rysiowic) - ¦l±sk: Rysiowice (Reisewitz, Ryzewiz), opolskie, gmina Otmuchów.

  Ryszewski - Wielkopolska: Ryszewo, bydgoskie, gmina Rogowo.

  Ryszkowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Ryszki, radomskie, gmina Jasieniec.

  Ryszowski (?) - bez lokalizacji.

  Rytartowce, Ryterowce - kresy południowe: Rytartowce, Rytertowce, Rytarowice. Por. Rycerzowski.

  Rytartowi(z), Rytertowic(z) - kresy południowe: Rytartowce, Rytertowce, Rytarowice. Por. Rycerzowski.

  Rytarowski, Ryterowski, Rejtarowski - kresy południowe: Rytartowce, Rytertowce, Rytarowice. Por. Rycerzowski.

  Ryter, Ritter - Małopolska: Ryter, dzi¶ Rytro, nowos±deckie, gmina Piwniczna.

  Ryterski - Małopolska: Ryter, dzi¶ Rytro, nowos±deckie, gmina Piwniczna.

  Rytwieński, Rytwiński, Rytwiański - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Rytwiany, tarnobrzeskie, gmina Rytwiany.

  Rz±c(s)ki por. Rzęc(s)ki. -

  Rz±siec(s)ki - Małopolska: Rz±ska, krakowskie, gmina Zabierzów.

  Rzebrowski, Żebrowski - Mazowsze: Żebry, nazwa miejscowa niezidentyfikowana, por. liczne nazwy miejscowe w ciechanowskim, łomżyńskim, ostrołęckim.

  Rzeczski, Rzec(s)ki - Małopolska: Rzeczyca Sucha i Mokra, tarnobrzeskie, gmina Dwikozy.

  Rzeczyca - Wielkopolska: Rzeczyca, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski.

  Rzeczyc(s)ki - Wielkopolska: Rzeczyca, sieradzkie, gmina Zadzim; Małopolska: Rzeczyca, lubelskie, gmina Kazimierz Dolny i inne nazwy miejscowe w tarnobrzeskim.

  Rzeczyczański - kresy południowe: Rzeczyczany.

  Rzekiec(s)ki, Rzekietski - Wielkopolska: Rzekta, dzi¶ Rzechta Drużbińska, sieradzkie, gmina Zadzim; Rzekty, wie¶ pod Skalmierzycami w dawnym województwie kaliskim, dzi¶ zaginiona.

  Rzekta - Wielkopolska: (?)Rzekty, wie¶ pod Skalmierzycami w dawnym województwie kaliskim, dzi¶ zaginiona.

  Krzemieniewski, Rzemien(i)owski, Rzemion(i)owski - Wielkopolska: Rzeniewice, bydgoskie, gmina Kcynia; kresy południowe: Rzemieniow.

  Rzepczyński - Wielkopolska: Rzepczyn, wie¶ w parafii Sławno, dzi¶ zaginiona.

  Rzepec(s)ki - kresy południowe: Rzepeck, RzepedĽ, dzi¶ RzepedĽ, kro¶nieńskie, gmina Komańcza; bez lokalizacji.

  Rzepelnic(s)ki - kresy południowe: Rzeplin, przemyskie, gmina Próchnik; Rzeplin, zamojskie, gmina Uhlówek. Por. Rzepliński.

  Rzepiennic(s)ki - Małopolska: Rzepiennik, Rzepienniki, dzi¶ Rzepiennik Biskupi, tarnowskie, gmina Rzepiennik Strzyżewski.

  Rzepieński - bez lokalizacji.

  Rzepiszewski - Wielkopolska: Rzepiszwo, Rzepiszowo, Rzepiszowice, Rzepiszow, dzi¶ Rzepiszew, sieradzkie, gmina Szadek.

  Rzepliński - kresy południowe: Rzeplin, przemyskie, gmina Próchnik; Rzeplin, zamojskie, gmina Uhlówek. Por. Rzepelnic(s)ki.

  Rzepniowska fem. - kresy południowe: Rzepniów.

  Rzerzuski - Małopolska: Rzerzuszno, dzi¶ Rzeżu¶nia, krakowskie, gmina Gołcza.

  Rzeszewski - Wielkopolska: (?) Rzeżewo Małe, włocławskie, gmina Lubień Kujawski.

  Rzeszotarski - Wielkopolska: Rzeszotarzewo, Rzstarzewo, dzi¶ Rzestarzew Cmentarny i ¦rodkowy, sieradzkie, gmina Widawa lub Rzeszotarzewo, dzi¶ Rostarzewo, poznańskie, gmina Rakoniewice.

  Rzeszotarzewo - Wielkopolska: Rzeszotarzewo, dzi¶ Rostarzewo, poznańskie, gmina Rakoniewice.

  Rzeszotarzewski, Rzeszetarzewski, Rzeszetarzowski - Wielkopolska: Rzeszotarzewo, dzi¶ Rostarzewo, poznańskie, gmina Rakoniewice.

  Rzeszow - kresy południowe: Rzeszów, rzeszowskie, miasto.

  Rzeszowski - Małopolska: Rzeszow, dzi¶ Rzeszówek, kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa; kresy południowe: Rzeszów, rzeszowskie, miasto; bez lokalizacji.

  Rzewięchowski - Wielkopolska: Rzewi±chowo, Rzew±chowo, dzi¶ Rzymachowo, czę¶ć wsi Polanowo, konińskie, gmina Witkowo.

  Rzęc(s)ki - Małopolska: Rzęcin, dzi¶ Zręcin, kro¶nieńskie, gmina Chorkówka.

  Rzędowski - Małopolska: Rzędowice, krakowskie, gmina Koniusza.

  Rzędziński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Rzęgnowski - Wielkopolska: Rzęgnowo, dzi¶ Rzegnowo, poznańskie, gmina Lubowo.

  Rzgowski - Wielkopolska: Rzgowo, dzi¶ Rzgów, łódzkie, gmina Rzgów.

  Rzostkowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Rzucewski - Wielkopolska: Rzucewo, dzi¶ Rucewo, bydgoskie, gmina Złotniki Kujawskie.

  Rzuchowski - ¦l±sk: Rzuchów, katowickie, gmina Łyski.

  Rzyc(s)ki (?) - Mazowsze: nazwa miejscowa niezidentyfikowana, por. Rzy, ciechanowskie, gmina Sochocin lub Rzyczki, dzi¶ Pajewo-Rżyski, ciechanowskie, gmina Gołymin-O¶rodek.

  Rzyczyński (?) - bez lokalizacji.

  Rzymski - Wielkopolska: Rzym, bydgoskie, gmina Rogowo; Rzymsko, konińskie, gmina Dobra; Mazowsze: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Rzym

  Rzywiński (?) - bez lokalizacji.

  Rżechowski - Mazowsze: Rżechowo, dzi¶ Rzechowo-Gać i Rzechowo Wielkie, ostrołęckie, gmina Sypniewo; Rżechowo, dzi¶ Rzechowo-Rożanica, dzi¶ Rzechówek, ostrołęckie, gmina Sypniewo.

  Sabaszczewska fem. - Wielkopolska: Sabaszczewo, poznańskie, gmina Dominowo.

  Sabłowska fem. - Wielkopolska: Sabłog, dzi¶ Sadłóg, włocławskie, gmina Topólka.

  Sadkowo - Mazowsze: Sadkowo, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Sadkowski, Szadkowski - Małopolska: Sadkowice, radomskie, gmina Solec nad Wisł±; Mazowsze: Sadkowice, skierniewickie, gmina Sadkowice; bez lokalizacji.

  Sadleński - Wielkopolska: Sadlno, konińskie, gmina Wierzbinek.

  Sadowski - Wielkopolska: Sadowie, S±dowie, Sadowa, wie¶ koło Poznania, dzi¶ zaginiona; Sady, poznańskie, gmina Tarnowo Podgórne; Małopolska: Sadowie, częstochowskie, gmina Lelów.

  Salomonic(s)ki, Salomunic(s)ki - kresy południowe: Salomunice, Salomuńce.

  Salomoński, Salomuński - kresy południowe: Salomunice, Salomuńce.

  Salomuniec(s)ki - kresy południowe: Salomunice, Salomuńce.

  Salomuńce - kresy południowe: Salomunice, Salomuńce.

  Samborar - kresy południowe: Sambor.

  Samborski - Wielkopolska: Samborze, wie¶ pod Radziejowem, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: Sambory, łomżyńskie, gmina Wizna; kresy południowe: Sambor.

  Samborzec(s)ki - Małopolska: Samborzec, tarnobrzeskie, gmina Samborzec.

  Samic(s)ki - kresy południowe: Samice, Samnice.

  Samiec(s)ki - kresy południowe: Samice, Samnice.

  Samostrzelski - Wielkopolska: Samostrzel, bydgoskie, gmina Sadki.

  Samsoński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sannic(s)ki - Wielkopolska: Sanniki, poznańskie, gmina Kostrzyn; kresy południowe: Sanniki.

  Sanoc(s)ki; Sanoceus - kresy południowe: Sanok, kro¶nieńskie, miasto. Por. Cankar, Canok, Canoker.

  Sanoczyc Por. - kresy południowe: Sanok, kro¶nieńskie, miasto. Por. Cankar, Canok, Canoker.

  Saporowski - kresy południowe: Saporowce.

  Sapowski - Wielkopolska: Sapowice, poznańskie, gmina Stęszew.

  Sarbski - Wielkopolska: Sarbie, Sarbia, dzi¶ Sarbia, poznańskie, gmina Duszniki; Małopolska: Sarbie, dzi¶ Szarbia, krakowskie, gmina Koniusza; Mazowsze: Sarbsko, dzi¶ Szapsk, ciechanowskie, gmina Raci±ż.

  Sarnic(s)ki - kresy południowe: Sarnki Dolne, Górne i ¦rednie.

  Sarniec(s)ki - kresy południowe: Sarnki Dolne, Górne i ¦rednie.

  Sarniewski, Serniewski - Wielkopolska: Sarniewo, wie¶ koło Sokolnik, Sękowa i Otorowa, dzi¶ zaginiona.

  Sarnowski, Żarnowski - Wielkopolska: Sarnowo, dzi¶ Sarnowa, leszczyńskie, gmina Rawicz; Sarnow, Sarnowo, dzi¶ Sarnów, sieradzkie, gmina Widawa; Małopolska: Sarnów, Żarnów, Sarnówek, liczne nazwy miejscowej w całej Małopolsce; Mazowsze: Sarnowo, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia; skierniewickie, gmina Rybno.

  Sarpatski (?), Sarpac(s)ki (?) - Wielkopolska: Sarpatki, wie¶ pod Krzekotowicami w parafii Pępowo, dzi¶ zaginiona.

  Sawczyno - kresy południowe: Sawczyn.

  Sawski - Małopolska: Sawa, krakowskie, gmina Raciechowice.

  S±choc(s)ki - Mazowsze: S±chocin, siedleckie, gmina Dobre.

  S±dec(s)ki; Sandecensis - Małopolska: S±decz, dzi¶ S±cz Nowy i Stary, nowos±deckie, miasto. Por. Cansz, Canszer.

  S±decz - Małopolska: S±decz, dzi¶ S±cz Nowy i Stary, nowos±deckie, miasto. Por. Can, Cana, Cansz.

  S±sieczski, Sasiec(s)ki - Wielkopolska: S±sieczno, dzi¶ Samsieczno, bydgoskie, gmina Sicienko.

  S±siedzki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  S±spow - Małopolska: S±spów, krakowskie, gmina Jerzmanowice-Przeginia.

  S±spowski - Małopolska: S±spów, krakowskie, gmina Jerzmanowice-Przeginia.

  Satoczski, S±toc(s)ki; Santocensis - Wielkopolska: S±tok, dzi¶ Santok, gorzowskie, gmina Santok.

  Sepieński, Sepiński, Sępieński, Sępiński, Sypieński, Sypiński - Wielkopolska: Sepno, poznańskie, gmina Kamieniec; Małopolska: Sepne, dzi¶ Sepno, piotrkowskie, gmina Sławno; kresy południowe: (?) Sepin, Szepin.

  Sęczkowski - Wielkopolska: Sęczkowo, Sęczkowice, dzi¶ S±czkowo, leszczyńskie, gmina Przemęt.

  Sęczygniewski, Sęczygniowski, Seczygniewski, Seczygniowski - Małopolska: Sęczygniew, dzi¶ Sancygniów, kieleckie, gmina Działoszyce.

  Sędkowski - kresy południowe: Sandkow, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Sędomirski; Sandomiriensis - Małopolska: Sędomirz, dzi¶ Sandomierz, tarnobrzeskie, miasto. Por. Candmar.

  Sędomiryta - Małopolska: Sędomirz, dzi¶ Sandomierz, tarnobrzeskie, miasto.

  Sędowski, Żędowski - Małopolska: Sędów, piotrkowskie, gmina Białaczów; Żędów, dzi¶ Rzędów, kieleckie, gmina Tuczępy.

  Sędzic(s)ki - Wielkopolska: Sędzice, sieradzkie, gmina Wróblew lub toruńskie, gmina Biskupiec.

  Sędzigniewski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Sędziński - Wielkopolska: Sędzino Małe i Wielkie Sędzino, dzi¶ Sędziny i Sędzinko, poznańskie, gmina Duszniki. Por. Sędzka fem.

  Sędziowski - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Sędziszowski - Małopolska: Sędziszowice, Szędziszów, kieleckie, gmina Sędziszowice; Sędziszów, dzi¶ Sędziaszów Małopolski, rzeszowskie, miasto.

  Sędzka (?) fem. - Wielkopolska: Sędzino Małe i Wielkie Sędzino, dzi¶ Sędziny i Sędzinko, poznańskie, gmina Duszniki. Por. Sędziński.

  Sękowski - Wielkopolska: Sękowo, poznańskie, gmina Duszniki; Mazowsze: Sękowo, ciechanowskie, gmina Działdowo; płockie, gmina Bielsk.

  Sępichowski - Małopolska: Sopichów, dzi¶ Sępichów, kieleckie, gmina Nowy Korczyn. Por. Sępiechowski, Sopichowski, Sopiechowski, Sopiszowski.

  Sępiechowski - Małopolska: Sopichów, dzi¶ Sępichów, kieleckie, gmina Nowy Korczyn. Por. Sopichowski, Sopiechowski, Sopiszowski.

  Sępoleński, Sępoliński - Wielkopolska: Sępolno, dzi¶ Sompolno, konińskie, miasto; Sępolno, dzi¶ Sępólno Krajeńskie, bydgoskie, miasto.

  Sichowski - kresy południowe: Sichow.

  Siciński, Syc(z)yński, Życiński - Małopolska: Sycyna, radomskie, gmina Zwoleń; Życina, Życiny, dzi¶ Życiny, kieleckie, gmina Raków, por. może Siciny, toruńskie, gmina Obrowo, dzi¶ czę¶ć wsi Spiek.

  Sidlnic(s)ki, Sidnic(s)ki - Wielkopolska: Siedlnica, dzi¶ ¦widnica, zielonogórskie, gmina ¦widnica.

  Sieciechowski - Wielkopolska: Sieciechów, płockie, gmina Kutno; Małopolska: Seiciechów, radomskie, gmina Sieciechów; Sieciechowice, krakowskie, gmina Iwanowice; tarnowskie, gmina Wierzchosławice; kresy południowe: Sieciechów.

  Siecieński - Wielkopolska: Siecinie, dzi¶ Siecień, płockie, gmina Brudzeń Duży.

  Sieciński - Wielkopolska: Siecinie, dzi¶ Siecień, płockie, gmina Brudzeń Duży.

  Sieczkowski - (?) kresy południowe: brak nazwy miejscowej, por. Sieczków, kieleckie, gmina Tuczępy.

  Siedlec(s)ki - Wielkopolska: Siedlec, płockie, gmina Łęczyca; Siedlce, Siedlec, dzi¶ Siedlec, poznańskie, gmina Kostrzyn; Siedlec, leszczyńskie, gmina Pępowo; Małopolska: Siedliska, krakowskie, gmina Koniusza.

  Siedleczka - kresy południowe: Siedleczka, przemyskie, gmina Kańczuga.

  Siedlemiński - Wielkopolska: Siedlemin, kaliskie, gmina Jarocin.

  Siedlewski - Wielkopolska: Siedlew, płockie, gmina Daszyno; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Siedlic(s)ki - Małopolska: (?) Siedliska, krakowskie, gmina Koniusza; por. także liczne nazwy miejscowe Siodło, Siedlisko, Siedliszcze, Siedlec, Siedlce; kresy południowe: nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Siedlimowski - Wielkopolska: Siedlimowice, Siedlimowo, dzi¶ Siedlimowo, bydgoskie, gmina Jeziora Wielkie.

  Siedliska - Małopolska: Siedliska, krakowskie, gmina Koniusza; tarnowskie, gmina Tuchów; kieleckie, gmina Koszyce; gmina Miechów i inne.

  Siedliszczeński - Małopolska: Siedliszczany, dzi¶ Siedleszczany, tarnobrzeskie, gmina Baranów Sandomierski.

  Siekirec(s)ki, Siekirzec(s)ki (?) - Wielkopolska: Siekirki, Siekirki Wielkie i Małe, dzi¶ Siekierki Wielkie i Małe, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Siekirki - Wielkopolska: Wielkopolska: Siekirki, Siekirki Wielkie i Małe, dzi¶ Siekierki Wielkie i Małe, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Siekirski - Wielkopolska: Wielkopolska: Siekirki, Siekirki Wielkie i Małe, dzi¶ Siekierki Wielkie i Małe, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Siekiernic(s)ka fem. - kresy południowe: Siekierzyńce.

  Siekirzewski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Siekirzyński, Siekirzeński - Wielkopolska: Siekirzyno, Siekirzyny, dzi¶ Siekierzyn, kaliskie, gmina Żerków; kresy południowe: Siekierzyńce.

  Siekluc(s)ki, Sieklic(s)ki - Małopolska: Sekluka, dzi¶ Sieklowka Dolna i Górna, kro¶nieńskie, gmina Kołaczyce; Mazowsze: Sieklucko, Siekluki, wie¶ w parafii Błotnica, w dawnym powiecie wareckim, dzi¶ zaginiona; Siekluki, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Siekowski - Wielkopolska: Siekowo, leszczyńskie, gmina Przemęt.

  Sielec(s)ka fem. - kresy południowe: Sielec.

  Siemakowski - kresy południowe: Siemakowce.

  Siemiański - Wielkopolska: Siemianice, dzi¶ Siemienice, płockie, gmina Krzyżanów; Siemiany, dzi¶ Siemiony, włocławskie, gmina Lubień Kujawski.

  Siemi±tkowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Siemichowski - Małopolska: Siemichów, dzi¶ Siemiechów, tarnowskie, gmina Gromnik.

  Siemieński, Siemiński - Wielkopolska: Siemieno, Siemino, dzi¶ Zimin, poznańskie, gmina Kleszczewo; Małopolska: Sienno, radomskie, gmina Sienno; kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Sien(n)ieński.

  Siemięc(s)ki, Ziemięc(s)ki - Wielkopolska: Siemięcino, Ziemięcino, dzi¶ Ziemięcin, sieradzkie, gmina Goszczanów.

  Siemiginowski - kresy południowe: Siemiginow.

  Siemikowski - Wielkopolska: Siemikowice, dzi¶ Siemkowice, sieradzkie, gmina Siemkowice.

  Siemionowski - kresy południowe: Siemionow.

  Siemoradz(s)ki (?) - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Siemowski - Wielkopolska: Siemowo, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Siemski, Ziemski - Wielkopolska: Siemino, Siemienino, dzi¶ Ziemin, poznańskie, gmina Wielichowo; Siemino, dzi¶ Zimin, poznańskie, gmina Kleszczewo.

  Siemszyc(s)ki - Wielkopolska: Siemszyce, płockie, gmina Łęczyca.

  Siemuszowski - kresy południowe: Siemuszowa, kro¶nieńskie, gmina Tyrawa Wołoska.

  Sieniawa - kresy południowe: Sieniawa, przemyskie, miasto.

  Sieniawski, Sianiawski, Siniawski, Sieniewski, Sieniowski - kresy południowe: Sieniawa, przemyskie, miasto.

  Siennic(s)ki, Siemnic(s)ki, Sienniski - kresy południowe: Siennica, Siemnica, dzi¶ Siennica Różana, chełmskie, gmina Siennica Różana ; ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Sien(n)ieński, Sien(n)iński - Małopolska: Sienno, radomskie, gmina Sienno; Mazowsze: Sianna, Sienna,dzi¶ Sionna, siedleckie, gmina Kotuń; kresy południowe: Sienno, Sienino. Por. Siemieński.

  Siennowski - kresy południowe: Siennow, przemyskie, gmina Zarzecze; Sienno, Sienino.

  Sieńkowski - kresy południowe: Sieńków.

  Sieński - Wielkopolska: Sienno, pilskie, gmina W±growiec; Sieńsko, dzi¶ czę¶ć wsi Długa Wie¶, pilskie, gmina W±growiec.

  Siepietnic(s)ki - Małopolska: Siepietnica, kro¶nieńskie, gmina Skołyszyn.

  Siepietski, Siepiec(s)ki - Małopolska: Siepietnica, kro¶nieńskie, gmina Skołyszyn.

  Sieprawski - Małopolska: Siepraw, krakowskie, gmina Siepraw.

  Sieprc, Sierpc - Mazowsze: Sieprc, dzi¶ Sierpc, płockie, miasto.

  Sierpski - Mazowsze: Sieprc, dzi¶ Sierpc, płockie, miasto.

  Siestrzeniec(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Siewierski - Wielkopolska: Siewiersk, włocławskie, gmina Choceń.

  Sikorski - Małopolska: Sikorzyce, tarnowskie, gmina Wietrzychowice.

  Sikorzyński - Wielkopolska: Sikorzyno, dzi¶ Sikorzyn, leszczyńskie, gmina Rawicz; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sikutski, Sikuc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Silnowski - Wielkopolska: Silnowice, Sinowice, Synowice, wie¶ pod Swarzędzem, dzi¶ zaginiona.

  Siniakowski - kresy południowe: Sieniakowce.

  Siniec(s)ki - Wielkopolska: Sieńce, wie¶ pod Turkiem, dzi¶ zaginiona; Sieniec, sieradzkie, gmina Wieluń.

  Siodłkowski, Siedłkowski - Wielkopolska: Siodłkowice, Siedłkowice, dzi¶ Szadkowice, piotrkowskie, gmina Sławno; Małopolska: Siodłkowa, dzi¶ Siółkowa, nowos±deckie, gmina Grybów.

  Siradz(s)ki, Sieradz(s)ki - Wielkopolska: Siradz, dzi¶ Sieradz, sieradzkie, miasto; Małopolska: Sieradzka, przysiółek wsi Sobolów, tarnowskie, gmina Łapanów; Mazowsze: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Sierakowski - Wielkopolska: Sierakowo, leszczyńskie, gmina Rawicz; Sieraków, poznańskie, miasto; kresy południowe: brak nazwy miejscowej por. póĽniejsze Sieraków, Sierakowce.

  Sirochowski - Wielkopolska: Sirochowa, Sirochowo, dzi¶ Sieraków, płockie, gmina Kutno; Małopolska: Sirochowice, dzi¶ Sierachowice, tarnowskie, gmina Wierzchosławice. Por. Sirzchowski.

  Sirosławski, Żyrosławski - Wielkopolska: Sierosław, poznańskie, gmina Tarnowo Podgórne; Żyrosławice, bydgoskie, gmina Gniewkowo.

  Siroszewski, Siroszowski, Sieroszewski - Wielkopolska: Siroszewo, Sieroszewo, włocławskie, gmina Lubraniec; Siroszewice, dzi¶ Sieroszewice, kaliskie, gmina Sieroszewice; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sirski - Wielkopolska: Sirsko, Siersko, dzi¶ Czersko Polskie, bydgoskie, gmina Bydgoszcz; Małopolska: Sircza, Sircze, dzi¶ Sircza, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Sirzchowski - Wielkopolska: Sirochowo, dzi¶ Sieraków, płockie, gmina Kutno; Sierzchowo, dzi¶ Sierzchowo, włocławskie, gmina Nieszawa. Por. Sirochowski.

  Sirzeński (?) - Wielkopolska: (?) Sirznia, dzi¶ Sierżnia, łódzkie, gmina Stryków.

  Sir(z)powski, Sier(z)powski - Wielkopolska: Sirpów, łódzkie, gmina Ozorków; Sirpowice, Sierpowice, wie¶ w parafii Iwanowice, dzi¶ zaginiona.

  Siteński, Żyteński - ¦l±sk: Sitno, legnickie, gmina ¦cinawa; Żytno, wrocławskie, gmina Oborniki ¦l±skie.

  Sitowski, Żytowski - Małopolska: Sitowa, piotrkowskie, gmina Opoczno; (?) Zythowycze, wie¶ w dawnym powiecie szczyrzyckim, dzi¶ zaginiona.

  Skalnic(s)ki - Małopolska: Skalnik, Skalniki, dzi¶ Skalnik, kro¶nieńskie, gmina Nowy Żmigród; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Skalski; Kalski - Małopolska: Skała, krakowskie, gmina Skała; tarnobrzeskie, gmina Ćmielów; kresy południowe: Skała (Podole); bez lokalizacji.

  Skałec(s)ki - Małopolska: Skałka, dzi¶ przysiółek dwu wsi Siedlisk i Przemykowa, kieleckie, gmina Koszyce.

  Skałęski, Skałęc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; ¦l±sk: Skałegi, Skał±gi, opolskie, gmina Wołczyn.

  Skałkowski - bez lokalizacji.

  Skałowski - Wielkopolska: Skałowo, dzi¶ Skałów, kaliskie, gmina KoĽmin; Skałowo, poznańskie, gmina Kostrzyn.

  Skamionka (?) - Małopolska: Kamionka Mała i Wielka, nowos±deckie, gmina Kamionka Wielka.

  Skarbanowski - Wielkopolska: Skarbanowo, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Skarbic(s)ka fem. - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Skarbimirski - Wielkopolska: Skarbimirz, Skarbimirzyce, dzi¶ Skalmierzyce, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce.

  Skarszewski, Skarszowski - Wielkopolska: Skarszewo, dzi¶ Skarszew, kaliskie, gmina Żelazkowo; Pomorze: Skarszewo, Skarszowo, Skarszew, dzi¶ Skarszewy, bydgoskie, gmina ¦wiecie.

  Skarzyński, Skarżyński - Wielkopolska: Skarzyn, Skarzyno, dzi¶ Skarżyn, konińskie, gmina Kawęczyn; Małopolska: Skarzyn, Skarzyna, nazwy miejscowej niezidentyfikowane; Mazowsze: Skarzyno, dzi¶ Skarzyn, ciechanowskie, gmina Płońsk; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Skarzyszowski - Małopolska: Skarzyszow, dzi¶ Skaryszew, radomskie, miasto.

  Skaski - bez lokalizacji.

  Skaszewski - Mazowsze: Skaszewo, dzi¶ Skaszewo Wło¶ciańskie, ciechanowskie, gmina Gzy.

  Skawa - Małopolska: Skawa, nowos±deckie, gmina Raba Wyżna.

  Skawina - Małopolska: Skawina, krakowskie, miasto.

  Skawiński - Małopolska: Skawina, krakowskie, miasto.

  Sk±pski - Wielkopolska: Skępe, konińskie, gmina Strzałkowo; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Skęcznowski - Wielkopolska: Skęcznowo, Skęczynowo, Skęcznow, dzi¶ Skęczniew, konińskie, gmina Dobra; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Skępiewski (?) - Wielkopolska: (?) Sk±pe, dzi¶ Skępe, włocławskie, gmina Skępe.

  Skibic(s)ki - kresy południowe: Skibice, zamojskie, gmina Grabowiec.

  Skibniewski - Mazowsze: Skibniewo, Skubniewo, wie¶ w dawnym powiecie liwskim, dzi¶ zaginiona.

  Skiedzeński - Małopolska: Skiedzeń, dzi¶ Skidzin, katowickie, gmina Brzeszcze.

  Skłotowski - Wielkopolska: Sklotow, Sklotowo, Skłotowice, dzi¶ Skłóty, płockie, gmina Kro¶niewice; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Skoc(s)ki - Wielkopolska: Skoki, poznańskie, miasto; Małopolska: Skoki, kieleckie, gmina Mniów; lubelskie, gmina Puławy.

  Skoczkow - Małopolska: Skoczkow, dzi¶ Bugaj, kieleckie, gmina Imielno.

  Skoczkowski - Mazowsze: Skoczkowo, płockie, gmina Zawidz.

  Skokowski - Małopolska: Skoków, lubelskie, gmina Opole Lubelskie.

  Skolimowski - Mazowsze: Skolimowo, dzi¶ Skolimów, warszawskie, gmina Konstancin-Jeziorna.

  Skolutowski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Skołatowski - Mazowsze: Skołatowo, dzi¶ czę¶ć wsi Pluskocin, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Skomorowski - Małopolska: (?) Komorów, kieleckie, gmina Miechów. Por. Komorowski.

  Skomrochy - kresy południowe: Skomorochy.

  Skomroski - kresy południowe: Skomorochy.

  Skopowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Skoraczewski, Skoraczowski - Wielkopolska: Skoraczewo, leszczyńskie, gmina ¦migiel; Skoraczew, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±; Małopolska: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji. Por. Koraczowski.

  Skorczowski - Małopolska: Skorczow, Skorczowice, dzi¶ Skorczów, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka; kresy południowe: Skorczowice, nazwa miejscowa niezidentyfikowana.

  Skorczyński - kresy południowe: (?) Korczyn. Por. Korczyński.

  Skorkowski - ¦l±sk: Skorków, opolskie, gmina Lasowice Wielkie; bez lokalizacji.

  Skoroc(s)ki - Małopolska: Skorocice, Skorucice, dzi¶ Skorocice, kieleckie, gmina Wi¶lica.

  Skoroszewski, Skoraszewski (?) - Wielkopolska: Skoroszewice, Skoroszewo, dzi¶ Skoraszewice, leszczyńskie, gmina Pępowo.

  Skorski - Wielkopolska: (?) Skursko, Kursko, dzi¶ Kursko, gorzowskie, gmina Międzyrzecz.

  Skorszewski, Skorzewski - Wielkopolska: Skoroszewice, Skoroszewo, dzi¶ Skoraszewice, leszczyńskie, gmina Pępowo; Skorzew, Skorzewo, dzi¶ Skórzewo, poznańskie, gmina Dopiewo.

  Skoszewski - Wielkopolska: Skoszewy, dzi¶ Stare i Nowe Skoszewy, łódzkie, gmina Nowosolna.

  Skotnic(s)ki - Wielkopolska: Skotniki, łódzkie, gmina Ozorków; gmina Zgierz; Małopolska: Skotniki Duże i Małe, kieleckie, gmina Busko-Zdrój; tarnobrzeskie, gmina Samborzec; kresy południowe: Skotniki, dzi¶ czę¶ć wsi Pruchnik, przemyskie, gmina Pruchnik.

  Skotniki - kresy południowe: Skotniki, dzi¶ czę¶ć wsi Pruchnik, przemyskie, gmina Pruchnik.

  Skotowski - Wielkopolska: Skotowice, Kotowice, wie¶ w powiecie łęczyckim, dzi¶ zaginiona.

  Skwierzyński - Małopolska: Skowierzyn, tarnobrzeskie, gmina Zaleszany.

  Skowieski - Małopolska: Skowieszyn, lubelskie, gmina Końskowola.

  Skowrodski, Skowrodzki - kresy południowe: Skowrodyńce.

  Skowrodyński - kresy południowe: Skowrodyńce.

  Skowronowski - Małopolska: Skowronowo, dzi¶ Skowronów, częstochowskie, gmina Janów.

  Skroboc(s)ki - Mazowsze: Skrobocino, Skrobodzino, dzi¶ Skrobocin, ciechanowskie, gmina Sońsk.

  Skrobowski - bez lokalizacji.

  Skromowski - Małopolska: Skromowice, lubelskie, gmina Firlej; bez lokalizacji.

  Skroniow - Małopolska: Skroniów, kieleckie, gmina Jędrzejów .

  Skroński - Małopolska: Skronina, Skronin, dzi¶ Skronina, piotrkowskie, gmina Biełaczów.

  Skrzanowski - Małopolska: (?) Chrzanów, katowickie, miasto.

  Skrzatuski, Skrzetuski - Wielkopolska: Skrzatusz, pilskie, gmina Szydłowo; Skrzatusz, Skrzetusz, Skrzetusze, Skrzetuszyce, dzi¶ Skrzetusz, pilskie, gmina Ryczywół; Skrzetuszewo, Krzetuszewo, dzi¶ Skrzetuszewo, poznańskie, gmina Kiszkowo.

  Skrzatuszewski, Skrzetuszewski - Wielkopolska: Skrzatusz, pilskie, gmina Szydłowo; Skrzetusz Skrzatusz, Skrzetusze, Skrzetuszyce, dzi¶ Skrzetusz, pilskie, gmina Ryczywół; Skrzetuszewo, Krzetuszewo, dzi¶ Skrzetuszewo, poznańskie, gmina Kiszkowo. Por. Krzetuszewski.

  Skrzelowski - Małopolska: Skrzelow, Chrzelow, dzi¶ Krzelów, kieleckie, gmina Sędziszów. Por. Chrzelowski.

  Skrzesiński - Wielkopolska: Krzesiny, poznańskie, gmina Poznań. Por. Krzesiński.

  Skrzniłowski - kresy południowe: Skrzniłow, Krzniłow. Por. Krznilowski.

  Skrzydłowski - Wielkopolska: Skrzydłow, częstochowskie, gmina Kłomnice.

  Skrzynecki - Wielkopolska: Skrzynki, Krzynki, dzi¶ Skrzynki, poznańskie, gmina Kórnik. Por. Krzynec(s)ki, Krzyński.

  Skrzyński - Wielkopolska: Skrzynki, Krzynki, dzi¶ Skrzynki, poznańskie, gmina Kórnik; Małopolska: Skrzynka, krakowskie, gmina Dobczyce; Mazowsze: Skrzynki, ciechanowskie, gmina Płońsk. Por. Krzynec(s)ki, Krzyński.

  Skrzypieński - Wielkopolska: Skrzypna, kaliskie, gmina Czermin.

  Skrzyszowski - kresy południowe: Skrzyszow.

  Skubarczewski, Skurbaczewski - Wielkopolska: Skubarczewo, Skurbaczewo, dzi¶ Skubarczewo, konińskie, gmina Orchowo.

  Skudlski Por. S(z)kudlski. -

  Skurki - Wielkopolska: Skurki, dzi¶ Skórki, bydgoskie, gmina Rogowo.

  Skurowski, Szczurowski - Mazowsze: Skurowo, dzi¶ Skurów, radomskie, gmina Grójec; Szczurowo, wie¶ w dawnym powiecie zakroczymskim, w parafii Grójec, dzi¶ zaginiona.

  Skurski - Wielkopolska: Skurki, dzi¶ Skórki, bydgoskie, gmina Rogowo.

  Skwirzyński - Wielkopolska: Skwierzyn, Skwirzyna, dzi¶ Skwierzyna, gorzowskie, miasto.

  Slokow Por. Słokow. -

  Sławęcińska fem. - kresy południowe: Sławęcin, Sławentyn.

  Sławęc(s)ki, Sławięc(s)ki, Sławęski, Sławięski; Sławięc(s)ka fem. - Wielkopolska: Sławęcino, dzi¶ Sławęcin,konińskie, gmina Grabów; gmina ¦lesin; włocławskie, gmina Lubień kujawski; bydgoskie, gmina Inowrocław; Małopolska: Sławęcin, kro¶nieńskie, gmina Skołyszyn; Mazowsze: Sławęcino, dzi¶ Sławęcin, ciechanowskie, gmina Bieżuń; kresy południowe: Sławentyn.

  Sławianowski - Wielkopolska: Sławionowo, dzi¶ Sławianowo, polskie, gmina Złotow. Małopolska:

  Sławic(s)ki - Małopolska: Sławice, dzi¶ Sławice Szlacheckie, kieleckie, gmina Miechów ; (?) Mazowsze: Sławc, Sławiec, łomżyńskie, gmina Nowogród.

  Sławieński, Sławiński - Wielkopolska: Wielkie Sławno, dzi¶ Sławno, pilskie, gmina Lubasz; Sławin, kaliskie, gmina Sieroszowice; Małopolska: Sławno, radomskie, gmina Wolanów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej: Por. Sławiński.

  Sławikowic - Wielkopolska: Sławikowice, wie¶ pod Karcem, dzi¶ zaginiona.

  Sławikowski - Wielkopolska: Sławikowice, wie¶ pod Karcem, dzi¶ zaginiona; ¦l±sk: Sławikow, katowickie, gmina Rudnik; bez lokalizacji.

  Sławkowski - Małopolska: Sławków, katowickie, gmina D±browa Górnicza; Sławków, wie¶ w dawnym powiecie sandomierskim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: brak nazwy miejscowej: bez lokalizacji:

  Sławnic(s)ki - Wielkopolska: Sławno, poznańskie, gmina Kiszkowo; Małopolska: Sławno, piotrkowskie, gmina Sławno; kresy południowe: brak nazwy miejscowej:

  Sławiński (?) - Wielkopolska: Sławno, pilskie, gmina Lubasz. Por. Sławieński.

  Sławniowski - Małopolska: Sławniów, katowickie, gmina Pilica.

  Sławoszewo - Wielkopolska: Sławoszewo, Sławoszewice, dzi¶ Sławoszew, płockie, gmina Daszyna.

  Sławoszewski, Sławoszowski, Słaboszewski - Wielkopolska: Sławoszewo, Sławoszewice, dzi¶ Sławoszew, płockie, gmina Daszyna; Sławoszewo, dzi¶ Sławoszew, kaliskie, gmina Kotlin; Słaboszewo, Sławoszewo, dzi¶ Słaboszewo, konińskie, gmina Kleczew, Słaboszewo, Sławoszewo, dzi¶ Słaboszewo, bydgoskie, gmina D±browa; Małopolska: Sławoszow, dzi¶ Słaboszów, kieleckie, gmina Słaboszów.

  Sławski - Wielkopolska: Sławsko, konińskie, gmina Rzgów; Sławsko, dzi¶ Wielki Sławsk, bydgoskie, gmina Kruszwica; Sławsko Dolne, bydgoskie, gmina Strzelno; kresy południowe: Sławsko.

  Sławsko - Wielkopolska: Sławsko, konińskie, gmina Rzgów.

  Słękowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej: bez lokalizacji:

  Słociński - Małopolska: Słocina, rzeszowskie, gmina Krasne.

  Słokow - ¦l±sk: (?) Słoków, opolskie, gmina Lubrza.

  Słomiński, Słonimski - Mazowsze: Słomino, dzi¶ Słomin, warszawskie, gmina Raszyn; płockie, gmina Wyszogród; kresy południowe: brak nazwy miejscowej:

  Słoniński - Wielkopolska: Słonino, Słunino, dzi¶ Słomin, dzi¶ Słonin, poznańskie, gmina Czempiń.

  Słonkowski - Mazowsze: Słonkowo, dzi¶ Słomkowo, płockie, gmina StaroĽreby; Słonkowo, dzi¶ Słomków, płockie, gmina Pacyna; Słonkow, dzi¶ Słomków, skierniewickie, gmina Skierniewice; kresy południowe: brak nazwy miejscowej:

  Słoński, Słuński; Slonensis, Slomensis, Slumensis - Wielkopolska: Słona, wie¶ koło Soboty, w ziemi łęczyckiej, dzi¶ zaginiona; Słońsko, Słuńsko, dzi¶ Słońsko, bydgoskie, gmina Inowrocław; Słońsk Górny, włocławskie, gmina Ciechocinek, Słońsk Dolny, włocławskie, gmina Aleksandrów Kujawski; Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Słopanowski - Wielkopolska: Słopanowo, poznańskie, gmina Obrzycko.

  Słoszewski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Słotwiński, Słoćwiński - Małopolska: Słotwiny, lubelskie, gmina Karczmiska.

  Słowikowski - Wielkopolska: Słowikowo, konińskie, gmina Orchowo; Małopolska: Słowikowa, nowos±deckie, gmina Korzenna.

  Sługoc(s)ki - Wielkopolska: Sługocino, dzi¶ Sługocin, konińskie, gmina L±dek; Małopolska: Sługocin, lubelskie, gmina Jastków.

  Słuniec(s)ki - Wielkopolska: Słunczyce, Słumczyce, dzi¶ Słomczyce, konińskie, gmina Strzałkowo.

  Słuńsko - Wielkopolska: Słuńcko, Słońsko, dzi¶ Słońsko, bydgoskie, gmina Inowrocław.

  Słup - bez lokalizacji, por. Słup, Słupy, dzi¶ Słupy, bydgoskie, gmina Szubin.

  Słupc(z)a - Wielkopolska: Słupca, konińskie, miasto.

  Słup(i)ec(s)ki - Wielkopolska: Słupca, konińskie, miasto; Małopolska: Słupca, Słupcza, tarnobrzeskie, gmina Dwikozy.

  Słupieński - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Słupowski - Małopolska: Słupów, kieleckie, gmina Słaboszów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Słupski - Wielkopolska: Słupy, bydgoskie, gmina Szubin; Słupca, Słupec, Słupsko, dzi¶ Słupeczka, konińskie, gmina Kłodawa; Słupia, Słup, dzi¶ Słupia Wielka, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Małopolska: Słupia, Słupie, Słup, dzi¶ Słupie, tarnobrzeskie, gmina Modliborzyce; Słupów, kieleckie, gmina Słaboszów; Słupsko, katowickie, gmina Rudzieniec; kresy południowe: Słupcza, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Słupy - bez lokalizacji, por. Słupy, Słup, dzi¶ Słupy, bydgoskie, gmina Szubin.

  Słuszkowski - Wielkopolska: Słuszkowo, dzi¶ Słuszków, kaliskie, gmina Mycielin.

  Służewski, Służowski - Wielkopolska: Służow, dzi¶ Służewo, włocławskie, gmina Aleksandrów Kujawski; Małopolska: Służów, kieleckie, gmina Busko-Zdrój; Mazowsze: Służew, czę¶ć Mokotowa, dzielnicy Warszawy; Służewiec, warszawskie, dzi¶ czę¶ć Mokotowa, dzielnicy Warszawy.

  Smardowski - Wielkopolska: Smardów, kaliskie, gmina Przygodzice.

  Smarski (?) - Wielkopolska: (?) Smardzew, łódzkie, gmina Zgierz.

  Smarzowski - Pomorze: Smarzewo, gdańskie, gmina Smętowo Graniczne.

  Smaszewski - Wielkopolska: Smoszewo, dzi¶ Smuszewo, pilskie, gmina Damasławek.

  Smaszkowski - Wielkopolska: Smaszkowo, Smaszki, dzi¶ Smaszkow, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Smerekowski - kresy południowe: Smerekow.

  Smętkowski - Pomorze (?): Smętowo Chmieleńskie, gdańskie, gmina Kartuzy.

  Smiłowski - Wielkopolska: ¦miłowo, dzi¶ Smiłowo, poznańskie, gmina Szamotuły; Małopolska: Smiłów, radomskie, gmina Jastrz±b.

  Smirzyno - Wielkopolska: Smirzyno, dzi¶ Smerzyn, bydgoskie, gmina Łabiszyn.

  Smirzyński - Wielkopolska: Smirzyno, dzi¶ Smerzyn, bydgoskie, gmina Łabiszyn.

  Smogorzow - ¦l±sk: Smogorzów, opolskie, gmina Namysłów.

  Smogorzowski, Smogorzewski - Wielkopolska: Smogorzewo, bydgoskie, gmina Łabiszyn; Smogorzewo, włocławskie, gmina Lubraniec; Małopolska: Smogorzów, kieleckie, gmina Stopnica; radomskie, gmina Przysucha; Mazowsze: Smogorzewo Wielkie, dzi¶ Smogorzewo Wło¶ciańskie, ciechanowskie, gmina Winnica; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Smogulec(s)ki - Wielkopolska: Smogulec, pilskie, gmina Gołańcz.

  Smoluchowski - Mazowsze: Smolechowo, ciechanowskie, gmina ¦wiercze-Koty.

  Smoleń - Małopolska: Smoleń, Smolin, dzi¶ Smoleń, katowickie, gmina Pilica.

  Smoleński, Smoliński - Małopolska: Smoleń, Smolin, dzi¶ Smoleń, katowickie, gmina Pilica; Pomorze: Smolin, wie¶ w dawnym powiecie kartuskim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Smolna, Smolno.

  Smilic(s)ki, Smolec(s)ki - Wielkopolska: Smolice, łódzkie, gmina Stryków; Smolna, Smolice, dzi¶ Smolice, leszczyńskie, gmina Kobylin; kresy południowe: Smolice, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Smolic(z) - kresy południowe: Smolice, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Smoligowski - kresy południowe: Smoligów, zamojskie, gmina Mircze.

  Smolnianin - Mazowsze: Smolna, Zgliczyno Smolne, dzi¶ Smolnia, ciechanowskie, gmina Siemi±tkowo Koziebrodzkie.

  Smolski - Wielkopolska: Smólsk: włocławskie, gmina Włocławek; kresy południowe: (?) Smolice, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Smoszewski - Wielkopolska: Smoszewo, dzi¶ Smuszewo, pilskie, gmina Damasławek.

  Snopkowski - Małopolska: Snopków, lubelskie, gmina Jastków; kresy południowe: Snopków.

  Snowidow - kresy południowe: Snowidow.

  Snowidowski - kresy południowe: Snowidow.

  Snowski - Wielkopolska: Nowe, płockie, gmina Kro¶niewice. Por. Nowski.

  Sobawski - Małopolska: Sobawiny, piotrkowskie, gmina Opoczno.

  Sobieczowski, Sobieczewski - kresy południowe: Sobieczow.

  Sobiejucha - Wielkopolska: Sobiejucha, dzi¶ Sobiejuchy, bydgoskie, gmina Żnin.

  Sobiejuski - Wielkopolska: Sobiejuchy, Sobiejucha, Sobiejuszczyce, dzi¶ Sobiejuchy, bydgoskie, gmina Żnin.

  Sobiekurski - Wielkopolska: Sobiekursko, dzi¶ Sekursko, częstochowskie, gmina Żytno, Mazowsze: Sobiekursko, dzi¶ Sobiekursk, warszawskie, gmina Karczew; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Sobień - kresy południowe: Sobiń, Sobień, wie¶ w ziemi sanockiej, dzi¶ zaginiona .

  Sobieński, Sobiński - Wielkopolska: Sobień, Sobieniec, dzi¶ Sobień, łódzkie, gmina Aleksandrów Łódzki; Małopolska: Sobień, piotrkowskie, gmina Białaczów; Mazowsze: Sobinie biskupie, Kiełczewskie, Szlacheckie, dzi¶ Sobienie Biskupie, Kiełczewskie, Szlacheckie, siedleckie, gmina Sobienie-Jeziory; kresy południowe: Sobień, wie¶ w dawnej ziemi sanockiej, dzi¶ zaginiona.

  Sobiepanowski - Wielkopolska: Sobiepany, sieradzkie, gmina Sędziejowice.

  Sobiesęc(s)ki - Wielkopolska: Sobiesęki, kaliskie, gmina Brzeziny.

  Sobiesirński, Sobiesirski; Sobiesierńska fem. - Wielkopolska: Sobiersienie, Sobiesina, dzi¶ Sobiesierzno, toruńskie, gmina Brodnica; Sobiesierzne, Sobiesierzno, dzi¶ Sobiesiernie, bydgoskie, gmina D±browa Biskupia; Sobiesiernie, poznańskie, gmina Wrze¶nia.

  Sobieski - Małopolska: Sobieszyn, lubelskie, gmina Ułęż.

  Sobiesławski - Wielkopolska: Sobiesławice, wie¶ w ziemi łęczyckiej, dzi¶ zaginiona.

  Sobikowski - Mazowsze: Sobikowo, dzi¶ Sobików, warszawskie, gmina Góra Kalwaria.

  Sobiniowski - Małopolska: Sobiniów, kro¶nieńskie, gmina Jasło; bez lokalizacji.

  Soboklęczski, Soboklęc(s)ki - Małopolska: Soboklęski, Sowoklęski, dzi¶ Samoklęski, lubelskie, gmina Kamionka.

  Sobolowski, Sobolewski - Wielkopolska: Sobolewo, pilskie, gmina Czarnków; Sobolewo, wie¶ pod Kowalem Kamienieckim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Sobolów, tarnowskie, gmina Łapanów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sobotec(s)ki - Wielkopolska: Sobota, skierniewickie, gmina Bielawy; Sobótka, konińskie, gmina Grabów.

  Sobotowski - kresy południowe: Sobotow.

  Sobotski, Soboc(s)ki - Wielkopolska: Sobota, skierniewickie, gmina Bielawy; Sobota, poznańskie, gmina Rokietnica.

  Sobowski - Małopolska: Sobów, tarnobrzeskie, gmina Grębów; Sobowice, kieleckie, gmina Imielno; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sochaczowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Sochaczski, Sochac(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sokalski - kresy południowe: Sokal.

  Sokolec(s)ki - kresy południowe: Sokolec.

  Sokoliński, Sokoleński - Małopolska: Sokolino, dzi¶ Sokolina, kieleckie, gmina Czarnocin; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Sokolnic(s)ki, Sokolniski; Sokolniker - Wielkopolska: Sokolniki, dzi¶ Sokolniki Gwiazdowskie, poznańskie, gmina Swarzędz; Sokolniki, dzi¶ Sokolniki Wielkie, poznańskie, gmina KaĽmierz; Sokolniki, skierniewickie, gmina Ozorków; Małopolska: Sokolniki Mokre i Suche, radomskie, gmina Wieniawa; kresy południowe: Sokolniki.

  Sokolnik - kresy południowe: Sokolniki.

  Sokolniki - kresy południowe: Sokolniki.

  Sokołowski - Wielkopolska: Sokołowo, poznańskie, gmina Wrze¶nia; konińskie, gmina Koło; Małopolska: Sokołów, piotrkowskie, gmina Paradyż; Sokołow, dzi¶ Sokołów Dolny i Górny, kieleckie, gmina Sobków; Mazowsze: Sokołowo, ciechanowskie, gmina Grudusk; Sokołowo, dzi¶ Sokołowo Wło¶ciańskie, ostrołęckie, gmina Obryte; Pomorze: Sokołowo, toruńskie, gmina Golub-Dobrzyń.

  Sokowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Solc - ¦l±sk: Solec, Sulc, dzi¶ Solec, opolskie, gmina Biała.

  Solciński (?) - Małopolska: Szolczyn, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Solec(s)ki - Wielkopolska: Solec, dzi¶ Szulec, kaliskie, gmina Opatówek; Solec, poznańskie, gmina Krzykosy; Sołacz, dzi¶ czę¶ć Poznania, poznańskie; Małopolska: Solec, piotrkowskie, gmina Paradyż; Solec, dzi¶ Solec-Zdrój, Mazowsze: Solec, Sulec, dzi¶ Warszawa-Solec, warszawskie; Solec, plockie, gmina Rataje; kresy południowe: Solec.

  Soleński - kresy południowe: Solina, kro¶nieńskie, gmina Solina.

  Sołacz - Wielkopolska: Sołacz, dzi¶ dzielnica Poznania, poznańskie.

  Sołaczski, Sołac(s)ki - Wielkopolska: Sołacz, dzi¶ dzielnica Poznania, poznańskie.

  Sołowska fem. - kresy południowe: Sołowe.

  Somań - Mazowsze: Somań, dzi¶ Szumanie, płockie, gmina Zawidz.

  Somański - Mazowsze: Somań, dzi¶ Szumanie, płockie, gmina Zawidz.

  Somowski - Mazowsze: Somowo, dzi¶ Szumowo, łomżyńskie, gmina Szumowo; Pomorze: Sumowo, toruńskie, gmina Zbiczno; Sumin, toruńskie, gmina Biskupiec.

  Sop±chowski - Mazowsze: Sop±chowo, Sępochowo, dzi¶ Sępochów, siedleckie, gmina Kołbiel.

  Sopichowski - Małopolska: Sopichow, dzi¶ Sępichów, kieleckie, gmina Nowy Korczyn. Por. Sepichowski, Sępiechowski.

  Sopiechowski - Małopolska: Sopichow, dzi¶ Sępichów, kieleckie, gmina Nowy Korczyn. Por. Sępichowski, Sępiechowski.

  Sopiszowski (?) - Małopolska: Sopichow, dzi¶ Sępichów, kieleckie, gmina Nowy Korczyn. Por. Sępichowski, Sępiechowski, Sopiechowski.

  Sopuszyńska fem. - kresy południowe: Sopuszyn.

  Sorokowski - kresy południowe: Sroki, Soroki. Por. Sroczkowski, Srokowski.

  Sosieński - bez lokalizacji.

  Sosnkowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Sosnkowo, dzi¶ Sosenkowo, ciechanowskie, gmina Naruszewo.

  Sosnowice - Małopolska: Sosnowice, bielskie, gmina BrzeĽnica.

  Sosnowski - Wielkopolska: Sosnowice, wie¶ w parafii Sadlno, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Sosnowice, bielskie, gmina BrzeĽnica; Pomorze: Soszna, Soszno, So¶nik, wie¶ pod Pelplinem, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Sosnowica, chełmskie, gmina Sosnowica.

  So¶nica - kresy południowe: So¶nica, przemyskie, gmina Radymno.

  So¶nic(s)ki - Wielkopolska: So¶nica, kaliskie, gmina Dobrzyca; Małopolska: So¶nica, dzi¶ So¶nice, czę¶ć wsi Wielopole Skrzyńskie, rzeszowskie, gmina Wielopole Skrzyńskie; kresy południowe: So¶nica, przemyskie, gmina Radymno.

  So¶niec(s)ki - Małopolska: Sosnka, dzi¶ Sanka, krakowskie, gmina Krzeszowice.

  So¶nikowski - Pomorze: Soszna, Soszno, So¶nik, wie¶ pod Pelplinem, dzi¶ zaginiona.

  Sowianka - Wielkopolska: Sowina, kaliskie, gmina Pleszew.

  Sowianko - Wielkopolska: Sowina, kaliskie, gmina Pleszew.

  Sowino - Mazowsze: Sowino, dzi¶ Suwin, ostrołęckie, gmina Somianka.

  Sowiński - Wielkopolska: Sowiniec, poznańskie, gmina Mosina; Sowiny, leszczyńskie, gmina Bojanowo.

  Sowogłowski - Małopolska: Sowogłowy, dzi¶ Sowin, bialskopodlaskie, gmina Parczew.

  Sozański - kresy południowe: Sozań.

  Spaski - kresy południowe: Spas.

  Sp±doski - Mazowsze: Sp±doszyno, dzi¶ Sp±doszyn, ciechanowskie, gmina Sońsk.

  Sp±dowski - Mazowsze: Sp±dowo, dzi¶ Szpondowo, ciechanowskie, gmina Płońsk.

  Spiczyński - Małopolska: Spiczyn, lubelskie, gmina Spiczyn; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Spławie - Wielkopolska: Spławie, leszczyńskie, gmina Stare Bojanowo; Spławie, poznańskie, gmina Poznań.

  Spławski - Wielkopolska: Spławie, leszczyńskie, gmina Stare Bojanowo; Spławie, poznańskie, gmina Poznań.

  Sprowski - Małopolska: Sprowa, kieleckie, gmina Słupia.

  Spycimirski - Wielkopolska: Spycimierz, konińskie, gmina Uniejów.

  Sroc(s)ki, Syroc(s)ki - Wielkopolska: Sroki, leszczyńskie, gmina Kobylin; Wielkie i Małe Srocko, Syrocko, dzi¶ Srocko Małe, poznańskie, gmina Stęszew, Srocko Wielkie, poznańskie, gmina Czempiń; Małopolska: Srocko, Sroczkow, dzi¶ Srocko, częstochowskie, gmina Mstów.

  Sroczkowski - Małopolska: Sroczków, kieleckie, gmina Ole¶nica; kresy południowe: Sroki. Por. Sorokowski, Srokowski.

  Sroczyc(s)ki - Małopolska: Sroczyce, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Sroczyński, Syroczyński - Wielkopolska: Sroczyn, poznańskie, gmina Kiszkowo.

  Srogowski - kresy południowe: Srogów Górny i Dolny, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Srokowski - kresy południowe: Sroki; bez lokalizacji. Por. Srokowski, Sroczkowski.

  Srzęcic Por. ¬rzęcic -

  Stachutski (?), Stachuc(s)ki (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Stadlska fem. - Małopolska: Stadła, nowos±deckie, gmina Podegrodzie.

  Stadnic(s)ki, Stadniski, Stannic(s)ki - Małopolska: Stadniki, krakowskie, gmina Dobczyce.

  Stajski - kresy południowe: Staje.

  Stalski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Stamirowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Stamirowice, radomskie, gmina Mogielnica.

  Stanic(s)ki - kresy południowe: Stanin. Por. Staniński, Stański.

  Stanimirski - kresy południowe: Stanimirz.

  Staniński - kresy południowe: Stanin. Por. Stański.

  Stanisławice - Wielkopolska: Stanisławice, płockie, gmina Bedlno.

  Stanisławski - kresy południowe: (?) Stanisławów.

  Staniszowski, Staniszewski - Mazowsze: Staniszewice, radomskie, gmina Chynów; kresy południowe: Staniszowice, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Stanowski, Staniowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Staniowice, radomskie, gmina Sobków; Mazowsze: Staniewice, dzi¶ Staniszewice, radomskie, gmina Chynów.

  Stański - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Stanin. Por. Stanic(s)ki, Staniński.

  Starczewo - Mazowsze: Starczewo, dzi¶ Starczewo Pobodze i Starczewo Wielkie, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Starczewski, Starczowski - Wielkopolska: Starczewo, bydgoskie, gmina Strzelno; Mazowsze: Starczewo, dzi¶ Starczewo Pobodze i Starczewo Wielkie, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Starczynowski - Wielkopolska: Starczynowo, dzi¶ Starczanowo, poznańskie, gmina Nekla.

  Staręski (?) - Wielkopolska: Starężyno, dzi¶ Starężyn, pilskie, gmina Damasławek.

  Stargard; Stargardia - Pomorze: Starogród, toruńskie, gmina Chełmno; Starogard Gdański, gdańskie, miasto.

  Starkowic(s)ki - Wielkopolska: Starkowiec, leszczyńskie, gmina Kobylin.

  Starkowiec(s)ki - Wielkopolska: Starkowiec, leszczyńskie, gmina Kobylin.

  Starogrodski, Starogrodzki; Starogrod(z)iensis - Wielkopolska: Stary Gród, Stargard, dzi¶ Stary Gród, leszczyńskie, gmina Kobylin.

  Starołęc(s)ki - Wielkopolska: Stara Ł±ka, dzi¶ Starołęka Mała i Wielka, poznańskie, gmina Poznań.

  Staromiestski, Staromie¶ćski, Staromiec(s)ki, Stromieski - Wielkopolska: Stare Miasto, pilskie, gmina Wronki; kresy południowe: Staromie¶cie, rzeszowskie, gmina Rzeszów.

  Starosc(s)ki, Staroc(s)ki, Staroski - Małopolska: Staro¶cice, lubelskie, gmina Milejów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Starosiedlski - Małopolska: Starosiedlice, radomskie, gmina Iłża; kresy południowe: Stare Sioło.

  Staro¶ciński - Małopolska: Staro¶cin, lubelskie, gmina Kamionka.

  Starowieski - Małopolska: Stara Wie¶, nowos±deckie, gmina Grybów, gmina Limanowa.

  Starski - Wielkopolska: Stare, poznańskie, gmina KaĽmierz; pilskie, gmina RogoĽno; Małopolska: Stara, piotrkowskie, gmina Aleksandrów.

  Staruński - kresy południowe: Starunia.

  Staryrypiński - Wielkopolska: Starorypin, Stary Rypin, dzi¶ Rypin, włocławskie, miasto.

  Starzechowski - Małopolska: Strzechowo, Starzechowice, dzi¶ Starzechowice, piotrkowskie, gmina Fałków.

  Starzec(s)ki - kresy południowe: Starze, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Starzeński, Starzyński - Wielkopolska: Starzyny, wies w ziemi sieradzkiej, dzi¶ zaginiona; Starzyny, sieradzkie, gmina Wieluń; Małopolska: Starzyny, częstochowskie, gmina Szczekociny; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Starzowski, Starzewski, Starzawski - kresy południowe: Starzew, Starzewa, Starzawa, dzi¶ (?) Starzawa, przemyskie, gmina Stubno.

  Staszkowski - Małopolska: Staszkówka, nowos±deckie, gmina Gorlice.

  Staszowski - Małopolska: Staszów, radomskie, gmina Kozienice; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Staw - Małopolska: Staw, dzi¶ Staw Kunowski, kieleckie, gmina Brody.

  Stawic(s)ki - Wielkopolska: Stawiec, dzi¶ czę¶ć wsi KaĽmierzewo, włocławskie, gmina B±dkowo.

  Stawiec(s)ki - Wielkopolska: Stawiec, dzi¶ czę¶ć wsi KaĽmierzewo, włocławskie, gmina B±dkowo.

  Stawieński, Stawiański, Stawiński - Wielkopolska: Stawiany, poznańskie, gmina Skoki; Małopolska: Stawiany, kieleckie, gmina Kije.

  Stawiski - Wielkopolska: Stawiszyno, dzi¶ Stawiszyn, kaliskie, miasto; Małopolska: Stawiszyce, kieleckie, gmina Złota; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Stawiszyno - Wielkopolska: Stawiszyno, dzi¶ Stawiszyn, kaliskie, miasto.

  Stawkowski - (?) Małopolska: Stawkow, wie¶ kolo Skały, dzi¶ zaginiona.

  Stawski - Wielkopolska: Staw, kaliskie, gmina Szczytniki; sieradzkie, gmina Czarnożyły; konińskie, gmina Strzałkowo; Małopolska: Staw, Chełmickie, gmina Chełm; kresy północne: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Stęgoski - Wielkopolska: Stęgosze, Stęgoszyje, dzi¶ Stęgosz, kaliskie, gmina Żerków.

  Stęszewski - Wielkopolska: Stęszewo, dzi¶ Stęszew, poznańskie, miasto.

  Stłubic(s)ki - Mazowsze: Słubica, skierniewickie, gmina Żabia Wola; Słubice, płockie, gmina Słubice.

  Stobiec(s)ki - Małopolska: Stobiec, tarnobrzeskie, gmina Iwaniska.

  Stobieński, Stobiński - Wielkopolska: Stobno, kaliskie, gmina Godziesze Małe; kresy południowe: Stobno, dzi¶ Stubno, przemyskie, gmina Stubno.

  Stobnica - Małopolska: Stobnica, dzi¶ Stopnica, kieleckie, gmina Stopnica.

  Stobnic(s)ki - kresy południowe: Stobno, dzi¶ Stubno, przemyskie, gmina Stubno; bez lokalizacji.

  Stobrawa - ¦l±sk: Stobrawa, opolskie, gmina Popielów.

  Stoc(s)ki - (?) Małopolska: Stoczek, lubelskie, gmina Niemce, gmina Spiczyn.

  Stoczek - Małopolska: Stoczek, lubelskie, gmina Niemce, gmina Spiczyn.

  Stojanowski - Wielkopolska: Stojanów, sieradzkie, gmina Goszczanów.

  Stojański - kresy południowe: Stojanice.

  Stojowski - Małopolska: Stojowice, krakowskie, gmina Dobrzyce.

  Stolec(s)ki - Wielkopolska: Stolec, sieradzkie, gmina Złoczew.

  Stołęski - Wielkopolska: Stołyżyno, dzi¶ Stołężyn, pilskie, gmina Wapno. Por. Stołyski.

  Stołowski - Wielkopolska: Stołowo, dzi¶ Stołów, czę¶ć wsi Skoków, leszczyńskie, gmina Borek Wielkopolski.

  Stołpowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Stołuński - Wielkopolska: Stołuń, gorzowskie, gmina Pszczew.

  Stołyski - Wielkopolska: Stołyżyno, dzi¶ Stołężyn, pilskie, gmina Wapno. Por. Stołęski.

  Stopski - Mazowsze: Stopino, dzi¶ Stopin, płockie, gmina Ro¶ciszewo.

  Stowiec(s)ki por. Stobiecki. -

  Strachoc(s)ki, Strachoski - Wielkopolska: Strachocice, konińskie, gmina Dobra; Małopolska: Strachocin, Strachoczyn, dzi¶ Strawczyn, kieleckie, gmina Strawczyn; Strachocin, Straszęcin, wie¶ w parafii Wrzawy, w dawnym województwie lubelskim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Strachocina, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Strachowski - Wielkopolska: Strachowo, toruńskie, gmina Golub-Dobrzyń.

  Stradam (?) - Małopolska: Stradom, dzi¶ ulica w Krakowie, krakowskie.

  Stradomczyk - Małopolska: Stradom, dzi¶ ulica w Krakowie, krakowskie.

  Stradomski - Małopolska: Stradom, dzi¶ ulica w Krakowie, krakowskie; Stradowo, Stradomia, Stradom, dzi¶ Stradomka, tarnowskie, gmina Bochnia.

  Stradowski - Małopolska: Stradów, kieleckie, gmina Czarnocin.

  Stradyński - Wielkopolska: Stradyn, Stradynek, dzi¶ Stradyń, zielonogórskie, gmina Wolszyn.

  Stradzewski - Wielkopolska: Stradzewo, dzi¶ Stradzew, płockie, gmina Bedlno.

  Stramice - Wielkopolska: Stramice, dzi¶ Stramnice, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±.

  Stramic(s)ki - Wielkopolska: Stramice, dzi¶ Stramnice, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±.

  Straszewski, Straszowski - Wielkopolska: Straszów, piotrkowskie, gmina Rozprza; Małopolska: Straszów, kieleckie, gmina Mniów.

  Stratyn - kresy południowe: Stratyn.

  Str±kowski - Mazowsze: Str±kowo, dzi¶ Strękowo, łomżyńskie, gmina Nur.

  Str±ski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Streptowski - kresy południowe: Streptow, Treptow.

  Strobieszewski - Wielkopolska: Strobieszewice, Strobieszyce, Strobiszewice, Strobisze, wie¶ pod Żabnem, dzi¶ zaginiona.

  Strobiński - Mazowsze: Strobino, dzi¶ Strubiny, ciechanowskie, gmina Płońsk.

  Strobiszewski, Strowiszewski - Wielkopolska: Strobieszewice, Strobieszyce, Strobieszewice, Strobisze, wie¶ pod Żabnem, dzi¶ zaginiona.

  Strobruski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Strojec(s)ki, Stroic(s)ki - bez lokalizacji; por. Wielkopolska: Stradziec, dzi¶ Strojec, częstochowskie, gmina Praszka.

  Strojszowski - Małopolska: Strojszowa, dzi¶ Stryszowa, krakowskie, gmina Gdów.

  Stronia - Małopolska: Stronia, Stronie, dzi¶ Stronie, nowos±deckie, gmina Łukowica.

  Stroniatyński - kresy południowe: Stroniatyn.

  Stroński, Struński - Wielkopolska: Strońsko, sieradzkie, gmina Zapolice; Małopolska: Stronie, Stronia, dzi¶ Stronie, nowos±deckie, gmina Łukowica; bez lokalizacji.

  Strońsko - bez lokalizacji.

  Stroski, Struski - Wielkopolska: Stróże, włocławskie ,gmina Lubień Kujawski; Małopolska: Stróża, krakowskie, gmina Pcim; kresy południowe: Stróże Małe i Wielkie, kro¶nieńskie, gmina Sanok.

  Strożewski - Wielkopolska: Strożewo, włocławskie, gmina Piotrków Kujawski; Mazowsze: Strożewo, Strużewo, dzi¶ Stróżewko, płockie, gmina Radzanowo. Por. (?) Struszewski.

  Strożyc(s)ki - Małopolska: Strożyska, Strożyszcze, dzi¶ Strożyska, kieleckie, gmina Nowy Korczyn.

  Strożyński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Strusiński - Mazowsze: Strusino, dzi¶ Strusin, ciechanowskie, gmina Sońsk; Strusin, płockie, gmina Bielsk.

  Struszewski (?) - bez lokalizacji, Struschewo, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana. Por. Strożewski.

  Strutyński - kresy południowe: Strutyn.

  Strychowski - Wielkopolska: Strychowo, poznańskie, gmina Łubowo.

  Stryczyc(s)ki - brak nazwy miejscowej.

  Stryczyński (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Stryjeński - Małopolska: Strygna, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Stry(j)kowski, Strejkowski - Wielkopolska: Strykowo, Stryjkowo, dzi¶ Strykowo, poznańskie, gmina Stęszew; Strykow, Strykowo, Stryjkowo, Stryjkow, Strejkow, dzi¶ Stryków, łódzkie, miasto.

  Stryjowski, Stryjewski - kresy południowe: Strygna, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Stryjski; Striensis - kresy południowe: Stryj.

  Strzałkow - Małopolska: Strzałków, kieleckie, gmina Stopnica.

  Strzałkowski - Wielkopolska: Strzałkowo, konińskie, gmina Strzałkowo; Strzałków, kaliskie, gmina Lisków; piotrkowskie, gmina Radomsko; Małopolska: Strzałków, kieleckie, gmina Stopnica; Mazowsze: Strzałków, ciechanowskie, gmina Stupsk; kresy południowe: Strzałkowice; bez lokalizacji.

  Strz±ski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Strzcieleński - Wielkopolska: Trcielino, Rcielino, dzi¶ Trzcielin, poznańskie, gmina Dopiewo. Por. Trzcieleński.

  Strzeblowski - Wielkopolska: Trzeblewice, Trzeblow, Trzeblewicy ,Trzeblewo, dzi¶ Strzeblew, łódzkie, gmina Ozorków.

  Strzebrnic(s)ki (?) - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej; por.(?) Trzebnica, wrocławskie, miasto.

  Strzebrodec(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej, może por. Trzybrody, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana. Por. Trzybrodski.

  Strzedzewski, Strzydzewski - Wielkopolska: Strzedzewo, dzi¶ Strzydzew, kaliskie, gmina Czermin.

  Strzegoc(s)ki - Wielkopolska: Strzegocino, dzi¶ Strzegocin, płockie, gmina Kutno; Mazowsze: Strzegocin, ciechanowskie, gmina ¦wiercze- Koty.

  (Strzegomski); Stregoniensis - Małopolska: Strzegom, tarnobrzeskie, gmina Rytwiany.

  Strzegowski - Wielkopolska: Strzegowo, dzi¶ Strzegowa, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce; Małopolska: Strzegowa, katowickie, gmina Wolbrom.

  Strzelatkowski - Mazowsze: Trzelatkow, dzi¶ Trzylatków Duzy i Mały, radomskie, gmina Błędów.

  Strzelczyc(s)ki, Strzelczyski - kresy południowe: Strzelczyce.

  Strzelec(s)ki, Strzeleski - Wielkopolska: Strzelce Wielkie, leszczyńskie, gmina Piaski; Małopolska: Strzelce, kieleckie, gmina Ole¶nica; kresy południowe: Strzelczyce, Strzelice, Strzelce.

  Strzeleński, Strzeliński - Wielkopolska: Strzelno, bydgoskie, miasto.

  Strzelic(s)ki - kresy południowe: Strzelice, Strzelce.

  Strzelin - ¦l±sk: Strzelin, wrocławskie, miasto.

  Strzelkowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Strzeszkowski, Strzaszkowski - Wielkopolska: Strzeszkowo, poznańskie, gmina Mie¶cisko; Strzeszkowice, Strzeszki, dzi¶ Strzeszki, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Małopolska: Strzeszkowice, radomskie, gmina Drzewica.

  Strzeszowski, Strzeżowski, Strzeszewski, Strzeżewski - Wielkopolska: Strzeszewo, Strzeszewice, Strzdzewo, dzi¶ Strzydzew, poznańskie, gmina Czermin; Strzeżewo Paszkowe, dzi¶ Strzyżewo Paczkowe, poznańskie, gmina Gniezno; Strzeżewo Ko¶cielne, dzi¶ Strzyżewo Ko¶cielne, poznańskie, gmina Gniezno; Małopolska: Strzeżow, dzi¶ Strzyżów, radomskie, gmina Drzewica; Strzeszowice, dzi¶ Strzyżowice, tarnobrzeskie, gmina Opatów; Strzeszow, Strzeżow, dzi¶ Strzyżów, rzeszowskie, miasto; Mazowsze: Strzeszewo, łomżyńskie, gmina ¦niadowo; kresy południowe: brak nazwy miejscowej. Por. Strzeżow (?), Strzyżowski.

  Strzeszyński - Wielkopolska: Strzeszyno, dzi¶ Strzeszyn, czę¶ć miasta Poznania, poznańskie; Małopolska: Strzeszyn, kro¶nieńskie, gmina Biecz.

  Strzeżmiński - Wielkopolska: Strzeżmino, dzi¶ Strzyżmin, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie.

  Strzeżow - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Strzeżow, Strzeszow, dzi¶ Strzyżew, rzeszowskie, miasto. Por. Strzeszowski (?), Strzyżowski.

  Strzępic(s)ki - Wielkopolska: (?) Strzępino, dzi¶ Strzępiń, poznańskie, gmina Granowo.

  Strzępiński, Strzępieński - Wielkopolska: Strzępino, dzi¶ Strzępiń, poznańskie, gmina Granowo.

  Strzyski - Wielkopolska: Strzygi, włocławskie, gmina Chodecz.

  Strzyżowski - kresy południowe: Strzyżowice, por. Małopolska: Strzeżow, Strzeszow, dzi¶ Strzyżew, rzeszowskie, miasto. Por. (?) Strzeżow, Strzeszowski (?).

  Studzienic(s)ki - Wielkopolska: Studzieniec, pilskie, gmina RogoĽno; gmina Chodzież; kresy południowe: Studzieniec.

  Studzieński - Wielkopolska: Studzieniec, pilskie, gmina RogoĽno; gmina Chodzież; kresy południowe: Studzieniec.

  Stulpczatski, Stułpczac(s)ki - kresy południowe: Stułpczate, Stołpczate.

  Stupieński - kresy południowe: Stupienica.

  Stupnic(s)ki - kresy południowe: Stupnica.

  Styrski (?) - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Suchaniowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Sucha Raba - Małopolska: Sucha Raba, Suchoraba, dzi¶ Suchoraba, krakowskie, gmina Niepołomice. Por. Suchorabski.

  Suchcis(s)ki - Mazowsze: Suchcice, ostrołęckie, gmina Czerwiń; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Suchoc(s)ki - bez lokalizacji.

  Suchoczaski - Wielkopolska: Suchoczasze, dzi¶ Suchoczasy, sieradzkie, gmina Zduńska Wola.

  Suchodolski, Suchodolski - Małopolska: Suchodoł, Suchdoł, dzi¶ Sudół, kieleckie, gmina Jędrzejów; Suchodoły,lubelskie, gmina Fajsławice; Suchodołek, dzi¶ Sudołek, kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica; Sudoł, Suchdoł, Suchodoł, dzi¶ Sudół, kieleckie, gmina Działoszyce; Mazowsze: Suchodoł, warszawskie, gmina Zakroczym; kresy południowe: Suchodoł; bez lokalizacji. Por. Sudolski.

  Suchorabski, Sucharabski - Małopolska: Sucha Raba, Suchoraba, dzi¶ Suchoraba, krakowskie, gmina Niepołomice. Por. Sucha Raba.

  Suchoręczec - Wielkopolska: Suchoręczec, dzi¶ Suchoręcz, bydgoskie, gmina Kcynia.

  Suchoręczski - Wielkopolska: Suchoręczec, Suchoręczyce, Suchoręcz, dzi¶ Suchoręcz, bydgoskie, gmina Kcynia.

  Suchorski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Suchorzewski - Wielkopolska: Suchorzewo, dzi¶ Sucharzew, kaliskie, gmina Pleszew; Suchorzewo, dzi¶ Sucharzewo, bydgoskie, gmina D±browa; Mazowsze (?): brak nazwy miejscowej.

  Sudolski - Małopolska: Sudoł, Suchdoł, Suchodoł, dzi¶ Sudół, kieleckie, gmina Działoszyce; bez lokalizacji. Por. Suchodolski.

  Sukmanowski - kresy południowe: Sukmanow.

  Sulejowski, Solejowski - Wielkopolska: Sulewo, dzi¶ Sulejewo, poznańskie, gmina Brodnica; Sulewo, dzi¶ Sulejewo, leszczyńskie, gmina Lipno; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sulewski - Wielkopolska: Sulewo, dzi¶ Sulejewo, poznańskie, gmina Brodnica; Sulewo, dzi¶ Sulejewo, leszczyńskie, gmina Lipno; Mazowsze: Sulewo-Kownaty, Sulewo-Prusy, łomżyńskie, gmina W±socz.

  Sulęc(s)ki, Solęc(s)ki, Sulęski - Wielkopolska: Sulęcino, dzi¶ Sulęcin, poznańskie, gmina Krzykosy; (?) Sulocino, Solęcino, Sulęcino, dzi¶ Słocin, poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski; Solęcino, dzi¶ Sulęcin, kaliskie, gmina Pleszew.

  Sulgostowski - Małopolska: (?) Sulgostow, Suligostow, dzi¶ Sulgostów, radomskie, gmina Klwów.

  Sulic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sulikowski - Małopolska: Sulikow, katowickie, gmina Siewierz; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sulimirski, Sulmirski - Wielkopolska: Sulimirzyce, Sulmierzyce, dzi¶ Sulmierzyce, piotrkowskie, gmina Sulmierzyce.

  Sulimowski - Wielkopolska: Sulimowo, dzi¶ Sulinowo, bydgoskie, gmina Żnin; Sulimowo Minor, dzi¶ Sulmówek, Sulimowo Maius, dzi¶ Sulmów, sieradzkie, gmina Goszczanów; kresy południowe: Sulimow.

  Suliński, Suleński - Wielkopolska: Sulino, dzi¶ Sulin, poznańskie, gmina Kłecko; Mazowsze: Suleńczyce, dzi¶ Sulęcice, płockie, gmina Zawidz; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sulisławice - Małopolska: Sulisławice, katowickie, gmina Wolbrom.

  Sulisławski - Wielkopolska: Sulisław, kaliskie, gmina Raszków; Małopolska: Sulisławice, katowickie, gmina Wolbrom.

  Sulistryjewski - Mazowsze: Sulistryjewo, dzi¶ Częstoniew, radomskie, gmina Grójec.

  Suliszowski - Wielkopolska: Suliszow, dzi¶ Suliszewo, gorzowskie, gmina Choszczno; sieradzkie, gmina Błaszki; Małopolska: Suliszów, kieleckie, gmina Chmielnik.

  Sulkowski, Sułkowski - Mazowsze: Sulikowo, dzi¶ Sulkowo Briany i Sulkowo Rzeczne, płockei, gmina Mochowo; Sułkowo Wielkie, dzi¶ Sułkowo Polne, ciechanowskie, gmina Strzegowo-Osada.

  Sulski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sulstrzec(s)ki - Małopolska: Sulstrzewice, Sulistrzewice, dzi¶ Sulistrowice, radomskie, gmina Chlewiska.

  Sułkowski, Sołkowski - Wielkopolska: Sułkowo, Sulikowo, dzi¶ Sułkowo, włocławskie, gmina Lubraniec; Sułkowice, Sułkowo, dzi¶ Sułkowice Pierwsze i Drugie, płockie, gmina Pi±tek.

  Sułoc(s)ki - Wielkopolska: Sulocino, Solęcin, Sulęcino, dzi¶ Słocin, poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski.

  Sułostowski - Wielkopolska: Sulostowice, dzi¶ Słostowice, piotrkowskie, gmina Gomunice.

  Sułoszowski - Małopolska: Sułoszowice, dzi¶ Sułoszowa, krakowskie, gmina Sułoszowa.

  Sułowski - Wielkopolska: Sułowo, wie¶ w parafii Siekierki, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Sułów, krakowskie, gmina Biskupice; kresy południowe: Sułów, zamojskie, gmina Sułów.

  Sumin - Pomorze: Suminy, dzi¶ Stary Sumin, bydgoskie, gmina Cekcyn.

  Sumiński - Wielkopolska: Sumino, dzi¶ Sumin, toruńskie, gmina Osiek; włocławskie, gmina Kikół.

  Surochowski (?) - kresy południowe: Surochów, przemyskie, gmina Jarosław.

  Suserzski (?) - Mazowsze: Suserz, płockie, gmina Szczawin ko¶cielny.

  Suski - Wielkopolska: Sucha, kaliskie, gmina Żerków; Małopolska: Sucha, kieleckie, gmina Charsznica; radomskie, gmina Sucha; Mazowsze: Susko Stare, dzi¶ Stary Susk, ostrołęckie, gmina Rzekuń.

  Suszczyński, Suchczyński (?) - Mazowsze: Suszczyno, Suchczyn, dzi¶ Sufczyn, siedleckie, gmina Kołbiel.

  Suszeński (?) - kresy południowe: (?) Suszów, zamojskie, gmina Telatyn.

  Suszowski, Suszewski - Wielkopolska: Suszewo, konińskie, gmina Orchowo; włocławskie, gmina Wielgie; kresy południowe: Suszów, zamojskie, gmina Telatyn.

  Sutkowski, Sudkowski - kresy południowe: Sutkowce, Sudkowce.

  Swadzimski - Wielkopolska: Swadzim, Swadzimie, dzi¶ Swadzim, poznańskie, gmina Tarnowo Podgórne.

  Swaroc(s)ki - Mazowsze: Swarocino Małe i Wielkie, dzi¶ Szwarocin, skierniewickie, gmina Rybno.

  Swarowski - Wielkopolska: Swarowo, wie¶ pod Brze¶ciem Kujawskim, dzi¶ zaginiona.

  Swarzędz(s)ki - Wielkopolska: Swarzędz, poznańskie, miasto.

  Swarzyczowski, Swar(z)yczewski - kresy południowe: Swaryczow.

  Swarzyszowice - Małopolska: Swarzyszowice, dzi¶ Swaryszów, kieleckie, gmina Sędziszów.

  Swędzieniowski, ¦więdzieniewski - Wielkopolska: Swędzieniewice, dzi¶ Swędzieniejewice, sieradzkie, gmina Zapolice.

  Swodziszewice - Mazowsze (?): (?) Swodziszewice, dzi¶ Swolszewice Małe, piotrkowskie, gmina Tomaszów Mazowiecki.

  Sworski - Małopolska: Sworzyce, kieleckie, gmina Końskie.

  Swosz (?) - ¦l±sk (?): (?) Swosz, dzi¶ Zwóz, częstochowskie, gmina Dobrodzień.

  Swoszowski; Swoszewska fem. - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Swoszowice, dzi¶ czę¶ć miasta Krakowa, krakowskie; kieleckie, gmina Czarnocin; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Sypic(s)ki - kresy południowe: Sypice.

  Syrockowski - Pomorze: Syrock, Srocko, Srock, Sierock, dzi¶ Serock Pomorski, bydgoskie, gmina Serock.

  Syroc(s)ki (?) - Pomorze: Syrock, Srocko, Srock, Sierock, dzi¶ Serock Pomorski, bydgoskie, gmina Serock.

  Szabłowski - Mazowsze: Szabły, Sabły, dzi¶ Szabły Młode, łomżyńskie, gmina ¦niadowo.

  Szadek - Wielkopolska: Szadek, sieradzkie, miasto.

  Szadkowski; Szadkoviensis - Wielkopolska: Szadek, sieradzkie, miasto; Sadek, dzi¶ Szadek, kaliskie, gmina Blizanów; Szadkowo, dzi¶ Rzadkowo, pilskie, gmina Kaczory.

  Szadokierski - Wielkopolska: Szadokierz, wie¶ na Kujawach, dzi¶ zaginiona.

  Szaldorf - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Szalkowska - Mazowsze: Szalkowo, Szelkow, dzi¶ Stary Szelków, ostrołęckie, gmina Szelków.

  Szalowski, Szalawski, Szalewski - Małopolska: Szalowa, Szalawa, Szalewa, dzi¶ Szalowa, nowos±deckie, gmina Łużna; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Szamotulczyk - Wielkopolska (?): (?) Szamotuły, poznańskie, miasto.

  Szamotulski, Szemotulski; Szamotuliensis - Wielkopolska: Szamotuły, poznańskie, miasto.

  Szamotuły - Wielkopolska: Szamotuły, poznańskie, miasto.

  S(z)amowo - Wielkopolska: Szamowo, dzi¶ Szamów, płockie, gmina Witonia.

  S(z)amowski - Wielkopolska: Szamowo, dzi¶ Szamów, płockie, gmina Witonia; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Szarlejki - Wielkopolska: Szarlej, bydgoskie, gmina Kruszwica.

  Szarokozielski - Wielkopolska: SzarokoĽle, dzi¶ KoĽle, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Szarowski - Wielkopolska: Szarowo, dzi¶ Szarów Pański, sieradzkie, gmina Poddębice; bez lokalizacji.

  Szarski (?) - bez lokalizacji.

  Szaszorowski - kresy południowe: Szaszorowice.

  Szaszowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; ¦l±sk: (?) Sasow, Szaszow, niegdy¶ w powiecie rybnickim, dzi¶ zaginiona.

  Szatański - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej

  Szawłowski - Małopolska: Szawłowice, dzi¶ Sadłowice, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Szczakowska fem. - Małopolska: Szczakowa, katowickie, gmina Jaworzno.

  Szczawiński, Szczawieński - Wielkopolska: Szczawino, Szczawin, dzi¶ Szczawin, łódzkie, gmina Zgierz; Małopolska: Szczawa, nowos±deckie, gmina Kamienica; Mazowsze: Szczawino, dzi¶ Szczawin Ko¶cielny, płockie, gmina Szczawin Ko¶cielny; kresy południowe: Szczawne, kro¶nieńskie, gmina Komańcza.

  Szczaworyski - Małopolska: Szczeworzysz, Szczaworzysz, dzi¶ Szczaworysz, kieleckie, gmina Busko-Zdrój.

  Szczaworzyc(s)ki - Małopolska: Szczeworzysz, Szczaworzysz, dzi¶ Szczaworysz, kieleckie, gmina Busko-Zdrój .Por. Szczeworzyc(s)ki, Szczeworzyński.

  Szczeblowski - bez lokalizacji.

  Szczeciński - Wielkopolska: Szczecino, dzi¶ Szczecin, włocławskie, gmina Chodecz.

  Szczedrzyc(s)ki (?) por. Szczedrzyk. -

  Szczedrzykowski - Wielkopolska: Szczedrzykowice, dzi¶ Szczodrzykowo, poznańskie, gmina Kórnik.

  Szczegielski - Wielkopolska: Szczegle, Szczygle, wie¶ w dawnym powiecie kutnowskim, dzi¶ zaginiona.

  Szczegłowski - Małopolska: Szczegłów, dzi¶ Szczygłów, krakowskie, gmina Biskupice.

  Szczekociny - Małopolska: Szczekociny, częstochowskie, miasto.

  Szczekoc(s)ki, Szczekoski - Małopolska: Szczekociny, częstochowskie, miasto.

  Szczeniec(s)ki - Wielkopolska: Szczaniec, zielonogórskie, gmina Szczaniec.

  Szczeński (?) - Wielkopolska: Szczaniec, zielonogórskie, gmina Szczaniec.

  Szczepankowski - Wielkopolska: Szczepankowo, poznańskie, gmina Ostroróg; Szczepankowice, Szczepankowo, dzi¶ Stare Szczepankowo, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Szczepanowski - Małopolska: Szczepanów, tarnowskie, gmina Brzesko; Szczepanowice, tarnowskie, gmina Ple¶na; (?) kresy południowe: Schczepanovicze, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana; (?) Szczepańcowa, kro¶nieńskie, gmina Chorkówka.

  Szczepiatyński - kresy południowe: Szczepiatyn, zamojskie, gmina Ulhówek.

  Szczepic(s)ki - Wielkopolska: Szczepice, bydgoskie, gmina Kcynia.

  Szczepiec(s)ki - Małopolska: Szczepiec, dzi¶ Szczypiec, kieleckie, gmina Pińczów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Szczepowski - Wielkopolska: Szczepowice, poznańskie, gmina Kamieniec.

  Szczepski - Wielkopolska: Szczepy, wie¶ w parafii Ostroróg, dzi¶ zaginiona.

  Szczeworzyc(s)ki - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Szczeworzysz, Szczaworzysz, dzi¶ Szczaworyż, kieleckie, gmina Busko-Zdrój; por. Szczaworyski, Szczaworzyc(s)ki.

  Szczeworzyński, Czeworzyński - Małopolska: Szczeworzysz, Szczaworzysz, dzi¶ Szczaworyż, kieleckie, gmina Busko-Zdrój; Por. Szczaworyski, Szczaworzyc(s)ki, Szczeworzyc(s)ki.

  Szczkowski - Wielkopolska: Szczkowo, włocławskie, gmina Izbica Kujawska; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Szczodrkowski - Małopolska: Szczodrkowice, krakowskie, gmina Skała.

  Szczodrowski, Szczedrowski - Wielkopolska: Szczodrowo, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Szczucz(s)ki - Mazowsze: Szczuki, ostrołęckie, gmina Płoniawy-Bramura.

  Szczuczyński, Szczyczyński - Wielkopolska: Szczuczyno, dzi¶ Szczuczyn, poznańskie, gmina Szamotuły.

  Szczukoc(s)ki - Wielkopolska: Szczukocice, piotrkowskie, gmina Gorzkowice.

  Szczukowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Szczukowice, kieleckie, gmina Piekoszów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Szczurowski - Mazowsze: Szczurowo, wie¶ w powiecie zakroczymskim, dzi¶ zaginiona.

  Szczurski - Wielkopolska: Szczury, kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolski.

  Szczurzyński - Mazowsze: Szczurzyn, ciechanowskie, gmina Ciechanów.

  Szczycieński - Wielkopolska: Szczytno, włocławskie, gmina Choceń; Małopolska: Szczytniki, tarnobrzeskie, gmina Dwikozy.

  Szczypierski - Wielkopolska: Szczypierzno, dzi¶ Szczypiorno, kaliskie, gmina Kalisz; Mazowsze: Szczypierno, dzi¶ Szczypiorno, warszawskie, gmina Pomiechówek.

  Szczypiński - bez lokalizacji.

  Szczyplin por. Czaplin. -

  Szczyrbiński - Wielkopolska: Szczyrbino, dzi¶ Szczerbin, pilskie, gmina Łobżenica.

  Szczyrski - bez lokalizacji.

  Szczyrzec(s)ki - kresy południowe: Szczyrzec.

  (Szczyrzyc(s)ki) 1; Szczyrzycensis - kresy południowe: Szczyrzec.

  Szczyrzyc(s)ki 2 por. Czyrzyc(s)ki. -

  Szczytnic(s)ki ,Szczytniski - Wielkopolska: Szczytniki, poznańskie, gmina Kórnik; Małopolska: Szczytniki, krakowskie, gmina Gdów.

  Szczytowski - Wielkopolska: Szczytowice, wie¶ pod Wysławicami, dzi¶ zaginiona.

  Szczytski, Szczyc(s)ki - Mazowsze: Szczyty, radomskie, gmina Białobrzegi.

  Szebieński, Szebiński - Małopolska: Szczebna, Szczebień, Szczebnia, dzi¶ Szczebnie, kro¶nieńskie, gmina Jasło.

  Szebnia - Małopolska: Szczebna, Szczebień, Szczebnia, dzi¶ Szczebnie, kro¶nieńskie, gmina Jasło.

  Szejnbergski (?) - ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Szeliski - Mazowsze: Szeligi, płockie, gmina Borowiczki.

  Szenbor - ¦l±sk: Szenbor, liczne nazwy miejscowe na ¦l±sku.

  Szerszoniowski (?) - Mazowsze (?): Pszczółki-Szerszenie, ciechanowskie, gmina Grudusk.

  Szerzawski - Wielkopolska: Szerzawa, Szerzewo, Szyrzewo, wie¶ we wschodniej Wielkopolsce, dzi¶ zaginiona.

  Szetlewski - Wielkopolska: Szetlewo, dzi¶ Szetlew, konińskie, gmina Zagórów; ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Szewczyc(s)ki - Małopolska: Szewczyce, dzi¶ Siucice, piotrkowskie, gmina Aleksandrów.

  Szewieński - Małopolska: Szewna, kieleckie, gmina Bodzechów.

  Szewski - Wielkopolska: Szewo, włocławskie, gmina Lubień Kujawski.

  Szkodnic(s)ki - Małopolska: Szkodna, dzi¶ Szkodna Północna i Południowa, przysiółki we wsi Olszyny, tarnowskie, gmina Wojnicz.

  Szkudlski - Wielkopolska: Szkudła, kaliskie, gmina Gołuchów.

  Szkudła - Wielkopolska: Szkudła, kaliskie, gmina Gołuchów.

  Szlachcic(s)ki, ¦lachcic(s)ki - Wielkopolska: Szlachcino, dzi¶ Szlachcin, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska.

  Szlachciński, ¦lachciński - Wielkopolska: Szlachcino, dzi¶ Szlachcin, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska.

  Szlatyński - kresy południowe: Szlatyn, zamojskie, gmina Jarczów.

  Szlapowski - Wielkopolska: Szlapowo, Słapowo, wie¶ w okolicy Polędzia i D±brówki, dzi¶ zaginiona.

  S(z)łomowski, S(z)lumowski - Wielkopolska: Słomowo, Szłomowo, dzi¶ Słomowo, poznańskie, gmina Wrze¶nia; pilskie, gmina RogoĽno; kresy południowe: de Szlomow, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Szołdra - Wielkopolska: Szołdra, Szołdry, dzi¶ Szołdry, poznańskie, gmina Brodnica.

  Szołdrowski - Wielkopolska: Szołdry, poznańskie, gmina Brodnica.

  Szołdrski - Wielkopolska: Szołdry, poznańskie, gmina Brodnica.

  Szołowo - Wielkopolska: Szołowo, Wszołowo, dzi¶ Wszołów, kaliskie, gmina Gołuchów.

  Szołowski - Wielkopolska: Szołowo, Wszołowo, dzi¶ Wszołów, kaliskie, gmina Gołuchów.

  Szomberg, Szonberg - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Szonberg, Szymbark, szambark, dzi¶ Szymbark, nowos±deckie, gmina Gorlice. Por. Szymbarc(s)ki, Szymbark.

  S(z)pelberg - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Szpikłoski, Szpikłowski - kresy południowe: Szpikłosy, zamojskie, gmina Hrubieszów.

  Szpikołowski - kresy południowe: Szpikłosy, zamojskie, gmina Hrubieszów.

  Szpitalski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Szropski (?) - Wielkopolska: Sropsko, dzi¶ ¦rubsk, czę¶ć wsi G±ski, bydgoskie, gmina Gniewkowo. kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  S(z)tambarski, S(z)tamberski, S(z)tamborski, S(z)tembarski, S(z)tenbarski, S(z)tambarc(s)ki, - Pomorze: Sztembarg, Sztenbark, Sztambark, Sztemberk, dzi¶ St±żki, elbl±skie, gmina Mikołajki Pomorskie. Por. S(z)ternberski.

  S(z)tamberg, S(z)tambark, S(z)tymbark, S(z)tymberg - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  S(z)tejnbach - ¦l±sk: Steynbach, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  S(z)ternberg - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  S(z)ternberski - Pomorze: Sztembarg, , Sztemberk, dzi¶ St±żki, elbl±skie, gmina Mikołajki Pomorskie.Por. S(z)tambarski.

  S(z)trozberg, Strosberg , S(z)trozberk, S(z)trozbarg, Strosbarg, S(z)rozbark - Wielkopolska: Strosberg, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Szubiński; Szubinensis - Wielkopolska: Szubina, Szubsko, dzi¶ Szubsk Duży i Mały, płockie, gmina Kro¶niewice.

  Szubski - Wielkopolska: Szubina, Szubsko, dzi¶ Szubsk Duży i Mały, płockie, gmina Kro¶niewice; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Szumbarski (?) - bez lokalizacji.

  Szumlański, Szumleński, Szumliński - kresy południowe: Szumlany.

  Szumski, Szomski - Małopolska: Szumsko, kieleckie, gmina Raków.

  Szurkowski - Wielkopolska: Szurkowo, leszczyńskie, gmina Poniec.

  Szustowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  S(z)warcbork - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  S(z)warcyndorf - Małopolska: Czarna Wie¶, dzi¶ ulica Czarnowiejska w Krakowie, krakowskie.

  S(z)warcyndorfer - Małopolska: Czarna Wie¶, dzi¶ ulica Czarnowiejska w Krakowie, krakowskie.

  Szwejkowski - kresy południowe: Szwejków.

  Szwielic(s)ki - Mazowsze: Szwelice, ciechanowskie, gmina Karniewo.

  Szwykowski - kresy południowe: Szwykow, Szwejkow.

  Szyce - Małopolska: Szyce, krakowskie, gmina Wielka Wie¶.

  Szydłow - Małopolska (?): Szydłów, kieleckie, gmina Szydłów.

  Szydłowiec - Małopolska: Szydłowiec, radomskie, miasto.

  Szydlowiec(s)ki - Małopolska: Szydłowiec, radomskie, miasto.

  Szydłowski - Wielkopolska: Szydłów, sieradzkie, gmina Lutomiersk; piotrkowskie, gmina Grabica; Szydłowo, bydgoskie, gmina Trzemeszno; Małopolska: Szydłów, kieleckie, gmina Szydłów; Pomorze: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Szydłowce.

  Szyjowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Szykowski - Małopolska: Szyk, Szyki, dzi¶ Szyk, nowos±deckie, gmina Jodłownik; Szyki Wyższe i Niższe, wsie w parafii Zakliczyn, dzi¶ zaginiona.

  Szyldberg - ¦l±sk: Schildberg, dzi¶ Kazanów, wrocławskie, gmina Strzalin.

  Szylerowski - ¦l±sk: Szylerowice, wie¶ w dawnym powiecie raciborskim, dzi¶ ©ihlerovice na Morawach.

  Szymakowski - Mazowsze: Szymaki, ciechanowskie, gmina Płońsk.

  Szymankowski - Wielkopolska: Szymankowo, poznańskie, gmina Murowana Goslina.

  Szymanowski, Szymonowski, Szymunowski - Wielkopolska: Szymunowo, dzi¶ Szymanowo, poznańskie, gmina Pniewy; gmina ¦rem; leszczyńskie, gmina Rawicz; Małopolska: Szymunowice Małe i Duże, dzi¶ Szymanowice Dolne i Górne, tarnobrzeskie, gmina Klimontów; Szymanowice, Szymunowice, dzi¶ Szymanowice, czę¶ć wsi Niskowa, nowos±deckie, gmina Chełmiec.

  Szymberc(s)ki, Szymbarski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji. Por. Szomberg.

  Szymbark - Małopolska: (?) Szymbark, nowos±deckie, gmina Gorlice. Por. Szomberg.

  Szymowska fem. - Wielkopolska: Szymunowo, dzi¶ Szymanowo, leszczyńskie, gmina Rawicz.

  Szypłowski - Wielkopolska: Szyplowo, Szyplow, dzi¶ Szypłów, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±.

  Szypowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Szypowice, Szypow, dzi¶ Szypowice, częstochowskie, gmina Kroczyce.

  Szyrmieński - kresy południowe: (?) Szyrmowka.

  Szyroc(z)kowski por. Syrockowski. -

  Szyroczski, Szyroc(s)ki - Mazowsze: Szyroczec, Szeroczec, dzi¶ Serock, warszawskie, miasto. Por. Zaszyroczski.

  Szyrzeński por. Sirzeński. -

  Szyrzewski - Wielkopolska: Szyrzewo, Szyrzaw, Szerzawa, Szerzewo, wie¶ we wschodniej Wielkopolsce, dzi¶ zaginiona.

  Szyrzyński por. Żyrzyński. -

  Szyszczyc(s)ki - Małopolska: Szyszczyce, kieleckie, gmina Chmielnik.

  Szyszkowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Szyszłowski - Wielkopolska: Szyszłowo, konińskie, gmina Ostrowite.

  Szyszyński - Wielkopolska: Szyszyno, dzi¶ Szyszyn, konińskie, gmina ¦lesin.

  ¦ -

  ¦cieborski (?) - Małopolska: ¦ciborzyce, krakowskie, gmina Trzyci±ż.

  (¦cinawa) - ¦l±sk: kresy południowe: ¦cinawa (Steinau, Stynawia), dzi¶ ¦cinawa, opolskie, gmina Korfantów; Scinawa Polska i Niemiecka, wrocławskie, gmina Oława; kresy południowe: Stynawa, Stynawia.

  ¦ćkleńska fem. - kresy południowe: Sćkło.

  ¦ćmakowski por. Ćmakowski. -

  ¦ladkowski - Wielkopolska: ¦ladkowo, dzi¶ ¦ladków Górny, łódzkie, gmina Zgierz; ¦ladków Podle¶ny i Rozlazły, płockie, gmina Ozorków.

  ¦ladowski - Małopolska: ¦ladów, kieleckie, gmina Słaboszów.

  ¦l±ska fem. - Wielkopolska: ¦lężkowo, ¦l±sko, dzi¶ ¦l±skowo, leszczyńskie, gmina Jutrosin.

  ¦ledziewski - Mazowsze: ¦ledziewo, ¦ledzie, dzi¶ ¦ledzie, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  ¦lesiński - Wielkopolska: ¦lesino, dzi¶ ¦lesin, bydgoskie, gmina Nakło; konińskie, miasto.

  ¦liwieński, ¦liwiński - Wielkopolska: ¦liwno, poznańskie, gmina Ku¶lin.

  ¦liwnic(s)ki, ¦liwniski (?) - kresy południowe: ¦liwnica dolna i Górna, przemyskie, gmina Dubiecko.

  ¦liwowski - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  ¦lubowski - Mazowsze: ¦lubowo, dzi¶ ¦lubów, ostrołęckie, gmina Wyszków.

  ¦mieński, ¦miński - Wielkopolska: ¦mińsko, ¦mieńsko, dzi¶ ¦wińsko, piotrkowskie, gmina Tomaszów Mazowiecki.

  ¦mierdziński - Małopolska: ¦mierdzina, dzi¶ Smerdyna, tarnobrzeskie, gmina Staszów.

  ¦migielski - Wielkopolska: ¦migiel, leszczyńskie, miasto.

  ¦miglec(s)ki (?) - Wielkopolska: ¦migiel, leszczyńskie, miasto.

  ¦miotkowski - kresy południowe: ¦mietkowo.

  ¦mlodowski (?) - Małopolska: ¦mlodowo, dzi¶ ¦niadowo, łomżyńskie, gmina ¦niadowo.

  ¦niatowski - Wielkopolska: ¦niatowa, łódzkie, gmina Parzęczew; bez lokalizacji.

  ¦niatyn - kresy południowe: ¦niatyn.

  ¦niekoski - Małopolska: ¦niekozy, tarnobrzeskie, gmina Klimontów.

  ¦rzebrznogorski - Wielkopolska: Srzebrzna Gorka, dzi¶ Srebrna Góra, pilskie, gmina Wapno.

  ¦rzedski - Wielkopolska: ¦rzoda, ¦roda, dzi¶ ¦roda Wielkopolska, poznańskie, miasto.

  ¦rzedzieński - Wielkopolska: ¦rzoda, ¦roda, dzi¶ ¦roda Wielkopolska, poznańskie, miasto; kresy południowe: ¦rednie Szlacheckie, dzi¶ ¦rednie Duże i Małe, zamojskie, gmina Nielisz.

  (¦rzem) (?) - ¦l±sk: ¦rem, wałbrzyskie, gmina Kamieniec Z±bkowicki.

  ¦rzemski, ¦rzymski; ¦rzemensis - Wielkopolska (zapisy także z kresów południowych i Małopolski): ¦rem, poznańskie, miasto.

  ¦rzeniawa, ¦rzeniewa, ¦rzyniawa, Strzeniewa - Małopolska: ¦rzeniawa, dzi¶ Szreniawa, krakowskie, gmina Gołcza; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  ¦rzeński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Szreńsko, dzi¶ Szreńsk, ciechanowskie, gmina Szreńsk.

  ¦wi±tkowski - Wielkopolska: ¦wi±tkowo, bydgoskie, gmina Janowiec; ¦wi±tkowice, włocławskie, gmina Kowal.

  ¦wi±tnic(s)ki - Małopolska: ¦wi±tniki, krakowskie, gmina Gdów; ¦wi±tniki Górne, krakowskie, gmina ¦wi±tniki Górne; tarnobrzeskie, gmina Obrazów.

  ¦wider - Mazowsze: ¦wider, dzi¶ czę¶ć miasta Otwocka, warszawskie.

  ¦widerski - Mazowsze: ¦wider, dzi¶ czę¶ć miasta Otwocka, warszawskie.

  ¦widnic - ¦l±sk (zapisy także z kresów południowych i Małopolski): ¦widnic, ¦widnica, dzi¶ ¦widnica, wałbrzyskie, miasto; Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  ¦widnicar, ¦widnicer, ¦wincar, ¦wincer - ¦l±sk (zapisy także z kresów południowych i Małopolski, Pomorza): ¦widnica, wałbrzyskie, miasto.

  ¦widnic(s)ki - kresy południowe: ¦widniki, zamojskie, gmina Mi±czyn.

  ¦widrowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  ¦widzieński - Małopolska: ¦widno, kieleckie, gmina Krasocin; Mazowsze: ¦widno, radomskie, gmina Mogielnica.

  ¦wiekotski, ¦wiekoc(s)ki - Wielkopolska: ¦wiekotki, wie¶ w parafii Głuszyna, dzi¶ zaginiona.

  ¦wielugowski - Wielkopolska: ¦wielugowo, dzi¶ ¦wieligów, kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolski.

  ¦wiestowski (?) - ¦l±sk: ¦wiatostowice, dzi¶ Zwiastowice, opolskie, gmina Głogówek.

  ¦wieszewski; ¦wieszowski - Wielkopolska: ¦wiszewo, ¦wiszewy, dzi¶ ¦wiszewy, włocławskie, gmina Izbica Kujawska; Mazowsze: ¦wieszewo, ciechanowskie, gmina Pokrzywnica; gmina ¦wiercze-Koty.

  ¦wietlikowski - Wielkopolska: ¦wietliki, wie¶ w parafii Mierzyn, dzi¶ zaginiona.

  ¦więcichowski - bez lokalizacji.

  ¦więcic(s)ki - Wielkopolska: ¦więciec, konińskie, gmina Kramsk; Mazowsze: ¦więcice, warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki; kresy południowe: ¦więcica, chełmskie, gmina Wierzbica.

  ¦więciński, ¦więcieński - Wielkopolska: ¦więcino, ¦więczyno, wie¶ w parafii Otorowo, dzi¶ zaginiona; ¦wi±czyń, poznańskie, gmina Ksi±ż Wielkopolski; Mazowsze: ¦więcienino, dzi¶ ¦więcienin, łomżyńskie, gmina Radziłów.

  ¦więc(s)ki - Wielkopolska: ¦więcino, ¦więczyno, wie¶ w parafii Otorowo, dzi¶ zaginiona; ¦więciny Małe i Duże, wie¶ w parafii Strzegocin, dzi¶ zaginiona; Mazowsze: ¦więcienino, dzi¶ ¦więcienin, łomżyńskie, gmina Radziłów.

  ¦więszkowski (?) - Małopolska: ¦wieszkowice, dzi¶ ¦nieżkowice, kieleckie, gmina Wa¶niów.

  ¦więtochlewski - bez lokalizacji.

  ¦więtochowski - Mazowsze: ¦więtochowa, dzi¶ ¦więtochów, warszawskie, gmina Tarczyn; ¦więtochowo, dzi¶ Cie¶le, warszawskie, gmina Tarczyn.

  ¦więtomarski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  ¦więtosławski - Wielkopolska: ¦więtosław, włocławskie, gmina Włocławek.

  ¦więtuski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; por. ¦więtoszyn, wrocławskie, gmina Milicz.

  ¦winarski - Wielkopolska: ¦winary, dzi¶ ¦winiary, czę¶ć wsi Malewo, płockie, gmina Krzyżanów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  ¦winary - Wielkopolska: ¦winary, dzi¶ ¦winiary, czę¶ć wsi Malewo, płockie, gmina Krzyżanów.

  ¦winarzewska fem. - Wielkopolska: ¦winarzow, ¦winarzewo, dzi¶ Siniarzewo, włocławskie, gmina Koneck.

  ¦winic(s)ki - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  ¦winiec(s)ki - Wielkopolska: ¦winki, włocławskie, gmina Topólka; kresy południowe: ¦wińcza.

  ¦winiowski - Małopolska: ¦winiów, radomskie, gmina Szydłowiec; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  ¦wincz - Pomorze: ¦wincz, gdańskie, gmina Pruszcz Gdański.

  ¦wińcz por. ¦wincz. -

  ¦wiradzki - Małopolska: ¦wiradzice, Siradzice, dzi¶ Sieradzice, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka.

  ¦wirczkowski - Małopolska: ¦wirczkow, tarnowskie, gmina Tarnów.

  ¦wirczowski, ¦wirczewski, ¦wierczowski, ¦wierczewski - Wielkopolska: ¦wirczów, dzi¶ ¦wierczów, sieradzkie, gmina Widawa; ¦wirczewo, dzis ¦wierczewo, bydgoskie, gmina Żnin; Małopolska: ¦wirczow, dzi¶ ¦wierczów, rzeszowskie, gmina Kolbuszowa; Mazowsze: ¦wirczewice, ¦wirczewo, dzi¶ ¦wiercze-Koty, ciechanowskie, gmina ¦wiercze-Koty.

  ¦wirczyńska fem. - Wielkopolska: ¦wirczyno, dzi¶ ¦wierczyn, włocławskie, gmina Topólka.

  ¦wirkleński - Małopolska: ¦wierkla, dzi¶ czę¶ć wsi Długołęka, nowos±deckie, gmina Podegrodzie.

  ¦wirski, ¦wierski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Swyrsz, Swyersz ,nazwa miejscowa nie zidentyfikowana; bez lokalizacji.

  ¦wirzewski - Mazowsze: ¦wirze, ¦wiercz, dzi¶ ¦wierże, ostrołęckie, gmina Stary Lubotyń.

  ¦wistelnic(s)ki, ¦wistelniski, ¦wistylniski, Fistelnic(s)ki - kresy południowe: ¦wistelniki.

  ¦wistelski - kresy południowe: ¦wistelniki.

  ¦wistarzowska fem. - kresy południowe: ¦witarzow.

  Tabaszowski - Małopolska: Tabaszowa, nowos±deckie, gmina Łososina Dolna.

  Tabędz(s)ki - Mazowsze: Tab±dz ,(?) Tab±dĽ, Tabędz, dzi¶ Tabędz, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  Tabor - kresy północne: Tabor, póĽniej Taboryszki.

  Taborski - bez lokalizacji:

  Tachowski - bez lokalizacji:

  Taczanowski, Taczonowski, Taczynowski, Taczyniewski - Wielkopolska: Taczanowo, Taczonowo, Taczynowo, dzi¶ Taczanów Pierwszy i Drugi, kaliskie, gmina Pleszew. Por. Taczowski

  Taczelski, Taczalski - Wielkopolska: Taczały, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona.

  Taczowski - Wielkopolska: Taczanowo, Taczonowo, Taczynowo, dzi¶ Taczanów Pierwszy i Drugi, kaliskie, gmina Pleszew. Por. Taczanowski.

  Tamanowski - kresy południowe: Tamanowice.

  Tanefelt - ¦l±sk: Tanefelt, dzi¶ Podleskie, opolskie, gmina Grodków.

  Tanieborski - Wielkopolska: Tanieborze, dzi¶ Taniborz, poznańskie, gmina Kleszczewo.

  Tanińska fem. - Wielkopolska: Tanino, dzi¶ Tonin, bydgoskie, gmina So¶no.

  Taras(z)kowski - Mazowsze: Taraskowo, łomżyńskie, gmina Wizna.

  Tarchalin - Wielkopolska: Tarchalin, leszczyńskie, gmina Bojanowo.

  Tarchomino - Mazowsze: Tarchomino, dzi¶ Tarchomin, czę¶ć miasta Warszawy ,warszawskie.

  Tarczyński - Mazowsze: Tarczyn, warszawskie, gmina Tarczyn.

  Tardowiec(s)ki por. Targowiski. -

  Targoński - Mazowsze: Targonie, ciechanowskie, gmina Regimin.

  Targowiski, Targowic(s)ki - Małopolska: Targowisko, zamojskie, gmina Zakrzew; kresy południowe: Targowiska, kro¶nieńskie, gmina Miejsce Piastowe.

  Targowski - Mazowsze: Targowe, dzi¶ Targówek, czę¶ć miasta Warszawy, warszawskie; kresy południowe: Targowiska, kro¶nieńskie, gmina Miejsce Piastowe.

  Tarhanowski, Taranowski - kresy południowe: Tarhanowice, Taranowice.

  Tarkowska fem. - Wielkopolska: Tarkowo Dolne, bydgoskie, gmina Nowa Wie¶ Wielka; Tarkowo Górne, bydgoskie, gmina Złotniki Kujawskie.

  Tarna - Małopolska: Tarnów, tarnowskie, miasto. Por. Tarnar, Tarnaw, Tarnow, Tarnowczyk, Tarnowski.

  Tarnar, Tarner - Małopolska: Tarnów, tarnowskie, miasto. Por. Tarnow, Tarnowczyk, Tarnowski.

  Tarnaw - Małopolska: Tarnów, tarnowskie, miasto; Pomorze: brak nazwy miejscowej. Por. Tarna, Tarnow, Tarnowczyk, Tarnowski.

  Tarnawczyk - Pomorze: brak nazwy miejscowej. Por. Tarna, Tarnow, Tarnowczyk, Tarnowski.

  Tarnawski - Małopolska: Tarnawa, tarnowskie, gmina Łapanów; kresy południowe: Tarnawa Dolna i Górna, kro¶nieńskie, gmina Zagórz; Pomorze: brak nazwy miejscowej. Por. Tarnowski.

  Tarnow - Małopolska: Tarnów, tarnowskie, miasto; Pomorze: brak nazwy miejscowej. Por. Tarna, Tarnar, Tarnaw, Tarnowski.

  Tarnowczyk - Małopolska: Tarnów, tarnowskie, miasto. Por. Tarna, Tarnar, Tarnaw, Tarnowski.

  Tarnowic(s)ki - kresy południowe: Tarnowica, Tarnawica.

  Tarnowiec - Małopolska: Tarnowiec, tarnowskie, gmina Tarnów.

  Tarnowiec(s)ki - kresy południowe: Tarnawce, Tarnowce, dzi¶ Tarnawce, przemyskie, gmina Krasiczyn.

  Tarnowski, Tarnoski; Tarnoviensis - Wielkopolska: Tarnowa, dzi¶ Tarnów, płockie, gmina Bedlno; Tarnowa, konińskie, gmina D±bie; Tarnowo Stare i Nowe, poznańskie, gmina Czempiń; Tarnowo, poznańskie, gmina Kostrzyn; Tarnowo, bydgoskie, gmina Kruszwica; Małopolska: Tarnów, tarnowskie, miasto; Mazowsze: Tarnowo, dzi¶ Tarnów, siedleckie, gmina Wilga; kresy południowe: Tarnawa Dolna i Górna, kro¶nieńskie, gmina Zagórz. Por. Tarna, Tarnar, Tarnaw,Tarnawski, Tarnow, Tarnowczyk.

  Tarzymieski, Tarzymięski - kresy południowe: Tarzymiechy Pierwsze, Drugie i Trzecie, zamojskie, gmina Izbica.

  Tar(ż)ec(s)ki - Wielkopolska: Tarżyce, dzi¶ Tarce, kaliskie, gmina Jarocin.

  Tar(ż)yc(s)ki - Wielkopolska: Tarżyce, dzi¶ Tarce, kaliskie, gmina Jarocin.

  Taszowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Taszyc(s)ki - Małopolska: Taszyce, krakowskie, gmina Wieliczka.

  T±dowski - (?) Wielkopolska(zapisy z kresów południowych): T±dów Dolny i Górny, sieradzkie, gmina Warka.

  Tchorzewski - Wielkopolska: Tchorzewo, dzi¶ Torzewo, włocławskie, gmina Topólka.

  Tczeński - Małopolska: Tczeniec, dzi¶ Trzciniec, kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa.

  Tejszarowski, Tejszerowski - kresy południowe: Teszarow, póĽniej Tejsarów. Por. Teszarowski.

  Telaczski, Telc(s)ki - kresy południowe: Telacze.

  Telenowski (?) - kresy północne: brak nazwy miejscowej.

  Telowski, Tehlowski - kresy południowe: Telów, Tehlów.

  Temieszowski - kresy południowe: Temieszow, dzi¶ Temeszów, kro¶nieńskie, gmina Dydnia.

  Tenutyński (?) - kresy południowe: (?) Teniatniki, Tenetniki.

  Terpiński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Teszarowski - kresy południowe: Teszarow, póĽniej Tejsarów.Por. Tejszarowski.

  Teszkowski - kresy południowe: Teszkowice, Tyszkowice. Por. Tyszkowski.

  Tesznar, Teszner, Tasznar, Taszner - ¦l±sk (zapisy z Małopolski): Cieszyn (Teschen), bielskie, miasto; Mazowsze: brak nazwy miejscowej; Pomorze: brak nazwy miejscowej. Por. Cieszyn, Cieszyński.

  Tetewszyc(s)ki - kresy południowe: Tetowce, Tetewczyce.

  Tęczyc(s)ki (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Tęczyn - Małopolska: Tęczyn, Tęczynek, dzi¶ Tenczynek, krakowskie, gmina Krzeszowice.

  Tęczyński; Tancinensis - Małopolska: Tęczyn, Tęczynek, dzi¶ Tenczynek, krakowskie, gmina Krzeszowice.

  Tęgoborski - Małopolska: Tęgobórz, częstochowskie, gmina Szczekociny.

  Tłokiński - Wielkopolska: Tłokinia Mała i Wielka, kaliskie, gmina Opatówek; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Tłumaczski, Tłumac(s)ki - kresy południowe: Tłumacz, Tołmacz. Por. Tołmacz, Tołmaczski.

  Tobolińska fem. - Wielkopolska: Tobolinskie, dzi¶ prawdopodobnie Topolin, sieradzkie, gmina Skomlin.

  Tochołowski - Małopolska: Tochołow, Tuchołow, dzi¶ Tochołow, kieleckie, gmina Ksi±ż Wielki. Por. Tuchołowski.

  Toczkowski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Tokarski - Małopolska: Tokarnia, kieleckie, gmina Chęciny; Tokarnia, krakowskie, gmina Tokarnia.

  Toliszkowski - Wielkopolska: Toliszkowo, dzi¶ Tuliszków, konińskie, miasto.

  Tołdyński - kresy południowe: Tołdyn.

  Tołmacz, Tułmacz - kresy południowe: Tłumacz, Tołmacz. Por. Tłumaczski.

  Tołmaczski, Tołmac(s)ki, Tułmaczski, Tułmac(s)ki - kresy południowe: Tłumacz, Tołmacz; Małopolska: brak nazwy miejscowej. Por. Tołmacz, Tłumaczski.

  Tomaski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Tomaszowski, Tomaszewski - Małopolska: Tomaszowice, lubelskie, gmina Jastków; kresy południowe: Tomaszow, Tomaszowice.

  Tomic(s)ki - Wielkopolska: Tomice, kaliskie, gmina Gizałki; Tomice, poznańskie, gmina Stęszew; Małopolska: Tomice, bielskie, gmina Tomice.

  Tomisławski - Wielkopolska: Tomisławice, konińskie, gmina Wierzbinek; Tomisławice, sieradzkie, gmina Warta.

  Tomiszewski - Wielkopolska: Tomiszewo, dzi¶ Toniszewo, pilskie, gmina W±growiec.

  Tomyski - Wielkopolska: Tomy¶l, dzi¶ Stary Tomy¶l, poznańskie, gmina Nowy Tomy¶l.

  Topoleński - Pomorze: Topolno, bydgoskie, gmina Pruszcz.

  Topolowski - kresy południowe: Topolówka.

  Topolski - Wielkopolska: Topola Katowa, płockie, gmina Łęczyca; Topola Mała i Wielka, kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolska; gmina Przygodzice; Topola, pilskie, gmina Łobżenica; Małopolska: Topola, kieleckie, gmina Skalbmierz; gmina Stopnica.

  Toporzyczewski - Wielkopolska: Toporzyszczewo, włocławskie, gmina B±dkowo.

  Torchowski - kresy południowe: Trochow, Trochowica.

  Tornar, Torner - Pomorze (zapisy także z Małopolski): Toruń (Thorn), toruńskie, miasto. Por. Toruń, Toruński.

  Torski - kresy południowe: Torki, przemyskie, gmina Medyka.

  Toruń, Toroń - Pomorze: Toruń, toruńskie, miasto. Por. Tornar.

  Toruński - Pomorze (zapisy także z Wielkopolski, Małopolski i kresów południowych): Toruń, toruńskie, miasto. Por. Tornar, Toruń.

  Trawnic(s)ki - Małopolska: Trawnice, dzi¶ Trablice, radomskie, gmina Kowala.

  Tr±bczyński, Tromczyński - Wielkopolska: Tr±bczyno, dzi¶ Tr±bczyn, konińskie, gmina Zagórów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Tr±biński - Wielkopolska: Tr±bino, dzi¶ Tr±binek, poznańskie, gmina Dolsk; Mazowsze: Trębino Szlacheckie, dzi¶ Trębin, płockie, gmina Radzanowo.

  Tr±bski - Wielkopolska: Trębki, płockie, gmina Szczawin Ko¶cielny; Mazowsze: Tr±bki, dzi¶ Stare i Nowe Trębki, warszawskie, gmina Zakroczym.

  Tr±tnowski - Małopolska: Tr±tnowice, krakowskie, gmina Słomniki.

  Trebowelski - kresy południowe: Trebowla, Trembowla.

  Treptow - Pomorze: Treptow lub Trzebiatów (Treptow), szczecińskie, miasto.

  Trębaczowski - Wielkopolska: Trębaczow, dzi¶ Trębaczew, sieradzkie, gmina Działoszyn; (?) Małopolska(zapis z kresów południowych): Trębaczów, lubelskie, gmina Łęczna.

  Trębaczski, Trębac(s)ki - Wielkopolska: Trębaczow, dzi¶ Trębaczew, sieradzkie, gmina Działoszyn.

  Trębanowski - Małopolska: Trębanów, tarnobrzeskie, gmina Ćmielów.

  Trl±g - Wielkopolska: Trl±g, bydgoskie, gmina Janikowo.

  Trl±ski, Trl±c(ski; Tr(z)l±c(s)ka fem. - Wielkopolska: Trl±g, bydgoskie, gmina Janikowo.

  Troc(s)ki - kresy północne: Troki Stare i Nowe.

  Trojanowski - Małopolska: Trojanowice, piotrkowskie, gmina Żarnów.

  Trojczyc(s)ki - kresy południowe: Trójczyce, przemyskie, gmina Orły.

  Tropar, Troper, Tropir, Treper - Małopolska: brak nazwy miejscowej, por. Opawa (Tropau), miasto na ¦l±sku Cieszyńskim.

  Troski - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Troszyński - Mazowsze: Troszyn, ostrołęckie, gmina Troszyn.

  Truszowski - kresy południowe: Truszowice.

  Trzaskowski - Wielkopolska: Trzaskowo, Trzaskowy, dzi¶ Trzaski, bydgoskie, gmina Inowrocław.

  Trzcieliński, Trzcieleński, Trzciliński, Rczeliński, Rczeleński, Hrczeliński, Herczeliński - Wielkopolska: Trzcielino, Rczelino, dzi¶ Trzcielin, poznańskie, gmina Dopiewo. Por. Strzcieleński.

  Trzcielski - Wielkopolska: Trzciel, gorzowskie, gmina Trzciel.

  Trzcieński, Trzciński, Tr¶cieński, Trcieński, Trciński - Wielkopolska: Trzcianka, poznańskie, gmina Kuslin; Trzcieniec, dzi¶ Trzcinica, kaliskie, gmina Trzcinica; Małopolska: Trzcianka, dzi¶ Trzciana, rzeszowskie, gmina ¦wilcza; Mazowsze: Trzcianka, skierniewickie, gmina Łyszkowice; kresy południowe: Trzcieniec.

  Trzebawski - Wielkopolska: Trzebawie, poznańskie, gmina Stęszew.

  Trzebiechowski - Wielkopolska: Trzebochowo, dzi¶ Trzebuchów, konińskie, gmina Osiek Mały.

  Trzebiec(s)ki - Wielkopolska: Trzebiec, dzi¶ czę¶ć wsi Stary Belęcin, leszczyńskie, gmina Krzemieniewo; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Trzebieński, Trzebiński, Trzębieński - Wielkopolska: Trzebienie, dzi¶ czę¶ć wsi Wola Tłomakowa, sieradzkie, gmina Goszczanów; Małopolska: Trzebienice, krakowskie, gmina Gołcza.

  Trzebliński - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Trzebnic - ¦l±sk: Trzebnica, wrocławskie, miasto.

  Trzebochowski - Wielkopolska: Trzebochowo, dzi¶ Trzebuchów, konińskie, gmina Osiek Mały; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Trzeboński - Mazowsze: Trzeboń, dzi¶ Trzebuń, płockie, gmina Stara Biała.

  Trzebski - Wielkopolska: Trzebcz, toruńskie, gmina Kijewo Królewskie.

  Trzecieski, Trzeci±ski - Małopolska: Trzeciesz, dzi¶ Trzyci±ż, krakowskie, gmina Trzyci±ż.

  Trzemeski - Małopolska (zapis z kresów południowych): Trzemeszna, tarnowskie, gmina Tuchów.

  Trzeński - Małopolska: Trzennik, Trzynnik, dzi¶ Trzydnik, tarnobrzeskie, gmina Trzydnik Duży.

  Trzepnica - Wielkopolska: Trzepnica, piotrkowskie, gmina Łęki Szlacheckie.

  Trzepnic(s)ki - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Trze¶niowski, Trze¶niewski - Małopolska: Trze¶niów, lubelskie, gmina Wólka.

  Trzewic(s)ki - Wielkopolska(?): Trzebniczna, wie¶ w dawnym powiecie Szadkowskim, dzi¶ zaginiona.

  Trzewliński, Czrzewliński - Małopolska: Trzewlin, Czrzewlin, wie¶ w dawnym powiecie bieckim, dzi¶ zaginiona.

  Trzęszewski - Mazowsze: Trzęszewo, dzi¶ Strzeszewo, płockie, gmina StaroĽreby.

  Tr(z)l±c(s)ka por. Trl±ski. -

  Trzybrodski, Trzybrodzki, Trzybroski - kresy południowe: Trzybrody, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana. Por. (?) Strzebrodec(s)ki.

  Tszczeniec - Małopolska: Tczeniec, Czszeniec, Trzcieniec, dzi¶ Trzciniec, kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa.

  Trzczeniec(s)ki - Małopolska: Tczeniec, Czszeniec, Trzcieniec, dzi¶ Trzciniec, kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa.

  Tucholski - Wielkopolska: Tuchola, poznańskie, gmina Sieraków.

  Tuchołowski - Małopolska: Tochołów, Tuchołów, dzi¶ Tochołów, kieleckie, gmina Ksi±ż Wielki. Por. Tochołowski.

  Tuchorski - Wielkopolska: Tuchorza, zielonogórskie, gmina Siedlec.

  Tuchowski - Małopolska: Tuchów, tarnowskie, miasto; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Tuczępski - Wielkopolska: Tuczępy, gorzowskie, gmina Międzychód; kresy południowe: Tuczępy, dzi¶ Tuczapy, zamojskie, gmina Mircze.

  Tuczkowski - bez lokalizacji.

  Tudorowski - Wielkopolska: (?) Tudorowice koło Konina, dzi¶ zaginione; Małopolska: Tudorów, tarnobrzeskie, gmina Opatów.

  Tulec(s)ki - Wielkopolska: Tulce, poznańskie, gmina Kleszczewo.

  Tuligłowski - kresy południowe: Tuligłowy.

  Tulski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Tułkowski - Małopolska: Tułkowice, tarnobrzeskie, gmina Obrazów; Por. Tyłkowski.

  Tupadlski, Tupalski - Wielkopolska: Tupadły, bydgoskie, gmina Inowrocław; gmina Kcynia.

  Turec(s)ki - Małopolska: Turka, lubelskie, gmina Wólka; Mazowsze(?) Turek, siedleckie, gmina Jakubów; Turki, także Osowa Wola, wie¶ w dawnym powiecie warszawskim, dzi¶ zaginiona; kresy południowe: Turka.

  Turewski - Wielkopolska: Turew, Turwia, leszczyńskie, gmina Ko¶cian.

  Turkow - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Turkowski - Wielkopolska: Turkowo, poznańskie, gmina Ku¶lin.

  Turobiński - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Turobin, zamojskie, gmina Turobin.

  Turopolski - kresy południowe: Turze Pole, kro¶nieńskie, gmina Brzozów. Por. Turzepolski.

  Turowski - Wielkopolska: Turowo, poznańskie, gmina Pniewy; Mazowsze: Turowice, radomskie, gmina Jasieniec; Turowo, dzi¶ Turów, warszawskie, gmina Wołomin lub Turowo, ciechanowskie, gmina Czernice Borowe; gmina Wieczfnia Ko¶cielna.

  Turski - Wielkopolska: Tur, sieradzkie, gmina Wartków; Tursko, kaliskie, gmina Gołuchów; Małopolska: Tursko Małe, tarnobrzeskie, gmina Osiek; Turzyn, częstochowskie, gmina Lelów; Mazowsze: Turza Mała i Turza Wielka, płockie, gmina Brudzeń Duży; kresy południowe: Turze.

  Tursko - Małopolska: Tursko Małe, tarnobrzeskie, gmina Połaniec; Tursko Wielkie, tarnobrzeskie, gmina Osiek.

  Turzepolski - kresy południowe: Turze Pole, kro¶nieńskie, gmina Brzozów. Por. Turopolski.

  Turzynowski - Wielkopolska: Turzynowo, dzi¶ Turzynów, konińskie, gmina Chodów.

  Turzyński - Wielkopolska: Turzyno, dzi¶ Turzyn, bydgoskie, gmina Kcynia; Małopolska: Turzyn, częstochowskie, gmina Lelów.

  Tustanowski, Tłustanowski - kresy południowe: Tustanowice.

  Tuszkowski - Wielkopolska: Tuszkowo, bydgoskie, gmina So¶no.

  Tuszowski - bez lokalizacji; por. Małopolska: Tuszów, lubelskie, gmina Strzyżewice.

  Tuszyński - bez lokalizacji; por. Wielkopolska: Tuszyna, dzi¶ Tuszyn, piotrkowskie, miasto.

  Twardosławski - Wielkopolska: Twardosławice, piotrkowskie, gmina Piotrków Trybunalski.

  Twardowski - Wielkopolska: Twardowo, dzi¶ Twardów, kaliskie, gmina Kotlin; Małopolska: Twardowice, katowickie, gmina Bobrowniki; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Tworkowski - Wielkopolska: Tworkowo, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona, Tworowo, dzi¶ Tworowice, piotrkowskie, gmina Masłowice.

  Tworowski - Wielkopolska: Tworkowo, Tworowo, dzi¶ Tworowice, piotrkowskie, gmina Masłowice; Małopolska: Tworów, dzi¶ czę¶ć wsi Oksa, kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa.

  Tworzański, Tworzeński, Tworzyński - Wielkopolska: Tworzyjanice, Tworzyjanowice, dzi¶ Tworzanice, Tworzyjanki, Tworzanki, leszczyńskie, gmina Rydzyna.

  Tworzyjankowski - Wielkopolska: Tworzyjanice, Tworzyjanowice, dzi¶ Tworzanice, Tworzyjanki, Tworzanki, leszczyńskie, gmina Rydzyna.

  Tworzyjanowski - Wielkopolska: Tworzyjanice, Tworzyjanowice, dzi¶ Tworzanice, Tworzyjanki, Tworzanki, leszczyńskie, gmina Rydzyna.

  Tworzyjański, Tworzyjeński - Wielkopolska: Tworzyjanice, Tworzyjanowice, dzi¶ Tworzanice, Tworzyjanki, Tworzanki, leszczyńskie, gmina Rydzyna.

  Tworzymirski - Wielkopolska: Tworzymirki, leszczyńskie, gmina Gostyń.

  Tyczski, Tyc(s)ki - Wielkopolska: Tyczyno, dzi¶ Tyczyn, sieradzkie, gmina Burzenin.

  Tyczyński - Małopolska: Tyczszyn, dzi¶ Tyczyn, rzeszowskie, miasto.

  Tyłkowski - Małopolska: Tyłkowice, dzi¶ Tułkowice, tarnobrzeskie, gmina Obrazów. Por. Tułkowski.

  Tymbarski - Małopolska: Tymbark, nowos±deckie, gmina Tymbark.

  Tymianowski - Wielkopolska: Tymienica, łódzkie, gmina Ozorków.

  Tymic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Tymienic(s)ki, Tyminiski (?) - Wielkopolska: Tymienica, łódzkie, gmina Ozorków; Tymieniec, kaliskie, gmina Szczytniki.

  Tymieniec(s)ki - Wielkopolska: Tymieniec, kaliskie, gmina Szczytniki.

  Tymieński - Wielkopolska: Stęszyce Tymienice, Stęszyce Tymieńskie, dzi¶ Tymienice, sieradzkie, gmina Zduńska Wola.

  Tymiński - Mazowsze: Tymianka-Adamy, dzi¶ Tymianki Adamy i inne działy, łomżyńskie, gmina Boguty-Pianki.

  Tync(z) - ¦l±sk: Tync(z), dzi¶ Tyniec Mały, wrocławskie, gmina Kobierzyce .

  Tyniec(s)ki, Teniec(s)ki - Wielkopolska: Tyniec, dzi¶ czę¶ć miasta Kalisza, kaliskie; Małopolska: Tynica, radomskie, gmina Tczów; Tyniec, kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa; Tyniec, dzi¶ dzielnica miasta Krakowa, krakowskie.

  Tyrawa - kresy południowe: Tyrawa Wołoska, kro¶nieńskie, gmina Tyrawa Wołoska.

  Tyrawski - kresy południowe: Tyrawa Wołoska, kro¶nieńskie, gmina Tyrawa Wołoska.

  Tyrzyński - Małopolska: Tyrzyn, siedleckie, gmina Maciejowice.

  Tyszka - Mazowsze: Tyszki, ostrołęckie, gmina Czerwin, łomżyńskie, gmina Kolno.

  Tyszkowski - kresy południowe: Tyszkowice, Teszkowice. Por. Teszkowski.

  Tywuński - kresy południowe: Tywonia, przemyskie, gmina Pawłosiów.

  U -

  Uciechowski, Ociechowski (?) - kresy południowe: Uciechowice. Por. Wojciechowski.

  Ugoszczski, Ugosc(s)ki - Wielkopolska: Ugoszcz, włocławskie, gmina Brzuze.

  Uhelnic(s)ki, Hulnic(s)ki - kresy południowe: Uhelniki. Por. Hielnic(s)ki.

  Uherczyński - kresy południowe: Uherce, dzi¶ Uherce Mineralne, kro¶nieńskie, gmina Olszanica. Por. Horczeński, Uherski.

  Uhernic(s)ki, Uhornic(s)ki; Huhernic(s)ka fem. - kresy południowe: Uherniki, Huherniki.

  Uherski, Uhorski - kresy południowe: Uherce, dzi¶ Uherce Mineralne, kro¶nieńskie, gmina Olszanica. Por. Horczeński, Uherczeński.

  Uhroweic, Huhrowiec(s)ki - kresy południowe: Uhrowsko, Huhrowsko, dzi¶ Uhrusk, chełmińskie, gmina Wola Uhruska.

  Uhrynow - kresy południowe: Uhrynow.

  Uhrynowski - kresy południowe: Uhrynow.

  Ujanowski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ujazdowski - Mazowsze: Ujazdowo, ciechanowskie, gmina Ciechanów.

  Ujezdski, UjeĽdĽski, Ujezdzki, Hujezdski, HujeĽdĽski, Hujezdzki, Ujejski, Ujeski, Ujazdski, Ujazdzki, Ujaski - Wielkopolska: Ujazd, poznańskie, gmina Kamieniec; bydgoskie, gmina Kcynia; Małopolska: Ujazd, tarnowskie, gmina Żegocina; Ujazd, krakowskie, gmina Zabierzów; UjeĽdziec, dzi¶ Ujejsce, katowickie, gmina D±browa Górnicza; kresy południowe: Ujazd.

  Ulanowski - Wielkopolska: Ulany, dzi¶ Ułany, sieradzkie, gmina Poddębice; Ulanowo, dzi¶ Ułanowo, poznańskie, gmina Kłecko; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Ulenic(s)ki - kresy południowe: Ulenica, dzi¶ Ulanica, przemyskie, gmina Dynów.

  Uliniec(s)ki - Mazowsze: Uliniec, dzi¶ Uleniec, radomskie, gmina Grójec.

  Uliński - Małopolska: Ulina Wielka, krakowskie, gmina Gołcza; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Ulkowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Ulkow, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Umięc(s)ki - Mazowsze: Umięcino-Stara Wie¶, Umięcino Falki, Umięcino Stare, dzi¶ Humięcino, ciechanowskie, gmina Grudusk.

  Uniatyczski, Uniatyc(s)ki, Huniatyczski, Huniatyc(s)ki - kresy południowe: Uniatycze, Huniatycze.

  Uniejowski - bez lokalizacji.

  Uniemierski - Wielkopolska: Uniemierze, Niemierze, wie¶ w parafii Raci±żek, dzi¶ zaginiona.

  Unieński, Uniński, Hynieński - Wielkopolska: Unia, konińskie, gmina Strzałkowo; Unienie, Unienin, Humienie, dzi¶ Umień, konińskie, gmina Olszówka.

  Uniesławski - Wielkopolska: Uniesław, dzi¶ Unisław, kaliskie, gmina Krotoszyn.

  Uniestowski, Umiastowski - Wielkopolska: Uniestowice, dzi¶ Miastowice, bydgoskie, gmina Kcynia; Mazowsze: Umiastowo, dzi¶ Umiastów, warszawskie, gmina Ożarów Mazowiecki. Por. Miastowski.

  Unieżyrski - Mazowsze: Unierzyż Ko¶cielny, Unierzyż Mały, dzi¶ Unierzyż, ciechanowskie, gmina Strzegowo-Osada; Unierzyż.

  Unięc(s)ki, Hunięc(s)ki - Wielkopolska: Unia, konińskie, gmina Strzałkowo.

  Unikowski - Małopolska: Uników, kieleckie, gmina Pińczów.

  Uniszowski - Małopolska: Uniszowa, tarnowskie, gmina Ryglice.

  Uński - Wielkopolska: Unia, konińskie, gmina Strzałkowo.

  Upalski - Wielkopolska: Upale, płockie, gmina Daszyna.

  Urbanowski - Wielkopolska: Urbanowo, poznańskie, gmina Opalenica; ¦l±sk: Urbanowice, katowickie, gmina Tychy.

  Urbański - Wielkopolska: Urbanowo, poznańskie, gmina Opalenica.

  Urmanic(s)ki - kresy południowe: Urman.

  Urmański, Hurmański, Hormański - kresy południowe: Urman, Hurman.

  Uroski, Huroski - kresy południowe: Uroż.

  Urzazowski, Urzazewski (?) - Wielkopolska: Urzazowo, dzi¶ Urzazewo, poznańskie, gmina Swarzędz; Małopolska: Urzazów, dzi¶ Usarzów, tarnobrzeskie, gmina Lipnik.

  Urzędska (?) fem. - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Usłodz(s)ki - Wielkopolska: Usłodzino, dzi¶ Osłodziny, czę¶ć Szypłowa, poznańskie, Nowe Miasto.

  Uspański, Huspański - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ustanowski - Mazowsze: Ustanowo, dzi¶ Ustanów, warszawskie, gmina Prażmów.

  Ustroński - Wielkopolska: Ustronie, włocławskie, gmina B±dkowo.

  Uszczonowo - Wielkopolska: Uszczonowo, dzi¶ Uszczonów, leszczyńskie, gmina Jemielno.

  Uszczonowski, Uszczanowski, Huszczonowski - Wielkopolska: U¶cie, dzi¶ Uj¶cie, pilskie, miasto.

  U¶cie - Wielkopolska: U¶cie, dzi¶ Uj¶cie, pilskie, miasto.

  U¶cięc(s)ki, U¶cięski - Wielkopolska: U¶cięcino, dzi¶ U¶cięcin, konińskie, gmina Strzałkowo.

  Uscikowski - Wielkopolska: U¶cikowo, bydgoskie, gmina Żnin.

  U¶ćski - Wielkopolska: U¶cie, dzi¶ Uj¶cie, pilskie, miasto.

  Utroszyński - Wielkopolska: Jutroszyn, Utroszyn, dzi¶ Jutrosin, leszczyńskie, miasto. Por. Jutroski, Jutrowski.

  Uwieliński, Huwieliński - Mazowsze: Uwieliny, warszawskie, gmina Prażmów.

  Uznanic(s)ki (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wachowska fem. - ¦l±sk: Wachow, dzi¶ Wachowice, częstochowskie, gmina Olesno.

  Wacowski, Wacewski (?) - kresy południowe: Wacowice.

  Wadowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wadwic - Wadwiczdorf, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana, prawdopodobnie na Łużycach.

  Waganic(s)ki - Wielkopolska: Waganiec, Wagańce, dzi¶ Waganiec, włocławskie, gmina Nieszawa.

  Waganiec(s)ki - Wielkopolska: Waganiec, Wagańce, dzi¶ Waganiec, włocławskie, gmina Nieszawa.

  Walawski - kresy południowe: Walawa, przemyskie, gmina Orły. Por. Walewski.

  Walcarzowski (?); Walcerzowska (?) fem. - ¦l±sk: Walcerzowice, dzi¶ Balcerzowice, opolskie, gmina Ujazd.

  Waldorf - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Walewski, Walowski - Wielkopolska: Walewo, Walowo, Walewice, dzi¶ Walew, płockie, gmina Daszyna; Małopolska: Walowice, dzi¶ czę¶ć wsi Wolica, kro¶nieńskie, gmina Jasło; Mazowsze: Walewice, Walewo, dzi¶ Walewice, skierniewickie, gmina Bielawy; kresy południowe: Walawa, przemyskie, gmina Orły; Pomorze: brak nazwy miejscowej. Por. Walawski.

  Waliszewski - Wielkopolska: Waliszewo, dzi¶ Waliszew Dworski, skierniewickie, gmina Bielawy; Waliszewo, Waliszew, dzi¶ Waliszew, poznańskie, gmina Kłecko; Waliszewice, sieradzkie, gmina Goszczanów.

  Walknowski - Wielkopolska: Walknow, Walknowy, dzi¶ Walichnowy, kaliskie, gmina Sokolniki.

  Walkowski - Wielkopolska: Walków, sieradzkie, gmina Osjaków.

  Wałdawski - Wielkopolska: Wałdow, dzi¶ Wałdowo, bydgoskie, gmina Sępólno Krajeńskie.

  Wałdow - Wielkopolska: Wałdow, dzi¶ Wałdowo, bydgoskie, gmina Sępólno Krajeńskie; Pomorze: Wałdow, wie¶ w dawnym powiecie ko¶cierskim, dzi¶ zaginiona; Wałdowo Szlacheckie, toruńskie, gmina Grudzi±dz; Wałdowo Królewskie, bydgoskie, gmina D±browa Chełmińska; Wałdowo, bydgoskie, gmina Pruszcz Pomorski.

  Wałdowski - Wielkopolska: Wałdow, dzi¶ Wałdowo, bydgoskie, gmina Sępólno Krajeńskie.

  Wałknowski Por. Walknowski. -

  Waniawski (?) - bez lokalizacji.

  Waniowski, Waniewski - kresy południowe: Waniowice, Waniew, Waniewo, Waniow.

  Wapowiec(s)ki - kresy południowe: (?) Wapowce, gmina Przemy¶l.

  Wapowski - kresy południowe: (?) Wapowce, gmina Przemy¶l.

  Warcimowski (?) - Pomorze: Warcimirz, dzi¶ Waćmierz, gdańskie, gmina Subkowy.

  Warc(s)ki - Wielkopolska: Warta, sieradzkie, miasto; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Warc(s)ławski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wardęski - Wielkopolska: Wardężyno, dzi¶ Wardężyn, konińskie, gmina Rychwał; Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Wardężyno - Wielkopolska: Wardężyno, dzi¶ Wardężyn, konińskie, gmina Rychwał; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wardzyński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Warec(s)ki - bez lokalizacji; por. Warka, radomskie, miasto.

  Warężyński - Małopolska: Warężyn, katowickie, gmina Siewierz.

  Wargawski - Wielkopolska: Wargawa, dzi¶ Stara Wargawa i Wargawka, płockie, gmina Witonia; Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Wargawy - Wielkopolska: Wargawa, dzi¶ Stara Wargawa i Wargawka, płockie, gmina Witonia.

  Wargowski - Wielkopolska: Wargowo, poznańskie, gmina Oborniki; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Warłowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Warski - kresy południowe: (?) Wara, kro¶nieńskie, gmina Nozdrzec.

  Warszawic(s)ka fem., Warszowic(s)ka fem. - Mazowsze: Warszawice, siedleckie, gmina Sobienie-Jeziory.

  Warszwow - Małopolska: Warszow, Warszowek, dzi¶ Warszówek, kieleckie, gmina Pawłów.

  Warszowita - Małopolska: Warszow, Warszowek, dzi¶ Warszówek, kieleckie, gmina Pawłów.

  Warszowski, Warszewski; Warszoviensis - (?) Wielkopolska: Warszewo, kaliskie, gmina Opatówek; Małopolska: Warszow, Warszowek, dzi¶ Warszówek, kieleckie, gmina Pawłów; Mazowsze: Warszewa, dzi¶ Warszawa, warszawskie.

  Warszyc(s)ki - Wielkopolska: Warszyce, łódzkie, gmina Zgierz.

  Warta - Wielkopolska: Warta, sieradzkie, miasto.

  Wartemberg, Wartinberg - ¦l±sk: Wartenberg, dzi¶ Syców, kaliskie, miasto.

  Wartkowski - Wielkopolska: Wartkowice, sieradzkie, gmina Wartkowice.

  Warzymowski, Warzymoski - Wielkopolska: Warzymowo, konińskie, gmina Skulsk.

  Warżowski (?) - Małopolska: (?) Warszówek, kieleckie, gmina Pawłów.

  Wasiczyński - kresy południowe: Wasiczyn.

  Wasylowski, Wasylewski - kresy południowe: Wasylów, zamojskie, gmina Telatyn.

  Waszkowski, Wa¶kowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wa¶niowski - Małopolska: Wa¶niów, kieleckie, gmina Wa¶niów.

  Wawrowski - Małopolska: Wawrowice, kieleckie, gmina Wi¶lica.

  Wawrzęc(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Wawrzeńczyce, krakowskie, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce.

  Wawrzyczewski - Wielkopolska: Wawrzyczewice, dzi¶ Warszewice, łódzkie, gmina Stryków.

  Ważliński (?) - Mazowsze: (?) Wasiły Tańskie, dzi¶ Wasiły, ciechanowskie, gmina Dzierzgowo.

  Ważyński - Małopolska: Ważyn, Ważlino, Ważyno, Ważyn, dzi¶ Warzyn, kieleckie, gmina Nagłowice-Oksa; Mazowsze: Ważyno, dzi¶ Warzyn-Skóry i Warzyn Kmiecy, płockie, gmina Sierpc.

  W±biowski, W±biewski - Wielkopolska: Wębiow, Wabiewo, W±biwo, W±biew, dzi¶ W±biewo, poznańskie, gmina Kamieniec.

  W±dołowski - Mazowsze: Chlewiotki-W±dołowo, dzi¶ Chlebiotki, ciechanowskie, gmina Nasielsk.

  W±glczewski, W±glczowski - Wielkopolska: Węglów, Węglczowo, W±glczow, dzi¶ W±głczew, sieradzkie, gmina Wróblew; Węglczewo, W±glczewo, W±glczewice, dzi¶ W±kczew, płockie, gmina Łęczyca.

  W±gleński, Węgleński, W±glański, Węglański - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  W±glewski, Węglewski, W±glowski, Węglowski - Wielkopolska: W±glewice, dzi¶ Węglewice, płockie, gmina Witonia; W±glewo, dzi¶ Węglewo, poznańskie, gmina Pobiedziska.

  W±growski - Wielkopolska: W±growiec, pilskie, miasto.

  W±soski, W±sowski, W±soc(s)ki - Wielkopolska: W±socze, dzi¶ W±sosz, bydgoskie, gmina Szubin; W±sosze, konińskie, gmina ¦lesin.

  W±sosze - Wielkopolska: W±socze, dzi¶ W±sosz, bydgoskie, gmina Szubin.

  W±sow - Małopolska: W±sów, krakowskie, gmina Koniusza.

  W±sowo - Mazowsze: W±sowo, dzi¶ W±sewo, ostrołęckie, gmina W±sewo.

  W±sowski - Wielkopolska: W±sowo, poznańskie, gmina Ku¶lin; Małopolska: W±sów, krakowskie, gmina Koniusza; Mazowsze: W±sowo, dzi¶ W±sewo, ostrołęckie, gmina W±sewo.

  W±trobski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  W±welnic(s)ki - Małopolska: W±welnica, dzi¶ W±wolnica, lubelskie, gmina W±wolnica.

  W±welski - Wielkopolska: W±welno, bydgoskie, gmina So¶no.

  W±woliński - kresy południowe: (?) W±wolnica.

  Wedelski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wełmieński; Wełnieńska fem. - Wielkopolska: Wełna, Wełma, dzi¶ Wełna, bydgoskie, gmina RogoĽno.

  Wenac(s)ki (?) - Wielkopolska: (?) Wenecja, bydgoskie, gmina Żnin.

  Werbotyc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wermutowski (?) - bez lokalizacji.

  Westerski - Wielkopolska: Westrza, kaliskie, gmina Sieroszewice.

  Weszmuntowski - Małopolska(zapisy także z kresów południowych): Wyszmuntow, Weszmuntow, dzi¶ Wyszmontów, tarnobrzeskie, gmina Ożarów.

  Wezembork, Wezenbark, Wezemborg, Wezenborg, Wezynborg, Wezemburg, Wezenberg - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Węchadłowski - Małopolska: Węchadłów, kieleckie, gmina Działoszyce.

  Wędrzyński - Wielkopolska: Wędrzyn, gorzowskie, gmina Sulęcin.

  Węgielski - Małopolska: Węgielce, lubelskie, gmina Michów.

  Węgierski; Ungaricalis, Ungrisch - Wielkopolska: Węgry, kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce; Węgry, dzi¶ Węgierki, poznańskie, gmina Wrze¶nia; Węgierskie, poznańskie, gmina Kostrzyn. Por. Węgrowski, Węgry; Węgier.

  Węgorzewski - Wielkopolska: Węgorzewo, poznańskie, gmina Kiszkowo.

  Węgrowski - Wielkopolska: Węgry, dzi¶ Węgierki, poznańskie, gmina Wrze¶nia; Węgrowiec, pilskie, miasto. Por. Węgierski.

  Węgry - Wielkopolska: Węgry, dzi¶ Węgierki, poznańskie, gmina Wrze¶nia. Por. Węgierski.

  Węgrzynow - Mazowsze: Węgrzynowo, ostrołęckie, gmina Płoniawy-Bramura.

  Węgrzynowski - Wielkopolska: Węgrzynowo, płockie, gmina Gozdowo; Mazowsze: Węgrzynowo, ostrołęckie, gmina Płoniawy-Bramura.

  Wężykowski por. Więszkowski. -

  Wiatowska fem. - Małopolska: Wiatowice, krakowskie, gmina Gdów.

  Wiatszyński por. Wiotszyński. -

  W±zownic(s)ki - Małopolska: Wi±zownice, dzi¶ Wi±zownica Duża i Mała, tarnobrzeskie, gmina Staszów; kresy południowe: Wi±zownica, przemyskie, gmina Wi±zownica.

  Wi±zowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wichorowski - Mazowsze: Wichorowo, ciechanowskie, gmina Naruszewo.

  Wichowski - Wielkopolska: Wichowo, włocławskie, gmina Lipno.

  Wichrowski - Wielkopolska: Wichrow, płockie, gmina Łęczyca.

  Wicierski (?) - Wielkopolska: Wicirzewo, Wicierzowo, Wicierza, dzi¶ Rycerzew, konińskie, gmina Kłodawa.

  Wiczkowski - Wielkopolska: Wiczkowo, Wilczkowice, Wilczejewice, dzi¶ Wilczkowice, płockie, gmina Łęczyca; kresy południowe: Wyczkowycze, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Widawski - Wielkopolska: Widawa, sieradzkie, gmina Widawa; Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Widawa.

  Widelski - bez lokalizacji.

  Widowski - Wielkopolska: (?)Widawa, sieradzkie, gmina Widawa; Mazowsze: Widowo, dzi¶ Widów, radomskie, gmina Belsk Duży.

  Widuchowski - Małopolska: Widuchowa, Widuchow, dzi¶ Widuchowa, kieleckie, gmina Busko-Zdrój.

  Wiekowski - Wielkopolska: Wiekowo, konińskie, gmina Witkowo; bez lokalizacji.

  Wielborzyski, Wielboryski, Wielborski, Wielbohryc(s)ki, Wielborzyc(s)ki, Wielboryc(s)ki, Wielbohryski, Wirboryski - kresy południowe: Wielboryzy, Wielbohryzy.

  Wielchowska (?) por. Chełkowski. -

  Wielebnic(s)ki - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wielebnowski - Małopolska: Wielebnów, kieleckie, gmina Łopuszno.

  Wielec(s)ki - kresy południowe: Wilcza, dzi¶ Wilcze, przemyskie, gmina Przemy¶l.

  Wieledroski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Wielodroż, ostrołęckie, gmina Przasnysz.

  Wieleniowski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wieleński - Wielkopolska: Wieleń, leszczyńskie, gmina Przemęt.

  Wielguski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wieliczan - Małopolska: (?) Wieliczka, krakowskie, miasto.

  Wieliczka, Wielczka - Małopolska: Wieliczka, krakowskie, miasto.

  Wielicz(s)ki, Wielic(s)ki - Wielkopolska: Wielikie, Wielkie, dzi¶ Wielkie, poznańskie, gmina Rokietnica; Małopolska: Wieliczka, krakowskie, miasto.

  Wielikopolski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wielkonoc(s)ki, Wilkonoc(s)ki (?), Wielkoniec(s)ki, Wielkonic(s)ki, Wielkanoc(s)ki - Małopolska: Wielikanoc, Wielkanoc, dzi¶ Wielkanoc, krakowskie, gmina Gołcza; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wieloborowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wielogłowski, Wieleglowski, Wielgłowski - Małopolska: Wielogłowy, Wieleglowy, dzi¶ Wielogłowy, nowos±deckie, gmina Chełmiec.

  Wielopolski, Wielepolski - Małopolska: Wielopole, Wielepole, dzi¶ Wielopole Moszczyńskie, tarnowskie, gmina Olesno; Wielopole, nowos±deckie, gmina Chełmiec; kresy południowe: Wielopole, kro¶nieńskie, gmina Zagórz; Wielgie Pole, Wielopole.

  Wielowieski, Wielowiec(s)ki, Wielewieski - Wielkopolska: Wielawie¶, dzi¶ Wielowie¶, bydgoskie, gmina Gniewkowo; Wielawie¶, Wielowie¶, dzi¶ Wielowie¶, kaliskie, gmina Krotoszyn; Małopolska: Wielka Wie¶, tarnowskie, gmina Wojnicz; Wielawie¶, dzi¶ Wielka Wie¶, kieleckie, gmina W±chock; Wielowie¶, dzi¶ czę¶ć miasta Tarnobrzegu, tarnobrzeskie; Pomorze: Wielawie¶, Wielka Wie¶, dzi¶ Władysławowo, gdańskie, miasto.

  Wielowski - Wielkopolska: Wielawie¶, Wielowie¶, dzi¶ Wielowie¶, kaliskie, gmina Krotoszyn.

  Wieluń - Małopolska, ¦l±sk, kresy południowe brak nazwy miejscowej, por. Wielkopolska: Wieluń, sieradzkie, miasto.

  Wielżyc(s)ki - Wielkopolska: Wielszyno, Wielżyn, wie¶ w parafii Szmotuły, dzi¶ zaginiona.

  Wielżyński, Wielżeński, Wilżyński - Wielkopolska: Wielszyno, Wielżyno, wie¶ w parafii Szmotuły, dzi¶ zaginiona.

  Wieniec(s)ki - Wielkopolska: Winiec, dzi¶ Wieniec, włocławskie, gmina Brze¶ć Kujawski; Małopolska: Winiec, dzi¶ Wieniec, krakowskie, gmina Gdów; Mazowsze: brak nazwy miejscowej. Por. Winiec, Winiec(s)ki.

  Wieprzkowski - Małopolska: Wieprzki, kieleckie, gmina Miedziana Góra.

  Wieprzski - Wielkopolska: Wieprzki, wie¶ w parafii Witonia, dzi¶ zaginiona.

  Wierpieńska (?) fem. - bez lokalizacji.

  Wieruski - Małopolska: Wieruszyce, tarnowskie, gmina Łapanów.

  Wierzański (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wierzbska fem. - kresy południowe: (?) Wierzbie, zamojskie, gmina Łabunie.

  Wierzchowski - Wielkopolska: (?) Wierzchy, sieradzkie, gmina Zadzim.

  Wierzejewski - Wielkopolska: Wierzeja, Wierzeje, Wierzejewo, dzi¶ Wierzeja, poznańskie, gmina Duszniki.

  Wierzejski - Wielkopolska: Wierzeja, Wierzeje, Wierzejewo, dzi¶ Wierzeja, poznańskie, gmina Duszniki; Wierzejki, dzi¶ Wierzyki, płockie, gmina Krzyżanów.

  Wierzenic(s)ki - Wielkopolska: Wierzenica, poznańskie, gmina Swarzędz.

  Wierzewski - Wielkopolska: Wierzeja, Wierzeje, Wierzejewo, Wierzewo, dzi¶ Wierzeja, poznańskie, gmina Duszniki.

  Wierzuchowski, W(i)eruchowski - Mazowsze: Wierzuchowo, dzi¶ Wieruchów, warszawskie, gmina Ozarów Mazowiecki; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wiesielic(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wiesiełowski, Wiesielewski - Wielkopolska: Wiesiołowo, dzi¶ Wiesiołów, konińskie, gmina D±bie; Wiesiołowo, wie¶ pod Głęboczkiem, dzi¶ zaginiona; bez lokalizacji.

  Wieski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wieszczyczyński - Wielkopolska: Wieszczyczyno, dzi¶ Wieszczyczyn, poznańskie, gmina Dolsk.

  Wieszczyski - Wielkopolska: Wieszczyce, płockie, gmina Strzelce Kujawskie.

  Wieszkowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wieszowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wietnic(s)ki, Wietniski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wiewierski - Wielkopolska: Wiewierz, leszczyńskie, gmina W±socz.

  Wiewiorczyński - Wielkopolska: Wiewiorczyno, wie¶ pod Pogrzybowem, dzi¶ zaginiona.

  Więcborska fem. - Wielkopolska: Więcbork, bydgoskie, miasto.

  Więckowic - Wielkopolska: Więckowice, poznańskie, gmina Dopiewo.

  Więckowski - Wielkopolska: Więckowice, poznańskie, gmina Dopiewo; kresy południowe: Więckowo, przemyskie, gmina Rożwienica.

  Więc(s)ławski - Wielkopolska: Więcławice, bydgoskie, gmina Gniewkowo; Małopolska: Więcławice Dworskie, krakowskie, gmina Michałowice.

  W(i)ęszkowski - Wielkopolska: Wężkowo, Węszkowo, Waszkowo, dzi¶ Waszkowo, leszczyńskie, gmina Poniec.

  Wijewa - Wielkopolska: Wijewo, leszczyńskie, gmina Włoszakowice.

  Wiktorowski - Wielkopolska: Wiktorowo, dzi¶ czę¶ć wsi Kamionna, gorzowskie, gmina Międzychód; ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Wilamowski - Wielkopolska: Wilamowo, Wilamowice, dzi¶ Wilamów, konińskie, gmina Uniejów; Małopolska: Wilamowice, bielskie, miasto; Mazowsze: Wilamowice, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Wilcze - kresy południowe: Wilcze, przemyskie, gmina Przemy¶l.

  Wilczkowski - Małopolska: Wilczkowice, krakowskie, gmina Michałowice; Mazowsze: Wilczkowice, dzi¶ Wilczkowice Dolne, radomskie, gmina Magnuszew; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wilczogorski, Wilczegorski - Mazowsze: Wilcza Góra, dzi¶ Wilczogóra, płockie, gmina Sierpc.

  Wilczyc(s)ki - kresy południowe: Wilczyce.

  Wilczyna - Wielkopolska: Wilczyno, dzi¶ Wilczyn, konińskie, gmina Wilczyn.

  Wilczyno - Wielkopolska: Wilczyno, dzi¶ Wilczyn, konińskie, gmina Wilczyn.

  Wilczyński, Wielczyński - Wielkopolska: Wilczyno, dzi¶ Wilczyn, konińskie, gmina Wilczyn.

  Wilęc(s)ki (?) - kresy południowe: (?) Wiel±cza, zamojskie, gmina Szczebrzeszyn.

  Wilkanowski - Mazowsze: Wilkanowo, płockie, gmina Mała Wie¶; Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Wilkoc(s)ki - Wielkopolska: Wilkocice, piotrkowskie, gmina Rokiciny; Małopolska: Wilkocin, wie¶ w dawnym powiecie opatowski, w parafii Wa¶niów, dzi¶ zaginiona.

  Wilkonowski - Wielkopolska: Wilkonice, leszczyńskie, gmina Pępowo.

  Wilkoński - Wielkopolska: Wilkonice, leszczyńskie, gmina Pępowo.

  Wilkostowski - Wielkopolska: Wilkostowo, włocławskie, gmina Aleksandrów Kujawski.

  Wilkoszewski, Wilkoszowska fem. - Wielkopolska: Wilkoszewice, piotrkowskie, gmina Gorzkowice; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wilkowic(s)ka fem. - Małopolska: Wilkowice, bielskie, gmina Wilkowice.

  Wilkownic(s)ki, Wilkowniski (?) - Wielkopolska: Wilkowyja, Wilkownica, dzi¶ Wilkowyja, poznańskie, gmina Kłecko.

  Wilkowski - Wielkopolska: Wilkowo, poznańskie, gmina Duszniki; Wilkowo Niemieckie i Polskie, dzi¶ Wilkowo Polskie, poznańskie, gmina Wielichowo; Wilków, sieradzkie, gmina Dalików; Wilkowyja, Wilkownica, dzi¶ Wilkowyja, poznańskie, gmina Kłecko; Wilkowice, sieradzkie, gmina Wartkowice; Małopolska: Wilków, częstochowskie, gmina Lelów; kieleckie, gmina Kazimierza Wielka; ¦l±sk: Wilków, legnickie, gmina Głogów; bez lokalizacji.

  Wilkowyjski, Wilkowyski - Wielkopolska: Wilkowyja, poznańskie, gmina Kłecko; Mazowsze: Wilkowyja, Wilkowuja, dzi¶ Wilkowuje, płockie, gmina Czerwińsk nad Wisł±.

  Wilkszyc(s)ki - Wielkopolska: Wilkszyce, sieradzkie, gmina Goszczanów.

  Wilski - Małopolska: Wilki, wie¶ w dawnym powiecie stężyckim, dzi¶ zaginiona.

  Winarski - Wielkopolska: Winary, dzi¶ Winiary, czę¶ć miasta Poznania, poznańskie; Małopolska: Winarze, Winary, dzi¶ Winiary, tarnobrzeskie, gmina Dwikozy; Winiary, dzi¶ Winiary Dolne i Górne, kieleckie, gmina Nowy Korczyn.

  Winiaszewski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Winiec - Wielkopolska: Winiec, dzi¶ Wieniec, włocławskie, gmina Brze¶ć Kujawski. Por. Wieniec(s)ki.

  Winiec(s)ki - Wielkopolska: Winiec, dzi¶ Wieniec, włocławskie, gmina Brze¶ć Kujawski. Por. Wieniec(s)ki.

  Wienielski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Winiowski - bez lokalizacji.

  Winkowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Winnic(s)ki - Mazowsze: Winnica, ciechanowskie, gmina Winnica; kresy południowe: Winniczki, Winniki.

  Wiński - Wielkopolska: Wino, Winna, dzi¶ Winna, poznańskie, gmina Zaniemy¶l.

  Wiotszyński, Wiatszyński - Wielkopolska: Wiotszyno, Wietszyno, dzi¶ Wieczyn, kaliskie, gmina Czermin.

  Wirciszewski - Mazowsze: Wirciszewo, dzi¶ Wierciszewo, łomżyńskie, gmina Wizna.

  Wirczański, Wirczeński, Wierczański, Wierczeński - kresy południowe: Wirczany, Wierczany.

  Wirczowski - kresy południowe: Wirczany, Wierczany.

  Wirowski (?) - Małopolska: Wir, radomskie, gmina Potworów.

  Wirzbica - Mazowsze: Wirzbica, dzi¶ Wierzbica Pańska, ciechanowskie, gmina Dzierz±żnia.

  Wirzbic(s)ki, Wierzbic(s)ki - Małopolska: Wierzbica, kieleckie, gmina Tuczępy; kresy południowe: Wirzbice, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wirzbieński, Wirzbiński, Wierzbieński - Wielkopolska: Wirzbna, dzi¶ Wierzbno, konińskie, gmina Słupca; Małopolska: Wierzbno, krakowskie, gmina Koniusza; ¦l±sk: Wirzbna, Wirzbin, dzi¶ Wierzbna, opolskie, gmina Grodków; Wierzbno, opolskie, gmina Baborów.

  Wirzbowiec(s)ki - kresy południowe: Wirzbowiec.

  Wirzbowski - Wielkopolska: Wierzbowa, sieradzkie, gmina Wartkowice; Mazowsze: Wierzbowo, łomżyńskie, gmina Zambrów.

  Wirzbski, Wirbski - kresy południowe: Wierzbie, zamojskie, gmina Łabunie.

  Wirzchaczewski - Wielkopolska: Wierzchaczewo, poznańskie, gmina KaĽmierz.

  Wirzchanowski - Wielkopolska: Wierzchanowo, wie¶ pod Przygodzicami, dzi¶ zaginiona.

  Wirzchelski - Wielkopolska: Wierzchlas, sieradzkie, gmina Wierzchlas.

  Wirzchosławski - Wielkopolska: Wirzchosławice, Wirzchosławy, Wirzchosław, dzi¶ Żychlin, czę¶ć wsi Krzywos±dów, kaliskie, gmina Gołuchów.

  Wirzchowic(s)ki - Małopolska: Wierzchowisko, Wirzchowisko, katowickei, gmina Wolbrom.

  Wirzchowski - Wielkopolska: Wierzchowiska, konińskie, gmina Witkowo; Wirzchowisko, Wirzchowiska, wie¶ w dawnym powiecie ko¶ciańskim, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Wierzchowiska, lubelskie, gmina Piaski; kresy południowe: (?) Wierzchowina, zamojskie, gmina Żółkiewka; Wierzchnia.

  Wisławski - Wielkopolska: Wisławice, dzi¶ Wysławice, poznańskie, gmina Dominowo.

  Wiszczelski - Wielkopolska: Wiszczelice, włocławskie, gmina Izbica Kujawska.

  Wiszeński - kresy południowe: Wisznia, S±dowa Wisznia. Por. Wiszniowski.

  Wisznice, Wi¶nice - Małopolska: Wisznice, Wi¶nice, dzi¶ Wi¶nicz, tarnowskie, gmina Nowy Wi¶nicz-Lipnica.

  Wisznic(s)ki, Wi¶nic(s)ki, Wiszniski, Wi¶niski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Wi¶nicz, Wi¶nica, Wi¶nicze (Wysznycze 1470-1480), dzi¶ Wi¶nicz, tarnowskie, gmina Nowy Wi¶nicz-Lipnica.

  Wiszniowski, Wi¶niowski, Wiszniewski, Wi¶niewski - Wielkopolska: Wi¶niewo, pilskie, gmina W±growiec; Wi¶niewa, konińskie, gmina Wilczyn; Małopolska: Wiszniowa, dzi¶ Wi¶niowa, tarnobrzeskie, gmina Staszów; Wi¶niów, siedleckie, gmina Stoczek Łukowski; Mazowsze: Wi¶niewo, ciechanowskie, gmina Wi¶niewo; łomżyńskie, gmina Zambrów; kresy południowe: Wisznia Bieńkowa; Wisznia S±dowa.

  Wi¶lic(s)ki - Małopolska: Wi¶lica, kieleckie, gmina Wi¶lica.

  Wi¶lic(z) - Małopolska: Wi¶lica, kieleckie, gmina Wi¶lica; kresy południowe: Weyslicz, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wi¶liczka - Małopolska: Wi¶lica, kieleckie, gmina Wi¶lica. Por. Wiszeński.

  Witakowski - Wielkopolska: Witakowice, Witaków, wie¶ w dawnym powiecie gnieĽnieńskim, dzi¶ zaginiona.

  Witaliszewski - Wielkopolska: Witaliszewice, dzi¶ Waitaszewice, płockie, gmina Góra ¦więtej Małgorzaty.

  Witaniowski - Małopolska: Witaniów, lubelskie, gmina Łęczna.

  Witanowski - Małopolska: Witanowice, bielskie, gmina Tomice.

  Witański - kresy południowe: Witany.

  Witaski - Wielkopolska: Witaszyce, kaliskie, gmina Jarocin.

  Witkowski - Wielkopolska: Witkowice, poznańskie, gmina KaĽmierz; skierniewickie, gmina brzeziny; częstochowskie, gmina Kłomice; Małopolska: Witkowice, bielskie, gmina Kęty; Witkowice, dzi¶ czę¶ć wsi Raciborsko, krakowskie, gmina Wieliczka; kresy południowe: Witków, zamojskie, gmina Dołhobyczów.

  Witosławski - Wielkopolska: Witosławice, dzi¶ Witosław, bydgoskie, gmina Mroczna; Witosław, leszczyńskie, gmina Osieczna.

  Witowski - Wielkopolska: Witowo, poznańskie, gmina Krzykosy; Witowice, bydgoskie, gmina Kruszwica; Małopolska: Witów, częstochowskie, gmina Lelów; kieleckie, gmina Koszyce; Witów, dzi¶ Witowice, kieleckie, gmina Charsznica; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wituchowski - Wielkopolska: Wituchowo, poznańskie, gmina Kwilcz.

  Wituński - Wielkopolska: Witunia, dzi¶ Witonia, płockie, gmina Witonia; Witunia, bydgoskie, gmina Więcbork.

  Wizna - Mazowsze: Wizna, łomżyńskie, gmina Wizna.

  Wkrzeński - Mazowsze: Wkra, ciechanowskie, gmina Glinojeck.

  Władowski (?) - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Władziński - bez lokalizacji, por. Władzyn, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wława - Wielkopolska: Wława, wie¶ pod Jaraczewem w parafii Góra, dzi¶ zaginiona.

  Wławski - Wielkopolska: Wława, wie¶ pod Jaraczewem w parafii Góra, dzi¶ zaginiona.

  Włoczkowski - kresy południowe: Włoczkowice.

  Włodarzewski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Włodkowski - kresy południowe: Włodki.

  Włodyc(s)ki - Wielkopolska: Włodyki, wie¶ pod Baszkowem, dzi¶ zaginiona.

  Włodzisławski, Władzisławski - Małopolska: Włodzisław, dzi¶ Wodzisław, kieleckie, gmina Wodzisław; bez lokalizacji.

  Włodz(s)ki por. Łodz(s)ki. -

  Włoski - Małopolska: Włochy, kieleckie, gmina Pińczów; kieleckie, gmina Nowa Słupia.

  Włoskowski - Wielkopolska: Włoskowo, Włoskowice, dzi¶ Włosków, płockie, gmina Kutno.

  Włostowski, Włastowski - Wielkopolska: Włostowo, poznańskie, gmina ¦roda; Włostowo, leszczyńskie, gmina Krobia; Małopolska: Włostowice, Włostow, dzi¶ Włostowice, kieleckie, gmina Koszyce; lubelskie, gmina Puławy; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Włoszczowski - Małopolska: Włoszczowa, kieleckie, miasto.

  Włoszczyc(s)ki - Wielkopolska: Włoszczyca, Włoszyca, dzi¶ Włoszyca Lubańska i Wi¶lańska, włocławskie, gmina Nieszawa.

  Włoszynowski - Wielkopolska: Włoszynowo, dzi¶ Włoszanowo, bydgoskie, gmina Janowiec; Małopolska: Wloszynowice, dzi¶ Włosnowice, kieleckie, gmina Solec-Zdrój.

  Wło¶ciejowski, Wło¶ciejewski - Wielkopolska: Wło¶ciejewice, Wło¶ciejewki, dzi¶ Wło¶ciejewice, poznańskie, gmina Ksi±ż Wielkopolski.

  Wnorowski - Małopolska: Wnorów, tarnobrzeskie, gmina Koprzywnica.

  Wodecz(s)ki (?) - Małopolska: Wodeczcze, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wodnic(s)ki - kresy południowe: Wodniki.

  Wodoraski, Wodorac(s)ki - kresy południowe: (?) Wodzirady, Wodzierady.

  Wodyński - Mazowsze: Wodynie, siedleckie, gmina Wodynie.

  Wojaczowski, Bojaczowski, Wojaczewski, Bojaczewski - Wielkopolska: Wojaczewo, Bojaczewo, Wojaszewo, wie¶ w parafii Bnin, dzi¶ zaginiona.

  Wojaski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wojcdorf - ¦l±sk: Wojtkowice, opolskie, gmina Grodków.

  Wojcice - bez lokalizacji, por. Voyczicze, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wojcic(s)ki - Wielkopolska: Wójcice, sieradzkie, gmina Błaszki.

  Wojciechdorf, Wojciechsdorf; Wojcieszdorf; Wojciszdorf - Małopolska: (?) Wojciechów, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka; ¦l±sk: Wojciechów, opolskie, gmina Wilków.

  Wojciechowski - Wielkopolska: Wojciechowice, płockie, gmina Krzyżanów; Wojciechow, Wojciechowice, dzi¶ Wojciechowo, kaliskie, gmina Jaraczewo; Małopolska: Wojciechów, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka; Wojciechowice, tarnobrzeskie, gmina Wojciechowice; kresy południowe: Wojciechowice, Wojciechow, Uciechowice. Por. Uciechowski.

  Wojcieński (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wojcieski, Wocieski - Małopolska: Wojcieszyce, tarnobrzeskie, gmina Koprzywnica; Wojciechów, lubelskie, gmina Wojciechów; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wojiński - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wojkowski - Wielkopolska: Wojkowo, wie¶ w parafii Głuszyna, dzi¶ zaginiona.

  Wojnarowski - Małopolska: Wojnarowa, nowos±deckie, gmina Korzenna; kresy południowe: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Wojnic, Wojnicz - Małopolska: Wojnicz, tarnowskie, gmina Wojnicz.

  Wojniczski, Wojnic(s)ki, Wojniski; Voiniciensis - Małopolska: Wojnicz, tarnowskie, gmina Wojnicz; kresy południowe: Wojnicz.

  Wojnowic - ¦l±sk: Wojnowice, katowickie, gmina Krzanowice.

  Wojnowic(s)ki - Wielkopolska: Wojnowice, poznańskie, gmina Opalenica.

  Wojnowski - Wielkopolska: Wojnowo, poznańskie, gmina Murowana Go¶lina; Wojnowo, włocławskie, gmina Zbójno; Małopolska: Wojnowice, tarnobrzeskie, gmina Ćmielów; Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Wojsławski - Wielkopolska: Wojsławice, dzi¶ czę¶ć wsi Chlewo, sieradzkie, gmina Goszczanów; Małopolska: Wojsławice, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka; radomskie, gmina Gózd; (?) Wojsław, rzeszowskie, gmina Mielec; kresy południowe: Wojsławice, chełmskie, gmina Wojsławice.

  Wojszyc(s)ki - Wielkopolska: Wojszyce, płockie, gmina Bedlno.

  Wojszyc - Wielkopolska: Wojszyce, płockie, gmina Bedlno.

  Wojtyczski, Wojtyc(s)ki, Wojtyczski, Wojatyc(s)ki - kresy południowe: Wojtycze, Wojutycze.

  Wojwanowski, Wolanowski - Małopolska: Wojwanowice, Wojewanowice, Wolwanowice, dzi¶ Wolwanowice, krakowskie, gmina Proszowice.

  Wola - Wielkopolska: Wola Tłomakowa, sieradzkie, gmina BrzeĽno; Małopolska: Wola Daleszowska, Wola Wielka, dzi¶ Wielka Wola, piotrkowskie, gmina Paradyż, i inne. Por. Woleński, Wolski.

  Wolanowski, Wolonowski - Wielkopolska: Wolanowice, Wolanki, wie¶ dzi¶ zaginiona.

  Wolański - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wolborz - Wielkopolska: Wolbórz, piotrkowskie, gmina Wolbórz.

  Wolbramski, Wolbrański, Wolwramski, Wolframski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Wolbram, Wolbramow, wolfram, Wolwramow, Wolfram, Wolframow, dzi¶ Wolbrom, katowickie, miasto.

  Woleborowski - Małopolska: Wola Borowa, dzi¶ Borowa Wola, radomskie, gmina Klwów.

  Woleński - Wielkopolska: Wola, nie zidentyfikowana, bardzo liczne nazwy miejscowe na terenie całej Wielkopolski; Mazowsze: Wola, nie zidentyfikowana, bardzo liczne nazwy miejscowe na terenie całego Mazowsze; kresy południowe: Wola, nie zidentyfikowana, bardzo liczne nazwy miejscowe na terenie kresów. Por. Wola, Wolski, Zwoleński.

  Wolic(s)ki - Wielkopolska: Wolica, dzi¶ Wolica Pusta, poznańskie, gmina Nowe Miasto nad Wart±; Małopolska: Wolica, kro¶nieńskie, gmina Jasło.

  Wolikowski, Wolkowski - Wielkopolska: Wolikowo, dzi¶ Wolkowo, poznańskie, gmina Kamieniec; Pomorze: Wolkow, Wolkowo, Wolikow, dzi¶ Ulkowy, gdańskie, gmina Pszczółki. Por. Wolkow, Wołkow.

  Woliszewski, Woliszowski - Wielkopolska: Woliszewo, dzi¶ Olszewo, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Wolkow, Wolikow - Pomorze: Wolkow, Wolikow, dzi¶ Ulkowy, gdańskie, gmina Pszczółki. Por. Wolikowski.

  Wolski - Wielkopolska: Wola Tomakowa, sieradzkie, gmina Goszczanów; Wola BrzeĽnowska, sieradzkie, gmina BrzeĽno; Małopolska: Wola Daleszowska, Wola Wielka, dzi¶ Wielka Wola, piotrkowskie, gmina Paradyż; Wola Chodkowska, radomskie, gmina Kozienice i inne; Mazowsze: Wola Ducka, warszawskie, gmina Wi±zowna, i inne; Pomorze: Wola, elbl±skie, gmina Kisielice; kresy południowe: Wola Por. Wola, Woleński.

  Wolsztyński, Wolszteński - Wielkopolska: Wolsztyn, Olsztyn, dzi¶ Wolsztyn, zielonogórskie, miasto; (?) Małopolska: Wolsztyn, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wołczkowki - kresy południowe: Wołczkow.

  Wołczuski - kresy południowe: Wołczuchy.

  Wołczyszczowski - kresy południowe: Wołczyszczowice, Wołczyszczow.

  Wołkow - Wielkopolska: Wołkowo, Wolkowo, Wolikowo, dzi¶ Wolkowo, leszczyńskie, gmina Osieczna. Por. Wolikowski, Woliszewski.

  Wołkowski - kresy południowe: Wołkowo.

  Wolodymierec(s)ki - kresy południowe: Włodzimiercze, Włodzimiryce.

  Wołodymierski - kresy południowe: Włodzimiercze, Włodzimiryce.

  Wołodz(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  (Wołow) - Małopolska: Wolaw, Wolaunia, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wołowski - (?) Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: (?) Wołowice, krakowskie, gmina Czernichowice; Pomorze: brak nazwy miejscowej, por. póĽniejsze Wołowno, olsztyńskie, gmina Jonkowo; kresy południowe: Wołowe.

  Wołuński - Mazowsze: Wołunin, dzi¶ Wołomin, warszawskie, miasto.

  Wołyński - Mazowsze: Wołyńce, Wołuńce, dzi¶ Wołyńce, siedleckie, gmina Siedlce.

  Wonieski (?), Wojnieski (?) - Wielkopolska: Wonie¶ć, Woniesiec, Wonie¶ciec, dzi¶ Wonie¶ć, leszczyńskie, gmina ¦migiel.

  Woniłowski - kresy południowe: Woniłow.

  Worchowski - kresy południowe: Worchowice.

  Woroński - bez lokalizacji.

  Worowski - Wielkopolska: Worowo, poznańskie, gmina Murowana Go¶lina.

  Woszczyc(s)ki - ¦l±sk: Woszczyce, katowickie, gmina Orzesze.

  Woszczyński, Woszczeński - Małopolska: Woszczynki, Woszczeniki, wie¶ koło Zawichostu, dzi¶ zaginiona; ¦l±sk: (?) Woszczyce, katowickie, gmina Orzesze; kresy południowe: Woszczańce, Woszczeńce.

  Wo¶cikowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  WoĽnic(s)ki - Wielkopolska: WoĽniki, sieradzkie, gmina Dalików; poznańskie, gmina Grodzisk Wielkopolski; Małopolska: WoĽniki, bielskie, gmina Tomice; bez lokalizacji.

  Wożuczyński - kresy południowe: Wożuczyn, zamojskie, gmina Rachanie.

  Wrębski (?) - kresy południowe: Wręby, póĽniej Korytnica.

  Wręc(s)ki - Wielkopolska: (?) Wręczyca, częstochowskie, gmina Wręczyca Wielka.

  Wroblewo - Mazowsze: Wróblewo, ciechanowskie, gmina Radzanów.

  Wroblowski, Wroblewski - Wielkopolska: Wroblewo, dzi¶ Wróblew, łódzkie, gmina Ozorków; Wróblewo, poznańskie, gmina Kostrzyń; pilskie, gmina Wronki; Małopolska: Wróblowice, dzi¶ czę¶ć miasta Podgórza, dzielnicy miasta Krakowa, krakowskie; Wroblowo, dzi¶ Wróblewo-Wargocin, siedleckie, gmina Maciejowice; Mazowsze: Wróblewo, ciechanowskie, gmina Naruszewo, gmina Radzanów.- kresy południowe: Wroblowice.

  Wrocimowski - Małopolska: Wrocimowice, krakowskie, gmina Radziemice.

  Wroc(s)ko - Pomorze: Wrock, Wrocków, Wrocki, dzi¶ Wrocki, toruńskie, gmina Golub- Dobrzyń.

  Wroc(s)ławski, Wrac(s)ławski; Wratislaviensis - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; (?) ¦l±sk (zapisy z kresów południowych): Wrocław, wrocławskie, miasto.

  Wroczeński - kresy południowe: Wroczenka, dzi¶ Wrocanka, kro¶nieńskie, gmina Miejsce Piastowe.

  Wroczewski (?) - (?) Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Wroczyński - kresy południowe: Wroczynice, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wronczyński, Wronczyski - Wielkopolska: Wroczyno, dzi¶ Wroczyn, poznańskie, gmina Stęszew.

  Wronic(s)ki - Małopolska: Wronin, krakowskie, gmina Koniusza. Por. Wroniński.

  Wroniec(s)ki - Wielkopolska: Wroczyno, dzi¶ Wroczyn, poznańskie, gmina Stęszew.

  Wronikowski - Wielkopolska: Wroników, piotrkowskie, gmina Rozprza.

  Wroniński, Wroniski - Małopolska: Wronin, krakowskie, gmina Koniusza. Por. Wronic(s)ki.

  Wronkowski (?) - Małopolska: (?) Bronikowice, Wronikowice, dzi¶ Bronkowice, kieleckie, gmina Pawłów. Por. (?) Bronikowski.

  Wronowski - Wielkopolska: Wronowo, dzi¶ Wronowy, bydgoskie, gmina Strzelno; (?) Wronowice, sieradzkie, gmina Łask; Małopolska: Wronowice, nowos±deckie, gmina Łososina Dolna; Wronów, lubelskie, gmina Końskowola.

  Wroński; Wronscius - Wielkopolska: Wrońsko, sieradzkie, gmina Konopnica; Mazowsze: Wrona, dzi¶ Stara Wrona, ciechanowskie, gmina Załuski; Wrońsk, Wrońska, Wrońsko, ciechanowskie, gmina Załuski; Wronino, ciechanowskie, gmina Naruszewo; bez lokalizacji.

  Wrotkowski - Wielkopolska: Wrotkowo, dzi¶ Wrotków, kaliskie, gmina KoĽmin.

  Wrz±ca - Wielkopolska: Wrz±ca, kaliskie, gmina Brzeziny.

  Wrz±c(s)ki - Wielkopolska: Wrz±ca, sieradzkie, gmina Lutomiersk; Wrz±ca Wielka, konińskie, gmina Koło.

  Wrzeczyński (?) - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Wrzelowski - Małopolska: Wrzelów, lubelskie, gmina Łaziska.

  Wrzesieński, Wrzesiński - Wielkopolska: Wrze¶nia, poznańskie, miasto; Mazowsze: (?) Wrze¶nia, płockie, gmina Ro¶ciszewo.

  Wrzeszczkowski - Małopolska: Wrzeszczów, radomskie, gmina Przytyk.

  Wrze¶nic(s)ki - Wielkopolska: Wrze¶nia, poznańskie, miasto.

  Wrzępski - Małopolska: Wrzępie, Wrzępia, Wrz±p, Rz±p, Rzępia, dzi¶ Wrzępia, tarnowskie, gmina Szczurowa.

  Wrzoskowski - bez lokalizacji.

  Wrzosowski - Wielkopolska: Wrzosowo, wie¶ w parafii Zgłowi±czka, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Wrzosowice, dzi¶ Wrz±sowice, krakowskie, gmina ¦wi±tniki Górne.

  Wstępowska fem. - Mazowsze: Wstępowo, dzi¶ Stępów, płockie, gmina Kiernozia.

  Wszeborowski, ¦wieborowski - Małopolska: ¦wieborowice, dzi¶ Sieborowice, krakowskie, gmina Michałowice; Mazowsze: Wszebory, łomżyńskie, gmina Kolno.

  Wszęciński - Małopolska: Wszęcin, wie¶ kolo Paczółtowic, dzi¶ zaginiona.

  W¶cieklic(s)ki - Wielkopolska: W¶cieklice, wie¶ pod Taczałami, dzi¶ zaginiona.

  Wujeński - bez lokalizacji.

  Wybranowski - Wielkopolska: Wybranowo, bydgoskie, gmina Rojewo; gmina Janowiec.

  Wyci±żkowski - Wielkopolska: Wyci±żkowo, Wyciężkowo, dzi¶ Wyci±żkowo, leszczyńskie, gmina Lipno.

  Wycięski (?) - Małopolska: Wycięże, krakowskie, gmina Kraków- Nowa Huta.

  Wyczkowski Por. Wiczkowski. -

  Wyczyrpski - Małopolska: Wyczyrpy, dzi¶ Wyczerpy Dolne i Górne, częstochowskie, gmina Częstochowa.

  Wydzierzewice - Wielkopolska: Wydzierzewice, dzi¶ Wydzierżawice, poznańskie, gmina Kostrzyń.

  Wydzierzewski, Wydzirzewski, Wydzierzowski - Wielkopolska: Wydzierzewice, dzi¶ Wydzierżawice, poznańskie, gmina Kostrzyń.

  Wyganowski, Wygonowski - Wielkopolska: Wyganowo, Wygonowo, dzi¶ Wyganów, leszczyńskie, gmina Kobylin.

  Wygiełzowski - Małopolska: Wygiełzów, częstochowskie, gmina Lelów.

  Wygnanowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wygnański - Małopolska: Wygnanów, kieleckie, gmina Małgoszcz.

  Wygrożowski, Wygrażowski (?) - Wielkopolska: Wygrożewo, Wygrodzewo, wie¶ w parafii Witkowo, dzi¶ zaginiona.

  Wykowski - Mazowsze: Wykowo, łomżyńskie, gmina Kolno; płockie, gmina Borowiczki;

  Wyrukowski (?) - kresy południowe: Wyrukowice, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wyrwał - Mazowsze: Kiełbowo-Wyrwały, dzi¶ (?) Kiełbowo, ciechanowskie, gmina Raci±ż,

  Wyrzyc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wyrzykowski - Mazowsze: Wyrzyki, ciechanowskie, gmina ¦wiercze-Koty; Wyrzykowo, dawny powiat kamieniecki, dzi¶ Wólka Przekory, ostrołęckie, gmina Rz±¶nik.

  Wysoc(s)ki - Wielkopolska: Wysoka, Wysokie, dzi¶ Wysoka Mała i Wielka, płockie, gmina Kutno; Wysoka, pilskie, miasto; Wysocko Małe, kaliskie, gmina Przygodzice; Małopolska: Wysocice, krakowskie, gmina Gołcza; Wysoka, radomskie, gmina Szydłowiec; Pomorze: Wysoka, bydgoskie, gmina Tuchola; kresy południowe: Wysokie.

  Wysoczański; Wysoczeński - kresy południowe: Wysoczany, kro¶nieńskie, gmina Komańcza.

  Wysokiński - Mazowsze: Wysokinino, wie¶ w dawnym powiecie Grójeckim, dzi¶ zaginiona.

  Wysowski - kresy południowe: (?) Wyssokye, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Wyszakowski - Wielkopolska: Wyszakowo, Wyszakow, Wyszakowice, dzi¶ Wyszakowo, poznańskie, gmina Zaniemy¶l.

  Wyszatyc(s)ki - kresy południowe: Wyszatyce, przemyskie, gmina Żurawica.

  Wyszec(s)ki - Wielkopolska: (?) Wyszki, kaliskie, gmina Kotlin.

  Wyszegrod - Mazowsze: Wyszegrod, Wyszogrod, dzi¶ Wyszogród, płockie, miasto.

  Wyszegrodski, Wyszegrodzki, Wyszogrodzki, Wyszogrodski, Wyszagrodski, Wyszagrodzki, Wyszegradski, Wyszegradzki (?) - Małopolska: Wyszegrod, dzi¶ Wyszogród, kieleckie, gmina Opatowiec; Mazowsze: Wyszegrod, Wyszogrod, dzi¶ Wyszogród, płockie, miasto. kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Wyszemirski - Mazowsze: Wyszemirze, Wyszemierze, dzi¶ Wyszomierz Wielki, łomżyńskie, gmina Szumowo.

  Wyszki - Wielkopolska: Wyszki, Wyszkowice, wie¶ w parafii Sławoszew, w dawnej ziemi łęczyckiej, dzi¶ zaginiona.

  Wyszkowski - Wielkopolska: Wyszkowo, Wyszkowy, dzi¶ Wyszki, kaliskie, gmina Kotlin.

  Wys(z)owski - Małopolska: Wyszowa, dzi¶ Wysowa, nowos±deckie, gmina U¶cie Gorlickie.

  Wyszyński, Wyszeński - Wielkopolska: Wyszyno, dzi¶ Wyszyna, konińskie, gmina Władysławów; Małopolska: Wyszyna, dzi¶ Wyszyna Fałkowska, Machorowska, Rudzka, kieleckie, gmina Radoszyce; Mazowsze: Wyszyny, dzi¶ Wyszyny Ko¶cielne, ciechanowskie, gmina Stupsk; Wyszyna, płockie, gmina Stara Biała.

  Wewelski - Małopolska: Wywła, Wywły, dzi¶ Wywła, kieleckie, gmina Słupia.

  Wywła - Małopolska: Wywła, kieleckie, gmina Słupia.

  Wyżdżyc(s)ki, Wyż(ż)yc(s)ki - Małopolska: Wyżdżyce ,Wyżyce, dzi¶ Wyżyce, krakowskie, gmina Drwinia.

  Wyżniański, Wyżnieński - kresy południowe: Wyżniany.

  Wzdow - Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Wzdowski - kresy południowe: Wzdów, kro¶nieńskie, gmina Hoczów.

  Wzdrojewski - kresy południowe: Drohojow, przemyskie, gmina Orły. Por. Drajhowski, Drohojowski, Drojowski, Zdrojewski.

  Z -

  Zabawski - Małopolska: Zabawa, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Zabielski - Małopolska: (?) Biała, dzi¶ Biała Wielka, częstochowskie, gmina Lelów; Mazowsze: Zabiele, łomżyńskie, gmina Kolno; ostrołęckie, gmina Rzekuń. Por. Bielski.

  Zabierzowski, Zabirzowski, Zabiorowski - Małopolska: Zabierzów Bocheński, krakowskie, gmina Niepołomice; Zabierzów, krakowskie, gmina Zabierzów; kresy południowe: Zabierzów, dzi¶ czę¶ć wsi Racławówka, rzeszowskie, gmina Boguchwała.

  Zabłociec(s)ki - kresy południowe: Zabłoćce, Zabłocie, dzi¶ Zabłotce, przemyskie, gmina Radymno.

  Zabłoc(s)ki, Zabłoski - Wielkopolska: Zabłocie, wie¶ w parafii ¦roda, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Zabłocie, krakowskie, gmina Biskupice; Mazowsze: Zabłocie, skierniewickie, gmina Sadkowice; Pomorze: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Zabłoćce, Zabłocie, dzi¶ Zabłotce, przemyskie, gmina Radymno.

  Zabłotowski - kresy południowe: Zabłotowce.

  Zaborowski, Zaboroski - Wielkopolska: Zaborow, Zaborowo, dzi¶ Zaborowo, poznańskie, gmina Ksi±ż Wielkopolski; Małopolska: Zaborowie, Zaborowice, dzi¶ Zaborowo, poznańskie, gmina Ksi±ż Wielkopolski; Małopolska: Zaborowie, Zaborowice, dzi¶ Zaborów, tarnowskie, gmina Szczurowa; Mazowsze: Zaborowie Wielkie i Małe, dzi¶ Zaborów i Zaborówek, warszawskie, gmina Leszno.

  Zaborski - Małopolska: Zaborze, krakowskie, gmina Słomniki.

  Zabrzeński (?) - bez lokalizacji.

  Zabrzeziński - kresy północne: Zabrzezie, ZabrzeĽ, Zabereziny.

  Zacharski - Małopolska: Zacharzów, radomskie, gmina Radzanów.

  Zacharzewski - Wielkopolska: Zacharzewo, dzi¶ Zacharzew, kaliskie, gmina Ostrów Wielkopolski.

  Zachorowski (?) - ¦l±sk: (?) Zacharzowice, katowickie, gmina Wielowie¶.

  Zacirski por. Zaczyrski. -

  Zaczyrski - kresy południowe: Zaczernie, rzeszowskie, gmina Trzebowisko.

  Zaderewski - kresy północne: Zaderewiec, Zaderewacz.

  Zaderewiec(s)ki, Zadrzewiec(s)ki - kresy północne: Zaderewiec, Zaderewacz.

  Zadorski - Wielkopolska: Zadory, poznańskie, gmina Czempiń.

  Zadowski - Wielkopolska: Zadowice, kaliskie, gmina Godziesze Wielkie.

  Zadybski - Małopolska: Zadyb, Zadybie, dzi¶ Stare Zadybie, siedleckie, gmina Kłoczew.

  Zagajewski, Zagajowski, Zagajeski - Wielkopolska: Zagajewo, wie¶ w parafii Dębnica, dzi¶ zaginiona; Zagajewice, włocławskie, gmina Osięciny; Małopolska: Zagajów, kieleckie, gmina Czarnocin.

  Zagorowski - Małopolska: Zagórzyce, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka; Zagorze, Zagorzyce, dzi¶ Zagórzyce Dworskie i Stare, krakowskie, gmina Michałowice; Zagorow, Zagorowa, dzi¶ Zagórowa, krakowskie, gmina Trzyci±ż.

  Zagorski - Wielkopolska: Zagorzyno, dzi¶ Zagorzyn, kaliskie, gmina Blizanów; Małopolska: Zagorze, Zagory, dzi¶ Zagórze, czę¶ć wsi Januszkowice, tarnowskie, gmina Brzostek; Zagorzyce, Zagorze, dzi¶ Zagórzyce Dworskie i Stare, krakowskie, gmina Michałowice; Zagórze, dzi¶ czę¶ć miasta Sosnowiec, katowickie; Mazowsze: (?) Zagorzyce, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana; kresy południowe: Zagórze, przemyskie, gmina Jawornik Polski. Por. Zagorza, Zagorzan, Zagorzyc(s)ki.

  Zagorza - Małopolska: (?) Zagorze, dzi¶ Zagórzyce Dworskie i Stare, krakowskie, gmina Michałowice.

  Zagorzan - Małopolska: Zagorze, Zagory, dzi¶ Zagórze, czę¶ć wsi Januszkowice, tarnowskie, gmina Brzostek Por. Zagorski.

  Zagorzański, Zagorzeński, Zagorzyński - Małopolska: Zagorzany, kieleckie, gmina Słaboszów; Zagorzyn, nowos±deckie, gmina Ł±cko.

  Zagorzyc(s)ki - Małopolska: Zagórze,dzi¶ czę¶c miasta Sosnowca, katowickie. Por. Zagorski.

  ZagoĽdĽski, Zago¶ć(s)ki, Zagoski - kresy południowe: ZagoĽdzie, ZagwóĽdĽ.

  Zagrobski - Wielkopolska: Zagrobki, wies w parafii Mazew, dzi¶ zaginiona.

  Zahorzec(s)ki - kresy południowe: (?) Zachorzec, Zachorecz.

  Zahutyński, Zautyński - kresy południowe: Zahutyn, Zautyn, dzi¶ Zahutyń, kro¶nieńskie, gmina Zagórz.

  Zaj±cowski, Zaj±czewski - Wielkopolska: Zaj±czkowo, Zaj±cowo, dzi¶ Zaj±czkowo, poznańskie, gmina Pniewy.

  Zaj±czkowski - Wielkopolska: Zaj±czkowo, poznańskie, gmina Pniewy; Małopolska: Zaj±czkow, piotrkowskie, gmina Mniszków.

  Zaj±czyński (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zakliczew, Zakliczow - Mazowsze: Zakliczewo, Zakliczow, dzi¶ Zakliczewo, ostrołęckie, gmina Szelków.

  Zakliczewo - Mazowsze: Zakliczewo, Zakliczow, dzi¶ Zakliczewo, ostrołęckie, gmina Szelków.

  Zakobielski - Mazowsze: Zakobiel Mała i Duża, dzi¶ Zakobiel, ciechanowskie, gmina Nowe Miasto.

  Zakołowski - Małopolska: (?) Zakolow, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Zakrzow - Małopolska: (?) Zakrzów, bielskie, gmina Stryszów.

  Zakrzowski, Zakrzoski, (?) Zakrzewski - Wielkopolska: Zakrzewo, dzi¶ Zakrzew, skierniewickie, gmina Bielawy; Zakrzewo, Krzewo, dzi¶ Krzewo, konińskie, gmina D±bie; Zakrzewo, włocławskie, gmina Kowal; gmina Koneck; Małopolska: Zakrzow, dzi¶ Zakrzew, radomskei, gmina Zakrzew; Zakrzów, kieleckie, gmina Pińczów; tarnowskie, gmina Wojnicz i inne; Mazowsze: Zakrzewo, łomżyńskie, gmina Radziłłów; kresy południowe: (?) Zakrzowce.

  Zaksiński, Zakszyński - Wielkopolska: Zakszyno, Zakszyn, Zaksin, dzi¶ Zakrzyn, kaliskie, gmina Lisków. bez lokalizacji.

  Zalas, Zales (?) - Wielkopolska: (?) Zalesie, konińskie, gmina D±bie; Mazowsze: Zalesie, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Zalasowski, Zaleskowski, Zalasewski - Wielkopolska: Zalasowo, dzis Zalasewo, poznańskie, gmina Swarzędz; Małopolska: Zalasowa, tarnowskie, gmina Ryglice.

  Zalesie, Zale¶ - Małopolska: Zalesie, Zalas, dzi¶ Zalas, krakowskie, gmina Krzeszowice.

  Zaleski; Postilwanus - Wielkopolska: Zalesie, piotrkowskie, gmina Zelów; Zalesie Wielkie, i Małe, leszczyńskie, gmina Kobylin, i inne; ¦l±sk: Zalesie, dzi¶ Zalesie ¦l±skie, opolskie, gmina Le¶nica; (?) Pomorze: Zalesie, elbl±skie, gmina Milejeswo; kresy południowe: Zalesie.

  Zaleskie (?) - kresy południowe: Zalesie.

  Zalewski - Wielkopolska: Zalewo, dzi¶ Zalew, sieradzkie, gmina Lutomiersk; Małopolska: Zalesie, Zalas, dzi¶ Zalas, krakowskie, gmina Krzeszowice.

  Zaliwski - Mazowsze: Zaliwie, dzi¶ Zaliwie Piegawki, siedleckie, gmina Mokobody.

  Zalwowski - kresy południowe: Zelwow.

  Załawski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Załawie.

  Załęski - ¦l±sk: Załęże, dzi¶ czę¶ć miasta Katowice, katowickie.

  Załozieński Por. Założeński. -

  Założeński - kresy południowe: Załuże. Por. Załuski, Załużewski.

  Załuc(s)ki - kresy południowe: Załuka.

  Załuczkowski - bez lokalizacji.

  Załuski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Mazowsze: Załuski, ostrołęckie, gmina Czerwin; kresy południowe: Załuże. Por. Założeński.

  Załużewski - kresy południowe: Załuże. Por. Założeński.

  Zamiechow - kresy południowe: Zamiechów, przemyskie, gmina Chlopice.

  Zamiechowski - kresy południowe: Zamiechów, przemyskie, gmina Chlopice.

  Zamostec(s)ki - kresy południowe: Zamo¶cie. Por. Zamo¶cic(s)ki.

  Zamostowski - Wielkopolska: Zamostowo, dzi¶ Ziemsko, gorzowskie, gmina Międzyrzec.

  Zamo¶cic(s)ki - kresy południowe: Zamo¶cie. Por. Zamostec(s)ki.

  Zamo¶ćski, Zamosc(s)ki, Zamojski, Zamoski - kresy południowe: Zamo¶cie, Zamo¶ć, dzi¶ Zamo¶ć, zamojskie, miasto.

  Zamszeński - kresy południowe: Zamszany.

  Zandermański - Małopolska: Zanderman, Zandermanow, dzi¶ Zederman, katowickie, gmina Olkusz.

  Zandyrman - Małopolska: Zanderman, dzi¶ Zederman, katowickie, gmina Olkusz.

  Zaorski - Mazowsze: Zaorze, ostrołęckie, gmina Czerwin.

  Zaoski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zapalski - Wielkopolska: Zapalice, Zapolice, wie¶ w dawnej ziemi sieradzkiej, dzi¶ zaginiona. Por. Zapolski.

  Zaparciński - Wielkopolska: Zaparcin, Zaparcino, dzi¶ Zaparcin, czę¶ć wsi Wronczyn, poznańskie, gmina Stęszewo.

  Zaparc(s)ki - Wielkopolska: Zaparcin, Zaparcino, dzi¶ Zaparcin, czę¶ć wsi Wronczyn, poznańskie, gmina Stęszewo.

  Zapłatyński - kresy południowe: Zapłatyn. Por. Płacinic(s)ki.

  Zapniowski - Małopolska (zapisy także z kresów południowych): Zapniów, radomskie, gmina Przysucha.

  Zapolic(s)ki - Małopolska: Zapolice, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Zapolski - Wielkopolska: Zapalice, Zapolice, wie¶ w dawnej ziemi sieradzkiej, dzi¶ zaginiona. Por. Zapalski.

  Zaporowska fem. Por. Saporowski. -

  Zarogowski - Małopolska: Zarogow, Zagorow, dzi¶ Zagórów, nowos±deckie, gmina Łukowica; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zarszyn - kresy południowe: Zarszyn, kro¶nieńskie, gmina Zarszyn.

  Zarszyński - kresy południowe: Zarszyn, kro¶nieńskie, gmina Zarszyn.

  Zarudzki - kresy południowe: Zarudce.

  Zarwanic(s)ki, Zerwanic(s)ki - kresy południowe: Zarwanica, Zerwanice, Zarwańce.

  Zarwański, Zerwański - kresy południowe: Zarwanica, Zerwanice, Zarwańce.

  Zarzec(s)ki - kresy południowe: Zarzecze, przemyskie, gmina Zarzecze; Zarzecze.

  Zasowski - Małopolska: Zasów, tarnowskie, gmina Żyraków.

  Zastępowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zastrużski - Mazowsze: Zastruże, radomskie, gmina Warka.

  Zaszczytowski - Wielkopolska: Zaszczytowo, Zaszczytów, wie¶ w dawnym powiecie poznańskim, dzi¶ zaginiona.

  Zaszkowski - Wielkopolska: Zaszkowice, pilskie, gmina W±growiec; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Zaszyroczski, Zaszyroc(s)ki (?) - Mazowsze: Serocice, Syroczec, Szeroczec, dzi¶ Serock, warszawskie, miasto, lub Seroczyno, dzi¶ Seroczyn, ostrołęckie, gmina Czerwin. Por. Szyroczski.

  Zatoc(s)ki - Małopolska: Zatok, Zatoka, dzi¶ Zatoki, tarnowskie, gmina Czchów.

  Zatomski - Wielkopolska: Zatomice, Zatom Mały i Wielki, dzi¶ Zatom Stary i Nowy, gorzowskei, gmina Międzychód.

  Zator - Małopolska: Zator, bielskie, miasto.

  Zatorski - Małopolska: Zator, bielskie, miasto.

  Zawada - bez lokalizacji. Por. Zawadski.

  Zawadski, Zawadzki - Wielkopolska: Zawady, wie¶ koło Brzezin, dzi¶ zaginiona; Zawada, leszczyńskie, gmina Poniec; Małopolska: Zawada, radomskie, gmina Przysucha; tarnowskie, gmina Bochnia; wie¶ pod Krakowem, dzi¶ zaginiona; Zawada, dzi¶ Zawadka, nowos±deckie, gmina Nowy S±cz; Mazowsze: Zawady, łomżyńskie, gmina Zawady; warszawskie, gmina Radzymin; kresy południowe: Zawada, wie¶ koło Krosna, dzi¶ zaginiona; Zawada.

  Zawadziński - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Zawałowski - kresy południowe: Zawałow, Zawałowice.

  Zawichost, Zawikost - Małopolska: Zawichost, Zawikost, dzi¶ Zawichost, tarnobrzeskie, miasto.

  (Zawichostski), (Zawichoscski); Zavichosrensis - Małopolska: Zawichost, Zawikost, dzi¶ Zawichost, tarnobrzeskie, miasto.

  Zawidowski - Wielkopolska: kresy południowe: Zawidowo, Zawidowice, dzi¶ Zawidowice, kaliskie, gmina Pleszew; kresy południowe: Zawidowice.

  Zawieprski - Małopolska (?): Zawieprzyce, lubelskie, gmina Spiczyn.

  Zawistowski - Mazowsze: Zawisty Wielkie, ¦rednie i Małe, wie¶ w parafii Klukowo, dzi¶ zaginiona.

  Zawiszowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Zawodz(s)ki - (?) Małopolska: Zawodzie, dzi¶ dzielnica Częstochowy, por. liczne nazwy miejscowe Zawodzie.

  Zawojski - Małopolska: Zawoja, bielskie, gmina Zawoja.

  Zaworski - Wielkopolska: Zawory, poznańskie, gmina Ksi±ż Wielkopolski.

  Zaziębłowski - (?) Małopolska: Oziembłów, tarnobrzeskie, gmina Baćkowice. Por. Oziębłowski.

  Z±bkowski - Wielkopolska: Z±bki, Z±bkowo, wie¶ pod Wydzierżewicami, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Z±bków, wie¶ w parafii Kazimierza Wielka, dzi¶ zaginiona.

  Z±browski - Mazowsze: Zębrów, Zambrowo, dzi¶ Zambrów, łomżyńskie, miasto.

  Z±brski - Wielkopolska: Z±brsko, Zębsko, Zębsk, dzi¶ Zemsko, gorzowskie, gmina Bledzew.

  Z±brzyca - Mazowsze: Z±brzyca Stara, Z±brzyca Nowa i inne, łomżyńskie, gmina Rutki.

  Z±brzyc(s)ki - Mazowsze: Z±brzyca Stara, Z±brzyca Nowa i inne, łomżyńskie, gmina Rutki.

  Z±brzykowski - Mazowsze: Z±brzykowo, dzi¶ Zambrzyków Stary, siedleckie, gmina Sobienie-Jeziory.

  Zbarkowski por. Dzberkowski. -

  Zbawski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zb±ski, Dzb±ski; Dzbaniensis - Wielkopolska: Zb±szyń, Dzb±szyń, dzi¶ Zb±szyń, zielonogórskie, miasto; Mazowsze: Zb±dz, Zb±dy, Db±dy, dzi¶ Dzb±dz, ostrołęckie, gmina Różan.

  (Zb±szyński), (Dzb±szyński); Zbaszynensis, Dzbaszynensis - Wielkopolska: Zb±szyń, zielonogórskie, miasto.

  Zberkowski por. Dzberkowski. -

  Zbierkowski por. Zberkowski. -

  Zbierski, Zbirski - Wielkopolska: Zbiersko, dzi¶ Zbiersk, kaliskie, gmina Stawiszyn; Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zbięski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Zbojski - Mazowsze: Zboiska, Zbojska, dzi¶ Zboiska, skierniewickie, gmina Radziejowice.

  Zborczowski - Małopolska: (?) Zborczyce, krakowskie, gmina Gdów.

  Zborowski, Dzborowski - Wielkopolska: Zborowo, poznańskie, gmina Dopiewo; Zborów, kaliskie, gmina Żelazków; Małopolska: Zborów, kieleckie, gmina Solec-Zdrój; Zborów, dzi¶ Zborówek, kieleckie, gmina Pacanów.

  Zborzec(s)ka (fem.) - Małopolska: Zborowice, tarnowskie, gmina Ciężkowice lub Zborszyce, krakowskie, gmina Gdów.

  Zborzeński, Zborzyński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Zborzona, Zborzana, Zborzenna, dzi¶ Zbożenna, radomskie, gmina Przysucha; (?) Zborów, kieleckie, gmina Solec-Zdrój.

  Zboszowski (?) - Małopolska: Boszowice, dzi¶ Bosowice, kieleckie, gmina Stopnica. Por. Boszowski.

  Zbrachliński - Pomorze: Zbrachlin, bydgoskie, gmina Pruszcz Gdański.

  Zbrodzewski, Zbrudzewski - Wielkopolska: Zbrodzewo, dzi¶ Zbrudzewo, poznańskie, gmina ¦rem.

  Zbrodzic(s)ki, Zbrodziski, Brodzic(s)ki, Dzbrodzic(s)ki - Małopolska: (zapisy także z kresów południowych): Zbrodzice, kieleckie, gmina Busko-Zdrój.

  Zbrodzińska fem. - Wielkopolska: Zbrodzino, Brodzino, dzi¶ Brudzyń, konińskie, gminaBrudzew. Por. Brodziński.

  Zbroski - Mazowsze: Zbrosza Duża, radomskie, gmina Jasieniec.

  Zbrosławski - ¦l±sk: Brosławice, Zbrosławice, dzi¶ Zbrosławice, katowickie, gmina Zbrosławice.

  Zbygniewski - Małopolska: Zbygniew, Zbygniow, Zbygniewowka, dzi¶ Zbydniów, tarnowskie, gmina Łapanów; Zbygniew, Zbygniow, dzi¶ Zbydniów, tarnobrzeskie, gmina Zaleszany.

  Zbylutowski - Wielkopolska: (?) Zbylutowo Jablowo, wie¶ w dawnym powiecie kcyńskim, dzi¶ zaginiona; Zbylucice, dzi¶ Zbylczyce, konińskie, gmina ¦winice Warckie; Małopolska: Zbylutowice, dzi¶ Zbelutowice, kieleckie, gmina Bejsce.

  Zbynecki (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Zbyski - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Zbyszewski - Wielkopolska: Zbyszewice, pilskie, gmina Margonin.

  Zdakowski, Żdakowski - Małopolska: Zdaków, rzeszowskie, gmina Tuszów Narodowy.

  Zdanowski, Żdanowski - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zdawski - Mazowsze: Szdawino, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Zdbik - Małopolska: Zdbik, dzi¶ Żbik, krakowskie, gmina Krzeszowice

  Zdbikowski, Żbikowski - Wielkopolska: Żbiki, Zdbikow, dzi¶ Żbiki, kaliskie, gmina Czermin.

  Zdębieński - Wielkopolska: Dębno, Dębno Małe, dzi¶ Dębno, poznańskie, gmina Stęszew. Por. Dębieński.

  Zdrojewski - kresy południowe: Drohojow, przemyskie, gmina Orły. Por. Drajhowski, Drohojowski, Drojowski, Wzdrojewski.

  Zdrowski - Wielkopolska: (?) Zdrowa, częstochowskie, gmina Kłomnice.

  Zdunowski - Wielkopolska: Zduny, kaliskie, miasto.

  Zduński - Wielkopolska: Zduny, kaliskie, miasto; płockie, gmina Łęczyca; Małopolska: brak nazwy miejscowej; bez lokalizacji.

  Zdzichowice - Wielkopolska: Zdzichowice, dzi¶ Zdziechowice, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska. Por. Zdziechowski.

  Zdziechow - kresy południowe: Zdziechow, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Zdziechowski, Zdzichowski - Wielkopolska: Zdziechowo, Zdzichowo, dzi¶ Zdziechów, sieradzkie, gmina Lutomiersk; Zdzichowice, dzi¶ Zdziechowice, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska; Małopolska: Zdziechów, radomskie, gmina Szydłowiec; ¦l±sk: Zdziechowice, częstochowskie, gmina Gorzów ¦l±ski; kresy południowe: Zdziechow, Sdzichów, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana. Por. Zdzichowice.

  Zdziegoc(s)ki (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Zdziemierska fem. - Małopolska: Zdziemierzyce, dzi¶ Dziemierzyce, kieleckie, gmina Racławice-Pałecznica.

  Zdzieński - kresy południowe: nazwa miejscowa nie zidentyfikowana, por. Zdzianna, w dawnym powiecie drohobyckim, por. Wielkopolska: Zdzienice, dzi¶ Żdżenice, konińskie, gmina Malanów.

  Zdziesławski - Małopolska: Zdziesławice, krakowskie, gmina Michałowice.

  Zdzieszewski - Wielkopolska: Zdziesz, wie¶ pod KoĽminem, dzi¶ zaginiona. Por. Dzieszewski.

  Zdziętowska (?) fem. - Wielkopolska: Zdziętawy, Zdziętowa, Zdziętowo, Zdziętowy, dzi¶ Zdziętawy, leszczyńskie, gmina Kobylin.

  Zebrzydowski - Wielkopolska: Zebrzydowice, wie¶ kolo Markowa, dzi¶ zaginiona; Małopolska: Zebrzydowice, bielskie, gmina Kalwaria Zebrzydowska; Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Zegarski (?) - Małopolska: Zegartowice, kieleckei, gmina Imielno lub krakowskie, gmina Raciechowice.

  Zejdlic, Sejdlic - ¦l±sk: Seidlitz, Zeidlic, dzi¶ Siedlce, opolskie, gmina Pokój.

  Zębaczowski - Małopolska: Zambaczow, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Zębiński - Wielkopolska: Zębino, wies w dawnym powiecie brzesko-kujawskim, dzi¶ zaginiona.

  Zęboc(s)ki - Małopolska: Zębocin, dzi¶ Żębocin, krakowskie, gmina Proszowice. Mazowsze: Zębog, Zembok, dzi¶ Żeńbok, ciechanowskie, gmina Remigin.

  Zębowski - Wielkopolska: Zębowo, dzi¶ Dziembowo, pilskie, gmina Kaczory. Por. Dziebowski.

  Zgierski - Wielkopolska: Zgierz, łódzkie, miasto.

  Zgirzyc(s)ki - Wielkopolska: Zgirzyce, wie¶ w dawnym powiecie ko¶ciańskim, dzi¶ zaginiona; (?) Zgierz, Zegierz, dzię Żegrze, czę¶ć miasta Poznania, poznańskie.

  Zgliczyński - Mazowsze: Zgliczyno, dzi¶ Zgliczyn-Glinki, Zgliczyn Ko¶cielny, Zgliczyn Pobodzy, ciechanowskie, gmina Bieżuń.

  Zgliński - Wielkopolska: Zgliniec, leszczyńskie, gmina Krzywiń.

  Zgłobic(s)ki - Małopolska: Zgłobice, tarnowskie, gmina Tarnów.

  Zgłobieński - Małopolska (zapisy też z kresów południowych): Zgłobień, rzeszowskie, gmina Boguchwała.

  Zgorski - Wielkopolska: Zgorz, Zgorze, dzi¶ Zgórz, czę¶ć wsi Rembów, sieradzkie, gmina BrzeĽno; Małopolska: Gory, dzi¶ Zgórsko, czę¶ć wsi Zagrody, kieleckie, gmina Sitkówka-Nowiny.

  Zgorzelski - Mazowsze: Zgorzała, warszawskie, gmina Lesznowola; Zgorzałe, dzi¶ Dziedzice, płockei, gmina Bielsk.

  Zhordyński - kresy południowe: Chordyna, Hordynia. Por. Hordyński.

  Zibłoc(s)ki, Zibulski, Ziebolski (?) - kresy południowe: Zibołki.

  Ziel±tkowski - Wielkopolska: Ziel±tkowo, poznańskie, gmina Suchy Las.

  Zieleniec(s)ki - Wielkopolska: Zieleniec, kaliskie, gmina Syców; kresy południowe: Zielincze, Zieleńcze, Żylińcze.

  Zieleniewski, Zieleniowski - Wielkopolska: Zieleniewo, dzi¶ Zieleniew, płockie, gmina Daszyna; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zieleński, Zieliński, Zileński, Ziliński (?) - Wielkopolska: Zieleniec, kaliskie, gmina Syców; poznańskie, gmina Swarzędz; Małopolska: Zielenice, krakowskie, gmina Radziemice; Zeleniec, radomskie, gmina Glowaczów; Mazowsze: Zieleniec, siedleckie, gmina Sadowne; ¦l±sk: Zielina, opolskie, gmina Strzeleczki; kresy południowe: Zielińce, Zeileńce; bez lokalizacji.

  Zielęc(s)ki (?) - Wielkopolska: Zielęcin, poznańskie, gmina Wielichowo.

  Zielnic(s)ki, Zielniski (?) - Wielkopolska: Zielniki, poznańskie, gmina ¦roda Wielkopolska.

  Zielonodębski - Wielkopolska: Zielony D±b, dzi¶ Zielenice, konińskie, gmina Chodów.

  Ziemlic(s)ki, Ziemlec(s)ki - Małopolska: Ziemlice, dzi¶ Zięblice, kieleckie, gmina Kazimierza Wielka.

  Ziemliński, Zimliński - Wielkopolska: Ziemlino, Zimlino, dzi¶ Zeimlin, leszczyńskie, gmina Krobia.

  Ziębic(s)ki - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Ziębiński - bez lokalizacji, Por. Wielkopolska: Zębino, wie¶ w województwie brzesko-kujawskim, dzi¶ zaginiona.

  Zimniński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  Zimnowodski, Zimnowodzki - Wielkopolska: Zimnawoda, dzi¶ Zimnowoda, leszczyńskie, gmina Borek Wielkopolski; kresy południowe: Zimna Woda.

  Zimnowski - kresy południowe: Zimna Woda.

  Ziwański - Wielkopolska: Ziwanice, Ziwańce, dzi¶ Ziewanice, łódzkie, gmina Głowno.

  Zlaskowski (?) - Małopolska: (?) Laskowa, bielskie, gmina Zator. Por. Laskowski.

  Złoczkowski - kresy południowe: nazwa miejscowa nie zidentyfikowana, por. Sloczkow.

  Złotec(s)ki - Mazowsze: Złota, skierniewickie, gmian Rybno. Por. Złotski.

  Złotkowski - Wielkopolska: Złotkowo, poznańskie, gmina Suchy Las.

  Złotnic(s)ki - Wielkopolska: Złotniki, poznańskie, gmina Suchy Las; Złotniki Małe i Wielkie, kaliskie, gmina Żelazków; Małopolska: Złotniki, kieleckie, gmina Małogoszcz; Pomorze: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Złotniki. Por. Złotski.

  Złotopolski - Wielkopolska: Złotopole, wlocławskie, gmina Lipno.

  Złotowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Złotski, Złoc(s)ki - Małopolska: Złota, tarnobrzeskie, gmina Samborzec; Złota Większa, Złota, dzi¶ Zlota, kieleckie, gmina Małogoszcz; krakowskie, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce; Mazowsze: Złota, skierniewickie, gmina Rybno. Por. Złotec(s)ki, Złotnic(s)ki.

  Zminic(s)ki - kresy południowe: Zimnica, dzi¶ Zmiennica, kro¶nieńskie, gmina Brzozów.

  Zmy¶liborski - Wielkopolska: (?) My¶libórz, konińskie, gmina Golina.

  Znojowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zołszyński, Zołczynski - Mazowsze: Złoszyno, dzi¶ Załszyn, płockie, gmina Mochowo.

  Zomess(z)tyn, Zomers(z)ten, Zomers(z)tejn, Zomirs(z)tejn, Zomirs(z)tajn, Zumers(z)tejn - kresy południowe: nazwa miejscowa nie zidentyfikowana,

  Zorski, Żorski - Małopolska: (?) Zorzow, dzi¶ Rzozów, krakowskie, gmina Skawina.

  Zorzewski, Zorzowski - Wielkopolska: Zorzewo, dzi¶ Zarzew, konińskie, gmina Rzgów; Małopolska: Zorzow, dzi¶ Rzozów, krakowskie, gmina Skawina.

  Zubowiński - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Zubrowski - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Zubrzski, Zubrski - kresy południowe: Zubrza.

  Zubrzyc(s)ki - ¦l±sk: Zubrzyce, opolskie, gmina Głubczyce.

  Zwanowski - Wielkopolska: Zwanow, Zwanowo, dzi¶ Dzwonowo, poznańskie, gmina Skoki. kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Zwartowski - kresy południowe: Zwartow.

  Zwiniaczski, Zwiniac(s)ki - kresy południowe: Zwiniacze.

  Zwolenowski - kresy południowe: (?) Bolenowicze, Bolanowicze. Por. Bolanowski.

  Zwoleński (?) - Mazowsze: (?) Wola Wielka, dzi¶ Wola, dzielnica Warzszawy. Por. Woleński.

  Zwolica - Małopolska: Zwolica, Wolica, dzi¶ Wolica, krakowskie, gmina Wieliczka.

  Zwolski: - Małopolska: Zwola, Zwolica, Wolica, dzi¶ Wolica, krakowskie, gmina Wieliczka. ¦l±sk: brak nazwy miejscowej.

  Zwoński - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej.

  ¬ -

  ¬rzebski (?) - Wielkopolska: brak nazwy miejscowej, por. ¬rebięta, konińskie, gmina Grabków.

  ¬rzęcic - Małopolska: Żrzęcice, dzi¶ Zręczyce, krakowskie, gmina Gdów.

  ¬rzęcic(s)ki - Małopolska: Żrzęcice, dzi¶ Zręczyce, krakowskie, gmina Gdów.

  Ż -

  Żabic(s)ki - Wielkopolska: Żabice, dzi¶ Żabiczki, łódzkie ,gmina Konstantynów.

  Żabieńska fem. - Małopolska: Żabno, tarnowskie, miasto.

  Żabiński - Wielkopolska: Żabno, poznańskie, gmina Brodnica; Małopolska: Żabno, tarnowskie, miasto; tarnobrzeskie, gmina Radomy¶l.

  Żabokruc(s)ka fem. - kresy południowe: Żabokruki.

  Żabokruk - kresy południowe: Żabokruki.

  Żabokrzec(s)ki - Wielkopolska: Żabokrzeki, płockie, gmina Daszyna; gmina Pi±tek.

  Żabokrzek - Wielkopolska: Żabokrzeki, płockie, gmina Daszyna; gmina Pi±tek.

  Żabowski (?) - Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Żaczkowski - Małopolska: brak nazwy miejscowej; kresy południowe: Zaczkowycze, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Żagański; Saganer - ¦l±sk (zapisy z Małopolski): Żagań, zielonogórskie, miasto.

  Żakowski - Wielkopolska: Żakowo, leszczyńskie, gmina Lipno; Żakowice, płockie, gmina Krzyżanów; kaliskie, gmina Nowe Skalmierzyce; kresy południowe: Zaczkowycze, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Żaliński, Żoliński (?) - Wielkopolska: Żalin, dzi¶ czę¶ć wsi Tonowo, bydgoskie, gmina Janowo.

  Żarczyc(s)ki - kresy południowe: brak nazwy miejscowej; Małopolska: Żarczyce, kieleckie, gmina Małogoszcz.

  Żarczyński - Wielkopolska: Żarczyn, Żarczyno, dzi¶ Żarczyn, bydgoskie, gmina Kcynia.

  Żarnowic(s)ki - Małopolska (zapisy z kresów południowych): Żarnowiec, kro¶nieńskie, gmina Jedlicze.

  Żarnowiec(s)ki, Żarnowieski - Małopolska: Żarnowiec, kro¶nieńskie, gmina Jedlicze.

  Żdzarowski, W(ż)dżarowski, Żarowski - Wielkopolska: Żdżary, Żdżarowo, Wżdżary, dzi¶ Żdżary, skierniewickie, gmina Bielawy; Małopolska: Żary, krakowskie, gmina Krzeszowice.

  Żdżarski, Żarski - Wielkopolska: Żdżary, Żdżarowo, Wżdżary, dzi¶ Żdżary, skierniewickie, gmina Bielawy; Małopolska: Żary, krakowskie, gmina Krzeszowice.

  Żebrac(s)ki - Małopolska: Żebraczka, dzi¶ czę¶ć wsi Lipnica Wielka, nowos±deckie, gmina Korzenna.

  Żebrański (?) - Mazowsze: brak nazwy miejscowej.

  Żegoc(s)ki - Wielkopolska: Żegocice, dzi¶ Żegotki, gmina Strzelno; Żegocino, dzi¶ Rzegocin, włocławskie, gmina Lubień Kujawski.

  Żegrowski - Wielkopolska: Żegrowo, leszczyńskie, gmina ¦migiel

  Żelawski - Mazowsze: Żelawino, wie¶ w dawnej ziemi czerskiej, dzi¶ zaginiona.

  Żelazieński - kresy południowe: brak nazwy miejscowej, może por. ŻeleĽnica.

  Żelazna - Mazowsze: Żelazna, dzi¶ Stara Żelazna, radomskie, gmina Magnuszew; Żelazna, radomskie, gmina Chynów.

  Żelazny - Mazowsze: Żelazna, dzi¶ Stara Żelazna, radomskie, gmina Magnuszew; Żelazna, radomskie, gmina Chynów.

  Żelechowski, Żelichowski - Małopolska: Żelechów, siedleckie, miasto; Mazowsze: Żelechów, radomskie, gmina Chynów; kresy południowe: Żelechów.

  Żelewski (?), Szelewski - Wielkopolska: (?) Żelejewo, Żelow, dzi¶ Szelejewo, leszczyńskie, gmina Piaski.

  ŻeleĽnic(s)ki - kresy południowe: ŻeleĽnica.

  Żelgoszcza - Wielkopolska: Zelgoszcz, Zelgoszcza, dzi¶ Żelgoszcz, łódzkie, gmina Parzęczew; Zelgoszcz, łódzkie, gmina Stryków.

  Żelgoszczski, Żelgosc(s)ki, Żelgoc(s)ki - Wielkopolska: Zelgoszcz, Zelgoszcza, dzi¶ Żelgoszcz, łódzkie, gmina Parzęczew; Zelgoszcz, łódzkie, gmina Stryków.

  Żelgo¶cic - Wielkopolska: Zelgoszcz, Zelgoszcza, dzi¶ Żelgoszcz, łódzkie, gmina Parzęczew; Zelgoszcz, łódzkie, gmina Stryków.

  Żeliborski - kresy południowe: Żeliborz.

  Żeliborz - kresy południowe: Żeliborz.

  Żelichliński - Wielkopolska: Żelechin, Żelechino, dzi¶ Żelechin, bydgoskie, gmina Rojewo.

  Żeliszowski - Małopolska: Żelichów, tarnowskie, gmina Gręboszów.

  Żernic(s)ki - kresy południowe: Żarnice, Żernica.

  Żędowice - kresy południowe: Żędowice.

  Żędowski - kresy południowe: Żędowice.

  Żłobic(s)ki - bez lokalizacji.

  Żmigrod - Małopolska: (?) Żmigrod, dzi¶ Stary i Nowy Żmigród, kro¶nieńskie, gmina Nowy Żmigród.

  Żmigrodski, Żmigrodzki - Małopolska: (?)Żmigrod, dzi¶ Stary i Nowy Żmigród, kro¶nieńskie, gmina Nowy Żmigród.

  Żmijewski, Żmijowski - Mazowsze: Żmijewo- Kuce, ciechanowskie, gmina Stupsk; Żmijewo-Zagroby, ostrołęckie, gmina Troszyn; bez lokalizacji.

  Żniejna - Wielkopolska: de Zneyna, Żnin, bydgoskie, miasto.

  Żnin - kresy południowe: brak nazwy miejscowej; Wielkopolska: Żnin, bydgoskie, miasto.

  Żniński, Żnieński; Zniensis - Wielkopolska: Żnin, bydgoskie, miasto.

  Żochow - Mazowsze: Żochowo, płockie, gmina StaroĽreby.

  Żochowski - Mazowsze: Żochowo, płockie, gmina Sierpc; gmina StaroĽreby; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Żokowski (?) - Mazowsze: (?) Żochowo, płockie, gmina Sierpc; gmina StaroĽreby; Pomorze: brak nazwy miejscowej.

  Żolkowski por. Żołkowski. -

  Żołcieński (?) - Wielkopolska: (?) Żółcz, poznańskie, gmina Niechanowo.

  Żołczowski - kresy południowe: Żołczów.

  Żołędowski, Żołędziewski (?) - Wielkopolska: Żołędowo, bydgoskie, gmina Osielsko; bez lokalizacji.

  Żołkiewski - kresy południowe: Żołkiew, dzi¶ Żółkiewka, zamojskie, gmina Żółkiewka.

  Żołkowski - Małopolska: Żółków, kro¶nieńskie, gmina Jasło.

  Żołtański - kresy południowe: Żołtańce.

  Żołtowski - Mazowsze: Żółtowo, płockie, gmina Mochowo.

  Żorawic(s)ki, Żorawiski - Małopolska: Żorawice, dzi¶ Żurawica, tarnobrzeskie, gmina Koprzywnica; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Żorawieński, Żorawiński - kresy południowe: Żorawno, Żurawno.

  Żorawnic(s)ki - Małopolska: Żorawniki, kieleckie, gmina Złota; kresy południowe: Żorawno, Żurawno.

  Żorawski - Wielkopolska: (?) Żorawia, dzi¶ Żurawia, bydgoskie, gmina Kcynia; Małopolska: Żorawice, Żurawica, tarnobrzeskie, gmina Obrazów; de Soraw, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Żuczkowski - bez lokalizacji.

  Żukotyński - kresy południowe: Żukotyn.

  Żukow - Pomorze: Żukow, Żukowo, dzi¶ Żukowo, gdańskie, gmina Żukowo; bez lokalizacji.

  Żukowski - Wielkopolska: Żukowice, wie¶ w dawnej ziemi łęczyckiej, dzi¶ zaginiona; Żukowo, poznańskie, gmina Oborniki; Małopolska: Żuków, radomskie, gmina Wieniawa; tarnobrzeskie, gmina Samborzec; kresy południowe: Żukow; kresy północne: de Zukow, nazwa miejscowa nie zidentyfikowana.

  Żulic(s)ki - kresy południowe: Żulice.

  Żuliński - kresy południowe: Żulin, chełmskie, gmina Łopiennik Górny.

  Żuń - Wielkopolska: Żun, dzi¶ Żoń, pilskie, gmian Margonin.

  Żuński - Wielkopolska: Żun, dzi¶ Żoń, pilskie, gmian Margonin.

  Żuratyński, Żoratyński - kresy południowe: Żoratyn.

  Żurawic(s)ki - kresy południowe: Żurawice.

  Żurkowski (?) - kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Żurowski, Żurawski, Żuraski - Małopolska: Żurowa, tarnowskie, gmina Szczerzyny; kresy południowe: Żurowice Wielkie i Małe, Żurowice Maior i Minor, dzi¶ Żurawiec, przemyskie, gmina Tryńcza i Żurawiczki, przemyskie, gmina Zarzecze.Por. Mżurowski.

  Żużel - kresy południowe: Żużel.

  Żychelski - Wielkopolska: Żychlino, Żychlin, dzi¶ Żychlin, płockie, miasto; Małopolska: brak nazwy miejscowej.

  Żychliński - Wielkopolska: Żychlino, Żychlin, dzi¶ Żychlin, płockie, miasto; bez lokalizacji.

  Żychowski - Wielkopolska: Żychowo, dzi¶ Żychów, kaliskie, gmina Lisków.

  Życ(s)ki - Mazowsze: Życk, Życko, dzi¶ Życk Polski, płockie, gmina Słubice.

  Żydowo - Wielkopolska: Żydowo, włocławskie, gmina Lubraniec.

  Żydowski - Wielkopolska: Żydowo, Żydow, dzi¶ Żydów, kaliskie, gmina Godziesze Wielkie; Żydowo, leszczyńskie, gmina ¦migiel; Małopolska: Żydów, krakowskie, gmina Igołomia-Wawrzeńczyce; bez lokalizacji.

  Żylic(s)ki - Wielkopolska: Żylice, Żelice, dzi¶ Żylice, leszczyńskie, gmina Rawicz.

  Żyrawic(s)ki - kresy południowe: Żyrawica, dzi¶ Żurawica, przemyskie, gmina Żurawica.

  Żyrawieński - kresy południowe: Żyrawica, dzi¶ Żurawica, przemyskie, gmina Żurawica.

  Żyrawski, Żyrowski; Żyraska fem. - Mazowsze: Żyrowo, dzi¶ Żyrów, radomskie, gmina Chynów; kresy południowe: Żyrawa, Żyrawica, dzi¶ Żurawica, przemyskie, gmina Żurawica.

  Żyrkowski - Wielkopolska: Żyrkowo, dzi¶ Żerkow, kaliskie, miasto; Małopolska: Żyrkowo, Żyrkowa, dzi¶ Żerków, tarnowskie, gmina Gnojnik; kresy południowe: brak nazwy miejscowej.

  Żyrnic(s)ki, Sirnic(s)ki (?), Sirznic(s)ki (?), Żyrniski, Sirniski (?), Sirzniski (?) - Wielkopolska: Żyrniki, Żerniki, poznańskie, gmina Wrze¶nia; gmina Kruszwica; Sierniki, poznańskie, gmina Czempiń; Małopolska: Żyrniki, Żerniki, kieleckie, gmina Sobków; Serniki, Syrniki, dzi¶ Serniki, lubelskie, gmina Serniki; kresy południowe: Żerniki.

  Żyromski, Żeromski - Wielkopolska: Żeromin, piotrkowskie, gmina Tuszyn.

  Żyroński - Wielkopolska: Żeronice, płockie, gmina Bedlno.

  Żyrzyński, Żyrzeński - Wielkopolska: Żyrzyn, Żyrzyno, dzi¶ Ryżyn, poznańskie, gmina Chrzypsko Wielkie; Mazowsze: Zyrzno, Rzyzno, Zerzeń, dzi¶ Zerzeń, czę¶ć miasta Warszawy, warszawskie; bez lokalizacji.

  Żytn(i)owski - Wielkopolska: Żytnów, częstochowskie, gmina Rudniki.

  Żytojec(s)ki, Żytowiec(s)ki - Wielkopolska: Żytowiecko, Żytojedz, dzi¶ Żwytowiecko, leszczyńskie, gmina Poniec.

  Żywaczowska fem. - kresy południowe: Żywaczow.

  Żywiec(s)ki - Małopolska: Żywiec, bielskie, miasto.

  Żyznow - Małopolska: Żyznow, Żyznow Dolny i Górny, dzi¶ Żyznów, rzeszowskie, gmina Strzyżów.

  Żyznowski - Mazowsze: Żyznowo, dzi¶ ŻyĽniewo, ostrołęckie, gmina Troszyn.

  Żyżyna - Małopolska: Żyżyna, Żyżyn, Żyrzyn, dzi¶ Żyrzyn, lubelskie, gmina Żyrzyn.


  16 marzec 2011 r.
  @
  Layout i system zarz±dzania tre¶ci± wykonane przez: Lemon IT © 2005